Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind"

Transkript

1 En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første mindmap...4 Nodes...5 Nye nodes...5 Indfolde og udfolde nodes...6 Genvejstaster for de øvede...6 Lidt praktiske oplysninger...6 Undo...6 Klippe, kopiere og sætte ind...6 Markere node...7 Markere flere nodes...7 Fjerne knude...7 Rette tekst i node...7 Starter op med mindmap...7 Flytte nodes...7 Flytte placeringen af node...7 Flytte nodes grafiske placering...8 Formatering af Nodes...8 Ikoner...8 Farver og tekstformater...8 Boble og fork...8 Billeder...9 HTML...9 Fremhævelse med sky...9 Automatisk layout...10 Links...10 Grafisk link...10 Link til file...10 Link til Internet...10 Lokale links...10 Indsætte note...11 Udskrift...11 Udskrift på printer...11 Eksport som billede...11 Eksport som HTML...11 Indlæse fra tekstbehandlingsprogram

3 Indledning Disse noter er ment som et introduktion til programmet FreeMind. Vi starter med en meget kort indledning om mindmaps. Dernæst kommer kort et afsnit om, hvordan man får fat på programmet, og hvordan man installere det. Resten af noterne (bortset fra et lille kom hurtigt i gang afsnit) er en gennemgang af de vigtigste af programmets muligheder. Bemærk: FreeMind er et program i stadig udvikling. Disse noter er skrevet til version 0.8.0, men version er på trapperne og er ændret på flere punkter. De fleste af ændringerne er tilføjelser, som giver nye muligheder, så disse noter kan også bruges til den nye udgave. Bortset fra de første afsnit er det meningen, at man har programmet kørende mens man læser disse noter. Man kan så afprøve det der står, og selv eksperimentere med andre ting. Hvad er et mindmap 1 Et mindmap er et diagram, der bruges til at repræsentere ideer, opgaver eller andet arrangeret omkring en centralt ide, opgave eller lignende. Meningen med et mindmap er, at man kan få en klarere forståelse af et problems struktur gennem visualisering af sammenhænge, og dermed lettere nå frem til en velstruktureret løsning. Et mindmap skal gerne illustrere hvordan forskellige dele af problemstillingen hænger sammen, og hvordan de afhænger af hinanden. For at illustrere alt dette, så er her et mindmap, som jeg lavede med FreeMind inden jeg gik i gang med at skrive disse noter: Et mindmap kan også være en god støtte i forbindelse med brainstorming. Man kan så starte med at skrive en masse ideer ned, og så bagefter arrangerer dem passende i forhold til hinanden. Et mindmap kan også være en god metode til at videregive ens opfattelse af et problem til andre. Et mindmap kan sagtens tegnes i hånden. Her er et eksempel 2 1 Dette afsnit er lånt fra Wikipedias artikel om mindmap (http://en.wikipedia.org/wiki/mindmapping)

4 Dette har være praktiseret i mange år, men hvis man vil bruge mindmapping mere dynamisk, er det en stor fordel at bruge et computerprogram. Man kan så let tilføje eller slette delmenter eller flytte om på dem, efterhånden som projektet udvikler sig. Mindmap guidelines 3 Der er skrevet mange bøger om brugen af mindmaps. Vi vil nøjes med at give 10 gode råd (som alle vil være åbne for fortolkning). Jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i alle 10 råd, men så kan jeg jo bare henholde mig til råd nummer Start i midten med et billede af emnet, brug mindst 3 farver. 2. Brug billeder, symboler og faste koder i hele mindmap et. 3. Brug nøgleord, og store og små bogstaver. 4. Hvert ord eller billede skal stå alene. Skriv ikke flere begreber i samme felt. 5. Alle begreber skal være forbundet, at alt skal være forbundet til det centrale begreb. 6. Lav linjer og ord nogenlunde lige lange. 7. Brug farver 8. Find frem til din egen stil 9. Brug tekstformatering til fremhævelse og lignende. 10. Lav et tydeligt hierarki, så man kan se, hvad er er vigtigt og hvad er er underpunkter. Download og installation Der findes mange kommercielle programmer til mindmapping. Disse koster typisk 100$-300$. FreeMind er et gratis program, som kan (næsten) lige så meget, som disse, og så er det tilmed let at bruge. Man kan hente programmet på adressen Klik på download and install og vælg en af de to udgaver til Windows (til vores brug er de vist nok lige gode). Programmet kræver, at der er installeret Java på computeren. Dette var tidligere med Windows, 2 Billedet er fra Wikipedias artikel. 3 Dette er også taget fra Wikipedias artikel

5 men er det ikke længere. De fleste har det nok allerede installeret, men hvis man ikke har det (det vil vise sig, når man prøver at installere FreeMind), så er der et link til en Java-installations file under download og install. Kom hurtigt i gang Dette lille afsnit er mest for dem, der ikke har ret meget tålmodighed. Jeg vil anbefale, at man springer over det, og i stedet læser videre i afsnittet Det første mindmap, men kan man ikke vente, så er her lige lidt vejledning i det mest grundlæggende. Man opretter knuder ved at højre-klikke på en eksisterende knude og vælge enten New Child Node, New Sibling Node eller New Previous Sibling Node. Man kan flytte en knude ved at trække den med musen, og så slippe den over en anden knude. Der sker noget forskelligt alt efter om man slipper den til højre eller venstre side af knuden. Man kan gemme mindmappet som et billede ved i menuen File at vælge Export, og så vælge As JPEG. Der er mange flere muligheder end dette, så bare læs videre! Det første mindmap Når man starter FreeMind får man et vindue, der ser således ud: Det er en fordel at starte med et stort vindue, da mindmaps kræver plads, og da der er flere ikoner i søjlen til venstre end vist her. Jeg har valgt at bruge et lille vindue, da noterne her ellers bliver en hel bog

6 Inden vi går i gang, vil jeg foreslå, at vi lige ændre lidt på programmets indstillinger. I programmets menulinje klikkes på Tools, og her vælges Preferences. I det vindue, der nu bliver åbnet klikkes på Defaults næst-øverst til venstre. I området til højre ændres nu de to første felter, så de bliver: Standard Node Style: As Parent Standard Root Node Style: Bubble Man slutter med at klikke på knappen Save nederst til højre. På nogle computere kan man ikke se knappen. Prøv at flytte Windows proceslinje (det nederste blå felt) over til venstre (bare tag fat med musen og flyt den). Hvis det ikke lykkedes at gemme disse ændringer, så klare vi os uden, så Don t Panic. Nodes Et mindmap består af et antal ord, sætninger eller billeder. Det enkelte element kaldes en knude (på engelsk node ), og disse er alle forbundne til andre knuder. Knuden, der repræsenterer det centrale begreb, kaldes root node (på dansk må det vel blive til den centrale knude ). Man taler om 4 forskellige typer knuder (en knude kan godt være flere ting på en gang). Her er en oversigt, hvor der henvises til mindmap et på forsiden af disse noter: Root node: Den centrale knude. Der kan kun være en root node i et mindmap. Her er det teksten Mindmapping med FreeMind Sibling node: En anden kunde på samme niveau. Sibling betyder søskende. Knuden med teksten Child Node har 3 sibling-nodes: New Sibling Node, Udfolde / indfolde nodes og Genvejstaster for de øvede. Child node: En under-knude. Knuden med teksten Programmet FreeMind har 2 child-nodes med teksterne Download og Installation Parent node: Det modsatte af en child node. Knuden med teksten Child node har knuden med teksten Nodes som parent. Alle knuder (undtagen den centrale knude) har præcis en parent-node. Bemærk: Root node (den centrale knude) har ikke en parent, og den kan heller ikke have sibling nodes. Nye nodes Vi er nu klar til at lave nye knuder. Som i så mange andre programmer, kan man gøre tingene på flere måder. Vi ser bare på en af dem. Vi tilføjer lige fire knuder: 1. Start med et nyt mindmap. 2. Højre-klik på root node og vælg New Child Node og skriv teksten Første node 3. Højre-klik på root node og vælg New Child Node og skriv teksten Anden node 4. Højre-klik på Første node og vælg New Child Node og skriv teksten Tredje node 5. Højre-klik på Første node og vælg New Sibling Node og skriv teksten Fjerde node 6. Højre-klik på Tredje node og vælg New Previous Sibling Node og skriv teksten Femte node (previous betyder forrige) - 5 -

7 Vi har nu et mindmap, som ser således ud (prøv at følge det ovenstående mens du ser på diagrammet, og prøv at forstå hvad der sker): Indfolde og udfolde nodes Når vi arbejder med et mindmap kan det være praktisk at kunne skjule dele af det. Klikker vi på knuden Første node ændres diagrammet til Klikker man igen på Første node kommer man tilbage. Dette kaldes at Indfolde eller udfolde nodes. Genvejstaster for de øvede Mange kan bedst lide at benytte tastaturet i stedet for musen. Til dem er der genvejstaster til det meste. Her er nogle af dem: Piletasterne: Flytter fokus rundt mellem knuderne Enter: Opretter en ny sibling node Insert: Opretter en ny child node Mellemrum: Udfolder eller indfolder en knude Der er mange flere, men hvis man kun benytter FreeMind en gang i mellem er det nok bedst at benytte musen. Undo Lidt praktiske oplysninger Vi laver alle fejl. Nogle flere end andre. FreeMind har (naturligvis) undo-knapper. De ser således ud:, og opfører sig som man forventer. Klippe, kopiere og sætte ind Man kan også (som i så mange andre programmer) klippe en knude væk (inklusiv underknuder) eller kopiere den (enten med eller uden under-knuder), og så sætte den ind som underknude et andet sted i diagrammet. Det gøres lettest ved at højre-klikke på knuden, og så vælge det ønskede

8 Markere node FreeMind markere automtisk alle knuder som musen bevæges hen over. Dette kan være lidt irriterende hvis man har markeret en knude, og nu vil bevæge musen op til en menu. Man skal så sørge for at køre uden om de andre knuder. Man kan enten vænne sig til det, eller ændre det under menuen Tools -> Preferences (under Behaviour ). Jeg har selv valgt at forsinke markeringen, så den først sker, når musen har været over knuden i 1 4 sekund (250 ms). Markere flere nodes Man kan markere flere knuder ved at holde tasten crtl nede mens man klikker på knuderne. Fjerne knude Man kan helt fjerne en knude (inklusiv under-knuder) ved at højre-klikke på den, og så vælge Remove node. Rette tekst i node Man kan rette teksten i en node på 2 måder: Højre-klik på knuden og vælg Edit Node. Dette giver mulighed for at ændre teksten, men der er ikke mulighed for mere avancerede ting. Højre-klik på knuden og vælg Edit Long node. Her åbnes et vindue med teksten, og der er mulighed for f.eks. at skrive flere linjer. Man kan også lave mere avancerede ting. Mere herom senere. Starter op med mindmap Når man starter FreeMind indlæser det automatisk det sidst brugte mindmap. Dette er praktisk når man bruger programmet på sin egen computer, men temmelig irriterende hvis der er flere, der benytter programmet på samme computer. Der er desværre ikke nogen mulighed for at ændre det, men man kan glæde sig over, at det bliver lavet om i den næste udgave af programmet. Flytte nodes Den store fordel ved at bruge et program til at tegne et mindmap frem for at tegne det i hånden er, at man let kan ændre det. Dette giver en meget mere dynamisk tilgangsvinkel: Man starter bare med at oprette de knuder som man nu synes. Efter hånden som man så får mere styr på problemet, kan man flytte rundt på dem og oprette nye knuder. Mindmappet udvikler sig så i takt med, at man danner sig et billede af problemet struktur. Flytte placeringen af node I FreeMind kan man flytte en knude (inklusiv underknuder) ved at tage ved den med musen, og så trække den hen over en anden knude og slippe den. Man kan slippe den to steder: Slippes den over enden af den nye knude, så bliver den til en under-knude (child node). Slipper man den over den ende af knuden, hvor denne er forbundet til sin parent-node, så bliver det en knude - 7 -

9 på samme niveau (en sibling-node). Den bliver indsat over den anden knude. Dette kan også benyttes til at bytte op på rækkefølgen af en række sibling-nodes (dette kan også gøres ved at markere knuden, holde ctrl-tasten nede og så benytte pil-op eller pil-ned). Flytte nodes grafiske placering Man kan i et meget begrænset omfang flytte knudernes grafiske placering. Dette gøres ved at tage ved med musen der, hvor forbindelsen fra parent-noden er hæftet fast til knuden, og så bare flytte den. Der er ikke meget frihed med hensyn til placeringen. Dette bliver også bedre i den næste udgave af programmet. Formatering af Nodes Der er mange muligheder for at formatere nodes, så diagrammet bliver lettere at overskue. I det eksempel jeg viste i starten var dette brugt temmelig primitive. Her er følger ny en kort gennemgang af nogle af mulighederne. Ikoner Man kan hurtigt markerer knuder ved at sætte ikoner på dem: Højre-klik på knuden og vælg menu-punktet Icons (eller marker knuden og klik på en af ikonerne til højer). Man fjerner ikonerne på samme måde, men ved at vælge ikonen for slet øverst på listen. Det anbefales at man efterhånden finder frem til sit eget system med hensyn til, hvilke ikoner man bruger til hvad. FreeMind har sit forslag, som man kan se ved at holde musen over ikonerne. Farver og tekstformater Højre-klikker man på en knude, og vælger menu-punktet Format kan man ændre farven på teksten, farven på rammen (inklusiv stregen der forbinder knuden), baggrundsfarven og skrifttypen. Man kan bare prøve sig frem, men det er en god ide at undo e med det samme, hvis resultatet ikke bliver som forventet. Boble og fork - 8 -

10 Man kan selv bestemme om de forskellige knuder skal være indrammede (boble) eller om de bare skal være tekst med streg under (fork): Højre-klik på knuden og vælg menupunktet Format. Boble og Fork står så som de to øverste muligheder. I diagrammet på forsiden af disse noter var hele diagrammet af typen boble med undtagelse af del-træet om formatering, som var af typen fork. Hvis det lykkedes at indstille det i starten (afsnittet Det første mindmap ), så vil FreeMind automatisk starte med at lave knuderne på samme måde, som den knude den stammer fra. Hvis knuden skulle være af en anden type, så kan man så bare ændre det på denne måde. Billeder Man kan også sætte et billede ind i et mindmap. Det er en god ide først at samle billederne (eller kopier af dem) i samme mappe som filen med mindmappet, da billedet ikke bliver kopieret ind i selve mindmap-filen, men bliver indlæst fra disken. Det er også en god ide først at ændre størrelsen på billedet (med et billedbehandlingsprogram), så det passer med det ønskede. Dette kan dog løses i FreeMind (se senere). For at indsætte billedet så højre-klikkes på knuden, og man vælger menu-punktet Insert. Her vælges så punktet Image. Dette åbner et file-søgnings vindue, hvor man så kan vælge billedet. Hvis man vil blande tekst og billeder, så kan man bagefter højre-klikke på knuden, og vælge Edit Long Node. Her står så noget i retningen af <html><img src="billede.jpeg"> Her er det vigtigt, at man ikke ændre på <html>, som skal stå først, og man må ikke ændre på <img src="billede.jpeg">. Man må gerne skrive tekst mellem de to ting (dette kommer så før billedet). Hvis man har forstand på html, så er det let nok: Alle sædvanlige html-koder kan bruges. Hvis man ikke ved noget om html, så er det nok for meget at komme ind på. Jeg vil kun fortælle, at linje-skift skrives <br>. Hvis det billede man satte ind ikke har den rigtige størrelse kan man få FreeMind til at ændre det. Dette gøres ved at højre-klikke på knuden, og vælge Edit Long Node. Her ændre man så det der står til for eksempel <html><img width="100" height="200" src="billede.jpeg"> hvor width er den ønskede bredde af billedet (målt i pixels) og height er den ønskede højde. HTML Indholdet af en knude kan formateres ved at benytte html-koder. Hvis man ikke ved noget om dette, så lad være. Hvis man ved noget om det, så har man bare brug for at vide, at man skal vælge Edit Long Node, og så starte med <html>. Resten formateret som html. Fremhævelse med sky Hvis dele af mindmappet skal fremhæves kan det gøres med en sky: Højre-klik på en knude, og vælg menu-punktet Insert. Her vælges så Cloud. Knuden (og alle dens under-knuder) bliver - 9 -

11 så indrammet i en sky. Man kan se et eksempel på dette i det lille mindmap, der indledte afsnittet om formatering. Man kan ændre farven på skyen: Højre-klik på knuden og vælg menu-punktet Format. Her vælges (naturligvis) Cloud Color. Automatisk layout Der er en mulighed for hurtigt at lave en ret pæn formatering af mindmappet: I menuen for oven vælges Format, og her vælges så Automatic Layout. Resultatet bliver ikke altid som man ønsker (så vær parat til at bruge undo-knappen), men ofte kan det bruges som udgangspunkt for den videre formatering. Links Ofte ønsker man, at en knude skal henvise til noget andet. Dette andet kan være andre knuder, andre dokumenter, sider på Internettet eller bare en kort note. Her er en kort oversigt over mulighederne. Grafisk link Dette er bare en pil fra en knude til en anden. Man markere de to knuder (marker den ene knude, hold ctrl-tasten nede og klik på den anden knude). Dernæst højre-klikker man på en af de to knuder, og vælger menu-punktet Insert. Her vælges nu Add Graphical Link. Man kan ændre pilens form ved at tage ved den med musen, og man kan ændre dens farve, tykkelse og retning ved at højre-klikke på den. Hvis man senere flytter knuden med musen, så vil det grafiske link følge med. Link til file Man kan oprette et link til en file på disken ved at højre-klikke på knuden, vælge Insert, og her vælge Hyperlink (File Chooser). FreeMind åbner så et sædvanligt fil-søgnings vindue, og man vælger så den fil, der skal linkes til. I knuden vises en ikon ( ), som betyder at der er et link. Klikker man på denne ikon vil filen blive åbnet med et passende program (tekster i et tekstbehandlingsprogram, billeder i et billedfremvisningsprogram, osv). Link til Internet Man kan oprette en side på internettet ved at højre-klikke på knuden, vælge Insert, og her vælge Hyperlink (Text Field). FreeMind åbner så et vindue, hvor man skriver adressen. Den skal skrives helt ud, f.eks. (uden ). I knuden vises en ikon ( ), som betyder at der er et link. Klikker man på denne ikon bliver siden indlæst i en em browser (Firefox, Internet Explore, ). Lokale links Dette får vi nok ikke brug for, da det mest relevant ved meget store mindmaps, men vi tager det lige alligevel. Et lokal link virker på den måde, at når man klikker på link-ikonen i en knude, så flytter fokus hen på en anden knude

12 Man opretter et lokalt link ved at markere de to knuder (som ved grafisk link). Dernæst højreklikkes på den knude, hvor linket skal være, og man vælger Insert. Her vælges nu Add Local Hyperlink. Indsætte note En note er en uddybende tekst til en af knuderne. Man indsætter en note ved at markere knuden, og så fra menuen Insert øverst i vinduet vælge punktet Note. Der åbnes så et område nederst i vinduet, hvor man kan skrive sin note. Herefter vil noten blive vist hver gang knuden bliver markeret. At der nu er tilknyttet en note til knuden vises med ikonen. Noten kommer ikke med hvis man forsøger at eksportere mindmappet. Bemærk i øvrigt, at netop indsættelse af noter bliver ændret en del i den næste version af FreeMind. Det får en mere central placering, og det bliver lettere at formatere teksten i noterne. Udskrift på printer Udskrift Vælger man Udskriv fra menuen Filer (eller klikker man på printer-ikonen ), så udskrives et billede af mindmappet. Som regel er det ikke det man ønsker, så læs videre under Eksport som billede. Eksport som billede Ofte ønsker man at kunne indsætte sit mindmap som et billede i et dokument. Man kan gemme sit mindmap som et billede (som så kan indsættes i et tekstdokument) ved i menuer Filer at vælge muligheder Export. Her vælger man så muligheden As JPEG, og får så sit mindmap gemt som et billede af typen.jpeg (en af de mest brugte standarder for billeder). Man kan også gemme sit billede som PNG eller SVG, men dette må frarådes (med mindre man ved hvad man har med at gøre )- Eksport som HTML Dette er nok kun for de lidt øvede. Man kan også gemme sit mindmap som HTML-file. Der er 3 muligheder: As HTML: Simpel side, hvor mindmappet viser som ren tekst (lidt ligesom det man kunne importere fra et tekstbehandlingsprogram) As XHTML (JavaScript version): En side, hvor mindmappet viser som ren tekst. Ved klik på teksten skjules eller vises linjerne fra underknuderne. As XHTML (Clickable map image version): Et billede og tekst nedenunder. Klikker man på knuder på billedet, så hoppes til det tilsvarende sted i teksten. Indlæse fra tekstbehandlingsprogram Dette afsnit kan man roligt springe over. Det beskriver en mulighed for hurtigt at oprette et mindmap, som man så bagefter kan arbejde videre med. Man starter med at lave et dokument med et tekstbehandlingsprogram. Her er et lille eksempel:

13 Fysik Varmelære Bølger Lyd Lys Ellære Radioaktivetet Alfa Beta Gamma Kemi Syre og baser Syrer Stærke syre Svage syre Baser Redox-reaktioner Samfundsfag Økonomi Sociologi Alle indrykninger er lavet med tabulator. Et lille problem: Nogle få tekstbehandlingsprogrammer (f.eks. nogle versioner af Word) kan finde på at lave indrykningerne uden at bruge rigtige tabulatorer (hvis man ikke først har fastlagt tabulatorpositionerne. Man kan se om der er brugt tabulatorer ved at klikke på tabulatorer, så vil det blive vist således:. Hvis der er brugt Hvis man ikke kan få det til at virke, så brug WordPad, NoteBlok, OpenOffice eller noget andet. Når man har skrevet dette, markerer man det hele og kopiere det. Så åbner man sit mindmap, markerer en knude (f.eks. den centrale knude) og under munupunktet Edit vælger man Paste (eller man klikker på resultatet ). Med det viste eksempel indsat i et nyt mindmap får man

14 Man kan nu flytte rundt på knuderne, formaterer teksten og indsætte ikoner. Præcist det samme kan gøres ved hjælp af et regneark. I stedet for indrykning med tabulator, så opnås det samme ved at placere ordene i forskellige søjler

Når det kniber med at se skærmen.

Når det kniber med at se skærmen. Når det kniber med at se skærmen. En vejledning i opsætning af pc skærme til personer med nedsat syn. Center for Syn og Hjælpemidler Michael Drevsensvej 1 8270 Højbjerg Når det kniber med at se skærmen.

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress.

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet og lægge nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu

Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu OKTOBER 2013 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE Hjemmeside om elbiler - www.elbiler.nu BRUGERVEJLEDNING TIL VEDLIGEHOLDELSE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint

T a r g e t G r u p p e n  Microsoft SharePoint T a r g e t G r u p p e n Microsoft SharePoint I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Microsoft SharePoint...1 Versioner...1 SharePoints opbygning... 3 Site...3 Indholdselementer...4 Sider...4 Biblioteker...4

Læs mere

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole

Trygt i gang. Det første kig på Internet Explorer Når du surfer på nettet, Tidligere bragte skoler. Det kan du lære i denne Internetskole Det kan du lære i denne Internetskole Trygt i gang Hvad skal du bruge af udstyr og programmer for at komme på internettet? Hvilken udbyder og hvilken betalingsform skal du vælge? Hvordan ser Internet Explorer

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3

Hvorfor nu dette hér?... 2. Start hér: Trim dit interface!... 3 Hvorfor nu dette hér?... 2 Nogle generelle overvejelser... 2 Start hér: Trim dit interface!... 3 Tilpas dit skrivebord, og hold orden på tingene... 3 Orden & oprydning sparer tid!... 3 Tilpas (indstil)

Læs mere

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler

OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler OpenOffice Præsentation en introduktion med eksempler - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: Januar 2008 Opdateret til OpenOffice 3 Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra Skolekonsulenterne.dk...4

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

K I M K R A R U P A N D E R S E N

K I M K R A R U P A N D E R S E N K I M K R A R U P A N D E R S E N PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV PUBLISHER 2010 LÆR DET SELV Bliv fortrolig med den helt nye brugerflade Lær at bruge programmet og dets værktøjer Skab flotte publikationer

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

EXCEL 2010 LÆR DET SELV

EXCEL 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS EXCEL 2010 LÆR DET SELV EXCEL 2010 LÆR DET SELV Nyt i Excel 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Navigering og tilpasning Excel 2010 lær det selv 1. udgave, 2. oplag 2011 Copyright

Læs mere

Det kan du lære i skolen

Det kan du lære i skolen 0 PC-GRUNDSKOLEN Det kan du lære i skolen Vi forklarer tingene, så du forstår dem, og stiller selv alle de dumme spørgsmål. 0 Pc en: Hvad er op og ned på din computer? Filhåndtering: Opret, flyt og slet

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning

WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV. Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning WORD 2010 LÆR DET SELV JES NYHUS WORD 2010 LÆR DET SELV Nyt i Word 2010 Båndet, knappen Filer og værktøjslinjerne Formatering og tilpasning Word 2010 lær det selv 1. udgave, 1. oplag 2010 Copyright 2010

Læs mere

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012

Amara. Lav selv flash-film til SkoleIntra. Version: August 2012 Amara Lav selv flash-film til SkoleIntra Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvem er Amara?...4 Hvor får jeg programmet fra?...4 Installer programmet...5 Første skridt...8 Layout...9 Type...11 Texts...12

Læs mere

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1

1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 MAGNUS-konceptet INDHOLDSFORTEGNELSE 1 MAGNUS-KONCEPTET... 1 1.1 Oversigt over konceptet... 1 1.2 Hvad kan Magnus:Revision?... 1 2 INSTALLATION... 4 2.1 Installation af Magnus:Revision... 4 2.2 Start af

Læs mere

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade

INDHOLD. OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp. GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade GIMP 2.6 GUIDE INDHOLD OM DENNE GUIDE 4 Generelt Hjælp GENERELT OM GIMP 5 Brugerflade TOOLBOX 6 DOKUMENTVINDUET 7 Menubaren file edit select View image Layer Colors Tools Filters Windows Help DIALOGBOKSE

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook

INDHOLDSFORTEGNELSE. En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden. KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook INDHOLDSFORTEGNELSE En ny og alligevel velkendt computeroplevelse... 5 Velkommen til Googles verden KAPITEL ET... Hurtigt i gang med din Chromebook Din Chromebooks tastatur og pegefelt... 8 De allerførste

Læs mere

Webredaktør. Vejledning

Webredaktør. Vejledning Webredaktør Vejledning Version 4.0 opdateret september 2012 2 Velkommen som webredaktør... 3 Jeg vil gerne... 4 Redigere... 4 Gemme det jeg har lavet... 4 Ændre afdelingens navn og logo... 5 Ændre hjemmesidens

Læs mere