Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik"

Transkript

1 Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

2 Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune, Natur og Vand, Miljø og Teknik Forside: Løgfrølokalitet (vandhul 17) ved Hvidsten efter fjernelse af pilebuske Feltregistrering, lytning og ketsjning: Peter Skriver Tekst og fotos: Peter Skriver AQUA CONSULT Bispevej 37 G 8260 Viby J tlf.: /

3 Lavvandet vandhul ved Hvidsten (vandhul 13). Restaureret i 2008 med henblik på fremtidig indvandring af Løgfrø. Lokaliteten er normalt ynglested for Stor Vandsalamander, Lille Vandsalamander, Spidssnudet Frø og Butsnudet Frø, men i 2012 er der ikke fundet paddeyngel i vandhullet. Sandsynligvis på grund af det kolde forår. Eftersøgning af padder I perioden 9/4 til 7/ er Løgfrø blevet eftersøgt på 24 udvalgte lokaliteter ved Gassum og på 50 lokaliteter i et område i den sydlige del af Randers kommune, hvorfra der forelå en oplysning om et fund af Løgfrø for år siden. I foråret har natlytningen efter Løgfrø været meget vanskelig på grund af lave luft- og vandtemperaturer i yngleperioden fra ca. 20 april til medio maj. Faktisk er der ikke hørt en eneste Løgfrø ved normal aflytning fra bredden af vandhullerne. I stedet måtte natlytningen gennemføres ved hjælp af lytteudstyr, hvilket gjorde det muligt at høre et antal svagt kvækkende Løgfrøer. Der er dog ingen tvivl om, at de dårlige yngleforhold har påvirket både kvækningen og ynglesuccessen i Den eneste periode med egnede luft- og vandtemperaturer for de brune frøer og skrubtudse, indtraf i en kort periode med høje dagtemperaturer i slutningen af marts. Disse varme dage sluttede dog brat med udgangen af marts, og i stedet blev der, i hele april og det meste af maj, koldt både om dagen

4 og om natten. Disse forhold medførte, at der kun i meget begrænset omfang hørtes kvækkende padder i den normale yngleperiode. Da der stort set ingen paddeaktivitet var af brune frøer og af Skrubtudse i april og begyndelsen af maj, blev der i denne periode udelukkende ledt om dagen efter de paddeæg, der var lagt i slutningen af marts. De fleste af de 24 undersøgte vandhuller ved Gassum er i en god tilstand, hvilket overvejende skyldes at mange af disse er blevet restaureret af Randers Kommune de senere år. Derimod er mange af de undersøgte vandhuller i den sydlige del af kommunen mellem Paderup, Romalt, Ølst og Årslev, under fremskreden tilgroning på grund af udsivning eller udledning af næringsstoffer fra omgivende eller nærliggende dyrkede marker. Kun et fåtal af vandhullerne afgræsses af kreaturer, heste eller får, hvilket efterlader hovedparten af lokaliteterne med bredder der gror til med sumpplanter og vedvegetation, der skygger og dermed afkøler paddernes foretrukne lavvandede æglægningssteder. Samtidig er vandhullernes vandflade ofte dækket af alger og/eller et tykt lag andemad. En anden væsentlig hindring for paddernes ynglesucces er vandhuller, hvor der forekommer fisk eller hvor der foregår andeopdræt eller fodring af ænder. Der er hverken konstateret fisk eller andefodring i de 24 undersøgte vandhuller ved Gassum, men ud af de 50 undersøgte vandhuller i den sydlige del af kommunen er der konstateret fisk i 16, men der er sandsynligvis fisk i flere. Under alle omstændigheder påvirker fisk i vandhullerne padderne negativt, idet fiskene i mange tilfælde forringer vandkvaliteten og især æder paddernes yngel. Der er desuden fodring af ænder eller opsat andehuse ved 16 af vandhullerne. Halvdelen af disse indeholder samtidig fisk. Fodring af ænder forringer vandkvaliteten og ænderne æder paddernes haletudser. I et enkelt vandhul blev der udover fisk også konstateret Flodkrebs. På de efterfølgende kort over undersøgte lokaliteter, er vandhuller med padder omfattet af EUdirektivets bilag IV, markeret med rødt. I de efterfølgende tabeller er padder omfattet af EU-direktivets bilag IV ligeledes markeret med rødt. Art Vandhuller Strandtudse 1 Brun Frø 4 Løgfrø 7 Spidssnudet Frø 13 Skrubtudse 19 Stor Vandsalamander 28 Butsnudet Frø 32 Lille Vandsalamander 34 Tabel 1: Fund af padder i 74 vandhuller i Randers kommune 2012

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15 NR ID-NR NAT/DAG PADDELYT/ÆG ANDET DAG PADDEYNGEL ANDET 1 m sø 27/4-19/6 - næsten tør 2 m sø 27/4, 1/5 Spidssnudet Frø 1 kv 19/6 Spidssnudet Frø talrig Butsnudet Frø alm 3 m sø 27/4, 1/5 Løgfrø min. 5 kv Spidssnudet Frø 2 kv 19/6 Spidssnudet Frø talrig Skrubtudse 1 ad død 4 m sø 27/4, 1/5, 11/5 Løgfrø > 16 kv 19/6 Løgfrø få Stor Vandsalamander få 5 m sø m mo 27/4, 1/5, 11/5 Løgfrø 6-8 kv Løgfrø 2 ægsnore set 19/6 Løgfrø få Spidssnudet Frø få 6 uden id-nr 27/4, 1/5-19/6 - næsten tør 7 m sø 27/4, 1/5, 11/5-19/6 Løgfrø få Stor Vandsalamander alm Lille Vandsalamander 1 ad Butsnudet Frø alm 8 uden id-nr 1/5-19/6-9 uden id-nr 1/5-19/6-10 uden id-nr 9/4, 27/4, 1/5, 11/5, 18/5, 1/6 11 uden id-nr 9/4, 27/4, 1/5, 11/5, 18/5, 1/6-19/6, 7/7 Strandtudse 2 kv Strandtudse 5-6 ægsnore Stor Vandsalamander 3-4 Spidssnudet Frø flere Ll.Vandsalamander mange 19/6, 7/7 Stor Vandsalamander få Lille Vandsalamander alm Skrubtudse alm Strandtudse få Strandtudse > 800 genudsat 12 m sø 27/4, 1/5-19/6 - næsten tør 13 m sø 27/4, 1/5-19/6 Spidssnudet Frø 1 juv 14 uden id-nr 1/5-19/6 Stor Vandsalamander alm Lille Vandsalamander alm 15 uden id-nr 1/5-19/6 Lille Vandsalamander få 16 m sø 1/5-19/6 Stor Vandsalamander alm Lille Vandsalamander få 17 m sø 27/4, 1/5, 11/5 Løgfrø 2 kv 19/6 Stor Vandsalamander få Butsnudet Frø få 18 uden id-nr 1/5-19/6 Stor Vandsalamander alm 19 m sø 27/4, 1/5, 11/5 Løgfrø 3-4 kv 20/6 Stor Vandsalamander få Spidssnudet Frø få Butsnudet Frø alm 20 m sø 27/4, 1/5, 11/5-20/6 Stor Vandsalamander alm Spidssnudet Frø alm Lille Vandsalamander alm Lille Vandsalamander 1 ad 21 uden id-nr 27/4, 1/5, 11/5 Løgfrø 2 kv 20/6 Stor Vandsalamander alm Ll. Vandsalamander talrig 22 uden id-nr 27/4, 1/5, 11/5-20/6 Stor Vandsalamander få Spidssnudet Frø få Lille Vandsalamander få 23 m sø 1/5-20/6 -

16 24 m mo 1/5-20/6 Spidssnudet Frø 1 ad Lille Vandsalamander alm Lille Vandsalamander 1 ad 25 uden id-nr 15/4 Spidssnudet Frø 1 kv Brun Frø sp 15 æg Skrubtudse 1 æg 26 m sø 15/4 Spidssnudet Frø 1 ad tidligere fisk, nu måske fiskefri efter flere isvintre 21/6 Stor Vandsalamander få Ll. Vandsalamander talrig Butsnudet Frø få 21/6 Lille Vandsalamander få Lille Vandsalamander 1 ad Butsnudet Frø alm Butsnudet Frø 1 ad Skrubtudse få 27 m sø 15/4-21/6 Stor Vandsalamander 1 juv Lille Vandsalamander få 28 uden id-nr 15/4 Butsnudet Frø > 150 æg 21/6 Butsnudet Frø alm Karusse talrig 29 uden id-nr 15/4-21/6-30 uden id-nr 15/4 Butsnudet Frø > 70 æg 21/6 Butsnudet Frø alm Lille Vandsalamander få 31 m sø 15/4 Butsnudet Frø > 300 æg branddam med ø og andehus 20/6 Stor Vandsalamander få Lille Vandsalamander alm Butsnudet Frø alm 32 uden id-nr 15/4 Butsnudet Frø ca 15 æg med ø, fodertønde 33 uden id-nr 15/4 Butsnudet Frø ca 150 æg Skrubtudse > 25 æg Skrubtudse 3 ad døde Lille Vandsalamander 1 ad Karusse 20/6 - Nipigget Hundestejle talrig 20/6 Stor Vandsalamander få Skrubtudse få 34 uden id-nr 15/4-20/6 Stor Vandsalamander få Stor Vandsalamander 1 ad Lille Vandsalamander få Lille Vandsalamander 3 ad Skrubtudse talrig 35 m sø 15/4 - afgræsses af får 36 uden id-nr 15/4 Spidssnudet Frø > 30 æg Spidssnudet Frø 1 ad Butsnudet Frø > 200 æg 20/6 Lille Vandsalamander få Butsnudet Frø få Butsnudet Frø 1 ad 20/6 - Karusse 37 m sø 15/4 - fodertønde 20/6 Skrubtudse talrig Karusse 38 uden id-nr 15/4-20/6 Lille Vandsalamander få Butsnudet Frø få 39 m sø 15/4 Butsnudet Frø < 10 æg ø med andehus 20/6 Skrubtudse få sandsynligvis fisk 40 m sø 15/4 Spidssnudet Frø 3-4 kv Spidssnudet Frø 23 æg Brun Frø > 550 æg Skrubtudse 1 kv 20/6 Spidssnudet Frø alm Butsnudet Frø alm Butsnudet Frø 1 ad Skrubtudse alm Skrubtudse 1 ad Karusse 41 m mo 15/4 Skrubtudse ca 10 kv Butsnudet Frø 1 kv fodertønde Skovfirben Lille Vandsalamander få 20/6 Butsnudet Frø alm Skrubtudse få 42 m mo 15/4 Skrubtudse flere kv fodertønde 20/6 Butsnudet Frø alm Skrubtudse alm Nipigget Hundestejle alm fisk

17 43 uden id-nr 15/4 Butsnudet Frø 1 æg 20/6 Butsnudet Frø få 44 m mo 15/4 Butsnudet Frø ca 40 æg 20/6 Butsnudet Frø alm 45 uden id-nr 15/4-20/6 Stor Vandsalamander få Ll. Vandsalamander talrig Skrubtudse få 46 l sø 17/4-23/6 - eutrofieret 47 uden id-nr 17/4 Butsnudet Frø 5 æg med ø og plastikdug som bund 23/6 Lille Vandsalamander få Lille Vandsalamander 1 ad 48 l sø 17/4 Butsnudet Frø 1 æg 23/6 Butsnudet Frø få 49 l sø 16/4 - Guldfisk 21/6 Lille Vandsalamander alm Skrubtudse få 50 uden id-nr 16/4 - drænarbejde 21/6 Lille Vandsalamander alm pågår 51 l sø 16/4 - fodertønde 21/6 Ll. Vandsalamander talrig Lille Vandsalamander 1 ad 52 uden id-nr 16/4 Skrubtudse > 25 æg fodertønde 21/6 - Butsnudet Frø 3 æg tømmerflåde med andehus 53 m vh 16/4-21/6 Stor Vandsalamander alm 54 uden id-nr 16/4 - opfyldning langs nordsiden Lille Vandsalamander alm 21/6 Stor Vandsalamander få 55 l sø 16/4 - to øer 21/6 Stor Vandsalamander alm Lille Vandsalamander alm 56 uden id-nr 16/4 - oprenset 2011, tømmerflåde med andehus 21/6 Stor Vandsalamander få Lille Vandsalamander få 57 uden id-nr 16/4-21/6 Stor Vandsalamander få Stor Vandsalamander 20 ad Lille Vandsalamander 3 ad Butsnudet Frø 7 ad Skrubtudse 17 ad 58 uden id-nr 17/4 - ø med andehus 24/6 Stor Vandsalamander få Stor Vandsalamander 1 ad 59 uden id-nr 17/4 - med ø 24/6 Stor Vandsalamander 1 juv Lille Vandsalamander få 60 uden id-nr 17/4 - med ø 24/6-61 uden id-nr 17/4 - to tømmerflåder 24/6 Skrubtudse talrig Butsnudet Frø få 62 uden id-nr 17/4 Butsnudet Frø > 50 æg andehus 24/6-63 uden id-nr 17/4-24/6 Stor Vandsalamander 1 ad Skrubtudse 2 juv næsten tør tidligere Skalle Guldfisk udsat 2012 tidligere Guldfisk, døde under isvinter for få år siden Flodkrebs Nipigget Hundestejle talrig

18 64 uden id-nr 17/4-24/6 - Nipigget Hundestejle talrig 65 uden id-nr 17/4 Butsnudet Frø > 30 æg Skrubtudse > 10 æg 24/6 - Nipigget Hundestejle talrig 66 uden id-nr 16/4-21/6 Butsnudet Frø 1 ad næsten tør, flere små vandhuller oprenset for nylig 67 uden id-nr 16/4 Brun Frø 18 æg 23/6 - Nipigget Hundestejle talrig 68 uden id-nr 16/4 - fodertønde tømmerflå -de med to andehuse 69 l vh l mo 16/4 Brun Frø ca 200 æg fodertønde fodertømmerflåde andehus 70 l mo 16/4 Butsnudet Frø 5 æg opstemning af væld 71 uden id-nr 16/4 Butsnudet Frø 2 æg tømmerflå -de med andehuse, fodring 72 uden id-nr 16/4 Butsnudet Frø 1 ad død under opfyldning 73 l sø l mo 16/4 Butsnudet Frø > 30 æg opfyldning langs vestlige bred med jord og bygge affald 23/6 Lille Vandsalamander få Skrubtudse få 23/6 Stor Vandsalamander alm Lille Vandsalamander få Nipigget Hundestejle få 23/6 - eutrofieret 23/6 Stor Vandsalamander få Lille Vandsalamander få 23/6 Ll. Vandsalamander talrig 23/6 Butsnudet Frø få Guldfisk 74 l sø 16/4 - fodertønde 23/6 - eutrofieret sandsynligvis fisk Tabel 2: Padder i 74 undersøgte vandhuller i Randers kommune 2012

19 Strandtudse-haletudser er blevet opformeret efter forudgående indsamling og klækning af æg fra grusgrav ved Gassum. Strandtudse-projekt Randers Kommune har iværksat et projekt der har til formål at genoprette bestanden af Strandtudse ved Sødringholm og sydpå langs Randers Fjord til Støvringgård. Der har tidligere været strandtudser i Sødringholm-området og ved Støvringgård, men bestandene synes at være uddøde, idet der, uden resultat, er blevet lyttet gennem tre sæsoner i et større område omkring Sødringholm og langs Randers Fjords vestside. I løbet af foråret 2012 er der indsamlet fem-seks ægsnore af Strandtudse fra den kendte ynglelokalitet ved Gassum. Æggene er klækket i beskyttede bassiner og i begyndelsen af juli er de næsten forvandlede haletudser blevet overført til en række lavvandede strandsøer ved Sødringholm, der blev etablerede i efteråret Der er udsat over 800 strandtudse-haletudser i fire af strandsøerne ved Sødringholm, og et lignende antal er blevet genudsat i grusgraven ved Gassum hvor de kom fra.

20 Løgfrø-eftersøgning Gassum normalt forår koldt forår normalt forår stikprøvekontrol koldt forår Lok. kv yngel kv yngel kv yngel kv yngel kv yngel ? min ? + 8? > ? - - 7? + 17? + 2-3? 2-19? Tabel 3: Løgfrø-observationer ved Gassum Randers kommune syd 2012 Eftersøgningen af Løgfrø i 50 vandhuller i den sydlige del af Randers kommune skyldes, at en lokal herpetolog har meddelt at have fundet en Løgfrø på en vej øst for Vilstrup omkring 2000 til (Se kort 10). Efterfølgende er Løgfrøens ynglelokalitet forgæves eftersøgt i området i årene efter fundet. Det er heller ikke lykkedes at finde Løgfrø i området ved denne eftersøgning, men måske kan en lokalitet udpeges som et meget sandsynligt ynglested for Løgfrø omkring årtusindskiftet. Luftfotos fra 1999 og 2002 (se kort 11 og 12) viser at der netop i dette område forsvandt et stort lavvandet vandhul i forbindelse med grusgravning blot 400 m fra findestedet for Løgfrø. I 1999 var vandhullet stadig intakt og udfra luftfoto ser vandhullet ud til at have været lavvandet, idet der vokser små pilebuske ude i vandet. På luftfoto fra 2002 er halvdelen af vandhullet gravet væk ved grusgravning, og al vand er løbet ud på grund af gravning under vandhullets vandspejl. Der er derfor et rimeligt sammenfald med fundet af en Løgfrø på vejen i perioden , ca. 400 m fra vandhullet der ødelægges i perioden mellem 1999 og Løgfrøen kunne derfor være et individ der var på vej mod et andet levested, i stedet for det der var under ødelæggelse. Om Løgfrøen dermed er forsvundet fra området kan ikke afgøres med sikkerhed, men det er nok det mest sandsynlige. Dog er der efterladt en grusgravssø (se kort 13) efter grusgravningens ophør for få år siden, men om Løgfrøen kan have overlevet her har ikke kunnet afgøres ved denne undersøgelse.

21

22

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 201 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune 1 Indhold Stor Vandsalamander 3 Strandtudse 6 Grønbroget Tudse 8

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard

Bilag til: TA. Nr.: A17. Oprettet: Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard ne Dokumenttype: Bilag til TA til ekstensiv overvågning af padder Bilag til: TA. Nr.: A17 Version: 1 Oprettet: 9.6.2011 Forfattere: Lars Christian Adrados, Kåre Fog, Bjarne Søgaard Gyldig fra: 1.5.2011

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - rapport for 2011 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen, Bombina bombina, var

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Overvågning af padder 2010

Overvågning af padder 2010 NATURA 2000 INDSATSPLAN Lars Hansen Overvågning af padder 2010 Hansen Lars U DARBEJDET AF NATURKONSULENT. DK FOR K ERTEMINDE K OMMUNE 1 Indhold Indledning.. 2 Anbefalinger overvågning.. 3 Anbefalinger

Læs mere

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at

Arealet, hvor de 3 nye søer ønskes etableret er mark. Det er i ansøgningen oplyst, at Side 1/7 Amphi Consult v/per Klit Christensen Vistelhøjvej 5 6933 Kibæk Per.klit@mail.tele.dk Dato:11-03-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-4-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id

Lars Nielsen Søbyvej Odder. Mail: Sags Id Lars Nielsen Søbyvej 69 8300 Odder Miljø Rådhusgade 3 8300 Odder Mail: bhkv@post.tele.dk Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul matr. nr. 3f, søby by, Gosmer Der er søgt om tilladelse til at

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger.

Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Mellemste Suså registreringer af botanik og Bilag IV-arter i og omkring gamle åslyngninger. Arbejdsdokument udarbejdet for Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm af AGLAJA, juni 2009. Indhold Sammenfatning...3

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen

Holstebro Kommune Kirkestræde Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Side 1/6 Holstebro Kommune Kirkestræde 11 7500 Holstebro Att. Mette Valentiner Nielsen Dato: 04-04-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-21-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø ved Kalbjergvej 3, 7500 Holstebro Side 1/5 Kelvin Høj Øgendahl Kalbjergvej 3 7500 Holstebro Dato: 27-10-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-26-12 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER oprensning og nyanlæg O ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER GIVER NYT LIV Et vellykket nyt eller oprenset vandhul pynter i landskabet, og beriger din ejendom med nyt liv. I sommerhalvåret går

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere

Etablering og pleje af vandhuller

Etablering og pleje af vandhuller Etablering og pleje af vandhuller Vandhuller er levested for mange dyr og planter, og kan være til stor glæde for mennesker. Det er derfor forståeligt, at mange jordejere ønsker at etablere et vandhul.

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Vejledning om vandhuller

Vejledning om vandhuller Vejledning om vandhuller Nyetablering, pleje og hvad du skal huske INDHOLD 1 Hvorfor grave et nyt vandhul? 3 2 Hvor skal vandhullet placeres? 4 Placering i landskabet 4 Hvor må du grave? 4 Drænrør og andet

Læs mere

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth

Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej Fredensborg. Vand og Natur Lisa Groth Tre Huse Aps v/ Jesper Holm og Nina Jacobsen Grønholtvej 72 3480 Fredensborg Vand og Natur Lisa Groth 72 56 23 90 Ligr@fredensborg.dk Sagsnr. 15/35894 09-12-2015 Dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 14 Hovslund, Ø. Løgum Hans Henrik Sørensen Hovslundvej 25 Elmegård 6230 Rødekro Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 02-11-2017 Sagsnr.: 17/20669 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376 8239

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Naturkvalitetsplan 2005

Naturkvalitetsplan 2005 Naturkvalitetsplan 2005 Vandhuller ARHUS AMT O NaturogMiljø 1 Vandhuller Vandhuller er som naturtype den mest talrige her i landet. Alene i Århus Amt findes der omkring 9000 registrerede vandhuller større

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1

at der ikke skabes forbindelse til grøft- eller vandløbssystem at søen anlægges i det skraverede område på vedlagte luftfoto, kortbilag 1 Center Natur og Miljø Mogens Andersen Løgstørvej 141, Boldrup 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-2-17 Ref.: Jens Kristian

Læs mere

FJO.:DENS PADII LR. En del mennesker tror, at en "lavfra" er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden.

FJO.:DENS PADII LR. En del mennesker tror, at en lavfra er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden. FJO.:DENS PADII LR En del mennesker tror, at en "lavfra" er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden. Det er helt forkert. Lavfraen er en lille fr0, der kan klatre, og som

Læs mere

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning

Klokkefrø Bombina bombina teknisk anvisning til intensiv overvågning Fagdatacenter for Biodiversitet og Terrestriske Naturdata, Danmarks Miljøundersøgelser Forfattere: Bjarne Søgaard, Kåre Fog, Thomas Eske Holm Dokumenttype: Teknisk anvisning Dok. nr: A15 Version: 1.0 Oprettet:

Læs mere

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007

Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Padder og krybdyr i Sydhavnen 2007 Rekvirent: Københavns Kommune, Center for Park og Natur Dato: 1. udgave 27. november 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge Tekst: John Frisenvænge Indhold: 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard

Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser i Rebild Kommune i 2012 Skrevet af: Rune Sø Neergaard Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Att: John Mønsted / Susanne GregersenKeld Andersen 10. januar 2013 J. nr. LIFE02/ef.: LCA Titel: Afrapportering af vandhulsundersøgelser

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse

Natura2000 Indsatsplan. Strandtudse Natura2000 Indsatsplan Strandtudse Udarbejdet af miljøkonsulent Lars Hansen Kerteminde Kommune 2007 Indsatsplan for Strandtudse i Kerteminde Kommune Forekomst af Strandtudser i Kerteminde Kommune Strandtudsen

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Tilladelsen/Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 1. Opgravet materiale skal fjernes eller jævnes ud på arealer, der er i omdrift.

Tilladelsen/Dispensationen er meddelt på følgende vilkår: 1. Opgravet materiale skal fjernes eller jævnes ud på arealer, der er i omdrift. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Åge Andersen Kappelvej 6 7790 Thyholm Oprensning af sø Struer kommune har den 11. juli 2012 talt

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms Amt - Teknik- og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ISBN nr. 87-89754-26-3 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms

Læs mere

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø

Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com. Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Annie Sørensen Nordvej 6 3400 Hillerød Sendt pr. mail til: nordvej6@gmail.com Dispensation til oprensning af sø og tilladelse til etablering af ny sø Ejendommen på matr. nr. 8e, Alsønderup By, Alsønderup,

Læs mere

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Miljøvurdering af Lokalplan nr. 260 - Tank- og Serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved Indholdsfortegnelse: Formål med miljøvurderingen...1 Ikke teknisk resumé....1 Bilag IV-arter....2 Befolkning, sikkerhed

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Strandtudseprojektet ved Refsvindinge

Strandtudseprojektet ved Refsvindinge Strandtudseprojektet ved Refsvindinge Af Lene Rasmussen LR@zoo.dk www.zoo.dk Zoologisk Have er andet end løvebrøl og klappegeder. Zoologisk Have er også naturbevarelse, såvel internationalt som nationalt.

Læs mere

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb

Planlovstilladelse og dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 16 til etablering af en ny sø, Rørsgårdsvej 25, 7570 Vemb Side 1/5 Flemming Helgesen Rørsgårdsvej 25 7570 Vemb Dato: 22-11-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-508-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune

Overvågning af padder i Kerteminde Kommune Overvågning af padder i Kerteminde Kommune 2008-2012 Tekst & foto: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Kerteminde Kommune 2012 1 Overvågning af padder i Kerteminde Kommune i 2008-2012 Indhold

Læs mere

VURDERING OG ANBEFALINGER...

VURDERING OG ANBEFALINGER... Hillerød Kommune Trollesmindeallé 27 3400 Hillerød Att: Kristian Søgaard NOTAT Titel: Registrering af bilag IV arter i byudviklingsområdet Ullerød Nord. Feltarbejde: John Frisenvænge. Tekst: John Frisenvænge

Læs mere

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv

Vejledning til indsamling af edna. DNA & liv Vejledning til indsamling af edna DNA & liv 2 Indsamling af edna til DNA & liv Miljø-DNA, også kaldet edna (environmental DNA) kan indsamles fra en sø eller et vandhul i Danmark, hvor padder og fisk lever

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011

Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011 Padderegistrering i Høje-Tåstrup Kommune 2011 Rapport udarbejdet at AGLAJA for Høje-Tåstrup kommune, oktober 2011 Padderegistrering i Høje Tåstrup Kommune 2011 Rapport udarbejdet for Høje Tåstrup kommune,

Læs mere

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested.

Ansøgning om landzonetilladelse efter planlovens 35 til lovliggørelse af sø på ca. 1.500 m² på ejendommen matr. nr. 1-p Lykkesholm Hgd., Ellested. Teknik- og Miljøafdelingen Byggeri og Fast Ejendom Vormosegård ApS Att.: Connie Vinther Harrekilde Søvejen 1 8660 Skanderborg Sendt via mail: connie@harrekilde.com Rådhuset, Torvet 1 5800 Nyborg Betjen

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Matriklerne 3 p og 3 r Unnerup by, Vejby samt 8 b Kolsbæk by, Blistrup, der tilhører ejendommen 9 c Kolsbæk By, Blistrup, Stokkebrovej 21

Matriklerne 3 p og 3 r Unnerup by, Vejby samt 8 b Kolsbæk by, Blistrup, der tilhører ejendommen 9 c Kolsbæk By, Blistrup, Stokkebrovej 21 Tom Asger Secher Stokkebrovej 21 3210 Vejby Sag: 2016/32283 005 Id: 025578 Afdelingsnavn Natur og Vand Postadresse Postboks 10, 3200 Helsinge 01. februar 2017 Personlig henvendelse Rådhusvej 3 3200 Helsinge

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø Center Natur og Miljø Morten Kappel Jensen Flougårdsvej 6 9575 Terndrup Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 01.05.00-P19-4-16 Ref.: Jens Kristian Uhrenholt

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9...

file:///c:/adlib%20express/work/ t / t /e942ff27-4d9... Page 1 of 61 of 6 From: Sent: 03-11-2016 12:23:40 To: 'Ladislav Binko' Hej Ladislav Jeg vil ikke holde møde, før I har indsendt konkrete forslag til en løsning, der bevarer de beskyttede arter. Præmisserne

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder

Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder Vejledning i etablering og pleje af vådområder. Tilskud til etablering af vådområder Skov- og Naturstyrelsen, 2005 Vand i form af moser, våde enge, små vandhuller, søer eller vandløb er alt sammen med

Læs mere

Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016

Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 Padderegistreringer i Vordingborg Kommune 2016 Klokkefrøbestanden på Knudshoved er stadig landet største godt understøttet af det fine samarbejde mellem Rosenfeldt Gods og Vordingborg Kommune. Forsidefoto:

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af 2 nye søer, Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af 2 nye søer, Nr. Feldingvej 100, 7500 Holstebro Side 1/6 Bertel Hestbjerg Nr Feldingvej 100 7500 Holstebro hestbjerg@bertels.dk Dato: 05-12-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-521-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet

Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet Responsum om bevaringsstatus og naturforvaltningsbehov for padder i relation til Habitatdirektivet Arbejdspapir 3, 2001 Af Kåre Fog 1 Kolofon Titel: Forfatter: Redaktion: Serienummer og titel: Udgiver:

Læs mere

Vandmiljøet i Pennehavesøen

Vandmiljøet i Pennehavesøen Christian Strøbech Østre Pennehavevej 31 2960 Rungsted ciss@ofir.dk Vandmiljøet i Pennehavesøen Søens tilstand Søen er 17 x 22 meter målt på flyfoto fra Frederiksborg Amt. Største dybde 1,5 meter. Der

Læs mere

KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport

KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af MAC/LRM Godkendt af MXJ KORTLÆGNINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Naturstyrelsen Østsjælland Fægyden 1 3500 Værløse Att: Jens Nielsen Dispensation til at hæve vandstanden i Afrodites Øje, en sø og mose beliggende på matr.nr. 31g,

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. TEKNIK OG MILJØ Jan Sandholm Sejlsigvej 4 7400 Herning Natur og Grønne områder Enghavevej 10 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8036 ngojs@herning.dk www.herning.dk Sagsnummer.: 01.05.02-P25-8-13

Læs mere

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult

Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult Nye vandhuller til padder. Restaurering af vandhuller til padder. Lars Briggs Amphi Consult e-mail: lb@amphi.dk Indhold: Grundregler for nyanlæg Grundregler for oprensning Anlæg og Pleje Nødvendige undersøgelser

Læs mere