Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Investorpræsentation Q marts Jesper Arkil, CEO"

Transkript

1 Investorpræsentation Q marts 2017 Jesper Arkil, CEO

2 Arkil i punktform 6 hovedaktiviteter I Top 5 af danske entreprenører målt på omsætning - Anlæg - Asfalt - Fundering & Vandbygning - Vejservice - Rørteknik - Råstoffer medarbejdere 3 mia. i omsætning med ca. 90% fra offentlige kunder - ~450 funktionærer - ~1.400 timelønnede - ~10% elever 2

3 Aktiv i fire lande med hovedvægten i Danmark ~70% af omsætningen i Danmark Aktiviteter i Danmark, Tyskland, Irland og Sverige Arkil Holding A/S (3,0 mia. kr.) Anlæg Danmark 2,1 mia. kr. (70%) Udland 0,9 mia. kr. (30%) Asfalt Fundering og Vandbygning Vejservice Rørteknik Råstoffer Kilde: Årsrapport

4 Fokus på langsigtet værdiskabelse og soliditet Udbytte og afkast Afkastmål for aktionærer Samlet afkast skal overstige risikofri obligationsinvestering Udbetaling af udbytte tager hensyn til egenkapitalbehov ved ekspansion Kapitalstruktur (mio. kr) Per Egenkapital: 759 (42%) Langf.forpligtelser: 341 (19%) Kortf. forpligtelser: 717 (39%) Balancesum: Cashflow for FY16: -13,1 Likvider ultimo: 87 Målsætninger og ejerforhold Langsigtede målsætninger Gennemsnitlit årligt vækst på ca. 5%, idet hensynet til indtjening prioriteres højere end hensynet til omsætning. EBIT-margin på minimum 3,5%. Minimum 9% ROIC inkl. goodwill. Soliditet i niveauet 45% 60% 40% 20% 0% -20% -40% Antal aktier (1.000 stk.) 429,8 61,5 Årets kursudv. (%) Udbytte pr. 100 kr. aktie (kr.)* A-aktier B-aktier Kilde: Årsrapporter; Delårsrapporter; Nasdaq OMX Note: A-aktierne har ~59% af stemmerne. De har varierende stykstørrelse men er her vist som 1 stk. per 100 kr. nominel værdi. * Udbytte for 2016 er endnu ikke vedtaget 4

5 2016-resultat i øvre ende af udmeldte forventninger 2016 resultat før skat på 5 mio. kr. efter nedskrivninger på 94 mio. kr. på tre projekter, der alle nu stort set er afsluttet. Omsætning på 3 mia. kr. er 10% lavere end 2015 som følge af risikojustering og bevidst reduceret ordreindtag på større projekter. Underliggende EBIT-trend er positiv med løbende, justeret EBIT% i niveauet 3-3,5% Kilde: Delårsrapporter 5

6 Danmark 2016 EBIT på -37,6 mio. kr. mod -4,8 mio. kr. i 2015 EBIT påvirket af nedskrivninger på 94 mio. kr. på tre projekter, der alle nu stort set er afsluttet. Risikojustering og bevidst reduceret ordreindtag bidrog til fald i omsætning på 11% til mio. kr. Løbende, justeret EBIT% i niveauet 2,5-3% Kilde: Delårsrapporter 6

7 Udland 2016 EBIT realiseret med 43,9 mio. kr. mod 47,1 mio. kr. sidste år. Markedsforhold og sæsonudsving i Tyskland medførte et fald i omsætningen på 7% til 873 mio. kr. Løbende, justeret EBIT% i niveauet 3,5-5% Kilde: Delårsrapporter 7

8 Forventninger til 2017 Arkil Holding A/S forventer en omsætning i niveauet mio. kr. Resultat før skat forventes realiseret i niveauet mio. kr. Arkil er, som tidligere informeret, part i tvister på sporombygningsprojektet på Østfyn og projektet E3001 omhandlende vejbroer på Lolland og Falster. Ledelsen er, på baggrund af juridiske vurderinger fra eksterne rådgivere, af den opfattelse, at koncernens juridiske stilling og niveauet af foretagne hensættelser i sagerne er velunderbygget. Der er altid i sådanne sager en risiko forbundet med processen. Udfaldet af sagerne kan frem til deres afslutning påvirke resultatudviklingen i såvel positiv som negativ retning. Tvisterne forventes ikke afsluttet i UDTALELSER OM FREMTIDIGE FORHOLD Udsagnene om fremtiden afspejler ledelsens nuværende forventning til de fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagn om året 2017 er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger væsentligt fra forventningerne, er bl.a. men ikke begrænset til udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder, den teknologiske udvikling, ændringer i love og regler på Arkils markeder, konkurrenceforhold, udbuddet af opgaver inden for koncernens forretningsområder, vejr- og klimaforhold på koncernens markeder samt tilkøb og frasalg af aktiviteter og selskaber. Kilde: Årsrapport

9 Kontaktinfo Jesper Arkil Administrerende Direktør Arkil Holding A/S Tlf: Mail: Jens Skjøt-Arkil Direktør for Forretningsudvikling Arkil Holding A/S Tlf: Mail: 9

10 Appendix 10

11 Seks faglige områder Anlæg Fundering og Vandbygning Rørteknik Vej Jernbane El Vand Kloak Broer og Beton Fundering t. anlægs- og byggeprojekter Efterfundering Havnebyggeri Tunnelering Miljøteknik Produktion af råvarer til renovering Renovering af kloaker og afløb via opgravningsfri teknologi Asfalt Vejservice Stenbrud Produktion Udlægning Affræsning Vedligehold af veje og grønne områder Afspærring ifm. anlægsprojekter Markering af veje med striber Vejskilte Vintertjeneste Råstoffer til asfalt Råstoffer til byggeri 11

12 Ledelsen i Arkil Holding A/S Jesper Arkil Administrerende Direktør Uddannelse Cand.merc.dat Heine Heinsvig Økonomidirektør Uddannelse HD (R) Jens Skjøt-Arkil Direktør for Forretningsudvikling Uddannelse Ingeniør Tidligere ansættelser Divisionsdirektør, Arkil A/S Afdelingschef, Arkil A/S Controller, Arkil A/S PL-R, Flyvevåbnet Tidligere ansættelser Økonomidirektør, Colorlux Økonomidirektør, Ascon Adm. direktør, 4-You Tidligere ansættelser Forretningsudvikler, Arkil Holding A/S Managementkonsulent, Qvartz Managementkonsulent, PA Consulting Group Tillidshverv Danske Anlægsentreprenører (formand) European International Contractors (EIC), (bestyrelsesmedlem) Ellen og Ove Arkils Fond (bestyrelsesformand) Beholdning af Arkil Holding aktier Nominelt kr (A og B aktier) Tillidshverv Ellen og Ove Arkils Fond (Bestyrelsesmedlem) Beholdning af Arkil Holding aktier Nominelt kr Tillidshverv Traffics A/S (bestyrelsesmedlem) PV Greve A/S (bestyrelsesmedlem) Ellen og Ove Arkils Fond (Bestyrelsesmedlem) Beholdning af Arkil Holding aktier Nominelt kr (A og B aktier) 12