FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORMANDENS BERETNING. [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen."

Transkript

1 FORMANDENS BERETNING [Slide] [Forside] Kære aktionærer, endnu engang hjertelig velkommen. [NKT-aktiens udvikling i 2016] 2016 har været et godt år for NKT-aktien. For helåret steg aktien med 40%, og inklusive udbyttebetalingen på DKK 4 sidste år blev afkastet 41%. I samme periode steg C20 CAP indekset med 2%. Hvis vi ser på perioden fra sidste års generalforsamling, som blev holdt den 31. marts 2016, til og med i går udgør stigningen 36% og 37%, inklusive sidste års udbyttebetaling. Det er for mig en klar indikation af, at I aktionærer tror på den rejse, som NKT er på. Desuden blev NKT-aktien i december 2016 optaget i Nasdaq Copenhagens C25 Large Cap index, som i løbet af 2017 vil erstatte det nuværende C20 index. [2016 en milepæl i historien om NKT] 2016 var en milepæl i vores historie. Vi fejrede 125-året for selve brandet NKT, som blev stiftet af Hans Peter Prior i 1891, og 110-året for etableringen af Nilfisk. [Nilfisk og NKT: To markedsledende selskaber, klar til at stå alene] Det var også året, hvor vi besluttede at splitte NKT Holding i to selvstændigt børsnoterede selskaber; Nilfisk og NKT, som begge er markedsledende i deres respektive industrier. Tidspunktet for denne beslutning er drevet af købet af ABB HV Cables, som vi annoncerede i september sidste år, og som blev gennemført 1. marts i år. Med dét køb bliver NKT Cables markedsledende inden for højspændingskabler til både jævn-og vekselstrøm og med et markant øget markedspotentiale. Og derved har vi nu to store selskaber, som er stærke nok til at stå alene som børsnoterede. [Model for opsplitning af NKT] Vi mener, at en opsplitning af NKT vil give grundlag for en fremtidig udnyttelse af selskabernes potentiale og dermed en værditilvækst. Samtidig vil begge selskaber have en klart defineret investeringsprofil, så investorer kan beslutte, hvad de vil investere i: Professionelt rengøringsudstyr i Nilfisk og energikabler samt fotonik i NKT. Målet, to selvstændinge børsnoterede selskaber, er det samme, men selve modellen kan blive enten en opsplitning af holding-selskabet eller en selvstændig børsnotering af Nilfisk, og det 1/11

2 forventes gennemført i løbet af 2. halvår Lad mig give jer lidt mere indblik i, hvordan vi ser perspektivet i de to selskaber fremadrettet: [Stærkt stategisk rationale for køb af ABB HV Cables] I september sidste år annoncerede vi købet af ABBs højspændingsforretning. Spekulationerne i et frasalg af NKT Cables har gennem årene været mange, og vi har hele tiden sagt, at vi ser os som bedste ejere af forretningen. Det gør vi fortsat og med den unikke mulighed for at integrere ABB HV Cables ind i vores eksisterende kabelforretning, har vi nu skabt en førende, global spiller inden for højspændingskabler til både veksel- og jævnstrøm. Det sidste er en vigtig årsag til købet: ABB HV Cables har gennem en årrække været blandt de største og bedste inden for jævnstrøm og det er en teknologi som vi nu får adgang til. Markedet for projekter baseret på jævnstrøms-højspændingskabler har et stort potentiale, både inden for den voksende havvindmølleindustri og den forestående udbygning af det europæiske netværk. Et eksempel på det sidste er f.eks. det kommende Südlink-projekt i Tyskland, hvor strømmen fra havvindmølleparker i Nordsøen skal transporteres til Midt- og Sydtyskland, hvor forsyningen hidtil har været domineret af kernekraft og fossile brændstoffer. Derudover har NKT nu nogle af markedets bedste produktionsfaciliteter i Karlskrona, Sverige og i Køln, Tyskland, og vi har en ganske betydelig ordrebog på offshore-projekter i de kommende to år på begge fabrikker. Endelig passer de to virksomheder organisatorisk godt sammen med en fælles nordisk og kulturel baggrund, som skal understøtte integrationen af vores nu i alt cirka medarbejdere. [Nilfisk: Robust og markedsledende] Nilfisk har i en årrække været en ledende spiller inden for professionelt rengøringsudstyr og har arbejdet systematisk med at tilpasse produkter og segmenter til de eksisterende kunde- og markedsforhold. Nilfisk er aktiv i et globalt marked med attraktive indtjeningsmuligheder og med få store og mange mindre spillere. Blandt de få store er dels et privatejet tysk selskab og et børsnoteret selskab i USA, som det nu bliver muligt for investorer at sammenligne mere direkte med. Det er stadig ambitionen, at Nilfisk skal tage en aktiv del i konsolideringen af det globale marked for rengøringsudstyr og skabe organisk vækst, og vækst via opkøb. For at sikre vækstambitionerne og have den rette leder til at stå i spidsen for Nilfisk som børsnoteret selskab, ansatte vi i februar 2017 Hans Henrik Lund som administrerende direktør. Han tiltræder senest i begyndelsen af august, så han kan tage aktiv del i processen omkring noteringen af Nilfisk. 2/11

3 Mandatet til at fortsætte arbejdet med opsplitningen af NKT Holding søger vi i dag under pkt. 9 på dagsordenen. I den sammenhæng beder vi også generalforsamlingen om tilslutning til, at vi allerede nu ændrer selskabsnavn fra NKT Holding til NKT. --- kort pause --- [Fokuserede forretningsstrategier] For to år siden lancerede vi nye strategier i alle tre forretningsområder; EXCELLENCE 2020 i NKT Cables med fokus på forbedret indtjening og målrettet vækst, Accelerate i Nilfisk med fokus på vækst, og i NKT Photonics handler det om hurtigere at kommercialisere vores produkter. I 2016 har vi fortsat udrulningen af strategierne - med en justering i Nilfisk i august - og det har udmøntet sig i et tilfredsstillende finansielt resultat for året og i at vi fastholder de langsigtede mål for hver af forretningerne. [Årsrapporter 2016] Jeg vil nu præsentere de finansielle resultater. På grund af intentionen om at opsplitte NKT betragtes Nilfisk rent regnskabsteknisk som en ophørende aktivitet i NKT-regi. Derfor har Nilfisk i år som supplement udarbejdet sin egen årsrapport, som lever op til alle regnskabsmæssige krav for et børsnoteret selskab af denne størrelse. Jeg fremlægger nu først ganske kort de overordnede resultater for hele koncernen og derefter mere specifikt for hvert af forretningsområderne. [NKT: Godt finansielt resultat] Overordnet, var det finansielle resultat for 2016 tilfredsstillende for alle tre forretninger, og vores operationelle EBITDA-marginer blev lidt bedre end de forventninger, vi præciserede i 3. kvartal Den udvikling var i NKT Cables drevet af både vores Projects- og Products-forretninger, i NKT Photonics bidrog især Sensing & Energy segmentet til den positive udvikling, mens de primære faktorer i Nilfisk var højere omsætning og forbedret bruttomargin i både EMEA og Americas. Afkastmæssigt så vi også en forbedring i alle forretninger - på koncernniveau steg afkast af den investerede kapital til 11,7% fra 10,1% i [Tilpasning af kapitalstruktur] Samtidig med aflæggelse af årsrapport for 2015 lancerede vi et aktietilbagekøbsprogram for op til DKK 550 mio. med det formål at starte tilpasning af kapitalstrukturen til de langsigtede mål. Vi nåede at købe aktier tilbage for cirka DKK 310 mio., svarende til 3,57% af aktiekapitalen, inden programmet blev afviklet i september i forbindelse med købet af ABB HV Cables. Disse aktier blev - sammen med udnyttelse af generalforsamlingens bemyndigelse til at udvide den nuværende aktiekapital med op til 9,99% - anvendt til delvist at finansiere købet af ABB HV Cables. 3/11

4 Kapitaludvidelsen fandt sted 5. oktober og indbragte EUR 184,8 mio. Udbuddet blev overtegnet flere gange af danske og internationale institutionelle investorer, hvilket vi tolker som et udtryk for stor tiltro til den rejse, NKT nu er på. Som følge af kapitaludvidelsen havde vi ved udgangen af 2016 et nettoindestående på EUR 68,4 mio. Vi har i NKT en meget lang tradition for at udbetale udbytte til vores aktionærer. Såfremt kapitalstrukturen tillader det, er det vores hensigt at udlodde cirka 1/3 af årets resultat. Allerede i september meddelte vi dog, at på grund af den gældsætning NKT Cables opkøb medfører, udbetales der ikke udbytte i år. --- kort pause --- [NKT Cables: Tilfredsstillende finansielt resultat] NKT Cables leverede et tilfredsstillende resultat i Omsætningen faldt ganske vist til EUR 1,004 mio., hvilket var lavere end forventet i starten af året, men som forventet efter 3. kvartal. Den operationelle EBITDA-margin steg til 9,7%, og det var noget bedre end forventningen i starten af året og 0,4%-point bedre end de forventninger, vi præciserede i 3. kvartal. Den positive udvikling var drevet af både Projects og Products. I 2013 iværksatte vi effektiviseringsprogrammet DRIVE med det primære formål at få indtjeningen op vi kan konstatere, at den rejse, som NKT Cables er på, fortsætter i positiv retning og mod målet om at nå et afkast af den investerede kapital på over 15% i [NKT Cables forretningsområder] NKT Cables består af tre forretningsområder: Projektforretningen, som håndterer højspændingsoff- og onshore projekter, Products, som servicerer markedet for lav-og mellemspændingskabler såvel som installationskabler og endelig Services & Accessories, som udgør tilbehør og vores railway-aktiviteter i Europa. [Verdens første, godkendte 640 kv DC højspændingskabel] I Project-forretningen har vi i året fået tre nye offshore-ordrer, som fylder vores ordrebøger ind i 2018, som understøtter vores position som en solid og troværdig partner med innovative løsninger. Innovation tog vi i starten af april i år til et nyt niveau, hvor vi præsenterede verdens første 640 kv højspændingskabel godkendt til salg. I pressen blev det dømt til et monsterkabel, men det er snarere et spørgsmål om at være på forkant med udviklingen i den udvidelse, som den europæiske infrastruktur står over for de kommende år. 4/11

5 [Første udbyder til at markedsføre af halogenfri-installationskabler i Sverige og vigtige rammeaftaler] Inden for Products, var vi den første kabeludbyder i Sverige til at køre en omfattende oplysningskampagne om nye EU-regler for brandklassificering af halogenfri installationskabler og til at introducere en hel ny serie af disse kabler. Og indenfor mellemspænding levede vi op til målet om at sikre en række vigtige rammeaftaler med kraftværker både i Nord- og Mellemeuropa. [EXCELLENCE 2020 strategi: Fokusering af forretningen] Vi har tidligere år talt en del om en utilfredsstillende udvikling i vores forretning i Kina. I 2016 solgte vi i tråd med vores EXCELLENCE 2020 strategi alle aktiviteter til en lokal udbyder af højteknologiske løsninger til elektrificerede jernbaner. Det var i de senere år blevet stadig sværere for os at drive en profitabel forretning i Kina. Med ringe udsigt til forbedring og det faktum, at aktiviteterne ikke længere var en del af vores kerneforretning, blev handlen gennemført i 4. kvartal. Som endnu et led i at fokusere på kerneforretningen, solgte vi yderligere to enheder fra: 1) Automotiveforretningen i Tjekkiet, hvor vi producerede kabler til biler og 2) kabinet-forretningen i Tyskland. [Segment-initiativer] I løbet af året har vi eksekveret på en lang række andre initiativer i strategien, især har vi arbejdet med at vende udviklingen i vores højspændings-onshore segment, som en del af vores Projects forretning. Onshore-markedet i Europa er i disse år præget af overkapacitet med en række små- og mellemstore projekter, og kun få virkelig store kontrakter og det gør det svært at opnå en tilstrækkelig god indtjening. I det kommende år fortsætter vi arbejdet med at vende udviklingen i det segment. [Tværgående indsatsområder] Vi har gennemført en række initiativer inden for de fire overordnede strategiske indsatsområder, som går på tværs af hele organisationen: 1) Pr. 1. januar i år har vi implementeret en ny og mere agil organisationsstruktur, som skal understøtte et øget kundefokus og gøre os i stand til bedre at udnytte en række synergier ved at øge samarbejdet på tværs af virksomheden, 2) Vi har styrket vores R&D funktion, og 3) Vi har taget vigtige skridt inden for digitalisering; ikke kun i form af at optimere vores interne systemer og processer, men også ud fra tankegangen om at vi vil være på forkant med at mere digitalisering og mulighederne i det forventes at drive udviklingen indenfor kabelbranchen i de kommende år. 5/11

6 [Køb af ABB HV Cables: Udvikling af Projects-forretningen] Lad mig for en sidste gang vende tilbage til købet af ABB HV Cables, som i høj grad også er et vigtigt skridt i vores strategi om, at offshore-projektforretningen skal udvikles og vokse. Indtil købet af ABB HV Cables har Projects-forretningen udgjort cirka 1/3 af vores omsætning. Med integrationen forventer vi at den fremover vil udgøre lige godt halvdelen. Det giver større volatilitet, men også mulighed for højere indtjening. [Stærk og komplet højspændings-produktportefølje] Jeg har allerede nævnt en række grunde til, at NKT og ABB HV Cables er et stærkt strategisk match i forhold til at skabe en førende spiller i industrien, at have nogle af markedets bedste produktionsfaciliteter og at have en fælles nordisk og kulturel baggrund. Jeg vil gerne understrege yderligere to grunde til købet. For det første, at vi nu kan tilbyde kunderne en stærk og komplet produktportefølje. Hvor vi tidligere var stærke på løsninger baseret på vekselstrøm, kan vi nu tilbyde hele paletten indenfor både veksel- og jævnstrøm. [Markante synergieffekter] For det andet har vi identificeret en række synergi-effekter, som vil udgøre cirka EUR 30 mio. ved udgangen af Det drejer sig primært om forbedret udnyttelse af produktionsfaciliteterne i Karlskrona og Køln. Bl.a. har vi allerede nu igangsat en proces med det formål at opnå godkendelse af fabrikken i Køln til produktion af højspændingskabler baseret på jævnstrøms-teknologi. [Nyt, avanceret kabeludlægningsskib] Til at fuldende vores projekt setup har vi nu også modtaget det avancerede kabeludlægningsskib, som indgik i købet af ABB HV Cables. Det betyder for det første, at vi nu er én blandt meget få kabeludbydere med eget udlægningsskib og for det andet, at vi nu kan tilbyde vores kunder færdige løsninger; fra design over produktion, til installation og service, hvilket giver dem både øget fleksibilitet i projektet og lavere risiko i selve udførelsen. [Rebranding af NKT Cables] Købet af ABB HV Cables er en milepæl i udviklingen af vores selskab og starten på et nyt kaptitel. Dels som en nu førende, global kabeludbyder og dels med udsigt til at videreføre den børsnotering, som NKT Holding har i dag. Derfor har vi besluttet, at det fremtidige navn for NKT Cables skal være NKT med direkte linje til vores 125 årige historie og med en klar profil for fremtiden. Hele forretningen skifter navn og logo fra 2. maj 2017 og som et led i arbejdet med det nye brand har vi produceret en kort film, som jeg gerne vil dele med jer. 6/11

7 [Visning af film= 1:30 min.] [NKT Photonics] Også NKT Photonics leverede et tilfredsstillende resultat i Den organiske vækst på 7% blev drevet af Sensing & Energy-segmentet, som ligeledes drev den positive udvikling i EBITDA-marginen, der steg til 14,7%. [NKT Photonics forretningsområder] NKT Photonics fremstiller og markedsfører produkter inden for 1) Imaging & Metrology, som er lasere, der gør det muligt at skabe billeder af meget små strukturer, f.eks. hudceller, 2) Sensing & Energy, som er lasere til brug i overvågnings- og måleudstyr, og 3) Material Processing, som er lasere der ultra-nøjagtigt kan skære i hårde materialer som f.eks. glas og metal. [Strategi: Kommerciel skala] De forretningsområder er også grundlaget for NKT Photonics strategi om at nå kommerciel skala og dens fem hovedelementer er vist bag mig. Sidste år på generalforsamlingsdagen annoncerede vi købet af det engelske selskab Fianium, en førende udbyder af fiber- og superkontinuum lasere. Opkøbet udgjorde både et strategisk match og et vigtigt skridt mod at blive en førende industriel leverandør og nå den skala, som jeg netop har talt om. Integrationen af Fianium er forløbet efter planen og er gennemført. Det betyder, at NKT Photonics nu dækker et større geografisk område og kan tilbyde kunderne et bredere produktsortiment og bedre service. Derudover har vi opnået en række synergier indenfor salg og produktion, og vi har styrket vores kompetencer inden for udvikling af industrielle løsninger. Vi har også integreret Lios Technology, selskabet som primært udgør Sensing & Energy-segmentet, så vi nu fremstår med ét navn NKT Photonics mod vores kunder. [Vigtige samarbejder og rammeaftaler] Endelig har vi indgået flere, vigtige rammeaftaler med store industrielle kunder og etableret samarbejde med partnere, som befinder sig højere i værdikæden, og som dermed kan give os adgang til nye markeder. Alt sammen markante skridt mod at nå den skala og volumen, som er afgørende for at NKT Photonics på sigt bliver en markant industriel spiller. --- kort pause --- 7/11

8 [Nilfisk: Accelerate+] Det, der primært skal drive udviklingen i Nilfisk, er vækst og det er omdrejningspunktet for Accelerate strategien, som blev lanceret i foråret Herunder introducerede vi et Commercial Excellence program med det formål at øge markedsandelen og vi foretog markante investeringer i salgs- og serviceleddet. Vi tror fortsat på, at det er det rigtige at gøre, men i august 2016 måtte vi sande, at væksten ikke viste sig så hurtigt som antaget. [Accelerate+: Ny organisationsstruktur og besparelsesprogram] Derfor introducerede vi en ny organisationsstruktur og forretningsmodel, som er mere enkel og som er baseret på: 1) Kundefokus: at den reflekterer den måde Nilfisk segmenterer markedet og kunderne på 2) Klart defineret ansvar: både af roller og det finansielle ansvar 3) Enkelhed: En såkaldt lean struktur, hvor så meget kompleksitet som muligt er taget ud 4) Hurtighed og tilpasningsevne: som handler om at agere hurtigt på ændrede krav og træffe hurtige beslutninger Den ændrede struktur var fuldt implementeret ved udgangen af Samtidig så vi potentiale for en række besparelser inden for blandt andet indkøb, produktion og generel reduktion af komplektsitet. Vi forventer, at omkostningsbesparelserne vil have en EBITDA effekt på EUR 35 mio. i [Ny administrerende direktør i Nilfisk] Som tidligere nævnt har vi udpeget Hans Henrik Lund til ny administrerende direktør i Nilfisk og han tiltræder i begyndelsen af august. Han har de seneste 25 år haft flere ledelsesposter i globale selskaber. Han har været ti år hos Danfoss i forretningsområdet for varmeautomatik og efterfølgende i ti år ledet Jabra og Nokia Gear, som er førende producenter af mobiltilbehør. Pt. er Hans Henrik administrerende direktør i det finske selskab Helvar. Bestyrelsen er overbevist om, at vi med Hans Henrik har den rette profil til at lede Nilfisk som børsnoteret selskab. Samtidig vil jeg gerne takke Lars Gjødsbøl for at have sagt ja til at varetage stillingen som fungerede administrerende direktør i den mellemliggende periode. Med Lars mangeårige erfaring hos Nilfisk er selskabet i trygge hænder. 8/11

9 [Markedets bredeste produktportefølje] Nilfisk har markedets bredeste produktportefølje inden for gulvbehandlingsmaskiner, støvsugere, højtryksrensere og udendørsmaskiner, som kan feje, slå græs, rydde sne, osv. Cirka 90% af omsætningen kommer fra det professionelle segment, mens cirka 10% kommer fra salg til private. [34 innovative produktlanceringer] Nilfisk anvender fortsat omkring 3% af sin omsætning på udvikling af nye produkter og i 2016 lancerede vi 34. Lad mig fremhæve et par stykker. SC250 gulvmaskinen, som netop har vundet en pris for sit design. Med sin relativt lille størrelse anvendes den typisk på caféer, restauranter og butikker og henvender sig til en ny gruppe af brugere, som ellers ville gøre rent manuelt. MH serien er en ny generation af højtryksrensere til professionelle. De har et lavt energiforbrug og anvender både koldt og varmt vand, som betyder at man kan fjerne mange flere former for skidt, end hvis maskinen kun bruger vand med én temperatur. [Horizon-programmet] Den største lancering i 2016 var dog Horizon, en serie af intelligente, teknologisk avancerede og automatiserede rengøringsløsninger. Essensen af Horizon er, at hvor en række rengøringsmaskiner i dag betjenes manuelt, kan maskinerne i denne serie betjenes både manuelt og via automatik. Det er et afgørende skridt ind i den digitale verden, og den første maskine kommer på markedet i udvalgte lande i senere i Vi har en film, som viser, hvad den første Horizon-maskine kan. Den kommer her: [visning af film= 1 min.] [Nilfisk: Vækst drev finansiel udvikling] Jeg afslutter gennemgangen af året i forretningerne med resultaterne i Nilfisk. Med et stærkt 4. kvartal leverede Nilfisk 3% organisk væskt i 2016, hvilket var som forventet, og realiserede for første gang en omsætning over EUR 1 mia., helt nøjagtigt EUR mio. Væksten var drevet af en positiv udvikling i EMEA og Americas, som også havde effekt på EBITDA-marginen før særlige poster, der steg til 11%. Det resultat var i den øvre ende af den oprindelige udmelding og væsentlig højere end den justerede udmelding senere på året. Også afkastet af investeret kapital steg til 14,6% på vej mod det langsigtede mål om 18-19%. --- kort pause --- 9/11

10 [Bestyrelsens arbejde] NKTs ledelsesmodel er relativ unik og vi mener fortsat, at den bringer værdi. Som vist bag mig har vi ret mange møder gennem året, dels i bestyrelsen, men i særdeleshed også i selskaberne, hvor vi har et tæt og aktivt samarbejde med ledelserne og fællesfunktionerne i holding-selskabet. [Bestyrelsens årlige selvevaluering] Samtidig vurderer vi, at vi har en fagligt velkvalificeret og godt sammensat bestyrelse med plads til diskussion. Dette kommer også til udtryk i den selvevaluering vi årligt gennemfører i bestyrelsen og som i år er foretaget af næstformand Rene Svendsen-Tune. Her vurderer vi desuden, at vi har et stærkt internt samarbejde og at vi har formået at fastholde en god balance mellem netop at supportere den operationelle forretning og at træffe og gennemføre vigtige strategiske beslutninger. [Genvalg af den generalforsamlingsvalgte bestyrelse] Det betyder også, at alle generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer genopstiller. Personligt sætter jeg stor pris på samarbejdet og på at I alle vil tage del i endnu et spændende kapitel af vores historie og gennemførelse af splittet af NKT Holding. Valg af bestyrelsesmedlemmer er punkt 7 på dagsordenen. [Uændret vederlag] Igen i år indstiller vi til generalforsamlingen et vederlag, som har været uændret siden 2015 og som afspejler den ledelsesmodel, vi har. [Forventet vederlags-struktur efter opsplitning af NKT Holding] Efter opsplitningen af NKT Holding er det ikke intentionen at foretage markante ændringer i bestyrelserne for henholdsvis NKT og Nilfisk. Det er dog vores intention at revidere vederlagsstrukturen og aflønne de to bestyrelser separat. Den forventede struktur og vederlagsstørrelserne er vist på skærmen. --- kort pause --- [ Tak til medarbejdere] NKT-koncernens cirka medarbejdere overalt i verden har også i år gjort en prisværdig indsats for at vores produkter og løsninger bliver kundernes foretrukne valg. Det tilfredsstillende finansielle resultat er i høj grad også deres fortjeneste. På vegne af hele bestyrelsen vil jeg gerne takke for deres fortsatte engagement i, at det går vores forretninger godt og i det store arbejde med forberedelserne til den nye struktur med to børsnoterede selskaber. 10/11

11 [Forventninger til 2017] Selvom hele vores struktur er under forandring, har vi stadig ambitiøse forventninger til de finansielle resultater i Som tidligere forklaret gør vi allerede nu klar til et split af holding-selskabet og derfor er vores forventninger opdelt pr. selskab. Som vi informede den 11. april i år forventer vi, at NKT Cables, inklusive ABB HV Cables, leverer en omsætning på cirka EUR 1,4 mia. og operationel EBITDA på cirka EUR 140 mio. Uændret fra det vi oplyste i årsrapporten 2016, forventer NKT Photonics organisk vækst på cirka 10% og operationel EBITDA-margin i niveauet 15%. Nilfisk forventes at levere organisk vækst på 2-4% og EBITDA-margin før særlige poster på 11,0-11,5%. [Agendaen for 2017 og forventet forløb for opsplitning af NKT Holding] 2016 var et travlt år og en milepæl i vores historie. Jeg forventer, at det samme vil være tilfældet i Vi skal holde Nilfisk på vækstsporet og vi skal sikre en succesrig integration af ABB HV Cables. Sidst, men ikke mindst, skal vi afslutte arbejdet med en opsplitning af NKT Holding i to selvstændigt børsnoterede selskaber. En foreløbig tidslinje for dét er vist på skærmen og hvis alt går efter planen vil vi ses igen til efteråret for at gennemføre dette historiske skridt i vores foreløbig 125-årige levetid. Tak. 11/11

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 I 1 6 Generalforsamling 2017 I 2 NKT-aktiens positive udvikling DKK 600 550 Stigning i 2016 40% Stigning siden GF 2016 til i dag 36% 500 450 400 350 300 250 200 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt

Læs mere

Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 1 Generalforsamling 2015 25. marts 2015 I 2 Koncernstruktur 25. marts 2015 I 3 Hovedbudskaber Strategisk retning skal accelerere værdiskabelsen NKT s aktive ejerskab styrket Nilfisk -

Læs mere

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2016 I 1 6 Generalforsamling 2016 I 2 Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse Nilfisk NKT Cables NKT Photonics Accelerate Vækst Konsolidering af markedsledende position Udvalgte initiativer: Investering

Læs mere

Generalforsamling 2017

Generalforsamling 2017 Generalforsamling 2017 Fredag, 21. april 2017 Velkomst Jens Due Olsen [NKT Holding]: Godt, men så vil jeg gerne sige god eftermiddag og velkommen til generalforsamlingen i 2017 i NKT, både til jer her

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2016 -- FORMANDENS BERETNING [1 - Forside] Endnu engang hjertelig velkommen. [2 - Langsigtet transformation mod øget værdiskabelse] 2015 har været et travlt og udfordrende år for

Læs mere

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 21. september 2016 Meddelelse nr. 45 INTENTION OM OPSLITNING AF NKT HOLDING I TO BØRSNOTEREDE SELSKABER. NKT CABLES OVERTAGER ABB S HØJSPÆNDINGS- KABELFORRETNING

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2015 FORMANDENS BERETNING [Slide nr.] [1 Forside] [2 - Koncernstruktur] På det ydre ser NKT nok ud, som det plejer. En koncern med en bestyrelse, fællesfunktioner og tre forretningsområder.

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber Selskabsmeddelelse 18. september 2017 Meddelelse nr. 19 NKT A/S Vibeholms Allé 25 DK-2605 Brøndby Denmark T: +45 43 48 20 00 www.nkt.com CVR 62725214 NKT A/S spaltes i to selvstændigt børsnoterede selskaber

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 2012 Generalforsamling 27. marts 2012 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. b) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse,

Læs mere

Et nyt kapitel i dansk industrihistorie. Opsplitning af NKT i to selvstændige børsnoterede selskaber

Et nyt kapitel i dansk industrihistorie. Opsplitning af NKT i to selvstændige børsnoterede selskaber Et nyt kapitel i dansk industrihistorie Opsplitning af NKT i to selvstændige børsnoterede selskaber 2 Introduktion CEO i NKT Michael H. Lyng (til venstre), bestyrelsesformand Jens Due Olsen (i midten)

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 4. april 2017 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING

NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING NKT GENERALFORSAMLING 2014 - FORMANDENS BERETNING [slide nr.] [1] Kære aktionærer. Velkommen til NKTs generalforsamling. 2013 var et år med forandringer. Vi sagde for et år siden - i dette forum - farvel

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S

Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Generalforsamling 2008 NKT Holding A/S Finansiel målopfyldelse 2007 Oprindelig Seneste Realiseret forventning forventning Beløb i mdkk 2007 (i niveauet) (i niveauet) Opfyldelse Koncern Nettoomsætning

Læs mere

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard

GN Store Nord. Sydbank, den 11. maj 2005. Adm. direktør Jørn Kildegaard GN Store Nord Sydbank, den 11. maj 2005 Adm. direktør Jørn Kildegaard Mission GN vil som international markedsleder skabe et konkurrencedygtigt afkast til sine aktionærer gennem udvikling, produktion og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015 Ordinær generalforsamling 2015 H+H International A/S København, 14. april 2015 2 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede

Læs mere

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015

Generalforsamling. Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 Generalforsamling Brødrene Hartmann A/S 8. april 2015 1 Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 30. april 2015 side 1 Velkommen Jens Due Olsen, Formand for bestyrelsen side 2 5. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5)

ROBLON A/S. Halvårsmeddelelse 1998/99 (side 1 af 5) Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 15. juni 1999. Pr. telefax: 33 12 86 13 ROBLON A/S (side 1 af 5) Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag behandlet og godkendt selskabets

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret november 2012 Indhold Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse for aktionærer

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s

Delårsrapport for perioden 1. juni august 2000 for Bang & Olufsen a/s Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1967 København K Struer, den 31. oktober 2000 Delårsrapport for perioden 1. juni 2000-31. august 2000 for Bang & Olufsen a/s Forbedring i forhold til første kvartal

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2013-14 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION

NKT HOLDING A/S' UDSTEDELSE OG SALG AF OP TIL AKTIER I FORBINDELSE MED EN RETTET EMISSION Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K 4. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 48 MÅ IKKE UDLEVERES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, HVERKEN HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast.

Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der er gået i Coloplast. Bestyrelsens beretning 2014-15 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Det har været et udfordrende år for Coloplast Jeg glæder mig hvert år til generalforsamlingen, hvor bestyrelsen aflægger beretning for

Læs mere

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1

Delårsrapport 1/ / Investorpræsentation H1 Delårsrapport 1/10 2015-31/03 2016 Investorpræsentation H1 H1 2 Aarsleff-koncernen 2015/2016 H1 Indhold Aarsleff-koncernen 2015/16 H1 3 Omsætning i overblik Resultater og EBIT i overblik Soliditet, pengestrømme

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2012-13 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Velkommen til Solar Danmark!

Velkommen til Solar Danmark! Velkommen til Solar Danmark! Vores identitet: Vi stræber efter at forbedre vores kunders forretning En ledende nordeuropæisk sourcing- og servicevirksomhed primært indenfor El-, VVS- og vedvarende energi-teknologier

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast

1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Bestyrelsens beretning 2011-12 Bilag 1 Michael Pram Rasmussen: 1. Endnu et godt år for aktionærerne i Coloplast Jeg glæder mig hvert år til denne dag, hvor bestyrelsen aflægger beretning for året, der

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016

GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 GENERALFORSAMLING 25.APRIL 2016 SILICIUMVEJ 1, FREDERIKSSUND AGENDA 1) Ledelsesberetning for 2015 2) Fremlæggelse af revideret årsrapport til godkendelse 3) Bestyrelsens forslag om anvendelse af overskud

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai

Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Delårsrapport 2. kvartal 2011/12 Ved CEO Lars Marcher og CFO Anders Arvai Agenda Udviklingen i 2. kvartal 2011/12 Status på GPS Four Forventninger til 2011/12 Hovedpunkter i 2. kvartal 2011/12 Væsentlig

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Et globalt industrikonglomerat

Et globalt industrikonglomerat Et globalt industrikonglomerat i Aarhus Sydbank: 2014 hvad nu? 31. marts 2014 Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen Schouw & Co. introduktion AT A GLANCE 135+ års historie 125 år i emballage (senest mælkekartoner)

Læs mere

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen

Formandens beretning. v. Bo Heide-Ottosen Formandens beretning v. Bo Heide-Ottosen Året - Velkommen Tredje år som ejendomsinvesteringsselskab Victoria Properties investeringer omfatter velbeliggende lav-risiko erhvervs- og boligejendomme i det

Læs mere

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016

Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Ordinær generalforsamling d. 18 april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelt forslag

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling 2015/16 5. december 2016 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelsen Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016

SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 SKAKO A/S - generalforsamling den 18. april 2016 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling i SKAKO koncernen. Det glæder bestyrelsen,

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

Coloplast generalforsamling

Coloplast generalforsamling Coloplast generalforsamling Den 9. december 2015 Side 1 Bestyrelsens formand Michael Pram Rasmussen Side 2 Bestyrelse Øvrige generalforsamlingsvalgte medlemmer Per Magid Brian Petersen Sven Håkan Björklund

Læs mere

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING

VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING VÆRD AT VIDE FORBYGGENDE SELVMONITORERING Faglige input produceret af og for partnerne i Lev Vel, delprojekt Forebyggende selvmonitorering Velfærdsteknologi i Forfatter: Af Julie Bønnelycke, vid. assistent,

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

NKT generalforsamling

NKT generalforsamling NKT generalforsamling 23. marts 2011 NKT generalforsamling 23. marts 2011 1 Udvikling i koncernens operationelle driftsresultat mdkk Løbende 12 måneder, LTM 1,600 1,400 1,200 1,000 800 600 400 200 760

Læs mere

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse

Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Bestyrelsesarbejde og værdiskabelse Jeppe Christiansen Adm. direktør 10. oktober 2014 Maj Invest Vores forretningsmodel er global Get the big picture right Økonomiske fundamentals vinder Langsigtede investeringer

Læs mere

NKT GENERALFORSAMLING

NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 I 1 NKT GENERALFORSAMLING 25. marts 2014 25. marts 2014 I 2 2013 i NKT Bestyrelse Ny struktur i NKT Direktørskifte i Nilfisk-Advance Effektiviseringsprogram i NKT Cables NKT Holding Betydelige

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Notat 15. juni Virksomheder i C20

Notat 15. juni Virksomheder i C20 Finansudvalget 2015-16 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 348 Offentligt Finansministeriet Notat 15. juni 2016 Værdiudviklingen i DONG Energy siden kapitaludvidelsen I forbindelse med kapitaludvidelsen

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

DANSK AKTIONÆRFORENING

DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 I 1 DANSK AKTIONÆRFORENING 1. april 2014 1. april 2014 I 2 125 års historie med innovation og entrepreneurship 891 NKTs MISSION At skabe værdi ved udøvelse af langsigtet og aktivt ejerskab

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

Præsentation den 25. marts 2010

Præsentation den 25. marts 2010 30.04.03 Højgaard Holding Præsentation den 25. marts 2010 MT Højgaard Investormøde 25. marts 2010 Mål og indhold Formålet er: At skabe overblik over MT Højgaards performance At skabe indblik i MT Højgaards

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

Fusion mellem Posten og Post Danmark

Fusion mellem Posten og Post Danmark Pressemeddelse Fusion mellem Posten og Post Danmark Näringsdepartementet i Sverige, Transportministeriet i Danmark og CVC Capital Partners ( CVC ) har underskrevet en hensigtserklæring vedrørende en fusion

Læs mere

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010

Højgaard Holding. Præsentation den 31. august 2010 Højgaard Holding Præsentation den 31. august 2010 » Investorpræsentation August 2010 » Indhold Økonomien Præsentation af Q2, 2010 Forretningen/-erne Præsentation af MT Højgaard-porteføljen Retningen Den

Læs mere

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles

NKT Holding Generalforsamling 2012 Side 1. NKT koncernen. NKT Cables. Photonics Group. Nilfisk-Advance. NKT Flexibles NKT koncernen Photonics Group NKT Cables Side 1 Nilfisk-Advance NKT Flexibles NKT Flexibles Side 2 NKT Flexibles Side 3 NKT Flexibles Side 4 NKT Flexibles Side 5 Superporto do Açu NKT Flexibles Side 6

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Velkommen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012

TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppens investeringsstrategi * vedtaget af repræsentantskabet 1. november 2012 TryghedsGruppen har siden foråret 2012 arbejdet med at udvikle en ny investeringsstrategi. De vigtigste input i denne

Læs mere

Brødrene Hartmann A/S

Brødrene Hartmann A/S Brødrene Hartmann A/S v/ CFO Michael Hedegaard Lyng Finansanalytikerforeningens Virksomhedsdag den 30. maj 2006 Koncerndirektion Asger Domino* Administrerende direktør Per Vinge Frederiksen Koncerndirektør

Læs mere

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education

Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Selskabsmeddelelse nr. 13-2008 11. juni 2008 Danware køber GenevaLogic i Schweiz og styrker markant sin position inden for Education Danware har indgået aftale med GenevaLogic om køb af alle aktier i selskabet.

Læs mere

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016

TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 Til Nasdaq Copenhagen 27. januar 2016 Selskabsmeddelelse 2/2016 TDC Group offentliggør ny strategi for 2016 2018, foreløbige finansielle resultater for 2015 samt forventninger til 2016 TDC vil på sin Kapitalmarkedsdag

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Danske Andelskassers Bank A/S

Danske Andelskassers Bank A/S Danske Andelskassers Bank A/S Investorpræsentation - Opdateret 29. februar 2012 Indhold Kære aktionær Danske Andelskassers Bank Organisation Historie Fokus på det lokale En betydende spiller Værdiskabelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S 23. JANUAR 2013 I NUUK Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. På sidste års generalforsamling kunne der fremlægges det første positive resultat

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017

Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Ordinær generalforsamling, d. 21. april 2017 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse 3. Beslutning

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011

30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 30. JUNI 2011 GENERALFORSAMLING 2011 1 INDKALDELSE Indkaldelse til den ordinære generalforsamling er foregået: Gennem annonce indrykket i Berlingske Tidende Ved selskabsmeddelelse til NASDAQ OMX Gennem

Læs mere

VICTOR INTERNATIONAL A/S

VICTOR INTERNATIONAL A/S Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Meddelelse nr. 2015/04 27. april 2015 4 sider inkl. denne Fondsbørsmeddelelse nr. 4-2015 Referat af ordinær generalforsamling i Victor International

Læs mere

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016

Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Ordinær generalforsamling, d. 18. april 2016 Dagsorden til ordinær generalforsamling 1. Bestyrelsens beretning om selskabets forhold i 2015 2. Fremlæggelse af årsrapport samt eventuelt koncernregnskab

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark

ZA6589. Flash Eurobarometer 415 (Innobarometer The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (Innobarometer 0 - The Innovation Trends at EU Enterprises) Country Questionnaire Denmark FL Innobarometer - DK STILLES TIL ALLE Jeg vil gerne starte med nogle få generelle spørgsmål

Læs mere

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015

Velkommen )l ordinær generalforsamling. 27. januar 2015 Velkommen )l ordinær generalforsamling 27. januar 2015 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed 2. Forelæggelse af årsrapport 2013/14 og koncernregnskab )l godkendelse 3. Beslutning om

Læs mere

Introduktion til vores nye 2021-strategi

Introduktion til vores nye 2021-strategi Introduktion til vores nye 2021-strategi Indhold Introduktion 1 Vejen mod 2021 Vores udgangspunkt 3 Syv spor Sådan når vi vores mål 2 For enden af vejen Vores målsætninger 4 Ballast til rejsen Kapitaludvidelse

Læs mere