Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det åbne tilbud. Skelbækgård. Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd"

Transkript

1 Det åbne tilbud Skelbækgård Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd

2 Bakkegården Kompetencecenter for unge sent udviklede/mentalt retarderede med kriminel adfærd Den socialpædagogiske institution Bakkegården hører under Region Sjælland. Bakkegården har både sikrede afdelinger og åbne tilbud. Skelbækgård er ét af Bakkegårdens åbne tilbud, som er særligt målrettet til unge sent udviklede og mentalt retarderede med kriminel adfærd. Gratis råd og vejledning Bakkegården er udpeget af Servicestyrelsen som kompetencecenter for sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd. Det betyder, at kommuner, regioner, opholdsteder og øvrige institutioner helt gratis kan få kvalificerede råd og vejledning i forbindelse med sager, der omhandler målgruppen. Det gælder også i sager, hvor den unge ikke bliver anbragt på Bakkegården. Varetægtssourrogat i åbent regi Erfaringen viser, at dårligt begavede og mentalt retarderede unge under 18 Bakkegården rådgiver gratis kommuner, regioner og andre institutioner. Foto: Gert Ellegaard. år, som anbringes i varetægtssurrogat på en sikret afdeling, har vanskeligt ved at begå sig blandt de normaltbegavede unge. De bliver let mobbeofre eller medløbere og trives ikke i en dagligdag, der ikke er struktureret og indrettet til at imødekomme de særlige behov, deres mentale handicap medfører. Bakkegården kan tilbyde særligt tilpasset ophold i varetægtssurrogat i åbent regi for sent udviklede og mentalt retarderede unge under 18 år. 2 SKELBÆKGÅRD

3 Det åbne tilbud, Skelbækgård Skelbækgård er en del af en sikret institution, og derfor har vi en omfattende erfaring med unge med kriminel adfærd. Desuden har Skelbækgård i mange år løst opgaver omkring målgruppen sent udviklede og mentalt retarderede unge med kriminel adfærd. Skelbækgård har derfor en meget stor og bred erfaring med lige præcis disse unge. At Skelbækgård er en del af Bakkegården gør, at forstanderen kan træffe beslutning om overførsel til sikret afdeling, hvis det er påkrævet for at afværge, at den unge skader sig selv eller andre. Det giver en sikkerhed for at kunne handle hurtigt, hvis varetægtssurrogat i åbent regi viser sig ikke at være forsvarligt på grund af den unges farlighed. Hvad er Skelbækgård? Skelbækgård er et landbrug, hvor de unge deltager i det daglige arbejde, så meget det er muligt. Der er køer, heste, høns og mange katte på Skelbækgård. I perioder er der også får og Skelbækgård er et landbrug, hvor de unge deltager i det daglige arbejde. Foto: Jan Djenner. grise. Markerne omkring gården bliver dyrket, så Skelbækgård er delvist selvforsynende med foder. SKELBÆKGÅRD 3

4 I forbindelse med driften af landbruget bruges der mange redskaber og maskiner. Når de skal repareres, foregår det så vidt muligt på Skelbækgårds egne værksteder. På værkstederne har de unge også mulighed for at bygge ting til sig selv. Dagligdagen på Skelbækgård planlægger vi i samarbejde med de unge. Der er naturligvis opgaver, der skal udføres, men de unge er selv med til at bestemme, hvem der skal deltage, og hvordan det skal gøres. At de unge er i gang med uddannelse eller arbejde er en afgørende forudsætning for at forebygge tilbagefald til kriminalitet. Skelbækgård er i øvrigt godkendt til at have jordbrugsassistentelever, så det er muligt at tage en uddannelse samtidig med at en eventuel dom bliver afsonet. Dagligdagen på Skelbækgård På Skelbækgård forventer vi, at de unge kommer op om morgenen, rydder op og får et godt morgenmåltid. Herefter deltager de unge i arbejdet på gården (fodring af dyrene for eksempel), på værkstederne eller får undervisning. Normalt har de unge fri kl. 16. De unge har én ugentlig tjansdag, hvor de blandt andet deltager i madlavning og rengøring. Sund og nærende mad prioriterer vi højt. Derfor nyder de unge og personalet også godt af at være næsten selvforsynende med kød. Når de unge har arbejdstjans slutter arbejdsdagen omkring kl Efter et godt aftenmåltid forløber aftenen med forskellige fritidsaktiviteter. De kan foregå enten på Skelbækgård eller i lokalsamfundet. Når Skelbækgårds biler og maskiner skal repareres, deltager de unge også. Foto: Jan Djenner. 4 SKELBÆKGÅRD

5 Dyrene er fodret, markerne høstet tid til velfortjent pause og hyggesnak. Foto: Jan Djenner. Målgruppe Skelbækgård er målrettet til at tage imod mentalt retarderede eller sent udviklede unge, der på den ene eller anden måde er kommet på kant med samfundet - eller er i fare for at komme det. Der kan være flere grunde til, at man bliver indskrevet på Skelbækgård. Langt størstedelen af de unge er varetægtsfængslet i såkaldt varetægtssurrogat. Her venter de på, at retten skal tage stilling til den kriminalitet, de er anklaget for at have begået. Varetægtssurrogat etableres for unge under 18 år, fordi de ikke må være fængslet sammen med voksne i henhold til FN s deklaration om barnets rettigheder. Derfor er Skelbækgård en socialpædagogisk døgninstitution og ikke et fængsel. De unge kan også afsone deres dom på Skelbækgård. Desuden kan unge og børn, der er fyldt 12 år, være indskrevet til pædagogisk observation på Skelbækgård. En pædagogisk observation varer maksimalt tre måneder, og har til formål at få afklaret, om barnet eller den unge har brug for et særligt pædagogisk tilbud. Pædagogik Skelbækgård arbejder med relationsbaseret pædagogik og efter selvpsykologien, som bygger på udvikling gennem relationer og samspil med andre. De unge oplever derfor personale, der drager omsorg for, anerkender og virkelig vil de unge. Ofte får de unge også nuanceret deres normer, holdninger og værdier samtidig med, at de måske for første gang føler, at de kan bidrage positivt til et fællesskab. Vi arbejder med at få de unge til at danne positive relationer. Derfor er det vigtigt, at fokusere på at arbejde inden for nogle rammer i stedet for SKELBÆKGÅRD 5

6 Relationsarbejdet foregår overalt også i fritiden. her med bordtennis. Foto: Gert Ellegaard. at have en masse regler. På den måde bliver det de positive relationer og selvstændighed, der kommer i fokus. Ud fra personalets samarbejde og aftaler med hver enkelt af de unge, udarbejder vi sammen et dagsprogram for den unge. Derfor tager dagsprogrammet udgangspunkt i den unges kompetencer, handleplan og eventuelle. dom. Skole Bakkegården har egen skole. Derfor kan vi tilbyde de unge undervisning i tilknytning til opholdet og/eller støtte til skolegang i enten normal- eller specialskole. Lærerne underviser både i skolestuen og ud af huset. Eksempelvis kan matematik, dansk eller andre skolefag inkluderes i det praktiske arbejde på Skelbækgård. Enkelte unge går i skole uden for Skelbækgård på diverse specialskoler i området. De unge får på den måde mulighed for at genstarte eller fortsætte deres skolegang i trygge rammer, så de bliver bedre rustet til den hverdag, der venter dem, når de skal genoptage deres liv uden for Skelbækgård. Det gælder både fagligt og socialt. Samarbejde Skelbækgård arbejder tæt sammen med de unges familier og med kommuner, politi, forsvarsadvokater, Kriminalforsorgen og de anbringelsessteder, de unge kommer til efter et ophold på Skelbækgård. Mens de unge bor hos os, lægger vi stor vægt på at have et godt og konstruktivt samarbejde med de unges forældre og pårørende, forvaltningen og øvrigt netværk,. Et positivt samarbejde med forældre og pårørende er vigtigt for den unges udvikling, og det betyder samtidig, at den unge undgår at komme i en loyalitetskonflikt. Derudover er samarbejdet vigtigt 6 SKELBÆKGÅRD

7 som led i at få udarbejdet en handleplan for den unge. På den måde kan kommunen træde til, samtidig med at den unge forlader Skelbækgård. Medarbejdere Vi er otte pædagogiske medarbejdere og en afdelingsleder på Skelbækgård. Medarbejdergruppen omfatter pædagoger og en række medarbejdere med forskellige uddannelsesbaggrunde. Derudover er der tilknyttet lærere, psykologer, socialrådgiver, psykiater og vikarer til Skelbækgård. Mange af medarbejderne får mulighed for at deltage i et landsdækkende uddannelsesforløb for medarbejdere på åbne afdelinger på andre sikrede institutioner. Det er med til at opbygge og udvikle en ensartet praksis på et højt fagligt niveau. Priser På Tilbudsportalen kan man få oplysning om aktuelle priser. Jf. Lov om Social Service 176 kan der opnås statsrefusion i særligt dyre enkeltsager. Den ene lejlighed med stue, tekøkken og trappe op til hems med soveplads. Foto: Jan Djenner. Pladser Skelbækgård har fem pladser tre pladser i hovedhuset og to lejligheder i tilstødende bygning. Værelserne er møblerede, men de unge, som ønsker det, har mulighed for at medbringe deres egne møbler eller pyntegenstande. De har selv nøgle til værelset/lejligheden og er velkomne til at sætte deres eget præg på værelset/lejligheden, ligesom de naturligvis kan have besøg på værelset/i lejligheden efter arbejdstid. SKELBÆKGÅRD 7

8 Bakkegården Annebergparken Nykøbing Sjælland Tlf Kommunikation Formnr

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis

Sikrede institutioner for børn og unge. - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis Sikrede institutioner for børn og unge - lovgrundlag og socialpædagogisk praksis 6 korte om de sikrede institutioner Høj behandlingskvalitet De sikrede institutioner har modtaget tre puljer af Regeringen

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: E-mailadresse: Hjemmesideadresse: Åbningstider: Institutionsleder: Specialiseringsmuligheder på praktikstedet: For hurtigt

Læs mere

Botilbuddet Lounsgaarden

Botilbuddet Lounsgaarden Virksomhedsplan Botilbuddet Lounsgaarden Velkommen til Lounsgaarden Lounsgaarden er et privat, midlertidig botilbud efter servicelovens 107 uden tidsbegrænsning. Dette betyder, at de unge kan bo her så

Læs mere

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt

Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Det har du ret til! til børn og unge 13-17 år, som skal anbringes er eller har været anbragt Pjecen handler om dig! Du har fået denne pjece, fordi du ikke skal bo hjemme hos dine forældre i en periode.

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Servicebeskrivelse 2011

Servicebeskrivelse 2011 Servicebeskrivelse 2011 Ungdomscentret Gjeddesgaard Personlig involvering i professionelle rammer Ophold og undervisning for udsatte unge 1.Data 2. Indledning 3. Målgruppe og tilbud 4. Institutionens historie

Læs mere

Et opholdssted i Danmark...

Et opholdssted i Danmark... Et opholdssted i Danmark... Aktiv Weekend er et opholdssted, der modtager unge, som af den ene eller anden grund har brug for at bo et andet sted end hjemme. Målet er at skabe de bedste rammer og give

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012

Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Center for Børn, Unge og Familier Dato: 31. juli, 2012 Acadre: 12/8815 Tilsynsrapport, Antoniehus, 2012 Tilbuddets navn Helsingør Lokalcenter - Antoniehus Søndre Strandvej 28 3000 Helsingør Forstander:

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Ny godkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har

Læs mere

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte

Pårørendepolitik. for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte Pårørendepolitik for samarbejdet mellem borgere, pårørende og ansatte 2 Forord Pårørende betydningsfulde samarbejdspartnere Et godt socialt netværk kan både kan give støtte, omsorg og bidrage med praktisk

Læs mere

Der er behov for sammenhængende forebyggelse

Der er behov for sammenhængende forebyggelse December 2010 HEN Fremtidens kriminalitetsforebyggende arbejde: Der er behov for sammenhængende forebyggelse Resume Der er behov for at udvikle det forebyggende arbejde i forhold til kriminalitet blandt

Læs mere

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune

Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet. Rebild Kommune Serviceniveaubeskrivelser for foranstaltninger på udsatte børn- og ungeområdet Rebild Kommune 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 DØGNOPHOLD ( 52 STK.3 NR. 4)...5 ANDEN HJÆLP ( 52 STK. 3 NR. 10)...7 KONTAKTPERSON

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond

BOSTEDET VIRKSOMHEDSPLAN 2014 STRANDEN. 1Den Sociale. Udviklingsfond BOSTEDET STRANDEN 1Den Sociale Udviklingsfond VIRKSOMHEDSPLAN 2014 Værdier i det daglige arbejde med den unge. Vi afstår fra at kommandere, dirigere, true, formane, moralisere, prædike, dømme, bebrejde,

Læs mere

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg

akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg akutboliger for unge hjemløse på Frederiksberg et alternativ til herberg unge lejlighederne tilbuddet M unge Udarbejdet i August 2014 Grafisk design Tryk lindevangen Ida Weinholt og Max Wettendorff bostøttemedarbejdere

Læs mere

Velkommen til. Holmstrupgård

Velkommen til. Holmstrupgård Velkommen til vej 39 Kære forældre I modtager denne folder, fordi der er truffet beslutning om, at jeres barn/ung skal flytte ind på. I folderen kan I læse mere om de konkrete rammer og dagligdagen for

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat har den

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Regodkendelse Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet

Læs mere

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen.

Netværksanbringelser aflønnes ikke med vederlag, men kun med omkostningsdelen. Bliv plejefamilie. Familiepleje tilbydes til børn og unge med et særligt støttebehov, hvor det skønnes, at anbringelse uden for eget hjem er nødvendig. Barnet eller den unge flytter ind hos plejefamilien,

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden

Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynsrapport Socialtilsyn Hovedstaden Tilsynstype: Regodkendelse Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune

Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Øster Søgade 32, 4.sal 1357 København K tlf. 2160 4601 info@psyk-ressource.dk www.psyk-ressource.dk Klub Felix - et aflastningstilbud i Egedal Kommune Psykologisk Ressource Centers ophold- og aflastningstilbud

Læs mere

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden

A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden A. UDDANNELSESPLAN Samuelsgaarden SÆRLIGE FORHOLD DEN STUDERENDES PLACERING PÅ PRAKTIKSTEDET Tilknytning til gruppe/stue/afdeling Afhængigt af praktikperioden, hvem der har nyansættelser og andre forhold,

Læs mere

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012

Tilsynsrapport. Behandlingshjemmet Sølyst. Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune. Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Tilsynsrapport Behandlingshjemmet Sølyst Anmeldt tilsynsbesøg juli 2012 Udarbejdet juni 2012 af Kerteminde Kommune Birgitte Hammersholt & Susan-Brigitte Nielsen Familieplejekonsulenter Side2/14 Tilsynsrapport

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007

Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 Departementet for Familie og Sundhed Døgninstitutionernes Årsberetning 2007 FM 2008 J.nr.: 42.30 Indholdsfortegnelse side Afsnit 1. Indledning 3 Afsnit 2. Sammenfatning og hovedkonklusioner 4 Afsnit 3.

Læs mere