Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. kurser 2011"

Transkript

1 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer kurser 2011

2

3 QMS-Consult Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult Mobil: Ingrid Bornæs Seniorkonsulent Mobil: Lone Meng Kursusadministration/bogholderi Mobil: Hanne Mogensen Seniorkonsulent Mobil: QMS-Consult er en rådgivnings- og kursusvirksomhed, der arbejder med kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed. Da QMS- Consult blev etableret i 2002, var vores ydelser primært rettet mod fødevare-, biotek-, medicinal-, foder- og emballageindustrien. Nu tilbydes alle vore ydelser til hele service- og industrisektoren. Vi ser det som den væsentligste opgave at skabe enkle, egnede og effektive løsninger, der skaber værdi for vore kunder. Vi tilfører viden gennem praktiske og enkle løsninger og skaber dermed motiverede og kompetente medarbejdere. QMS-Consult har mange års erfaring fra flere typer af virksomheder, og vi har i dag mere end 200 faste kunder i Danmark. For at få et effektivt kursus, der giver værdi, og hvor der er plads til erfaringsudveksling og dialog, har vi begrænset vore kurser til max. 12 deltagere. Vi ser det som et væsentligt element at kunne inddrage praktiske eksempler fra kursisternes virksomhed gennem dialogen. QMS-Consult garanterer, at alle kurser bliver gennemført uanset deltagerantal, da vi finder det vigtigt, at vore kunder har en sikkerhed for, at kurserne bliver til noget. Lene Holst Petersen Seniorkonsulent Mobil: NB: Ved afholdelse af IRCA-registrerede kurser er de eksterne krav, at der skal være minimum 4 deltagere. Garanti for kursusafholdelse gælder derfor ikke ved IRCA-reg. kurser. Kristian Glæsel Indehaver af Glaesel HSEQ Management Mobil: Dunja Strange Arvidsen Arbejdsmiljøkonsulent Mobil:

4 Kursuskatalog 2011 Indhold Kurser egnet for alle typer virksomheder I kursuskataloget for 2011 kan vi præsentere en masse nyheder. QMS-Consult kan nu gennem samarbejde med Glaesel HSEQ Management ApS tilbyde en lang række kurser indenfor arbejdsmiljø- og miljøledelse, som tilbydes hele industri- og servicesektoren. I denne forbindelse har vi også valgt at differentiere vores eksisterende kursus i Intern audit, som gælder alle typer virksomheder. Intern audit kurset tilbydes som et grundmodul, hvor de basale auditteknikker introduceres, samt et eller flere overbygningsmoduler, hvor der trænes i audit i en specifik standard. Modulerne kan vælges uafhængigt af hinanden, så erfarne auditorer kan vælge udelukkende at deltage på overbygningsmodulet indenfor den valgte standard. Intern audit fødevare vil dog stadig blive tilbudt som et særskilt kursus. Vi ser frem til et godt kursusår og håber, at vore kunder tager positivt imod vores nye tiltag på kursusområdet. Kvalitetsleder ( 6 dage ) 8 Lead Auditor ISO 9001 (kvalitet) med eksamen (5 dage) 9 Kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2008 (2 dage) 10 Den kvalitetsbevidste medarbejder ( 3 dage ) 11 Miljø- og arbejdsmiljøleder (6 dage) 12 Lead auditor arbejdsmiljø med eksamen (5 dage) 13 Intern auditor basisuddannelse (2 dage) 14 Auditoroverbygning, kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2008 () 15 Auditoroverbygning, arbejdsmiljøledelse iht. OHSAS 18001:2008 () 16 Auditoverbygning, miljøledelse iht. ISO 14001:2004 () 17 Introduktion ttil ISO 14001:2004 () 18 Introduktion til OHSAS 18001:2008 () 19 introduktion til ISO 26000:2010 () 20 Arbejdsmiljøorganisationen som sparringspartner for ledelsen () 21 Kurser egnet for virksomheder indenfor fødevarekæden Grundlæggende HACCP ( ) Opbygning af HACCP-systemer ( 2 dage ) Intern audit fødevare ( 2 dage ) Lovgivning fødevarer ( ) Kvalitetsstyring af laboratorier efter ISO () GMP/PRP standard ISO TS og FSSC (2 dage) Fortolkning ISO : 2005 () Fortolkning BRC Global Food Safety-5 (2 dage) Diverse Øvrige kurser Kundeudtalelser Kursuskalender Praktiske oplysninger tilmelding mm

5 Kvalitetsleder Få succes med at tilrettelægge og lede kvalitetsarbejdet i din virksomhed Kvalitetslederkurset har til formål at give dig kompetence, så du kan udvikle, implementere og/eller forbedre kvalitetssystemet i din virksomhed. Du bliver i stand til at arbejde med procesbaseret kvalitetsledelse. Med baggrund i viden om betydningen af kollegers og egne holdninger til kvalitet kan deltagerne løse problemstillinger og kommunikere på alle niveauer i virksomheden, samt med kunder og leverandører. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere og andre ledere og personer, der arbejder med kvalitet og kvalitetsledelse inden for industri og service. Du får kendskab til kvalitetsbegrebet og standarder inden for kvaliltetsledelse og du: Får viden om måling af kvalitet, herunder kvalitetsomkostninger og forbedringsværktøjer Bliver i stand til at arbejde med kvalitetsledelse, udarbejde mål og politikker og tage beslutninger vedrørende procesforbedringer Vil kunne kommunikere og lede alle aspekter af kvalitetsarbejdet Lead Auditor ISO 9001 (kvalitet) med eksamen Bliv klædt på til at blive Lead auditor, så du professionelt kan gennemføre og 3. parts audits af kvalitetsledelsessystemer efter ISO 9001 i overensstemmelse med ISO Kurset gennemgår grundigt ISO 9000 standarderne og med dem som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditor rolle, mødeplanlægning, tjeklister, håndtering af vanskelige situationer. Vi anbefaler, at du har en basis viden om kravelementerne i ISO 9001 eller har kendskab til auditering og kvalitetsledelse, før du deltager på dette kursus. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan. Kurset henvender sig til personer, som har behov for en omfattende og kompetencegivende audituddannelse indenfor kvalitetsledelsessystemer og evt. har brug for at blive godkendt IRCA QMS-auditor. 3 moduler á 2 dage, ialt 6 dage kr. excl. moms Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat. Desuden giver kurset dig mulighed for, at blive registreret QMSauditor hos IRCA International Register of Certificated Auditors. Modul 1: februar 2011 kl (begge dage) august 2011 kl (begge dage) 5 dage inkl. forplejning, hotel, kursusmateriale og kursusbevis. Internat-kursus incl. overnatning kr. excl. moms. Modul 2: marts 2011 kl (begge dage) september 2011 kl (begge dage) Modul 3: marts 2011 kl (begge dage) september 2011 kl (begge dage) maj november 2011 Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8660 Skanderborg, Strømmen 32, 8960 Randers SØ

6 Kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2008 Du bliver i stand til at forstå grundprincipperne i kvalitets- og procesledelse samt indholdet i ISO 9001:2008, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et kvalitetsledelsessystem, der efterlever standarden Den kvalitetsbevidste medarbejder Bliv klædt på til at arbejde aktivt og forpligtende med kvalitet i din virksomhed Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens kvalitetsledelsessystem. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolkning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases vil blive diskuteret. Kurset lægger endvidere op til diskussion, således at deltagernes egne problematikker i forhold til standarden kan tages op på kurset. Kurset henvender sig til kvalitetschefer, kvalitetskoordinatorer, kvalitetsledere og andre ledere, auditorer og personer, der arbejder eller skal til at arbejde med kvalitet og kvalitetsledelse inden for industri og service. Efter kurset vil du have et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 9001:2008, herunder forståelse for de 8 grundprincipper i kvalitetsledelse og procesorienteret kvalitetsledelse. Du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde både vedrørende opbygning, vedligehold og auditering op imod ISO dage 11 Grundlæggende kursus i kvalitet for medarbejdere i industrivirksomheder. Kurset har til formål at give viden og forståelse for kvalitetsarbejdet i en virksomhed, så du inddrages mere aktivt og arbejder mere forpligtende med kvalitet. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ikke har nogen videre erfaring eller uddannelse indenfor kvalitetsstyring, men hvor kvalitetskontrol og kvalitetsstyring er en vigtig del af det daglige arbejde. Du får kendskab til kvalitetsbegrebet, kvalitetsværktøjer og kvalitetsomkostninger, så du kan vedligeholde og forbedre kvalitetsarbejdet i dit eget arbejdsområde kr. excl. moms 2 dage kr. excl. moms maj 2011 kl begge dage november 2011 kl begge dage april 2011 kl alle dage november 2011 kl alle dage, Strømmen 32, 8960 Randers SØ, Strømmen 32, 8960 Randers SØ

7 12 Miljø- og arbejdsmiljøleder Få succes med at tilrettelægge og lede miljø- og arbejdsmiljøarbejdet i din virksomhed Miljø- og Arbejdsmiljølederkurset har til formål at give dig kompetence, så du kan udvikle, implementere og/eller forbedre miljø- og arbejdsmiljø-systemerne i din virksomhed. Du bliver i stand til at arbejde med procesbaseret miljø- og arbejdsmiljøledelse. Med baggrund i viden om betydningen af kollegaers og egne holdninger til miljø og arbejdsmiljø kan deltagerne løse problemstillinger og kommunikere på alle niveauer i virksomheden, samt med myndigheder og leverandører. Kurset henvender sig til arbejdsmiljøchefer, arbejdsmiljøkoordinatorer, arbejdsmiljøledere og andre ledere, der arbejder med miljø- og/eller arbejdsmiljø indenfor industri, service og byggeri. Du får kendskab til begreberne miljø- og arbejdsmiljøledelse og du: Bliver i stand til at formulere politikker og mål Får viden om måling af miljø- og arbejdsmiljø-parametre kan kommunikere og lede alle aspekter af miljø- og arbejdsmiljøarbejdet 3 moduler á 2 dage, ialt 6 dage kr. excl. moms Modul 1: oktober 2011 kl (begge dage) Lead Auditor arbejdsmiljø med eksamen Bliv eksamineret Lead Auditor i arbejdsmiljøledelse og bliv klædt på til at gennemføre og 3. parts audit efter OHSAS18001:2008 standarden i overensstemmelse med ISO Kurset gennemgår grundigt OHSAS 18001:2008 standarden og med den som udgangspunkt, vil du få grundig træning i at gennemføre audit, herunder planlægning, gennemførelse, rapportering, auditorrolle, mødeplanlægning, tjeklister samt håndtering af vanskelige situationer. Det er et krav, at du deltager aktivt i alle kursusaktiviteterne, og du vil løbende blive bedømt. Du skal bestå den løbende bedømmelse, og kurset afsluttes med en skriftlig eksamen. Der vil være noget forberedelse udover den planlagte kursustidsplan. Kurset henvender sig til arbejdsmiljøansvarlige, ledere, auditorer og personer, som arbejder med arbejdsmiljøledelse inden for industri, service og byggeri, og som ønsker en grundig og kompetencegivende uddannelse inden for auditering af arbejdsmiljøledelsessystemer. Du kan selvstændigt og professionelt planlægge, gennemføre og rapportere alle typer af audits med et effektivt resultat. Desuden giver kurset dig mulighed for at blive registreret OH&SMS-auditor hos IRCA (International Register of Certificated Auditors). Ansøgning om certificering af dette kursus er indgivet til IRCA. Hvis kurset godkendes, får de kursusdeltagere, som består kurset (den løbende bedømmelse og skriftlige eksamen), tildelt et certifikat (Certificate of Successful Completion) med IRCA-logo. 13 Modul 2: 31. oktober - 1. november 2011 kl (begge dage) 5 dage Modul 3: november 2011 kl (begge dage) kr. excl. moms. Internat-kursus incl.overnatning Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted april 2011 Sophiendal Gods, Låsbyvej 82, 8660 Skanderborg

8 Intern auditor basisuddannelse Bliv klædt på til at blive en kompetent intern auditor i din virksomhed, du så kan gennemføre audits i overensstemmelse med ISO Kursus i planlægning, gennemførelse og rapportering af interne audits i din egen virksomhed og hos jeres leverandører. Der arbejdes med forskellige typer af audit, bl. a. procesaudit, leverandøraudit og værdiskabende audit. Der gives praktiske eksempler på, hvad der kan gå galt under en audit, og hvad du kan gøre for at skabe en effektiv intern audit. Der arbejdes med den interne auditors rolle og ansvar, og der gives enkle psykologiske redskaber, der kan anvendes under audit. Kurset fokuserer på praktiske øvelser og cases, hvor du selv får mulighed for at bruge de indlærte teknikker og værktøjer. Auditoroverbygning, kvalitetsledelse iht. ISO 9001:2008 Du bliver i stand til at forstå grundprincipperne i kvalitets- og procesledelse samt indholdet i ISO 9001:2008, så du kan auditere kvalitetsledelsessystem i henhold til standarden Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens kvalitetsledelsessystem, og hvordan man sikrer sig de objektive beviser i forbindelse med intern auditering. Derudover gives et overblik over væsentlige risikofaktorer indenfor kvalitetsstyring, og hvordan man håndterer disse under audit. Der vil blive taget udgangspunkt i konkrete cases undervejs. Kurset henvender sig til auditorer der enten har erfaring med interne audits, eller har gennemgået kurset Intern auditor basisuddannelse. 14 Kurset henvender sig til personer, der skal foretage intern audit af egne ledelsessystemer indenfor arbejdsmiljø, miljø eller kvalitet. Du får kendskab til auditteknikker og værktøjer og vil selvstændigt kunne planlægge, gennemføre og rapportere interne audits i overensstemmelse med ISO Du lærer at gennemføre en effektiv audit og at håndtere vanskelige situationer under audit. 2 dage kr. excl. moms Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 9001:2008, herunder forståelse for de 8 grundprincipper i kvalitetsledelse og procesorienteret kvalitetsledelse kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 21.marts 2011 kl HC Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense februar 2011 kl HC Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense

9 Auditoroverbygning, arbejdsmiljøledelse iht. OHSAS 18001:2008 Auditoverbygning, miljøledelse iht. ISO 14001:2004 Du bliver i stand til at forstå grundprincipperne i arbejdsmiljøledelse samt indholdet i OHSAS 18001:2008, så du kan auditere arbejdsmiljøledelsessystemer i henhold til standarden Du bliver i stand til at forstå grundprincipperne miljøledelse samt indholdet i ISO 14001:2004, så du kan auditere miljøledelsessystemeri henhold til standarden Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem, og hvordan man sikrer sig de objektive beviser i forbindelse med intern auditering. Derudover gives et overblik over væsentlige risikofaktorer indenfor arbejdsmiljø, og hvordan man håndterer disse under audit. Der tages udgangspunkt i konkrete cases undervejs. Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem, og hvordan man sikrer sig de objektive beviser i forbindelse med intern auditering. Derudover gives et overblik over væsentlige risikofaktorer indenfor miljøledelse, og hvordan man håndterer disse under audit. Der tages udgangspunkt i konkrete cases undervejs. Kurset henvender sig til auditorer, der enten har erfaring med interne audits, eller har gennemgået kurset Intern auditor basisuddannelse. Kurset henvender sig til auditorer, der enten har erfaring med interne audits, eller har gennemgået kurset Intern auditor basisuddannelse. 16 Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i OHSAS 18001:2008, herunder forståelse for grundprincipperne i procesorienteret arbejdsmiljøledelse. Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 14001:2004, herunder forståelse for grundprincipperne i procesorienteret miljøledelse kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 22.marts 2011 kl HC Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 23.marts 2011 kl HC Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense

10 Introduktion til ISO 14001:2004 Introduktion til OHSAS 18001:2008 Forstå principperne og indholdet i ISO 14001, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et miljøledelsessystem, der efterlever ISO Forstå principperne og indholdet i OHSAS 18001, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et arbejdsmiljøledelsessystem, der efterlever OHSAS Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens miljøledelsessystem. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolkning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases diskuteres. Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens arbejdsmiljøledelsessystem. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolkning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases diskuteres. Kurset henvender sig til miljøansvarlige, ledere og auditorer, som arbejder med ISO i det daglige. Kurset henvender sig til arbejdsmiljøansvarlige, ledere og auditorer, som arbejder med OHSAS i det daglige. 18 Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 14001:2004, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af miljøledelsessystemer efter ISO kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 3. maj 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ 7. september 2011 kl Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i OHSAS 18001:2008, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af arbejdsmiljøledelsessystemer efter OHSAS kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 4. maj 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ 5. september 2011 kl Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted 19

11 Introduktion til ISO 26000:2010 Forstå principperne og indholdet i ISO 26000:2010, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et CSR styringssystem, der efterlever ISO Arbejdsmiljøorganisationen som sparringspartner for ledelsen Klæd arbejdsmiljøorganisationen på til at supplere ledelsen, så der skabes handlingsplaner med høj kvalitet, og lær at fungere som ambassadør for det gode arbejdsmiljø i virksomheden Kurset giver dig indsigt i, hvad standarden kræver af virksomhedens CSR styringssystem. Dette gøres ved en praktisk gennemgang og tolkning af standarden, hvori forskellige virksomhedscases diskuteres. Kurset henvender sig til HR ansvarlige, ledere og andre medarbejdere, som arbejder med ISO i det daglige. Kurset skaber forståelse for samspillet mellem arbejdsmiljøorganisationen og virksomhedens ledelse og sætter fokus på, hvor og hvordan man som arbejdsmiljøorganisation kan supplere den daglige ledelse, så arbejdsmiljøet bliver en synlig parameter i virksomheden, samtidig med at arbejdet støtter op om virksomhedens drift. 20 Du får et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 26000:2010, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning og vedligehold af CSR styringssystemer efter ISO kr. excl. moms Incl. standarden som en del af kursusmaterialet 5. maj 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ Kurset henvender sig primært til medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Du lærer at koble arbejdsmiljø og virksomhedens øvrige handlingsplaner sammen. Du får viden og forståelse for arbejdsmiljøarbejdet i en virksomhed, så du kan bidrage mere aktivt og forpligtende i udformning af handlingsplaner, og agere som ambassadør for det gode arbejdsmiljø i organisationen kr. excl. moms september 2011 kl Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted 25. januar 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ

12 Grundlæggende HACCP Opbygning af HACCP-systemer Giver dig et grundlæggende kendskab til HACCP Bliv klædt på til at opbygge og vedligeholde et HACCP-system i din virksomhed 22 De grundlæggende HACCP principper bliver gennemgået, herunder baggrunden for HACCP, flowdiagram, risikoanalyse og HACCP plan. Der gennemføres øvelser, der har udgangspunkt i praktiske eksempler, der er typiske for alle fødevarevirksomheder. Kurset henvender sig til medarbejdere, der ikke har nogen videre erfaring eller uddannelse indenfor HACCP, men hvor HACCP og kvalitetsstyring er en del af eller skal indgå i det daglige arbejde. Du får en grundlæggende forståelse for HACCP principperne og for, hvordan de skal anvendes kr. excl. moms 28. februar 2011 kl oktober 2011 kl Kurset gennemgår HACCP principperne og giver dig værktøjer og den nødvendige viden til opbygning, implementering og/eller forbedring af et HACCP system. Der tages udgangspunkt i standarderne ISO22000, BRC og IFS med focus på ISO 22000, og der arbejdes med risikoanalyse, GMP/PRP og oprp samt HACCP plan Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-team medlemmer, arbejdsledere og andre personer, som arbejder med HACCP i teori og praksis. Du får viden og forståelse for HACCP-, GMP/PRP- og oprp-principperne og bliver i stand til at foretage en risikovurdering, herunder udpegning og vurdering af styrende foranstaltninger samt udarbejdelse af en HACCP plan. 2 dage kr. excl. moms 23, Strømmen 32, 8960 Randers SØ marts 2011 kl begge dage september 2011 kl begge dage, Strømmen 32, 8960 Randers SØ marts 2011 kl begge dage oktober 2011 kl begge dage Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted

13 Intern audit fødevare Bliv klædt på til at blive en kompetent auditor i din virksomhed Lovgivning fødevarer Få overblik over fødevarelovgivningen Kursus i planlægning, gennemførelse samt afrapportering af audits i fødevarevirksomheder. Der arbejdes med forskellige typer audit, fx procesaudits, leverandøraudits og værdiskabende audits. Auditorrolle og ansvar afdækkes, og der gives psykologiske redskaber, som kan anvendes under audit. Kurset fokuserer på praktiske øvelser og cases, som inddrager deltagerne og deres egne erfaringer. ISO standarden udleveres og indgår i øvelser i auditprocessen. Grundlæggende kursus i den lovgivning, som regulerer fødevareområdet. Kurset har til formål at give dig viden om, hvordan fødevarelovgivningen er reguleret, samt redskaber til søgning og tolkning. Kurset henvender sig til medarbejdere, der er ansvarlige for at have kendskab til samt opdatering af den lovgivning, som gælder for fødevarevirksomheder. Kurset henvender sig til personer i fødevare-, foder- og emballagevirksomheder, der skal foretage intern audit af eget system eller leverandøraudit, fx i henhold til ISO 22000, BRC eller IFS. Du får kendskab til auditteknikker og værktøjer og vil selvstændigt kunne 24 planlægge, gennemføre og rapportere interne audits. Du lærer at gennem- 25 føre en effektiv audit og at håndtere evt. vanskelige situationer under audit. 2 dage kr. excl. moms Incl. Standard ISO22000 som en del af kursusmaterialet april 2011 kl begge dage oktober 2011 kl begge dage, Strømmen 32, 8960 Randers SØ 3-4 maj 2011 kl begge dage november 2011 kl begge dage Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted Du får et overblik over, hvordan fødevarelovgivningen er reguleret i form af direktiver, forordninger samt national lovgivning. Du får redskaber til søgning af lovgivning og til tolkning af grundlæggende eller speciel lovgivning om fødevaresikkerhed og -hygiejne kr. excl. moms 17. marts 2011 kl september 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ Bærbar PC med indstilling til trådløst internet medbringes. Evt. kan pc lånes af QMS-Consult.

14 Kvalitetsstyring af laboratorier efter ISO Få overblik over grundlæggende krav til laboratoriet Grundlæggende kursus i krav og principper i ISO ( laboratoriestandarden ). Indretning af laboratoriets funktioner, krav til registreringer, målinger, kalibreringer, udliciteringer mv. gennemgås, således at standarden kan efterleves i det daglige arbejde. Berøringsfladen mellem ledelsessystemer (fx BRC, IFS, ISO22000) klarlægges, således at laboratoriets system så enkelt som muligt kan integreres i virksomhedens øvrige systemer. Deltagernes egne erfaringer og problemstillinger inddrages i kurset. GMP/PRP standard ISO TS og FSSC Få overblik over kravene i den nye GMP/PRP standard (tidl. PAS 220:2008) for ISO certificerede virksomheder Krav og principper i gennemgås, således at det tydeligt fremgår på hvilke områder, standardens krav kan supplere og integreres i det eksisterede HACCP system. Supplering med certificering efter TS giver virksomheden dokumentation for, at de har indført et PRP/GMP-program på niveau med BRC og IFS standarderne. Kurset henvender sig til personer, der er ansvarlige for virksomhedens analyser, laboratorium og kvalitetsstyringen på området. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO Du vil være i stand til at bruge standarden i forbindelse med laboratoriets 26 arbejde samt ved integrering af laboratoriets funktioner i virksomhedens Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i 27 øvrige kvalitetsstyringssystem. Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer fra virksomheder, der ønsker FSSC-certificering eller ønsker at arbejde efter og evt. supplere deres ISO certificering med TS TS , og du vil være i stand til at bruge standarden i det daglige. 2 dage kr. excl. moms kr. excl. moms 10. maj 2011 kl oktober 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ maj 2011 kl begge dage 30. november - 1. december 2011 kl begge dg., Strømmen 32, 8960 Randers SØ

15 Fortolkning ISO 22000:2005 Forstå principper og indhold i ISO standarden, så du kan opbygge og/eller vedligeholder et HACCP system, der efterlever standarden Fortolkning BRC Global Standard for Food Safety-5 Forstå principper og indhold i BRC standarden, så du kan opbygge og/eller vedligeholde et kvalitets- og HACCP system, der efterlever standarden 28 ISO standarden gennemgås og tolkes med hensyn til de krav, der stilles til HACCP systemet. Virksomhedscases diskuteres, og kurset lægger op til diskussion udfra deltagernes egne problematikker i forhold til standarden. Kurset henvender sig til kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer, som arbejder med eller skal i gang med indføring af ISO Kendskab til HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i ISO 22000:2005, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde vedrørende både opbygning, vedligehold og auditering af HACCP-system efter ISO BRC standarden gennemgås og tolkes med hensyn til de krav, der stilles til kvalitets- og HACCP systemet. Virksomhedscases diskuteres, og kurset lægger op til diskussion udfra deltagernes egne problematikker i forhold til standarden. Kurset henvender sig til fødevareindustrien. n er de kvalitetsansvarlige, HACCP-teammedlemmer og auditorer, som arbejder med BRC standarden eller skal til at gå i gang med indføring af BRC. Kendskab til kvalitetsstyring og HACCP-principperne vil øge udbyttet af kurset. Efter kurset har du et grundlæggende kendskab til indholdet i BRC Global Standard for Food Safety, og du vil være i stand til at bruge standarden i det praktiske arbejde, både vedrørerende opbygning, vedligehold og auditering op imod BRC kr. excl. moms. 2 dage 2. maj 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ 19. maj 2011 kl Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted 5. oktober 2011 kl , Strømmen 32, 8960 Randers SØ kr. excl. moms marts 2011 kl begge dage, Strømmen 32, 8960 Randers SØ maj 2011 kl begge dage Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted november 2011 kl begge dage, Strømmen 32, 8960 Randers SØ

16 QMS-Consult tilbyder også virksomhedstilpassede kurser Vore kunder siger: Lantmännen Unibake QMS-Consult har undervist alle niveauer i virksomheden. Linieoperatører, linieledere, kvalitetsmedarbejdere, bagerichefer, tekniske medarbejdere samt ledelsen. QMS-Consult har undervist i 1 og 2 dages forløb i HACCP og har bidraget til en stor forståelse for fødevaresikkerhed i vore bagerier. QMS-Consult er vellidt overalt i vore bagerier og hos ledelsen pga. sin inspirerende og ligefremme undervisningsform. 30 QMS-Consult udvikler og gennemfører kurser indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø og fødevaresikkerhed, der er målrettet den enkelte virksomhed. Dette betyder, at kunden er med til at tilrettelægge kursusforløbet og indholdet, så det dækker kundens behov. Ved afholdelse af kurser lægger QMS-Consult vægt på Learning by doing, således at der foruden et teoretisk indhold også gennemføres praktiske øvelser, der tager udgangspunkt i virksomhedens hverdag, og som kursusdeltagerne direkte kan forholde sig til. Herved sikres det, at kursusdeltagerne klædes godt på og får et udbytte af kurset, der kan bruges i hverdagen. Virksomhedstilpassede kurser afholdes hos kunden, så de praktiske øvelser kan målrettes kundens ledelsessystem. Eksempler på virksomhedstilpassede kurser: HACCP Hygiejne grundlæggende kursus Hygiejne opfølgende kursus Hygiejne for håndværkere Hygiejnisk design Den kvalitetsbevidste medarbejder Fortolkning af ledelsesstandarder (ISO 22000, ISO 9001, ISO 14001, IFS, BRC, GMP, QS m.v.) Intern audit Værdibaseret audit Opbygning af ledelsessystemer Forenkling af ledelsessystemer Målstyring Ledelsesevaluering Procesledelse Egenkontrol og egenkontrolprogrammer Lovgivninng Kontakt QMS-Consult for en uforpligtende snak, hvis du er interesseret i at høre nærmere om vore virksomhedstilpassede kurser og øvrige produkter. Chr. Hansen A/S Mette Kann, Kvalitetsdirektør, Lantmännen Unibake Chr. Hansen A/S har benyttet QMS-Consult til at skræddersy kurser i intern audit. Valget er faldet på QMS-Consult, idet vi her får et kursus, der tager afsæt i såvel standarder, som Chr. Hansens procedurer samtidig med at kurserne krydres med praktiske eksempler fra levnedsmiddelindustrien. Dette er med til at gøre vanskeligt tilgængeligt stof relevant og lettere at forstå og forholde sig til. Hertil kommer at kursusmaterialet er gennembearbejdet samt at selve kursusforløbet afvikles i en humoristisk ånd. Harboes Bryggeri A/S Hanne Benn Thomsen, Chr.Hansen A/S QMS-Consult har igennem flere år løbende uddannet vore medarbejdere i bl.a. HACCP og hygiejne. I forbindelse med vores ISO og BRC certificering har QMS-Consult trænet alle niveauer i organisationen med et tilfredsstillende resultat og altid med en positiv tilgang til tingene. Træningen er blevet gennemført i Harboes ånd og tilpasset vores måde at arbejde på. Takket være QMS-Consult har vi hos Harboes Bryggeri fået engagerede og motiverede medarbejdere, som er kvalitetsbevidste og arbejder med løbende forbedringer i det daglige arbejde. Martin Kamber, kvalitetschef, Harboes Bryggeri A/S 31

17 Kursuskalender / Tilmeldingsblanket 32 Den 1. marts 2010 åbnede QMS-Consult eget kursuscenter i Randers. Vi byder velkommen til endnu flere kurser og arrangementer på Strømmen Station i Randers SØ. Tilmelding uge pris (Kr.excl. moms) Arb.miljøorg. som sparringsp. Intern audit-basis HACCP-grundlæggende HACCP-opbygning Kvalitetsleder 1 Kvalitetsleder 2 Kvalitetsleder 3 Lovgivning Auditoverbygn. ISO 9001:2008 Auditover.. OHSAS 18001:2008 Auditover... ISO 14001:2004 HACCP-opbygning Fortolkning BRC Den kvalitetsbevidste medarb. Lead auditor arbejdsmiljø Intern audit fødevare Fortolkning ISO 22000:2005 Introduktion ISO 14001:2004 Intern audit fødevare Intro. OHSAS 18001:2008 Introduktion ISO 26000:2010 Lead auditor ISO 9001 Kvalitetsstyring ISO GMP/PRP ISO TS Fortolkning ISO 22000:2005 Fortolkning BRC Kvalitetsledelse ISO 9001 Kvalitetsleder 1 Kvalitetsleder 2 Kvalitetsleder 3 Intro. OHSAS 18001:2008 Introduktion ISO 14001:2004 Introduktion ISO 26000:2010 HACCP-opbygning Lovgivning Miljø- og arbejdsmiljøleder 1 Miljø- og arbejdsmiljøleder 2 Miljø- og arbejdsmiljøleder 3 HACCP-grundlæggende Fortolkning ISO 22000: januar feb. 28. februar marts feb mar mar. 17. marts 21. marts 22. marts 23. marts mar mar april 4.-8 april apr. 2. maj 3. maj maj 4. maj 5. maj maj 10. maj maj 19. maj maj maj aug sept sept. 5. sept. 7. sept. 8. sept sept. 29. sept okt. 31. okt.-1. nov nov. 3. oktober 5. oktober HC Andersen Hotel, Odense HC Andersen Hotel, Odense HC Andersen Hotel, Odense HC Andersen Hotel, Odense Sophiendal Gods, Skanderborg, Sophiendal Gods, Skanderborg

18 Tilmelding uge pris (kr.excl. moms) HACCP-opbygning Intern audit-fødevare Kvalitetsstyring ISO Intern audit-fødevare Lead auditor ISO 9001 Fortolkning BRC Den kvalitetsbevidste medarb. Kvalitetsledelse ISO 9001 GMP/PRP ISO TS okt okt. 27. oktober nov nov nov nov nov. 30. nov.- 1. dec. Sophiendal Gods, Skanderborg Sidste tilmeldingsfrist er. Herefter er tilmeldingen bindende. Når vi har modtaget din tilmelding, sender vi en faktura som bekræftelse. Ved evt. afbud senere end 14 dage før kursusstart, forbeholder vi os retten til at opkræve et gebyr på 50 % af kursusprisen. Kommer et evt. afbud senere end 1 uge inden kursusstart, opkræver vi 100 % af kursusprisen. Vi hjælper gerne med reservation af hotelværelse. (Overnatning er ikke inkluderet i kursusprisen bortset fra Lead Auditor internat-kursus). Overnatning ønskes: ja.nej. Ved 2 eller flere deltagere fra samme virksomhed gives 25% rabat på alle deltagere udover den første. Medlemmer af DFK får 10% rabat på den første tilmeldte. erne er inkl. forplejning men excl. moms. Send din tilmelding på fax: , på eller via hjemmesiden: 35 FIRMA: ANTAL deltagere: UDFYLD venligst med blokbogstaver Navn: Navn: Navn: ADRESSE: POSTNR.: adresse: BY:

19 36 QMS-Consult Randersvej 21 DK-8870 Langå Telefon: Fax:

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2013 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2013 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 QMS-Consult Lone Meng Kursusadministration/bogholderi

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2014

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2014 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2014 1 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2015 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2015 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Kursusadministration/bogholderi lme@qmsconsult.dk

Læs mere

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2016

Kompetenceudvikling. kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer. Kurser 2016 Kompetenceudvikling kvalitet miljø arbejdsmiljø fødevarer Kurser 2016 Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult hny@qmsconsult.dk Mobil: +45 2462 3664 Lone Meng Bogholderi/regnskab lme@qmsconsult.dk Mobil:

Læs mere

Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed

Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed Kurser 2017 Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed Henning Nyekjær Indehaver af QMS-Consult Lone Meng Nyekjær Bogholderi/regnskab Ingrid Bornæs Seniorkonsulent Pia Ipsen Seniorkonsulent hny@qmsconsult.dk

Læs mere

KURSER. Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed. QMS-Consult A ps

KURSER. Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed. QMS-Consult A ps KURSER 2018 Kompetenceudvikling kvalitet fødevaresikkerhed QMS-Consult A ps QMS-Consult ApS QMS-Consult ApS er en rådgivnings- og kursusvirksomhed, der arbejder med kvalitet, miljø og fødevaresikkerhed.

Læs mere

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere.

Q-S systemet har ikke taget stilling til, at den nye GMP B2 (2010) ligner B1 væsentligt mere end tidligere. Nyheder fra Bureau Veritas kursusafdeling FODER NYHEDER Seneste nyt fra Q-S opdateringskursus fra ledende auditor Inge Dorthe Hansen, Bureau Veritas Certification Det årlige opdateringskursus i Q-S foderstof

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Bureau Veritas Netværksgruppe NYE HORISONTER World Class Quality Er din virksomhed klar til at tage skridtet og bygge videre på ISO 9001, ISO 14001, DS/OHSAS 18001 og ISO 22000. Gennem årtier er der opbygget

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

Nye kompetencer skaber ny værdi

Nye kompetencer skaber ny værdi Kursuskatalog 2016 Nye kompetencer skaber ny værdi Kvalitet Miljø Arbejdsmiljø Auditpsykologi CSR (social ansvarlighed) Kombinationskurser POF 01-02-16 Velkommen til vores kurser Side 3 Tilmelding til

Læs mere

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe

INTERN AUDITOR MØDEPLAN FOR 2014. Bureau Veritas nye Netværksgruppe Bureau Veritas nye Netværksgruppe INTERN AUDITOR Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas` netværksgrupper. Bureau Veritas har bl.a. grupper inden for kvalitet, miljø,

Læs mere

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011

November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 November 2010 i Kursusprogram 1. halvår 2011 FORORD Det er DANAK s politik at udbyde kurser, der henvender sig til akkrediterede laboratorier, laboratorier, der ønsker at blive akkrediteret, samt virksomheder,

Læs mere

Kursusprogram Nye kompetencer skaber ny værdi. Miljø Kvalitet Arbejdsmiljø Auditpsykologi Kombinationskurser Virksomhedstilrettede kurser

Kursusprogram Nye kompetencer skaber ny værdi. Miljø Kvalitet Arbejdsmiljø Auditpsykologi Kombinationskurser Virksomhedstilrettede kurser Kursusprogram 2018 Nye kompetencer skaber ny værdi Miljø Kvalitet Arbejdsmiljø Auditpsykologi Kombinationskurser Virksomhedstilrettede kurser Velkommen til vores kurser Side 3 Tilmelding til kurserne m.m.

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse - en praksisorienteret og virkelighedsnær uddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter Mannaz Projektlederuddannelse er Danmarks førende projektlederuddannelse.

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så ligger det færdige udkast klar til den kommende version af ISO 9001:2015. Standarden er planlagt til at blive implementeret medio september 2015. Herefter har virksomhederne

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Bureau Veritas Netværksgruppe: IFS/BRC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i forsyningskæden, og netværksgruppen IFS/BRC er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og tværs deler erfaringer, gode

Læs mere

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS

CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS Bureau Veritas nye Netværksgruppe CSR OG BÆREDYGTIGHED I PRAKSIS NYE MARKEDER, NYE MULIGHEDER Både små og store virksomheder bliver i stigende grad mødt med kontante krav om miljøvenlighed, leverandørstyring

Læs mere

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC

MØDEPLAN FOR 2014: Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Bureau Veritas Netværksgruppe: ISO 22000/FSSC Fødevaresikkerhed stiller krav til alle aktører i hele forsyningskæden, og netværksgruppen for fødevarevirksomheder er et samlingspunkt, hvor vi på kryds og

Læs mere

BLIV KLÆDT PÅ TIL FREMTIDENS KRAV BUSINESS ASSURANCE KURSUSKATALOG SAFER, SMARTER, GREENER

BLIV KLÆDT PÅ TIL FREMTIDENS KRAV BUSINESS ASSURANCE KURSUSKATALOG SAFER, SMARTER, GREENER BLIV KLÆDT PÅ TIL FREMTIDENS KRAV BUSINESS ASSURANCE KURSUSKATALOG SAFER, SMARTER, GREENER 02 KURSUSKATALOG Styrk virksomhedens markedsposition og dine personlige kompetencer. Succesfulde virksomheder

Læs mere

Effektiv eksekvering og implementering af strategi

Effektiv eksekvering og implementering af strategi Strategisk Ledelse Effektiv eksekvering og implementering af strategi Store tanker bliver ikke til virkelighed af sig selv det kræver strategisk ledelse. Din succes som leder afhænger af, at du kan skabe

Læs mere

Mannaz Projektlederuddannelse

Mannaz Projektlederuddannelse Mannaz Projektlederuddannelse Værktøjer til at planlægge, lede og styre dine projekter På Mannaz Projektlederuddannelse bliver du klædt på med en helhedsforståelse for projektstyring og projektledelse.

Læs mere

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN

Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

HACCP som et effektivt ledelsesredskab

HACCP som et effektivt ledelsesredskab FOODSAFE 14 HACCP som et effektivt ledelsesredskab Henning Nyekjær QMS-Consult 7. maj 2014 FOODSAFE'14 1 QMS-Consult Etableret i 2002 Rådgiver indenfor kvalitet, miljø og fødevaresikkerhed Forretningsområde

Læs mere

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning

I samarbejde med: Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point. Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk træning I samarbejde med: Det intensive projektlederforløb med blended learning Teknologisk Institut Taastrup Mulighed for certificering som projektleder og ECTS-point Unikt koncept kombinerer e-læring med praktisk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 Side 1 af 8 Så blev den nye version af ISO 9001 implementeret. Det skete den 23. september 2015 og herefter har virksomhederne 36 måneder til at implementere de nye krav i standarden. At

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN

BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN Bureau Veritas nye Netværksgruppe BÆREDYGTIGHED OG SOCIALT ANSVAR I BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN I Bureau Veritas nye netværksgruppe sætter vi fokus på bygge- og anlægsbranchens udfordringer inden for bæredygtighed

Læs mere

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice.

SERVICELEDER- UDDANNELSEN. et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. SERVICELEDER- UDDANNELSEN et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice. Tag en servicelederuddannelse et forløb som udvikler dine lederevner og virksomhedens kundeservice Servicelederuddannelsen

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Opbygning og implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet De fleste danske virksomheder har mødt kravet

Læs mere

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS

UDVIKLING GENNEM NETVÆRK I BUREAU VERITAS Bureau Veritas Netværksgruppe ARBEJDSMILJØLEDELSE & PSYKISK ARBEJDSMILJØ Vil du være med til at udvikle, afprøve og evaluere nye metoder og værktøjer, der kan bruges til at auditere arbejdsmiljøledelsessystemer,

Læs mere

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces.

Du får mest ud af kurset i forandringsledelse, hvis du står overfor eller er midt i en forandringsproces. Forandringsledelse Succesfuld ledelse af forandringsprocesser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer sker hele tiden, og de sker hurtigere end nogensinde

Læs mere

Hvad er 3. parts certificering?

Hvad er 3. parts certificering? Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 238 Offentligt Hvad er 3. parts certificering? v. dyrlæge Bente Østergaard Nielsen, lead auditor, Bureau Veritas Hvad er 3. parts certificering? Side

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Tirsdag den 20. september 2016 16.43 1 met ser således ud: 16.43 2 www.lasseahm.dk COPYRIGHT 1 IADK SJ-1 20. september 2016 met ser således ud: www.lasseahm.dk Kl.

Læs mere

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager?

Forandringsledelse. På kurset arbejder du med: Succesfuld ledelse af forandringsprocesser. Hvem deltager? Forandringsledelse Forandringsledelse Skab resultater gennem succesfulde forandringer Succesfuld ledelse af ser Reorganisering, besparelser og nye krav om optimering er hverdag for mange. Forandringer

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2015 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer

Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Velkommen Audit af psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Erhvervs Ph.d. studerende og auditor Anne Helbo, telefon 40 35 40 14 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20

Læs mere

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager?

Teamledelse. På kurset arbejder du med: Giv dit team god grund til at følge dig. Hvem deltager? Teamledelse Teamledelse Skab optimale rammer for dit team, og opnå bedre resultater Giv dit team god grund til at følge dig Fysiske teams, teams på distancen, nationale og globale teams skal ikke bare

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. med kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2013. Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog med kurser i Personregistrering 2. halvår 2013 Kirkeministeriets IT-Kontor, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog med kurser i personregistrering

Læs mere

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder

Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Projektledelse 4 Udnyt dit fulde lederpotentiale som projektleder Når alt kommer til alt, er der én, der skal gå forrest. Projektledelse 4 stiller skarpt på din ledelsesadfærd som projektleder og afdækker

Læs mere

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk. Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring 015 Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværk. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig på

Læs mere

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS.

2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. 2 dags kursus ROOT CAUSE ANALYSIS. Afvigelser i et ledelsessystem, der har indflydelse på produkt, service, system, manglende opfyldelse af myndighedskrav mv. og som der skal gøres noget ved, kan for det

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager

Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter. Business LAW. Manager Intensiv uddannelse i virksomhedens kontrakter Business Business Law - 2007 Business Hvad er BLM-uddannelsen BLM-uddannelsen er en målrettet juridisk uddannelse for erhvervsfolk. Uddannelsen tager udgangspunkt

Læs mere

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001

Stilling+Brixen. Kvalitetsledelse. Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Stilling+Brixen Kvalitetsledelse Implementering af ledelsessystemer på vej mod certificering ISO 1090 ISO 3834 ISO 9001 ISO 14001 ISO/OHSAS 18001 ` Intro Vækst forudsætter dokumentation for kvalitet

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-2

Velkommen Gruppe SJ-2 Velkommen Gruppe SJ-2 Hotel Frederiksminde Tirsdag, den 16. april 2013 21:11 1 Program Kl. 10.00 Kl. 10.00 10.30 Kl. 10.30 11.30 Kl. 11.30 12.30 Kl. 12.30 13.30 Kl. 13.30 14.00 Kl. 14.00 14.25 Velkomst

Læs mere

Lean i Administration og service

Lean i Administration og service Lean i Administration og service Akademiuddannelse med certificering Forstå Lean Bliv klædt på som Lean forandringsagent At implementere Lean Vedvarende succes Udbytterig uddannelse med sideløbende forbedringsprojekt

Læs mere

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse

2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse fremtiden starter her... 2015/efterår Dansk erhvervs Kurser i HR og ledelse FÅ NY OG OPDATERET VIDEN OM ALT FRA HR OG LEDELSE TIL HÅNDTERING AF STRESS, CSR OG MEGET MERE. Kurserne henvender sig til både

Læs mere

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave.

20. marts 2014, Vært: Grundfos Holding A/S Tema: Gennemgang af de væsentligste ændringer i den kommende ISO 9001 udgave. Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITET Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med kvalitet? Høre om konkrete løsninger på praktiske problemstillinger?

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2015. Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2015 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering 2. halvår

Læs mere

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau

håndtere stress lær at og skab trivsel stress- og trivselsvejlederuddannelsen på organisationsledelsesafdelingsog individniveau [ fra stress til trivsel ] lær at håndtere stress og skab trivsel på organisationsledelsesafdelingsog individniveau stress- og trivselsvejlederuddannelsen center for stress og trivsel aps STRESS- OG TRIVSELSVEJLEDERUDDANNELSEN

Læs mere

Få succes med forandringer

Få succes med forandringer Få succes med forandringer - Inspiration og værktøjer til mellemlederens rolle som forandringsagent 1 6. - 1 7. m a r t s 2 0 0 9 T e k n o l o g i s k I n s t i t u t T a a s t r u p Potentialer, ressourcer

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt

PROJEKTLEDELSE. Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt PROJEKTLEDELSE Bliv fortrolig med at bruge projektværktøjer klogt og effektivt Er du en del af et projekt, er der krav fra mange sider, hvad enten du er leder eller deltager. Og kravene omfatter en hel

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor.

Kurset. Skab mere effektive samtaler. På kurset arbejder du med: Dette forløb leveres af Attractor. Effektive samtaler Skab mere effektive samtaler At have effektive samtaler på din arbejdsplads er essentiel for jeres trivsel, effektivitet og sammenhængskraft. På kurset får du en introduktion til muligheder

Læs mere

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering

Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering Arbejdsmiljøredegørelse og ledelsens evaluering 1.udgave - 213 Den 8. september 214 Indhold Ledelsens og Arbejdsmiljøudvalgets forord... 3 Arbejdsmiljøsystemet... 4 Arbejdsmiljøpolitik... 4 Nye arbejdsmiljømål

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) Lovtidende A Bekendtgørelse om arbejdsmiljøkursus for havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe ( 8-kursus for fiskeskibe) I medfør af 24 b, i lov om skibes besætning, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Records Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 17. januar København

Records Manager. Miniuddannelse over 5 kursusdage. Holdstart den 17. januar København Ja nu 20 ar/ 17 fe i K bru bh ar. Records Manager Miniuddannelse over 5 kursusdage Holdstart den 17. januar 2017 - København Records Manager Records Manager er en miniuddannelse bestående af to kursusmoduler

Læs mere

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering

Lean Service og Administration Lean kursus med certificering Center for Lean Landets bedste lean kurser info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Lean Service og Administration Lean kursus med certificering 1. Kursusdag Lean Principperne 2. Kursusdag

Læs mere

Lead Auditor-Uddannelse. LIVE AUDIT

Lead Auditor-Uddannelse. LIVE AUDIT Uddannelsesplan 5 dgs IRCA Certificeret Lead Auditor-Uddannelse. ISO9001:2015 LIVE AUDIT Nedre Strandvej 55 9500 Hobro Tlf. 70 26 18 00 www.iso-academy.dk Lead auditor uddannelse Kursusprogram ISO9001:2015

Læs mere

PRINCE2 Foundation og Practitioner

PRINCE2 Foundation og Practitioner PRINCE2 Foundation og Practitioner Projektstyring både i teori og praksis Kurset giver dig et komplet indblik i og kendskab til PRINCE2 -metoden. Du gennemgår et intensivt forløb, der forbereder dig til

Læs mere

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K

Kursuskatalog. over kurser i. Personregistrering. 2. halvår 2016 og 1. halvår Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Kursuskatalog over kurser i Personregistrering 2. halvår 2016 og 1. halvår 2017 Folkekirkens It, Rådhusstræde 2, 1466 København K Velkommen til Kirkeministeriets kursuskatalog over kurser i personregistrering

Læs mere

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom

Kurset. Opnå succes med din bestyrelsespost. Hvem deltager? På kurset arbejder du med: Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Opnå succes med din bestyrelsespost En bestyrelse er en virksomheds øverste ledelse. Du har derfor et stort ansvar, når du siger ja til en bestyrelsespost. Det er afgørende, at du har

Læs mere

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED

KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED KURSUSKATALOG MALKNING, HYGIEJNE OG YVERSUNDHED SEGES tilbyder skræddersyede kurser til forskellige målgrupper, som giver større indsigt i malkeudstyr og

Læs mere

Konference den 7. oktober 2015

Konference den 7. oktober 2015 Skab resultater gennem et godt psykisk arbejdsmiljø! Konference den 7. oktober 2015 Trivsel og psykisk arbejdsmiljø Konference den 7. oktober 2015 Severin Kursuscenter, Middelfart Skab resultater gennem

Læs mere

Mannaz Lederuddannelse

Mannaz Lederuddannelse Mannaz Lederuddannelse Få et godt overblik, effektive metoder og konkrete ledelsesværktøjer På Mannaz Lederuddannelse sætter du dine erfaringer i spil, får sparring på konkrete ledelsesudfordringer i hverdagen

Læs mere

Velkommen Gruppe SJ-1

Velkommen Gruppe SJ-1 Velkommen Gruppe SJ-1 Lasse Ahm Consult Torsdag, den 25. september 2014 15:35 1 Program Programmet ser således ud: Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne Kl. 10.05

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring

Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Netværk Inspiration, idéudveksling og faglig sparring Forord Inspiration, idéudveksling og faglig sparring er nøgleordene for Bureau Veritas netværkgruppe. Her finder du ligesindede, der kan bringe dig

Læs mere

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning

START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM. Vejledning START UP GUIDE: VEJEN TIL CERTIFICERING AF DIT LEDELSESSYSTEM Vejledning Sikker vej til certificering Denne vejledning sigter på at give et grundlæggende indblik i, og forståelse af certificering af ledelsessystemer.

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom

Bestyrelsesarbejde. På kurset arbejder du med at: Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet. Mød en advokat, en jurist og en økonom Bestyrelsesarbejde Bestyrelsesarbejde Bliv et værdiskabende, kompetent og ansvarligt bestyrelsesmedlem Lev op til dit ansvar i bestyrelseslokalet Bestyrelsen er virksomhedens øverste ledelse. Derfor er

Læs mere

Fra kollega til chef

Fra kollega til chef Fra kollega til chef Kom godt fra start og få succes i din lederrolle 2 x 2 dages certificeret lederuddannelse Fra kollega til succesfuld leder få værktøjer til den svære overgang Kommuniker effektivt

Læs mere

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje!

HR & personale. DI s HR- uddannelse- Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! HR & personale DI s HR- uddannelse- 2012 Opgradér virksomhedens HR-funktion, og få en bedre bundlinje! 2 DI S hr-uddannelse 2012 DI s HR-uDdannelse hele vejen rundt om HR-opgaverne For at virksomheden

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning

Fælles fundament. Den nordiske arbejdsmiljølovgivning Arbejdsmiljøcertificering som tilsynsredskab og -strategi Kåre Hendriksen Master of Environmental Management Har siden midten af 1980 erne periodisk været beskæftiget med: Arbejdsmiljøforskning Arbejdsmiljø-

Læs mere

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg

Onsdag den 4. juni 2014, hos Hotel Britannia, Torvegade 24, 6700 Esbjerg Bureau Veritas Netværksgruppe KVALITETSLEDELSE I OLIE/GAS INDUSTRIEN Vil du Vide mere om systematisk kvalitetsledelse inden for olie & gas- samt petrokemisk industri? Have indsigt i, hvordan andre virksomheder

Læs mere

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi

Kurser 2013. Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 Svømmebadskurser 2013 Center for Svømmebadsteknologi Kurser 2013 svømmebadsteknik første del svømmebadsteknik anden del svømmebadsteknik tredje del Kursusnr. 61510 Kursets formål er at uddanne

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN

LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Bureau Veritas Netværksgruppe LEVERANDØR TIL FLY-, RUM- FARTS- OG FORSVARSINDUSTRIEN Vil du: Have indsigt i, hvordan andre virksomheder arbejder med deres kunders krav inden for disse brancher? Vide mere

Læs mere

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2

Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Velkommen Grupperne SJ-1 & SJ-2 Lasse Ahm Consult Tirsdag, den 1. december 2015 20:33 1 Program Kl. 10.00 Velkomst ved Lasse Michael Ahm - Info om ændringer blandt medlemmerne og nye grupper Kl. 10.05

Læs mere

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft

Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft Kommunikér med gennemslagskraft Ledelse er præcis og tydelig kommunikation i alle sammenhænge. Derfor er gennemslagskraft og din måde at kommunikere på afgørende

Læs mere

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april

Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Inspirationsdag Fire ledelsesstandarder & TS Tools 13. april Gratis inspirationsdag Du har nu en unik mulighed for at deltage i en inspirerende dag - helt gratis! Dagen byder på hele fire ledelsesstandarder

Læs mere

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Master Black Belt-uddannelse Statistik BPM Facilitering Coaching e- Learning Strategi DfLSS BB- Erfaring QFD DOE Forandringsledelse Lean Six Sigma -uddannelse For dig, der arbejder med Lean Six Sigma på strategisk niveau Dit udbytte

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Lean Konsulent Lean kursus med certificering

Lean Konsulent Lean kursus med certificering info@howbiz.dk www.centerforlean.dk Tlf. 31 10 90 00 Center for lean Landets bedste lean kurser Lean Konsulent Lean kursus med certificering Modul 1 Om uddannelsen Uddannelsen består udover de 11 kursusdage

Læs mere

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE

STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE EFFEKTFULDE FORANDRINGER I PRAKSIS UDDANNELSE BYGHOLM PARKHOTEL AUGUST 2015 DECEMBER 2015 LEDELSE WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK STRATEGISK RELATIONEL LEDELSE Strategisk relationel

Læs mere

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE

STRATEGISK SUNDHEDSLEDELSE 2-dages kursus du kan vælge mellem: 9. og 10. september 2014 i Odense 7. og 8. oktober 2014 i København 4. og 5. november 2014 i Aarhus Som deltager på kurset, modtager du også Charlotte Hjerls bog 'Førstehjælp

Læs mere

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre

DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF Træner 1 og 2 For trænere der vil blive (endnu) bedre DIF s idrætsteoretiske del i Århus og Brøndby Gode trænere kan starte her Den gode træner skal ikke bare mestre taktik og teknik i sin idræt, men

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Ledelse. Kædechefuddannelsen

Ledelse. Kædechefuddannelsen Ledelse Organisa tion Økonomi Kommunikation Kædechefuddannelsen For kædechefer i frivillige kæder På denne uddannelse udvikles og dyrkes kædechefens viden og færdigheder, så denne har de optimale forudsætninger

Læs mere

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy

Træning og kurser. Indholdsfortegnelse. Positive Devicance Academy Positive Devicance Academy Træning og kurser Indholdsfortegnelse 1 Overblik... 1 2 Introduktion til PD som metode... 2 3 Træning i PD praksis... 4 4 Praktiske oplysninger... 7 1 Overblik PD Academy tilbyder

Læs mere