Vejledning til registrering og årlig indberetning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til registrering og årlig indberetning"

Transkript

1 Juli 2015 Vejledning til registrering og årlig indberetning DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. Bemærk!! Lovændring i 2014 Overblik over ændringer kan ses på forsiden af Dette dokument opdateres løbende

2

3 Indhold 1 Baggrund Lovpligtigt register Brugervejledning Min side-princippet Registrering af ny producent eller importør Registreringen i øvrigt Årlig indberetning Hvordan opgøres og indberettes mængden? Sådan starter du? Markedsførte mængder Reeksportedrede mængder Tilbagetagne mængder Behandlede mængder Bilag 1: DPA-Systems anvendelse af indberetningerne Bilag 2: Definitioner... 27

4

5 1 BAGGRUND I henhold til reglerne om producentansvar for hhv. elektriske og elektroniske produkter (EE-produkter), for batterier og akkumulatorer samt biler, beskriver dette dokument, hvordan nye producenter eller importører fortager registrering i producentregistret, samt hvilke data der årligt skal indberettes til DPA-System i indberetningsperioden fra 1. januar til 31. marts. Virksomheder, i form af producenter og importører, der som første omsætningsled markedsfører elektriske og elektroniske produkter eller batterier eller biler på det danske marked, er som udgangspunkt omfattet af miljølovgivningen om producentansvar. Producentansvaret medfører, at virksomheden skal foretage en registrering hos DPA-System for lovligt at kunne markedsføre sine varer. Tilsvarende gælder for udenlandske selskaber, etableret i et EU land, der har registreret sig for producentansvar i Danmark, via en bemyndiget repræsentant og udenlandske virksomheder uden for EU. I forbindelse med registreringen skal producent oplyse, hvilken kategori udstyret tilhører, samt for elektrisk udstyrs vedkommende, om udstyret finder anvendelse i husholdninger eller om det er udstyr til erhvervsmæssig brug 1. I forbindelse med den årlige lovpligtige indberetning til DPA-System, i perioden 1. januar til 31. marts, skal producenten indberette, hvor mange kilo elektriske produkter eller udstyr eller batterier, der er afsat på det danske marked i det forgående år. Biler indberettes i stk. 1.1 LOVPLIGTIGT REGISTER Det overordnede formål med indberetningen til producentansvarsregistret hos DPA-System er at give Miljøstyrelsen mulighed for at måle, hvorvidt producentansvaret fungerer efter hensigten, og om målsætningerne for indsamling og ressourceudnyttelse i EU-lovgivningen bliver nået. Der findes sådanne nationale registre i alle EU-lande. Registrene og miljømyndighederne afrapporterer disse indberetninger til EU-kommissionen årligt. Formålet med indberetningen og betalingen for bærbare batterier til SKAT er, at producenten skal betale sin andel af kommunernes omkostninger forbundet med indsamling af disse fra borgerne. 1 De 10 kategorier og definition af udstyr beregnet til slutbrugere i husholdninger eller erhvervsbrug, kan findes på 5

6

7 2 BRUGERVEJLEDNING Dette dokument beskriver, hvilke data der skal angives i forbindelse med registrering af en producent eller importør i det nationale producentregister. Derudover fremgår det, hvilke data der, efter registrering, årligt skal indberettes til DPA-System i indberetningsperioden fra 1. januar til 31. marts. Producenter der har markedsført bærbare batterier, skal desuden, hvert år i perioden 1. januar februar, oplyse det foregående kalenderårs markedsførte mængder af bærbare batterier til SKAT. SKAT videregiver disse data til DPA-System. For producenter der er medlemmer af en kollektiv ordning forestår ordningen normalt registreringen og indberetningen til DPA-System på producentens vegne. Dog skal producenter, der markedsfører bærbare batterier, selv indberette disse mængder til SKAT. Det er også producenten selv, der skal underskrive en bekræftelse på registreringen, som skal sendes til DPA-System. Det er til enhver tid producentens ansvar at kontrollere om stamdata er korrekte og opdaterede. For producenter inden for EU, der sælger via langdistancesalg, fx websalg, direkte til slutbruger, gælder at disse skal udpege en lokal bemyndiget repræsentant i Danmark til at varetage deres producentansvar. Registrering af ny producent eller importør og årlig indberetning følger et nærmere defineret forløb i DPA-Systems producentregister. 2.1 MIN SIDE-PRINCIPPET Registrerings- og indberetningssystemet er bygget op efter princippet Min side i producentregistret. Min side er det skærmbillede, som en registreret producent kan logge ind på via eget login og kodeord. På siden vises de relevante ikoner for bl.a. årlig indberetning og herunder de informationer/indberetninger, der er tilgængelige for producenten. Ved klik på 'Min side' i topmenuen, kan producenten til enhver tid komme tilbage til oversigten. Ikonerne på min side ses nedenfor og beskrives nærmere i vejledningen. 7

8 2.1: Min side I forbindelse med registrering og årlig indberetning følges forløbet via ikonerne herover. Efter indtastning af data er det muligt at lave udskrift eller udtræk af de indtastede data. Ikoner vedr. afgivelse af data: 1. Stamdata 2. Kategorier og mængder 3. Mærker 4. Info til oparbejder 5. Revisor-/ledelseserklæringer 6. Rediger tidligere erklæringer 8. Modtagepladser (kun bilbatterier) 12. Upload af erklæring on reeksport Ikoner vedr. udskrift eller udtræk af data: 7. Tidligere erklæringer 9. Bekræftelse/registreringsbevis 10. Årsrapport 11. Udtræk af data 8

9 3 REGISTRERING AF NY PRODUCENT ELLER IMPORTØR Nye virksomheder skal klikke på LOGIN i højre hjørne på og vælge Opret producent eller importør for at oprette en registrering. 3.1: Indgangssiden 3.2: Validering af Tast og der sendes et link til mailboksen, som skal anvendes til at påbegynde registreringen. 9

10 3.3: Start med at vælge land Virksomheder i andre EU lande som via distancesalg sælger elektrisk udstyr til slutbrugere i Danmark skal registrere sig gennem en bemyndiget repræsentant (se forklaring på mens virksomheder uden for EU skal registrere sig direkte. Producenter og importører af batterier skal have et dansk CVR nummer for at foretage registrering. 10

11 3.4: Stamdata Systemet trækker navn og adresse-oplysninger fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR) når CVR-nr. indtastes. For udenlandske virksomheder uden for EU tastes VAT nr. Producenter, som ønsker at fakturering skal ske gennem en anden afdeling el. lign kan angive alternative kontaktoplysninger end dem som er trukket fra CVR. Under Systembrugere oprettes de brugere, som virksomheden ønsker at give adgang til systemet. Tryk godkend og stamdata er oprettet. Systemet springer direkte videre til Kategori og mængder. Vær opmærksom på, at al kontakt fra DPA-System foregår via de angivne adresser. Det er producenten, der har det fulde ansvar for at sikre, at informationer fra DPA-System tilgår de relevante personer i virksomheden. Ligeledes er det producentens ansvar at anføre evt. debitor-kode eller reference på faktura, der skal anvendes ved fakturering 11

12 3.5: Kategori og budgetmængder NB! Batterier (bærbare-, industri, eller bilbatterier) vises ikke på dette billede (da der anvendes en udenlandsk testvirksomhed) Under ikonet Kategorier og mængder afmærkes de kategorier inden for elektrisk udstyr (WEEE) og/eller batterier (BAT) og/eller ELV, som virksomheden har producentansvar for. Læs mere om kategoriopdeling på Fra og med 2014 er solcellepaneler udskilt i en særskilt kategori 4b: Fotovoltaiske paneler, ligesom kategori 10 nu benævnes Automatiske dispensere og også rummer udstyr til husholdninger For elektrisk udstyr registreres kategorierne under slutbruger Husholdning eller Erhverv alt efter om udstyret er produceret til brug i private husholdninger eller fremstillet til erhvervsmæssig brug. Det er muligt at afmærke begge typer slutbruger ud for hver relevant kategori. 12

13 3.6: Valg af år Virksomheder som lige er indtrådt på markedet vælger det indeværende år, mens virksomheder som ikke har fået registreret sig i tide, kan vælge tidligere år (realiserede mængder) 3.7: Angiv forventede markedsførte mængder Elektrisk udstyr og batterier angives i kg, mens biler angives i stk. (Se nærmere i næste kapitel om Årlig indberetning). Budgetmængder anvendes ikke til nogle beregninger. Tryk Gem 13

14 3.8: Angiv mærker og udskriv og underskriv bekræftelse Ved at gå til forsiden, ser den nye producents Min side sådan ud. Den vil blive udbygget med flere ikoner når der indberettes realiserede mængder, herunder ikonerne med revisor- og ledelseserklæringer til brug for attestering af de markedsførte mængder. Gør følgende for at fuldende registreringen: Under ikonet Mærker oplistes på kategoriniveau de varemærker (brandnames/bomærker), som virksomheden markedsfører i Danmark. Tryk Gem Under ikonet Bekræftelse vises en printvenlig udgave af stamdata. Udskriv, underskriv og fremsend denne pr. mail eller post til DPA-System for at få godkendt registreringen. Når registreringen er godkendt ændres bekræftelses-ikonet til et registreringsbevis. Se mere om registreringen og den årlige indberetning i følgende kapitler. 14

15 3.1 REGISTRERINGEN I ØVRIGT Systembrugere Under ikonet Stamdata - Systembrugere er det muligt for producenten at oprette yderligere brugere af systemet. Nye brugere får samme rettigheder som den systembruger, der opretter dem. Det er ligeledes muligt at få et overblik over virksomhedens brugere af systemet, samt at ændre kodeord og slette brugere. Hvis en medarbejder ophører i virksomheden, skal brugeren straks slettes som systembruger. Info til oparbejder Under ikonet Info til oparbejder indberettes oplysninger om, hvordan oparbejdningsvirksomheden kan komme i kontakt med producent-/importørvirksomheden. Det kan være f.eks. mailadresse, hjemmeside, tlf. nr. mv. Det skal være muligt for en oparbejder/operatør at komme i kontakt med producent-/importørvirksomheden, hvis oparbejderen har spørgsmål i forbindelse med håndteringen af producentens elektriske udstyr eller udtjente batterier. Modtagepladser for bilbatterier Virksomheder med kategorien Bilbatterier, skal under dette ikon oprette/vælge de modtagepladser, som producenten har oprettet for modtagelse af udtjente bilbatterier. Vælg blandt allerede oprettede modtagepladser og/eller opret ny modtageplads ved indtastning af pladsens navn og adresse. Bekræftelse eller Registreringsbevis eller Efter førstegangsregistrering vises ikonet Bekræftelse på Min side. Ved klik på ikonet vises printvenlig udgave af de stamdata, som er indtastet i DPA-Systems producentregister. Ifølge lovgivningen SKAL en registrering i DPA-Systems producentregister godkendes af virksomhedens ansvarlige ledelse. Virksomhedens ansvarlige leder skal derfor straks efter registreringen underskrive denne blanket og sende den pr. brev eller scannet til DPA-System. 15

16 Registreringen skal være fuldendt dvs. med angivelse af kategorier og mængder, mærker før virksomheden har foretaget en fuld registrering. Derudover skal den ansvarlige i virksomheden have indsendt den underskrevne bekræftelse til DPA-System. Såvel fuldendt registrering som indsendelse af en underskrevet bekræftelse er en forudsætning for lovligt at kunne sælge produkterne på det danske marked. Manglende indsendelse af underskrevet bekræftelse samt ufuldendt registrering eller indberetning medfører sletning af virksomheden fra producentregistret. Når registreringen er fuldent, og underskrevet bekræftelse er modtaget, vil DPA-System elektronisk godkende registreringen i registret. Virksomheden vil nu være søgbar på DPA-Systems hjemmeside. Herefter vil ikonet Bekræftelse forsvinde og blive erstattet af ikonet Registreringsbevis. Registreringsbeviset kan udskrives og anvendes som et bevis på retmæssig registrering overfor kunder og/eller handelspartnere. Årsrapport Under ikonet Årsrapport er det muligt at få vist tidligere registrerede mængder for et ønsket år. Indtast det ønskede år og klik på Vis. Eksport af data Under ikonet Eksport af data er det muligt at overføre tidligere indtastede informationer til Excel. Vælg det/de ønskede år og afmærk, hvilke informationer der ønskes overført til Excel med henblik på videre intern behandling i virksomheden. 16

17 4 ÅRLIG INDBERETNING I perioden 1. januar til 31. marts åbnes systemet for at modtage de data, som danner grundlag for hele producentansvarslovgivningen. I denne periode skal alle producenter og importører eller deres kollektive ordninger indberette de mængder af elektrisk udstyr, batterier eller biler som er bragt i omsætning og eventuel indsamlet og miljøbehandlet i det forgående kalender år. De kollektive ordninger indberetter til producentregistret på vegne af de producenter, som er medlem i den pågældende ordning. SKAT overfører data til producentregistret på vegne af producenter og importører af bærbare batterier og biler. 4.1 HVORDAN OPGØRES OG INDBERETTES MÆNGDEN? Elektrisk udstyr i kilo Vægten opgøres i hele kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den markedsføres til køberen, inkl. elektronisk tilbehør, men ekskl. batterier og akkumulatorer, emballage, brugsanvisninger og manualer. Vægten opgøres som den samlede eksakte vægt i hele kg af de markedsførte produkter per kategori og slutbruger. Batterier i kilo Vægten opgøres altid i hele kg, som vægten af hele produktet (færdigvaren) i den form den markedsføres til køberen, ekskl. transportemballage, brugsanvisninger og manualer. Hvis batteriet er indbygget i andet elektrisk udstyr opgøres kun vægten af batteriet. For de batterier som indeholder væske eller gel (elektrolyt) opgøres vægten inkl. væske og gel. Biler i styk For ELV indberettes antal importerede og solgte person- og varebiler i styk. 4.2 SÅDAN STARTER DU? Under ikonet Kategorier og mængder findes et overblik over de kategorier som virksomheden er registreret for. Der kan her evt. tilføjes nye kategorier inden for elektrisk udstyr (WEEE) og/eller batterier (BAT) og/eller ELV som virksomheden i løbet af året har fået producentansvar for. Hvis der ikke længere sælges produkter i tidligere valgte kategorier sendes en mail til med anmodning om at fjerne inaktive kategorier. Herefter vises indberetningsåret. Hvis der er rettelser til tidligere år, kontakt da DPA-System for at få åbnet systemet midlertidigt. 17

18 4.3 MARKEDSFØRTE MÆNGDER For de kategorier og slutbrugere, der allerede er registreret, skal det indtastes, hvor mange kg der faktisk blev bragt i omsætning i foregående kalenderår. Bragt i omsætning betyder første gang et produkt gøres tilgængelig på det danske marked. Gøres tilgængelig betyder enhver levering af et produkt til distribution, forbrug eller anvendelse i Danmark med eller uden vederlag. Elektrisk udstyr Markedsførte mængder elektrisk udstyr skal indberettes fordelt på kategorier og slutbrugere dvs. hvor mange kg der har fundet anvendelse i husholdninger og mængden af udstyr, der udelukkende er fremstillet til brug i erhvervsvirksomheder inden for hver kategori. Se nærmere definition af Slutbruger husholdning, Slutbruger erhverv på Hvis virksomheden ikke længere er aktiv en en kategori skal den slettes. Det sker ved at sende en mail til med anmodning om, at DPA-System sletter pågældende kategori. 18

19 Industri- og Bilbatterier De markedsførte mængder for batterier skal indberettes fordelt på stofgruppeniveau, dvs. hvor mange kg producenten har markedsført/forventer at markedsføre fordelt på indholdsstofferne Blysyre, Nikkel Cadmium, Kviksølv og Andre. Bærbare batterier indberettes til SKAT Realiserede markedsførte mængder af bærbare batterier skal indberettes til SKAT, som overfører data til DPA-System. Indberetningen til SKAT skal ske senest 15. februar. Læs mere om indberetning til SKAT på Biler Importerede og solgte nye eller brugte biler indberettes i det antal stk., der er solgt, fordelt på person- og varebiler. Ansvarsoverdragede mængder Producenter/importører der markedsfører elektrisk udstyr med slutbrugere i erhverv eller bilbatterier eller industribatterier kan indgå aftale med et senere handelsled om dennes overtagelse af tilbagetagningspligten i producentansvaret. Dette benævnes ansvarsoverdragede mængder. De ansvarsoverdragede kg er en andel af de markedsførte mængder, hvorfor mængden altid vil være lavere eller lig med de realiserede markedsførte mængder for det pågældende kalenderår. Er der ikke foretaget ansvarsoverdragelser, klik på Næste. Husk ALT indberettet, markedsført elektrisk udstyr- uanset slutbruger- skal, fra og med indberetningsperioden 2015, attesteres af ledelse eller revisor 19

20 4.4 REEKSPORTEREDE MÆNGDER Elektrisk udstyr I forbindelse med revisionen af elektronikaffaldsbekendgørelsen i 2014, er der blevet mulighed at indberette eventuelle reeksporterede mængder i forbindelse med den årlige indberetning. En registreret producent eller importør som er bekendt med, at en mængde af de markedsførte produkter i Danmark, er blevet eksporteret ud af landet af næste forhandlerled, har mulighed for at indberette denne reeksporterede mængde med henblik på refusion. Husk! Der skal foreligge dokumentation i forbindelse med indberetning af reesksporterede mængder. Som dokumentation udfyldes en reeksport-formular som uploades på producentens registrering i forbindelse med den årlige indberetningsperiode 1. jan marts. Formularen findes på Erklæringen uploades under ikonet Erklæring om reeksport Se afsnittet om Min side. Bærbare batterier Bærbare batterier der omforarbejdes til industribatterier (indgår i batteripakker der udelukkende er til industrielle formål) eller som eksporteres af køber (næste led), kan fratrækkes den markedsførte mængde af bærbare batterier, hvis der laves dokumentation herfor. Dokumentationen skal forelægges SKAT. Såfremt der foretages en regulering, overfører SKAT de korrigerede data til DPA-System. 20

21 4.5 TILBAGETAGNE MÆNGDER For elektrisk udstyr til husholdning og for bærbare batterier skal producenten eller dennes kollektive ordning indberette den andel af elskrot/udtjente batterier, som producenten har indsamlet på de kommunale indsamlingssteder. Mængden angives som indsamling fra Kommunale indsamlingssteder. Tilsvarende har producenten, som er medlem af en kollektiv ordning, en andel i elskrot fra husholdninger og udtjente bærbare batterier, som indsamles på den kollektive ordnings egne indsamlingssteder. Denne mængde indberettes under Kollektiv indsamling. Derudover kan producenten selv evt. have tilbagetaget elskrot/udtjente batterier. Denne mængde skal registreres under Producents egen indsamling. Summen af disse tre tal per kategori udgør den samlede mængde per kategori, som producenten har tilbagetaget. Der indberettes ikke indsamling og miljøbehandling af biler til DPA-System. Er der ikke foretaget indsamling af elskrot eller udtjente batterier, klik på Næste. 21

22 4.6 BEHANDLEDE MÆNGDER De mængder der er blevet indsamlet skal sendes til miljøgodkendte behandlingsanlæg med henblik på genanvendelse og nyttiggørelse af ressourcerne i det elektriske udstyr og i batterierne dette kaldes også affaldsbehandling (se definitioner i Bilag 2 i dette dokument) For de kategorier der tidligere er registreret, skal det opgøres og indberettes, til hvilke(n) genvindingsvirksomheder, det udtjente elektronik/batterier er sendt til miljøbehandling. Det er muligt at vælge blandt allerede registrerede genvindingsvirksomheder eller at tilføje en ny med landekode, CVR, navn og adresse. 22

23 Efter valg af genvindingsvirksomhed oplyses pr. kategori for elektrisk udstyr og på stofgruppeniveau for batterier, hvor store mængder elskrot/udtjente batterier, der er Sendt til behandling. Elektrisk udstyr For elskrot oplyses pr. kategori hvor stor en mængde (i kg), der blev sendt til behandling, og hvor stor en del heraf, der eventuelt blev forbrændt (i kg). Derudover oplyses ENTEN den genanvendte mængde (i kg) ELLER anlæggets genanvendelsesgrad/effektivitetsgrad (i procent). Herefter beregner systemet det resterende felt, dvs. enten den genanvendte mængde eller effektivitetsgraden. Det er ikke muligt at indtaste både genanvendt mængde og effektivitetsgrad. Nyttiggørelse udgør summen af forbrændt med energiudnyttelse og genanvendelse. Den eventuelle rest, der hverken er forbrændt eller genanvendt, beregner systemet selv. Beregningerne vil fremgå af producentens årsopgørelse. Batterier 23

24 For udtjente batterier oplyses på stofgruppeniveau, hvor stor en mængde, der blev sendt til behandling, og herunder hvor stor en del, der blev behandlet med henblik på genanvendelse. Bemærk! Forbrænding er ikke en tilladt behandlingsmetode for batterier. Indberetningsforløbet er slut -klik på GEM 24

25 Bilag 1: DPA-Systems anvendelse af indberetningerne Det overordnede formål med indberetningen til DPA-System er at give Miljøstyrelsen mulighed for at kontrollere, hvorvidt producentansvaret fungerer efter hensigten og om målsætningerne i lovgivningen bliver nået, herunder om EU-målsætningerne for genvinding af udtjente batterier samt nyttiggørelse og genanvendelse af udtjent elektrisk udstyr bliver overholdt af nationalstaterne. Formålet med indberetningen og betalingen for bærbare batterier til SKAT er, at producenten skal betale sin andel af kommunernes omkostninger forbundet med indsamling af disse fra borgerne. Elektrisk udstyr: Markedsførte mængder, husholdning: For husholdningsprodukterne skal DPA-System bruge de markedsførte mængder til at beregne, hvor stor en del af kommunernes indsamlede elskrot, den enkelte producent, eller dennes kollektive ordning, har ansvar for at tilbagetage og behandle. Tilsvarende benytter DPA-System dette tal til at beregne, hvor stor en økonomisk sikkerhed den enkelte producent, eller dennes kollektive ordning, skal stille over for DPA-System. Elektrisk udstyr: Markedsførte mængder, husholdning og erhverv: For både husholdnings- og erhvervsprodukter gælder, at DPA-System benytter den markedsførte mængde til at udregne, den enkelte producents gebyrbetaling til driften af DPA-System. Gebyrsatsen beregner DPA-System på baggrund af de samlede indberettede markedsførte mængder. Biler: Antal markedsførte mængder, person- og varebiler: Som ovenfor blot med antallet af person- og varebiler som er importeret og solgt Batterier: Markedsførte mængder: Indberettede markedsførte mængder for bærbare batterier bruger DPA-System til at beregne, hvor stor en del af kommunens indsamlede udtjente bærbare batterier den enkelte producent skal tilbagetage og behandle. Dette betegnes tildelingsordningen. De samlede indberettede markedsførte mængder for alle batteri-kategorier benyttes til at udregne hver producent/importørs gebyrbetaling til DPA-System. De markedsførte mængder benyttes sammenstillet med de indsamlede mængder til at skabe et overblik over, hvor effektiv indsamlingen er i Danmark. Elektrisk udstyr og batterier: Tilbagetagne mængder: De tilbagetagne mængder anvender DPA-System til at foretage efterregulering af tildelingsordningen i forhold til elskrot fra husholdninger og bærbare batterier. Hvad angår elskrot fra erhverv samt industri- og bilbatterier bruges tilbagetagne mængder til at beregne, hvor stor en del 25

26 hhv. elskrot og udtjente batterier der tilbagetages i forhold til den oplyste markedsførte mængde. Elektrisk udstyr og batterier: Behandlede mængder: De behandlede mængder elskrot bruges til at kontrollere, om producenten har nyttiggjort og genanvendt en tilstrækkelig stor andel af det tilbagetagne elskrot i henhold til de lovbestemte procentsatser i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen ( 36-37). De behandlede udtjente batterier mængder bruges til at kontrollere, om producenten har genanvendt en tilstrækkelig stor andel af de tilbagetagne mængder udtjente batterier i henhold til de lovbestemte procentsatser i Batteribekendtgørelsen ( 41). 26

27 Bilag 2: Definitioner Af Affaldsbekendtgørelsen, nr af 18. dec fremgår følgende definitioner for begreber, som anvendes i det følgende. Behandling: Nyttiggørelses- eller bortskaffelsesoperationer, herunder forberedelse forud for nyttiggørelse eller bortskaffelse. Måden hvorpå affaldet håndteres. Bortskaffelse: Enhver operation, der ikke er nyttiggørelse, også hvis operationen som sekundær konsekvens fører til genvinding af stoffer eller til energiudnyttelse. Forbrændingsegnet affald: Affald, som ikke er egnet til materialenyttiggørelse, og som kan destrueres ved forbrænding, uden at forbrænding heraf giver anledning til udledning af forurenende stoffer i uacceptabelt omfang. Forbrændingsegnet affald omfatter ikke: a) Affald, som det efter lovgivningen er forbudt at forbrænde. b) Affald, der efter lovgivningen, herunder et regulativ vedtaget af kommunalbestyrelsen, skal indsamles eller anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering eller som konkret anvises til materialenyttiggørelse eller anden behandling, herunder deponering. Genanvendelse: Enhver nyttiggørelsesoperation, hvor affaldsmaterialer omforarbejdes til produkter, materialer eller stoffer, hvad enten de bruges til det oprindelige formål eller til andre formål. Heri indgår omforarbejdning af organisk materiale, men ikke energiudnyttelse og omforarbejdning til materialer, der skal anvendes til brændsel eller til opfyldningsoperationer. Håndtering: Indsamling, transport, nyttiggørelse og bortskaffelse af affald, herunder tilsyn i forbindelse hermed og efterbehandling af deponeringsanlæg samt forhandleres og mægleres virksomhed. Indsamling: Afhentning af affald, herunder indledende sortering og indledende oplagring af affald med henblik på transport til et affaldsbehandlingsanlæg. Nyttiggørelse: Enhver operation, hvis hovedresultat er, enten at affald opfylder et nyttigt formål ved at erstatte anvendelsen af andre materialer, der ellers ville være blevet anvendt til at opfylde en bestemt funktion, eller at affaldet bliver forberedt med henblik på at opfylde den bestemte funktion i anlægget eller i samfundet generelt. 27

28 DPA-System, 2015 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 Kbh. V Tlf: web: 28

Vejledning til registrering og årlig indberetning

Vejledning til registrering og årlig indberetning Vejledning til registrering og årlig indberetning September 2017 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT)

Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) November 2014 Ændringer/tilføjelser til indberettede data (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT)

Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) November 2014 Ophør/fusioner af virksomheder (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT)

Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) September 2013 Betaling til SKAT for bærbare batterier (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE)

Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) November 2014 Individuel producents indsamling af elskrot (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Gebyrer til DPA-System (WEEE) Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2016 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Gebyrer til DPA-System (BAT)

Gebyrer til DPA-System (BAT) Gebyrer til DPA-System (BAT) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om

Læs mere

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT)

Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) December 2014 Administrativ procedure for kommunikation i forbindelse med tildelingsordningen (WEEE, BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative

Læs mere

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System

Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System Brugerrettigheder i producentregistret hos DPA-System November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med

Læs mere

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register

Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register November 2014 Brugerrettigheder ved administration af data for kommunale indsamlingssteder i DPA-Systems register DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) Oktober 2016 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE)

Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) Marts 2017 Tildelingsordningen beregningsprincipper (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Sikkerhedsstillelse (WEEE)

Sikkerhedsstillelse (WEEE) Sikkerhedsstillelse (WEEE) September 2015 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument principperne for sikkerhedsstillelse

Læs mere

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT)

Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) Afgrænsning af produkter omfattet af lovgivningen (BAT) nuar 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

WEEE-direktivets baggrund og formål

WEEE-direktivets baggrund og formål December 2014 WEEE-direktivets baggrund og formål DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) Marts 2017 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE)

Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) Januar 2013 Vejledning til elektronisk revisorerklæring (WEEE) DPA-System er en forkortelse af Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling

Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling November 2014 Finansieringsmodel, gebyrstruktur og omkostningsfordeling DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Mærkning af produkter (BAT)

Mærkning af produkter (BAT) November 2011 Mærkning af produkter (BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling

Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling Jord & Affald J.nr. 7651-00001 Ref. maaja/lived/jagru Den 18. december 2009 Bærbare batterier og akkumulatorer opkrævning af betaling til SKAT Den 1. januar 2009 kom der nye regler om producentansvar for

Læs mere

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer

Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Jord & Affald J.nr. MST-765-00033 Ref. Dokca/Lived Nye regler for producenter og importører af batterier og akkumulatorer Den 1. januar 2009 trådte bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente

Læs mere

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

retsinformation.dk - BEK nr 362 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse) Page 1 of 16 BEK nr 362 af 06/04/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 10-04-2010 Miljøministeriet Senere ændringer til forskriften BEK nr 366 af 06/04/2010 BEK nr 367 af 06/04/2010 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger.

Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. November 2014 Ansvarsfordeling mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger. Indhold 1. Baggrund for notatet... 2 2. Samarbejdsflader mellem DPA-System, producenterne og kollektive ordninger...

Læs mere

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE)

Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) Afgrænsning af elektriske produkter og komponenter (WEEE) November 2014 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

Producentansvar for biler, batterier og elektronik

Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Producentansvar for biler, batterier og elektronik Anne Harborg Larsen Jord & Affald Det skal I høre om de næste 45 minutter Hvad er producentansvar?

Læs mere

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret

BFR den Præsentation af elretur. 2. RoHS og producentansvaret. 3. Lovgivning. 4. Formålet med producentansvaret BFR den 15.09. 2010 1. Præsentation af elretur 2. RoHS og producentansvaret 3. Lovgivning 4. Formålet med producentansvaret 5. Hvem har producentansvar? 6. Hvilke produkter/batterier er omfattet? 7. Pligter

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, stk. 1-3, 9 l,

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. februar 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. februar 2014 6. februar 2014. Nr. 130. Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Kapitel 2 Definitioner

Kapitel 2 Definitioner 1 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet I medfør af 7 b, 44, stk. 1 og 4-6, 45, stk. 2, 5 og 7, 45 a, 45 d, stk. 1 og 2, 46 a, stk. 1-3, 46 b, stk. 1 og 2, 47, stk. 2 og 3, 48, stk. 4, 8 og 9, 50 d, stk.

Læs mere

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse (Producentansvar for elektronikskrot m.v.) LOV nr 385 af 25/05/2005 (Gældende) Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Lov om ændring af lov

Læs mere

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer.

Stk. 2. Bekendtgørelsen finder desuden anvendelse ved indsamling, behandling, genanvendelse og bortskaffelse af udtjente batterier og akkumulatorer. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4, 9 w, stk. 1, 3. pkt., og stk. 2-4, 9 x, stk. 1-3, 9 y, 9 z, stk. 2 og 3,

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) BEK nr 1453 af 07/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. december 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-105-00005 Senere ændringer

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1)

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1) BEK nr 130 af 06/02/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00016 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

WEEE og BAT Statistik 2009

WEEE og BAT Statistik 2009 WEEE og BAT Statistik 2009 DPA-System November 2010 2 Indhold: Forord... 4 Kommunedata... 7 Tabel 1. Kommunale indsamlingssteder og indsamlede batterier pr.kommune... 7 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306.

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 20. december 2012. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) 17. december 2012. Nr. 1306. Lovtidende A 2012 Udgivet den 20. december 2012 17. december 2012. Nr. 1306. Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) I medfør af 45 a, 46 a, stk. 1 og 2, 48, stk. 4 og 8, 73, 80, stk. 1, 88, 89 b, 92

Læs mere

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1)

Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet 1) BEK nr 1306 af 17/12/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 27. januar 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7779-00224 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår

Bilag 7. 2. Afhentningsvilkår 6. februar 2014. 27 Nr. 130. Bilag 7 Retningslinjer for samarbejdet mellem producenter samt kommunalbestyrelserne ved indsamling af elektrisk og elektronisk udstyr fra de kommunale indsamlingssteder Reglerne

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 10. december 2009 7. december 2009. Nr. 1186. Bekendtgørelse om batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 9 u, stk. 3-7, 9 v, stk. 2-4,

Læs mere

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1

Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Side 1 af 5 Standard for Erklæring afgivet af revisor om markedsført elektronik til brug for husholdninger jævnfør krav i Elektronikaffaldsbekendtgørelsen 1 Miljøstyrelsen (J.nr. MST-757-00022) 1.september

Læs mere

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet

Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Ny Affaldsbekendtgørelse Affaldsdatasystemet Affaldsdata- systemet 2. Affaldsdatasystemet (kap 13) Oplysninger fra 2010 skal indberettes til Affaldsdatasystemet. Kan indberettes fra april 2010. Affaldsdatasystemet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik. Forslag til direktiv (KOM(2003) 723 C5-0563/ /0282(COD)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerpolitik 31. marts 2004 PE 340.787/1-10 ÆNDRINGSFORSLAG 1-10 Udkast til betænkning (PE 340.787) Hans Blokland Forslag til

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD

Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Ringkøbing-Skjern Kommune REGULATIV FOR ERHVERVSAFFALD Gældende fra d. 20-06-2012 1 Formål m.v. 1 2 Lovgrundlag 1 3 Definitioner 1 4 Registrering af udenlandske virksomheder 2 5 Gebyrer 2 6 Klage m.v.

Læs mere

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret.

WEEE Statistik incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. WEEE Statistik 2008 -incl. nyeste oplysninger fra batteriregistret. DPA-System Oktober 2009 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer

Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Notat Jord & Affald J.nr. MST-765-00039 Ref. maaja Den 26. november 2009 Høringsnotat vedrørende bekendtgørelse om ændring af batterier og akkumulatorer og udtjente batterier og akkumulatorer Udkast til

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S. 1. januar 2007 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. januar 2007 Side 1 af 8 02-05-2012 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner....

Læs mere

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1

Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 Bekendtgørelse om at bringe elektrisk og elektronisk udstyr i omsætning samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 1 I medfør af 9 i, stk. 1, 9 j, stk. 2, 3 og 7, 9 k, 9 l, stk. 2-4,

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.5 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem Strandgade 29 1401 København K Tlf. 72 54 81 81

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1) 2013/1 LSF 73 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-7041-00013 Fremsat den 14. november 2013 af miljøministeren (Ida

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk NOTAT Jord & Affald J.nr. MST-7021-00002 Ref. Sofre Den 1. maj 2012 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Nyttiggørelse af dæk. Miljø- og energiministeren indgik i 1995 aftale om tilbagetagningsordning

Læs mere

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk

Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Februar 2017 Vejledning om tilskud til nyttiggørelse af dæk Udarbejdet af Dækbranchens Miljøfond og Miljøstyrelsen Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning. 2. Hvem kan opnå tilskud? 3. Registrering.

Læs mere

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007.

Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Miljø- og Planlægningsudvalget (2. samling) L 134 - Bilag 4 Offentligt Notat udarbejdet for BatteriForeningen - Foreningen af danske producenter og importører af tørbatterier, august 2007. Notat vedr.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1

Forslag. Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse 1 (Implementering af direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE), gebyrfinansiering af indsamleruddannelsen, digitale løsninger

Læs mere

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009

Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Fællesregulativ for farligt affald for kommunerne i Modtagestation Syddanmark I/S 1. Juni 2009 Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Formål... 3 2. Gyldighedsområde... 3 3. Generelle definitioner.... 4 4. Affaldsproducenternes

Læs mere

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer

Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Kommunernes indberetning for 2009 af omkostninger til indsamling af udtjente bærbare batterier og akkumulatorer Dialogforums introduktion til Miljøstyrelsens notat Dialogforum består af repræsentanter

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0750 Bilag 1 Offentligt NOTAT GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT til FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om accept af ændringen til 1998-tungmetalprotokollen

Læs mere

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015 Miljøstyrelsens sagsbehandling af kommunale behandlingsanlægs anmeldelse om fortsat behandling af kildesorteret erhvervsaffald egnet til materialenyttiggørelse Orienteringsmøde onsdag den 29. april 2015

Læs mere

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02.

Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. Orientering om elskrotbekendtgørelsen (Bekendtgørelse om håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr) 1.udgave 02. november 2005 Indledning og generelle bemærkninger Denne orientering om de

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag.

2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag. 2007/2 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 7. marts 2017 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Fremsat den 27. marts 2008 af miljøministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 22. juli 2011 (25.07) (OR. en) 13097/11 ENV 626 ENT 170 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget den: 15. juli 2011 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1)

Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Alle kommuner Jord & Affald J.nr. 7759-00014 Ref. bpc, awd, cfm Den 10. juli 2009 Orientering om gennemførsel af ny organisering af affaldssektoren (fase 1) Den 28. maj 2009 vedtog Folketinget en ændring

Læs mere

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister

En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister En manual til: Registrering i Erhvervsstyrelsens Offentlige Ejerregister Indholdsfortegnelse Indledning 1 Hvad skal jeg bruge før jeg kan registrere? 2 Hvad skal registreres? 3 Login til registrering 4

Læs mere

Hvad sker der med WEEE?

Hvad sker der med WEEE? Hvad sker der med WEEE? Affaldsdage 10. november 2017 Anne Harborg Larsen Cirkulær Økonomi & Affald Det vil jeg fortælle om Dialogproces om fremtidens producentansvar for WEEE Implementering af del2 af

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

KOM GODT I GANG MED ENAO

KOM GODT I GANG MED ENAO VEJLEDNING KOM GODT I GANG MED ENAO Senest revideret 11. februar 2015 ENERGITILSYNET KOM GODT I GANG MED ENAO Side 1/1 INDHOLD HVAD ER ENAO?... 1 INDBERETNINGER I ENAO... 1 HVORDAN FÅR MAN ADGANG TIL

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3

Indholdsfortegnelse. 1 Formål 2. 2 Lovgrundlag 2. 3 Regulativ-tillæggets område 2. 4 Definitioner 2. 5 Anden indsamling 3 Tillæg 2 til Regulativ for Erhvervsaffald indsamling af farligt affald Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse 1 Formål 2 2 Lovgrundlag 2 3 Regulativ-tillæggets område 2 4 Definitioner 2 5 Anden indsamling 3 6

Læs mere

WEEE, BAT og ELV Statistik

WEEE, BAT og ELV Statistik Dansk Producentansvars System WEEE, BAT og ELV Statistik 2012 DPA-System 29-09-2013 Udgivet af: DPA-System September 2013 7. årgang Web: www.dpa-system.dk DPA-System Vesterbrogade 6D, 4. DK-1780 Kbh. V

Læs mere

TILDELINGSORDNINGEN 2015

TILDELINGSORDNINGEN 2015 01-10-2015 TILDELINGSORDNINGEN 2015 INDSAMLING AF ELEKTRONIKAFFALD OG BATTERIER PÅ KOMMUNALE INDSAMLINGSSTEDER PR. 1. SEPTEMBER 2015 DPA-System beregner hvert år den mængde udtjent elektrisk udstyr som

Læs mere

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger

Vejledning Interbook. Find en forening Foreningsoplysninger Vejledning Interbook Find en forening Foreningsoplysninger 1 Indholdsfortegnelse Her finder du Interbook... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 4 Skift kodeord... 4 Foreningsregister-

Læs mere

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata.

1. Affaldsmængde (vægtenhed) Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Roskilde J.nr. MST-7761-00477 Ref. vba Den 2. februar 2012 Informationsbrev til virksomheder, der indberetter affaldsdata. Miljøstyrelsen udsendte et informationsbrev den 19. januar 2012. På baggrund af

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk

Affald en handelsvare. v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald en handelsvare v/advokat Anette Kusk Abel & Skovgård Larsen Sønder Alle 9 8000 Aarhus C ak@abel.dk Affald Definition af affald: Ethvert stof eller enhver genstand, som virksomheden ønsker at eller

Læs mere

Data og statistik for 2006

Data og statistik for 2006 NB! I tabel 3 og 4 er der foretaget rettelser i kategori 5 Lyskilder (pr.16. aug. 2007) WEEE-System august 2007 Data og statistik for 2006 Dette dokument giver en kort oversigt over etableringen af systemet

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Industripolitik, Eksterne Økonomiske Forbindelser, Forskning og Energi FORELØBIG 2003/0282(COD) 12. februar 2004 UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om Industripolitik,

Læs mere

WEEE-Statistik WEEE-System August

WEEE-Statistik WEEE-System August WEEE-Statistik 2007 WEEE-System August 2008 1 Indhold: Forord... 3 Kommunedata... 4 Tabel 1. Registrerede kommunale indsamlingssteder... 4 Tabel 2. Kommunale indsamlingssteder i alt... 6 Tabel 3. Kommuner

Læs mere

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv

BILAG. til. Europa-Parlamentet og Rådets direktiv EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.7.2014 COM(2014) 397 final ANNEX 1 BILAG til Europa-Parlamentet og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2008/98/EF om affald, 94/62/EF om emballage og emballageaffald,

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Ny tekst Kolonne 3. Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål. gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet.

Ny tekst Kolonne 3. Kapitel 1 Anvendelsesområde og formål. gebyrfinansiering af Affaldsdatasystemet. Nuværende tekst Kolonne 1 Ny tekst med track changes Kolonne 2 Ny tekst Kolonne 3 Bemærkninger Kolonne 4 Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet Bekendtgørelse om Affaldsdatasystemet

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Administration og brugen af hjemmesidens funktioner Version 2010.02 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in 4 Vedligeholdelse af stamoplysninger

Læs mere

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST

BilagØU_111121_pkt.16_03. REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST REGULATIV OM JORD Hvidovre Kommune (Dato) OKTOBER 2011 UDKAST 1 Indhold Generel del... 4 1. Formål... 4 Jord som affald... 4 Områdeklassificering, jordflytning og anmeldelse... 4 2. Gyldigheds- og anvendelsesområde...

Læs mere

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012)

NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) NYHEDSBREV AFFALDSDATASYSTEMET OG AFFALDSREGISTERET (December 2012) Beskrivelse af ændringer i ADS Den 19. november opdaterede vi Affaldsdatasystemet. Opdateringen har rettet nogle fejl og har forbedret

Læs mere

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul

Vejledning til Borgeronline Statistikmodul til Borgeronline Statistikmodul Statistikmodul April 2009 publiceret: Juni 2009 rettet: Juli 2009 Suderbovej 24 9900 Frederikshavn Tlf. 9620 6666 dafolo@dafolo.dk www.dafolo.dk Support: deb@dafolo.dk Log

Læs mere

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer:

1. Ændring af betalingssats for batterier og akkumulatorer: Miljøudvalget 2011-12 L 14 Bilag 1 Offentligt Notat Jord & Affald J.nr. 001-05911 Ref. Lejni / mekba Den 5. oktober 2011 NOTAT vedrørende høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om

Læs mere

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger

Guide til foreningsportalen Oprettelse eller ændring af foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Her har den enkelte forening mulighed for at ændre og vedligeholde relevante oplysninger om foreningen. Det kan f.eks. være ny formand, ændrede adresser, tlf.nr. m.m. Da det er disse

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere