Kom godt i gang med Dyreregistrering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kom godt i gang med Dyreregistrering"

Transkript

1

2 Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet. Der vil være henvisninger til hjemmesiden (www.dyreregistrering.dk), hvor yderligere vejledninger kan hentes til forskellige skærmbilleder. For brugere af Ny Sundhedsrådgivning henvises i øvrigt til hjemmesiden For at få hjælp til programmets avancerede funktioner, henvises der til den indbyggede hjælpefunktion. Udgivet August 2007 Redaktør Tryk Dansk Landbrugsrådgivning Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret Udgiver Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Kvæg Support Se eller ring på

3 Indholdsfortegnelse Indledning... 5 Start af programmet... 6 Sådan finder du hjælp til brug af programmet... 7 Opsætning... 8 Programmets opbygning De tre lodrette faner Sådan finder du rundt i programmet Indberetning/Staldregistrering Besætningsoplysninger Antal dyr Opslag på dyreoplysninger Bestilling af udskrifter

4

5 Indledning Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet. Der vil være henvisninger til hjemmesiden (www.dyreregistrering.dk), hvor yderligere vejledninger kan hentes til forskellige skærmbilleder. For at få hjælp til programmets avancerede funktioner, henvises der til den indbyggede hjælpefunktion. For at kunne køre programmet, skal der være forbindelse til den centrale Kvægdatabase på IBM. Denne forbindelse dannes via Internettet. Du skal sikre dig at din internetforbindelse er startet når du åbner programmet Når Dyreregistrering er startet, arbejdes der direkte på Kvægdatabasen, og der gemmes derfor ingen data på din egen pc. 5

6 Start af programmet Start af programmet Programmet starter du ved at klikke på det tilhørende program-ikon, som ligger i Startmenuen under "Programmer" eller på skrivebordet. Når du har klikket på det, kommer følgende billede frem: Figur 1 Login billede Her taster du dit Bruger Id (Brugernavn) og Password til databasen. Herefter trykker du på "OK" eller Enter på tastaturet og programmet vil starte op. Programmet opdateres automatisk. Melding vedrørende opdatering kommer, når du logger på. Hvis du på det tidspunkt fravælger opdatering, skal du selv sørge for at opdatere fra hjemmesiden. 6

7 Sådan finder du hjælp til brug af programmet Sådan finder du hjælp til brug af programmet Du kan altid klikke på "Hjælp" menulinien øverst på skærmen, hvis der er noget som du er i tvivl om, og derefter på "Søg efter hjælp om..." Herefter har du mulighed for at indtaste et søgeord. Mangler du hjælp til et aktuelt skærmbillede, kan du blot trykke på tasten "F1", hvorefter den relevante hjælpetekst vil komme frem. 7

8 Opsætning Opsætning Vælg Skærmopsætning Med programmet leveres der to standardopsætninger, henholdsvis LK x 768 og LK x 600. Disse to skærmopsætninger kan vælges, men ikke redigeres. Opsætningen ses eller vælges under "Opsætning" og "Vælg. Du bør vælge den opsætning, der svarer til din skærmopsætning i Windows. Skærmopsætningen i Windows kan findes i "Kontrolpanel" under "Skærm" og "Indstillinger". Du vil risikere ikke at kunne se alle knapper og rulleskakter, hvis du har valgt den forkerte opsætning. Redigere Skærmbilleder Via hjemmesiden under punktet: "Online manualer" er en "Vejledning til egen skærmopsætning". Mange skærmbilleder har flere oplysninger end skærmen kan vise, og derfor kan din egen opsætning give et bedre overblik. 8

9 Opsætning Standardindstillinger Programmet kan indstilles så der altid åbnes på en bestemt fane eller på et bestemt besætningsnummer. Dette kan indstilles under "Funktioner" "Indstillinger" "Generelt". Figur 2 Eksempel på valg af opstartsindstillinger 9

10 Programmets opbygning Programmets opbygning For at kunne udnytte programmet optimalt, er det vigtigt at kende logikken i programmets opbygning. (2) (3) (1) Figur 3 Oversigt Når du starter programmet, ser det ud, som vist på figur 3. Yderst til højre er der tre lodrette faner (1). Til hver af disse lodrette faner hører der underfaner, som er den øverste vandrette række af faner (2). Til hver af de øverste vandrette faner (2), hører der ligeledes nogle underfaner, som er den anden vandrette række af faner (3). På nogle faner vil der være en knap i bunden af billedet, der hedder Vis flere. Ved hjælp af knappen kan man søge tidligere indberetninger frem. Derved er der mulighed for at rette eventuelle fejl i indtastninger, der er op til 6 mdr. gamle. Når der i det følgende er henvist til en bestemt fane, skrives det f.eks. sådan her: Besætning, Dyr, Hændelse. Det skal forstås på den måde, at det første der er nævnt (her besætning) er navnet på den lodrette fane, du skal vælge (1). Det næste (her Dyr) er navnet på den fane i den øverste vandrette fanerække, du skal vælge (2), og det sidste (her Hændelse) er navnet på en fane i den anden vandrette fanerække, du skal vælge (3). Hver gang du skal foretage en handling, er det fremhævet med citationstegn. 10

11 De tre lodrette faner De tre lodrette faner Vejleder (Genvejstast: Alt + X) Fanen Vejleder omhandler alt vedr. udskrifter. Som landmandsbruger er fanen aktuel, hvis der skal bestilles stamtavler, ændres i faste bestillinger af udskrifter eller bruges dataoverførsel. Ejendom (Genvejstast: Alt + W) På fanen Ejendom findes der nogle generelle oplysninger om din ejendom og opslag om sundhedsniveau. Her kan du også indberette oplysninger om staldopdelingen på din ejendom. Bestilling af øremærker er placeret under denne fane. Besætning (Genvejstast: Alt + Q) Fanen Besætning omhandler alt vedrørende indberetninger af hændelser og opslag på besætningsoplysninger og enkelt-dyroplysninger. Fanen indeholder også mulighed for bestilling/udskrivning af udskrifter og bestilling af dokumenter. 11

12 Indberetning/Staldregistrering Sådan finder du rundt i programmet Når du starter Dyreregistrering de første gange, kan du føle, at programmet er uoverskueligt. Det er derfor vigtigt, at du beslutter dig for at løse en bestemt opgave og hvilken type opgave det er, før du klikker dig frem til den fane du skal bruge (Er det et opslag, en indberetning, eller en bestilling af en udskrift)? Når du har klikket på en fane, og dermed gjort den aktiv, ændres den fra en blå til en grå farve. Du kan som i figur 4 derfor altid se, hvilken fane du har markeret. Figur 4 Aktiv fane 12

13 Indberetning/Staldregistrering Indberetning/Staldregistrering Alle former for indberetning kan foretages på fanen "Masseindtastning" (se næste side) og alle på nær vejninger under fanen "Besætning" "Staldregistrering". På fanen "Staldregistrering" findes der en række underfaner, du kan vælge, afhængig af hvilken type indberetning du ønsker at foretage. Alle faner viser den sidste indberetning, der er foretaget, og yderst til højre vises også, hvem den er foretaget af. Hver gang der skal foretages en indberetning, skal der påbegyndes en ny linje! Omsætning Her kan du indberette hændelser vedrørende ind- og afgang (se figur 5). Når du forlader linjen, bliver hændelsen opdateret på den centrale Kvægdatabase. Men inden da, bliver din indberetning valideret. Dvs. Kvægdatabasen tjekker, om din indberetning er lovlig. F.eks. vil du ikke kunne sælge et dyr til levebrug, hvis det ikke findes i besætningen. Figur 5 Eksempel på indberetning af dyr som er afgået til slagt I feltet længst til venstre skrives dyrets chr-dyrnr. Er dyret født i egen besætning, er det nok kun at skrive løbenummeret. Hvis du dobbeltklikker i feltet, fremkommer der en liste med alle levende dyr i besætningen, hvor du blot kan vælge et dyr ved at dobbeltklikke på dets nummer. Hændelseskoderne kan 13

14 Indberetning/Staldregistrering du enten taste direkte, eller vælge på en liste for hvert felt, som vist på figur 5. Vejninger/overførselsvægte Hvis du ønsker at indberette en vejning, som ikke er i forbindelse med en omsætning af dyret, eller du ønsker at indberette en overførselsvægt i forbindelse med at en kvie kælver, skal det gøres på fanen "Besætning" "Produktion" "Vejning". Kælvning Kælvninger indberettes på fanen "Besætning" "Staldregistrering" "Kælvning". Proceduren for indberetning af kælvninger er den samme som ved indberetning af omsætning. Øvrige indberetninger Udover de hidtil nævnte, er der en række andre registreringer, som kan foretages via underfaner til fanen "Staldregistrering". F.eks. indberetning af udsætterkode ("Udsæt"), indberetning af sygdomme ("Sundhed V"), hvis de ikke er indberettet af dyrlægen, og indberetning af løbninger og drægtighedsundersøgelser ("Repro") som inseminøren ikke har indberettet. Udstationering ("Udstat") til fællesgræs eller dyrskuer. Ved at trykke på tasten "F1", er det muligt at få hjælp/vejledning til disse faner. Masseindtastning Hvis du har mange omsætninger, som skal registreres ad gangen (gælder f.eks. slagtekalveproducenter) kan det være hurtigere at bruge fanen "Besætning" "Masseindtastning" "Omsætning". Her foregår indberetningen på en lidt anden måde. Her er der ingen tekst i forbindelse med indberetningen. Det kræver, at du kan huske omsætningskoderne. Koderne er de samme som du kender fra staldregistreringsblokken eller hvis du trykker "F1" og vælger "hændelseskoder" får du en liste frem. Dine indberetninger valideres ikke løbende, men først når du har gemt data. Du gemmer ved at klikke på "Funktioner" og derefter "Gem" i menulinien eller ved at anvende genvejstasten "Control" + "g". Massebehandling Dyreregistreringen har også en funktion, der hedder Massebehandling, som kan bruges, hvis du har en gruppe af dyr, hvorpå der skal indberettes samme hændelse på samme da- 14

15 Indberetning/Staldregistrering to. Det kunne f.eks. være en udstationering af mange dyr. Klik på "Hjælp" for yderligere information. Vigtigt at have selvdisciplin På hjemmesiden er der en vejledning, som hedder Vejledning til fanen masseindtastning", der giver en grundig forklaring i at bruge Masseindtastningsfanen som indberetningssted. Den giver yderligere oplysninger om disciplin i at kontrollere egne indberettede data. Dette er vigtigt, når du ikke længere fører staldregistreringsblokken, og dine registreringer har betydning i forhold til udbetaling af præmier m.m.. Besætningsoplysninger Hvis du søger en oplysning, som omhandler besætningen eller dele heraf, skal du lede på underfanerne til "Besætning" "Besætning". Det kunne f.eks. være, hvis du vil se slagteresultaterne for et bestemt kvartal. Antal dyr Fanen kan bruges til at bestemme antal dyr i besætningen på en given dato (status), og der er mulighed for beregning af antal Storkreaturer og Dyreenheder til opgørelser for ekstensiveringspræmie og gødningsregnskab. Fanen har en direkte printmulighed for opgørelsen. 15

16 Eksempel Opslag på dyreoplysninger Hvis du søger en oplysning som kan refereres til et bestemt dyr, skal du bruge underfanerne til fanen "Besætning" "Dyr", hvor du kan finde alle registrerede oplysninger på et enkelt dyr. Ikke alle underfaner er beskrevet her. Når du vælger fanen "Besætning" "Dyr" skal du angive dyrenummeret i feltet "Dyrnr". Du kan taste dyrenummeret i feltet. Hvis dyret er født i besætningen, er det nok at taste løbenummer, ellers alle 10 cifre (11 ved 6-cifret besætningsnummer). Du kan også få vist en liste med alle levende dyr i besætningen ved at dobbeltklikke. Her kan du markere et dyr i listen med musen og trykke "OK" (eller du kan dobbeltklikke på dyret). Derved får du dyrenummeret med tilbage til feltet "Dyrnr". Hændelse Fanen "Hændelse" er god til at danne sig et overblik over, hvad der er sket med et dyr i hele dets livsforløb. Her kan du se alle de registreringer, der er foretaget på dyret (se eksemplet på næste side). Det gælder også de registreringer, der eventuelt er foretaget, mens dyret har stået i andre besætninger. Vej På fanen "Vej" kan du se hvilke vejninger, der foretaget på et enkelt dyr. Desuden er tilvæksten fra fødsel og marginaltilvæksten beregnet. Ydelse På fanen "Ydelse" kan du se dagsydelsen pr. ko for alle dens kontrolleringer. Der er dog kun medtaget 16 kontrolleringer fra den gamle Kvægdatabase. Sum På fanen "Sum" kan du se alle sumydelser i dyrets levetid. F.eks. 305-dags ydelser og laktationsydelser. Flyt På fanen "Flyt" kan du se i hvilke besætninger dyret har stået i hele dets levetid, samt hvornår det er flyttet. 16

17 Opslag på dyreoplysninger Eksempel Du vil gerne se slagtedataene på et bestemt dyr. Her er det vigtigt at hæfte sig ved, at det er et bestemt dyr det handler om. Du har altså et dyrenummer, som du vil have nogle oplysninger på. Du skal derfor klikke på den lodrette fane "Besætning" og derefter på fanen "Dyr" i den øverste vandrette fanerække. På fanen "Besætning" "Dyr" "Hændelse" vil der for det pågældende dyr være en hændelse, der hedder slagtning. Klik på linjen "Slagtning" og derefter på knappen "Vis detaljer..." for at se slagteresultaterne. Se figur 6. Figur 6 Eksempel visning af detaljer på en bestemt hændelse. Her slagtning. 17

18 Bestilling af udskrifter Bestilling af udskrifter Udskrivning på egen printer Hvis du ønsker en udskrift udskrevet på egen printer, skal den først bestilles. Derefter skal den skrives ud via programmet Adobe Acrobat Reader. Bestilling af udskrifter til udskrivning på egen printer kan foretages på fanen "Dato dyr" eller via "Hovedmenu", "Bestil lokal udskrifter". Bestilling af Hændelsesliste via "Hovedmenu", "Bestil lokal udskrifter": Figur 7 Klik på "Hovedmenu" og vælg derefter "Bestil lokal udskrifter". 18

19 Bestilling af udskrifter Figur 8 I feltet "Bestiller" vælges 4-cifret vejledernummer eller Landmand. Klik i firkanten ud for den ønskede udskrift, så der fremkommer et flueben Klik på "Bestil". 1-5 minutter (afhængig af besætningsstørrelse) efter bestilling af udskrifter til lokalt print, kan du printe fra Dyreregistrering. Figur på siderne viser, hvordan du printer de bestilte udskrifter. Bestilling af udskrifter på enkelt dyr via fanen "Dato Dyr": Når du vil bestille f.eks. en stamtavle på udvalgte dyr, til udskrivning på egen printer, skal du gøre følgende: 19

20 Bestilling af udskrifter (1) (4) (2) (3) (5) Figur 9 (6) Klik på fanen "Vejleder" "Bestilling" "Dato Dyr" Vælg 4-cifret vejledernummer eller Landmand (1) Vælg Dyreart (kvæg, får, geder eller hjorte) (2) Vælg besætningstype (avlsbesætning, dyromsætning eller ydelseskontrol) (3) Skriv det/de dyrenummer du ønsker stamtavle på (f.eks ) (4) Klik på knappen "Søg" Klik i firkanten ud for den ønskede udskrift så der fremkommer et flueben (5). Klik på "Bestil" (6) Ca. 1-5 minutter efter bestilling af udskrifter til lokalt print kan du printe fra Dyreregistrering. Se figur på siderne Udskrifterne gemmes i 2 arbejdsdage. Hvis udskrifterne herefter skal printes, skal de bestilles igen. 20

21 Bestilling af udskrifter Sådan printer du dine bestilte udskrifter: Når du vil printe dine udskrifter skal du gøre følgende: Figur 10 Gå i menulinien øverst og vælg "Hovedmenu" og derefter "Vis udskrifter". (3) (2) (1) Figur 11 Sæt et flueben under (1) "Udskriv" ved de udskrifter du ønsker at printe. Brug enten musen eller genvejstasten (mellemrum + Piletast ned). Tryk på knappen (2) "Vis udskrifter" for at se udskrifterne før de sendes til printeren. Tryk på knappen (3) "Udskriv" for at printe udskrifterne. 21

22 Bestilling af udskrifter Figur 12 Udskrifterne vises i programmet Acrobat Reader. Tryk på "printerikonet" øverst i menulinien for at udskrive herfra. Hvis du har sat flueben ud for flere udskrifter, og du har trykket på printerikonet i Acrobat Reader, er det kun den udskrift der ses på skærmen som udskrives. Du skal lukke den pågældende udskrift på nederste kryds, øverst i højre hjørne. Derved fremkommer den næste udskrift du har bestilt til udskrivning. 22

23 Bestilling af udskrifter Figur 13 Vælg om "Alle sider" eller den "Aktuelle side" skal udskrives. Tryk "OK". 23

24 Bestilling af udskrifter Slette bestillinger Du kan slette en fast bestilling på fanen "Vejleder" "Bestilling" "Oversigt". Denne fane viser en oversigt over alle de faste bestillinger, samt de bestillinger der er dannet. Hvis du vil slette en bestilling, skal du højreklikke på udskriften, og klikke på "Slet". Se figur 14. Som landmand kan du kun slette de udskrifter hvor der under "Bestiller" står Landmand, ellers skal du have det lokale kontor til at hjælpe. Figur 14 Slet bestilling 24

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering

Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering Kom godt i gang med Ø90 Online Kasseregistrering I vejledningen er der en kort gennemgang af faciliteterne i Online Kasseregistrering. Yderligere vejledning ligger online på www.o90.dk, (vejledning, Ø90

Læs mere

Kom godt i gang med Klovregistrering

Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Kom godt i gang med Klovregistrering Denne vejledning giver en introduktion til Klovregistreringsprogrammet, som er udviklet af Dansk Kvæg i samråd med engagerede klovbeskærere.

Læs mere

Kom godt i gang med Fakturering

Kom godt i gang med Fakturering Kom godt i gang med Fakturering Dette hæfte er en introduktion til Fakturering. Fakturering udgør sammen med Bogføring og Status- og efterposteringer registreringsdelen i DLBR ØkonomiIT på pc. Endvidere

Læs mere

Elektronisk fakturering til det offentlige

Elektronisk fakturering til det offentlige IT Gruppen AS T +45 7015 3003 www.itgruppenas.dk Tækkemandsvej 1 4300 Holbæk F +45 7015 4004 Højvangen 4 8660 Skanderborg F +45 7010 4004 Lautrupvang 12 2750 Ballerup F +45 7023 3004 CVR 2571 0940 Danske

Læs mere

Kom godt i gang med Bogføring

Kom godt i gang med Bogføring Kom godt i gang med Bogføring Dette hæfte giver en introduktion til Bogføring. Yderligere informationer samt anvisninger på håndteringer af forskellige emner vedrørende bogføring kan du finde på landscentrets

Læs mere

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012

KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Version 1.2 - Udgivet 22/5 2012 KaBoo brugermanual Kom igang med KaBoo Med denne manual kan du hurtigt komme i gang med at bruge KaBoo - DKMs kalender- og bookingsystem. Manualen indeholder

Læs mere

WinPLC Fodterapi. Manual

WinPLC Fodterapi. Manual WinPLC Fodterapi Manual V1.0 juli 2011 Indhold 01. WinPLC Fodterapis opbygning... 3 02. Patientsøgning... 4 03. Stamkortet... 5 04. Notater/dagens tekst... 6 05. Medicinkort... 7 06. Diagnoser... 8 07.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

Visma NemHandel. Indhold

Visma NemHandel. Indhold Visma NemHandel Indhold 1 Introduktion... 1 2 Installation... 2 3 Daglig brug - følg status for dokumenter... 5 3.1 Leverede dokumenter... 6 3.2 Fejlede dokumenter... 6 3.3 Modtagne dokumenter... 7 3.4

Læs mere

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010

Manual til Kassen. ShopPOS. Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner. Consulo ApS 04-08-2010 2012 Manual til Kassen ShopPOS Med forklaring og eksempler på hvordan man håndterer kasseekspeditioner Consulo ApS 04-08-2010 1 Introduktion... 5 1.1 Formål... 5 1.2 Anvendelse... 5 2 Referencer... 6 3

Læs mere

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.

Lectio. Lectio Bogdepotvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00. E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom. Lectio Lectio Bogdepotvejledning 1992-2010 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Forord

Læs mere

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning

EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning EG Bolig Web for beboervalgte Vejledning 1 Indholdsfortegnelse 1 At logge på EG Bolig Web 3 2 Menupunktet Standard 4 3 Menupunktet økonomi 4 o 3.1 Finansudskrifter 5 4 Menupunktet Lejer 8 o 4.1 Lejerkartotek

Læs mere

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP

CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP CMS VEJLEDNING TIL DIN DANAWEBSHOP Velkommen til CMS modulet på din DanaWebshop, som du skal benytte for at opdatere din webshop med produkter, produktsider, infosider med mere. I DanaWeb kalder vi CMS

Læs mere

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse

Tillæg ørelæger. Indholdsfortegnelse Tillæg ørelæger Indholdsfortegnelse 5A. Afregning... 3 5A.1. Regninger... 3 5A.2. Udskriv regninger... 7 5A.3. Skabelon for regning... 9 5A.4. Sygesikringsafregning... 11 5A.5. Afregningsliste... 13 5A.6.

Læs mere

easyourtime Komme & Gå

easyourtime Komme & Gå easyourtime Komme & Gå adm4you 2009 Revision 1.31 Side 1 INDHOLD Indhold... 2 Teknisk system opsætning... 5 Licens filen... 5 Rettigheder... 6 Oprettelse af forbindelser... 7 Skift sprog... 8 Opstarts

Læs mere

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006

Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Kvik hjælp Revideret 06-06-2006 Indledning Med dette hæfte vil vi forsøge at gøre din hverdag med Xdont nemmere. Ideen med hæftet er at give dig et redskab, som du hurtigt kan slå op i, når du skal foretage

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive

Spil og svar. Journal nr. 13.12.599. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive Journal nr. 13.12.599 Spil og svar Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Spil og svar

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Velkommen til GECKO Booking! Hvad enten du har købt produktet, eller prøver vores gratis demo, vil denne vejledning give dig en grundig gennemgang af GECKO Booking og dets mange muligheder. Denne vejledning

Læs mere

Grundkursus. Prisme Portalen

Grundkursus. Prisme Portalen Grundkursus Prisme Portalen 2009 Indholdsfortegnelse 1. Prisme Portalen... 4 1.1 Hovedmenuen... 4 2. Prisme Indkøb... 5 2.1 Forside på Prisme Indkøb... 5 2.2 Opsætning af bruger... 6 2.3 Navigationsmenu

Læs mere

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304

Din brugermanual DIGINOR BASIC 1 http://da.yourpdfguides.com/dref/3710304 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i DIGINOR BASIC 1 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2

Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 Bruger Manual til C-Soft Webshop Version 2 1 1. Indhold 6 2. Log ind til administrationen 7 3. Administrationen forside 8 4. Menu Bjælke 9 4.1 Start 9 4.2 Varekatalog 9 4.2.1 Varegrupper 9 Indsæt ny varegruppe

Læs mere

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00

Lectio. Lectio Censormodulvejledning. MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Lectio 1992-2013 MaCom A/S MaCom A/S Vesterbrogade 48, 1. 1620 København V Telefon: 33 79 79 00 Telefax: 33 79 79 84 E-mail: mail@macom.dk Internet: www.macom.dk Forord Med Lectio Censormodul kan nationale

Læs mere

Version 3.0 november 2001

Version 3.0 november 2001 1 Version 3.0 november 2001 Forord Når denne introduktion helt bevidst er benævnt en kort introduktion, er det for at holde fast i, at den på ingen måde er udtømmende. Det står derfor også brugeren frit

Læs mere

Manual for redaktører

Manual for redaktører Manual for redaktører Leveret af DFF-EDB.dk 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Hjemmesider i Umbraco... 5 2. Kom i gang med Umbraco... 5 2.1 Login... 5 2.1.1. Ændring af login... 5 2.2. Når du arbejder på siden,

Læs mere

rdtaxaplan Vejledning

rdtaxaplan Vejledning ravnø data - svendborgvej 9-5750 ringe - www.ravno.dk - rd@ravno.dk - 6263 2667 2009 Ravnø Data Indhold 1. rdtaxaplan...5 1.1. Oversigt...5 1.2. Hovedmenu...5 1.3. Godt at vide, inden du går videre...6

Læs mere

Vejledning til brug af FirstClass

Vejledning til brug af FirstClass Vejledning til brug af FirstClass - opdateret januar 2013 Indhold Installation af FirstClass foretages kun første gang... 2 Hent FirstClass-klienten... 2 Installer FirstClass-klienten... 3 Ændre kodeord...

Læs mere

Grundkursus. Prisme Klienten

Grundkursus. Prisme Klienten Grundkursus Prisme Klienten 2009 Indholdsfortegnelse Startsiden... 4 Beskrivelse af startsiden... 4 Tilpasning af startsiden... 5 Links... 5 Områdesiden... 7 Navigationsruden... 7 Foretrukne... 10 Forespørgsel...

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere