DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIG BEDRE TIL KAN KURSUS GØR DET DU ALLEREDE. Dialog Manager"

Transkript

1 Dea Hammer Toftkær, EDUCATION CENTER KURSUS Hvad er Jeres samarbejdsbetingelser? At begge parter overordnet er indstillet på et konstruktivt samarbejde, der afvikles i en positiv atmosfære, baseret på vores tre grundprincipper: Venlighed og hjælpsomhed - gennem gensidig sympati. Dialog på et højt niveau - gennem gensidig respekt. En god forretning for begge - gennem gensidig fairness og synergi Normale betalingsbetingelser? 14 dage før afholdelse. Afl ysning af kurser: Såfremt du er forhindret i at deltage, kan en anden person træde i dit sted. Ved skriftlig afbud senest 14 dage før afholdelsen finder sted, vil hele beløbet blive refunderet. Ved skriftlig afbud mellem 14 og 7 dage før afholdelsen finder sted, vil 50% af beløbet blive refunderet. Herefter er der ingen refundering. Alle oplyste priser er ekskl. moms, fortæring, forplejning, logi, transporttid og omkostninger. Dialog Manager GØR DIG BEDRE TIL DET DU ALLEREDE KAN Der tages forbehold for ændringer i priser og beskrivelser samt trykfejl Slotsmarken 11 DK-2970 Hørsholm Denmark Tel Fax Gældende fra 1. januar 2002

2 DM Software tilbyder virksomhedskurser i Dialog Manager til bruger, superbruger samt administrator. Kompetente instruktører med den rette erfaring og ånd står inde for professionel uddannelse i Danmark og udlandet. Uddannelsesleder, EDUCATION CENTER DET ER NEMT NOK NÅR BARE MAN VED HVORDAN Hvad er den vigtigste effekt af uddannelsen? Hvem får mest ud at gennemføre en uddannelse? Hvilke forudsætninger er der for at deltage på jeres kurser? Hvordan forløber et kursus? Kan I skræddersy kurserne til den enkelte virksomhed? Den største (DOU) Degree Of Use virksomheden kan opnå ved en CRM implementering sker, når brugerne oplever en langt større effektivitet og arbejdsglæde i udførelsen af deres opgaver, selv er i stand til at tage nye initiativer og involverer sig som deltagere i processen. Vi har derfor skabt et kursusprogram, der sætter brugerne i stand til udnytte den løsning, der er skabt med Dialog Manager - således at effektivitet og arbejdsglæde stiger, samtidig med at datadisciplinen overholdes og såvel brugernes som virksomhedens forventninger bliver indfriet i rig målestok. Det er selvfølgelig svært 100% at generalisere, men vores erfaring har vist os, at det overordnet er 3 grupper af brugere, der udnytter vores uddannelser med den største effekt - projektdeltagere, slutbrugere og mere IT-teknisk personale. Vi har lagt stor vægt på, at vores uddannelsesprogram kan dække alle ansvars-, og kompetenceområder, med forståelse for den meget forskellige IT-viden og baggrund som kursusdeltagerne kommer med. Det er en forudsætning på alle vore kurser, at deltagerne har en god praktisk erfaring og kendskab til brugen af Windows, samt andre programmer der skal anvendes i forbindelse med Dialog Manager (f.eks. MS Word, Outlook eller Notes). Er niveauet for dette kendskab for lavt, kan det ikke blot betyde forringet udbytte af kurset for den pågældende deltager, men ofte også for alle øvrige deltagere på kurset. Vi anbefaler derfor, at det sikres at brugerne har eller erhverver sig den fornødne baggrundsviden inden deltagelsen på kurser i Dialog Manager - alternativt at deltagerne inddeles i hold efter vidensniveau. Alle kurser veksler mellem teoretisk gennemgang af løsningen og praktiske opgaver, som udføres på individuelle pc ere. Efter hvert kursus udleverer vi et evalueringsskema, hvor kursusdeltagerne opfordres til at vurdere kurset set i relation til forventninger og udbytte. Ja, virksomhedskurser kan arrangeres individuelt bl.a. baseret på virksomhedens egen version, design og indhold samt database m.v.

3 DM Software tilbyder en vifte af kurser til brugere af Dialog Manager, som giver den grundlæggende viden til daglig brug, og til videreuddannelse som superbruger og administrator. Bruger, KURSUSBESKRIVELSER Der bliver lagt vægt på et professionelt uddannelsesforløb i brugergrænsefladen og de grundlæggende funktioner Profile Manager Indhold: Kursus for brugere af Profile Manager. Gennemgang i den daglige brug af systemet med fokus på vedligeholdelse og brug af data i alle hovedområderne. Søgning og manipulering af datamængder i lister til udførsel af brevfletning med opbygning af flettebreve i tekstbehandling m.v. Brugen af referencer og kopi til Logbog og Profilkort. Phone Manager Indhold: Gennemgang af generel brug af Phone Manager f.eks. besvarelse af eksternt opkald, viderestille opkaldet til en kollega, checke kollegaens kalender, logge samtalen i Logbogen under kontakten efter afskuttet samtale, sende til kollega med telefonbesked, checke kundens detaljer i Profile Manager mens samtalen foregår evt. rette i informationer på kunden mens samtalen er aktiv. Forudsætning: Praktisk erfaring i brug af Windows samt MS Word. Forudsætning: Profile Manager kurset. Profile Manager Extended Indhold: Kursus i brugen af aktiviteter, eksport, filstyring, print, erstat, slet og listemanipulation. F.eks oprettelse af to-do lister der automatisk åbnes, når brugeren logger ind om morgenen. Gennemgang af den mere avancerede brug af Profile Manager med fokus på objekterne, og brugen af filter på Lister. Campaign Manager Indhold: Opbygning, test, gennemførsel og kontrol af kampagner med fokus på alle elementer i opbygningen og vedligeholdelsen samt afvikling af kampagne, søgning, skemaer, filtre, aktiviteter og forløb. Generering af grafiske statistikker til visuel fremvisning ag kampagneresultater.. Forudsætning: Profile Manager kurset. Forudsætning: Profile Manager kurset. Outlook Integration Manager Indhold: Sende til en eller flere kontakter via Profile Manager. Arkivere modtaget s på kontrakter i Profile manager samt oprette adresser på eksisterende s -via brugen af Outlook Integration Manager. Oprette møder med og uden opfølgning, opgaver og kontakter til Outlook alt sammen via Profile Manager. Forudsætning: Profile Manager kurset samt praktisk erfaring fra brugen af MS Outlook. Lotus Notes Integration Manager Indhold: Sende til en eller flere adresser via Profile Manager. Arkivere modtaget s på kontakter i Profile Manager samt oprette adresser på eksisterende s - via brugen af Lotus Notes Integration Manager. Oprette møder med og uden opfølgning, opgaver og kontakter til Lotus Notes alt sammen via Profile Manager. Forudsætning: Profile Manager kurset samt praktisk erfaring fra brugen af Lotus Notes.

4 DM Software tilbyder en vifte af kurser til superbrugere af Dialog Manager, som giver et dybere indblik i brugen af systemets daglige funktioner som projektleder eller udvikler af systemet. Superbruger, KURSUSBESKRIVELSER Der bliver lagt vægt på et professionelt uddannelsesforløb i arkitekturen og funktionaliteterne i administrationsprogrammerne. Design Manager Indhold: Indlæring i brugen af editoren til vedligeholdelse af alle skærmbilleder, samt til opbygning af nye profilkort, forbindelseskort, produktkort og kontaktkort m.v. Derudover gennemgås hvilke dimensioner og relationer felter og skærmbilleder skal relateres til, for at de kan fungere korrekt i den daglige brug. Tilretning af standardlister og opbygning af flettefelter til brug i MS Word m.v. Rapportgenerator (InfoMaker) Indhold: Gennemgang af databasestruktur samt muligheder for sammenkædning (join) af informationer til brug for rapporter eller eksport af data. Undervisning i anvendelse af InfoMakers Query- og Report painter, samt i oprettelse af simple forespørgsler og rapporter. Forudsætning: Profile Manager kurset Design Manager - Extended Forudsætning: Profile Manager kurset eller bredt praktisk kendskab og erfaring fra daglig brug. Indhold: Indlæring i brugen af editorens avancerede funktioner til konsolidering og avancerede beregning og udvidede egenskaber på felter f.eks. skærmlayout afhængig af dataværdier andet sted samt oprettelse af tabelsummer m.v. Rapportgenerator (InfoMaker) - Extended Indhold: Undervisning i kombinerede rapporter (rapporter der indeholder relaterede data fra forskellige underliggende rapporter) i anvendelse af beregninger i rapporter, samt mere avanceret tilpasning af rapporter. Forudsætning: Profile Manager- og Raportgenerator kurset samt generel IT erfaring. Import Manager Forudsætning: Design Manager kurset samt evt. kendskab til simpel programmering (IF, THEN, ELSE m.m.). Indhold: Gennemgang af importfaciliteterne. Brug af importregler, standardnøgler og brugerdefinerede nøgler til dubletcheck/ opdatering. Opsætning af filtre og regler for datatilretning. Databasemodel Indhold: Gennemgang af underliggende databasestruktur samt muligheder for sammenkædning (join) af informationer til brug i rapporter eller til eksport af data. Forudsætning: Profile Manager- og Design Manager kurset. Generelt kendskab til databaser er en fordel. Forudsætning: Profile Manager- og Design Manager kurset. Import Manager - Extended Indhold: Dybere gennemgang af den avancerede anvendelse af : Brugerdefinerede nøgler på forskellige dimensioner, regler for datatilretning, import af tillægsdata og data til opslagstabeller og skærmtabeller. Anvendelse af flyt/skift adressefunktioner samt import fra flere kilder via 3D nøgle. Forudsætning: Profile Manager-, Design Manager- og Import Manager kurset.

5 DM Software tilbyder en vifte af kurser til administratorer af Dialog Manager, som giver et indgående kendskab til administration og vedligeholdelse af systemets struktur samt lettere programmering. Administrator, KURSUSBESKRIVELSER Der bliver lagt vægt på et professionelt uddannelsesforløb i at installere, implementere, administrere og vedligeholde data dagligt. Systemadministrator Indhold: Installering og opdatering af nye versioner. Brugerstyring og oprettelse af brugere. Vedligeholdelse af database og logfiler, samt slet af slette-markerede data/purge af databasen. Gennemgang af back-up procedurer. Opsætning af en eller flere profiler til henholdsvis test og drift. Security Manager Indhold: Gennemgang af opsætning for brugergrupper og rettigheder for disse samt muligheder for ændring af rettigheder/ejerskab til eksisterende data. Forudsætning: Profile Manager- og Design Manager kurset. Outlook Integration Manager Lotus Notes Integration Manager Phone Manager Batch Manager Forudsætning: Profile Manager kurset samt generel IT erfaring. Indhold: Gennemgang af Outlook Integration funktionaliteter fra Profile Manager. Overordnet Exchange/Outlook arkitektur i forbindelse med Profile Manager. Supporterede versioner og forudsætninger for installation af Outlook Integration Manager. Installations guide på klient og server. Forudsætning: Profile Manager kurset samt kendskab til installation og opsætning af Exchange server samt Outlook klient. Indhold: Gennemgang af Lotus Notes Integration funktionaliteter fra Profile Manager. Overordnet Domino/Notes arkitektur i forbindelse med Profile Manager. Supporterede versioner og forudsætninger for installation af Lotus Notes Integration Manager. Installationsguide på klient og server. Forudsætning: Profile Manager kurset samt kendskab til installation og opsætning af Domino server og Lotus Notes klient. Indhold: Gennemgang af hvordan Phone Manager implementeres og sættes op. Opsætning af forskellige brugerindstillinger som f.eks. DND, optaget samt status monitorering. Forudsætning: Profile Manager kurset samt generel IT erfaring. Indhold: Gennemgang af Batch Managers funktioner og indstillinger. Avanceret opbygning af forskellige typer aktiviteter til batchafvikling. Database Manager PowerScript Manager SQL Script Manager Indhold: Gennemgang af anvendelsen af Database Manager med fokus på reorganisering og partitionering af table spaces og block sizes, samt generelle justeringer til databasemiljøet f.eks. i forbindelse med performance issues f.eks optimeringskørsler. Forudsætning: Design Manager og Database model kurset i Dialog Manager. Generel kendskab til databaser og reorganisering af disse er en fordel. Indhold: Gennemgang af den udvidede Dialog Manager funktion. Herunder datavalidering, integration til eksterne datakilder, pop-op vinduer, context sensitive hjælp, avanceret rapportstyring m.m. Alt sammen både online mens brugeren taster i systemet og fra aktiviteter i Batch Manager. Forudsætning: Profile Manager Normal- og Design Manager kurset samt generel PowerBuilder programmeringskendskab. Gennemgået Database model kurset er en fordel. Indhold: Teknisk gennemgang af statiske/summariske søgninger, krydsopdateringer og mængde manipulering til lister via SQL kommandoer. Integration til andre applikationer på samme database. Forudsætning: Profile Manager Normal- og Design Manager kurset samt generel PowerBuilder programmeringskendskab. Gennemgået Database model kursus er en fordel. Forudsætning: Profile Manager- og Design Manager kursus. Gennemgået Import Manager kursus er en fordel.

6 DM Software tilbyder standard såvel som firmatilrettede kurser der målrettes brugerens behov i virksomheden. Kurserne tager udgangspunkt i virksomhedens individuelle Dialog Manager løsning. Prisliste, EDUCATION CENTER Kundespecifikt kursusprogram tilrettelægges i tæt samarbejde med instruktøren. Specielt udarbejdet kursusmateriale gør brugeren i stand til at udnytte alle aspekter i Dialog Manager. Kursus Bruger Profile Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Profile Manager udvidet...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Outlook Integration Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Lotus Notes Integration Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , PhoneManager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Campaign Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr ,- Kursus Opfølgning Opfølgningskursus dag...pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr ,- Der gennemgåes en repetition af det modul der bliver afholdt opfølgningskursus i, samt besvarelse og gode råd til brugerens daglige anvendelse af modulet. Såfremt kursisterne har kunderelaterede cases kan disse fremlægges instruktøren for løsningsforslag. Kursus Superbruger Design Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Design Manager udvidet...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Import Manager...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Import Manager udvidet...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Rapportgenerator (InfoMaker)...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Rapportgenerator (InfoMaker) udvidet...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Databasemodel...1..dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr ,- Kursus Administrator Systemadministrator dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Outlook Integration Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Lotus Notes Integration Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Phone Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Batch Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Security Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , Database Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , PowerScript Manager...1 dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr , SQL Script Manager dag... pr. kursist/kr ,-...pr. hold/kr ,- Kursusforberedelse Opsætning af Dialog Manager virksomhedskopi, Database Server og klienter...kr ,- (Opsætning i Windows miljø eksklusiv diskpartitionering) Med opsætning af virksomhedens database hos DM Software, bliver kursisterne undervist på præcis det system der er blevet udviklet til dem - uden at virksomheden selv investerer tid og penge i kursusmiljøet Opsætning af telefoncentral med lokalnr....kr ,- (Opsætning af PABC Lucent Network Alchemy) Med opsætning af telefoncentral til et Phone Manager kursus vil slutbrugerne få en grundlæggende viden i brugen af alle de forskellige funktionaliteter Specielt udarbejdet kursusmaterialemin.... kr ,- (Møder, design af materiale, screen dumps m.m.) Denne service fra DM Software henvender sig til virksomheder som ønsker at få indholdet i kursusmaterialet specielt tilpasset deres behov. Materialet bliver skræddersyet udfra virksomhedens systemopsætning med relevante screendumps fra brugerens miljø.

Bredana CRM Foodservice brancheløsning

Bredana CRM Foodservice brancheløsning Bredana CRM Foodservice brancheløsning Vejen til optimal styring af salgs- og marketing processerne i foodservicebranchen baseret på Microsoft Dynamics CRM www.bredana.dk Indhold» Vi kan hjælpe dig med

Læs mere

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S.

Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Guide - Kom i gang Denne vejledning er skrevet til kalkulationsprogrammet Sigma 2013, udviklet af Sigma Estimates A/S. Alle rettigheder haves af Sigma Estimates A/S. Materialet må ikke kopieres, og er

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE

2013, 2. halvår. Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 2013, 2. halvår Kursuskatalog TØNDER HANDELSGYMNASIUM & HANDELSSKOLE 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Velkommen 3 Åbent IT værksted 4 Jobrelateret brug af styresystemer på pc 5 Brug af pc på

Læs mere

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014

KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 Kursusafdelingen KURSER OG EFTERUDDANNELSE efterår 2014 læs mere på www.ahkurser.dk it Økonomi og regnskab salg og markedsføring Ledelse Administration Kommunikation Iværksætteruddannelse 1 Akademi- og

Læs mere

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE

STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE STANDARD SHAREPOINT INTRANET I RESPONSIVT DESIGN TIL VALLENSBÆK KOMMUNE Annoncering Intranet i responsivt design baseret på standardløsning i Sharepoint 2013 eller nyere Vallensbæk den 26. maj 2014 1 Udbudsmateriale

Læs mere

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD

Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Danske Baptisters Spejderkorps IT-udvalget Statusrapport pr. 15. januar 2013 vedrørende medlemssystem til DBS og fælles regnskabssystem til DBS og BiD Udarbejdet af IT-udvalget i Danske Baptisters Spejderkorps

Læs mere

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os.

Det er lysten til at lære, der driver værket hos jer - og hos os. Efter - og videre uddannelse arbejdsglæde kommunikation karriere værktøjer kompetencer Viden Udvikling 1. halvår 2015 ledelse LÆRING strategi IT Velkommen til Kursuscentret, Frederikshavn Handelsskole

Læs mere

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration

PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER. > Mere service, mere kontrol, mindre administration PROFESSIONEL IT-LØSNING TIL GOLFKLUBBER > Mere service, mere kontrol, mindre administration DET BEHØVER IKKE AT VÆRE SÅ SVÆRT En fleksibel og enkel løsning... Bruges der unødvendig tid på at styre dagligdagen

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Beskrivelse af it-kurser

Beskrivelse af it-kurser Beskrivelse af it-kurser NIVEAUDELT OVERSIGT GENERELT VIDEREGÅENDE SPECIALIST Individuel kompetencevurdering (IKV)* Kom igang med brug af pc - Brug af pc på arbejdspladsen Tastaturbetjening ved brug af

Læs mere

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint.

360 for Business. En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. 360 for Business En standard løsning for dokument- og informationshåndtering bygget ind i SharePoint. - Giver kontrol over dokumenter, god videndeling og højere effektivitet Dokumenthåndtering - Arkivering

Læs mere

Vejledning til IT-forretningsanalyse

Vejledning til IT-forretningsanalyse Vejledning til IT-forretningsanalyse Denne vejledning hjælper med at få stillet de nødvendige spørgsmål om kundens IT-løsning, så du efterfølgende kan rådgive om forbedringer, sikkerhed og nye måder at

Læs mere

Open Source i Danmark

Open Source i Danmark Open Source i Danmark - udvikling og anvendelse Rapport udarbejdet af E-Source Development ApS for Patent og Varemærkestyrelsen 2001 Resume Open Source er et princip for softwareudvikling, der i modsætning

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold

Kom godt i gang. Kom godt i gang. Indhold Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....4 Oprettelse af brugere.....6 Organisationer og personer.....9 Aktiviteter... 11 E-mails... 14 Tilbud salgspipeline... 16 Enkle tilpasninger... 18

Læs mere

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011

Kom godt i gang. Indhold. Kom godt i gang. Version 2.0 webcrm december 2011 Kom godt i gang Indhold Indledning.....2 Hovedmenu.....3 Oprettelse af brugere.....4 Organisationer og personer.....6 Aktiviteter.....7 E-mails.....8 Tilbud salgspipeline.....9 Enkle tilpasninger... 10

Læs mere

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO

Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO Alt er muligt med XMO Oplevelser med XMO INDHOLDSFORTEGNELSE XMO er det mest anvendte lægesystem i Danmark XMO lægesystem er din sikkerhed for en effektiv hverdag i praksis. XMO er det mest anvendte lægesystem

Læs mere

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig!

- tegner fremtiden. KURSUSKATALOG - ny viden til dig! - tegner fremtiden KURSUSKATALOG - ny viden til dig! INDHOLD CADSKOLEN 3 LØSNINGER 4 UDDANNELSE 5 AUTODESK CERTIFICERING 6 SPECIELT TILPASSET 7 REVIT ARCHITECTURE 8-13 Grundlæggende Videregående Få styr

Læs mere

TN Transport og Spedition PROJEKT

TN Transport og Spedition PROJEKT 1 TN Transport og Spedition PROJEKT TN Transport og Spedition PROJEKT 2 semesters projekt på datamatiker uddannelsen på UCN. Skrevet efteråret 2009. DM67 gruppe : Jeanette Nielsen 21-12-2009 Side 1 2 TN

Læs mere

Prestashop begynderguide. En e-bog

Prestashop begynderguide. En e-bog Prestashop begynderguide En e-bog version 6/6/2012 http://www.prestadesign.dk Af: Kristian Ole Rørbye Indholdsfortegnelse Prestashop begynderguide... 1 Forord... 2 Introduktion... 3 Systemkrav... 5 Installation

Læs mere

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012

Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 Produktskolen Kursuskatalog Efterår 2012 1 Forord Formål Formålet med Produktskolen er at informere og efteruddanne fagfolk inden for el-branchen i brugen af vores produkter og applikationer. Vi vil gerne

Læs mere

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation,

hydraulik/pneumatik og flow diagrammer. Desuden findes symboler til PLCer, sensorer og transducere, intelligent husinstallation, FUNKTIONSOVERSIGT PC SCHEMATIC Automation er en CAD-løsning til dokumentation af automation, installation, pneumatik og hydraulik. Programmet sætter dig i stand til at bruge din tid så effektivt som muligt,

Læs mere

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi

Festina Advisor Faktaark. Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi Festina Advisor Faktaark Introduktion til en innovativ løsning rettet mod rådgivning, optimering og overvågning af en husstands privatøkonomi INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FESTINA ADVISOR 3 1.1. Rådgivningsydelser

Læs mere

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense

Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense Kursusprogram Kurser for yngre kandidater Aalborg, Århus, Kolding og Odense 1. halvår 2015 Her i foråret har IEF-Fonden 17 forskellige titler på programmet. Der er 28 fysiske kurser som afholdes i henholdsvis

Læs mere

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg

Eksamensprojekt. Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer. Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02. Henrik Bering s032251. Vejleder: Mads Nyborg Eksamensprojekt Titel: SAPS Sammenbinding Af Parknets Systemer Rapportnummer: IMM-B.Eng-2009-02 Henrik Bering s032251 Vejleder: Mads Nyborg Denne rapport indeholder 80 sider inklusiv denne side. Udtræk

Læs mere

Kursuskatalog 2015 Dental Consult

Kursuskatalog 2015 Dental Consult 01-04-2015 Kursuskatalog 2015 Dental Consult Hos Dental Consult kan du få et løft, der styrker dine egne kompetencer og klinikken som arbejdsplads. kurser 2015 Indholdsfortegnelse 01) Dental - Lederudvikling

Læs mere

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT

BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT BRUGER- HÅNDBOG SURVEYXACT Copyrightoplysninger Copyright 2010 Rambøll Management Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Dette dokument må kun gengives (helt eller delvis),

Læs mere

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011

EFTER UDDAN. NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 EFTER UDDAN NELSE Kursuskatalog andet halvår 2011 Obligatorisk efteruddannelse for godkendte revisorer Generel efteruddannelse for revisorer og bogføringsvirksomheder Et samarbejde mellem Kursuscentret

Læs mere

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012

KURSER TIL TURISTERHVERVET I NORDJYLLAND EFTERÅR 2012 1 g Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsudvikling g g g g g g g g g g g g g g virksomhedsudvikling Værtskab Markedsføring, sprog og it Strategi virksomhedsvirk somhedsudvikling virksomhedsudvikling

Læs mere

Det handler om at vælge rigtigt - første gang!

Det handler om at vælge rigtigt - første gang! AuditPlus - Revisorbranchens foretrukne løsning Det handler om at vælge rigtigt - første gang! Indhold AuditPlus - en brancheløsning til revisorene...side.2 Processer...Side.3 Magnus Informatik...Side.4

Læs mere