Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN"

Transkript

1 Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden 1

2 2 redaktionen Redaktionen siger Velkommen tilbage til hverdag og virkelighed efter en sommer uden sidestykke i mands og kvindes minde. Soløre og mætte på varme og friluft. I disse dage ligner sommeren sig selv som Thøger Larsen beskriver den : skønt du så ofte har sveget mig. Men det er måske meget godt nu, hvor børnene skal i skole igen og vi voksne på arbejde. I sidste nummer bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med, at 8.klasse havde været på tur til Rom. I dette nummer bringer vi, som lovet, børnenes beretninger om deres oplevelser i den evige stad. Vi kan i dette nummer glæde os over et nyt fast indslag. Annette kirkesanger debuterer i dette nummer med Anettes Anekdoter, der kommer til at afløse Kirstens klumme, nu hvor hun er flyttet til England. Måske kan vi overtale Kirsten til at fortælle fra sit nye liv, være vores udlandskorrespondent. Nu må vi se. Ellers går efteråret i gang med de sædvanlige rutiner : Trædenmarked, høstfest, fællesspisninger, mm. I kan se nærmere i kalenderen sidst i bladet. mn og uj Du kan nu sende en mail til John Granberg Mailen er: Redaktionen: Layout: Mette Nordmar Katharina og John Granberg Anne Ussing-Jepsen Mail: John Granberg Web: Annoncepriser pr. år (4 numre): 1/2 side: 850 kr Farve + 50% 1/4 side: 550 kr Sponsorstøtte + 40% og på 1/8 side: 350 kr Henvendelse til: Tryk: Infosign Frank Gottlieb Oplagstal: 375 Næste deadline er den 1. november 2014

3 lokalrådet Vi har besluttet at generalforsamlingen for Lokalrådet/Formandsmødet bliver mandag den 29/9-14 kl på Friskolen. Dagsorden iht. vedtægterne er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Præsentationsrunde af de enkelte foreninger 3. Lokalrådets beretning 4. Regnskab 5. Debatpunkt 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Evt. Generalforsamling Til alle der har lyst til at gøre en lille forskel skal der lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen. I år må vi sige farvel til Kirsten Hartvig som immigrerer til England og Jakob som immigrerer til Vrads og vores mangeårige kasserer Inger Rahbæk som også har meddelt sin afgang! Derfor skal der lyde en stor opfordring til alle der har lyst til at fordele lidt af kommunens penge til glade borgere i lokalområdet med gode ideer og i øvrigt deltage i optil 4 bestyrelsesmøder om året med god karma! Se vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget den 20. september Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale samarbejde og udgive Lokalnytten. 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer. Læs mere næste side 3

4 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år. 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10 beboere skriftligt forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel. 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har stemmeret. 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet. Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode. 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser træffes i enighed. 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede. 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og kulturelle formål i Tønning og Træden sogne. 4

5 Rejsen til Rom I sidste nummer af Lokalnytten bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med 8.klasses tur til Rom. Her kommer så børnenes egne fortællinger om, hvad de så og oplevede. Storbyens puls - 2 Rom er en by med rigtig meget trafik. Det vigtigste i Rom er bare at kunne få en parkeringsplads. Så er det lige meget, om man får en bule eller to. De kører også i rigtig mange Smart Cars. Som fodgænger kan det være lidt spændende, når man skal over gaden. Selvom der er rødt lys kører biler og scootere stadig over, så fodgængerne må rette sig ind. Men nogen gange går fodgængerne også over for rødt lys. Vi så op til flere folk, som kørte ind i hinanden. Gadesælgere kan man hurtigt få nok af. Bare hvis man får øjenkontakt med dem, så kommer de løbende. Men når politiet kommer, så kan de få benene på nakken. Der er aldrig ro i gaden. Det bedste tidspunkt at gå i Rom er om aftenen. Der er knap så meget larm. Det jeg har nydt mest ved Romturen, er nok de stille aftener med en dejlig is i hånden. Vi var så heldig at finde Roms bedste isbutik. Den lå lige på vejen hjem til hotellet. Og det var så perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man kunne få en masse forskellige kugler. Filip Jensen Hvad får 8. klasse ud af at tage til Rom? - 7 Turen til Rom var sjov. Der var mange der ikke ikke havde prøvet at flyve før. Faktisk næsten halvdelen, så mange var nervøse. Da vi ankom til stedet vi skulle bo så det lidt ufærdigt ud, og nogle gange var der folk der arbejdede på byggeriet. Nogle steder kunne vi kigge ind på værelserne imellem væggen og dørkarmen. 5

6 I og med at der ikke var meget andet at lave på vandrehjemmet, snakkede vi meget med hinanden da vi var der, og jeg tror det har været med til at føre os tættere sammen. Man får en god og hyggelig tur med masser af spændende viden om Italiensk kultur og det gamle Rom. Det er helt sikkert noget man ikke glemmer Sebastian Hvad får en 8. klasse ud af at tage til Rom? - 3 Storbyens puls At færdes i Rom er tæt på livsfarligt. Især når man gå på gaderne og over vejene. Hjemme i Danmark er man vant til, at folk respekterer trafiklysene; grøn betyder, at man må køre rød betyder, at man skal holde tilbage. Det er det, vi er vokset op med, og det er det, vi kender til. Romerne, derimod, har helt andre regler. At gå over vejen i Rom er en modig ting at gøre, for du kan sagtens blive kørt over af en motorcyklist, der ikke lige er opmærksom. For i Rom er folk ligeglade med trafiklysene; de går, når der er fri, og de kører når der er de samme forhold. Bilerne holder selvfølgelig tilbage, når der kommer store grupper af mennesker, der går over vejen; motorcyklisterne? Nej. Hvis der kommer et lille hul i den store gruppe, vil de straks køre igennem. I Danmark har vi også regler for, hvordan man må parkere. I Rom gælder de regler ikke; de har nok aldrig eksisteret. Hvis der er plads, så parkerer man. Hvis der ikke er plads, så laver man plads. Romerne er nærmest verdensmestre i at parkere; ikke lovligt eller pænt, men man er nødt til at give dem credit for de kreative måder, de har fundet ud af at anskaffe sig plads nok til deres bil. Gadelivet i Rom er meget farverigt og livligt, på alle tider af døgnet nærmest. For eksempel, på Campi di Fiori er der om dagen blomstermarked, om aftnen og natten er der fest for de unge. På gaderne sidder der en helt masse tiggere, især på vej til Vatikanet så vi mange. En af dem havde en stor, deform fod; en anden havde brændemærker ud over hele sin krop, og en tredje havde kun en lille stump arm. Det var forfærdeligt, og man måtte virkelig anstrenge sig for ikke at at give efter og give dem bare en cent. Gadesælgere var også en stor del af Roms pulserende gadeliv. Da vi var ved Colosseum, så vi en helt masse sælgere sidde med deres billige varer; solbriller, kamerastativer, hatte flere solbriller. Og når man først havde spurgt dem, 6

7 hvad en af deres varer kostede så slap man aldrig af med dem. De var overalt og fulgte efter en, som ulve følger efter deres sårede bytte; ventende på, at den gav efter. Men når politiet kom; åh, når politiet kom, samlede de straks deres ting sammen og flygtede så hurtigt deres ben kunne bære dem. De løb, som flygtede de fra en ildebrand. Om aftnen, derimod, var der helt roligt. Der var nærmest ingen gadesælgere, og man kunne gå i fred på fortovet. Stjernerne var næsten usynlige på nattehimlen, men hver eneste aften kunne jeg i hvert fald finde mindst tre; altid fandt jeg en kraftigt lysende og to matlysende. Og hver eneste aften, endte vi altid ved den samme isbod. Katja Simonia Fuglsang Frandsen Hvad får jeg/8 kl. ud af at tage til Rom - 1 Min første Flyvetur Hjertet sad helt oppe i halsen på mig, tolden var ret fremme. Mine hedeture blev større og større. Jeg trådte ind under den store, nærmest konstant blinkende metaldetektor. Den bippede og lyste rød, jeg blev hevet til siden og bedt om at træde op på skamlen. En kvinde kom og kropsvisiterede mig. Aldrig har jeg prøvet noget så grænseoverskridende. Så blev jeg spurgt om jeg havde noget i tasken. Det mente jeg ikke jeg havde, men jeg blev bedt om at kigge 7

8 efter, og den store bippende metaldetektor havde set rigtigt. En vandflaske. Aldrig har jeg været så flov og nervøs på samme tid. Det var forfærdeligt. Den danske told-kvinde sagde til mig: Det her sker for rigtig mange, du skal bare ta det helt roligt. Da der var gået ca. 1 time mødtes vi alle igen og gik i samlet flok hen til gaten, hvor vi skulle tjekkes ind. Nu steg min puls igen, hjertet sad endnu højere i halsen end før. Jeg lagde slet ikke mærke til når nogen sagde noget til mig fordi jeg var så nervøs. Vi gik i samlet flok gennem den store tunnel. Så var vi der, jeg svedte og jeg tror også jeg rystede lidt En høj rungende lyd begyndte, motorerne startede. Nu var det nu. Jeg tog godt fat om de to håndtag ved siden af mit sæde, og 1, 2, 3, så accelererede det kæmpemæssige monstrum Det var sjovt, men hold nu op hvor var jeg nervøs. Vi kørte så sindssygt stærkt ned af startbanen, så jeg valgte at lukke mine øjne, da jeg åbnede dem igen var vi i luften. Jeg nærmest klamrede mig fast til mit sæde. Men efter noget tid begyndte jeg at slappe af og bare nyde turen. Efter en times, og nogle små minutter med bare lidt søvn, fløj vi over alperne. Det er det flotteste jeg nogensinde har set. Himlen var fuldstændig lyseblå, og alperne var beklædt med en dyne af sne. Efter 2 ½ time i flyveren begyndte vi at kunne se land. Det var Italien. Endelig var vi fremme, men nu kom den sidste prøvelse. Landingen. Jeg blev nervøs igen, men det var hurtigt overstået. Det er klart en af de fedeste oplevelser jeg nogensinde har haft. Sarah la Cour Min bedste oplevelse fra Rom - 6 Når jeg tænker tilbage på vores tur til Rom, er der én oplevelse, der træder tydeligst frem. Det er vores tur til Trevifontænen, da det var blevet mørkt. Trevifontænen er jo fantastisk i sig selv med figurerne og vandet, der bliver lyst op, og alle mønterne, der ligger og glimter i vandet. Pladsen rundt om var tætpakket med mennesker, og turister tiltrækker gadesælgere, som bier bliver tiltrukket af en honningmad, men lige i den her anledning gjorde det faktisk ikke noget. Gadesælgerne solgte nemlig små lysende helikoptere, som man kunne skyde højt op i luften med en elastik. Alle gadesælgerne demonstrerede deres varer, så der var hele tiden små blå lys, der skød op på den mørke himmel og dalede ned igen. Det var næsten som fyrværkeri. Sammen med nogle andre gik jeg hen på siden af fontænen, hvor der ikke var 8

9 helt så mange mennesker. Vi sad på kanten af fontænen med fingrene i vandet og havde virkeligt godt udsyn til alting. Vejret var dejlig lunt, og der var en helt fantastisk stemning. Der var så fuld af opstemte og glade mennesker, og jeg havde slet ikke lyst til at tage hjem igen. Bare for en sikkerheds skyld kastede jeg to mønter i vandet, for jeg vil virkelig gerne tilbage til Rom. Freja Meyer Felbo Fællesskab i Rom - 7 Vi har været i Rom og vi synes det styrkede os meget socialt, på grund af de mange timer vi tilbragte sammen. På sådan en tur kommer man til at se hinanden fra en helt anden side, man kommer måske også til at snakke med dem man ikke så tit snakker med. Vi hygger os og griner rigtigt meget, vi lærer at være sammen med andre døgnet rundt hvilket nok vil komme os til gavn senere i livet. Da vi går på en friskole har vi et stærkt fællesskab i klassen, dette fællesskab gør sådan en tur meget mere speciel og mindeværdig for os. Kasper og Uffe Hvad får jeg/8. kl. ud af at tage til Rom? - 4 Madvaner Madvanerne i Rom er meget anderledes end de er i Danmark. Det er helt utroligt hvordan to lande der ikke er mere end 2000 km fra hinanden kan have så stor en forskel bare på deres madvaner. I Rom spiser man åbenbart ikke havregryn, der er de tydeligvis mere til sukkerbomber om morgenen. Det er nemlig normalt at spise en croissant med creme i og glassur ovenpå. I Danmark tror jeg at de fleste ville tænke at det var ulækkert og jeg kan på ingen måde forstille mig at skulle spise det hver morgen, jeg kunne ikke engang holde til at spise det i en uge. Vi var nemlig ret mange der måtte gå til den nærmest købmand og købe noget brød. Is var trods alt noget vi kunne forholde os til. Den is de har i Rom mildest talt tusind gange bedre end den danske is. Det var tydeligvis også noget de vidste, for der var en isbutik på næsten hvert gadehjørne. Vi havde fundet en isbutik som lå tæt på os, og det lykkedes os at komme forbi den mindst tre gange om dagen Maja Hedevang 9

10 Bus - 5 Da vi var i Rom skulle vi en dag køre i bus fra Cirkus Maximus ud til katakomberne. Vi var sandelig ikke de eneste, der havde fået den ide. Da vi skulle med bussen stod vi som sild i en tønde. Det var faktisk lidt ulækkert og klaustrofobisk. Det var både varmt og trangt med plads. Jeg tror, vi næsten var 100 personer. Jeg stod selv lige ved døren, og jeg var ved et par gange at blive klemt i mellem døren og en fra klassen. Deres busser var ikke så store, så derfor var de tit propfyldte, så man var nødt til at tage den næste bus. Jacob Lyhne Det er TTF ud i verden - og verden ind i TTF. Kristian Dissing Den gamle redakteur er kommet i besiddelse af en digtsamling af Eske K. Mathiesen Udvalgte digte I de næste numre vil vi derfor glæde Lokalnyttens læsere med Månedens Mathiesen Midt på stien har skarnbassen lagt sig på ryggen og stritter med arme og ben, parat til at gribe solen, hvis den skulle falde. Webløsninger og grafisk design siden tlf

11 TÆPPECENTRET Gulve og Gardiner Stationspladsen Brædstrup Stationspladsen 8740 Brædstrup Tlf Tlf træg eum gardine ulve linol r r e l y tæpper vin Tønning -Træden Friskole og Børnehave * klasse * SFO Børneboligen * Børnehaven er normeret til 65 børn * Nærmiljø og tryghed * Over 20 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Skolebakken 24-28, 8740 Brædstrup Tlf

12 Et snapshot En sommermorgen ved Nedenskov Sø Man vågner tidligt sådan en sommermorgen med solen lige ind i næsen, klokken er mellem 6 og halv 7. Skal vi -? spørger vi hinanden, og ja - selvfølgelig skal vi. Morgentavse tager vi badetøj på og kører uden yderligere kommentarer til Nedenskov Sø. Det er lunt, sommervarmen ligger dovent mellem træerne, mens vi går ned ad stien til søen, der ligger spejlblank mellem siv og skovbryn og gentager det hele på hovedet, nogle morgener dækket af et tyndt lag sommerdis. Disse tidlige morgener er det seniorsegmentet (50+) der starter dagen med at dyppe sig i søens blanke vand. På cyklen ankommer herren med cykelhjelm, oberstoverskæg og dykkerur, smider klunset og kaster sig i bølgerne, som Vorherre har skabt ham. Straks derpå kommer et ægtepar vandrende, han i rød- og blåstribet slåbrok, med håndklædet under armen som var det morgenavisen, hun iført hund og morgenkjole. De affører sig tøjet og traver ud i søen, forsvinder ind i morgendisen sammen med hunden, og vi hører dæmpet samtale hen over vandet. Frem af sivene dukker Agnetes havmand med tang i håret, det viser sig at være Christas Willi fra Træden. Selv tripper vi, blufærdigt iført badetøj (det virker nærmest lidt uanstændigt) -, ud i vandet og glider ind i sommerdisen. Lige foran næsen løber det der insekt, der vist nok hedder skøjteløber, elegant af sted på vandoverfladen. Man er i egentligste forstand i øjenhøjde. Men hvad er nu det?? gennem den tyste morgen et gys, for derude i disen kommer tre sorte trekanter farende. Plask, trekant, plask trekant, plask... Det ligner en gruppe farlige undervandsvæsner, måske hajer. Hvad det selvfølgelig ikke er, selvom de sorte trekanter kunne være hajfinner. Den hvide dis fremmer oplevelsen af mystik og farlighed. Det viser sig imidlertid, da de er kommet nærmere, at de sorte finner er albuer fra crawler-svømmetagene. Nåh ja forresten, vi har da set dem før, sommetider kommer de der langdistancesvømmere for at træne måske til en ironman eller en anden rekord. Når de skal op af vandet foregår det i løb, de spænder pulsmåler og skridttæller på og kaster sig på deres toptunede cykler. Væk er de, inden en anden en har fået vredet sig ud af badedragten.og vi tager hjem, forfriskede og vågne, for at nyde en kop morgenkaffe. uj 12

13 I sidste nummer af Lokalnytten skrev jeg at Light ikke nødvendigvis er ensbetydende med dårligere ting, og det må til fulde siges om dette års landsbyfest. Arrangementet var i år dømt light, fordi der ikke var kræfter i Idrætsforeningen til at løfte en stor opgave, men på trods af dette blev det til en fantastisk dag, hvor både unge og gamle hyggede på sportspladsen og ca. 65 valgte at spise med ved den fælles grill om aftenen. En stor tak for opbakningen og ikke mindst til de folk der med kort varsel fik arrangeret Landsbyfesten. I skrivende stund arbejder vi med at lægge sidste hånd på tilbuddene til den kommende vintersæson, og allerede nu er det sikkert at der er dame og herre senior fodbold (7 mands m/k) og den traditionelle gymnastik for voksne. Ud over dette håber vi naturligvis også meget at kunne tilbyde noget gymnastik for børnene, når fodbold holdet slutter i september. Måske der også kommer andre spændende arrangementer, til så følg med på vores hjemmeside som vi forsøger at holde ajourført med de sidste nye tilbud. Formand Jørgen Frederiksen idrætten Åbningstider: man til fre 8-20 & lør til søn

14 friskolen Siden skolen indførte 8. kl. har det næsten ligget i kortene at koble sidste led på - nemlig 9. klasse. For os som skole ligger det da også i meget naturlig forlængelse, at eleverne kan afslutte hele deres skoleforløb her på Tønning Træden Friskole. VI synes selv vi giver vores elever en rigtig god faglig ballast. I det lys kan det jo synes lidt underligt at vi så sender eleverne på en anden skole for at aflægge 9. klasses afgangsprøve. Det giver derimod rigtig god mening, at vi følger eleverne helt til ende her på stedet. Vi har altid oplevet at elever på skolen allerede tidligt begynder at se sig om efter en anden skole. Det skyldes at man har kunnet forvente et skoleskifte efter 8. klasse under alle omstændigheder. Det har betydet at nogle elever allerede i 6. klasse ønskede at tage skiftet i 7. klasse. Det er der ingen grund til at gøre længere. Heldigvis har vi også fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på nyheden. Selvfølgelig betyder det også rigtig meget for et aktivt lokalmiljø at man kan tilbyde en hel skolegang på stedet. For nye familier som påtænker at flytte til området vil det helt sikkert have en betydning i deres valg. Også betyder det selvfølgelig også noget for dem der allerede bor her. Tønning Træden Friskole bliver på den måde også det eneste alternativ til folkeskolen her i området, som kan tilbyde overbygning. På TTF lægger vi os nu i selen for også at skabe et spændende tilbud i vores overbygning. Vi vil naturligvis gerne give eleverne luft under vingerne ved også at give dem spændende og anderledes muligheder og oplevelser. Arbejdet med at planlægge og tilrettelægge går ganske snart i gang /Kristian, Skoleleder TTF 9. klasse på TTF 14

15 Fra Friskolens Bestyrelse Et nyt skoleår er begyndt og det bliver et skoleår med store forandringer i forhold til hvad vi har været vant til. Lærergruppen skal til at arbejde efter en ny overenskomst, som har indflydelse på deres hverdag og omverdenen (folkeskolerne) skal til at arbejde med en ny reform. Hvordan reformen vil påvirke os er noget vi vil kunne se i løbet af de næste to til tre år. Hvordan og i hvilket omfang kommer meget an på hvordan det virker. Vi har på Friskolen besluttet at vi tager den med ro og kun vil bruge det som virker, og ellers styrke os på de områder hvor vi ved at vi er stærke, og på de områder hvor vi viser fordelene ved at kunne vælge selv. Et andet stort punkt som skoleåret byder på er noget som vi først ser resultatet af første skoledag Vi opretter 9. klasse, så Tønning-Træden Friskole bliver en afgangsskole. Siden bestyrelsen besluttede det, på opfordring af lærergruppen og skoleleder, har vi modtaget mange positive tilkendegivelser, både fra forældre og så sandeligt også fra børnene. Der er mange som giver udtryk for at nu kan de slippe for et skoleskift. Personalemæssigt er der også sket forandringer. I Børneboligen har vi sagt farvel til en god medarbejder som har fået mod på at læse til pædagog, hvilket vi er mange som bifalder. Et sådan talent må ikke blive spildt. Skolen har fået det faste personale hjem efter endt barsel og sygemelding, og børnehaven (og Børneboligen) har måttet sige farvel til en rigtig god vikar, som også skal bruge tiden til at studerer, dog ikke pædagog. /Uffe Nielsen, Formand for TTF Alovera Produkter Creme - Gelly Læbepomade Heat Lotion Drikke Liselotte - Poul Erik Rævehøjvej 5 Mobilnr

16 Når foråret pludselig indfinder sig, og alt bliver grønt lyst grønt og skinnende grønt. Mørkt grønt og grønt i en uendelighed af nyancer så frydes man og glædes og får så ganske gratis liv og energi ind gennem alle sanser. Der er et overskud og en frodighed, som kan virke helt overvældende, men det er også en tid, hvor man måske kan mærke ensomheden lidt stærkere end vanligt, hvis ikke der er én at dele al denne skønhed med. Og sådan en aften sad jeg i haven fuldstændigt omgivet af grønt og lod ensomheden falde på mig. Hvad var det hele egentlig værd?, Ja, der var smukt og hvad så?? Hengivet til disse opbyggelige tanker blev jeg pludselig afbrudt af noget neonlysende blåt på ca 2x2 cm, som flaksede rundt om mig. Jeg så det og regnede med, at det ville forsvinde igen lige så hurtigt, som det var kommet; men det blev ved med at flakse og lyse så helt fantastisk mod alt det grønne. Det var som om, det insisterede på at sige: Livet er fantastisk, Annette!! Og pludselig var det væk igen. Jeg skulle lige til at tage fat på ensomheden igen, da der 2 minutter efter kom en fugl hen og satte sig ½ m fra mig. Den havde helt sort hoved og rød mave. Også den kiggede insisterende på mig, som sagde den: Så fat det dog: Livet er fantastisk!! Og da man ikke skal lade hele to gaver fra Gud gå fra sig, kapitulerede jeg og overgav mig til den taknemmelighed, man kan føle over at være I live. 16 annette s anekdoter Om at opleve en historie Om at skabe sig en historie Normalt ligger der masser af dem langs vejene - lige til at samle op og bruge. Men af én eller anden mærkelig grund kørte jeg rundt et par uger uden at øjne én eneste!! Ingen hestepærer! I miles omkreds! De var som BLÆST bort!...og hvordan skulle mine rabarber så overleve en eventuel flytning?? Nej,vel? MEN så var det jo, at jeg var nede ved søen at bade, som jeg havde været så mange dage før.

17 Og pludselig var den der!!! Som en åbenbaring lå den! Glinsende, lokkende og fuldstændig uimodståelig - lige foran dét sted, jeg plejer at stævne ud fra. Jeg fyldte mit hjerte med synet og gik glad ud I det kolde vand og følte mig meget heldig! Ved bredden løb 3-4 børn og legede. Nogle piger og en dreng. Han var åbenbart blevet til en slags troldmandsk købmand, for pigerne henvendte sig gang på gang til ham, og spurgte om ikke, de måtte købe en ny tryllestav o.lign. Søren, Søren lød det vi skal købe en ny tryllestav af dig har du ikke flere tryllestave??. Og de hoppede og sprang ind og ud af vandet og op og ned af bakkerne fuldstændig opslugt af deres magiske leg. I mellemtiden var jeg kommet op af vandet, og havde fået tøj på igen. Jeg gik op til bilen, og hentede handsker og plastikposer og en 5-krone. Så kom jeg ned til søen igen og kaldte Søren!. Men Søren reagerede ikke med det samme, for det var jo en vildt fremmed stemme og en vildt fremmed kvinde bag den stemme, som kaldte, -så det kunne da ikke være ham, det drejede sig om!?! Men da jeg igen kaldte med samme befalende tonefald som hans søstre, stoppede han op i sin leg og kiggede på mig. Søren, sae jeg, Jeg har ledt mange dage og nætter - ja uger efter denne hestepære. Nu har jeg endelig fundet den og det er meget meget vigtigt, at jeg får den med tilbage!! Må jeg ikke nok få lov at købe den af dig? spurgte jeg. Søren så ret sjov ud i hovedet. Jeg vil give 5 kroner for den, sae jeg og så meget alvorlig og bedende ud. Søren så stadig fuldstændig desorienteret ud I hovedet, men havde åndsnærværelse nok, til et: Øh jamen så OK hvorefter han tog imod pengene, og jeg betroede ham, at det i virkeligheden var en forhekset blomst, som lå derhenne, og at kongen ville blive ham MEGET taknemmelig!!!! Søren stod forvirret med fem-kronen I hånden, mens jeg vendte mig, tog handsker på og samlede hestepæren op i plastikposen. Så forlod jeg søen uden at kigge mig tilbage, mens jeg med et huldsaligt grin hørte, hvordan søstrene begyndte at udspørge stakkels Søren, og Søren fuldstændig nøgternt svarede: Jamen, hun gav mig 5 kroner. Jamen for den der hestepære. 17

18 Nu har vi snart haft vores anden fantastiske sommer i vores hus. Det har bl.a. været en sommer med besøg af rådyr i haven i skumringstiden. Vores høns og ænder har været mere udenfor indhegningen end inde, måske derfor har vi næsten været forskånet for dræbersnegle. Det har været skønne dage med vandkamp i haven smukt akkompagneret af skønsang der strømmer ud af naboens vinduer, når hun øver kirkesang med mere. Som naboer er vi bare glade for at det ikke kun er kirkegængere der får glæde af dette, men også os når vi laver havearbejde. Vejfest har vi nu også oplevet et par gange, med en skøn blanding af børn og voksne. Når hækken skal klippes kommer folk helt af sig selv, da ægtemanden har haft skadet den eneste hele arm han har. Det er dejligt at være en del af lokalområdet Trømmelstrup og videre over på den anden side af landevejen, hvor der også findes hjælpsomme og behagelige mennesker. Trømmelstrup er bare befolket af skønne og dejlige mennesker i en helt uovertruffentlig natur, hvor alle ikke har nok i sig selv. Vi har altså nu boet lidt over et år i vores eget hus. Indtil da tumlede vi i 5 år med, enten at sælge vores gamle hus i Tønning eller at renovere det, hvilket havde været vores plan da vi i sin tid købte. Men finanskrisen bremsede både renovering og salg. Der var intet vi kunne gøre og vi valgte at lade os udstationere i Brædstrup i knap to år, da andet ikke umiddelbart var muligt. Fra tid til anden havde vi banket på dørene hos bankerne, der alle sagde nej: I må kunne eje et hus. En innovativ bankmand kom dog til Brædstrup sidste forår, og mente at det kunne nok lade sig gøre at eje to. Da min mand og jeg tog fra banken var vi ikke helt sikre på hvad vi skulle tro. Kunne det virkelig passe det han sagde? Efter en samtale til blev det klart for os. Jo, vi måtte gerne købe hus og nu var det så heldigt, at det hus vi havde haft kig på de sidste par år i Trømmelstrup stadigvæk var til salg. Et par måneder efter havde vi købt og vi kunne ånde lettet op. Det lykkedes os at komme her ud igen hvor vi allerhelst vil bo. Tæt på børnenes skole og de mennesker vi har lært at kende herude. Et superstærkt flyttehold blev hurtigt stablet på benene og med et var vi flyttet ind. 18 Glæden ved at være herre i eget hus

19 Flyttekasserne stod i lang tid efter, da vi egentlig ikke havde så travlt med at få alt pakket ud. En del havde været gemt væk i flere år så et par måneder til eller fra. Samtidig kunne vi også godt mærke at den mentale energi vi havde brugt i de sidste mange år sivede lidt væk. Boligkampen var slut, og vi skulle finde noget andet at bruge vores energi på. Eller også skulle vi egentlig bare slappe af og være i nuet. Her lidt mere end et år efter er flyttekasserne næsten væk. Vi er stille og roligt ved at få det som vi gerne vil have det. Vi har ikke travlt, for det er her vi skal blive og så gør det ikke så meget hvilken farve væggene har. Nu har vi lige indenfor de sidste par dage nydt at falde i søvn til mejetærskerens monotone lyde og ser frem til det efterår vi går i møde, med duften af nypløjede marker, og nå ja gyllelugten. Apropos gyllelugten. Min mand have i forbindelse med huskøbet en snak med vores boligadvokat. Min mand blev her gjort opmærksom på at det godt kunne lugte på landet. Advokaten følte sig forpligtet til at informere om dette, da han have oplevet at folk havde klaget over lugten, når de først var flyttet på landet, og dermed var det ikke ren Morten Korch idyl. Her måtte min mand gøre denne opmærksom på, at det faktisk var én af grundene til at han ville bo på landet, og vi altså var gamle kendige af landlige dufte og vi sagtens kan leve med langsomt kørende køretøjer, når markerne kalder. Her vil jeg dog indskyde, at jeg sagtens kan leve med lugten af gylle, men at syrenduft klart fortrækkes. Nu bor vi altså her, og kniber os af og til i armen, det lykkedes. Jo vi er herre i eget hus i Trømmelstrup Mette N. K. Gammelstrup 19

20 MENIGHEDSRÅDET Sognetur til Møltrup Optagelseshjem Til den årlige høstgudstjeneste i Tønning eller Træden kirke har det de sidste mange år lydt fra prædikestolen: Hvad der i dag lægges i kirkens indsamlingsbøsse, går til Møltrup Optagelseshjem. De færreste i sognet kender nok dette sted, så derfor havde menighedsrådet i år planlagt en sognetur til Møltrup for at få syn for sagen. 15 mennesker tog en tirsdag i august af sted i minibus til Vildbjerg vest for Herning. Her ligger herregården Møltrup, bygget i Siden 1912 har stedet fungeret som hjem for hjemløse mænd. Der er tale om en privat stiftelse, grundlagt af fængselspræsten Johannes Munch og hans kone Marie. Vi blev modtaget af Karl Johan, en af stedets ca. 35 medarbejdere. Han er tidligere landmand fra Klovborg, og fortalte med stort engagement om alt det, der gør Møltrup til noget specielt. Grundideen er, at stedet skal fungere som et hjem i ordets basale betydning, altså ikke en institution eller et behandlingssted. Der er totalt forbud mod alkohol og stoffer. Overtræder man reglen, har man udskrevet sig selv, som Karl Johan formulerede det. Men efter en måned er man velkommen tilbage til et nyt forsøg, hvor tavlen er vasket ren. Stedet rummer både akutmodtagelse, sovefløj, udslusningsboliger og et bofælleskab. I gennemsnit bor der omkring 70 mænd. Det er vigtigt, at alle bidrager til stedets drift i den udstrækning de kan. Vi var rundt og kikke på det store savværk, hvor der fx. bygges havemøbler i jerntræ fra gamle moleanlæg, igennem montagehaller, værksteder og stalde og sluttede i gårdbutikken. Vi fik et klart indtryk af, hvor meget Møltrup betyder for lokalsamfundet og den store støttekreds, som møder op til sommerstævner, højskoledage m.m.. Men naturligvis især for de mænd, som får en chance for at komme til hægterne igen. Så ingen af udflugtens deltagere var vist i tvivl om, at pengene der kommer ind til høstgudstjenesten, virkelig går til et godt formål. På menighedsrådets vegne Mette Felbo, Træden 20

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os.

Kalenderen Husk at få jeres arrangement med i kalenderen send datoer for arrangementer til os. ubilæ Budstikken 25 års jubilæums nummer! Lokalblad for Skanderup-Hjarup-Gelballe Bestyrelsen: Formand: Kirsten Rungholm, Hjarup Byvej 9 tlf. 7559 4059 Omdeling: Alice Stub, Hjarup Byvej 5 tlf. 2971 5852

Læs mere

De er døde, begge to

De er døde, begge to De er døde, begge to De er døde, begge to. 2012 Ved Vivi Petersen. Alle rettigheder forbeholdes. Tryk: Eurographic, Denmark Design af omslag: Frede Uhrskov Forlagsredaktør: Vibeke Uhrskov Larsen Forsidefoto:

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11

Jens tager kampen op. Læs side 3. Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad Se side 3. Stenderup er klar til årets borgerfest Se side 11 Nummer 1, 14. årgang, januar 2008 Uddeles gratis til samtlige husstande, butikker og kontorer i 6091 Bjert og 6092 Sdr. Stenderup Jens tager kampen op Læs side 3 Bjert Skole scorer 268.000 kr. til mad

Læs mere

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog

Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Brudstykker af et kældermenneskes dagbog Spredte dagbogsoptegnelser og nedskrevne tanker fra Grønland 1977-1996 2 Til Jens, Troels, Ida og Jakob Mig, mig, mig Jeg fortæller det bare, som det er Det følgende

Læs mere

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008

1 3b s beboerblad - til alle, der bor i Boligforeningen 3B - nr. 1 - juli 2008 Der er fremtid i Brohuset: Charlotte Michaelsen er glad for at bo i Brohuset. Hun og hendes familie var blandt de første, der flyttede ind, da det stod færdigt. Læs hele historien på side 4-6 10 14 16

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød

Indholdsfortegnelse. Del 2 side 38 Støtte i sorgen side 40. Landsforeningen Spædbarnsdød Når I har mistet Når I har mistet Rymarksvej 1 2900 Hellerup Telefon: 3961 2451 Kontonr.: 9884 104990 www.spaedbarnsdoed.dk forening@spaedbarnsdoed.dk Landsforeningen Spædbarnsdød er på Facebook Tekst:

Læs mere

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05

skræppebladet tjuni 2008 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker nr. 05 skræppebladet tjuni 2008 nr. 05 Kæmpe farvel-fest for Nordgårdskolen som lukker kolofon skræppebladet t ISSN 0906-267X Gudrunsvej 2, kld., 8220 Brabrand Tlf. 86 25 26 99. E-post: redaktion@skraeppebladet.dk

Læs mere

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7?

brænder Jeg for mit job magasinet side 4 Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Nr. 4. 2010 magasinet Jungler du osse rundt i fagforening og a-kasse? Side 3 Ugen på job 8-16 eller 24-7? Side 8 Jeg brænder side 4 for mit job For rask til at være syg? Side 19 Blod og tårer på Roskilde

Læs mere

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker

Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag. Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker MINDSPOT Aftryk - Unge i Århus Mindspot, Borgerservice og Biblioteker, 2009 1. udgave, 1. oplag Copyright 2009 Mindspot, Borgerservice og Biblioteker ISBN 978-87-89860-32-9 Mindspot er støttet af Styrelsen

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt.

10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. Årgang 2005 / Nr. 2 Farvel til 10. årgang - goddag til ny bygning 10. august åbner Ans skole dørene for sine elever efter en sommerferie, der er 1 uge længere end normalt. For indskolingens vedkommende

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980

Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 Kampen om Byggeren på Nørrebro 1980 1 Tekst og fotos: Søren Dyck-Madsen Denne bog er skrevet i 1980 - i månederne efter kampen om Byggeren. Den er imidlertid først udgivet elektronisk nu den 17. august

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

Ude godt hjemme bedst

Ude godt hjemme bedst Ude godt hjemme bedst fødse 7 helt unikke hjemmefødselshistorier 1 Denne lille bog er lavet som et dejligt minde. Vi har hver især skrevet vores hjemmefødselshistorie, som vi gerne vil dele med dig...

Læs mere

-kuller - vores egen avis

-kuller - vores egen avis Socialpsykiatrien på Bornholm Marts Maj 2014 -kuller - vores egen avis Kom, maj, du søde milde! Tekst: C. A. Overbeck Melodi: W. A. Mozart, 1791 Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn, og lad

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Tolvte årgang Nr. 2 April Maj 2007 2 Indholdsfortegnelse side Leder..........................2 Redaktionen.....................3 Havbakken......................4 Vidstrup

Læs mere

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB

Nummer 77. for Øster Brønderslev og Hallund området. Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg. NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området Hvorfor? Bålhøjfestivalen 2015 - Politikerbesøg NY Spar butik - NYE grunde - Byfest i ØB Sparekassefonden - Efterårsmesse - Tipi Team Rynkeby - Mølleteater

Læs mere

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone

Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone 1 Min livs healings rejse til John of God i Brasilien af Lene & Lone Lene Rantzau, 45 år, Storvorde (tarmcancer marts 2012 og svulst i bækken jan. 2013) Jeg fik i januar 2013 besked af lægerne, at jeg

Læs mere

Bugten, kokken og blåmuslingen

Bugten, kokken og blåmuslingen HELNÆSPOSTEN 1 JANUAR 2010 5. årgang nr. 1 Løssalg 15,00 kr. Julemanden hilser velkommen på Højskolen Se side 10, 11 og 12 Kunstnergruppen Gråzonen samlet i Caféen Se side 10,11 og 12 Første temaartikel

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere