Grundlæggende brugsanvisning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundlæggende brugsanvisning"

Transkript

1 Grundlæggende brugsanvisning DCP-J132W Version 0 DAN

2 Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J132W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag på enheden. Opbevar denne brugsanvisning sammen med kvitteringen som et permanent købsbevis i tilfælde af tyveri, brand eller service. Registrer dit produkt online på Brother Industries, Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

3 Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Software- og netværksbrugsanvisning AirPrint vejledning Google Cloud Print vejledning Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Læs først denne brugsanvisning. Læs sikkerhedsinstruktionerne, før du konfigurerer din maskine. Se denne brugsanvisning for oplysninger om varemærker og juridiske begrænsninger. Følg instruktionerne for at konfigurere din maskine og installere driverne og softwaren til det operativsystem og den forbindelsestype, du bruger. Gør dig bekendt med de grundlæggende kopieringsog scanningsfunktioner samt udskiftning af forbrugsstoffer. Se tip til fejlfinding. Gør dig bekendt med avancerede funktioner: kopiering, rapportudskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Denne brugsanvisning indeholder vejledning i scanning, udskrivning og andre funktioner, der kan udføres ved at slutte Brother-maskinen til en computer. Du kan også finde nyttige oplysninger om brugen af Brother ControlCenterhjælpeprogrammet, brug af maskinen i et netværksmiljø og hyppigt anvendte udtryk. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print -tjenester til udskrivning via internettet. Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. Trykt / i kassen Trykt / i kassen Trykt / i kassen 1 PDF-fil / cd-rom HTML-fil / cd-rom PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 PDF-fil / Brother Solutions Center 2 1 Dette kan variere afhængigt af landet. 2 Besøg os på i

4 Indholdsfortegnelse (Grundlæggende brugsanvisning) 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen...1 Symboler og regler, der bruges i dokumentationen...1 Adgang til Brother-hjælpeprogrammer (Windows 8)...2 Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning...2 Visning af brugsanvisninger...2 Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner...4 Adgang til Brother Support (Windows )...5 Adgang til Brother Support (Macintosh)...5 Kontrolpaneloversigt...6 LED-advarselsindikator...8 Display...8 Displaykontrast Ilægning af papir 9 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier...9 Ilægning af konvolutter...11 Område, der ikke kan udskrives...14 Papirindstillinger...15 Papirtype...15 Papirstørrelse...15 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier...16 Anbefalede udskriftsmedier...16 Håndtering og brug af udskriftsmedier...16 Valg af det rigtige udskriftsmedie Ilægning af dokumenter 19 Sådan ilægges dokumenter...19 Brug af scannerglaspladen...19 Ikke-scanbart område Kopiering 21 Sådan kopierer du...21 Stop af kopiering...21 Kopiindstillinger...21 Papirindstillinger Udskrivning fra en computer 23 Udskrivning af et dokument...23 ii

5 6 Scanning til en computer 24 Før scanning...24 Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows )...24 Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning ved hjælp af ControlCenter4 (Windows )...28 Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af kontrolpanelet (Windows og Macintosh)...30 A Rutinemæssig vedligeholdelse 31 Udskiftning af blækpatronerne...31 Rengøring og kontrol af maskinen...34 Rengøring af scannerglaspladen...34 Rensning af printhovedet...34 Kontrol af udskriftskvaliteten...35 Kontrol af udskriftsjusteringen...36 Indstilling af dato og klokkeslæt...37 B Fejlfinding 38 Identifikation af problem...38 Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser...39 Printerstop eller papirstop...44 Hvis du har problemer med maskinen...52 Maskininformation...58 Aflæsning af serienummeret...58 Kontrol af firmwareversionen...58 Nulstillingsfunktioner...58 Sådan nulstiller du maskinen...58 C Indstillings- og funktionstabeller 59 Brug af indstillingstabellerne...59 Menutaster...59 Menutabel...61 Indtastning af tekst...70 Indtastning af tal, bogstaver og symboler...70 Indsættelse af mellemrum...70 Rettelser...70 iii

6 D Specifikationer 71 Generelt...71 Udskriftsmedie...73 Kopiering...74 Scanner...75 Printer...76 Tilslutninger...77 Netværk...78 Computerkrav...79 Forbrugsstoffer...80 E Indeks 81 iv

7 Indholdsfortegnelse (Udvidet brugsanvisning) Udvidet brugsanvisning forklarer følgende funktioner og betjening. Du kan læse Udvidet brugsanvisning fra cd-rom en. 1 Generel opsætning Hukommelseslagring Automatisk sommertid (MFC-model) Dvaletilstand Auto-sluk (DCP-model) Display Funktionstimer (MFC-model) 2 Sikkerhedsfunktioner (MFC-model) TX-lås 3 Afsendelse af en faxmeddelelse (MFC-model) Yderligere afsendelsesindstillinger Ekstra afsendelsesfunktioner 4 Modtagelse af faxmeddelelser (MFC-model) Hukommelsesmodtagelse (kun sort/hvid) Ekstra modtagefunktioner 5 Opkald til og lagring af numre (MFC-model) Telefonbetjening Ekstra opkaldsfunktioner Andre måder at lagre numre på 6 Udskrivning af rapporter Faxrapporter (MFC-model) Rapporter 7 Kopiering Kopiindstillinger A B C Rutinemæssig vedligeholdelse Rengøring og kontrol af maskinen Pakning og forsendelse af maskinen Ordliste Indeks v

8 vi

9 1 Generelle oplysninger 1 Brug af dokumentationen 1 Tak for dit køb af en Brother-maskine! Læs dokumentationen for at få hjælp til at få det bedste ud af din maskine. Symboler og regler, der bruges i dokumentationen 1 De følgende symboler og regler bruges i hele dokumentationen. Fed Kursiv Courier New Fed skrift angiver specifikke knapper på maskinens kontrolpanel eller på computerskærmen. Kursiv skrift fremhæver et vigtigt punkt eller henviser til et relateret emne. Skrifttypen Courier New identificerer meddelelser på maskinens display. ADVARSEL ADVARSEL angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre livsfare eller alvorlig personskade, hvis den ikke undgås. FORSIGTIG FORSIGTIG angiver en potentielt farlig situation, som kan medføre mindre eller moderat personskade, hvis den ikke undgås. VIGTIGT! VIGTIGT! angiver en potentielt farlig situation, som kan resultere i materielle skader eller nedsat produktfunktionalitet. BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en situation, der kan opstå, eller giver tip om, hvordan funktionen virker sammen med andre funktioner. Ikoner for elektrisk fare giver dig besked om, hvordan du undgår elektrisk stød. 1 1

10 Kapitel 1 Adgang til Brotherhjælpeprogrammer (Windows 8) 1 Hvis du bruger en tablet eller en pc, der kører Windows 8, kan du foretage dine valg enten ved at trykke på skærmen eller ved at klikke med musen. Når printerdriveren er installeret, vises (Brother Utilities (Brotherhjælpeprogrammer)) både på Start-skærmen og på skrivebordet. a Tryk eller klik på Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer) på Startskærmen eller på skrivebordet. Adgang til Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning 1 Denne grundlæggende brugsanvisning indeholder ikke alle oplysninger om maskinen, f.eks. brugen af de avancerede funktioner til kopiering, printeren, scanneren og netværksfunktioner. Når du er klar til at få mere detaljerede oplysninger om disse funktioner, kan du læse Udvidet brugsanvisning og Software- og netværksbrugsanvisning i HTML-format; disse ligger på cd-rom'en. Visning af brugsanvisninger 1 (Windows ) 1 (Windows XP/Windows Vista /Windows 7/ Windows Server 2003/ Windows Server 2008/ Windows Server 2008 R2) (Start), Alle programmer, vælg b Vælg din maskine. Brother, DCP-XXXX (hvor XXXX er navnet på din model) i programlisten, og vælg derefter Brugsanvisninger. (Windows 8/Windows Server 2012) Klik på (Brother Utilities (Brotherhjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på Support i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på Brugsanvisninger. Hvis du ikke har installeret softwaren, kan du finde dokumentationen på cd-rom'en ved at følge denne vejledning: c Vælg den funktion, du vil bruge. 2

11 Generelle oplysninger a Tænd din pc. Sæt Brother-cd-rom'en i cd-rom-drevet. BEMÆRK Hvis Brother-skærmen ikke vises, skal du gå til Computer eller Denne computer. (For Windows 8 og Windows Server 2012: Klik på (Stifinder) i proceslinjen, og gå derefter til Computer.) Dobbeltklik på cd-rom-ikonet, og dobbeltklik derefter på start.exe. (Macintosh) 1 a Tænd din Macintosh. Sæt Brother-cdrom'en i cd-rom-drevet. Følgende vindue vises. 1 b Klik på det relevante modelnavn, hvis skærmen med modelnavne vises. c Klik på dit sprog, hvis sprogskærmen vises. Cd-rom'ens Hovedmenu vises. b Dobbeltklik på ikonet Brugsanvisninger. c Vælg om nødvendigt din model og dit sprog. d Klik på Brugsanvisninger. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. e Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. d Klik på Brugsanvisninger. e Klik på PDF/HTML-dokumenter. Vælg dit land, hvis landeskærmen vises. Vælg den brugsanvisning, du vil læse, når listen over brugsanvisninger vises. Sådan finder du scanningsinstruktioner 1 Der er flere måder, du kan scanne dokumenter på. Du kan finde instruktionerne på følgende måde: Software- og netværksbrugsanvisning Scan ControlCenter 3

12 Kapitel 1 Sådan finder du vejledning til netværksopsætning 1 Din maskine kan sluttes til et trådløst netværk. Grundlæggende vejledning til netværksopsætning (uu Hurtig installationsvejledning). Hvis det trådløse accesspoint eller routeren understøtter Wi-Fi Protected Setup eller AOSS (uu Hurtig installationsvejledning). Nærmere oplysninger om netværksopsætning (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) Sådan får du adgang til brugsanvisninger til avancerede funktioner 1 Du kan se og hente disse brugsanvisninger fra Brother Solutions Center på adressen: Klik på Manualer på siden med din model for at hente dokumentationen. AirPrint vejledning 1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af AirPrint til udskrivning fra OS X v10.7.x, 10.8.x og din iphone, ipod touch, ipad eller andre ios-enheder til din Brother-maskine uden at installere en printerdriver. Google Cloud Print vejledning 1 Denne brugsanvisning indeholder oplysninger om brug af Google Cloud Print tjenester til udskrivning via internettet. Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan 1 Denne brugsanvisning indeholder nyttige oplysninger om udskrivning fra din mobile enhed og scanning fra din Brother-maskine til din mobile enhed, når den er tilsluttet et trådløst netværk. 4

13 Generelle oplysninger Adgang til Brother Support (Windows ) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Klik på Brother support i Hovedmenu. Følgende skærmbillede vises: Adgang til Brother Support (Macintosh) 1 Du kan finde alle de adresser, du har brug for, som f.eks. websupport (Brother Solutions Center), på cd-rom'en. Dobbeltklik på Brother support-ikonet. Følgende skærmbillede vises: 1 Du får adgang til vores hjemmeside (http://www.brother.com/) ved at klikke på Brothers hjemmeside. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. Gå til Brother CreativeCenter (http://www.brother.com/creativecenter/), og klik på Brother CreativeCenter for at få adgang til GRATIS fotoprojekter og downloads, der kan udskrives. Hvis du vil tilbage til hovedmenuen, skal du klikke på Tilbage, eller hvis du er færdig, skal du klikke på Afslut. For at registrere din maskine fra Brothers produktregistreringsside (http://www.brother.com/registration/) skal du klikke på Online-registrering. Hvis du vil have de seneste nyheder og oplysninger om produktsupport (http://solutions.brother.com/), skal du klikke på Brother Solutions Center. Hvis du vil besøge vores hjemmeside med originale Brother-forbrugsstoffer (http://www.brother.com/original/), skal du klikke på Oplysninger om forbrugsstoffer. 5

14 Kapitel 1 Kontrolpaneloversigt % Normal Kopitaster: Du kan ændre kopiindstillingerne midlertidigt, når du er i kopifunktion. Enlarge/Reduce Bruges til at forstørre eller formindske kopier afhængig af det valgte forhold. Copy Quality Brug denne tast til at ændre kvaliteten af dine kopier midlertidigt. Number of Copies Brug denne tast til at lave flere kopier. Copy Options Du kan hurtigt og let vælge midlertidige indstillinger for kopiering. 2 Menutaster: Menu Bruges til at få adgang til hovedmenuen. +a eller -b Tryk for at rulle gennem menuerne og funktionerne. OK Bruges til at vælge en indstilling. 3 SCAN Giver adgang til scannefunktionen. 4 Starttaster: Mono Start Bruges til at tage kopier i sort-hvid. Bruges desuden til at starte en scanningsfunktion (i farve eller sort-hvid afhængig af indstillingen i ControlCenter-softwaren). Colour Start Bruges til at tage kopier i fuld farve. Bruges desuden til at starte en scanningsfunktion (i farve eller sort-hvid afhængig af indstillingen i ControlCenter-softwaren). 6

15 Generelle oplysninger Du kan tænde og slukke maskinen. Hvis du slukker maskinen, renser den fortsat regelmæssigt printhovedet for at bevare udskriftskvaliteten. Din maskine bør altid være tilsluttet strømforsyningen for at forlænge printhovedets levetid, give den bedste blækeffektivitet og sikre en god udskriftskvalitet. 6 Stop/Exit Stopper en funktion eller afslutter en menu. 7 Advarsels-LED Blinker orange, når displayet viser en fejl eller en vigtig statusmeddelelse. 8 Display (LCD) Viser meddelelser på displayet som en hjælp til at konfigurere og bruge maskinen. 7

16 Kapitel 1 LED-advarselsindikator 1 Advarsels-LED (Light Emitting Diode) er et lys, der viser DCP-status. Displayet viser maskinens aktuelle status, når maskinen er inaktiv. LED Slukket Orange DCPstatus Klar Låg åbent Kan ikke udskrive Papirfejl Andre meddelelser Beskrivelse DCP er klar til brug. Låget er åbent. Luk låget. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 39). Udskift blækpatronen med en ny. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 31). Læg papiret i bakken, eller udred papirstoppet. Kontroller displaymeddelelsen. (Se Hvis du har problemer med maskinen uu side 52). Kontroller displaymeddelelsen. (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 39). Display 1 Displaykontrast 1 Du kan justere displaykontrasten til et skarpere og mere levende display. Prøv at ændre kontrastindstillingen, hvis du har problemer med at læse displayet. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 0.Grundindst. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 2.LCD Kontrast. Tryk på OK. d Tryk på aellerb for at vælge Lys eller Mørk. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. 8

17 2 Ilægning af papir 2 Ilægning af papir og andre udskriftsmedier 2 Læg kun én type og størrelse papir i papirbakken ad gangen. (Se Valg af det rigtige udskriftsmedie uu side 18 for at få flere oplysninger om papirstørrelse, vægt og tykkelse). a Tag papirbakken helt ud af maskinen. b Løft outputpapirbakkens låg (1). 1 2 BEMÆRK Hvis papirholderflappen (1) er åben, skal den lukkes, og derefter skal papirstøtten lukkes (2). c Tryk og skub forsigtigt papirbreddestyret (1) og derefter papirlængdestyret (2), så de passer til papirets størrelse. Kontroller, at trekantsmærkerne (3) på papirbreddestyrene (1) og papirlængdestyret (2) står ud for mærkerne for den papirstørrelse du bruger Når du lægger en anden papirstørrelse i bakken, skal du samtidigt ændre indstillingen Papirstørrelse i menuen på maskinen. (Se Papirstørrelse uu side 15)

18 Kapitel 2 d Luft papirstakken godt for at undgå papirstop og fremføringsfejl. BEMÆRK Sørg altid for, at papiret ikke er krøllet eller rynket. BEMÆRK Hvis du vil lægge mere papir i, før bakken er tom, skal du tage papiret ud af bakken og lægge det sammen med det ekstra papir. Luft altid papirstakken godt, før du lægger den i bakken. Hvis du lægger papir i uden at lufte stakken, kan maskinen fremføre flere sider. f Juster forsigtigt papirbreddestyrene (1), så de passer til papiret. Kontroller, at papirbreddestyrene er i let berøring med papirets sider. 1 e Læg forsigtigt papiret i papirbakken med udskriftssiden opad og den øverste kant forrest. Sørg for, at papiret ligger fladt i bakken. g Luk outputpapirbakkens låg. VIGTIGT! Pas på, at du ikke kommer til at skubbe papiret for langt ind, da det kan løfte sig bag i bakken og medføre papirfremføringsproblemer. 10

19 Ilægning af papir h Skub forsigtigt papirbakken helt ind i maskinen. Ilægning af konvolutter 2 Konvolutter 2 Brug konvolutter med en vægt på mellem 80 og 95 g/m 2. 2 Nogle konvolutter kræver, at margenindstillingerne i programmet konfigureres. Foretag en testudskrift først, før du udskriver adskillelige konvolutter. i Hold papirbakken på plads, træk papirstøtten (1) ud, til den låses på plads, og fold derefter papirstøtteflappen (2) ud. VIGTIGT! Brug IKKE nogen af følgende konvoluttyper, da de kan medføre fremføringsproblemer: Hvis de har en poset udformning. Hvis de har ruder. 2 Hvis de er præget (er forsynet med hævet skrift). Hvis de har lukkeanordninger eller hæfteklammer. 1 Hvis de er fortrykt på indersiden. Lim Dobbelt klap Af og til kan det være, at du oplever fremføringsproblemer pga. tykkelse, størrelse og klapformen på de konvolutter, du bruger. 11

20 Kapitel 2 Ilægning af konvolutter 2 a Tryk på konvolutternes hjørner og sider for at gøre dem så flade som muligt, før du lægger dem i. VIGTIGT! Hvis konvolutter fremføres dobbelt, skal du lægge én konvolut i papirbakken ad gangen. b Læg konvolutterne i papirbakken med adressesiden nedad. Hvis konvolutklapperne sidder på den lange side, skal konvolutterne lægges i bakken med klappen på venstre side som vist i illustrationen. Tryk og skub forsigtigt til papirbreddestyret (1) og papirlængdestyret (2) så de passer til konvolutternes størrelse

21 Ilægning af papir Hvis du har problemer med at udskrive på konvolutter med klappen på den korte led, kan du prøve følgende: 2 a Åbn konvoluttens klap. b Læg konvolutten i papirbakken med adressesiden nedad og klappen placeret som vist i illustrationen. 2 c Vælg Roteret udskrift (Windows ) eller Omvendt sideretning (Macintosh) i printerdriverens dialogboks, og juster derefter størrelse og margen i dit program. (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) 13

22 Kapitel 2 Område, der ikke kan udskrives 2 Det printbare område afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser områder på papirark og konvolutter, der ikke kan udskrives. Maskinen kan udskrive i de skraverede områder af papirark, når funktionen kant til kant er tilgængelig og slået til. (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) Papirark Konvolutter Top (1) Venstre (2) Bund (3) Højre (4) Enkeltark 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm Konvolutter 22 mm 3 mm 22 mm 3 mm BEMÆRK Funktionen kant til kant-udskrivning er ikke tilgængelig for konvolutter og 2-sidet udskrivning. 14

23 Ilægning af papir Papirindstillinger 2 Papirtype 2 Indstil maskinen til den type papir, du bruger, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 2.Kopi. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 1.Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Alm. papir, Inkjetpapir, Brother BP71, Andet glittet eller Transparent. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK Maskinen sender papiret ud med udskriftssiden opad i papirbakken foran på maskinen. Når du bruger transparenter eller glittet papir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Papirstørrelse 2 Du kan bruge følgende papirstørrelser til kopiering: A4, A5, Foto (10 15 cm) og Letter. Når du ændrer størrelsen på det papir, du lægger i maskinen, skal du samtidigt ændre indstillingen Papirstørrelse. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 2.Kopi. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 2.Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge A4, A5, 10x15cm eller Letter. Tryk på OK. e Tryk på Stop/Exit. 2 15

24 Kapitel 2 Anbefalet papir og andre udskriftsmedier 2 Udskriftskvaliteten kan påvirkes af den type papir, du anvender i maskinen. Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis du altid indstiller papirtypen til at passe til den type papir, der lægges i bakken. Du kan bruge almindeligt papir, inkjetpapir (coated papir), glittet papir, transparenter og konvolutter. Det anbefales at teste de forskellige papirtyper før indkøb af store mængder. De bedste resultater opnås ved at bruge papir fra Brother. Når du udskriver på inkjetpapir (coated papir), transparenter og glittet papir, skal du sørge for at vælge det rigtige udskriftsmedie under fanen Grundlæggende i printerdriveren eller i maskinens indstilling af papirtype. (Se Papirtype uu side 15). Når du udskriver på fotopapir fra Brother, skal du lægge ét ekstra ark af samme fotopapir i papirbakken. Der medfølger et ekstra ark i papirpakken til samme formål. Når du bruger transparenter eller fotopapir, skal du fjerne hvert ark med det samme for at forhindre udtværing eller papirstop. Undgå at berøre den udskrevne overflade af papiret lige efter udskrivning. Overfladen kan stadig være fugtig, og du kan få blæk på fingrene. Anbefalede udskriftsmedier 2 Vi foreslår, at du bruger det Brother-papir, der er angivet i tabellen, for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Hvis du ikke kan få Brother-papir i dit land, anbefaler vi, at du tester forskellige typer papir, før du køber større mængder. Vi anbefaler brug af 3M Transparency Film, når du udskriver på transparenter. Brother-papir Papirtype A4 Plain (Almindeligt) A4 Glossy Photo (Glittet foto) A4 Inkjet (Matte) cm Glossy Photo (Glittet foto) Element BP60PA BP71GA4 BP60MA BP71GP Håndtering og brug af udskriftsmedier 2 Opbevar papir i originalemballagen, og hold denne lukket. Opbevar papiret fladt og væk fra fugt, direkte sollys og varme. Undgå at berøre den skinnende (glittede) side af fotopapiret. Læg fotopapir i med den blanke side nedad. Undgå at berøre begge sider af transparentpapiret, da det let absorberer vand og sved, hvorved udskriftskvaliteten kan forringes. Transparenter designet til laserprintere/kopimaskiner kan plette dit næste dokument. Brug kun transparenter, der er anbefalet til inkjetudskrivning. 16

25 Ilægning af papir VIGTIGT! Brug IKKE følgende slags papir: Beskadiget, krøllet, rynket eller uregelmæssigt formet papir mm krøl eller mere kan forårsage papirstop. Meget skinnende eller struktureret papir Papir, der ikke kan arrangeres ensartet ved stakning Papir med korte fibre Papirkapaciteten i outputpapirbakkens låg 2 Op til 50 ark 80 g/m 2 A4-papir. Transparenter og fotopapir skal tages ud af outputpapirbakkens låg én side ad gangen for at undgå udtværing. 17

26 Kapitel 2 Valg af det rigtige udskriftsmedie 2 Papirtype og -størrelse for hver funktion 2 Papirtype Papirstørrelse Brug af Kopiering Printer Enkeltark A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja Executive mm Ja A mm Ja Ja A mm Ja Kort Foto cm Ja Ja Foto 2L cm Ja Indekskort mm Ja Konvolutter C5 Konvolut mm Ja DL Konvolut mm Ja Com mm Ja Monarch mm Ja Transparenter A mm Ja Ja Letter 215,9 279,4 mm Ja Ja A mm Ja Ja Papirvægt, tykkelse og kapacitet 2 Papirtype Vægt Tykkelse Antal ark Enkeltark Almindeligt papir 64 til 120 g/m 2 0,08 til 0,15 mm Inkjetpapir 64 til 200 g/m 2 0,08 til 0,25 mm 20 Glittet papir Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Kort Fotokort Op til 220 g/m 2 Op til 0,25 mm 20 2 Indekskort Op til 120 g/m 2 Op til 0,15 mm 30 Konvolutter 80 til 95 g/m 2 Op til 0,52 mm 10 Transparenter Op til 100 ark 80 g/m 2 papir. BP71-papir (260 g/m 2 ) er specielt udviklet til Brothers inkjetmaskiner. 18

27 3 Ilægning af dokumenter 3 Sådan ilægges dokumenter 3 Du kan tage kopier eller scanne fra scannerglaspladen. b Anbring dokumentet med forsiden nedad i øverste venstre hjørne af scannerglaspladen vha. dokumentstyrene til venstre og øverst. 3 Brug af scannerglaspladen 3 Du kan bruge scannerglaspladen til at kopiere eller scanne en enkelt eller flere sider i en bog. 1 Understøttede dokumentstørrelser 3 Højde: Bredde: Vægt: Op til 297 mm Op til 215,9 mm Op til 2 kg Sådan ilægges dokumenter 3 a Løft dokumentlåget. 1 dokumentlåg c Luk dokumentlåget. VIGTIGT! Hvis du scanner en bog eller et tykt dokument, må du IKKE smække låget ned eller trykke på det. 19

28 Kapitel 3 Ikke-scanbart område 3 Scanningsområdet afhænger af indstillingerne i det program, du bruger. Tallene viser de ikke-scanbare områder Brug af Dokumentstørrelse Top (1) Bund (3) Venstre (2) Højre (4) Kopiering Alle papirstørrelser 3 mm 3 mm Scanning 1 mm 1 mm 20

29 4 Kopiering 4 Sådan kopierer du 4 De følgende trin beskriver den grundlæggende kopiering. a Læg dokumentet med forsiden nedad på scannerglaspladen. (Se Brug af scannerglaspladen uu side 19). b Hvis du vil have mere end én kopi, skal du trykke på Number of Copies flere gange, til det ønskede antal kopier vises (op til 99). Eller tryk på a eller b for at ændre antallet af kopier. c Tryk på Mono Start eller Colour Start. Stop af kopiering 4 Tryk på Stop/Exit for at stoppe kopieringen. Kopiindstillinger 4 Brug kopitasterne, når du hurtigt vil ændre kopiindstillingerne midlertidigt for den næste kopi. Du kan bruge forskellige indstillingskombinationer. Maskinen vender tilbage til standardindstillingen 1 minut efter, at den er færdig med at kopiere. BEMÆRK Du kan gemme nogle af de kopiindstillinger, du bruger hyppigst, ved at indstille dem som standard. Du kan finde en vejledning til, hvordan du gør dette for hver funktion i dette afsnit. (Grundlæggende brugsanvisning) Se side 22 for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Papirtype Papirstørrelse (Udvidet brugsanvisning) Se uu Udvidet brugsanvisning: Kopiindstillinger for at få oplysninger om ændring af følgende kopiindstillinger. Kvalitet Forstør/Formindsk Sidelayout 2i1(ID) Tæthed Fjern baggrund 4 21

30 Kapitel 4 Papirindstillinger 4 Papirtype 4 Hvis du kopierer på en speciel type papir, skal du indstille maskinen til den anvendte papirtype for at opnå den bedste udskriftskvalitet. Tryk på og derefter på a eller b for at vælge Papirtype Alm. papir Inkjetpapir Brother BP71 Andet glittet Transparent a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirtype. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge den type papir, du bruger. Tryk på OK. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. BEMÆRK Se Papirtype uu side 15 vedrørende ændring af standardindstillingen. Papirstørrelse 4 Når der kopieres på andre papirformater end A4, skal indstillingen for papirstørrelsen ændres. Du kan kun kopiere på papir i størrelserne A4, A5, Foto (10 15 cm) eller Letter. Tryk på og derefter på a eller b for at vælge Papirstørrelse A4 A5 10(B)x15(H)cm Letter a Ilæg dokumentet. b Indtast det antal kopier, du ønsker. c Tryk på Copy Options og a eller b for at vælge Papirstørrelse. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge den størrelse papir, du bruger. Tryk på OK. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. BEMÆRK Se Papirstørrelse uu side 15 vedrørende ændring af standardindstillingen. 22

31 5 Udskrivning fra en computer 5 Udskrivning af et dokument 5 Maskinen kan modtage og udskrive data fra din computer. Du skal installere printerdriveren for at udskrive fra en computer. (Se uu Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger). 5 a Installer Brother-printerdriveren fra cdrom'en. (uu Hurtig installationsvejledning.) b Vælg kommandoen Udskriv i dit program. c Vælg navnet på din maskine i dialogboksen Udskriv, og klik på Egenskaber eller Indstillinger, alt efter hvilket program du bruger. d Vælg de indstillinger, du vil ændre, i dialogboksen Egenskaber. Ofte anvendte indstillinger: Medietype Udskriftskvalitet Papirstørrelse Papirretning Farve / Gråskala Blæksparefunktion Tilpasning Duplex / Booklet e Klik på OK. f Klik på Udskriv (eller OK afhængig af det program, du bruger) for at starte udskrivning. 23

32 6 Scanning til en computer 6 Før scanning 6 Du skal installere en scannerdriver for at bruge maskinen som scanner. Hvis maskinen er på et netværk, skal den konfigureres med en TCP/IP-adresse. Installer scannerdriverne fra cd-rom'en. (uu Hurtig installationsvejledning: Installer MFL-Pro Suite). Konfigurer maskinen med en TCP/IP-adresse, hvis netværksscanningen ikke virker. (Se uu Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger). Scanning af et dokument som en PDF-fil ved hjælp af ControlCenter4 (Windows ) 6 (Se uu Software- og netværksbrugsanvisning for at få flere oplysninger). BEMÆRK Skærmene på din pc kan variere afhængigt af din model. Dette afsnit er baseret på brug af avanceret indstilling i ControlCenter4. ControlCenter4 er et hjælpeprogram, som giver dig mulighed for hurtig og let adgang til de programmer, du bruger mest. Hvis du bruger ControlCenter4, har du ikke brug for manuelt at starte bestemte programmer. a Ilæg dokumentet. (Se Sådan ilægges dokumenter uu side 19). b (Windows XP, Windows Vista og Windows 7) Åbn ControlCenter4 ved at klikke på (Start)/Alle programmer/brother/dcp-xxxx (hvor XXXX er navnet på din model)/controlcenter4. Programmet ControlCenter4 åbner. (Windows 8) Klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på SCAN i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner. 24

33 Scanning til en computer c Hvis skærmen ControlCenter4-tilstand vises, skal du vælge Avanceret tilstand og klikke på OK. 6 d Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten Model. 25

34 Kapitel 6 e Indstil scanningskonfigurationen. Klik på Konfiguration, og vælg derefter Knapindstillinger, Scanning og Fil. Konfigurationsdialogboksen vises. Du kan ændre standardindstillingerne Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype. 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet. 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen (Gennemse) Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten Opløsning. 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten Dokumentstørrelse. f Klik på OK. g Klik på fanen Scanning.

35 Scanning til en computer h Klik på Fil. i Klik på Scanning. Maskinen starter scanningsprocessen. Den mappe, hvor de scannede data gemmes, åbnes automatisk. 6 27

36 Kapitel 6 Sådan ændres maskinens indstillinger for scannefunktionen til PDF-scanning ved hjælp af ControlCenter4 (Windows ) 6 Du kan ændre maskinens indstillinger for SCAN-funktion. a (Windows XP, Windows Vista og Windows 7) Åbn ControlCenter4 ved at klikke på (Start)/Alle programmer/brother/dcp-xxxx (hvor XXXX er navnet på din model)/controlcenter4. Programmet ControlCenter4 åbner. (Windows 8) Klik på (Brother Utilities (Brother-hjælpeprogrammer)), og klik derefter i rullelisten for at vælge navnet på din model (hvis den ikke allerede er valgt). Klik på SCAN i venstre navigationsbjælke, og klik derefter på ControlCenter4. Programmet ControlCenter4 åbner. b Kontroller, at den maskine, du ønsker at bruge, er valgt i rullelisten Model. c Klik på fanen Enhedsindstillinger. d Klik på Enhedens scannings- indstillinger. 28

37 Scanning til en computer e Vælg fanen Fil. Du kan ændre standardindstillingerne Vælg PDF (*.pdf) fra rullelisten Filtype. 2 Du kan indtaste det filnavn, du ønsker at bruge til dokumentet. 3 Du kan gemme filen til standardmappen eller vælge din foretrukne mappe ved at klikke på knappen (Gennemse). 4 Du kan vælge en scanningsopløsning fra rullelisten Opløsning. 5 Du kan vælge dokumentstørrelsen fra rullelisten Dokumentstørrelse. f Klik på OK. 29

38 Kapitel 6 Sådan scannes et dokument som en PDF-fil ved hjælp af kontrolpanelet (Windows og Macintosh)6 a Ilæg dokumentet. (Se Sådan ilægges dokumenter uu side 19). b Tryk på (SCAN). c Tryk på a eller b for at vælge indstillingen Scan til fil. Tryk på OK. d Vælg pc-navnet, hvis maskinen er sluttet til et netværk. Gør et af følgende: Hvis du ønsker at bruge standardindstillingerne, skal du gå til trin g. Hvis du ønsker at ændre standardindstillingerne, skal du gå til trin e. e Tryk på a eller b for at vælge indstillingen Til. Tryk på OK. f Vælg indstillingerne for Scanningstype, Opløsning, Filtype, Scanningsstør. og Fjern baggrund efter behov. Tryk på OK. g Tryk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen starter scanningsprocessen. BEMÆRK Følgende scannefunktioner er tilgængelige: Scan til fil Scan til billed Scan til Webtjeneste 1 1 Kun Windows -brugere. (Windows Vista SP2 eller nyere, Windows 7 og Windows 8) (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) 30

39 A Rutinemæssig vedligeholdelse A Udskiftning af blækpatronerne Din maskine er udstyret med en blækdråbetæller. Blækdråbetælleren overvåger blækniveauet i hver af de fire patroner. Når maskinen registrerer, at en blækpatron er ved at løbe tør for blæk, viser maskinen en meddelelse. Displayet giver besked om, hvilken blækpatron der er ved at løbe tør for blæk eller skal udskiftes. Sørg for at følge displaymeddelelserne, så blækpatronerne udskiftes i den rigtige rækkefølge. Selv når maskinen meddeler dig, at en blækpatron skal udskiftes, vil der være en lille smule blæk tilbage i blækpatronen. Det er nødvendigt at beholde en lille smule blæk i patronen for at undgå, at blækket tørrer ud og beskadiger printhovedet. FORSIGTIG Hvis du får blæk i øjnene, skal du straks skylle det ud med vand og om nødvendigt søge læge. A VIGTIGT! Brothers multifunktionsmaskiner er designet til blæk med specielle specifikationer og vil give en optimal ydelse og driftsikkerhed med Brotherblækpatroner. Brother kan ikke garantere denne optimale ydelse og driftsikkerhed, hvis der anvendes blæk eller blækpatroner med andre specifikationer. Brother anbefaler ikke brug af andre patroner end originale Brother-patroner eller påfyldning af tomme patroner med blæk fra andre kilder. Hvis brugen af uoriginale forbrugsstoffer er skyld i skader på maskinen, vil udgiften til reparation måske ikke blive dækket inden for maskinens reklamationsret. Der refereres endvidere til betingelserne i reklamationsretten. a Åbn låget til blækpatronerne (1). Hvis en blækpatron er brugt op, viser displayet Kun S/H-udskrift eller Kan ikke udskr. A 1 31

40 b Tryk på lågets udløserhåndtag (1) som vist for at frigøre den patron, som er angivet på displayet. Fjern patronen fra maskinen. d Drej det grønne håndtag på det orange beskyttelseshylster (1) mod uret, til der lyder et klik, for at frigøre vakuumforseglingen. Fjern derefter det orange beskyttelseshylster som vist c Åbn posen med den nye blækpatron for den farve, der vises på displayet, og tag blækpatronen ud. VIGTIGT! Ryst IKKE blækpatronerne. Hvis du får blæk på huden eller tøjet, skal du omgående vaske det af med sæbe eller rensemiddel. Rør IKKE ved patronen i området markeret med (2); dette kan forhindre maskinen i at registrere patronen. 32

41 Rutinemæssig vedligeholdelse e Hver farve har sin egen position. Installer blækpatronen i pilens retning på mærket. f Skub forsigtigt på bagsiden af blækpatronen mærket PUSH (SKUB) indtil håndtaget på patronen løftes, og luk derefter blækpatronlåget. g Maskinen nulstiller automatisk blækdråbetælleren. BEMÆRK Hvis du har udskiftet en blækpatron, f.eks. sort, beder displayet dig muligvis om at kontrollere, at det er en helt ny blækpatron (f.eks. Udskiftede du Sort?). For hver ny patron, du installerer, skal du trykke på a (Ja) for at nulstille blækdråbetælleren for netop den farve. Hvis den blækpatron, du har installeret, ikke er helt ny, skal du trykke på b (Nej). Hvis displayet viser Ingen blækpatron eller Kan ikke regist. efter installation af blækpatronen, skal du kontrollere, at blækpatronen er en helt ny, original Brother-patron, og at den er installeret korrekt. Fjern blækpatronen, og sæt den i igen langsomt og fast, til håndtaget på patronen løftes. VIGTIGT! Fjern IKKE blækpatronerne, hvis du ikke behøver at udskifte dem. Hvis du gør dette, kan blækmængden blive reduceret, og maskinen ved da ikke, hvor meget blæk der er tilbage i patronen. Rør IKKE ved blækpatronpladserne. Hvis du gør det, kan du få blækpletter på dig. Hvis du blander farverne ved at installere en blækpatron på den forkerte farveposition, viser displayet Forkert blækfarve. Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser. Når du åbner en blækpatron, skal du installere den i maskinen og bruge den færdig inden for seks måneder efter installationen. Brug uåbnede blækpatroner i henhold til udløbsdatoen på patronpakningen. Demonter og pil IKKE ved blækpatronen, da dette kan forårsage, at blækket løber ud af patronen. A 33

42 Rengøring og kontrol af maskinen Rengøring af scannerglaspladen a Træk stikket til maskinen ud af stikkontakten. b Løft dokumentlåget (1). Rengør scannerglaspladen (2) og det hvide plastik (3) med en blød, fnugfri klud, der er fugtet med ikke-brændbar glasrens. 1 3 BEMÆRK Ud over at rengøre scannerglaspladen med ikke-brændbar glasrens skal du føre en finger over glasset for at kontrollere, om der sidder noget på den. Hvis du kan mærke, at der sidder snavs eller aflejringer, skal du rengøre glasset igen og være ekstra grundig i det pågældende område. Du kan være nødt til at gentage rengøringsprocessen tre eller fire gange. Test processen ved at tage en kopi efter hver rengøring. 2 A A Rensning af printhovedet For at sikre en god udskriftskvalitet renser maskinen automatisk printhovedet, når der er behov for det. Du kan starte rensningsprocessen manuelt, hvis der er et problem med udskriftskvaliteten. Rens printhovedet, hvis du får en vandret linje i teksten eller grafikken eller huller i teksten på de udskrevne sider. Du kan enten rense kun sort; gul, cyan og magenta samtidigt; eller alle fire farver samtidigt. Rensning af printhovedet bruger blæk. Alt for hyppig rensning bruger unødvendigt meget blæk. VIGTIGT! Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 2.Rensning. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Sort, Farve eller All. Tryk på OK. Maskinen renser printhovedet. Når rensningen er færdig, går maskinen tilbage i Klar-tilstand. BEMÆRK Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brother Innobella blækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres. Du kan også rense printhovedet fra din pc. (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) A 34

43 Rutinemæssig vedligeholdelse Kontrol af udskriftskvaliteten A Hvis farverne og teksten på udskriften er udviskede eller stribede, kan det skyldes, at nogle af dyserne er tilstoppede. Det kan du kontrollere ved at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket og se dysekontrolmønstret. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at vælge Printkvalitet. Tryk på OK. e Tryk på Colour Start. Maskinen begynder at udskrive udskriftskvalitetskontrolarket. f Kontroller kvaliteten af de fire farveblokke på arket. g Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK. Gør et af følgende: Hvis alle linjer er tydelige og klare, skal du trykke på a (Ja) for at afslutte udskriftskvalitetskontrollen og fortsætte til trin k. Hvis du kan se, at der mangler korte linjer som vist nedenfor, skal du trykke på b for at vælge Nej. h Displayet spørger, om udskriftskvaliteten er OK for sort og derefter de tre farver. Tryk på a (Ja) eller b (Nej). i Displayet spørger, om du ønsker at starte rensning. Tryk på a (Ja). Maskinen renser printhovedet. j Når rensningsproceduren er afsluttet, skal du trykke på Colour Start. Maskinen udskriver udskriftskvalitetskontrolarket igen. Vend tilbage til trin f. k Tryk på Stop/Exit. Hvis du renser printhovedet mindst fem gange, og udskriften ikke forbedres, skal du prøve at installere en ny original Brotherblækpatron for hver farve, der er problemer med. Prøv at rense printhovedet igen op til yderligere fem gange. Kontakt Brother Support, hvis udskriften ikke forbedres. VIGTIGT! Berør IKKE printhovedet. Berøring af printhovedet kan forårsage permanent skade og gøre reklamationsretten på printhovedet ugyldig. BEMÆRK i A OK Dårlig Når en printhoveddyse er tilstoppet, ser udskriftsprøven sådan ud. Når printhoveddysen er renset, er de vandrette linjer væk. 35

44 Kontrol af udskriftsjusteringen Hvis den udskrevne tekst bliver gnidret, eller hvis billederne bliver udviskede, skal du måske justere udskriftsjusteringen, når maskinen er blevet transporteret. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 1.Blæk. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 1.Test udskrift. Tryk på OK. A f For "A"-mønstret skal du trykke på a eller b for at vælge nummeret for testudskriften, der har færrest synlige lodrette striber (1-9). Tryk på OK. Gentag dette trin for mønster B, C, D og E. I eksemplet er nr. 6 det bedste valg for A, B, C, D og E. g Tryk på Stop/Exit. BEMÆRK i d Tryk på a eller b for at vælge Justering. Tryk på OK. e Tryk på Mono Start eller Colour Start. Maskinen begynder at udskrive justeringskontrolarket. Når udskriftsjusteringen er justeret forkert, er teksten sløret som her. Når udskriftsjusteringen er justeret korrekt, ser teksten sådan ud. 36

45 Rutinemæssig vedligeholdelse Indstilling af dato og klokkeslæt A Hvis dato og klokkeslæt indstilles, kan maskinen rense printhovedet regelmæssigt og bevare en god udskriftskvalitet. a Tryk på Menu. b Tryk på aellerb for at vælge 0.Grundindst. Tryk på OK. c Tryk på aellerb for at vælge 1.Dato&Klokkslæt. Tryk på OK. d Tryk på a eller b for at indtaste de to sidste cifre i årstallet, og tryk derefter på OK. A e Tryk på a eller b for at indtaste de to cifre for måneden, og tryk derefter på OK. f Tryk på a eller b for at indtaste de to cifre for datoen, og tryk derefter på OK. g Tryk på a eller b for at indtaste de to cifre for timetal i 24-timers format, og tryk derefter på OK. (Indtast f.eks. 1 5 for kl. 3 om eftermiddagen) h Tryk på a eller b for at indtaste de to cifre for minuttallet, og tryk derefter på OK. i Tryk på Stop/Exit. 37

46 B Fejlfinding B Hvis du mener, at der er et problem med din maskine, skal du se hvert punkt herunder og følge fejlfindingstippene. Du kan selv afhjælpe de fleste problemer. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding. Besøg os på Identifikation af problem B Kontroller først følgende: Maskinens netledning er korrekt tilsluttet, og der er tændt for maskinens netafbryder. Alle beskyttelsesdelene er fjernet. Papiret er lagt korrekt i papirbakken. Interfacekablerne er korrekt tilsluttet maskinen og computeren, eller der er oprettet en trådløs forbindelse på både maskinen og din computer. Displaymeddelelser (Se Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser uu side 39). Hvis ovenstående tjek ikke løste dit problem, skal du identificere dit problem og gå til den side, der foreslås. Problemer med papirhåndtering og udskrivning: Problemer med udskrivning uu side 52 Problemer med udskriftskvalitet uu side 54 Problemer med papirhåndtering uu side 55 Problemer med kopiering: Problemer med kopiering uu side 56 Problemer med scanning: Problemer med scanning uu side 56 Problemer med software og netværk: Problemer med software uu side 56 Netværksproblemer uu side 57 38

47 Fejlfinding Fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser B Som med alle moderne kontorprodukter kan der opstå fejl, og det er muligvis nødvendigt at udskifte nogle forbrugsstoffer. Hvis dette sker, identificerer din maskine fejlen eller den krævede rutinemæssige vedligeholdelse og viser den relevante meddelelse. De mest almindelige fejl- og vedligeholdelsesmeddelelser vises i tabellen. Du kan selv afhjælpe de fleste fejl og udføre rutinemæssig vedligeholdelse. Hvis du har behov for yderligere hjælp, kan du i Brother Solutions Center finde de seneste FAQ'er (hyppigt stillede spørgsmål) og tip til fejlfinding: Besøg os på Fejlmeddelelse Årsag Handling Blækbeh. Nærfuld Beholderen til opsamling af Kontakt Brother Support. overskudsblæk er næsten fyldt. Blækbehol. fuld Beholderen til opsamling af overskudsblæk er fyldt. Disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse og skal muligvis udskiftes efter et tidsrum for at sikre optimal ydelse fra Brother-maskinen. Beholderen til opsamling af overskudsblæk skal udskiftes. Kontakt Brother Support for at få maskinen efterset. Andre årsager til rengøring: Fordi disse komponenter kræver regelmæssig vedligeholdelse, er udskiftning ikke omfattet af 1 Når papirstop er blevet afhjulpet, renser maskinen automatisk sig selv. reklamationsretten. Behovet for 2 Maskinen rengør sig selv udskiftning af disse komponenter og automatisk, når den ikke har været tidsrummet før udskiftning afhænger anvendt i over 30 dage (ikkehyppig brug). af antallet af krævede rensninger og skylninger til rengøring af blæksystemet. Disse beholdere samler blækmængder under de forskellige rensnings- og skylningsfunktioner. Antallet af gange, en maskine renser og skyller med henblik på rengøring, varierer afhængig af forskellige situationer. Hvis maskinen f.eks. tændes og slukkes hyppigt, kan det medføre mange rengøringscyklusser, fordi maskinen renses automatisk, når den tændes. Brug af blæk fra andre producenter end Brother kan medføre hyppig rengøring, fordi blæk af denne type kan forårsage ringe udskriftskvalitet, der forsøges løst ved hjælp af rengøring. Jo mere rengøring maskinen har brug for, jo hurtigere fyldes disse beholdere op. 3 Maskinen rengør sig selv automatisk, når blækpatroner i samme farve er blevet udskiftet 12 gange. B BEMÆRK Reparationer, der forårsages af brugen af forbrugsstoffer fra andre producenter end Brother, dækkes ikke af den angivne reklamationsret. 39

48 Fejlmeddelelse Årsag Handling Fork. papirstør. Forkert blækfarve Indstillingen af papirstørrelse stemmer ikke overens med størrelsen på papiret i bakken. Eller du har ikke har indstillet papirstyrene i bakken til den rette papirstørrelse. En blækpatron er installeret på den forkerte position. 1 Kontroller, at den Papirstørrelse, du vælger, stemmer overens med størrelsen af papiret i bakken. (Se Papirstørrelse uu side 15). 2 Sørg for, at papiret lægges i stående retning det gør du ved at indstille papirstyrene til indikatorerne for papirstørrelsen. (Se Ilægning af papir og andre udskriftsmedier uu side 9). 3 Når du har kontrolleret papirets størrelse og placering, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Hvis du udskriver fra en computer, skal du kontrollere, at den papirstørrelse, du vælger i printerdriveren, stemmer overens med papirstørrelsen i bakken. (uu Software- og netværksbrugsanvisning.) Kontroller, hvilke blækpatroner der sidder forkert, og flyt dem til de korrekte pladser. Hukommelse fuld Maskinens hukommelse er fuld. Hvis en kopiering er i gang: Tryk på Stop/Exit, og vent på, at den anden igangværende handling er afsluttet, og prøv igen. Tryk på Mono Start eller Colour Start for at udskrive de sider, der er scannet indtil videre. Høj Temperatur Rumtemperaturen er for høj. Sænk temperaturen i rummet, lad derefter maskinen køle af til rumtemperatur, og prøv igen. Ingen blækpatron En blækpatron er sat forkert i. Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og fast, indtil håndtaget på patronen løfter sig. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 31). 40

49 Fejlfinding Fejlmeddelelse Årsag Handling Kan ikke regist. Kan ikke udskr. Udsk. XX blæk Kun S/H-udskrift Udsk. XX blæk Du installerede en ny blækpatron for hurtigt, og maskinen registrerede den ikke. En blækpatron er sat forkert i. Hvis du ikke anvender originalt blæk fra Brother, registrerer maskinen muligvis ikke blækpatronen. En eller flere af blækpatronerne er opbrugt. Maskinen stopper al udskrivning. En eller flere af farveblækpatronerne er opbrugt. Du kan bruge maskinen i sort-hvid funktion i ca. fire uger, afhængigt af hvor mange sider du udskriver. Mens denne meddelelse vises på displayet, fungerer hver funktion på følgende måde: Udskrivning Hvis du vælger Gråskala på printerdriverens fane Avanceret, kan du bruge maskinen som en sort-hvid printer. Du kan ikke bruge 2-sidet udskrivning, når denne meddelelse vises. Fotokopiering Hvis papirtypen er indstillet til Alm. papir, kan du tage kopier i sort-hvid. Tag den nye blækpatron ud, og installer den igen forsigtigt og fast, indtil håndtaget på patronen løfter sig. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 31). Udskift patronen med en original blækpatron fra Brother. Hvis fejlmeddelelsen fortsat vises, skal du kontakte Brother Support. Udskift blækpatronerne. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 31). Udskift blækpatronerne. (Se Udskiftning af blækpatronerne uu side 31). BEMÆRK Maskinen stopper al udskrivning, og du kan ikke bruge maskinen, før der installeres en ny blækpatron i følgende tilfælde: Hvis du afbryder strømmen til maskinen eller tager blækpatronen ud. Hvis papirtypen er indstillet til noget andet end Alm. papir. (Windows ) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir på printerdriverens fane Grundlæggende. (Macintosh) Hvis du markerer Langsomt tørrende papir i printerdriverens Udskriftsindstillinger. B Lav Temperatur Rumtemperaturen er for lav. Øg rumtemperaturen, lad derefter maskinen varme op til rumtemperatur, og prøv igen. Luk blækdæksel Blækpatronlåget er ikke låst i lukket position. Luk blækpatronlåget helt. Låget er åbent Scannerlåget er ikke låst i lukket position. Løft scannerlåget, og luk det igen. Kontroller, at USB-kablet (hvis anvendt) er ført korrekt gennem kabelkanalen og ud på bagsiden af maskinen. 41

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J152W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J152W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J140W Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J125 og DCP-J315W (Sæt en ring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J552DW og DCP-J752DW (sæt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J4110DW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J4110DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J525W og DCP-J725DW (sæt cirkel

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-J55W DCP-J75W Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-J55W, DCP-J75W (Sæt en ring omkring

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J470DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-193C DCP-195C DCP-197C DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-193C, DCP-195C,

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J5910DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J5910DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5320DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-J5920DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-J5920DW Serienummer: Købsdato:

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version D DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-145C DCP-163C DCP-165C DCP-167C DCP-185C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-145C, DCP-163C, DCP-165C,

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X

Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Brother ScanViewer-vejledning til ios/os X Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende notestil igennem hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9015CDW og DCP-9020CDW (Sæt

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Windows Phone ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J625DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J625DW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING DCP-9270CDN Version A DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-9270CDN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (ios) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen: Tips-ikoner

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING

GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING GRUNDLÆGGENDE BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version B DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-J6510DW og MFC-J6710DW (sæt

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING DCP-385C DCP-383C DCP-387C DCP-585CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-385C, DCP-383C, DCP-387C og

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android )

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Android ) Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende symbol og konvention gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-J420DW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Brother Support Indsæt oplysningerne herunder til fremtidig brug: Modelnummer: DCP-J420DW Serienummer: Købsdato: Købssted:

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-5890CN MFC-5895CW MFC-6490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-5890CN, MFC-5895CW og MFC-6490CW

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Brother Image Viewerbrugsanvisning

Brother Image Viewerbrugsanvisning Brother Image Viewerbrugsanvisning til Android Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: BEMÆRK Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version G DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikoner i hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning

Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Lexmark 5400 Series All-In-One (Alt-i-en) Brugervejledning Januar 2007 www.lexmark.com Indhold Udskrivning...5 Introduktion...5 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...8 Håndtering af udskriftsjob...15

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C

Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Hurtig installationsanvisning DCP-4020C Før du kan bruge DCP en, skal du opsætte hardwaren og installere driveren. Læs Installationsanvisningen, og følg de enkle instruktioner for at få hjælp til at starte

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte Kundeservice Udfyld følgende oplysninger

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C

BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C BRUGSANVISNING DCP-135C DCP-150C DCP-153C DCP-157C Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-135C, DCP-150C, DCP-153C og DCP-157C (Tegn en

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-770CW

BRUGSANVISNING DCP-770CW BRUGSANVISNING DCP-770CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-770CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN

BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN BRUGSANVISNING DCP-350C DCP-353C DCP-357C DCP-560CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-350C, DCP-353C, DCP-357C og DCP-560CN (Tegn

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Lexmark X5400 Series All-In-One

Lexmark X5400 Series All-In-One Lexmark X5400 Series All-In-One Brugervejledning (Mac) 2006 www.lexmark.com Indhold Sikkerhedsoplysninger...5 Udskrivning...6 Introduktion...6 Udførelse af udskrivning og relaterede opgaver...10 Håndtering

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan Version I DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende typografi til bemærkninger i hele brugsanvisningen: angiver driftsmiljøet, betingelser

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning.

Start her. Kontroller kassens indhold. Indholdet kan variere. *Kan være inkluderet. Installations-cd. Grundlæggende vejledning. Start her 1 Brugere med USB-kabel : Tilslut først USB-kablet, når du bliver bedt om det. Instruktioner omkring kabelforbundet opsætning samt trådløs installation følger efter USB-instruktionerne. 2 Kontroller

Læs mere

Grundlæggende brugsanvisning

Grundlæggende brugsanvisning Grundlæggende brugsanvisning DCP-8250DN Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: DCP-8250DN Serienummer: 1 Købsdato: Købssted:

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning SP 1200S Hurtig installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du konfigurere hardwaren og installere driveren. Læs denne "Hurtig installationsvejledning" for at få anvisninger for korrekt konfiguration

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Vejledning til universal printerdriver

Vejledning til universal printerdriver Vejledning til universal printerdriver Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Version B DAN 1 Oversigt 1 Brother

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW

Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW Funktioner og specifikationer Brother MFC-J4620DW Generelt Printertype Farve Funktioner Kopier og scan, Fax Display Farveberøringsskærm Displaystørrelse 9,3 cm farvetouchscreen Maks. papirstørrelse A3

Læs mere