Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN"

Transkript

1 Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden 1

2 2 redaktionen Redaktionen siger Velkommen tilbage til hverdag og virkelighed efter en sommer uden sidestykke i mands og kvindes minde. Soløre og mætte på varme og friluft. I disse dage ligner sommeren sig selv som Thøger Larsen beskriver den : skønt du så ofte har sveget mig. Men det er måske meget godt nu, hvor børnene skal i skole igen og vi voksne på arbejde. I sidste nummer bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med, at 8.klasse havde været på tur til Rom. I dette nummer bringer vi, som lovet, børnenes beretninger om deres oplevelser i den evige stad. Vi kan i dette nummer glæde os over et nyt fast indslag. Annette kirkesanger debuterer i dette nummer med Anettes Anekdoter, der kommer til at afløse Kirstens klumme, nu hvor hun er flyttet til England. Måske kan vi overtale Kirsten til at fortælle fra sit nye liv, være vores udlandskorrespondent. Nu må vi se. Ellers går efteråret i gang med de sædvanlige rutiner : Trædenmarked, høstfest, fællesspisninger, mm. I kan se nærmere i kalenderen sidst i bladet. mn og uj Du kan nu sende en mail til John Granberg Mailen er: Redaktionen: Layout: Mette Nordmar Katharina og John Granberg Anne Ussing-Jepsen Mail: John Granberg Web: Annoncepriser pr. år (4 numre): 1/2 side: 850 kr Farve + 50% 1/4 side: 550 kr Sponsorstøtte + 40% og på 1/8 side: 350 kr Henvendelse til: Tryk: Infosign Frank Gottlieb Oplagstal: 375 Næste deadline er den 1. november 2014

3 lokalrådet Vi har besluttet at generalforsamlingen for Lokalrådet/Formandsmødet bliver mandag den 29/9-14 kl på Friskolen. Dagsorden iht. vedtægterne er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Præsentationsrunde af de enkelte foreninger 3. Lokalrådets beretning 4. Regnskab 5. Debatpunkt 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Evt. Generalforsamling Til alle der har lyst til at gøre en lille forskel skal der lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen. I år må vi sige farvel til Kirsten Hartvig som immigrerer til England og Jakob som immigrerer til Vrads og vores mangeårige kasserer Inger Rahbæk som også har meddelt sin afgang! Derfor skal der lyde en stor opfordring til alle der har lyst til at fordele lidt af kommunens penge til glade borgere i lokalområdet med gode ideer og i øvrigt deltage i optil 4 bestyrelsesmøder om året med god karma! Se vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget den 20. september Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale samarbejde og udgive Lokalnytten. 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer. Læs mere næste side 3

4 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år. 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10 beboere skriftligt forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel. 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har stemmeret. 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet. Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode. 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser træffes i enighed. 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede. 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og kulturelle formål i Tønning og Træden sogne. 4

5 Rejsen til Rom I sidste nummer af Lokalnytten bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med 8.klasses tur til Rom. Her kommer så børnenes egne fortællinger om, hvad de så og oplevede. Storbyens puls - 2 Rom er en by med rigtig meget trafik. Det vigtigste i Rom er bare at kunne få en parkeringsplads. Så er det lige meget, om man får en bule eller to. De kører også i rigtig mange Smart Cars. Som fodgænger kan det være lidt spændende, når man skal over gaden. Selvom der er rødt lys kører biler og scootere stadig over, så fodgængerne må rette sig ind. Men nogen gange går fodgængerne også over for rødt lys. Vi så op til flere folk, som kørte ind i hinanden. Gadesælgere kan man hurtigt få nok af. Bare hvis man får øjenkontakt med dem, så kommer de løbende. Men når politiet kommer, så kan de få benene på nakken. Der er aldrig ro i gaden. Det bedste tidspunkt at gå i Rom er om aftenen. Der er knap så meget larm. Det jeg har nydt mest ved Romturen, er nok de stille aftener med en dejlig is i hånden. Vi var så heldig at finde Roms bedste isbutik. Den lå lige på vejen hjem til hotellet. Og det var så perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man kunne få en masse forskellige kugler. Filip Jensen Hvad får 8. klasse ud af at tage til Rom? - 7 Turen til Rom var sjov. Der var mange der ikke ikke havde prøvet at flyve før. Faktisk næsten halvdelen, så mange var nervøse. Da vi ankom til stedet vi skulle bo så det lidt ufærdigt ud, og nogle gange var der folk der arbejdede på byggeriet. Nogle steder kunne vi kigge ind på værelserne imellem væggen og dørkarmen. 5

6 I og med at der ikke var meget andet at lave på vandrehjemmet, snakkede vi meget med hinanden da vi var der, og jeg tror det har været med til at føre os tættere sammen. Man får en god og hyggelig tur med masser af spændende viden om Italiensk kultur og det gamle Rom. Det er helt sikkert noget man ikke glemmer Sebastian Hvad får en 8. klasse ud af at tage til Rom? - 3 Storbyens puls At færdes i Rom er tæt på livsfarligt. Især når man gå på gaderne og over vejene. Hjemme i Danmark er man vant til, at folk respekterer trafiklysene; grøn betyder, at man må køre rød betyder, at man skal holde tilbage. Det er det, vi er vokset op med, og det er det, vi kender til. Romerne, derimod, har helt andre regler. At gå over vejen i Rom er en modig ting at gøre, for du kan sagtens blive kørt over af en motorcyklist, der ikke lige er opmærksom. For i Rom er folk ligeglade med trafiklysene; de går, når der er fri, og de kører når der er de samme forhold. Bilerne holder selvfølgelig tilbage, når der kommer store grupper af mennesker, der går over vejen; motorcyklisterne? Nej. Hvis der kommer et lille hul i den store gruppe, vil de straks køre igennem. I Danmark har vi også regler for, hvordan man må parkere. I Rom gælder de regler ikke; de har nok aldrig eksisteret. Hvis der er plads, så parkerer man. Hvis der ikke er plads, så laver man plads. Romerne er nærmest verdensmestre i at parkere; ikke lovligt eller pænt, men man er nødt til at give dem credit for de kreative måder, de har fundet ud af at anskaffe sig plads nok til deres bil. Gadelivet i Rom er meget farverigt og livligt, på alle tider af døgnet nærmest. For eksempel, på Campi di Fiori er der om dagen blomstermarked, om aftnen og natten er der fest for de unge. På gaderne sidder der en helt masse tiggere, især på vej til Vatikanet så vi mange. En af dem havde en stor, deform fod; en anden havde brændemærker ud over hele sin krop, og en tredje havde kun en lille stump arm. Det var forfærdeligt, og man måtte virkelig anstrenge sig for ikke at at give efter og give dem bare en cent. Gadesælgere var også en stor del af Roms pulserende gadeliv. Da vi var ved Colosseum, så vi en helt masse sælgere sidde med deres billige varer; solbriller, kamerastativer, hatte flere solbriller. Og når man først havde spurgt dem, 6

7 hvad en af deres varer kostede så slap man aldrig af med dem. De var overalt og fulgte efter en, som ulve følger efter deres sårede bytte; ventende på, at den gav efter. Men når politiet kom; åh, når politiet kom, samlede de straks deres ting sammen og flygtede så hurtigt deres ben kunne bære dem. De løb, som flygtede de fra en ildebrand. Om aftnen, derimod, var der helt roligt. Der var nærmest ingen gadesælgere, og man kunne gå i fred på fortovet. Stjernerne var næsten usynlige på nattehimlen, men hver eneste aften kunne jeg i hvert fald finde mindst tre; altid fandt jeg en kraftigt lysende og to matlysende. Og hver eneste aften, endte vi altid ved den samme isbod. Katja Simonia Fuglsang Frandsen Hvad får jeg/8 kl. ud af at tage til Rom - 1 Min første Flyvetur Hjertet sad helt oppe i halsen på mig, tolden var ret fremme. Mine hedeture blev større og større. Jeg trådte ind under den store, nærmest konstant blinkende metaldetektor. Den bippede og lyste rød, jeg blev hevet til siden og bedt om at træde op på skamlen. En kvinde kom og kropsvisiterede mig. Aldrig har jeg prøvet noget så grænseoverskridende. Så blev jeg spurgt om jeg havde noget i tasken. Det mente jeg ikke jeg havde, men jeg blev bedt om at kigge 7

8 efter, og den store bippende metaldetektor havde set rigtigt. En vandflaske. Aldrig har jeg været så flov og nervøs på samme tid. Det var forfærdeligt. Den danske told-kvinde sagde til mig: Det her sker for rigtig mange, du skal bare ta det helt roligt. Da der var gået ca. 1 time mødtes vi alle igen og gik i samlet flok hen til gaten, hvor vi skulle tjekkes ind. Nu steg min puls igen, hjertet sad endnu højere i halsen end før. Jeg lagde slet ikke mærke til når nogen sagde noget til mig fordi jeg var så nervøs. Vi gik i samlet flok gennem den store tunnel. Så var vi der, jeg svedte og jeg tror også jeg rystede lidt En høj rungende lyd begyndte, motorerne startede. Nu var det nu. Jeg tog godt fat om de to håndtag ved siden af mit sæde, og 1, 2, 3, så accelererede det kæmpemæssige monstrum Det var sjovt, men hold nu op hvor var jeg nervøs. Vi kørte så sindssygt stærkt ned af startbanen, så jeg valgte at lukke mine øjne, da jeg åbnede dem igen var vi i luften. Jeg nærmest klamrede mig fast til mit sæde. Men efter noget tid begyndte jeg at slappe af og bare nyde turen. Efter en times, og nogle små minutter med bare lidt søvn, fløj vi over alperne. Det er det flotteste jeg nogensinde har set. Himlen var fuldstændig lyseblå, og alperne var beklædt med en dyne af sne. Efter 2 ½ time i flyveren begyndte vi at kunne se land. Det var Italien. Endelig var vi fremme, men nu kom den sidste prøvelse. Landingen. Jeg blev nervøs igen, men det var hurtigt overstået. Det er klart en af de fedeste oplevelser jeg nogensinde har haft. Sarah la Cour Min bedste oplevelse fra Rom - 6 Når jeg tænker tilbage på vores tur til Rom, er der én oplevelse, der træder tydeligst frem. Det er vores tur til Trevifontænen, da det var blevet mørkt. Trevifontænen er jo fantastisk i sig selv med figurerne og vandet, der bliver lyst op, og alle mønterne, der ligger og glimter i vandet. Pladsen rundt om var tætpakket med mennesker, og turister tiltrækker gadesælgere, som bier bliver tiltrukket af en honningmad, men lige i den her anledning gjorde det faktisk ikke noget. Gadesælgerne solgte nemlig små lysende helikoptere, som man kunne skyde højt op i luften med en elastik. Alle gadesælgerne demonstrerede deres varer, så der var hele tiden små blå lys, der skød op på den mørke himmel og dalede ned igen. Det var næsten som fyrværkeri. Sammen med nogle andre gik jeg hen på siden af fontænen, hvor der ikke var 8

9 helt så mange mennesker. Vi sad på kanten af fontænen med fingrene i vandet og havde virkeligt godt udsyn til alting. Vejret var dejlig lunt, og der var en helt fantastisk stemning. Der var så fuld af opstemte og glade mennesker, og jeg havde slet ikke lyst til at tage hjem igen. Bare for en sikkerheds skyld kastede jeg to mønter i vandet, for jeg vil virkelig gerne tilbage til Rom. Freja Meyer Felbo Fællesskab i Rom - 7 Vi har været i Rom og vi synes det styrkede os meget socialt, på grund af de mange timer vi tilbragte sammen. På sådan en tur kommer man til at se hinanden fra en helt anden side, man kommer måske også til at snakke med dem man ikke så tit snakker med. Vi hygger os og griner rigtigt meget, vi lærer at være sammen med andre døgnet rundt hvilket nok vil komme os til gavn senere i livet. Da vi går på en friskole har vi et stærkt fællesskab i klassen, dette fællesskab gør sådan en tur meget mere speciel og mindeværdig for os. Kasper og Uffe Hvad får jeg/8. kl. ud af at tage til Rom? - 4 Madvaner Madvanerne i Rom er meget anderledes end de er i Danmark. Det er helt utroligt hvordan to lande der ikke er mere end 2000 km fra hinanden kan have så stor en forskel bare på deres madvaner. I Rom spiser man åbenbart ikke havregryn, der er de tydeligvis mere til sukkerbomber om morgenen. Det er nemlig normalt at spise en croissant med creme i og glassur ovenpå. I Danmark tror jeg at de fleste ville tænke at det var ulækkert og jeg kan på ingen måde forstille mig at skulle spise det hver morgen, jeg kunne ikke engang holde til at spise det i en uge. Vi var nemlig ret mange der måtte gå til den nærmest købmand og købe noget brød. Is var trods alt noget vi kunne forholde os til. Den is de har i Rom mildest talt tusind gange bedre end den danske is. Det var tydeligvis også noget de vidste, for der var en isbutik på næsten hvert gadehjørne. Vi havde fundet en isbutik som lå tæt på os, og det lykkedes os at komme forbi den mindst tre gange om dagen Maja Hedevang 9

10 Bus - 5 Da vi var i Rom skulle vi en dag køre i bus fra Cirkus Maximus ud til katakomberne. Vi var sandelig ikke de eneste, der havde fået den ide. Da vi skulle med bussen stod vi som sild i en tønde. Det var faktisk lidt ulækkert og klaustrofobisk. Det var både varmt og trangt med plads. Jeg tror, vi næsten var 100 personer. Jeg stod selv lige ved døren, og jeg var ved et par gange at blive klemt i mellem døren og en fra klassen. Deres busser var ikke så store, så derfor var de tit propfyldte, så man var nødt til at tage den næste bus. Jacob Lyhne Det er TTF ud i verden - og verden ind i TTF. Kristian Dissing Den gamle redakteur er kommet i besiddelse af en digtsamling af Eske K. Mathiesen Udvalgte digte I de næste numre vil vi derfor glæde Lokalnyttens læsere med Månedens Mathiesen Midt på stien har skarnbassen lagt sig på ryggen og stritter med arme og ben, parat til at gribe solen, hvis den skulle falde. Webløsninger og grafisk design siden tlf

11 TÆPPECENTRET Gulve og Gardiner Stationspladsen Brædstrup Stationspladsen 8740 Brædstrup Tlf Tlf træg eum gardine ulve linol r r e l y tæpper vin Tønning -Træden Friskole og Børnehave * klasse * SFO Børneboligen * Børnehaven er normeret til 65 børn * Nærmiljø og tryghed * Over 20 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Skolebakken 24-28, 8740 Brædstrup Tlf

12 Et snapshot En sommermorgen ved Nedenskov Sø Man vågner tidligt sådan en sommermorgen med solen lige ind i næsen, klokken er mellem 6 og halv 7. Skal vi -? spørger vi hinanden, og ja - selvfølgelig skal vi. Morgentavse tager vi badetøj på og kører uden yderligere kommentarer til Nedenskov Sø. Det er lunt, sommervarmen ligger dovent mellem træerne, mens vi går ned ad stien til søen, der ligger spejlblank mellem siv og skovbryn og gentager det hele på hovedet, nogle morgener dækket af et tyndt lag sommerdis. Disse tidlige morgener er det seniorsegmentet (50+) der starter dagen med at dyppe sig i søens blanke vand. På cyklen ankommer herren med cykelhjelm, oberstoverskæg og dykkerur, smider klunset og kaster sig i bølgerne, som Vorherre har skabt ham. Straks derpå kommer et ægtepar vandrende, han i rød- og blåstribet slåbrok, med håndklædet under armen som var det morgenavisen, hun iført hund og morgenkjole. De affører sig tøjet og traver ud i søen, forsvinder ind i morgendisen sammen med hunden, og vi hører dæmpet samtale hen over vandet. Frem af sivene dukker Agnetes havmand med tang i håret, det viser sig at være Christas Willi fra Træden. Selv tripper vi, blufærdigt iført badetøj (det virker nærmest lidt uanstændigt) -, ud i vandet og glider ind i sommerdisen. Lige foran næsen løber det der insekt, der vist nok hedder skøjteløber, elegant af sted på vandoverfladen. Man er i egentligste forstand i øjenhøjde. Men hvad er nu det?? gennem den tyste morgen et gys, for derude i disen kommer tre sorte trekanter farende. Plask, trekant, plask trekant, plask... Det ligner en gruppe farlige undervandsvæsner, måske hajer. Hvad det selvfølgelig ikke er, selvom de sorte trekanter kunne være hajfinner. Den hvide dis fremmer oplevelsen af mystik og farlighed. Det viser sig imidlertid, da de er kommet nærmere, at de sorte finner er albuer fra crawler-svømmetagene. Nåh ja forresten, vi har da set dem før, sommetider kommer de der langdistancesvømmere for at træne måske til en ironman eller en anden rekord. Når de skal op af vandet foregår det i løb, de spænder pulsmåler og skridttæller på og kaster sig på deres toptunede cykler. Væk er de, inden en anden en har fået vredet sig ud af badedragten.og vi tager hjem, forfriskede og vågne, for at nyde en kop morgenkaffe. uj 12

13 I sidste nummer af Lokalnytten skrev jeg at Light ikke nødvendigvis er ensbetydende med dårligere ting, og det må til fulde siges om dette års landsbyfest. Arrangementet var i år dømt light, fordi der ikke var kræfter i Idrætsforeningen til at løfte en stor opgave, men på trods af dette blev det til en fantastisk dag, hvor både unge og gamle hyggede på sportspladsen og ca. 65 valgte at spise med ved den fælles grill om aftenen. En stor tak for opbakningen og ikke mindst til de folk der med kort varsel fik arrangeret Landsbyfesten. I skrivende stund arbejder vi med at lægge sidste hånd på tilbuddene til den kommende vintersæson, og allerede nu er det sikkert at der er dame og herre senior fodbold (7 mands m/k) og den traditionelle gymnastik for voksne. Ud over dette håber vi naturligvis også meget at kunne tilbyde noget gymnastik for børnene, når fodbold holdet slutter i september. Måske der også kommer andre spændende arrangementer, til så følg med på vores hjemmeside som vi forsøger at holde ajourført med de sidste nye tilbud. Formand Jørgen Frederiksen idrætten Åbningstider: man til fre 8-20 & lør til søn

14 friskolen Siden skolen indførte 8. kl. har det næsten ligget i kortene at koble sidste led på - nemlig 9. klasse. For os som skole ligger det da også i meget naturlig forlængelse, at eleverne kan afslutte hele deres skoleforløb her på Tønning Træden Friskole. VI synes selv vi giver vores elever en rigtig god faglig ballast. I det lys kan det jo synes lidt underligt at vi så sender eleverne på en anden skole for at aflægge 9. klasses afgangsprøve. Det giver derimod rigtig god mening, at vi følger eleverne helt til ende her på stedet. Vi har altid oplevet at elever på skolen allerede tidligt begynder at se sig om efter en anden skole. Det skyldes at man har kunnet forvente et skoleskifte efter 8. klasse under alle omstændigheder. Det har betydet at nogle elever allerede i 6. klasse ønskede at tage skiftet i 7. klasse. Det er der ingen grund til at gøre længere. Heldigvis har vi også fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på nyheden. Selvfølgelig betyder det også rigtig meget for et aktivt lokalmiljø at man kan tilbyde en hel skolegang på stedet. For nye familier som påtænker at flytte til området vil det helt sikkert have en betydning i deres valg. Også betyder det selvfølgelig også noget for dem der allerede bor her. Tønning Træden Friskole bliver på den måde også det eneste alternativ til folkeskolen her i området, som kan tilbyde overbygning. På TTF lægger vi os nu i selen for også at skabe et spændende tilbud i vores overbygning. Vi vil naturligvis gerne give eleverne luft under vingerne ved også at give dem spændende og anderledes muligheder og oplevelser. Arbejdet med at planlægge og tilrettelægge går ganske snart i gang /Kristian, Skoleleder TTF 9. klasse på TTF 14

15 Fra Friskolens Bestyrelse Et nyt skoleår er begyndt og det bliver et skoleår med store forandringer i forhold til hvad vi har været vant til. Lærergruppen skal til at arbejde efter en ny overenskomst, som har indflydelse på deres hverdag og omverdenen (folkeskolerne) skal til at arbejde med en ny reform. Hvordan reformen vil påvirke os er noget vi vil kunne se i løbet af de næste to til tre år. Hvordan og i hvilket omfang kommer meget an på hvordan det virker. Vi har på Friskolen besluttet at vi tager den med ro og kun vil bruge det som virker, og ellers styrke os på de områder hvor vi ved at vi er stærke, og på de områder hvor vi viser fordelene ved at kunne vælge selv. Et andet stort punkt som skoleåret byder på er noget som vi først ser resultatet af første skoledag Vi opretter 9. klasse, så Tønning-Træden Friskole bliver en afgangsskole. Siden bestyrelsen besluttede det, på opfordring af lærergruppen og skoleleder, har vi modtaget mange positive tilkendegivelser, både fra forældre og så sandeligt også fra børnene. Der er mange som giver udtryk for at nu kan de slippe for et skoleskift. Personalemæssigt er der også sket forandringer. I Børneboligen har vi sagt farvel til en god medarbejder som har fået mod på at læse til pædagog, hvilket vi er mange som bifalder. Et sådan talent må ikke blive spildt. Skolen har fået det faste personale hjem efter endt barsel og sygemelding, og børnehaven (og Børneboligen) har måttet sige farvel til en rigtig god vikar, som også skal bruge tiden til at studerer, dog ikke pædagog. /Uffe Nielsen, Formand for TTF Alovera Produkter Creme - Gelly Læbepomade Heat Lotion Drikke Liselotte - Poul Erik Rævehøjvej 5 Mobilnr

16 Når foråret pludselig indfinder sig, og alt bliver grønt lyst grønt og skinnende grønt. Mørkt grønt og grønt i en uendelighed af nyancer så frydes man og glædes og får så ganske gratis liv og energi ind gennem alle sanser. Der er et overskud og en frodighed, som kan virke helt overvældende, men det er også en tid, hvor man måske kan mærke ensomheden lidt stærkere end vanligt, hvis ikke der er én at dele al denne skønhed med. Og sådan en aften sad jeg i haven fuldstændigt omgivet af grønt og lod ensomheden falde på mig. Hvad var det hele egentlig værd?, Ja, der var smukt og hvad så?? Hengivet til disse opbyggelige tanker blev jeg pludselig afbrudt af noget neonlysende blåt på ca 2x2 cm, som flaksede rundt om mig. Jeg så det og regnede med, at det ville forsvinde igen lige så hurtigt, som det var kommet; men det blev ved med at flakse og lyse så helt fantastisk mod alt det grønne. Det var som om, det insisterede på at sige: Livet er fantastisk, Annette!! Og pludselig var det væk igen. Jeg skulle lige til at tage fat på ensomheden igen, da der 2 minutter efter kom en fugl hen og satte sig ½ m fra mig. Den havde helt sort hoved og rød mave. Også den kiggede insisterende på mig, som sagde den: Så fat det dog: Livet er fantastisk!! Og da man ikke skal lade hele to gaver fra Gud gå fra sig, kapitulerede jeg og overgav mig til den taknemmelighed, man kan føle over at være I live. 16 annette s anekdoter Om at opleve en historie Om at skabe sig en historie Normalt ligger der masser af dem langs vejene - lige til at samle op og bruge. Men af én eller anden mærkelig grund kørte jeg rundt et par uger uden at øjne én eneste!! Ingen hestepærer! I miles omkreds! De var som BLÆST bort!...og hvordan skulle mine rabarber så overleve en eventuel flytning?? Nej,vel? MEN så var det jo, at jeg var nede ved søen at bade, som jeg havde været så mange dage før.

17 Og pludselig var den der!!! Som en åbenbaring lå den! Glinsende, lokkende og fuldstændig uimodståelig - lige foran dét sted, jeg plejer at stævne ud fra. Jeg fyldte mit hjerte med synet og gik glad ud I det kolde vand og følte mig meget heldig! Ved bredden løb 3-4 børn og legede. Nogle piger og en dreng. Han var åbenbart blevet til en slags troldmandsk købmand, for pigerne henvendte sig gang på gang til ham, og spurgte om ikke, de måtte købe en ny tryllestav o.lign. Søren, Søren lød det vi skal købe en ny tryllestav af dig har du ikke flere tryllestave??. Og de hoppede og sprang ind og ud af vandet og op og ned af bakkerne fuldstændig opslugt af deres magiske leg. I mellemtiden var jeg kommet op af vandet, og havde fået tøj på igen. Jeg gik op til bilen, og hentede handsker og plastikposer og en 5-krone. Så kom jeg ned til søen igen og kaldte Søren!. Men Søren reagerede ikke med det samme, for det var jo en vildt fremmed stemme og en vildt fremmed kvinde bag den stemme, som kaldte, -så det kunne da ikke være ham, det drejede sig om!?! Men da jeg igen kaldte med samme befalende tonefald som hans søstre, stoppede han op i sin leg og kiggede på mig. Søren, sae jeg, Jeg har ledt mange dage og nætter - ja uger efter denne hestepære. Nu har jeg endelig fundet den og det er meget meget vigtigt, at jeg får den med tilbage!! Må jeg ikke nok få lov at købe den af dig? spurgte jeg. Søren så ret sjov ud i hovedet. Jeg vil give 5 kroner for den, sae jeg og så meget alvorlig og bedende ud. Søren så stadig fuldstændig desorienteret ud I hovedet, men havde åndsnærværelse nok, til et: Øh jamen så OK hvorefter han tog imod pengene, og jeg betroede ham, at det i virkeligheden var en forhekset blomst, som lå derhenne, og at kongen ville blive ham MEGET taknemmelig!!!! Søren stod forvirret med fem-kronen I hånden, mens jeg vendte mig, tog handsker på og samlede hestepæren op i plastikposen. Så forlod jeg søen uden at kigge mig tilbage, mens jeg med et huldsaligt grin hørte, hvordan søstrene begyndte at udspørge stakkels Søren, og Søren fuldstændig nøgternt svarede: Jamen, hun gav mig 5 kroner. Jamen for den der hestepære. 17

18 Nu har vi snart haft vores anden fantastiske sommer i vores hus. Det har bl.a. været en sommer med besøg af rådyr i haven i skumringstiden. Vores høns og ænder har været mere udenfor indhegningen end inde, måske derfor har vi næsten været forskånet for dræbersnegle. Det har været skønne dage med vandkamp i haven smukt akkompagneret af skønsang der strømmer ud af naboens vinduer, når hun øver kirkesang med mere. Som naboer er vi bare glade for at det ikke kun er kirkegængere der får glæde af dette, men også os når vi laver havearbejde. Vejfest har vi nu også oplevet et par gange, med en skøn blanding af børn og voksne. Når hækken skal klippes kommer folk helt af sig selv, da ægtemanden har haft skadet den eneste hele arm han har. Det er dejligt at være en del af lokalområdet Trømmelstrup og videre over på den anden side af landevejen, hvor der også findes hjælpsomme og behagelige mennesker. Trømmelstrup er bare befolket af skønne og dejlige mennesker i en helt uovertruffentlig natur, hvor alle ikke har nok i sig selv. Vi har altså nu boet lidt over et år i vores eget hus. Indtil da tumlede vi i 5 år med, enten at sælge vores gamle hus i Tønning eller at renovere det, hvilket havde været vores plan da vi i sin tid købte. Men finanskrisen bremsede både renovering og salg. Der var intet vi kunne gøre og vi valgte at lade os udstationere i Brædstrup i knap to år, da andet ikke umiddelbart var muligt. Fra tid til anden havde vi banket på dørene hos bankerne, der alle sagde nej: I må kunne eje et hus. En innovativ bankmand kom dog til Brædstrup sidste forår, og mente at det kunne nok lade sig gøre at eje to. Da min mand og jeg tog fra banken var vi ikke helt sikre på hvad vi skulle tro. Kunne det virkelig passe det han sagde? Efter en samtale til blev det klart for os. Jo, vi måtte gerne købe hus og nu var det så heldigt, at det hus vi havde haft kig på de sidste par år i Trømmelstrup stadigvæk var til salg. Et par måneder efter havde vi købt og vi kunne ånde lettet op. Det lykkedes os at komme her ud igen hvor vi allerhelst vil bo. Tæt på børnenes skole og de mennesker vi har lært at kende herude. Et superstærkt flyttehold blev hurtigt stablet på benene og med et var vi flyttet ind. 18 Glæden ved at være herre i eget hus

19 Flyttekasserne stod i lang tid efter, da vi egentlig ikke havde så travlt med at få alt pakket ud. En del havde været gemt væk i flere år så et par måneder til eller fra. Samtidig kunne vi også godt mærke at den mentale energi vi havde brugt i de sidste mange år sivede lidt væk. Boligkampen var slut, og vi skulle finde noget andet at bruge vores energi på. Eller også skulle vi egentlig bare slappe af og være i nuet. Her lidt mere end et år efter er flyttekasserne næsten væk. Vi er stille og roligt ved at få det som vi gerne vil have det. Vi har ikke travlt, for det er her vi skal blive og så gør det ikke så meget hvilken farve væggene har. Nu har vi lige indenfor de sidste par dage nydt at falde i søvn til mejetærskerens monotone lyde og ser frem til det efterår vi går i møde, med duften af nypløjede marker, og nå ja gyllelugten. Apropos gyllelugten. Min mand have i forbindelse med huskøbet en snak med vores boligadvokat. Min mand blev her gjort opmærksom på at det godt kunne lugte på landet. Advokaten følte sig forpligtet til at informere om dette, da han have oplevet at folk havde klaget over lugten, når de først var flyttet på landet, og dermed var det ikke ren Morten Korch idyl. Her måtte min mand gøre denne opmærksom på, at det faktisk var én af grundene til at han ville bo på landet, og vi altså var gamle kendige af landlige dufte og vi sagtens kan leve med langsomt kørende køretøjer, når markerne kalder. Her vil jeg dog indskyde, at jeg sagtens kan leve med lugten af gylle, men at syrenduft klart fortrækkes. Nu bor vi altså her, og kniber os af og til i armen, det lykkedes. Jo vi er herre i eget hus i Trømmelstrup Mette N. K. Gammelstrup 19

20 MENIGHEDSRÅDET Sognetur til Møltrup Optagelseshjem Til den årlige høstgudstjeneste i Tønning eller Træden kirke har det de sidste mange år lydt fra prædikestolen: Hvad der i dag lægges i kirkens indsamlingsbøsse, går til Møltrup Optagelseshjem. De færreste i sognet kender nok dette sted, så derfor havde menighedsrådet i år planlagt en sognetur til Møltrup for at få syn for sagen. 15 mennesker tog en tirsdag i august af sted i minibus til Vildbjerg vest for Herning. Her ligger herregården Møltrup, bygget i Siden 1912 har stedet fungeret som hjem for hjemløse mænd. Der er tale om en privat stiftelse, grundlagt af fængselspræsten Johannes Munch og hans kone Marie. Vi blev modtaget af Karl Johan, en af stedets ca. 35 medarbejdere. Han er tidligere landmand fra Klovborg, og fortalte med stort engagement om alt det, der gør Møltrup til noget specielt. Grundideen er, at stedet skal fungere som et hjem i ordets basale betydning, altså ikke en institution eller et behandlingssted. Der er totalt forbud mod alkohol og stoffer. Overtræder man reglen, har man udskrevet sig selv, som Karl Johan formulerede det. Men efter en måned er man velkommen tilbage til et nyt forsøg, hvor tavlen er vasket ren. Stedet rummer både akutmodtagelse, sovefløj, udslusningsboliger og et bofælleskab. I gennemsnit bor der omkring 70 mænd. Det er vigtigt, at alle bidrager til stedets drift i den udstrækning de kan. Vi var rundt og kikke på det store savværk, hvor der fx. bygges havemøbler i jerntræ fra gamle moleanlæg, igennem montagehaller, værksteder og stalde og sluttede i gårdbutikken. Vi fik et klart indtryk af, hvor meget Møltrup betyder for lokalsamfundet og den store støttekreds, som møder op til sommerstævner, højskoledage m.m.. Men naturligvis især for de mænd, som får en chance for at komme til hægterne igen. Så ingen af udflugtens deltagere var vist i tvivl om, at pengene der kommer ind til høstgudstjenesten, virkelig går til et godt formål. På menighedsrådets vegne Mette Felbo, Træden 20

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald

hun sidder der og hører på sine forældre tale sammen, bliver hun søvnig igen. Og hun tænker: Det har været en dejlig dag! Af Johanne Burgwald En dag med Skraldine Skraldine vågner og gaber. Hun rækker armene i vejret og strækker sig. Nu starter en ny dag. Men Skraldine er ikke særlig glad i dag. Hendes mor er på kursus med arbejdet, og det betyder,

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden.

Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Og han følger os og er hos os helt ind i døden. Kære Gud og far Nu bliver det påske. Festen for foråret. Festen for dit folks udfrielse af Ægypten Den tid hvor vi mindes din søns Jesus s død og opstandelse. Han forlod sin himmel og blev ét med os i

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han

Hver gang Johannes så en fugl, kiggede han efter, om det hele passede med den beskrivelse, der stod i hans fuglebog. Og når det passede, fik han 1 Johannes elskede fugle. Han syntes, at det at kigge på fugle var noget af det dejligste, man kunne foretage sig i sit liv. Meget dejligere end at kigge på billeder, malerier eller at se fjernsyn. Hver

Læs mere

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast)

Hør mig! Et manus af. 8.a, Henriette Hørlücks Skole. (7. Udkast) Hør mig! Et manus af 8.a, Henriette Hørlücks Skole (7. Udkast) SCENE 1. INT. I KØKKENET HOS DAG/MORGEN Louise (14) kommer svedende ind i køkkenet, tørrer sig om munden som om hun har kastet op. Hun sætter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen

Morten Dürr SKADERNE. Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Morten Dürr SKADERNE Skrevet af Morten Dürr Illustreret af Peter Bay Alexandersen Hvidt, sort og grønt Efter mor døde, ville far jage skaderne væk. Men sådan gik det ikke. Skaderne blev. Det var godt.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Karneval i Aalborg Øst

Karneval i Aalborg Øst Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder ligeledes kan ses Læs om Karneval i Aalborg

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL

KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL KIRSTEN WANDAHL Kirsten Wandahl BLÅ ØJNE LÆSEPRØVE Forlaget Lixi Bestil trykt bog eller ebog på på www.lixi.dk 1. Kapitel TO BLÅ ØJNE Din mobil ringer. Anna hørte Felicias stemme. Den kom

Læs mere

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu?

sker der?, Er det brandalarmen? og Hvad skal vi gøre nu? Tanker og følelser Kapitel 3: Øvelsesark 1 Side 1 af 2 Vi tænker hele tiden, og tankerne kommer i forskellige størrelser. Vi kan have store tanker, små tanker og dem midtimellem. Følelser findes også i

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske

Havfruernes verden. - En sanserejse. Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Havfruernes verden - En sanserejse Børnemeditation af Mia Nørnberg Paaske Læses inden start: Du skal nu til at guide dit barn gennem denne skønne meditation. Jeg vil her inden meditationen starter guide

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC

UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC UDSKRIFT AF FILMEN HJEMME IGEN! - SNEDKER-FAMILIEN SEJDIC 01:00:08 SNEDKER MUHAREM SEJDIC Jeg har mine venner, jeg har mine bekendte. Vi er sammen, og derfor føler jeg at jeg har det rigtig, rigtig godt.

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Du er død! Du er død!

Du er død! Du er død! Du er død! Mandag morgen blev jeg vækket af en underlig lyd. Hvad var det? Sten mod glas! Lyden rev i mig. Rev mig ud af søvnen. Pludselig forstod jeg. Sten mod glas Der var nogen, som kastede sten på

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang.

Hungerbarnet I. arbejde. derhen. selv. brænde. køerne. husbond. madmor. stalden. Ordene er stave-ord til næste gang. Hungerbarnet I Da Larus var 11 år skulle han ud at arbejde. Hans far fik en plads til ham hos en bonde. Da de skulle gå derhen fik Larus en gave. Det var en kniv hans far havde lavet. Der var langt at

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe.

Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. 1. 1. INT. TRAPPE/SPISESTUE Vi ser en masse billeder med familien og Plet, i rammer på væggen. Evt. ned af en trappe. (Kamera i bevægelse)vi følger disse billeder på væggen og ender i spisestuen og ser

Læs mere

Kakerlakker om efteråret

Kakerlakker om efteråret lydia davis Kakerlakker om efteråret oversat af karen margrethe adserballe forlaget vandkunsten FVA_Davis_Sats_(06)_09.indd 2-3 18/05/10 12.50 indhold Fortælling 7 Fru Orlandos bekymringer 12 Liminal:

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev:

Han sneg sig over til det lille bord ved vinduet. Her plejede hans mor at sidde med sin krydsogtværs. Der satte han sig på kanten af stolen og skrev: Mopsy og Daddy Cool Biffer stod tidligt op. De andre lå stadig og sov i Svend-fra-Skovens hule. Han gik op til lande - vejen og begyndte at gå tilbage mod sommer - huset. En landmand gav ham et lift på

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

God sommer til alle på Bakkelandet

God sommer til alle på Bakkelandet Fredagsbrevet Light uge 26 26. juni 2015 Sommerskole 2015 Nimdrupvej 2a 8740 Brædstrup 75753888 kontor@bakkelandets-friskole.dk www.bakkelandets-friskole.dk Indhold De sidste dage.. Sommerskolen.. Nye

Læs mere

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45

Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 Syddjurs Friskoles Ugebrev 45 2017 Ugebrevet udkommer normalt i weekenden Indlæg sendes senest fredage kl. 20.00 til syddjursfriskolenyhedsbrev@hotmail.com KALENDER: 9. - 10. november: Pædagogiske dage.

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 49 2014

Nyhedsbrev. uge 49 2014 Nyhedsbrev uge 49 2014 Så blev det december, der er ingen sne men vejret er blevet koldere, og den første nattefrost har vist sig. Jeg er sikker på, at en del af os håber der kommer lidt sne, mens andre

Læs mere

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et

Fredag i uge seks stod der fastelavn på programmet. Ved morgensamlingen hørte vi om fastelavn i et Nyhedsbrev uge 8-2013 Side 1 Besøg fra Skive Kaserne Side 4 Diverse INFO Side 2 Nyt fra Bestyrelsen Side 6 Kalender, kontakt mm. Side 3 Børnehaven Besøg fra Skive kaserne i børnehave og skole Fredag i

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 2. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 2 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 2 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge2_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.20 Uge 2 l Her bor jeg Første gang, Hipp og Hopp

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen.

Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Det var en søndag formiddag i august. Batman sad og kedede sig. Der var ingen skurke, han kunne ordne, for dem havde han ordnet om lørdagen. Så altså, Batman kedede sig. Hmm, tænkte han, jeg ringer da

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 30. Emne: Venner HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 Uge 30 Emne: Venner Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 30 Emne: Venner side 1 HIPPY HippHopp Uge30_venner.indd 1 06/07/10 11.45 Uge 30 l Venner Det er blevet sommer. Solen skinner,

Læs mere

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré

Jespers mareridt. Af Ben Furman. Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt Af Ben Furman Oversat til dansk af Monica Borré Jespers mareridt er en historie om en lille dreng som finder en løsning på sine tilbagevendende mareridt. Jesper overnatter hos hans bedstemor

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle

Fredagsnyt d. 30. september Kære alle Fredagsnyt d. 30. september 2016 Kære alle Siden sommerferien har mine vinduer på 1. sal stået åbne for at få luften cirkuleret her i varmen. Derfor strømmer der også skøn børnelyd op til mig og i denne

Læs mere

Sct. Kjeld. Inden afsløringen:

Sct. Kjeld. Inden afsløringen: Sct. Kjeld Inden afsløringen: Når vi tænker på en ikon, så vil mange af os have et indre billede af, hvordan en ikon ser ud. Hvis vi kunne se disse billeder ville de være forskellige. Ud fra hvad vi tidligere

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED

BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED BØRNS GRAFISKE UDTRYK og TEGNESPROGLIGHED I-tegnesættelse af børns kultur og symboler Projektforløb for ældstegruppen Sommerfuglen i Børnehuset Bagterp, Hjørring. Udformet og afviklet af Lina Franke Hedegaard

Læs mere

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år.

N: Jeg hedder Nina og jeg er 13 år gammel. Jeg har været frivillig et år. Interview Fokusgruppe med instruktører i alderen - år 0 0 0 0 Introduktionsrunde: I: Vil I starte med at præsentere jer i forhold til hvad I hedder, hvor gamle I er og hvor lang tid I har været frivillige

Læs mere

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16.

Forældrekaffe på tirsdag fra 14.30-16. Vi er kommet godt i gang efter ferien - og vi får rigtig tit besøg af de børn, som nu er startet i skole både i vuggestuen og i børnehaven. Som I kan se, er barnevognsskuret næsten klar til at komme i

Læs mere

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt

Morgenmaden sådan cirka: Æg, bacon og pølser Forskellige slags brød Yoghurt Müsli Havregrød Frugt Mandag d. 26. september kl. 20:10 fløj 9.Q, og ankom i Finland kl. 22:40. Der skete ikke noget særligt på flyveturen, de fleste sad bare og snakkede eller hørte musik. Vi boede i hytter. Meget fine hytter.

Læs mere

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske

Sdr. Vium Nyt. Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015. God påske Sdr. Vium Nyt Nr. 279 Sdr. Vium Sogneforeningen april 2015 God påske Næste nummer af Sdr. Vium Nyt udkommer 1. maj 2015 Emner skal være meddelt Aase Rahbek på mail skipper@mail.mira.dk senest d. 10. april

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012

Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Nyhedsbrev fra SFO februar 2012 Kære forældre Som skrevet ud til jer tidligere har vi fået et par nye ansigter i SFO. Shannon er vores nye studerende, som er her ½ år. Kristian er medhjælper og er her

Læs mere

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen.

Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og turde tro det altid! Amen. 1 Konfirmationer 2012. Salmer: 478, 29, 70 / 68, 192v1,3,7, 370. Tekster: Sl. 8 og Joh. 10.11-16.... Gud, tak for, at vi hører sammen med dig og fordi du går med os i livet. Vil du lade os huske det og

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 -

Nyhedsbrev April. Sjov og fart. Dus Mellervang. Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk - 1 - Sjov og fart Dus Mellervang Frøstrupvej 4 9220 Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev April BEMÆRK DUS-avisen kan også ses på Mellervangskolens hjemmeside under DUS, hvor alle månedens billeder

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam.

Mathias sætter sig på bænken ved siden af Jonas. MATHIAS: Årh, der kommer Taber-Pernille. Hun er så fucking klam. SCENE 1 - I SKOLEGANGEN - DAG Jonas sidder på en bænk på gangen foran klasselokalet og kigger forelsket på Marie, som står lidt derfra i samtale med Clara. Pigerne kigger skjult hen på ham. Det er frikvarter

Læs mere

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1

Manuskript Den Første Kærlighed 7. marts 2008. Filmmanuskript. Tegn. af Hannibal V. Glaser. s. 1 Filmmanuskript Tegn af Hannibal V. Glaser s. 1 Manuskript 1. Skolegård SEN MORGEN Det er frikvarter. William(15) sidder på en udendørs trappe og tegner. Han ser op en gang i mellem, på Marie. Hun griner

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave.

Sandheden om stress. www.xstress.dk. Ifølge Lars Lautrup-Larsen. 1. Udgave. Sandheden om stress Ifølge Lars Lautrup-Larsen 1. Udgave. Copyright 2013 by Lars Lautrup-Larsen Alle rettigheder forbeholdes. Indholdet af dette hæfte må ikke gengives helt eller delvist uden forfatterens

Læs mere

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB

UNGE LIGHED FÆLLESSKAB UNGE LIGHED FÆLLESSKAB TEMA: Kærester 2. årgang Nr. 2 Juni 2016 mener: Vi unge med særlige behov bestemmer selv, om vi vil have en kæreste. Vi bestemmer selv, hvem vi har sex med. Vi bestemmer selv, hvem

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 20. juni 2014 Fredagsbrev nr. 786 Næste uge: 23. juni 24. juni 25. juni 26. juni 27. juni 28. juni Hjemgruppeuge 4.kl. på tur til København Farvel-fest for Erwin LM besøger 6.kl.

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene

Split. Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen. www.silkeborg-p-d.dk. Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene Split Medlemsblad for Silkeborg Pigerne & Drengene www.silkeborg-p-d.dk Sidste nummer af SPLIT Billeder Fra Bürstadt Interview med Hanne Jørgensen August 2007 Siden er det blevet til rundt regnet 50 store

Læs mere

Vibeke skriver. Vibeke Gaden

Vibeke skriver. Vibeke Gaden Vibeke skriver. Så er et nyt skoleår godt i gang på Kragelund Skole og med det ligeledes en masse nye og spændende ting. Skolen summer af liv og forventninger til ny viden, nye oplevelser og nye venner.

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 17. Emne: Sund og stærk HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 Uge 17 Emne: Sund og stærk Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 17 Emne: Sund og stærk side 1 HIPPY HippHopp Uge17_sund og stµrk.indd 1 06/07/10 12.06 Uge 17 l Sund og stærk Det er en

Læs mere