Gebyrer til DPA-System (WEEE)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gebyrer til DPA-System (WEEE)"

Transkript

1 Gebyrer til DPA-System (WEEE) Juli 2015 DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler om producentansvar for affald fra elektrisk og elektronisk udstyr, udtjente batterier og akkumulatorer samt udrangerede køretøjer. Producentansvar for disse affaldstyper har hjemmel i den danske Miljøbeskyttelseslov. Denne udmøntes i tre bekendtgørelser for de forskellige affaldstyper, nemlig hhv. Elektronikaffaldsbekendtgørelsen, Batteribekendtgørelsen og Bilskrotbekendtgørelsen (de til enhver tid gældende lovtekster findes samlet på De danske bekendtgørelser tager udgangspunkt i tre EU direktiver for samme affaldstyper, nemlig det såkaldte WEEE-direktiv, batteridirektiv samt ELV-direktiv. Også disse direktiver med nøjagtig titel og dato findes på Producentansvaret er baseret på princippet om, at den enkelte producent eller importør løfter sit ansvar for indsamling og håndtering af elskrot, udtjente batterier og udtjente biler således, at udstyret bliver behandlet miljømæssigt korrekt, med størst mulig udnyttelse af de ressourcer, der findes i denne type produkter. Producent og importør bliver i det følgende benævnt producent under ét, da reglerne for de to grupper er ens. Der anvendes generelt følgende forkortelser: WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) for elektronikskrot, BAT for batterier og akkumulatorer, samt ELV (End of Life Vehicles) for udtjente biler. Indhold Gebyrer til DPA-System...2 Éngangs-registreringsgebyr...2 Årligt mængdegebyr...3 Minimumsgebyr...4 Administrations- og sagsbehandlingsgebyr...4 Opkrævningen af gebyrer (Fakturaen)...4 Beregning og godkendelse af gebyrsatser...4 Henvendelse vedrørende fejlregistrering...5 Henvendelse vedrørende ophør af producentansvar...5

2 I henhold til reglerne om producentansvar for affald fra elektriske og elektroniske produkter (EEprodukter) beskriver dette dokument, hvilke gebyrer producenter skal betale til DPA-System, herunder gebyrernes anvendelse. Gebyrer til DPA-System Alle registrerede producenter og importører skal betale gebyrer til DPA-System. Gebyrerne består af et éngangs-registreringsgebyr, et årligt mængdegebyr samt eventuelt et administrations- og sagsbehandlingsgebyr for særlige ydelser. Gebyrerne fremgår af oversigten herunder. Gebyrsats 2015 for WEEE Beløb ex. Moms (DKK) Beløb ex. moms (DKK) Éngangs-registreringsgebyr 1000 Pr. kg Pr. ton Årligt mængdegebyr pr. kg 0, ,91 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr pr. kg - Husholdningsudstyr i alt 0, , ,13 Minimumsgebyr 250 Timegebyr for ekstraordinær administration 667 Éngangs-registreringsgebyr En registrering i producentregistret medfører et engangsgebyr på DKK 1000 ekskl. moms. pr. registrering. DPA-System opkræver ét registreringsgebyr pr. lovområde for hhv. WEEE, BAT og ELV. Det betyder, at en producent eller importør, der har registreret sig for både elektrisk udstyr og batterier, vil blive opkrævet ét registreringsgebyr pr. lovområde. Dog nedsættes registreringsgebyret til DKK 500, hvis en producent allerede har foretaget en registrering for et lovområde, og der også registreres i et nyt lovområde. Såfremt producenten både registrerer sig for WEEE- og BAT-kategorier ved indtrædelse i producentregistret, betragtes WEEEregistreringen som den første og faktureres med DKK Hvis en producent eller importør, fx som følge af misvedligeholdelse af sine registreringsforpligtelser, bliver slettet af producentregistret, opkræver DPA-System et nyt registreringsgebyr ved genregistrering af virksomheden. 2

3 Årligt mængdegebyr Alle registrerede producenter og importører skal betale et årligt mængdegebyr til DPA-System. Gebyret er beregnet med udgangspunkt i mængden af markedsført elektrisk udstyr. Gebyret anvendes til de administrative omkostninger, som er forbundet med beregning og administration af tildelingsordningen (producenternes indsamling af elskrot), udvikling og drift af IT-registersystem, samt til øvrige administrative opgaver. Den årlige gebyrsats beregnes på baggrund af de samlede markedsførte mængder i det foregående år. Det er således de mængder, som producenter og importører har indberettet pr. 31. marts, der danner grundlag for årets gebyrberegning. Nyregistrerede producenter og importører, der ikke har realiserede markedsførte mængder, og som derfor kun har angivet budgetmængder i forbindelse med registreringen, faktureres udelukkende et registreringsgebyr. Der bliver således ikke faktureret et mængdebaseret gebyr på baggrund af forventede markedsførte mængder. Fra 2010 er gebyrsatsen blevet differentieret i forhold til, i hvilken slutbruger kategori udstyret markedsføres. Dette betyder, at det årlige, generelle mængdegebyr skal tillægges yderligere et gebyr, hvis det markedsførte udstyr har slutbrugere i private husholdninger. Tillægsgebyret financierer tildelingsordningen for udstyr beregnet til slutbrugere i husholdninger. Fra 2013 har DPA-System måttet skifte beregningsmetode ved fastsættelsen af årets gebyrer. Således er gebyrerne beregnet i ton og ikke som hidtil i kilo. Ændringen i beregningsmetoden skyldes, at anvendelse de gængse afrundingsregler ville betyde, at gebyret enten ville blive for højt eller for lavt, hvis der blev rundet op eller ned på øresatsen i kg. Gebyrsatsen pr. kg markedsført elektrisk og elektronisk udstyr i kategori 1-10* har siden producentansvarets ikrafttræden i 2006, været som følger pr. kg: År Beløb i DKK pr. kg 2015 Generelt gebyr 0,02491 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0, Generelt gebyr 0,02490 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0, **) Generelt gebyr 0,01616 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0,00486 Generelt gebyr 0, **) Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0, Generelt gebyr 0,02 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0, Generelt gebyr 0,02 Tillægsgebyr for husholdningsudstyr 0, , , , ,06 3

4 *Kategorierne fremgår af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen Bilag 1. ** Producenter med udstyr til slutbrugere i husholdninger betaler i alt 2 øre pr. kg i 2012, mens producenter udelukkende med erhvervsudstyr betaler 1 øre pr. kg. *** Beregningsmetoden er ændret. Gebyret bliver beregnet i ton i stedet for i kg. Minimumsgebyr Hvis en producents samlede realiserede markedsførte mængder for et aktuelt år resulterer i en faktura på mindre end 250 DKK, fakturerer DPA-System i stedet et minimumsgebyr på 250 DKK. Minimumsgebyret erstatter således det årlige mængdegebyr. Administrations- og sagsbehandlingsgebyr DPA-System opkræver et såkaldt administrations- og sagsbehandlingsgebyr for ekstraordinære ydelser - herunder ekstraordinær behandling af sager om sikkerhedsstillelse og tildelingsordning, samt ved ændringer eller tilføjelser til allerede indberettede data. Gebyret i udgør 667 DKK pr. anvendt time i Opkrævningen af gebyrer (Fakturaen) DPA-System fakturerer normalt registreringsgebyret umiddelbart efter modtagelse af registreringen. Faktureringen af gebyret til dækning af DPA-Systems administrative opgaver finansieres på baggrund af den årlige mængde indberetning. Opkrævningen foretages umiddelbart efter, at producenter og importører senest den 31. marts har foretaget den årlige indberetning af markedsførte mængder til DPA-System og ministeren har godkendt gebyrsatsen. Såfremt virksomheden er en udenlandsk virksomhed, da er det virksomheden selv der dækker evt. valutaomkostninger eller omkostninger til pengeinstitutters pengeoverførsler. Læs om betingelser for gebyrindbetaling og fakturering og vejledning om betalingsanvisning fra DPA-System: på Beregning og godkendelse af gebyrsatser Grundlaget for gebyrsatserne fremgår af Elektronikaffaldsbekendtgørelsen. Gebyrsatserne for DPA-Systems administrative opgaver bliver hvert år fastsat af Miljøministeren. 4

5 Henvendelse vedrørende fejlregistrering Hvis der konstateres fejlregistrering eller ønskes ændringer til allerede indberettede data kan der, ifølge bekendtgørelsen, foretages regulering af tidligere års data samtidig med den næstkommende årlige indberetning, som finder sted i perioden fra 1. januar til 31. marts. Efterreguleringen af gebyrer følger ligeledes den årlige fakturering i det indeværende år. Ved ønske om regulering af allerede indberettede mængder, skal DPA-System kontaktes i den kommende indberetningsperiode, da indberetningssystemet skal åbnes specielt for fejlrettelser for den enkelte virksomhed. Ændringer af indberetninger vedrørende udstyr til brug for husholdninger skal attesteres af en revisor i forbindelse med næste års indberetning. Henvendelse vedrørende ophør af producentansvar Hvis en producent ophører med at markedsføre produkter, som er omfattet af producentansvaret, skal producenten slettes af producentregistret og derfor ikke fremadrettet betale gebyr. Producenten er forpligtet til at meddele DPA-System skriftligt, når producentansvaret ikke længere er gældende for virksomheden. DPA-System,

6 DPA-System Vesterbrogade 6D, DK-1780 Kbh. V Tlf: Web: 6

Tildelingsordningen (WEEE/BAT)

Tildelingsordningen (WEEE/BAT) December 2014 Tildelingsordningen (WEEE/BAT) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens regler

Læs mere

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE)

Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) November 2014 Afgrænsning af begrebet producent/importør (WEEE) DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Vejledning til elektronisk revisorerklæring

Vejledning til elektronisk revisorerklæring Januar 2015 Vejledning til elektronisk revisorerklæring DPA-System er en forkortelse for Dansk Producent Ansvarssystem. DPA-System varetager de administrative opgaver, som er forbundet med miljølovgivningens

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2010 Dansk Producentansvars System 04-03-2011 CVR 29 02 88 42 Indholdsfortegnelse I. Del: Om DPA-System... 5 1. Oplysninger om den selvejende institution... 5 2.

Læs mere

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Jord & Affald J.nr. MST-768-00023 Ref. mocar December 2008 Producentansvar for affald af elektrisk og elektronisk udstyr Miljøstyrelsen gennemfører en særlig tilsynsindsats over for producenter og importører

Læs mere

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.)

(Producenters og importørers ansvar for udtjente batterier og akkumulatorer m.v.) Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og om ophævelse af lov om godtgørelse i forbindelse med indsamling af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier) 1) (Producenters

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 23. december 2011 Lovtidende A 2011 Udgivet den 23. december 2011 12. december 2011. Nr. 1296. Bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr

Læs mere

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen

Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen NOTAT Jord & Affald J.nr. 7779-00149 Ref. Mekba Den 18. november 2011 Høringsnotat ændring af elektronikaffaldsbekendtgørelsen Miljøstyrelsen sendte den 18. oktober 2011 udkast til ændret bekendtgørelse

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager

Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og returmængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Manual til importører og producenter om rapportering af salgs- og mængder og betaling af gebyrer for genpåfyldelige emballager Oktober 2010 Dansk Retursystem A/S Baldersbuen 1 2640 Hedehusene Telefon 43

Læs mere

januar 2010 Af Jacob Brandt

januar 2010 Af Jacob Brandt januar 2010 Af Jacob Brandt A F FA L D S G E B Y R E R EFTER DEN REVIDEREDE AFFALDSBEKENDTGØRELSE Med den nye affaldsbekendtgørelse er der indført en mere detaljeret regulering af de kommunale affaldsgebyrer,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Forslag til Lov om ændring af lov om miljøbidrag, godtgørelse og skrotningsbidrag i forbindelse med ophugning og skrotning af biler (Forhøjelse af miljøbidrag og ophævelse af reglerne om betaling af skrotningsbidrag)

Læs mere

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet

Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen. Forsyningssekretariatet Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Forsyningssekretariatet Marts 2015 Vejledning om opfølgning på indtægtsrammen Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne

Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne Vejledning om udbetaling af Tilskud til løn og administration af lokale aktionsgrupper under landdistrikts- og fiskeriudviklingsprogrammerne for 2007-2013 og om indsendelse af regnskab, budget, årlig dokumentation

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2015 - Arbejdsgiverne og Dansk Metal, Blik & Rør og 3F Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET

ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN: AMVAB-OPDATERING AF FINANSMINISTERIET Aktivitetsbaseret måling af virksomhedernes administrative byrder ved erhvervsrelateret regulering på ministeriets område i perioden

Læs mere

Træder i kraft den 1.3.2013

Træder i kraft den 1.3.2013 Forskrift H2: Skabelonafregning mv. August 2012 Rev. 4.1 Træder i kraft den 1.3.2013 2010 Jun. 2011 Okt. 2011 Okt. 2011 DATE PHQ JHH HBK PHQ NAME Jan. 2012 Jan. 2012 Jan. 2012 Jan 20.12 DATE PHQ PHQ HBK

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Telefon +45 70 10 90 09 Telefax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 12 42 91 85 www.gjensidige.dk Indhold: Fællesbetingelser

Læs mere

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: 2012-2572 19. juni 2014 Orientering om lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig

Læs mere

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri

Vejledning. Indberetning og indbetaling til Industriens Pension. 2014 - DI og CO-Industri Vejledning Indberetning og indbetaling til Industriens Pension 2014 - DI og CO-Industri Indledning Denne vejledning om Arbejdsmarkedspensionen i Industriens Pension kan være en hjælp, når I skal indberette

Læs mere

Lone Mikkelsen fuldmægtig

Lone Mikkelsen fuldmægtig X Henvendelse vedrørende betaling af renovationsgebyr Du har anmodet Statsforvaltningen Nordjylland om at tage stilling til, om det er lovligt, at den kommunale myndighed i Vesthimmerland har opkrævet

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til

Forslag UDKAST. Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt. til Erhvervsudvalget ERU alm. del - Bilag 443 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om gasinstallationer og installationer i forbindelse med vand- og afløbsledninger og lov om autorisation af

Læs mere

Indberetning af årselever Åben Uddannelse

Indberetning af årselever Åben Uddannelse Indberetning af årselever Åben Uddannelse Sidst opdateret 24.06.2010/v. 2. 2/UNI C/Steen Eske Indhold Indberetning af årselever Åben Uddannelse Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Generelt om indberetningen

Læs mere

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen

Samlenotat til Folketingets Europaudvalg Rådsmøde (miljø) den 14. marts - miljødelen Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3075 - miljø Bilag 1 Offentligt MILJØMINISTERIET 24. februar 2011 EU og Internationalt politisk sekretariat Sagsnr.: DEP-311-00001 Samlenotat til Folketingets Europaudvalg

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING

REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING REJSEGARANTIFONDEN VEJLEDNING TIL REJSEUDBYDERE VEDR. REGISTRERING Praktisk vejledning vedrørende de problemstillinger, som rejseudbyderne støder på i forbindelse med selve registreringsprocessen samt

Læs mere

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011

Slagelse Kommune Att. Bo Gabe. E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk. Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Slagelse Kommune Att. Bo Gabe 31. oktober 2013 Sag 12/05627 / CF E-mail: bogab@slagelse.dk; slagelse@slagelse.dk; mgr@horten.dk Afgørelse om kommunale rådighedsbeløb modtaget i 2011 Forsyningssekretariatet

Læs mere