Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3."

Transkript

1 Nyt Om Bivirkninger # 11 1 Årgang 5 December 2014 Indhold Nyt fra EU EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler side 2 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3. kvartal 2014 Indberetninger om formodede bivirkninger relateret til influenzavaccine Analyse af indberetninger om formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler Antihistaminet promethazin (Phenergan m.fl.) er nu receptpligtigt Pantoprazol (Pantoloc m.fl.) og vitamin B12-mangel side 3 side 8 side 12 side 15 side 17 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger Utilsigtede hændelser og formodede bivirkninger ved behandling med insulin side 18 side 18

2 2 Nyt fra EU EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler I forbindelse med den rutinemæssige lægemiddelovervågning i EU vurderer EU s bivirkningskomité (PRAC) hver måned signaler om mulige bivirkninger for at afgøre, om der er behov for iværksættelse af yderligere tiltag for at øge sikkerheden ved medicinen 1. Listen over de signaler, hvor PRAC har vurderet, at der skal foretages yderligere tiltag, bliver offentliggjort på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside hver måned. De væsentligste signaler, der blev drøftet ved mødet i PRAC i november 2014, drejer sig om: Dimethylfumarat - progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) Leuprorelin medicineringsfejl på grund af forkert rekonstitutions- og administrationsproces Se EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler: PRAC recommendations on signals. 1 At et signal er blevet undersøgt, er ikke ensbetydende med, at der er fundet en kausal sammenhæng med medicinen.

3 3 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 3. kvartal 2014 Sundhedsstyrelsen analyserer løbende indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram, og hvert kvartal bliver indberetningerne gennemgået og vurderet af et vaccinationspanel nedsat af Sundhedsstyrelsen. Panelet består af en række eksperter fra relevante kliniske miljøer. Her gennemgår vi resultaterne for 3. kvartal Da der har været en del fokus på bivirkninger relateret til HPV-vaccinen, er gennemgangen delt to afsnit: 1. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til vacciner fra børnevaccinationsprogrammet ekskl. HPV-vaccinen. 2. En gennemgang af bivirkningsindberetninger relateret til HPV-vaccinen. Gennemgangen omfatter både primære vaccinationer i børnevaccinationsprogrammet samt re-vaccinationer (booster). Bivirkningsindberetninger om vacciner i børnevaccinationsprogrammet 3. kvartal 2014 I 3. kvartal 2014 modtog Sundhedsstyrelsen i alt 60 indberetninger om vacciner, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet (indberetninger om HPV-vaccinen er ikke talt med), hvoraf 29 blev klassificeret som alvorlige 1. Tabel 1a viser, hvor mange indberetninger der blev klassificeret som alvorlige, og hvor mange der blev klassificeret som ikke-alvorlige. Vaccine Alvorlige Ikke alvorlige Total Ditekipol booster Ditekipol/act-hib Ditekipol/act-hib / m-m-rvaxpro Ditekipol/act-hib / m-m-rvaxpro / prevenar Ditekipol/act-hib / prevenar Infanrix hexa Infanrix hexa / prevenar M-m-rvaxpro Pneumovax Prevenar Priorix Totalt Tabel 1a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed. 1 En indberetning er alvorlig, hvis en eller flere af bivirkningerne er alvorlige. En alvorlig bivirkning er karakteriseret som en bivirkning, der er dødelig, livstruende, kræver hospitalsindlæggelse eller forlængelse af hospitalsindlæggelse, eller som resulterer i vedvarende eller betydelig invaliditet eller uarbejdsdygtighed, eller som er en medfødt anomali eller fødselsskade.

4 4 Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger I vurderingen af de alvorlige indberetninger kigger vi på, om der skønnes at være en sammenhæng med vaccinen. Resultatet af kausalitetsvurderingen er inddelt i følgende tre kategorier: Mulig Mindre sandsynlig Ikke muligt at vurdere ud fra de foreliggende oplysninger Vaccine Beskrivelse af bivirkningen Vurderingen og begrundelse af kausaliteten DiTeKiPol booster Anafylaksi Få oplysninger, men da anafylaksi er en velkendt bivirkning skønnes en sammenhæng som mulig DiTeKiPol-Act Hib Infanrix Hexa Pneumovax Fire tilfælde af vaccinesvigt (patienterne fik kighoste) En patient blev kortvarig indlagt med urticaria Smerter og parese af arm, måske efter allergisk reaktion Tabel 1b: Beskrivelse af bivirkninger som beskrevet i de alvorlige indberetninger samt vurdering af kausaliteten. Alle er vaccineret tre gange. Det er kendt, at vaccinen ikke beskytter 100 %. Er en kendt og dermed mulig bivirkning til vaccinen Lokale reaktioner er velkendte og der er tæt tidsmæssig sammenhæng, hvorfor en sammenhæng skønnes mulig. Derudover er der i alt 22 indberetninger om granulomer og aluminiumsallergi. I langt de fleste tilfælde tilskrives disse til DiTeKiPol-Act Hib, men Prevenar13 (10) og MMR VaxPro (1) nævnes også i nogle af disse indberetninger. Alle disse skønnes som mulige bivirkninger til en aluminiumsholdig vaccine. Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger I de ikke alvorlige indberetninger er der også beskrevet flere tilfælde af granulomer eller noduli (15). Derudover er der primært beskrevet andre kendte bivirkninger, som fx let feber og rødme på injektionsstedet. Konklusion Vi modtog i 3. kvartal 2014 i alt 60 indberetninger, der vedrørte vacciner fra børnevaccinationsprogrammet (ekskl. HPV-vaccinen). 29 blev klassificerede som alvorlige, og i 22 af indberetningerne er beskrevet aluminiumsallergi og dannelse af granulomer. I mange af de ikke alvorlige indberetninger er ligeledes beskrevet granulomer. Der er ingen nye data, der rykker ved balancen mellem fordele og risici, derfor vurderer Sundhedsstyrelsen fortsat, at fordelene ved vaccinerne opvejer de mulige risici.

5 5 Indberetninger om HPV-vaccinen fra 3. kvartal 2014 I 3. kvartal 2014 modtog Sundhedsstyrelsen i alt 30 indberetninger om HPV-vaccinen, hvoraf 14 blev klassificeret som alvorlige. Tabel 2a viser, hvor mange indberetninger om bivirkninger relateret til HPV-vaccinen, som blev klassificerede som alvorlige, og hvor mange der blev klassificerede som ikke alvorlige. Vaccine Alvorlige Ikke alvorlige Total HPV-vaccine Tabel 2a. Indberetningernes fordeling på alvorlighed. Antal solgte doser og antal bivirkningsindberetninger for årene HPV-vaccine Til 30. september Total 2014 Antal indberetninger Antal alvorlige Antal solgte doser Tabel 2b. Antallet af bivirkningsindberetninger vedrørende HPV-vaccinen modtaget i perioden 2009 til 30. september 2014, fordelt på alvorlige og ikke alvorlige indberetninger. Antal solgte doser i Danmark er ligeledes vist. (Vær opmærksom på, når Sundhedsstyrelsen modtager supplerende oplysninger, kan det medføre ændringer. Det betyder, at der kan være mindre forskelle i kumulerede tal fra tidligere publikationer og ovennævnte.) Aldersfordeling HPV-vaccinen er den eneste vaccine, der indgår som en del af det danske børnevaccinationsprogram og samtidig tilbydes gratis til kvinder uden for børnevaccinationsprogrammet. Kvinder fra fødselsårgangene fik fra august 2012 frem til udgangen af 2013 tilbud om gratis vaccination. Siden 1. januar 2014 er HPV-vaccinen blevet tilbudt til kvinder fra fødselsårgangene Disse årgange er tidligere blevet tilbudt HPV-vaccine. Tilbuddet gælder frem til udgangen af Tabel 2c viser aldersfordelingen for de piger/kvinder, vi modtog bivirkningsindberetninger om i 3. kvartal. Antal indberetninger, hvor personen er under 18 år Antal indberetninger, hvor personen er 18 år eller derover Antal indberetninger, hvor alderen er ukendt Tabel 2c. Alder på de piger/kvinder, der er indberettet bivirkninger om.

6 6 Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger om HPV-vaccinen (alle Gardasil ) Beskrivelse af bivirkningen Bilateral stasepapil, paræstesier, tinnitus (nu i habitualtilstand) Multiple symptomer med paræstesier mm. Epilepsi opstået en måned efter vaccination Multiple symptomer med svimmelhed mm. Multiple symptomer POTS POTS Multiple symptomer med smerter og synkoper gennem længere tid Multiple symptomer med smerter, angst mm. Dissemineret sklerose Dissemineret sklerose Multiple symptomer med ondt i maven, svimmelhed mm. Vaccineret med influenzavaccine og Gardasil : efterfølgende haft spontan abort og udviklet dissemineret sklerose Vurderingen og begrundelse af kausaliteten Symptomerne kom kort tid efter afsluttet vaccination. Ekstensivt udredt. Fra litteraturen er det kendt at infektioner og andre vacciner kan forårsage lidelsen, hvorfor en sammenhæng skønnes som mulig. Patienten har fået stillet diagnosen Post Traumatisk Stress Syndrom, og en sammenhæng skønnes derfor som mindre sandsynlig. Epilepsi er en relativ hyppig lidelse. Der er ikke fundet sammenhæng mellem epilepsi og vaccinen i epidemiologiske studier*, hvorfor en sammenhæng skønnes mindre sandsynlig. På baggrund af manglende diagnose og manglende oplysninger er en det ikke muligt at vurdere en eventuel kausalitet I det aktuelle tilfælde er symptomerne først opstået et år efter vaccinationen. I indberetningen er beskrevet, at patienten havde en Epstein Bar Virus infektion, der udløste symptomerne. Det skønnes derfor mindre sandsynligt, at det er vaccinen, der har forårsaget symptomerne. Symptomer opstod i forbindelse med vaccination. Det skønnes muligt med en sammenhæng Der er symptomer forenelige med autonom dysfunktion, men en diagnose foreligger ikke. Med den nuværende evidens er det ikke muligt at vurdere, om der en kausal sammenhæng. Der er tale om uspecifikke symptomer. Patienten havde også en anden sygdom. På det foreliggende er det ikke muligt at vurdere en eventuel kausalitet. Symptomerne opstod tre måneder efter vaccinationen. Da epidemiologiske studier* ikke finder sammenhæng mellem vaccinen og sygdommen, skønnes en sammenhæng mindre sandsynlig Diagnosen blev stillet hos en kvinde, der allerede havde symptomer før vaccinationen. Sammenholdt med at epidemiologiske studier* ikke finder sammenhæng mellem vaccinen og lidelsen, skønnes en sammenhæng mindre sandsynligt. Symptomerne opstod ca. tre måneder efter afsluttet vaccinationsserie. Patienten er udredt, men en endelig diagnose er ikke stillet. På det foreliggende er det ikke muligt at vurdere en eventuel kausalitet. Spontan abort er relativt hyppig i baggrundsbefolkningen. Der er i litteraturen ikke evidens for, at vaccinerne skulle kunne fremkalde dette. Dissemineret sklerose blev diagnosticeret over to år efter sidste Gardasil -vaccination, og da epidemiologiske studier* ej heller finder sammenhæng mellem vaccinen og lidelsen, skønnes en sammenhæng derfor mindre sandsynlig

7 7 Medfødt lidelse: myelomeningocele huddækket Multiple symptomer med smerter, træthed mm. Tabel 2d: Beskrivelse af bivirkninger i de alvorlige indberetninger samt vurderingen af kausaliteten. *Arnheim-Dahlstrøm et al BMJ Moderen havde afsluttet Gardasil -vaccinationer ca. fire måneder før graviditet. Der er ikke noget i litteraturen, der påviser fosterskadelige virkninger af Gardasil, selv når vaccinen gives i starten af graviditeten. I dette tilfælde er vaccinen givet længe inden graviditeten og en sammenhæng skønnes som mindre sandsynligt. Der er trods flere undersøgelser ikke stillet en diagnose. På det foreliggende er det ikke muligt at vurdere en eventuel sammenhæng med vaccinen. Gennemgang af de ikke alvorlige indberetninger Blandt de ikke alvorlige indberetninger sås et noget blandet billede, men hyppigst var symptomer relateret til nervesystemet som fx hovedpine, svimmelhed, besvimelse mm, også lokale reaktioner på injektionsstedet er indberettet. Konklusion Vi modtog i alt 30 indberetninger, der vedrørte HPV-vaccinen i 3. kvartal blev klassificeret som alvorlige. De alvorlige indberetninger er blevet kausalitetsvurderet, og kun for få af dem, er det vurderet, at der er en kausal sammenhæng. Der er indberetninger om patienter, der fik epilepsi eller dissemineret sklerose som formodede bivirkninger til HPV-vaccination, men flere epidemiologiske undersøgelser viser, at der ikke er en sammenhæng. De ikke alvorlige indberetninger beskriver hovedsageligt hovedpine og svimmelhed. Der er ingen nye data, der rykker ved balancen mellem fordele og risici, derfor vurderer Sundhedsstyrelsen fortsat, at fordelene ved HPV-vaccinen opvejer de mulige risici. Fortsat fokus på overvågning af POTS og CRPS EU s bivirkningskomité (PRAC) har i starten af december afsluttet en rutinemæssig årlig gennemgang af sikkerheden ved Gardasil. Konklusionen fra EU s bivirkningskomité er, at forholdet mellem fordele og risici ved vaccinen fortsat er gunstigt. Det betyder, at fordelene ved HPV-vaccinen, som kan forebygge udvikling af livmoderhalskræft, fortsat opvejer de ulemper, der kan være forbundet med vaccination og risikoen for bivirkninger. I den seneste gennemgang af sikkerheden ved Gardasil er den mulige sammenhæng mellem HPV-vaccinen og POTS 1 og CRPS 2 blevet grundigt vurderet. Bivirkningskomiteen har konkluderet, at det på nuværende tidspunkt hverken er muligt at be- eller afkræfte, om der er en kausal sammenhæng mellem vaccination med Gardasil og forekomsten af henholdsvis POTS og CRPS. POTS og CRPS skal derfor overvåges nøje i forbindelse med kommende gennemgange af sikkerheden ved Gardasil, og der er iværksæt et særligt tiltag i form af et nyt spørgeskema, som skal sikre opfølgning på bivirkningsindberetninger, hvor symptomer kunne tyde på POTS eller CRPS. På verdensplan er der registreret i alt 66 indberetninger om POTS som formodet bivirkning efter vaccination med HPV-vaccinen 3. Størstedelen af indberetningerne stammer fra Danmark og USA. Antallet af indberettede tilfælde af 1 Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom 2 Complex regional pain syndrome. 3 Tallet er opgjort pr. 30. september 2014.

8 8 CRPS er 47 på verdensplan. Én indberetning om CRPS stammer fra Danmark. Der er flere forhold, som vanskeliggør vurderingen af en mulig kausal sammenhæng mellem henholdsvis HPV-vaccinen og POTS og HPV-vaccinen og CRPS. Det skyldes blandt andet, at POTS og CRPS er relativt nye diagnoser, hvor symptombilledet varierer. Dertil kommer, at der i befolkningen er en baggrundsforekomst af POTS og CRPS, at baggrundshyppigheden er ukendt, samt at årsagsmekanismerne ikke er klarlagt. Det er således vanskeligt at vurdere en mulig sammenhæng mellem HPV-vaccinen og henholdsvis POTS og CRPS på nuværende tidspunkt. POTS og CRPS skal derfor overvåges nøje i forbindelse med kommende gennemgange af sikkerheden ved Gardasil. Indberetninger om formodede bivirkninger relateret til influenzavaccine Det er sæson for influenza. Sundhedsstyrelsen vil derfor løbende offentliggøre indberetninger om formodede bivirkninger relateret til influenzavaccinerne fra denne sæson samt vores vurdering af de indberettede alvorlige bivirkninger. Denne sæsons vacciner Der vaccineres i år med to vacciner (Fluarix og Vaxigrip) fra to forskellige producenter. Begge vacciner indeholder bestanddele af inaktiveret influenzavirus og anses for ligeværdige til beskyttelse mod influenza. Gratis influenzavaccination til risikogrupper Som vanligt starter influenzasæsonen 2014/ oktober og tilbuddet om gratis vaccination til særlige risikogrupper 1, som Sundhedsstyrelsen anbefaler at blive vaccineret, træder i kraft. De gratis vaccinationer skal foretages i perioden fra 1. oktober 2014 til udgangen af For gravide og for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog inden 1. marts Indberetninger om influenzavaccine i perioden 1. august til 30. november I denne opgørelse har vi analyseret indberetninger om mulige bivirkninger til influenzavaccine fra perioden 1. august til 30. november Det drejer sig om i alt 35 indberetninger. Der er ikke inkluderet salgstal i denne opgørelse, da det først er muligt at få tal for solgte doser af de aktuelle vacciner primo Sundhedsstyrelsen anbefaler, at følgende personer vaccineres: Personer over 65 år, personer, der har en kronisk sygdom, Svært overvægtige, der har et BMI over 40, gravide, der er mere end 12 uger henne. Derudover kan personer med immundefekt og deres husstandskontakter også blive vaccineret gratis. Se bekendtgørelse nr. 962 om gratis influenzavaccination til visse persongrupper af 27. august 2014.

9 9 Indberetninger Sundhedsstyrelsen modtog i perioden i alt 35 indberetninger. Ni af disse blev klassificeret som alvorlige. Gennemgang og vurdering af de alvorlige indberetninger I vurderingen af de alvorlige indberetninger kigger vi på, om bivirkningen skønnes at have sammenhæng med vaccinen. Resultatet af kausalitetsvurderingen er inddelt i følgende tre kategorier: Mulig Mindre sandsynlig Ikke muligt at vurdere ud fra de foreliggende oplysninger Vaccine Beskrivelse af bivirkningerne Vurdering og begrundelse af kausaliteten Vaxigrip Anafylaktisk (shock) reaktion Hændelsen er sparsomt beskrevet, og det har ikke været muligt at få flere oplysninger. Når influenzavaccine administreres, kan der opstå en anafylaktisk reaktion, og kausaliteten vurderes derfor som mulig. Vaxigrip En patient fik smerter og nedsat bevægelighed i venstre skulder (frossen skulder) i relation til vaccinationen. Ti måneder efter vaccinationen havde patienten trods fysioterapi stadig nedsat bevægelighed i skulderen. Undersøgelser viste efterfølgende, at patienten havde periarthrose i det aktuelle led og tendinopati i venstre m. supraspinatus. Det er fra litteraturen kendt, at forkert administration af vaccinen kan medføre, at der opstår skulderskader. Kausaliteten vedrørende periarthrosen vurderes derfor som mulig. Det skal bemærkes, at det i indberetningen ikke er angivet, at administrationen er sket forkert, og at frossen skulder er en almindeligt forekommende lidelse.

10 10 Vaxigrip Vaxigrip Influenzavaccine 3 /Gardasil En patient blev to timer efter vaccination utilpas med udtalt kvalme og opkastninger. Dette fortsatte i flere dage, og patienten blev indlagt på hospitalet på grund af dehydrering. Der blev ikke undersøgt for andre infektiøse agens. Få dage efter vaccination fik en patient dyskinesier og brystsmerter, og en uge efter udviklede patienten paræstesier i fødderne. EKG og KAG viste, at patienten ikke havde iskæmi. Patienten havde uger efter vaccinationen stadig neurologiske symptomer og let trykken for brystet. En borger blev for tre år siden vaccineret med Gardasil samt influenzavaccine. I de forløbne tre år har borgeren fået symptomer fra mange organsystemer, herunder bl.a. tidlig overgangsalder, nedsat libido, træthed, hovedpine, psykiatriske symptomer som angst og depression, muskelsvaghed, hæmorider, væskefyldte poser under øjnene appetitløshed, nældefeber mv. Symptomerne opstod umiddelbart efter, at patienten var vaccineret. Almen utilpashed er en velkendt bivirkning til vaccinen. Det er i litteraturen ikke beskrevet, at der kan opstå så udtalt kvalme og opkastning efter vaccination med Vaxigrip at det fører til dehydrering Det skønnes mere sandsynligt, at symptomerne kvalme og opkastning skyldtes en gastroenteritis, som er almindeligt forekommende. Kausaliteten vurderes derfor som mindre sandsynlig. Der er tidsmæssig sammenhæng mellem bivirkningerne og vaccinationen, og der er efter markedsføringen af vaccinen indberettet tilfælde af neurologiske forstyrrelser. Kausaliteten vurderes som mulig for de neurologiske bivirkninger. Brystsmerter er ikke tidligere beskrevet som bivirkning til vaccinen. Nogle af de indberettede bivirkninger er kendte symptomer efter influenzavaccination, fx hovedpine, appetitløshed og træthed. Disse symptomer forsvinder normalt uden behandling i løbet af et par dage. Efter vaccination med Gardasil, er det ligeledes kendt, at man kan få fx forbigående hovedpine og urticaria. Der findes i litteraturen ikke holdepunkter for, at influenza- eller Gardasil vaccine kan forårsage et symptomkompleks, som beskrevet i indberetningen. Nogle af de indberettede symptomer kan skyldes overgangsalder og de hormonelle forandringer, der følger. Kausaliteten vurderes derfor som mindre sandsynlig. Tabel1: Beskrivelse af bivirkninger i de alvorlige indberetninger samt vurderingen af kausaliteten. 3 Det er ikke opgivet hvilken vaccine, der er anvendt.

11 11 Vaxigrip En patient oplevede i forbindelse med vaccination en forværring af eksisterende atrieflimren. Det var også sket ved en tidligere vaccination. Forværringen optrådte et døgns tid efter vaccinationen. Anfaldene var kraftige og varede 3-4 timer. I de følgende fire uger efter vaccinationen kom anfaldene oftere og var kraftigere end vanligt, men de tog af over tid. I tiden omkring vaccinationen fik patienten halsbetændelse. Der er tidsmæssig sammenhæng med anfald og vaccination, og det vurderes, at forværringen i anfaldet kan være udløst af vaccinationen. Vaccinationen vurderes derfor til at være medvirkede årsag til forværringen og kausaliteten som mulig Vaxigrip Vaxigrip Fluarix Samme dag patienten blev vaccineret fik vedkommende et voldsomt udslæt på hele kroppen. Patienten var også i behandling med penicillin. IgE for penicillin har efterfølgende vist sig at være negativ. En kvinde udviklede få måneder efter vaccination symptomer på dissemineret sklerose Et barn udviklede tre uger efter vaccination erythema nodosum. Der er tidsmæssig sammenhæng mellem vaccinationen og udslættet. Generaliserede hudreaktioner, der omfatter kløe, urticaria eller uspecifikt udslæt er tidligere indberettet efter markedsføringen af vaccinen, og kausaliteten vurderes derfor som mulig. Der er videnskabelige artikler, som afkræfter en sammenhæng mellem influenzavaccination og dissemineret sklerose, hvorfor kausaliteten vurderes som mindre sandsynlig Erthema nodsum er en uspecifik immunologisk reaktion og oftest idiopatisk, men kan ses efter fx Streptokokinfektioner, Yersenia, TB og andre infektioner samt inflammatoriske tarmsygdomme og medikamenter. Erythema nodosum er kasuistisk beskrevet efter andre vacciner, men ikke efter influenzavaccine. Det kan ikke helt udelukkes, at vaccinen kan fremprovokere erythema nodosum, men da der i litteraturen ikke er påvist evidens for en sammenhæng skønnes kausaliteten som mindre sandsynlig. Tabel1: Beskrivelse af bivirkninger i de alvorlige indberetninger samt vurderingen af kausaliteten.

12 12 Gennemgang af de ikke alvorlige I de ikke alvorlige indberetninger er hovedsageligt beskrevet tilfælde af myalgier, atralgier, feber, træthed, svimmelhed mv. i forbindelse med vaccinationen. Der er også en del indberetninger, der omhandler lokale reaktioner på injektionsstedet. De fleste af disse bivirkninger er kendte bivirkninger til influenzavaccination, og disse reaktioner forsvinder sædvanligvis uden behandling i løbet af 1-2 dage. Konklusion Sundhedsstyrelsen har i perioden 1. august til 30. november 2014 i alt modtoget 35 indberetninger om formodede bivirkninger relateret til sæsons influenzavacciner. Ni blev klassificeret som alvorlige. I de alvorlige indberetninger er beskrevet forskellige symptomer, som fx anafylaktisk shock, frossen skulder, udtalt kvalme og opkast, paræstesier mv. De alvorlige indberetninger er kausalitetsvurderet, og i fem tilfælde har vi vurderet en sandsynlig sammenhæng med vaccinen. I de ikke alvorlige indberetninger er hovedsagelig beskrevet kendte bivirkninger, som fx arthalgier og myalgier. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene ved influenzavaccinerne opvejer de mulige risici. Analyse af indberetninger om formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med anvendelse af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler Indledning Sundhedsstyrelsen udarbejdede på anmodning fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse i august 2013 en Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Hovedformålet med planen er at øge kvaliteten, sikkerheden og trygheden ved medicinsk igangsættelse af fødsler. Det fremgår bl.a. af planen, at der i gennemføres tværgående analyser af indberettede formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinsk igangsættelse af fødsler. Ved medicinsk igangsættelse af fødsler anvendes lægemidler af typen prostaglandin (misoprostol og dinoproston) eller syntetisk hypofysehormon (oxytocin). Oxytocin gives som drop og anvendes primært til igangsættelse, hvor fostervandet er gået, men kvinden ikke har fået veer, eller som vestimulation når fødslen er gået i gang. Prostaglandiner kan indtages oralt, eller de kan indføres som stikpille vaginalt. Metode Denne artikel omhandler resultatet af den første tværgående analyse af de indberettede formodede bivirkninger 1 og rapporterede utilsigtede hændelser 2, som er registreret i henholdsvis Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase og i Patientombuddets database over utilsigtede hændelser, Dansk Patientsikkerhedsdatabase (DPSD). Der er søgt på indberetninger og utilsigtede hændelser vedrørende dinoproston, misoprostol og oxytocin modtaget i Analysen er udarbejdet i et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Patientombuddet. 1 Ved en bivirkning til et lægemiddel til mennesker forstås en skadelig og utilsigtet reaktion på et lægemiddel, jf. bekendtgørelse nr. 381 af 9. april 2014 om indberetning af bivirkninger ved lægemidler mm.. 2 Ved utilsigtede hændelser forstås på forhånd kendte og ukendte hændelser og fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende, men forinden blev afværget eller i øvrigt ikke indtraf på grund af andre omstændigheder jf. bekendtgørelse nr. 1 af 3. januar 2011 om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet mv..

13 13 Resultat Der er i alt identificeret 30 fødselsforløb, hvor der er indberettet formodede bivirkninger i Sundhedsstyrelsens bivirkningsdatabase. I DPSD er i alt identificeret 37 utilsigtede hændelser med relation til et fødselsforløb. Nogle af disse kan være dubletter til de indberettede bivirkninger, men på grund af anonymiteten i forhold til rapporterne om de utilsigtede hændelser, er det ikke muligt at be- eller afkræfte dette. Ved gennemgang af de enkelte indberetninger om formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser, er følgende fem problemstillinger identificeret: 1. Der er indberettet formodede bivirkninger og rapporteret utilsigtede hændelser, hvor misoprostol er administreret i større doser end beskrevet i anbefalingerne af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi Der er modtaget indberetning om formodede bivirkninger i form af uterusruptur og utilsigtede hændelser med hyperstimulation hos kvinder, der tidligere har fået foretaget kejsersnit, og som i forbindelse med en senere graviditet er blevet igangsat med vestimulerende lægemidler. 3. Der er modtaget indberetninger om formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser angående hyperstimulation af uterus opstået hos gravide, der midlertidigt er hjemsendt, efter de har fået misoprostol på hospitalet. 4. Der er rapporteret utilsigtede hændelser med eksempler på forkert dosering af oxytocin. 5. Der er rapporteret utilsigtede hændelser vedrørende problemer med anvendelse af droppet i forbindelse med administration af oxytocin. Ad 1) Administration af misoprostol i større doser end anbefalet Der er modtaget indberetninger om formodede bivirkninger samt rapporterede utilsigtede hændelser om bl.a. hyperstimulation af uterus og påvirket hjertelyd hos fosteret efter vaginal administration af lægemidler med misoprostol, hvor doseringen har været større end det anbefalede. Der er flere indberetninger om kvinder, der har modtaget 50ug misoprostol vaginalt, som er større end den anbefalede startdosis. Ifølge gældende guideline for Igangsættelse af fødsel 4 udarbejdet af Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi (DSOG) er det anbefalede regime for vaginalt administreret misoprostol 25ug hver 4. time. Misoprostol doseres minimum 2 gange i døgnet, og maksimalt 4 gange i døgnet før fødsel. Det anbefalede regime for vaginalt administreret misoprostol bør ikke forveksles med regimet for oralt administreret misoprostol, som under normale forhold gives i doseringen 50ug hver 4. time og maximalt 4 gange i døgnet. Ad 2) Igangsættelse af fødsel hos kvinder, der tidligere har fået foretaget kejsersnit Der er modtaget indberetninger om formodede bivirkninger hos kvinder, som tidligere har fået foretaget kejsersnit, og som har fået uterusruptur efter administration af dinoproston efterfulgt af oxytocin til igangsættelse af en senere fødsel. I andre tilfælde er der set hyperstimulation uden uterusruptur. 3 Igangsættelse af fødsel (2013). DSOG Sandbjerg Guideline 4 Igangsættelse af fødsel (2013). DSOG Sandbjerg Guideline

14 14 Der er i denne gruppe også modtaget utilsigtede hændelser, hvor fødslen er igangsat med misoprostol, selv om det i henhold til nedenstående guideline ikke må anvendes. I henhold til guideline for Sectio antea 5 udarbejdet af DSOG kan kvinder, der tidligere har fået foretaget ikke-klassisk kejsersnit, dvs. lavt tværsnit, tilbydes igangsættelse af fødslen med oxytocin efter vandafgang uden veer og under nøje observation i afdelingen. Igangsættelse af fødsel med dinoproston anbefales kun i specielle tilfælde og under nøje overvågning. Ad 3) Midlertidig hjemsendelse efter administration af misoprostol på hospitalet Der er modtaget indberetninger om formodede bivirkninger og rapporter om utilsigtede hændelser hos kvinder, der efter administration af misoprostol til igangsættelse af fødsel er blevet sendt midlertidigt hjem, og efterfølgende har oplevet hyperstimulation af uterus i hjemmet. Ad 4) Forkert dosering af oxytocin I de rapporterede utilsigtede hændelser er beskrevet flere fejl i forbindelse med opblandingen af oxytocin i saltvand samt fejl i forbindelse med programmering af pumpernes infusionshastigheder, hvilket medførte, at de gravide kvinder fik en for høj dosis oxytocin, og dermed oplevede hyperstimulation af uterus. I flere af hændelserne er beskrevet, at regionerne har udsendt nye retningslinjer omkring blandingsforhold og infusionshastigheder, hvilket har skabt forvirring. I produktresumeet for Syntocinon er der udførligt beskrevet dosering og indgivelsesmåde ved igangsættelse af fødsler, og der henvises hertil. Ad 5) Problemer med oxytocindrop Der er i flere rapporter om utilsigtede hændelser beskrevet problemer med anvendelse af infusionsudstyret i forbindelse med administration af oxytocin. Det er tale om generelle problematikker, som vedrørte brugerfejl af det medicinske udstyr, og problemerne er således ikke specifikt relateret til oxytocin. Der er eksempelvis flere hændelser, hvor oxytocin og saltvand blev givet sideløbende, og oxytocin løb over i saltvandsposen. Der er også beskrevet en hændelse, hvor en klemskrue fejlagtigt ikke var blevet lukket, så den gravide kvinde fik hyperstimulation af uterus. I en anden utilsigtet hændelse er beskrevet, at dropslangen ikke blev sat ordentligt ind i infusionspumpen, hvilket resulterede i for hurtig infusion i den gravide kvinde. Diskussion og konklusion Der er indberettet forskellige typer af utilsigtede hændelser og formodede bivirkninger i forbindelse med brug af vestimu-lerende lægemidler til igangsættelse af fødsler. Disse omhandler specielt hyperstimulation af uterus i forbindelse med, at der er givet doser af misoprostol til vaginal administration, som er højere end de anbefalede. Der er også beskrevet hyperstimulation af uterus oplevet efter midlertidig hjemsendelse fra hospitalet. Der er ligeledes indberetninger om gravide kvinder, som tidligere havde født ved kejsersnit, der oplevede hyperstimulation af uterus eller uterusruptur efter medicinsk igangsættelse af en fødsel. De rapporterede utilsigtede hændelser vedrørte derudover også problematikker relateret til opblanding af medicinen samt betjeningsproblemer med udstyr til administration af medicinen. Sundhedsstyrelsen vurderer fortsat, at fordelene ved brug af vestimulerende lægemidler til igangsættelse af fødsler opvejer de mulige risici. Sundhedsstyrelsen fortsætter i henhold til Planen for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsætning af fødsler arbejdet med at overvåge og føre tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler i tæt samarbejde med alle interessenter, herunder Danske Regioner, DSOG, Jordmoderforeningen, Statens Serum Institut og Patientombuddet. 5 Sectio antea (2013). DSOG, Sandbjerg Guideline

15 15 Antihistaminet promethazin (Phenergan m.fl.) er nu receptpligtigt Sundhedsstyrelsen har, efter en nyere vurdering af sikkerheden ved brug af promethazin til blandt andet allergiske sygdomme, transportsyge og søvnløshed, ændret medicinens status fra håndkøbsmedicin til receptpligtig medicin. Receptpligten gælder for både Phenergan promethazin ERA filmovertrukne tabletter 25mg 100 stk. og Phenergan oral opløsning 1mg/ml til børn fra 2 år. Receptpligten trådte i kraft den 8. december Der har i længere tid været bekymring for promethazins misbrugspotentiale, som nu også har vist sig i praksis. Skærpet fokus på sikkerheden ved brug promethazin efter henvendelse fra apoteker Det var en henvendelse fra en apoteker, der skærpede vores fokus på brugen af promethazin. I Nyt Om Bivirkninger december 2012 gjorde vi opmærksom på vores skærpede overvågning på promethazin og opfordrede til at indberette mistanke om overforbrug eller misbrug af medicin. Vi fik efterfølgende en ny indberetning om mistanke om misbrug af promethazin og blev samtidig opmærksomme på, at Giftlinjen også havde fået flere henvendelser om uhensigtsmæssig brug af promethazin. Sundhedsstyrelsen indgik derfor et samarbejde med Giftlinjen om at identificere mulige sikkerhedsproblemer i forbindelse med brugen af promethazin. Baggrunden for at promethazin nu er receptpligtig Vi identificerede fire alvorlige sikkerhedsproblemer forbundet med brugen af Phenergan promethazin ERA filmovertrukne tabletter 25 mg 100 stk.: 1. Misbrug af større doser end de anbefalede 2. Alvorlige bivirkninger ved brug af anbefalet dosis 3. Alvorlige interaktioner med psykofarmaka 4. Udtalt sedativ effekt til fare for trafiksikkerheden Ad 1) Misbrug af større doser end de anbefalede Inden for en syvårig periode ( ) er salget af promethazin mere end fordoblet, og håndkøb af promethazin udgør to tredjedele af det samlede salg. I samme periode fik Giftlinjen 212 henvendelser om overdosering af Phenergan og Promethazin ERA. 25 af disse henvendelser drejede sig om misbrug, mens 182 henvendelser drejede sig om selvmordsforsøg 1. Antallet af henvendelser til Giftlinjen om promethazin er eksploderet inden for de sidste år fra to henvendelser i 2006 (aug.-dec.) og 14 henvendelser i 2007 til 170 henvendelser i 2014 (jan-sep.). Ad 2) Alvorlige bivirkninger ved brug af anbefalet dosis Der er risiko for alvorlige bivirkninger ved brug af promethazin. Både i medicinens produktresumé og i litteraturen er der beskrevet tilfælde af alvorlige bivirkninger efter brug af promethazin inden for anbefalet anvendelse. Af produktresumeet for Phenergan fremgår det, at der kan forekomme ekstrapyramidale bivirkninger, muskelkramper og tics-lignende trækninger i hoved og ansigt 2. I litteraturen er der også beskrevet malignt neurolepticasyndrom 3. Derfor er det vigtigt, at læger er opmærksomme på de første symptomer på alvorlige bivirkninger og omgående 1 Dalhoff K, Askener G. Promethazine used as a recreational drug in Denmark. Basic & Clinical 115, Issue Supplement s1, Article first published online: 23 jun Sundhedsstyrelsens produktresumé for Phenergan, filmovertrukne tabletter 25 mg af 8. december Chan-Tack KM. Neuroleptisk malignant syndrome due to promethazine. South Med J. Oct: 92 (10): Sundhedsstyrelsens produktresumé for Phenergan filmovertrukne tabletter af 8. december 2014

16 16 seponerer promethazin og eventuelle andre dopaminantagonister. Ad 3) Alvorlige interaktioner med psykofarmaka Promethazin interagerer med flere typer psykofarmaka. Det kan forstærke den sederende virkning af anxiolytika, antipsykotika, hypnotika og alkohol, øge MAO-hæmmeres kardiotoksicitet samt forstærke cykliske antidepressivas antikolinerge virkning og nedsætte effekten af kolinesterasehæmmere. Derudover kan MAO-hæmmere forstærke promethazins antikolinerge bivirkninger i op til 14 dage, efter behandlingen er seponeret 4. Flere af de henvendelser Giftlinjen har modtaget om overdosering, drejer sig om personer, som er i samtidig behandling med anden medicin overvejende benzodiazepiner men også antipsykotika og antidepressiva. Et fortsat brug af medicinen i terapeutiske doser uden vejledning fra læge er problematisk ikke kun på grund af risikoen for misbrug, men også på grund af medicinens interaktionspotentiale med andre psykofarmaka. Ifølge produktresumeet kan medicinen også forværre symptomerne hos patienter med søvnapnø, astma, bronkitis eller bronkiektasi, fordi medicinen kan fortykke eller udtørre lungesekreter og forringe eksporation. Derfor skal der udvises forsigtighed ved brug af medicinen til denne patientpopulation. Ligesom medicinen også skal anvendes med forsigtighed til patienter med epilepsi 4. Ad 4) Udtalt sedativ effekt til fare for trafiksikkerheden Promethazin har en halveringstid på 5-14 timer 4. På grund af promethazin s udtalte sederende effekt og lange halveringstid, bør patienter blive rådgivet af en læge om føring af motorkøretøjer før opstart af behandling med promethazin. I IRF s seneste gennemgang af regler for medicin og trafik er det beskrevet, at antihistaminer har forskellig sedativ effekt, og effekten på de kognitive funktioner varierer mellem forskellige patienter fx er promethazin betydeligt sederende, og der bør nedlægges kørselsforbud i forbindelse med indtag. Læs IRF s gennemgang: Trafik og lægemidler Phenergan oral opløsning 1 mg/ml til børn fra 2 år og risiko for alvorlige bivirkninger ved brug af anbefalet dosis Promethazin er kontraindiceret til børn under 2 år i Danmark på grund af risikoen for fatal respirations depression 6. I det amerikanske produktresumé er det beskrevet, at administration af Phenergan skal ske med forsigtighed på grund af potentiel fatal respirationsdepression også hos børn over 2 år. Det ses også, når medicinen tages med anden medicin, der undertrykker respirationen 7. Ifølge et studie vil de fleste børn, som modtager de anbefalede doser, opleve bivirkninger. De mest almindelige bivirkninger er sedation og manglende evne til at koncentrere sig. Ved anbefalede doser er der også set tilfælde af hallucination, krampetrækninger og encefalopati 8. Hos børn, især febrile børn, er der set ekstrapyramidale bivirkninger. Der er beskrevet akutte dystonier, som ubehandlet kan være pinefulde og ved påvirkning af larynxmuskulaturen kan det være fatalt 9, 10. På grund af medicinens risikoprofil bør ordinering ske hos lægen. 4 Sundhedsstyrelsens produktresumé for Phenergan filmovertrukne tabletter af 8. december Sundhedsstyrelsens produktresume for Phenergan oral opløsning af 8. december Hickson GB, Altemeier WA, Clayton E. Should Promethazine in Liquid Form Be Available Without Prescription? Pediatric 1990; 86: DeGrandi T, Simon JE. Promehtazine-induced dystonic reaction. Pedatri Emerg Care Jun: 3(2): Darwish H, Grant R, Haslem R, Roth S. Promethazine-induced acute dystonic reactions. Am J Dis Child, 1980 Oct: 134(10): 990-1

17 17 Indberetning i Danmark om Phenergan oral opløsning 1 mg/ml til børn fra 2 år I den danske bivirkningsdatabase er indberettet et tilfælde, hvor en to-årig oplever bivirkninger som gråd, nervøsitet, næseblod, unormal vejrtrækning og snorken samt frygt efter indtagelse af medicinen. Henvendelser til Giftlinjen om Phenergan oral opløsning 1 mg/ml til børn fra 2 år Giftlinjen har i alt fået fem henvendelser, der omhandler børn, som har fået Phenergan oral opløsning 1 mg/ml. To af disse henvendelser omhandler alvorlige overdoseringer på grund af fejladministration i forbindelse med leg eller forveksling med anden medicin. To andre henvendelser omhandler utilsigtede overdoseringer, hvor børnene har fået hhv. 0,64 mg/kg og 3 mg/kg. Den sidste henvendelse omhandler en 13-årig pige, der har forsøgt selvmord. Promethazin er et ældre sederende antihistamin, der blev markedsført første gang i Promethazin er indiceret til: Allergiske sygdomme, især urticaria Høfeber og allergisk rinit Transportsyge og søvnløshed (dog er indikationen søvnløshed kun godkendt til voksne) I Danmark er Phenergan kontraindiceret til børn under 2 år på grund af risikoen for fatal respirationsdepression. I Sverige, Norge, Tyskland og Holland har medicinen været receptpligtig siden markedsføring. I Sverige og Tyskland anvendes medicinen også til behandling af visse psykiske lidelser.

18 18 Pantoprazol (Pantoloc m.fl.) og vitamin B12 mangel Sundhedsstyrelsen modtog i oktober måned en bivirkningsindberetning om en patient, som i forbindelse med behandling med pantoprazol udviklede B12-mangel. Patienten, som gennem halvandet år havde været i behandling med pantoprazol for gastroøsofagal refluksygdom, henvendte sig til sin praktiserende speciallæge med ukarakteristiske symptomer, herunder periodevis svimmelhed. I forbindelse med udredningen blev der påvist B12-mangel. Patienten havde ikke anæmi. Patienten tog derefter kun pantoprazol p.n. og begyndte peroral behandling med B 12. Symptomerne fortsatte imidlertid. Pantoprazol blev seponeret helt, og patienten blev indlagt til videre behandling. Patienten blev udredt, og der blev ikke fundet andre årsager til den manglende absorption af B12. Efter seponering af lægemidlet blev B12-niveauet i serum normalt. Sundhedsstyrelsen har ikke modtaget andre indberetninger om vitamin B12-mangel i forbindelse med behandling med pantoprazol. Som læge bør du være opmærksom på, at: Pantoprazol kan, som alle syreblokerende præparater, reducere absorptionen af cyanocobalamin, hvilket skyldes hypo- eller aklorhydri. Dette bør tages i betragtning hos patienter, som har et lille depot af cyanocobalamin (lavt plasma-cobalamin), eller andre risikofaktorer for nedsat cyanocobalamin-absorption ved langtidsbehandling, eller hvis der observeres relevante kliniske symptomer (symptomer på anæmi). Indikation Pantoloc 40mg Voksne og unge over 12 år: Refluksesofagitis. Voksne: Eradikation af Helicobacter pylori i kombination med to egnede antibiotika hos patienter med peptisk ulcus forårsaget Helicobacter pylori Ulcus duodeni og ulcus ventriculi Zollinger-Ellison-syndrom og andre patologiske, hypersekretoriske tilstand

19 19 Kort nyt De seneste breve med sikkerhedsinformation udsendt til læger Nedenfor er en liste over nye direkte meddelelser med sikkerhedsinformation og opdaterede anbefalinger om medicin sendt ud (eller som snarest udsendes) til relevante læger og andre sundhedsprofessionelle: Immunsuppressivt-virkende middel mycophenolatmofetil (CellCept): Nye advarsler om risici for hypogammaglobulinæmi og bronkiektasi. Immunsuppressivt-virkende middel dimethyl fumarate (Tecfidera): Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML) er opstået hos en patient med svær og langvarig lymfopeni. Diagnostikum til myokardiescintigrafi regadenoson (Rapiscan): Nye vigtige anbefalinger med henblik på at minimere risikoen for cerebrovaskulære hændelser samt risikoen for forlængelse af Rapiscan-udløst krampeanfald efter administration af aminophyllin. Ivabradin (Procoralan) til angina pectoris og hjerteinsufficiens: Ny kontraindikation og anbefalinger for at minimere risikoen for kardiovaskulære hændelser og svær bradykardi. Se også artikel i Nyt om Bivirkninger november Udsendte lægebreve kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: Liste over DHPC er, der er sendt ud. Utilsigtede hændelser og formodede bivirkninger ved behandling med insulin Patientombuddet har netop udgivet en temarapport om utilsigtede hændelser i forbindelse med behandling med insulin. Sundhedsstyrelsen har bidraget til rapporten og kigget på indberetninger om formodede bivirkninger relateret til insulinbehandling. Se patientombuddets rapport: Behandling med insulin identifikation af utilsigtede hændelser og forslag til forebyggende tiltag. Nyt Om Bivirkninger udgives af Sundhedsstyrelsen Ansvarshavende redaktør: Henrik G. Jensen (HGJ) Redaktør: Nina Vucina Pedersen (NVP) ISSN

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014

Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger i 2. kvartal 2014 Hvert kvartal bliver indberetninger om formodede bivirkninger ved vacciner i det danske børnevaccinationsprogram gennemgået og

Læs mere

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN

BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN AUGUST 2015 BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med fokus på ældre brugere og hyponatriæmi BRUGERE AF OG INDBERETTEDE BIVIRKNINGER VED LÆGEMIDLER MED DESMOPRESSIN Med

Læs mere

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Indhold. Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 3Årgang 5 27. marts 2014 Indhold Nyt fra EU Skærpede anbefalinger for brugen af zolpidem (Stilnoct m.fl.) EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler

Læs mere

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen

Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet. Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet Bolette Søborg Overlæge Enhed for Evidens, uddannelse og beredskab i Sundhedsstyrelsen Årsrapporter for børnevaccinationsprogrammet 1. Årsrapporten er tænkt

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd vedr. bivirkninger ved HPV-vaccine. 7. november 2013 kl. 14.00-16.00, lokale Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 164 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets Sundhedsudvalg

Læs mere

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin

Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Vær opmærksom på risiko for udvikling af lungefibrose ved længerevarende behandling med nitrofurantoin Flere indberettede bivirkninger end forventet Sundhedsstyrelsen har modtaget et stigende antal bivirkningsindberetninger

Læs mere

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER

TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER TIL LÆGER OG SUNDHEDSPLEJERSKER Børnevaccinationer De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio, invasiv Hæmophilus influenzae type b (Hib)-infektion,

Læs mere

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut

BØRNEVACCINATIONER DE ENKELTE VACCINER. Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut 1 BØRNEVACCINATIONER Nils Strandberg Pedersen Direktør, dr.med. Statens Serum Institut De danske sundhedsmyndigheder anbefaler, at børn vaccineres mod mod difteri, tetanus (stivkrampe), kighoste, polio,

Læs mere

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler.

Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. Dato 30. august 2013 Sagsnr. 2013070690 hgj hgj@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Plan for overvågning og tilsyn med regionernes brug af lægemidler til igangsættelse af fødsler. 1. Indledning

Læs mere

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser

Indhold. Interferon-beta og risiko for alvorlige bivirkninger. Scopoderm -depotplastre og synsforstyrrelser Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 8Årgang 5 September 2014 Indhold Nyt fra EU Denosumab (Prolia og Xgeva) og risiko for osteonekrose i kæben og hypokalcæmi side 2 Interferon-beta og risiko for

Læs mere

S T A T U S R A P P O R T

S T A T U S R A P P O R T Jour.nr. 1121-989 S T A T U S R A P P O R T om bivirkninger og forbrug af Ritalin og Eltroxin Lægemiddelstyrelsen Afdeling for Forbrugersikkerhed August 20 Indhold INTRODUKTION... 2 OVERVÅGNING AF LÆGEMIDDELSIKKERHED...

Læs mere

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi

Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af epilepsi Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin

Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Brugere under 25 år af lægemidler med melatonin Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel

Læs mere

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 514 Offentligt Dato 30. april 2014 Sagsnr. 2014033627 Gennemgang og vurdering af grundlaget for udleveringstilladelser vedr. lægemidlet Angusta.

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DEPRESSION 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af depression Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2

1Årgang 5. Nyt fra Sundhedsstyrelsen. Indhold. Nyt Om Bivirkninger nyhedsbrev fra Sundhedsstyrelsen. side 2 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 1 1Årgang 5 29. januar 2014 Indhold HPV-vaccinen og indberettede formodede bivirkninger Labetalol (Trandate ) og leverpåvirkning Tenofovirdisoproxil (Truvada )

Læs mere

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler)

Bilag C. (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) Bilag C (variationer vedrørende nationalt godkendte lægemidler) BILAG I VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRINGEN I BETINGELSERNE FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/MARKEDSFØRINGSTILLADELSERNE

Læs mere

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml

NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml NeuroBloc Botulismetoksin type B injektionsvæske, opløsning 5.000 E/ml Vigtig sikkerhedsinformation til læger Formålet med denne vejledning er at informere læger, der er godkendt til at ordinere og administrere

Læs mere

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016

Nyt Om Bivirkninger. I dette nummer. Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 Nyt Om Bivirkninger I dette nummer > Børnevaccinationer og indberettede formodede bivirkninger 2. kvartal 2016 > Undgå forvekslinger mellem vacciner i børnevaccinationsprogrammet > De seneste breve med

Læs mere

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren.

Bidrag til besvarelse af GRU alm. del - spm. 90 om bivirkninger ved brugen af kønsdriftshæmmende behandling med medikamenterne Androcur og Procren. Grønlandsudvalget 2012-13 GRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 90 Offentligt Dato 24. maj 2013 Sagsnr. 2013051097 MAFR MAFR@dkma.dk Til: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Bidrag til besvarelse

Læs mere

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål)

Aripiprazol. Sundhedspersonale. FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol Sundhedspersonale FAQ-brochure (ofte stillede spørgsmål) Aripiprazol er indiceret til behandling i op til 12 uger af moderate til svære maniske episoder ved bipolar lidelse type I hos unge

Læs mere

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til:

Hele virion influenzavaccine af pandemisk stamme, inaktiveret, med antigen * svarende til: 1. LÆGEMIDLETS NAVN Daronrix, injektionsvæske, suspension, i fyldt injektionssprøjte Pandemisk influenzavaccine (hele virion, inaktiveret, adjuveret) 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hele virion

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF OSTEOPOROSE 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af osteoporose Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger

Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger Pjece om HPV-vaccinen til forældre og deres piger 14.10.2014 Livmoderhalskræft kan forebygges Information om HPV-vaccination HPV-vaccination beskytter mod de typer af virus, der er skyld i langt de fleste

Læs mere

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Bilag II. Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne Bilag II Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne 12 Videnskabelige konklusioner og begrundelse for ændringen af betingelserne for markedsføringstilladelserne

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Samråd om fødsler og lægemidler. Jeg er af Sundhedsudvalget blevet stillet to samrådsspørgsmål. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 740 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Anledning: Taletid: Tid og sted: Folketingets sundhedsudvalg

Læs mere

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige

BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige BILAG III RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Bemærk: Disse ændringer til produktresuméet og indlægssedlen er gyldige på tidspunktet for Kommissionens afgørelse. Efter Kommissionens afgørelse

Læs mere

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014

BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 Ændring i BØRNEVACCINATIONSPROGRAMMET I DANMARK 2014 med tilføjelse af vaccination mod hepatitis B og ændring af HPV-vaccinationsprogrammet 2014 Tillæg til Sundhedsstyrelsens folder om børnevaccinationsprogrammet

Læs mere

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig

Registerdata til håndtering af nye lægemidler. Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Registerdata til håndtering af nye lægemidler Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr Af specialkonsulent Mary Rosenzweig Sektionens organisation Lægemiddelovervågning og Medicinsk Udstyr/v Henrik G

Læs mere

Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen.

Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning og behandling af mulige bivirkninger ved HPV-vaccinen. Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 68 Offentligt Dato 15. september 2015 Sagsnr. 2015092130 LMU/SYB Status på Sundhedsstyrelsens initiativer inden for overvågning, udredning

Læs mere

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser

Ministeren for Sundhed og Forebyggelse har i brev af 19. november 2013 bedt Danske Regioner om en redegørelse vedr. håndtering af henvendelser N O T A T Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Regionernes svar på ministerens spørgsmål vedr. håndtering af henvendelser fra patienter med alvorlige formodede bivirkninger ved HPV-vaccination. 16-12-2013

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Benylan, oral opløsning 28. juni 2007 PRODUKTRESUMÉ for Benylan, oral opløsning 0. D.SP.NR. 0958 1. LÆGEMIDLETS NAVN Benylan 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Diphenhydraminhydrochlorid 2,8 mg/ml Hjælpestoffer se pkt.

Læs mere

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES

INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES INDBERETTEDE BIVIRKNINGER I FORBINDELSE MED MEDICINSK BEHANDLING AF DIABETES 2013 Titel Indberettede bivirkninger i forbindelse med medicinsk behandling af diabetes Sundhedsstyrelsen, 2013. Publikationen

Læs mere

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL

BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL BILAG III ÆNDRINGER TIL RELEVANTE AFSNIT AF PRODUKTRESUME, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL Note: Produktresume og indlægsseddel vil muligvis blive ændret efterfølgende af den nationale myndighed, evt. i

Læs mere

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt

HPV-klinikken. Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg. En indgang, Region Midt. Universitetsklinik for Innovative. Hospitalsenhed Midt HPV-klinikken En indgang, Region Midt Diagnostisk Center, Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Vibeke Neergaard Sørensen Diagnostisk Center Universitetsklinik for Innovative Patientforløb Det

Læs mere

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg

Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg R e f e r a t Emne Møde i Sundhedsstyrelsens Vaccinationsudvalg Mødedato 28. maj 2014, kl. 13-16 Sted Deltagere Sundhedsstyrelsen, bygning Møllen, mødelokale E Carsten Heilmann (Dansk Pædiatrisk Selskab),

Læs mere

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir

Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Spørgsmål om bivirkninger

Spørgsmål om bivirkninger Spørgsmål om bivirkninger Har du spørgsmål om bivirkninger, så kontakt Sundhedsstyrelsen på bivirkninger@dkma.dk eller på 44 88 97 57. Nyt Om Bivirkninger På www.meldenbivirkning.dk kan du tilmelde dig

Læs mere

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN

DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN DECEMBER 2014 INDBERETTEDE BIVIRKNINGER PÅ OG BRUGERE AF LÆGEMIDLER MED INSULIN Titel Sundhedsstyrelsen, 2014. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse. Sundhedsstyrelsen Axel Heides

Læs mere

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009

Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Til: Fra Bivirkningsrådet Mette Svenning Larsen Kopi til: Status på Eltroxin-sagen pr. 25. august 2009 Introduktion Eltroxin er et lægemiddel, som har været godkendt i Danmark siden 1955. Det er godkendt

Læs mere

Medicin ved hofte- og knæoperation

Medicin ved hofte- og knæoperation Gentofte Hospital Ortopædkirurgi Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Medicin ved hofte- og knæoperation Fordeling af tabletter Den normale fordeling og dosis af tabletterne er: Præparat

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

ANVENDELSE AF VESTIMULERENDE LÆGEMIDLER TIL IGANGSÆTTELSE AF FØDSLER

ANVENDELSE AF VESTIMULERENDE LÆGEMIDLER TIL IGANGSÆTTELSE AF FØDSLER NOVEMBER 2015 ANVENDELSE AF VESTIMULERENDE LÆGEMIDLER TIL IGANGSÆTTELSE AF FØDSLER Analyse af indberetninger om formodede bivirkninger og rapporterede utilsigtede hændelser Analyse af indberetninger om

Læs mere

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL

DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL DIN GUIDE TIL ARIPIPRAZOL Informationsbrochure til patient/plejepersonale Introduktion Din læge har stillet diagnosen bipolar lidelse type I og ordineret Aripiprazol. Denne brochure vil hjælpe dig og din

Læs mere

Brugen af Misoprostoli Danmark

Brugen af Misoprostoli Danmark Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 212 Offentligt Brugen af Misoprostoli Danmark Møde med Sundhedsstyrelsen 2 oktober 2012 Point of departure Igangsættelse af fødsler sker i dag

Læs mere

Igangsættelse af fødsel

Igangsættelse af fødsel Patientinformation Igangsættelse af fødsel Din fødsel skal sættes igang: dag d. / 201 Du møder kl. På afsnit: Tlf. nr. til jordemoder: Igangsættelse generelt Der kan være forskellige årsager til, at vi

Læs mere

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter

Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Information for Kodimagnyl Ikke-stoppende DAK filmovertrukne tabletter Denne information findes i 2 udgaver. Hvis du har købt en pakning med op til 20 tabletter, skal du læse den information, der starter

Læs mere

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database.

Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Effects of Strattera (atomoxetine) on blood pressure and heart rate from review of MAH clinical trial database. Final SmPC and PL wording agreed by PhVWP November 2011 PRODUKTRESUMÉ 4.2 Dosering og indgivelsesmåde

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir

Indlægsseddel: Information til brugeren. Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter. aciclovir Indlægsseddel: Information til brugeren Aciclovir 1A Farma, 200 mg 400 mg og 800 mg tabletter aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S

Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Hvordan bruger vi sikkerhedsdata i et lægemiddelfirma? Ebbe Englev, læge Medicinsk direktør Abbott Laboratories A/S Forsknings-/udviklingsprocessen 10-15 år fra idé til færdigt produkt Vurdering af sikkerhed

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zofran 4 mg og 8 mg frysetørrede tabletter ondansetron Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1

INDLÆGSSEDDEL. Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) are registered trademarks of Novartis 1 INDLÆGSSEDDEL Pakningsstørrelser op til 20 stk. (Håndkøb) 1 Indlægsseddel: Information til brugeren Paracetamol Sandoz 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 1 mg/ml oral opløsning Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

9Årgang 5 Oktober 2014

9Årgang 5 Oktober 2014 Nyt Nyt Om Om Bivirkninger Bivirkninger # 9Årgang 5 Oktober 204 Indhold Nyt fra EU EU s bivirkningskomité anbefaler at skærpe restriktionerne for brug af epilepsimedicinen valproat (Deprakine m.fl.) til

Læs mere

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter

SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter SmPC citalopram 10, 20, 30 og 40 mg tabletter 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Den sædvanlige dosis er 20 mg dagligt som en enkelt dosis. Dosis kan om nødvendigt øges op til 40 mg dagligt afhængig af individuelt

Læs mere

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat

Indhold. EU s liste med anbefalinger i forbindelse med sikkerhedssignaler. Antallet af brugere under 25 år, der får melatonin, stiger fortsat # 2Årgang 6 Februar 205 Nyt Om Bivirkninger Indhold Nyt fra EU EMA skærper retningslinjerne for brugen af medicin, der indeholder hydroxyzin (Atarax m.fl.) for at minimere risikoen for hjerterytmeforstyrrelser

Læs mere

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR)

Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Indlægsseddel: information til brugeren Priorix, pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning Levende vaccine mod mæslinge-, fåresyge- og røde hunde-virus (MFR) Læs denne indlægsseddel grundigt, inden

Læs mere

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA

BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA BILAG II VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF PRODUKTRESUMÉ, ETIKETTERING OG INDLÆGSSEDDEL FREMLAGT AF EMA 11 Videnskabelige konklusioner Samlet resumé af den videnskabelige vurdering

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Zovir 200 mg, 400 mg og 800 mg tabletter Aciclovir Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning.

BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL. Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. BILAG III TILLÆG TIL PRODUKTRESUME OG INDLÆGSSEDDEL Disse ændringer til produktresumé og indlægsseddel er gældende fra Kommissionens beslutning. Efter Kommissionens beslutning vil myndighederne i de enkelte

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter. atenolol Indlægsseddel: Information til brugeren Atenolol Orifarm 25 mg, 50 mg og 100 mg tabletter atenolol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber.

Du kan tage Panodil mod svage smerter, f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskelog ledsmerter samt for at nedsætte feber. Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer. Du kan få Panodil uden recept. For at

Læs mere

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet

14-11-2009. Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Lars Larsen Forskningsenheden for Aldringens Psykologi Psykologisk Institut Aarhus Universitet Psykisk lidelse og selvmord Forekomsten af psykiske lidelser hos ældre Demografiske forandringer Fremtrædelsesformer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side.

PRODUKTRESUMÉ. for. Minprostin, vagitorier. 3. LÆGEMIDDELFORM Vagitorier Hvide vagitorier der er mærket UPJOHN 715 på den ene side. Produktinformation for Minprostin (Dinoproston) Vagitorier 3 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 41 09 51 Vagitorier 3 mg 4 stk. Dagsaktuel pris findes på www.medicinpriser.dk

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Nitrazepam DAK tabletter 5 mg Nitrazepam Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage medicinen Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Phenergan 25 mg filmovertrukne tabletter Promethazinhydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister.

Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats og Sundhedsminister. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del Bilag 100 Offentligt Til Sundhedsudvalget, Vi har tidligere fremsendt et omfattende oplysningsmateriale til sundhedsordfører, partiformænd samt Stats

Læs mere

Igangsættelse af fødslen

Igangsættelse af fødslen Februar 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Igangsættelse af fødslen 2 Igangsættelse af fødslen Beslutningen om at sætte fødslen i

Læs mere

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet

HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet HPV-VACCINATION en del af børnevaccinationsprogrammet i Danmark 2014 Børnevaccinationsprogrammet i Danmark tillæg 2014 Sundhedsstyrelsen, 2014 Trykt ISBN 978-87-7104-067-8 Elektronisk ISBN 978-87-7104-066-1

Læs mere

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger

GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger GØR MEDICIN MERE SIKKER Meld bivirkninger HVORFOR MELDE BIVIRKNINGER? Når du melder formodede bivirkninger, er du med til at gøre medicin mere sikker: Du bidrager med vigtig viden om medicinen Det er dig,

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Bilag III Ændringer til relevante afsnit i produktresuméer og indlægssedler Note: De pågældende punkter i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral proceduren. Produktinformationen kan

Læs mere

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden

Metacam. meloxicam. Hvad er Metacam? Hvad anvendes Metacam til? EPAR - sammendrag for offentligheden EMA/CVMP/259397/2006 EMEA/V/C/000033 EPAR - sammendrag for offentligheden meloxicam Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Formålet er at forklare, hvordan

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Hot 500 mg pulver til oral opløsning, brev paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig?

Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvornår er antipsykotisk medicin nødvendig? Hvordan kan forbruget af antipsykotisk medicin nedsættes? Demensdagene 8.-9.5.2017 Annette Lolk Psykiatrisk afd. Odense og Demensklinikken OUH Hvad siger Sundhedsstyrelsen?

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin)

INDLÆGSSEDDEL. NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) INDLÆGSSEDDEL NAVIREL 10 MG/ML KONCENTRAT TIL INFUSIONSVÆSKE, OPLØSNING (Vinorelbin) Læs denne indlægsseddel grundigt, før du begynder at bruge medicinen. - Gem denne indlægsseddel. Du kan få brug for

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Trimetazidindihydrochlorid INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Vastarel 20 mg, filmovertrukne tabletter, Trimetazidindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder

Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder Målepunkter for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private neurologiske behandlingssteder 16. januar 2015 1 Parkinsons sygdom 1.1 Journal: Udredning Det blev ved gennemgang af et antal journaler undersøgt,

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren

Indlægsseddel: Information til brugeren Indlægsseddel: Information til brugeren Lacrofarm Junior, pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

Læs mere

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster

Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Scopoderm 1 mg/72 timer depotplaster Scopolamin Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen. - Du kan få Scopoderm uden recept. For at

Læs mere

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen

Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Til: Fra Danske Regioner Kontorchef Henrik G. Jensen, Lægemiddelstyrelsen Kopi til: 14. august 2009 Direkte tlf: 33959698 Notat vedrørende håndtering af bivirkninger på hospitaler 1. Indledning Ministeriet

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid

Indlægsseddel: Information til brugeren. Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter. cetirizindihydrochlorid Indlægsseddel: Information til brugeren Alnok 10 mg filmovertrukne tabletter cetirizindihydrochlorid Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol OTC Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 500 mg filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN. Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN Ventoline 0,4 mg/ml oral opløsning Salbutamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin

Indlægsseddel: Information til patienten. Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Indlægsseddel: Information til patienten Aerius 0,5 mg/ml oral opløsning desloratadin Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib

Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Årgang. 2 #3 17. marts 2011 Rapporter om alvorlige bivirkninger i Japan ved børnevaccinerne Prevenar (PVC7) og Act-Hib Efter fire indberetninger om dødsfald blandt børn har de japanske myndigheder midlertidigt

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil 1 g filmovertrukne tabletter paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

Bilag I. Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne Bilag I Videnskabelige konklusioner og begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne 1 Videnskabelige konklusioner Under hensyntagen til PRAC's vurderingsrapport

Læs mere

Skal du vaccineres mod influenza?

Skal du vaccineres mod influenza? Skal du vaccineres mod influenza? Efteråret er kommet, og vi går influenzaens årstid i møde. Men kan det betale sig at blive vaccineret? Hvad er bivirkningerne, og virker vaccinerne overhovedet? Af Malte

Læs mere

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé

Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt. Resumé Sundhedsudvalget SUU alm. del - Bilag 243 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 30. januar 2009 Kontor: Lægemiddelkontoret J.nr.: 2009-1307-398 Sagsbeh.: kfh Fil-navn: Grundnotat Intanza

Læs mere

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1.

TALEPAPIR. Det talte ord gælder. Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske. bocentre på Amager. Sundhedsudvalget, tirsdag den 1. Sundhedsudvalget SUU alm. del - Svar på Spørgsmål 57 Offentligt TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilhørerkreds: Folketingets Sundhedsudvalg Anledning: Åbent samråd om dødsfald på psykiatriske bocentre på

Læs mere

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler

Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol) til igangsættelse af fødsler Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del Bilag 301 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Notat Redegørelse om anvendelse af Cytotec (misoprostol)

Læs mere

Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost

Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost Indlægsseddel: Information til brugeren Prostinfenem Injektionsvæske, opløsning 0,25 mg carboprost Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at få medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014

Diane 35 grundlæggende version af patientkort og tjekliste til den ordinerende læge 2/11/2014 Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se i indlægssedlen,

Læs mere

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet

ANAFYLAKTISK REAKTION. Patientinformation. Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center. Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet ANAFYLAKTISK REAKTION Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Medicinsk Ambulatorium, Lungeambulatoriet HVAD ER EN ANAFYLAKTISK REAKTION? En anafylaktisk reaktion er en akut svær

Læs mere

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen

Bilag III. Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bilag III Ændringer til relevante afsnit af produktinformationen Bemærk: Disse ændringer til de relevante afsnit i produktresuméet og indlægssedlen er resultatet af referral-proceduren. Produktinformationen

Læs mere

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan

Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 261 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg om udstedelse af markedsføringstilladelse under særlige omstændigheder for lægemidlet Celvapan Resumé En vedtagelse

Læs mere

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol

Indlægsseddel: Information til brugeren. Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Indlægsseddel: Information til brugeren Panodil Junior 125 og 250 mg suppositorier paracetamol Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Læs mere