Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012"

Transkript

1 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2012 Den siddende bestyrelse er: Formand Robert Gniadecki, valgt 2009 Dermatologisk Afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV. Tlf , Kasserer Jesper Elberling, valgt 2012 Afgående medlemmer af Bestyrelsen: Næstformand Peter Hundevadt Andersen, valgt 2009, på valg 2013 Rådhustorvet 4, 1. sal 7100 Vejle, Tlf E mail: Sekretær Sanne Krogsbøll Buus, valgt 2011 ønsker ikke genvalg Hudklinikken Rådhustorvet 15, 8700 Horsens. Afgående formand Tove Agner, Dermatologisk afdeling D, Bispebjerg Hospital, 2400 København NV, Tlf E mail: Bestyrelsens aktiviteter Siden sidste generalforsamling har der været afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder (24 aug 2012, 12 nov 2012, 16 jan 2013, 4 maj 2013). Bestyrelsen har også besvaret en række henvendelser fra offentlige myndigheder, LVS, internationale organisationer og lægemiddelindustrien. Bestyrelsen samarbejder fortsat med CAP (Conference Organisation Association Development Project Management), som bistår med at arrangere efteruddannelsesmødet og med sponsorkontrakter. Der er blevet holdt et møde med deltagelse af CAP, sponsorer for efteruddannelsesmøde og repræsentanter fra DDS bestyrelse (Jesper Elberling, Robert Gniadecki) med henblik på at afstemme ønsker og forventninger for sponsorer og DDS og for at afklare de gældende etiske regler for samarbejde mellem lægemiddelindustrien og DDS (7 marts 2013). Organisatorisk Forslag til ændring af DDS love Siden oktober 2011 har Bestyrelsen arbejdet under de nye love. Det er vores opfattelse, at de nye love giver mere åbenhed og gennemsigtighed, især i forbindelse med valget af nye bestyrelsesmedlemmer. Der er dog nogle enkelte bestemmelser i de nye love som Bestyrelsen finder uhensigtsmæssige eller upraktiske.

2 7 begrænser Bestyrelsen til maksimum 5 medlemmer (formandskabet (2 medlemmer) næstformand, sekretær og en kasserer). Det er blevet besluttet på generalforsamlingen d. 12 maj 2012 at udvide bestyrelsen med et nyt ekstra medlem. I denne forbindelse foreslår bestyrelsen at ændre ordlyden i 7. 8 Stk.3 begrænser funktionstiden for medlemmer af udvalget til 2 år med mulighed for genvalg i yderligere 2 år. Dette vil i praksis betyde, at medlemmerne i de fleste udvalg skal udskiftes inden for den nærmeste fremtid. Deltagelse i udvalgsarbejdet kræver ofte en specifik viden eller kvalifikationer og det vil nogle gange være umuligt at finde tilstrækkeligt mange kvalificerede kandidater til udvalgsposterne. Bestyrelsen vil forslå, at grænsen for genvalg slettes. Papirpost udgår Bestemmelsen om elektronisk afstemning i DDS lovene indebærer, at alle medlemmer er on-line. Bestyrelsen har i denne forbindelse besluttet, at al information til medlemmerne udelukkende bliver udsendt elektronisk og skal være tilgængelig på dds.nu. Valg til bestyrelse Der vil efter generalforsamling d. 4 maj 2013 ske en betydelig udskiftning i bestyrelsen. Tove Agner og Sanne Buus forlader bestyrelsen mens Peter Andersen er på valg. Der er således 4 vakante bestyrelsesposter inkl. posten som kommende formand. Vi har udsendt nyhedsmails til alle medlemmer og bedt interesserede kandidater om at melde sig senest d.19 april 2013 til DDS s sekretær. Alle, der ønsker at opstille, bedes tilsende 4-5 liniers præsentation der kan udsendes via mail, CV og et portrætbillede i jpeg format. I tilfælde af flere kandidater vil der blive afholdt elektronisk afstemning fra 20 april 2013 til d. 29 april 2013, og resultatet afsløres til generalforsamlingen d. 4/ Mulighed for gratis adgang til Journal of Drugs in Dermatology (JDD) JDD tilbød gratis adgang for alle DDS medlemmer i forbindelse med deres program International Alliance Initiative. Alle kan logge ind på tidskriftets hjemmeside ved hjælp af Login: og password: Den2012. Økonomi Selskabet har en sund økonomi. For at øge sikkerheden har vi besluttet at anbringe DDS s bundne midler på 3 forskellige bankkonti. Rasch Fond og Psoriasis Fond er blevet opløst. DDS Æreslegat er ikke mere sponsoreret af MSD, men af DDS alene. For at øge gennemsigtigheden i selskabets økonomi ønsker vi, at der foreligger en formel kontrakt i forbindelse med faste udgifter til tredje part. Bestyrelsen har i den anledning kontaktet SPADV (Society for the Publication of Acta Dermato-Venereologica), som også udgiver Forum Nordic Dermato-Venerology og som årligt fakturerer DDS med kr for dette. Der har ikke været vilje fra SPADV s side til at indgå en kontrakt med DDS. Vi har derfor sat betalinger til Forum i bero. Forlaget kan enten kontakte DDS medlemmerne individuelt og opkræve betaling hos dem som fortsat ønsker at modtage en papirkopi af Forum, eller Forlaget kan få finansiering via Nordisk Dermatologisk Forening (NDA). Uddannelse og udvikling Speciallægeuddannelse Bestyrelsen har givet uddannelsesudvalget kommissorium til revision af den såkaldte faglige profil og målbeskrivelse for ansøgere til hoveduddannelsesforløb i specialet. Det er vores opfattelse, at der bør fokuseres mere på de kliniske og forskningsmæssige kompetencer og at den gældende faglige profil ikke længere sikrer et optimalt uddannelsesforløb. Vi ønsker, at de uddannelsessøgende får mulighed for en mere individualiseret karrierevej hvor man tilgodeser den enkeltes kliniske og/eller forskningsmæssige talent. Vi ser frem til udvalgets konklusioner, som forventes 30 oktober Bestyrelsen følger tæt afviklingen af de specialespecifikke kurser (A-kurser, som nu kaldes H-kurser (hoveduddannelseskurser)). Det er yderst vigtigt, at vore kurser, udover at give en gennemgang af dermato-

3 venerologien, også dokumenterer kendskabet til de essentielle kliniske færdigheder hos danske dermatologer. Kursusplanen betragtes derfor dynamisk, da den løbende justeres afhængig af behovet i specialet. Allergologisk fagområde Det lykkedes i samarbejde med Dansk Selskab for Allergologi at etablere en 2-årig fagområdeuddannelse, som er åben for alle speciallæger i dermatologi. Det er vigtigt at understrege, at allergier, som hidtil har været håndteret af dermatologer (kontaktdermatit, urticaria, atopisk dermatit m.fl.) fortsat skal behandles indenfor vores speciale og ikke, ej heller i fremtiden, kræver ikke fagområdeuddannelse. Allergologisk fagområde udvider vores speciale mod klassisk allergologi, inklusive intolerancereaktioner, fødevareallergi, insektstikallergi, allergi vaccinationer, rhinokonjunktivit, m.fl. Videreuddannelse Resultater af enqueten af juni 2012 har vist, at medlemmer ønsker mere fokus på dermato-kirurgi og pædiatrisk dermatologi. Bestyrelsen ønsker at støtte op om videreuddannelse indenfor disse områder: prioritering på vores efteruddannelseskursus samt økonomisk støtte til landsdækkende initiativer. Dermatokirurgi Dermatologien har i Denmark udviklet sig som et meget medicinsk orienteret speciale. Der har været meget lille fokus på uddannelse og udvikling af dermatokirurgi til trods for at chirurgia minor udgør en betydelig del af den dermatologiske praksis. Dermatokirurgi er kun minimalt dækket på specialespecifikke kurser. Vi finder denne tendens yderst problematisk. Kirurgi er den primære behandlingsmodalitet for non-melanom hudkræft. Utilstrækkelig kirurgisk ekspertise medfører, at dermatologer ikke vil kunne tilbyde den bedste, mest radikale behandling af hudkræft. Konsekvensen kan være, at behandlingen af non-melanom hudkræft overgår til andre specialer, ligesom det allerede er sket i tilfælde af kutant malignt melanom. DDS bestyrelsen vil derfor gerne støtte udviklingen af moderne dermatokirurgi i landet. Vi vil i især hjælpe med at etablere Mohs mikrografiske kirurgi, som er den optimale kirurgiske metode for behandling af non-melanom hudcancer og som endnu ikke findes i landet. DDS vil efter ansøgning bidrage med økonomisk støtte til kirurgisk efteruddannelse. Euromelanoma DDS vil gerne støtte Euromelanoma i Denmark. Tidligere erfaringer har vist at der er behov for en mere struktureret tilgang og bedre planlægning, især i forbindelse med en gennemførelse af et åben klinik projekt. På opfordring af bestyrelsen har Gregor Jemec dannet Dansk Euromelanom Gruppe, som skal sikre gennemførslen af projektet i landet. Tove Agner er DDS s representant i gruppen. DDS har støttet projektet med engangsbeløb på kr. Kontakt med sundhedsmyndighederne En af selskabets opgaver er at være et rådgivende organ for sundhedsmyndighederne. Vi har i det forløbne år rådgivet Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (tatoveringslov), Danske Regioner og Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) (behandlingsvejledning for biologiske lægemidler i dermatologi) og Sundhedsstyrelsen (målepunkter for dermato-venerologi). Forbindelse med udenlandske selskaber ILDS DDS er medlem af ILDS (International League of Dermatological Societies) og DDS har været repræsenteret af formanden ved ILDS Dermatology Summit i Berlin (juni 2012). Nordic Dermatology Association (NDA) Traditionen tro har alle medlemmer af DDS per definition været optaget som medlemmer af NDA. NDA har tidligere afholdt nordiske dermatologiske møder (hver 3. år). Sidste nordiske møde blev afholdt i 2008 i Reykjavik og siden da har der ikke været nogen aktivitet. Situationen er problematisk; NDA er forpligtet til at afholde general forsamling minimum hver 3. år og der skal ligeledes vælges repræsentanter til NDA s bestyrelse hver 3. år. Dette betyder, at den nuværende siddende bestyrelse er ulovlig. DDS har hidtil betalt NDA kontingent (9.000 kr årligt) for

4 de danske medlemmer men på grund af den problematiske situation med foreningen har vi besluttet midlertidigt at stoppe kontingentbetalingen indtil den nye bestyrelse bliver valgt efter lovene. Der vil blive afholdt nordisk NDA møde i Tampere (Finland) i august 2013 og alle er opfordret til at deltage, både i det videnskabelige program og i generalforsamling. DDS har (gen)udpeget Gregor Jemec og Tove Agner, som de danske repræsentanter i NDA s bestyrelse. Vi vil gerne aktivt deltage i det nordiske samarbejde og vi har opfordret vores repræsentanter om at kandidere til formandsposten, idet formandsskabet stort set kun har været varetaget af Sverige. DDS Guidelines Kliniske guidelines for svampeinfektioner og diagnostik samt behandling af syfilis er blevet godkendt og offentliggjort på hjemmesiden. Vi vil gerne takke de respektive udvalg for deres store arbejde. Det har vist sig, at tendensen går mod at udarbejde meget lange og omfattende guidelines med meget baggrundsinformation. DDS agter at ændre guideline retningslinjerne således at vores fremtidige kliniske guidelines bliver kortere, mere operationelle og med fokus på konkrete anbefalinger for bestemte interventioner. Guidelines skal fortsat være evidens baserede. Vi foreslår, at guidelines fremover bliver udarbejdet i henhold til det internationale GRADE system, som resulterer i let læselige guidelines med klart definerede anbefalinger. Samarbejdet mellem DDS, DDO og YD Bestyrelsen har haft et årligt møde med bestyrelserne for DDO og YD og referater fra bestyrelsesmøder er udvekslet mellem selskaberne. DDS, DDO og YD fremsender inden bestyrelsesmøderne dagsordenen til hinanden, og der er mulighed for at deltage i hinandens bestyrelsesmøder såfremt der er punkter af fælles interesse. Udover dette er der -kontakt ved behov mellem formændene for hhv DDS, DDO og YD. Møder Der har som de tidligere år været afholdt 2 ordinære møder og et efteruddannelseskursus for medlemmerne. Det ordinære forårsmøde 2011 var i Århus, medens årets efterårsmøde blev afholdt på Gentofte Hospital. Alle møder har været særdeles velforberedte og af høj faglig kvalitet. En stor tak for indsatsen der lægges her, dels fra afdelingerne og dels fra efteruddannelsesudvalget. Vi opfordrer endnu en gang til at prioritere disse møder. Hæderspriser DDS Æreslegat gik til ovl. dr. med. Carsten Sand. Stor tillykke! Æresmedlemskaber er ikke blevet uddelt i Beretninger fra selskabets udvalg, skrevet af udvalgsformændende Uddannelsesudvalg I 2012 fik DDS Uddannelsesudvalg ny formand, da vores daværende formand Gitte Strauss valgte at trække sig fra opgaven efter knap 4 år. Vores nye formand: undertegnede Anne Braae Olesen overtog jobbet i juni I løbet af 2012 har DDS uddannelsesudvalgs primære opgave været evaluering af den nye kursusrække af specialespecifikke kurser. I den forbindelse blev der afholdt et heldagsseminar den 28. november 2012, hvor repræsentanter fra alle delkurser og YD var til stede. Kursusrækken blev ændret i 2010 således at den fulgte vores målbeskrivelse med fokus på kliniske problemstillinger og behandlinger, som man ikke kunne forventes at erhverve ved den almindelige lærebogsgennemgang og via den almindelige læringsstrategi på de uddannelsesgivende afdelinger. Overordnet set var der tilfredshed med kursernes indhold om end der blev påpeget, at der ikke var skabt plads til decideret behandlingsorienteret kursus og kursus med indhold af den kosmetiske laserkirurgi. Endvidere drøftede vi indholdet af kursistaktiverende opgaver, da dette løses meget forskelligt fra kursus til kursus. Generelt er der en særdeles positiv evaluering af kurserne og alle var enige om at præ og post testning er kommet for at blive en del af disse kurser. DDS Uddannelsesudvalg vil arbejde videre med at definere kursistaktiverende opgaver som eksempler til delkursusledernes pædagogiske værktøjskasse.

5 I løbet af efteråret 2012 er der gennemført i alt 5 specialespecifikke kurser med mellem 22 og 37 kursister. Arbejdet med at generere de anvendte kursistlister og rådgivning omkring det enkelte kursus er stille og roligt tiltaget i forbindelse med udvidelse af kravene til kursusdeltagelse og øget antal kursister per kursus. Det har bevirket af DDS Uddannelsesudvalg har besluttet, at det er kursisternes eget ansvar at tilmelde sig hvert enkelt kursus indenfor den angivne deadline. Endvidere har DDS Uddannelsesudvalg besluttet at arbejde videre med en fælles platform til up loading af kursusmateriale, kursusbreve og orienterende tests. Dette skal bedre både delkursusledernes og kursisternes mulighed for at orientere sig inden og efter kurset. I løbet af 2012 har DDS bestyrelse endvidere kontaktet uddannelsesudvalget mhp at optimere vores faglige profil med henblik på at optimere ansættelsesudvalgenes muligheder for bedste valg af kursister til hovedkursusstillinger og skabe muligheder for at udvikle de enkelte kursisters kompetencer iht målbeskrivelsen. Den nye faglige profil skal medvirke til at kunne foretage en gennemskuelig og praktisk evaluering af kompetenceudviklingen på en mere ensartet måde på tværs af de regionale ansættelsesudvalg. DDS Uddannelsesudvalg ser frem til at arbejde med ovennævnte opgaver i //Anne Braae Olesen & Gitte Strauss Efteruddannelsesudvalget Medlemmer og funktionstid: Gitte Strauss: ca 2 år, Helle Kielberg: ca 2 år, Anna Lamberg: 1 år udgår, og erstattes af andet medlem af YD; Christian Vestergaard: 1 år; Monika Gniadecka: 5-6 år; Anne Danielsen: 4 år. Årsrapporten er vel afgivet ved det netop afholdte efteruddannelseskursus på Munkebjerg Hotel. //Anne Danielsen DRG-udvalget Kommissorium: At varetage Dansk Dermatologisk Selskabs interesser omkring oprettelse, regulering og afregning af DRG-takster, herunder at repræsentere DDS ved kontakter til og eventuelle møder i Sundhedsstyrelsen. Medlemmer: Lars Erik Bryld (2000, formand), Tonny Karlsmark (2000), Claus Zachariae (2002), Karsten Fogh (2006), Carsten Bindslev-Jensen (2005), Gregor Jemec (2008). Udvalget har ikke i 2012 været indkaldt til møder i Sundhedsstyrelsens DRG-kontor. Der har i den forløbne periode heller ikke været afholdt interne møder i gruppen, men udelukkende foregået mailkorrespondance. Den væsentligste aktivitet har drejet sig om aflevering af et responsum i forbindelse med en ansøgning fra Region Syd om at oprette en telemedicinsk ydelsesgruppe for sårpatienter. Herudover har udvalget indgivet et høringssvar til 2013-taksterne. //Lars Erik Bryld Veneraudvalget Medlemmer af venereaudvalget: Helle Kiellberg Larsen ( formand ), Hans Henning Ibsen, Hans Bredsted Lomholt, Signe Korshøj, Tine Vestergaard. Lars Halkier-Sørensen er udtrådt af udvalget og i stedet er for nyligt indtrådt Signe Korshøj fra hudafdelingen Marselisborg Hospital. Hele udvalget deltog i syfilisguideline udvalget, som derudover bestod af Kristina Ibler og Kristian Kofoed. Guidelinen blev præsenteret på henholdsvis DDS efterårsmøde BBH november 2012, hvor den blev godkendt samt på efteruddannelseskurset på Munkebjerg januar På Bispebjerg Hospital er vi, som led i hjemtagning af syfilisserologi fra SSI, blevet pålagt at skifte til serologisk undersøgelse på klinisk mikrobiologisk afdeling, Hvidovre Hospital. Der vil blive lavet et appendix vedrørende denne ændring af syfilisserologi til DDS guidelinen.

6 Det nye catch up program for den qhpv vaccine er i fuld gang for årgangene , vi må som dermatovenerologer opfordre alle kvinder fra disse årgange til at at tage imod dette vaccinetilbud, der jo løber til udgangen af Vi diskuterer løbende i udvalget andre indikationer for HPV vaccination. DDS udsendte på vegne af venereaudvalget i 2012 statusrapporten HPV-sygdomme hos mænd og vaccination af danske drenge, der blev sendt til alle sundhedsordfører i Folketinget samt til Ministeriet for sundhed og forebyggelse. Svaret derfra pr var, at Sundhedsstyrelsen ikke på daværende ( og nuværende ) tidspunkt fandt, at tilbuddet om gratis HPV vaccination skulle omfatte drenge, primært fordi det fortsat er cervixcancer der er den hyppigste HPV relaterede cancer og sekundært fordi de europæiske lægemiddelmyndigheder endnu ikke har godkendt vaccinen til forebyggelse af cancer hos drenge, der var endv. nogle yderligere forbehold. Vi håber ikke, at det sidste punktum er sat, men må arbejde videre mod at vaccinationstilbuddet også vil komme til at omfatte 12 årige drenge med et catch up program. Pga. stigende resistens overfor anvendte cephalosporiner, især det perorale Cefixime ( som ikke anvendes i DK ) men også overfor Ceftriaxon anbefales i den europæiske guideline fra IUSTI nov samt CDC, at dosis af sidstnævnte øges til 500 mg i.m som engangsdosis og suppleres med 2 g Azithromycin som kombinationsbeh. Vi har konfereret dette med overlæge Jørgen Skov Jensen, SSI og er landet på at vi øger dosis til 500 mg i.m., men afventer at supplere med Azithromycin pga. den effektive kontrol i DK. //Helle Kiellberg Larsen Udvalget for superficielle svampeinfektioner På vegne af udvalget meddeler jeg, at 'Guidelines for superficielle svampeinfektioner' har været til høring og er blevet vedtaget ved DDS mødet på Bispebjerg Hospital d. 23 november Guidelines er nu at finde på DDS's hjemmeside. //Ditte Marie Saunte Pjeceudvalget og kvalitetssikringsudvalg Efter længere tids dødvande er der netop kommet en aftale i stand med Scanprint, som har overtaget hvervet med at trykke og distribuere DDS pjecerne. Endnu er originalfilerne ikke blevet overdraget fra Trykkestedet til Scanprint, og det er et spørgsmål, om de overhovedet bliver tilgængelige. Scanprint har overtaget lageret af de resterende (usolgte) pjecer, og så snart der er overblik over hvilke pjecer, der ikke behøver opdatering, vil man destribuere dem, selvom der står Trykkestedet på. Det springende punkt p.t. er at styr på hvilke filer i hvilke formater, der ligger hvor. Trykkeriet taler om Indesign filer, på dds.nu ligger pdf.filer, og oprindelig er de skrevet i Word, så vidt jeg er orienteret Jeg har i denne uge modtaget et eksemplar af hver trykte pjece (på papir)og går snarest i gang med at få et overblik over behovet for opdatering. Målet er, at alle pjecer kan bestilles som tryksag, plus at de samme pjecer ligger på hjemmesiden til download i et format, der egner sig til dette. //Anne-Grethe Poulsen Laserudvalget Udvalget har opdateret vejledningen Afgrænsning af medicinsk vederlagsfri laserbehandling versus kosmetisk ikkevederlagsfri laserbehandling for udvalgte dermatologiske lidelser.

7 Klimaudvalget Udvalget blev slået sammen med psoriasisudvalget.

Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013&

Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013& Den&siddende&bestyrelse&er&& Dansk&Dermatologisk&Selskab,&Formandsberetning&for&2013& Robert&Gniadecki,valgt2011.Formandindtilmaj2014,derefterfortsætterRobert Gniadeckisomafgåendeformand. Eva&Benfeldt,valgtsomkommendeformandimaj2013.Tiltrædersomformandefter

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab

Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab 20. maj 2014 Referat af Ordinær Generalforsamling i Dansk Dermatologisk Selskab Lørdag d. 3. maj, 2014 kl. 12.30 Emil Aarestrup Auditoriet, Klinikbygningen, Odense Universitetshospital 1. Valg af dirigent:

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer.

Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer. Formandsberetning for 2014 Dansk Dermatologisk Selskab har 338 stemmeberettigede medlemmer og 22 firmamedlemmer. Den siddende bestyrelse er Eva Benfeldt, formand, valgt 2013. Formand indtil maj 2016, fortsætter

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011

Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab, Formandsberetning for 2011 Dansk Dermatologisk Selskab har 379 medlemmer, hvoraf 225 er ordinære medlemmer. Den siddende bestyrelse er: Formand: Tove Agner, valgt 2009 Næstformand:

Læs mere

Hoveduddannelse i dermato-venerologi

Hoveduddannelse i dermato-venerologi September 2013 Hoveduddannelse i dermato-venerologi Dansk Dermatologisk Selskabs Uddannelsesudvalg Anne Braae Olesen (Formand, Aarhus Universitetshospital) Hanne Fogh (Bispebjerg Hospital) Anne Danielsen

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29 Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2004-2005-03-29 Dansk Dermatologisk Selskab har 288 antal medlemmer. Den siddende bestyrelse er: Formand Tonny Karlsmark, valgt 2003. Næstformand Christian

Læs mere

Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016

Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016 Årsberetninger, Dansk Dermatologisk Selskab, 2015/2016 Formandsberetning for 2015 Dansk Dermatologisk Selskab har 323 stemmeberettigede medlemmer og 37 firmamedlemmer. Den siddende bestyrelse er Eva Benfeldt,

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord

Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Klinisk professorat i postgraduat lægelig kompetenceudvikling i Videreuddannelsesregion Nord Stillingsbeskrivelse: Navn Generelt Professorat i Videreuddannelsesregion Nord ved Center for Medicinsk Uddannelse

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004

Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 1 Dansk Dermatologisk Selskabs Formandsberetning 2003-2004 Dansk Dermatologisk Selskab har 293 medlemmer. Den siddende bestyrelse er:, formand, valgt i 2001, næstformand, valgt i 2001 Karsten Fogh, kasserer,

Læs mere

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden

Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013. Dagsorden Danmarks Mikrobiologiske Selskabs generalforsamling den 20. marts 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab

Læs mere

Generalforsamling. Danske Dermato-Venerologers Organisation (DDO)

Generalforsamling. Danske Dermato-Venerologers Organisation (DDO) 1 Generalforsamling Danske Dermato-Venerologers Organisation (DDO) Generalforsamling afholdes lørdag d. 14. november kl.13.00-16.00. Mødet afholdes på Hellerup Park Hotel, Strandvejen 203, 2900 Hellerup.

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI

DANSK SELSKAB FOR KLINISK MIKROBIOLOGI Referat til bestyrelsesmøde nr. 296, tirsdag d. 10.01.13, kl. 13.30, telefonmøde. Deltagere: Svend Ellermann-Eriksen (SEE), Mette Damkjær Bartels (MDB), Helga Schumacher (HS), Jørgen Engberg (JE), Inge

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt.

a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 1 1. Formalia a. Valg af dirigent: Søren Kold Valg af referent: Maj Haubuf Godkendelse af dagsordenen b. Godkendelse af referat fra UDDU møde juni 2016 Godkendt. 2: Velkommen til Jan Duedal Rölfing(JDR)

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital

Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital Funktions- og opgavebeskrivelse for uddannelsesansvarlige overlæger ved Aarhus Universitetshospital FUNKTIONSBETEGNELSE Uddannelsesansvarlig overlæge FUNKTIONENS INDHOLD Organisatorisk placering og ledelsesmæssig

Læs mere

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011

Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 02-12-2011 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 54388/11 Thomas Birk Andersen Tel. 24 47 35 75 Referat af 6. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) onsdag den 9. november 2011 E-mail: tad@regioner.dk

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013

Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 05-07-2013 Sag nr. 09/1736 Dokumentnr. 48418/12 Referat af 12. møde i Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin (RADS) afholdt torsdag den 20. juni 2013 Tilstedeværende medlemmer af RADS Svend Hartling

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Klinisk fysiologi og nuklearmedicin er et tværfagligt speciale, som bygger på indgående kendskab til fysiologi og patofysiologi, måleteknik, metodevurdering, strålebiologi

Læs mere

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt.

Referat af. Bestyrelsesmøde IBK. Referatet fra seneste bestyrelsesmøde d. 1. juni blev godkendt. Referat af Bestyrelsesmøde IBK Dato: Mandag d. 17. august Tid: 18.30 Sted: Hos Anne Marie, Slotsherrensvej 74, Vanløse Deltagere: Anne Marie Christian Claus Hanne Jørgen Mette Ole Torben Dagsorden: 1.

Læs mere

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14)

Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) Vedtægter for Avalak Aarhus (Gældende fra generalforsamling 25.09.14) 1 Foreningens navn og adresse Stk. 1 Foreningens navn er: Avalak Aarhus. Stk. 2 Foreningens adresse er: Dalgas Avenue 52, 8000 Aarhus

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016

Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016 Til Haveforeningerne i Rudersdal 26.3.2016 Der indkaldes hermed til fællesmøde (SU) for alle medlemmer af haveforeningernes bestyrelser og bestyrelsen i Nordøstsjællandskredsen. Møde dato er tirsdag d.

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen

Vejledning for den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen Dato 13. februar 2014 SVN Sagsnr. 2-1410-146/1 7222 7562 Revision af vejledning om den obligatoriske forskningstræning i speciallægeuddannelsen fra 2005 - UDKAST Vejledning for den obligatoriske forskningstræning

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl

Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den kl Referat af bestyrelsesmøde i Fynskredsen, på Fangel Kro den 13.12.2017 kl. 14.30 Afbud: Pkt. 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt Pkt. 2. Godkendelse af referat Godkendt Pkt. 3. Velkomst til Jette Suppleant

Læs mere

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt.

Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand. Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. Forslag til vedtægtsændringer. Vedtægter for Personaleforeningen i Alm. Brand Første forslag er, at ændre DFL til Forsikringsforbundet i de paragraffer, hvor det er nævnt. 1 Foreningens navn er Personaleforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING

VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING VEDTÆGTER FOR SELSKAB FOR EVIDENSBASERET COACHING NAVN OG AFGRÆNSNING 1. Selskabets navn er Selskab for Evidensbaseret Coaching af Dansk Psykolog Forening. Stk. 2. Selskabet er oprettet i medfør af love

Læs mere

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd

Pædagogisk Udviklende Funktion Videreuddannelsesregion Syd Koncern HR, Sundhedsuddannelser Den Lægelige Videreuddannelse Kontaktperson: Tine Boesen Larsen Tine.Boesen.Larsen@rsyd.dk Direkte tlf. 24600487 13. juli 2016 Side 1 / 5 Pædagogisk Udviklende Funktion

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark

Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Referat af Generalforsamlingen for Kettlebell Sport Danmark Ad 1. Valg af dirigent Valgt er Irene Lorenzen Ad. 2 Valg af referent. Valgt er Frans Bach afholdt lørdag den 4. oktober 2014 i Nyborg Hallen

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin.

1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet for at sikre en effektiv anvendelse af især sygehusmedicin. N O T A T Model for vurdering af lægemidler 04-04-2016 Sag nr. 16/551 Dokumentnr. 13982/16 Thomas Birk Andersen Ann Vilhelmsen 1. Indledning Danske Regioner har iværksat en række initiativer på medicinområdet

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Trombose og Hæmostase Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Trombose og Hæmostase Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling og aktuelle

Læs mere

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014

Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Referat af Grønt Råds møde mandag den 27. januar 2014 Deltagere Peter Milan Petersen, Danmarks Naturfredningsforening Birgitte Garde, Dansk Ornitologisk Forening Frank Elm Jacobsen, Dansk Cyklist Forbund

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK

Referat fra Bestyrelsesmøde i VTK Referat fra Bestyrelses i VTK Dato Tirsdag d. 07. januar 2014 Indkaldt af Sted Deltagere Fraværende Referent Palle (Sekretær) Hos Christina Christina () Formand Flemming (FL) Næstformand Rasmus (RA) Kasser

Læs mere

Vedtægter for HUF - Håbefulde Unge Forfattere

Vedtægter for HUF - Håbefulde Unge Forfattere Vedtægter for HUF - Håbefulde Unge Forfattere Vedtaget 11/08-2007 ved ordinær generalforsamling. Henvisning til for foreningens andre gældende vedtægter: Vedtægter for Skrivelyst Vedtægter for Arrangementsudvalget

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014

Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 Vedtægter for Danish Business Travel Association Seneste revision 27. marts 2014 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danish Business Travel Association i det følgende og i daglig tale benævnt DBTA.

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015

Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 Vedtægter for EWH DTU pr. oktober 2015 1 Navn 1. Organisationens navn er EWH (EWH DTU) og er en underafdeling af (EWH). 2. Foreningens hjemsted er, DTU. 2 Formål 1. EWH DTU er en frivillig organisation

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet).

Vedtægter. for Bredbåndsforeningen Primanet. a. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Primanet (i det efterfølgende kaldet Primanet). Vedtægter for Bredbåndsforeningen Primanet 1. Navn og Hjemsted a. Foreningens navn er "Bredbåndsforeningen Primanet" (i det efterfølgende kaldet Primanet). b. PRIMANET er en uafhængig, praktisk, organisatorisk

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri

Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Faglig profil for ansøgere til H-stilling i specialet psykiatri Danske Regioner har bedt de videnskabelige selskaber om at udarbejde en faglig profil, der fremover skal anvendes som vurderingsgrundlag

Læs mere

Referat af RSK-mødet August 2016

Referat af RSK-mødet August 2016 Formandsposten på t varetages af andre medlemmer af administrationskomiteen. (pga. mangel på betroede tjenere i RSK) Referat af t 12. - 14. August 2016 1 Indhold 1. Sindsro bøn... 3 2. Præsentationsrunde

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Tirsdag d. 21. oktober 2014, kl. 17.00 21.30 Sted: Radisson Blu Hotel, Amager Boulevard 70, 2300 København S Lokale: Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen

Læs mere

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm

NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016. Nyreforeningen Bornholm NYREXPRESSEN NYREFORENINGEN, KREDS BORNHOLM ÅRGANG 12 NR.1 JANUAR 2016 Nyreforeningen Bornholm Bestyrelsesmedlemmer Januar 2016 Konstitueret Formand og lotterikoordinator: Thomas Ebert, Smedegårdsvej 27,

Læs mere

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3

DL møde 28/1 2014. 30. januar 2014. 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 DL møde 28/1 2014 1. Bordet rundt og status på aktiviteter 3 2. Status på økonomi 3 3. Medlemsdatabase status, nye, udmeldte 3 4. Optimering af opgaver 3 5. Status på LF 3 6. Nyheder til hjemmesiden og

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Danish Colorectal Cancer Group

Danish Colorectal Cancer Group Danish Colorectal Cancer Group Vedtægter december 2009 Baggrund DCCG er en multidisciplinær cancergruppe (DMCG) med forankring i Dansk Kirurgisk Selskab, Dansk Selskab for Klinisk Onkologi, Dansk Radiologisk

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune

VEDTÆGTER. for. Kagsåvej / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune VEDTÆGTER for Kagsåvej 113-133 / Kagsåbrinken 3-27 Gladsaxe kommune Navn og formål Foreningens medlemmer 1 2 3 Foreningen er stiftet den 13. januar 1971. Foreningens navn er BRINKEN. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring

Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring Vedtægter for Cykle Clubben Hjørring 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Cykle Clubben Hjørring, klubben har hjemsted i Hjørring Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens formål er at virke for

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed

Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Forretningsorden for Databasen Børns Sundhed Kommuner tilmeldt Databasen Børns Sundhed Deltagende regioner Statens Institut for Folkesundhed (SIF) 1 Baggrund Den kommunale sundhedstjenestes tilbud omfatter

Læs mere

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5

VEJLE kalder! LUK OP OG SE DET SPÆNDENDE PROGRAM FOR MØDET TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ SIDE 5 26. NOVEMBER 2015 PRINTVENLIG UDGAVE DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2015 Hotel Scandic Jacob Gade Flegborg 8-10 7100 Vejle TILMELD DIG PÅ WWW.DSTH.DK ELLER KLIK HER! SE DET SPÆNDENDE PROGRAM PÅ

Læs mere

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004

REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 REFERAT AF DMG REPRÆSENTANTSKABSMØDE 02/03/2004 1. FORMANDENS BERETNING Forretningsudvalget har afholdt fire møder i årets løb. Der er blevet behandlet sager vedrørende organisation og drift af DMG. Alle

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Årsberetning. for følgegruppen for de specialespecifikke kurser

Årsberetning. for følgegruppen for de specialespecifikke kurser Årsberetning for følgegruppen for de specialespecifikke kurser Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 1.1 Følgegruppens opgaver og sammensætning...3 2. Drøftede emner...4 2.1 E-læring i de specialespecifikke

Læs mere

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted

Etablering af Dansk EvalueringsSelskab. Vedtægter. Dato Navn og hjemsted Dato 03.09.2015 Etablering af Dansk EvalueringsSelskab Vedtægter 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Dansk EvalueringsSelskab Foreningens navn forkortes DES. Foreningens internationale navn er Danish

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere