Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden LOKAL NYTTEN"

Transkript

1 Årgang 23 - September 2014 LOKAL NYTTEN Lokalrådets Generalforsamling Romrejsen Annette s anekdoter Gudenåen Brewcamp Ha en go da Glæden ved eget hus Sogneudflugt Tønning Gammelstrup Troelstrup Træden 1

2 2 redaktionen Redaktionen siger Velkommen tilbage til hverdag og virkelighed efter en sommer uden sidestykke i mands og kvindes minde. Soløre og mætte på varme og friluft. I disse dage ligner sommeren sig selv som Thøger Larsen beskriver den : skønt du så ofte har sveget mig. Men det er måske meget godt nu, hvor børnene skal i skole igen og vi voksne på arbejde. I sidste nummer bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med, at 8.klasse havde været på tur til Rom. I dette nummer bringer vi, som lovet, børnenes beretninger om deres oplevelser i den evige stad. Vi kan i dette nummer glæde os over et nyt fast indslag. Annette kirkesanger debuterer i dette nummer med Anettes Anekdoter, der kommer til at afløse Kirstens klumme, nu hvor hun er flyttet til England. Måske kan vi overtale Kirsten til at fortælle fra sit nye liv, være vores udlandskorrespondent. Nu må vi se. Ellers går efteråret i gang med de sædvanlige rutiner : Trædenmarked, høstfest, fællesspisninger, mm. I kan se nærmere i kalenderen sidst i bladet. mn og uj Du kan nu sende en mail til John Granberg Mailen er: Redaktionen: Layout: Mette Nordmar Katharina og John Granberg Anne Ussing-Jepsen Mail: John Granberg Web: Annoncepriser pr. år (4 numre): 1/2 side: 850 kr Farve + 50% 1/4 side: 550 kr Sponsorstøtte + 40% og på 1/8 side: 350 kr Henvendelse til: Tryk: Infosign Frank Gottlieb Oplagstal: 375 Næste deadline er den 1. november 2014

3 lokalrådet Vi har besluttet at generalforsamlingen for Lokalrådet/Formandsmødet bliver mandag den 29/9-14 kl på Friskolen. Dagsorden iht. vedtægterne er som følger: 1. Valg af dirigent 2. Præsentationsrunde af de enkelte foreninger 3. Lokalrådets beretning 4. Regnskab 5. Debatpunkt 6. Indkomne forslag 7. Valg 8. Evt. Generalforsamling Til alle der har lyst til at gøre en lille forskel skal der lyde en opfordring til at møde op til generalforsamlingen. I år må vi sige farvel til Kirsten Hartvig som immigrerer til England og Jakob som immigrerer til Vrads og vores mangeårige kasserer Inger Rahbæk som også har meddelt sin afgang! Derfor skal der lyde en stor opfordring til alle der har lyst til at fordele lidt af kommunens penge til glade borgere i lokalområdet med gode ideer og i øvrigt deltage i optil 4 bestyrelsesmøder om året med god karma! Se vedtægterne for lokalrådet for Tønning og Træden sogne Vedtaget den 20. september Formålet for lokalrådet i Tønning og Træden sogne er at fremme samarbejdet mellem alle, der kan bevare og videreudvikle lokalsamfundets fysiske, sociale, kulturelle og demokratiske værdier, fremme det regionale samarbejde og udgive Lokalnytten. 2 Lokalrådet består af 4 medlemmer. Læs mere næste side 3

4 3 Valg til lokalrådet sker på den årlige generalforsamling, der afholdes i årets 3.kvartal. Rådets medlemmer vælges for en 2-årig periode og er på valg hvert andet år. Indkaldelse til generalforsamling sker med mindst 14 dages varsel ved særskilt meddelelse til husstandene i sognene eller annoncering i avis eller blad, der udkommer i sognene. Der vælges endvidere 2 suppleanter til lokalrådet. Suppleanterne vælges for en 1-årig periode og er derfor på valg hvert år. Endelig vælges der 2 revisorer til lokalrådet. Revisorerne vælges for en 2-årig periode og er derfor på valg hvert andet år. 4 Beboermøder og ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når der skal træffes afgørelser af vigtighed for lokalområdet, og når lokalrådet finder det nødvendigt. Endvidere kan der kræves indkaldt til beboermøde, når 10 beboere skriftligt forlanger det. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling sker på samme måde som til ordinær generalforsamling, dog skal indkaldelsen ske med mindst 8 dages varsel. 5 Stemmeret har alle, der er fyldt 15 år, og som er tilmeldt folkeregistret i Tønning eller Træden sogne. Valgbare til lokalrådet er alle, som har stemmeret. 6 Rådsmedlemmer, som fraflytter sognene, udtræder af rådet. Suppleanten indtræder i det afgående medlems valgperiode. 7 Ordinær generalforsamling afholdes med følgende dagsorden: 1.Valg af dirigent. 2. Lokalrådets beretning om det forløbne år. 3. Det reviderede regnskab, der går fra september til september, fremlægges til godkendelse. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af medlemmer og suppleant til lokalrådet. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt. 8 Lokalrådet konstituerer sig og fastsætter selv sin forretningsorden. 9 Lokalrådet er beslutningsdygtigt, når flertallet er til stede. Alle afgørelser træffes i enighed. 10 Vedtægterne for lokalrådet kan ændres, hvis et flertal af rådets medlemmer finder det nødvendigt. Ændringsforslagene skal offentliggøres med mindst 8 dages varsel på samme måde som indkaldelse til generalforsamling. Ændringsforslagene skal endvidere vedtages på generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling. Til vedtagelse af ændringerne kræves flertal blandt de mødte stemmeberettigede. 11 Ved en eventuel lovgivning om lokalråd skal vedtægterne revideres således, at de er i overensstemmelse med lovgivningen. 12 Opløsning af lokalrådet skal ske efter vedtagelse ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger. Til vedtagelse af opløsning kræves flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. 13 Ved opløsning af lokalrådet tilfalder eventuelle midler sociale og kulturelle formål i Tønning og Træden sogne. 4

5 Rejsen til Rom I sidste nummer af Lokalnytten bragte vi skoleleder Kristian Dissings refleksioner over begrebet dannelse i forbindelse med 8.klasses tur til Rom. Her kommer så børnenes egne fortællinger om, hvad de så og oplevede. Storbyens puls - 2 Rom er en by med rigtig meget trafik. Det vigtigste i Rom er bare at kunne få en parkeringsplads. Så er det lige meget, om man får en bule eller to. De kører også i rigtig mange Smart Cars. Som fodgænger kan det være lidt spændende, når man skal over gaden. Selvom der er rødt lys kører biler og scootere stadig over, så fodgængerne må rette sig ind. Men nogen gange går fodgængerne også over for rødt lys. Vi så op til flere folk, som kørte ind i hinanden. Gadesælgere kan man hurtigt få nok af. Bare hvis man får øjenkontakt med dem, så kommer de løbende. Men når politiet kommer, så kan de få benene på nakken. Der er aldrig ro i gaden. Det bedste tidspunkt at gå i Rom er om aftenen. Der er knap så meget larm. Det jeg har nydt mest ved Romturen, er nok de stille aftener med en dejlig is i hånden. Vi var så heldig at finde Roms bedste isbutik. Den lå lige på vejen hjem til hotellet. Og det var så perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man perfekt med at hver gang vi kom hjem fra eftermiddagstur og aftensmad, gik vi lige forbi. Man kunne få en masse forskellige kugler. Filip Jensen Hvad får 8. klasse ud af at tage til Rom? - 7 Turen til Rom var sjov. Der var mange der ikke ikke havde prøvet at flyve før. Faktisk næsten halvdelen, så mange var nervøse. Da vi ankom til stedet vi skulle bo så det lidt ufærdigt ud, og nogle gange var der folk der arbejdede på byggeriet. Nogle steder kunne vi kigge ind på værelserne imellem væggen og dørkarmen. 5

6 I og med at der ikke var meget andet at lave på vandrehjemmet, snakkede vi meget med hinanden da vi var der, og jeg tror det har været med til at føre os tættere sammen. Man får en god og hyggelig tur med masser af spændende viden om Italiensk kultur og det gamle Rom. Det er helt sikkert noget man ikke glemmer Sebastian Hvad får en 8. klasse ud af at tage til Rom? - 3 Storbyens puls At færdes i Rom er tæt på livsfarligt. Især når man gå på gaderne og over vejene. Hjemme i Danmark er man vant til, at folk respekterer trafiklysene; grøn betyder, at man må køre rød betyder, at man skal holde tilbage. Det er det, vi er vokset op med, og det er det, vi kender til. Romerne, derimod, har helt andre regler. At gå over vejen i Rom er en modig ting at gøre, for du kan sagtens blive kørt over af en motorcyklist, der ikke lige er opmærksom. For i Rom er folk ligeglade med trafiklysene; de går, når der er fri, og de kører når der er de samme forhold. Bilerne holder selvfølgelig tilbage, når der kommer store grupper af mennesker, der går over vejen; motorcyklisterne? Nej. Hvis der kommer et lille hul i den store gruppe, vil de straks køre igennem. I Danmark har vi også regler for, hvordan man må parkere. I Rom gælder de regler ikke; de har nok aldrig eksisteret. Hvis der er plads, så parkerer man. Hvis der ikke er plads, så laver man plads. Romerne er nærmest verdensmestre i at parkere; ikke lovligt eller pænt, men man er nødt til at give dem credit for de kreative måder, de har fundet ud af at anskaffe sig plads nok til deres bil. Gadelivet i Rom er meget farverigt og livligt, på alle tider af døgnet nærmest. For eksempel, på Campi di Fiori er der om dagen blomstermarked, om aftnen og natten er der fest for de unge. På gaderne sidder der en helt masse tiggere, især på vej til Vatikanet så vi mange. En af dem havde en stor, deform fod; en anden havde brændemærker ud over hele sin krop, og en tredje havde kun en lille stump arm. Det var forfærdeligt, og man måtte virkelig anstrenge sig for ikke at at give efter og give dem bare en cent. Gadesælgere var også en stor del af Roms pulserende gadeliv. Da vi var ved Colosseum, så vi en helt masse sælgere sidde med deres billige varer; solbriller, kamerastativer, hatte flere solbriller. Og når man først havde spurgt dem, 6

7 hvad en af deres varer kostede så slap man aldrig af med dem. De var overalt og fulgte efter en, som ulve følger efter deres sårede bytte; ventende på, at den gav efter. Men når politiet kom; åh, når politiet kom, samlede de straks deres ting sammen og flygtede så hurtigt deres ben kunne bære dem. De løb, som flygtede de fra en ildebrand. Om aftnen, derimod, var der helt roligt. Der var nærmest ingen gadesælgere, og man kunne gå i fred på fortovet. Stjernerne var næsten usynlige på nattehimlen, men hver eneste aften kunne jeg i hvert fald finde mindst tre; altid fandt jeg en kraftigt lysende og to matlysende. Og hver eneste aften, endte vi altid ved den samme isbod. Katja Simonia Fuglsang Frandsen Hvad får jeg/8 kl. ud af at tage til Rom - 1 Min første Flyvetur Hjertet sad helt oppe i halsen på mig, tolden var ret fremme. Mine hedeture blev større og større. Jeg trådte ind under den store, nærmest konstant blinkende metaldetektor. Den bippede og lyste rød, jeg blev hevet til siden og bedt om at træde op på skamlen. En kvinde kom og kropsvisiterede mig. Aldrig har jeg prøvet noget så grænseoverskridende. Så blev jeg spurgt om jeg havde noget i tasken. Det mente jeg ikke jeg havde, men jeg blev bedt om at kigge 7

8 efter, og den store bippende metaldetektor havde set rigtigt. En vandflaske. Aldrig har jeg været så flov og nervøs på samme tid. Det var forfærdeligt. Den danske told-kvinde sagde til mig: Det her sker for rigtig mange, du skal bare ta det helt roligt. Da der var gået ca. 1 time mødtes vi alle igen og gik i samlet flok hen til gaten, hvor vi skulle tjekkes ind. Nu steg min puls igen, hjertet sad endnu højere i halsen end før. Jeg lagde slet ikke mærke til når nogen sagde noget til mig fordi jeg var så nervøs. Vi gik i samlet flok gennem den store tunnel. Så var vi der, jeg svedte og jeg tror også jeg rystede lidt En høj rungende lyd begyndte, motorerne startede. Nu var det nu. Jeg tog godt fat om de to håndtag ved siden af mit sæde, og 1, 2, 3, så accelererede det kæmpemæssige monstrum Det var sjovt, men hold nu op hvor var jeg nervøs. Vi kørte så sindssygt stærkt ned af startbanen, så jeg valgte at lukke mine øjne, da jeg åbnede dem igen var vi i luften. Jeg nærmest klamrede mig fast til mit sæde. Men efter noget tid begyndte jeg at slappe af og bare nyde turen. Efter en times, og nogle små minutter med bare lidt søvn, fløj vi over alperne. Det er det flotteste jeg nogensinde har set. Himlen var fuldstændig lyseblå, og alperne var beklædt med en dyne af sne. Efter 2 ½ time i flyveren begyndte vi at kunne se land. Det var Italien. Endelig var vi fremme, men nu kom den sidste prøvelse. Landingen. Jeg blev nervøs igen, men det var hurtigt overstået. Det er klart en af de fedeste oplevelser jeg nogensinde har haft. Sarah la Cour Min bedste oplevelse fra Rom - 6 Når jeg tænker tilbage på vores tur til Rom, er der én oplevelse, der træder tydeligst frem. Det er vores tur til Trevifontænen, da det var blevet mørkt. Trevifontænen er jo fantastisk i sig selv med figurerne og vandet, der bliver lyst op, og alle mønterne, der ligger og glimter i vandet. Pladsen rundt om var tætpakket med mennesker, og turister tiltrækker gadesælgere, som bier bliver tiltrukket af en honningmad, men lige i den her anledning gjorde det faktisk ikke noget. Gadesælgerne solgte nemlig små lysende helikoptere, som man kunne skyde højt op i luften med en elastik. Alle gadesælgerne demonstrerede deres varer, så der var hele tiden små blå lys, der skød op på den mørke himmel og dalede ned igen. Det var næsten som fyrværkeri. Sammen med nogle andre gik jeg hen på siden af fontænen, hvor der ikke var 8

9 helt så mange mennesker. Vi sad på kanten af fontænen med fingrene i vandet og havde virkeligt godt udsyn til alting. Vejret var dejlig lunt, og der var en helt fantastisk stemning. Der var så fuld af opstemte og glade mennesker, og jeg havde slet ikke lyst til at tage hjem igen. Bare for en sikkerheds skyld kastede jeg to mønter i vandet, for jeg vil virkelig gerne tilbage til Rom. Freja Meyer Felbo Fællesskab i Rom - 7 Vi har været i Rom og vi synes det styrkede os meget socialt, på grund af de mange timer vi tilbragte sammen. På sådan en tur kommer man til at se hinanden fra en helt anden side, man kommer måske også til at snakke med dem man ikke så tit snakker med. Vi hygger os og griner rigtigt meget, vi lærer at være sammen med andre døgnet rundt hvilket nok vil komme os til gavn senere i livet. Da vi går på en friskole har vi et stærkt fællesskab i klassen, dette fællesskab gør sådan en tur meget mere speciel og mindeværdig for os. Kasper og Uffe Hvad får jeg/8. kl. ud af at tage til Rom? - 4 Madvaner Madvanerne i Rom er meget anderledes end de er i Danmark. Det er helt utroligt hvordan to lande der ikke er mere end 2000 km fra hinanden kan have så stor en forskel bare på deres madvaner. I Rom spiser man åbenbart ikke havregryn, der er de tydeligvis mere til sukkerbomber om morgenen. Det er nemlig normalt at spise en croissant med creme i og glassur ovenpå. I Danmark tror jeg at de fleste ville tænke at det var ulækkert og jeg kan på ingen måde forstille mig at skulle spise det hver morgen, jeg kunne ikke engang holde til at spise det i en uge. Vi var nemlig ret mange der måtte gå til den nærmest købmand og købe noget brød. Is var trods alt noget vi kunne forholde os til. Den is de har i Rom mildest talt tusind gange bedre end den danske is. Det var tydeligvis også noget de vidste, for der var en isbutik på næsten hvert gadehjørne. Vi havde fundet en isbutik som lå tæt på os, og det lykkedes os at komme forbi den mindst tre gange om dagen Maja Hedevang 9

10 Bus - 5 Da vi var i Rom skulle vi en dag køre i bus fra Cirkus Maximus ud til katakomberne. Vi var sandelig ikke de eneste, der havde fået den ide. Da vi skulle med bussen stod vi som sild i en tønde. Det var faktisk lidt ulækkert og klaustrofobisk. Det var både varmt og trangt med plads. Jeg tror, vi næsten var 100 personer. Jeg stod selv lige ved døren, og jeg var ved et par gange at blive klemt i mellem døren og en fra klassen. Deres busser var ikke så store, så derfor var de tit propfyldte, så man var nødt til at tage den næste bus. Jacob Lyhne Det er TTF ud i verden - og verden ind i TTF. Kristian Dissing Den gamle redakteur er kommet i besiddelse af en digtsamling af Eske K. Mathiesen Udvalgte digte I de næste numre vil vi derfor glæde Lokalnyttens læsere med Månedens Mathiesen Midt på stien har skarnbassen lagt sig på ryggen og stritter med arme og ben, parat til at gribe solen, hvis den skulle falde. Webløsninger og grafisk design siden tlf

11 TÆPPECENTRET Gulve og Gardiner Stationspladsen Brædstrup Stationspladsen 8740 Brædstrup Tlf Tlf træg eum gardine ulve linol r r e l y tæpper vin Tønning -Træden Friskole og Børnehave * klasse * SFO Børneboligen * Børnehaven er normeret til 65 børn * Nærmiljø og tryghed * Over 20 års erfaring i at give børn en meningsfyldt skoletid Skolebakken 24-28, 8740 Brædstrup Tlf

12 Et snapshot En sommermorgen ved Nedenskov Sø Man vågner tidligt sådan en sommermorgen med solen lige ind i næsen, klokken er mellem 6 og halv 7. Skal vi -? spørger vi hinanden, og ja - selvfølgelig skal vi. Morgentavse tager vi badetøj på og kører uden yderligere kommentarer til Nedenskov Sø. Det er lunt, sommervarmen ligger dovent mellem træerne, mens vi går ned ad stien til søen, der ligger spejlblank mellem siv og skovbryn og gentager det hele på hovedet, nogle morgener dækket af et tyndt lag sommerdis. Disse tidlige morgener er det seniorsegmentet (50+) der starter dagen med at dyppe sig i søens blanke vand. På cyklen ankommer herren med cykelhjelm, oberstoverskæg og dykkerur, smider klunset og kaster sig i bølgerne, som Vorherre har skabt ham. Straks derpå kommer et ægtepar vandrende, han i rød- og blåstribet slåbrok, med håndklædet under armen som var det morgenavisen, hun iført hund og morgenkjole. De affører sig tøjet og traver ud i søen, forsvinder ind i morgendisen sammen med hunden, og vi hører dæmpet samtale hen over vandet. Frem af sivene dukker Agnetes havmand med tang i håret, det viser sig at være Christas Willi fra Træden. Selv tripper vi, blufærdigt iført badetøj (det virker nærmest lidt uanstændigt) -, ud i vandet og glider ind i sommerdisen. Lige foran næsen løber det der insekt, der vist nok hedder skøjteløber, elegant af sted på vandoverfladen. Man er i egentligste forstand i øjenhøjde. Men hvad er nu det?? gennem den tyste morgen et gys, for derude i disen kommer tre sorte trekanter farende. Plask, trekant, plask trekant, plask... Det ligner en gruppe farlige undervandsvæsner, måske hajer. Hvad det selvfølgelig ikke er, selvom de sorte trekanter kunne være hajfinner. Den hvide dis fremmer oplevelsen af mystik og farlighed. Det viser sig imidlertid, da de er kommet nærmere, at de sorte finner er albuer fra crawler-svømmetagene. Nåh ja forresten, vi har da set dem før, sommetider kommer de der langdistancesvømmere for at træne måske til en ironman eller en anden rekord. Når de skal op af vandet foregår det i løb, de spænder pulsmåler og skridttæller på og kaster sig på deres toptunede cykler. Væk er de, inden en anden en har fået vredet sig ud af badedragten.og vi tager hjem, forfriskede og vågne, for at nyde en kop morgenkaffe. uj 12

13 I sidste nummer af Lokalnytten skrev jeg at Light ikke nødvendigvis er ensbetydende med dårligere ting, og det må til fulde siges om dette års landsbyfest. Arrangementet var i år dømt light, fordi der ikke var kræfter i Idrætsforeningen til at løfte en stor opgave, men på trods af dette blev det til en fantastisk dag, hvor både unge og gamle hyggede på sportspladsen og ca. 65 valgte at spise med ved den fælles grill om aftenen. En stor tak for opbakningen og ikke mindst til de folk der med kort varsel fik arrangeret Landsbyfesten. I skrivende stund arbejder vi med at lægge sidste hånd på tilbuddene til den kommende vintersæson, og allerede nu er det sikkert at der er dame og herre senior fodbold (7 mands m/k) og den traditionelle gymnastik for voksne. Ud over dette håber vi naturligvis også meget at kunne tilbyde noget gymnastik for børnene, når fodbold holdet slutter i september. Måske der også kommer andre spændende arrangementer, til så følg med på vores hjemmeside som vi forsøger at holde ajourført med de sidste nye tilbud. Formand Jørgen Frederiksen idrætten Åbningstider: man til fre 8-20 & lør til søn

14 friskolen Siden skolen indførte 8. kl. har det næsten ligget i kortene at koble sidste led på - nemlig 9. klasse. For os som skole ligger det da også i meget naturlig forlængelse, at eleverne kan afslutte hele deres skoleforløb her på Tønning Træden Friskole. VI synes selv vi giver vores elever en rigtig god faglig ballast. I det lys kan det jo synes lidt underligt at vi så sender eleverne på en anden skole for at aflægge 9. klasses afgangsprøve. Det giver derimod rigtig god mening, at vi følger eleverne helt til ende her på stedet. Vi har altid oplevet at elever på skolen allerede tidligt begynder at se sig om efter en anden skole. Det skyldes at man har kunnet forvente et skoleskifte efter 8. klasse under alle omstændigheder. Det har betydet at nogle elever allerede i 6. klasse ønskede at tage skiftet i 7. klasse. Det er der ingen grund til at gøre længere. Heldigvis har vi også fået rigtig mange positive tilbagemeldinger på nyheden. Selvfølgelig betyder det også rigtig meget for et aktivt lokalmiljø at man kan tilbyde en hel skolegang på stedet. For nye familier som påtænker at flytte til området vil det helt sikkert have en betydning i deres valg. Også betyder det selvfølgelig også noget for dem der allerede bor her. Tønning Træden Friskole bliver på den måde også det eneste alternativ til folkeskolen her i området, som kan tilbyde overbygning. På TTF lægger vi os nu i selen for også at skabe et spændende tilbud i vores overbygning. Vi vil naturligvis gerne give eleverne luft under vingerne ved også at give dem spændende og anderledes muligheder og oplevelser. Arbejdet med at planlægge og tilrettelægge går ganske snart i gang /Kristian, Skoleleder TTF 9. klasse på TTF 14

15 Fra Friskolens Bestyrelse Et nyt skoleår er begyndt og det bliver et skoleår med store forandringer i forhold til hvad vi har været vant til. Lærergruppen skal til at arbejde efter en ny overenskomst, som har indflydelse på deres hverdag og omverdenen (folkeskolerne) skal til at arbejde med en ny reform. Hvordan reformen vil påvirke os er noget vi vil kunne se i løbet af de næste to til tre år. Hvordan og i hvilket omfang kommer meget an på hvordan det virker. Vi har på Friskolen besluttet at vi tager den med ro og kun vil bruge det som virker, og ellers styrke os på de områder hvor vi ved at vi er stærke, og på de områder hvor vi viser fordelene ved at kunne vælge selv. Et andet stort punkt som skoleåret byder på er noget som vi først ser resultatet af første skoledag Vi opretter 9. klasse, så Tønning-Træden Friskole bliver en afgangsskole. Siden bestyrelsen besluttede det, på opfordring af lærergruppen og skoleleder, har vi modtaget mange positive tilkendegivelser, både fra forældre og så sandeligt også fra børnene. Der er mange som giver udtryk for at nu kan de slippe for et skoleskift. Personalemæssigt er der også sket forandringer. I Børneboligen har vi sagt farvel til en god medarbejder som har fået mod på at læse til pædagog, hvilket vi er mange som bifalder. Et sådan talent må ikke blive spildt. Skolen har fået det faste personale hjem efter endt barsel og sygemelding, og børnehaven (og Børneboligen) har måttet sige farvel til en rigtig god vikar, som også skal bruge tiden til at studerer, dog ikke pædagog. /Uffe Nielsen, Formand for TTF Alovera Produkter Creme - Gelly Læbepomade Heat Lotion Drikke Liselotte - Poul Erik Rævehøjvej 5 Mobilnr

16 Når foråret pludselig indfinder sig, og alt bliver grønt lyst grønt og skinnende grønt. Mørkt grønt og grønt i en uendelighed af nyancer så frydes man og glædes og får så ganske gratis liv og energi ind gennem alle sanser. Der er et overskud og en frodighed, som kan virke helt overvældende, men det er også en tid, hvor man måske kan mærke ensomheden lidt stærkere end vanligt, hvis ikke der er én at dele al denne skønhed med. Og sådan en aften sad jeg i haven fuldstændigt omgivet af grønt og lod ensomheden falde på mig. Hvad var det hele egentlig værd?, Ja, der var smukt og hvad så?? Hengivet til disse opbyggelige tanker blev jeg pludselig afbrudt af noget neonlysende blåt på ca 2x2 cm, som flaksede rundt om mig. Jeg så det og regnede med, at det ville forsvinde igen lige så hurtigt, som det var kommet; men det blev ved med at flakse og lyse så helt fantastisk mod alt det grønne. Det var som om, det insisterede på at sige: Livet er fantastisk, Annette!! Og pludselig var det væk igen. Jeg skulle lige til at tage fat på ensomheden igen, da der 2 minutter efter kom en fugl hen og satte sig ½ m fra mig. Den havde helt sort hoved og rød mave. Også den kiggede insisterende på mig, som sagde den: Så fat det dog: Livet er fantastisk!! Og da man ikke skal lade hele to gaver fra Gud gå fra sig, kapitulerede jeg og overgav mig til den taknemmelighed, man kan føle over at være I live. 16 annette s anekdoter Om at opleve en historie Om at skabe sig en historie Normalt ligger der masser af dem langs vejene - lige til at samle op og bruge. Men af én eller anden mærkelig grund kørte jeg rundt et par uger uden at øjne én eneste!! Ingen hestepærer! I miles omkreds! De var som BLÆST bort!...og hvordan skulle mine rabarber så overleve en eventuel flytning?? Nej,vel? MEN så var det jo, at jeg var nede ved søen at bade, som jeg havde været så mange dage før.

17 Og pludselig var den der!!! Som en åbenbaring lå den! Glinsende, lokkende og fuldstændig uimodståelig - lige foran dét sted, jeg plejer at stævne ud fra. Jeg fyldte mit hjerte med synet og gik glad ud I det kolde vand og følte mig meget heldig! Ved bredden løb 3-4 børn og legede. Nogle piger og en dreng. Han var åbenbart blevet til en slags troldmandsk købmand, for pigerne henvendte sig gang på gang til ham, og spurgte om ikke, de måtte købe en ny tryllestav o.lign. Søren, Søren lød det vi skal købe en ny tryllestav af dig har du ikke flere tryllestave??. Og de hoppede og sprang ind og ud af vandet og op og ned af bakkerne fuldstændig opslugt af deres magiske leg. I mellemtiden var jeg kommet op af vandet, og havde fået tøj på igen. Jeg gik op til bilen, og hentede handsker og plastikposer og en 5-krone. Så kom jeg ned til søen igen og kaldte Søren!. Men Søren reagerede ikke med det samme, for det var jo en vildt fremmed stemme og en vildt fremmed kvinde bag den stemme, som kaldte, -så det kunne da ikke være ham, det drejede sig om!?! Men da jeg igen kaldte med samme befalende tonefald som hans søstre, stoppede han op i sin leg og kiggede på mig. Søren, sae jeg, Jeg har ledt mange dage og nætter - ja uger efter denne hestepære. Nu har jeg endelig fundet den og det er meget meget vigtigt, at jeg får den med tilbage!! Må jeg ikke nok få lov at købe den af dig? spurgte jeg. Søren så ret sjov ud i hovedet. Jeg vil give 5 kroner for den, sae jeg og så meget alvorlig og bedende ud. Søren så stadig fuldstændig desorienteret ud I hovedet, men havde åndsnærværelse nok, til et: Øh jamen så OK hvorefter han tog imod pengene, og jeg betroede ham, at det i virkeligheden var en forhekset blomst, som lå derhenne, og at kongen ville blive ham MEGET taknemmelig!!!! Søren stod forvirret med fem-kronen I hånden, mens jeg vendte mig, tog handsker på og samlede hestepæren op i plastikposen. Så forlod jeg søen uden at kigge mig tilbage, mens jeg med et huldsaligt grin hørte, hvordan søstrene begyndte at udspørge stakkels Søren, og Søren fuldstændig nøgternt svarede: Jamen, hun gav mig 5 kroner. Jamen for den der hestepære. 17

18 Nu har vi snart haft vores anden fantastiske sommer i vores hus. Det har bl.a. været en sommer med besøg af rådyr i haven i skumringstiden. Vores høns og ænder har været mere udenfor indhegningen end inde, måske derfor har vi næsten været forskånet for dræbersnegle. Det har været skønne dage med vandkamp i haven smukt akkompagneret af skønsang der strømmer ud af naboens vinduer, når hun øver kirkesang med mere. Som naboer er vi bare glade for at det ikke kun er kirkegængere der får glæde af dette, men også os når vi laver havearbejde. Vejfest har vi nu også oplevet et par gange, med en skøn blanding af børn og voksne. Når hækken skal klippes kommer folk helt af sig selv, da ægtemanden har haft skadet den eneste hele arm han har. Det er dejligt at være en del af lokalområdet Trømmelstrup og videre over på den anden side af landevejen, hvor der også findes hjælpsomme og behagelige mennesker. Trømmelstrup er bare befolket af skønne og dejlige mennesker i en helt uovertruffentlig natur, hvor alle ikke har nok i sig selv. Vi har altså nu boet lidt over et år i vores eget hus. Indtil da tumlede vi i 5 år med, enten at sælge vores gamle hus i Tønning eller at renovere det, hvilket havde været vores plan da vi i sin tid købte. Men finanskrisen bremsede både renovering og salg. Der var intet vi kunne gøre og vi valgte at lade os udstationere i Brædstrup i knap to år, da andet ikke umiddelbart var muligt. Fra tid til anden havde vi banket på dørene hos bankerne, der alle sagde nej: I må kunne eje et hus. En innovativ bankmand kom dog til Brædstrup sidste forår, og mente at det kunne nok lade sig gøre at eje to. Da min mand og jeg tog fra banken var vi ikke helt sikre på hvad vi skulle tro. Kunne det virkelig passe det han sagde? Efter en samtale til blev det klart for os. Jo, vi måtte gerne købe hus og nu var det så heldigt, at det hus vi havde haft kig på de sidste par år i Trømmelstrup stadigvæk var til salg. Et par måneder efter havde vi købt og vi kunne ånde lettet op. Det lykkedes os at komme her ud igen hvor vi allerhelst vil bo. Tæt på børnenes skole og de mennesker vi har lært at kende herude. Et superstærkt flyttehold blev hurtigt stablet på benene og med et var vi flyttet ind. 18 Glæden ved at være herre i eget hus

19 Flyttekasserne stod i lang tid efter, da vi egentlig ikke havde så travlt med at få alt pakket ud. En del havde været gemt væk i flere år så et par måneder til eller fra. Samtidig kunne vi også godt mærke at den mentale energi vi havde brugt i de sidste mange år sivede lidt væk. Boligkampen var slut, og vi skulle finde noget andet at bruge vores energi på. Eller også skulle vi egentlig bare slappe af og være i nuet. Her lidt mere end et år efter er flyttekasserne næsten væk. Vi er stille og roligt ved at få det som vi gerne vil have det. Vi har ikke travlt, for det er her vi skal blive og så gør det ikke så meget hvilken farve væggene har. Nu har vi lige indenfor de sidste par dage nydt at falde i søvn til mejetærskerens monotone lyde og ser frem til det efterår vi går i møde, med duften af nypløjede marker, og nå ja gyllelugten. Apropos gyllelugten. Min mand have i forbindelse med huskøbet en snak med vores boligadvokat. Min mand blev her gjort opmærksom på at det godt kunne lugte på landet. Advokaten følte sig forpligtet til at informere om dette, da han have oplevet at folk havde klaget over lugten, når de først var flyttet på landet, og dermed var det ikke ren Morten Korch idyl. Her måtte min mand gøre denne opmærksom på, at det faktisk var én af grundene til at han ville bo på landet, og vi altså var gamle kendige af landlige dufte og vi sagtens kan leve med langsomt kørende køretøjer, når markerne kalder. Her vil jeg dog indskyde, at jeg sagtens kan leve med lugten af gylle, men at syrenduft klart fortrækkes. Nu bor vi altså her, og kniber os af og til i armen, det lykkedes. Jo vi er herre i eget hus i Trømmelstrup Mette N. K. Gammelstrup 19

20 MENIGHEDSRÅDET Sognetur til Møltrup Optagelseshjem Til den årlige høstgudstjeneste i Tønning eller Træden kirke har det de sidste mange år lydt fra prædikestolen: Hvad der i dag lægges i kirkens indsamlingsbøsse, går til Møltrup Optagelseshjem. De færreste i sognet kender nok dette sted, så derfor havde menighedsrådet i år planlagt en sognetur til Møltrup for at få syn for sagen. 15 mennesker tog en tirsdag i august af sted i minibus til Vildbjerg vest for Herning. Her ligger herregården Møltrup, bygget i Siden 1912 har stedet fungeret som hjem for hjemløse mænd. Der er tale om en privat stiftelse, grundlagt af fængselspræsten Johannes Munch og hans kone Marie. Vi blev modtaget af Karl Johan, en af stedets ca. 35 medarbejdere. Han er tidligere landmand fra Klovborg, og fortalte med stort engagement om alt det, der gør Møltrup til noget specielt. Grundideen er, at stedet skal fungere som et hjem i ordets basale betydning, altså ikke en institution eller et behandlingssted. Der er totalt forbud mod alkohol og stoffer. Overtræder man reglen, har man udskrevet sig selv, som Karl Johan formulerede det. Men efter en måned er man velkommen tilbage til et nyt forsøg, hvor tavlen er vasket ren. Stedet rummer både akutmodtagelse, sovefløj, udslusningsboliger og et bofælleskab. I gennemsnit bor der omkring 70 mænd. Det er vigtigt, at alle bidrager til stedets drift i den udstrækning de kan. Vi var rundt og kikke på det store savværk, hvor der fx. bygges havemøbler i jerntræ fra gamle moleanlæg, igennem montagehaller, værksteder og stalde og sluttede i gårdbutikken. Vi fik et klart indtryk af, hvor meget Møltrup betyder for lokalsamfundet og den store støttekreds, som møder op til sommerstævner, højskoledage m.m.. Men naturligvis især for de mænd, som får en chance for at komme til hægterne igen. Så ingen af udflugtens deltagere var vist i tvivl om, at pengene der kommer ind til høstgudstjenesten, virkelig går til et godt formål. På menighedsrådets vegne Mette Felbo, Træden 20

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00

Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 1 Kirke for børn og unge afslutningsgudstjeneste for minikonfirmander og deres familier 22.06.14 kl. 17.00 Præludium 290 I al sin glans 46 Sorrig og glæde 70 Du kom til vor runde jord 42 I underværkers

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. 1. Hvornår kan Søren blive klippet? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken barnevogn vælger Karen? 4999 kr. 3995 kr. 2999 kr. X 1. Hvornår kan Søren blive klippet? 18.00 17.00 17.30 2. Hvilken farve er flottest? hvid rød grøn

Læs mere

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6

indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Martin i Laos indhold Børn i Laos 4 Martin kommer til Laos 6 Indhold Børnene ved Mekong 10 Dyrene i landsbyen 14 Hvad spiser man i Laos 16 Martin i rismarken 18 Børnene vaccineres 20 Nee og Noo står op

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt

Dyrespecialisten Sådan får du succes med din hund nemt og enkelt Aktiveringsplan Vi har lavet en aktiveringsplan for Vovse idet vi ønsker at stimulere Vovse s behov som hund således at Vovse ikke lider afsavn i forhold til de grundlæggende behov hunde har. Dette vil

Læs mere

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer

Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Børns erfaringer er forbundet til rum og rammer Af Marie Sørensen, børnehaveklasseleder i samtale med Marianne Thrane - Det vigtigste er, at børn får en god og en glad skolestart, siger Marie Sørensen.

Læs mere

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV

.EN MANDAG EFTERMIDDAG MED 0/1 KL. OG JAKOB I KREATIV Hovedgaden 15 - Vejrumbro - 8830 Tjele - Tlf. 8665 4455 - E: Info@VVfriskole.dk - I: www.vvfri.dk Nyhedsbrev uge 05-2014 Side 1 Kreativ med Jakob Side 4-8 Børnehaven Side 2 Nyt fra Troels Side 9 Kalender

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus

Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Referat fra generalforsamlingen den 27. oktober. 2014 i Gørslev Forsamlingshus Formanden, Linda Andersen, bød de forsamlede lokale beboere velkommen til landsbyforeningens første ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje...

Årets gang... 2. Spørgsmål og sager fra sidste års generalforsamling... 2. Parcelhusejernes Landsforening (pl)... 3. Naboor... 3. Vores veje... Bestyrelsens beretning. Bestyrelsens beretning omfatter de i årets løb behandlede væsentlige forhold vedrørende foreningen og dens medlemmer, samt andre forhold, der måtte have medlemmernes interesse Bestyrelsens

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet!

Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015. Fastelavnsholdet 2015. Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! Hjemstavnsfolkedansernes Medlemsblad 41. årgang nr. 4 Marts 2015 Fastelavnsholdet 2015 Indkaldelse til generalforsamling findes inde i bladet! 2 Hjemstavns Folkedanserne på Frederiksberg Hjemstavns Folkedanserne

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune

Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune Vedtægter for privatinstitutionen Mammen frivuggestue i Viborg Kommune 1 Institutionens navn Stk.1 Privatinstitutionens navn er Mammen frivuggestue. Institutionens hjemsted er Viborg kommune. Institutionen

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Bilag 2: Transskription af feltstudier

Bilag 2: Transskription af feltstudier 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Feltstudie 1 Interviewer: Int Trine: T Jane: J Int: Hvor gamle er i? T: Vi er 21 J:

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus

Vedtægter for Andelsforening. Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus Vedtægter for Andelsforening Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Nordenskov Forsamlings- og Kulturhus, med hjemsted i Øse Sogn, Varde kommune. 2 Formål At eje og

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler.

Substantiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Substantiver arbejde www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 Han har købt en ny bil. Han har købt en ny biler. Du skal købe to kilo kartoffel

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 37 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Efter en dejlig uge med solskin er vi nu nået til at kigge lidt tilbage på ugens løb og evaluere samt kigge lidt frem på næste undervisningsuge

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Eksempler på historier:

Eksempler på historier: Eksempler på historier: Der var engang en mand Der havde en fisk Akvariet blev for gammelt Derfor skulle han købe et nyt Men han havde ikke noget at putte fisken i Derfor døde den og kom op i himlen Der

Læs mere

UGEBREV nr. 79 uge 26

UGEBREV nr. 79 uge 26 UGEBREV nr. 79 uge 26 Årgang 5 Sommerferie Efter et langt og godt skoleår kan alle nu holde en velfortjent sommerferie. Alle børnene har fået et brev med hjem til hver familie med et sommerbrev, skemaer,

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE

NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE NR. 32 NYHEDSBREV April 2008 SÆRUDGAVE FARVEL - - og TAK I mange år havde Esbjerg Atletikforening et godt klubblad, hvor Esbjerg Motion måtte benytte de bagerste sider. Men sidst i 90-erne gik bladet ind,

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14

NYHEDSBREV Projekt Nærmiljø November 13 - januar 14 I denne udgave af nyhedsbrevet Efteråret er kommet...1 Røgfri på Arendalsvej...2 Fitness - så er vi igang...4 Trænger din økonomi til et servicetjek?...5 Café Solskin - en solskinshistorie...6 Bagagerumsmarked...8

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 15. Emne: Verden omkring mig HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 Uge 15 Emne: Verden omkring mig Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 15 Emne: Verden omkring mig side 1 HIPPY HippHopp Uge15_Verden omkring mig.indd 1 06/07/10 12.05 Uge 15 l Verden omkring

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Kære Make-A-Wish. Rejsen

Kære Make-A-Wish. Rejsen Kære Make-A-Wish Tak fordi I gav mig mit livs rejse. Nu vil jeg fortælle om mit eventyr. Tirsdag d. 14. august ringede det på min dør og der stod Lone og Morten. Jeg blev rigtig glad og vidste næsten ikke

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Isa i medvind og modvind

Isa i medvind og modvind Richart Andersson. Isa i med- og modvind. Digtsamling 2013. Alle rettigheder tilhører forfatteren. Forside: Karina Andersen. Korrektur: Anja Adjoh. Isa i medvind og modvind 1 Isa er et synonym, men det

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014

Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Formandsberetning for Foreningen Agape 2014 Mange steder kan man læse at der mangles fordybelse. Hos de studerende på de videregående uddannelser, hos eleverne i folkeskolen, hos de ansatte i virksomheder

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER

SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER SANGE TIL BABYRYTMIK I FREDENS-NAZARET KIRKER Velkommen til babyrytmik! I mappen her finder du de sange, vi synger til babyrytmik i kirken. Du er velkommen til at låne en mappe med hjem, hvis I har lyst

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere