Solvarme i Østrig Hvad kan Danmark lære?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Solvarme i Østrig Hvad kan Danmark lære?"

Transkript

1 Solvarme i Østrig Hvad kan Danmark lære? To studieture til Østrig i 2000 og 2003 for at få belyst forskellene i anvendelse af solenergi i Østrig og Danmark med besøg, besigtigelser, interviews og vurderinger: Hvad vi kan lære af europamesteren indenfor solenergi. Tekst & analyser: Preben Maegaard Koordinering & billeder: Jane Kruse Interviews: Hans Pedersen Projektet er blevet støttet af Energistyrelsen, ENS J.nr.: 51181/ , og udført af Nordvestjysk Folkecenter for Vedvarende Energi Kammersgaardvej 16, 7760 Hurup Thy, Danmark Tlf , fax Web:

2 1.0 Indledning Undersøgelsen blev gennemført i perioden med det formål at undersøge udviklingen af solvarmebranchen i Østrig for herigennem at hente inspiration til nye tiltag, som kan styrke den danske udvikling. I Danmark var salget af solvarmeanlæg i slutningen af 1990 erne faldende, hvorimod der i Østrig kunne konstateres en næsten eksponentiel vækst. Således blev der i Østrig i 1998 installeret m 2 termiske solfangere til forsyning af varmt vand og rumopvarmning mod ca m 2 i Danmark. I Østrig er der i årene op til 2002 installeret ca. 10 gange flere solfangere end i Danmark. På trods af, at Østrig har lavere oliepriser, installeredes der således i ,5m 2 solvarme pr i Østrig, mens der installeredes 2,6m 2 i Danmark. Det kan ikke forklares med forskelle i solindfald eller andre fysisk bestemte forhold, hvilket man ofte fremfører for at forklare nationale forskelle i udbygning med vedvarende energi. Således viser målinger fra perioden 1951 til 1980, at solindstrålingen i Østrig og Danmark ligger på næsten samme niveau og kun med mindre forskydninger i forhold til årstiderne. Heller ikke den samlede offentlige støtte til forskning og udvikling af vedvarende energi forklarer den markante forskel i udbygningen med solvarme i de to lande. Det er ellers en udbredt opfattelse i regerings- og forskerkredse, at man gennem forstærket indsats til forskning og udvikling kan fremme en bestemt sektor; men med en indsats på 50 millioner over en årrække til disse formål, har Østrig anvendt mindre end Danmark på forskning og udvikling. Østrig har ca. 8 millioner indbyggere i forhold til Danmarks godt 5 millioner. De østrigske anlæg var på det tidspunkt, da undersøgelsen blev sat i gang, heller ikke bedre eller billigere end de danske solvarmeanlæg, specielt når man tager den samlede udgift til energiforbrug til el og varme i betragtning. Østrigske solvarmeanlæg kostede mellem og kroner pr. m 2, medens priserne i Danmark ligger mellem og kroner. Den lavere anlægspris i Østrig kan delvis forklares med at anlæggene har lidt flere kvadratmetre pr. husstand end i Danmark. Tilskuddene til solvarme lå i Østrig med store afvigelser fra delstat til delstat på 15 til 20% af anlægsprisen, hvorimod det statslige tilskud til solvarme i Danmark dengang lå på omkring 25%. Hvad der imidlertid er specielt vigtigt for hvad solvarme betyder for den samlede husstandsøkonomi, er prisen på fyringsolie. Da fyringsolie i Østrig ikke er afgiftsbelagt, og dermed koster ca. det halve af prisen i Danmark, bliver den direkte tilbagebetalingstid for et solvarmeanlæg væsentligt længere i Østrig end i Danmark. I Israel har det siden 1980 været en selvfølgelighed at installere et solfangeranlæg, når man bygger en bolig eller en forretningsvirksomhed. Israel har næsten 60 m 2 solvarme pr indbyggere. Østrig og Grækenland er førende i Europa med omkring 20 m 2, medens Danmark ligesom de fleste andre europæiske lande har nogle få kvadratmetre solfangere pr. tusind indbyggere. (pm) Ydby den 1. september 2004 Preben Maegaard Jane Kruse 2

3 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning Undersøgelsens praktiske gennemførelse Kontaktpersoner, organisationer i Østrig og den praktiske afvikling Inspiration fra syd Solvarme i Østrig: Markedsudvikling, betydningen for beskæftigelse og eksport. Solvarme internationalt Fem eksempler på prisbelønnede solenergibyggerier i Østrig, hvor man kombinerer og integrerer de forskellige former for vedvarende energi. EUROSOLAR s nationale jury begrunder ved hver enkelt prismodtager tildelingen af solprisen Femten eksempler på bygninger i Østrig, hvor solvarme er benyttet på en teknisk interessant og æstetisk vellykket måde Besøgssteder på studieturen november Besøg hos GREENoneTEC i Klagenfurt i delstaten Kärnten Besøg hos AEE i Gleisdorf, Arbeitsgemeinschaft für Erneuerbare Energie Rapporter fra besøgsstederne i Wien på Studietur 2 i Besøg hos familien Morocutti i Wien Sportsanlæg med tagintegreret solfanger Kommune forpligter sig til vedvarende energi Solvarme i Gründerhaus i Maria Treu Gasse Prøvestationen for solvarme Svømmebad med solvarme Solvarme, når elefanterne skal bades Solenergi på kirker i Østrig Fire udsagn efter studietur til Østrig november 2000 om spørgsmålet: HVORFOR GÅR SALGET AF SOLFANGERE STRYGENDE I ØSTRIG, MENS DET ER STAGNERET I DANMARK? Hans Pedersen interviewer Per Elklit, direktør for Djurs Solvarme Hans Pedersen interviewer Henrik Lilja, energi- og miljøpolitisk medarbejder i Håndværksrådet Hans Pedersen interviewer Emanuel Banjo Brender, formand for Solfangerfabrikantforeningen i Danmark. Direktør for BATEC solvarme Hans Pedersen interviewer Jesper Larsen, energivejleder, NIVE Energi- og Miljøkontor Møde med Dr. Hans Kronberger Diskussion af årsagerne til forskellene i brug af solenergi mellem Østrig og Danmark Referenceliste Bilag A: Program for studieturen Bilag B: Program for studieturen Bilag C: priseksempler på solvarmeanlæg i Østrig Bilag D: Program for et EUROSOLAR Austria Stammtisch Bilag E: Arangementer af EUROSOLAR Austria Undersøgelsens praktiske gennemførelse. Det har været en vigtig hensigt med projektet, at de primære, danske aktører indenfor solenergi gennem to studieture til Østrig skulle få lejlighed til at møde at stifte bekendtskab med de markedsmæssige forhold og energifaglige miljøer, som kunne belyse og forklare forskellen i anvendelsen af solenergi i de to lande. Studieturene blev afholdt november 2000 med møde i Wien og besøg på anlæg, virksomheder, myndigheder, organisationer og institutter i delstaterne 3

4 Steiermark og Kärnten. 13 deltagere. Program og deltagerfortegnelse findes i bilaget. 29. maj 1. juni 2003 med møder og besøg i Wien hos organisationer, samt virksomheder, en zoologisk have, svømmebad, enfamiliehuse og byejendomme med interessante eksempler på udformning og anvendelse af solenergianlæg. Der var 5 deltagere. I de indledende afsnit omtales studieturenes baggrund og gennemførelse, de østrigske samarbejdspartnere og uddelingen af solpriser. Dernæst præsenteres en række interessante, prisbelønnede, vedvarende energiprojekter, hvori ikke blot indgår solvarme men også solceller, planteolie, fremtidens transportløsninger og tilsvarende. Der er en tydelig tendens i Østrig til øget integration af de forskellige energiformer hos såvel arkitekter, bygherrer samt erhvervslivet. Der er eksempler på vedvarende energi i erhvervsbyggeri, som det er sjældent at finde i Danmark. For at vise bredden af anvendelse af solvarme i Østrig og ikke mindst æstetisk meget vellykkede løsninger, følger endnu en billedserie fra Austria Solar. De illustrerede bygninger har ikke nødvendigvis været besigtiget på studieturene. De efterfølgende afsnit er delt op således, at først sker der en kortere eller længere beskrivelse af hvert af besøgsstederne på 2000 studieturen. Derefter følger en tilsvarende gennemgang af besøgsstederne på 2003 studieturen. Rapporten bringer både billeder, der er taget under studieturene, andet billedmateriale, tabeller samt andet beskrivende materiale, herunder grafisk beskrivelse af markedsudviklingen for solvarme set fra et østrigsk perspektiv. Endelig følger til sidst et afsnit med diskussioner med forsøg på at finde forklaringer på forskellen i udbygningen af solvarme i Østrig og Danmark. Der er dels et afsnit, der tager udgangspunkt i nationale og globale aspekters indflydelse på situationen i det enkelte land, dels er der fire interviews med danske solvarmeveteraner, der deltog i studieturen. De bringer med baggrund i, hvad de har set og hørt i Østrig, personlige vurderinger omkring situationen for solvarme i Danmark, og hvad man kunne anderledes og bedre for at få mange flere solvarmeanlæg installeret i Danmark. Den danske studiegruppe, der besøgte Wien og delstaterne Steiermark og Kärnten i november Der er repræsentanter fra erhvervsliv, institutter, myndigheder og organisationer. De to herrer til venstre viste os rundt på besøgsstedet. 4

5 1.2 Kontaktpersoner, organisationer i Østrig og den praktiske afvikling Folkecenteret for Vedvarende Energi havde modtaget tilskud fra Energistyrelsen til at gennemføre den pågældende undersøgelse omfattende to studieture til Østrig med delvis deltagerbetaling. Det blev indledt i 2000 med den første studietur til Wien. Anden studietur blev først gennemført i 2003, idet regeringsskiftet i 2001 skabte stor usikkerhed i det vedvarende energimiljø, efter at den nytiltrådte regering havde meddelt, at kendskabet til udnyttelsen af vedvarende energi var tilstrækkeligt og havde nedlagt udviklingsprogrammerne for vedvarende energi. Det var hensigten med projektet at bringe den danske studiegruppe i personlig kontakt med de centrale politiske og organisatoriske personligheder indenfor vedvarende energi i Østrig. Disse personer er alle tilknyttet EUROSOLAR, Den europæiske Forening for vedvarende Energi, og en del af Folkecenterets internationale netværk; de stillede sig velvilligt og generøst til rådighed med praktisk ledsagelse under rejser rundt i Østrig, ligesom de havde hjulpet med at lave aftaler af enhver art. Gerhard Ulz var ankermand på 2000 studieturen og Franz Niessler i Følgende skal nævnes: Ing. Wolfgang Hein, embedsmand i statsministeriet, vicepræsident for EUROSOLAR Dr. Ingrid Wagner, professor, næstformand for bestyrelsen, EUROSOLAR Østrig Ing. Franz Niessler, aktivist, koordinator for Wiener-Stammtisch Gerhard Ulz, forretningsfører, LandesEnergieVerein, LEV, Graz Dr. Hans Kronberger, fhv. MEP, forfatter, politiker Ing. Erwin Feitzinger, EUROSOLAR Østrig Besigtigelsen af de mange solenergianlæg og besøg i øvrigt foregik på studieturen i 2000 i lejede minibusser. I 2003 lå besøgsstederne i Wien. Man færdedes til fods eller med offentlige transportmidler. Ing. Franz Niessler (med hvid skjorte) guider den danske studiegruppe igennem Wien. Ing. Wolfgang Hein er en af veteranerne indenfor vedvarende energi i Østrig. Som ansat i Statsministeriet har han været rådgiver for politiske ledere og repræsenteret Østrig på internationale konferencer om miljø og energi. Han er vicepræsident for EUROSOLAR, den Europæiske Forening for Vedvarende Energi. På World Council for Renewable Energy s konference i Bonn maj 2004 holdt Wolfgang Hein et indlæg om nødvendigheden af et IRENA, et internationalt agentur for vedvarende energi, svarende til at der findes et agentur for atomkraft. 5

6 Besøg på EUROSOLAR s kontor i arsenalet i Wien. Fra højre ses Erwin Feitzinger, som arbejdede på kontoret, Dr. Ingrid Wagner, næstformand for EUROSOLAR i Østrig og Ing. Franz Niessler sammen med Jane Kruse og Preben Maegaard. 1.3 Inspiration fra syd Der er et hav af fantasifulde ideer til fremme af udnyttelsen af solenergien i Østrig. Der er opstået en ædel kappestrid mellem forskellige bydele, der i Solar-ligaen kæmper om at få det største antal kvadratmeter solfangere. Der bliver uddelt solpriser efter en række forskellige kriterier. Vi ser på den en af dem: Overrækkelse af den meget eftertragtede EUROSOLAR solpris (her medieprisen) i Prisen blev givet til initiativtagerne bag Waldviertler Energiestammtisch, som påskønnelse for at have skabt et nyt Stammtisch, hvoraf der nu er 14 i Østrig. Man mødes den første torsdag i hver uge og drøfter forhold omkring vedvarende energi. Solprisen blev indstiftet EUROSOLAR, den Europæiske Forening for Vedvarende Energi i Der uddeles på nationalt plan solpriser indenfor syv kategorier til lokalsamfund, arkitekter, bygherrer, producenter, mediefolk mv., som har gjort en særligt fremragende indsats indenfor vedvarende energi. Prisen overrækkes ved en ceremoni. De syv nationale vindere deltager efterfølgende i en konkurrence med vinderne af de nationale solpriser fra Italien, Schweiz, Frankrig, Tyskland, Danmark og Spanien om Den Europæiske Solpris, som udpeges på et jurymøde hvert år i september i Bonn. I november/december overrækkes prisen ved en festlig ceremoni i Berlin under stor mediebevågenhed. Som følge af Østrigs solide indsats indenfor vedvarende energi, har alpelandet i årenes løb modtaget en god del af priserne. Nummer tre fra højre i billedet er Ing Wolgang Hein. 6

7 1.4 Solvarme i Østrig: Markedsudvikling, betydningen for beskæftigelse og eksport. Solvarme internationalt. Den kraftige vækst i Østrigs anvendelse og eksport af solvarmeanlæg bliver belyst på de efterfølgende sider med grafik fra Austria Solar og kommenterende tekstafsnit. De markante forskelle i landenes anvendelse og produktion af solvarme, samt prognoser i henhold til EU s Hvidbog for Vedvarende Energi vil man også finde i dette afsnit Den årlige installation af solvarmeanlæg i Østrig 1990 til 2003 The market for solar thermal systems in Austria from 1990 to annually installed collector area in m Total in 2003: 2,12 Mio. m² (not including solar pool panels) Source: Faninger and Austria Solar, 2004 Fra 1990 til 1996 femdobledes det antal kvadratmeter solfangere, der årligt installeredes i Østrig. I de efterfølgende to år gik markedet tilbage. Siden har det været stabilt. Der blev i 2003 fremstillet m 2. Til sammenligning blev der i Danmark indtil regeringsskiftet i 2001 produceret omkring m 2 om året, hvorimod produktionen i Kina i 2003 var på m 2. Dermed fremstiller Kina 13 gange flere solvarmeanlæg end resten af verden tilsammen, hvilket er bemærkelsesværdigt, for Kina har lave indkomster i forhold til de vestlige industrilande. Tilmed er det de ret avancerede solfangere med vakuumrør, der dominerer i Kina. Ud af den østrigske produktion på m 2 blev de m 2 afsat på et stabilt hjemmemarked. Resten blev eksporteret. 6% procent af anlæggene i Østrig blev brugt til at opvarme svømmebad, men med anlæg til rumopvarmning og brugsvandsforsyning, er det her, at det afgørende marked skal findes. 15% af alle enfamiliehuse i Østrig har i dag solvarme, indenfor hoteller og pensioner er det 5%, hvorimod kun 1% etageboligerne har solvarme. Potentialet for solvarme er derfor fortsat stort. Det er også interessant at se på, hvilke solvarmeteknik man foretrækker i Østrig. Ved udgangen af 2003 var der i alt m 2 i drift, hvoraf de 77% var plane standard-solfangere, 22% var af plast, medens kun 1% var vakuumrør. Igen en interessant sammenligning: I Kina foretrækker man vakuumrør, idet 65% af de 13 millioner kvadratmeter solfangere er vakuumrør og kun 25% plane standardsolfangere. 7

8 Energiproduktionen fra Østrigs solfangere var i 2003 tæt ved 1 TWh, hvorved der blev erstattet næsten tons olie og miljøet blev sparet for hele tons CO 2. Naturligvis nyder også beskæftigelsen i Østrig godt af den store solfangersektor. I 1993 var 900 personer beskæftiget med produktion, salg og installation af solvarme. Ti år senere var beskæftigelsen steget til personer; nu tilbyder tre ud af fire østrigske smede- og VVS- firmaer at opstille solvarmeanlæg til deres kunder. Men det markedsmæssige potentiale i Østrig er langt fra udnyttet. I tiåret fra 1990 til 2000 voksede solvarmemarkedet hvert år med i gennemsnit 15%. Tilfører man markedet tilsvarende impulser i de kommende år, vil der i 2010 være 4 millioner kvadratmeter solvarme på de østrigske hustage og facader, som vil give en årlig CO 2 fortrængning på en million tons. Samtidig vil omsætningen i solvarmebranchen i 2010 stige til 320 millioner EUR om året i forhold til en omsætning på 140 millioner EUR i Beskæftigelsen i branchen forventes at ville stige fra ansatte i 2003 til ansatte i Beskæftigelsesudviklingen indenfor solvarmebranchen i Østrig People employed in the solar business in Austria 2500 employees in the solar business employees incl. solar pools incl. exports Source: Faninger und Austria Solar, 2004 Fremstilling af solvarmeanlæg er en ny industriel niche, der beskæftiger et par tusinde personer. Mulighederne for at forøge eksporten og dermed beskæftigelsen indenfor denne unge sektor er særdeles gode, idet storproduktion har gjort de østrigske solvarmeanlæg konkurrencedygtige i lande, hvor man benytter solvarme men ikke nåede at få en hjemmeproduktion. Dersom væksten fortsætter, siger en prognose, der er en fremskrivning af produktionstallene i Østrig, at der vil være beskæftigede i Østrigs position indenfor solvarmeanlæg svarer på mange måder til, hvorledes den danske vindmølleindustri etablerede sig på verdensmarkedet. Det begyndte med et hjemmemarked; i dag eksporteres næsten alle vindmøllerne. Udbygningen med solvarme har i en lang årrække i Østrig været båret af engagement og økologisk forståelse. Det vil fortsat være vigtigt at appellere hertil. Men blandt restgruppen, som ikke har solvarme idag, vil der være en andel, som er ligeglade med, om man anvender solen eller de fossile brændsler som energikilde. Derfor vil det være energipolitikkens opgave i de kommende år at sikre, at der er troværdige, økonomiske rammebetingelser, så husejere, boligselskaber og solvarmebrancen oplever sikkerhed for investeringerne og dermed vil installere solvarmeanlæg. 8

9 Som økonomisk virkemiddel bruger man i Østrig overvejende direkte tilskud. Igennem de sidste ti år er delstaterne Kärnten, Salzburg og Oberösterreich på den måde blevet førende indenfor solvarme. I fremtiden kan det også tænkes, at der i flere og flere delstater kommer kriterier for fremstilling af energi i bygningreglementet i lighed med, hvad man kender i Barcelona, Madrid og 30 andre spanske byer, der har indført en solar ordenance. Det indebærer, at når en bygherre går til byggemyndighederne for at indhente tilladelse til ombygning eller nybyggeri, skal man i byggeprojektet integrere solvarme med en kapacitet, så 80% af bygningens varmtvandsforbrug vil komme fra solvarme. I Østrig er man opmærksom på behovet for tilsvarende ordninger.(pm) til 2003: Udviklingen i fordelingen mellem import og eksport af solvarmeanlæg i Østrig From a local market to international importance exported and imported collector area [m²] Austrian market share in EU EU A 27 % Export Import Source: Faninger und Austria Solar, 2004 Af de femten gamle EU-landes befolkning på ca. 300 millioner lever under 4% i Østrig. Til gengæld har alpelandet en markedsandel på 27% af produktionen af solvarmeanlæg i EU. Søjlerne viser, at Østrig - fra i 1992 at være nettoimportør af solvarmeanlæg - ti år senere har en stor eksport og næsten ingen import. En dominerende solfangerproducent, GREENoneTEC ved Klagenfurt, er leverandør til mange udenlandske udbydere af solvarme. En række tyske firmaer sælger solvarmepanelerne i eget navn, men de køber dem i Østrig. 9

10 1.4.4 Andele af selvbyggede og kommercielt fremstillede solvarmeanlæg i Østrig. Market for solar thermal systems in Austria self-build and commercial installations annually installed area in m commercial self-build Source: Faninger und Austria Solar, 2004 Selvbyggeri af solvarmeanlæg toppede i Østrig i Her var der lige mange selvbyggeranlæg og professionelle anlæg. Selvbyggeriet holdt sig ret stabilt i endnu nogle år, men fra 1996 går det hastigt tilbage. I dag har selvbyggeriet indenfor solvarme en symbolsk rolle; siden 1999 dominerer det professionelle marked fuldstændigt. Det var selvbyggerne, der banede vej for solvarme og demonstrerede, at solvarme var praktisk anvendeligt og økonomisk overkommeligt for den enkelte husholdning. Ved at erstatte fossile brændsler med solen som energikilde, gjorde man samtidig noget for miljøet. Disse ting i forening hjalp markedet i gang og gjorde solvarme almindeligt i Østrig. Solvarmebranchen kan kun være tilfreds med dette forløb, fordi der med selvbyggernes initiativ blev skabt et marked, som man ikke har set magen til i andre lande. Det drejede sig er den østrigske erfaring - primært om at få skabt interesse i befolkningen og de rigtige, politiske rammebetingelser. Om solvarmeselvbyggerne i begyndelsen repræsenterede en større eller mindre del af markedet, var ikke genstand for smålighed og brødnid fra den professionelle branches side. Indsatsen drejede sig om overhovedet at få skabt en solvarmesektor, hvilket kun kan lade sig gøre ved at flytte markedsandele fra den fossile brændselssektor. Det bliver dermed en del af energipolitikkens opgaver at bane vej for en omstilling fra dagligt forbrug af fossile energiressourcer til investering i vedvarende energiteknologi, der holder i tyve år eller mere, og som forsyner husholdningerne med deres behov for varme, varmt vand og elektricitet. Danskerne bryster sig ganske ofte af at være en nation af selvbyggere og gør-detselv-folk. Men danskerne bliver slået med adskillige bådlængder af østrigerne. Traditionen for hvad man kunne kalde avanceret nabohjælp er urgammel i Østrig - og stadig livskraftig. Der er mange eksempler på, at familier har hjulpet hinanden med bygning eller udvidelse af boligen gennem måneder eller år. Siden hen er denne vennetjeneste naturligt blevet betalt tilbage, når der skulle bygges på den anden side af hækken. Dette er en del af forklaringen på, hvorfor solvarme er blevet en langt større del af den østrigske byggekultur end i den danske. Hvis man er vant til selvbyg, er en solfanger en bagatel.(hp) 10

11 1.4.5 Prognose for Østrigs eksport af solvarme på grundlag af EU s Hvidbog for Vedvarende Energi. Austrian Solar Export in EU countries could become a market of billions annually installed collector area in m² Campaign for Take Off: 15 Mio m 2 collector area until 2003 EU-Whitebook: 100 Mio m 2 collector area until 2010 market growth EU-total until 2010 Austrian market share of 25 % per year Austria 2010: 7 Mio m² annually production new employees (compared to 2000) 2,3 Mrd annually turnover 91 % export rate Source: EU Whitebook, Campaign for Take Off, Faninger 2001/2002, AEE INTEC 2002 Der er lavet en anden prognose for Østrigs forventede produktion af solfangere, som er sat i forhold til den planlagte udbygning med solvarme i Europa. I følge EU s Hvidbog for vedvarende energi skal der indtil 2010 i Europa installeres 100 millioner m 2 solfangere. Østrig fabrikerede i 2003 ca. 25% af alle solfangere i Europa; ved indtil 2010 i henhold til denne prognose at fastholde sin markedsandel vil Østrig i 2010 nå op på en årsproduktion på m 2 og nye beskæftigede i solvarmebranchen i forhold til beskæftigelsen i år Det vil resultere i en årsomsætning på 2,3 milliarder EUR, eller ca. det samme som den danske vindmølleindustri omsatte i En årsproduktion på 7 millioner m 2 lyder af meget, men er faktisk kun det halve af, hvad Kina producerede i Det er da også produktionstal af denne størrelsesorden, som må blive den fremtidige virkelighed, dersom solvarme skal erstatte fossile brændsler i et realistisk omfang. 11

12 1.4.6 Installation af solvarme i 2001 i 15 EU-lande samt Schweiz European Solar Markets in 2001 Total installed area in m2 Sweden Netherlands Portugal Switzerland Denmark Italy Spain France UK Finland Belgium Irland Germany 31 % 3, m 2 76 % of total area in 3 countries: D, GR, A The new markets Austria 20 % 2, m 2 Greece 25 % 2, m 2 Source: SUN IN ACTION II, 2003 Tre lande, Tyskland, Grækenland og Østrig, dominerer fuldstændig indenfor solvarme, for her finder vi 76% af alle Europas solvarmeanlæg. Udnyttede alle 15 EU-lande solvarmen ligeså godt som Grækenland og Østrig, ville der i 2003 i Europa have været 80 millioner m 2 solvarme og ikke de 12 millioner m 2, som er den aktuelle situation. At det ikke er teknologiske barrierer, indkomstforhold, priserne på solvarmeanlæg eller antallet af solskinstimer, som er bestemmende for udbygningen med solvarme, kan aflæses på grafen. Grækenland er et lavindkomstland, har et klima, der ligner Italiens, som har adgang til den samme solvarmeteknologi. Men selvom Grækenland har et folketal, der er fem gange mindre end Italiens, har landet alligevel ti gange flere solvarmeanlæg end Italien. Tilsvarende sammenligninger kunne udføres mellem andre europæiske lande. Konklusionen er, at det er politiske og kulturelle aspekter, der er bestemmende for et lands anvendelse af solvarme, og ikke økonomiske, klimatiske, teknologiske eller forskningsmæssige forhold. 12

13 1.4.7 Solvarme pr. tusind indbyggere i 2002 vist som en global sammenligning. Solar Thermal installed worldwide in m2 per inhabitants in m2 / 1000 inhabitants Israel Austria Greece Turkey Germany China Australia Japan Spain Italy Mexico France India Source: Sun in Action II 2003, Koldehoff, 2003 Global oversigt over antal kvadratmeter solfangere pr indbyggere i et antal udvalgte lande i Israel ligger inde med verdensrekorden. Har endog tre gange mere solvarme pr. indbygger end Østrig, der er det førende land i Europa. Lavindkomstlande som Grækenland og Tyrkiet ligger ret pænt på skalaen. Politisk indsats har også anbragt store lande som Tyskland og Kina på verdensranglisten, selv om deres indkomstforhold er vidt forskellige. At lande som Spanien, Mexico og Indien er begunstiget af mange solskinstimer, fører ikke i sig selv til udbygning med solvarme. Oversigten udmærker sig dog især ved de lande, som ikke er med på listen, herunder eksempelvis USA, som med verdens største økonomi og 7% af dens befolkning har 25% af det globale energiforbrug. 13

14 1.4.8 Solvarme i østrigske delstater i sammenligning med en række europæiske lande European Solar Markets 2001 in comparison to the Austrian Market Austrian county m 2 m 2 European country NÖ NL OÖ I Slzbg DK Tirol P Ktn UK Stmk SWE annually installed collector area in m 2 Italy Netherlands Portugal Denmark Sweden Great Britain Source: Sun in Action II, 2003 Denne meget pædagogiske figur fortæller bedre end mange tal, hvor mange kvadratmeter solvarme, der i 2001 blev installeret i seks østrigske delstater i sammenligning med seks europæiske lande. Lad gå, at delstaterne Steiermark og Salzburg installerede det samme som små lande som Sverige og Danmark. Den østrigske indsats bliver udpræget synlig og markant, når man ser, at delstaterne Kärnten og Oberösterreich (med hovedstaden Linz) opstillede ligeså meget solvarme som de store, velstående lande UK og Italien, der hver har over 50 millioner indbyggere. Kortet viser endelig, at Holland og Portugal installerede, hvad der svarer til hhv. Niederösterreich (excl. Wien) og Tirol. Østrigs anvendelse af solfangere til varmt vand er højt i sammenligning med Frankrig, Schweiz, Danmark, England og Finland. Danmarks samlede produktion af solfangere i hele 2001 svarede til, hvad der blev solgt af solfangere i den østrigske delstat Kärnten. Men nu rykker Kina frem. I 2003 producerede Kina m 2 solfangere især til hjemmemarkedet. Det er tretten gange mere end produktionen i resten af verden tilsammen. Kinesiske solfangere kan komme til at udfordre Østrigs industri. Men stadigt billigere solvarmeanlæg vil få det samlede marked til at ekspandere og dermed erstatte de fossile brændsler og elektricitet til opvarmning af vand. (pm). 14

15 1.5 Fem eksempler på prisbelønnede solenergibyggerier i Østrig, hvor man kombinerer og integrerer de forskellige former for vedvarende energi. EUROSOLAR s nationale jury begrunder ved hver enkelt prismodtager tildelingen af solprisen Plusenergi kontorhus midt i det grønne. Institut for Marketing og Trendanalyser i Gutau ønskede et nyt domicil, der var attraktivt for de ansatte og virksomhedens kunder. Kravet fra bygherren til arkitekten lød: Ingen regninger til opvarmning, ingen elregning, ingen løbende udgifter til varmt vand, intet klimaanlæg, højeste forsyningssikkerhed og en årlig indtægt på mindst 500 EUR ved salg af overskuds PV-strøm til nettet. Arkitekt Erwin Kaltenegger løste opgaven ved at levere et plusenergihus med et 22 KW P solcelleanlæg, varmepumpe, effektiv varmestyring og dobbelte glasvægge, der tjener som klimaskærm og buffer sommer og vinter. Huset fik EUROSOLAR s pris for fremragende solarkitektur i Solprismodtager: Fa. Pfeiffer. Supermarkedet Nær & Frisk i Kirchberg er på 650 m 2. Det blev bygget som lavenergihus af naturlige materialer. Som følge af en varmegenvinding på 85% kan man helt undvære konventionel opvarmning. Ved en elektrotanksøjle kan kunderne gratis tanke deres elbiler. Opvarmningen kommer fra solen, fra bagerovnene og kølemaskinerne. Solcelleanlægget er på 27 KW P. Solvarmeanlægget ses på taget. EUROSOLAR tildelte byggeriet en pris i

16 Energiesysteme Schloßgangl : Erhvervsbyggeri på m 2, bestående af kontorer, salg, udstilling og lager blev bygget som passivhus. Energiforbruget blev reduceret med 90% i forhold til konventionelt erhvervsbyggeri. Der bruges udelukkende vedvarende energi i form af træpiller, solceller (15 KW P, 150 m 2 ) og solvarme (16 m 2 ). Der er en nøje styring af energi og ventilation. Der er også på stedet tankstationer for planteolie, PPO, og elbiler til kundernes og firmaets egne biler. Firmaet Schlossgangl Energi med Fremtid, som leverer energianlæg, ønsker med byggeriet at demonstrere for kunderne, at der er sund økonomi i konsekvent med intelligent teknik at minimere energiforbruget og at satse 100% på vedvarende energi. Bygherren blev tildelt EUROSOLAR s solpris i Plusenergihus som tilhører AEE, hvilket står for arbejdsfællesskabet for vedvarende energi. AEE har afdelinger rundt om i Østrig og holder til i bygninger med avanceret solarkitektur. Dette er huset i Villach. Det har solceller og et kraftvarmeværk på planteolie, jordvarmeveksler med køling om sommeren og en lagertank på liter. Huset er energimæssigt autonomt uden tilslutning til offentlige forsyningsanlæg. Via et mikro-elnet forsyner det tillige fem omkringliggende huse med el og varme. EUROSOLAR tildelte byggeriet solprisen i

17 Solpris-modtager: Lokalsamfundet Werfenweng er gået sammen om et alternativt turistkoncept, Ferie uden bil. Når man ankommer til byen stiller man sin bil og får overdraget en SAMO-nøgle, som gælder til gratis kørsel i elbiler, el-scootere, biogasbiler og hestekøretøjer. Desto mere afspændingsfaktoren stiger, jo mere falder miljøbelastningsfaktoren, siger man lokalt. I 2002 udleveredes SAMO-nøgler, som står for blød mobilitet. EUROSOLAR belønnede dette initiativ i Femten eksempler på bygninger i Østrig, hvor solvarme er benyttet på en teknisk interessant og æstetisk vellykket måde. (Kilde: Austria Solar) 1. Der er 180 m 2 solfangere i facaden på denne kontorbygning, der har gulvvarme. Solvarmen leverer kwh om året. 17

18 2. Solarcity børnehaven Pichling med 30 m 2 solfangere til varmt vand og 130 m 2 luftsolfangere, der afleverer varmen til et 90 m 3 stenlager. 3. Hotel med 130 m 2 solfangere i det sydvendte tag. 4. Typisk østrigsk pension, hvor varmtvandsforbruget kommer fra solfangere. 18

19 5. Hotel med 84 m 2 solfangeranlæg på taget 6. Utraditionelt enfamiliehus. Solfangeren i facaden er med vakuumrør 19

20 m 2 enfamiliehus med 18 m 2 solfanger 8. Erhvervsbygning i Jenbach, 138 m 2, kwh varme om året. 9. Tofamiliehus med solfangere i facaden 20

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark

Statusnotat om. vedvarende energi. i Danmark Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 81 Offentligt Folketingets Energiudvalg og Politisk-Økonomisk Udvalg Økonomigruppen og 2. Udvalgssekretariat 1-12-200 Statusnotat om vedvarende energi i

Læs mere

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor

VARMEPLAN. DANMARK2010 vejen til en CO 2. -neutral varmesektor VARMEPLAN DANMARK2010 vejen til en CO 2 -neutral varmesektor CO 2 -udslippet fra opvarmningssektoren kan halveres inden 2020, og opvarmningssektoren kan blive stort set CO 2 -neutral allerede omkring 2030

Læs mere

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi:

Regeringens energiplan for 2002-2007 har bl.a. følgende mål for vedvarende energi: Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 182 Offentligt ENS j.nr 030199/30007-0065 ln 20. marts 2007 Indien Generel energipolitisk baggrund Indiens kraftige økonomiske vækst på over 7 pct. årligt

Læs mere

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk

Hoteller CAMPING SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE. wellness og sport. www.sonnenkraft.dk Hoteller CAMPING WELLNESS OG SPORT SÅDAN BLIVER FORRETNINGEN EN FORNØJELSE Solvarmeløsninger til hoteller, camping, wellness og sport www.sonnenkraft.dk DERFOR ER SOLVARME DEN BEDSTE VARMEKILDE Solen har

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE

SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Temamøde M2844 i DANVAK SOLENERGI: Teknologisk institut, Grekersensvej, 2630 Taastrup, Indgang 2 30 April 2008 SOLENERGI I STORE EU PROJEKTER MED DANSK DELTAGELSE Henrik Steffensen Rambøll 1 1 Hvad er

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold

Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Borgerinitiativ med 100% lokalt ejerforhold Solenergi er jordens eneste vedvarende energikilde og er en fællesbetegnelse for energien solen skaber, dvs. energi produceret af vindmøller, solceller, solfangere,

Læs mere

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret.

Foruden det her omtalte Aktiv vidensformidling var 2008 præget af et nyt projekt, som bidrog til en større aktivitet på centeret. Folkecenterets ledelsesberetning for år 2008 Den primære aktivitet på Folkecenteret har også i 2008 været projektet Aktiv Vidensformidling. Som vi før har sagt så er projektet et fireårigt projekt, som

Læs mere

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867

VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI HAR ARBEJDET MED NYTÆNKNING SIDEN 1867 VI UDVIKLER, TÆNKER NYT OG SIKRER EN BÆREDYGTIG FREMTID Vi er aktivt med til at løse den klimamæssige udfordring I alle dele af EWII arbejder vi strategisk og

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007

Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Indlæg, Preben Maegaard. Den fulde version af talen fra M/S Anton, Nynavn, 8. december 2007 Omstillingen til vedvarende energi er vor generations største, kollektive, globale udfordring. Og der er ingen

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006

Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 141 Offentligt DSF 2006 Indlægsholder: Formål: Ole Pilgaard, VELUX Bestyrelsesmedlem i Dansk Solvarmeforening (DSF) Præsident i European Solar Thermal Indusstry

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik på at koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt

Præsentation af Nordic Energy Group. - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Præsentation af Nordic Energy Group - din samarbejdspartner når energibesparelser og design er vigtigt Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group er producent af design solfangere og har forhandlingen

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby 28. august 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010

Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme. Varmepumpedagen 12. oktober 2010 Udviklingspotentialet for varmepumper og solvarme Varmepumpedagen 12. oktober 2010 DSF repræsenterer de væsentlige interessenter i solvarme-teknologien i Danmark ARCON Solar Ellehauge & Kildemoes NIRAS

Læs mere

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET

DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET DANMARK I FRONT PÅ ENERGIOMRÅDET Selvforsyning, miljø, jobs og økonomi gennem en aktiv energipolitik. Socialdemokratiet kræver nye initiativer efter 5 spildte år. Danmark skal være selvforsynende med energi,

Læs mere

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport

Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Overskrift Solenergi i dansk energiforsyning, EUDPs rolle og grøn eksport Solcellekonference af TEKNIQ og Dansk Solcelleforening Mandag den 18. april 2016 Energiteknologisk Udviklings- og DemonstrationsProgram

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst

State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Velkommen State of Green Et offentligt-privat partnerskab for grøn vækst Helle Momsen Fredslund Project Manager Intelligent Energy Hvem står bag State of Green? State of Green er et offentligt-privat partnerskab

Læs mere

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet

Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet Jørgen M. Schultz, BYG DTU Kirsten Engelund Thomsen, By og Byg Lavenergihuse målt og beregnet Off-print af artikel til Danvak Magasinet DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET Sagsrapport BYG DTU SR-02-13 2002 ISSN

Læs mere

Velfærd og velstand går hånd i hånd

Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærd og velstand går hånd i hånd Velfærdssamfundet har gjort os mere lige og øget danskernes tillid til hinanden. Og velfærden er blevet opbygget i en periode, hvor væksten i har været højere end i

Læs mere

SOLCELLER energi for alle

SOLCELLER energi for alle SOLCELLER energi for alle 1 LAD SOLEN SKINNE PÅ DIN EL-REGNING Interessen for solcelleanlæg er steget markant de senere år og denne interesse ser ud til at fortsætte ikke mindst fordi det forventes at

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi Side 1 NOVEMBER 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi 11. november 2016 Verden investerer vedvarende i vedvarende energi

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Solvarme et væsentligt bidrag

Solvarme et væsentligt bidrag Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 201 Offentligt Solvarme et væsentligt bidrag Vores budskab: Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning til målsætningen om 30% VE i 2025

Læs mere

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi.

Den bedste måde at spare energi i vores bygninger, er ved at anvende et design, der mindsker behovet for at bruge energi. INTEGRERET ENERGIDESIGN Hos Thorkil Jørgensen Rådgivende Ingeniører vægtes samarbejde og innovation. Vi vil i fællesskab med kunder og brugere skabe merværdi i projekterne. Med merværdi mener vi, at vi

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct.

Læs mere

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy

Vindmøller i Danmark. Møde i Darum 25 februar 2015. Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Vindmøller i Danmark Møde i Darum 25 februar 2015 Niels-Erik Clausen DTU Wind Energy Introduktion af Niels-Erik Født Sydfalster Uddannelse civilingeniør (DTU) PhD (DTU) soldrevne køleanlæg Arbejdet 15

Læs mere

Bliver solvarme rentabel og moderne igen?

Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Bliver solvarme rentabel og moderne igen? Ianina Mofid, DGC To be or not to be? Hvorfor solenergi og øvrige vedvarende energikilder vil spille en større rolle i fremtiden Stigende oliepriser: Olieprisen

Læs mere

Varmepumpefabrikantforeningen

Varmepumpefabrikantforeningen Varmepumpefabrikantforeningen Foreningens formål er at samle fabrikanter af varmepumpeanlæg med henblik påat koordinere de enkelte fabrikanters branchemæssige og merkantile interesse, for herigennem at

Læs mere

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen

Urban Efficiency. Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen Urban Efficiency Bæredygtighedschef Flemming Lynge Nielsen 1 Public Affairs & Sustainability 26. October 2016 Virkeligheden 40% 75-90% af vore bygninger vil stadig være i brug i 2050 250.000 Den daglige

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk

Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Solcelle Selvbyg Projekt støttet af EnergiNet.dk Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Folkecenteret, Sdr. Ydby, 26. juni 2010 I samarbejde med Thy & Mors Energi og NIVE 1-dags solcelle-selvbyg

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder

Debra åbner sig mod den grønne omstilling. uden at glemme vores fossile rødder Debra åbner sig mod den grønne omstilling uden at glemme vores fossile rødder Den grønne omstilling er kommet for at blive Jeg har i ca. to år stået i spidsen for Debra, hvilket har været en interessant

Læs mere

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse?

Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Kan klimapolitik forenes med velfærd og jobskabelse? Af professor Peter Birch Sørensen Økonomisk Institut, Københavns Universitet Formand for Klimarådet Indlæg på debatmøde om klima den 16. april 2015

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management

Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed og Facilities Management Bæredygtighed er tophistorier i mange medier, og mange virksomheder og kommuner bruger mange penge på at blive bæredygtige Men hvad er bæredygtighed er når det omhandler

Læs mere

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011

Varmepumper. Frigør Danmark fra fossile brændsler. Dansk Energi februar 2011 Varmepumper Frigør Danmark fra fossile brændsler Dansk Energi februar 2011 Danmark har brug for varmepumper Varmepumper hjælper til at frigøre Danmark fra fossile brændsler og sænke udslippet af CO2. Varmepumpen

Læs mere

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05

Energiforbrug, BNP og energiintensitet 180 160 140 120 100 80 60 40 1980 '85 '90 '95 '00 '05 Det danske eksempel" vejen til en energieffektiv og klimavenlig økonomi Februar 29 Erfaringerne fra Danmark viser, at det gennem en vedholdende, aktiv energipolitisk satsning på øget energieffektivitet

Læs mere

Det åbne land og de mindre byer

Det åbne land og de mindre byer Udkast strategi Det åbne land og de mindre byer Fælles mål Der anvendes ikke fossile brændsler i boligopvarmningen på landet i 2035. Der gennemføres energirenovering af boliger på landet koordineret med

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til

Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til solcelleguiden Selvom Danmark ligger nordligt, har vi på et år lige så meget solskin som i eksempelvis Paris. Der er af samme grund rigeligt med sol i Danmark til produktion af el med solceller. Solceller

Læs mere

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014

Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Sagsnr. 14/142258 Sagsansvarlig: vpjacu Internationale studerende i Viborg Kommune 2014 Uddannelsesinstitutioner med internationale studerende Viborg Kommunes udviklingsstrategi beskriver indsatsområderne

Læs mere

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030

Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Energivision 2030 - hvad koster det? Et overslag over prisen på udfasning af fossil energi indtil 2030 Af Gunnar Boye Olesen, Vedvarende Energi og International Network for Sustainable Energy - Europe

Læs mere

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK

1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK 1 ALKOHOLFORBRUGET I DANMARK Afsnittet belyser alkoholsalget, grænsehandelen og alkoholforbruget i Danmark. Oplysningerne stammer fra: Danmarks Statistiks Statistikbank Skatteministeriets opgørelser om

Læs mere

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici

Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Lokale energihandlinger Mål, muligheder og risici Energiplan Fyn 5. Februar 2015, Tøystrup Gods Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Ea Energianalyse Systemanalyse Strategier Marked F&U Konsulentfirma.

Læs mere

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej

Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! Energi Fyn hjælper dig på vej Bliv uafhængig af stigende oliepriser og gør samtidig noget godt for miljøet. Energi Fyn hjælper dig på vej Halver din varmeregning Skift oliefyret ud med en varmepumpe! 1 Energi Fyn har varmepumpeeksperter

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN

AARHUS UNIVERSITET AARHUS UNIVERSITET 1. MARTS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 1. MARTS 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN AARHUS 2013 EUROPA OG NORDEN NUS SEMINARIUM, 2013 REKTOR LAURITZ B. HOLM-NIELSEN præsen TATION DE NORDISKE SAMFUND ER EFFEKTIVE OG INNOVATIVE Effektive offentlige sektorer (kvalitet i almen uddannelse

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk

Invitation I SOLENS TEGN. Medlemsmøde. Dronninglund, 26. maj 2011. DBDH - part of the solution. www.dbdh.dk Invitation Medlemsmøde I SOLENS TEGN Dronninglund, 26. maj 2011 DBDH inviterer hermed medlemmer, kommende nye medlemmer og samarbejdspartnere til sommermedlemsmøde den 26. maj 2011 kl. 12.00. Denne gang

Læs mere

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050

BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 BRINT TIL TRANSPORT I DANMARK FREM MOD 2050 Bidrag til elektrisk transport, vækst, CO 2 reduktion og fossil uafhængighed December 2011 endelig udgave KORT SAMMENFATNING BENZIN/DIESEL BATTERI/HYBRID BRINT

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015

Grønsted kommune. Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 2015 Grønsted kommune Frederik & Mathias Friis 15-05-2015 Indhold Indledning... 2 Metode... 2 Kommunikation... 3 Hvem er målgruppen?... 3 Hvad er mediet?... 3 Hvilken effekt skal produktet have hos afsenderen?...

Læs mere

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem

RING SØPARK - BRÆDSTRUP. Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem RING SØPARK - BRÆDSTRUP Fremtidens fjernvarme i et bæredygtigt energisystem Ring Søpark-projektet udføres i et samarbejde mellem: Rambøll PlanEnergi ArCon Solvarme Advansor varmepumpeanlæg Danfoss SKALA

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning store bygninger UDGIVET APRIL 2011 - REVIDERET DECEMBER 2015 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger.

Læs mere

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN

VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN VI HØSTER SOLENS STRÅLER I PAGT MED NATUREN Solen giver lys og skaber liv. På bare halvanden time sender solen så meget energi ned til jorden, at hele verdens energiforbrug kan dækkes i et helt år. Det

Læs mere

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri

Solvarme i Mou. Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Solvarme i Mou Marts 2013 Leif Hornbak,Tjæreborg Industri Side 2 af 18 Solvarme: I de senere år har solvarme for alvor vundet indpas i den danske fjernvarmeforsyning. Årsagen hertil skal findes i de stigende

Læs mere

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne

RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne RES-e Regions / WP3 Første aktivitet: Analyse af RES-e i kommunerne Introduktion Kommunernes energipolitiske kontekst, beføjelser og aktuelle situation beskrives indledningsvis for at give baggrund for

Læs mere

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os?

Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? Fremtidsscenarie: Hvis Danmark skal leve af viden, hvem skal så købe den af os? SÆLG DIN VIDEN TIL NYE MARKEDER VÆKSTMØDE OM INTERNATIONALISERING AF VIDENVIRKSOMHEDER ONSDAG DEN 30. NOVEMBER V/ Axel Olesen,

Læs mere

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser?

Hvordan sikrer vi energi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Konkurrencedygtig Hvordan sikrer vi til konkurrencedygtige priser og bidrager til at skabe vækst og arbejdspladser? Uden ville europæerne ikke kende til den velstand, mange nyder i dag. Energi er en forudsætning

Læs mere

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI

Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI Klimavision: Danmark som førende klimanation FORENINGEN AF RÅDGIVENDE I NGENIØRER F RI I 00 er Danmark verdens førende viden og teknologination inden for udbredelse af Cleantech 1. Introduktion Foreningen

Læs mere

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald

Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del Bilag 82 Offentligt Notat 10. december 2010 J.nr. 2010-500-0002 Afgifts- og tilskudsregler i Danmark, Sverige og Tyskland ved afbrænding af affald I dette notat beskrives

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

Energiløsninger. innovation

Energiløsninger. innovation Energiløsninger Med basis i kvalitet, design og Med basis i kvalitet, design og innovation Kort om Nordic Energy Group Nordic Energy Group ApS er ejet af Komproment og Flemming Lund. Komproment er en succesfuld

Læs mere

Samspil mellem el og varme

Samspil mellem el og varme Samspil mellem el og varme Paul-Frederik Bach Dansk Fjernvarmes landsmøde 26. Oktober 2012 26-10-2012 Dansk Fjernvarmes landsmøde 1 Kraftvarme og vindkraft som konkurrenter I 1980 erne stod kraftvarmen

Læs mere

ENERGI til tiden - og til fremtiden

ENERGI til tiden - og til fremtiden ENERGI til tiden - og til fremtiden Målrettet vidensformidling Målrettet vidensformidling VI FORMIDLER VIDEN, DER SIKRER VELSTAND OG VÆKST OG SAMTIDIGT BESKYTTER MILJØ OG NATUR TIL GAVN FOR KOMMENDE GENERATIONER

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt

Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Carlsbergområdet - Hvordan vi gør det bæredygtigt Olaf Bruun Jørgensen Sektionsleder, Energi & Indeklima Projektleder for bæredygtighedsgruppen i Carlsberg Vores By Esbensen Rådgivende Ingeniører A/S Carl

Læs mere

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år

Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i 14 år Ungdomsarbejdsløsheden i EU er den højeste i år Arbejdsløsheden for de -9-årige i EU er i dag ca. ½ pct. Det er det højeste niveau siden 1997, hvor ungdomsledigheden var,8 pct. Det er specielt i Spanien

Læs mere

Mød virksomhederne med et håndtryk

Mød virksomhederne med et håndtryk Mød virksomhederne med et håndtryk Lars Disposition Danmark kan lade sig gøre men er udfordret Kommunernes virke er vigtige rammebetingelser Hvordan gå fra fremragende eksempler til generelt højt niveau?

Læs mere

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det

SECHURBA spørgeskema Figur 1 Kort over det udvalgte område. Den lilla streg angiver det Rubow Arkitekter, Københavns Ejendomme (KEjd) og Cenergia Energy Consultants arbejder sammen på et europæisk projekt, hvis formål er at få en bredere viden om energi effektivitet og mulighederne for etablering

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune

Klimaplan 2030. Strategisk energiplan for Randers Kommune. Lars Bo Jensen. Klimakoordinator Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan for Randers Kommune Lars Bo Jensen Klimakoordinator Randers Kommune Udgangspunkt Randers Kommune Oversvømmelse 1921 Oversvømmelse 2006 Randers Klimaby! Micon-møller

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010

Præsentation af Innovation Fur. Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Præsentation af Innovation Fur Nettemadag om fremtidens elsystem 25. november 2010 Disposition o Hovedtal for Fur o Eksisterende net på Fur o Ideen bag Innovation Fur o Initiativtagere o Igangsætning -

Læs mere

Husstandsvindmøller og solceller.

Husstandsvindmøller og solceller. Husstandsvindmøller og solceller. Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi DN-Klimagruppe. Hammel. 22. september 2011. HVILKE LANDE INSTALLERER SOLCELLERNE? 30.000 Global solcelleproduktion

Læs mere

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika.

Dansk Solvarme ApS arbejder på private og erhverv i hele Skandinavien og har aktiviteter i blandt andet Østeuropa, Afrika og Sydamerika. Firmaprofil (CVR: 30564294) er et 100 procent dansk ejet firma med opstart i 2007 og udspringer af Nørresundby VVS, hvor VVS installatør Lars Christensen igennem mere end 25 år har haft fokus på energioptimering.

Læs mere

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje.

Vedvarende energi skal være lokalt forbrugereje. Ny energiminister nye energipolitiske koste Vi har hårdt brug for en folkelig debat og bred indsigt i de enorme muligheder og fordele, som en helhjertet satsning på vedvarende energi indebærer. Det vil

Læs mere

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen

Bæredygtig energiforsyning. Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Bæredygtig energiforsyning Redskaber til fremmelse af bæredygtig energiforsyning og udfordringer i lovgivningen Disposition Hvorfor fjernvarme som distributør af bæredygtig energi i storbyer samt målet

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse

Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse Ventilation, varmegenvinding, varme, køl og varmt brugsvand i nul-energi huse 2007 2009 Leverandør af»hjertet«til vinderprojektet i Solar Decathlon 2007. I 2007 leverede Nilan A/S teknologi til vinderprojektet

Læs mere

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer

VÆKSTFORUM. Energi i Nordjylland. Regionale styrkepositioner og potentialer VÆKSTFORUM Energi i Nordjylland Regionale styrkepositioner og potentialer INTRODUKTION Nordjylland har stærke kompetencer og et stort potentiale inden for vedvarende energi, som Vækstforum Nordjylland

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark

Projektsammendrag Skovparken Køge Danmark Beskrivelse 394m2 tagintegreret Batec solvarmeanlæg til brugsvand delt op med 155 m2 på vestsiden og 239m2 på østsiden. Projektering udført af: Ai gruppen øst as i samarbejde med Batec A/S. Bygning Type

Læs mere

Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning

Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning Solvarme kan bidrage væsentligt til den danske varmeforsyning Dansk Solvarme Forening, 16. april, 2007 Introduktion Dansk Solvarme Forening (DSF) har med interesse læst regeringens oplæg til dansk energipolitik

Læs mere