Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret 17.09.2013)"

Transkript

1 Gødningsregnskab 2013 trin for trin (opdateret ) Side 1

2 September 2013 Side 2

3 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2013 (GHI) Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning Gødningsregnskab fra tidligere år CVR nummer, adresse og kommune Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet Forudfyldte felter Tjek markplanen Tjek udbyttedokumentation Tjek primobeholdning af organisk gødning Tjek besætning og produktion af husdyrgødning Tjek køb og salg af organisk gødning Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan N-kontrol (kvælstofkontrol) Udskriv og indberet gødningsregnskab (GHI) Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK Side 3

4 Gødningsregnskab 2013 (GHI) - trin for trin vejledning Nyheder i forhold til sidste år. Hele afsnittet vedr. efterafgrøder er ændret og der er ligeledes ændret på nøgletal 030 Pligtige efterafgrøder. Vi vil i denne vejledning koncentrere os om indberetning for høst 2013, på baggrund ag gødnings og efterafgrøde indberetning 2012/2013. Planlægning af efterafgrøder fremefter vil fremgå af vejledning Efterafgrøder 2014 Generelt Denne vejledning beskriver trin for trin, hvad du bør gennemgå forud for en indberetning af gødningsregnskabet for høståret Læs myndighedernes vejledning Da alt der omtales i denne vejledning, har betydning for overholdelse af lovmæssige regler, henviser vi til myndighedernes vejledninger for præcisering af de enkelte regler. Du bør derfor læse reglerne for gødningsanvendelse fra NaturErhvervstyrelsen og harmonireglerne, som udarbejdes af Miljøstyrelsen. Desuden bør du kende reglerne for hektarstøtte (enkeltbetalingsordningen), som udarbejdes af Direktoratet for FødevareErhverv. Samtidig henviser vi til licensbetingelserne for brug af vores produkter. Licensbetingelser findes på vores hjemmeside. Beregnede tal og indtastede tal Tal beregnes men kan overstyres ved indtastning Ved udarbejdelse af gødningsregnskabet vil programmet som udgangspunkt anvende beregnede tal ud fra de registreringer, som du har foretaget i programmets markplan samt på markblade/gødningsplan. En del af de beregnede tal kan dog indtastes direkte og derved overstyres. Dette kan være nødvendigt i følgende situationer: Du har opstartet en ny bedrift i programmet, og vil ikke oprette markplanen 5 år bagud for f.eks. at beregne eventuelt overskud af pligtige efterafgrøder. NaturErhvervstyrelsen har andre tal for efterafgrødeoverskud og primolagre af gødning end dit program viser. I stedet for at tilrette programmets data bagud, kan det være lettere at indtaste sidste års tal direkte. Af forskellige årsager ønsker du at indberette noget andet end det som programmet beregner ud fra dine registreringer. Generelt anbefaler vi, at du afstemmer alle data i markplan samt på markblade/gødningsplan og kun anvender indtastningsmuligheden (overstyringsmuligheden), når du ikke kan få gødningsregnskabet til at stemme på anden måde. Side 4

5 1. Gødningsregnskab fra tidligere år Før du kan udarbejde gødningsregnskab for 2013, SKAL gødningsregnskabet for ALLE tidligere år være markeret som godkendt i programmet. Dette gælder uanset om du har udarbejdet dem i programmet eller ej. Følg nedenstående 3 punkter for at gøre det. Skift til høstår Vælg herefter menuen Indberetning > Gødningsregnskab > Forudsætninger Se herefter om der er flueben i Godkendt. Hvis ikke, så sæt et flueben således at det ser sådan ud, når du forlader skærmbilledet: 2. CVR nummer, adresse og kommune Tjek generelle oplysninger. Det er vigtigt, at CVR nummer, navn, adresse osv. er angivet korrekt. Skift til høstår 2013 og vælg herefter bedriftskartoteket Kontroller, at CVRnummeret er angivet korrekt på bedriften. Se også om de øvrige oplysninger om navn, adresse osv. er korrekte. Vælg herefter menuen Indberetning > Gødningsregnskab > Forudsætninger I fanebladet Forudsætninger kontrolleres, at den rigtige kommune er angivet. Side 5

6 3 Hvilke tal anvendes i gødningsregnskabet Beregnede eller indtastede tal. Tal fra myndigheder. Som beskrevet øverst i vejledningen vil programmet som udgangspunkt anvende tal som er beregnet ud fra dine registreringer i programmet. Nedenfor kan du se, hvordan programmet skal være indstillet, for, at det anvender beregnede tal til gødningsregnskabet. Sørg for at du er i høstår 2013! Vælg menuen Indberetning > Gødningsregnskab > Efterafgrøder Når der ikke er krydset af i Indtastet kolonnen, vil programmet beregne de forskellige tal om efterafgrøder ud fra markplanen samt fra de tal, der blev gemt, da du godkendte sidste års gødningsregnskab. Ingen krydser i Indtastet kolonnen bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab. (se enkelte undtagelser nedenfor). 3.1 Forudfyldte felter Sammenhæng med myndighedernes tal Det er vigtigt at du tjekker, at programmet anvender det samme tal for efterafgrødeoverskud, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv., som myndighederne har beregnet ud fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber. Du kan se alle forudfyldte felter på din indkaldelse til gødningsregnskab, eller du kan se det på Når du er logget ind på landbrugsindberetning.dk skal du på forsiden vælge menuen Forudfyldte felter. Er der kvæg, får, geder mv der indberettes til CHR registret vil de fremgå af kvægoplysningerne Side 6

7 Du kan herefter se start lager, indkøb og modtaget gødning, husdyrgødning mv, som myndighederne har beregnet eller overført fra de tidligere indberettede gødningsregnskaber. Der er Ligeledes forudfyldte felter for efterafgrøder i år. Oplysningerne stammer fra indberetningen 2. september Vælg herefter menuen Indberetning > Gødningsregnskab > N-kontrol eller ikonet for N- Kontrol. Når der ikke er krydset af i kolonnen Indt, vil programmet beregne de forskellige tal ud fra markblade/gødningsplan mv. Bemærk: Krydset på lageret Afgræsning kan ikke fjernes. Ingen krydser i kolonnen Indt bør være udgangspunktet for udarbejdelse af et gødningsregnskab. Du kan let fjerne alle krydser i en kolonne samtidig ved at højreklikke med musen i kolonnen og vælge menuen Fjern alle markeringer i kolonnen. Side 7

8 4 Tjek markplanen Tjek markplanen Du skal sørge for at markplanen i 2013 stemmer overens med virkeligheden. Da forfrugtsafgrøder hentes fra markplanen i 2012, skal denne også stemme med virkeligheden. Det forudsættes dog, at du har afstemt markplanen, da du sidste år udarbejdede gødningsregnskabet for Vælg menuen Markplan > Myndigheder > Lov-afgrøde. Lov-afgrøden er årets afgrøde, da det er lov-afgrøden, der anvendes ved beregning af kvælstofkvote og pligtige efterafgrøder. Det er derfor vigtigt, at du har valgt de rigtige afgrødekoder. Hvorfor er der Næsgaard Mark afgrøder og Lov-afgrøder? Lov-afgrøderne opfylder myndighedernes forenklede specifikationskrav og Næsgaard Mark afgrøderne opfylder et normalt planlægningskrav. Derfor er der også flere Næsgaard Mark afgrøder. F.eks. har myndighederne kun én afgrøde til Vårbyg. Dette ville ikke være tilstrækkeligt ved en planlægning, idet her vil man gerne vide om vårbyg er til foder eller malt. Derfor har Næsgaard Mark en afgrøde der hedder Vårbyg malt og Vårbyg foder. Når du ændrer en Næsgaard Mark afgrøde vælger programmet selv den mest logiske Lov-afgrøde. Du har dog mulighed for selv at ændre valget, da der i nogle situationer kan være noget specielt, der taler for det. 5 Efterafgrøder Ny vejledning vedr. Efterafgrøder 2014 Efterafgrøderne skal nu udlægges i planperiodens start. Det vil sige, at efterafgrøder for planperioden 2012/2013 blev udlagt i sensommeren 2012, og i markplanen Udlagte efterafgrøder i efterår 2013 til 2013/2014, og indberetning i august 2013 er omfattet af den nye vejledning: Efterafgrøder Jeg vil i denne vejledning udelukkende beskæftige mig med indberetning i forbindelse med gødningsregnskabet Side 8

9 For at få et samlet overblik over de pligtige efterafgrøder kan du nederst på skærmen vælge nøgletalsopsætning 030 Pligtige efterafgrøder. Så kan du samtidig se betydningen af de ændringer du foretager i markplanen. For at få overblik over hele beregningen af efterafgrøder, kan du også vælge menuen Indberetning > Gødningsregnskab > Efterafgrøder I kolonnen ha, står de tal som programmet har beregnet omkring efterafgrøder. Bemærk: Hvis der er sat kryds i Indtastet kolonnen, vil kolonnen Ha ikke ændre sig, idet tallet betragtes som indtastet og ikke beregnet. 5.1 Pligtige efterafgrøder og alternativer hertil Hvis du brugte mellemafgrøder eller andre alternativer til pligtige efterafgrøder, skal det først tilvælges i gødningsregnskabets forudsætninger. Ligeledes indtastes Aftaleefterafgrøder ifølge en miljøgodkendelse samme sted. Ligeledes vedr. kvælstofkvote som alternativ til efterafgrøder tilmeldes det ligeledes under forudsætninger. Der er mulighed for at vælge mellem erstat restkrav og indtast ha. Vælg herefter menuen Markplan > Myndigheder > Efterafgrøder. Side 9

10 Hvis der er i Kolonnen Kan Tilmeldes, så kan afgrøden anvendes til den pågældende ordning (pligtig efterafgrøde, mellemafgrøde eller frivillig efterafgrøde) I kolonnen Tilmeldt sættes der herefter kryds i den ordning, hvor afgrøden skal tælles med, og herefter er afgrøden tilmeldt. Du kan herefter indtaste et delareal på en efterafgrøde. Der SKAL være kryds i kolonnen Tilmeldt for at marken tæller med i pligtige efterafgrøder. Det er også et krav, at marken i det følgende høstår har en forårssået afgrøde. Du bør derfor have lavet markplanen for høstår 2014, når du beregner efterafgrøder for Opgørelse efterafgrøder 2012/2013 i tast selv service Regnskabet 2012/2013 er at se i tast selv service. Dette er identisk med indholdet af udskriftenpå skema A. Punkterne D, E, F og G bør være identiske, men vi ser at nogle har indberettet overskud af efterafgrøder som følge af nedsat kvote enten under punkt H Alternativer til efterafgrøder, ved EHA ansøgning i 2012, fremfor punkt J. Uanset skal kvotereduktion kun figurere en gang. Har man konverteret et overskud af opsparede efterafgrøder til kvælstofkvote i 2013 vil det figurere under K. Resterende overskud, punkt L vil være identisk med vores balance på oversigten efterafgrøder 2013 hvis ikke der er medregnet konvertering af overskud af kvælstof 2012 til efterafgrøder. Side 10

11 6 Tjek udbyttedokumentation Udbyttedokumentation Uanset om du kan dokumentere højere udbytter eller ej, så SKAL du tjekke oplysningerne i programmet. Dette er for at sikre, at der ikke ved et uheld anvendes forkerte udbytter i beregningerne. Vælg menuen Markplan > Myndigheder > Udbyttedokumentation Hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter reglerne, så må der ikke være i kolonnen Udbyttedokumentation. Fjern da krydserne. Hvis du kan dokumentere højere udbytter skal der være i kolonnen og i Dokudbytte kolonnen angiver du det udbytte som du kan dokumentere. Lov-udbytte En beregning af 5 års gennemsnitsudbytter foretages Under Indberetning > Gødningsregnskab > Udbyttedokumentation Beregning foretages ud fra markarealer og registreringer af høstudbytte de sidste 5 høstår, såfremt udbytterne er ajourført fra regnskabsbilag. Lov-udbytte kolonnen indeholder det lovmæssige udbytte der anvendes, hvis du ikke kan dokumentere højere udbytter efter de gældende regler. Bemærk: Anvender du udbyttedokumentation så tjek altid at det udbytte du har angivet i Dok-udbytte er højere end udbyttet i Lov-udbytte kolonnen. Hvis det er mindre, så fjern krydset i Udbyttedokumentation kolonnen. De beregnede udbytter overføres til dok udbytte Sørg for dokumentation NaturErhvervstyrelsen har specielle regler for dokumentation. Bl.a. kræves regnskabsbilag for afgrødesalg 5 år bagud. Det er en god idé at have en mappe med kopier af de nødvendige bilag. Se mere i NaturErhvervstyrelsens vejledning. Side 11

12 7 Tjek primobeholdning af organisk gødning Vælg menuen Organiske gødninger > Lagre > Primo Rækken Beregnet indeholder sidste års ultimo (høstår 2012) Rækken Anvendt indeholder primo for høstår Tjek primobeholdninger i Anvendt linien for hvert lager er korrekt. Via funktionen Anvend beregnet primo kan du få programmet til at overføre tallene fra Beregnet til Anvendt. Alternativt kan du tilrette tallene til at indeholde det du ønsker. Indsæt kolonner Ved at klikke med højre museknap i skærmbilledet, kan du indsætte kolonner med totalværdier for næringsstoffer, såfremt du ønsker at se disse. 8 Tjek besætning og produktion af husdyrgødning Besætning Har du besætning på bedriften, vil oplysninger om besætningen blive indberettet sammen med gødningsregnskabet. 8.1 Tjek at besætning er oprettet korrekt Vælg menuen Organiske gødninger > Besætning > Besætning/staldsystem På fanen skal du tjekke hvert staldsystem for CHR-nr. og besætningsnummer. Tjek at dyreart og staldsystem er angivet korrekt. Tjek at antal dyr er korrekt i forhold til den enhed dyrene angives i. Tjek at gødningen går til de rigtige lagre på bedriften. Husk at angive alle dyr. Bl.a. skal søer oprettes 2 gange. En gang for løbe/drægtighedsstald og en gang med samme antal for farestald. Side 12

13 8.2 Tjek Type1/DE korrektioner (SKAL angives) Type 1 korrektioner SKAL angives Type 1 korrektioner skal du angive. De skal opgøres/dokumenteres ud fra de faktiske forhold i perioden til Dvs. for planperioden. Dokumentationskrav er afregningsbilag fra slagteri. Se mere i NaturErhvervstyrelsens vejledning. Type 1 korrektioner kan ændre på såvel dyreenheder som produktion af kvælstof/n. Vælg fanen Korrektion og tjek om du har angivet de faktiske produktionstal i kolonnen Værdi. Type1/DE korrektioner skal altid angives. Ved indberetning til GHI omregnes mælkeydelsen automatisk til EKM. For malkekvæg skal malkeproduktionen til type 1 korrektion indberettes i EKM. Der sker ved indberetning derfor en automatisk omregning da mælkeydelsen alene er angivet i kg mælk pr årsko i markprogrammet. 8.3 Angiv eventuelle Type 2 korrektioner (Frivilligt) Dokumentation for Type 2 korrektioner Tallene i Type 1 og Type 2 korrektioner vil ikke nødvendigvis være ens Anvendelse af Type 2 korrektion er frivillig. Vil du anvende dem, skal du kunne dokumentere tallene for en 12 måneders periode beliggende indenfor perioden fra til Dokumentationen kan være effektivitets/produktionskontrol, foderkontrol, ajourførte foderplaner, og afregninger fra mejeri, slagteri eller lignende. Der er selvfølgelig kun grund til at anvende Type 2 korrektioner, hvis det ender i mindre kvælstof end de krævede Type 1 korrektioner. Visse tal som f.eks. indgangsvægt og afgangsvægt findes både i Type 1 og Type 2 korrektioner. Tallene vil ikke nødvendigvis være ens alene af den grund, at de ikke baserer sig på samme opgørelsesperiode. Side 13

14 Dokumentationsperioder for Type1 og Type 2 Perioder Nedenfor kan du se dokumentationsperioderne for Type 1 og Type 2 korrektioner i forhold til planperioden. År Måned Planperioden for høstår 2013** x x x x x x x x x x x x F F F Dokumentationsperiode Type 1 korrektion Dokumentationsperiode Type 2 korrektion* x x x x x x x x x x x x < x x x x x x x x x x x x x x x x > * Dokumentationsperioden for type 2 korrektioner skal minimum udgøre en 12 måneders periode fra til Frist for indsendelse/indberetning af gødningsregnskab (GHI) for høstår 2013 er den ** F = Forlænget planperiode (gødning til efterafgrøder der høstes i 2013) 8.4 Tjek afgræsning, fradrag N og fradrag DE Vælg fanen Afgræsning. Hvis dyrene har gået på græs, skal du oprette de perioder der er afgræsset i periodekolonnen. Anvend funktionen Tilføj periode. (Bemærk: Du kan få perioder autooprettet) I kolonnen Fordeling/Antal angives antal dyr i perioden. I kolonner På græs angives antal timer dyrene går på græs pr. dag. I kolonnen Går til lager sætter programmet automatisk Afgræsning ind. Du kan dog vælge et andet lager. 8.5 Fradrag N Hvis du har dyr som græsser Egne MVJ 0-arealer, kan du trække det kvælstof, som de afsætter, ud af systemet hvis du har en MVJ-aftale med tilsagnstype 5. Du sætter et kryds i kolonnen Fradrag N. Programmet trækker herefter mængden ud af produktionen. Husk at se i dine MVJaftaler, hvilken tilsagnstype du har. Side 14

15 Vær opmærksom på at hvis du har en anden MVJ-aftale med en anden tilsagnstype. Der skal kvælstoffet nemlig indberettes som udbragt og inkluderet i normproduktionen på GHI. Dette gøres på følgende måde. Der skal stadig være kryds i kolonnen fradrag N. Du skal nederst på skærmen finde nøgletal 070 Kvægbrug, græssende dyr og finde tallet fra Fradrag N fra MVJ0- arealer. Dette tal skal du sætte ind på GHI udskriften. Du skal sætte kryds i Indtast og herefter taste tallet ind i felt 303 og i felt 319. Side 15

16 8.6 Andre korrektioner af kvælstofnorm Hvis du har MVJ-arealer eller andre aftaler, kan det være et krav, at du skal korrigere din kvælstofkvote for de marker. Dette gøres under Markplan > Myndigheder > N-regel Ved at vælge Indtastet kan der skrives en værdi i kolonnen N-regel værdi. MB tilskud eller 1 årig ekstensiv landbrug reducerer kvoten til 75 % i overensstemmelse med ordningerne. Hvis der i stedet vælges en procentdel, bliver N-kvoten nedskrevet. F.eks hvis der vælges 10 bliver kvoten nedskrevet med 90 %. I dette eksempel er der indtastet en reduktion i kvoten på 20 kg N. 9 Tjek køb og salg af organisk gødning Køb/salg Vælg de rigtige kolonner og tast i de rigtige kolonner Modtager eller afgiver du organisk gødning, skal aftalerne være oprettet i programmet. Det er vigtigt, at det du angiver passer eksakt med de aftaler du har indgået. Aftaler kan kun indgås skriftligt. På de papirer du har underskrevet vil du kunne se de oplysninger, som skal angives. Ved at højreklikke i skærmbilledet kan du indsætte de kolonner, som du ønsker. Det kan være en fordel at indtaste tallene i totaler i stedet for i kg/tons. Vil du det, skal du indsætte kolonerne. Bemærk at der er sammenhæng mellem kolonnerne, så retter du i en kolonne påvirker det tallene i en anden kolonne. Retter du Total N, så ændres N kolonnen (Dvs. N/t) osv. 9.1 Opret modtagere og tjek CVR nr i adresseregistret Vælg menuen Organiske gødninger/adresser Tjek at det er de rigtige oplysninger der står her, samt at det er det rigtige CVR nr på Side 16

17 afgiver/modtager. 9.2 Tjek køb af organisk gødning Vælg menuen Organiske gødninger > Lagre > Køb Modtager du organisk gødning på bedriften, skal hver enkelt aftale være oprettet her. Sørg for at følgende passer eksakt med den aftale du har indgået: N total (indholdet af total N) Udn. Pct (lov udnyttelses %) DE (Antal dyreenheder) Antal tons bør selvfølgelig passe med antal tons du har modtaget. 9.3 Anden organisk gødning overført som husdyrgødning Hvis du modtager anden organisk gødning, men blander det i et husdyrgødnings lager, så skal du under kolonnen Type vælge, Anden org. gødning overført som husdyrgødning. Herved kommer den mængde gødning over i husdyrgødningslagret og det kommer samtidigt til at stå rigtigt på indberetningen til NaturErhvervstyrelsen. Brug følgende lovmæssige udnyttelsesprocenter ved køb Lovmæssig udnyttelsesprocent Kan du ikke se den lovmæssige udnyttelsesprocent på den aftale du har indgået, vil de være følgende: Svinegylle: 75% Kvæggylle, Minkgylle, Fjerkrægylle: 70% Blandet gylle (afhænger af blandingen, spørg afgiver) Fast gødning og Ajle: 65% Dybstrøelse: 45% Væskefraktion efter forarbejdning: 85% Anden husdyrgødning: 65% Side 17

18 9.4 Intern overførsel og iblanding Bruges ikke direkte i gødningsregnskab, men virker indirekte på forbruget. Intern overførsel er gødning du flytter rundt mellem egne lagre. Iblanding er fortynding (eller forstærkning) af næringsstofindholdet i et lager. Ovenstående har ikke direkte indflydelse på gødningsregnskabet, men anvendelsen vil ændre i næringsstofindholdet pr. tons, og dermed vil allerede oprettede udbringninger på markerne få et andet forbrug af næringsstof f.eks. af N. Dermed påvirkes et gødningsregnskab indirekte. 9.5 Tjek salg af organisk gødning Vælg menuen Organiske gødninger > Lagre > Salg Har du indgået aftale med andre om at de modtager organisk gødning fra bedriften, så skal hver enkelt aftale være oprettet her. Ændrer du i en aftale, så skal du sørge for at modtageren har de samme tal (og accepterer dem). Følgende tal bruges i gødningsregnskabet: N total (indholdet af total N) Udn. Pct (lov udnyttelses %) DE (Antal dyreenheder) Ved oprettelse af salg Det som du indberetter, skal være det samme som modtageren indberetter. Når du opretter et salg fra et lager hentes næringsstofindhold og dyreenheder fra lageret. Hvis du - efter du har oprettet salget - ændrer i tilgang til lageret, kan lagerets indhold ændre sig. Du bør derfor ikke oprette salg før indtastninger vedrørende tilgangen til lageret er færdiggjort. (Dvs. primo, besætningsoplysninger og evt. køb og overførsler). 10 Afstem gødningsforbrug på markblade/gødningsplan Markblad/gødningsplan Om du arbejder på markbladet eller i gødningsplanen når du vil afstemme det registrerede forbrug af gødning, afgør du selv. De to skærmbilleder viser blot de samme data på hver sine måde. Side 18

19 Tjek registreringer på hver mark via Markblad > Gødningsplan På programmets markblade/gødningsplan skal du sørge for, at du har registreret alle udbringninger af organisk gødning og handelsgødning på hver mark. Sørg for at datoer på hver behandling er korrekte og at alle behandlinger er markeret som Udført. Hvis du viser alle behandlinger fra markerne på en gang, kan du via fanen Sammentælling/rediger nederst på skærmen se det samlede forbrug af hver gødning. På fanen kan du evt. rette i det samlede forbrug (Mgd i alt). Differencen fordeler programmet automatisk forholdsmæssigt ud på hver mark. På den måde kan du få det totale forbrug til eksakt at stemme med det indkøbte +/- evt. lagerforskydning. 11 N-kontrol (kvælstofkontrol) N-kontrol N-kontrollen er det sted, hvor du kan se programmets opgørelse af bedriftens kvælstofforbrug. Hvis du godkendte gødningsregnskab sidste år via Næsgaard Mark, vil programmet automatisk indeholde oplysningerne om dine primobeholdninger. (Du skal dog tjekke dem alligevel). Hvis alle registreringer om forbrug er lavet på markblade/ gødningsplan vil det blive sammentalt i N-kontrollen. Hvis du har en ultimobeholdning af handelsgødning, skal den indberettes i N-kontrollen. Når N-kontrollen stemmer, kan du indberette gødningsregnskabet. Side 19

20 11.1 Vælg N-kontrollen Vælg menuen Indberetning > Gødningsregnskab > N- kontrol. Bemærk: Uanset hvor du står i programmet, kan du altid bruge genvejstasten Ctrl+N for at komme til N-kontrollen. Indtast selv direkte i gødningsregnskabet. Indsæt selv nødvendige kolonner Hvis du sætter kryds i kolonnen Indt (Indtastet), får du mulighed for at indtaste direkte i alle kolonnerne. Dvs. at gødningsregnskabet beregnes ud fra de direkte indtastede tal i N-kontrollen og ikke ud fra dine registreringer på markblade/gødningsplan osv. Indtastning direkte i kolonnen er selvfølgelig en slags nødløsning for at få gødningsregnskabet til at stemme med det som du ønsker. Som udgangspunkt vises kun totalmængder i ren kvælstof, men det er bl.a også muligt at vise udnyttelseskrav og mænder i ton eller kg gødning i andre kolonner, samt beregnet og anvendt. Du kan selv indsætte kolonner ved at klikke med højre museknap i skærmbilledet og vælg menuen Kolonneopsætning. Hvis du indsætter Beregnet kolonner vil de vise det Total N som programmet automatisk kan beregne ud fra dine registreringer forskellige steder i programmet. Du kan IKKE rette tallene direkte i Beregnet kolonnerne. Rettelser skal foregå de oprindelige steder, hvor der er indtastet. Dvs. markblade/gødningsplan, gødningslagre osv. Kolonnerne Anvendt indeholder det Total N som programmet anvender i beregningen af gødningsregnskabet. Tallene vil som udgangspunkt være lig med tallene i Beregnet kolonnerne. Det er også muligt at indtaste modtaget Mængde i kg vare for handelsgødning. I afsnittet Ultimo kan du også indsætte en Mængde kolonne. Derved kan du se mængde af gødning i kg Tjek Start lager af Total N Hvad er startlager Det er vigtigt at dit startlager af gødning for høstår 2013 passer eksakt med det som du har indberettet til NaturErhvervstyrelsen som slutlager i Startlageret af gødning for høstår 2013 består af følgende: Din beholdning pr minus evt. forbrug af gødning i den forlængede planperiode. Ved den forlængede planperiode forstås gødningstildeling der er foretaget i perioden er til til afgrøder der blev høstet/afgræsset før Side 20

21 Tjek at kolonnen for Primo og for Forl pr. (Forlænget planperiode primo høståret) indeholder det Total N som du indberettede i gødningsregnskabet for Tallene har programmet gemt da du godkendte sidste års gødningsregnskab. Se evt. nøgletal 510. Startlager finder du her Du kan se startlageret for sidste års indberetning på følgende måde: På en kopi af det gødningsregnskab du indsendte På din indkaldelse til gødningsregnskab På Bemærk: Til NaturErhvervstyrelsen indberettes tallene ikke pr. lager, men totalt for bedriften. Du skal selv holde styr på beholdningen for de enkelte lagre/gødningstyper Indtast evt. startlager for gødninger Sådan indtaster du startlager for gødninger Er det første gang du anvender programmet til gødningsregnskab, skal du indberette startlageret til gødningsregnskabet selv. Det samme gælder hvis de tal programmet indeholder af en eller anden årsag afviger fra det som NaturErhvervstyrelsen har registreret. Først skal du indsætte kolonnerne Indt i afsnittet Primo og evt. i afsnittet Forl pr. (Højreklik med museknap i skærmbilledet og vælg kolonneopsætning). For de gødninger, hvor du vil indberette beholdning manuelt, sætter du nu kryds i Indt kolonnerne. Herefter kan du taste i kolonnerne Indtast evt. ultimolager for gødninger Ultimolager Programmet beregner automatisk ultimolageret for organiske gødninger. Dette kan programmet gøre, da såvel produktion, som køb og salg af gødning er registreret i lagermodulet for organisk gødning. For handelsgødninger skal du selv indberette et eventuelt ultimolager af handelsgødning. Hvad sker der ved kryds i den Hvis du krydser af i den første Indt kolonne. (Den der står Side 21

22 første Indt kolonne lige efter Gødning kolonnen, så sættes der automatisk kryds for alle Indtastet kolonnerne i alle afsnit. Dvs. også for køb, salg og ultimo. Derved vil tallene ikke længere blive beregnet ud fra oplysninger i programmets lagermodul og markbladene Tjek Køb, Ultimo og Forbrug mv. Tjek at de øvrige kolonner passer med de tal du ønsker at indberette. Ved at sætte kryds i kolonne Indt (indtastet) for en gødning, kan du manuelt rette i tallene i kolonnerne. Når du har sat kryds i kolonnen Indt, så har du selv kontrol over alle kolonnerne. Tjek derfor hver enkelt kolonnen for, om tallet passer med det du ønsker Indsæt evt. handelsgødninger manuelt De handelsgødninger, der vises automatisk, er dem som programmet kan beregne et forbrug af på markbladene, samt dem hvor der var en primobeholdning. Du har mulighed for at indsætte handelsgødninger i N-kontrollen manuelt. Brug funktionen Indsæt handelsgødning. I nøgletalsopsætningen kan du se det samlede køb og det samlede forbrug. 12 Udskriv og indberet gødningsregnskab (GHI) Gødningsregnskab Når du har tjekket tallene til gødningsregnskabet, bør du udskrive det på papir og gå det igennem punkt for punkt. Det er nogle gange nemmere at se tingene på et papir end på en skærm. Fra oktober 2011 har du pligt til at indberette gødningsregnskabet elektronisk på landbrugsindberetning.dk. (Undtagelse: hvis du har et samlet dyrket areal på under 25 ha, så kan du bestille et papirskema på eller ringe til NaturErhvervstyrelsen; Center for Jordbrug) Side 22

23 Frist er 31. marts 2014 Fristen for indberetning er 31. marts Eksporter til GHI Sørg for at du står i høstår 2013 Vælg menuen Indberetning > Gødningsregnskab > Indberet til GHI. Her kommer en dialog, med relevante nøgletal. Klik på Ok når nøgletallene er kontrolleret. Herefter fremkommer oplysninger omkring gødningsregnskabet i et skema. Vælg funktionen Udskriv for at udskrive gødningsregnskabet. Vælg funktionen Eksport for at danne en fil med gødningsregnskabet som efterfølgende kan uploades til GHI på Internet. Sidste øjebliksrettelser gemmes ikke til næste års gødningsregnskab! Det er muligt at indføje nogle sidste øjebliks rettelser direkte i skemaets Anvendt kolonne. Rettelser lavet i skemaet gemmes dog IKKE til brug for næste års gødningsregnskab. Vi anbefaler derfor at rettelser laves på de respektive steder programmet. Bl.a. i skærmene Forudsætninger, Efterafgrøder og N-kontrol. Så bliver de gemt til brug for næste års gødningsplan/regnskab Upload gødningsregnskab på GHI Hjemmesiden til Gødningsregnskabs- og husdyrindberetning kan åbnes ved at klikke på knappen Åbn GHI. Alternativt åbnes hjemmesiden Side 23

24 Log ind på landbrugsindberetning.dk Klik på Upload til gødningsregnskabet. Klik på gennemse og find filen i mappen Dokumenter\DataLogisk\GHI og som hedder GHI2013_[bedriftsnr] Klik herefter på upload fil. Og til sidst klik på Tilbage til forsiden. Nu er filen læst ind. Klik herefter på Start indberetning. Side 24

25 Du kan nu tjekke om oplysningerne er som de skal være. Hvis der er mangler eller fejl i gødningsregnskabet, så fremkommer der en advarsel. Du kan herefter foretage rettelser i besætninger og/eller gødningstal. Når du er færdig kan du nederst på siden få vist en udskrift. Efterfølgende sendes gødningsregnskabet ved at klikke på Send gødningsindberetning Skift af CVR, ophør og afmelding fra Register for Gødningsregnskab på GHI Det sker at CVR nr. nedlægges og derfor skal afmeldes i Register for Gødningsregnskab. Dette kan kun ske på GHI ved at anføre ophørsdato i felt 917 og anføre det nye CVR nr. i felt 918, samt indsende overdragelseserklæring direkte til NaturErhvervstyrelsen. 13 Godkend det indberettede gødningsregnskab i Næsgaard MARK Hvorfor godkende i Næsgaard MARK Godkendelsesfunktionen i Næsgaard MARK vil markere alle hovedtal til gødningsregnskabet som indtastet. Derved vil tallene ikke ændre sig og du kan heller ikke længere taste i felterne. Dette er med til at sikre, at de tal fra 2013, der bruges i 2014 gødningsplan/regnskab, er de samme, som du har indberettet til NaturErhvervstyrelsen. F.eks. ultimobeholdninger af gødning, overført overskud af efterafgrøder osv. Når gødningsregnskabet er eksporteret, kan du aktivere godkendelsesfunktionen i programmet. Side 25

26 Alternativt kan du godkende gødningsregnskabet på Gødningsregnskabsdialogen. Dette gør du ved at sætte et kryds ud for Godkendt. Du har adgang til funktionen fra alle fanerne. Når man godkender gødningsregnskabet spørger programmet om man vil overføre ultimobeholdning som primobeholdning i næste gødningsregnskabsår. Her klikkes på Ja. Ophæv godkendelsen Du kan ophæve godkendelsen igen ved at fjerne krydset i Godkendt. Fjernelse af krydset vil give dig adgang til at taste i alle indtastningsfelterne igen. BEMÆRK: Du skal dog selv fjerne de enkelte krydser i Indtastet kolonnerne for de felter, hvor du vil have programmet til selv at beregne tallet ud fra dine data i markprogrammet. Side 26

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 Oktober 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1. Gødningsregnskab fra tidligere år...

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Gødningsregnskab 2011 trin for trin

Gødningsregnskab 2011 trin for trin Gødningsregnskab 2011 trin for trin Side 1 September 2011 Side 2 Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2011 (GHI) Gødningsregnskab 2011 (GHI) - trin for trin vejledning... 4 1 Gødningsregnskab for 2010 og bagud

Læs mere

Gødningsregnskab 2016 trin for trin (opdateret )

Gødningsregnskab 2016 trin for trin (opdateret ) Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2016 (GHI) Gødningsregnskab 2016 trin for trin (opdateret 02.09.2016) September 2016 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2016 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Oprettelse af markplan 2018

Oprettelse af markplan 2018 Næsgaard MARK Oprettelse af markplan 2018 Oprettelse af markplan 2018 (opdateret 23.10.2017) Oktober 2017 Side 1 Indhold Indholdsfortegnelse Oprettelse af markplan 2018 - trin for trin vejledning... 3

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2017

Lovefterafgrøder, markplan 2017 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet.

Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til udarbejdelse af ansøgning om enkeltbetaling på internettet. Tjek din ansøgning om enkeltbetaling inden

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Lovefterafgrøder, markplan 2016

Lovefterafgrøder, markplan 2016 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen.

Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Generelt om markplan Få overblik Dette afsnit giver dit et overblik over hvor du finder de forskellige ting i markplanen. Vælg høstår Sørg altid for, at du har valgt det rigtige høstår, når du arbejder

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2016 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016)

Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort. (opdateret 31.03.2016) Opstart af ny bedrift i Næsgaard Mark og Næsgaard Markkort (opdateret 31.03.2016) Marts 2016 Indholdsfortegnelse Download og installation... 2 Opstart af ny Bedrift - trin for trin vejledning... 3 Grundoplysninger...

Læs mere

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012

Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder og brug af alternativer for efteråret 2012 Indberetning af efterafgrøder er i to situationer anderledes end sidste år. Det skyldes, at der er ændret på, hvilken planperiode

Læs mere

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre

Organiske gødningslagre. Generelt. Organiske gødningslagre Generelt Generelt I programmodulet Organiske gødninger opretter man bedriftens gødningslagre for husdyrgødning. Modtager du husdyrgødning eller slam angives dette også i modulet ved at oprette et gødningslager

Læs mere

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015

Upload til Tastselv.ferv.dk 2015 Indhold Generelt... 2 Ansøgning om enkeltbetaling via internet... 2 Kortet og indtegnede arealer på kortet er i dag styrende for støtten... 3 9 m randzone langs vandløb og søer over 100 m2... 3 Randzoner

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Kolofon Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2017 Denne vejledning er udarbejdet af Miljø og Fødevareministeriet, NaturErhvervstyrelsen,

Læs mere

For at opstarte lagerstyringsmodulet skal du først oprette perioder. Den første periode er beregnet til at angive begyndelsesstatus. (Primo).

For at opstarte lagerstyringsmodulet skal du først oprette perioder. Den første periode er beregnet til at angive begyndelsesstatus. (Primo). Modulet lagerstyring handelsvarer Funktionen til lagerstyring af handelsvarer er et ekstramodul til Næsgaard Mark. Med modulet lagerstyring af handelsvarer er det muligt at registrere beholdninger af planteværnsmidler,

Læs mere

Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003

Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003 Næsgaard Mark Version 8.0 September 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 8.0 Indhold

Læs mere

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT

Næsgaard MARKKORT Upload til IMK 2.0. Indsend dit markkort via internet. Næsgaard Markkort og DLBR Mark. Vis blokgrænser i Næsgaard MARKKORT Indsend dit markkort via internet Indsend dit markkort via internet Med Næsgaard Markkort har du mulighed for at overføre dine markgrænser til NaturErhvervstyrelsen Internet Markkort(IMK 2.0). Se dokumentationen

Læs mere

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016

Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Skema A: Gødningsplanlægning 2015/2016 Virksomhedens CVR-nr. Underskrift Dato Mark nr. Areal Forfrugt Afgrøde Grund iflg. Tabel 1 JBnr. Forfrugtsværdi 1) Evt. N- korrektion 2) Afgrødens pr. (korrigeret

Læs mere

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012)

Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI 2012) Vejledning til Planteværnsindberetning (SJI) Generelt Nyt i 2012 Til Konsulenter Denne vejledning beskriver hvordan du anvender faciliteten planteværnsindberetning (SJI), når du skal foretage indberetning

Læs mere

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august).

Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Sådan indberetter du efterafgrøder og alternativer for efterår 2017 (senest 31.august). Hvad er mit areal med Efterafgrøder, som skal etableres nu og har jeg udsæden? Med en opdateret markplan i Mark Online

Læs mere

Næsgaard Mark Slam Februar 2003

Næsgaard Mark Slam Februar 2003 Næsgaard Mark Slam Februar 2003 DataLogisk ApS, Stubbekøbingvej 41, 4840 Nørre Alslev Tlf: 70 20 33 11 Fax: 70 20 34 56 E-mail: mail@datalogisk.dk www.datalogisk.dk Næsgaard Mark Version 7 Indhold Slam

Læs mere

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service.

DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. DLBR Mark / Mark Online Premium. Upload til Fællesskemaet 2012 under Tast selv service. Indhold: Generelt 1.a. Forside 1.b. Ejendomme 2.a. Markplan og EB Naturlignende og Naturarealer(901 og 902) findes

Læs mere

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009

Vejledning for. overførsel af markdata fra DLBR MARK. og kortdata fra Markkort Online. til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 Vejledning for overførsel af markdata fra DLBR MARK og kortdata fra Markkort Online til ansøgning om enkeltbetaling m.m. 2009 (Elektronisk Fællesskema 2009) Landscentret, februar 2009 1 ELEKTRONISK OVERFØRSEL

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer

Mobile Arbejdssedler. Mobile TID. Mobile Observationer Næsgaard MOBILE Generelt Flere vejledninger Næsgaard MOBILE kan anvendes til markregistrering og/eller til tidsregistrering. Har du adgang till både Mark og TID i PC program kan du som administrator bestemme

Læs mere

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Vejledning til indberetning

Læs mere

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder

Lagerstyring af handelsvarer. Generelt. Princip i lagerstyring. Lagerstyring på flere bedrifter. Leverandører / kunder Generelt Om Lagerstyring af handelsvarer Modulet Lagerstyring af handelsvarer er et tillægsmodul til Næsgaard Mark. Det er derfor ikke tilgængeligt for alle brugere.. Lagerstyring af handelsvarer åbnes

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv.

Bedriftens ejendomme I Mark Online findes disse ejendomsoplysninger ikke, så ændringer skal ske direkte i Tast selv. Dataeksport fra Mark Online Eksporten til Tast Selv Service er delt i 2 filer: Markplandata til ansøgningen i Fællesskemaet Efterafgrøde- og gødningsoplysninger Markplandata til Fællesskemaet 2015 i Tast

Læs mere

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet).

På fanen Afgrøder kan du angive sort og udbytte for markens afgrøde. (Se senere i afsnittet). Vælg afgrøde(r) på markerne Vælg afgrøde(r) Afgrøder angives i markplanen. Uanset hvilken fane du befinder dig på i markplanen, kan du vælge/tilføje/ændre/slette afgrøder på marken. Vi anbefaler dog, at

Læs mere

Opdateringsbeskrivelse

Opdateringsbeskrivelse Opdateringsbeskrivelse til Version 3.74 Opdateringsbeskrivelse Udgivet Oktober 2008 Redaktør Tryk Udgiver Esben Andersen Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kommunikation Dansk Landbrugsrådgivning,

Læs mere

Efterafgrøder til markplan 2015

Efterafgrøder til markplan 2015 Generelt Generelt Denne vejledning gennemgår fremgangsmåden ved eksport af data fra Næsgaard MARK til indberetning af efterafgrøder via tast-selv-service samt planlægning af efterafgrøder fremadrettet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort

Kort til Husdyrgodkendelse / Excel data og Næsgaard Markkort Kort til og Næsgaard Markkort Kun i ADVICER Dette afsnit er kun relevant hvis du arbejder med AD- VICER udgaven af Næsgaard Markkort (rådgiverudgaven). Funktionen findes IKKE i PLUS og OPTI udgaven af

Læs mere

TID registrering generelt

TID registrering generelt TID registrering generelt Generelt Inden registrering I denne vejledning gennemgås skærmbilledet til tidsregistrering, samt principper der er knyttet til registrering i TID. For at der kan registreres

Læs mere

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft

Fosforlofter Kort opsummering. Hver gødningstype sit krav. Husdyrproduktionens fosforloft Kort opsummering Krav om P i handelsgødning medregnes kommer fra EU 90 kg P/ha over 3 år reglen afskaffet. Husdyrgødningsaftaler kun fra producent til slutbruger. Målrettede skærpede fosforlofter fra 2019

Læs mere

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning MÅDER AT INDBERETTE SPRØJTEJOURNAL PÅ: 0. Indberetning via Blanketten For jordbruger med få sprøjtninger eller jordbruger der fører sprøjtejournal på papir til dagligt

Læs mere

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data

Generelt. Generelt. Installation af Næsgaard PocketMark. Synkronisering af data Generelt Generelt Dette afsnit beskriver brug af Næsgaard PocketMark. PocketMark er i princippet en miniudgave af Næsgaard Mark.NET som kan køre på en lommecomputer. Lommecomputeren skal anvende styresystemet

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015

Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Bilag 6.4 Tjek-skema til indberetning af interviewdata 28. august 2015 Dette skema skal gennemgås, udfyldes og sendes til fagdatacentret som dokumentation for at datagennemgang er afsluttet og data kvalitetssikret.

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3

Braklagte arealer 1 Lavskov 0,3 Efterafgrøder 0,3 Generelt Denne vejledning gennemgår kort om reglerne og hvad du skal være opmærksom på i forbindelse med nye grønne EU krav og planlægning i markprogrammet. 30 pct. af areal støtten fra EU er fremefter

Læs mere

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m.

Fosforregulering. Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Fosforregulering Kort nyt om MFO brak og efterafgrøder m.m. Disposition Fosforregulering Efterafgrøder 2017 Andre nyheder 2018 Jordbearbejdnings regler (skema) Frister for afpudsning af græs og brakarealer

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Vejledning senest ændret

Vejledning senest ændret 1. Generelt Med Afgrødelager i er det muligt at registrere alle typer af afgrøder (produkter) der køres fra og til et lager og se den aktuelle beholdning på lagerne. Det er også muligt at registrere andre

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2017 specielt for konsulenter Udgivet 21. februar 2017 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2009 til 31. juli 2010 Revideret september 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Produktions- og lagerbudget

Produktions- og lagerbudget Produktions- og lagerbudget (Ekstra opgaver) Side 24. Produktionsbudget 2 25. Lagerkonti og priser 5 26. Lagerbudget 7 27. Fastlåsning af budget 10 24. Produktionsbudget Opgave Indlæs produktionsbudget

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase

Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Opret Vandregnskab med Hent data fra Dansk Markdatabase Det er lettest og hurtigst at oprette en ny markplan i Vandregnskab, hvis du kan hente data fra Dansk Markdatabase. Det kræver, at bedriftens markplan

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2012 til 31. juli 2013 Revideret september 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter

Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter 2 Kom godt i gang med DLBR Vandregnskab Online - for konsulenter Udgivet April 2010 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, PlanteIT, 8740 5000

Læs mere

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning

Grønt Regnskab Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætning ved regnskabsperiodens start og slutning Besætningens størrelse ved regnskabsperiodens start og slutning svarer i princippet til en hvilken som helst anden beholdning og bør registreres. Regnskabsår:

Læs mere

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning

QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning QUICK GUIDE Sprøjtejournalindberetning Indholdsfortegnelse Log-in Landbrugsinberetning.dk...s.1 Føring af elektronisk sprøjtejournal (frivilligt)...s.3 Indberetning (obligatorisk)...s.18 o Nulindberetning...s.19

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2011 til 31. juli 2012 Revideret udgave januar 2012 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá k~íìêbêüîéêîëíóêéäëéå= Kolofon VEJLEDNING

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016

Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Bedste praksis for at søge arealstøtte i Fællesskema 2016 specielt for konsulenter Udgivet 16. februar 2016 Formålet med denne guide er at give den mest effektive arbejdsgang ved ansøgning om arealstøtte.

Læs mere

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER

REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER REGISTRER DINE MÅLTE GROVFODERUDBYTTER Er du gået i gang med at måle og registrere grovfoderudbytter? Er svaret nej, bør du overveje, om ikke tiden er moden til at begynde. Flere og flere maskinstationer

Læs mere

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne

Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Sådan udfylder du siden Tilsagn under skovordningerne Indhold 1 Hvornår skal du udfylde siden?... 1 2 Sådan indtegner du arealer med skovtilsagn... 2 3 Sådan udfylder du siden... 2 3.1 Hvis du vil hente

Læs mere

Udarbejdelse af fælles opsætninger

Udarbejdelse af fælles opsætninger VIGTIGT Denne vejledning er KUN aktuel for den bruger, som er ansvarlig superbruger på Næsgaard Markkort ADVICER. Vejledningen omhandler funktionerne til anvendelse af fælles opsætninger for alle brugere

Læs mere

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk

Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Introduktion til husdyrgodkendelse.dk Godkendelser og tilladelser ( 16 a og b) Den 1. august 2017 trådte en ny husdyrregulering i kraft, der omfatter krav om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 2010 til 31. juli 2011 Revideret juli 2011 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering

Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Brugervejledning til regnskabsindberetning og digital signering Styrelsen for Kvalitet og Undervisning Økonomisk- Administrativt Center Jour.nr. 131.00M.271 2. juni 2015 Indberetning af regnskabstal og

Læs mere

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling

Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Sådan udfylder du siden Markplan og grundbetaling Indhold 1 Indtegn alle marker og hent dem til markplanen... 1 2 Hvilke marker skal anmeldes... 2 2.1 Økologisk produktion... 2 2.2 Juletræer og pyntegrønt...

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn

Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Sådan udfylder du siden Ansøgning om nye miljø- og økologitilsagn Indhold 1 Start med at indtegne markerne og hente dem til fællesskemaet... 2 2 Overfør marker til ansøgning om nye tilsagn... 2 3 Tilsagn

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk

Import af CSV AffaldsData indberetninger via Virk.dk Forudsætninger for at kunne overføre affaldsdata For at kunne overføre AffaldsData til miljøstyrelsen via Virk.dk skal følgende foretages i forvejen: A: Din virksomhed skal have en digital signatur. Denne

Læs mere

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær

Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til KMD Educa SMS, Fravær Vejledning til sekretær Du kan på din skole anvende KMD Educa SMS på fravær, når modulet er tilkøbt, og når skolen i forvejen har tilkøbt KMD Educa Fravær og/eller

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

STINA-vejledning STINA Online

STINA-vejledning STINA Online DANMARKS NATIONALBANK Statistisk Afdeling Version 2.2 November 2008 STINA-vejledning STINA Online Indledning Vejledningen henvender sig til personer i virksomheder, der indberetter til Nationalbanken via

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 jáåáëíéêáéí=ñçê=c ÇÉî~êÉêI=i~åÇÄêìÖ=çÖ=cáëâÉêá mä~åíéçáêéâíçê~íéí= Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

Læs mere

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering

Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering [Type text] Mamut Business Software Mamut Kundskabsserie Intrastatregistrering og rapportering 1 Intrastatregistrering og rapportering Indhold Intrastat... 3 Indstillinger for Intrastat... 4 Intrastatregistrering...

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER

VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER VEJLEDNING OM GØDSKNINGS- OG HARMONIREGLER Planperioden 1. august 28 til 31. juli 29 Revideret oktober 28 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon VEJLEDNING OM GØDSKNINGS-

Læs mere