Center for Grøn Beton

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Center for Grøn Beton"

Transkript

1 Center for Grøn Beton Drift og vedligehold (D&V) af grønne betonkonstruktioner Udført af: Carola Edvardsen, COWI Karsten Tølløse, Teknologisk Institut, Beton Henrik Nielsen, Vejdirektoratet November, 2001

2 Titel: Udført af: Drift og vedligehold (D&V) af grønne betonkonstruktioner Carola Edvardsen, COWI Karsten Tølløse, Teknologisk Institut, Beton Henrik Nielsen, Vejdirektoratet Dato: November 2001 ISBN: Reproduktion af dele af rapporten er tilladt, hvis kilde angives.

3 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Baggrund og formål Overblik Levetidsvurdering af grøn beton i aggressivt miljø Forsøgsresultater fra BK4: Holdbarhed Vurdering Opstilling af D&V-katalog til betonbro Indledning Drifts- og vedligeholdelsesgrundlag Levetid, materialer og komponenter Vedligeholdsanvisning og intervaller D&V-katalog Løbende drift Betonbro Langsigtet vedligehold - Betonbro Opstilling af D&V-strategier for en betonbro med grønne betoner / grønne konstruktionstekniske løsninger D&V-strategier Miljø- og økonomisk screening af brosøjler Oversigt Beskrivelse af de udvalgte søjlevarianter Resultat af miljøscreeninger Resultatet af økonomiske screeninger Konklusion Referencer...29 Bilag A...30 Drift og vedligehold.doc Side 1

4 1. Indledning 1.1 Baggrund og formål Formålet med udviklingsprojektet U4 er at undersøge konsekvenserne af drift og vedligehold (D&V) ved brugen af grønne betoner og grønne konstruktionstekniske løsninger. Et vigtigt led i projektet er dermed at vurdere de miljøbelastninger som opstår i forbindelse med drift og vedligehold. Mens konstruktioner fremstillet i passiv beton (for eksempel husbygninger) næsten ingen drift- og vedligeholdelsesbehov har, kræver anlægskonstruktioner i aggressivt miljø en væsentlig D&V-indsats. Det har vist sig, at for betonkonstruktioner i aggressivt miljø gælder det, miljøbelastninger, som opstår i forbindelse med D&V, ofte vil udgøre den væsentligste kilde i livscyklusen for hele bygværket. Det er derfor vigtigt at vurdere miljøbelastninger ikke udelukkende i opførelsesfasen men også i brugsfasen. I Grøn Beton centerkontrakten er følgende aktiviteter nævnt, som skal behandles i U4: U4.1: Udarbejdelse af D&V-katalog U4.2: Vurdering af levetid for grøn beton U4.3: Vurdering af udvalgte D&V-metoders effekt med henblik på opstilling af D&Vstrategier U4.4: U4.5: Opstilling af D&V-strategier Udarbejdelse af driftsinstruktioner (input fra VD ifg. Centerkontrakten, bortfæller helt) På et af de første centerkontraktledelsesmøder blev det fastlagt, at aktiviteterne i U4 skal omfatte en typisk betonbro fra Vejdirektoratet (motorvejsbro) fremstillet af beton beregnet til aggressiv miljøklasse med fokus på følgende konstruktionsdele: Brodæk Søjle Kantbjælke. De udvalgte konstruktionsdele er således forskellige i drifts- og vedligeholdsbetingelser, herunder levetid, og er valgt typisk for de mest udsatte elementer af en betonbro. Ved en grøn betonbro forstås der en bro fremstillet af grøn beton med/eller uden grønne konstruktionstekniske løsninger (udformninger). Drift og vedligehold.doc Side 2

5 Figur nr. 1: De planlagte livscyklusanalyser vil fokusere på D&V-fasen i broens liv Formålet med denne rapport er at kortlægge processerne, som opstår i D&V-fasen af de ovennævnte konstruktionsdele. Derudover skal de miljømæssige og finansielle forhold i forbindelse med D&V identificeres og vurderes. D&V inkluderer både løbende driftsforanstaltninger, reparation eller udskiftning af beton eller konstruktionsdele efter utilsigtet nedbrydning (først og fremmest armeringskorrosion på grund af chloridbelastning). Et vigtigt led i rapporten er at opgøre miljøpåvirkninger til de sædvanlige D&V-foranstaltninger, som man kender fra vores eksisterende broer. Desuden skal der også opstilles forskellige D&V-strategier, som er baseret på grønne konstruktionstekniske løsninger, som dermed medfører alternative, muligvis mere grønne D&Vforanstaltninger. Filosofien er at skaffe sig et overblik over de samlede økonomiske, teknologiske og miljømæssige konsekvenser, som er forbundet med forskellige D&V- strategier, som er baserede på grønne konstruktionstekniske udformninger. Budskabet med denne øvelse er, at den projekterende af en ny konstruktion i fremtiden bør overveje forbindelsen mellem forskellige konstruktive udformninger og deres forskellige D&V- behov og dermed deres forskellige miljøpåvirkninger samt omkostninger. Allerede i forbindelse med design bør der tages hensyn til, at omfanget af D&V minimeres. 1.2 Overblik I afsnit 1 gives en vurdering af levetiden for de grønne betoner i aggressivt miljø (aktivitet U4.2 af centerkontrakt). Mere information vedrørende betons holdbarhed findes i BK4-pakken af Grøn Beton-projektet. I afsnit 2 opstilles et D&V-katalog af en betonbro med de sædvanlige D&V-foranstaltninger for en traditionel støbt betonbro (traditionel og grøn beton). Miljøvurderinger foretages med udgangspunkt i de enkelte, målbare miljøparametre af de enkelte processer/foranstaltninger i D&V-fasen (aktiviteter U4.1+ U4.3). I afsnit 3 præsenteres forskellige D&V-strategier for en betonbro med grønne betoner og/eller grønne konstruktionstekniske løsninger (grønne konstruktionsudformninger) (aktivitet U4.4).. Drift og vedligehold.doc Side 3

6 Nogle eksempler af grønne konstruktionsudformninger skitseres i denne rapport, en mere udførlig beskrivelse af disse findes i U5- rapporten. I afsnit 4 foretages en miljøscreening af brosøjler fremstillet i traditionel beton og grøn beton, som præsenterer forskellige D&V-strategier. Denne screening omfatter ikke blot D&V-foranstaltninger i selve D&V-fasen, men også andre faser i konstruktionens levetid, så vidt den valgte D&V- strategi har indflydelse på disse. Dvs. med fokus på de processer, hvor grøn beton adskiller sig fra den traditionelle beton både med hensyn til typen af proces men også i hyppigheden, hvormed den bliver udført (aktivitet U4.3). Drift og vedligehold.doc Side 4

7 2. Levetidsvurdering af grøn beton i aggressivt miljø 2.1 Forsøgsresultater fra BK4: Holdbarhed I Grøn Beton-projektet er der i foråret 2000 støbt et antal betoner. Disse er i forbindelse med den faglige aktivitet BK4 Holdbarhed blevet testet mht. chloridindtrængning carbonatisering frostbestandighed Resultaterne fremgår af tabel 1.1. Tabel 2.1: Prøvningsresultater. AR, A0, A1 og A3 er danske betoner, mens A5 og A6 er svenske betoner. Forkortelse AR A0 A1 A3 A5 A6 Beskrivelse referencebeton beton med beton med rapidcement betonslam Chloridmodstand (CTH-metoden) diff. koefficient, 28 d. diff. koeff., 3 mdr. diff. koefficient, 1 år Carbonatiseringsdybde efter 12 ugers eksponering (NT-BUILD 357) Afstandsfaktor (DS/EN ) Frostbestandighed (SS ) afskalning, 28 døgn afskalning, 56 døgn 7, m 2 /s 5, m 2 /s 2, m 2 /s 7, m 2 /s 3, m 2 /s 2, m 2 /s beton med højt flyveaskeindhold (40% af pulver) og rapidcement 6, m 2 /s 3, m 2 /s 1, m 2 /s beton med slamaske og rapidcement 4, m 2 /s 3, m 2 /s 1, m 2 /s 14, m 2 /s 11, m 2 /s 8, m 2 /s beton med stenmel 18, m 2 /s 13, m 2 /s 13, m 2 /s 13,7 mm 11,7 mm 15,7 mm 9,7 mm 4,3 mm 4,7 mm 0,13 mm 0,18 mm 0,33 mm 0,30 mm 0,17 mm 0,35 mm 0,01 kg/m 2 0,01 kg/m 2 0,36 kg/m 2 0,05 kg/m 2 0,00 kg/m 2 0,02 kg/m 2 0,01 kg/m 2 0,01 kg/m 2 0,88 kg/m 2 0,07 kg/m 2 0,01 kg/m 2 0,03 kg/m 2 Forsøgsresultaterne viser, at de danske, grønne betoner (A0, A1 og A3) har chloridmodstand og carbonatisering på niveau med referencebetonen. Dog har A1 en anelse bedre chloridmodstand, Drift og vedligehold.doc Side 5

8 men carbonatiserer til gengæld lidt hurtigere. De svenske betoner, A5 og A6 har dårligere chloridmodstand og mindre carbonatisering end referencebetonen. Dette skyldes dog ikke de grønne tiltag i form af betonslam og stenmel, men hovedsageligt forskellen i svensk og dansk praksis, idet hverken A5 eller A6 indeholder flyveaske og mikrosilica. Med hensyn til frostbestandighed viste alle betoner undtagen A1 god frostbestandighed, jf. bedømmelseskriterierne i SS Dette skyldes sandsynligvis den grove luftporestruktur (afstandsfaktor 0,33 mm). Der er i sommeren 2001 udført nye forsøg med A1, hvor luftporestrukturen er forbedret, hvilket gav følgende resultater: afstandsfaktor: 0,22 mm afskalning efter 28 d.: 0,24 kg/m 2 afskalning efter 56 d.: 0,34 kg/m 2 A1 med den forbedrede luftporestruktur har således også god frostbestandighed. 2.2 Vurdering Den generelle vurdering af de grønne betoners levetid er derfor, at det er muligt at fremstille grøn beton til aggressiv miljøklasse, der er mindst lige så holdbar som traditionel beton, hvis den opfylder de samme krav, der stilles til traditionel beton. A1 er den beton, der giver anledning til mindst CO 2 -belastning pr. m 3 beton, og det er denne betontype, der indgår i beregningerne i denne rapports kapitel 4: Miljø- og økonomisk screening af brosøjler. For betonsøjler udsat for saltsprøjt vurderes det, at det både for referencebetonen AR og den grønne beton A1 vil være chloridindtrængningen, der afgør søjlens levetid. Det vælges at regne med samme levetid for de to betontyper. Dette må formodes at være en konservativ antagelse, da A1 har en lavere chloriddiffusionskoefficient end AR. Drift og vedligehold.doc Side 6

9 3. Opstilling af D&V-katalog til betonbro 3.1 Indledning I dette afsnit er der udarbejdet et D&V-katalog til en betonbro, hvor D&V inkluderer både løbende drift og vedligehold (reparation/udskiftning). Derudover er der udført en teknisk, økonomisk og miljømæssig vurdering af disse D&V-foranstaltninger. Med teknisk vurdering menes først og fremmest en vurdering af levetiden af materialer og komponenter. Denne D&V-gennemgang (D&V-katalog) omfatter drift og vedligehold af en typisk in situ støbt betonbro (efterspændte kassedragerbroer) klassificeret i aggressiv miljøklasse, se tabel 2.1. Der forudsættes et forøget dæklag på armering i kantbjælken og mellemsøjlen, dvs. 50 mm. Tabel 2.1: Karakteristika af den valgte betonbro /P1/ Bygværksidentitet Brokarakteristika Bygværksbetegnelse OF af boulevard over motorvej Beliggenhed aggressivt miljø Opført år 1997 Bygværkets art 2-fags vejbærende kassedragerbro Længde 58,73 m Bredde 20,00 m Areal 1174 m² Det opførte D&V- katalog gælder i princippet for en betonbro støbt såvel i traditionel beton som i grøn beton, såfremt betonen er beregnet til aggressivt miljø, da der forudsættes, at grøn beton til aggressivt miljø er lige så holdbar som traditionel beton (se afsnit 1). Broens betonkonstruktioner er projekteret til en driftsperiode på 100 år. I driftsperiodens første 25 år vil betonkonstruktionerne være vedligeholdesfri bortset fra det almindelige vedligehold, der normalt knytter sig til drift af den pågældende konstruktion. Herefter kan det forventes, at der er behov for reparationer af mellemunderstøtninger og kantbjælker. Ved driftsperiodens udløb vil broen stadig være intakt forstået på den måde, at bæreevnen ikke vil være reduceret. Der vil i løbet af driftsperioden være behov for reparation og/eller udskiftning af: Fugtisolering og belægning Broautoværn Vejautoværn Overfladebehandling af betonoverflader Bløde fuger Stenfyldte fuger Betonbelægningssten Forudsætningen for at målsætningen med en driftsperiode på 100 år opfyldes, og at der skal forløbe 50 år før større reparationer af betonen skal foretages, er, at broen vedligeholdes i henhold til Vejdirektoratets D&V-forskrifter. Drift og vedligehold.doc Side 7

10 3.2 Drifts- og vedligeholdelsesgrundlag Drifts- og vedligeholdelsesgrundlaget er beskrevet i det følgende. Broen vedligeholdes iht. to niveauer: A: løbende driftsforanstaltninger B: langsigtet vedligeholdelse. For den valgte bro er der følgende konstruktionsdele (hovedmængder) med betydning for drift og vedligehold, se tabel 2.2 Tabel 2.2: Brodele med betydning for D&V for den valgte bro i tabel 2.1 /P1/ Betegnelse Enhed Eksempel Kantbjælker m Broafløb stk 8 Mellemunderstøtninger, betonoverflade synlig m² 115 Dilatationsfuge, stenfyldt fuge m 36 Fugtisolering, VD type IVa m² 1207 Belægning m² 1285 Slidlag, 40 mm AB m² 900 Bitumenfuger m 380 Broautoværn m 118 Vejautoværn m 550 Kantbjælker forudsættes at være overfladebehandlede på inder-, over- og ydersider. Mellemsøjler er overfladebehandlede over terræn. Drift og vedligehold.doc Side 8

11 3.3 Levetid, materialer og komponenter Levetid: Broen er projekteret til at opfylde følgende krav til levetid: 100 år for hovedkonstruktionen, hvoraf de første 50 år er vedligeholdsfri, bortset fra rengøring m.v. som anført i D&V-kataloget (tabel 2.4). Hovedkonstruktionen omfatter al betonarbejde. 25 år for fugtisoleringen på brodækket. Derefter skal den udskiftes. 25 år for brobelægning (ABM og ÅAB). 13 år for slidlag (AB). 25 år for varmeforzinkning (vfz) af broautoværn. 13 år for overfladebeskyttelse (maling) af broautoværn. 7 år for bløde og stenfyldte fuger. Vedligeholdes løbende. 13 år for overfladebehandling af kantbjælker og mellemsøjler. 25 år for søjler og kantbjælker. Derefter skal de repareres (søjler: de første 2 m over terræn). Materialer og komponenter: Broen er udført i in-situ støbt beton. Fugtisoleringen på broerne er som VD-type IVa; polymerbitumenplade og topmembran. Belægning: Drænlag mm ÅAB. Beskyttelseslag 50 mm ABM, type c. Slidlag på kørebane og i nødspor er 40 mm AB 11å. Der er udført stenfyldte dilatationsfuger ved broender. Der er udført inddækning langs kantbjælker med klemskinne og Sikasilfuge. Ved broafløb er der udført bitumenfuger. Broautoværnet er udført i varmgalvaniseret stål. Endvidere er dele af broautoværnet malet. Kantbjælker og mellemsøjler over terræn er overfladebehandlede (for eksempel monosilan-produkt, Conservado 70) 3.4 Vedligeholdsanvisning og intervaller Forudsætningen for, at hovedkonstruktionen overholder de stillede krav til levetid, fordrer, at det løbende vedligehold, udskiftninger og reparationer foretages. Nedenfor i tabel 2.3 er angivet det forventede behov for udskiftning og reparation udover de løbende driftsforanstaltninger. Forudsætning er at reparationen har samme levetid som oprindelig beton (dvs. 25 år). Drift og vedligehold.doc Side 9

12 Tabel 2.3: Forventede behov for udskiftning og reparation År Teknisk system Objekt efter opfø relse 7 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 13 Kantbjælker Mellemsøjler Slidlag Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn 19 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 25 Kantbjælker Mellemsøjler Fugtisolering inkl.drænlag Belægning Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn Vejautoværn 32 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 38 Kantbjælke Mellemsøjler Slidlag Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn 44 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 50 Kantbjælker Mellemsøjler Fugtisolering inkl. drænlag Belægning Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn Vejautoværn 57 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 63 Kantbjælker Mellemsøjler Slidlag Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn 69 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 75 Kantbjælker Mellemsøjler Fugtisolering inkl.drænlag Belægning Tiltag Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af beton Overfladebehandling, maling Reparation og overfladebehandling af beton Reparation og overfladebehandling af beton Overfladebehandling, vfz og maling Overfladebehandling, vfz Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af beton Overfladebehandling, maling Reparation og overfladebehandling af beton Reparation og overfladebehandling af beton Reparation/overfladebeh. vfz og maling Reparation/overfladebeh. vfz. Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af beton Overfladebehandling, maling Reparation og overfladebehandling af beton Reparation og overfladebehandling af beton Drift og vedligehold.doc Side 10

13 År efter opfø relse Teknisk system Objekt Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn Vejautoværn 82 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 88 Kantbjælke Mellemsøjler Slidlag Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn 94 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 100 Kantbjælker Mellemsøjler Fugtisolering inkl. drænlag Belægning Stenfyldte fuger Bitumenfuger Broautoværn Vejautoværn Tiltag Overfladebehandling, vfz og maling Overfladebehandling, vfz Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af beton Overfladebehandling, maling Reparation og overfladebehandling af beton Reparation og overfladebehandling af beton Drift og vedligehold.doc Side 11

14 3.5 D&V-katalog Løbende drift Betonbro Tabel 2.4: Sædvanlige driftsforanstaltninger Konstruktionselement Kantbjælker: (inder-, yder- og oversider) Løbende drifts foranstaltninger Spuling ophør Mellemunderstøtninger Rengøring/Spuling Hvert forår efter vintertjenestens ophør Broautoværn i stål Spuling Hvert forår efter vintertjenestens ophør Hyppighed Enhed Omkostninger Enhedspris (kr) Hvert forår efter vintertjenestens m 2 45 (0,3) m² 45 (0,3) m 50-1) Brobelægning Rengøring Månedligt m² 5-1) Elastiske fuger; bitumenfuger langs kantbjælker og kantsten Rengøring/efterfyldni ng 1/1-årligt eller efter behov m 100-1) Stenfyldte fuger Efterfyldning 1/1-årligt eller efter behov Broafløb i brodæk Oprensning/spuling ½-årligt eller efter behov Nedløbsbrønde ved Oprensning/spuling ½-årligt eller efter broender behov m ) stk stk CO 2 -emission Enhedsværdi (kg) Drift og vedligehold.doc Side 12

15 Konstruktionselement Løbende drifts foranstaltninger Brodræn ved ender Oprensning Årligt eller efter behov Dryprør Oprensning Årligt eller efter behov Graffiti Rengøring 1/2-årligt eller efter behov Hyppighed Enhed Omkostninger Enhedspris (kr) stk stk m CO 2 -emission Enhedsværdi (kg) November Langsigtet vedligehold - Betonbro Tabel 2.5: Sædvanlige vedligeholdsforanstaltninger Bitumenfuger 13 Kantbjælker Mellemsøjler Stenfyldte fuger Slidlag Bitumenfuger Broautoværn 19 Stenfyldte fuger Bitumenfuger 25 Overbygning Kantbjælker Kantbjælker Mellemsøjler Stenfyldte fuger Isolering og drænlag Overfladebehandling af beton Overfladebehandling af beton Overfladebehandling, maling Chlorid- og dæklagsmålingmåling Chlorid- og dæklagsmålingmåling Reparation og overfladebehandling Reparation og overfladebehandling 2) Overfladebehandling af beton m m² m² m m² m m m m - - m² m² m m² År Objekt Langsigtet vedligeholdelse 1) Enhed Omkostninger Enhedspris (kr/enhed) 7 Stenfyldte fuger m 1.900,- 250,- 240,- 175, ,- 600,- 250, , ,- 250, , ,- 5000,- 5000, , ,- CO 2 -emission Enhedsværdi (kg) - - (0.048) Drift og vedligehold.doc Side 13

16 År Objekt Langsigtet vedligeholdelse 1) Enhed Omkostninger Enhedspris (kr/enhed) Belægning Bitumenfuger Broautoværn Vejautoværn 1): uden omkostninger til eftersyn (garantieftersyn, generaleftersyn) 2): betonreparation på de første 2 meter over terræn -): der forefindes ikke data for de specifikke konstruktionsdele Overfladebehandling, omforzinkning Overfladebehandling, omforzinkning m² m m m 1.500,- 250, ,- 750,- CO 2 -emission Enhedsværdi (kg) Drift og vedligehold.doc Side 14

17 4. Opstilling af D&V-strategier for en betonbro med grønne betoner / grønne konstruktionstekniske løsninger 4.1 D&V-strategier I Grøn Beton projektet skal der i forbindelse med design af grønne betonbroer kortlægges forskellige D&V-strategier, som genspejler forskellige konstruktionsprincipper. Konstruktionsprincipperne bygger på forskellige konstruktive udformninger/konstruktionstekniske løsninger. Konstruktionsprincip Fremstilling D & V 1 Billig Dyr 2 Dyr Billig Principielt findes der to konstruktionsprincipper som adskiller sige med hensyn til fremstillings- og D&V-fasen: 1. Det første princip går ud fra, at der fremstilles en billig, mindre robust og mindre holdbar konstruktion, som kræver løbende, miljømæssig og økonomisk set omfattende D&V og som dermed kan karakteriseres som dyr D&V. 2. Princip 2 går ud fra, at der fremstilles en dyr, meget robust og holdbar konstruktion, som kræver mindre eller minimal D&V, som er mindre belastende for miljø og økonomi og som dermed karakteriseres som billig D&V. Efterfølgende skal der nævnes nogle eksempler som repræsenterer de forskellige konstruktionsprincipper: Et eksempel på det første princip (billig/dyr) er at designe en kantbjælke, hvor der spares på materialeforbrug til fremstilling, f.eks. besparelse af beton ved at reducere betondæklag. Ifølge det reducerede dæklag må der dog påregnes tidligere korrosion af stål pga. kloridbelastning og dermed hyppigere og mere bekostelig D&V i konstruktionens levetid. Alternativ designes lige fra starten en meget robust og dermed dyrere konstruktion, som næsten ikke kræver nogen drift og vedligehold (princip dyr/billig). I forbindelse med et brodæk kan der navnes forskellige muligheder. En mulighed ville være at støbe hele brodækket i CRC (Compact Reinforced Concrete) /A1/. CRC er en meget holdbar armeret beton, som man regner med vil kunne modstå den sædvanlige chloridbelastning i broens levetid, selv i tilfælde af at den sorte belægning og fugtisolering udelades. Til gengæld er fremstillingen af CRC meget dyrere i forhold til traditionel beton. Figur nr. 3.1 viser et eksempel på CRC-anvendelse ved altaner i husbyggeri /A2/. Drift og vedligehold.doc Side 15

18 Figur nr. 3.1: CRC-altaner som er meget slank (maksimal tykkelse 100 mm) og holdbar /A2/. Reparation af brodækket kan gøres billigere og mere miljøvenligt, hvis den traditionelle sorte belægning samt isolering udelades, som efterfølgende eksempel beviser. Belægning og fugtisolering af broen er såvel i opførelses- og i D&V-fasen miljømæssigt og økonomisk set meget belastende. Besparelse af bitumen og kunststofmateriale vil bevirke en billigere konstruktion med hensyn til anlægsudgiften i forhold til et traditionelt isolerende brodæk. Det viser det simple studie fra Kristoffersen og Hansen /K1/, hvor der er gennemført en nuværdiberegning af to forskellige strategier (A og B) til reparation af et eksisterende brodæk, se figur nr.3.2. Strategi A forudsætter, at broens betondæk fornyes, dog uden den traditionelle fugtisolering, så der køres direkte på betonbanen. Strategi B præsenterer en reparation med traditionel fugtisolering og asfaltslidlag. Som det ses i figur nr. 3.2, er der ca. 9% at spare ved at vælge en bro uden fugtisolering. Drift og vedligehold.doc Side 16

19 Figur nr.3.2: Nuværdiberegning af to strategier til reparation af brodæk /K1/ Nuværdi Strategi A (billig/dyr) Bro nr. : , UF af Skals Å; Brodæk = 133 m² -Bro uden fugtisolering. Der køres direkte på betonen. -Evt. revner i betonen injiceres. -Såfremt betonoverfladen bliver glat, ruhugges denne. -Når klorid når ind til OVERsidearmering, udstøbes nyt overbeton. Kalkulationsrente Arbejdets art 7% p.a. Beløb inkl. trafikantomk. År fra i dag Nyt brodæk uden fugtisolering (15000 kr/m²) Nuværdi kr. i dag Injektion af revner samt udgifter til vedligehold af fuger ved broender. Ruhugning af beton OS og evt. injektion af revner. Samt ekstraudgifter til fræsning af asfalt ved broender og vedligehold af fuger. Injektion af revner samt udgifter til vedligehold af fuger ved broender Nyt overbeton (3.500 kr./m²) Injektion af revner samt udgifter til vedligehold af fuger ved broender. Ruhugning af beton OS og evt. injektion af revner samt ekstraudgifter til fræsning af asfalt ved broender og vedligehold af fuger Strategi A i alt Drift og vedligehold.doc Side 17

20 Nuværdi Strategi B (dyr/billig) Bro nr.: , UF af Skals Å; Brodæk = 133 m² -Brodæk med fugtisolering -Nyt asfaltslidlag ca. hvert 15. år -Ny fugtisolering m.v. efter 50 år Kalkulationsrente Arbejdets art 7% p.a. Beløb inkl. trafikantomk. År fra i dag Nyt brodæk med fugtisolering ( kr./m²) Nyt slidlag (300 kr./m²) Nyt slidlag (300 kr./m²) Nyt slidlag (300 kr./m²) Omisolering og ny belægning (2.900 kr./m²) Nyt slidlag (300 kr./m²) Nyt slidlag (300 kr./m²) Strategi B i alt Strategi A i alt Diff. i kr Diff. i % 9,28% Nuværdi kr. i dag Fortsætter man med ideen med at undvære den sorte belægning lige fra starten samt isolering og forudsætter, at man kører direkte oven på betonen, så findes der to andre interessante konstrukionstekniske løsninger, som hver for sig medfører en bestemt D&V-indsats. Udlægning af en ekstra belægning af Densit oven på den normale konstruktionsbeton, som funger som offer - belægning vil være en løsning. Densit er meget mere holdbart overfor chlorider end normalbeton og har dermed en længere levetid (mindst år). Når Densit-laget alligevel trænger til en fornyelse efter en årerække, så skal den fjernes og erstattes med et nyt offerlag af Densit. En anden løsning, som følger samme princip vil være at bruge et ekstra offerlag af fiberbeton i stedet for Densit. Valg af rustfri armering i stedet for den traditionelle sorte armering er en anden mulighed for et konstruktionsprincip, hvor omkostningerne til opførelsen forhøjes, mens udgifterne i D&V-fasen minimeres i forhold til en traditionel betonkonstruktion, se figur nr Drift og vedligehold.doc Side 18

21 Figur nr. 3.3: Rustfri armering Tilsvarende principper kan opstilles for en brosøjle. En billig konstruktionsløsning med dyr D&V ville være en søjle fremstillet af grøn beton, som kræver de regulære D&V-foranstaltninger. En dyr konstruktionsløsning med billig D&V ville være en søjle fremstillet af grøn beton, som er omgivet (inddækket) af en rustfri stålkappe, en søjle armeret med rustfri stål, eller en søjle komplet opført i CRC. Alle 3 løsninger kræver næsten ingen vedligeholdelse i konstruktionens levetid. Tabel 3.1 viser forskellige konstruktionsprincipper og D&V-strategier for konstruktionsdelene brodæk, søjle og kantbjælke. De valgte levetider for de valgte konstruktionsdele samt reparationsfrekvenser skal betragtes som skøn, delvist baseret på erfaringer fra praksis. Drift og vedligehold.doc Side 19

22 Tabel 3.1: Oversigt over de forskellige konstruktionsprincipper og D&V-strategier (nogle udvalgte skal kvantificeres i forhold til energi- og ressourceforbrug samt økonomi). Brodel Betontype Konstruktionsprincip Antaget interval mellem reparation og udskiftning Brodæk Søjle Kantbjæl ke Grøn beton til aggressivt miljø Traditionel konstruktionsbeton med vandtæt membran + sort belægning I stedet for vandtæt membran + sort belægning, belægning af Densit ovenpå den traditionelle konstruktionsbeton I stedet for vandtæt membran + sort belægning, belægning af fiberbeton oven på den traditionelle konstruktionsbeton Hele konstruktionen i grøn beton uden supplerende beskyttelse, udeladelse af membran + sort belægning Hele konstruktionen i grøn beton samt rustfri armering, udeladelse af membran + sort belægning D&Vomfang 25 år omfattende min. 30 år min. 30 år begrænset begrænset 20 år omfattende > 75 år ingen Grøn beton til Hele konstruktionen i grøn beton 25 år omfattende aggressivt miljø Grøn beton samt ekstra CRCdæklag min. 50 år begrænset Grøn beton og rustfri > 75 år ingen betonarmering Grøn beton og rustfri stålkappe > 75 år ingen CRC Hele konstruktionen i CRC > 75 år ingen Grøn beton til Hele konstruktionen i grøn beton 25 år omfattende aggressivt miljø Hele konstruktionen i grøn beton > 75 år ingen samt rustfri armering Drift og vedligehold.doc Side 20

23 5. Miljø- og økonomisk screening af brosøjler 5.1 Oversigt I dette afsnit gennemføres en miljøscreening af nogle udvalgte konstruktionsprincipper til brosøjler, som er opført i tabel 3.1 (grå markerede rækker i tabel 3.1) dvs.: Søjle A i grøn beton (betontype A1) til aggressivt miljø Søjle B i grøn beton (betontype A1) og rustfri armering Søjle C i grøn beton (betontype A1) og rustfri inddækning samt Søjle R Referencesøjle i traditionel beton (beton A til aggressivt miljø iflg. DS 411). Betontype A1 er beton til aggressive miljøklasse hvor 40% af pulvermængden udgøres af flyveaske og cementen NRC som erstatning for SAC. Der forudsættes armeringskorrosion på grund af tøsalt som afgørende nedbrydningsproces. Referencesøjlen R ligner søjle A bortset fra, at den grønne betontype er blevet erstattet af en traditionel beton, der bruges i aggressive miljøer (lavalkalicement SAC). Se den udførlige information om betontyperne i /G1/. Art og omfang af D&V er ens for referencesøjlen R og grøn betonsøjle A, mens det antages, at søjle B og C ikke kræver nogen drift-og vedligeholdelse i hele levetiden (75 år). Data brugt ifm. denne screening står i Tabel 4.1. Formålet med screeningen er at finde ressourceforbrug og miljøbelastninger af traditionel beton/traditionel design i forhold til grøn beton/grøn design som opstå i løbet af hele levetiden. Dette inkluderer dermed de miljømæssigt mest kritiske D&V-faser. De udførte levetidsscreeninger angiver materialeforbrug (betonforbrug) og CO 2 -udslip fremkaldt i de forskellige faser af søjlernes levetid. For at kunne begrænse analysen til et minimum, omfatter miljøscreeningen kun de tilfælde, hvor de grønne betonsøjlers miljømæssige påvirkning adskiller fra den miljømæssige påvirkning fra traditionelle søjler (referencesøjle R), se bilag A. Miljøparametrene, hvad angår arbejdsmiljøet, er ikke inkluderet. De i tabel 4.1 valgte levetider for bygningsdele og komponenter samt reparationsfrekvenser for søjle R og A er baseret på dansk praksis. Dvs. at man antager, at søjlerne R og A skal repareres efter 25 år og igen efter 50 år, mens alle søjlerne bliver nedrevet efter 75 år. Betonreparationerne antages at begrænse sig til de første 2 m af søjlen over terræn (mere information se bilag A). For at få en fornemmelse af reparationsfrekvensens indflydelse på miljøet er screeninger for variant R og A gentaget under antagelse af, at den første og eneste reparation gennemføres først 50 år (nedrivning som før efter 75 år). Derudover bliver de finansielle forhold for de forskellige konstruktionsprincipper og de dermed forbundne D&V- foranstaltninger vurderet. Drift og vedligehold.doc Side 21

24 5.2 Beskrivelse af de udvalgte søjlevarianter Nedenfor vises inddata for de eksempler, for hvilke en miljømæssig og økonomisk screening er udført. Tabel 4.1 Miljø/økonomiscreeninger Søjler Konstruktionsprincip A B B Specifikationer Grøn beton Grøn beton Grøn beton Højde: 6 m Diameter : 74 cm Tentorstål Betondæklag: 50 mm 1) Tentorstål: ø 25 mm, 346 kg Opførelse: traditionel, in-situ støbning D&V: - Rengøring/spuling: hvert år - Overfladebehandling: hvert 13 år Reparation: efter 25 og 50 år Fjernelse (levetid): efter 75 år Højde: 6 m Diameter: 70 cm Betondæklag: 30 mm Rustfri stål Rustfrit stål: ø 25 mm, 346 kg Opførelse: traditionel, in-situ støbning D&V: - Rengøring/spuling: / Overfladebehandling: / - Reparation: / Fjernelse (levetid): efter 75 år Højde: 6 m Diameter : 70 cm Betondæklag: 30 mm Tentorstål Rustfri stålkappe Tentorstål: ø 25 mm, 346 kg Opførelse: Indækning med rustfri stålkappe som erstatter traditionel forskalling, in-situ støbning D&V: - Rengøring/Spuling: / Overfladebehandling: / Reparation: / Fjernelse (levetid): efter 75 år / Drift og vedligehold.doc Side 22

25 Betonrecept Grøn beton A1 Grøn beton A1 Grøn beton A1 Nye materialer til - Rustfrit stål Rustfri stålkappe opførelse ift. ikkegrøn konstruktion Proces- samt materialebesparelse til opførelse ift. ikkegrøn konstruktion - - Bortfald af etablering af traditionel træforskalling Mængder se inddata, bilag A Proces- samt materialebesparelser til D&V ift. ikke-grøn konstruktion 1) i henhold til VD praksis - Bortfald af rengøring/spuling samt reparation Mængder se inddata, bilag A Bortfald af rengøring/spuling samt reparation Mængder se inddata, bilag A Drift og vedligehold.doc Side 23

26 5.3 Resultat af miljøscreeninger Ved den miljømæssige screening er der primært fokuseret på CO 2 -emissionen, som et af miljømålene, idet de andre miljømål bedst lader sig vurdere mht. recepten for betonen, se rapport /G1/. CO 2 emission pr år ved en levetid på henholdsvis 50 og 75 år for de 3 søjler af grøn beton (A, B og C) og den traditionelle søjle (R) fremgår af tabel 4.2. Tabel 4.2: CO 2 -emmission pr år i kg for søjler Løsning R A B C CO 2 ved levetid 50 år CO 2 ved levetid 75 år Som det fremgår er de mest miljøvenlige løsninger mht. CO 2 -emmission løsning B (rustfri armering) og løsning C (rustfri stålkappe) ved samme levetid på alle løsninger. For at få er bedre overblik over, hvor følsom valget af løsning er overfor forskellige levetider, er der i figur 4.1 sammenlignet tilfældet, hvor kun løsning R har en levetid på 75 år, mens de tre øvrige løsninger har en levetid på kun 50 år Afhændelse Reparation Vedligehold Opførelse Forskalling Armering Beton 0 Ref. A B C Figur 4.1: CO 2 -emisison pr leveår ved 75 år for løsning R, og 50 år for løsning A, B og C. Oprindelse af CO 2 -emisison er angivet ( år) Som det fremgår er reference løsningen på trods af en længere levetid stadig mere miljøbelastende end de øvrige løsninger. Til sammenligning er der i figur 4.2 angivet CO 2- emission såfremt alle fire løsninger har samme lange levetid, dvs. 75 år. Drift og vedligehold.doc Side 24

27 Afhændelse Reparation Vedligehold Opførelse Forskalling Armering Beton 0 Ref. A B C Figur 4.2: CO 2 -emisison pr leveår ved 75 år for alle 4 løsninger. Oprindelse af CO 2 -emisison er angivet ( år) Som det fremgår er har CO 2 -emissionnerne noget forskellig oprindelse; men det er klart referencen der er den mest miljøbelastende, mens løsning B og C er ligeværdige. I forhold til de opsatte miljøbetingelser: 1. at undgå stoffer fra Miljøstyrelsens liste over uønskede stoffer 2. at sikre betonkvaliteten, så det fortsat er muligt at genanvende 95% af affaldet 3. at sikre spildevandskvaliteten fra produktion af beton, så det er muligt at genanvende spildevandet i beton i samme omfang, som det er muligt i dag 4. at undgå en forøgelse af udledninger af miljøbelastende stoffer i spildevandet 5. at undgå øgede støv og støjbelastninger ved produktion udstøbning og nedrivning af beton. er der de 4 løsninger ligeværdige bortset fra den femte betingelse (støv og støj), hvorfor der er fokuseret på denne. Idet mængden af støv og støj anses for at være omtrent ligefrem proportionalt med betonmængden, er der som vikarierende parameter indsat betonmængden. Den samlede betonmængde ved en levetid på henholdsvis 50 og 75 år er angivet i tabel 4.3 Tabel 4.3: Samlet betonmængde i kg Løsning R A B C Betonmængde ved levetid 50 år Betonmængde ved levetid 75 år Som det fremgår er løsning B og C mht. betonforbrug uafhængige af levetiden, og i alle tilfælde de mindst betonforbrugende løsninger, mens R og A er lige betonforbrugende. Drift og vedligehold.doc Side 25

28 5.4 Resultatet af økonomiske screeninger Det umiddelbare resultat for de forskellige varianter mht. til økonomisk besparelse eller merudgifter til opførelse, drift og vedligehold er givet i nedenstående tabel 4.4 for en levetid på 75 år. Tabellen viser kun, hvor variant B og C adskiller sig fra de øvrige, R og A. Da det antages at materialepriser (beton, stål), andre anlægsudgifter samt D&V-udgifter er ens for variant R og A, adskiller begge disse varianter sig ikke fra hinanden (dermed er variant A ikke opført i tabel 4.4). Tabel 4.5 viser resultatet af en nutidsværdiberegning med forskellige diskonteringsrater for samme eksempel. Tabel 4.4: Besparelse og meromkostninger af grøn betonsøjle variant B og C i forhold til variant R eller A for hele levetiden på 75 år (diskonteringsrate: 0%) Variant Søjle B Søjle C Besparelse (-) ifølge reduceret betondæklag ifølge. udeladelse traditionel forskalling ingen rengøring/spuling (hvert år) ingen overfladebehandling (hvert 13 år) ingen betonreparation (hvert 25 år) ,- DKK ,- DK ,- DKK ,- DKK ,- DKK ,- DKK ,- DKK ,- DKK ,- DKK Meromkostninger (+) Rustfri stål i forhold til tentorstål Rustfri stålkappe i forhold til tentorstål ,-DKK ,- DKK Sum Besparelse ,- DKK ,- DKK Drift og vedligehold.doc Side 26

29 Tabel 4.5: Resultat af nutidsværdiberegning for eksemplet Variant Søjle B Søjle C Diskonteringsrate 0% 2% 4% 7% 0% 2% 4% 7% Besparelse (DKK) Reduceret dæklag Udeladelse af traditionel forskalling Ingen rengøring/spuling (hvert år) Ingen overfladebehandling (hvert år) Ingen betonreparation (hvert 25. år) Meromkostninger (DKK) Rustfri stål i forhold til tentorstål Rustfri stålkappe i forhold til tentorstål Sum Besparelse (DKK) Drift og vedligehold.doc Side 27

30 6. Konklusion November 2001 Selv om gennemførte screeninger (miljø og økonomisk) af forskellige søjlevarianter er meget simplificerede, viser resultaterne klart en tendens til at en grøn betonkonstruktion kan være miljømæssigt konkurrencedygtig såvel med hensyn til opførelse og D&V, og afhængig af den valgte diskonteringsrate kan den også være økonomisk konkurrencedygtig. Drift og vedligehold.doc Side 28

31 7. Referencer November 2001 [A1] Aarup, B.: Fiber Reinforced High Performance Concrete for Precast Applications. [A2] Aarup, B.: Markedsføring af CRC forstærkes. Trekanten 1, 1999 [G1] Grøn Beton Rapport, Resultatoversigt, Stor Pakke, Marts 2001 [K1] Kristoffersen, E., Hansen, H.J.: Betonbro uden fugtisolering og belægning, Dansk Vejtidsskrift 5, 2001 [P1] Projekt Amager, Entreprise 435, Broer Ørestad. Drifts- og vedligeholdsmanual. A/S Øresundsforbindelsen. Sept Drift og vedligehold.doc Side 29

32 Bilag A November 2001 Inddata for de 3 konstruktionsprincipper: Konstruktionsprincip A: Nye materialer/materialeændringer: Betonforhøjelse i forhold til B + C: 0,13 m 3 (relevant for opførelse + deponering) Konstruktionsprincip B: Nye materialer/materialeændringer: Rustfrit stål: AISI 304 (armeringsmængde: 150 kg/m3 x π x 0,70 2 x 6 /4 = 346 kg) (plus materialer til procesændringer, se nedunder) Procesændringer (besparelser): 1. Rengøring/Spuling med højtryksspuling (kold vand): hvert forår efter vintertjenestens ophør (hele søjlen): Mængde: overflade: π x 0,74/2 x (0,74 + 2x 6,0) = 14,8 m² 2. Overfladebehandling hvert 13. år (hele søjlen) (for eksempel: Monosilan-produkt, Conservado 70 (0,31 liter/m², 2 gang), fra Sika-Beton) Mængde: 9 liter 3. Reparation hvert 25 år (de første 2 m af søjlen over terræn): 3.1 Behugning af beton med tryklufthammer op til 10 mm bag armering (i alt = = 85 mm) Betonmængde som skal fjernes: 0,35 m Sandblæsning af armeringsstål Stålmængde som skal renses: 130 kg 3.3 Sprøjtestøbning af grøn beton Betonmængde: 0,35 m Flisemørtel (for eksempel: Sikatop 120, 5 tyk mm lag) Mængde: 0.03 m 3 Konstruktionsprincip C: Nye materialer/materialeændringer: Rustfri stålkappe: 2 mm tyk. Areal: π x 0,70/2 x (0,70 + 2x 6,0) = 14 m 2 (plus materialer til procesændringer, se nedunder) Procesændringer (besparelser): Etablering af traditionel træforskalling: Træforskalling: Brædderne skal være smigskårne (75 mm brede, 30 mm tyk) Total træ areal: ca.: 15 m² Der antages, at både rustfri stål og tentorstål kan genanvendes. Drift og vedligehold.doc Side 30

33 Regnearkene Miljøscreening Løsning A frekvens Dens kg CO2 emission pr 50 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 13,12 Beton, recept A1 1 kg , ,15 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 0 kg , , ,37 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,39 218,74 Rengøring/spuling Trykrensning 50 m2 14,80 0,3 222,00 vand 50 kg 538,00 0, ,11 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 3,8 l 9,00 0,08 2,77 Reparation Behugning 1 kg 775,05 0, ,42 Transport 50 km i alt. 1 tkm 775,05 0,089 3,45 sandblæsning 1 kg 130,00 0, ,32 sprøjtestøbning 1 kg 775,05 1, ,54 flisemørtel 1 m ,03 2, , ,24 Nedrivning, beton 1 kg ,02 117,93 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 26,24 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 144,17 Samlet CO2 udslip kg 7182,53 CO2 udslip pr leveår 50 kg 143,65 Beton i opførelse kg 5897 Beton i vedligehold kg 775 Samlet betonmængde kg 6672 C02 emission i alt pr år Beton ,4 Armering 353 7,1 Forskallin 55 1,1 opførelse 177 3,5 Vedligehold 235 4,7 Reparation ,0 afhhændelse 144 2,9 i alt ,7 Drift og vedligehold.doc Side 31

34 Løsning B frekvens Dens kg CO2 emission pr 50 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 11,72 Beton, recept A1 1 kg , ,92 tentor stål, armering 0 kg 346 1,02 0,00 rustfrit stål, armering 1 kg , ,86 Rustfri stålkappe 0 kg , , ,49 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,90 201,25 Rengøring/spuling Trykrensning 0 m2 14,80 0,3 0,00 vand 0 kg 538,00 0, ,00 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 0,0 l 9,00 0,08 0,00 Reparation Behugning 0 kg 568,72 0, ,00 Transport 50 km i alt. 0 tkm 568,72 0,089 0,00 sandblæsning 0 kg 130,00 0, ,00 sprøjtestøbning 0 kg 568,72 1, ,00 flisemørtel 0 m ,03 2, ,00 0,00 Nedrivning, beton 1 kg ,02 105,31 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 23,43 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 128,74 Samlet CO2 udslip kg 6604,49 CO2 udslip pr leveår 50 kg 132,09 Beton i opførelse kg 5266 Beton i vedligehold kg 0 Samlet betonmængde kg 5266 C02 emission i alt pr år Beton ,0 Armering ,3 Forskallin 55 1,1 opførelse 158 3,2 Vedligehold - 0,0 Reparation - 0,0 afhhændelse 129 2,6 i alt ,1 Drift og vedligehold.doc Side 32

35 Løsning C frekvens Dens kg CO2 emission pr 50 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 11,72 Beton, recept A1 1 kg , ,92 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 1 kg , , ,05 Træ, bearbejdet (forskalling) 0 kg ,246 0,00 Opførelse 1 kg , ,90 145,90 Rengøring/spuling Trykrensning 0 m2 14,80 0,3 0,00 vand 0 kg 538,00 0, ,00 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 0,0 l 9,00 0,08 0,00 Reparation Behugning 0 kg 568,72 0, ,00 Transport 50 km i alt. 0 tkm 568,72 0,089 0,00 sandblæsning 0 kg 130,00 0, ,00 sprøjtestøbning 0 kg 568,72 1, ,00 flisemørtel 0 m ,03 2, ,00 0,00 Nedrivning, beton 1 kg ,02 105,31 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 23,43 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 128,74 Samlet CO2 udslip kg 6134,70 CO2 udslip pr leveår 50 kg 122,69 Beton i opførelse kg 5266 Beton i vedligehold kg 0 Samlet betonmængde kg 5266 C02 emission i alt pr år Beton ,0 Armering 353 7,1 Forskallin ,9 opførelse 158 3,2 Vedligehold - 0,0 Reparation - 0,0 afhhændelse 129 2,6 i alt ,7 Drift og vedligehold.doc Side 33

36 Ref løsning frekvens Dens kg CO2 emission pr 50 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 13,12 Beton, recept R 1 kg , ,06 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 0 kg , ,00 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,39 Rengøring/spuling Trykrensning 50 m2 14,80 0,3 222,00 vand 50 kg 538,00 0, ,11 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 3,8 l 9,00 0,08 2,77 0,048 Reparation Behugning 1 kg 775,05 0, ,42 Transport 50 km i alt. 1 tkm 775,05 0,089 3,45 sandblæsning 1 kg 130,00 0, ,32 sprøjtestøbning 1 kg 775,05 2, ,33 flisemørtel 1 m ,03 2, ,62 Nedrivning, beton 1 kg ,02 117,93 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 26,24 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 Samlet CO2 udslip kg 14067,23 CO2 udslip pr leveår 50 kg 281,34 Beton i opførelse kg 5897 Beton i vedligehold kg 775 Samlet betonmængde kg 6672 C02 emission i alt pr år Beton ,1 Armering 353 7,1 Forskallin 55 1,1 opførelse 177 3,5 Vedligehold 235 4,7 Reparation ,0 afhhændelse 144 2,9 i alt ,3 Drift og vedligehold.doc Side 34

37 Løsning A frekvens Dens kg CO2 emission pr 75 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 13,12 Beton, recept A1 1 kg , ,15 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 0 kg , , ,37 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,39 218,74 Rengøring/spuling Trykrensning 75 m2 14,80 0,3 333,00 vand 75 kg 538,00 0, ,17 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 5,8 l 9,00 0,08 4,15 Reparation Behugning 2 kg 775,05 0, ,84 Transport 50 km i alt. 2 tkm 775,05 0,089 6,90 sandblæsning 2 kg 130,00 0, ,64 sprøjtestøbning 2 kg 775,05 1, ,09 flisemørtel 2 m ,03 2, , ,03 Nedrivning, beton 1 kg ,02 117,93 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 26,24 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 144,17 Samlet CO2 udslip kg 8648,32 CO2 udslip pr leveår 75 kg 115,31 Beton i opførelse kg 5897 Beton i vedligehold kg 1550 Samlet betonmængde kg 7447 C02 emission i alt pr år Beton ,9 Armering 353 4,7 Forskallin 55 0,7 opførelse 177 2,4 Vedligehold 352 4,7 Reparation ,0 afhhændelse 144 1,9 i alt ,3 Drift og vedligehold.doc Side 35

38 Løsning B frekvens Dens kg CO2 emission pr 75 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 11,72 Beton, recept A1 1 kg , ,92 tentor stål, armering 0 kg 346 1,02 0,00 rustfrit stål, armering 1 kg , ,86 Rustfri stålkappe 0 kg , , ,49 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,90 201,25 Rengøring/spuling Trykrensning 0 m2 14,80 0,3 0,00 vand 0 kg 538,00 0, ,00 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 0,0 l 9,00 0,08 0,00 Reparation Behugning 0 kg 568,72 0, ,00 Transport 50 km i alt. 0 tkm 568,72 0,089 0,00 sandblæsning 0 kg 130,00 0, ,00 sprøjtestøbning 0 kg 568,72 1, ,00 flisemørtel 0 m ,03 2, ,00 0,00 Nedrivning, beton 1 kg ,02 105,31 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 23,43 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 128,74 Samlet CO2 udslip kg 6604,49 CO2 udslip pr leveår 75 kg 88,06 Beton i opførelse kg 5266 Beton i vedligehold kg 0 Samlet betonmængde kg 5266 C02 emission i alt pr år Beton ,0 Armering ,5 Forskallin 55 0,7 opførelse 158 2,1 Vedligehold - 0,0 Reparation - 0,0 afhhændelse 129 1,7 i alt ,1 Drift og vedligehold.doc Side 36

39 Løsning C frekvens Dens kg CO2 emission pr 75 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 11,72 Beton, recept A1 1 kg , ,92 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 1 kg , , ,05 Træ, bearbejdet (forskalling) 0 kg ,246 0,00 Opførelse 1 kg , ,90 145,90 Rengøring/spuling Trykrensning 0 m2 14,80 0,3 0,00 vand 0 kg 538,00 0, ,00 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 0,0 l 9,00 0,08 0,00 Reparation Behugning 0 kg 568,72 0, ,00 Transport 50 km i alt. 0 tkm 568,72 0,089 0,00 sandblæsning 0 kg 130,00 0, ,00 sprøjtestøbning 0 kg 568,72 1, ,00 flisemørtel 0 m ,03 2, ,00 0,00 Nedrivning, beton 1 kg ,02 105,31 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 23,43 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 128,74 Samlet CO2 udslip kg 6134,70 CO2 udslip pr leveår 75 kg 81,80 Beton i opførelse kg 5266 Beton i vedligehold kg 0 Samlet betonmængde kg 5266 C02 emission i alt pr år Beton ,0 Armering 353 4,7 Forskalling ,3 opførelse 158 2,1 Vedligehold - 0,0 Reparation - 0,0 afhændelse 129 1,7 i alt ,8 Drift og vedligehold.doc Side 37

40 Ref løsning frekvens Dens kg CO2 emission pr 75 år enhed Mængde CO2/enhed Transport beton, 25 km 1 tkm 0,089 13,12 Beton, recept R 1 kg , ,06 tentor stål, armering 1 kg 346 1,02 353,11 rustfrit stål, armering 0 kg , ,00 Rustfri stålkappe 0 kg , , ,29 Træ, bearbejdet (forskalling) 1 kg ,246 55,35 Opførelse 1 kg , ,39 218,74 Rengøring/spuling Trykrensning 75 m2 14,80 0,3 333,00 vand 75 kg 538,00 0, ,17 Overfladebehandling Monosilan-produkt, sika 5,8 l 9,00 0,08 4,15 Reparation Behugning 2 kg 775,05 0, ,84 Transport 50 km i alt. 2 tkm 775,05 0,089 6,90 sandblæsning 2 kg 130,00 0, ,64 sprøjtestøbning 2 kg 775,05 2, ,66 flisemørtel 2 m ,03 2, , ,61 Nedrivning, beton 1 kg ,02 117,93 Transport 50 km i alt. 1 tkm ,089 26,24 Bortskaffelse rustfrit stål 0 0 0,00 144,17 Samlet CO2 udslip kg 16332,81 CO2 udslip pr leveår 75 kg 217,77 Beton i opførelse kg 5897 Beton i vedligehold kg 1550 Samlet betonmængde kg 7447 C02 emission i alt pr år Beton ,1 Armering 353 4,7 Forskallin 55 0,7 opførelse 177 2,4 Vedligehold 352 4,7 Reparation ,3 afhhændelse 144 1,9 i alt ,8 Drift og vedligehold.doc Side 38

CENTER FOR GRØN BETON MILJØSCREENING AF BETONBRO. Karsten Tølløse. center for ressourcebesparende betonkonstruktioner

CENTER FOR GRØN BETON MILJØSCREENING AF BETONBRO. Karsten Tølløse. center for ressourcebesparende betonkonstruktioner CENTER FOR GRØN BETON CENTER FOR GRØN BETON center for ressourcebesparende betonkonstruktioner Karsten Tølløse Teknologisk Institut December 02 center for ressourcebesparende betonkonstruktioner MILJØSCREENING

Læs mere

Center for Grøn Beton

Center for Grøn Beton Center for Grøn Beton Miljøscreening af betonbro Udført af: Karsten Tølløse Teknologisk Institut, Beton, december 2002 Titel: Udført af: Miljøscreening af betonbro Karsten Tølløse Dato: December 2002 ISBN:

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW112 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODHN106 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Beton er miljøvenligt på mange måder

Beton er miljøvenligt på mange måder Beton er miljøvenligt på mange måder Beton i DK Færdigblandet Betonelementer Huldæk Letbetonelement er Betonvarer Murermester ca. 2 tons beton per indbygger per år 2,5-5% af al CO 2 -emission kommer fra

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton

Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Miljøpåvirkninger og renere teknologi for beton Many are fed up with artificial suburbs in concrete and steel and would rather live in another form of urban environment. Wood is one of the few truly sustainable

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen Teknologisk Institut, Beton Oversigt Agenda Beton Grøn beton Bæredygtighed Bæredygtig beton Oversigt Beton Danmark 8,0 mio. tons - eller 3,5 mio. m 3

Læs mere

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED

FUGTISOLERING AF BETONBROER MED REBET 2010 - STOCKHOLM FUGTISOLERING AF BETONBROER MED BITUMENPLADER. DANSKE ERFARINGER MED LEVETIDER OG REPARATION ULRIK SLOTH ANDERSEN (ULSA@RAMBOLL.DK) RAMBØLL DANMARK. BROVEDLIGEHOLD. AGENDA A. Lidt

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Center for Grøn Beton

Center for Grøn Beton Center for Grøn Beton Beton med stenmel Udført af: Marianne Tange Hasholt Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut, Beton, december 2002 Titel: Udført af: Beton med stenmel Marianne Tange Hasholt Dorthe Mathiesen

Læs mere

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll

Beton og bæredygtighed. Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Beton og bæredygtighed Gitte Normann Munch-Petersen / Claus V Nielsen Teknologisk Institut, Beton / Rambøll Betonworkshop 27. oktober 2017 Oversigt Agenda Beton og miljøpåvirkninger Grøn beton Bæredygtighed

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW110 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015

Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer. Poul Linneberg, COWI 24 MARTS 2015 DANSK BRODAG, 2015 Dansk Brodag, 2015 Kost-effektiv sammenligning af præfab og in situ støbte broer Poul Linneberg, COWI 1 Agenda 1. Præfab vs. in situ støbte broer 2. Værktøjer til levetidsomkostninger (LCC) og livscyklusanalyser

Læs mere

Proportionering af beton. København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen

Proportionering af beton. København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen Proportionering af beton København 24. februar 2016 v/ Gitte Normann Munch-Petersen Hvad er beton? Beton består af tilslagsmaterialer Og et bindemiddel (to-komponent lim) + 3 Hvad er beton? 15-20 % vand

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag!

ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! ER DET MULIGT? Op til 800 m kantsten produceret og indbygget på én dag! FOR OS ER DET! Læs videre og se, hvordan... LØSNINGEN SR-Gruppen og glideformsstøbning in situ. Vi støber og indbygger i én arbejdsgang:

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYG-AV) Entreprise: AV-SD-2 entreprisekontrakt SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) September 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVSD2 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 AVSD

Læs mere

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn

Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Bilag Bilag til manual 4, Vedligehold og løbende eftersyn Sidst revideret 2005-07-06: Bilag 8 A (produktkatalog, fælles liste) taget ud og erstattet med henvisning til separat udskrift. DANBRO 2.0 4. Vedligehold

Læs mere

Betonreparationsdagen Reparation og forstærkning af betonbroer. Ulrik Sloth Andersen

Betonreparationsdagen Reparation og forstærkning af betonbroer. Ulrik Sloth Andersen Betonreparationsdagen Reparation og af betonbroer Ulrik Sloth Andersen (ulsa@ramboll.dk) Reparation og af broer. Disposition A. B. C. Sammenstøbning af konstruktioner, hvordan reduceres revnevidder i nystøbte

Læs mere

Bilag 5.A Klorid - RTC

Bilag 5.A Klorid - RTC Bygværk 70-0-171 OF af H-vej 77, Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Bilag 5.A Klorid - RTC 1. Kloridmålinger Der er lavet i alt 21 kloridprofiler. Seks af profilerne er taget

Læs mere

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand

Holdbarhed af CRC. Belastede bjælker i saltvand Holdbarhed af CRC Matricen i CRC er ekstremt tæt og har stort set ikke nogen kapillarporøsitet - kun gelporer - og derfor er permeabiliteten meget lav. Det betyder at CRC er meget bestandigt overfor påvirkninger

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D.

Rette valg af beton til anlægskonstruktioner. Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Rette valg af beton til anlægskonstruktioner Erik Pram Nielsen Teknisk Konsulent, M.Sc., Ph.D. Historien bag nutidens anlægscementer 2 Dania Import. klinker Alssundcement Storebæltvariant Storebæltvariant

Læs mere

VVM HERNING - HOLSTEBRO

VVM HERNING - HOLSTEBRO Til Vejdirektoratet Dokumenttype Grundlagsrapport VVM Dato Marts 2012 VVM HERNING - HOLSTEBRO BYGVÆRKER NORD FOR HERNING RUTE 18 (LØSNINGSFORSLAG A) BYGVÆRKER HERNING N (FORSLAG A) 1-1 Revision 1 Dato

Læs mere

Baggrunden for fremtidens betonkrav

Baggrunden for fremtidens betonkrav Baggrunden for fremtidens betonkrav Dansk Betondag 22. september 2016 v/ Christian Munch-Petersen Formand for S 328 Kort præsentation DTU, Bygge & Anlæg 1976 1976-1988 hos Rambøll 1988-1991 Storebæltsbeton

Læs mere

Standarder for betonreparationer, status og fremtiden

Standarder for betonreparationer, status og fremtiden Standarder for betonreparationer, status og fremtiden ved Arne Damgård Jensen Teknologisk Institut, Beton 1 Arne Damgård Jensen Indhold 1. Hvad er sket, hvad sker nu og i fremefter? 2. REPTON status 3.

Læs mere

Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton

Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton Værktøjer til beregning af chloridindtrængning i beton Søren L. Poulsen, konsulent, Teknologisk Institut, Beton IDA temaaften på Navitas: Tunneller, alternativ armering og chloridindtrængning i beton,

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

Compact Reinforced Composite

Compact Reinforced Composite Compact Reinforced Composite CRC er betegnelsen for en fiberarmeret højstyrkebeton typisk med styrker i intervallet 150-400 MPa udviklet af Aalborg Portland, der nu markedsføres og sælges af CRC Technology.

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) ENTREPRISEKONTRAKT SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Bygværker (BYG) SEPTEMBER 2013 VEDLIGEHOLD AF ALMINDELIGE BYGVÆRKER (BYGAV) Entreprise: AVODVIW121 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold.

KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Konstruktion 2. 3 Undersøgelser 2. 4 Bæreevne 3. 5 Vedligehold. AARHUS KOMMUNE KULKRANSSPORET TILSTAND OG BÆREEVNE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1 2 Konstruktion 2 3 Undersøgelser

Læs mere

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder...

ARBEJDSMILJØPLAN. Indholdsfortegnelse. 1. Arbejdsmiljøplanen... 2. 2. Grundlag... 2. 3. Arbejdsmiljømål... 2. 4. Indsatsområder... DOKUMENTNR. UDARBEJDET ENHED A021725-101-300 Udarbejdet Kontrol Godkendelse TNJ ALAL AEN/HLJ Driftsområdet/Vedligeholdelsesområdet ETAPE Arbejdsmiljø i projekteringsfaserne Bropakke VIW-23 Bro 03-0-110.00

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG

Albertslund Kommune og HOFOR. Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens boldværk ANLÆGSGENNEMGANG Albertslund Kommune og HOFOR Tilstandsvurdering af Kanalens bolværk ANLÆGSGENNEMGANG Rekvirent Albertslund Kommune

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN

DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN DRIFT- & VEDLIGEHOLDSPLAN Støvring Gymnasium Mastrupvej 77 9530 Støvring Udarbejdet af: Morten R. Pedersen Dato: 28.03.2011 Version: 001 Projekt nr.: 5714-003 DRIFT- OG VEDLIGEHOLDSRAPPORT FOR STØVRING

Læs mere

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer:

CO 2 footprint. Hvor adskiller Connovate s betonbyggesystem sig fra traditionelle betonbyggesystemer: CO 2 footprint Indledning Det er denne rapports formål at sammenligne Connovate s beton modul system, med et traditionelt beton byggesystem, og deres miljømæssige belastning, med fokus på CO 2. Hvor adskiller

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012

29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 29. november 2011 GENERELT TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Entreprise Bygværksarbejder 2012 1 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG (TAG) Generelt TAG angiver generelle forudsætninger for fastsættelse af

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner

1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner 1 1504-serien af standarder for reparation og beskyttelse af betonkonstruktioner Et nyt sæt af DS/EN-standarder der træder i kraft i de kommende år 1 Comité Européen de Normalisation (CEN) På sigt vil

Læs mere

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia

Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn. Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Akademiingeniør, GFS Jyll&Fyn Banedanmark, (Teknisk Drift) Broer & Konstruktioner Lumbyesvej 34 DK-7000 Fredericia Mobil: 2612 0722 Telefon: 8227 2567 Lokal: 39 567 Fax: 8227 2025 E-mail: kvc@bane.dk Brogruppens

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012

Elementbeskrivelser: Autoværn Faggruppen for Kantpæle, Autoværn,Tavler og Hegn UDBUD 2012 AV01 STÅLAUTOVÆRN Autoværn har primært til formål at begrænse personskader ved at opfange, nedbremse eller afvise køretøjer, som utilsigtet kommer uden for kørebanen. Stålautoværn, hvor autoværnsbjælker

Læs mere

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner

CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner CRC fiberarmeret højstyrkebeton til bærende konstruktioner Af direktør Bendt Aarup, CRC Technology ApS CRC en forkortelse for Compact Reinforced Composite er en fiberarmeret højstyrkebeton, der i stigende

Læs mere

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro

Generaleftersyn - Generaleftersynsrapport 1015192-0-337.00 VB 337 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Side Generaleftersyn Generaleftersynsrapport 0.0.0 05907.00 VB 7 Gangtunnel u. Nørrebrogade v. Dr. Louises bro Primær passage Passagebestyrer Side Kmm Byg.lbnr. 0590 0 København Kommune 7.00 Øvrige passager

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

Holdbarhed af stålfiberarmeret beton

Holdbarhed af stålfiberarmeret beton Holdbarhed af stålfiberarmeret beton Anders Solgaard, COWI A/S 1 Introduktion Anders Ole Stubbe Solgaard Civilingeniør (Bygning) In-Plane Shear Test of Fibre Reinforced Concrete Panels PhD Studerende (COWI

Læs mere

GRØN BETON GRØN BETON

GRØN BETON GRØN BETON CENTER FOR GRØN BETON CENTER FOR GRØN BETON center for ressourcebesparende betonkonstruktioner Marianne Tange Hasholt Anette Berrig Dorthe Mathiesen Teknologisk Institut December 2002 center for ressourcebesparende

Læs mere

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris

Antal Bygvær ker. I alt Pris. Mængde Pr. år. Navn. Arbejde. Enhed. Enh.pris Vejdirektoratet - Samlet vedligeholdsudbud 2013 Broteknisk Vedligehold BTV-OD Side 1 af 6 Arbejde Navn Mængde Pr. år Enhed Antal Bygvær ker Enh.pris I alt Pris 53.02.02 Fejning, rengøring med skovl og

Læs mere

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde

SIGNATURER: Side 1. : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hul i beton. : Udsparing, dybde angivet. : Udsparing, d angiver dybde Side 1 SIGNATURER: : Beton in-situ, eller elementer (snitkontur) : Hård isolering (vandfast) : Blød isolering : Hul i beton : Udsparing, dybde angivet : Støbeskel : Understøbning/udstøbning : Hul, ø angiver

Læs mere

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60

m2 50 time 250 time 800 time 800 time 60 Vedligehold af almindelige bygværker - Entreprise HN-101 1 af 51 Reg. nr. 10348 0000014-0-085.00 Hovedpost Bredde: 16,8 m Længde: 32,5 m Areal: 546 m² OF af K-VEJ 494, Kongelysvej Entreprise HN-101.1 Kontrakt

Læs mere

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan?

Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 SCC Hvornår og hvordan? Informationsdag 29. August 2007 Hvorfor SCC frem for traditionel beton? Arbejdsmiljø, pris og produktivitet Lars Gredsted, MT Højgaard a/s 1 Formålet

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner

Teknisk Drift, Broer & Konstruktioner. Potentialudligning af broer og konstruktioner Teknisk Meddelelse Nr. 67 / 06.11.2014 Potentialudligning af broer og konstruktioner Denne meddelelse indeholder reglerne for hvorledes nye og eksisterende broer og konstruktioner skal potentialudlignes.

Læs mere

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen

WHITErapport resumé. Kalk- og Teglværksforeningen Kalk- og Teglværksforeningen White arkitekter har i efteråret 2008 for Tegel Information i Sverige udarbejdet en rapport, der viser levetidsomkostninger for en række forskellige vægkonstruktioner. Rapporten

Læs mere

Notat vedr. Indlejret energi

Notat vedr. Indlejret energi Notat vedr. Indlejret energi......... 17.059 - Dansk Beton den 25. oktober 2017 Indledende bemærkninger er blevet bestilt af Dansk Beton til at lave en sammenligning af CO2 udledningen for råhuset til

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation Dokument: Dokument 2 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å

Rødovre Kommune. Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10. Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å Rødovre Kommune Særeftersynsrapport Bro nr. 9 og 10 Viemosevej UF. af sti ved Harrestrup Å Uf. af Harrestrup Å Udarbejdet af : Broconsult Tlf. 46 32 22 55 Tlf. 97 21 02 77 Sags nr. : 175.03 Revision :

Læs mere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere

Praktisk design. Per Goltermann. Det er ikke pensum men rart at vide senere Praktisk design Per Goltermann Det er ikke pensum men rart at vide senere Lektionens indhold 1. STATUS: Hvad har vi lært? 2. Hvad mangler vi? 3. Klassisk projekteringsforløb 4. Overordnet statisk system

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Implementering af Eurocode 2 i Danmark

Implementering af Eurocode 2 i Danmark Implementering af Eurocode 2 i Danmark Bjarne Chr. Jensen ingeniørdocent, lic. techn. Syddansk Universitet Eurocode 2: Betonkonstruktioner Del 1-1: 1 1: Generelle regler samt regler for bygningskonstruktioner

Læs mere

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde

Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Beregningssoftware til vurdering af CO2 emission ved vejarbejde Martin Korsgaard Civilingeniør Colas Danmark A/S mko@colas.dk Indledning I en tid hvor der i høj grad er fokus på menneskeskabte klimaforandringer,

Læs mere

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner

Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 20 SEPTEMEBER 2012 Selvkompakterende beton med stålfibre til brokonstruktioner 1 DANSK BETONDAG 2012 Anders Nybroe, MT Højgaard A/S Thomas Kasper, COWI A/S Indhold Stålfiberbeton-konsortiet Demoprojekt

Læs mere

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering

Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Bæreevne ved udskiftning af beton og armering Poul Linneberg Chief Specialist Operation and Maintenance & Steel 1 FEBRUAR 2016 Agenda Faser i reparationsprojektet og anvendelse af DS/EN 1504-serien Oversigt

Læs mere

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune..

Udfyld nedenstående Anmeldeskema for bygge- og anlægsaffald, og indsend det til Aabenraa Kommune.. Anmeldelse af byggeaffald Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes, hvis byggearbejdet vil medføre mere end 1 tons affald, eller hvis renoveringen eller nedrivningen berører en bygning eller et anlæg på et

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

»Styring af SKT-revner i beton. Dansk Betonforening Horsens 2014-10-21 Jens Mejer Frederiksen, chefrådgiver, jmf@alectia.com, / (+45) 29 29 63 04

»Styring af SKT-revner i beton. Dansk Betonforening Horsens 2014-10-21 Jens Mejer Frederiksen, chefrådgiver, jmf@alectia.com, / (+45) 29 29 63 04 »Styring af SKT-revner i beton Dansk Betonforening Horsens 2014-10-21 Jens Mejer Frederiksen, chefrådgiver, jmf@alectia.com, / (+45) 29 29 63 04 » Emner Referencer til verden omkring os Lidt teori Regneark

Læs mere

Banedanmark Anlæg & Fornyelse

Banedanmark Anlæg & Fornyelse Banedanmark Anlæg & Fornyelse J. nr.: 95-/F/BR/0253 Kontrakt nr.: FBR0253xxx CVR nr. Banedanmark: 18632276 CVR nr. Allerød Kommune: 60183112 Overenskomst om omisolering af tipvognspor ved Allerød Teglværk

Læs mere

Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det

Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det Kontrol af sensortilstand 2009-03-31 Konstruktionsmonitering overordnet anvendelse Hovedvægten for denne præsentation Hovedvægten er mindre broer

Læs mere

Stort Bygværk - Tunneler

Stort Bygværk - Tunneler Stort Bygværk - Tunneler Indhold 3D-model: 3D-model som indeholder den ydre geometri af det større bygværk, samt modelerede funktionselementer som linjer, overflader eller objekter. Det skal være muligt

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Seniorspecialist Ruth E. Sørensen 1 Indhold Katodisk beskyttelse, baggrund Katodisk beskyttelse som reparationsstrategi Design Udførelse Drift 2 Katodisk

Læs mere

Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 8. JULI 2014 HOVEDRENOVERING 2015-2016

Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 8. JULI 2014 HOVEDRENOVERING 2015-2016 Oddesundbroen Hovedrenovering 2015-2016 1 Hovedrenovering 2015-2016 2 Indhold 1. Introduktion 2. Renoveringsområde 3. Projektet 4. Omisolering 5. Sprøjtemembran 6. Tidsplaner 7. Kontaktoplysninger 3 1.

Læs mere

13 Betonsygdomme. Kolding 3. februar 2015. v/ Christian Munch-Petersen

13 Betonsygdomme. Kolding 3. februar 2015. v/ Christian Munch-Petersen 13 Betonsygdomme Kolding 3. februar 2015 v/ Christian Munch-Petersen Dansk betons sundhedstilstand? Generelt god Ny beton udført efter DS 2426 holder Levetiden stigende Færre betonkonstruktioner dør unge

Læs mere

10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund.

10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund. 10 okt. 2007. Arbejdsmiljøforbedringer. Ved anvendelse af selvkompakterende beton. Min baggrund. Jeg har været i anlægsbranchen siden 1973. Anlægsmæssigt deltaget i 2 stålværksbyggerier og 2 større brobyggerier.

Læs mere

Elementbroer i højstyrkebeton. Agenda:

Elementbroer i højstyrkebeton. Agenda: Elementbroer i højstyrkebeton Agenda: CRC i2 /i3 vs. højstyrkebeton Eksempler, CRC i2 modulbroer Eksempel, større CRC i3 modulbro Fremtidigt perspektiv for modulbroer i højstyrkebeton Spørgsmål Teknologisk

Læs mere

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071

Kørestrømsanlæg. AAB Beton. Banestyrelsen. Dokument: AAB Beton Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Dokument: Udg 02 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal 79626

Læs mere

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad

TI-B 33 (92) Prøvningsmetode Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Teknologisk Institut, Byggeri Måling af betonforseglingsmidlers virkningsgrad Deskriptorer: Udgave: 1 Dato: Oktober 1992 Sideantal: 5 / Bilag: 0 Udarbejdet

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Henrik Elgaard Jensen

Henrik Elgaard Jensen Henrik Elgaard Jensen Kulfiberbroen i Herning Henrik Elgaard Jensen 1 Kulfiberbroen i Herning Ligger i Herning kommune Bygherre Vejdirektoratet Arkitekt Møller og Grønborg Rådgiver COWI Entreprenør C.G.

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

PLANSILO Systembrochure

PLANSILO Systembrochure PLANSILO Systembrochure www.rc.dk Et stærkt system RC plansiloelementer er komplette silosystemer Med plansiloer fra RC Betonvarer fås et komplet fremtidssikret silosystem til landbrug og industri, hvor

Læs mere