Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver"

Transkript

1 Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver

2 Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens mange forskellige arbejdsopgaver og funktioner. Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største lukkede fængsel og arresthus, og består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel samt Nytorvs Fængsel. I løbet af et år indsættes ca personer i Københavns Fængsler. Det drejer sig primært om varetægtsfængslede fra det storkøbenhavnske område, som venter på at få behandlet deres sag i retten, eller indsatte, der afsoner en kortere dom. Til at varetage de mangeartede arbejdsopgaver på Københavns Fængsler er der ansat omkring 750 personer, blandt andet fængselsfunktionærer, sygeplejersker, læger, lærere, socialrådgivere, præster, værkmestre, servicemedarbejdere, administrativt personale etc. Personalegruppernes hverdag er hovedsageligt centreret omkring personlig kontakt med de ca. 550 indsatte. Det er med til at gøre Københavns Fængsler til en levende og meget spændende arbejdsplads.

3 Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler Københavns Fængsler er som et lukket fængsel/arresthus en del af Kriminalforsorgen, som organisatorisk hører ind under Justitsministeriets arbejdsområder. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen 13 Fængsler - 5 lukkede - 8 åbne - 1 institution for frihedsberøvede asylansøgere 36 arresthuse og 3 arrestafdelinger samt Københavns Fængsler Uddannelsescenter (KUC) 14 KIFafdelinger og 12 lokalkontorer 8 Pensioner Kriminalforsorgens opgave består blandt andet i at udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde de straffe, som domstolene afsiger. En anden hovedopgave er at støtte og motivere de indsatte i deres bestræbelser på at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter straffens fuldbyrdelse. Som en organisation hørende under Kriminalforsorgen er Københavns Fængsler med til at varetage disse opgaver

4 Københavns Fængslers organisation Københavns Fængsler består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Organisationen har tilsammen en kapacitet på omkring 550 belægspladser, som er fordelt på belægsafdelingerne. Derudover består Københavns Fængsler af en direktion, samt en lang række support-funktioner, der er fundamentale for at få det daglige liv på Københavns Fængsler til at fungere for både ansatte og indsatte. Direktionen på Københavns Fængsler Inspektør Økonomisk viceinspektør, Juridisk viceinspektør Belægsafdelinger på Københavns Fængsler Vestre Fængsel Nordfløjen Østfløjen Sydfløjen Vest 1. Vest 2. Vestre Hospital Blegdamsvejens Fængsel Politigårdens Fængsel Supportfunktioner på Københavns Fængsler Den Centrale Afdeling Nytorv, Besøgsafdelingen Aktivitets og beskæftigelsesafdeling Skole, værksteder, køkken, butik, bygningsafdeling, teknisk afdeling og depot Sundhed Socialrådgivergruppe Gejstligt personale Administration Økonomiafdeling, HR-afdeling, Sikkerhedsenhed, IT-afdeling

5 Direktionen Københavns Fængslers fælles direktion er samlet på Vestre Fængsel. Direktionen består af en fængselsinspektør, der har det overordnede ansvar for Københavns Fængsler, og en økonomisk viceinspektør, der er ansvarshaver for driften og økonomien på Københavns Fængsler. Derudover består direktionen også af en juridisk viceinspektør, hvis ansvarsområde er koncentreret omkring de indsatte. Belægsafdelinger De ca. 550 indsatte på Københavns Fængsler er placeret på de forskellige belægsafdelinger på hhv. Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigårdens Fængsel. På de forskellige belægsafdelinger på Københavns Fængsler er der tilknyttet en afdelingsledelse (afdelingsleder, områdeledere og souschefer), samt et tværfagligt personale. Vestre Fængsel Vestre Fængsel blev bygget i 1895 som en korsformet fire-etagers bygning, og fængslets forskellige belægsafdelinger er placeret i de fire fløje. Centralfløjen udgør en femte fløj, hvor blandt andet skolen, kirken, biblioteket samt Københavns Fængslers samlede administration og kørselsafdeling er placeret.

6 Nord og Østfløjen Nord- og Østfløjen på Vestre Fængsel er mandlige fællesskabsfløje, hvor de indsatte har mulighed for fællesskab med andre indsatte på afdelingen. Nordfløjen har en kapacitet på 114 indsatte fordelt på 4 etager. Til at varetage det daglige arbejde i fløjen er der ansat omkring fængselsfunktionærer. Østfløjen har en samlet kapacitet på 135 mandlige indsatte fordelt på 4 etager. I Østfløjen er der ligeledes ansat ca fængselsfunktionærer. 1. Vest På Vestre Fængsel blev der i 2001 oprettet en afsoningsafdeling for negativt stærkt styrende indsatte, det drejede sig primært om indsatte med relation til Hells Angels. I dag er afdelingen for indsatte tilknyttet Bandidos. De indsatte på afdelingerne er afsondret fra fængslets øvrige indsatte, men har indbyrdes fællesskab. De fleste indsatte på denne afdeling modtager eneundervisning, eller er beskæftiget med vedligeholdelse af afdelingen. Der er ansat omkring 25 fængselsfunktionærer på 1. Vest. 2. Vest 2. Vest er afdelingen, som i daglig tale betegnes som kvindeafdelingen, og den er placeret i Vestfløjen på Vestre Fængsel. Fløjen blev istandsat og ombygget i år 2000, og i dag har 2. Vest plads til omkring 30 kvindelige indsatte. Hertil er normeret en betjentgruppe på ca. 20. I modsætning til de andre afdelinger på Københavns Fængsler har indsatte på 2. Vest mere udstrakte muligheder for fællesskab, idet celledørene generelt er åbne det meste af dagen. På grund af det høje belægstal på Københavns Fængsler er afdelingen dog ikke alene forbeholdt de kvindeligt indsatte ved pladsmangel andre steder i fængslet kan der forekomme mandlige indsatte på afdelingen. På Vestfløjens loftsetage er der indrettet fritidsfaciliteter, som i dagtimerne danner fysisk ramme om motivationsprogrammet Projekt Menneske, som er et stofafvænningsprogram for kvinder. I aftentimerne overgår disse faciliteter til fællesskabslokaler for de indsatte på kvindeafdelingen.

7 Sydfløjen Sydfløjen på Vestre Fængsel huser en isolationsafdeling, hvor de indsatte som hovedregel er uden kontakt med de andre indsatte. Sydfløjen har dog også almindelige fællesskabsindsatte på afdelingen. Der er plads til ca. 110 indsatte, og til at varetage den opgave er der ansat en betjentgruppe på ca. 70. De isolationsindsatte i Sydfløjen er enten isolerede af retten i forbindelse med politiets efterforskning, eller udelukket fra fællesskab på grund af disciplinære årsager. Isolationsindsatte i Sydfløjen kan dog også være der af egen fri vilje. Hvis det er tilfældet, hænger det ofte sammen med sigtelsens art, eller hvis den pågældende indsatte på en eller anden måde står i gæld til andre indsatte. Sydfløjen har ligeledes en modtagelsesafdeling, hvor nyindsatte bliver visiteret til fængslets øvrige afdelinger.

8 Vestre Hospital Tilhørende Københavns Fængsler er Vestre Hospital, som fungerer som sygeafdeling for hele Københavns Fængsler. Vestre Hospital har kapacitet til 37 indsatte, og derudover rummer afdelingen 2 sikringsceller og en observationscelle. Det uniformerede personale på afdelingen er normeret til ca. 30 fængselsfunktionærer. I 2002 fik Vestre Hospital indrettet en ny og moderne undersøgelsesstue. Her foretages ambulant vurdering og undertiden også behandling udført af fængslets helsepersonale eller tilkaldte speciallæger. Vestre Hospital er Kriminalforsorgens hospital med landsdækkende funktion. Derfor modtager hospitalet også indsatte fra landets andre fængsler og arresthuse til indlæggelse, hvis de har behov for særlig pleje og udredning, som ikke kan gives i det fængsel eller arresthus, hvor de hører til. Politigårdens Fængsel Politigårdens Fængsel blev første gang taget i brug i 1924, hvor det oprindeligt blev benyttet til at huse de af politiets arrestanter, der skulle fremstilles for en dommer ved grundlovsforhøret. Dets nuværende indretning og benyttelse stammer fra Her blev Politigårdens Fængsels 25 pladser taget i brug som en særlig arrestafdeling for blandt andet negativt stærke indsatte, som optræder voldeligt eller alvorligt truende i de eksisterende stærkeafdelinger eller i arresthusene. Afdelingen rummer fem etager, og cellerne er alle enkeltceller, som er fordelt på de fire øverste etager. Der arbejder ca. 30 fængselsfunktionærer på Politigårdens Fængsel. Regimet på Politigårdens Fængsel er mere restriktivt end i de øvrige afdelinger på Københavns Fængsler. Det betyder blandt andet, at der er begrænsede fællesskabsmuligheder.

9 Blegdamsvejens Fængsel Blegdamsvejens Fængsel er en bygning af ældre dato fængslet blev indviet i 1848 midt under Treårskrigen. I første omgang var Blegdamsvejens Fængsel et relativt lille bygningsværk, men i løbet af årene er der blevet foretaget forskellige udvidelser. I dag har fængslet en kapacitet på 91 pladser fordelt på 3 etager, og er indrettet som en fællesskabsafdeling for mandlige indsatte. Til at varetage denne opgave er der ansat ca. 50 fængselsfunktionærer. På Blegdamsvejens Fængsel er der blandt andet indrettet skolestue, kondirum, fællesskabsrum og gårdtursarealer. Derudover er der indrettet en kirkesal til de indsatte, hvor der afholdes ugentlige gudstjenester. Supportfunktioner for Københavns Fængsler På Københavns Fængsler findes en række supportfunktioner for både indsatte og ansatte, samt for drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr og bygninger. Disse funktioner er primært placeret på Vestre Fængsel. Den Centrale Afdeling Den Centrale Afdeling har en personalegruppe på ca. 140 ansatte. Arbejdsopgaverne i Den Centrale Afdeling består blandt andet af transporter, retsfremstillinger og bevogtningsopgaver for Københavns Fængsler. Derudover servicerer de også indimellem politiet samt andre af Kriminalforsorgens institutioner med transporter til og fra Københavns Byret. Udover de beskrevne opgaver varetager Den Centrale Afdeling også fængslets vagthavende funktion, og understøtter resten af fængslet i mange ad hoc opgaver.

10 Nytorvs Fængsel Nytorvs Fængsel blev opført i 1887 som kvindefængsel, men overgik senere til at være et fængsel for mandlige indsatte. I dag er Nytorv et dagsfængsel indrettet med venterum, som primært benyttes til arrestanter, der i løbet af dagen skal fremstilles for Københavns Byret. Der er ingen overnatning på Nytorv, og fængslet er således ikke en decideret belægsafdeling. Besøgsafdelingen Besøgsafdelingens primære opgave er at servicere fængslets indsatte, når de skal have besøg af eksempelvis pårørende, advokater, politi mm. Indsatte i Københavns Fængsler har som udgangspunkt ret til et ugentligt besøg af en times varighed. Indsatte, som har afsonet i mere end 6 måneder, kan dog søge om to ugentlige besøg. Besøgsafdelingen er åben fra kl på alle ugens hverdage, mens der er lukket i weekenden. Aktivitets og beskæftigelsesafdeling En del af det daglige arbejde på Københavns Fængsler består i beskæftigelse af de indsatte. De indsatte kan blandt andet have arbejde på et af værkstederne, i køkkenet, bygningsafdelingen, på belægsafdelingerne som gangmænd, ved cellearbejde eller undervisning. I den forbindelse spiller aktivitets og beskæftigelsesafdelingen en central rolle, idet den er ansvarlig for at sikre arbejde til de indsatte. Værksteder - produktion På Københavns Fængsler kan de indsatte være beskæftiget i et af de tilknyttede værksteder, som har omkring indsatte i arbejde. Værkstederne tager sig af diverse pakke-, monterings- og samlingsopgaver. Varerne, som produceres, sælges på lige vilkår som andre tilsvarende produkter og ud fra almindelige markedsvilkår. På værkstederne er et hold på ca. 20 værkmestre ansat med forskellige faglige uddannelsesbaggrunde. De indsatte kan også være beskæftiget med cellearbejde, og på Københavns Fængsler er der omkring indsatte, der arbejder på denne måde.

11 Køkken Københavns Fængslers centralkøkken er placeret på Vestre Fængsel, hvor der produceres mad til de indsatte på både Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Derudover er køkkenet ansvarlig for tilberedningen af mad til salg for personalet i kantinen på Vestre Fængsel. I køkkenet er der ansat ca. 10 medarbejdere, som beskæftiger 25 indsatte. Butik På Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Fængsel er der indrettet en butik, hvor de indsatte kan købe diverse kioskvarer, såsom cigaretter, slik, chips, aviser mm. De isolerede samt indsatte på Politigårdens Fængsel har mulighed for 2 gange ugentligt at bestille varer i butikken, der efterfølgende leveres til deres celle. Bygningsafdeling På Københavns Fængsler er der oprettet en bygningsafdeling, hvor der er ansat ca. 10 værkmestre. Deres arbejdsopgaver består bl.a. i at tage sig af den almindelige drift og vedligeholdelse af bygningerne på Københavns Fængsler. Bygningsafdelingen beskæftiger ca. 20 indsatte. Teknisk afdeling I den tekniske afdeling på Københavns Fængsler tager man sig af den tekniske drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg på stedet. Der er ansat et hold bestående af 8 fastansatte værkmestre og 1 maskinmester. Depot På Depotet på Københavns Fængsler er der ansat 4 værkmestre, der udover at være depot for Københavns Fængsler, også er centraldepot for hele Østdanmark. Det skal tilføjes, at der på Københavns Fængsler tillige er ansat et hold af servicemedarbejdere på ca. 30, der bl.a. tager sig af rengøring, transport af varer mm.

12 Skolen Københavns Fængsler tilbyder undervisning til de indsatte, og til det formål er der på Vestre Fængsel indrettet en skole. Skolen rummer blandt andet et skolekøkken, undervisningslokaler, et kondirum og to kreative værksteder. På en gennemsnitlig skoleuge modtager ca. 120 indsatte undervisning på skolen. Skolen har tilknyttet en stab af lærere, en skolekoordinator og en undervisningsleder, der sørger for, at skolen kan tilbyde undervisning i både almindelige boglige fag, IT, idræt, afspænding og forskellige kreative fag. Bl.a. er skolens keramiske værksted berømt for sine kreationer, der udsmykker mange af Vestre Fængsels vægge. De indsatte kan også modtage kompetencegivende undervisning i fængslet. Undervisningen omfatter bl.a. forberedende voksenundervisning (FVU) for indsatte med behov for færdigheder i læsning og matematik for at nå op på et 9. klasse niveau. Forløbene er opbygget i korte moduler, så at de varetægtsfængslede kan nå at gennemføre enkle moduler med et bevis for bestået prøve. I sommerperioden bliver der derudover sammensat et projektorienteret sommerprogram. Under skolen er der et tilhørende bibliotek, hvor de indsatte har mulighed for at låne bøger, tegneserier, tidsskrifter mm. Der er blevet udarbejdet et bestemt turnussystem med hensyn til, hvornår de indsatte på de enkelte afdelinger har mulighed for at låne bøger. Derudover har alle indsatte mulighed for at skrive en anmodningsseddel til biblioteket, hvis de ønsker at bestille bøger udenfor åbningstid. Sundhed De indsatte har krav på samme sundhedsmæssige behandling, som tilbydes udenfor murene. Der er derfor ansat en helsegruppe på Københavns Fængsler, der består af ca. 20 sygeplejersker og 6 læger. Herudover er der en sygeplejefaglig leder, en oversygeplejerske og en administrerende overlæge. Der er endvidere tilknyttet psykiater, psykolog samt diverse speciallæger, der tilser de indsatte i fængslet, samt en fysioterapeut, sekretær og bioanalytikere. Der er læge og sygeplejedækning af Københavns Fængsler døgnet rundt.

13 Socialrådgivergruppe Der er ansat omkring 15 socialrådgivere på Københavns Fængsler, som er tilknyttet de forskellige belægsafdelinger. En socialrådgiver på Københavns Fængsler sørger blandt andet for at ordne praktiske ting i forbindelse med en fængsling, såsom ansøgning om betaling af boligudgifter m.v. En af socialrådgiverens opgaver er også at orientere den indsatte om de behandlingstilbud, der tilbydes på Københavns Fængsler, samt hvilke muligheder der er for uddannelse, mens vedkommende er indsat. Blandt de behandlingstilbud, som de indsatte kan blive tilbudt, er projektet Kongens Ø, som går ud på at motivere mandlige misbrugere til behandling for stofmisbrug. Et andet behandlingstilbud er Projekt Menneske, som er et behandlingstilbud til kvindelige stofmisbrugere. Københavns Fængsler tilbyder endvidere Anger Management, som er udarbejdet for personer, der ikke kan styre deres vrede og aggressivitet på en konstruktiv måde. Kriminalforsorgen har indgået aftale med Københavns Kommune om gennemførelse af et behandlingsprojekt i Københavns Fængsel. Projektet skal kunne rumme alle med et stofmisbrug, som de gerne vil arbejde med at nedsætte eller stoppe uanset hvor de er placeret i Københavns Fængsler. Socialrådgiveren har også personlige samtaler med den indsatte med henblik på refleksion over den indsattes videre liv, samt deciderede krisesamtaler, når det er nødvendigt. Gejstligt personale Hos Københavns Fængsler er der tilknyttet præster og en imam til at varetage de indsattes religiøse behov. Blandt andet afholder de henholdsvis gudstjenester og bønner for de indsatte. En af præsternes centrale opgaver er at fungere som sjælesørger, og de bruger blandt andet en stor del af deres tid på samtaler med indsatte og deres pårørende. Derudover kan præsten eksempelvis også stå for at formidle kontakt til Røde Kors eller Kirkens Korshær, der har besøgstjeneste, hvis den indsatte ikke har familie eller kontakt med familien. Fængselspræsterne deltager i vid udstrækning i fængslets dagligdag i samarbejde med de øvrige personalegrupper, og står blandt andet for at planlægge forskellige arrangementer for de indsatte.

14 Administration Københavns Fængslers fælles administration er samlet på Vestre Fængsel. Administrationen varetager en række forskellige supportfunktioner for hele Københavns Fængsler. Administrationen omfatter både en Økonomiafdeling, en HR-afdeling, en Sikkerhedsenhed og en ITafdeling. Opgaverne, som administrationen blandt andet tager sig af, er: lønudbetaling, fakturabehandling, IT-opgaver, sikkerhedsopgaver, rekruttering, fastholdelse og udvikling af alle personalegrupper mm. Administrationen beskæftiger omkring 40 personer.

15 De indsattes hverdag Som udgangspunkt vækkes den indsatte i hverdagene kl. 7 om morgenen, hvorefter der uddeles morgenmad og medicin. De indsatte har mulighed for arbejdsbeskæftigelse på eksempelvis et af værkstederne, udendørsarealerne, køkkenet, rengøring, eller som cellearbejde. Derudover har de også mulighed for at gå i skole. Arbejdsdagen varer til omkring kl , dog afbrudt af middagsmad på cellen. De indsatte på Københavns Fængsler er primært varetægtsfængslede, der venter på at få behandlet deres sag i retten. En stor del af den indsattes tid kan derfor også gå med retsmøder og retsfremstillinger, afhøringer af politiet, besøg af advokat mm. I løbet af dagen har de indsatte mulighed for at komme på gårdtur af en times varighed. Derudover kan der i varierende omfang afvikles forskellige former for fællesskabsaktiviteter for de indsatte på de respektive afdelinger. Fællesskab ophører dog kl , hvorefter de indsatte låses inde på deres celler. De daglige aktiviteter er med til både at give de indsatte størst mulig indhold i hverdagen, samt få dem tillært kompetencer, der forhåbentligt kan være medvirkende til, at de kan resocialiseres efter endt fængselsophold. De ansattes personlige kontakt med de indsatte spiller i den forbindelse også en vigtig rolle. Du kan læse mere om Københavns Fængsler på

16 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1D 2450 København SV Tlf Web: Udgivet af Personaleafdelingen Udarbejdet af HR afdelingen Københavns Fængsler Revideret marts 2009

Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation

Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del Bilag 81 Offentligt Kriminalforsorgen Ellebæk Præsentation Udvidet præsentation Kriminalforsorgen Ellebæk Rev: januar 2012 Set fra oven

Læs mere

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt 4. oktober 2010 Program for Retsudvalgets studiebesøg onsdag den 13. oktober 2010 på Vestre Fængsel, Politigårdens Fængsel og Cafe Exit Som bilag er

Læs mere

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen.

I den anledning har jeg modtaget breve af 27. marts, 5. april, 5. maj og 9. maj 2006 med bilag fra Direktoratet for Kriminalforsorgen. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. marts 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015

BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober Senere ændringer til forskriften BEK nr 429 af 09/04/2015 BEK nr 283 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 12-122-0005 Senere ændringer til

Læs mere

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen

BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar Senere ændringer til forskriften Ingen BEK nr 429 af 09/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 18. februar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0024 Senere ændringer til

Læs mere

Kriminalforsorgen Kort og godt

Kriminalforsorgen Kort og godt Kriminalforsorgen Kort og godt 1 Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011

Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 Inspektion af Blegdamsvejens Fængsel den 15. december 2011 OPFØLGNING Dok.nr. 12/00461-21/PH 2/10 Indholdsfortegnelse Ad 3.2. Observationscelle... 3 Ad 3.5. Gårdtursareal... 4 Ad 5. Fritid og fællesskab...

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Indsatte i fængsler og arresthuse Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Marts 2014 1 Indhold Brugerundersøgelsen 2013... Læsevejledning...

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 10. november 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Ad punkt 2.2 Cellerne

Ad punkt 2.2 Cellerne 1/6 Den 27. december 2007 afgav jeg endelig rapport om min inspektion den 2. oktober 2007 af Arresthuset i Ringkøbing. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere angivne forhold. Jeg modtog

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2006 er: Antallet af varetægtsfængslede i de danske arresthuse tegner

Læs mere

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN

Velkommen til Søndergården. Et godt sted at være. Korrektur SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen til Søndergården Et godt sted at være SUNDHEDSCENTER SØNDERGÅRDEN Velkommen Med denne folder vil vi som personale gerne byde dig velkommen til Søndergården. Der er 27 lejligheder på Søndergården,

Læs mere

Afsnit G2 Vordingborg

Afsnit G2 Vordingborg Afsnit G2 Vordingborg Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

FOB Anvendelse af venterum til overnatning

FOB Anvendelse af venterum til overnatning FOB 04.186 Anvendelse af venterum til overnatning Ombudsmanden modtog oplysninger om at en varetægtsarrestant før fremstillingen i retten havde været henvist til at overnatte i et venterum på en politistation.

Læs mere

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital

Vedrørende inspektion af dele af modtagelsen i Vestre Fængsel og Vestre Hospital FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: J.nr.:

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du

Læs mere

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration

Ydelseskatalog for *Sungiusarfik Aaqa* Servicedeklaration Ydelseskatalog for *Sungiusarfik * Servicedeklaration Udarbejdet af ledergruppen på Med en af de bedste udsigter ud over havnen og Malenebugten, er Sungiusarfik beliggende i Grønlands hovedstad Nuuk. Sungiusarfik

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt september 2007 er: De uniformerede fængselsfunktionærers sygefravær er steget

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt januar 2006 er: Belægget tegner i 2005 til at blive det højeste i ti år. Belægningen

Læs mere

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner

Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade København K årige indsatte i Kriminalforsorgens institutioner Direktoratet for Kriminalforsorgen Strandgade 100 1401 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta 1 om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt pr. 24. januar 2005 er: En dramatisk forøgelse af den gennemsnitlige ventetid.

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 344 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 6. marts 2017 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 5. juli 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport nr. 3 vedrørende min inspektion den 9. og 10. juni 2004 af Københavns Fængsler, Vestre Fængsel. I rapporten meddelte jeg at jeg

Læs mere

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322

Kriminalforsorgen Strandgade København K. Tlf Tryk: De Grafiske Fag - Statsfængslet i Nyborg F322 Personer, der er dømt for incest eller anden form for seksualkriminalitet har i visse tilfælde mulighed for at få behandling i stedet for at komme i fængsel. I denne folder kan du læse, hvad denne behandlingsordning

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del Bilag 96 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene for udvisningsdømte

Læs mere

Information om anholdelse og varetægtsfængsling

Information om anholdelse og varetægtsfængsling Information om anholdelse og varetægtsfængsling I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for anholdte og varetægtsfængslede. Hvis du vil vide mere, kan du låne regler og love hos personalet.

Læs mere

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal.

Direktoratet har oplyst at fængselsafdelingen i 2003 selv har bekostet og opført en lagerhal. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 23. oktober 2003 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 18. april 2002 af Fængselsafdelingen Kærshovedgård. I rapporten anmodede jeg om oplysninger

Læs mere

Kriminalpolitisk program

Kriminalpolitisk program Kriminalpolitisk program Nordiske Fængselsfunktionærers Union (NFU) er et samarbejde mellem fængselsforbundene i Norden. Organisationen repræsenterer ca. 13.500 fængselsbetjente og andre medarbejdergrupper

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece

Information til patienter og pårørende Velkomstpjece Side 1 af 1 Velkommen til Neurologisk Sengeafdeling, N61. Denne pjece indeholder nogle praktiske oplysninger om Beskrivelse af Neurologisk sengeafdeling N61 N61 består af 3 selvstændige sengeafsnit, beliggende

Læs mere

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22.

Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej Albertslund Ombudsmandens tilsynsbesøg den 22. Institution Vridsløselille Vridsløselille Fængsel Fængselsvej 39 2620 Albertslund Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen) BEK nr 282 af 26/03/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. JUR 12-122-0007 Senere ændringer

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret

Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Velkommen til Rehabiliteringen på Kongshøjcentret Område Syd Information om døgntræning og aflastning - marts 2012 Velkommen til Rehabiliteringen Kongshøjcentret Vi vil gerne benytte disse linier til at

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 390 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 25. februar 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 390 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 27. marts 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0498 Dok.:

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Cellerne

Ad pkt. 2.2. Cellerne 1 Den 13. september 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Holstebro den 15. januar 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring

Jeg nævnte at jeg går ud fra at personalet fører kontrol med gangmændenes rengøring FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammeltorv 22, 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1 Postboks 701 2450 København SV Dato: 4.

Læs mere

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo

Forvaring. i dansk strafferet. 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Forvaring i dansk strafferet 7. november 2012 Hans Jørgen Engbo Kriminalitetskrav Alvorlig voldsforbrydelse, drab Voldtægt eller anden alvorlig sædelighedsforbrydelse Frihedsberøvelse Brandstiftelse Røveri

Læs mere

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen)

Bekendtgørelse om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (bekendtgørelse om strafudståelse på bopælen) BEK nr 431 af 09/04/2015 (Historisk) Udskriftsdato: 6. december 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Direktoratet for Kriminalforsorgen, j.nr. 15-61-0032 Senere ændringer til

Læs mere

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling

Afsnit 420. Gynækologisk Afdeling 4 Afsnit 420 Gynækologisk Afdeling Indhold Velkommen til Gynækologisk Afdeling 3 Når du bliver indlagt 4 I gang igen efter operationen 8 Hjem igen 9 Praktiske oplysninger 10 Personlig rådgivning 12 Faciliteter

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl

Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune. Tirsdag den 29. september 2009 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Lindegårdshusene, Københavns Kommune Tirsdag den 29. september 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Lindegårdshusene.

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt

Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt Retsudvalget REU alm. del - Bilag 446 Offentligt FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 28. november 2006 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 13. oktober 2005 af Arrestafdelingen i Statsfængslet

Læs mere

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune

Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Velkommen til Kærsangervej 252 Et 108 botilbud i Viborg kommune Hvad kan vi tilbyde dig? Vi er et kommunalt 108 tilbud i Viborg kommune. Vi er en bred sammensat personalegruppe bestående af både pædagogisk

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt. Amnesty International Gammeltorv sal 1457 København K. Kære Lars Normann Jørgensen

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt. Amnesty International Gammeltorv sal 1457 København K. Kære Lars Normann Jørgensen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 251 Offentligt Amnesty International Gammeltorv 8. 5. sal 1457 København K Civil- og Politiafdelingen Dato: 14. juni 2007 Kontor: Politikontoret Sagsbeh: Rasmus

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008.

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 769 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. maj 2008. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Svar på Spørgsmål 769 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 20. juni 2008 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2008-792-0582 Dok.:

Læs mere

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Notat. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Notat Side 1 af 6 Til Til Socialudvalget Orientering Baggrundsnotat, udviklingshæmmede og psykisk syge med dom. Indledning. I forhold til kriminelle udviklingshæmmede og kriminelle psykisk syge, har kommunerne

Læs mere

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4

Velkommen til. Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Regionshospitalet Randers Medicinsk sengeafsnit 4 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 4 Medicinsk sengeafsnit 4, der har plads til 18 patienter, er et afsnit for patienter

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Svære alkoholskader er ingen hindring for et bedre liv Vores mål er at hjælpe mennesker, der er svært alkoholskadede,

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 24. maj 2005 udsendte jeg den endelige rapport om min inspektion den 13. december 2004 af Arrestafdelingen i Politigårdens Fængsel. I rapporten anmodede jeg om udtalelser

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Københavns Fængsler

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug ( 101 Lov om Social Service) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen

Læs mere

Forhold i Vridsløselille markant forbedret efter tilsynsbesøg

Forhold i Vridsløselille markant forbedret efter tilsynsbesøg 2016-56 Forhold i Vridsløselille markant forbedret efter tilsynsbesøg Et besøgshold med repræsentanter fra ombudsmanden og fagpersoner fra Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut Mod

Læs mere

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2

Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Voksenpsykiatrisk Afsnit SL2 Velkommen til Psykiatrien Region Sjælland Psykiatrien Region Sjælland arbejder ud fra visionen»mennesker og muligheder psykiatri med relationer«. Vi lægger vægt på, at behandling

Læs mere

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen

Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. Seneste nyt februar 2010 er: Der er igen højt pres på Kriminalforsorgens kapacitet. Belægget

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet ved Sønder Omme Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING

ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING ØSTRE GASVÆRK DØGNBEHANDLING AMBULANT BEHANDLING BESKÆFTIGELSES/UDDANNELSES AFKLARING DAGBEHANDLING Om Østre Gasværk Østre Gasværk er en selvstændig selvejende institution (Alment velgørende Fond), med

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Østjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen

Medicinsk Afdeling M2. Velkommen Velkommen Personalet i Afdeling M2 vil gerne med denne mappe byde dig velkommen. Velkomstmappen giver dig nogle praktiske oplysninger, der gerne skulle være med til at give dig et godt indlæggelsesforløb.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Nyborg Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 130 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Skærpelse af afsoningsvilkårene

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM

Til patienter og pårørende. Velkommen til FAM. Vælg farve. Kvalitet Døgnet Rundt. Akutcenter-FAM Til patienter og pårørende Velkommen til FAM Vælg farve Kvalitet Døgnet Rundt Akutcenter-FAM Det er vores ønske, at din indlæggelse på FAM bliver så god som mulig. Vi lægger vægt på respektfuldt samarbejde,

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter

KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE. Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR ÅHUSENE Hjemmevejledning til borgere med varig og betydelig nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne fra Åhusenes støttecenter med indgår i Overordnet formål med indsatsen

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Midtjylland Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Møgelkær

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 159 Offentligt Lovafdelingen UDKAST Dato: 31. januar 2008 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-733-0040 Dok.: LSJ40375 Forslag til Lov om ændring af

Læs mere

Elektronisk fodlænke

Elektronisk fodlænke Elektronisk fodlænke Afsoning på bopælen med elektronisk fodlænke Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, november 2011 Hvad er elektronisk fodlænke? I 2005 blev der indført en ny afsoningsform

Læs mere

Midlertidige ophold. Side 1

Midlertidige ophold. Side 1 Midlertidige ophold Side 1 Indholdsfortegnelse Velkommen til Lions Park Søllerød... 3 Praktiske oplysninger... 4 Betaling for ophold... 5 Personlige ejendele... 5 Kontanter... 5 Sygeplejeartikler... 6

Læs mere

Ad punkt 2.2. Cellerne

Ad punkt 2.2. Cellerne Folketingets Ombudsmand 1 Den 23. januar 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Velkommen til Sikringsafdelingen

Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Velkommen til Sikringsafdelingen Sikringsafdelingen er en landsdækkende retspsykiatrisk afdeling, der yder professionel psykiatrisk behandling og sygepleje, samtidig med

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 385 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2009-792-1156

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet Renbæk

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som et led i ombudsmandens almindelige inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og fire af embedets medarbejdere

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 15. november 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 14. januar 2004 af Arrestafdelingen i Horsens. I rapporten tilkendegav jeg at jeg afventede

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Arrestembedet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen

Læs mere

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN

For børn med epilepsi BØRNESKOLEN For børn med epilepsi BØRNESKOLEN Børneskolen ved Epilepsihospitalet Børneskolen underviser og observerer børn fra børnehaveklasse til 9. klasse, mens de er indlagt på Epilepsihospitalet. Børnene, som

Læs mere