Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind"

Transkript

1 En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første mindmap...4 Nodes...5 Nye nodes...5 Indfolde og udfolde nodes...6 Genvejstaster for de øvede...6 Lidt praktiske oplysninger...6 Undo...6 Klippe, kopiere og sætte ind...6 Markere node...7 Markere flere nodes...7 Fjerne knude...7 Rette tekst i node...7 Starter op med mindmap...7 Flytte nodes...7 Flytte placeringen af node...7 Flytte nodes grafiske placering...8 Formatering af Nodes...8 Ikoner...8 Farver og tekstformater...8 Boble og fork...8 Billeder...9 HTML...9 Fremhævelse med sky...9 Automatisk layout...10 Links...10 Grafisk link...10 Link til file...10 Link til Internet...10 Lokale links...10 Indsætte note...11 Udskrift...11 Udskrift på printer...11 Eksport som billede...11 Eksport som HTML...11 Indlæse fra tekstbehandlingsprogram

3 Indledning Disse noter er ment som et introduktion til programmet FreeMind. Vi starter med en meget kort indledning om mindmaps. Dernæst kommer kort et afsnit om, hvordan man får fat på programmet, og hvordan man installere det. Resten af noterne (bortset fra et lille kom hurtigt i gang afsnit) er en gennemgang af de vigtigste af programmets muligheder. Bemærk: FreeMind er et program i stadig udvikling. Disse noter er skrevet til version 0.8.0, men version er på trapperne og er ændret på flere punkter. De fleste af ændringerne er tilføjelser, som giver nye muligheder, så disse noter kan også bruges til den nye udgave. Bortset fra de første afsnit er det meningen, at man har programmet kørende mens man læser disse noter. Man kan så afprøve det der står, og selv eksperimentere med andre ting. Hvad er et mindmap 1 Et mindmap er et diagram, der bruges til at repræsentere ideer, opgaver eller andet arrangeret omkring en centralt ide, opgave eller lignende. Meningen med et mindmap er, at man kan få en klarere forståelse af et problems struktur gennem visualisering af sammenhænge, og dermed lettere nå frem til en velstruktureret løsning. Et mindmap skal gerne illustrere hvordan forskellige dele af problemstillingen hænger sammen, og hvordan de afhænger af hinanden. For at illustrere alt dette, så er her et mindmap, som jeg lavede med FreeMind inden jeg gik i gang med at skrive disse noter: Et mindmap kan også være en god støtte i forbindelse med brainstorming. Man kan så starte med at skrive en masse ideer ned, og så bagefter arrangerer dem passende i forhold til hinanden. Et mindmap kan også være en god metode til at videregive ens opfattelse af et problem til andre. Et mindmap kan sagtens tegnes i hånden. Her er et eksempel 2 1 Dette afsnit er lånt fra Wikipedias artikel om mindmap (http://en.wikipedia.org/wiki/mindmapping)

4 Dette har være praktiseret i mange år, men hvis man vil bruge mindmapping mere dynamisk, er det en stor fordel at bruge et computerprogram. Man kan så let tilføje eller slette delmenter eller flytte om på dem, efterhånden som projektet udvikler sig. Mindmap guidelines 3 Der er skrevet mange bøger om brugen af mindmaps. Vi vil nøjes med at give 10 gode råd (som alle vil være åbne for fortolkning). Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i alle 10 råd, men så kan jeg jo bare henholde mig til råd nummer Start i midten med et billede af emnet, brug mindst 3 farver. 2. Brug billeder, symboler og faste koder i hele mindmap et. 3. Brug nøgleord, og store og små bogstaver. 4. Hvert ord eller billede skal stå alene. Skriv ikke flere begreber i samme felt. 5. Alle begreber skal være forbundet, at alt skal være forbundet til det centrale begreb. 6. Lav linjer og ord nogenlunde lige lange. 7. Brug farver 8. Find frem til din egen stil 9. Brug tekstformatering til fremhævelse og lignende. 10. Lav et tydeligt hierarki, så man kan se, hvad er er vigtigt og hvad er er underpunkter. Download og installation Der findes mange kommercielle programmer til mindmapping. Disse koster typisk 100$-300$. FreeMind er et gratis program, som kan (næsten) lige så meget, som disse, og så er det tilmed let at bruge. Man kan hente programmet på adressen Klik på download and install og vælg en af de to udgaver til Windows (til vores brug er de vist nok lige gode). Programmet kræver, at der er installeret Java på computeren. Dette var tidligere med Windows, 2 Billedet er fra Wikipedias artikel. 3 Dette er også taget fra Wikipedias artikel

5 men er det ikke længere. De fleste har det nok allerede installeret, men hvis man ikke har det (det vil vise sig, når man prøver at installere FreeMind), så er der et link til en Java-installations file under download og install. Kom hurtigt i gang Dette lille afsnit er mest for dem, der ikke har ret meget tålmodighed. Jeg vil anbefale, at man springer over det, og i stedet læser videre i afsnittet Det første mindmap, men kan man ikke vente, så er her lige lidt vejledning i det mest grundlæggende. Man opretter knuder ved at højre-klikke på en eksisterende knude og vælge enten New Child Node, New Sibling Node eller New Previous Sibling Node. Man kan flytte en knude ved at trække den med musen, og så slippe den over en anden knude. Der sker noget forskelligt alt efter om man slipper den til højre eller venstre side af knuden. Man kan gemme mindmappet som et billede ved i menuen File at vælge Export, og så vælge As JPEG. Der er mange flere muligheder end dette, så bare læs videre! Det første mindmap Når man starter FreeMind får man et vindue, der ser således ud: Det er en fordel at starte med et stort vindue, da mindmaps kræver plads, og da der er flere ikoner i søjlen til venstre end vist her. Jeg har valgt at bruge et lille vindue, da noterne her ellers bliver en hel bog

6 Inden vi går i gang, vil jeg foreslå, at vi lige ændre lidt på programmets indstillinger. I programmets menulinje klikkes på Tools, og her vælges Preferences. I det vindue, der nu bliver åbnet klikkes på Defaults næst-øverst til venstre. I området til højre ændres nu de to første felter, så de bliver: Standard Node Style: As Parent Standard Root Node Style: Bubble Man slutter med at klikke på knappen Save nederst til højre. På nogle computere kan man ikke se knappen. Prøv at flytte Windows proceslinje (det nederste blå felt) over til venstre (bare tag fat med musen og flyt den). Hvis det ikke lykkedes at gemme disse ændringer, så klare vi os uden, så Don t Panic. Nodes Et mindmap består af et antal ord, sætninger eller billeder. Det enkelte element kaldes en knude (på engelsk node ), og disse er alle forbundne til andre knuder. Knuden, der repræsenterer det centrale begreb, kaldes root node (på dansk må det vel blive til den centrale knude ). Man taler om 4 forskellige typer knuder (en knude kan godt være flere ting på en gang). Her er en oversigt, hvor der henvises til mindmap et på forsiden af disse noter: Root node: Den centrale knude. Der kan kun være en root node i et mindmap. Her er det teksten Mindmapping med FreeMind Sibling node: En anden kunde på samme niveau. Sibling betyder søskende. Knuden med teksten Child Node har 3 sibling-nodes: New Sibling Node, Udfolde / indfolde nodes og Genvejstaster for de øvede. Child node: En under-knude. Knuden med teksten Programmet FreeMind har 2 child-nodes med teksterne Download og Installation Parent node: Det modsatte af en child node. Knuden med teksten Child node har knuden med teksten Nodes som parent. Alle knuder (undtagen den centrale knude) har præcis en parent-node. Bemærk: Root node (den centrale knude) har ikke en parent, og den kan heller ikke have sibling nodes. Nye nodes Vi er nu klar til at lave nye knuder. Som i så mange andre programmer, kan man gøre tingene på flere måder. Vi ser bare på en af dem. Vi tilføjer lige fire knuder: 1. Start med et nyt mindmap. 2. Højre-klik på root node og vælg New Child Node og skriv teksten Første node 3. Højre-klik på root node og vælg New Child Node og skriv teksten Anden node 4. Højre-klik på Første node og vælg New Child Node og skriv teksten Tredje node 5. Højre-klik på Første node og vælg New Sibling Node og skriv teksten Fjerde node 6. Højre-klik på Tredje node og vælg New Previous Sibling Node og skriv teksten Femte node (previous betyder forrige) - 5 -

7 Vi har nu et mindmap, som ser således ud (prøv at følge det ovenstående mens du ser på diagrammet, og prøv at forstå hvad der sker): Indfolde og udfolde nodes Når vi arbejder med et mindmap kan det være praktisk at kunne skjule dele af det. Klikker vi på knuden Første node ændres diagrammet til Klikker man igen på Første node kommer man tilbage. Dette kaldes at Indfolde eller udfolde nodes. Genvejstaster for de øvede Mange kan bedst lide at benytte tastaturet i stedet for musen. Til dem er der genvejstaster til det meste. Her er nogle af dem: Piletasterne: Flytter fokus rundt mellem knuderne Enter: Opretter en ny sibling node Insert: Opretter en ny child node Mellemrum: Udfolder eller indfolder en knude Der er mange flere, men hvis man kun benytter FreeMind en gang i mellem er det nok bedst at benytte musen. Undo Lidt praktiske oplysninger Vi laver alle fejl. Nogle flere end andre. FreeMind har (naturligvis) undo-knapper. De ser således ud:, og opfører sig som man forventer. Klippe, kopiere og sætte ind Man kan også (som i så mange andre programmer) klippe en knude væk (inklusiv underknuder) eller kopiere den (enten med eller uden under-knuder), og så sætte den ind som underknude et andet sted i diagrammet. Det gøres lettest ved at højre-klikke på knuden, og så vælge det ønskede

8 Markere node FreeMind markere automtisk alle knuder som musen bevæges hen over. Dette kan være lidt irriterende hvis man har markeret en knude, og nu vil bevæge musen op til en menu. Man skal så sørge for at køre uden om de andre knuder. Man kan enten vænne sig til det, eller ændre det under menuen Tools -> Preferences (under Behaviour ). Jeg har selv valgt at forsinke markeringen, så den først sker, når musen har været over knuden i 1 4 sekund (250 ms). Markere flere nodes Man kan markere flere knuder ved at holde tasten crtl nede mens man klikker på knuderne. Fjerne knude Man kan helt fjerne en knude (inklusiv under-knuder) ved at højre-klikke på den, og så vælge Remove node. Rette tekst i node Man kan rette teksten i en node på 2 måder: Højre-klik på knuden og vælg Edit Node. Dette giver mulighed for at ændre teksten, men der er ikke mulighed for mere avancerede ting. Højre-klik på knuden og vælg Edit Long node. Her åbnes et vindue med teksten, og der er mulighed for f.eks. at skrive flere linjer. Man kan også lave mere avancerede ting. Mere herom senere. Starter op med mindmap Når man starter FreeMind indlæser det automatisk det sidst brugte mindmap. Dette er praktisk når man bruger programmet på sin egen computer, men temmelig irriterende hvis der er flere, der benytter programmet på samme computer. Der er desværre ikke nogen mulighed for at ændre det, men man kan glæde sig over, at det bliver lavet om i den næste udgave af programmet. Flytte nodes Den store fordel ved at bruge et program til at tegne et mindmap frem for at tegne det i hånden er, at man let kan ændre det. Dette giver en meget mere dynamisk tilgangsvinkel: Man starter bare med at oprette de knuder som man nu synes. Efter hånden som man så får mere styr på problemet, kan man flytte rundt på dem og oprette nye knuder. Mindmappet udvikler sig så i takt med, at man danner sig et billede af problemet struktur. Flytte placeringen af node I FreeMind kan man flytte en knude (inklusiv underknuder) ved at tage ved den med musen, og så trække den hen over en anden knude og slippe den. Man kan slippe den to steder: Slippes den over enden af den nye knude, så bliver den til en under-knude (child node). Slipper man den over den ende af knuden, hvor denne er forbundet til sin parent-node, så bliver det en knude - 7 -

9 på samme niveau (en sibling-node). Den bliver indsat over den anden knude. Dette kan også benyttes til at bytte op på rækkefølgen af en række sibling-nodes (dette kan også gøres ved at markere knuden, holde ctrl-tasten nede og så benytte pil-op eller pil-ned). Flytte nodes grafiske placering Man kan i et meget begrænset omfang flytte knudernes grafiske placering. Dette gøres ved at tage ved med musen der, hvor forbindelsen fra parent-noden er hæftet fast til knuden, og så bare flytte den. Der er ikke meget frihed med hensyn til placeringen. Dette bliver også bedre i den næste udgave af programmet. Formatering af Nodes Der er mange muligheder for at formatere nodes, så diagrammet bliver lettere at overskue. I det eksempel jeg viste i starten var dette brugt temmelig primitive. Her er følger ny en kort gennemgang af nogle af mulighederne. Ikoner Man kan hurtigt markerer knuder ved at sætte ikoner på dem: Højre-klik på knuden og vælg menu-punktet Icons (eller marker knuden og klik på en af ikonerne til højer). Man fjerner ikonerne på samme måde, men ved at vælge ikonen for slet øverst på listen. Det anbefales at man efterhånden finder frem til sit eget system med hensyn til, hvilke ikoner man bruger til hvad. FreeMind har sit forslag, som man kan se ved at holde musen over ikonerne. Farver og tekstformater Højre-klikker man på en knude, og vælger menu-punktet Format kan man ændre farven på teksten, farven på rammen (inklusiv stregen der forbinder knuden), baggrundsfarven og skrifttypen. Man kan bare prøve sig frem, men det er en god ide at undo e med det samme, hvis resultatet ikke bliver som forventet. Boble og fork - 8 -

10 Man kan selv bestemme om de forskellige knuder skal være indrammede (boble) eller om de bare skal være tekst med streg under (fork): Højre-klik på knuden og vælg menupunktet Format. Boble og Fork står så som de to øverste muligheder. I diagrammet på forsiden af disse noter var hele diagrammet af typen boble med undtagelse af del-træet om formatering, som var af typen fork. Hvis det lykkedes at indstille det i starten (afsnittet Det første mindmap ), så vil FreeMind automatisk starte med at lave knuderne på samme måde, som den knude den stammer fra. Hvis knuden skulle være af en anden type, så kan man så bare ændre det på denne måde. Billeder Man kan også sætte et billede ind i et mindmap. Det er en god ide først at samle billederne (eller kopier af dem) i samme mappe som filen med mindmappet, da billedet ikke bliver kopieret ind i selve mindmap-filen, men bliver indlæst fra disken. Det er også en god ide først at ændre størrelsen på billedet (med et billedbehandlingsprogram), så det passer med det ønskede. Dette kan dog løses i FreeMind (se senere). For at indsætte billedet så højre-klikkes på knuden, og man vælger menu-punktet Insert. Her vælges så punktet Image. Dette åbner et file-søgnings vindue, hvor man så kan vælge billedet. Hvis man vil blande tekst og billeder, så kan man bagefter højre-klikke på knuden, og vælge Edit Long Node. Her står så noget i retningen af <html><img src="billede.jpeg"> Her er det vigtigt, at man ikke ændre på <html>, som skal stå først, og man må ikke ændre på <img src="billede.jpeg">. Man må gerne skrive tekst mellem de to ting (dette kommer så før billedet). Hvis man har forstand på html, så er det let nok: Alle sædvanlige html-koder kan bruges. Hvis man ikke ved noget om html, så er det nok for meget at komme ind på. Jeg vil kun fortælle, at linje-skift skrives <br>. Hvis det billede man satte ind ikke har den rigtige størrelse kan man få FreeMind til at ændre det. Dette gøres ved at højre-klikke på knuden, og vælge Edit Long Node. Her ændre man så det der står til for eksempel <html><img width="100" height="200" src="billede.jpeg"> hvor width er den ønskede bredde af billedet (målt i pixels) og height er den ønskede højde. HTML Indholdet af en knude kan formateres ved at benytte html-koder. Hvis man ikke ved noget om dette, så lad være. Hvis man ved noget om det, så har man bare brug for at vide, at man skal vælge Edit Long Node, og så starte med <html>. Resten formateret som html. Fremhævelse med sky Hvis dele af mindmappet skal fremhæves kan det gøres med en sky: Højre-klik på en knude, og vælg menu-punktet Insert. Her vælges så Cloud. Knuden (og alle dens under-knuder) bliver - 9 -

11 så indrammet i en sky. Man kan se et eksempel på dette i det lille mindmap, der indledte afsnittet om formatering. Man kan ændre farven på skyen: Højre-klik på knuden og vælg menu-punktet Format. Her vælges (naturligvis) Cloud Color. Automatisk layout Der er en mulighed for hurtigt at lave en ret pæn formatering af mindmappet: I menuen for oven vælges Format, og her vælges så Automatic Layout. Resultatet bliver ikke altid som man ønsker (så vær parat til at bruge undo-knappen), men ofte kan det bruges som udgangspunkt for den videre formatering. Links Ofte ønsker man, at en knude skal henvise til noget andet. Dette andet kan være andre knuder, andre dokumenter, sider på Internettet eller bare en kort note. Her er en kort oversigt over mulighederne. Grafisk link Dette er bare en pil fra en knude til en anden. Man markere de to knuder (marker den ene knude, hold ctrl-tasten nede og klik på den anden knude). Dernæst højre-klikker man på en af de to knuder, og vælger menu-punktet Insert. Her vælges nu Add Graphical Link. Man kan ændre pilens form ved at tage ved den med musen, og man kan ændre dens farve, tykkelse og retning ved at højre-klikke på den. Hvis man senere flytter knuden med musen, så vil det grafiske link følge med. Link til file Man kan oprette et link til en file på disken ved at højre-klikke på knuden, vælge Insert, og her vælge Hyperlink (File Chooser). FreeMind åbner så et sædvanligt fil-søgnings vindue, og man vælger så den fil, der skal linkes til. I knuden vises en ikon ( ), som betyder at der er et link. Klikker man på denne ikon vil filen blive åbnet med et passende program (tekster i et tekstbehandlingsprogram, billeder i et billedfremvisningsprogram, osv). Link til Internet Man kan oprette en side på internettet ved at højre-klikke på knuden, vælge Insert, og her vælge Hyperlink (Text Field). FreeMind åbner så et vindue, hvor man skriver adressen. Den skal skrives helt ud, f.eks. (uden ). I knuden vises en ikon ( ), som betyder at der er et link. Klikker man på denne ikon bliver siden indlæst i en em browser (Firefox, Internet Explore, ). Lokale links Dette får vi nok ikke brug for, da det mest relevant ved meget store mindmaps, men vi tager det lige alligevel. Et lokal link virker på den måde, at når man klikker på link-ikonen i en knude, så flytter fokus hen på en anden knude

12 Man opretter et lokalt link ved at markere de to knuder (som ved grafisk link). Dernæst højreklikkes på den knude, hvor linket skal være, og man vælger Insert. Her vælges nu Add Local Hyperlink. Indsætte note En note er en uddybende tekst til en af knuderne. Man indsætter en note ved at markere knuden, og så fra menuen Insert øverst i vinduet vælge punktet Note. Der åbnes så et område nederst i vinduet, hvor man kan skrive sin note. Herefter vil noten blive vist hver gang knuden bliver markeret. At der nu er tilknyttet en note til knuden vises med ikonen. Noten kommer ikke med hvis man forsøger at eksportere mindmappet. Bemærk i øvrigt, at netop indsættelse af noter bliver ændret en del i den næste version af FreeMind. Det får en mere central placering, og det bliver lettere at formatere teksten i noterne. Udskrift på printer Udskrift Vælger man Udskriv fra menuen Filer (eller klikker man på printer-ikonen ), så udskrives et billede af mindmappet. Som regel er det ikke det man ønsker, så læs videre under Eksport som billede. Eksport som billede Ofte ønsker man at kunne indsætte sit mindmap som et billede i et dokument. Man kan gemme sit mindmap som et billede (som så kan indsættes i et tekstdokument) ved i menuer Filer at vælge muligheder Export. Her vælger man så muligheden As JPEG, og får så sit mindmap gemt som et billede af typen.jpeg (en af de mest brugte standarder for billeder). Man kan også gemme sit billede som PNG eller SVG, men dette må frarådes (med mindre man ved hvad man har med at gøre )- Eksport som HTML Dette er nok kun for de lidt øvede. Man kan også gemme sit mindmap som HTML-file. Der er 3 muligheder: As HTML: Simpel side, hvor mindmappet viser som ren tekst (lidt ligesom det man kunne importere fra et tekstbehandlingsprogram) As XHTML (JavaScript version): En side, hvor mindmappet viser som ren tekst. Ved klik på teksten skjules eller vises linjerne fra underknuderne. As XHTML (Clickable map image version): Et billede og tekst nedenunder. Klikker man på knuder på billedet, så hoppes til det tilsvarende sted i teksten. Indlæse fra tekstbehandlingsprogram Dette afsnit kan man roligt springe over. Det beskriver en mulighed for hurtigt at oprette et mindmap, som man så bagefter kan arbejde videre med. Man starter med at lave et dokument med et tekstbehandlingsprogram. Her er et lille eksempel:

13 Fysik Varmelære Bølger Lyd Lys Ellære Radioaktivetet Alfa Beta Gamma Kemi Syre og baser Syrer Stærke syre Svage syre Baser Redox-reaktioner Samfundsfag Økonomi Sociologi Alle indrykninger er lavet med tabulator. Et lille problem: Nogle få tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. nogle versioner af Word) kan finde på at lave indrykningerne uden at bruge rigtige tabulatorer (hvis man ikke først har fastlagt tabulatorpositionerne. Man kan se om der er brugt tabulatorer ved at klikke på tabulatorer, så vil det blive vist således:. Hvis der er brugt Hvis man ikke kan få det til at virke, så brug WordPad, NoteBlok, OpenOffice eller noget andet. Når man har skrevet dette, markerer man det hele og kopiere det. Så åbner man sit mindmap, markerer en knude (f.eks. den centrale knude) og under munupunktet Edit vælger man Paste (eller man klikker på resultatet ). Med det viste eksempel indsat i et nyt mindmap får man

14 Man kan nu flytte rundt på knuderne, formaterer teksten og indsætte ikoner. Præcist det samme kan gøres ved hjælp af et regneark. I stedet for indrykning med tabulator, så opnås det samme ved at placere ordene i forskellige søjler

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk.

Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Stifinder Stifinder er et program til navigere rundt med i dine mapper (biblioteker) på din computers Harddisk. Den bruges også til at Oprette, Slette, Flytte og Omdøbe, samt sortere i dem. Den traditionelle

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog

Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog Vejledning til Politikens Retskrivnings- og Betydningsordbog INDHOLD VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN FILER UDSKRIV KOPIER AFSLUT VALGMULIGHEDER UNDER MENUEN SØGEMULIGHEDER OPSLAGSORD ORDFORBINDELSER AL TEKST

Læs mere

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02

Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Brugervejledning til Design Manager Version 1.02 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 1.1 Det kan du med HostedShop Design Manager... 3 1.2 Feature list... 3 2. Design... 4 3. Filer og CSS... 4 3.1

Læs mere

Billeder på hjemmeside

Billeder på hjemmeside Billeder på hjemmeside Indholdsfortegnelse Emne 1. Billedredigering (Microsoft Picture Manager) Side 3 a. Komprimer billeder b. Beskæring af billeder 3 9 2. Billeder og tekst ved hjælp af en skabelon (Template

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter

Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Manual CoffeeCup Visitkort konsulenter Indhold 2 Start Lidt om sidens layout 3 Åbn den downloadede fil i CoffeeCup og gem den som dit eget projekt 3 Knapperne Ring og Mail Indsæt nyt link på Ring og mail

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 105 Side 1 Side 1 Denne vejledning er et smalt grafikbillede man kan bruge i toppen af en mail lavet i PhotoFiltre 7 hvor man nu kan arbejde i lag. Med PhotoFiltre 7 er det nu endnu nemmere at sammensætte grafik

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Billeder og PowerPoint

Billeder og PowerPoint Den digitale Underviser Billeder og PowerPoint Som visuelle udtryk for læring V Indhold Pædagogisk brug af billeder... 3 Potentiale... 3 Kilder... 3 Pædagogisk brug af PowerPoint... 4 Generelle elementer...

Læs mere

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i Dagtilbud. Manual til Book Creator VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i Dagtilbud Manual til Book Creator Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse Bogen begyndes Mulighed for hjælp i programmet Menuknappen "+" Menuknappen "i" Menuknappen "kasse med pil op" Hvordan

Læs mere

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper.

Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. Villy Andersen Frederiksberg den 8. september 2014. Nogle metoder ved arbejdet med Brothers Keeper. For at få samling på nogle af de tidligere udsendte beskrivelser og vejledninger om Brothers Keeper (BK)

Læs mere

Sådan opretter du en elektronisk aflevering

Sådan opretter du en elektronisk aflevering Sådan arbejder du med opgaver i Gradebook/karakterbog Denne vejledning indeholder en detaljeret beskrivelse af hvordan du bruger gradebook/karakterbogen når du vil arbejde med opgaver og give karakterer

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI

Typo3 vejledning BMI af 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI af 1 side 1 Typo3 vejledning for redaktører og skribenter i BMI GENERELT...3 LOGIN...3 STARTSIDEN...4 SIDE...5 SIDE ELEMENTER...6 SIDE LAYOUT...7 STJÆL MED ARME OG BEN HEL SIDE...8 STJÆL MED ARME OG BEN

Læs mere

Manual til WordPress CMS

Manual til WordPress CMS Manual til WordPress CMS 1. Log ind på din Wordpress-side For at arbejde på din hjemmeside skal du først logge ind på administrationsdelen. Muligvis har du et direkte link på siden. Ellers er adressen

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV.

1. HVAD ER HOT POTATOES? 2. HVAD BESTÅR HOT POTATOES AF? 3. HVAD KOSTER HOT POTATOES? 4. SOFTWARE- OG HARDWAREKRAV. Hot Potatoes 1. Hvad er Hot Potatoes?...2 2. Hvad består Hot Potatoes af?...2 3. Hvad koster Hot Potatoes?...2 4. Software- og hardwarekrav...2 5. Versioner....3 6. Indstillinger...3 Ny, Åbn, Gem, Gem

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det?

Web sider. Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? Introduktion: Har du nogensinde spekuleret over, hvordan det verdesomspændende internet virker og hvordan man snakker med det? I dag skal du lære at lave hjemmesider, så du også kan bidrage til at opbygge

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple.

Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1af23 Brugervejledning. Hjemmesider med Cmsimple. 1. Forord. Denne brugervejledning er fremstillet for at hjælpe personer ved Lokalhistorisk Arkiver i ny Sønderborg kommune, som kun har ringe kendskab

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

BørneIntra hjemmesidekursus

BørneIntra hjemmesidekursus BørneIntra hjemmesidekursus hjemmesidekursus Januar 2012 Indhold 1 Introduktion... 5 1.1 Kursets formål... 5 1.2 Hjemmesiden opbygges i PersonaleIntra... 5 2 Hjemmesidens indhold... 6 2.1 Hjemmesidens

Læs mere

Daglig brug af JitBesked 2.0

Daglig brug af JitBesked 2.0 Daglig brug af JitBesked 2.0 Indholdsfortegnelse Oprettelse af personer (modtagere)...3 Afsendelse af besked...4 Valg af flere modtagere...5 Valg af flere personer der ligger i rækkefølge...5 Valg af flere

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

PowerPoint 2007. Indhold UNI C

PowerPoint 2007. Indhold UNI C PowerPoint 2007 Indhold Kom i gang med PowerPoint... 3 Hvad er en præsentation?... 3 Faner og bånd... 3 Visning og valg af funktioner... 4 Ny præsentation... 5 Visninger... 6 Normalvisning... 6 Diassortering...

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Velkommen til REX onlinehjælp

Velkommen til REX onlinehjælp Velkommen til REX onlinehjælp I REX onlinehjælp kan du finde information om følgende emner: Indhold Enkel søgning...3 Hvordan kan du bruge søgefeltet?...3 Søg efter sætninger...3 Søg efter specifikke ord

Læs mere

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse

Lyngby Svømmeklub Hjemmeside Guide. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hjemmeside struktur... 3 Rettigheder... 4 Opret Nyhed... 6 Opret Kalender Event... 7 Opret Arrangement... 9 Fast side... 10 Forside... 11 Tekst... 11 Billeder... 11

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S

SkanRead hjælp. SkanRead 2.0. Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S SkanRead hjælp: SkanRead 2.0 Mikro Værkstedet A/S Ophavsret 2011 Mikro Værkstedet A/S Indholdsfortegnelse Forord... v 1. Sådan gør du!... 1 2. SkanRead

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

Installationsvejledning Family Tree Maker

Installationsvejledning Family Tree Maker Side 1 af 10 Først og fremmest tillykke med din nye version, oversat til dansk af undertegnede. Håber du bliver lige så glad for alle dens muligheder, som så mange over hele verden er blevet det. Installation

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk

Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk Browserindstillinger til EfterUddannelse.dk 3. udgave, februar 2012 Denne vejledning er en hjælp til at løse almindelige og kendte browserproblemer, der kan forekomme i Internet Explorer 7 og 8, når du

Læs mere

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING

GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING GUIDE TIL OPRETTELSE AF SIDER OG INDHOLD I UMBRACO ONLINE BETJENING DANSKE BEDEMÆND august 2014 v1.4 1 P a g e INDHOLDSFORTEGNELSE Adgang... 3 Overordnet om Umbraco... 4 Højreklik muligheder i oversigten...

Læs mere

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : - Oprette, - markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper. Guide Denne computer & Handlinger Af Frank Skibby Jensen 2003 www.3wave.dk I alt 5 Sider Handlinger du kan foretage er f.eks at du kan : Oprette, markere og kopiere, klippe og slette filer eller mapper.

Læs mere

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord

CD-ORD. CD-Ords værktøjslinje: Sådan læses op med CD-Ord CD-ORD CD-Ords værktøjslinje: Fra CD-ORDs værktøjslinje er der hurtig adgang til oplæsning og ordforslag i Windows-programmer. Værktøjslinjen lægger sig øverst på skærmen, sådan at den altid er tilgængelig

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed...

Apps. Kompenserende apps til mennesker med handicap www.digst.dk/~/media/files/mødet%20med%20borgeren/tilgængelighed... Forslag til Apps til elever på mellemtrinnet, der har brug for kompenserende hjælpemidler. Nogle af informationerne er hentet fra Digitaliseringsstyrelsens materiale. Kompenserende apps til mennesker med

Læs mere

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress.

Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Wordpress manual Sådan opdaterer og vedligeholder du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting og funktioner i Wordpress, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje

Læs mere

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011

Seniorklubben TDC Jylland Cloud Computing Kursus 2011_5: Rev. 02.11.2011 1. Om 2. Valg af Google som gratis udbyder ved 3. Valg af browser 4. Oprette en mail-adresse (G-mail) og en konto ved Google 5. Hierarkisk opbygning af mappe- og filsystem i Google 6. Oprette mapper i

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende

Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende Som regel kan alle Apps ikke vises på en side du kan derfor skyde frem og tilbage på skyderen. For at se alle dine Apps - klik på den nedadvendende pil (gælder kun i Windows 8,1) 1 Siden Apps. Ved at klikke

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken.

ViTal. Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. ViTal Sådan læses op med ViTal Når ViTal er startet, kan du få læst tekst højt på flere måder - Du kan bl.a. bruge knapperne i ViTal Bjælken. Disse knapper er aktive, når du åbner ViTal og bruges til oplæsning

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er lavet

Læs mere

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4

Indhold. 1 Indledning... 3. 1.1 Kompatible browsere... 3. 2 Log ind i Umbraco... 3. 3 Content-delen... 4. 3.1 Indholdstræet... 4 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Kompatible browsere... 3 2 Log ind i Umbraco... 3 3 Content-delen... 4 3.1 Indholdstræet... 4 3.2 Ændring af indhold... 5 3.3 Tilføjelse af en side/sektion... 6 3.4. At arbejde

Læs mere

High Speed Kamera og Redigering

High Speed Kamera og Redigering digital Vejledning High Speed Kamera og Redigering Vejledning til læreren: Fra high speed optagelser til slowmotion film 2013 TEMA: BESKYT DIN HJERNE Introduktion Xciters Digital er et undervisningsforløb,

Læs mere

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco

Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Vejledning for LOF s afdelingshjemmeside - redigeret i Umbraco Adresse: http://dinafdeling.lof.dk/ Rediger hjemmeside i Umbraco: http://dinafdeling.lof.dk/umbraco/ HUSK ingen www i adressen, skriv blot

Læs mere

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side

Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Guide til, hvordan du tilføjer en GIPPLER- fane til din Facebook side Bemærk! Vi bruger i denne guide både Facebook og en applikation på Facebook for, at lave din GIPPLER- fane. Vi kan af naturlige årsager

Læs mere

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker

Den digitale Underviser. Videoredigering. Windows Live Movie Maker Den digitale Underviser Videoredigering Windows Live Movie Maker Indhold Indhold... 1 Windows Movie Maker... 2 Om at oprette et projekt... 3 Optage og downloade video... 4 A. Optage din egen video:...

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version

Wordpress 2.7. Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk. Denne version er fra 9. marts 2009. Må frit kopieres og distribueres i original version Wordpress 2.7 Manual for redaktør/blogger Webwoman.dk Denne version er fra Må frit kopieres og distribueres i original version 2 Indhold Gennemgående udtryk, du bør kende... 4 Log ind på din hjemmeside/blog...

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer

Windows 7. Windows 7. Øvelse 1: Genveje. Øvelse 2: Installer en printer. Øvelse 3: Diverse små programmer Windows 7 Øvelse 1: Genveje Højreklik på et tomt sted på skrivebordet og opret en Ny mappe. Omdøb mappen til Edb Åbn Word ved at klikke I følgende rækkefølge: Startknap Alle programmer Microsoft Office

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling):

Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): Kom godt i gang med CoinDB programmet fra PetriSoft (Holder styr på din Mønt- seddel- eller frimærkesamling) Kort om CoinDB (Mønt- og seddelsamling): CoinDB er et Windows program, der anvendes af mønt-

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac)

Brugervejledning. ClaroRead. (Mac) Brugervejledning ClaroRead (Mac) Indholdsfortegnelse HVAD ER CLAROREAD?... 3 DOWNLOAD OG INSTALLATION... 3 DOWNLOAD AF STEMMER... 4 CLAROREAD- VÆRKTØJSLINJE... 6 AFSPIL... 6 STOP... 6 GEM TEKST SOM LYDFIL...

Læs mere

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS

Opstart. I gang med Dreamweaver. Læs mere om... Generelle bemærkninger. Hvilken skærmopløsning? OBS Generelle bemærkninger Programmet Dreamweaver har været på markedet i nogle år efterhånden. Den seneste version hedder Dreamweaver CS4, og programmet er på engelsk. Dreamweaver er en såkaldt grafisk editor,

Læs mere

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1

Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 1 Introduktion til FileMaker Pro 4.0/4.1 Hvad er en database? En database er en samling data, som er organiseret på en systematisk måde og er tilgængelig i digital form. Med andre ord er det en slags elektronisk

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere