Livet er dit Tag det, brug det,skab det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet er dit Tag det, brug det,skab det!"

Transkript

1 v. 4.0 Livet er dit Tag det, brug det,skab det! Opgavehæfte 1

2 Kolofon 2

3 1. LIVSKVALITETEN I DANMARK Hvad er livskvalitet for dig? Livskvalitet er Hvad skal der til for, at du får det rigtigt godt? Hvad ville du ønske dig, hvis du kunne få 3 ønsker opfyldt?... Hvad kunne du selv gøre for, at de går i opfyldelse? Diskutér i klassen, hvad I har fundet frem til. Lav et spørgeskema med 10 vigtige spørgsmål om livskvalitet. Interview folk i det nærmeste supermarked. Stil dem spørgsmålet: Hvad er et godt liv? Fortæl i klassen hvad I oplevede. Skriv en liste over de faktorer, der bør indgå, når du skal vurdere og sammenligne danskeres livskvalitet i forhold til andre landes f.eks.: gennemsnitsløn antal børn i gennemsnit antal skilsmisser i gennemsnit 3

4 gennemsnitlig levetid medicinforbrug selvmordshyppighed etc. naturrigdomme Sammenlign jeres besvarelser i klassen og lav en fælles liste herudfra over de faktorer, I mener bør indgå i sådan en liste. Middellevetiden kan udtrykkes som det gennemsnitlige antal år, som Find i Statistisk Årbog middellevetiden for mennesker i forskellige lande. Find argumenter for, hvorfor at: kvinder overalt lever længere end mænd mennesker på Island og i andre lande lever længere end mennesker i Danmark Invitér skolens læge på besøg i klassen. Bed vedkommende om at give jer en introduktion til, hvordan man som læge kan få et indtryk af danskeres livskvalitet. Hvilke skavanker har børn og unge idag, og hvad siger de om deres livskvalitet? Tror du, man kan blive syg, hvis man ikke har en god livskvalitet? Hvordan er DIN livskvalitet for tiden? Skriv et kort digt, mal et billede, lav en sang eller find et stykke musik, der illustrerer din oplevelse af livet lige nu. Lav en collage i A-3 format, der beskriver dig og de elementer, der indgår i din livskvalitet. Sæt jeres sider op i klassen og fortæl lidt om, hvad de forestiller. Diskutér i klassen: er et langt liv altid at foretrække frem for et kort? hvad er et indholdsrigt liv? 4

5 bør man tillade aktiv dødshjælp? (Hvorfor/hvorfor ikke?) hvordan skildres det gode liv i medierne? svarer det til jeres forestillinger? hvem har økonomiske interesser i at bestemme, hvad det gode liv skal være? 5

6 2. VINDERE OG TABERE Hvad er personlig styrke? Lav en kort novelle om et menneske, der har en stærk personlighed. Skriv hvad vedkommende kommer ud for i løbet af en hård dag og hvordan han/hun tackler det. Lad det skinne igennem hvilke egenskaber og handlemåder, der viser, at dette menneske har personlig styrke. Hvilke barndomserfaringer er medvirkende til, om man opfatter sig som taber eller vinder? Skriv en opdigtet historie om et livsforløb for en person, som i din alder opfatter sig selv som taber eller vinder. Find frem til en personlighed, som du mener er - eller har været - værdifuld for verden. Undersøg personens livshistorie og skriv et kort resumé heraf. Undersøg hvilke personlige egenskaber og hvilke faktorer i livshistorien, der har indflydelse på din persons gøren og laden. Lav en præsentation af din person og hold et foredrag for de andre herom, hvori du begrunder, hvorfor netop denne person er værdifuld. Kunne du forestille dig, at du udviklede de samme egenskaber og blev lige så værdifuld? Hvad er en vinder?: én alle kan lide én, der tjener mange penge én, der ikke går op i sin økonomi én, der altid ved hvad han/hun skal sige én, der ikke behøver at træde på andre én, der ser godt ud én, andre piger/fyre synes godt om én, der synes godt om sig selv Eller:... 6

7 Hvad er en taber: én, der på forhånd opgiver én, der ikke tør være uvenner én, der altid viser sine følelser én, der er for nem at mobbe én, der kun er optaget af penge og ting Eller:... Diskutér om piger og drenge har samme opfattelse af vindere og tabere. Tænk over den sidste konflikt, du stod i. Reagerede du som taber eller vinder? Skriv hvad der skete, og hvad du gjorde Kunne - eller burde - du have gjort noget anderledes? I hvilke situationer er det, at du føler dig som taber? Hvordan kunne en god ven hjælpe dig med at vende din taberposition til en vinder-position? Diskutér i klassen, hvor gode eller dårlige I er til at hjælpe hinanden ud af fastlåste roller. 7

8 3. KEND DIG SELV Hvordan er din selvopfattelse? Synes du, at du er: ja i tvivl nej sund fysisk stærk harmonisk ærlig følsom kærlig smuk seksuelt tiltrækkende elsket livsglad åben social god fri humoristisk kedelig intelligent fornuftig tålmodig selvstændig viljestærk ambitiøs engageret kreativ ansvarsbevidst samvittighedsfuld fuld af kampånd modig fuld af selvtillid en succes dybsindig en fiasko Sæt dig sammen med din bedste ven i klassen. Bed vedkommende gætte, hvad du har svaret ved de enkelte ord. Undersøg om der er overensstemmelse mellem din besvarelse og din vens forestillinger? 8

9 Hvordan skal man være for at være "rigtig" i jeres klasse. Skal man: lave lektier og være klog lade være med at lave lektier og være frisk have en kæreste være seksuelt erfaren drikke sig fra sans og samling lade være med at ryge og drikke Eller:... Hvad er du god til?... Bliver disse ressourcer set og værdsat i din klasse? Er der plads i klassen til en person, der er som du? Hvad er idealet i klassen: at man kan klare alt? at man indrømmer sine svage sider Eller:... Sæt dig sammen med en god ven i klassen og find ud af, om I lægger pres på hinanden. Er jeres indbyrdes konkurrence god eller dårlig? Diskutér i klassen, hvad I har fundet frem til. 9

10 4. KÆRLIGHED Hvilke tanker får du, når du hører ordet kærlighed? Lav en liste over ord, som er sammensat med kærlighed, f.eks. : broderkærlighed, næstekærlighed etc. Prøv om du kan forklare, hvad der karakteriserer de forskellige former for kærlighed Er kærlighed: at tillade hinanden alt at kontrollere at give sit barn frie tøjler at komme med gode råd at forbyde farlige ting at lade barnet selv lære af de sår og skrammer, det får Eller:... Hvordan skal et lykkeligt kærlighedforhold udfolde sig? Beskriv en dag i dit kommende liv, hvor du er sammen med dit barn. Hvordan viser du som voksen din kærlighed til dette barn? Janteloven, som er udformet af forfatteren Axel Sandemose, ser således ud: 10

11 1. Du skal ikke tro, at du er noget 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget 8. Du skal ikke le ad os 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget Skriv Janteloven om, så den bliver til en positiv jantelov, f.eks: 1. Du skal tro, at du er noget... etc. Hæng den positive Jantelov op i klassen 11

12 5. VENSKAB Hvordan definerer du et venskab? man under den anden det bedste man kan snakke godt sammen man deler alt med hinanden man kan bruge hinanden når man ikke har andre man har ikke uløste konflikter man er ikke misundelige på hinanden man dækker altid over hinanden Hvordan er du som ven? man kan altid regne med dig du vil ikke lade andre tyrannisere din ven du har ikke brug for venner du vil godt hjælpe, hvis du har lyst den dag Diskutér jeres besvarelser i klassen. Beskriv en situation, hvor du optrådte som en god ven og en situation, hvor du svigtede en ven. Læs din beskrivelse op i klassen og, hvis du tør, hør de andres kommentarer til din handlemåde Overvej, om du bruger dine evner for at være en god ven så godt, som du kunne ønske dig det. Tænk over, hvem du føler dig forbundet med og overvej, om du har fortalt vedkommende det. Skriv et brev til en opdigtet ven. Skriv heri, hvad du forlanger af din ven, og hvad du selv vil tilbyde i venskabet. 12

13 Lad to i klassen lave et ekstemporalspil om et venskab. Åbningsreplik: " Jeg er faktisk ret ked af, at du har snakket bag om ryggen på mig. Jeg hørte fra Louise at..." En tilskuer kan afbryde spillet ved et klap og kan så erstatte en af de spillende med sin version af sagen, indtil den næste tilskuer afbryder. Diskutér, hvad spillet siger om jer. Hvem føler du mest ansvar overfor? dig selv din kæreste en søster eller bror dine forældre dine klassekammerater din ven/venner din lærer din Gud 13

14 6. FAMILIE, FORÆLDRE OG BØRN Hvilke krav kan børn stille til deres forældre? Forældre skal sørge for: at barnet føler sig elsket uanset hvad at barnet får ros, hvis det har opført sig ordentligt at barnet bliver stolt af sig selv at barnet lærer at indordne sig at barnet lærer at omgås andre mennesker Diskutér ud fra jeres besvarelser hvilke behov et barn skal have dækket i sin familie. Ethvert familiemedlem er med til at bestemme og afgøre, hvad familien kan og ikke kan. Du er også med til at gøre din familie til det, den er. Hvilke krav kan din familie stille til dig? at du passer din skole at du er der til måltiderne at du holder aftaler at du ikke sviner familien til Abraham Maslow har beskrevet menneskers behov i en behovspyramide. Han siger vi dels har nogle grundlæggende behov, f.eks. behovet for at mad og drikke, og dels mere "luksus" -prægede behov, som f.eks. at realisere sig selv o.l. De grundlæggende behov skal dækkes, hvis et menneske skal have overskud til at indgå i sociale sammenhænge og udvikle sin personlighed. Maslows behovspyramide: selvrealisering respekt, anerkendelse sociale behov 14

15 tryghedsbehov fysiologiske behov Børn får ikke altid opfyldt alle deres behov i deres familie. Diskutér jer frem til, hvad et barn og en ung kan gøre for ikke at blive "offer" for forholdene i deres familie. Hvad er en god familie? Lav en historie om en dag i en families liv. Beskriv heri den familieform, du kunne ønske blev din engang. Skriv hvad familien laver sammen på denne dag og fortæl om de værdier, der præger samværet. Et misbrugt barn fortæller sjældent om sine problemer. Har et barn eller en ung været udsat for vold og krænkelser, kan vedkommende reagere med selv at være barsk og utilnærmelig eller ved at være undselig og tilbageholdende. Overvej, om du i din omgangskreds har personer, der på forhånd er afvisende. Tænk over, hvad den afvisende holdning er udtryk for. Og overvej om du kan finde en måde at komme vedkommende imøde. 15

16 7. LIVSSTIL Hvor mange timers krævende motion, hvor du puster og sveder, får du hver uge? 0 timer ca. 1/2 time ca. 1 time 2-3 timer 4 timer eller mere Hvordan er dine spisevaner? jeg spiser, hvad jeg har lyst til jeg spiser sundt nok jeg spiser usundt jeg æder mig tyk og fed jeg tillader mig ikke at spise mig mæt Drikker du øl, vin og spiritus?... Ryger du? nej, jeg ryger ikke ja, dagligt ja, af og til i gennemsnit om dagen er det... cigaretter Lav en oversigt over, hvem der ryger i jeres klasse. er det flest piger eller drenge? hvorfor er de begyndt at ryge? hvem vil gerne holde op? hvad koster deres forbrug? Hvordan vurderer du din egen livsstil? jeg har et positivt forhold til min måde at leve på jeg har ikke taget stilling jeg har det ikke godt med min måde at leve på jeg er flov over mig selv 16

17 Hvordan vurderer andre din livsstil? Dine forældre Dine lærere Dine klassekammerater Dine venner Er der forhold ved din livsstil, du kunne tænke dig at ændre? I givet fald hvilke?... Hvilke personer påvirker din livsstil?... Er jeres kontakt afhængig af, at du har den livsstil, du har? Kunne du ændre din livsstil og samtidigt fortsætte din kontakt med den eller disse personer? Beskriv en person, som lever, som du kunne tænke dig det. Hvori ligger forskellen mellem din og vedkommendes livsstil? 17

18 8. VOLD OG KRÆNKELSER Hvad definerer du som vold? Er vold: at blive slået, pisket etc. så det gør rigtig ondt at blive mobbet at blive isoleret og holdt udenfor at blive udsat for ting man ikke bryder sig om Hvordan definerer du en krænkelse? Er en krænkelse: at nogen går over ens grænse at blive misforstået at blive betragtet som dummere end man er at skulle tilpasse sig forældres normer at skulle tilpasse sig skolens normer Hvordan reagerer du på den vold og de krænkelser, du selv udsættes for? Bliver du: handlingslammet bange opfarende aggressiv voldelig Hvordan vurderer du dine egne reaktioner. Er de: hensigtsmæssige uhensigtsmæssige 18

19 Skriv et brev, hvori du gør rede for sagsforløbet vedr. en krænkelse, du selv har været ude for. Skriv brevet i 3 faser. 1. Beskriv forløbet uden at blande dine følelser ind i det 2. Beskriv de følelser, der fulgte med krænkelsen 3. Skriv hvad en passende straf vil være og om du tilgiver eller ej Skriv til den eller de personer, der krænkede dig og fortæl, hvad du ville gøre, hvis en tilsvarende situation opstod i dag. Tænk på en situation, hvor du har oplevet, at andre var udsat for vold eller krænkelser. Hvordan reagerede du? Hvordan vurderer du nu din reaktion? Hvad ville du gerne have gjort anderledes. Hvad vil du gøre næste gang? Seksuelle krænkelser er meget almindelige. Find et eksempel fra en avis (prøv Ekstra Bladet). Diskutér, hvorfor den slags sker, og hvorfor det er så interessant for journalister at skrive om det. Sælger den slags historier aviser? Find i aviser omtaler af forskellige voldelige sitationer. Diskutér hvorfor disse situationer opstår. Find frem til på hvilken måde, familien, skolen, klubberne og samfundet kan modvirke vold. 19

20 9. UDDANNELSE OG ARBEJDE Hvad skal dit kommende liv handle om? at overleve at gøre karriere at tjene penge at arbejde at arbejde, hvor lønnen er god at arbejde hvor jobbet er spændende at arbejde et sted, hvor jeg har indflydelse at være kreativ at arbejde politisk sex at have det godt at få mine behov opfyldt parforhold at få børn at have gode venner at leve i harmoni med mig selv at gøre verden bedre at tjene Gud Skriv hvilke krav, du kunne tænke dig at stille til dit kommende arbejdsliv. Dit arbejde skal være præget af: samarbejde at alle er lige konkurrence sikkerhed i ansættelsen megen fritid at der er plads til min familie at jeg kan realisere mig selv udfordringer rutine muligheder for at blive berømt respekt for miljøet god omgangstone 20

21 Diskutér jeres krav og bed skolens vejleder vurdere, om fremtidens arbejdskraft kan regne med at få sådanne krav opfyldt. Hvilke jobs opfylder bedst kravene? Invitér en repræsentant for en lokal virksomhed på besøg i klassen. Bed vedkommende om at lave et oplæg om, hvordan man på virksomheden forholder sig til de ansattes livskvalitet. Invitér en ildsjæl på besøg i klassen. Det kan være en politiker, en kunstner eller en person, der har startet et græsrodsprojekt. Bed vedkommende fortælle om sit engagemnet, hvad det tager af tid og hvilke oplevelser, det har bragt. Lav en liste over de sammenhænge, hvor du er nyttig nu og i fremtiden, og hvor din indsats betyder noget. 21

22 10. FYSISK SYGDOM Hvordan synes du dit fysiske helbred er for tiden? 1 meget godt 2 godt 3 hverken godt eller dårligt 4 dårligt 5 meget dårligt Hvor stærk er din krop? 1 meget stærk 2 stærk 3 hverken stærk eller svag 4 svag 5 meget svag Har du for tiden nogle af følgende gener? nej ja, ja, lidt meget smerter/ubehag i skulder/nakke smerter/ubehag i ryg/lænd smerter ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led hovedpine hjertebanken ængstelse, nervøsitet, uro eller angst søvnbesvær, søvnproblemer nedtrykthed/deprimeret eller ulykkelig træthed mavesmerter, ondt i maven fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave eksem, hududslæt, kløe forkølelse, snue, hoste åndedrætsbesvær, forpustethed underlivsgener Kontakt en praktiserende læge, en skolesygeplejerske eller en sundhedsplejerske og interview vedkommende om hvilke forhold, 22

23 der synes at gøre folk syge. Fortæl i klassen hvad du har fundet frem til. Kontakt den nærmeste vuggestue eller børnehave. Interview de ansatte om børnenes sundhedstilstand. Bed om at få forklaringer på, hvorfor børnene har det sådan. Hvilke følelser er for dig knyttet til sygdom: jeg er bange jubi, i seng og slippe for skolen øv, jeg er altid uheldig det kom som et lyn fra en klar himmel jeg har selv bedt om det Ser du en fordel eller en ulempe ved at blive syg?... Hvordan opfatter du sygdom? sygdom er min egen skyld sygdom er noget, der springer på mig jeg bliver syg, når jeg trænger til at slappe af jeg bliver aldrig syg, for det vil jeg ikke være Hvilken plads skal sygdom have i dit fremtidige liv: det bestemmer jeg da ikke 23

24 jeg skal nok holde sygdom på afstand jeg har jo et svageligt helbred jeg er ikke til at slå ud Diskutér i grupper på fire: Hvor meget af din førlighed skulle du miste, før du hellere ville være død? Dine arme? Dine ben? Ved du godt, at du hver dag er i fare i trafikken? Passer du på dig selv? 24

25 11. PSYKISK SYGDOM Dit humør fortæller, hvordan du har det med dig selv. Er du oftest: lallende glad svingende melankolsk trist ærgerlig træt nervøs Diskutér i klassen: Hvad vil det sige at være skør? Kender du nogen skøre mennesker, og hvordan er de? Kan man selv gøre noget for at blive mindre skør? Er det altid dårligt at være skør? Alle mennesker har deres egen virkelighed. Oplever du, at du og din virkelighed bliver: forstået misforstået Er du nødt til at skjule, hvem du i virkeligheden er, eller kan du være dig selv med fuld musik: du bliver accepteret, uanset hvad du gør du møder modstand, uanset hvad du gør du er nødt til at være på vagt det meste af tiden du bliver elsket af dem, der er vigtige for dig 25

26 Mange mennesker har følt sig som H. C. Andersens grimme ælling. Mens de voksede op, fandt de ikke mennesker, de følte sig på bølgelængde med. De følte sig forkerte. De troede, at alle andre var rigtige, og kun de var ved siden af. Senere hen viste det sig så, at det er svært at finde "sjælsvenner," før man er gammel nok til virkelig at vide, hvem man selv er. Men det hjælper undervejs at vide, at mange andre mennesker også inderst inde føler sig alene og anderledes. Lav en kort historie om en ung, der har så megen glæde og styrke indeni, men konstant bliver misforstået. Læs jeres historier op i klassen. 26

27 12. EKSISTENTIELLE PROBLEMER Diskutér historien om Casper. Hvilke fremtidsperspektiver tegner der sig for ham? Hvad skal der til for at hans ensomhed brydes? Hvordan er din livsopfattelse? føler du dig tilpas i din krop accepterer du dig selv er du for det meste glad synes du at dit liv er kedeligt tænker du ofte negative tanker om dit liv bekymrer du dig tit fortryder du ofte dine handlinger føler du dig tit ensom tænker du somme tider på at begå selvmord tror du andre snakker dårligt om dig tager du dine problemer som en udfordring når du er trist, giver du så dig selv skylden når du er trist, giver du så andre skylden har du svært ved at tilgive giver du altid andre skylden Hvordan kan du få en bedre livsopfattelse? Hvordan kommer din livsopfattelse til udtryk i den måde, du lever på? Find frem til et musikstykke, der illustrerer din livsopfattelse. Spil det i klassen og bed de andre om at skrive de ord ned, som de forbinder med dette stykke musik. Diskutér, hvad I finder frem til. Lav hver et anonymt digt om ensomhed på et A4-ark. Hæng jeres digte op i klassen. 27

28 Bed jeres bibliotekar om en oversigt over selvmordshyppigheden i forskellige lande. Undersøg selvmordshyppigheden i Danmark i forhold til andre industrialiserede lande og i forhold til lande i den tredie verden. Diskutér jer frem til hvilke grunde, der kan være til disse forhold. Lav en novelle om en ung, der begår selvmord. Beskriv hvilke oplevelser og følelser, der går forud for selvmordet. Skriv også, hvordan de efterladte reagerer. Sorg kan blive til glæde. Lav en collage, der viser det. 28

29 13. PERSONLIG UDVIKLING Hvilke værdier hos dig selv sætter du højt? Du er: ærlig flittig trofast initiativrig positiv barsk ironisk Når du skal beskrive dine egne værdier, er det så med en følelse af stolthed flovhed ængstelse afmagt Hvad siger disse følelser om dit forhold til dig selv?... Mange mennesker er ikke opmærksomme nok på deres egne og andres værdier. Andre mennesker er noget af det vigtigste for os. Hvornår har du senest fortalt en anden: at du kan lide ham/hende hvad du er god til hvad du synes vedkommende er rigtig god til at du har brug for den anden at den anden kan regne med dig 29

30 Hvordan tror du, at dine klassekammerater synes om dig? Tror du, at de betragter dig som: irriterende en gave uinteressant dejlig ligegyldig spændende barnlig svag moden en god kammerat en dårlig kammerat Hvordan påvirker dine forestillinger om, hvad andre synes om dig, din kontakt med andre? du tror, at alle kan lide dig du tror, at alle hader dig du føler du aldrig bliver værdsat du har svært ved at snakke med folk du har meget at byde på du er ikke sjov at være sammen med Hvordan vil du gerne have, at andre betragter dig? Vil du gerne blive omtalt som: morsom begavet rolig charmerende livsglad cool smart 30

31 afbalanceret Hvad forhindrer dig i at blive det? Hvad kan du selv gøre for det?... Tænk over, hvilke situationer, der plejer at slå dig ud. Forestil dig, at du kan gå til dem på en ny og sejrrig måde. Beslut dig for én situation. Beskriv den her. Skriv, hvad du plejer at gøre og hvad du tænker på at gøre næste gang.... Lav en illustration eller collage af livet som en opdagelsesrejse med alle de spændende ting, du regner med vil ske for dig. Hvad kan du selv gøre for at dit liv skal blive så spændende? 31

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2013 Hvordan har du det? 2013 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel i Region Midtjylland. Undersøgelsen

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET

5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 5 VIGTIGE HUSKE DE REGLER FOR EN SUND KROP PÅ FRISØRSALONEN HELE LIVET 1. BRUG KLIPPESTOLEN SÅ OFTE DU KAN De få sekunder du sparer på at stå fremadbøjet i stedet for at trække klippestolen i den rette

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL

SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL SPØRGESKEMA OM TÆNDER OG TRIVSEL Datoen i dag: / / dag måned år 1. Er du en dreng eller en pige? Dreng Pige 2. Hvornår blev du født? / / Alder dag måned år 3. Når du tænker på dine tænder eller din mund,

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler?

Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? Beck Depressions Test - ( søg: BDI = Beck Depression Inventory). Hvilket af disse 4 x 21 udsagn beskriver bedst, det som du føler? På den følgende liste skal du finde de emotionelle sætninger og udsagn,

Læs mere

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid?

Dine vaner. Dagens dato. Hvornår er du født? 2. Er du dreng eller pige? 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Dagens dato 2 0 Dato Måned År 1. Hvornår er du født? Dato Måned 1 9 År 2. Er du dreng eller pige? Dreng Pige Dine vaner 3. Dyrker du sport eller motion uden for skoletid? Nej Skriv hvad 4. Hvor mange timer

Læs mere

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab

Livsduelige børn trives. Hillerødsholmskolen. Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik. Faglighed og fællesskab Livsduelige børn trives Hillerødsholmskolen Hillerødsholmskolens trivsels- og mobbepolitik Faglighed og fællesskab Et godt sted at lære - et godt sted at være... Tryghed og trivsel Trivsel er i fokus på

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk

7 enkle råd. - til at få det bedre. Henriette Hagild.dk 7 enkle råd - til at få det bedre Henriette Hagild.dk 1 Henriette Hagild 7 enkle råd - til at få det bedre Saxo Publish 2 7 enkle råd til at få det bedre 5 7 gode råd 7 enkle råd 7 Livshjulet 9 1. Du er

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010

Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Region Midtjyllands folkesundhedsundersøgelse: Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 er en spørgeskemaundersøgelse af borgernes sundhed, sygelighed og trivsel. I kraft af en stikprøvens størrelse

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte

GRASS. Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Løbenummer: GRASS Skema 2 (6 uger) Spørgeskema om livskvalitet ved forhøjet stofskifte Dette spørgeskema drejer sig om, hvordan det har påvirket dig at have forhøjet stofskifte. Besvar hvert spørgsmål

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Er du klar over det mand?

Er du klar over det mand? Er du klar over det mand? Det behøver ikke være kedeligt at leve længere Mange mænd spiser for meget, bevæger sig for lidt, ryger og drikker for meget alkohol. Og de knokler på arbejdet. Men de snakker

Læs mere

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr

Kultur og samfund. Tro og Ritualer. Totemdyr Tro og Ritualer Totemdyr TRIN 1 Opgave: Lav dit eget totemdyr Lad eleverne lave deres eget totemdyr. De skal selv finde på, hvilke egenskaber dyret skal have. Tag udgangspunkt i følgende spørgsmål Hvad

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Afslut dine relationer. ordentligt

Afslut dine relationer. ordentligt Din personlige udvikling Ofte er vi ikke klar over, hvor meget det påvirker vores fremtidige liv, når vi ikke får sagt ordentlig farvel til dem, der betyder noget for os. Dem, vi bliver uvenner med eller

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering:

Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Bøgevangskolens Undervisningsmiljøvurdering: Udarbejdet foråret 2013 Ifølge lov om elevers undervisningsmiljø skal uddannelsesstedets ledelse sørge for, at der udarbejdes en skriftlig vurdering af det

Læs mere

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende.

SELVHJÆLP. Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. PSYKISK SELVHJÆLP Informationer til dig, der har været udsat for en voldsom oplevelse - og til dine pårørende. NORMALE, ALMINDELIGE MÅDER AT REAGERE PÅ EFTER EN VOLDSOM OPLEVELSE. Hvis du ikke kender til

Læs mere

Spørgeskema til torticollis-patienter

Spørgeskema til torticollis-patienter Spørgeskema til torticollis-patienter Denne undersøgelse er lavet til alle, der har diagnosen torticollis. Så har du torticollis og lyst til at deltage kan du udfylde skemaet på de følgende sider. Formål

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1

Trivselsplan Bedsted Skole 2012 1 Trivselsplan 1 Trivselsplan Bedsted Skole er en skole, der lægger vægt på: Ansvar, omsorg og respekt Vi arbejder for: At der er plads til alle, og vi passer godt på hinanden. Hvor alle lærer at lytte til

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland

SAYLE. Sårbarhedsundersøgelser 2008/09. på gymnasiale uddannelser i. regionerne Syddanmark og Midtjylland SAYLE Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 på gymnasiale uddannelser i regionerne Syddanmark og Midtjylland Center for Selvmordsforskning - www.selvmordsforskning.dk Sårbarhedsundersøgelser 2008/09 Center for

Læs mere

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov

Bond & Salskov. En tabubelagt udfordring. Bond & Salskov Bond & Salskov En tabubelagt udfordring Dagens program Kort præsentation Partnervold Min historie Dialog i grupper Tak for i dag v. Mariann Salskov v. Marianne Baagø v. Mette Bond v. Mariann Salskov Hvem

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel

Ilse Sand. Sig ordentligt. farvel Ilse Sand Sig ordentligt farvel 1 Sig ordentligt farvel! Denne vejledning må gerne kopieres og foræres til familie og venner. Forord Mange problemer skyldes brudte relationer, som man ikke har fået sagt

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Tør du tale om det? Vejledning Til denne øvelse er det en forudsætning at have gennemgået de 5 voldsformer. De 24 breve er bygget på rigtige breve og historier fra børn og unge. Ved at læse andre børns oplevelser kan det

Læs mere

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet.

Bjørn Dean Petersen. TankeRevision 2015. Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. Bjørn Dean Petersen TankeRevision 2015 Et gratis PC og Smartphone program, som kan forbedre din og dine omgivelsers livskvalitet. www.tankerevision.dk 1 TankeRevision 2015 Copyright 2015 ved Bjørn Dean

Læs mere

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold

Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Guide: Sådan undgår du vold i dit parforhold Maria Jensen blev banket, spærret inde og næsten slået ihjel af sin kæreste. Da hun forlod ham, tog han sit eget liv Af Jesper Vestergaard Larsen, 14. oktober

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det?

Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Mobning på arbejdspladsen Side 1 af 6 Mobning på arbejdspladsen Hvad er det, og hvad skal vi gøre ved det? Af Stina Rosted Det engelske ord mob betegner en gruppe gadedrenge, der strejfer omkring og undervejs

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Københavnerbarometer 2011

Københavnerbarometer 2011 Københavnerbarometer 2011 3-06-2011 Powered by Enalyzer Survey Solution 1 Er du... Procent Antal Dreng 47% 149 Pige 53% 167 10 316 2 Hvilken skole går du på? Procent Antal Amager Fælled Skole 0 Bavnehøj

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant

Eksamensangst 2014. 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Eksamensangst 2014 1.Education: Hvad er angst? 2. Den kognitive diamant Ressourceøvelse Hvad var du god til som barn? I børnehaven? I skolen? I frikvarteret? På sportspladsen?... Noter ned & hold fast.

Læs mere

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer

Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Lev med dine følelser og forebyg psykiske problemer Psykolog Casper Aaen Lev med dine følelser Svært ved at håndtere følelser Man viser glæde, selvom man er trist Man overbevise sig selv om at man ikke

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Materiale til spiller i OIK:

Materiale til spiller i OIK: Materiale til spiller i OIK: Du har valgt at spille ishockey i OIK!!!! Enten starter du nu som ny spiller, eller også har du været her i nogen tid, og har allerede fundet glæden ved at bruge fritiden på

Læs mere

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale

Sorg og kriseplan. For Brorsonskolens Forældre og personale Sorg og kriseplan For Brorsonskolens Forældre og personale Vedtaget i Skolebestyrelsen august 2010 Indhold. 1. Skilsmisse, alvorlig sygdom, forældre i krig, kaossituationer o.l. 2. Når et barn mister i

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie

sammenbragte Guide Sådan får du den familie til at fungere sider Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til jer som familie 22Foto: Scanpix sider Guide Marts 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan får du den sammenbragte familie til at fungere Sådan kommunikerer i bedst med hinanden Gode råd og øvelser til

Læs mere

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24)

Et hul i taget. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 3 Et hul i taget Ugens tekst og referencer: Luk 5,17-26. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: En ven kan være mere trofast end en bror. (Ordsp 18,24) Hovedformålet er, at

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Hvad er stress? skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb

Hvad er stress?  skal bare lige Oplever du stress, vil jeg først og fremmest give dig et håb Hvad er stress? Kender du til at gå rundt om dig selv og sige, at du har travlt og ikke kan nå alt det, du skal og gerne vil?! Bliver du mere fortravlet over at skulle holde fri?! Når vi stresser eller

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Mental sundhed i skolen

Mental sundhed i skolen TRIVSEL OG MENTAL SUNDHED JANUAR 2011 Mental sundhed i skolen Af Professor Karen Wistoft Hvad vil det sige at kunne se mening med tingene, at have et positivt selvbillede og samtidig kunne indgå i ordentlige

Læs mere

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET)

UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) UNGE, KRÆFT & SEKSUALITET (FERTILITET OG INTIMITET) HVEM ER JEG Stine Legarth, 29 år Frivillig gruppeleder i Drivkræften, København Ansat som projektleder i Drivkræften Ergoterapeut Studerer cand.pæd.pæd.psyk

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Den interviewede - Sabine. Okay Okay

Den interviewede - Sabine. Okay Okay Interviewer holde øje med hvordan det går med interviewet fordi det er en af de første gange vi laver et af de her interview, så de sidder lige og holder øje, okay? Yes Er vi klar til at starte? Observatør

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen!

Spørgeskema Sundhedsprofil Standard. Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Dine svar og resultater er 100% anonyme! HUSK! Udfyld skemaet og tag det med til undersøgelsen! Spørgeskema Sundhedsprofil Standard Falck Healthcare s Sundhedsprofil består af dette spørge skema samt en

Læs mere

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk

Efterfødselsreaktion kan jeg få det? Til kvinden: www.libero.dk Til kvinden: kan jeg få det? Hvad er en efterfødselsreaktion? Hvordan føles det? Hvad kan du gøre? Hvordan føles det? Hvad kan jeg gøre? Vigtigt at huske på Tag imod hjælp. Bed om hjælp. www.libero.dk

Læs mere