HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015"

Transkript

1 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 31. august 2015 Sag 150/2015 A (advokat Klaus Jensen, beskikket) mod B (advokat Karin Svenningsen, beskikket) I tidligere instanser er truffet afgørelse af Fogedretten på Frederiksberg den 2. marts, 18. marts, 30. marts, 20. april, 7. maj og 20. maj 2015 og af Østre Landsrets 6. og 7. afdeling den 8. maj og 22. maj I påkendelsen har deltaget tre dommere: Thomas Rørdam, Michael Rekling og Lars Hjortnæs. Påstande Kærende, A, har nedlagt følgende påstande: Ad forvaring: Principalt: I. Østre Landsrets kendelser af 8. maj og 22. maj 2015 om stadfæstelse af forvaring af A ophæves. II. Frihedsberøvelsen af A kendes ulovlig. Subsidiært: Lovligheden af frihedsberøvelsen af A hjemvises til landsretten med påstand om, at frihedsberøvelsen af A kendes ulovlig.

2 - 2 - Mere subsidiært: Lovligheden af frihedsberøvelsen af A hjemvises til fogedretten med påstand om, at frihedsberøvelsen af A kendes ulovlig. Ad fogedsagens fremme: Principalt: Østre Landsrets kendelser af 8. maj og 22. maj 2015 om stadfæstelse af fogedrettens afgørelser af 20. april, 7. maj og 20. maj 2015 om sagens fremme ophæves og ændres, således at sagens realitet prøves og sagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Subsidiært: Østre Landsrets kendelser af 8. maj og 22. maj 2015 om stadfæstelse af fogedrettens afgørelser af 20. april, 7. maj og 20. maj 2015 ophæves, og sagen hjemvises til Østre Landsret til prøvelse af sagens realitet med påstand om, at sagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Mere subsidiært: Østre Landsrets kendelser af 8. maj og 22. maj 2015 om stadfæstelse af fogedrettens afgørelser af 20. april, 7. maj og 20. maj 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fogedretten til prøvelse af sagens realitet med påstand om, at sagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Ad afvisning: Principalt: Østre Landsrets kendelse af 8. maj 2015 om afvisning af kære af fogedrettens afgørelser af 2. marts, 18. marts og 30. marts 2015 ophæves, og afgørelserne tillades kæret. Afgørelserne ændres, således at fogedsagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Subsidiært:

3 - 3 - Østre Landsrets kendelse af 8. maj 2015 om afvisning af kære af fogedrettens afgørelser af 2. marts, 18. marts og 30. marts 2015 ophæves, og afgørelserne tillades kæret, hvorefter sagen hjemvises til Østre Landsret til prøvelse af sagens realitet med påstand om, at sagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Mere subsidiært: Østre Landsrets kendelse af 8. maj 2015 om afvisning af kære af fogedrettens afgørelser af 2. marts, 18. marts og 30. marts 2015 ophæves, og afgørelserne tillades kæret, hvorefter sagen hjemvises til fogedretten til prøvelse af sagens realitet med påstand om, at sagen principalt afvises, subsidiært nægtes fremme og mere subsidiært udsættes på indhentelse af yderligere oplysninger til brug for en realitetsprøvelse af sagen. Indkærede, B, har nedlagt påstand om stadfæstelse af landsrettens kendelser. Østre Landsret har henholdt sig til kendelserne. Sagsfremstilling Fogedretten på Frederiksberg afsagde den 2. marts 2015 kendelse om fremme af en fogedsag om udlevering af A og Bs fællesbarn, C, til samvær med B. Af retsbogen fremgår bl.a.: B forklarede behørigt formanet, at aftalen fra Statsforvaltningen er med samvær i ulige uger fra kl De har dog aldrig praktiseret dette, men i stedet i efteråret indgået løbende aftaler om samværet. Han har ikke set C siden nytårsaften. Han er selv blevet forlovet, og det har skabt problemer i forhold til C. Moren aflyste samværet den 31. januar, 19. februar og 28. februar 2015 med påstand om, at C var syg. Moren har indgivet politianmeldelse mod ham for påstået vold. A forklarede behørigt formanet, at aftalen fra Statsforvaltningen er med samvær i ulige uger fra kl , men parterne har i efteråret praktiseret selv at indgå løbende aftaler om samvær, hvor C blev afleveret hos faren eller hvor faren kom forbi hende. Samværet har ikke altid fungeret tilfredsstillende. Faren har mistet interessen for C og der har til tider gået flere uger mellem samværene. Hun har politianmeldt faren for vold begået den 31. januar 2014, og som C har overvåget. C kender ikke faren som sin far, og det er ikke i Cs interesse at blive udleveret til samvær. C er skrækslagen ved at skulle udleveres til samvær med faren.

4 - 4 - Hun har ikke villet og vil fremover ikke udlevere datteren til samvær. Hun har i fredags kontaktet Statsforvaltningen og bedt om et møde. Kendelse På baggrund af parternes forklaring lægger fogedretten til grund, at A ikke har udleveret fællesbarnet C til samvær siden årsskiftet, og at hun ikke fremover vil udlevere hende til samvær. Fællesbarnet Cs sjælelige eller legemlige sundhed vil efter oplysninger i sagen ikke udsættes for alvorlig fare, og fogedsagen fremmes derfor. A har tilkendegivet, at hun fremover ikke vil udlevere fællesbarnet til samvær, og fogedretten finder det derfor fornødent at fastsætte en tvangsbøde på kr., såfremt fællesbarnet C ikke udleveres til næste ordinære samvær. Ved kendelse af 18. marts 2015 fastsatte fogedretten en tvangsbøde for A på kr. Af retsbogen fremgår bl.a.: B forklarede behørigt formanet, at han ikke fik fællesbarnet C udleveret til samvær lørdag den 14. marts A kunne under strafansvar bekræfte, at hun ikke udleverede C til samvær. Hun vil ikke udlevere til samvær, før Statsforvaltningen har behandlet sagen på ny. Statsforvaltningen har endnu ikke indkaldt parterne til møde. Der blev afsagt Kendelse Efter parternes forklaring lægger fogedretten til grund, at A ikke udleverede fællesbarnet C til samvær den 14. marts Fogedretten havde i retsmødet den 2. marts 2015 oplyst, at hun kunne idømmes en bøde på kr., hvis hun ikke udleverede C til samvær. Efter en samlet vurdering idømmes A en tvangsbøde på kr., jf. retsplejelovens 537, stk. 3, 2. pkt. Forespurgt af fogeden ville hun ikke oplyse, om hun ville udlevere C til samvær, hvis tvangsbøden blev forhøjet, ligesom hun ikke ville oplyse, om hun ville holde C hjemme fra børnehaven, hvis tid og sted blev ændret til, at faren kunne hente C i børnehaven. A ville forlade retsmødet.

5 - 5 - Fogeden oplyste til A, at hun kan blive fremstillet af politiet, hvis hun forlod mødet. A forlod retsmødet. Hvis A ikke udleverer til samvær den 23 og 28. marts 2015 kan fogedretten fastsætte en tvangsbøde på kr. for hvert af samværene. Af fogedrettens retsbog af 30. marts 2015 fremgår bl.a.: B forklarede behørigt formanet, at datteren ikke var i børnehave den 23. marts 2015, og at han derfor ikke kunne hente hende til samvær. Han fik ikke datteren udleveret til det ordinære samvær lørdag den 28. marts A forklarede behørigt formanet, at datteren ikke var i børnehave den 23. marts 2015 og ikke blev udleveret til samvær den 28. marts 2015, da hun var syg og fortsat er syg. Fogeden opfordrede A til at indlevere lægeerklæring vedrørende datterens sygdom og vil herefter tage stilling til tvangsbøderne. Fogedretten besluttede, at A kan idømmes en tvangsbøde på kr., hvis hun ikke udleverer datteren til ordinært samvær lørdag den 11. april Adspurgt af fogeden ville A ikke oplyse, om hun agtede at holde datteren hjemme fra børnehaven den 7. og 14. april 2015 for at hindre faren i at få datteren udleveret til samvær. Fogedretten besluttede, at A kan idømmes en tvangsbøde på kr. for hvert af samværene, hvis hun ikke udleverer datteren til samværene tirsdage den 7. og 14. april Fogedretten meddeler, at retsmødet er berammet til mandag den 20. april Fogedretten agter her med politiets bistand at udlevere datteren til samvær med faren. Børnesagkyndig og repræsentant fra kommunen indkaldes. Fogeden gjorde A bekendt med, at hun kan blive fremstillet af politiet, hvis hun ikke er til stede på adressen, og at hun kan blive taget i forvaring af politiet, indtil hun oplyser, hvor datteren befinder sig. Ved mail af 20. april 2015 til fogedretten anmodede advokat Vivian Jørgensen på vegne af A om fri proces og om udsættelse af det berammede retsmøde den 20. april 2015.

6 - 6 - Af fogedrettens retsbog af 20. april 2015 fremgår bl.a.: B var mødt. Børnesagkyndig Ole Ottesen var mødt. Politiet var til stede. Der blev fremlagt af 20. april 2015 fra advokat Vivian Jørgensen bl.a. med ansøgning om fri proces. A var ikke hjemme, og fogedretten ringede forgæves til hende. Fogedretten blev herefter sat i Cs børnehave, hvor det blev oplyst, at C ikke var i børnehave i dag. Fogedretten blev herefter sat på As forældres adresse i, men ingen var hjemme. B anmodede om anholdelse af A med henblik på, at hun skal oplyse, hvor C befinder sig. Efter en samlet vurdering fandt fogeden ikke, at A har behov for advokatbistand og meddelte derfor afslag på ansøgningen om fri proces. Fogedretten afsagde den 27. april 2015 kendelse om politifremstilling af A. Af retsbogen fremgår bl.a.: As advokat, advokat Vivian Jørgensen er trods telefonisk aftale den 23. april 2015 ikke senest den 24. april 2015 vendt tilbage med oplysninger om evt. lovligt forfald, og om hvorvidt hun fortsat repræsenterer A. Det bemærkes, at advokat Vivian Jørgensen heller ikke tidligere i sagen har ringet tilbage, selv om der flere gange var lagt telefonbeskeder og har ikke tidligere besvaret e- mail om, hvorvidt hun fortsat repræsenterer A. På rekvirentens anmodning blev der afsagt Kendelse Da A skønt lovligt indkaldt er udeblevet uden oplyst lovligt forfald bestemmes: A skal fremstilles af politiet i fogedretten til fogedretsmøde den 30. april 2015 kl

7 - 7 - Ved kæreskrift modtaget i fogedretten den 4. maj 2015 kærede advokat Vivian Jørgensen på vegne af A fogedrettens kendelser af 2. marts og 18. marts 2015 og beslutninger af 30. marts og 20. april Fogedretten afsagde den 7. maj 2015 kendelse om forvaring af A. Af retsbogen fremgår bl.a.: A blev fremstillet af politiet. B mødte. A ville behørigt formanet ikke oplyse, hvor fællesbarnet C befinder sig og ville hellere tages i forvaring end oplyse, hvor C befinder sig. Fogeden bemærkede, at politiet ved anholdelsen af A på hendes forældres adresse i Hvidovre havde noteret, at børnene blev afleveret hos en nabo. Fogedretten blev herefter sat på adressen... (naboen), der oplyste, at As far havde hentet børnene. Fogedretten blev herefter sat på adressen, hvor bedsteforældrene bor. Ingen var hjemme. A ville ikke medvirke til at få fat i hendes far (morfaren) med henblik på, at C kunne udleveres til samvær med faren. B anmodede om, at A bliver taget i forvaring, indtil hun oplyser, hvor C befinder sig. A havde lejlighed til at fremsætte bemærkninger hertil. Der blev afsagt Kendelse A har ikke villet medvirke til at oplyse, hvor C befinder sig. A tages derfor i forvaring, jf. retsplejelovens 497, stk. 2, jf. 178, stk. 1, nr. 5. Thi bestemmes: A tages i forvaring indtil hun oplyser, hvor C befinder sig. Fogedretten beskikkede advokat Vivian Jørgensen som advokat for A.

8 - 8 - Ved mails af 7. maj 2015 kærede advokat Vivian Jørgensen på vegne af A fogedrettens kendelse af 7. maj Ved kendelse af 8. maj 2015 stadfæstede Østre Landsret fogedrettens beslutning af 20. april 2015 og kendelse af 7. maj Landsretten afviste kæremålet for så vidt angår fogedrettens kendelser af 2. og 18. marts 2015 og beslutning af 30. marts Af landsrettens kendelse fremgår bl.a.: Da kendelserne af 2. marts 2015 og 18. marts 2015 samt beslutningerne af 30. marts 2015 er indbragt efter udløbet af den almindelige kærefrist, jf. retsplejelovens 586, stk. 1, og da der efter det oplyste om baggrunden for, at der er kæret for sent, ikke er grundlag for undtagelsesvis at tillade kære efter kærefristens udløb, jf. bestemmelsens stk. 4, afvises kæremålet for så vidt angår disse afgørelser. For så vidt angår beslutningen af 20. april 2015 tiltræder landsretten efter oplysningerne om retsmødet denne dag, at der ikke på daværende tidspunkt var grundlag for at meddele A fri proces efter retsplejelovens 500, stk. 2. Under retsmødet den 7. maj 2015 tilkendegav A, at hun ikke ville oplyse, hvor fællesbarnet befinder sig, og at hun hellere ville tages i forvaring end at oplyse dette. Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder tiltræder landsretten, at A er taget i forvaring, jf. retsplejelovens 497, stk. 2, jf. 178, stk. 1, nr. 5. Fogedretten afsagde den 20. maj 2015 kendelse om fortsat forvaring af A. Af kendelsen fremgår bl.a.: A vil fortsat ikke oplyse, hvor datteren befinder sig. Grundlaget for forvaringen er uændret og ikke uproportional, og fogedretten besluttede derfor, at A fortsat tages i forvaring, indtil hun oplyser, hvor C befinder sig. Der foreligger ikke sådanne nye væsentlige oplysninger, at der er grundlag for at genoptage fogedforretning. Ved kæreskrift af 21. maj 2015 kærede advokat Vivian Jørgensen på vegne af A fogedrettens kendelse af 20. maj 2015.

9 - 9 - Ved kendelse af 22. maj 2015 stadfæstede Østre Landsret fogedrettens kendelse af 20. maj 2015 med henvisning til, at landsretten var enig i fogedrettens resultat og begrundelsen herfor. Den 29. juli 2015 besluttede Ankestyrelsen indtil videre at suspendere Bs samværsret med C. Fogedretten på Frederiksberg trak herefter samme dag bestemmelse om at løslade A med følgende begrundelse: Da rekvirentens samvær med C er suspenderet, består der ikke længere en pligt for A til at udlevere C til samvær med rekvirenten og således heller ikke en pligt til at oplyse om, hvor C befinder sig, hvorfor der ikke længere er grundlag for at holde A i forvaring Anbringender A har anført bl.a., at hun, uanset at hun blev løsladt fra forvaring den 29. juli 2015, har retlig interesse i kæremålet. Forvaringen af hende var i strid med grundlovens 71, stk. 6, og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 5, stk. 1, litra b, fordi fogedretten ikke foretog en realitetsprøvelse af statsforvaltningens afgørelse om samvær. Fogedretten tog således ikke stilling til oplysningerne om Bs voldelige overgreb mod hende og betydningen heraf for Cs trivsel. Forvaringens lovlighed afhænger af rigtigheden af afgørelsen om samvær. Forældreansvarslovens regler, hvorefter spørgsmål om samvær afgøres af en forvaltningsmyndighed, medfører, at samværssager afgøres uden de retsgarantier, der ville være forbundet med en domstolsprøvelse. Statsforvaltningen er ikke uafhængig og upartisk, da den er under politisk ledelse, ligesom sagsbehandlerne ikke nyder samme uafhængighed og selvstændighed som dommere. Højesteret må derfor prøve, om Statsforvaltningens afgørelse om samvær var lovlig, herunder om afgørelsen var i overensstemmelse med hendes og Cs menneskerettigheder. Forvaringen var også i sig selv i strid med hendes og Cs menneskerettigheder, herunder Menneskerettighedskonventionens artikel 5, 6 og 8 samt 4. Tillægsprotokols artikel 2, FN s børnekonvention, EU s Charter om grundlæggende rettigheder og Europarådets konvention om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder (Istanbul-konventionen). Menneskerettighederne har forrang frem for forældreansvarsloven. Hensynet til barnets bedste er efter Menneskerettighedskonventionen det vigtigste hensyn, og beskyttelsen af barnet er ubetinget.

10 Fortolkningen af, hvad der er til barnets bedste, må ske i lyset af konventionerne. Forældreansvarslovens regler om samvær er generelt i strid med Menneskerettighedskonventionens artikel 8 og FN s børnekonvention, fordi loven har byttet rundt på den prioritering, der fremgår af konventionerne. Hverken Statsforvaltningen, fogedretten eller landsretten foretog en konkret vurdering af alle forhold af betydning for C, herunder om C var beskyttet mod overgreb. Hun havde vedvarende fortalt Statsforvaltningen om overgrebsadfærd fra Bs side og havde bl.a. fremlagt lægeerklæringer om voldsforhold begået af B. Afgørelsen om uovervåget samvær skabte risiko for vold og var ikke gavnlig for Cs trivsel. Afgørelsen om samvær indebar dermed en overtrædelse af både hendes og Cs menneskerettigheder og var som følge heraf ugyldig, hvorfor den ikke kunne danne grundlag for tvangsfuldbyrdelse. Forvaring var endvidere i strid med proportionalitetsprincippet, særligt når henses til, at sagen drejer sig om en ung mor med to små børn på 4 og 1 år, som hun er alene med, og som er stærkt knyttet til og afhængige af hende. Frihedsberøvelsen af hende havde karakter af tortur i strid med menneskerettighederne. Hendes ytringsfrihed blev endvidere krænket derved, at hun ikke fik lov til at afgive en fuldstændig forklaring om sine forhold under fogedsagen. Forvaringen burde i øvrigt have været tidsbegrænset i overensstemmelse med retsplejelovens regler. Hun havde hverken forud for eller under fogedrettens behandling af spørgsmålet om forvaring adgang til advokatbistand. Hun blev heller ikke vejledt af fogedretten om muligheden for kære og blev dermed afskåret fra at kære en række af fogedrettens afgørelser. Hvis Højesteret vurderer, at Statsforvaltningens afgørelse ikke kan prøves materielt under fogedsagen må det fastslås, at hun burde have været løsladt med henvisning til, at frihedsberøvelse ikke kan anvendes som tvangsmiddel i samværssager, hvor afgørelsen om samvær er truffet af en forvaltningsmyndighed. Hvis Højesteret ikke foretager en realitetsprøvelse af forvaringens lovlighed, må sagen hjemvises til landsretten eller fogedretten med henblik på prøvelse af forvaringens lovlighed. En realitetsprøvelse ved fogedretten ville have ført til, at Bs begæring om samvær var blevet afvist eller nægtet fremmet, eller i det mindste at sagen var blevet udsat med henblik på ind-

11 hentelse af yderligere oplysninger. Højesteret skal derfor prøve fogedrettens beslutning om at fremme udleveringssagen. Alternativt må sagen hjemvises til realitetsbehandling ved landsretten eller fogedretten. Der foreligger som følge af den manglende kærevejledning og advokatbistand sådanne særlige grunde, at hendes kære af fogedrettens beslutninger af 2. og 18. marts 2015 og kendelse af 30. marts 2015 bør tillades, uanset at kære først er sket efter kærefristens udløb. Højesteret bør på den baggrund realitetsbehandle den afviste del af kæremålet eller hjemvise den afviste del af kæremålet til realitetsbehandling ved landsretten eller fogedretten. B har anført bl.a., at afgørelserne om forvaring af A ikke er behæftet med formelle mangler. Fogedrettens opgave i samværssager er alene som led i retshåndhævelsen at træffe afgørelse om tvangsfuldbyrdelse. Fogedretten skal ikke prøve samværsafgørelsens lovlighed eller rigtighed, men alene tage stilling til, om der er grundlag for at udsætte tvangsfuldbyrdelsen på indhentelse af yderligere oplysninger eller at nægte fuldbyrdelse med henvisning til, at barnets sjælelige eller legemlige sundhed udsættes for fare. Fogedretten har prøvet disse spørgsmål, og sagen er fuldstændigt belyst ved parternes forklaringer og det meget righoldige bilagsmateriale. Det er alene Statsforvaltningen, som kan tage stilling til samvær. Fogedrettens afgørelse om forvaring af A var ikke i strid med proportionalitetsprincippet. A tilkendegav klart allerede meget tidligt i forløbet, at hun ikke ville udlevere C til samvær. Efter at være blevet oplyst om risikoen for forvaring tilkendegav hun, at hun fortsat ikke ville medvirke til samvær. Hun fik løbende mulighed for at medvirke, og fogedretten forsøgte at løse sagen med mindre indgribende midler. Der er ikke i As forhold særlige omstændigheder, som indebærer, at afgørelsen om forvaring ikke var proportional med formålet om tvangsgennemførelse af samværet. Det var ikke samværsafgørelsen, der lå til grund for beslutningen om forvaring. Baggrunden for forvaringen var derimod As nægtelse af at efterkomme fogedrettens afgørelse om at udlevere C eller oplyse hendes opholdssted. Fogedrettens afgørelse om forvaring blev prøvet af Østre Landsret, og A har således fået prøvet grundlaget for frihedsberøvelsen i henhold til grundlovens 71, stk. 6.

12 A har ikke været afskåret fra at søge advokatbistand forud for fogedrettens afgørelse om forvaring. Fogedrettens beslutning om ikke at meddele fri proces og beskikkelse er alene en beslutning om, at hun ikke kan få dækket omkostningerne forbundet med advokatbistand. A var i øvrigt i kontakt med en advokat efter fogedrettens kendelse af 30. marts 2015, hvor hun blev oplyst om, at manglende oplysning om barnets opholdssted kunne indebære forvaring. Advokaten deltog også i et møde i Statsforvaltningen den 17. april Højesterets begrundelse og resultat A blev den 7. maj 2015 taget i forvaring i forbindelse med en fogedsag om udlevering af hendes datter til samvær med datterens far. A har til landsretten kæret fogedrettens kendelser af 2. marts, 18. marts, 7. maj og 20. maj 2015 og beslutninger af 30. marts og 20. april 2015 i samværssagen. Højesteret finder, at A har retlig interesse i kæremålet, selv om hun blev løsladt fra forvaring den 29. juli Afvisning af en del af kæremålet og genoptagelse af fogedsagen Højesteret tiltræder af de grunde, som er anført i landsrettens kendelse af 8. maj 2015, at kæremålet er afvist for så vidt angår fogedrettens kendelser af 2. marts og 18. marts 2015 og beslutning af 30. marts Der er herefter ikke anledning til at tage stilling til spørgsmålene om fremme af udleveringssagen og fastsættelse af tvangsbøder. Sagen angår herefter, om forvaringen af A var lovlig, herunder spørgsmålet om advokatbistand. Forvaring Efter retsplejelovens 497, stk. 1, skal skyldneren i en fogedsag om tvangsfuldbyrdelse give de oplysninger, som fogedretten finder nødvendige til gennemførelse af tvangsfuldbyrdelsen. Hvis skyldneren undlader at give de krævede oplysninger, kan fogedretten efter bestemmelsens stk. 2 bestemme, at skyldneren skal tages i forvaring, indtil skyldneren indvilliger i at opfylde sin pligt. Skyldneren kan dog ikke holdes i forvaring i samme sag ud over 6 måneder, uafbrudt eller sammenlagt.

13 I den foreliggende sag traf fogedretten den 2. marts 2015 afgørelse om, at As datter C skulle udleveres til samvær med sin far. Det fremgår af sagen, at A gentagne gange havde nægtet at medvirke til udlevering af C til samvær i overensstemmelse med fogedrettens bestemmelser, og at hun havde nægtet at oplyse Cs opholdssted over for fogeden. På et retsmøde den 7. maj 2015 oplyste A, at hun hellere ville tages i forvaring end at oplyse Cs opholdssted. Det fremgår endvidere, at fogedretten flere gange traf afgørelse om fastsættelse af tvangsbøder med henblik på at få A til at medvirke til udlevering af C til samvær. Oplysningen om Cs opholdssted havde afgørende betydning for gennemførelsen af samværet, og Højesteret finder, at det må lægges til grund, at oplysningen ikke kunne fremskaffes på anden måde end ved forklaring fra A. På den baggrund finder Højesteret ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens skøn, hvorefter det den 7. maj 2015 var nødvendigt at tage A i forvaring efter retsplejelovens 497, stk. 2. På retsmødet den 20. maj 2015 nægtede A fortsat at oplyse Cs opholdssted. Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens skøn, hvorefter det den 20. maj 2015 fortsat var nødvendigt at tage A i forvaring. Efter det foreliggende finder Højesteret endvidere ikke grundlag for at fastslå, at forvaringen af A var uproportional i tiden efter den 20. maj 2015 indtil løsladelsen den 29. juli A har for Højesteret anført bl.a., at forvaringen af hende var ulovlig, fordi hun hverken forud for eller under fogedrettens behandling af spørgsmålet om forvaring havde advokatbistand. Retsplejeloven indeholder ikke bestemmelser om, at skyldneren skal være repræsenteret af en advokat, eller at fogedretten skal beskikke en advokat for skyldneren i tilfælde, hvor der træffes afgørelse om forvaring efter lovens 497, stk. 2. Et sådant krav følger heller ikke af Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 6 om retten til en retfærdig rettergang. Det forhold, at A ikke var repræsenteret af en advokat under retsmødet den 7. maj 2015, da

14 fogedretten traf afgørelse om forvaring af hende, kan derfor ikke føre til, at forvaringen under de ovenfor nævnte omstændigheder anses for ulovlig. Under hensyn til en forvarings indgribende karakter finder Højesteret, at der er særlig anledning til at overveje behovet for advokatbistand, jf. 500, stk. 2, om fri proces i fogedsager, i situationer, hvor der er spørgsmål om forvaring efter 497, stk. 2. Fogedretten beskikkede den 7. maj 2015 en advokat for A, efter at fogedretten traf afgørelse om forvaring. Højesteret finder ikke grundlag for at tilsidesætte fogedrettens vurdering, hvorefter A den 20. april 2015 ikke havde behov for advokatbistand. Højesteret lægger herved vægt på, at der på dette tidspunkt endnu ikke var fremsat begæring om forvaring efter 497, stk. 2. Konklusion Højesteret stadfæster herefter landsrettens kendelser af 8. og 22. maj Thi bestemmes: Landsrettens kendelser af 8. og 22. maj 2015 stadfæstes. Ingen part skal betale kæremålsomkostninger for Højesteret til den anden part.

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. december 2014 Sag 137/2014 A (advokat Lone Falkenberg) mod B (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten i Roskilde den 10. april 2014 og af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. februar 2014 Sag 275/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Peter Ølholm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup den 16. maj

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 19. januar 2016 Sag 258/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) Sagen angår spørgsmålet om varetægtsfængsling af T under anke af

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 27. november 2017 Sag 164/2017 A (selv) mod B og C (advokat Bjarke Madsen for begge) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 21. afdeling den 27.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 23. august 2017 Sag 20/2017 Anklagemyndigheden mod T (advokat Stig Lynghøj Nielsen, beskikket) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 3. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 6. oktober 2015 Sag 56/2015 Advokat A kærer Østre Landsrets kendelse om rejseforbehold i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat A) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. marts 2014 Sag 28/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. oktober 2017 Sag 155/2017 Humlebæk Boligselskab (advokat Karoly Laszlo Németh) mod A og B (begge selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 131/2014 Jumbo Stillads A/S (advokat Ole Bjørn Christensen) mod LogiCon Nordic A/S (advokat Jakob B. Ravnsbo) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. oktober 2015 Sag 201/2015 LIP Regnskab & Consult ved Lisbeth Irene Vedel Pedersen, Advokat Lisbeth Pedersen ApS og Lipsen Holding ApS (advokat Lisbeth Pedersen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2017 Sag 127/2016 og 128/2016 A (advokat Peter Schradieck) mod Teoplyy dom LRS (advokat Jakob Rosing) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. september 2013 Sag 139/2013 A og B (advokat Poul Erik Petersen for begge) mod R (advokat Morten Sung Leen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 19. februar 2016 Sag 248/2015 A kærer landsrettens afvisning af at behandle en kæresag om afslag på fri proces i en sag om forældremyndighed mv. (advokat Henrik Ehlers)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. december 2015 Sag 197/2014 Advokat Anne Almose Røpke kærer Vestre Landsrets afgørelse om acontosalær i sagen: Jens Nielsen mod Finansiel Stabilitet A/S. I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 19. november 2014 Sag 135/2014 A (advokat Svend-Aage Dreist Hansen, beskikket) mod Faxe Vandforsyning A/S (advokat Sten Corfix Jensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. København, den 30. november 2016 Sagsnr. 2016 1561 og 2016-1562/CHN 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [byret 1] klaget over [indklagede] og advokat [A], København K. Klagens

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. maj 2014 Sag 12/2014 A (advokat Maryla Rytter Wróblewski, beskikket) mod B (advokat Johan Hartmann Stæger, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 27. juli 2016 Sag 64/2016 A og B (advokat Michael E. Hansen for begge) mod Boet efter C ved D og E (advokat Mogens Vinther) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012

KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 KENDELSE DANSK SEJLUNIONS ORDENSUDVALG AFSAGT DEN 21. november 2013 I SAGEN 4 / 2012 Klager Henrik Danielsens påstand: Klubben pålægges at optage Henrik Danielsen i overensstemmelse med ansøgning af 17.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 21. oktober 2016 Sag 140/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob Lund Poulsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Qeqqata kredsret i Sisimiut

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. august 2016 Sag 62/2016 T (advokat Stine Gry Johannessen, beskikket) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 18. august 2014 Sag 90/2014 Advokat Steen Fosvig (selv) mod AS IB 2013 ApS under konkurs (advokat Boris Frederiksen) I tidligere instanser er afsagt beslutning af

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. januar 2017 Sag 182/2016 IWT LLC ApS (advokat Jens Rysgaard) mod Scharf GmbH (advokat Jakob Blicher Ravnsbo) I tidligere instanser er truffet beslutning af Skifteretten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 12. marts 2015 Sag 196/2014 Munck Consult ved Helge Munck (advokat Mette Højberg) mod Golfbox A/S (advokat Dan Terkildsen) I tidligere instanser er truffet beslutning

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 5. april 2016 Sag 252/2015 Anklagemyndigheden mod T (advokat Mette Grith Stage, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Odense den 19. august

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2011 194/2010 Anklagemyndigheden mod A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den 22. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 17. februar 2012 Sag 194/2011 Anklagemyndigheden mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Hillerød den 22. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. februar 2013 Sag 75/2011 (2. afdeling) A (advokat Finn Roger Nielsen, beskikket) mod Justitsministeriet (tidligere Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration)

Læs mere

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. Retten i Hillerød D O M afsagt den 3. maj 2016 Rettens nr. 8-2528/2015 Politiets nr. 0900-84130-00684-12 Anklagemyndigheden mod T cpr-nummer 67 Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. februar 2014 Sag 186/2013 Advokat Trine Nytrup kærer Vestre Landsrets kendelse om salærfastsættelse i sagen: Anklagemyndigheden mod T (advokat Trine Nytrup,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 220/2014 Anklagemyndigheden mod T1 (Advokat A) og T2 (Advokat B) T1 og T2 kærer Østre Landsrets kendelse om at tilbagekalde beskikkelsen af enten

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 27. september 2016 Sag 115/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 17. februar 2010 Det forbydes ved offentlig gengivelse af kendelsen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 5. november 2010 Sag 250/2010 A (advokat Tyge Trier, beskikket) mod Forsvarsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) og Sag 255/2010 Journalisterne

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. november 2013 Sag 187/2013 DR ved generaldirektør Maria Rørbye Rønn (advokat Peter Lambert) mod A (advokat Christian Harlang) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 7. oktober 2016 Sag 152/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Michael Juul Eriksen) I tidligere instans er afsagt kendelse af Østre Landsrets 23. afdeling den 14.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 11. april 2016 Sag 41/2016 Anklagemyndigheden mod T (advokat Ole Schmidt) I tidligere instans er afsagt kendelse af Vestre Landsrets 10. afdeling den 16. december

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 4. september 2014 Sag 65/2014 Rigsadvokaten mod D (advokat Claus Bonnez, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Esbjerg den 15. november

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 188/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Casper Andreasen, beskikket) og T2 (advokat Hanne Rahbæk, beskikket) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 11. juli 2017 Sag 275/2016 X-firma A/S under konkurs kærer Østre Landsrets kendelse i sagen: X-firma A/S under konkurs (v/kurator, advokat Andreas Kærsgaard Mylin)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 2. december 2011 Sag 76/2011 A (advokat Jens Bruhn-Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns Byret den

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 8. december 2016 Sag 143/2016 Boligforeningen PM (advokat Anne-Katrine Vilsbæk Henriksen) mod A (advokat Jens Preben Søndergaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 3. december 2015 Sag 137/2015 A og B (advokat Michael Lindquist for begge) mod Søholm Boligselskab ApS (selv) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Fogedretten

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010

Rigsadvokaten Informerer Nr. 17/2010 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 1. december 2010 JOURNAL NR. RA-2010-131-0003 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 28. november 2011 Sag 355/2010 (2. afdeling) Advokat A (selv) mod Justitsministeriet (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard Thomsen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 22. juni 2017 Sag 60/2017 A og B, C og D (advokat Niels Peter Lindhard for alle) mod Totalkredit A/S (advokat Per Nykjær) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 17. september 2015 Sag 256/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Casper Andreasen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. oktober 2016 Sag 26/2016 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T1 (advokat Hanne Reumert, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. marts 2015 Sag 172/2014 L (advokat Henrik B. Jensen) mod U (advokat Simon Langvardt Müller) I tidligere instanser er afsagt beslutning af Boligretten i København

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 16. august 2013 Sag 7/2013 FA Investitions Anna Olsen (advokat Karsten Thomas Henriksen) mod KPC-Byg A/S (advokat Niels Søby) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse.

Sagen, der er anlagt den 18. februar 2014, vedrører prøvelse af en advokatnævnskendelse. Retten i Lyngby Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 1. december 2014 i sag nr. BS 160-247/2014: Advokat Lars Borring Lyngby Hovedgade 39 2800 Lyngby mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v.

Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. Bekendtgørelse om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær m.v. I medfør af 42 og 45, stk. 3, i forældreansvarsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1085 af 7. oktober 2014, som ændret ved 1 i lov nr. 270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 319/2010 A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG B3409000- HBJ UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS RETSBOG Den 10. marts 2015 satte Østre Landsret retten i retsbygningen, Bredgade 42, København. Som dommere fungerede landsdommerne Katja Høegh, Linde Jensen og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. juni 2013 Sag 270/2012 (2. afdeling) 2840 Incorporated ApS (advokat Michael Elkiær Andersen) mod G-Star Denmark (advokat Morten Schwartz Nielsen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 316/2010 A (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A.

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. København, den 10. december 2012 Sagsnr. 2012-2470/HCH/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X, der ved dom af 16. september 2011 afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 14. januar 2011 Sag 82/2010 Foranstaltning under efterforskning i straffesag (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelser

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 3. november 2015 Sag 113/2015 Dansk Ejendoms Analyse ved Tue Ulrich Hansen kærer afgørelse i sagen: Claus Wede (advokat Jakob Vinding) mod Søren Visnek (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 295/2013 (1. afdeling) A (advokat Ole Olsen, beskikket) mod Europark A/S (advokat Carsten Eriksen) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnets sekretariat den 23. september 2011. København, den 24. april 2012 Sagsnr. 2011 3838/MKJ/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X klaget over advokat A. Sagens tema: X har klaget over, at advokat A har tilsidesat

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 2. juli 2015 Sag 87/2015 Advokat Keld Parsberg kærer Vestre Landsrets salærafgørelse i sag om værgemål for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 (Det forbydes offentligt at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre tiltaltes identitet) HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 1. april 2016 Sag 220/2015 Advokat Casper Andreasen

Læs mere

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat.

K E N D E L S E. Jeg er lige kommet hjem og fandt et brev fra min tidligere advokat. København, den 30. januar 2015 Sagsnr. 2014-2778/LSK K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over tidligere advokat indklagede. Sagens tema: Klager, der var sigtet for dokumentfalsk,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. april 2013 Sag 70/2012 (1. afdeling) Michael Juhl (advokat Rasmus Juvik, beskikket) mod Tanja Nielsen (advokat Knud-Erik Kofoed) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E

Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr K E N D E L S E Kendelse: København, den 22. oktober 2001 J.nr. 02-0402-01-0341 K E N D E L S E Under denne sag har landsdommer A, klaget over indklagede. Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med varetagelsen

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 12. juni 2015 Sag 57/2015 Anklagemyndigheden mod T1 og T2 (advokat Sysette Vinding Kruse, beskikket for begge) I tidligere instanser er afsagt kendelser af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 11. oktober 2012 Sag 148/2012 Advokat Søren Kjær Jensen kærer Østre Landsrets salærafgørelse i sagen: Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere