KONJUNKTIONER. Louise Kirsebom & Johan Hjelmborg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONJUNKTIONER. Louise Kirsebom & Johan Hjelmborg"

Transkript

1 KONJUNKTIONER Louise Kirsebom & Johan Hjelmborg Ordet konjunktion stammer fra latin, nedenfor ses betydningerne i de forskellige former: Coniunx: Mage, hustru, elsker, brud, kæreste Coniunctio: Forbindelse, venskabsforhold, slægtskab, sammenhæng Coniungo: Forbinde, sammenføje, sammensmelte, formæle, ligestille med, knytte sammen Coniunctus: Forbunden, grænsende til, nående op til, sammenhængende. Nært forestående, umiddelbart følgende, samtidig, ligeartet, fælles En konjunktion kan betragtes fra forskellige synsvinkler: Statisk: Egenskab, person eller situation. Dynamisk: proces eller forløb, interaktion mellem de involverede planeter. Indbyrdes cyklus er vigtig. Planet-personer og tegn Planeter i konjunktion repræsenterer i øjeblikshoroskoperne mennesker, der er tæt forbundet med hinanden, står hinanden nær på godt eller ondt. "Baggrundstæppet", det tegn de befinder sig i, fortæller om karakteren af dette slægtskab, hvori ligheden eller enigheden består samt hvilken fællesnævner det drejer sig om. Tegnet leverer omgivelse/kulisse, klima, miljø, stof, materiale. Typisk har de to i fx m samme arbejde, i c samme værdier, i N fælles interesser. I v "følger de samme spor" eller løber "samme vej", ofte i et indbyrdes konkurrenceforhold, i n "står de på samme scene", hvor de sagtens kan være rivaler. Planet-personer i samme tegn er ens på nogle punkter, der er væsentlige for deres indbyrdes forhold. Ofte er de "af samme støbning" og har naturlige fællesnævnere, fx er begge interesserede i jagt (V), begge er hjemmemennesker (b) etc. Det særlige ved konjunktioner er dels, at de to planeters oprindelige egenskaber fusionerer, hvorved der opstår nogle helt andre egenskaber, dels at de "farver af på hinanden", får del i hinandens væsens- og karaktertræk. Dette omtaler jeg i "Planeter på himlen i januar" (Månedsbladet "Stjernerne", stenbukkenummeret ), hvor jeg sammenligner konjunktionen med en legering mellem to metaller og gør opmærksom på hqg, som giver mænd kvindelige og kvinder maskuline egenskaber og karaktertræk. I historien "formørket kærlighedsforhold" kan man i konjunktionen mellem f og j (jfr. eksempler) ikke længere klart skelne imellem guruen og eleven. Planeternes oprindelige egenskaber fusionerer, hvor man kun vanskeligt kan skelne

2 mellem direktørens (j s) og sekretærens (f s) funktion. Men selv om to planet-personer i konjunktion er grundlæggende ens eller enige, så er deres indbyrdes forhold bestemt ikke altid præget af en "stearinlys- og pejsestemning". Fx var konjunktionen i v i begyndelsen af juni en stridslysten konstellation, dels fordi h var en af konkurrenterne, men især fordi hele konjunktionen stod overfor Æ i V. Avisoverskrifterne prægedes i den periode bl.a. af atomvåbenkapløbet mellem Indien og Pakistan. Rollefordeling og cyklus Den planet, der har den højere grad, dvs. er længere fremme i dyrekredsen, repræsenterer i givet fald den af de to planet-personer, der er af en eller anden grund er "kommet videre", fx er ældst, har mest erfaring eller "har taget føringen". I midten af oktober 1997, g var ved at indhente h i V, repræsenterede h i øjeblikshoroskoperne typisk "førerhunden" eller storebroderen. Senere, hvor g gik forud igennem B, repræsenterede hun typisk "storesøsteren" til h, som var "lillebroderen". Det tidspunkt hvor konjunktionen er eksakt og de involverede parter/planeter er ved at bytte plads markerer ofte en større krise i deres indbyrdes forhold. Et gammelt kapitel er slut og der skal findes en ny rollefordeling. Dette var fx meget tydeligt i begyndelsen af august 1998, hvor g overhalede h. Efter i længere tid nærmest at have levet i symbiose, var parterne i øjeblikshoroskoperne ofte ved at gå fra hinanden! Senere horoskoper, dvs. i dagene omkring den 10. August viste, at g havde fået "bukserne på" og var blevet "toneangivende". Ved konjunktionen tages der hul på en ny indbyrdes cyklus. s - f har en indbyrdes cyklus på knap 4 måneder, s - h måneder. S-G cyklen er på 36 år, s-j cyklen på 12 (jfr. "billedephemeride" fra workshop juni 1998). g-h-cyklen er kompliceret (retrograde bevægelser). Nu kommer de først sammen igen i juni år 2000, efter at have mødt hinanden 3 gange igennem Orbis Iagttagelser af løbende konjunktioner mellem hhv. s/f, s/g, s/h, f/g og g/h har ført til at vi i hvert fald på nuværende tidspunkt regner med en orbis på 8. Så snart to planeter i øjeblikshoroskopet befinder sig indenfor 8 orbis, "kender de hinanden på nært hold" og er involverede i hinandens liv. Så snart afstanden mellem dem på et senere tidspunkt overskrider de 8 "skilles de ad", "kommer på afstand af hinanden". Denne orbis gør sig tilsyneladende også gældende i det progressive horoskop. Forleden snakkede jeg med en kvinde, hvis sekundære f var ved at indhente

3 sekundære s i N. På det tidspunkt for ca. 10 år siden, hvor sekundære f "i sin overhalingsbane" rykkede indenfor de 8 fra sekundære s, begyndte en intensiv tid, hvor hun tog kurser i åndsvidenskab, astrologi, silva-mind-control osv. Elev-ogsamler-f kom ind i nogle inderkredse (jfr. undervisningsmateriale "f-tur-retur", workshop juni 1998). I den måned, hvor jeg forlod mit forældrehjem og for så vidt også mit fædreland, overskred min sekundære f de 8 orbis til sekundære s og forlod derved konjunktionen. Planeterne varetager deres tegns interesser En konjunktion mellem to planeter har ikke kun een bestemt funktion eller kvalitet. Hver planet er "ambassadør" for sit/sine tegn, som igen står i bestemte forhold (aspekt) til de andre planeters tegn. Nabotegnene står side om side, deres tegngrænser er i konjunktion med hinanden. Nabotegnene kender hinanden godt pga. alle de "grænsegængere" der siden tidernes morgen har båret "budskaber" frem og tilbage. Nabotegnene har meget til fælles, har fælles projekter og er gode til at bakke hinanden op. Nabotegnenes grænser er i "konjunktion" med hinanden. Eksempler til inspiration og eftertanke: (Denne liste er under udvikling) s q f nrv: nwm: Legekammerat, eksperiment, konkurrence Sprogbehandling, skuespil s q g ntc: nrx: Musisk udfoldelse, nydelse, (overdreven) luksus, "casanova" Samspil, selskabelighed, "salonløve" s q h nux: ntc: Energibombe, vitalitet, gå-på-mod, indsatsberedskab Dominans, herskesyge, "blodbad", "kniv i hjertet" s q j nuv: Storhed, overvældende personlighed, sportsånd

4 nom: s q S noz: npn: Angst for tab af indflydelse Vitalitetstab, hårdt arbejde Selvkontrol, selvdisciplin, lyseslukker f q g vwc: vux: muc: mwx: Markedsføring, handel, køb-og-salg Kommunikationstalent, omgængelighed, "den charmerende handelsmand" Kunsthåndværk, fx madlavning, "knive og gafler" Tilpasning, "brugervenlighed", "servitrice" f q h vrx: voc: mox: mrc: Motorik, fysisk koordinationsevne, hurtighed "Forklædningskunstner", "spion" Præcisionsarbejde, "finmekaniker", "frisør" "Skarp tunge", "ordkløver" f q j vpv: vtm: mtv: mpm: Vejviseren, "guiden", overdrivelser "Tale efter munden" Bedrevidenhed Læge (psykolog), søforklaringer f q S voz: vun: muz: mon: omhyggelig tænkning; erfaringsbaseret argumentation; motorisk hæmning klar snak, systematisk tænkning erfaringsbaseret argumentation, konkret tænkning, "nøgtern kommentar" videnskabelighed, evt. pedanteri, systematisk tankegang

5 g q h cwx: cpc: Xpx: adfærd XwC: Produktivitet, insensitivitet, "damptromle" Territorieafmærkning, jalousi, bøsser og lesbiske, Magtbalance (hvem har bukserne på?), impulsiv reaktion, påtrængende Strategitalent, "manipulation", "flirt" g q j cov: crm: XrV: XoM: "Vellevned", overvægt Penge-, finanstalent, "store fordele" Betydningsfuld alliance, "fair deal", inspirerende samvær "Pin-up-girl", profilløshed g q S cuz: ctn: XtZ: XuN: Kvalitetsbevidshed, "sikkerhedsbevarende", "vægt-vogter" Nærighed, selvbeskyttelse Forpligtende forbindelse, fælles opgave, konventionalisme Kammeratskab, solidaritet h q j xuv: xwm: CwV: CuM: Kampånd, jæger, "enorm fremdrift", "headhunter" Slavepisker, hæmningsløshed Frygtløshed, helt, "korsridder", krigsherre, erobringskrig Offervilje, "gå i døden for sin tro" h q S xtz: xrn: CrZ: CtN: Disciplin, ukuelighed, målrettet indsats Ideologisk frontkæmper "Blodsbroder", "forsvoren" Fagforeningsmanden, "overmennesket", "fanatikeren"

6 j q S VwZ: VrN: MrZ: MwN: Nådesløs dommer, nøgen sandhed, præst Hensigtserklæring, "moralist" Eremit, samvittighedspørgsmål Idealistisk selvopofrelse, munk s q d Nymånen er den vigtigste og mest livsnære af alle konjunktionerne. Den mest dramatiske variant er solformørkelsen, som jo optræder mindst to gange om året, når den falder tilstrækkeligt tæt på k/?-aksen. Tegnet i hvilken den forekommer træder dominant i forgrunden. Ud fra den betragtning kan man beskrive USA s angreb (Afghanistan og Sudan, aug. 98) under solformørkelsen i n som en blanding af såret stolthed og magtdemonstration, hvor angrebet på Irak (Kuwait, jan. 1991) under formørkelsen i B snarere må ses som ønsket om kontrol. Nymånen danner et voldsomt fokus og tyngdepunkt (virker stærkt i naturen: tidevand, biologiske cykler etc) og beskriver en stærk ensidighed på godt og ondt. Vel en af de mest subjektive kombinationer i et horoskop. Godt er det så at have noget man brænder for, så længe man ikke tramper på andre (insensitiv over for andres følelser, d forbrændt). Men der findes også varianten, hvor har d "overtaget", og så er man fanget i sit eget kredsløb og kan ikke se ud over sin egen cirkel. I et øjeblikshoroskop er dqs altid en særdeles betænkelig affære, fordi personen helt mangler overblikket og derfor risikerer at gå i gang med noget, der ender anderledes end forventet dvs. som regel et flop. At starte noget nyt på en nymåne er ud fra en elektionsastrologisk betragtning derfor bestemt ikke tilrådeligt. Cyklisk set beskriver den applikative dqs afslutning og indadvending i modsætning til den til den separative, hvor et nyt afsæt eller en ny situation danner grundlag for den kommende udfoldelse og udvikling.

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen

Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem. Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Den gode overgang om at komme godt afsted og sikkert frem Af Cand. Psych. Inge Schoug Larsen Kære Nicolai Nu kan jeg ikke lege med dig mere, for jeg er startet herovre på fritidsordningen. Ha det godt

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død?

Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? 1 Hvad har børn brug for at tale om for at håndtere hverdagen efter mors eller fars død? Helle Nordestgaard Matthiesen Klinisk sygeplejespecialist, Master i humanistisk sundhedsvidenskab og praksisudvikling

Læs mere

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke

Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke Dette projekt er finansieret med støtte fra Europa-Kommissionen. Denne publikation (meddelelse) forpligter kun forfatteren, og Kommissionen kan ikke drages til ansvar for brug af oplysningerne heri. METODEVEJLEDNING

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014

STORT TEMA OM UTROSKAB. Skabt til utroskab. Tre må man være. Brager igennem. Clairvoyant afslører: Sådan bliver 2014 A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 1 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 HOROSKOPET STORT TEMA OM UTROSKAB Skabt til utroskab Tre må man være Brager igennem Årshoroskoper Vinterhoroskoper Dag til dag-horoskoper

Læs mere

Regnemetoder til store tal

Regnemetoder til store tal Regnemetoder til store tal Navn: Studienr.: Fag: Faglig vejleder: Pædagogisk vejleder: Tea Therkelsen Christensen A100056 Matematik Lars Reidar Salomonson Pia Susanne Frederiksen Antal sider i alt, inkl.

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Gravid igen eller ej?

Gravid igen eller ej? DETTE NUMMERS TEMA Gravid igen eller ej? For forældre, der har mistet deres barn, vil spørgsmålet om ny graviditet oftest melde sig før eller senere. Nogle af de spørgsmål, der typisk dukker op, er, om

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

Skilsmisse eller dødsfald

Skilsmisse eller dødsfald Skilsmisse eller dødsfald hvad er værst? Værre end døden, hedder det med et udtryk, vi normalt ikke tager bogstaveligt. En psykolog er gået anderledes direkte til sammenligningen mellem tab af ægtefælle

Læs mere

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie

Alderens muligheder. Ældre Sagens Fremtidsstudie ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ARBEJDE ENNERNE FAMILIEN OG VENNERNE Alderens muligheder ELFÆRD VELFÆRD VELFÆRD Ældre Sagens Fremtidsstudie KVALITET HELBRED OG LIVSKVALITET Alderens muligheder Ældre Sagens Fremtidsstudie

Læs mere

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG

SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG SKAB FÆLLESSKAB OG EJERSKAB I BYDELSMØDRE-GRUPPER - EN HÅNDBOG Bydelsmødrene bringer håb og forandring i andre kvinders liv Bydelsmødrenes Landsorganisation www.bydelsmor.dk Indholdsfortegnelse HVORDAN

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere