Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution"

Transkript

1 Hvilken værdi har et ressourceregnskab for en uddannelsesinstitution 18. november 2010

2 Agenda Ressourceregnskabet - et helbredstjek! Lars Hillebrand, partner i Deloitte med fokus på revision og rådgivning for undervisningssektoren Ressourceregnskabet set ud fra en CSR* vinkel Angelica Berg, consultant i Deloitte, rådgiver om CSR rapportering og strategi til virksomheder Ressourceregnskabet set med HR øjne Birgitte Sloth, director i Deloitte, rådgiver om HR og kompetencer primært i den offentlige sektor * CSR (Corporate Social Responsbility) 2

3 Ressourceregnskabet Indikatorerne 1. Hårde resultatmålinger 2. Indikatorer, der forventes at kunne forklare, hvordan nogle institutioner skaber bedre resultater end andre I foråret 2011 skal alle - ca. 300 institutioner - på Undervisningsministeriets regulerede område aflægge et ressourceregnskab for

4 Ressourceregnskabet - et helbredstjek Indikatorerne Målsætning: Høj faglig kvalitet Målsætning: Uddannelse til flere 1. Eksamensresultater 6. Optag/tilgang 2. Brugertilfredshed 7. Fuldførelses-, omvalgs- og afbudsfrekvens 3. Elev-lærer-ratio 8. Praktik 4. Lærernes arbejdstid 9. Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder 5. Lærernes kompetencer 10. Særlige indsatser for øget gennemførelse 11. Elevernes deltagelse og fravær Målsætning: Udviklingsorienterede institutioner Målsætning: Effektiv institutionsdrift 12. Kompetenceudvikling 15. Uddannelsesomkostninger (produktivitet) 13. Internationale forhold 16. Finansielle nøgletal 14. Udviklingsprojekter og eksterne samarbejder 17. Fordeling af omkostninger 18. Medarbejdertrivsel 19. Personaleomsætning 20. Sygefravær 4

5 Hvad er udfordringerne? 5

6 Hvad er CSR (Corporate Social Responsibility) - Hvad har CSR med skoler at gøre? CSR aspekter findes i følgende eksempler: Skolens Rummelighed Skolens Forbrug af el, vand og CO 2 emissioner Skolens uddannelsesansvar Uddannelse af fremtidens ansvarlige borgere Indkøb Skolen som arbejdsplads 6

7 You can t manage what you don t measure Ressourceregnskabet sætter fokus på en række områder Ressourceregnskabet giver struktureret ledelsesinformation Er der anden information, der er vigtig for skolens interessenter? Hvordan kan I bruge informationen på den mest værdi skabende måde? 7

8 Samfundsmæssige trends og interessent forventninger - Hvordan påvirker det skolerne, på kort og lang sigt Samfundsmæssige trends Demografiske ændringer det højeste fødselstal siden Regionalisering, fx Øresund Globalisering - Uddannelser i verdensklasse - Mangfoldighed Miljø og social ansvarlighed / bæredygtighed - Skolerne uddanner fremtidens borgere - Skolens egen miljø og sociale påvirkning Øget regulering og standarder - Ressource regnskab - PRME Politiske forandringer Danmark / EU - Et eventuelt regeringsskift Krævende interessenter Elever / forældre Lærere og øvrige ansatte Politikker Undervisningsministeriet Finansierer Fagforeninger / Lærerforeninger Media Konkurrenter/ andre institutioner Leverandører Lokal samfundet 8

9 Brug ressourceregnskabet som drivkraft for videre udvikling - værdiskabende ressourceregnskab Vigtigt at ressourceregnskabet bruges aktivt - det giver information til ledelsen om, hvordan det går med deres skole Ledelsen skal reagere på de resultater, der kommer frem, fx ved at stille sig følgende spørgsmål: Er vi tilfredse med vores resultater (ambitionsniveau)? Hvordan forbedres resultaterne til næste år (hvad skal vi prioritere)? Er vi on track i forhold til vores mål (findes der målsætninger?) Har vi brug for at gennemføre forandringer (handlingsplaner)? 9

10 Forslag på hvordan en CSR strategi kan se ud Forankring Forstå interessenter og samfunds trends Situationsanalyse Hvor er Skolen i dag? Behovsanalyse Afdække ambitionsniveau i Skolen Handlinger Hvilke handlinger skal gøres 10

11 Hvordan opnår I de ønskede effekter 11

12 Når man arbejder med mennesker.. Helbredstjek Behandling/forebyggelse Målsætning: Høj faglig kvalitet Målsætning: Uddannelse til flere 1. Eksamensresultater 6. Optag/tilgang 2. Brugertilfredshed 7. Fuldførelses-, omvalgs- og afbudsfrekvens 3. Elev-lærer-ratio 8. Praktik 4. Lærernes arbejdstid 9. Opsøgende arbejde i forhold til virksomheder 5. Lærernes kompetencer 10. Særlige indsatser for øget gennemførelse Målsætning: Udviklingsorienterede institutioner 11. Elevernes deltagelse og fravær Målsætning: Effektiv institutionsdrift 12. Kompetenceudvikling 15. Uddannelsesomkostninger (produktivitet) 13. Internationale forhold 16. Finansielle nøgletal 14. Udviklingsprojekter og eksterne samarbejder 17. Fordeling af omkostninger 18. Medarbejdertrivsel 19. Personaleomsætning 20. Sygefravær HR/ Kompetenceudvikling Direkte Indirekte 12

13 Hvordan kan en kompetenceprofil se ud? Innovation/Itkompetencer Interpersonelle kompetencer Kompetencer indenfor grundfag Pædagogisk/ didaktisk Internationale kompetencer Erfaring fra erhvervsliv Samarbejde/ team/projekt erfaring 13

14 Kompetencemodel og mulighed for effektmåling En kompetencemodel består af følgende elementer: Titelniveauer Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Fælles kompetencer Kompetence niveau 1 Kompetence niveau 2 Kompetence niveau 3 Kompetence niveau 4 Faglige kompetencer Kompetence niveau 1 Kompetence niveau 2 Kompetence niveau3 Kompetence niveau 4 Faglige kompetencer Målbare forventninger på hvert titelniveau 14

15 Global Excellence Model Frameworks Deloittes kompetencemodel for konsulenter og vidensmedarbejdere gems 15

16 Tid på niveauetl Deloitte-modellens karakteristika Rådgiverens karrieretrin 1-2 år 1-2 år 2-3 år 2-3 år 3-4 år Analyst Konsulent Senior Konsulent Begrebsmæssig referenceramme Manager Senior Manager Partner (eller Director/ Career Principal) Faglige proces kompetencer kræves for at udvikle kundeløsningen; involverer faldende hands-on gennem karrieretrinene Strategiske Forretningskompetencer stigende involvering og ansvar i takt med stigende karrieretrin for at adressere enhedens kerneforretning Basis kompetencer* basale kompetencer gennem hele karrieren; spiller sammen med de øvrige kernekompetencer PROCESS Consulting Process STRATEGIC BUSINESS FUNCTIONS FOUNDATION Interpersonal Excellence Self -Development * Basis Kompetencer, selvom de indgår i alle kernekompetencer bliver de behandlet som separate fokusområder da deres tilstedeværelse er fundamental for medarbejdernes vækst og succes. 16

17 HR/kompetencemodel omdrejningspunkt for forankring af strategien Nedbrydning af strategiske mål på medarbejderniveau - eksekvering Motivation og synlighed Større fokus på at identificere kompetence-gab og udviklingsbehov i relation til overordnet strategi, målsætninger og prioriterede indsatsområder Synliggør og fokuserer på alle relevante kompetencer for medarbejderne herunder uformelle kompetencer såsom ledelse, projektledelse, forretningsudvikling, vejledning, socialrådgivning, mentoring etc. Operationelt værktøj i alle HR processer Løn BSC Strategi MUS Uddannelsesniveau: PS Rekruttering Feedback Erfaring Kurser Uddannelse 17

18 Take aways Brug oplysningerne Vær på forkant Sæt jer I brugernes sted Anvend resultaterne strategisk, til udvikling og kommunikation Brug værktøjskassen 18

19 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begrænset ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

20 Eksempel på risici ved CSR rapportering Måler indikatorerne, det de skal? Tolkes instrukserne rigtigt? Finansielle data er meget styret af lov, der er ofte blødere rammer for ikke finansielle data, hvilket kan gøre opgørelsen af tallene mere vanskeligt. 20

21 Eksempel på risici ved CSR rapportering Manglende forståelse: Dem, der indrapporterer, er ofte personer med anden baggrund end dem, der indrapporterer finansielle data, der typiske er mere vant til at håndtere data. Manglende kvalitetssikring: Finansielle data er tit behandlet af controllers, intern revision og en ekstern uafhængig revisorer, der sikrer kvalitet. Tallene kan være dårligt balanceret: De måler ikke hele vejen rundt, fokuserer på et særligt område og glemmer andre områder, kan tit skyldes, at rapporteringsindikatorerne er opgjort pga. af interesse og ikke efter en struktureret proces. 21

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis

Deloitte Consulting. Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis Deloitte Consulting Fælles HR-funktioner i staten Inspiration til effektiv og værdiskabende praksis HR i staten et område med uudnyttet potentiale Statens HR-funktioner spiller en central rolle i arbejdet

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden

SustainabilityTrends. Deloitte Sustainability Spring 2014. Fem trends former fremtiden SustainabilityTrends Deloitte Sustainability Spring 2014 Fem trends former fremtiden 2 4 10 18 26 32 Kontrol er godt. Samarbejde er bedre Øget værdi af compliance Tænk sammenhæng og vis værdiskabelsen

Læs mere

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement

OverskudmedOmtanke. Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement OverskudmedOmtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Overskud med Omtanke Praktisk guide til virksomheders samfundsengagement Udgivet af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen 2006 ISBN: 87-89227-42-5

Læs mere

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med

HR og CSR hvordan spiller det sammen? uddannelsesområdet? I samarbejde med HR og CSR hvordan spiller det sammen? Har virksomhederne et samfundsansvar på uddannelsesområdet? I samarbejde med Forfattere: Forskningsleder på rapportens undersøgelse Maja Rosenstock, ErhvervsPhD, CBS

Læs mere

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter

33 % 12 % (Top 100 virksomheder i Danmark) 28 % Succes i samarbejdet 1.860. Årsrapport 2011/12. Omsætningsfordeling på markedssegmenter www.pwc.dk/årsrapport Årsrapport 2011/12 Omsætningsfordeling på markedssegmenter DKK mio. Public 177 373 Omsætning 2011/12 DKK Top Tier 1.860 mio. Succes i samarbejdet SMV 978 I alt 1.860 Mid Tier 328

Læs mere

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden

Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Giv tallene mere værdi sådan gør du finansfunktionen til en strategisk partner i virksomheden Deloitte Aarhus, 23. april 2015 Gå-hjem-møde om lønsomhed - costing som styringsværktøj Deloitte klæder dig

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder

FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder FLERE OG STÆRKERE SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Regeringens opfølgning på anbefalinger fra Udvalget for socialøkonomiske virksomheder [Måned] [årstal] September 2014 ISBN: 978-87-7546-497-5 Billede:

Læs mere

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering

Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Januar 2015 Afsluttende evaluering Projekt Forebyggelseskommuner Afsluttende evaluering Kolofon Udgivet af Socialstyrelsen Udgivelsesår: 2015 Forfatter:

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis

Drejebog. CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis Drejebog CSR i små og mellemstore virksomheder: Fra Princip til Praksis En drejebog for SMV er med fokus på at gøre virksomhedens CSR-indsats mere systematisk og strategisk Vejledning 1 2 Vejledning Fra

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning

Marts 2015. Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Marts 2015 Evaluering af energiselskabernes energispareindsats Sammenfatning Rapportens anvendelse Denne rapport er alene udarbejdet til Deloittes opdragsgiver ud fra det givne opdrag. Deloitte påtager

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet

IG Finans Forretningsudvikling. Analyse af pengeinstitutsektoren. Agendaen nu og fremadrettet IG Finans Forretningsudvikling Analyse af pengeinstitutsektoren 2013 Agendaen nu og fremadrettet Indledning Pengeinstitutterne har igennem de seneste år brugt tid og kræfter på at beskytte og genetablere,

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer

Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter Udfordringer og erfaringer Offentlige megaprojekter er dyre, langstrakte, komplekse og ganske ofte unikke. De er et produkt af et mangeårigt forløb fra de indledende overvejelser,

Læs mere

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed

Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed Guide til etablering af socialøkonomisk virksomhed 1 Om denne guide Guiden henvender sig til kommunernes erhvervsrådgivning og til beskæftigelsesforvaltninger og jobcentre og beskriver de særlige opmærksomhedspunkter

Læs mere

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis

Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv. Hvordan revisionsudvalg fungerer og skaber værdi i praksis Revisionsudvalg i ledelsesmæssigt perspektiv I Revision & Regnskabsvæsen har der i de senere år været bragt en række artikler om revisionsudvalg. De har primært fokuseret på det organisatoriske element

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar?

Juli 2015. Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Juli 2015 Ændring af årsregnskabsloven - hvad betyder det for min rapportering om samfundsansvar? Folketinget har den 21. maj 2015 vedtaget lov om ændring af årsregnskabsloven (Lov nr. 738 af 1. juni 2015).

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere