Livet er dit Tag det, brug det,skab det!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Livet er dit Tag det, brug det,skab det!"

Transkript

1 v. 4.0 Livet er dit Tag det, brug det,skab det! Opgavehæfte 1

2 Kolofon 2

3 1. LIVSKVALITETEN I DANMARK Hvad er livskvalitet for dig? Livskvalitet er Hvad skal der til for, at du får det rigtigt godt? Hvad ville du ønske dig, hvis du kunne få 3 ønsker opfyldt?... Hvad kunne du selv gøre for, at de går i opfyldelse? Diskutér i klassen, hvad I har fundet frem til. Lav et spørgeskema med 10 vigtige spørgsmål om livskvalitet. Interview folk i det nærmeste supermarked. Stil dem spørgsmålet: Hvad er et godt liv? Fortæl i klassen hvad I oplevede. Skriv en liste over de faktorer, der bør indgå, når du skal vurdere og sammenligne danskeres livskvalitet i forhold til andre landes f.eks.: gennemsnitsløn antal børn i gennemsnit antal skilsmisser i gennemsnit 3

4 gennemsnitlig levetid medicinforbrug selvmordshyppighed etc. naturrigdomme Sammenlign jeres besvarelser i klassen og lav en fælles liste herudfra over de faktorer, I mener bør indgå i sådan en liste. Middellevetiden kan udtrykkes som det gennemsnitlige antal år, som Find i Statistisk Årbog middellevetiden for mennesker i forskellige lande. Find argumenter for, hvorfor at: kvinder overalt lever længere end mænd mennesker på Island og i andre lande lever længere end mennesker i Danmark Invitér skolens læge på besøg i klassen. Bed vedkommende om at give jer en introduktion til, hvordan man som læge kan få et indtryk af danskeres livskvalitet. Hvilke skavanker har børn og unge idag, og hvad siger de om deres livskvalitet? Tror du, man kan blive syg, hvis man ikke har en god livskvalitet? Hvordan er DIN livskvalitet for tiden? Skriv et kort digt, mal et billede, lav en sang eller find et stykke musik, der illustrerer din oplevelse af livet lige nu. Lav en collage i A-3 format, der beskriver dig og de elementer, der indgår i din livskvalitet. Sæt jeres sider op i klassen og fortæl lidt om, hvad de forestiller. Diskutér i klassen: er et langt liv altid at foretrække frem for et kort? hvad er et indholdsrigt liv? 4

5 bør man tillade aktiv dødshjælp? (Hvorfor/hvorfor ikke?) hvordan skildres det gode liv i medierne? svarer det til jeres forestillinger? hvem har økonomiske interesser i at bestemme, hvad det gode liv skal være? 5

6 2. VINDERE OG TABERE Hvad er personlig styrke? Lav en kort novelle om et menneske, der har en stærk personlighed. Skriv hvad vedkommende kommer ud for i løbet af en hård dag og hvordan han/hun tackler det. Lad det skinne igennem hvilke egenskaber og handlemåder, der viser, at dette menneske har personlig styrke. Hvilke barndomserfaringer er medvirkende til, om man opfatter sig som taber eller vinder? Skriv en opdigtet historie om et livsforløb for en person, som i din alder opfatter sig selv som taber eller vinder. Find frem til en personlighed, som du mener er - eller har været - værdifuld for verden. Undersøg personens livshistorie og skriv et kort resumé heraf. Undersøg hvilke personlige egenskaber og hvilke faktorer i livshistorien, der har indflydelse på din persons gøren og laden. Lav en præsentation af din person og hold et foredrag for de andre herom, hvori du begrunder, hvorfor netop denne person er værdifuld. Kunne du forestille dig, at du udviklede de samme egenskaber og blev lige så værdifuld? Hvad er en vinder?: én alle kan lide én, der tjener mange penge én, der ikke går op i sin økonomi én, der altid ved hvad han/hun skal sige én, der ikke behøver at træde på andre én, der ser godt ud én, andre piger/fyre synes godt om én, der synes godt om sig selv Eller:... 6

7 Hvad er en taber: én, der på forhånd opgiver én, der ikke tør være uvenner én, der altid viser sine følelser én, der er for nem at mobbe én, der kun er optaget af penge og ting Eller:... Diskutér om piger og drenge har samme opfattelse af vindere og tabere. Tænk over den sidste konflikt, du stod i. Reagerede du som taber eller vinder? Skriv hvad der skete, og hvad du gjorde Kunne - eller burde - du have gjort noget anderledes? I hvilke situationer er det, at du føler dig som taber? Hvordan kunne en god ven hjælpe dig med at vende din taberposition til en vinder-position? Diskutér i klassen, hvor gode eller dårlige I er til at hjælpe hinanden ud af fastlåste roller. 7

8 3. KEND DIG SELV Hvordan er din selvopfattelse? Synes du, at du er: ja i tvivl nej sund fysisk stærk harmonisk ærlig følsom kærlig smuk seksuelt tiltrækkende elsket livsglad åben social god fri humoristisk kedelig intelligent fornuftig tålmodig selvstændig viljestærk ambitiøs engageret kreativ ansvarsbevidst samvittighedsfuld fuld af kampånd modig fuld af selvtillid en succes dybsindig en fiasko Sæt dig sammen med din bedste ven i klassen. Bed vedkommende gætte, hvad du har svaret ved de enkelte ord. Undersøg om der er overensstemmelse mellem din besvarelse og din vens forestillinger? 8

9 Hvordan skal man være for at være "rigtig" i jeres klasse. Skal man: lave lektier og være klog lade være med at lave lektier og være frisk have en kæreste være seksuelt erfaren drikke sig fra sans og samling lade være med at ryge og drikke Eller:... Hvad er du god til?... Bliver disse ressourcer set og værdsat i din klasse? Er der plads i klassen til en person, der er som du? Hvad er idealet i klassen: at man kan klare alt? at man indrømmer sine svage sider Eller:... Sæt dig sammen med en god ven i klassen og find ud af, om I lægger pres på hinanden. Er jeres indbyrdes konkurrence god eller dårlig? Diskutér i klassen, hvad I har fundet frem til. 9

10 4. KÆRLIGHED Hvilke tanker får du, når du hører ordet kærlighed? Lav en liste over ord, som er sammensat med kærlighed, f.eks. : broderkærlighed, næstekærlighed etc. Prøv om du kan forklare, hvad der karakteriserer de forskellige former for kærlighed Er kærlighed: at tillade hinanden alt at kontrollere at give sit barn frie tøjler at komme med gode råd at forbyde farlige ting at lade barnet selv lære af de sår og skrammer, det får Eller:... Hvordan skal et lykkeligt kærlighedforhold udfolde sig? Beskriv en dag i dit kommende liv, hvor du er sammen med dit barn. Hvordan viser du som voksen din kærlighed til dette barn? Janteloven, som er udformet af forfatteren Axel Sandemose, ser således ud: 10

11 1. Du skal ikke tro, at du er noget 2. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os 3. Du skal ikke tro, at du er klogere end os 4. Du skal ikke bilde dig ind, at du er bedre end os 5. Du skal ikke tro, at du ved mere end os 6. Du skal ikke tro, at du er mere end os 7. Du skal ikke tro, at du duer til noget 8. Du skal ikke le ad os 9. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig 10. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget Skriv Janteloven om, så den bliver til en positiv jantelov, f.eks: 1. Du skal tro, at du er noget... etc. Hæng den positive Jantelov op i klassen 11

12 5. VENSKAB Hvordan definerer du et venskab? man under den anden det bedste man kan snakke godt sammen man deler alt med hinanden man kan bruge hinanden når man ikke har andre man har ikke uløste konflikter man er ikke misundelige på hinanden man dækker altid over hinanden Hvordan er du som ven? man kan altid regne med dig du vil ikke lade andre tyrannisere din ven du har ikke brug for venner du vil godt hjælpe, hvis du har lyst den dag Diskutér jeres besvarelser i klassen. Beskriv en situation, hvor du optrådte som en god ven og en situation, hvor du svigtede en ven. Læs din beskrivelse op i klassen og, hvis du tør, hør de andres kommentarer til din handlemåde Overvej, om du bruger dine evner for at være en god ven så godt, som du kunne ønske dig det. Tænk over, hvem du føler dig forbundet med og overvej, om du har fortalt vedkommende det. Skriv et brev til en opdigtet ven. Skriv heri, hvad du forlanger af din ven, og hvad du selv vil tilbyde i venskabet. 12

13 Lad to i klassen lave et ekstemporalspil om et venskab. Åbningsreplik: " Jeg er faktisk ret ked af, at du har snakket bag om ryggen på mig. Jeg hørte fra Louise at..." En tilskuer kan afbryde spillet ved et klap og kan så erstatte en af de spillende med sin version af sagen, indtil den næste tilskuer afbryder. Diskutér, hvad spillet siger om jer. Hvem føler du mest ansvar overfor? dig selv din kæreste en søster eller bror dine forældre dine klassekammerater din ven/venner din lærer din Gud 13

14 6. FAMILIE, FORÆLDRE OG BØRN Hvilke krav kan børn stille til deres forældre? Forældre skal sørge for: at barnet føler sig elsket uanset hvad at barnet får ros, hvis det har opført sig ordentligt at barnet bliver stolt af sig selv at barnet lærer at indordne sig at barnet lærer at omgås andre mennesker Diskutér ud fra jeres besvarelser hvilke behov et barn skal have dækket i sin familie. Ethvert familiemedlem er med til at bestemme og afgøre, hvad familien kan og ikke kan. Du er også med til at gøre din familie til det, den er. Hvilke krav kan din familie stille til dig? at du passer din skole at du er der til måltiderne at du holder aftaler at du ikke sviner familien til Abraham Maslow har beskrevet menneskers behov i en behovspyramide. Han siger vi dels har nogle grundlæggende behov, f.eks. behovet for at mad og drikke, og dels mere "luksus" -prægede behov, som f.eks. at realisere sig selv o.l. De grundlæggende behov skal dækkes, hvis et menneske skal have overskud til at indgå i sociale sammenhænge og udvikle sin personlighed. Maslows behovspyramide: selvrealisering respekt, anerkendelse sociale behov 14

15 tryghedsbehov fysiologiske behov Børn får ikke altid opfyldt alle deres behov i deres familie. Diskutér jer frem til, hvad et barn og en ung kan gøre for ikke at blive "offer" for forholdene i deres familie. Hvad er en god familie? Lav en historie om en dag i en families liv. Beskriv heri den familieform, du kunne ønske blev din engang. Skriv hvad familien laver sammen på denne dag og fortæl om de værdier, der præger samværet. Et misbrugt barn fortæller sjældent om sine problemer. Har et barn eller en ung været udsat for vold og krænkelser, kan vedkommende reagere med selv at være barsk og utilnærmelig eller ved at være undselig og tilbageholdende. Overvej, om du i din omgangskreds har personer, der på forhånd er afvisende. Tænk over, hvad den afvisende holdning er udtryk for. Og overvej om du kan finde en måde at komme vedkommende imøde. 15

16 7. LIVSSTIL Hvor mange timers krævende motion, hvor du puster og sveder, får du hver uge? 0 timer ca. 1/2 time ca. 1 time 2-3 timer 4 timer eller mere Hvordan er dine spisevaner? jeg spiser, hvad jeg har lyst til jeg spiser sundt nok jeg spiser usundt jeg æder mig tyk og fed jeg tillader mig ikke at spise mig mæt Drikker du øl, vin og spiritus?... Ryger du? nej, jeg ryger ikke ja, dagligt ja, af og til i gennemsnit om dagen er det... cigaretter Lav en oversigt over, hvem der ryger i jeres klasse. er det flest piger eller drenge? hvorfor er de begyndt at ryge? hvem vil gerne holde op? hvad koster deres forbrug? Hvordan vurderer du din egen livsstil? jeg har et positivt forhold til min måde at leve på jeg har ikke taget stilling jeg har det ikke godt med min måde at leve på jeg er flov over mig selv 16

17 Hvordan vurderer andre din livsstil? Dine forældre Dine lærere Dine klassekammerater Dine venner Er der forhold ved din livsstil, du kunne tænke dig at ændre? I givet fald hvilke?... Hvilke personer påvirker din livsstil?... Er jeres kontakt afhængig af, at du har den livsstil, du har? Kunne du ændre din livsstil og samtidigt fortsætte din kontakt med den eller disse personer? Beskriv en person, som lever, som du kunne tænke dig det. Hvori ligger forskellen mellem din og vedkommendes livsstil? 17

18 8. VOLD OG KRÆNKELSER Hvad definerer du som vold? Er vold: at blive slået, pisket etc. så det gør rigtig ondt at blive mobbet at blive isoleret og holdt udenfor at blive udsat for ting man ikke bryder sig om Hvordan definerer du en krænkelse? Er en krænkelse: at nogen går over ens grænse at blive misforstået at blive betragtet som dummere end man er at skulle tilpasse sig forældres normer at skulle tilpasse sig skolens normer Hvordan reagerer du på den vold og de krænkelser, du selv udsættes for? Bliver du: handlingslammet bange opfarende aggressiv voldelig Hvordan vurderer du dine egne reaktioner. Er de: hensigtsmæssige uhensigtsmæssige 18

19 Skriv et brev, hvori du gør rede for sagsforløbet vedr. en krænkelse, du selv har været ude for. Skriv brevet i 3 faser. 1. Beskriv forløbet uden at blande dine følelser ind i det 2. Beskriv de følelser, der fulgte med krænkelsen 3. Skriv hvad en passende straf vil være og om du tilgiver eller ej Skriv til den eller de personer, der krænkede dig og fortæl, hvad du ville gøre, hvis en tilsvarende situation opstod i dag. Tænk på en situation, hvor du har oplevet, at andre var udsat for vold eller krænkelser. Hvordan reagerede du? Hvordan vurderer du nu din reaktion? Hvad ville du gerne have gjort anderledes. Hvad vil du gøre næste gang? Seksuelle krænkelser er meget almindelige. Find et eksempel fra en avis (prøv Ekstra Bladet). Diskutér, hvorfor den slags sker, og hvorfor det er så interessant for journalister at skrive om det. Sælger den slags historier aviser? Find i aviser omtaler af forskellige voldelige sitationer. Diskutér hvorfor disse situationer opstår. Find frem til på hvilken måde, familien, skolen, klubberne og samfundet kan modvirke vold. 19

20 9. UDDANNELSE OG ARBEJDE Hvad skal dit kommende liv handle om? at overleve at gøre karriere at tjene penge at arbejde at arbejde, hvor lønnen er god at arbejde hvor jobbet er spændende at arbejde et sted, hvor jeg har indflydelse at være kreativ at arbejde politisk sex at have det godt at få mine behov opfyldt parforhold at få børn at have gode venner at leve i harmoni med mig selv at gøre verden bedre at tjene Gud Skriv hvilke krav, du kunne tænke dig at stille til dit kommende arbejdsliv. Dit arbejde skal være præget af: samarbejde at alle er lige konkurrence sikkerhed i ansættelsen megen fritid at der er plads til min familie at jeg kan realisere mig selv udfordringer rutine muligheder for at blive berømt respekt for miljøet god omgangstone 20

21 Diskutér jeres krav og bed skolens vejleder vurdere, om fremtidens arbejdskraft kan regne med at få sådanne krav opfyldt. Hvilke jobs opfylder bedst kravene? Invitér en repræsentant for en lokal virksomhed på besøg i klassen. Bed vedkommende om at lave et oplæg om, hvordan man på virksomheden forholder sig til de ansattes livskvalitet. Invitér en ildsjæl på besøg i klassen. Det kan være en politiker, en kunstner eller en person, der har startet et græsrodsprojekt. Bed vedkommende fortælle om sit engagemnet, hvad det tager af tid og hvilke oplevelser, det har bragt. Lav en liste over de sammenhænge, hvor du er nyttig nu og i fremtiden, og hvor din indsats betyder noget. 21

22 10. FYSISK SYGDOM Hvordan synes du dit fysiske helbred er for tiden? 1 meget godt 2 godt 3 hverken godt eller dårligt 4 dårligt 5 meget dårligt Hvor stærk er din krop? 1 meget stærk 2 stærk 3 hverken stærk eller svag 4 svag 5 meget svag Har du for tiden nogle af følgende gener? nej ja, ja, lidt meget smerter/ubehag i skulder/nakke smerter/ubehag i ryg/lænd smerter ubehag i arme, hænder, ben, knæ, hofter eller led hovedpine hjertebanken ængstelse, nervøsitet, uro eller angst søvnbesvær, søvnproblemer nedtrykthed/deprimeret eller ulykkelig træthed mavesmerter, ondt i maven fordøjelsesbesvær, tynd/hård mave eksem, hududslæt, kløe forkølelse, snue, hoste åndedrætsbesvær, forpustethed underlivsgener Kontakt en praktiserende læge, en skolesygeplejerske eller en sundhedsplejerske og interview vedkommende om hvilke forhold, 22

23 der synes at gøre folk syge. Fortæl i klassen hvad du har fundet frem til. Kontakt den nærmeste vuggestue eller børnehave. Interview de ansatte om børnenes sundhedstilstand. Bed om at få forklaringer på, hvorfor børnene har det sådan. Hvilke følelser er for dig knyttet til sygdom: jeg er bange jubi, i seng og slippe for skolen øv, jeg er altid uheldig det kom som et lyn fra en klar himmel jeg har selv bedt om det Ser du en fordel eller en ulempe ved at blive syg?... Hvordan opfatter du sygdom? sygdom er min egen skyld sygdom er noget, der springer på mig jeg bliver syg, når jeg trænger til at slappe af jeg bliver aldrig syg, for det vil jeg ikke være Hvilken plads skal sygdom have i dit fremtidige liv: det bestemmer jeg da ikke 23

24 jeg skal nok holde sygdom på afstand jeg har jo et svageligt helbred jeg er ikke til at slå ud Diskutér i grupper på fire: Hvor meget af din førlighed skulle du miste, før du hellere ville være død? Dine arme? Dine ben? Ved du godt, at du hver dag er i fare i trafikken? Passer du på dig selv? 24

25 11. PSYKISK SYGDOM Dit humør fortæller, hvordan du har det med dig selv. Er du oftest: lallende glad svingende melankolsk trist ærgerlig træt nervøs Diskutér i klassen: Hvad vil det sige at være skør? Kender du nogen skøre mennesker, og hvordan er de? Kan man selv gøre noget for at blive mindre skør? Er det altid dårligt at være skør? Alle mennesker har deres egen virkelighed. Oplever du, at du og din virkelighed bliver: forstået misforstået Er du nødt til at skjule, hvem du i virkeligheden er, eller kan du være dig selv med fuld musik: du bliver accepteret, uanset hvad du gør du møder modstand, uanset hvad du gør du er nødt til at være på vagt det meste af tiden du bliver elsket af dem, der er vigtige for dig 25

26 Mange mennesker har følt sig som H. C. Andersens grimme ælling. Mens de voksede op, fandt de ikke mennesker, de følte sig på bølgelængde med. De følte sig forkerte. De troede, at alle andre var rigtige, og kun de var ved siden af. Senere hen viste det sig så, at det er svært at finde "sjælsvenner," før man er gammel nok til virkelig at vide, hvem man selv er. Men det hjælper undervejs at vide, at mange andre mennesker også inderst inde føler sig alene og anderledes. Lav en kort historie om en ung, der har så megen glæde og styrke indeni, men konstant bliver misforstået. Læs jeres historier op i klassen. 26

27 12. EKSISTENTIELLE PROBLEMER Diskutér historien om Casper. Hvilke fremtidsperspektiver tegner der sig for ham? Hvad skal der til for at hans ensomhed brydes? Hvordan er din livsopfattelse? føler du dig tilpas i din krop accepterer du dig selv er du for det meste glad synes du at dit liv er kedeligt tænker du ofte negative tanker om dit liv bekymrer du dig tit fortryder du ofte dine handlinger føler du dig tit ensom tænker du somme tider på at begå selvmord tror du andre snakker dårligt om dig tager du dine problemer som en udfordring når du er trist, giver du så dig selv skylden når du er trist, giver du så andre skylden har du svært ved at tilgive giver du altid andre skylden Hvordan kan du få en bedre livsopfattelse? Hvordan kommer din livsopfattelse til udtryk i den måde, du lever på? Find frem til et musikstykke, der illustrerer din livsopfattelse. Spil det i klassen og bed de andre om at skrive de ord ned, som de forbinder med dette stykke musik. Diskutér, hvad I finder frem til. Lav hver et anonymt digt om ensomhed på et A4-ark. Hæng jeres digte op i klassen. 27

28 Bed jeres bibliotekar om en oversigt over selvmordshyppigheden i forskellige lande. Undersøg selvmordshyppigheden i Danmark i forhold til andre industrialiserede lande og i forhold til lande i den tredie verden. Diskutér jer frem til hvilke grunde, der kan være til disse forhold. Lav en novelle om en ung, der begår selvmord. Beskriv hvilke oplevelser og følelser, der går forud for selvmordet. Skriv også, hvordan de efterladte reagerer. Sorg kan blive til glæde. Lav en collage, der viser det. 28

29 13. PERSONLIG UDVIKLING Hvilke værdier hos dig selv sætter du højt? Du er: ærlig flittig trofast initiativrig positiv barsk ironisk Når du skal beskrive dine egne værdier, er det så med en følelse af stolthed flovhed ængstelse afmagt Hvad siger disse følelser om dit forhold til dig selv?... Mange mennesker er ikke opmærksomme nok på deres egne og andres værdier. Andre mennesker er noget af det vigtigste for os. Hvornår har du senest fortalt en anden: at du kan lide ham/hende hvad du er god til hvad du synes vedkommende er rigtig god til at du har brug for den anden at den anden kan regne med dig 29

30 Hvordan tror du, at dine klassekammerater synes om dig? Tror du, at de betragter dig som: irriterende en gave uinteressant dejlig ligegyldig spændende barnlig svag moden en god kammerat en dårlig kammerat Hvordan påvirker dine forestillinger om, hvad andre synes om dig, din kontakt med andre? du tror, at alle kan lide dig du tror, at alle hader dig du føler du aldrig bliver værdsat du har svært ved at snakke med folk du har meget at byde på du er ikke sjov at være sammen med Hvordan vil du gerne have, at andre betragter dig? Vil du gerne blive omtalt som: morsom begavet rolig charmerende livsglad cool smart 30

31 afbalanceret Hvad forhindrer dig i at blive det? Hvad kan du selv gøre for det?... Tænk over, hvilke situationer, der plejer at slå dig ud. Forestil dig, at du kan gå til dem på en ny og sejrrig måde. Beslut dig for én situation. Beskriv den her. Skriv, hvad du plejer at gøre og hvad du tænker på at gøre næste gang.... Lav en illustration eller collage af livet som en opdagelsesrejse med alle de spændende ting, du regner med vil ske for dig. Hvad kan du selv gøre for at dit liv skal blive så spændende? 31

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER

BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BLIV DIN EGEN OMSORGSFULDE FORÆLDER BEHOV FOR SELVREALISERING At opnå sine mål. Realisere og udvikle specielle potentiale og kompetencer. Højdepunktsoplevelser, spiritualitet. BEHOV FOR ANERKENDELSE Alle

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen

Mødre Døtre. kvinder i to kulturer. Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job. Det er vigtigt at tale sammen & kvinder i to kulturer Mødre Døtre Vær aktiv Brug de mange muligheder! Døtre i dialog Det var ligesom at have to job Rollemodel på fuldtid Det er vigtigt at tale sammen Vejen til viden Biblioteket blev

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Når uenigheden gør ondt

Når uenigheden gør ondt Når uenigheden gør ondt Morten Hinz er DOKS-organist og desuden uddannet konfliktmægler på Center for Konfliktløsning. Her beskæftiger han sig med samarbejdets svære kunst og forskellige måder at tackle

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

En guide for transkønnede

En guide for transkønnede En guide for transkønnede Indholdsfortegnelse OM EN GUIDE FOR TRANSKØNNEDE... 3 FORORD... 4 AFSNIT 1. TRANSKØNNET HVAD BETYDER DET?... 7 AFSNIT 2. SPRING UD FOR FAMILIE & VENNER?... 13 AFSNIT 3. HORMONBEHANDLING

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Når vi rammes af en voldsom hændelse

Når vi rammes af en voldsom hændelse Når vi rammes af en voldsom hændelse Håndbogen er udarbejdet som hjælp til dig, din famile og kollegaer. Når vi rammes af en voldsom hændelse En traumatisk hændelse er enhver begivenhed, der kan anses

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

Veteraner og pårørendes ønsker og behov

Veteraner og pårørendes ønsker og behov Bilag 6 Resultat af fokusgruppeinterview Veteraner og pårørendes ønsker og behov Input til en dansk veteranpolitik 18. juni 2010 FORSVARETS PERSONELTJENESTE Indholdsfortegnelse 1. Indledning og hovedresultater...1

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom

Jo mere udsat jo mere syg. Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Jo mere udsat jo mere syg Om socialt udsatte danskeres sundhed og sygdom Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Udgivet af Rådet for Socialt Udsatte 14 Kolofon Oplag: 2. Grafisk produktion og layout:

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere