Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr. forbrug på lejemål: Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro"

Transkript

1 1 Svar på spørgsmål 3 Tidligere stillede spørgsmål: Spørgsmål 65, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug på lejemål: Vi har desværre ikke opgjort tallene pr station, men det kan selvfølgelig gøres såfremt det ønskes Fjellerup, Anholt, Kolind Grenaa og Allingåbro EL ,11 Vand 21042,93 Varme ,14 Ebeltoft og Knebel EL 9595,00 Vand 9171,00 Varme 16304,00 Spørgsmål 120, spørgsmål/svar 1 vedr forbrug Moselund: El 16359,21 Varme 6361,08 Vand 813,88 Følgende spørgsmål vedr bilag 1 - lejekontrakt Erhvervslejeloven: 1 Det fremgår ikke entydigt af lejekontrakten, at Erhvervslejeloven (ELL) skal finde anvendelse i forhold til lejekontrakten mellem lejer og Nord- djurs Kommune er leje-kontrakten omfattet af reglerne i ELL i sin helfinder reglerne i ELL delvis anvendelse på lejekon- hed såfremt den ikke er fraveget specifikt? 2 Hvis svaret er nej trakten og hvil-ke bestemmelser finder anvendelse? Vilkår: 3 Er lejekontrakten ment som et udkast til en lejekontakt?

2 2 4 Herunder ønskes det besvaret i hvilket omfang det er muligt at forhandle om lejeaftalens samlede og enkelte vilkår? Der er mulighed for forhandling 1 Det lejede: 5 Kan/vil lejekontrakten blive bilagt et rids over det lejede? 6 Udgør lejemålene en hel bygning med det til bygningen tilhørende udenomsareal, p-pladser mv? 6 Såfremt der er tale om leje af en del af en bygning, kan det så accepte- res, at lejers adgang til parkering, adgangsforhold mv beskrives og le- jekontrakten vedlægges et rids, hvoraf det fremgår, hvilke dele af bygningen der lejes? 7 Kan det herunder accepteres, at det skal fremgå af lejekontrakten, hvilke parkerings-faciliteter ter mv der i så fald er en del af lejekontrakten, og ik- ke særskilt kan opsiges?

3 3 8 Kan det ligeledes accepteres, at det beskrives og tages stilling til hvilke fælles faciliteter der rådes over og hvem der forestår vedligeholdelse af fællesfaciliteter, herunder hvem der har pligt til istandsættelse ved fraflytning? 2 Anvendelse 21 9 Kan der foretages sygekørsel, liggende såvel som udrykning fra det lejede? 10 Kan følgende ordlyd accepteres til erstatning for punkt 21 2 afsnit: Udlejer indestår for, at anvendelsen af det lejede til det angivne erhverv på ikraft-trædelsetidspunktet trædelsetidspunktet jf 21er lovlig og ikke strider mod lokalplan eller anden offent-lig planlægning eller private servitutter Punkt 21 3 afsnit: 11 Er det meningen at lejer, skal bære risikoen for, at det lejede lovligt kan anvendes til det i pkt 21 anførte formål? 12 Bør hæftelsen for det lejedes anvendelse ikke være på udlejers side og derfor pålægges udlejer? 14 Såfremt svaret er bekræftende; vil lejekontrakten blive ændres i overensstemmelse hermed? 15 Vil udlejer bekoste evt investeringer som for fremtiden er nødvendige for at ejendommene kan anvendes til brandstation? Disse investeringer kommer jo igen kommunen munen til gode når lejemålene skal genudlejes Forhandling Kan bestemmelsen udgå? 17 Såfremt svaret er benægtende, kan bestemmelsen så tilrettes, så det fremgår, at der er tale om en brandstation med udrykning med de følger det har for lys og støj ge-ner? Er det muligt at omformulere bestemmelsen, således at lejer altid har ret til at foretage ændringer i det lejede med henblik på opfyldelse af myndighedskrav?

4 4 19 Kan det i kontrakten beskrives, hvem der betaler for eventuelle ændrin- ger i det lejede mhp at det lejede lever op til myndighedskrav? Forhandles

5 5 20 Kan det indføjes i kontrakten, at kommunen betaler for eventuelle myndighedskrav, der vedrører det lejedes anvendelse, for eksempel til udsugning, støjforanstaltninger mv? Forhandles Kan bestemmelsen udgå? Kan det indføjes i kontrakten, at lejer kan foretage sædvanlig skiltning? 23 Såfremt lejer kan foretage sædvanlig skiltning, kan dette så ske uden forudgående godkendelse fra udlejer? 4 Opsigelse og ophør 24 Kan det i lejekontrakten præciseres, at lejekontrakten ikke kan opsiges, så længe brandkontrakten er i kraft samt at der er en ret til forlængelse, såfremt lejer efter brandkontraktens udløb tegner en ny kontrakt med kommunen? 25 Bliver det generelt sikret, at lejemålet følger brandkontraktsperioden, således at lejer har en automatisk ret til forlængelse af lejekontrakten på samme vilkår, i tilfælde af at brandslukningskontrakten tilsvarende forlænges? Kan 2 pkt i bestemmelsen udgå? 27 Såfremt svaret er nej, kan bestemmelsen forhandles? 5 Fremleje og afståelse Kan det indføjes i lejekontrakten, at lejer er berettiget til at afstå leje- målene til et koncernforbundet selskab, som lejer enten ejer aktiemajo- riteten i, eller er eneejer af uden samtykke fra udlejer? 7 Øvrige udgifter, udgiftsarter og forsikring 29 Er det muligt, at få beskrevet mere konkret i lejekontrakten, hvorledes vand, varme og el afregnes? Der afregnes efter de afregningsregler de enkelte selskaber har fastlagt for vand, varme og el 30 Er der særskilte målere for lejemålene for så vidt angår el, vand og varme? Vil evt etablering af flere målere ske for udlejers regning?

6 6 31 Vil der blive angivet et fordelingstal for det tilfælde, at lejer deler faciliteter med andre lejere? Der skal forhandles fordelingstal på stationen NP Josiassensvej, Grenaa

7 7 8 Aftalt regulering af lejen Kan det accepteres som alternativ, at huslejen reguleres første gang pr 1 nuar Vedligeholdelse og fornyelser Er det muligt at få dokumenteret via lejekontrakten og via bilag til denne, hvilken stand det lejede var i ved overtagelsen? Se beskrivelse af stationer 34 Er det meningen at lejer skal hæfte for såvel vedligeholdelse som fornyelse? 35 Kan det præciseres tydeliggøres yderligere, hvad den udvendige vedli- geholdelse omfatter, herunder om den omfatter vinduer, porte udvendig belysning etc? 36 Kan det præciseres og tydeliggøres yderligere, hvad den indvendige vedligeholdelse omfatter? 37 Hvem hæfter for vedligeholdelse og fornyelse af alle installationer, her- under skjulte installationer, rørføring i gulv mv? Ejer 38 Sørger udlejer for snerydning? 11 Ændring af lejevilkår, genforhandling og opsigelse 39 Kan bestemmelsen udgå efter lejers ønske? (jf spm 9 og 10) 12 Husorden og brug af udenoms og fællesarealer 40 Er det korrekt, at der er andre lejere i det lejede, som lejer skal tage hensyn til? Hvordan skal denne bestemmelse forstås? Reglement for sikringsrum Indenrigs- og sundhedsministeren har fået hjemmel til at fastlægge klargøringsvarslet efter en konkret vurdering Lagerrum der tillige er sikringsrum skal ryddes som fastsat i klargøringsvarslet 13 Fraflytning og tilbagelevering af det lejede 132

8 8 42 Da de installationer lejer formentlig bekoster, vil være installationer, der er nødven-dige, dige, for at det lejede kan fungere som brandstation også for kommende lejere, kan der derfor aftales, at disse kan forblive i ejen- dommen og at kommunen tillige betaler for dem? Kan der herunder tænkes en afskrivningsprofil aftalt med kommunen? Efter forhandling

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer)

LEJEKONTRAKT. 1. Parterne. Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) 1. Parterne Mellem Region Midtjylland Skottenborg 26 8000 Viborg (i det følgende kaldet udlejer) og medundertegnede Herning kommune v/center for kommunikation Brahmsvej 8 7400 Herning (i det følgende kaldet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30

ERHVERVSLEJEKONTRAKT. mellem. SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 5700 Svendborg CVR 29 18 97 30 ERHVERVSLEJEKONTRAKT mellem SOM UDLEJER: Svendborg Kommune Svendborg Havn Jessens Mole 6 CVR 29 18 97 30 og SOM LEJER: Foreningen Kys Frøen Nu c/o Steen Juhler Caroline Amalievej 18, st. CVR 36 17 25 68

Læs mere

Pengestrømme i erhvervslejemål

Pengestrømme i erhvervslejemål Pengestrømme i erhvervslejemål Ved partner Andreas Antoniades Uddannelsesdagen 2014 Indledning Erhvervslejeloven baggrund og anvendelse ELL 1: Leje, herunder fremleje af lokaler, der udelukkende er udlejet

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet

klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet klar, parat, lej! Vi har gjort det nemt at leje med pa boligmarkedet Den frivillige retshjælp UNG RET har udarbejdet en folder til dig, der gerne vil have styr på, hvilke rettigheder og forpligtelser,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Leje af fast ejendom

Leje af fast ejendom Pensum: Formueretlige emner, 5. udg. kap. 9. + Mat.saml. Brugsret og servitutret Leje af fast ejendom - (begreber skal sidde fast, men ikke nødvendigvis omtales til eksamen) Brugsret: Ret til at råde over

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement VARDE BSB AFDELING 9015 afs. 2 AMALIEVEJ-SIG Vedligeholdelsesreglement 1 Vedligeholdelsesreglement udarbejdet med udgangspunkt i Boligselskabernes Landsforening Standardvedligeholdelsesreglement, november

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Ind- og fraflytningssyn

Ind- og fraflytningssyn Ind- og fraflytningssyn et vigtigt møde med beboeren I denne folder er samlet en række eksempler som kan bidrage til at sikre at frister i lovgivningen og Boligkontoret Danmarks forretningsgange overholdes

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig!

ØSTERBY Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Taastrup almennyttige Boligselskab RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Råderetskatalog Side 2 INDHOLD Råderetten: Tilpas din bolig til dine behov!...3 Forbedringer og forandringer....3 Udenfor eller indenfor

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Aftale mellem Christiania og staten

Aftale mellem Christiania og staten Aftale mellem Christiania og staten Staten og Christiania har med udgangspunkt i christianialoven indgået følgende rammeaftale med henblik på overdragelse af Christianiaområdet til en ny fond. Med aftalen

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro

RÅDERET. Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Taastrup almennyttige Boligselskab Side 1 af 8 sider RÅDERET Hvis du vil ændre din bolig! Ekspedition Beboerservice Telefax Postgiro Mandag - fredag 10.00-15.00 Mandag - onsdag 10.00-15.00 77 32 00 01

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten

Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Økonomistyrelsen Indholdsfortegnelse Vejledning om anvendelse af betalingskort i staten Formål... 1 1. Anvendelsesområde... 2 2. Firmahæftelse og privathæftelse... 2 3. Udstedelse af betalingskort... 3

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Juli 2011 Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge Her kan du læse om mulighederne for at have en bibeskæftigelse som selvstændig, mens du er på dagpenge Få en samtale med ASE Det kan være svært at

Læs mere

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET

BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING BYGGEFAGENES KOOPERATIVE LANDSSAMMENSLUTNING BYGGESOCIETETET Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES LANDSFORENING

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere