EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE 2016"

Transkript

1 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE I var Danmarks eksport af energiteknologi og -service 83,8 mia. kr., hvilket er et fald i forhold til 215 på 1,1 pct. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,8 pct. af den totale danske vareeksport for. Tyskland er fortsat Danmarks største eksportmarked og aftager 24,2 pct. af den samlede eksport af energiteknologi og -service. FALD I EKSPORTEN AF DEN DANSKE ENERGITEKNOLOGI OG -SERVICE Eksporten er opdelt i henholdsvis energiteknologi og -service. For en definition af denne opdeling henvises til bilag sidst i analysen. Den danske eksport af energiteknologi og -service udgjorde 83,8 mia. kr. i, hvilket er et fald på 1,1 pct. i forhold til 215. Siden har der været en stigning i eksporten på 29,4 pct. Til sammenligning faldt Dan- 1 Fald i eksporten af den danske energiteknologi og -service 2 Udviklingen i eksport af energiteknologi 3 Tilbagegang i eksporten af grøn energiteknologi 4 Danmark førende i eksport af energiteknologi 6 Top 1 modtagerlande af total energiteknologi fordelt på land 8 Svag stigning i eksporten af energiservice Figur 1: Dansk eksport af energiteknologi og -service Mia. kr. 1 Eksport af energiservice, mia. kr. Eksport af energiteknologi, mia. kr Eksporten er i løbende priser. Data er revideret i 217. Eksporten af service på virksomhedsniveau i 215 og er fremskrevet på baggrund af udviklingen i branchernes samlede eksport og andel af serviceeksport, jf. bilag. Damvad Analytics og beregninger foretaget af DI,

2 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 2 marks totale vareeksport med,2 pct. til 641,6 mia. kr. i. Samlet set udgjorde eksporten af energiteknologi 11,8 pct. af den samlede danske vareeksport i. Tabel 1 herunder viser udviklingen i dansk eksport af energiteknologi og -service fra 215 til. Eksporten af energiteknologi er faldet med 1,3 pct., mens serviceeksporten vurderes steget med 1,2 pct. Tabel 1: Danmarks eksport af energiteknologi og -service i 215 og 215 Vækst i pct. Eksport af energiteknologi, mia. kr. 76,7 75,6-1,3 Eksport af energiservice, mia. kr. * 8,1 8,2 1,2 Eksport af energiteknologi og -service i alt, mia. kr. 84,8 83,8-1,1 Figur 2 viser udviklingen siden i energiteknologi og -service. Eksporten af energiteknologi er steget siden med en vækst i perioden på 36,6 pct. I samme periode er eksporten af energiservice faldet med 12,8 pct. Eksporten af service har været jævnt aftagende sammenlignet med med undtagelse af 213. Data er revideret i 217. *Eksporten af service på virksomhedsniveau i 215 og er fremskrevet på baggrund af udviklingen i branchernes samlede eksport og andelen af serviceeksport, jf. bilag. Damvad Analytics og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen UDVIKLINGEN I EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI I udgjorde eksporten af grøn energiteknologi 56,8 pct. af den samlede eksport af energiteknologi, mens eksporten af øvrig energiteknologi udgjorde 43,2 pct. I forhold til året før faldt eksporten af grøn energiteknolog i med 1,5 pct. til 43, mia. kr., og den samme udvikling ses i eksporten af øvrig energiteknologi, der faldt med 1, pct. til 32,6 mia. kr. Figur 2: Udviklingen i eksport af energiteknologi og -service siden Indeks = Eksport af energiteknologi Eksport af energiservice Eksporten af service på virksomhedsniveau i 215 og er fremskrevet på baggrund af udviklingen i branchernes samlede eksport og andelen af serviceeksport, jf. bilag Damvad Analytics og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen

3 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 3 Faldet i eksporten af grøn energiteknologi kan blandt andet forklares ved et fald på 2,4 pct. af eksporten til EU-landene, som udgør 77,3 pct. af den samlede eksport af grøn energiteknologi. Faldet i eksporten af øvrig energiteknologi på 1, pct. stammer fra eksporten til landene uden for EU, som faldt med 9,6 pct. Faldet opvejes af, at eksporten til EU-landene steg med 7,1 pct. Fordelingen af afsætningen af den øvrige energiteknologi til henholdsvis EU-landene og landene uden for EU var i på 55,4 pct. og 44,6 pct. Tabel 2: Danmarks eksport af energiteknologi 215 Vækst i pct. Eksport af energiteknologi i alt, mia. kr. 76,7 75,6-1,3 Heraf Grøn energiteknologi 43,7 43, -1,5 Øvrig energiteknologi 33, 32,6-1, Eksport til EU28, mia. kr. 5,9 51,3,8 eksklusive boreplatforme. Heraf Grøn energiteknologi 34, 33,2-2,4 Øvrig energiteknologi 16,9 18,1 7,1 TILBAGEGANG I EKSPORTEN AF GRØN ENERGITEKNOLOGI Eksporten af energiteknologi er siden steget med en gennemsnitlig årlig vækstrate i perioden på 5,5 pct. Eksporten af grøn og øvrig energiteknologi er steget frem til 214, som er det højeste niveau for dansk eksport af energiteknologi på 78,4 mia. kr. Eksporten af energiteknologi er siden 214 faldet, svarende til et fald på 2,3 pct. i 215 og 1,3 pct. i. Den samlede energiteknologieksport var i på 75,6 mia. kr. Tilbagegangen i eksporten af energiteknologi skal hovedsageligt forklares med udviklingen i eksporten af grøn energiteknologi, som i faldt med 1,5 pct. i forhold til 215. Eksporten af øvrig energiteknologi faldt med 1, pct. i samme periode.

4 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 4 Figur 3: Danmarks eksport af grøn og øvrig energiteknologi Mia. kr. 5 Grøn energiteknologi Øvrig energiteknologi eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i Energiteknologieksportens andel af den samlede vareeksport faldt i med 1,3 pct. Eksportandelen var den højeste i 214 og er sidenhen faldet med 4,7 pct. i 215 og 1,3 pct. i. Eksporten af grøn energiteknologi udgjorde 6,7 pct. af den samlede vareeksport, mens øvrig energiteknologi udgjorde 5,1 pct. Figur 4: Energiteknologiens andel af vareeksporten i Danmark, Pct. 12 Grøn energiteknologi Øvrig energiteknologi eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i DANMARK FØRENDE I EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI Ser man på energiteknologieksportens andel af den totale vareeksport i EU15, bibeholder Danmark sin førerposition med en andel på 11,8 pct. af den totale vareeksport. Tyskland placerer sig på en 2. plads med en andel af vareeksporten på 9,7 pct.

5 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 5 Figur 5: Energiteknologiens andel af vareeksporten i EU15 Danmark Tyskland Finland Italien Østrig Sverige EU15 Frankrig Storbritannien Luxembourg Spanien Portugal Grækenland Holland Belgien Irland eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i Pct. Den danske eksport af grøn energiteknologi er steget kraftigt siden med 44,1 pct. Den positive tendens findes også for Danmarks eksport af øvrig energiteknologi, som er vokset med 27,7 pct. i perioden. EU-landene har ligeledes haft samme positive udvikling, men væksten har været under det danske niveau med en vækst på 17,9 pct. for øvrig energiteknologi og 8,3 pct. for grøn energiteknologi. Figur 6: Eksport af energiteknologi fra Danmark og EU15 Indeks = Danmark, grøn EU15, grøn Danmark, øvrig EU15, øvrig 12 1 eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i

6 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 6 Den totale eksport af energiteknologi er for de fleste EU15-lande steget i perioden. Danmark og Portugal har haft den største vækst i den totale eksport af energiteknologi på henholdsvis 36,6 pct. og 37,9 pct. Væksten i eksporten af grøn energiteknologi har ligeledes været kraftig i Danmark og Portugal på henholdsvis 44,1 pct. og 62,2 pct. Væksten i den øvrige energiteknologieksport for EU15-landene har været positiv for flertallet, hvor Spanien står for den højeste vækst på 34,4 pct. Sverige og Finland har som de eneste lande oplevet negativ vækst. Figur 7: Vækst i eksporten af energiteknologi i EU15, Pct Luxembourg Portugal Danmark Storbritannien Grækenland Italien Frankrig EU15 Tyskland Irland Østrig Sverige Finland Spanien Belgien Holland Total Grøn Øvrig eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i 217. TOP 1 MODTAGERLANDE AF ENERGITEKNOLOGI I aftog Tyskland 24,2 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi, hvilket er et fald fra 215 på 3,8 pct. Den næststørste importør af dansk energiteknologi er Holland med en andel på 9,3 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi, hvilket er mere end en fordobling i forhold til året før. Den kraftige stigning skyldes øget afsætning af grøn energiteknologi fra 215 til svarende til en stigning på 4,2 mia. kr. De største eksportmarkeder for Danmark er fortsat de europæiske nærmarkeder, og i har Holland og Storbritannien fået større betydning. Det er især eksporten af grøn energiteknologi til begge lande, som er steget med henholdsvis 4,2 mia. kr. og 2,6 mia. kr. siden forrige år. Samlet set importerede de 1 største aftagerlande for 52,3 mia. kr., hvilket er et fald på 3,4 pct. i forhold til 215. Disse lande aftager 69,2 pct. af den samlede danske eksport af energiteknologi.

7 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 7 Tabel 3: Top 1 modtagerlande af energiteknologi Eksport af energiteknologi (mia.kr.) Nr Grøn andel Andel 1 Tyskland 23,2 26,8 18,3 69,1 24,2 2 Holland 1,4 2,7 7, 84,7 9,3 3 Storbritannien 8,4 4,3 7, 76,8 9,3 4 USA 3,7 5,7 4,4 5, 5,8 5 Sverige 5,8 4,1 3,8 4,9 5,1 6 Kina 2,8 3,2 3,1 49,2 4,1 7 Frankrig 2,8 2, 2,3 52,7 3,1 8 Norge 3,1 2,7 2,3 45,9 3,1 9 Tyrkiet 1,1 1, 2, 3,5 2,7 1 Finland 1,5 1,8 1,9 26,9 2,6 Grøn andel angiver den grønne energiteknologis andel af den samlede danske energiteknologieksport til de enkelte lande. Andelen angiver, hvor meget eksporten til det pågældende land udgør af den totale danske energiteknologieksport. Eksporten er i løbende priser og eksklusive boreplatforme. Data er revideret i ,8 54,2 52,3 62,6 69,1 Den danske eksport af energiteknologi faldt i med 1 mia. kr. svarende til et fald på 1,3 pct. Denne tilbagegang skyldes et fald på 15,1 pct. til BRIKS, som aftager 7,1 pct. af den samlede danske eksport samt et fald i eksporten på 23,8 pct. til Nordamerika, der udgør 6,3 pct. af den samlede eksport i. Faldet opvejes af en stigning i eksporten til Øvrige lande, der steg med 8,1 pct., som udgør 18,7 pct. Figur 8: Danmarks eksport af energiteknologi fordelt på landegrupper Indeks =1 6 5 EU28 BRIKS Nordamerika Øvrige lande BRIKS indeholder landene Brasilien, Rusland, Indien, Kina og Sydafrika. eksklusive boreplatforme. Data er blevet revideret i

8 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 8 SVAG STIGNING I EKSPORTEN AF ENERGISERVICE Figur 9 viser udviklingen i den danske eksport af energiservice siden opdelt på virksomheder. Eksporten af energiservice vurderes at være vokset med,1 mia. kr. fra 215 til, hvilket svarer til en stigning på 1,2 pct. Figur 9: Danmarks eksport af energiservice Pct Vareproducerende virksomheder Rådgivende ingeniørvirksomheder Eksporten af service på virksomhedsniveau i 215 og er fremskrevet på baggrund af udviklingen i branchernes samlede eksport og andel af serviceeksport. Servicevirksomheder er udeladt af figuren pga. begrænset eksport. Damvad Analytics og beregninger foretaget af DI, Dansk Energi og Energistyrelsen

9 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 9 BILAG: OPDELING AF ENERGITEKNOLOGI OG BEREGNING AF SERVICEEKSPORT I modsætning til tidligere år omfatter eksporten af energiteknologi nu også service. Grundlaget for opgørelsen af eksporten af energiteknologi er endvidere revideret. Disse tal kan dermed ikke sammenlignes med tidligere opgørelser af eksporten af energiteknologi. OPDELING AF ENERGITEKNOLOGI Energiteknologien dannes på grundlag af varekoder, som er identificeret som energiteknologi. Statistikken dækker perioden og udelukkende varer produceret i Danmark. Varekoderne er yderligere opdelt i henholdsvis grøn og øvrig energiteknologi. Opdelingen er sket efter følgende principper: Grøn energiteknologi dækker over to grønne erhvervsområder, som er defineret af Eurostat: 1) Udnyttelse af vedvarende energi dvs. varer og teknologier forbundet med vindkraft (onshore og offshore), omdannelse af biomasse til bioenergi, jordvarme, bølgekraft og solenergi. 2) Bedre udnyttelse af energi dvs. varer, teknologier forbundet med elbesparende teknologier, energistyring og -lagring, grønne transportløsninger, kraftvarmeteknologi, varmepumper osv. Øvrig energiteknologi omfatter primært energiteknologi knyttet til fossile brændsler, herunder offshoreteknologi og produktionsteknologi til el. Desuden indgår teknologi knyttet til distribution og transmission af el, idet el overvejende produceres med fossile brændsler. Produktionsteknologi knyttet til vedvarende energi indgår i grøn energiteknologi. Tallene i analysen opgøres eksklusive eksport af boreplatforme. Udenrigshandlen fra Danmarks Statistisk opgøres normalt eksklusive skibe, fly og boreplatforme for at give et mere retvisende billede af den underliggende udvikling i eksporten. BEREGNING AF SERVICEEKSPORT Opgørelsen af eksporten af energiservice bygger på fire kilder fra Danmarks Statistik: momsstatistikken, der indeholder den samlede eksport af varer og service, udenrigshandelsstatistikken, der indeholder vareeksporten på vareniveau og den generelle firmastatistik, der indeholder baggrundsvariable f.eks. branche samt statistikken for rådgivende ingeniørvirksomhed og anden teknisk rådgivning, ingeniørstatistikken. Udenrigshandelsstatistikken dækker perioden 214, hvorfor serviceeksporten for 215 er fremskrevet. Eksporten af energiservice omfatter alle virksomheder, der sælger energiteknologi ifølge udenrigshandelsstatistikken. Virksomheder uden energivarer indgår ikke i opgørelsen af serviceeksport.

10 EKSPORTEN AF ENERGITEKNOLOGI OG - SERVICE SIDE 1 Eksporten af energiservice er underopdelt i rådgivende ingeniørvirksomheder, vareproducerende virksomheder og servicevirksomheder. Serviceeksporten for rådgivende ingeniørvirksomheder og anden teknisk rådgivning opgøres i ingeniørstatistikken fra Danmarks Statistik. Serviceydelser omfatter f.eks. energiplanlægning, vedvarende energi og andre energiopgaver. Opgørelsen af serviceeksport for vareproducerende virksomheder beregnes ud fra en servicefaktor, der angiver, hvor mange kroner den enkelte virksomhed eksporterer service for hver krone vareeksport. Denne kan kun regnes på EU-niveau. Det antages derfor, at forholdet er det samme for eksporten til lande uden for EU. Den samlede serviceeksport til verden er beregnet ved at gange servicefaktoren på den samlede vareeksport fra udenrigshandelsstatistikken. For at beregne virksomhedernes serviceeksport vedrørende energiteknologi defineres virksomhedernes energiandel som deres energivareeksport i forhold til vareeksporten i alt. Denne faktor ganges på den samlede serviceeksport for at få den samlede serviceeksport vedrørende energiteknologi. Foruden de rådgivende ingeniører og vareproducerende virksomheder identificeres øvrige servicevirksomheder. Danmarks Statistik opgør udenrigshandlen på virksomhedsniveau med to års forsinkelse. Det vil sige det seneste år for opgørelse af serviceeksporten på virksomhedsniveau er 214. Eksporten på varekodeniveau offentliggøres imidlertid løbende, og momsstatistikken offentliggøres med et kvartals forsinkelse på detaljeret brancheniveau. Udviklingen i branchernes samlede eksport er dermed brugt til at estimere udviklingen i serviceeksporten under antagelsen af, at serviceeksporten udvikler sig på samme måde som den samlede eksport af varer og service. Eksporten af serviceydelser i 215 og er derfor en fremskrivning. SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Analysen af eksporten fra energiindustrien udarbejdes af DI Energi, Energistyrelsen og Dansk Energi med det formål at belyse udviklingen i eksporten af dansk energiteknologi og -service. For at medtage både eksporten af varer og tjenester baseres analysen på Eurostats varekodestatistik samt momsstatistikken, udenrigshandelsstatistikken og den generelle firmastatistik fra Danmarks Statistik. Tallene dækker alle energiteknologier.

11 > DI 1787 KØBENHAVN V TLF. : FAX : DI.DK SAMFUND, VIDEN OG HOLDNINGER Energierhvervsanalysen udarbejdes af DI Energi, Energistyrelsen og Dansk Energi med det formål at belyse udviklingen i eksporten af dansk energiteknologi. Analysen baserer sig på Eurostats varekodestatistik og indeholder således ikke alle de serviceydelser, der knytter sig til den vareeksport, som her analyseres. Tallene dækker alle energiteknologier. Vær med i debatten på opinion.di.dk

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2014 I 2014 var Danmarks eksport af energiteknologi 74,4 mia. kr., hvilket er en stigning på 10,7 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 12 pct. af den

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2013 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I steg Danmarks eksport af energiteknologi til 67,6 mia. kr., hvilket er 10,8 pct. højere end året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde dermed 10,8 pct. af den samlede

Læs mere

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012

ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN 2012 ENERGI- TEKNOLOGIEKSPORTEN I var den danske eksport af energiteknologi 61,1 mia. kr., hvilket er en stigning på 1,2 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgør 10 pct. af den samlede

Læs mere

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015

EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 EKSPORT AF ENERGITEKNOLOGI 2015 I 2015 var Danmarks eksport af energiteknologi 71,4 mia. kr., hvilket er et fald på 3,9 pct. i forhold til året før. Eksporten af energiteknologi udgjorde 11,1 pct. af den

Læs mere

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010

Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Energierhvervsanalyse 2009 November 2010 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Energierhvervsanalyse

Energierhvervsanalyse Energierhvervsanalyse 2010 Maj 2011 Formålet med analysen af dansk eksport af energiteknologi og -udstyr er at dokumentere betydningen af den danske energiindustri for samfundsøkonomien, beskæftigelsen

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder

Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder Organisation for erhvervslivet oktober 29 Virksomheder samarbejder for at skabe nye markeder AF KONSULENT TOM VILE JENSEN, TJN@DI.DK OG KONSULENT KIRSTEN ALKJÆRSIG, kna@di.dk Virksomhedernes vej ud af

Læs mere

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST ANALYSE AF DANSK CLEANTECH Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN Analyse af dansk cleantech:

Læs mere

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030

Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Hans Peter Slente Energikonference 2017 24. april 17 Dansk energiteknologi en eksportsucces mod nye mål for 2030 Chefkonsulent Hans Peter Slente DI Energi Energiindustriens beskæftigede i Danmark Antal

Læs mere

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport

Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Indblik Vækst i energieffektivisering og smartgrid skaber mulighed for milliardeksport Danmark har væsentlige styrker inden for energieffektivisering, der kan resultere i både mere eksport og jobskabelse.

Læs mere

Kina kan blive Danmarks tredjestørste

Kina kan blive Danmarks tredjestørste Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Kina kan blive Danmarks tredjestørste eksportmarked AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT TINA HONORÉ KONGSØ, TKG@DI.DK

Læs mere

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden

Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Danske eksportvarer når 2.200 km ud i verden AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Dansk eksport når ikke så langt ud i verden som eksporten fra mange

Læs mere

konsekvenser for erhvervslivet

konsekvenser for erhvervslivet Olieprisens fald 27. maj 15 Olieprisens fald konsekvenser for erhvervslivet Hovedbudskaber olieprisens fald Erhvervenes omsætning øges Konkurrenceevnen forværres Olie- og gasindustrien rammes negativt

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport

Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport Marts 2013 Tyrkisk vækst lover godt for dansk eksport KONSULENT KATHRINE KLITSKOV, KAKJ@DI.DK OG KONSULENT NIS HØYRUP CHRISTENSEN, NHC@DI.DK Tyrkiet har udsigt til at blive det OECD-land, der har den største

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder

Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Klimamuligheder for mindre og mellemstore virksomheder AF KONSULENT JESPER FRIIS, JEF@DI.DK OG KONSULENT LARS B. TERMANSEN, LBTE@DI.DK Det globale marked for

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA

#4 februar 2012. Dansk eksportudvikling ØKONOMISK TEMA #4 februar 2012 ØKONOMISK TEMA Dansk eksportudvikling Efter en høj vækst igennem 2010 faldt vareeksporten igennem store dele af 2011. Niveauet for den danske vareeksport i 2011 var dog 11,4 pct. højere

Læs mere

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki

Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE december 2015 Kina og USA rykker frem i dansk eksporthierarki Virksomhedernes øgede fokus på vækstmarkederne har frem mod 2020 øget eksportpotentialet med 30-35 mia. kr. En stigende

Læs mere

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5

51,4 mia. kr. 52,5 mia. kr. 17,5 15,5 Notat Den danske modebranche er en vigtig eksportsektor og giver job til et stort antal danskere. Selvom de statistiske opgørelser for 4. kvartal 2014 endnu ikke foreligger, har 2014 indtil nu været et

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år

Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år Organisation for erhvervslivet Februar 2010 Dansk velstand overhales af asien i løbet af 10 år AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK var det 7. rigeste land i verden for 40 år siden. I dag

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 NOTAT Vandforsyning J.nr. Ref. MIKIN Den 7. april 2016 Dansk eksport af vandteknologi 2015 Naturstyrelsen har bedt analysevirksomheden DAMVAD Analytics om at levere tal for eksport af vandteknologi i 2015

Læs mere

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer

Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Juli 2015 Bedre udsigter for eksporten af forbrugsvarer I 2015 og 2016 er der bedste udsigter for eksporten af forbrugsvarer i mere end syv år. I de foregående år er det særligt

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina

Eksportanalyse af Vandteknologi. Kina Eksportanalyse af Vandteknologi Kina Juli 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-589-3 2 SVANA/ Eksportanalyse af Vandteknologi - Kina Indhold 1. Eksportanalyse - Kina

Læs mere

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen

Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi. Eksportordningen Samarbejde om eksport af dansk energiteknologi Eksportordningen Energistyrelsen samarbejder med Tyskland, USA og Storbritannien om eksport af grøn energiteknologi International efterspørgsel af grønne

Læs mere

Eksportanalyse af Vandteknologi USA

Eksportanalyse af Vandteknologi USA Eksportanalyse af Vandteknologi USA September 2016 Redaktion: Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning ISBN: 978-87-7175-598-5 2 Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning / Eksportanalyse af vandteknologi

Læs mere

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale

Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 MAJ 2017 Sverige: Vigtigt eksportmarked med potentiale Sverige er Danmarks næststørste eksportmarked. Sverige er et marked i vækst med gode muligheder

Læs mere

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport

Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 15 Begyndende fremgang i europæisk byggeaktivitet kan løfte dansk eksport Nedgangen i den europæiske bygge- og anlægsaktivitet er bremset op og nu svagt stigende efter

Læs mere

Fjernvarmen er i vækst

Fjernvarmen er i vækst April 2017 Fjernvarmen er i vækst Meter for meter bliver der lagt nye fjernvarmerør i den danske jord. I 2016 blev flere end 19.000 danske husstande tilsluttet fjernvarmen, der dermed har en historisk

Læs mere

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen

Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Oktober 2015 Stigende udenlandsk produktion vil øge efterspørgslen efter danske underleverancer Danske virksomheder har mange underleverancer til erhvervslivet i udlandet. Væksten

Læs mere

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen

Det grønne afgiftstryk forværrer krisen December 2012 Det grønne afgiftstryk forværrer krisen AF KONSULENT INGEBORG ØRBECH, INOE@DI.DK OG CHEFKONSULENT KATHRINE LANGE, KALA@DI.DK På trods af et faldende energiforbrug og et svækket erhvervsliv

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER

FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER Juni 216 FN KØBER STORT IND HOS DANSKE VIRKSOMHEDER AF CHEFKONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK OG ANALYTIKER STANISLAV STANCHEV, STAN@DI.DK Danske virksomheder er blandt de bedste i verden til at vinde FN-kontrakter

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000

Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 14. januar 2013 Danmark har haft det næststørste fald i industribeskæftigelsen i EU15 siden 2000 Sammenlignet med andre EU15-lande er beskæftigelsen

Læs mere

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015

INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 2015 3. MARTS 216 INTERNATIONAL LØNSTATISTIK 4. KVARTAL 21 FOR FØRSTE GANG I FEM ÅR STIGER LØNNEN MERE I DANMARK END I UDLANDET INDEN FOR FREMSTILLING I udlandet steg lønnen 1,9 pct. inden for fremstilling

Læs mere

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk

Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2016 Fødevareklyngens eksport rejser længere væk Eksporten fra fødevareklyngen retter sig i stigende grad mod Asien og øvrige globale markeder.

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger

Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger Analysenotat om erhvervspotentialet i udnyttelsen af velfærdsteknologier og -løsninger 1 Indledning Det danske velfærdssamfund står over for store udfordringer med en voksende ældrebyrde, stigende sundhedsudgifter,

Læs mere

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014

Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Erhvervsmæssige potentialer ved grøn omstilling af transportsektoren Udarbejdet for Energistyrelsen 05.09.2014 Intro Formålet med analysen er, at undersøge om der er erhvervsmæssige områder i relation

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juni 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni

Læs mere

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9

Saldo på betalingsbalancens. løbende poster (% af BNP) Danmark 2002 2,2*) 2,5 4,3 2,4 2010-4,5 5,5 7,4 2,2. Sverige 2002 3,8*) 4,8 5,0 1,9 Side 37 Tabel 1.1 Økonomiske nøgletal Saldo på statsfinanser (% af BNP) Saldo på betalingsbalancens løbende poster (% af BNP) Arbejdsløshed (% af arbejdsstyrke) Inflation (årlig stigning i forbrugerprisindeks

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-december 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: februar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: december

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 3 Indhold: Tema Ugens tendenser Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Tema: Ledigheden udgør 9, pct. af arbejdsstyrken i EU7 Danmark har den 5. laveste ledighed

Læs mere

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark

Notat. Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Notat Udviklingen i de kreative brancher i Danmark Den overordnede udvikling i de kreative erhverv siden 2003 De kreative erhverv er en bred betegnelse, der dækker over meget forskelligartede brancher;

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne

Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Udvikling i løn, priser og konkurrenceevne Dansk Industri Aktuelle konjunkturtendenser Fra september til oktober viser opgørelsen af bruttoledigheden et fald på 1.1 fuldtidspersoner, eller,1 procentpoint.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - april 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: juni 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: april

Læs mere

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest

Virksomheder med e-handel og eksport tjener mest Joachim N. Strikert, konsulent og Thomas M. Klintefelt, chefkosulent jons@di.dk, 3377 4844 - thok@di.dk, 3377 3367 JUNI 217 Virksomheder med e- og eksport tjener mest En ny analyse fra DI Handel viser,

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - juli 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: september 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juli

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned August 2015, samt udvikling i forhold til august 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct.

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juni 2015, samt udvikling i forhold til juni 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

1. Den senest offentliggjorte måned Juli 2015, samt udvikling i forhold til juli 2014 Alle typer Hoteller Camping* Feriecenter Vandrerhjem Lystbådehavne* Feriehuse pct. pct.point pct. pct.point pct. pct.point

Læs mere

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012

Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Køb og salg af virksomheder i Danmark og Europa i 3. kvartal 2012 Oktober 2012 M&A markedet i Danmark Kraftig fremgang i dansk M&A Alle transaktioner (køber, sælger eller target dansk): Aktiviteten steg

Læs mere

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder

ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder ANALYSENOTAT Prognose: Den samlede beklædningsog fodtøjseksport når nye højder AF SEKRETARIATSCHEF NIKOLAI KLAUSEN OG ANALYSEKONSULENT JAKOB KÆSTEL MADSEN Beklædnings- og fodtøjseksport for 32,8 mia. kr.

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 12 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Svag stigning i indvandreres beskæftigelse fra 211 til 212 Flere mænd holder barsel, men i lidt kortere tid Ugens tendens 16. nye jobannoncer

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik juni 2006 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2005 Ultimo juli 2005 var der i Århus Amt 47 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Juli 2008 Turismen i Århus Kommune og Østjylland, 2007 I 2007 var der i Århus Kommune og i Østjylland henholdsvis 15 og 53 hoteller o.l. med mindst 40

Læs mere

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver

Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som vækstdriver Sammenhængende miljø-, klima- og energiindsats som Henrik Dissing DI Udsigt til underskud på de offentlige finanser de næste 40 år Den offentlige gæld kommer til at udgøre knap halvdelen af BNP Offentlig

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik August 2007 Turismen i Århus Kommune og Århus Amt, 2006 Ultimo juli 2006 var der i Århus Amt 45 hoteller o.l. med mindst 40 faste gæstesenge. Sengekapaciteten

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar november 2015 VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: januar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme 2015 foreløbig status VisitDenmark, 2015 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Sidst opdateret: februar 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.:

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden

Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Allan Sørensen, chefanalytiker als@di.dk, 2990 6323 JANUAR 2017 Virksomheder sender eksport længere og længere ud i verden Danske eksportvirksomheder sender deres varer længere og længere ud i verden.

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-marts 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse 2 Udgivet af VisitDenmark Opdateret: maj 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: marts

Læs mere

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer

Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE September 2015 Højindkomstlande producerer flere kvalitetsvarer Højindkomstlandene udvikler væsentlig flere upmarket produkter, der kan sælges til højere priser og dermed bære

Læs mere

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6

Møbelstatistik 2015. 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Møbelstatistik 2015 3 0. m a r t s 2 0 1 6 Denne rapport behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.)

Fig. 1 Internationale ankomster, hele verden, 2000-2007 (mio.) Bilag A - Turismen statistisk set Turismen i de europæiske lande har de seneste mange år har leveret særdeles flotte resultater. Udviklingen kan bl.a. aflæses på udviklingen i de udenlandske overnatninger

Læs mere

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning

Indkomster. Indkomstfordelingen 2007 2009:2. 1. Indledning Indkomster 2009:2 Indkomstfordelingen 2007 1. Indledning Revision af datagrundlag Revision af metode Begrænsninger i internationale sammenligninger I bestræbelserne på at få skabt et mere dækkende billede

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar - august 2017 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: oktober 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: august

Læs mere

Møbelstatistik 2013. 13. mar. 14

Møbelstatistik 2013. 13. mar. 14 Møbelstatistik 2013 13. mar. 14 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-november 2016 VisitDenmark, 2017 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: januar 2017 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: november

Læs mere

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden

PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PRIVATPAKKER TIL NORDEN Pakker til private modtagere i Norden PR. 1. JANUAR 2014 Alle priser er i DKK. Prisen beregnes ud fra den vægt, der er højest af fysisk vægt og volumenvægt (faktureret vægt). Sådan

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren

Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren DI Fødevarer November 2013 Mangfoldighed sikrer solid eksportvækst i fødevaresektoren af konsulent Peter Bernt Jensen Fødevaresektoren er en dansk styrkeposition En fjerdedel af den danske vareeksport

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler mb/d UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE- OG GASRESSOURCER 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non-conventional oil Crude

Læs mere

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten

Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten Organisation for erhvervslivet 24. februar 2009 Jobskabelsen er dybt afhængig af eksporten AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Hele 730.000 danske job afhænger af vores eksport. Men eksportudsigterne

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Flere års tab af eksportperformance er bremset op

Flere års tab af eksportperformance er bremset op ERHVERVSØKONOMISK ANALYSE Februar 2016 Flere års tab af eksportperformance er bremset op Danmarks samlede vareeksport performer ikke lige så godt som i 2000, når den sammenlignes med eksporten fra vores

Læs mere

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger.

Markedsfokus bliver hver måned opdateret med de seneste statistiske oplysninger. Økonomiske tendenser Sammenvejet udland December DI følger de seneste tendenser på de store danske afsætningsmarkeder. Du får et overblik over den aktuelle udvikling på di.dk > policy og analyser > markedsfokus

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal november 2010

Status på udvalgte nøgletal november 2010 Status på udvalgte nøgletal november 21 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk afdeling Ledighed: Stigning i bruttoledigheden I september var 168.3 registrerede bruttoledige og bruttoledigheden er dermed

Læs mere

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved

Adm. direktør Hans Skov Christensen. Danmark som udviklingsland. 22. sep. 10. Pressemøde ved Pressemøde ved Adm. direktør Inspiration til udvikling 2 Krisen har været hård, men lavvæksten begyndte inden Pct. 5 4 3 2 1 Årlig BNP-vækst 0-1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009-2 -3-4

Læs mere

Eksporten sendes længere væk end nogensinde

Eksporten sendes længere væk end nogensinde Den 3. december 2012 Eksporten sendes længere væk end nogensinde Dansk eksport sælges længere og længere væk fra den danske grænse. Udviklingen vil fortsætte i den kommende periode, da væksten i Europa

Læs mere

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden

Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden Januar 2012 Velfærdsteknologiske virksomheder ser lyst på fremtiden AF KONSULENT MILLE KELLER HOLST, MIKH@DI.DK Velfærdsteknologi er et område i vækst også i Danmark. Teknologien kan bidrage til at udvikle

Læs mere

Møbelstatistik 2014. April 2015

Møbelstatistik 2014. April 2015 Møbelstatistik 2014 April 2015 Denne PowerPoint behandler udviklingen i og sammensætningen af den danske møbelproduktion, -eksport og import samt udviklingen på det danske møbelmarkedet. Med Danmarks Statistik

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 18 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Internationalt Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens Tema: har den anden laveste andel af langtidsledige i EU har den

Læs mere

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks

Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks 143 Ny beregning af Nationalbankens effektive kronekursindeks Erik Haller Pedersen og Mikkel Plagborg-Møller, Økonomisk Afdeling Indledning Nationalbanken offentliggør løbende et indeks over udviklingen

Læs mere

Danske vækstmuligheder i rusland

Danske vækstmuligheder i rusland Organisation for erhvervslivet April 2010 Danske vækstmuligheder i rusland Trods et større tilbageslag i 2009 har de gennemsnitlige årlige vækstrater i Rusland været på imponerende 5,5 pct. de seneste

Læs mere

Aktuel udvikling i dansk turisme

Aktuel udvikling i dansk turisme Aktuel udvikling i dansk turisme Januar-juni 2016 VisitDenmark, 2016 Viden & Analyse Udgivet af VisitDenmark Opdateret: august 2016 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.: juni 2016

Læs mere

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder?

Potentialet i sundhedsteknologi er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? er den danske sundhedssektor en god kunde for danske virksomheder? Af Chefkonsulent Christian Graversen, DI ITEK For Offentlige og private virksomheder der vil gøre en forskel! Hvor Camp Midtjylland, Viborg,

Læs mere