Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Københavns Fængsler. Én arbejdsplads mange opgaver"

Transkript

1 Københavns Fængsler Én arbejdsplads mange opgaver

2 Velkommen til Københavns Fængsler Hensigten med denne informationsbrochure er at give læseren en større indsigt i Københavns Fængsler samt organisationens mange forskellige arbejdsopgaver og funktioner. Københavns Fængsler er Kriminalforsorgens største lukkede fængsel og arresthus, og består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel samt Nytorvs Fængsel. I løbet af et år indsættes ca personer i Københavns Fængsler. Det drejer sig primært om varetægtsfængslede fra det storkøbenhavnske område, som venter på at få behandlet deres sag i retten, eller indsatte, der afsoner en kortere dom. Til at varetage de mangeartede arbejdsopgaver på Københavns Fængsler er der ansat omkring 750 personer, blandt andet fængselsfunktionærer, sygeplejersker, læger, lærere, socialrådgivere, præster, værkmestre, servicemedarbejdere, administrativt personale etc. Personalegruppernes hverdag er hovedsageligt centreret omkring personlig kontakt med de ca. 550 indsatte. Det er med til at gøre Københavns Fængsler til en levende og meget spændende arbejdsplads.

3 Kriminalforsorgen og Københavns Fængsler Københavns Fængsler er som et lukket fængsel/arresthus en del af Kriminalforsorgen, som organisatorisk hører ind under Justitsministeriets arbejdsområder. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen 13 Fængsler - 5 lukkede - 8 åbne - 1 institution for frihedsberøvede asylansøgere 36 arresthuse og 3 arrestafdelinger samt Københavns Fængsler Uddannelsescenter (KUC) 14 KIFafdelinger og 12 lokalkontorer 8 Pensioner Kriminalforsorgens opgave består blandt andet i at udøve den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde de straffe, som domstolene afsiger. En anden hovedopgave er at støtte og motivere de indsatte i deres bestræbelser på at leve en kriminalitetsfri tilværelse efter straffens fuldbyrdelse. Som en organisation hørende under Kriminalforsorgen er Københavns Fængsler med til at varetage disse opgaver

4 Københavns Fængslers organisation Københavns Fængsler består af Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Organisationen har tilsammen en kapacitet på omkring 550 belægspladser, som er fordelt på belægsafdelingerne. Derudover består Københavns Fængsler af en direktion, samt en lang række support-funktioner, der er fundamentale for at få det daglige liv på Københavns Fængsler til at fungere for både ansatte og indsatte. Direktionen på Københavns Fængsler Inspektør Økonomisk viceinspektør, Juridisk viceinspektør Belægsafdelinger på Københavns Fængsler Vestre Fængsel Nordfløjen Østfløjen Sydfløjen Vest 1. Vest 2. Vestre Hospital Blegdamsvejens Fængsel Politigårdens Fængsel Supportfunktioner på Københavns Fængsler Den Centrale Afdeling Nytorv, Besøgsafdelingen Aktivitets og beskæftigelsesafdeling Skole, værksteder, køkken, butik, bygningsafdeling, teknisk afdeling og depot Sundhed Socialrådgivergruppe Gejstligt personale Administration Økonomiafdeling, HR-afdeling, Sikkerhedsenhed, IT-afdeling

5 Direktionen Københavns Fængslers fælles direktion er samlet på Vestre Fængsel. Direktionen består af en fængselsinspektør, der har det overordnede ansvar for Københavns Fængsler, og en økonomisk viceinspektør, der er ansvarshaver for driften og økonomien på Københavns Fængsler. Derudover består direktionen også af en juridisk viceinspektør, hvis ansvarsområde er koncentreret omkring de indsatte. Belægsafdelinger De ca. 550 indsatte på Københavns Fængsler er placeret på de forskellige belægsafdelinger på hhv. Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel og Politigårdens Fængsel. På de forskellige belægsafdelinger på Københavns Fængsler er der tilknyttet en afdelingsledelse (afdelingsleder, områdeledere og souschefer), samt et tværfagligt personale. Vestre Fængsel Vestre Fængsel blev bygget i 1895 som en korsformet fire-etagers bygning, og fængslets forskellige belægsafdelinger er placeret i de fire fløje. Centralfløjen udgør en femte fløj, hvor blandt andet skolen, kirken, biblioteket samt Københavns Fængslers samlede administration og kørselsafdeling er placeret.

6 Nord og Østfløjen Nord- og Østfløjen på Vestre Fængsel er mandlige fællesskabsfløje, hvor de indsatte har mulighed for fællesskab med andre indsatte på afdelingen. Nordfløjen har en kapacitet på 114 indsatte fordelt på 4 etager. Til at varetage det daglige arbejde i fløjen er der ansat omkring fængselsfunktionærer. Østfløjen har en samlet kapacitet på 135 mandlige indsatte fordelt på 4 etager. I Østfløjen er der ligeledes ansat ca fængselsfunktionærer. 1. Vest På Vestre Fængsel blev der i 2001 oprettet en afsoningsafdeling for negativt stærkt styrende indsatte, det drejede sig primært om indsatte med relation til Hells Angels. I dag er afdelingen for indsatte tilknyttet Bandidos. De indsatte på afdelingerne er afsondret fra fængslets øvrige indsatte, men har indbyrdes fællesskab. De fleste indsatte på denne afdeling modtager eneundervisning, eller er beskæftiget med vedligeholdelse af afdelingen. Der er ansat omkring 25 fængselsfunktionærer på 1. Vest. 2. Vest 2. Vest er afdelingen, som i daglig tale betegnes som kvindeafdelingen, og den er placeret i Vestfløjen på Vestre Fængsel. Fløjen blev istandsat og ombygget i år 2000, og i dag har 2. Vest plads til omkring 30 kvindelige indsatte. Hertil er normeret en betjentgruppe på ca. 20. I modsætning til de andre afdelinger på Københavns Fængsler har indsatte på 2. Vest mere udstrakte muligheder for fællesskab, idet celledørene generelt er åbne det meste af dagen. På grund af det høje belægstal på Københavns Fængsler er afdelingen dog ikke alene forbeholdt de kvindeligt indsatte ved pladsmangel andre steder i fængslet kan der forekomme mandlige indsatte på afdelingen. På Vestfløjens loftsetage er der indrettet fritidsfaciliteter, som i dagtimerne danner fysisk ramme om motivationsprogrammet Projekt Menneske, som er et stofafvænningsprogram for kvinder. I aftentimerne overgår disse faciliteter til fællesskabslokaler for de indsatte på kvindeafdelingen.

7 Sydfløjen Sydfløjen på Vestre Fængsel huser en isolationsafdeling, hvor de indsatte som hovedregel er uden kontakt med de andre indsatte. Sydfløjen har dog også almindelige fællesskabsindsatte på afdelingen. Der er plads til ca. 110 indsatte, og til at varetage den opgave er der ansat en betjentgruppe på ca. 70. De isolationsindsatte i Sydfløjen er enten isolerede af retten i forbindelse med politiets efterforskning, eller udelukket fra fællesskab på grund af disciplinære årsager. Isolationsindsatte i Sydfløjen kan dog også være der af egen fri vilje. Hvis det er tilfældet, hænger det ofte sammen med sigtelsens art, eller hvis den pågældende indsatte på en eller anden måde står i gæld til andre indsatte. Sydfløjen har ligeledes en modtagelsesafdeling, hvor nyindsatte bliver visiteret til fængslets øvrige afdelinger.

8 Vestre Hospital Tilhørende Københavns Fængsler er Vestre Hospital, som fungerer som sygeafdeling for hele Københavns Fængsler. Vestre Hospital har kapacitet til 37 indsatte, og derudover rummer afdelingen 2 sikringsceller og en observationscelle. Det uniformerede personale på afdelingen er normeret til ca. 30 fængselsfunktionærer. I 2002 fik Vestre Hospital indrettet en ny og moderne undersøgelsesstue. Her foretages ambulant vurdering og undertiden også behandling udført af fængslets helsepersonale eller tilkaldte speciallæger. Vestre Hospital er Kriminalforsorgens hospital med landsdækkende funktion. Derfor modtager hospitalet også indsatte fra landets andre fængsler og arresthuse til indlæggelse, hvis de har behov for særlig pleje og udredning, som ikke kan gives i det fængsel eller arresthus, hvor de hører til. Politigårdens Fængsel Politigårdens Fængsel blev første gang taget i brug i 1924, hvor det oprindeligt blev benyttet til at huse de af politiets arrestanter, der skulle fremstilles for en dommer ved grundlovsforhøret. Dets nuværende indretning og benyttelse stammer fra Her blev Politigårdens Fængsels 25 pladser taget i brug som en særlig arrestafdeling for blandt andet negativt stærke indsatte, som optræder voldeligt eller alvorligt truende i de eksisterende stærkeafdelinger eller i arresthusene. Afdelingen rummer fem etager, og cellerne er alle enkeltceller, som er fordelt på de fire øverste etager. Der arbejder ca. 30 fængselsfunktionærer på Politigårdens Fængsel. Regimet på Politigårdens Fængsel er mere restriktivt end i de øvrige afdelinger på Københavns Fængsler. Det betyder blandt andet, at der er begrænsede fællesskabsmuligheder.

9 Blegdamsvejens Fængsel Blegdamsvejens Fængsel er en bygning af ældre dato fængslet blev indviet i 1848 midt under Treårskrigen. I første omgang var Blegdamsvejens Fængsel et relativt lille bygningsværk, men i løbet af årene er der blevet foretaget forskellige udvidelser. I dag har fængslet en kapacitet på 91 pladser fordelt på 3 etager, og er indrettet som en fællesskabsafdeling for mandlige indsatte. Til at varetage denne opgave er der ansat ca. 50 fængselsfunktionærer. På Blegdamsvejens Fængsel er der blandt andet indrettet skolestue, kondirum, fællesskabsrum og gårdtursarealer. Derudover er der indrettet en kirkesal til de indsatte, hvor der afholdes ugentlige gudstjenester. Supportfunktioner for Københavns Fængsler På Københavns Fængsler findes en række supportfunktioner for både indsatte og ansatte, samt for drift og vedligeholdelse af teknisk udstyr og bygninger. Disse funktioner er primært placeret på Vestre Fængsel. Den Centrale Afdeling Den Centrale Afdeling har en personalegruppe på ca. 140 ansatte. Arbejdsopgaverne i Den Centrale Afdeling består blandt andet af transporter, retsfremstillinger og bevogtningsopgaver for Københavns Fængsler. Derudover servicerer de også indimellem politiet samt andre af Kriminalforsorgens institutioner med transporter til og fra Københavns Byret. Udover de beskrevne opgaver varetager Den Centrale Afdeling også fængslets vagthavende funktion, og understøtter resten af fængslet i mange ad hoc opgaver.

10 Nytorvs Fængsel Nytorvs Fængsel blev opført i 1887 som kvindefængsel, men overgik senere til at være et fængsel for mandlige indsatte. I dag er Nytorv et dagsfængsel indrettet med venterum, som primært benyttes til arrestanter, der i løbet af dagen skal fremstilles for Københavns Byret. Der er ingen overnatning på Nytorv, og fængslet er således ikke en decideret belægsafdeling. Besøgsafdelingen Besøgsafdelingens primære opgave er at servicere fængslets indsatte, når de skal have besøg af eksempelvis pårørende, advokater, politi mm. Indsatte i Københavns Fængsler har som udgangspunkt ret til et ugentligt besøg af en times varighed. Indsatte, som har afsonet i mere end 6 måneder, kan dog søge om to ugentlige besøg. Besøgsafdelingen er åben fra kl på alle ugens hverdage, mens der er lukket i weekenden. Aktivitets og beskæftigelsesafdeling En del af det daglige arbejde på Københavns Fængsler består i beskæftigelse af de indsatte. De indsatte kan blandt andet have arbejde på et af værkstederne, i køkkenet, bygningsafdelingen, på belægsafdelingerne som gangmænd, ved cellearbejde eller undervisning. I den forbindelse spiller aktivitets og beskæftigelsesafdelingen en central rolle, idet den er ansvarlig for at sikre arbejde til de indsatte. Værksteder - produktion På Københavns Fængsler kan de indsatte være beskæftiget i et af de tilknyttede værksteder, som har omkring indsatte i arbejde. Værkstederne tager sig af diverse pakke-, monterings- og samlingsopgaver. Varerne, som produceres, sælges på lige vilkår som andre tilsvarende produkter og ud fra almindelige markedsvilkår. På værkstederne er et hold på ca. 20 værkmestre ansat med forskellige faglige uddannelsesbaggrunde. De indsatte kan også være beskæftiget med cellearbejde, og på Københavns Fængsler er der omkring indsatte, der arbejder på denne måde.

11 Køkken Københavns Fængslers centralkøkken er placeret på Vestre Fængsel, hvor der produceres mad til de indsatte på både Vestre Fængsel, Blegdamsvejens Fængsel, Politigårdens Fængsel og Nytorv. Derudover er køkkenet ansvarlig for tilberedningen af mad til salg for personalet i kantinen på Vestre Fængsel. I køkkenet er der ansat ca. 10 medarbejdere, som beskæftiger 25 indsatte. Butik På Vestre Fængsel og Blegdamsvejens Fængsel er der indrettet en butik, hvor de indsatte kan købe diverse kioskvarer, såsom cigaretter, slik, chips, aviser mm. De isolerede samt indsatte på Politigårdens Fængsel har mulighed for 2 gange ugentligt at bestille varer i butikken, der efterfølgende leveres til deres celle. Bygningsafdeling På Københavns Fængsler er der oprettet en bygningsafdeling, hvor der er ansat ca. 10 værkmestre. Deres arbejdsopgaver består bl.a. i at tage sig af den almindelige drift og vedligeholdelse af bygningerne på Københavns Fængsler. Bygningsafdelingen beskæftiger ca. 20 indsatte. Teknisk afdeling I den tekniske afdeling på Københavns Fængsler tager man sig af den tekniske drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg på stedet. Der er ansat et hold bestående af 8 fastansatte værkmestre og 1 maskinmester. Depot På Depotet på Københavns Fængsler er der ansat 4 værkmestre, der udover at være depot for Københavns Fængsler, også er centraldepot for hele Østdanmark. Det skal tilføjes, at der på Københavns Fængsler tillige er ansat et hold af servicemedarbejdere på ca. 30, der bl.a. tager sig af rengøring, transport af varer mm.

12 Skolen Københavns Fængsler tilbyder undervisning til de indsatte, og til det formål er der på Vestre Fængsel indrettet en skole. Skolen rummer blandt andet et skolekøkken, undervisningslokaler, et kondirum og to kreative værksteder. På en gennemsnitlig skoleuge modtager ca. 120 indsatte undervisning på skolen. Skolen har tilknyttet en stab af lærere, en skolekoordinator og en undervisningsleder, der sørger for, at skolen kan tilbyde undervisning i både almindelige boglige fag, IT, idræt, afspænding og forskellige kreative fag. Bl.a. er skolens keramiske værksted berømt for sine kreationer, der udsmykker mange af Vestre Fængsels vægge. De indsatte kan også modtage kompetencegivende undervisning i fængslet. Undervisningen omfatter bl.a. forberedende voksenundervisning (FVU) for indsatte med behov for færdigheder i læsning og matematik for at nå op på et 9. klasse niveau. Forløbene er opbygget i korte moduler, så at de varetægtsfængslede kan nå at gennemføre enkle moduler med et bevis for bestået prøve. I sommerperioden bliver der derudover sammensat et projektorienteret sommerprogram. Under skolen er der et tilhørende bibliotek, hvor de indsatte har mulighed for at låne bøger, tegneserier, tidsskrifter mm. Der er blevet udarbejdet et bestemt turnussystem med hensyn til, hvornår de indsatte på de enkelte afdelinger har mulighed for at låne bøger. Derudover har alle indsatte mulighed for at skrive en anmodningsseddel til biblioteket, hvis de ønsker at bestille bøger udenfor åbningstid. Sundhed De indsatte har krav på samme sundhedsmæssige behandling, som tilbydes udenfor murene. Der er derfor ansat en helsegruppe på Københavns Fængsler, der består af ca. 20 sygeplejersker og 6 læger. Herudover er der en sygeplejefaglig leder, en oversygeplejerske og en administrerende overlæge. Der er endvidere tilknyttet psykiater, psykolog samt diverse speciallæger, der tilser de indsatte i fængslet, samt en fysioterapeut, sekretær og bioanalytikere. Der er læge og sygeplejedækning af Københavns Fængsler døgnet rundt.

13 Socialrådgivergruppe Der er ansat omkring 15 socialrådgivere på Københavns Fængsler, som er tilknyttet de forskellige belægsafdelinger. En socialrådgiver på Københavns Fængsler sørger blandt andet for at ordne praktiske ting i forbindelse med en fængsling, såsom ansøgning om betaling af boligudgifter m.v. En af socialrådgiverens opgaver er også at orientere den indsatte om de behandlingstilbud, der tilbydes på Københavns Fængsler, samt hvilke muligheder der er for uddannelse, mens vedkommende er indsat. Blandt de behandlingstilbud, som de indsatte kan blive tilbudt, er projektet Kongens Ø, som går ud på at motivere mandlige misbrugere til behandling for stofmisbrug. Et andet behandlingstilbud er Projekt Menneske, som er et behandlingstilbud til kvindelige stofmisbrugere. Københavns Fængsler tilbyder endvidere Anger Management, som er udarbejdet for personer, der ikke kan styre deres vrede og aggressivitet på en konstruktiv måde. Kriminalforsorgen har indgået aftale med Københavns Kommune om gennemførelse af et behandlingsprojekt i Københavns Fængsel. Projektet skal kunne rumme alle med et stofmisbrug, som de gerne vil arbejde med at nedsætte eller stoppe uanset hvor de er placeret i Københavns Fængsler. Socialrådgiveren har også personlige samtaler med den indsatte med henblik på refleksion over den indsattes videre liv, samt deciderede krisesamtaler, når det er nødvendigt. Gejstligt personale Hos Københavns Fængsler er der tilknyttet præster og en imam til at varetage de indsattes religiøse behov. Blandt andet afholder de henholdsvis gudstjenester og bønner for de indsatte. En af præsternes centrale opgaver er at fungere som sjælesørger, og de bruger blandt andet en stor del af deres tid på samtaler med indsatte og deres pårørende. Derudover kan præsten eksempelvis også stå for at formidle kontakt til Røde Kors eller Kirkens Korshær, der har besøgstjeneste, hvis den indsatte ikke har familie eller kontakt med familien. Fængselspræsterne deltager i vid udstrækning i fængslets dagligdag i samarbejde med de øvrige personalegrupper, og står blandt andet for at planlægge forskellige arrangementer for de indsatte.

14 Administration Københavns Fængslers fælles administration er samlet på Vestre Fængsel. Administrationen varetager en række forskellige supportfunktioner for hele Københavns Fængsler. Administrationen omfatter både en Økonomiafdeling, en HR-afdeling, en Sikkerhedsenhed og en ITafdeling. Opgaverne, som administrationen blandt andet tager sig af, er: lønudbetaling, fakturabehandling, IT-opgaver, sikkerhedsopgaver, rekruttering, fastholdelse og udvikling af alle personalegrupper mm. Administrationen beskæftiger omkring 40 personer.

15 De indsattes hverdag Som udgangspunkt vækkes den indsatte i hverdagene kl. 7 om morgenen, hvorefter der uddeles morgenmad og medicin. De indsatte har mulighed for arbejdsbeskæftigelse på eksempelvis et af værkstederne, udendørsarealerne, køkkenet, rengøring, eller som cellearbejde. Derudover har de også mulighed for at gå i skole. Arbejdsdagen varer til omkring kl , dog afbrudt af middagsmad på cellen. De indsatte på Københavns Fængsler er primært varetægtsfængslede, der venter på at få behandlet deres sag i retten. En stor del af den indsattes tid kan derfor også gå med retsmøder og retsfremstillinger, afhøringer af politiet, besøg af advokat mm. I løbet af dagen har de indsatte mulighed for at komme på gårdtur af en times varighed. Derudover kan der i varierende omfang afvikles forskellige former for fællesskabsaktiviteter for de indsatte på de respektive afdelinger. Fællesskab ophører dog kl , hvorefter de indsatte låses inde på deres celler. De daglige aktiviteter er med til både at give de indsatte størst mulig indhold i hverdagen, samt få dem tillært kompetencer, der forhåbentligt kan være medvirkende til, at de kan resocialiseres efter endt fængselsophold. De ansattes personlige kontakt med de indsatte spiller i den forbindelse også en vigtig rolle. Du kan læse mere om Københavns Fængsler på

16 Københavns Fængsler Vigerslev Allé 1D 2450 København SV Tlf Web: Udgivet af Personaleafdelingen Udarbejdet af HR afdelingen Københavns Fængsler Revideret marts 2009

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt

Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 14 Offentligt 4. oktober 2010 Program for Retsudvalgets studiebesøg onsdag den 13. oktober 2010 på Vestre Fængsel, Politigårdens Fængsel og Cafe Exit Som bilag er

Læs mere

Kriminalforsorgen kort og godt

Kriminalforsorgen kort og godt Kriminalforsorgen kort og godt Formål og hovedopgave Det er Kriminalforsorgens formål at medvirke til at begrænse kriminaliteten. Dette formål er fælles for politiet, anklagemyndigheden og domstolene.

Læs mere

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM

KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM KØBENHAVNS FÆNGSLER UDMØNTNING AF KRIMINALFORSORGENS PRINCIPPROGRAM Forord Københavns Fængsler arbejder efter Kriminalforsorgens overordnede principprogram og har på baggrund heraf udmøntet principperne

Læs mere

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013

Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - SIKKER 2013 Fængselsforbundet TRE PRINCIPPER FOR RETSPOLITIKKEN - ORDENTLIG - KONSEKVENT - SIKKER 2013 Tre principper bør være bærende for retspolitikken i Danmark. Den skal være ORDENTLIG, KONSEKVENT og SIKKER En

Læs mere

Anstalten Ved Herstedvester

Anstalten Ved Herstedvester Anstalten Ved Herstedvester Side 2 Fotograferet i 1950 Side 3 Anstaltens historie Anstalten ved Herstedvester blev opført i 1935 og var dengang ledelsesmæssigt underlagt Statsfængslet i Vridsløselille.

Læs mere

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

Personalehåndbog Københavns Fængsler

Personalehåndbog Københavns Fængsler Københavns Fængsler Indhold Formålet med håndbogen... 4 Københavns Fængsler... 5 Organisation... 7 Intranettet... 8 Samarbejdsudvalg... 8 Vision og værdigrundlag... 9 Hovedopgave... 10 Principprogram...

Læs mere

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1

FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 1. Indledning Som led i ombudsmandens inspektionsvirksomhed (jf. 18 i lov nr. 473 af 12. juni 1996 om Folketingets Ombudsmand) foretog jeg og tre af embedets medarbejdere den

Læs mere

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42

Ad punkt 8.3.6. Kompetence mv. (sikringscelleanbringelse)...42 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse Ad punkt 2.7. Køkken og opholdsrum...3 Ad punkt 2.8. Besøgslokaler...4 Ad punkt 2.9. Gårdtursareal...6 Ad punkt 3.1. Arbejde...7 Ad punkt 3.2. Undervisning...9

Læs mere

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse

Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Afrapportering af projekt om selvmordsforebyggelse i arresthuse Kriminalforsorgens Uddannelsescenter startede i slutningen af 2005 projekt om selvmordsforebyggelse i Kriminalforsorgen for midler bevilliget

Læs mere

Jeg skal herefter meddele følgende:

Jeg skal herefter meddele følgende: FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 26. september 2001 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 26. september 2000 af Arresthuset i Nykøbing Mors. I rapporten bad jeg arresthuset og Direktoratet

Læs mere

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb

Statsfængslet i Jyderup. Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Statsfængslet i Jyderup Beskrivelse af det kliniske undervisningssted og af kliniske undervisningsforløb Oktober 2008 1 1.0 Organisatoriske forhold på praktikstedet. 1.1 Præsentation af Statsfængslet i

Læs mere

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling.

Horserød A-Z. Arbejdsformidling Dagen efter du er mødt til afsoning bliver du arbejdsplaceret af fængslets arbejdsformidling. Horserød A-Z Statsfængslet ved Horserød er et ÅBENT FÆNGSEL. Det betyder, at fængslet ikke er omgivet af en ringmur mv. Det betyder derimod ikke, at der er friere adgang end i lukkede fængsler til at færdes

Læs mere

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit

VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit juni 2014 Psykiatrisk Center Glostrup Afdeling Q Den retspsykiatriske funktion Til patienter og pårørende: VELKOMMEN TIL AFSNIT Q-172 det lukkede delafsnit nyttige oplysninger om vores regler og husorden

Læs mere

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013

Specialambulatoriet. Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M. Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Specialambulatoriets behandlingstilbud, august 2013 Region Hovedstadens Psykiatri Psykiatrisk Center Sct. Hans Afdeling M Specialambulatoriet Dagtilbud Opsøgende psykiatrisk team Psykiatrisk Center Sct.

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Information om afsoning af fængselsstraf

Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf Information om afsoning af fængselsstraf I denne folder kan du læse om de vigtigste regler, der gælder for afsoning af fængselsstraf. Hvis du vil vide mere, kan

Læs mere

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital.

Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Velkommen som social- og sundhedsassistent elev på Palliativ medicinsk afdeling. Bispebjerg Hospital. Palliativ Medicinsk afdeling tilbyder lindrende behandling til uhelbredeligt syge kræftpatienter bosiddende

Læs mere

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum

Ad pkt. 2.3.3. Besøgsrum 1 Den 29. oktober 1999 afgav jeg en endelig rapport om min inspektion af Arresthuset i Vejle den 8. juni 1999. I rapporten bad jeg arresthuset om nærmere underretning mv. vedrørende forskellige forhold.

Læs mere

Bag tremmer APROPOS. Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, 050 *

Bag tremmer APROPOS. Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, 050 * APROPOS Bag tremmer Hvis du sidder og nyder en is på Sankt Hans torv, sidder der mindre end 100 meter væk omkring 90 mennesker i små celler, deres hverdag er styret af fængselsbetjente, de får lov til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT

FOLK AF RETTE STØBNING ANSÆTTELSE SOM FÆNGSELSBETJENT KRIMINALFORSORGENS UDDANNELSESCENTER BISKOP SVANES VEJ 69 3460 BIRKERØD TELEFON: 72 55 39 65 BLIVFAENGSELSBETJENT@ KRIMINALFORSORGEN.DK WWW.KUC.DK WWW.RETTESTØBNING.DK WWW.KRIMINALFORSORGEN.DK FOLK AF

Læs mere

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet

Behandlingscenter. Et tilbud til stofmisbrugere. Social- og sundhedsservice - Specialområdet Køge Rådgivnings- og Behandlingscenter Et tilbud til stofmisbrugere Social- og sundhedsservice - Specialområdet Hvem er vi og hvad kan vi tilbyde KRB: Rådgivning og ambulant behandling på Egøjevej 34 2

Læs mere

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide

Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide April 2012 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide Velkommen til Akut Modtagelse for Gravide På Akut

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT OKTOBER 2012 ER: Der er fortsat overbelæg i Kriminalforsorgen. Belægget ligger

Læs mere

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101

Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Kvalitetsstandard for ambulant behandling af stofmisbrug efter servicelovens 101 Behandling af stofmisbrug - social behandling Lovgrundlag Hvilke former for social behandling kan Ishøj Kommune tilbyde

Læs mere

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave

Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave Kapitel 1 Arbejdsgruppens opgave 1.1 Nedsættelse, kommissorium og sammensætning Justitsministeriet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, nedsatte ved skrivelse af 5. marts 2001 en arbejdsgruppe, som skulle

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund

Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007. Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Dansk Fængselsforbund København, 18. december 2007 Kære alle medlemmer i Dansk Fængselsforbund Året er ved at rinde ud. Hvis avisernes artikler står til troende, så er det et år, hvor Kriminalforsorgen

Læs mere

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand

Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand KONFERENCE BØRN AF FÆNGSLEDE Tirsdag den 25. november 2008, Hotel Nyborg Strand indbyder til konference I Danmark er der hele tiden mellem 4000 og 7000 børn, som har en forælder, der sidder i fængsel.

Læs mere

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015

Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Servicedeklaration for Forsorgshjemmet Roskildehjemmet 2015 Praktiske oplysninger Gammelgårdsvej 1 B, 4000 Roskilde Tlf. 46 36 90 00 Forstander: Per Hans Viinblad Thuesen Hjemmeside: www.roskildehjemmet.dk

Læs mere

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8

Forældreinformation. Velkommen til Børneafsnit A8 Forældreinformation Velkommen til Børneafsnit A8 Velkommen til Børneafsnit A8 Børneafsnit A8 er en blandet medicinsk og kirurgisk specialafdeling, der modtager børn i alderen 0 15 år, med urinvejs- og

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer.

At gøre overgangen fra eget hjem til Lindehaven, så let og tryg som mulig for den enkelte beboer. GENERELT OM PLEJECENTER LINDEHAVEN Plejecenter Lindehaven blev indviet d. 4. januar 1983. Lindehaven er bygget i 3 etager. I stueplan findes reception/kontor, cafe, køkken, ergo og fysioterapi, fodterapeut

Læs mere

Retspsykiatri som et fagområde

Retspsykiatri som et fagområde Retspsykiatri som et fagområde Baggrund Den retspsykiatriske virksomhed kendetegnes typisk ved, at opgaverne for den lægelige behandling, bedømmelse og udtalelse stilles udefra og har til baggrund, at

Læs mere

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011

Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Dato: 29. februar 2008 Kontor: Administrationsafdelingen Sagsnr.: 2007-0259-0024 Dok.: TFO40174 Flerårsaftale for kriminalforsorgen for 2008 2011 Regeringen, Dansk Folkeparti og Ny Alliance er enige om

Læs mere

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse

Standard Medarbejderundersøgelse. Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse Standard Medarbejderundersøgelse Udarbejdet af Boligselskabernes Landsforening og sermo analyse 2012 Medarbejderundersøgelse: Trivsel og ledervurdering I boligorganisationen vil vi gerne undersøge om vores

Læs mere

1/98. Indholdsfortegnelse

1/98. Indholdsfortegnelse 1/98 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Generelt... 4 3. Bygningsmæssige forhold mv.... 6 3.1 Stuerne... 9 3.2 Bade- og toiletfaciliteter... 9 3.3 Gangarealer... 10 3.4 Køkken... 11 3.5 Opholdslokaler...

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler Vi tror på, at forandring er muligt for alle For at skabe en forandring i et liv præget af massivt misbrug har

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune

Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for rusmiddelbehandling i Hedensted Kommune Kvalitetsstandard for behandling af voksne borgere over 18 år med stofmisbrug baseret på Servicelovens 101, og alkoholmisbrug baseret på Sundhedslovens

Læs mere

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN

PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Uddannelsesregion Syd PRÆSENTATIONSBESKRIVELSE AF UDDANNELSESAFSNIT I PSYKIATRISKE CENTRE/ SYGEHUSPSYKIATRIEN Klinisk uddannelsesvejleder tilknyttet afsnittet Navn: Anne Kamuk m.fl Beskrivelse af uddannelsesstedet

Læs mere

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte

Samfundstjeneste. Bliv vært for en samfundstjenestedømt. Om de samfundstjenestedømte Samfundstjeneste Samfundstjeneste er alternativ til en fængselsstraf. Cirka 4000 mennesker idømmes hvert år en betinget dom med vilkår om samfundstjeneste, og nogle bliver løsladt tidligere fra en fængselsstraf,

Læs mere

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde.

Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. Side 1 af 7 Bilag a Aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd i Kriminalforsorgen under Fængselsforbundet i Danmarks forhandlingsområde. 1. Dækningsområde Aftalen omfatter tjenestemandsansatte medarbejdere

Læs mere

Det kommunale sundhedslandkort

Det kommunale sundhedslandkort Side / Det kommunale sundhedslandkort 2006 2012 Specialiseret træningscenter Forebyggelsescentre Center for Kræft og Sundhed Akut plejeenhed KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Side /

Læs mere

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret

Arresthuset har oplyst at facaderenoveringen er igangsat og forventedes færdig i foråret FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 13. september 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg ventede svar/underretning

Læs mere

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3

Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Velkommen til Medicinsk Sengeafsnit 3 Regionshospitalet Randers Medicinsk Afdeling Tlf.: 78 42 28 70 2 Velkommen til Medicinsk sengeafsnit 3 I denne pjece er der praktiske oplysninger, som kan have betydning

Læs mere

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse

Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune Bostøtten team Midtby Psykiatriens hus Falkevej 5 8600 Silkeborg www.socialpsykiatri-silkeborg.dk

Læs mere

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu?

Landsforeningen af Forsvarsadvokater. Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? Landsforeningen af Forsvarsadvokater Jeg er varetægtsfængslet - hvad sker der nu? 1 Du er blevet fængslet. Det betyder ikke, at du er skyldig. Du har ret til en forsvarer. Din forsvarer skal alene tage

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010

Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 16. maj 2011 Inspektion af Arresthuset i Køge den 27. april 2010 ENDELIG J.nr. 2010-0991-6282/PH 1/82 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Bygningsmæssige forhold mv.... 4 2.1. Ændringer siden sidst...

Læs mere

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger:

Hjælpemidler & Kommunikation. Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia. Tlf.: 72107301. Kontaktoplysninger: Hjælpemidler & Kommunikation Vesterballevej 4-6 7000 Fredericia Tlf.: 72107301 Kontaktoplysninger: Afsnitsleder Mai-Britt Tingsager Tlf.: 7210 7305 mai-britt.tingsager@fredericia.dk Klinisk underviser

Læs mere

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund

Frydenslund. Grønnegade 10 - Silkeborg. 1 Frydenslund Frydenslund Grønnegade 10 - Silkeborg 1 Frydenslund Nyt og spændende bo- og aktivitetstilbud åbner i efteråret 2013 Nu får du, som er borger med varig funktionsnedsættelse, mulighed for at bo i en top-moderne

Læs mere

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen

Ad punkt 2.2.2. Sikringscellen Den 18. april 2001 sendte jeg en opfølgningsrapport nr. 2 vedrørende min inspektion den 2. marts 1999 af Arresthuset i Århus. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar fra direktoratet vedrørende

Læs mere

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af

Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af Bekæmpelse af rocker- og bandekriminalitet Styrket indsats mod radikalisering i fængslerne Ny ordning for sagsomkostninger Styrkelse af retshjælpskontorernes bistand I Danmark skal man kunne føle sig tryg.

Læs mere

Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende indsattes børn.

Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende indsattes børn. 1 Indstilling fra arbejdsgruppen vedrørende indsattes børn. Direktoratet for Kriminalforsorgen oktober 2012. 1 2 Indhold 1. Indledning... 5 1.1 Indstillingens opbygning... 6 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Arbejdsgruppens

Læs mere

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen:

De fysiske rammer: Fællesarealer på afdelingen: De fysiske rammer: Afdelingen består af 28 boliger, hvor hver bolig indeholder entré, bad, toilet, stue og lille altan eller have. Endvidere indbefatter hver bolig: El-seng Gardinstænger. Stuearealet er

Læs mere

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund.

Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Gensidig respekt, omsorg, overbærenhed og forståelse er en forudsætning for alt frugtbart samarbejde og gælder uanset etnisk og religiøs baggrund. Plejehjemmet Tårnbygård Løjtegårdsvej 100 2770 Kastrup

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard

Nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandard Nødkald og sygeplejekald Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for nødkald og sygeplejekald Denne pjece indeholder kvalitetsstandarden for Sønderborg Kommunes tilbud om nødkald og sygeplejekald. Kvalitetsstandarden

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation

Forslag til folketingsbeslutning om at forbedre retssikkerheden ved administrativt tildelt isolation Beslutningsforslag nr. B 93 Folketinget 2009-10 Fremsat den 17. december 2009 af Karina Lorentzen Dehnhardt (SF), Anne Baastrup (SF), Meta Fuglsang (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service

Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Socialpædagogisk vejledning Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede Serviceydelser i henhold til 85 i Lov om social service Lov om social service, 85, Kapitel 16, Personlig hjælp, omsorg og pleje samt plejetestamenter

Læs mere

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET

UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET UNGEKONFERENCEN 2011 KUNSTEN AT LEVE LIVET på trods af 3 UDGIVER Perron 3, Slagelse Kommune ANSVARSHAVENDE Pedro Michael TEKST & FOTO PERRON 3, COLOURBOX OG KLARSKOVGAARD LAYOUT Sandy Stammis Det er en

Læs mere

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd

Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Veje igennem en labyrint - om Psykiatrien Syd Ergoterapeut /PB Karin Larsen Distriktsspl./PB Pernille Sørensen Teamleder/sygeplejerske Pernille Rømer Psykiatrien i Region Sjælland Psykiatrien Syd Psykiatrisk

Læs mere

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009

Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Bilag 165 Offentligt Den 17. december 2010 Inspektion af Arresthuset i Århus den 5. november 2009 ENDELIG J.nr. 2009-3498-628/PH 1/69 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

I D E E R E X I T (PR. 23.6.2011)

I D E E R E X I T (PR. 23.6.2011) I D E E R E X I T (PR. 23.6.2011) Følgende liste er en helt ubearbejdet opsamling af de mange ideer til Exits videre arbejde, som fremkom på en inspirationsdag den 23. juni 2011. Inspirationsdagen havde

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk

Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Att. Susan Inger Schaufus ssc@regionsjaelland.dk Kontakt adresse Hospice i Faxe V. Ivan Lilleng Bråby Bygade 12 4690 Haslev ivli@faxekommune.dk Faxe den 29. februar

Læs mere

Tvang og patientrådgiver

Tvang og patientrådgiver Tvang og patientrådgiver Undervisningsbilag nr. 1 til temaet Loven, dine rettigheder og din e-journal Se også: http://sum.dk/aktuelt/publikationer/publikationer/tvang_i_psykiatrien/2tilpatienter.aspx Til

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1

Januar 2014. Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven. Side 1 Januar 2014 Et månedsblad for beboere, pårørende, personale, samt gæster på Plejecenter Lindehaven Side 1 Nyt fra lederen Kære Alle Glædelig jul og godt nytår. Her ved juletid vil jeg gerne ønske alle

Læs mere

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet

Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet Anoreksiklinikken Edel Sauntes alle 10, Opg. 62 2100 København Ø Psykiatrisk Center København Anoreksiklinikken Døgnbehandling: 10 sengepladser.

Læs mere

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge

Modul 1 Modul 3 Modul 6 Modul 9 1 uge 2 uger, Som oftest ses i sammenhæng med den kliniske undervisning i modul 6. 8 ½ uge Kafferisteriet Socialpsykiatrisk dagcenter Center for Psykiatri Skivevej 7 7500 Holstebro Klinisk underviser er Christina Dupont Lunow, telefon 96114734/36, mail: christina.dupont.lunow@holstebro.dk Vi

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 25. januar 2013 Sag 318/2012 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Mikael Skjødt, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 13. marts

Læs mere

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel

Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Hvad er bedst for børnene? Til forældre og andre voksne tæt på børn med en mor eller far i fængsel Modige voksne Mange voksne har ikke lyst til at tale om det, der er sket, fordi de skammer sig eller ønsker

Læs mere

Hvordan og hvor meget?

Hvordan og hvor meget? Hvordan og hvor meget? - En kvantitativ undersøgelse af handleplansarbejdet i Kriminalforsorgen Af Anita Rönneling, Nadja Lund-Sørensen og Pernille Christel Bak Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret,

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN

FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN FAKTA OM UDVIKLINGEN I KRIMINALFORSORGEN Dette notat samler forskellige fakta om udviklingen i Kriminalforsorgen. SENESTE NYT ER: Belægget falder i fængsler og arresthuse. Strafmassen det samlede antal

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B187100W MJE/MAK UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 4. juni 2014 af Østre Landsrets 11. afdeling (landsdommerne Karsten Bo Knudsen, Katja Høegh og Julie Skat Rørdam (kst.)). 11. afd. nr.

Læs mere

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet

Kom ud af kontoret. Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Kom ud af kontoret Forandringsledelse i sundhedsvæsenet Patientsikkerhedskonference den 27. april 2015 Hospitalsdirektør Bente Ourø Rørth Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital ligger i Region Hovedstaden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning...5. 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...5 2. Bygningsmæssige forhold mv...6 2.1. Celler...9 2.2. Toilet- og badefaciliteter...10 2.3. Fællesområder...12 2.4. Køkken...13 2.5. Vaskerum...13

Læs mere

Funktionsbeskrivelse

Funktionsbeskrivelse Hovedstadens Sygehusfællesskab Bispebjerg Hospital Marts 2001 Medicinsk Center, klinik Y, YREH Funktionsbeskrivelse Beskrivelse af stillingen som afsnittet/enheden er normeret med og som er nødvendig for

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november

Vold er ikke løsningen, Katuaq 25-26 november Krisecenter i en Kommunal kontekst tværfaglig samarbejde og borgertilbud Ved: Mette Sonniks: Grethe Siegstad: Annette Broberg: Organisatorisk Daglige arbejde i Nuuk krisecenter Arbejdet i samtalegruppen

Læs mere

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter

Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter Kvalitetsstandard for Herning Krisecenter 2013 1 1. Indledning Herning Krisecenter er et midlertidigt opholdssted for kvinder, som har været udsat for fysisk og/eller psykisk vold eller trusler om vold,

Læs mere

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant.

Stofmisbrug behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. Mar 18 2011 12:40:16 - Helle Wittrup-Jensen 31 artikler. behandling målrettet indsats på baggrund af systematisk udredning Behandling kræver en intensitet, der mindst kan defineres som ambulant. stofmisbrugsbehandling

Læs mere

Alkoholenheden En vej til forandring

Alkoholenheden En vej til forandring Alkoholenheden En vej til forandring -At gå fra individperspektiv til familieperspektiv v/lisbet Kimer Side 1 Organisatorisk indplacering i Slagelse Kommunen Kommunaldirektør Søren Lund Hansen Center for

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser

Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Frederiksberg Kommune Akaciegården Midlertidige Flexpladser Velkommen Akaciegården byder dig velkommen. På Akaciegården har vi 5 midlertidige Flexpladser. Hver bolig består af et dobbeltværelse indrettet

Læs mere

Svendborg Kommune Plejecenter Vest

Svendborg Kommune Plejecenter Vest Svendborg Kommune Plejecenter Vest Velkommen til Aldersro Ældreboliger Forord Velkommen til Aldersro ældreboliger. Denne folder er udarbejdet som en hjælp til dig, der flytter ind i en ældrebolig på Aldersro.

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune

1 Ansøger Pleje- og Omsorgsafdelingen, Gladsaxe Kommune Telefon Direkte Mail Web Koncern Plan og Udviklng Region Hovedstaden Kongens Vænge 2 3400 Hillerød 48 20 50 00 48 20 54 16 Henriette.bager@regionh.dk www.regionh.dk Dato: Sagsnr.: Arkiv: Sagsbeh.: henbag

Læs mere