Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver"

Transkript

1 Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver

2 Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens mange forskellige arbejdsopgaver og funktioner. Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største lukkede fængsel og arresthus, og består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel samt Nytorvs Fængsel. I løbet af et år indsættes ca personer i Københavns Fængsler. Det drejer sig primært om varetægtsfængslede fra det storkøbenhavnske område, som venter på at få behandlet deres sag i retten, eller indsatte, der afsoner en kortere dom. Til at varetage de mangeartede arbejdsopgaver på Københavns Fængsler er der ansat omkring 750 personer, blandt andet fængselsfunktionærer, sygeplejersker, læger, lærere, socialrådgivere, præster, værkmestre, servicemedarbejdere, administrativt personale etc. Personalegruppernes hverdag er hovedsageligt centreret omkring personlig kontakt med de ca. 550 indsatte. Det er med til at gøre Københavns Fængsler til en levende og meget spændende arbejdsplads.

3 Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler Københavns Fængsler er som et lukket fængsel/arresthus en del af Kriminalforsorgen, som organisatorisk hører ind under Justitsministeriets arbejdsområder. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen 13 Fængsler - 5 lukkede - 8 åbne - 1 institution for frihedsberøvede asylansøgere 36 arresthuse og 3 arrestafdelinger samt Københavns Fængsler Uddannelsescenter (KUC) 14 KIFafdelinger og 12 lokalkontorer 8 Pensioner Kriminalforsorgens opgave består blandt andet i at udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde de straffe, som domstolene afsiger. En anden hovedopgave er at støtte og motivere de indsatte i deres bestræbelser på at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter straffens fuldbyrdelse. Som en organisation hørende under Kriminalforsorgen er Københavns Fængsler med til at varetage disse opgaver

4 Københavns Fængslers organisation Københavns Fængsler består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Organisationen har tilsammen en kapacitet på omkring 550 belægspladser, som er fordelt på belægsafdelingerne. Derudover består Københavns Fængsler af en direktion, samt en lang række support-funktioner, der er fundamentale for at få det daglige liv på Københavns Fængsler til at fungere for både ansatte og indsatte. Direktionen på Københavns Fængsler Inspektør Økonomisk viceinspektør, Juridisk viceinspektør Belægsafdelinger på Københavns Fængsler Vestre Fængsel Nordfløjen Østfløjen Sydfløjen Vest 1. Vest 2. Vestre Hospital Blegdamsvejens Fængsel Politigårdens Fængsel Supportfunktioner på Københavns Fængsler Den Centrale Afdeling Nytorv, Besøgsafdelingen Aktivitets og beskæftigelsesafdeling Skole, værksteder, køkken, butik, bygningsafdeling, teknisk afdeling og depot Sundhed Socialrådgivergruppe Gejstligt personale Administration Økonomiafdeling, HR-afdeling, Sikkerhedsenhed, IT-afdeling

5 Direktionen Københavns Fængslers fælles direktion er samlet på Vestre Fængsel. Direktionen består af en fængselsinspektør, der har det overordnede ansvar for Københavns Fængsler, og en økonomisk viceinspektør, der er ansvarshaver for driften og økonomien på Københavns Fængsler. Derudover består direktionen også af en juridisk viceinspektør, hvis ansvarsområde er koncentreret omkring de indsatte. Belægsafdelinger De ca. 550 indsatte på Københavns Fængsler er placeret på de forskellige belægsafdelinger på hhv. Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigårdens Fængsel. På de forskellige belægsafdelinger på Københavns Fængsler er der tilknyttet en afdelingsledelse (afdelingsleder, områdeledere og souschefer), samt et tværfagligt personale. Vestre Fængsel Vestre Fængsel blev bygget i 1895 som en korsformet fire-etagers bygning, og fængslets forskellige belægsafdelinger er placeret i de fire fløje. Centralfløjen udgør en femte fløj, hvor blandt andet skolen, kirken, biblioteket samt Københavns Fængslers samlede administration og kørselsafdeling er placeret.

6 Nord og Østfløjen Nord- og Østfløjen på Vestre Fængsel er mandlige fællesskabsfløje, hvor de indsatte har mulighed for fællesskab med andre indsatte på afdelingen. Nordfløjen har en kapacitet på 114 indsatte fordelt på 4 etager. Til at varetage det daglige arbejde i fløjen er der ansat omkring fængselsfunktionærer. Østfløjen har en samlet kapacitet på 135 mandlige indsatte fordelt på 4 etager. I Østfløjen er der ligeledes ansat ca fængselsfunktionærer. 1. Vest På Vestre Fængsel blev der i 2001 oprettet en afsoningsafdeling for negativt stærkt styrende indsatte, det drejede sig primært om indsatte med relation til Hells Angels. I dag er afdelingen for indsatte tilknyttet Bandidos. De indsatte på afdelingerne er afsondret fra fængslets øvrige indsatte, men har indbyrdes fællesskab. De fleste indsatte på denne afdeling modtager eneundervisning, eller er beskæftiget med vedligeholdelse af afdelingen. Der er ansat omkring 25 fængselsfunktionærer på 1. Vest. 2. Vest 2. Vest er afdelingen, som i daglig tale betegnes som kvindeafdelingen, og den er placeret i Vestfløjen på Vestre Fængsel. Fløjen blev istandsat og ombygget i år 2000, og i dag har 2. Vest plads til omkring 30 kvindelige indsatte. Hertil er normeret en betjentgruppe på ca. 20. I modsætning til de andre afdelinger på Københavns Fængsler har indsatte på 2. Vest mere udstrakte muligheder for fællesskab, idet celledørene generelt er åbne det meste af dagen. På grund af det høje belægstal på Københavns Fængsler er afdelingen dog ikke alene forbeholdt de kvindeligt indsatte ved pladsmangel andre steder i fængslet kan der forekomme mandlige indsatte på afdelingen. På Vestfløjens loftsetage er der indrettet fritidsfaciliteter, som i dagtimerne danner fysisk ramme om motivationsprogrammet Projekt Menneske, som er et stofafvænningsprogram for kvinder. I aftentimerne overgår disse faciliteter til fællesskabslokaler for de indsatte på kvindeafdelingen.

7 Sydfløjen Sydfløjen på Vestre Fængsel huser en isolationsafdeling, hvor de indsatte som hovedregel er uden kontakt med de andre indsatte. Sydfløjen har dog også almindelige fællesskabsindsatte på afdelingen. Der er plads til ca. 110 indsatte, og til at varetage den opgave er der ansat en betjentgruppe på ca. 70. De isolationsindsatte i Sydfløjen er enten isolerede af retten i forbindelse med politiets efterforskning, eller udelukket fra fællesskab på grund af disciplinære årsager. Isolationsindsatte i Sydfløjen kan dog også være der af egen fri vilje. Hvis det er tilfældet, hænger det ofte sammen med sigtelsens art, eller hvis den pågældende indsatte på en eller anden måde står i gæld til andre indsatte. Sydfløjen har ligeledes en modtagelsesafdeling, hvor nyindsatte bliver visiteret til fængslets øvrige afdelinger.

8 Vestre Hospital Tilhørende Københavns Fængsler er Vestre Hospital, som fungerer som sygeafdeling for hele Københavns Fængsler. Vestre Hospital har kapacitet til 37 indsatte, og derudover rummer afdelingen 2 sikringsceller og en observationscelle. Det uniformerede personale på afdelingen er normeret til ca. 30 fængselsfunktionærer. I 2002 fik Vestre Hospital indrettet en ny og moderne undersøgelsesstue. Her foretages ambulant vurdering og undertiden også behandling udført af fængslets helsepersonale eller tilkaldte speciallæger. Vestre Hospital er Kriminalforsorgens hospital med landsdækkende funktion. Derfor modtager hospitalet også indsatte fra landets andre fængsler og arresthuse til indlæggelse, hvis de har behov for særlig pleje og udredning, som ikke kan gives i det fængsel eller arresthus, hvor de hører til. Politigårdens Fængsel Politigårdens Fængsel blev første gang taget i brug i 1924, hvor det oprindeligt blev benyttet til at huse de af politiets arrestanter, der skulle fremstilles for en dommer ved grundlovsforhøret. Dets nuværende indretning og benyttelse stammer fra Her blev Politigårdens Fængsels 25 pladser taget i brug som en særlig arrestafdeling for blandt andet negativt stærke indsatte, som optræder voldeligt eller alvorligt truende i de eksisterende stærkeafdelinger eller i arresthusene. Afdelingen rummer fem etager, og cellerne er alle enkeltceller, som er fordelt på de fire øverste etager. Der arbejder ca. 30 fængselsfunktionærer på Politigårdens Fængsel. Regimet på Politigårdens Fængsel er mere restriktivt end i de øvrige afdelinger på Københavns Fængsler. Det betyder blandt andet, at der er begrænsede fællesskabsmuligheder.

9 Blegdamsvejens Fængsel Blegdamsvejens Fængsel er en bygning af ældre dato fængslet blev indviet i 1848 midt under Treårskrigen. I første omgang var Blegdamsvejens Fængsel et relativt lille bygningsværk, men i løbet af årene er der blevet foretaget forskellige udvidelser. I dag har fængslet en kapacitet på 91 pladser fordelt på 3 etager, og er indrettet som en fællesskabsafdeling for mandlige indsatte. Til at varetage denne opgave er der ansat ca. 50 fængselsfunktionærer. På Blegdamsvejens Fængsel er der blandt andet indrettet skolestue, kondirum, fællesskabsrum og gårdtursarealer. Derudover er der indrettet en kirkesal til de indsatte, hvor der afholdes ugentlige gudstjenester. Supportfunktioner for Københavns Fængsler På Københavns Fængsler findes en række supportfunktioner for både indsatte og ansatte, samt for drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr og bygninger. Disse funktioner er primært placeret på Vestre Fængsel. Den Centrale Afdeling Den Centrale Afdeling har en personalegruppe på ca. 140 ansatte. Arbejdsopgaverne i Den Centrale Afdeling består blandt andet af transporter, retsfremstillinger og bevogtningsopgaver for Københavns Fængsler. Derudover servicerer de også indimellem politiet samt andre af Kriminalforsorgens institutioner med transporter til og fra Københavns Byret. Udover de beskrevne opgaver varetager Den Centrale Afdeling også fængslets vagthavende funktion, og understøtter resten af fængslet i mange ad hoc opgaver.

10 Nytorvs Fængsel Nytorvs Fængsel blev opført i 1887 som kvindefængsel, men overgik senere til at være et fængsel for mandlige indsatte. I dag er Nytorv et dagsfængsel indrettet med venterum, som primært benyttes til arrestanter, der i løbet af dagen skal fremstilles for Københavns Byret. Der er ingen overnatning på Nytorv, og fængslet er således ikke en decideret belægsafdeling. Besøgsafdelingen Besøgsafdelingens primære opgave er at servicere fængslets indsatte, når de skal have besøg af eksempelvis pårørende, advokater, politi mm. Indsatte i Københavns Fængsler har som udgangspunkt ret til et ugentligt besøg af en times varighed. Indsatte, som har afsonet i mere end 6 måneder, kan dog søge om to ugentlige besøg. Besøgsafdelingen er åben fra kl på alle ugens hverdage, mens der er lukket i weekenden. Aktivitets og beskæftigelsesafdeling En del af det daglige arbejde på Københavns Fængsler består i beskæftigelse af de indsatte. De indsatte kan blandt andet have arbejde på et af værkstederne, i køkkenet, bygningsafdelingen, på belægsafdelingerne som gangmænd, ved cellearbejde eller undervisning. I den forbindelse spiller aktivitets og beskæftigelsesafdelingen en central rolle, idet den er ansvarlig for at sikre arbejde til de indsatte. Værksteder - produktion På Københavns Fængsler kan de indsatte være beskæftiget i et af de tilknyttede værksteder, som har omkring indsatte i arbejde. Værkstederne tager sig af diverse pakke-, monterings- og samlingsopgaver. Varerne, som produceres, sælges på lige vilkår som andre tilsvarende produkter og ud fra almindelige markedsvilkår. På værkstederne er et hold på ca. 20 værkmestre ansat med forskellige faglige uddannelsesbaggrunde. De indsatte kan også være beskæftiget med cellearbejde, og på Københavns Fængsler er der omkring indsatte, der arbejder på denne måde.

11 Køkken Københavns Fængslers centralkøkken er placeret på Vestre Fængsel, hvor der produceres mad til de indsatte på både Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Derudover er køkkenet ansvarlig for tilberedningen af mad til salg for personalet i kantinen på Vestre Fængsel. I køkkenet er der ansat ca. 10 medarbejdere, som beskæftiger 25 indsatte. Butik På Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Fængsel er der indrettet en butik, hvor de indsatte kan købe diverse kioskvarer, såsom cigaretter, slik, chips, aviser mm. De isolerede samt indsatte på Politigårdens Fængsel har mulighed for 2 gange ugentligt at bestille varer i butikken, der efterfølgende leveres til deres celle. Bygningsafdeling På Københavns Fængsler er der oprettet en bygningsafdeling, hvor der er ansat ca. 10 værkmestre. Deres arbejdsopgaver består bl.a. i at tage sig af den almindelige drift og vedligeholdelse af bygningerne på Københavns Fængsler. Bygningsafdelingen beskæftiger ca. 20 indsatte. Teknisk afdeling I den tekniske afdeling på Københavns Fængsler tager man sig af den tekniske drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg på stedet. Der er ansat et hold bestående af 8 fastansatte værkmestre og 1 maskinmester. Depot På Depotet på Københavns Fængsler er der ansat 4 værkmestre, der udover at være depot for Københavns Fængsler, også er centraldepot for hele Østdanmark. Det skal tilføjes, at der på Københavns Fængsler tillige er ansat et hold af servicemedarbejdere på ca. 30, der bl.a. tager sig af rengøring, transport af varer mm.

12 Skolen Københavns Fængsler tilbyder undervisning til de indsatte, og til det formål er der på Vestre Fængsel indrettet en skole. Skolen rummer blandt andet et skolekøkken, undervisningslokaler, et kondirum og to kreative værksteder. På en gennemsnitlig skoleuge modtager ca. 120 indsatte undervisning på skolen. Skolen har tilknyttet en stab af lærere, en skolekoordinator og en undervisningsleder, der sørger for, at skolen kan tilbyde undervisning i både almindelige boglige fag, IT, idræt, afspænding og forskellige kreative fag. Bl.a. er skolens keramiske værksted berømt for sine kreationer, der udsmykker mange af Vestre Fængsels vægge. De indsatte kan også modtage kompetencegivende undervisning i fængslet. Undervisningen omfatter bl.a. forberedende voksenundervisning (FVU) for indsatte med behov for færdigheder i læsning og matematik for at nå op på et 9. klasse niveau. Forløbene er opbygget i korte moduler, så at de varetægtsfængslede kan nå at gennemføre enkle moduler med et bevis for bestået prøve. I sommerperioden bliver der derudover sammensat et projektorienteret sommerprogram. Under skolen er der et tilhørende bibliotek, hvor de indsatte har mulighed for at låne bøger, tegneserier, tidsskrifter mm. Der er blevet udarbejdet et bestemt turnussystem med hensyn til, hvornår de indsatte på de enkelte afdelinger har mulighed for at låne bøger. Derudover har alle indsatte mulighed for at skrive en anmodningsseddel til biblioteket, hvis de ønsker at bestille bøger udenfor åbningstid. Sundhed De indsatte har krav på samme sundhedsmæssige behandling, som tilbydes udenfor murene. Der er derfor ansat en helsegruppe på Københavns Fængsler, der består af ca. 20 sygeplejersker og 6 læger. Herudover er der en sygeplejefaglig leder, en oversygeplejerske og en administrerende overlæge. Der er endvidere tilknyttet psykiater, psykolog samt diverse speciallæger, der tilser de indsatte i fængslet, samt en fysioterapeut, sekretær og bioanalytikere. Der er læge og sygeplejedækning af Københavns Fængsler døgnet rundt.

13 Socialrådgivergruppe Der er ansat omkring 15 socialrådgivere på Københavns Fængsler, som er tilknyttet de forskellige belægsafdelinger. En socialrådgiver på Københavns Fængsler sørger blandt andet for at ordne praktiske ting i forbindelse med en fængsling, såsom ansøgning om betaling af boligudgifter m.v. En af socialrådgiverens opgaver er også at orientere den indsatte om de behandlingstilbud, der tilbydes på Københavns Fængsler, samt hvilke muligheder der er for uddannelse, mens vedkommende er indsat. Blandt de behandlingstilbud, som de indsatte kan blive tilbudt, er projektet Kongens Ø, som går ud på at motivere mandlige misbrugere til behandling for stofmisbrug. Et andet behandlingstilbud er Projekt Menneske, som er et behandlingstilbud til kvindelige stofmisbrugere. Københavns Fængsler tilbyder endvidere Anger Management, som er udarbejdet for personer, der ikke kan styre deres vrede og aggressivitet på en konstruktiv måde. Kriminalforsorgen har indgået aftale med Københavns Kommune om gennemførelse af et behandlingsprojekt i Københavns Fængsel. Projektet skal kunne rumme alle med et stofmisbrug, som de gerne vil arbejde med at nedsætte eller stoppe uanset hvor de er placeret i Københavns Fængsler. Socialrådgiveren har også personlige samtaler med den indsatte med henblik på refleksion over den indsattes videre liv, samt deciderede krisesamtaler, når det er nødvendigt. Gejstligt personale Hos Københavns Fængsler er der tilknyttet præster og en imam til at varetage de indsattes religiøse behov. Blandt andet afholder de henholdsvis gudstjenester og bønner for de indsatte. En af præsternes centrale opgaver er at fungere som sjælesørger, og de bruger blandt andet en stor del af deres tid på samtaler med indsatte og deres pårørende. Derudover kan præsten eksempelvis også stå for at formidle kontakt til Røde Kors eller Kirkens Korshær, der har besøgstjeneste, hvis den indsatte ikke har familie eller kontakt med familien. Fængselspræsterne deltager i vid udstrækning i fængslets dagligdag i samarbejde med de øvrige personalegrupper, og står blandt andet for at planlægge forskellige arrangementer for de indsatte.

14 Administration Københavns Fængslers fælles administration er samlet på Vestre Fængsel. Administrationen varetager en række forskellige supportfunktioner for hele Københavns Fængsler. Administrationen omfatter både en Økonomiafdeling, en HR-afdeling, en Sikkerhedsenhed og en ITafdeling. Opgaverne, som administrationen blandt andet tager sig af, er: lønudbetaling, fakturabehandling, IT-opgaver, sikkerhedsopgaver, rekruttering, fastholdelse og udvikling af alle personalegrupper mm. Administrationen beskæftiger omkring 40 personer.

15 De indsattes hverdag Som udgangspunkt vækkes den indsatte i hverdagene kl. 7 om morgenen, hvorefter der uddeles morgenmad og medicin. De indsatte har mulighed for arbejdsbeskæftigelse på eksempelvis et af værkstederne, udendørsarealerne, køkkenet, rengøring, eller som cellearbejde. Derudover har de også mulighed for at gå i skole. Arbejdsdagen varer til omkring kl , dog afbrudt af middagsmad på cellen. De indsatte på Københavns Fængsler er primært varetægtsfængslede, der venter på at få behandlet deres sag i retten. En stor del af den indsattes tid kan derfor også gå med retsmøder og retsfremstillinger, afhøringer af politiet, besøg af advokat mm. I løbet af dagen har de indsatte mulighed for at komme på gårdtur af en times varighed. Derudover kan der i varierende omfang afvikles forskellige former for fællesskabsaktiviteter for de indsatte på de respektive afdelinger. Fællesskab ophører dog kl , hvorefter de indsatte låses inde på deres celler. De daglige aktiviteter er med til både at give de indsatte størst mulig indhold i hverdagen, samt få dem tillært kompetencer, der forhåbentligt kan være medvirkende til, at de kan resocialiseres efter endt fængselsophold. De ansattes personlige kontakt med de indsatte spiller i den forbindelse også en vigtig rolle. Du kan læse mere om Københavns Fængsler på

16 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1D 2450 København SV Tlf Web: Udgivet af Personaleafdelingen Udarbejdet af HR afdelingen Københavns Fængsler Revideret marts 2009

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet

faktum kriminalforsorgen Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet faktum kriminalforsorgen 13 Vi bringer mennesker sikkert videre til et liv uden kriminalitet Vi er ikke en ø I år har Kriminalforsorgen valgt at erstatte sin traditionelle årsrapport med dette magasin.

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Bladet Kriminalforsorgen

Bladet Kriminalforsorgen NR 8 Juni 2011 Bladet Kriminalforsorgen Temaet I varetægt En straf, før man er dømt Tidligere fængselsinspektør ønsker fokus på varetægtsfængslingernes barske karakter Et puslespil Det er et krævende arbejde

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær

WEBUDGAVE. Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Akkrediteringsansøgning for Alkoholbehandlingen i Statsfængslet i Møgelkær Udarbejdet af Center for Socialt Udsatte og Statsfængslet i Møgelkær, maj 2010 Kriterium 1: Forandringsmodel....3 1.1 Introduktion:...3

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011

Fængselsfunktionæren 9. Fængselsforbundet September 2011 Fængselsfunktionæren 9 Fængselsforbundet September 2011 Nr. 9-2011 Fængselsfunktionæren 13 Leder 14 Ringere retssikkerhed for fængselsbetjente 16 Pebersprayen ud af skabet 18 Ingen undsætning til landets

Læs mere

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave

Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Afdeling 200 Lyngbyen Boligsocial helhedsplan 2013 2017 PIXIudgave Lyngbyen Plads til forskel 1 Indhold Forord. 2. Resume... 3. Lyngbyen - og perspektiverne i det boligsociale arbejde 3. Vision og overordnede

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug

Det har gjort en forskel. en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug Det har gjort en forskel en evaluering af Lærkehøj, et herberg for hjemløse med misbrug 1 Indhold Forord 3 1 Boform for hjemløse med misbrug 4 2 Lærkehøjs formål 5 3 Beboerne på Lærkehøj 6 4 Hverdagen

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Kvalitetsstandard for behandling for stof- og alkoholmisbrug Vedtaget af Silkeborg Kommunes Sundheds- & forebyggelsesudvalg 11.11.2014 i henhold til Bekendtgørelse nr. 430 af 30.4.2014 fra Ministeriet

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus

Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus Samarbejdsaftale mellem Region Midtjylland og Samsø Kommune om etablering af Samsø Syge- og Sundhedshus - 1 - 1. BAGGRUND FOR SAMARBEJDSAFTALE - 4-2. AFTALE OG SAMARBEJDE OM SAMSØ SYGE- OG SUNDHEDSHUS

Læs mere

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug.

Midtgaarden. - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgaarden - Et tilbud til mennesker i misbrug. Midtgården Stenbrovej 2, Sejstrup 6740 Bramming Tlf: 75172080 fax: 75174680 web: www.midtgaarden.dk 1 Baggrund. Midtgården blev stiftet i 1995 og har frem

Læs mere

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering

Projekter støttet af metodeudviklingspuljen. Slutevaluering Projekter støttet af metodeudviklingspuljen Slutevaluering August 2013 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1 Datakilder... 6 2. Virksomme elementer... 9 2.1 Rammerne for indsatsen... 10 2.1.1 En

Læs mere

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen

Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Pædagogisk Grundlag SFO Søstjernen Om SFO Søstjernens pædagogiske praksis samt organiseringen heraf (3. udgave, vedtaget april 2013) Indhold: Del 1 Pædagogisk del p. 2 1.0 Indledning... p. 2 1.1. Om SFO

Læs mere

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig

Tilsynsrapport. Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden. Socialpsykiatri Odsherred. Holbækvej 25. 4560 Vig Tilsynsrapport 2013 Socialpsykiatri Odsherred Holbækvej 25 4560 Vig Sekretariat og Digitalisering - Tilsynsenheden Dato for tilsyn: 7. maj 2013, 23. september 2013 og den 5. november 2013. Institutionen

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave

TILSYNSRAPPORT. Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, Lemvig Kommune SOCIALAFDELINGEN. Endelig udgave SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud ved Holstebro Kommune: Bofællesskabet Aspen, ANMELDT TILSYN DEN: 28.11.2013 Endelig udgave Dokument: dokument1 Sidst redigeret af: Seneste gemt: 01-01-1601 01:00

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Fuld tid i egen bolig

Fuld tid i egen bolig Fuld tid i egen bolig Attraktive seniorbofællesskaber med sigte på længst mulig tid i egen bolig Oktober 2011 Karl Vogt-Nielsen, Claus Syberg-Henriksen og Marianne Malmgren CASA Fuld tid i egen bolig Attraktive

Læs mere

Det skal komme fra dig selv

Det skal komme fra dig selv Det skal komme fra dig selv Kompetencebureauet og resocialiseringsfeltet barrierer og muligheder Komplekse sociale problemstillinger og socialøkonomisk virksomhed som løsningsmodel Mia von Qualen, Marie-Louise

Læs mere