Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015"

Transkript

1 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015

2

3

4 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult Mobil: Lone Meng Kursusadministration/bogholderi Mobil: Ingrid Bornæs Seniorkonsulent Mobil: Pia Ipsen Seniorkonsulent Mobil: Mette Kann Seniorkonsulent Mobil: Lene Holst Petersen Seniorkonsulent Mobil: Peter Skøtt Seniorkonsulent Mobil: Hanne Mogensen Seniorkonsulent Mobil:

5 QMS-Consult QMS-Consult er en rådgivnings- og kursusvirksomhed, der arbejder med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed. Vi ser det som den væsentligste opgave at skabe enkle, egnede og effektive løsninger, der skaber værdi for vore kunder. Vi tilfører viden gennem praktiske og enkle løsninger og skaber dermed motiverede og kompetente medarbejdere. QMS-Consult har mange års erfaring fra flere typer af virksomheder, og vi har i dag mere end 200 faste kunder i Danmark. For at få et effektivt kursus, der giver værdi, og hvor der er plads til erfaringsudveksling og dialog, har vi begrænset vore kurser til max. 12 deltagere. Vi ser det som et væsentligt element at kunne inddrage praktiske eksempler fra kursisternes virksomhed gennem dialogen. QMS-Consult garanterer, at alle kurser bliver gennemført uanset deltagerantal, da vi finder det vigtigt, at vore kunder har en sikkerhed for, at kurserne bliver til noget. 5 NB: Ved afholdelse af IRCA-registrerede kurser er de eksterne krav, at der skal være minimum 4 deltagere. Garanti for kursusafholdelse gælder derfor ikke ved IRCA-reg. kurser. Desuden gælder garantien heller ikke for vores kvalitetslederkursus, hvor deltagerantallet ligeledes skal være minimum 4.

6 Kursuskatalog 2015 I kursuskataloget for 2015 kan vi endnu en gang præsentere flere nyheder. Efter henvendelse fra flere af vore loyale kunder har vi udviklet tre nye kurser. Henholdsvis kurset Coaching i kvalitetsarbejdet, der tilbydes alle typer virksomheder samt kurset Gode hygiejneinspektioner og hygiejnisk design, der er målrettet de fødevarerelaterede virksomheder, herunder også udstyrsleverandører. 6 Som noget helt nyt tilbyder vi en rabatordning for alle vore trofaste kunder. Vores rabatordning kalder vi klippekortsordningen, som betyder at vore kunder forlods køber enten 30 eller 15 klip (timer). Denne ordning har hidtil kun kunnet anvendes til rådgivning, lovservice og virksomhedstilpassede kurser; men nu tilbyder vi den også i forbindelse med åbne kurser. Ved køb af 30 klip opnås en rabat på 15% på alle vore åbne kurser for alle deltagere fra virksomheden. Læs mere om klippekortsordningen på side 32. Du kan læse mere om klippekort og ovenstående kurser og øvrige kurser, herunder netværksgrupper i vores kursuskatalog. Vi ser frem til et godt kursus- og netværksår og håber at vore kunder tager positivt imod vores nye tiltag på kursus- og netværksområdet.

7 Indhold Kurser egnet for alle typer virksomheder QMS Auditor/Lead Auditor (Kvalitet/ISO 9001) med eksamen (5 dage) Kvalitetsleder ( 6 dage ) Kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2015 (2 dage) Lead Auditor i arbejdsmiljø og miljøledelse (5 dage) Intern auditor basisuddannelse (2 dage) Coaching i kvalitetsarbejdet (2 dage) Kurser egnet for virksomheder indenfor fødevarekæden Fortolkning IFS Food 6 (1 dag) BRC/IOP Global Standard for Packaging (2 dage) Styring af allergener (1 dag) Grundlæggende HACCP ( 1 dag ) Opbygning af HACCP-systemer ( 2 dage ) Intern audit fødevare ( 2 dage ) Gode hygiejneinspektioner (1 dag) Hygiejnisk design (1 dag) Mærkning af fødevarer ( 1 dag ) Kvalitetsstyring af laboratorier efter ISO (1 dag) PRP-programmer (GMP) for fødevareproducenter, der er FSSC certificeret (1 dag) PRP-programmer (GMP) for emballageproducenter, der er FSSC certificeret (1 dag) Fortolkning ISO : 2005 (1 dag) FSMS Auditor/Lead Auditor (Fødevaresikkerhed/ISO 22000) med eksamen (5 dage) Fortolkning BRC Global Standard for Food Safety-7 (2 dage) Temadag: BRC Global Food Standard version 7 de nye krav (1 dag) Diverse Øvrige kurser Klippekort Netværk Kundeudtalelser Kursuskalender Praktiske oplysninger tilmelding mm

8 QMS Auditor/Lead Auditor (Kvalitet/ISO 9001) med eksamen (kursus nr. A17522) Bliv klædt på til at blive Lead auditor, så du professionelt kan gennemføre og 3. parts audits af kvalitetsledelsessystemer efter ISO 9001 i overensstemmelse med ISO Kurset er på dansk 8 Beskrivelse Kurset gennemgår grundigt ISO 9000 standarderne og med dem som udgangspunkt får du grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister, håndte ring af vanskelige situationer. Vi anbefaler, at du har en basis viden om kravelementerne i ISO 9001 og har kendskab til auditering og kvalitetsledelse, før du deltager på dette kursus. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan. Kurset henvender sig til personer, som har behov for en omfattende og kompetencegivende audituddannelse indenfor kvalitetsledelsessystemer og evt. har brug for at blive godkendt IRCA QMS-auditor. Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat. Desuden giver kurset dig mulighed for at blive registreret QMS auditor hos IRCA International Register of Certificated Auditors. De kursusdeltagere, som består kurset (den løbende bedømmelse og skriftlige eksamen) bliver tildelt et certifikat (Certificate of Succesful Completion) med IRCA-logo. 5 dage inkl. forplejning, hotel, kursusmateriale og kursusbevis kr. excl. moms og overnatning. Ved tilmelding bliver du automatisk tilmeldt overnatning fra mandag til fredag. en er 4.000,- ekskl. moms og lægges oveni kursusprisen. Ønsker du ikke at gøre brug af dette, så skal vi informeres om dette ved tilmelding januar september 2015 Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8660 Skanderborg Tilmeldings frist 30 dage før kursusstart

9 Beskrivelse Kvalitetsleder Få succes med at tilrettelægge og lede kvalitetsarbejdet i din virksomhed Kvalitetslederkurset har til formål at give dig kompetence, så du kan udvikle, implementere og/eller forbedre kvalitetssystemet i din virksomhed. Du bliver i stand til at arbejde med procesbaseret kvalitets le delse. Med baggrund i viden om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvali tet kan deltagerne løse problemstillinger og kommunikere på alle niveauer i virksomheden, samt med kunder og leverandører. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere og andre ledere og personer, der arbejder med kvalitet og kvalitets ledelse inden for industri og service. Du får kendskab til kvalitetsbegrebet og standarder inden for kvaliltetsledelse og du: Får viden om måling af kvalitet, herunder kvalitetsomkostninger og forbedringsværktøjer Bliver i stand til at arbejde med kvalitetsledelse, udarbejde mål og politikker og tage beslutninger vedrørende procesforbedringer Vil kunne kommunikere og lede alle aspekter af kvalitetsarbejdet 9 3 moduler á 2 dage, ialt 6 dage kr. excl. moms Modul 1: april 2015 kl (begge dage) Modul 2: maj 2015 kl (begge dage) Modul 3: juni 2015 kl (begge dage) QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

10 Kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2015 Du bliver i stand til at forstå grundprincipperne i kvalitets- og procesledelse samt indholdet i ISO 9001:2015, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et kvalitetsledelsessystem, der efterlever standarden Beskrivelse Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolk ning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases vil blive diskuteret. Kurset lægger endvidere op til diskussion, således at deltagernes egne problematikker i forhold til standarden kan tages op på kurset. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere og andre ledere, auditorer og personer, der arbejder eller skal til at arbejde med kvalitet og kvalitetsledelse inden for industri og service. 10 Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 9001:2015, herunder forståelse for de 8 grundprincipper i kvalitetsledelse og procesorienteret kvalitetsledelse. Du vil være i stand til at bruge stan darden i det praktiske arbejde både vedrørende opbygning, vedligehold og auditering op imod ISO dage kr. excl. moms september 2015 kl begge dage november 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

11 Lead Auditor i arbejdsmiljø og miljøledelse Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljø og miljøledelse på ét og samme kursus efter OHSAS 18001:2008 og ISO 14001:2004 standarderne. Beskrivelse Er der forskel på dette kursus og de andre Lead Auditor kurser man kan deltage i? Både ja og nej kurset dækker to standarder, der er hinanden så lig, at det er muligt at gennemgå dem begge samtidigt. Det bliver naturligvis meget intensivt og stiller krav til kursisten om forberedelse og deltagelse. t vil være væsentligt større på dette på dette kursus end på de traditionelle. Kurset gennemgår grundigt ISO 14001:2004 og OHSAS 18001:2008 standarderne og med dem som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Kurset er arrangeret i samarbejde med Glæsel HSEQ Management, som er medforfatter til OHSAS og ISO 19011, og som er den internationale projektleder for udarbejdelsen af den nye ISO 45001, der bliver erstatningen for OHSAS Kurset henvender sig til miljø- og arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med miljø- og arbejdsmiljøledelse. Det kan kun anbefales, at man læser de to standarder grundigt inden fremmøde. Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af arbejds- og miljørelaterede audits med et effektivt resultat. 5 dage kr. excl. moms februar september 2. oktober 2015 Hotel Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

12 Intern auditor basisuddannelse Bliv klædt på til at blive en kompetent intern auditor i din virksomhed, så du kan gennemføre audits i overensstemmelse med ISO Beskrivelse Kursus i planlægning, gennemførelse og rapportering af interne audits i din egen virksomhed og hos jeres leverandører. Der arbejdes med forskellige typer af audit, bl. a. procesaudit, leverandøraudit og værdiskabende audit. Der gives praktiske eksempler på, hvad der kan gå galt under en audit, og hvad du kan gøre for at skabe en effektiv intern audit. Der arbejdes med den interne auditors rolle og ansvar, og der gives enkle psykologiske redskaber, der kan anvendes under audit. Kurset fokuserer på praktiske øvel ser og cases, hvor du selv får mulighed for at bruge de indlærte teknikker og værktøjer. 12 Kurset henvender sig til personer, der skal foretage intern audit af egne ledelsessystemer indenfor arbejdsmiljø, miljø eller kvalitet. Du får kendskab til auditteknikker og værktøjer og vil selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og rapportere interne audits i overensstemmelse med ISO Du lærer at gennemføre en effektiv audit og at håndtere vanskelige situationer under audit. 2 dage kr. excl. moms februar 2015 kl september 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

13 Coaching i kvalitetsarbejdet Brug coaching-teknikkerne til at få fat om de gode løsninger, de reelle problemstillinger og de reelle hindringer for blandt andet implementering. Du kan også bruge coaching-teknikkerne til at få de værdiskabende audit et trin videre ved en meget aktiv involvering af de auditerede. Beskrivelse Kurset har til formål at give dig kompetencer til og træning i at bruge coaching-teknikker i dagligdagen i en kvalitetsafdeling. Der laves under kurset coaching-øvelser med udgangspunkt i de aktuelle problemstillinger, som deltagerne har, således du ikke alene lærer en teknik, men også kommer hjem med ny inspiration til at imødegå dine udfordringer. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere, kvalitetsassistenter, interne auditorer og HACCP-team-medlemmer. Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til coaching-teknikker og værktøjer, du kan bruge. Du vil have prøvet at udføre flere coaching-samtaler, hvor du har fået tilbagemelding på både din anvendelse af værktøjerne og om coachingen gav et løft for den coachede. Under kurset vil du udarbejde din egen liste over spørgsmålstyper, der fungerer for dig. Du vil også have et råskema, der kan bruges i dit videre arbejde med coaching-samtaler. Endelig vil du have lavet en Hvad-Hvorfor-Hvordan-plan og en Gameplan omkring din egen største udfordring dage kr. excl. moms januar 2015 kl begge dage november 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

14 14 Kurser egnet for virksomheder indenfor fødevarekæden

15 Fortolkning IFS Food 6 Forstå principper og indhold i IFS Food standarden, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et kvalitets- og HACCP system, der efterlever standarden Beskrivelse IFS standarden gennemgås og tolkes med hensyn til de krav, der stilles til kvalitets- og HACCP systemet. Virksomhedscases diskuteres, og kurset lægger op til diskussion ud fra deltagernes egne problematikker i forhold til standarden. Kurset henvender sig til fødevareindustrien. n er de kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer, som arbejder med IFS standarden eller skal til at gå i gang med indføring af IFS. Kendskab til kvalitetsstyring og HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i IFS Food Standarden version 6, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde, både vedrørende opbygning, vedligehold og auditering op imod IFS dag kr. excl. moms 14. april 2015 kl begge dage 1. oktober 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

16 BRC/IOP Global Standard for Packaging Beskrivelse Du bliver i stand til at forstå principperne og indholdet i BRC/IOP, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et kvalitets- og HACCP-system, der efterlever standarden Kurset giver dig en indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens kvalitets- og HACCP-system. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolkning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases vil blive diskuteret. Kurset lægger endvidere op til diskussion, således at deltagernes egne problematikker i forhold til standarden kan tages op på kurset. Kurset henvender sig til emballageindustrien. n er de kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer, som arbejder med BRC/IOP standarden eller skal til at gå i gang med indføring af BRC/IOP. Kendskab til kvalitetsstyring og HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. 16 Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til indholdet i BRC/IOP, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde, om det så vedrører opbygning, vedligehold eller auditering op imod BRC/IOP. 2 dage kr. excl. moms april 2015 kl begge dage oktober 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

17 Styring af allergener Forstå de problematikker der findes i forhold til håndtering af allergener. Hvilke krav findes, og hvordan løses de i den praktiske hverdag. Beskrivelse På kurset får du et overblik over de krav, udfordringer og løsninger, der findes i forbindelse med allergenhåndtering. Samtidig giver kurset dig mulighed for at drøfte dine aktuelle allergenudfordringer med ligesindede. Kurset henvender sig udelukkende til fødevareindustrien. n er ledende kvalitets- og produktionsmedarbejdere, der håndterer eller skal håndtere allergener i fødevareproduktionen. Kendskab til kvalitetsstyring og HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til allergener og hvilke risici, der er forbundet med allergener. Endvidere gennemgås de krav, som typisk myndigheder og kunder har til styring af allergener, og eksempler på løsninger præsenteres. Praktiske eksempler taget fra deltagernes hverdag behandles i workshops, og muligheder for forebyggelse, kontrol og verifikation diskuteres i plenum dag kr. excl. moms. 19. marts 2015 kl september 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

18 Grundlæggende HACCP Giver dig et grundlæggende kendskab til HACCP Beskrivelse De grundlæggende HACCP principper bliver gennemgået, herunder bag grunden for HACCP, flowdiagram, risikoanalyse og HACCP plan. Der gennemføres øvelser, der har udgangspunkt i praktiske eksempler, der er typiske for alle fødevarevirksomheder. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ikke har nogen videre erfaring eller uddannelse indenfor HACCP, men hvor HACCP og kvalitetsstyring er en del af eller skal indgå i det daglige arbejde. Du får en grundlæggende forståelse for HACCP principperne og for, hvordan de skal anvendes dag kr. excl. moms 16. marts 2015 kl september 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

19 Opbygning af HACCP-systemer Bliv klædt på til at opbygge og vedligeholde et HACCP-system i din virksomhed Beskrivelse Kurset gennemgår HACCP principperne og giver dig værktøjer og den nødvendige viden til opbygning, implementering og/eller forbedring af et HACCP system. Der tages udgangspunkt i standarderne ISO22000, BRC og IFS med focus på ISO 22000, og der arbejdes med risikoanalyse, GMP/PRP og oprp samt HACCP plan. Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-team medlemmer, arbejds ledere og andre personer, som arbejder med HACCP i teori og praksis. Du får viden og forståelse for HACCP-, GMP/PRP- og oprp-principperne og bliver i stand til at foretage en risikovurdering, herunder ud peg - ning og vurdering af styrende foranstaltninger samt udarbejdelse af en HACCP plan dage kr. excl. moms marts 2015 kl begge dage oktober 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ januar 2015 kl begge dage august 2015 kl begge dage Octavia Kursus og Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

20 Intern audit fødevare Bliv klædt på til at blive en kompetent auditor i din virksomhed Beskrivelse Kursus i planlægning, gennemførelse samt afrapportering af audits i fødevarevirksomheder. Der arbejdes med forskellige typer audit, fx procesaudits, leverandøraudits og værdiskabende audits. Auditorrolle og ansvar afdækkes, og der gives psykologiske redskaber, som kan anvendes under audit. Kurset fokuserer på praktiske øvelser og cases, som inddrager deltagerne og deres egne erfaringer. ISO standarden udleveres og indgår i øvelser i auditprocessen. Kurset henvender sig til personer i fødevare-, foder- og emballagevirksomheder, der skal foretage intern audit af eget system eller leverandøraudit, fx i henhold til ISO 22000, BRC, IFS eller GMP+ 20 Du får kendskab til auditteknikker og værktøjer og vil selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og rapportere interne audits. Du lærer at gennemføre en effektiv audit og at håndtere evt. vanskelige situationer under audit. 2 dage kr. excl. moms Incl. Standard ISO22000 som en del af kursusmaterialet marts 2015 kl begge dage november 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ januar 2015 kl begge dage 31. august - 1. september 2015 kl begge dage Octavia Kursus og Konferencecenter, Maglegårdsvej 10, 4000 Roskilde Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

21 Gode hygiejneinspektioner Faglig dag på et højt niveau, der giver dig ny inspiration og nye værktøjer til arbejdet med at tilrettelægge og lede kvalitets- og hygiejnearbejdet i din virksomhed. Beskrivelse Inspirationsdagen har til formål at give dig kompetence, så du kan udvikle, implementere og/eller forbedre hygiejneinspektioner i din virksomhed. Der vil i løbet af dagen blive givet forskellige oplæg, blandt andet til hvordan man laver hygiejneinspektioner målbare. Der er i både BRC og IFS et krav til målbar hygiejneinspektion og vurdering af forbedringer, et krav der håndteret effektivt kan give gode muligheder for forbedringer i virksomheden. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere, hygiejneledere og andre ledere og personer, der arbejder med hygiejne, fødevaresikkerhed og kvalitet i fødevareindustrien og dertil knyttede produktions- og servicevirksomheder. Efter denne dag har du et grundlæggende kendskab til indhold og værktøjer indenfor hygiejneinspektion. Der tages i undervisningen afsæt i krav i de anerkendte kvalitetsstandarder, for at sikre en enkel implementering af værktøjerne i din virksomhed. På inspirationsdagen gennemgås forslag til, hvordan du kan komme i gang i egen virksomhed, så du får lejlighed til at lave din egen drejebog for hygiejneinspektioner allerede på kursusdagen dag kr. excl. moms. 15. januar 2015 kl august 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

22 Hygiejnisk design Forstå principperne bag hygiejnisk design, så du som den ansvarlige vedligeholdelseschef, -tekniker og kvalitetsansvarlig kan sikre, at der til såvel bygninger som udstyr stilles relevante krav til hygiejnisk design og at dette medtages ved både indkøb af nyt og opdatering af bestående udstyr. Beskrivelse Kurset har til formål at give dig kompetencer til at sikre at hygiejnisk design tænkes ind i hverdagen på en fødevarevirksomhed. På kurset arbejdes derfor også med såvel bygninger, layout og med egentligt produktionsudstyr. Kurset henvender sig til kvalitets- og vedligeholdelseschefer, kvalitetsansvarlige, interne auditorer, vedligeholdelsesfolk og PTA. 22 Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til vigtige principper indenfor hygiejnisk design. Du vil være i stand til at bruge principperne i det praktiske arbejde med hygiejnisk design på en fødevarevirksomhed. Som erfaren auditor vil kurset også kunne give dig værktøjer til at lave en effektiv audit af hygiejnisk design. 1 dag kr. excl. moms. 19. januar 2015 kl begge dage 24. august 2015 kl begge dage QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

23 Mærkning af fødevarer Få overblik over mærkningsreglerne Beskrivelse Kursus i mærkning af fødevarer udfra forordning 1169/2011 om fødevareinformation til forbrugerne. De nye regler gennemgås i hovedtræk, herunder krav til næringsdeklaration, oplysning om allergener samt retningslinjer for vildledning. Der er mulighed for uddybning undervejs. Herudover gennemgås de overordnede krav til ernærings- og sundhedsanprisninger jf. forordning nr. 1924/2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger mv., herunder kigger vi på eksempler fra listerne over godkendte anprisninger. n er kvalitetsfolk, reklamefolk og andre, der er ansvarlige for, at mærkningsreglerne på fødevareområdet overholdes. Du får kendskab til de gældende helt grundlæggende regler for obligatorisk mærkning på fødevareområdet samt mærkning i forbindelse med anprisninger. Der bliver mulighed for afklaring og diskussion, ligesom det er muligt at få drøftet egne problematikker dag kr. excl. moms 3. februar 2015 kl november 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

24 Kvalitetsstyring af laboratorier efter ISO Få overblik over grundlæggende krav til laboratoriet Beskrivelse Grundlæggende kursus i krav og principper i ISO ( laboratoriestandarden ). Indretning af laboratoriets funktioner, krav til registreringer, målinger, kalibreringer, udliciteringer mv. gennemgås, således at standarden kan efterleves i det daglige arbejde. Berøringsfladen mellem ledelsessystemer (fx BRC, IFS, ISO22000) klarlægges, således at laboratoriets system så enkelt som muligt kan integreres i virksomhedens øvrige systemer. Deltagernes egne erfaringer og problemstillinger inddrages i kurset. Kurset henvender sig til personer, der er ansvarlige for virksomhedens analyser, laboratorium og kvalitetsstyringen på området. 24 Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO Du vil være i stand til at bruge standarden i forbindelse med laboratoriets arbejde samt ved integrering af laboratoriets funktioner i virksomhedens øvrige kvalitetsstyringssystem. 1 dag kr. excl. moms 9. september 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

25 Beskrivelse PRP-programmer (GMP) for fødevareproducenter, der er FSSC certificeret Få overblik over kravene i TS , der kræves som supplement til ISO kravene for FSSC-certificerede fødevareproducenter Krav og principper gennemgås, således at det tydeligt fremgår på hvilke områder, standardens krav kan supplere og integreres i det eksisterende HACCP-system. Supplering med certificering efter TS giver fødevareproducenten dokumentation for, at de har indført et PRP/GMP-program på niveau med BRC og IFS standarderne. Kurset omfatter ikke en fortolkning af ISO Men nærværende kursus er tilrettelagt således, at der afholdes et ISO fortolkningskursus umiddelbart dagen inden, så deltageren med fordel også kan deltage på dette kursus. Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer fra virksomheder, der ønsker FSSC certificering eller ønsker at arbejde efter og evt. supplere deres ISO certificering med ISO/ TS Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til indholdet i TS , og du vil være i stand til at bruge standarden i det daglige. 1 dag kr. excl. moms. 7. maj 2015 kl oktober 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

26 PRP-programmer (GMP) for emballageproducenter, der er FSSC certificeret Få overblik over kravene i TS , der kræves som supplement til ISO kravene for FSSC-certificerede emballagevirksomheder Beskrivelse Krav og principper gennemgås, således at det tydeligt fremgår på hvilke områder, standardens krav kan supplere og integreres i det eksisterende HACCP-system-Supplering med certificering efter TS giver emballagevirksomheden dokumentation for, at de har indført et PRP/GMPprogram på niveau med BRC/IOP og IFS Packaging standarderne. Kurset omfatter ikke en fortolkning af ISO Men nærværende kursus er tilrettelagt således, at der afholdes et ISO fortolkningskursus umiddelbart dagen efter, så deltageren med fordel også kan deltage på dette kursus. 26 Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer fra virksomheder, der ønsker FSSC certificering eller ønsker at arbejde efter og evt. supplere deres ISO certificering med ISO/TS Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til indholdet i TS , og du vil være i stand til at bruge standarden i det daglige. 1 dag kr. excl. moms. 5. maj 2015 kl oktober 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

27 Fortolkning ISO 22000:2005 Forstå principper og indhold i ISO standarden, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et HACCP system, der efterlever standarden Beskrivelse ISO standarden gennemgås og tolkes med hensyn til de krav, der stilles til HACCP systemet. Virksomhedscases diskuteres, og kurset lægger op til diskussion udfra deltagernes egne problematikker i forhold til standarden. Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer, som arbejder med eller skal i gang med indføring af ISO Kendskab til HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 22000:2005, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af HACCP-system efter ISO dag kr. excl. moms incl. standarden som en del af kursusmaterialet 6. maj 2015 kl oktober 2015 kl QMS-kursuscenter, Strømmen 32, 8960 Randers SØ Tilmeldingsfrist 30 dage før kursusstart

28 28 Beskrivelse FSMS Auditor/Lead Auditor (Fødevaresikkerhed/ISO 22000) med eksamen (kursus nr. A17365) Bliv klædt på til at blive Lead auditor, så du professionelt kan gennemføre 1., 2. og 3. parts audits af fødevaresikkerhedssystemer efter ISO i overensstemmelse med ISO Kurset er på dansk. Kurset gennemføres i samarbejde med CMC International Ltd. Kurset gennemgår grundigt ISO og med den som udgangspunkt får du grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister, håndtering af vanskelige situationer. Vi anbefaler, at du har en basis viden om kravelementerne i ISO og har kendskab til auditering og HACCP, før du deltager på dette kursus. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan. Kurset henvender sig til personer, som har behov for en omfattende og kompetencegivende audituddannelse indenfor fødevaresikkerhedssystemer og evt. har brug for at blive godkendt IRCA ISO auditor. Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat. Desuden giver kurset dig mulighed for at blive registreret ISO auditor hos IRCA International Register of Certificated Auditors. De kursusdeltagere, som består kurset (den løbende bedømmelse og skriftlige eksamen) bliver tildelt et certifikat (Certificate of Succesful Completion) med IRCA-logo. 5 dage inkl. forplejning, hotel, kursusmateriale og kursusbevis kr. excl. moms og overnatning. Ved tilmelding bliver du automatisk tilmeldt overnatning fra mandag til fredag. en er 4.000,- ekskl. moms og lægges oveni kursusprisen. Ønsker du ikke at gøre brug af dette, så skal vi informeres om dette ved tilmelding juni november 2015 Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8660 Skanderborg Tilmeldings frist 30 dage før kursusstart

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde

Kursuskatalog - efterår 2010. FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Kursuskatalog - efterår 2010 FORENINGSHØJSKOLEN Kurser om drift, økonomi, udvikling og ledelse i det frivillige sociale arbejde Indhold Drift & Økonomi Kurserne i dette spor er for dig, der sidder i bestyrelsen,

Læs mere

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål

04/14. side 13. Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål 04/14 side 13 DFK KONFERENCE: Mål det rigtige og skab resultater effektive og udviklende kvalitetsmål Torsdag den 27. november 2014 Hotel Storebælt, Nyborg indhold 03 I 08 I 13 I 16 I 20 I 23 I 27 I 29

Læs mere

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg

04/13. Side 16. den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg 04/13 Side 16 DFK Konference: AUDIT SOM LEDELSESVÆRKTØJ den 28. november 2013 Hotel Storebælt Nyborg indhold 04/13 03 I 06 I 09 I 12 I 16 I 20 I 22 I 26 I 28 I 29 I 32 I Sådan skaber du performance og

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb

Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Dyk ned og vælg mellem 54 kurser og forløb Velkommen til viden og værktøjer Morgendagens turister stiller høje krav, og de gør det løbende og individuelt. Det kræver både indsigt og udsyn af ledere, medarbejdere

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2010-2011

KURSUSPROGRAM 2010-2011 KURSUSPROGRAM 2010-2011 Juni 2010 Udgiver: Dansk Byggeri Postboks 2125 1015 København K Tlf.: 72 16 00 00 Fax: 72 16 00 10 Layout: MONTAGEbureauet ApS Foto: Hanne Gabel Christensen, Ricky John Molloy,

Læs mere

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG

Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG Apropos Kommunikation KURSUSKATALOG praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Pædagogiske mål: I alle vores aktiviteter tager vi stilling til, hvad der skal til for at skabe læring for den enkelte. Det

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder Et TUP-projekt med deltagelse af tre efteruddannelsesudvalg og fire skoler Juni 2007 Mette Nørholm Lizzie Mærsk Nielsen

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE

EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER ENERGILEDELSE. eksempel EN GENVEJ TIL ENERGILEDELSE EKSEMPLER PÅ ERFA-GRUPPER eksempel ERFA-GRUPPER EN GENVEJ TIL En genvej til energiledelse Projekt Værktøjskassens ERFAgrupper er en genvej for virksomheder, der ønsker at indføre energiledelse og derigennem

Læs mere

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse

BedreBolig. Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse BedreBolig Information til fagfolk om BedreBolig en ny godkendelsesordning under Energistyrelsen om energirenovering af enfamiliehuse 13. december 2013 Baggrund BedreBolig en ny ordning til energirenovering

Læs mere

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat.

Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Arbejdsmiljøcertificering hvordan og hvorfor? Erfaringer fra offentlige og private virksomheder, der har opnået arbejdsmiljøcertifikat. Forord Denne rapport er skrevet på baggrund af et projekt, som har

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM

GUIDE LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM LÆR AT LEVE MED KRONISK SYGDOM GUIDE LÆR AT TACKLE KRONISK SMERTER AKTIV MED KRONISK SYGDOM PATIENTUDDANNELSE GUIDE Komiteen for Sundhedsoplysning, 2011. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT

VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT VÆRD AT VIDE SOM ARBEJDSMILJØREPRÆSENTANT NYTTIGE INFORMATIONER NÅR DU ER NYVALGT Værd at vide som arbejdsmiljørepræsentant - Nyttige informationer når du er nyvalgt Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere