Arbejdsplan for revisionsudvalget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsplan for revisionsudvalget."

Transkript

1 .

2 Introduktion Nærværende model til en arbejdsplan kan anvendes som hjælp til udarbejdelse af en specifik arbejdsplan for revisionsudvalget. Formålet med arbejdsplanen er overordnet at fastlægge antallet af møder, mødetidspunkter, emner der skal behandles på møderne, hvem der skal deltage, og til hvem der skal rapporteres. Modellen indeholder forslag til en hensigtsmæssig tidsmæssig placering af revisionsudvalgsmøderne for en virksomhed med kalenderårsregnskab, herunder et forslag til hvilke emner, der skal behandles på hvilke møder. Revisionsudvalgets arbejde bør dog altid tilpasses den enkelte virksomheds konkrete forhold, og denne arbejdsplan bør derfor alene betragtes som en inspirationsliste. De i [ ] indsatte afsnit/kommentarer vedrører: forhold/områder som naturligt kan indpasses i revisionsudvalgets ansvarsområde, men som ikke falder indenfor, hvad der i Danmark vil være revisionsudvalgets centrale opgaver. forhold/områder som f.eks. intern revision, der kun er relevant for nogle virksomheder. 2

3 Sammensætning og kompetencer Foretage valg af medlemmer til revisionsudvalget herunder udpegning af formand. BE Foretage en årlig selvevaluering af revisionsudvalget. Gennemgå og opdatere forretningsordenen for revisionsudvalget. BE Vurdere behov for opdatering af revisionsudvalgets kompetencer og kendskab til selskabet og branchen. BE 3

4 Møder Fastlægge mødekalender og agendapunkter for det kommende år. Dokumenter/rapporter/ regnskabsinformation Mødes med ledelsen og den eksterne revision for at gennemgå og diskutere selskabets årsrapport [og kvartalsregnskaber]. () () () LED + REV [+ IR] Gennemgå andre relevante rapporter eller finansiel information, som selskabet har sendt til offentlige myndigheder og relevante rapporter, som er udarbejdet af den eksterne revision (eller uddrag heraf). LED + REV [Drøfte fondsbørsmeddelelser med ledelsen.] LED 4

5 [Drøfte finansielle oplysninger og indtjeningsmål fra forskellige analytikerfirmaer og kreditvurderingsbureauer.] [Gennemgang af regelmæssige interne rapporteringer til bestyrelsen (eller uddrag heraf) udarbejdet af den interne revision tillige med bestyrelsens svar herpå.] LED IR + [LED] Rapportere om resultaterne af revisionsudvalgets arbejde til bestyrelsen. Den eksterne revision Revisors arbejde Give anbefaling til bestyrelsen om genvalg/nyvalg af revisor. 5

6 Gennemgå den eksterne revisions foreslåede revisionsplan. Drøfte væsentlige regnskabsprincipper og alternative regnskabsmæssige behandlinger med den eksterne revision. Gennemgå revisionens resultater, herunder eventuelle problemer, vanskeligheder og ledelsens reaktion herpå sammen med den eksterne revision. Gennemgå revisionens Management Letter, samt ledelsens plan for adressering heraf. LED + REV Gennemgå revisionsprotokollater. Gennemgå den eksterne revisions påtegninger og ledelsens regnskabserklæring. 6

7 Revisors uafhængighed Gennemgå og forhåndsgodkende både revisionsmæssige og ikke-revisionsmæssige ydelser, som kan/skal leveres af den eksterne revision. Gennemgå rapport fra den eksterne revision om kvalitet, uafhængighed, rotation og relationer mellem selskabet og den eksterne revision og drøfte med revisor, hvorledes uafhængigheden opretholdes. Finansiel rapporteringsprocesser, regnskabsprincipper og den interne kontrolstruktur () () () Intern kontrolstruktur Gennemgå rapport om integritet og pålidelighed af selskabets finansielle rapporteringsprocesser (både internt og eksternt) og den interne kontrolstruktur. () 7

8 Gennemgå oplysninger fra selskabets ledelse om enhver besvigelse af både væsentlig og ikke-væsentlig art, som involverer ledelsen eller andre medarbejdere, som spiller en væsentlig rolle i selskabets interne kontroller. () Gennemgå særlige forhold i forbindelse med tilstrækkeligheden af selskabets interne kontroller eksempelvis i forbindelse med organisationsændringer. LED Regnskabsprincipper Gennemgå væsentlige forhold vedrørende regnskabsprincipper og regnskabsaflæggelse herunder enhver væsentlig ændring i selskabets valg og anvendelse af regnskabsprincipper. 3) Gennemgå analyser foretaget af ledelsen, der beskriver væsentlige forhold i den finansielle rapportering og skøn foretaget i forbindelse med udarbejdelsen af årsrapporten. 3) 8

9 Gennemgå effekten af lovgivningsmæssige og regnskabsmæssige initiativer, herunder også ikke-indregnede poster på selskabets årsrapport. 3) [Gennemgå og godkende alle transaktioner med nærtstående parter.] 3) [Etablere og overvåge procedurer for modtagelse af forbehold for og behandle klager vedrørende regnskabsaflæggelse, interne kontroller eller revisionsforhold.] [Intern revision Gennemgå og rådgive bestyrelsen om udvælgelse og afskedigelse af chefen for den interne revision. BE Gennemgå den interne revisions foreslåede revisionsplan. + IR 9

10 Gennemgå den interne revisionsfunktions aktiviteter og struktur tillige med kvalifikationerne hos funktionens medarbejdere. IR Årligt at gennemgå og anbefale ændringer (hvis relevant) til forretningsordenen for den interne revision. Sammen med den interne revisionschef jævnligt at gennemgå alle væsentlige vanskeligheder, uenigheder med ledelsen eller begrænsninger i revisionsomfanget. LED + IR IR + [LED] Sammen med den interne revisionschef at gennemgå den interne revisionsfunktions ansvar, budget og bemanding.] IR 10

11 Overholdelse af etiske regler, lovgivning samt risikostyring Etiske regler Overvåge, gennemgå og opdatere selskabets code of conduct og code of ethics (etiske regelsæt) samt selskabets system til overvågning af at disse overholdes og håndhæves. BE Lovgivning Gennemgå overholdelse af relevant lovgivning, selskabets retningslinjer og procedurer til sikring af at relevant lovgivning overholdes, samt juridiske forhold, som kunne have en væsentlig indflydelse på selskabets årsrapport. 11

12 Gennemgå resultaterne af henvendelser fra offentlige myndigheder, herunder skatterevisioner og kontrol af selskabets årsrapport. Risikostyring Drøfte principper for risikovurdering og risikostyring med ledelsen - herunder hvilke retningslinjer og praksis, der bør følges i denne proces. Drøfte selskabets væsentligste risici, herunder i særdeleshed indvirkning på virksomhedens finansielle rapportering. LED () LED Drøfte besvigelser, herunder selskabets væsentligste risici og de tiltag, som ledelsen har iværksat for at kontrollere disse. LED + REV 12

13 Corporate governance [Overvåge selskabets overholdelse af relevante corporate governance krav.] Andre ansvarsområder [Sammen med løn- og vederlagskomiteen gennemgå ledelsens incitamentsaflønning.] 13

14 Fodnoter 1) Der er anvendt følgende forkortelser: BE: Bestyrelse LED: Daglig ledelse REV: Ekstern revision IR: Intern revision Herudover vil andre personer, der vurderes relevant for det enkelte punkt skulle deltage. Det forudsættes, at revisionsudvalgets medlemmer deltager under alle punkter. 2) I denne kolonne er angivet, hvilke forhold, der sædvanligvis afrapporteres til bestyrelsen. 3) Afhængig af et forholds væsentlighed vil konklusionerne kunne forelægges bestyrelsen. 14

15 15

16 Deloitte Touche Tohmatsu Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu, der er en schweizisk organisation (Verein), dets medlemsfirmaer og deres respektive datterselskaber og associerede selskaber. Som schweizisk organisation er hverken Deloitte Touche Tohmatsu eller nogen af dets medlemsfirmaer ansvarlige for hinandens handlinger eller mangel på samme. Hvert medlemsfirma er en separat og uafhængig juridisk enhed, som opererer under Deloitte, Deloitte & Touche, Deloitte Touche Tohmatsu eller andre lignende navne. Ydelser leveres af medlemsfirmaerne eller deres datterselskaber eller associerede selskaber og ikke af Deloitte Touche Tohmatsu-organisationen. Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab 2008 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget

Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget Appendiks til Revisionsudvalgets opgaver Spørgsmål, som revisionsudvalget kan stille Appendiks I Overvåge om virk somhedens interne kontrolsystem, even tuelle interne revision og risikostyringssystemer

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller

Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Side 1 af 5 Regnskabsaflæggelsen 2014 og interne kontroller Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i årsrapport 2014 med følgende regnskabsperiode: 1. januar 2014-31. december 2014 for

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Kredit- og risikoudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Kredit- og risikoudvalgs opgaver og beføjelser.

Læs mere

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi

Merværdi ved revision. Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi Merværdi ved revision Revision og erklæringer fra revisor skaber værdi revisionspåtegning, der giver høj sikkerhed for deres regnskab. Og under alle omstændigheder vil de fleste virksomheder ikke kunne

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder

IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Introduktion til de internationale regnskabsstandarder Regnskab 2009 Et skridt foran i tanke og handling Introduktion til de internationale regnskabsstandarder IFRS Denne publikation er udarbejdet

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 21.5.2003 KOM (2003) 284 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA- PARLAMENTET om modernisering af selskabsretten og forbedret

Læs mere

Retningslinjer for brug af interne modeller

Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA-BoS-14/180 DA Retningslinjer for brug af interne modeller EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Læs mere