årsrapport CVR-nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "årsrapport 2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461"

Transkript

1 årsrapport CVR-nr

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra året... side 5 Ledelsesberetning... side 7 Direktion og bestyrelse... side 17 Ledelseshverv... side 18 Ledelsespåtegning... side 19 Intern revisors erklæringer... side 20 Den uafhængige revisors erklæringer... side 21 Resultatopgørelse for side 22 Balance pr side 23 Egenkapitalopgørelse for side 24 Kapitalforhold og solvens... side 25 Noter... side 26 Organisationsdiagram... side 57 Repræsentantskabet 1. januar 2012 til 31. december side 58 Side 2

3 Oplysninger om PENGEINSTITUTTET Pengeinstituttet: Adresse: Borgergade Grindsted CVR-nr Hjemstedskommune Billund Telefon Telefax Hjemmeside Uafhængig revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Frodesgade 125 Postboks Esbjerg Godkendt på repræsentantskabsmødet den 25. marts 2015 Dirigent årsrapport 2014 Side 3

4 velkomst fra direktionen Otto Feierskov direktør Claus E. Petersen ordførende direktør Øget solvens trods utilfredsstillende resultat 2014 begyndte lovende, idet halvårsregnskabet viste et overskud før skat på 59,2 mio.kr., men i andet halvår indledte Rusland en boykot af danske landbrugsvarer. Det var et hårdt slag for det i forvejen hårdt pressede danske landbrug, og det har påvirket sparekassens resultat negativt. Årets resultat 2014 Sparekassens resultat for 2014 ender med et utilfredsstillende underskud på 121,7 mio.kr. før skat. Det er fortsat nedskrivningerne, der udgør det største problem, og det er igen primært landbrugssektoren, der sammen med ejendomssektoren har holdt for. Der er på korrektiv kontoen akkumuleret nedskrevet 814 mio.kr. på landbrugskunder og ejendomssektoren. De driftsførte nedskrivninger for 2014 udgør 413,6 mio.kr., hvilket er væsentligt mere end det forventede, men sammenlignet med 2013 dog en reduktion på 184,5 mio.kr. Øget solvens Trods underskuddet i 2014 er kapitaloverdækningen øget. Med en solvens på 13,9% har sparekassen en solid margin i forhold til det individuelle solvensbehov på 10,6%. Overdækningen på 3,3% svarer til 430 mio.kr. I henhold til lovens minimumskrav på 8% udgør overdækningen ca. 775 mio. kr. Den øgede solvens skyldes blandt andet salg af DLR-aktier for 235 mio.kr., som ikke tidligere kunne medregnes i opgørelsen af sparekassens kapitalgrundlag, salget påvirker sparekassens kapitalprocent positivt med ca. 1,6 procent point. Sparekassen ejer fortsat DLR-aktier til en værdi af 80 mio.kr., som ikke kan medtages i opgørelsen af sparekassens kapitalgrundlag. Effektiviseringer iværksat Med underskud i regnskabsåret og et marked, hvor der ikke umiddelbart er udsigt til bedring for landbrugskunderne eller øget udlånsaktivitet, har sparekassen igangsat en række effektiviseringer og besparelser. Blandt andet har vi besluttet at lukke 6 af vores 30 filialer. Kunderne bruger filialerne mindre og mindre, og vi har brug for at reducere omkostningerne. Det medfører at vi desværre kommer til at sige farvel til 14 medarbejdere. Side 4

5 glimt fra året Profilkampagne I 2014 satte ekstra fokus på den lokale sponsorstøtte, og uddelte yderligere mere end en kvart million kroner i hele markedsområdet. Via flyers og sparekassens hjemmeside havde alle interesserede mulighed for at indstille deres forening til at modtage sponsorstøtte fra. Hver filial uddelte kr. i lokalområdet. Derudover uddelte sparekassen 8 x kr. i sponsorstøtte fordelt på hele markedsområdet. Garantmøder I marts og april måned var det atter blevet tid til garantmøder, som i 2014 blev afholdt i Løgumkloster, Farsø, Skals, Vejle, Grindsted og Ikast. Efter formandens beretning om det forgangne år i sparekassen, og direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden, gik underholdningen på scenen. I år kunne garanterne vælge at høre Trine Gadeberg, De 4 tenorer, Tørfisk, stand-up med Thomas Warberg, Brian Lykke og Kasper Gross, Big Fat Snake eller Chris MacDonald. I marken for at møde kunderne Der er mange måder at møde både eksisterende og potentielle kunder på. I foråret havde Skive filialen allieret sig med håndboldklubben HRH 74, da de besøgte SuperBrugsen i Roslev. Mens håndboldspillerne pakkede kundernes varer, fik sparekassens medarbejdere en lille snak med de handlende. Samtidig uddelte klubben fribilletter til næste hjemmekamp. Og i Ålborg filialen har medarbejderne med stor succes hver 3. uge stået foran den lokale Netto eller Fakta med en konkurrence om et gavekort på 500 kr. til den pågældende butik. Faglige kundearrangementer Sparekassens filialer afholder jævnligt faglige arrangementer for de lokale kunder. I foråret har Horsens filialen haft to kundeaftener med fokus på henholdsvis arv og pension samt reglerne for leje af udenlandsk arbejdskraft (henvendt til lokale virksomheder). I maj afholdte filialerne i Billund og Give en investeringsaften om de nyeste tendenser inden for investering og formuepleje. Som bonus fik de fremmødte et spændende indblik i det nye LEGO House, der bygges overfor Billund filialen og forventes færdig i MasterCard kampagne I foråret har sparekassen kørt en større MasterCard kampagne for at informere kunderne om, at det gule sygesikringskort ikke længere kan bruges som rejseforsikring i udlandet efter 1. august I den forbindelse ville sparekassen gøre opmærksom på de mange fordele ved at have et MasterCard Guld eller Platinum. Udover at være et betalingskort med en rentefri kredit på op til 42 dage, har kortet tilknyttet en lang række rejseforsikringer, som dækker overalt i verden - bl.a. flyforsinkelser, forsinket bagage og afbestilling. Cirkus Dannebrog Tradionen tro inviterede også i 2014 de yngste kunder i Cirkus Dannebrog. Forestillingerne blev afholdt i Viborg, Ikast, Grindsted og Horsens. Alle FIRSTstep kunder havde mulighed for at tage far eller mor med i cirkus for kun 50 kr. pr. billet. Teamet for årets forestilling var Dynamic Youth, og Cirkus Dannebrogs dygtige artister imponerede endnu en gang med deres flotte præstationer - lige fra akrobatik til gøgleri og klovneri. årsrapport 2014 Side 5

6 glimt fra ÅRET Open by Night I løbet af et år deltager sparekassens filialer i mange af de Open by Night aftener, der finder sted rundt omkring i markedsområdet. I Farsø blev der afholdt Hot Sommer, hvor sparekassens medarbejdere fuldt ud levede sig ind i aftenens tema, som var landmandsliv. Klædt ud som landmænd arrangerede de konkurrencer i støvlekast med præmier til de dygtigste, og derudover blev alle forbipasserende budt på gulerødder med top. Fokus på Swipp Med Swipp blev det i 2013 muligt at overføre penge med mobiltelefonen - man skal blot kende modtagerens mobilnummer. Med markedsføring i filialerne bakkede i efteråret 2014 op om den landsdækkende kampagne, der skulle få flere til at benytte Swipp. Sparekassen har også aktivt støttet andre nye tiltag fra Swipp såsom Swipp Erhverv, som gør det muligt for mindre erhvervsdrivende at tilbyde kunderne at benytte mobilen til at betale for varer med en pris på helt op til kr. BoligkøbPlus Under navnet BoligkøbPlus introducerede sparekassen i foråret 2014 et nyt boliglånsprodukt til en attraktiv rente på 5,95%. Sammen med et BoligkøbPlus lån er der mulighed for at få en Flyttekassekredit på kr. til kun 3% i rente. Den kan bruges til at dække udgifter i forbindelse med flytning, istandsættelse og lignende. Med pressemeddelelser og annoncer har der været fokus på lånet flere steder i markedsområdet for at sætte skub i den lokale bolighandel. Golf arrangementer I 2014 afholdte sparekassen golfarrangementer flere steder i markedsområdet - eksempelvis i Lem og Farsø. I Lem blev golfmatchen afholdt i Harre Vig Golfklub, hvor der var et godt fremmøde. Det blev en hyggelig dag, hvor de deltagende golfspillere kunne møde nogle af sparekassens medarbejdere i anderledes og mere uformelle omgivelser. Efter matchen bød sparekassen på en lille forfriskning, mens deltagerne ventede på dagens resultat. Markedsdage Med kreative idéer har sparekassen deltaget i markedsdage i eksempelvis Grindsted og Hornum. Til høstmarkedet i Grindsted havde filialen inviteret en af sparekassens erhvervskunder, som har et mobilt mosteri. Det gav markedets besøgende mulighed for at få lavet havens mange æbler om til lækker most. Til Septembermarked i Hornum var der underholdning for alle pengene, da filialen havde inviteret 4 kendte mænd fra Hornum til at dyste om at lave den flotteste lagkage. Pensionskampagne 2014 Traditionen tro blev året i afrundet med en anderledes og opmærksomhedsskabende pensionskampagne. Sparekassens filialer blev inddelt i P-zoner med blå P- skilte. I dette tilfælde stod P dog ikke for parkering, men for pension. I stedet for kundebreve fik kunderne tilsendt rigtige P-skiver med en invitation til at komme ind i sparekassens P-zone og få rådgivning omkring deres pensionsopsparing - så den passer til kundernes fremtidige ønsker og muligheder. Side 6

7 ledelsesberetning Året der gik Overblik Resultatet for året er et underskud på ca. 121 mio. kr., hvilket er klart utilfredsstillende. Renteindtægterne er faldet med ca. 109 mio. kr. i forhold til 2013, Dette skal bl.a. ses i sammenhæng med, at udlån er faldet med 12,6 pct. fra primo til ultimo året. Faldet i renteindtægter opvejes dog delvist af reducerede renteudgifter og øgede gebyrindtægter. Rente- og gebyrindtægter (netto) er kun ca. 45 mio. kr. mindre end opnået i Nedskrivningerne beløber sig til ca. 414 mio. kr., hvilket er væsentligt over det forventede, men dog ca. 184 mio. kr. mindre end i Sparekassen har i efteråret 2014 solgt aktier i DLR Kredit A/S og samtidig indgået 5-årig optionsaftale om at kunne tilbagekøbe aktierne under nærmere angivne betingelser. Sparekassen har udgiftsført optionspræmien for alle 5 år i 2014 under andre driftsudgifter. Dette har ekstraordinært påvirket årets resultat negativt med ca. 19 mio. kr. Salget af aktierne fratrukket optionspræmien har en positiv effekt på sparekassens kapitalprocent på ca. 1,6 procent point. I efteråret 2014 var Finanstilsynet på planlagt inspektion i Den Jyske Sparekasse, hvor sparekassens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering. Finanstilsynets redegørelse for inspektionen er offentliggjort den 27. februar 2015 og redegør bl.a. for, at der er behov for mernedskrivninger i forhold til 30. september 2014 på 99,3 mio. kr., forøgelse af gruppevise nedskrivninger på landbrug med 20,0 mio. kr. samt nedskrivning af egne ejendomme med 25,1 mio. kr. Nævnte poster er indarbejdet i årsrapporten for Hovedparten af nedskrivningerne på ejendomme er foretaget på ejendomme i datterselskabet DJS Erhvervsinvest A/S. Sparekassens kernekapital- og kapitalprocent blev henholdsvis 11,9 pct. og 13,9 pct. mod 12,1 pct. og 13,6 pct. i Egenkapitalen er faldet med 11,1 pct. til mio. kr. i forhold til , primært som følge af resultatet for året og udbetaling af renter til garanter. Sparekassens garantkapital er på 864,4 mio. kr., mod 871,9 mio. kr. i Vi har garanter. Der udbetales 16,9 mio. kr. i rente i foråret 2015, forudsat at det godkendes på repræsentantskabsmødet. Sparekassen har nu kunder mod ultimo Tilbagegangen er forårsaget af en bevidst beslutning om ikke at forlænge meget attraktive rentevilkår til et stort antal en-konto kunder erhvervet for flere år siden via MyBanker. Den ombrudte resultatopgørelse viser sparekassens primære indtjening i forhold til de øvrige poster, der indgår i periodens resultat. Ombrudt resultatopgørelse kr kr. Netto renteindtægter Gebyrer og udbytteindtægter Netto rente- og gebyrindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskr. på immaterielle og materielle aktiver Primær indtjening Kursregulering Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender Øvrige poster Resultat før skat Skat Periodens resultat Nøgletal 2014 pct pct. Kapitalprocent (tidligere solvensprocent) 13,9 13,6 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet 156,1 171,6 Summen af store eksponeringer 0,0 0,0 Årets nedskrivningsprocent 3,0 3,9 Resultatopgørelsen Den primære indtjening, jf. den ombrudte resultatopgørelse, udgør 262,8 mio. kr., og er faldet i forhold til 2013, hvor den var 285,5 mio. kr. Indtjeningen har ikke levet op til forventningerne, bl.a. som følge af et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne Netto rente- og gebyrindtægter 1. halvår Netto rente- og gebyrindtægter 2. halvår Adm. omk. mv. 1. halvår Adm. omk. mv. 2. halvår 2010 Mio. kr Netto rente- og gebyrindtægter Index Udgifter til personale og adm Index Netto rente- og gebyrindtægter er faldet med 45,3 mio. kr. (5,8 pct.) i forhold til 2013, mens udgifterne til personale og administration er faldet med 25,0 mio. kr. (5,3 pct.). Omkostningsindexet stiger i såvel 2012 som i 2013 som en konsekvens af markedsudvidelserne Nedskrivningerne er i 2014 fortsat på et højt niveau og beløber sig til 413,6 mio. kr. mod 598,1 mio. kr. i Nedskrivninger uddybes i afsnittet vedrørende nedskrivninger og korrektivkonto på side 11 og afsnittet vedrørende nedskrivninger på side årsrapport 2014 Side 7

8 ledelsesberetning Balancen s balance udgør pr. 31. december mio. kr. mod mio. kr. i 2013, hvilket er et fald på 6,7 pct. Nedbringelsen af balancen er en kombination af en bevidst styring fra s side, samtidig med et stadigt lavt aktivitetsniveau hos kunderne. Kapitalprocenten er opgjort til 13,9 pct. ultimo 2014, mod 13,6 ultimo Solvensbehovet er opgjort til 10,6 pct. ultimo 2014 mod 10,9 pct. ultimo Der er således en overdækning på 3,3 pct. i 2014 mod en overdækning i 2013 på 2,7 pct. I afsnittet om kapital på side 10, er der en prognose for overdækningen i de kommende 3 år. Udlånssiden er reduceret med 12,6 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. ultimo Udviklingen på udlånssiden er ikke tilfredsstillende, men en konsekvens af den stadigt lave samfundsmæssige aktivitet. Indlån er reduceret med 1,5 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. ultimo Udviklingen på indlånssiden er acceptabel. Indlån er i 2014 reduceret som følge af afregning af skat ved omlægning fra kapitalpensioner til aldersopsparing. Garantkapitalen er faldet svagt fra 871,9 mio. kr. ultimo 2013 til 864,4 mio. kr. Egenkapitalen er ultimo 2014 reduceret med 11,1 pct. fra 1.405,0 mio. kr. ultimo 2013 til 1.249,5 mio. kr. ultimo Udviklingen i garantkapital og egenkapital kan ses på side 24. Egentlig kernekapital (Core tier 1) ligger på 8,6 pct. ultimo 2014 mod 9,0 pct. ultimo Kernekapital (Tier 1) er på 11,9 pct. mod 12,1 ultimo Kernekapitalens andel af det samlede kapitalgrundlag udgør nu 85,7 pct. Den likviditetsmæssige overdækning er på 156,1 pct., hvilket er tilfredsstillende. Usikkerhed ved indregning og måling Den væsentligste usikkerhed ved indregning og måling knytter sig til udlån. I arbejdes der løbende på forbedringer af metoder til indregning og måling heraf. Endvidere vil der være en vis usikkerhed knyttet til mulighederne for at udnytte koncernens udskudte skatteaktiver. Der henvises til note 2 Væsentlige regnskabsmæssige skøn for yderligere beskrivelse. Begivenheder efter regnskabsårets afslutning Der er fra balancedagen og frem til i dag ikke indtrådt forhold, som forrykker vurderingen af årsrapporten. Likviditet og kapital Balancen mellem ind- og udlån Sparekassen har i de seneste år gået efter balance mellem indog udlån. Pr. 31. december udgør udlån til amortiseret kostpris mio. kr., og indlån udgør mio. kr. Der er mio. kr. mere i indlån end udlån, hvilket er positivt. Det har blandt andet muliggort nedbringelse af udstedte obligationer med statsgaranti. at låne. Balancen mellem ind- og udlån er vigtig for fremtiden, da det giver et mere robust forretningsgrundlag, når konjunkturerne vender igen. Likviditet Nedbringelse af statsgarantirammen Ved fusionen med Sparekassen Farsø i 2012 fik forlænget statsgarantirammen via Finansiel Stabilitet for et beløb på op til mio. kr. Dette beløb er efterfølgende nedskrevet til mio. kr., der primo 2013 er udnyttet til at udstede egne obligationer, som kan benyttes til at belåne i Danmarks Nationalbank, og dermed tælles med i likviditetsprocenten. 2/3 af obligationsbeløbet var oprindeligt aftalt til at forfalde efter 3 år primo 2016, mens 1/3 var aftalt til at forfalde ultimo På baggrund af en god likviditet og rentebesparelse har Den Jyske Sparekasse førtidsindfriet udstedte obligationer med statsgaranti i juni 2014 for 500 mio. kr., i september 2014 for 250 mio. kr. og i oktober 2014 for 250 mio. kr. Den forlængede statsgarantiramme er således nedskrevet til 426 mio. kr. Garantiprovisionen er på 2,10 pct. frem til februar 2015 og derefter på 2,25 pct. I januar 2015 har førtidsindfriet de sidste 426 mio. kr., hvorefter statsgarantirammen er helt indfriet. I juni 2014 har optaget nyt 3 årigt obligationslån (seniorlån) på 250 mio. kr. Prisfastsættelsen er cibor 3 + 1,50 pct.-point. Nedbringelse af statslig hybrid kernekapital har i oktober 2014 indfriet statslig hybrid kernekapital for 40 mio. kr. Nationalbankens belåningsordning I 2012 udnyttede Nationalbankens 3-årige lånefacilitet med optagelse af lån på 500 mio. kr. med oprindeligt forfald i marts 2015 og lån på 500 mio. kr. med forfald i september I juni og september 2014 er de 3-årige lån helt førtidsindfriet. Likviditetsprocenten Sparekassen har været i stand til at holde en likviditetsprocent på 156,1 pct. i forhold til 171,6 pct. ved ultimo 2013 på trods af ovennævnte indfrielser af udstedte obligationer med statsgaranti på 1 mia. kr. Den 2. december 2013 meddelte Danmarks Nationalbank, at pengeinstitutterne fra den 1. juli 2014 ikke længere kan tælle sektoraktier samt belåning af pengeinstitutternes udlån med i likviditetsprocenten. Efter bortfald af disse midlertidige ordninger og ovennævnte førtidsindfrielser er s likviditetsprocent fortsat tilfredsstillende ,1 171,6 148,2 131,6 Likviditetsprocent 234,4 At det er lykkedes at få et pænt indlånsoverskud, er et resultat af øget fokus og kundernes lyst til at spare op og mindre lyst til Side 8

9 ledelsesberetning Likviditetsberedskab Fundingmarkedet er så småt ved at finde tilbage til en mere normal situation, men det er stadig betydeligt dyrere at hente funding end før finanskrisen. Sparekassen har en klar plan for, hvordan der i fremtiden skal hentes likviditet. Tabel A: Forventede ændringer i sparekassens likviditet Mio. kr Indfrielse af statsgaranti Hjemtagelse af nye likviditetslån *) Indfrielse af ansvarlig kapital Indtjening efter skat og rente til garantkapital Netto indlån- og udlånspåvirkning (excl. puljer) Årets likviditetspåvirkning *) alternativt i form af udlånsfald. I 2017 nettobeløb Forventede ændringer i sparekassens likviditet fremgår af tabel A. Af tabel A fremgår endvidere hvor meget sparekassen forventer at hjemtage af nye likviditetslån. I 2015 forventer sparekassen som udgangspunkt ikke at hjemtage nye likviditetslån. I 2017 forfalder et likviditetslån på 250 mio. kr. som forventes refinansieret. Det forudsættes, at der ikke sker refinansiering af statsgarantien i 2015, idet fald i udlån har muliggjort fuld indfrielse af statsgarantien. Tabel B: Forventet likviditetsbeholdning/-procent Mio. kr Primo likviditet Årets likviditetspåvirkning Ultimo likviditet Likviditetsprocent 152 (min 50%) 156% 141% 155% 158% Likviditetsplanen (tabel B) viser, at under de budgetterede forudsætninger lever op til likviditetskravene i 152 i Lov om finansiel virksomhed i årene frem til og med Det er sparekassens plan løbende at hente funding efter behov (se tabel A). Tabel C: Indlånsoverskud Mio. kr Indlån incl. puljer Udlån til amortiseret kostpris Indlånsoverskud På likviditetsområdet implementeres i løbet af nogle år to nye nøgletal, som over tid vil erstatte den nuværende likviditetsprocent ( 152 i Lov om Finansiel Virksomhed). Liquidity Coverage Ratio (LCR) fra 2015 Fra oktober 2015 indføres LCR. LCR er et kortsigtet likviditetsmål, som skal sikre, at sparekassen har tilstrækkelig likviditet til at modstå et 30-dages likviditetsstress. LCR angiver den mængde likvide højkvalitetsaktiver, som sparekassen skal holde for at modgå det netto likviditetsafløb, som vi vil opleve under et intensivt, kortsigtet likviditetsstress. Den 10. oktober 2014 blev EU-kommissionens delegerede forordning vedtaget, hvoraf det fremgår, at LCR kun skal udgøre 60 pct. pr. 1. oktober 2015 stigende til 100% pr. 1. januar Indtil da gælder de nuværende likviditetsregler. Det fremgår endvidere, at realkreditobligationer kan medregnes til niveau 1-aktiver med 70% af likviditetsbufferen forudsat at udstedelsen af den pågældende obligationsserie er større end 3,7 mia. kr., hvilket vil gøre det nemmere at efterleve kravene. Pr udgør sparekassens LCR 232%, hvorfor vi allerede på nuværende tidspunkt opfylder lovens krav på 100% ved fuld implementering. Net Stable Funding Ratio (NSFR) fra 2018 Tidligst fra 2018 indføres det andet nøgletal NSFR, som skal sikre, at sparekassens likviditetsprofil er passende stabil over en 1-årig tidshorisiont. Det er endnu ikke fastlagt i hvilken form, den skal indfases. Stabil funding i Tilsynsdiamanten er i realiteten en forsimplet udgave af Net Stable Funding Ratio, og her ligger vi sikkert indenfor grænseværdien (se afsnit Tilsynsdiamanten side 11). Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes (ILAAP) fra 2015 Fra marts 2015 skal alle pengeinstitutter med virkning for årsrapporten 2014 som noget nyt udarbejde en ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Processes), omhandlende god likviditetsstyring og dokumentation herfor. ILAAP en skal være godkendt af bestyrelsen og skal sendes til Finanstilsynet. Pr udgør indlånsoverskuddet 2,6 mia. kr., som forventes forøget lidt i 2015 hvorefter det er svagt stigende de kommende år (tabel C) Pr udgør indlån over kr. 1,7 mia. kr. ud af det samlede indlån på 12,5 mia. kr. Likviditetsplaner forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. Som en del af likviditetsplanerne findes en lovpligtig nødplan, som kan igangsættes, hvis det uforudsete skulle ske. årsrapport 2014 Side 9

10 ledelsesberetning Kapital Kapitalkrav Sparekassen udarbejder løbende kapitalplaner for den kommende kapitalsammensætning. Planerne forelægges bestyrelsen minimum en gang årligt og med løbende opfølgning. s kapitalplan for Opgørelse af kapitalgrundlag (1.000 kr.) 31/ / / / Egenkapital Fradrag Immaterielle aktiver Forsigtighedsfradrag Udbytte (renter - garantkapital) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Core Tier 1 Egentlig kernekapital Hybrid kernekapital Fradrag Overgangsregel Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Tier Supplerende kapital Fradrag Nedtrapning (fra 5 år før udløb) Kredit- og finansieringsinstitutter (ikke væsentlige) Kapitalgrundlag Samlet risikoeksponering Core tier 1 i pct. 8,6% 9,2% 9,6% 10,1% Tier 1 i pct. 11,9% 12,5% 12,7% 13,2% Kapitalpct. (solvenspct.) 13,9% 14,6% 14,9% 15,0% Individuel solvensbehov 10,6% 10,5% 10,5% 10,5% Kapitalbevaringsbuffer - 0,0% 0,6% 1,3% Kontracyklisk kapitalbuffer - 0,0% 0,0% 0,0% Kapitaloverdækning 3,3% 4,1% 3,8% 3,2% I tabellen ovenfor ses sparekassens kapitalplan frem til udgangen af Opstillingen er baseret på reglerne i kapitalkravsforordningen CRR. Kapitalbevaringsbufferen (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) vil udgøre 2,5 pct., når den er fuldt indfaset i I 2015 er den fastsatte sats 0 pct., mens den i 2016 og 2017 er henholdsvis 0,625 pct. og 1,25 pct. 0 pct. i 2015, 2016 og 2017, da det ikke vurderes sandsynligt, at væksten vil have et omfang, som gør det nødvendigt at foretage en opbremsning. Den hybride kernekapital består af statslig hybrid kernekapital på ca. 375 mio. kr. inkl. indregnet kursstep-up på ca. 34 mio. kr. og yderligere hybrid kernekapital på 2 gange 50 mio. kr. Denne statslige hybride kernekapital kan efter de nye regler ikke medregnes i kapitalgrundlaget efter Herudover er en af posterne på 50 mio. kr. omfattet af overgangsregel i CRR og kan ikke medregnes efter Posten indgår med reduceret værdi i 2014 og I 2014 er der indregnet et fradrag på 10 mio. kr. og i 2015 et fradrag på 15 mio. kr., som konsekvens heraf. Den supplerende kapital på 300 mio. kr. har udløb i 2022 og kapitalen nedtrappes ved indregning i kapitalgrundlaget fra 5 år før udløb i henhold til reglerne i CRR. Der er derfor indregnet et fradrag på tkr. i Pr. 31. december 2014 er kapitalprocenten opgjort til 13,9 og solvensbehovet er opgjort til 10,6 pct. Der er hermed en overdækning på 3,3 pct. point. Dette svarer i beløb til ca. 430 mio. kr. Sparekassen er således forsvarligt kapitaliseret og lever til fulde op til lovens krav. Det er imidlertid bestyrelsens målsætning, at sparekassen skal kapitaliseres endnu bedre i de kommende år. Dette med baggrund i de nye kapitalregler og ønsket om en stærkere kapitalbase, når konjunkturerne vender. Følgende instrumenter kan i prioriteret rækkefølge bringes i anvendelse for at opnå den ønskede overdækning: I form af overskud I form af salg af sektoraktier I form af optagelse af kapital med rette egenskaber overholdende såvel CRD IV/CRR regelsættet som 8+ solvensmodelkravene De viste instrumenter kan bringes i anvendelse isoleret set hver for sig eller mere sandsynligt som en kombination heraf. Sparekassen har i mange år, som alternativ til at etablere selskaber, deltaget aktivt i opbygningen og køb af fælles infrastruktur for finansielle selskaber. Vi har således en betydelig beholdning af aktier i de pågældende selskaber. Den bogførte værdi af sparekassens aktier i disse selskaber overstiger 10 pct. af sparekassens egentlige kernekapital før fradrag vedr. nævnte aktier, hvorved den overskydende del skal fratrækkes i kapitalgrundlaget. Fradraget pr er ca. 96 mio. kr., svarende til 0,7 pct. af de risikovægtede poster, som ikke kan medregnes i solvensoverdækningen. Den kontracykliske kapitalbuffer (som er implementeret i dansk lovgivning på baggrund af kapitalkravsdirektivet CRD IV) indfases fra 2015 og kan når den er fuldt indfaset i 2019 fastsættes op til 2,5 pct. Den kontracykliske buffersats fastsættes af Erhvervs- og vækstministeren under hensyntagen til bl.a. kreditcyklussen, risiciene som følge af overdreven udlånsvækst og særlige forhold i den nationale økonomi. Ved udarbejdelsen af kapitalplanen er det forudsat, at kravet er Side 10

11 ledelsesberetning Tilsynsdiamanten Sparekassen overholder alle tilsynsdiamantens pejlemærker, jf. tabellen nedenfor. De 5 nøgletal Finanstilsynets pejlemærke Den Jyske Sparekasse Overholdt Summen af store eksponeringer max. 125 % 125 0,0 a Udlånsvækst max. 20 % 20-12,6 a Ejendomseksponering max. 25 % 25 15,7 a Likviditetsoverdækning min. 50 % ,1 a Stabil funding max. 1* 1 0,67 a * Udlån/arbejdende kapital fratrukket obligationer med en restløbetid under 1 år. Arbejdende kapital består af indlån, udstedte obligationer, efterstillede kapitalindskud og egenkapital, heri medregnes lån i Nationalbanken med restløbetid over 1 år. Nedskrivninger og korrektivkonto Sparekassen har igennem de senere år foretaget store nedskrivninger. Den negative økonomiske udvikling indenfor brancher, hvor sparekassen har betydelige eksponeringer, samt nye nedskrivningsregler og tilpasning til Finanstilsynets metoder, er en del af forklaringen på de store nedskrivninger. Vision har en vision om at være en selvstændig virksomhed med en kontrolleret forretningsudvikling, der sikrer en stabil og stigende indtjening. Vi ønsker at være lokalt forankret i de områder, hvor vi har filialer. har en vision om at være en efterspurgt arbejdsplads, hvor den enkelte medarbejder føler sig værdsat og velinformeret. Vi ønsker at skabe en virksomhed, hvor rammerne for personlig udvikling gør det attraktivt og trygt at følge med og efterleve de krav, som omverdenen stiller til enhver tid. Værdier I bestræber vi os på at efterleve ovenstående idégrundlag og vision gennem nedenstående seks kerneværdier, der udgør sparekassens værdigrundlag: Ærlighed Professionalisme Handlekraft Visionær Teamånd Købmandskab halvår 2. halvår Endelige tab af nedskrivninger I ovenstående figur vises udviklingen over en årrække for nedskrivninger og de endelige tab. Figuren viser tydeligt, at nedskrivninger ikke er lig med tab. Set over alle årene er tabet i gennemsnit 52,1 pct., dog med stigende andel fra 2011 og frem til i dag. På korrektivkontoen er der opbygget en samlet nedskrivningssaldo på mio. kr. inklusive hensættelser til tab på garantier m.m. på 51 mio. kr. Denne saldo er en buffer for fremtidige forventede tab. Hertil kommer nedskrivninger på overtagne eksponeringer (dagsværdireguleringer) i forbindelse med fusionerne med Sparekassen Farsø, Spar Salling Sparekasse og Sparekassen i Skals på 365 mio. kr. Sidstnævnte må ikke regnskabsmæssigt vises som en del af korrektivkontoen. Tillægges beløbet, vil den samlede korrektivkonto være på ca. 2 mia. kr. Med fremgang i samfundet kan der være mulighed for, at en del af de nuværende nedskrivninger (og dagsværdireguleringer) ikke udløser tab og derved kan indtægtsføres over tid i sparekassens regnskab. Idégrundlag s idégrundlag er: At skabe overblik, så kunderne oplever overskud - personligt og økonomisk Værdierne er formuleret i fællesskab med sparekassens medarbejdere og er med til at sikre, at alle i arbejder efter samme grundlag for at leve op til idégrundlag og vision. Markedspladsen Sparekassens forretningsmæssige hovedaktiviteter kan primært henføres til Indlån, Udlån, herunder Realkredit, Garantistillelse, Selvbetjeningsprodukter og Investeringsservice. Vores primære markedsområde er Jylland med udgangspunkt i vores nuværende filialdækning. Vi følger vores nuværende kunder til andre geografiske områder, men er ikke aktivt opsøgende udenfor vores nuværende filialdækning. Sparekassen henvender sig til privatkunder, offentlige kunder og foreninger samt mindre og mellemstore erhvervskunder*. Vi prioriterer fortrinsvis helkundeforhold, og ønsker langvarige kunderelationer. Overordnet ønsker at være markedsorienteret. Indenfor vores hovedaktiviteter tilbydes en palette af produkter og serviceydelser, der løbende bliver udviklet, så de matcher kundens behov og sparekassens ønske om at tilbyde kunderne tidssvarende og relevante muligheder. Kundens behov for helhedsløsninger giver efterspørgsel efter produkter og serviceydelser, som sparekassen har valgt at tilbyde gennem eksterne samarbejdspartnere. Dette gælder især Investeringsservice, Korrespondentbank, Realkredit, Forsikring, Betalingsformidling og Pension. Sparekassen ønsker at samarbejde med leverandører, der lever op til vores ønske om at tilbyde kunderne attraktive løsninger. * Defineret som virksomheder med under 250 ansatte og en årlig omsætning mindre end 1 mia.kr. årsrapport 2014 Side 11

12 ledelsesberetning IT IT leverandører Skandinavisk Data Center (SDC) er i dag s primære samarbejdspartner på IT-området og ansvarlig for den daglige håndtering og driften af vores omfattende IT-løsning. Nets leverer sparekassens infrastruktur på betalingsformidlingsområdet og sparekassens hjemmeside er udviklet af webbureauet Skybrud. Hjemmesiden vedligeholdes og opdateres internt. På baggrund af et ønske om at styrke fokus på kunde- og forretningssiden besluttede ultimo 2013 at skifte IT-leverandør til BEC. Konverteringen til BEC finder sted den 20. april I løbet af 2014 har sparekassen været igennem en omfattende proces for at forberede konverteringen. Der er blandt andet blevet afholdt workshops inden for de enkelte fagområder, og fagansvarlige medarbejdere har været på referencebesøg hos andre BEC-pengeinstitutter. Inden konverteringen vil alle sparekassens medarbejdere blive grundigt uddannet i BEC s systemer Beløbsgrænsen på Swipp hævet I oktober blev beløbsgrænsen på Swipp hævet fra kr. til kr., hvilket betyder, at privatpersoner med en Swippaftale kan overføre helt op til kr. om dagen med mobiltelefonen. Beløbsgrænsen kan kunderne ændre manuelt i deres Swipp-aftale i Mobilbanken eller Netbank. Man kan dog aldrig overføre mere, end man har til rådighed på sin konto. Grænsen på de kr. betyder, at Swipp har den højeste beløbsgrænse for mobilbetalinger på det danske marked. Det er gratis for både privat- og erhvervskunder at oprette og benytte Swipp. Swipp til Erhverv I juli 2014 blev det muligt for mindre erhvervsdrivende at tilmelde sig Swipp og dermed give kunderne mulighed for at benytte mobiltelefonen til at betale for varer eller serviceydelser med en pris på helt op til kr. Nye kontaktløse betalingskort I efteråret 2014 lancerede sparekassen en ny kontaktløs funktion på MasterCard. Det betyder, at man kan betale med MasterCard, uden at kortet har fysisk kontakt til kortterminalen, og uden at man behøver at indtaste en PIN-kode. Hvis man vælger at bruge den kontaktløse funktion, vil man af sikkerhedsmæssige hensyn med jævne mellemrum blive bedt om at indsætte sit kort i terminalen og indtaste sin PIN-kode - for at verificere at man er den retmæssige ejer af kortet. Den kontaktløse funktion er pålagt en beløbsgrænse på 200 kr. Køber man for mere, skal man indtaste sin PIN-kode. Kort med den nye kontaktløse funktion indføres løbende, efterhånden som de nuværende kort udløber. Sparekassen forventer at kunne indføre kontaktløse Visa/Dankort i løbet af Brancheorganisationer og samarbejdspartnere Sparekassen er medlem af Lokale Pengeinstitutter, en brancheforening for ca. 70 lokale banker, sparekasser og andelskasser i Danmark, Færøerne og Grønland. Lokale Pengeinstitutters markedsandel er på ca. 25 pct., både for privatkunder og blandt små og mellemstore erhvervsvirksomheder. Sparekassen er desuden med i 3S samarbejdet, som er et erfa-samarbejde mellem 9 sparekasser. Side 12 Nye produkter BoligkøbPlus I foråret 2014 introducerede sparekassen boliglånet BoligkøbPlus til en attraktiv rente på 5,95%. Lånet henvender sig både til kunder, som vil købe en eksisterende bolig og til dem, der ønsker at bygge et nyt hus. I forbindelse med et boliglån vil der typisk være udgifter til flytning, istandsættelse og lignende. Sammen med et BoligkøbPlus lån er der derfor mulighed for at få en Flyttekassekredit på kr. til kun 3% i rente. Med pressemeddelelser og annoncer har der været fokus på lånet flere steder i markedsområdet for at sætte skub i den lokale bolighandel. s Støttefond I forbindelse med fusionen med Sparekassen i Skals den 31. december 2012 blev s Støttefond etableret. Fondens formål er at yde støtte til velgørende og almennyttige formål i s virkeområde. Støttefonden afløste s Gavefond pr. 1. juli Der kan søges støtte fra fonden via hjemmesiden Garantmøder I marts og april måned inviterede atter til garantmøde. I 2014 blev møderne afholdt i Løgumkloster, Farsø, Skals, Vejle, Grindsted og Ikast. Dørene blev åbnet en time før møderne startede kl , så der var tid til, at garanterne kunne nyde en lille forfriskning. Efter formandens beretning om det forgangne år i sparekassen, og direktionens gennemgang af sparekassens regnskab og forventninger til fremtiden, gik underholdningen på scenen. Sparekassen lægger hvert år meget energi i at finde en bred vifte af underholdning til garantmøderne, så der er noget for enhver smag. I år var der mulighed for at høre Trine Gadeberg, De 4 tenorer, Tørfisk, stand-up med Thomas Warberg, Brian Lykke og Kasper Gross, Big Fat Snake eller Chris MacDonald. Garanterne kunne som altid frit vælge hvilket møde de vil deltage i. Garantmøderne er en anledning til at sige tak til vores trofaste garanter, som udgør en vigtig del af sparekassens fundament. Samfundsansvar (CSR) Corporate Social Responsibility (CSR) dækker over samfundsansvar. Begrebet er langt fra en ny eller statisk størrelse. Det er et begreb i bevægelse, og der kommer hele tiden nye tiltag på området. har eksempelvis med vores forankring i og opbakning til lokalsamfundet udvist samfundsansvar helt fra sparekassens oprettelse - lang tid før det blev moderne. er en virksomhed, der med respekt for de forretningsmæssige mål opererer som ansvarlig samfundsaktør. Det drejer sig blandt andet om at være en aktiv spiller i det lokale og regionale forenings- og idrætsliv. Vi ønsker at være til stede og pleje vores talrige sponsorater i særdeleshed med fokus på breddeidrætten. s Støttefond uddeler både større og mindre beløb til kulturelle og sociale formål. Det lokale eksponering er en hjørnesten i vores forretningsfilosofi. Også når det gælder medarbejdere, tager sparekassen sit

13 ledelsesberetning sociale ansvar alvorligt. Tiltag inden for seniorordninger og sundhedsfremme er nogle af grundene til, at vi betragtes som en attraktiv arbejdsplads. Som miljøbevidst virksomhed har sparekassen de senere år taget initiativ til en række foranstaltninger, der medvirker til at begrænse sparekassens energiforbrug. Sparekassens bestyrelsesarbejde foregår elektronisk og yderligere besparelser på papirforbruget sker ved, at der i højere grad kommunikeres elektronisk med repræsentantskabet. På vores hjemmeside kan man læse mere om, hvad gør inden for samfundsansvar, fordelt på områderne: Samfund og lokalt eksponering Medarbejdere Kerneforretninger CSR og samarbejdspartnere Miljø Uafhængige fonde Jelling Sparekasses Fond, Sparekassen Løgumklosters Fond, Fonden for Sparekassen Farsø og Fonden for Sparekassen i Skals er lokale og uafhængige fonde, der blev stiftet, da de fire sparekasser fusionerede med i henholdsvis 2007, 2009 og De uafhængige fonde bidrager til de lokalsamfund, der gennem årene trofast har støttet op om sparekassen, og de yder støtte til almennyttige og velgørende formål i de fire tidligere sparekassers markedsområder. På er det nærmere beskrevet, hvad de lokale fonde yder tilskud til, og hvordan man søger. Vidensressourcer Væsentlige vidensressourcer af særlig betydning for den fremtidige indtjening består hovedsageligt af vores engagerede medarbejdere samt de systemer og værktøjer, der anvendes i forbindelse med rådgivning. Medarbejdere I 2014 har haft det interne tema Succes er værd at kæmpe for et tema, som er inkorporeret i mange forskellige projekter og arbejdsopgaver, på alle niveauer i sparekassen. Det ligger meget på sinde, at have medarbejdere, der er fuldt kvalificeret til at give den bedste rådgivning til sparekassens mange kunder har stået i uddannelsens tegn. En kontinuerlig kompetenceafklaring af alle privatrådgiveres vidensniveau er blevet sat i gang i 2013, og har i 2014 resulteret i et større uddannelsesforløb. Alle privatrådgivere er blevet tilbudt kurser på de fagområder, hvor den enkelte måtte savne viden. Kurserne har omhandlet fagområderne bolig, investering, pension og forsikring. Fremover vil alle sparekassens privatrådgivere årligt få vurderet deres kompetencer og uddannelse vil blive tilbudt efter behov. Det forventes endvidere, at alle erhvervsrådgivere i løbet af det kommende år, vil indgå i et lignende kompetenceafklaringsforløb. s talentprogram Puzzlerne er i 2014 blevet opdateret og de første Puzzlere har været igennem på de nye vilkår. Det har bl.a. betydet, at de dimitterende Puzzlere har lavet hver deres eksamensprojekt, som blev fremlagt for direktionen. I 2014 er der desuden gennemført lederuddannelse for alle sparekassens fag- og filialchefer. Emnet har været Den Gode Leder og har bygget ovenpå den ledelseskanon, som blev lavet på ledergruppens strategiseminar i foråret Emnet for lederuddannelsen har overordnet været en præsentation af, hvad forventer af sine ledere, samt at Succes er værd at kæmpe for. Faktaboks om sparekassens medarbejdere Aldersfordeling 0-30 år = 9,38% år = 15,78% år = 23,88% år = 36,46% 61 - = 14,50% 0-30 år = 10,09% år = 15,02% år = 28,33% år = 37,77% 61 - = 8,79% Anciennitet i gennemsnit 13,6 år 12,7 år Kønsfordeling Mænd = 42,5% Kvinder = 57,5% Mænd = 41,6% Kvinder = 58,4% Gennemsnitsalder 48,7 år 47,5 år Antal medarbejdere omregnet til fuldtidsansatte 452,2 478,3 Uddannelsesdag i gennemsnit 2,3 1,7 Kønsfordeling for ledelsen i sparekassen Mænd = 82,1% Kvinder = 17,9% Mænd = 82,3% Kvinder = 17,7% Mangfoldighed i ledelsen og bestyrelsen ønsker generelt en mere lige fordeling af kvinder og mænd i såvel bestyrelse som i ledelsen. De repræsentantskabsvalgte medlemmer i sparekassens bestyrelse består i dag udelukkende af mænd. Bestyrelsen har en målsætning om at fordelingen skal ændres, således at andelen af kvindelige repræsentantskabsvalgte medlemmer af bestyrelsen skal udgøre mindst 25 % fra I sparekassens ledelse er andelen af kvinder i dag 17,9 %, målsætningen er 30 % fra Derfor har sparekassen fastlagt en strategi for at opnå denne fordeling. Det indebærer blandt andet, at man i de kommende år i højere grad vil være opmærksom på rekruttering af kvinder. Sparekassen har et talentudviklingsprogram med 8 yngre medarbejdere, hvoraf de 5 er kvinder. Det er blandt andet fra denne gruppe, at vi forventer at rekruttere vores fremtidige ledere. ønsker en åben og fordomsfri kultur, hvor den enkelte medarbejder udnytter sine kompetencer bedst muligt uanset køn. ansætter altid den kandidat, som er bedst egnet til en lederstilling uafhængigt af køn. God selskabsledelse Anbefalingerne for god selskabsledelse (Corporate Governance) er udformet af Komitéen for God Selskabsledelse. I 2013 udsendte Finansrådet en henstilling om, at alle medlemmer forholder sig til samtlige anbefalinger. Enkelte anbefalinger er kun et lovmæssigt krav for børsnoterede aktieselskaber. Denne henstilling har taget til efterretning, da vi mener, det er en god idé at synliggøre for vores kunder, at vi følger anbefalingerne for god selskabsledelse. årsrapport 2014 Side 13

14 ledelsesberetning Anbefalingerne for god selskabsledelse bygger på følg eller forklar -princippet. Det betyder, at skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor de ikke følges eller kun følges delvist. Anbefalingerne for god selskabsledelse er opdelt i følgende afsnit: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 2. Bestyrelsens opgaver og ansvar 3. Bestyrelsens sammensætning og organisering 4. Ledelsens vederlag 5. Regnskabsaflæggelse, risikostyring og revision Politisk, myndighedsmæssigt og i medierne er der især stort fokus på bestyrelsens opgaver og ansvar samt bestyrelsens sammensætning og organisering. Sparekassen har de seneste år markant øget såvel fokus som indsats på dette område. Siden 2010 har bestyrelsen fulgt en procedure for en formaliseret og struktureret årlig samarbejdsevaluering. Derudover har bestyrelsen siden 2011 foretaget en supplerende årlig evaluering af de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. Bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil med de overordnede kompetencer, som bestyrelsen skal besidde for at kunne udføre sine opgaver. Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen tager bestyrelsen udgangspunkt i denne kompetenceprofil. På sparekassens hjemmeside er kompetenceprofilen tilgængelig sammen med en oversigt over de enkelte bestyrelsesmedlemmers kompetencer. På side 17 og 18 i denne ledelsesberetning kan man finde oplysninger om medlemmerne af bestyrelsen, som Komitéen for god Selskabsledelse anbefaler. Bestyrelsen fastlægger sparekassens overordnede strategi for en flerårig periode og genovervejer den minimum en gang om året på bestyrelsens strategiseminar. Endvidere fastlægges sparekassens risikoprofil, politikker og forretningsmodel for et år ad gangen. Bestyrelsen drøfter årligt sparekassens aktiviteter på de forskellige forretningsområder for at sikre relevant mangfoldighed i sparekassens ledelsesniveauer. Mangfoldighed omfatter blandt andet alder, international erfaring og køn. Der redegøres for bestyrelsens målsætning om mangfoldighed samt status side 13. Hele redegørelsen om god selskabsledelse i findes på sparekassens hjemmeside Redegørelsen for regnskabsperioden er en del af ledelsesberetningen i denne årsrapport for Finansrådets ledelseskodeks Finansrådet udsendte i november 2013 et ledelseskodeks med branchespecifikke anbefalinger vedrørende ledelsesmæssige forhold i pengeinstitutter. Ledelseskodekset rækker på visse punkter længere end lovgivningen og anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse. Formålet med Finansrådets anbefalinger er dels, at medlemsvirksomhederne forholder sig aktivt til en række centrale ledelsesmæssige emner, og dels at der opnås større åbenhed om rammerne for ledelsen af de enkelte medlemsvirksomheder med henblik på at øge tilliden til banksektoren. Alle pengeinstitutter skal forholde sig til Finansrådets ledelseskodeks fra og med regnskabsaflæggelsen for Ligesom anbefalingerne for god selskabsledelse bygger Finansrådets anbefalinger på følg eller forklar -princippet. Det betyder, at skal følge anbefalingerne eller forklare, hvorfor de ikke følges eller kun følges delvist. Redegørelsen af Finansrådets ledelseskodeks skal ses i forlængelse af sparekassens redegørelse for god selskabsledelse, som er tilgængelig på sparekassens hjemmeside. På hjemmesiden er det ligeledes muligt at finde sparekassens værdigrundlag på adressen Som det også fremgår af sparekassens redegørelse for god selskabsledelse har et stort fokus på, at både nye og nuværende bestyrelsesmedlemmer besidder den erfaring, de kompetencer, de ressourcer (herunder tid), der er nødvendig for at bestride hvervet som bestyrelsesmedlem. Det betyder blandt andet, at bestyrelsen har udarbejdet en kompetenceprofil med de overordnede kompetencer, som bestyrelsen skal besidde for at kunne udføre sine opgaver. Ved indstilling af kandidater til bestyrelsen tager bestyrelsen udgangspunkt i denne kompetenceprofil. På baggrund af en årlig kompetenceafklaring og selvevaluering modtager alle bestyrelsesmedlemmer løbende den uddannelse og kompetenceudvikling, der er relevant i forhold til s størrelse, forretningsmodel og kompleksitet. Når det er nødvendigt, indkalder direktionen og bestyrelsen relevante fagspecialister til drøftelse af særligt komplekse og fagspecifikke emner. har stort fokus på den eksterne revisors rolle og kvaliteten i det udførte arbejde. Hele redegørelsen for Finansrådets ledelseskodeks i Den Jyske Sparekasse findes på sparekassens hjemmeside ledelseskodeks. Redegørelsen for regnskabsperioden er en del af ledelsesberetningen i denne årsrapport. Opfølgning på forventninger til 2014 og forventninger til 2015 Resultatforventningerne til 2014 blev ikke indfriet. Dette gælder såvel forventningerne til den primære indtjening som det samlede resultat. I årsrapporten for 2013 anføres, at der forventes en primær indtjening for 2014, der er ca. 50 mio. kr. større end realiseret i Den primære indtjening for 2014 blev 262,8 mio. kr., hvilket er 22,7 mio. kr. mindre end realiseret i Den væsentligste årsag til afvigelsen mellem forventningerne og de realiserede tal er, at de realiserede rente- og gebyrindtægter (netto) blev mindre end forventet, bl.a. som følge af faldende udlån. I årsrapporten for 2013 anføres, at der forventes nedskrivninger i niveauet mio. kr. i De realiserede nedskrivninger er på ca. 414 mio. kr. og dermed væsentligt over forventningerne. En del af forklaringen på afvigelsen er forøgede nedskrivninger indenfor landbrugsområdet, som følge af forringede udsigter for erhvervet. Resultatforventningerne til 2. halvår 2014, som udtrykt i halvårsrapporten 2014, var et resultat før skat på ca. 25 mio. kr., baseret på nedskrivninger i halvåret på 100 mio. kr. Resultatet for 2. halvår blev et underskud før skat på 180,8 mio. kr. Afvigelsen i forhold til forventningerne er derved på 205,8 mio. kr. Hovedårsagen hertil er, at nedskrivningerne i halvåret blev 252,9 mio. kr. og dermed 152,9 mio. kr. større end forventet. Side 14

15 ledelsesberetning Endvidere er der udgiftsført optionspræmie for 5 år (23,6 mio. kr.) i forbindelse med salg af aktier i DLR Kredit A/S, som der ikke var taget højde ved angivelse af resultatforventningerne for 2. halvår Det samme gør sig gældende for så vidt angår nedskrivningen på egne ejendomme på 25,1 mio. kr. efter påbud fra Finanstilsynet. For 2015 budgetteres en primær indtjening på ca. 287 mio. kr. hvilket er ca. 24 mio. kr. større end realiseret i Den primære årsag hertil er en budgetteret stigning i rente- og gebyindtægter (netto). Der forventes nedskrivninger på et væsentligt lavere niveau i 2015 end i Nedskrivningerne for 2015 er budgetteret til at udgøre ca. 1,25 pct. af bruttoudlån og garantier. Bestyrelsens forslag til renter til garanter Sparekassens forrentning af garantkapitalen indregnes direkte over egenkapitalen, og bestyrelsen foreslår en forrentning af garantkapitalen på tkr. for regnskabsåret årsrapport 2014 Side 15

16 ledelsesberetning Udvikling i sparekassens hovedtal Udvikling i udlån og indlån (mio. kr.) Garantkapital (mio. kr.) Indlån Udlån Udvikling i indlån og udlån Udlånssiden er faldet med 12,6 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. kr. ultimo Samtidig er indlån faldet med 1,5 pct. fra mio. kr. ultimo 2013 til mio. ultimo Garantkapital Garantkapitalen er faldet fra 872 mio. kr. ultimo 2013 til 864 mio. kr. ultimo Sparekassen har indført garantbørs se yderligere på Egenkapital (mio. kr.) Kunder - heraf garanter Garanter Egenkapital Egenkapitalen er i 2014 faldet med 11,1 pct. i forhold til ultimo Egenkapitalen udgjorde mio. kr. ultimo 2013 og udgør mio. kr. ultimo Kunder - heraf garanter Sparekassens kundeantal udgør ultimo mod ultimo Heri er indeholdt garanter ultimo 2014 mod på samme tid i Vigtige datoer i 2015 Onsdag den 25. marts Ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 8. april Garantmøde - IBF Arena - Ikast Torsdag den 9. april Garantmøde - Magion - Grindsted Tirsdag den 14. april Garantmøde - Vejle Musikteater - Vejle Onsdag den 15. april Garantmøde - Kloster Hallen - Løgumkloster Tirsdag den 21. april Garantmøde - Dr. Ingrid Hallerne - Farsø Onsdag den 22. april Garantmøde - Skals Hallen - Skals Torsdag den 12. november Repræsentantskabsmøde - infomøde Side 16

17 direktion og bestyrelse Direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen, Vejlevej 76, Hørup, 7300 Jelling Direktør Otto Feierskov, Strandvejen 42, 7120 Vejle Øst Bestyrelse Titel og navn adresse Født Indtrådt På valg i Formand Gårdejer Sejer Mortensen (M) Hjortsvang Møllevej 2, 7160 Tørring *) Næstformand Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen (M) Poppelvej 6, 7441 Bording Elektroinstallatør Bent Grøn Andersen (M) Kærbyvej 32, Nr. Rind, 8832 Skals Gartner Erik Bendixen (M) Hygumvej 62, Hygum, 7300 Jelling Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard (K) Rønshovedvej 60, 7100 Vejle **) Kunderådgiver Karsten Westergård Hansen (M) Tjørnevej 6, 7200 Grindsted **) Landmand Knud-Ove Hansen (M) Munkeparken 57, 6240 Løgumkloster *) Borgmester Ib Kristensen (M) Dalsvinget 38, 7200 Grindsted *) Kunderådgiver Preben Nørgaard Larsen (M) Hjorth Nielsens Vej 31, 8600 Silkeborg **) Kunderådgiver Steen Louie (M) Vangeager 6, 7120 Vejle Øst **) Advokat Bjarne L. Petersen (M) Tingkærvej 5, Limskov, 7183 Randbøl *) Direktør Bjarne Toftlund (M) Sdr. Boulevard 266, 5000 Odense C *) Elinstallatør Søren Øgaard (M) Kærgårdsvej 7, 9640 Farsø (K) Kvinde (M) Mand *) Uafhængigt medlem af bestyrelsen **) Medarbejdervalgte I Corporate Governance reglerne er der opstillet anbefalinger om bestyrelsens sammensætning og organisering. Herunder en anbefaling om bestyrelsens uafhængighed. Det anbefales, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte (i sparekassens tilfælde repræsentantskabsvalgte) bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser. Den nærmere definition af, hvornår man ikke er uafhængig, kan læses i sparekassens redegørelse for god selskabsledelse (punkt 3.2.1), som findes på følgende adresse: Sparekassen opfylder anbefalingen om, at mindst halvdelen af de repræsentantskabsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige. Aldersgrænsen for medlemmer af bestyrelsen er 70 år jf. sparekassens vedtægter. Risiko- og revisionsudvalg Direktør Bjarne Toftlund (formand) Gårdejer Sejer Mortensen Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Erhvervsrådgiver Anette Hundebøll Bjerregaard Advokat Bjarne L. Petersen Bestyrelsen har den 26. marts 2014 udpeget direktør Bjarne Toftlund til det uafhængige og kvalificerede medlem af risiko- og revisionsudvalget. Bjarne Toftlund er direktør i GF Forsikring, hvor han har været medlem af direktionen siden Udover ledelseserfaring fra anden relevant finansiel virksomhed består Bjarne Toftlunds kvalifikationer af uddannelsen som statsautoriseret revisor. Vederlagsudvalg Gårdejer Sejer Mortensen (formand) Statsaut. revisor Jakob Plum Lauridsen Kunderådgiver Karsten Westergaard Hansen årsrapport 2014 Side 17

18 ledelseshverv Ledelseshverv - direktion Ordførende direktør Claus E. Petersen Bestyrelsesformand for: PRAS A/S Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S *) Lokale Pengeinstitutter DJS Leasing A/S *) Næstformand for: Totalkredit Bestyrelsesmedlem i: s Støttefond Nykredit Holding A/S Det Private Beredskab Værdiansættelsesrådet Finansrådet HN Invest Tyskland 1 A/S **) Spar Pantebrevsinvest A/S **) Amanah Kredit A/S **) Repræsentantskabsmedlem i: EnergiMidt Holding A.M.B.A Bestyrelsesmedlem Erik Bendixen Bestyrelsesformand for: Jelling Sparekasses Fond Bestyrelsesmedlem Knud-Ove Hansen Bestyrelsesformand for: Sparekassen Løgumklosters Fond Bestyrelsesmedlem Karsten Westergård Hansen Bestyrelsesmedlem i: Badminton Danmark Billund Kommunes Idrætsråd Badminton Midtjylland Grindsted Badmintonklub Direktør Otto Feierskov Bestyrelsesformand for: DJS Erhvervsinvest A/S *) Bestyrelsesmedlem i: Egnsinvest Holding A/S Egnsinvest Management A/S Egnsinvest Ejendomme A/S Lokal Puljepension Finanshuset Farsø Pantebrevsselskab A/S *) DJS Leasing A/S *) Ledelseshverv - bestyrelse Formand Sejer Mortensen Bestyrelsesmedlem i: s Støttefond Jelling Sparekasses Fond Repræsentantskabsmedlem i: Danish Crown Næstformand Jakob Plum Lauridsen Bestyrelsesformand for: s Støttefond Bestyrelsesmedlem i: Ikast Værkerne Varme A/S Direktør i: J.P.L Investering ApS Bestyrelsesmedlem Bent Grøn Andersen Bestyrelsesmedlem i: Fonden for Sparekassen i Skals El-Kontakten A/S Direktør i: El-Kontakten A/S BGA 2 Holding ApS BGA APS Industriparken i Skals ApS BGA Holding ApS Side 18 Bestyrelsesmedlem Ib Kristensen Bestyrelsesformand for: Ib Kristensen A/S JIK Holding A/S Bestyrelsesmedlem i: Capital of Children Company Grindsted Erhvervsgymnasium Billund Lufthavn Vækstforum udpeget af kommunerne i Region Syddanmark Billund Erhvervsfremme Entreprenørsammenslutningen af 1946 Bestyrelsesmedlem Steen Louie Bestyrelsesmedlem i: s Støttefond Hedensted Golfklub Bestyrelsesmedlem Bjarne L. Petersen Bestyrelsesmedlem i: Jelling Sparekasses Fond AB Huset A/S Skov Advokater A/S Kollektivhuset Nørrevænget Bestyrelsesmedlem Bjarne Toftlund Bestyrelsesformand for: Foreningen Gensidig Forsikring Bestyrelsesmedlem i: Brancheorganisationen Forsikring & Pension GF Ejendomsselskab A/S GF It A/S Sparinvest Holdings SE, Luxembourg Bestyrelsesmedlem Søren Øgaard Bestyrelsesformand for: Fonden for Sparekassen Farsø *) Tilknyttede virksomheder **) Associerede virksomheder

19 LEdelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar december 2014 for koncernen og. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernen og sparekassens aktiver og passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og sparekassens aktiver og økonomiske forhold, samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen og sparekassen kan påvirkes af. Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Grindsted, den 27. februar 2015 Direktion Claus E. Petersen ordførende direktør Otto Feierskov direktør Bestyrelse Sejer Mortensen Jakob Plum Lauridsen Bent Grøn Andersen Erik Bendixen Anette Hundebøll Bjerregaard Karsten Westergård Hansen Knud-Ove Hansen Ib Kristensen Preben Nørgaard Larsen Steen Louie Bjarne L. Petersen Bjarne Toftlund Søren Øgaard årsrapport 2014 Side 19

20 Intern revisors erklæringer Til repræsentantskabet i Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for Den Jyske Sparekasse for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014, der omfatter resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis for såvel koncernen som sparekassen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter lov om finansiel virksomhed. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Intern revisions ansvar og den udførte revision Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder mv. samt finansielle koncerner og efter internationale standarder om revision. Dette kræver, at vi planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. Revisionen er udført i henhold til den arbejdsdeling, der er aftalt med ekstern revision, og har omfattet vurdering af etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici. Ud fra væsentlighed og risiko har vi stikprøvevis efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt en vurdering af den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Vi har deltaget i revisionen af de væsentlige og risikofyldte områder og det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at de etablerede forretningsgange og interne kontroller, herunder den af ledelsen tilrettelagte risikostyring, der er rettet mod koncernen og sparekassens rapporteringsprocesser og væsentlige forretningsmæssige risici, fungere tilfredsstillende. Det tillige vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og sparekassens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt resultatet af koncernens og sparekassens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 31. december 2014 er i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til lov om finansiel virksomhed gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Grindsted, den 27. februar 2015 Carsten Schmidt Graver revisionschef Side 20

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1

Årsrapport 2013. pressemeddelelse. Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2013 Pressemeddelse Årsregnskab 2013 // 2 Resultat på 27,5 mio. kr. efter skat i Middelfart Sparekasse Middelfart Sparekasse leverer et

Læs mere

meretal Halvårsrapport 2010

meretal Halvårsrapport 2010 meretal Halvårsrapport 2010 Halvårsrapport, 1. halvår 2010 Broager Sparekasse Storegade 27, 6310 Broager CVR-nr. 66 32 85 11 / Reg.nr. 9797 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Broager Sparekasse 6 Ledelsens

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014

Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 1 PRESSEMEDDELELSE ÅRSRAPPORT 2014 Pressemeddelelse Årsregnskab 2014 // 2 MIDDELFART SPAREKASSE TREDOBLER RESULTATET Middelfart Sparekasse leverer et resultat før skat

Læs mere

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014

Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Halvårsrapport For perioden 01.01.2014 30.06.2014 Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 / Indhold Indhold 3 Beretning Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 Halvårsregnskab Resultat- og totalindkomstopgørelse

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT

CVR-nr. 34 88 79 69. Ledelsesberetning / Ledelsespåtegning / Halvårsregnskab / Selskabsoplysninger. Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S HALVÅRSRAPPORT For perioden 01.01.2015 30.06.2015 INDHOLD 3 BERETNING Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 6 HALVÅRSREGNSKAB Resultat- og totalindkomstopgørelse 6 Balance

Læs mere

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461

årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 årsrapport 2013 01.01-31.12.2013 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 InDholDSfortegnelSe Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra det

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014.

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Den 26. februar 2015 Til NASDAQ Copenhagen ------------------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2014. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse for DLR Kredit

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711

Halvårsrapport 2014. Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 Søndergade 12A, Balling, 7860 Spøttrup CVR-nr. 10 757 711 Halvårsrapport 2014 2 Indholdsfortegnelse Oplysninger om Sparekassen Balling Side 3 Ledelsesberetning Side 4 Hovedtal og nøgletal

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014

Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Supplerende/korrigerende information til Årsrapporten for 2014 Indholdsfortegnelse Side Indledning 3 Ledelsespåtegning 4 Intern revisions erklæring 5 Den uafhængige revisors erklæring 6 Redegørelse vedrørende

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012

Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1. pressemeddelelse. Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 1 pressemeddelelse Årsrapport 2012 Pressemeddelse Årsregnskab 2012 // 2 Tilfredsstillende indtjening, solide økonomiske nøgletal og rekord mange nye kunder i Middelfart

Læs mere

Halvårsrapport 2015. 1. halvår

Halvårsrapport 2015. 1. halvår Halvårsrapport 2015 1. halvår Halvårsrapport 2015 2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 4 Ledelsespåtegning Side 7 Hovedtal og nøgletal Side 8 Resultatopgørelse Side 9 Balance Side 10 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014

Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks. Frøslev-Mollerup Sparekasse. Gældende fra regnskabsåret 2014 Redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Frøslev-Mollerup Sparekasse Gældende fra regnskabsåret 2014 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frøslev-Mollerup Sparekasse forholder sig til

Læs mere

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015

Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 Rønde Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Januar 2015 1 Indledning: Denne redegørelse for Finansrådets ledelseskodeks vedrører regnskabsperioden 1. januar 2014-31. december 2014.

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Dronninglund Sparekasse

Dronninglund Sparekasse Supplerende/korrigerende information til årsrapport 2013 Dronninglund Sparekasse CVR: 5894 3010 www.dronspar.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Redegørelse

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015 01.01-30.06.2015. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

HALVÅRSRAPPORT 2015 01.01-30.06.2015. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVÅRSRAPPORT 2015 01.01-30.06.2015 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks

Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Dronninglund Sparekasses redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks Indledning Vores garanter, kunder og andre interesserede kan i det følgende læse mere om, hvorledes Dronninglund Sparekasse forholder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2014. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån.

Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Halvårsrapport 2015 Overskud på 16,7 mio. kr. før skat Overskuddet understøttes af en rekordstor tilgang af nye kunder, af vækst i indlån og udlån og af fald i nedskrivninger på udlån. Overskrifter for

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011

Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 29. februar 2012 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 1/ 2012 Årsregnskabsmeddelelse for året 2011 Årsregnskabet i overskrifter:

Læs mere

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Sjællands Ledelseskodeks 2014 1 Finansrådets anbefaling Sparekassen følger/følger ikke Kommentarer Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen for god selskabsledelse.

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014

Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Sparekassen Fyn Redegørelse vedrørende Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Redegørelse vedrørende Ledelseskodeks 2014 Side 1 Medlemsvirksomhederne skal forholde sig til samtlige anbefalinger fra Komitéen

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56

Halvårsrapport 1. halvår 2015. NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab. Cvr. nr. 34 07 59 56 Halvårsrapport 1. halvår 2015 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55

Meddelelse nr. 01/2007. Årsregnskabsmeddelelse for 2006. Storegade 29 4780 Stege. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Storegade 29 4780 Stege KØBENHAVNS FONDSBØRS Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefon: 55 86 15 00 Telefax: 55 86 15 55 Reg.nr.: 6140 Swift: SYBKDK22 CVR-nr.: 0065746018 E-post: post@moensbank.dk Web:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2015. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2015 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank

Mellembalance pr. 31. august 2012 for A/S Vinderup Bank Mellembalance pr. 31. august 212 for A/S Vinderup Bank Ledelsespåtegning I henhold til fusionsplanen af 24. oktober 212 fusioneres Salling Bank A/S og A/S Vinderup Bank, således at Salling Bank A/S bliver

Læs mere

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013

Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks. November 2013 Bankens efterlevelse af Finansrådets ledelseskodeks November 2013 Indledning: Fynske Bank har en positiv indstilling til Finansrådets ledelseskodeks, som følges på så godt som alle områder, hvor dette

Læs mere

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Gældende fra 01.01-2018. Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Gældende fra 01.01-2018 Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter...2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance 10 Egenkapitalopgørelse 12 Kapitaldækningsopgørelse 14 Noter

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2014 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 9 Balance. 10 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013

Den lovpligtige redegørelse. om samfundsansvar 2013 2014 Den lovpligtige redegørelse Finansrådets ledelseskodeks om samfundsansvar 2013 for Danske Andelskassers Bank A/S-koncernen for Danske Andelskassers Bank A/S 1. Finansrådet ledelseskodeks i Danske

Læs mere

Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012

Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012 Halvårsrapport 2012 01.01.2012-30.06.2012 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.

Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest. 2 Den danske pengeinstitutsektor 2011 udgives af Niro Invest ApS, Dæmringsvej 21, DK-2900 Hellerup, tlf. +45 51 99 50 30, www.niroinvest.dk, e-mail: nicholas@niroinvest.dk. Nærværende rapport er baseret

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital,

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009

Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 NASDAQ OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K Nakskov, den 24. februar 2010 Ref.: Direktionen / jc Fondsbørsmeddelelse nr. 2/ 2010 Årsregnskabsmeddelelse for året 2009 Årsregnskabet i overskrifter

Læs mere

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter

Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Vejledning om tilsynsdiamanten for pengeinstitutter Indholdsfortegnelse VEJ nr. 9047 af 07/02/2013 1. Indledning 2. Tilsynsdiamantens pejlemærker 2.1. Summen af store engagementer under 125 pct. 2.2. Udlånsvækst

Læs mere

RAPPORT 1. HALVÅR 2015

RAPPORT 1. HALVÅR 2015 RAPPORT 1. HALVÅR 2015 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om Merkur Andelskasse 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 8 Resultat- og totalindkomstopgørelse for perioden 1. januar 30. juni 2015 9

Læs mere

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr.

Redegørelse om udlånsudviklingen. 2. halvår 2012. i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter. CVR-nr. Redegørelse om udlånsudviklingen i henhold til lov om statsligt kapitalindskud i kreditinstitutter 2. halvår 2012 CVR-nr. 32 77 66 55 Denne redegørelse er udarbejdet i henhold til lov om statsligt kapitalindskud

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43

Halvårsrapport 1. halvår 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43 Halvårsrapport 1. halvår 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 3 Selskabsoplysninger 3 Ledelsens beretning 4 Ledelsens beretning 4 Påtegninger 5 Ledelsespåtegning

Læs mere

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16

Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16 Sparekassen Thy CVR-Nr. 24 25 58 16 Risikorapport vedr. opgørelse af tilstrækkelig basiskapital pr. 30. juni 2014 Risikorapport 30. juni 2014 - Sparekassen Thy Indholdsfortegnelse Indledning 3 Solvensbehov

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114

Halvårsrapport 2012. 1. januar 30. juni 2012. Cvr.nr. 70558114 Halvårsrapport 2012 1. januar 30. juni 2012 Cvr.nr. 70558114 Indhold Halvårsrapport 1. halvår 2012 SPAREKASSEN DJURSLAND Langgade 42, Vivild, 8961 Allingåbro Telefon 86 48 60 22 Telefax 86 48 68 19 CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ OMX Copenhagen. Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 13. maj 2014 Kvartalsrapport 1.

Læs mere

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands

1) Forretningsmodel Overordnet vurdering 1 2 3 Kompetencekrav knyttet til Sparekassen Djurslands Skema 1 Evalueringsskema for bestyrelsen i Sparekassen Djursland - til brug for gennemførelse af evaluering af hvert enkelt bestyrelsesmedlems relevante viden og erfaring. Spørgsmålene i dette evalueringsskema

Læs mere

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport

Cvr. nr. 82 11 22 19. Halvårsrapport Cvr. nr. 82 11 22 19 Halvårsrapport 1. Halvår 2012 Indholdsfortegnelse Oplysninger om andelskassen 3 Ledelsespåtegning. 4 Ledelsesberetning. 5 Resultat- og totalindkomstopgørelse 8 Balance. 9 side Egenkapitalopgørelse..

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002. Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 6. februar 2002 Totalkredit A/S REGNSKABSMEDDELELSE 2001 Totalkredit A/S s bestyrelse har på et møde den 6. februar 2002 behandlet årsrapport og regnskab

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen

Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Tilstrækkelig basiskapital og solvensbehov for Andelskassen Fælleskassen Baggrund Finanstilsynet har medio januar 212 udgivet en ny vejledning der nøje beskriver de forhold, et pengeinstitut skal overveje

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S

NASDAQ Copenhagen. Halvårsrapport 2015 for Lån & Spar Bank A/S NASDAQ Copenhagen Lån & Spar Bank A/S Højbro Plads 9-11 1014 København K CVR-nr. 13 53 85 30 Telefon 33 78 20 00 Telefax 33 78 20 07 E-mail lsb@lsb.dk www.lsb.dk Den 20. august 2015 Halvårsrapport 2015

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN

Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Oplæg ved bankdirektør Martin Kviesgaard, 22. september 2015 Introduktion til GrønlandsBANKEN Hoved- og nøgletal Fremtiden i Grønland og GrønlandsBANKEN Introduktion til GrønlandsBANKEN Forretningsomfang:

Læs mere

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN

Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Den Jyske Sparekasse TILLÆG TIL KONCERNRISIKORAPPORT I HENHOLD TIL KAPITALDÆKNINGSBEKENDT- GØRELSEN Offentliggørelse af solvensbehov pr. 31.03.2012 0 Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. SOLVENSBEHOV... 1 2.1

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2013 med følgende overskrifter: København, 29. januar 2014 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2013 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2014 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K 1 af 14 14. august 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Overskud forøget med 16,1 mio. kr. til 57,8 mio. kr. - forventet årsresultat opjusteres.

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10.

10.1 Udlån (ekskl. repos/reverse)... 103 10.2 Udlånsvækst (ekskl. repos/reverse)... 106 10.3 Udlån (repos/reverse)... 109 10. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Den danske pengeinstitutsektor 2014... 21 2 Udgåede og nye pengeinstitutter... 23 3 Risikovurdering... 24 3.1 Introduktion... 24 3.2 Risikovurdering 2014... 24 3.3 Udvikling i risikovurderingsindeks

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013

SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 SOLVENSBEHOVSRAPPORT 31.12.2013 Den lille Bikubes bestyrelse har drøftelser omkring fastsættelsen af solvensbehovet. Drøftelserne tager udgangspunkt i en indstilling fra direktionen. Indstillingen indeholder

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere