Kom godt i gang med Dyreregistrering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Dyreregistrering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet. Der vil være henvisninger til hjemmesiden ( hvor yderligere vejledninger kan hentes til forskellige skærmbilleder. For brugere af Ny Sundhedsrådgivning henvises i øvrigt til hjemmesiden For at få hjælp til programmets avancerede funktioner, henvises der til den indbyggede hjælpefunktion. Udgivet August 2007 Redaktør Tryk Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kvæg Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Start af programmet... 6 Sådan finder du hjælp til brug af programmet... 7 Opsætning... 8 Programmets opbygning De tre lodrette faner Sådan finder du rundt i programmet Indberetning/Staldregistrering Besætningsoplysninger Antal dyr Opslag på dyreoplysninger Bestilling af udskrifter

4

5 Indledning Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet. Der vil være henvisninger til hjemmesiden ( hvor yderligere vejledninger kan hentes til forskellige skærmbilleder. For at få hjælp til programmets avancerede funktioner, henvises der til den indbyggede hjælpefunktion. For at kunne køre programmet, skal der være forbindelse til den centrale Kvægdatabase på IBM. Denne forbindelse dannes via Internettet. Du skal sikre dig at din internetforbindelse er startet når du åbner programmet Når Dyreregistrering er startet, arbejdes der direkte på Kvægdatabasen, og der gemmes derfor ingen data på din egen pc. 5

6 Start af programmet Start af programmet Programmet starter du ved at klikke på det tilhørende program-ikon, som ligger i Startmenuen under "Programmer" eller på skrivebordet. Når du har klikket på det, kommer følgende billede frem: Figur 1 Login billede Her taster du dit Bruger Id (Brugernavn) og Password til databasen. Herefter trykker du på "OK" eller Enter på tastaturet og programmet vil starte op. Programmet opdateres automatisk. Melding vedrørende opdatering kommer, når du logger på. Hvis du på det tidspunkt fravælger opdatering, skal du selv sørge for at opdatere fra hjemmesiden. 6

7 Sådan finder du hjælp til brug af programmet Sådan finder du hjælp til brug af programmet Du kan altid klikke på "Hjælp" menulinien øverst på skærmen, hvis der er noget som du er i tvivl om, og derefter på "Søg efter hjælp om..." Herefter har du mulighed for at indtaste et søgeord. Mangler du hjælp til et aktuelt skærmbillede, kan du blot trykke på tasten "F1", hvorefter den relevante hjælpetekst vil komme frem. 7

8 Opsætning Opsætning Vælg Skærmopsætning Med programmet leveres der to standardopsætninger, henholdsvis LK x 768 og LK x 600. Disse to skærmopsætninger kan vælges, men ikke redigeres. Opsætningen ses eller vælges under "Opsætning" og "Vælg. Du bør vælge den opsætning, der svarer til din skærmopsætning i Windows. Skærmopsætningen i Windows kan findes i "Kontrolpanel" under "Skærm" og "Indstillinger". Du vil risikere ikke at kunne se alle knapper og rulleskakter, hvis du har valgt den forkerte opsætning. Redigere Skærmbilleder Via hjemmesiden under punktet: "Online manualer" er en "Vejledning til egen skærmopsætning". Mange skærmbilleder har flere oplysninger end skærmen kan vise, og derfor kan din egen opsætning give et bedre overblik. 8

9 Opsætning Standardindstillinger Programmet kan indstilles så der altid åbnes på en bestemt fane eller på et bestemt besætningsnummer. Dette kan indstilles under "Funktioner" "Indstillinger" "Generelt". Figur 2 Eksempel på valg af opstartsindstillinger 9

10 Programmets opbygning Programmets opbygning For at kunne udnytte programmet optimalt, er det vigtigt at kende logikken i programmets opbygning. (2) (3) (1) Figur 3 Oversigt Når du starter programmet, ser det ud, som vist på figur 3. Yderst til højre er der tre lodrette faner (1). Til hver af disse lodrette faner hører der underfaner, som er den øverste vandrette række af faner (2). Til hver af de øverste vandrette faner (2), hører der ligeledes nogle underfaner, som er den anden vandrette række af faner (3). På nogle faner vil der være en knap i bunden af billedet, der hedder Vis flere. Ved hjælp af knappen kan man søge tidligere indberetninger frem. Derved er der mulighed for at rette eventuelle fejl i indtastninger, der er op til 6 mdr. gamle. Når der i det følgende er henvist til en bestemt fane, skrives det f.eks. sådan her: Besætning, Dyr, Hændelse. Det skal forstås på den måde, at det første der er nævnt (her besætning) er navnet på den lodrette fane, du skal vælge (1). Det næste (her Dyr) er navnet på den fane i den øverste vandrette fanerække, du skal vælge (2), og det sidste (her Hændelse) er navnet på en fane i den anden vandrette fanerække, du skal vælge (3). Hver gang du skal foretage en handling, er det fremhævet med citationstegn. 10

11 De tre lodrette faner De tre lodrette faner Vejleder (Genvejstast: Alt + X) Fanen Vejleder omhandler alt vedr. udskrifter. Som landmandsbruger er fanen aktuel, hvis der skal bestilles stamtavler, ændres i faste bestillinger af udskrifter eller bruges dataoverførsel. Ejendom (Genvejstast: Alt + W) På fanen Ejendom findes der nogle generelle oplysninger om din ejendom og opslag om sundhedsniveau. Her kan du også indberette oplysninger om staldopdelingen på din ejendom. Bestilling af øremærker er placeret under denne fane. Besætning (Genvejstast: Alt + Q) Fanen Besætning omhandler alt vedrørende indberetninger af hændelser og opslag på besætningsoplysninger og enkelt-dyroplysninger. Fanen indeholder også mulighed for bestilling/udskrivning af udskrifter og bestilling af dokumenter. 11

12 Indberetning/Staldregistrering Sådan finder du rundt i programmet Når du starter Dyreregistrering de første gange, kan du føle, at programmet er uoverskueligt. Det er derfor vigtigt, at du beslutter dig for at løse en bestemt opgave og hvilken type opgave det er, før du klikker dig frem til den fane du skal bruge (Er det et opslag, en indberetning, eller en bestilling af en udskrift)? Når du har klikket på en fane, og dermed gjort den aktiv, ændres den fra en blå til en grå farve. Du kan som i figur 4 derfor altid se, hvilken fane du har markeret. Figur 4 Aktiv fane 12

13 Indberetning/Staldregistrering Indberetning/Staldregistrering Alle former for indberetning kan foretages på fanen "Masseindtastning" (se næste side) og alle på nær vejninger under fanen "Besætning" "Staldregistrering". På fanen "Staldregistrering" findes der en række underfaner, du kan vælge, afhængig af hvilken type indberetning du ønsker at foretage. Alle faner viser den sidste indberetning, der er foretaget, og yderst til højre vises også, hvem den er foretaget af. Hver gang der skal foretages en indberetning, skal der påbegyndes en ny linje! Omsætning Her kan du indberette hændelser vedrørende ind- og afgang (se figur 5). Når du forlader linjen, bliver hændelsen opdateret på den centrale Kvægdatabase. Men inden da, bliver din indberetning valideret. Dvs. Kvægdatabasen tjekker, om din indberetning er lovlig. F.eks. vil du ikke kunne sælge et dyr til levebrug, hvis det ikke findes i besætningen. Figur 5 Eksempel på indberetning af dyr som er afgået til slagt I feltet længst til venstre skrives dyrets chr-dyrnr. Er dyret født i egen besætning, er det nok kun at skrive løbenummeret. Hvis du dobbeltklikker i feltet, fremkommer der en liste med alle levende dyr i besætningen, hvor du blot kan vælge et dyr ved at dobbeltklikke på dets nummer. Hændelseskoderne kan 13

14 Indberetning/Staldregistrering du enten taste direkte, eller vælge på en liste for hvert felt, som vist på figur 5. Vejninger/overførselsvægte Hvis du ønsker at indberette en vejning, som ikke er i forbindelse med en omsætning af dyret, eller du ønsker at indberette en overførselsvægt i forbindelse med at en kvie kælver, skal det gøres på fanen "Besætning" "Produktion" "Vejning". Kælvning Kælvninger indberettes på fanen "Besætning" "Staldregistrering" "Kælvning". Proceduren for indberetning af kælvninger er den samme som ved indberetning af omsætning. Øvrige indberetninger Udover de hidtil nævnte, er der en række andre registreringer, som kan foretages via underfaner til fanen "Staldregistrering". F.eks. indberetning af udsætterkode ("Udsæt"), indberetning af sygdomme ("Sundhed V"), hvis de ikke er indberettet af dyrlægen, og indberetning af løbninger og drægtighedsundersøgelser ("Repro") som inseminøren ikke har indberettet. Udstationering ("Udstat") til fællesgræs eller dyrskuer. Ved at trykke på tasten "F1", er det muligt at få hjælp/vejledning til disse faner. Masseindtastning Hvis du har mange omsætninger, som skal registreres ad gangen (gælder f.eks. slagtekalveproducenter) kan det være hurtigere at bruge fanen "Besætning" "Masseindtastning" "Omsætning". Her foregår indberetningen på en lidt anden måde. Her er der ingen tekst i forbindelse med indberetningen. Det kræver, at du kan huske omsætningskoderne. Koderne er de samme som du kender fra staldregistreringsblokken eller hvis du trykker "F1" og vælger "hændelseskoder" får du en liste frem. Dine indberetninger valideres ikke løbende, men først når du har gemt data. Du gemmer ved at klikke på "Funktioner" og derefter "Gem" i menulinien eller ved at anvende genvejstasten "Control" + "g". Massebehandling Dyreregistreringen har også en funktion, der hedder Massebehandling, som kan bruges, hvis du har en gruppe af dyr, hvorpå der skal indberettes samme hændelse på samme da- 14

15 Indberetning/Staldregistrering to. Det kunne f.eks. være en udstationering af mange dyr. Klik på "Hjælp" for yderligere information. Vigtigt at have selvdisciplin På hjemmesiden er der en vejledning, som hedder Vejledning til fanen masseindtastning", der giver en grundig forklaring i at bruge Masseindtastningsfanen som indberetningssted. Den giver yderligere oplysninger om disciplin i at kontrollere egne indberettede data. Dette er vigtigt, når du ikke længere fører staldregistreringsblokken, og dine registreringer har betydning i forhold til udbetaling af præmier m.m.. Besætningsoplysninger Hvis du søger en oplysning, som omhandler besætningen eller dele heraf, skal du lede på underfanerne til "Besætning" "Besætning". Det kunne f.eks. være, hvis du vil se slagteresultaterne for et bestemt kvartal. Antal dyr Fanen kan bruges til at bestemme antal dyr i besætningen på en given dato (status), og der er mulighed for beregning af antal Storkreaturer og Dyreenheder til opgørelser for ekstensiveringspræmie og gødningsregnskab. Fanen har en direkte printmulighed for opgørelsen. 15

16 Eksempel Opslag på dyreoplysninger Hvis du søger en oplysning som kan refereres til et bestemt dyr, skal du bruge underfanerne til fanen "Besætning" "Dyr", hvor du kan finde alle registrerede oplysninger på et enkelt dyr. Ikke alle underfaner er beskrevet her. Når du vælger fanen "Besætning" "Dyr" skal du angive dyrenummeret i feltet "Dyrnr". Du kan taste dyrenummeret i feltet. Hvis dyret er født i besætningen, er det nok at taste løbenummer, ellers alle 10 cifre (11 ved 6-cifret besætningsnummer). Du kan også få vist en liste med alle levende dyr i besætningen ved at dobbeltklikke. Her kan du markere et dyr i listen med musen og trykke "OK" (eller du kan dobbeltklikke på dyret). Derved får du dyrenummeret med tilbage til feltet "Dyrnr". Hændelse Fanen "Hændelse" er god til at danne sig et overblik over, hvad der er sket med et dyr i hele dets livsforløb. Her kan du se alle de registreringer, der er foretaget på dyret (se eksemplet på næste side). Det gælder også de registreringer, der eventuelt er foretaget, mens dyret har stået i andre besætninger. Vej På fanen "Vej" kan du se hvilke vejninger, der foretaget på et enkelt dyr. Desuden er tilvæksten fra fødsel og marginaltilvæksten beregnet. Ydelse På fanen "Ydelse" kan du se dagsydelsen pr. ko for alle dens kontrolleringer. Der er dog kun medtaget 16 kontrolleringer fra den gamle Kvægdatabase. Sum På fanen "Sum" kan du se alle sumydelser i dyrets levetid. F.eks. 305-dags ydelser og laktationsydelser. Flyt På fanen "Flyt" kan du se i hvilke besætninger dyret har stået i hele dets levetid, samt hvornår det er flyttet. 16

17 Opslag på dyreoplysninger Eksempel Du vil gerne se slagtedataene på et bestemt dyr. Her er det vigtigt at hæfte sig ved, at det er et bestemt dyr det handler om. Du har altså et dyrenummer, som du vil have nogle oplysninger på. Du skal derfor klikke på den lodrette fane "Besætning" og derefter på fanen "Dyr" i den øverste vandrette fanerække. På fanen "Besætning" "Dyr" "Hændelse" vil der for det pågældende dyr være en hændelse, der hedder slagtning. Klik på linjen "Slagtning" og derefter på knappen "Vis detaljer..." for at se slagteresultaterne. Se figur 6. Figur 6 Eksempel visning af detaljer på en bestemt hændelse. Her slagtning. 17

18 Bestilling af udskrifter Bestilling af udskrifter Udskrivning på egen printer Hvis du ønsker en udskrift udskrevet på egen printer, skal den først bestilles. Derefter skal den skrives ud via programmet Adobe Acrobat Reader. Bestilling af udskrifter til udskrivning på egen printer kan foretages på fanen "Dato dyr" eller via "Hovedmenu", "Bestil lokal udskrifter". Bestilling af Hændelsesliste via "Hovedmenu", "Bestil lokal udskrifter": Figur 7 Klik på "Hovedmenu" og vælg derefter "Bestil lokal udskrifter". 18

19 Bestilling af udskrifter Figur 8 I feltet "Bestiller" vælges 4-cifret vejledernummer eller Landmand. Klik i firkanten ud for den ønskede udskrift, så der fremkommer et flueben Klik på "Bestil". 1-5 minutter (afhængig af besætningsstørrelse) efter bestilling af udskrifter til lokalt print, kan du printe fra Dyreregistrering. Figur på siderne viser, hvordan du printer de bestilte udskrifter. Bestilling af udskrifter på enkelt dyr via fanen "Dato Dyr": Når du vil bestille f.eks. en stamtavle på udvalgte dyr, til udskrivning på egen printer, skal du gøre følgende: 19

20 Bestilling af udskrifter (1) (4) (2) (3) (5) Figur 9 (6) Klik på fanen "Vejleder" "Bestilling" "Dato Dyr" Vælg 4-cifret vejledernummer eller Landmand (1) Vælg Dyreart (kvæg, får, geder eller hjorte) (2) Vælg besætningstype (avlsbesætning, dyromsætning eller ydelseskontrol) (3) Skriv det/de dyrenummer du ønsker stamtavle på (f.eks ) (4) Klik på knappen "Søg" Klik i firkanten ud for den ønskede udskrift så der fremkommer et flueben (5). Klik på "Bestil" (6) Ca. 1-5 minutter efter bestilling af udskrifter til lokalt print kan du printe fra Dyreregistrering. Se figur på siderne Udskrifterne gemmes i 2 arbejdsdage. Hvis udskrifterne herefter skal printes, skal de bestilles igen. 20

21 Bestilling af udskrifter Sådan printer du dine bestilte udskrifter: Når du vil printe dine udskrifter skal du gøre følgende: Figur 10 Gå i menulinien øverst og vælg "Hovedmenu" og derefter "Vis udskrifter". (3) (2) (1) Figur 11 Sæt et flueben under (1) "Udskriv" ved de udskrifter du ønsker at printe. Brug enten musen eller genvejstasten (mellemrum + Piletast ned). Tryk på knappen (2) "Vis udskrifter" for at se udskrifterne før de sendes til printeren. Tryk på knappen (3) "Udskriv" for at printe udskrifterne. 21

22 Bestilling af udskrifter Figur 12 Udskrifterne vises i programmet Acrobat Reader. Tryk på "printerikonet" øverst i menulinien for at udskrive herfra. Hvis du har sat flueben ud for flere udskrifter, og du har trykket på printerikonet i Acrobat Reader, er det kun den udskrift der ses på skærmen som udskrives. Du skal lukke den pågældende udskrift på nederste kryds, øverst i højre hjørne. Derved fremkommer den næste udskrift du har bestilt til udskrivning. 22

23 Bestilling af udskrifter Figur 13 Vælg om "Alle sider" eller den "Aktuelle side" skal udskrives. Tryk "OK". 23

24 Bestilling af udskrifter Slette bestillinger Du kan slette en fast bestilling på fanen "Vejleder" "Bestilling" "Oversigt". Denne fane viser en oversigt over alle de faste bestillinger, samt de bestillinger der er dannet. Hvis du vil slette en bestilling, skal du højreklikke på udskriften, og klikke på "Slet". Se figur 14. Som landmand kan du kun slette de udskrifter hvor der under "Bestiller" står Landmand, ellers skal du have det lokale kontor til at hjælpe. Figur 14 Slet bestilling 24

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering

Vejledning. til. Billedet Sundhed_V. Dyreregistrering Vejledning til Billedet Sundhed_V i Dyreregistrering Herunder Ny Sundhedsrådgivning Dansk Kvæg 3. januar 2006 Introduktion Nedenfor er beskrevet, hvordan fanerne generelt skal bruges, samt hvordan du som

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er udarbejdet således, at brugeren nemt kan få installeret Dyreregistrering. Dyreregistrering kan installeres på Windows 2000, Windows XP eller Windows

Læs mere

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3

HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 HJÆLP TIL IGANGSÆTNING AF WINKOMPAS 3 1. Opstart af WinKompas 3 Når WinKompas 3 er startet op, vil der fremkomme et skærmbillede, hvor du skal indtaste følgende oplysninger for at få adgang til programmet:

Læs mere

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013

Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Betjeningsvejledning til CHR kontrol programmet 10-04-2013 Denne vejledning indeholder følgende: Sådan startes CHR kontrol programmet side 2 Opsætning af programmet side 3 Sådan valideres slagtedyr trin

Læs mere

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik

DMS Dyreregistrering. Vejledning i brug af Dagligt overblik DMS Dyreregistrering Vejledning i brug af Dagligt overblik Vejledning i brug af Dagligt overblik Dette hæfte er en vejledning i brug af Dagligt overblik i DMS Dyreregistrering. Med Dagligt overblik kan

Læs mere

Kom i gang med DANBRO

Kom i gang med DANBRO 1 Indhold... 1 Generelt...2 DANBRO...2 Forkundskaber for at anvende DANBRO...2 Krav til pc...2 Starte DANBRO...2 Installation...3 DANBRO-Manualer...4 Manualer...4 DANBROs Brugergrænseflade...5 Valg af

Læs mere

Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0

Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0 Kom godt i gang med KvikKoen version 2.0 Denne vejledning giver en introduktion til KvikKoen, som er udviklet i samarbejde mellem Dansire og Dansk Kvæg. Vejledningen er tænkt som en hjælp til både øvede

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Mark Online

Kom godt i gang med DLBR Mark Online Kom godt i gang med DLBR Mark Online DLBR Mark Online indeholder Markplan og Dyrkningsjournal. Markplan bruger du til at du oprette og redigere i bedriftens markplan, mens du bruger dyrkningsjournalen

Læs mere

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport

TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1. DigiMatch. Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 25.08.2014 v.0.1 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart... 3 DigiMatch download... 3 Registerniveau... 7 Indstillinger... 9 Login... 9 Tilpas knapperne... 10 Kampregistrering...

Læs mere

DigiMatch Elektronisk Kamprapport

DigiMatch Elektronisk Kamprapport TK/TBL / 17.08.2015 v.0.3 DigiMatch Elektronisk Kamprapport 1 Procedure før kampstart Link til vejledning, login data, og Digimatch kan findes her: http://boxerligaerne.dk/klubsider/kamprapport/ Det er

Læs mere

Kom godt i gang med epostkasse

Kom godt i gang med epostkasse Kom godt i gang med epostkasse Brugervejledning Kom godt i gang med epostkasse Dette hæfte er en introduktion til brugen af epostkasse. epostkasse er et værktøj til transport af data mellem programmer

Læs mere

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering

Vejledning til landmænd. Sådan indberetter du. Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Vejledning til landmænd Sådan indberetter du Obligatorisk SundhedsRådgivning (OSR) I Dyreregistrering Introduktion Indberetning af behandlinger og medicin i Dyreregistrering er nu gjort væsentlig nemmere.

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen

Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Vejledning til brug af dataudtræk fra Kvægdatabasen Datafiler fra Kvægdatabasen trækkes gennem Dyreregistrering som k01-filer. Opsætning af udtræk beskrives andet sted. Denne vejledning dækker kun bestilling

Læs mere

Portal ledige boliger manual omkring indtastning.

Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Den 22. juni 2005 Portal ledige boliger manual omkring indtastning. Der er lanceret en portal med ledige almene boliger på BL s hjemmeside, hvor boligsøgende let skal kunne finde ledige boliger ud fra

Læs mere

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne

Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Brugervejledning til print-, kopi og scanning på KøgeBibliotekerne Indhold Indledning Sådan opretter du dig Sådan betaler du Sådan får du en ny adgangskode Sådan kobler du dit brugernavn og kodeord med

Læs mere

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger

Regler for indberetning til CHR. Frivillige oplysninger Staldregistreringsskema Denne blok kan anvendes både til lovpligtig registrering af kvæg i det offentlige Centralt Husdyrbrugsregister (CHR) og til frivillig registrering af øvrige oplysninger (f. eks.

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Ungdyr Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan, Ungdyr. Med DLBR NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem

Bilag 1 til BR styrmandsmappe. Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem Bilag 1 til BR styrmandsmappe Tastevejledning til Birkerød Roklubs computersystem 1) Opstart. Når man ankommer til roklubben tændes computeren, der står på pulten mellem portene. Gør det straks, da den

Læs mere

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk.

Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Vejledning til systemet Øremærkebestilling på Landmand.dk. Bestilling af Øremærker er målrettet dig som landmand, og giver dig mulighed for selv at bestille Øremærker til Svin, Kvæg, Får og Geder. Kontakt:

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget

Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med DLBR Produktionsbudget Kom godt i gang med Produktionsbudgettet Dette hæfte er en introduktion til produktionsbudgettet. Produktionsbudgettet er det faglige og tekniske grundlag for

Læs mere

Visitkort online -bestil direkte fra internettet

Visitkort online -bestil direkte fra internettet Visitkort online -bestil direkte fra internettet D www.cimo.dk 20886Folder Visitkort.indd 1 22/02/07 15:53:26 Løbet tør for visitkort? uheldigt. -hvad gør du nu? Du kan naturligvis gøre, som du plejer.

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006

Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Kvik hjælp Revideret 27-07-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont Aftalebog nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du

Læs mere

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3

Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Juni 2012 Vejledning i rekvirering af mad på Brandevej version 3 Deadline for bestilling af mad er kl. 9 efter følgende plan. Mandag inden deadline bestilles til tirsdag Tirsdag inden deadline bestilles

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan - Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med DLBR NorFor får

Læs mere

Nye brugere på Mægler Cloud

Nye brugere på Mægler Cloud Nye brugere på Mægler Cloud - Kom godt fra start Finder du ikke svaret på dit spørgsmål i nedenstående liste, så kontakt C&B Support på mail support@cb.dk (husk at angive kundenummer) eller telefon 4332

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort

BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort Indhold BYENS BIO BilletPro Manual for Billetsalg - Blå Gavekort 1. Log ind. Side 2 2. BilletPro. Skærmens funktioner/ Scanneren... Side 3-6 3. Billet bestilt via Internettet. Side 7-9 4. Billet bestilt

Læs mere

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56

Weblink. Brugermanual. Hotline: 79 30 01 56 Weblink Brugermanual Hotline: 79 30 01 56 Indholdsfortegnelse: Log ind på Gateway/Weblink:...3 Opret Ny ordre:...4 Indtastning af Varer til bestilling:...7 Søg vare:...8 Udskriv ordren....11 Ordrebekræftigelse

Læs mere

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk.

Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Guide: Henvisninghotellet ( REFHOST ) Version mar 2009 Fra 1. april 2009 skal lægerne fremsende alle henvisninger til psykologer og fysioterapeuter elektronisk. Denne guide er primært baseret på oplysninger

Læs mere

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol.

Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. Vejledning til: Funktioner i WinSvin som kan bruges i forbindelse med egenkontrol. 1. Medicinregistrering WinSvin kan registrere medicinske behandlinger, genordinere medicin, beregne restmængde og udskrive

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk

Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Vejledning til opdatering på hjemmesiden www.ifskjoldsaeby.dk Du logger på fra forsiden. Når du har indtastet brugernavn og password, vil der i højre side fremkomme en menu med punkterne: Redigér denne

Læs mere

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter

Figur 1. Udskrift efter behov: MPO findes under Analyser og lister i modulet Analyseudskrifter Hvor finder jeg Mælkeproduktionsopgørelsen i DMS Dyreregistrering? Fast bestilling Der dannes og gemmes automatisk en MPO efter hver ydelseskontrol i en besætning, helt som det har været hidtil. Den er

Læs mere

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger

Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger 1. Adgang til kemidatabasen Koncern HR Fysisk Arbejdsmiljø Marts 2014 Udfyldelse af arbejdspladsbrugsanvisninger Her kan du skrive dit brugernavn og adgangskode Brugernavn: Adgangskode: Kemidatabasen finder

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indhold

Indholdsfortegnelse. Indhold Indholdsfortegnelse Indhold Login... 2 Registrér komme / gå tider... 4 Flere arbejdsperioder på samme dag?... 6 Frokostpause / ret Frokostpause... 7 Sletning... 8 Afslut uge... 9 Godkendte/afviste ugesedler...

Læs mere

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014

M Mobility Mobil IP. Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 M Mobility Mobil IP Installations- & brugervejledning Desktop version Windows 12. august 2014 Indhold Introduktion Download program software Installation af M Mobility Mobil IP Softphone program Åbningsskærm

Læs mere

Brugermanual SÅDAN GØR DU:

Brugermanual SÅDAN GØR DU: Brugermanual SÅDAN GØR DU: Uanset hvad du skal lave i Klubcms, skal du altid logge dig på og det gør du ved at indtaste følgende i din browser: http://klubcms.dbu.dk/admin/login.aspx Indtast dit brugernavn

Læs mere

Instant Spam Control

Instant Spam Control Instant Spam Control - den nemme guide til jeres antispam-løsning Instant Spam Control er nemt at arbejde med eller lade arbejde for sig. 97% af al spam bliver automatisk sorteret fra. De sidste 3% kan

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen

Opret og vedligehold af favoritliste på markedspladsen Opret og vedligehold af på markedspladsen Hvad Kommentar Tast Opret på markedspladsen Åben markedspladsen. I venstre side findes r, når du står i fanen Varesøgning Stå i fanen Mine, og tryk på Tilføj Tryk

Læs mere

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop

Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Manual til brug af Redoffice OneCompany s webshop Side 1 af 17 Indhold i manual til Redoffice OneCompany s webshop: - Første kapitel er en general manual til webshoppen. - Andet kapitel omhandler søgemuligheder

Læs mere

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær

KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær KMD Educa WEB-elevfravær Heldagsfravær Vejledning til lærer Fraværsindberetning af heldagsfravær via LærerIntra Når din kommune har tilkøbt modulet KMD Educa WEB-elevfravær, kan du som klasselærer eller

Læs mere

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP

EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP EasyIQ ConnectAnywhere Brugermanual Windows 7, Windows Vista og Windows XP Indhold Log på EasyIQ ConnectAnywhere... 2 Adgangskode udløbet... 3 Log af EasyIQ ConnectAnywhere... 5 Mulighederne i EasyIQ ConnectAnywhere...

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget

Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med DLBR Foderbudget Kom godt i gang med Foderbudget Dette hæfte er en introduktion til brugen af foderbudget. Foderbudgettet har til formål - med udgangspunkt i køernes og kviernes daglige

Læs mere

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto.

Du skal have en Google konto for at kunne anvende Webalbum! Har du ikke det, så får du her en kort orientering om, hvorledes du kan få en konto. Indhold Webalbum...2 Google-konto...2 Brug af webalbum...5 Overføre billeder til album...5 Se og bruge sine billeder i webalbummet...6 E-mail...9 Udskriv...12 Bestil udskrifter...13 Blog This...13 Collage...14

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Prognose

Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Kom godt i gang med DLBR Prognose Dette hæfte er en introduktion til prognoseværktøjet. Prognoseværktøjet er beregnet til, på grundlag af registreringer på Kvægdatabasen,

Læs mere

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder

Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Dit velkendte Windows, bare bedre. Din introduktion til Windows 8.1 til virksomheder Opdag startskærmen. Startskærmen indeholder alle dine vigtigste oplysninger. Dynamiske felter sørger for, at du altid

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren.

Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Følgesedler Udskrivning af følgesedler. Der er mulighed for at udskrive følgesedler samlet for eksempelvis en bestemt leveringsdato eller enkeltvis direkte fra ordren. Masseudskrift af følgesedler. Hvis

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Opsætning af 60 dags regel

Opsætning af 60 dags regel 2015 Opsætning af 60 dags regel Indhold... 0 Guide til opsætning af 60-dags regel i Autolog Klienten... 1 Hvad er forskellen mellem den Automatiske og Manuelle opsætning af 60-dags reglen?... 2 Hvordan

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Genvejstaster til Windows

Genvejstaster til Windows Genvejstaster til Windows Selvom musen er et praktisk redskab, er den langt fra altid den hurtigste måde at styre computeren på. Ofte vil det være meget hurtigere at bruge genvejstaster. Hvis du sidder

Læs mere

Installationsvejledning til Dyreregistrering

Installationsvejledning til Dyreregistrering Installationsvejledning til Dyreregistrering Version 2.2.0.0 Windows 98 / Me / NT / 2000 og XP Installationsvejledning til Dyreregistrering version 2.2.0.0 1/10 Indledning Denne vejledning er tænkt som

Læs mere

Manual til administration af online booking

Manual til administration af online booking 2016 Manual til administration af online booking ShopBook Online Med forklaring og eksempler på hvordan man konfigurerer og overvåger online booking. www.obels.dk 1 Introduktion... 4 1.1 Formål... 4 1.2

Læs mere

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back

Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Vejledning til tilmeldingssystem for Grupper til E2014 The Vikings strike back Side 1 af 14 Tilmeldingssystem for Grupper til E2014 - The Vikings strike back Denne vejledning kan bruges når en gruppe skal

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

Betjeningsvejledning. Winformatik

Betjeningsvejledning. Winformatik Betjeningsvejledning Winformatik Udgivet af: KIMIK it A/S Industrivej 1 3900 Nuuk Grønland Sidst opdateret den 12. maj 2009 af Kenneth Skovbjerg Blomgren Andre steder du også kan finde hjælp: http://support.kimik-it.gl/

Læs mere

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne.

Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. September 2013 Vejledning til brug for elektronisk indberetning af kvartalsopgørelser fra produktionsskolerne. 1. Log på systemet Indberetningsvinduerne tilgås direkte på adressen: https://indberetninger.uvm.dk/

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT

Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT Brugervejledning til KasseRapporten LIGHT INSTALLATIONSVEJLEDNING... 2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG... 3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN LIGHT... 4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...

Læs mere

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen.

Ud fra oplysningerne i >BEH Start<, dannes der automatisk de behandlinger der skal udføres ud fra dyrlægens indberetninger til Besætningsdiagnosen. Behandling start: Skal du starte en ny sygdomsbehandling, skal du bruge knappen >BEH. Start< til indberetning af egne behandlinger, samt knappen >SYGdom Medicin< til at lave genbehandlinger som dyrlægen

Læs mere

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning

Huskeliste Telefon/Internetaflæsning Da aflæsning af vandmåleren med Telefon/Internet normalt kun foretages en gang om året, kan det være svært at huske alle detaljer i arbejdsgangen med systemet. Med tiden er Rambøll FAS og Telefon/Internet

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Installer nyt image på din PC - Windows 7

Installer nyt image på din PC - Windows 7 Installer nyt image på din PC - Windows 7 1 Tryk F12 og hent nyt image til din PC...2 2 Log på første gang efter installationen...2 3 Din Citrix sådan tilpasser du dine systemer/applikationer...3 3.a Tilføj

Læs mere

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker.

I løbet af 2017 vil C-drevet på alle UCL s bærbare computere automatisk blive krypteret med BitLocker. BitLocker BitLocker kan bruges til kryptering af drev for at beskytte alle filer, der er gemt på drevet. Til kryptering af interne harddiske, f.eks. C-drevet, bruges BitLocker, mens man bruger BitLocker

Læs mere

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab

Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab Indlæsning af licensfil og oprettelse af regnskab I det følgende bliver du vejledt i, hvordan du indlæser en licensfil efter installation af Mamut Stellar version 7, samt hvordan du kommer hurtigt i gang

Læs mere

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen...

Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... Quickguide Indhold Opstartsprocedure... 3 Dankort... 3 Korrekt åbningsprocedure af dankortterminalen... 4 Korrekt lukkeprocedure af dankortterminalen... 4 Logon på Dynamics NAV... 4 Overblik over Dynamics

Læs mere

MedWin laboratorieskema

MedWin laboratorieskema MedWin laboratorieskema EG Data Inform A/S Albert Ginges Vej 10 9800 Hjørring Dusager 4 8200 Aarhus N Lautrupvang 12 2750 Ballerup Telefon: 96 23 51 00 Telefon Service Desk: 96 23 51 11 - www.egdatainform.dk

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

Kom godt i gang med Markjournal Online

Kom godt i gang med Markjournal Online Kom godt i gang med Markjournal Online Markjournal Online er et enkelt registreringsværktøj, der 'fødes' med mark- og dyrkningsplan-oplysninger fra DLBR IT. Oftest vil det være din konsulent, der har lagt

Læs mere

Indhold Outlook Web App... 1

Indhold Outlook Web App... 1 Outlook Web App Outlook Web App (OWA) bruges til at håndtere e-mails og kalendere uden at skulle have Outlook klient programmet installeret. OWA kan bruges på en hvilken som helst computer, der har adgang

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer

Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Kom godt i gang med DLBR NorFor Foderplan, Malkekøer Dette hæfte er en introduktion til foderplanlægning i DLBR NorFor Foderplan. Med NorFor får du det optimale værktøj til fodervurdering og til en effektiv

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Oplæring til tidsbestilling

Oplæring til tidsbestilling Oplæring til tidsbestilling Man har forskellige muligheder for at bestille en tid til sin golfrunde på denne side vil jeg forsøge at beskrive disse muligheder. Dette skal bruges som en vejledning I kan

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere