Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret"

Transkript

1 Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen

2 Vejledning til indberetning af gødningsleverancer i Leverandørregisteret - Planperioden 2013/2014 Juli 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i juli Bidragyder(e): NaturErhvervstyrelsen Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.: Fax: Websted: ISBN

3 Indholdsfortegnelse 1. Indberetning af gødningsleverancer Typer af leverandører Frist for indberetning Adgang til Leverandørregisteret Indberetning af oplysninger Søg i gødningsprodukter Virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab Up-load af fil med mange gødningsleverancer Kvittering for indberetning Ingen gødningsleverancer eller afmelding som leverandør Ny kode Rettelser til indberetning Indberetninger med fejlstatus Rettelse af indberetninger med fejl Samlet oversigt over indberetninger med fejl Oversigt over fejltyper... 8 Bilag: Dannelse af XML-fil

4 1. Indberetning af gødningsleverancer 1.1 Typer af leverandører Virksomheder - både tilmeldt og ikke tilmeldt Register for Gødningsregnskab - der leverer kvælstofholdig gødning til andre virksomheder, skal tilmeldes som leverandører hos NaturErhvervstyrelsen. Herudover skal biogas fællesanlæg, forarbejdnings- og forbrændingsanlæg tilmeldes som leverandører. Virksomhederne skal registreres i indberetningssystemet for leverandører Leverandørregisteret. Her er en kort vejledning til, hvordan du som leverandør benytter systemet. Vejledningen er skrevet til fire forskellige typer af leverandører: a. Leverandører af handelsgødning b. Leverandører af anden organisk gødning c. Leverandører af forarbejdet husdyrgødning d. Leverandører af afgasset biomasse 1.2 Frist for indberetning Som leverandør i Leverandørregisteret skal du én gang årligt indberette om gødningsleverancer med frist den 1. september. Indberetningsfristen gælder for oplysninger for forudgående planperiode (1. august-31. juli). Gødningen regnes for afsat i planperioden, hvis den er faktureret inden for perioden (1. august 2013 til 31. juli 2014). Den fysiske levering kan godt ske på et andet tidspunkt. 1.3 Adgang til Leverandørregisteret Du skal bruge dit CVR-nr. og din adgangskode for at logge på systemet. Således logger du på systemet: 1) Du kan finde systemet på 2) Find Leverandørregisteret. 3) Indtast dit CVR-nr. og din adgangskode. a. Vælg hvilket planår du vil indberette for. b. Vælg hvilken type gødningsleverance du vil indberette for. 1.4 Indberetning af oplysninger Du skal indberette afsat gødning. Biogas fællesanlæg, forarbejdnings- og forbrændingsanlæg skal desuden indberette, hvem der er modtaget gødning fra. I nedenstående skærmbillede Indberetning skal du indberette dine oplysninger om gødningsleverancer. 2

5 I skærmbilledet Indberetning skal du indtaste en linje for hver gødningsleverance i felterne under den grønne linje. 1) Du skal indtaste følgende for afsat gødning: a. Ved indberetning af handelsgødning og forarbejdet husdyrgødning skal angives om, der er betalt kvælstofafgift af gødningsmængden. Feltet står automatisk på Nej, så du skal kun ændre den i de tilfælde, hvor du skal betale afgift til SKAT. b. CVR-nr. på modtager af gødningen. c. Produkt-nr. Produktnummeret er den måde, hvormed NaturErhvervstyrelsen kan identificere den enkelte gødning. Du kan finde produktnummeret ved at søge i skærmbilledet Søg i gødningsprodukter. d. Den samlede mængde af gødning i kg. e. Det totale indhold af kvælstof i kg. f. Ved indberetning af afsat handelsgødning skal evt. salg til foderformål angives i kg kvælstof. g. Ved indberetning af afsat anden organisk gødning og afsat afgasset biomasse skal udnyttelsesprocent angives. h. Ved indberetning af alle typer husdyrgødning skal antal dyreenheder (DE) angives. 2) Når du har tastet en leverance, skal du gemme oplysningerne ved at klikke på Gem. Du får herefter besked på, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget din indberetning. Samtidig har du mulighed for at udskrive en kvittering. Hvis du ikke har flere leverancer, udskriver du en kvittering ved at trykke OK. Hvis du ønsker at fortsætte med at indtaste leverancer, trykker du på Cancel. 3) Efter tryk på Gem vil du kunne se, om der er fejl i din indberetning. Du vil kunne se beskrivelsen af fejlen i feltet Status beskrivelse (læs mere herom i afsnit 5.3). Først når der står VALID i feltet Status, er leverancen indberettet til NaturErhvervstyrelsen. 4) Klik på Tilføj række, hvis du har flere leverancer. 3

6 1.5 Søg i gødningsprodukter I skærmbilledet Søg i gødningsprodukter kan du finde produktnummeret på den gødning, som du har afsat eller modtaget. Dette nummer er NaturErhvervstyrelsens måde at identificere en gødning på. Du har bl.a. mulighed for at søge på gødningsgrupper (fx NPK) samt CVR-nr. på den virksomhed, som har anmeldt gødningen til NaturErhvervstyrelsen. 1.6 Virksomheder tilmeldt Register for Gødningsregnskab For at du må levere afgiftsfri gødning til en virksomhed, skal virksomheden være tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller registreret hos SKAT som gødningsleverandør. Du kan lave et opslag i skærmbilledet Søg i tilmeldte virksomheder" for tilmeldte i Register for Gødningsregnskab. For registrerede gødningsleverandører hos SKAT, skal SKAT kontaktes. Hvis virksomheden ikke er tilmeldt Register for Gødningsregnskab eller registreret hos SKAT, skal du betale afgift af den kvælstofmængde, som du afsætter. 1.7 Up-load af fil med mange gødningsleverancer Du har mulighed for at lave en up-load af en XML-fil. Det gør du i skærmbilledet XML Indberetning. Se vedlagte bilag for vejledning til dannelsen af en XML-fil. Du skal huske, at din indberetning kan have valideringsfejl. Derfor skal du kontrollere, at alle dine leverancer har status VALID. Det gør du ved at gå til skærmbilledet Indberetning. Her kan du fremsøge alle dine leverancer med FEJL ovenover den grønne linje i feltet Status eller på den grønne linje i feltet Status. Herefter skal du rette fejlene. Først når status er VALID, er leverancen indberettet til Natur- Erhvervstyrelsen. 1.8 Kvittering for indberetning Du kan finde alle dine indberetninger ved at åbne Kvitteringsrapport. Her får du et overblik over, hvad du har indberettet. Du kan også finde kvitteringen ved at klikke på Gem. Du får herefter besked på, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget din indberetning. Samtidig har du mulighed for at udskrive en kvittering. Ønsker du at udskrive en kvittering, trykker du OK. Ønsker du ikke en kvittering, trykker du på Cancel. 4

7 2. Ingen gødningsleverancer eller afmelding som leverandør Hvis du ikke har haft gødningsleverancer i en planperiode, eller hvis du vil afmeldes som leverandør, skal du stå i det skærmbillede, hvor du indtaster dine gødningsleverancer. 1) Hvis du ikke har haft leverancer af gødning i planperioden 2013/2014, men stadig vil fortsætte med at være registreret som leverandør, skal du markere dette i feltet Intet videresolgt i perioden. 2) Hvis du ønsker at afmelde dig som leverandør, skal du markere dette i feltet Vil afmeldes som leverandør. 5

8 3. Ny kode Hvis du tre gange har prøvet at logge på systemet med forkert adgangskode, vil systemet blive spærret i en halv time. Hvis du har brug for at skifte din adgangskode, skal du kontakte NaturErhvervstyrelsen, Center for Kontrol, Miljø- og Økologikontrol på tlf Vi vil sørge for, at din tidligere adgangskode bliver spærret og samtidig give dig en ny adgangskode. 6

9 4. Rettelser til indberetning Hvis du opdager en fejl i en leverance, som du har indberettet, har du mulighed for at foretage rettelser. Nedenfor er en beskrivelse af, hvordan du foretager rettelserne. 1) Du fremsøger dine leverancer på den modtager, som du har en rettelse til. Søg i feltet CVR-nr. ovenover den grønne linje. Indtast CVR-nr. Dernæst tryk på Søg for at finde leverancer for CVR-nummeret. 2) Nu kan du foretage din rettelse. Du kan slette en indberettet linje eller overskrive den med de rigtige oplysninger. Husk at gemme dine rettelser. Du skal også være opmærksom på, at status skal være VALID før rettelsen er indberettet til NaturErhvervstyrelsen. Annullering af en enkelt leverance 1) Hvis du skal have en enkelt leverance til en jordbruger slettet, skal du sætte flueben i kolonnen yderst til venstre ud for den leverance, som du ønsker at slette. 2) Tryk derefter på Slet markerede. Annullering af samtlige leverancer 1) Hvis samtlige indberettede leverancer skal slettes, trykkes på Slet alle. 2) Tryk derefter på OK. Genskabning af en slettet leverance Du har mulighed for at gendanne en slettet leverance. 1) Hvis en slettet leverance skal genskabes, skal du trykke på Gendan linjer. Herefter sættes flueben i kolonnen yderst til højre ud for den leverance, som du ønsker at genskabe. 2) Tryk derefter på Gendan markerede. Genskabning af samtlige slettede leverancer Du har mulighed for at gendanne samtlige slettede leverancer. 1) Hvis samtlige slettede leverancer skal genskabes, skal du trykke på Gendan linjer. 2) Tryk derefter på Gendan alle. 3) Tryk derefter på OK. 7

10 5. Indberetninger med fejlstatus 5.1 Rettelse af indberetninger med fejl Når du er i gang med at indberette, og hvis du indtaster forkerte oplysninger, vil indberetningssystemet melde om fejl. Typen af fejl er angivet i feltet Status beskrivelse i indberetningsbilledet. Indberetningen skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen uden fejl. NaturErhvervstyrelsen kan ikke behandle din ansøgning, hvis der er fejl. Du skal derfor rette dine fejlindtastninger. Når du har rettet fejlene i dine leverancer, skal du gemme oplysningerne ved at klikke på Gem. Du får herefter besked på, at NaturErhvervstyrelsen har modtaget din indberetning. Samtidig har du mulighed for at udskrive en kvittering. Ønsker du at udskrive en kvittering, trykker du OK. Ønsker du ikke en kvittering, trykker du på Cancel. 5.2 Samlet oversigt over indberetninger med fejl I skærmbilledet, hvor du indtaster dine leverancer, har du mulighed for at finde alle indberetninger med fejl. På den grønne linje er leverancer med fejl angivet i feltet Status med beskeden FEJL. Du vil kunne se en beskrivelse af fejlen i feltet Status beskrivelse. Du kan få en samlet oversigt over alle indberetninger med fejl ved at finde FEJL i feltet Status ovenover den grønne linje. Tryk på Søg for at finde alle leverancer med fejl. Du kan også sortere dine indberetningslinjer ved at trykke på feltet Status på den grønne linje. 5.3 Oversigt over fejltyper I det følgende gives en beskrivelse af typen af fejl for de fire forskellige typer af indberetninger (Handelsgødning, Anden organisk gødning, Forarbejdet husdyrgødning og Afgasset biomasse), og hvad der skal rettes. CVR ikke tilmeldt = CVR-nr. er ikke tilmeldt Register for Gødningsregnskab, der skal derfor betales kvælstofafgift. CVR mangler = CVR-nr. skal angives, medmindre der er betalt kvælstofafgift af gødningen. Hvis gødningen er solgt med afgift, vælges Ja i feltet Afgift. CVR skal være 8 tegn = CVR-nr. skal angives med otte karakterer. Forhold mellem N-% og Mængde N er ikke korrekt = Forholdet mellem kvælstofprocent og mængde N er ikke korrekt. Skal udregnes som mængden x N-indhold pct./100 pct. Mængde mangler = Indtast mængden af gødning. Mængde N mangler = Indtast mængden af kvælstof. 8

11 Produkt findes ikke = Det angivne produktnummer findes ikke. Søg produktnummeret i oversigten over produktnumre. Produkt skal være udfyldt = Find produktnummeret i oversigten over produktnumre. 9

12 Bilag Dannelse af XML-fil Det er muligt at indlæse en XML-fil i Leverandørregisteret, hvis du gerne vil indberette større mængder ad gangen. XML-anmodning Elementer REQUEST element REQUEST (det skal være 1) Beskrivelse Rod element for anmodninger. Indeholder registration elementer. REGISTRATION element REGISTRATION (det skal være 1) Beskrivelse Indeholder oplysninger omkring leverancen. Indeholder header elementer. 8 bogstaver, tal. Password. 10

13 HEADER element HEADER (1, eller mange) Beskrivelse Header oplysninger til hver indberetning. En header kan indeholde mange linjer. Unik id til den indberetning. Hvis id er udfyldt, bliver det opdateret ellers lav en ny. Y/N Ja eller nej om leverandøren vil afmeldes. Y/N Ja eller nej om leverandøren har noget at levere. Hvis ja, så må REGISTRATION ikke indeholde LINE. Den periode, som du skal indberette for, fx 2013/2014. Den type du skal indberette kan være: IH - Handelsgødning IA - Anden organisk gødning IF - Forarbejdet husdyrgødning IB - Afgasset biomasse Den undertype du skal indberette kan være: IHAH Afsat handelsgødning IAAA Afsat anden organisk gødning IFMH Modtaget husdyrgødning IFMA Modtaget anden organisk gødning IFAF Afsat forarbejdet husdyrgødning IBMH Modtaget husdyrgødning IBMA Modtaget anden organisk gødning IBAB Afsat afgasset biomasse 11

14 LINE Element LINE (0, eller mange) CVR (0, eller 1) MANURE (0, eller 1) NITROGEN (0, eller 1) NITROGENFEED (0, eller 1) NITROGEN_PROCENT (0, eller 1) UTILISATION (0, eller 1) PRODUCT (0, eller 1) ANIMAL_UNITS (0, eller 1) Beskrivelse Indberetning af mængder til et produkt for denne indberetning. Hvis id er udfyldt, bliver det opdateret ellers lav en ny. Unik id til denne linje. CVR-nr. for den som afsætter/modtager mængderne - 8 cifre. Y/N ja eller nej om CVR-nr. er påkrævet. Mængder af gødning. Mængder af kvælstof. Mængder af kvælstof til foderformål. Kvælstofprocent. Udnyttelsesprocent. Produkt-nummer/kode. Dyreenheder. 12

15 Eksempler Eksempel for leverandører af handelsgødning <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <REQUEST> <REGISTRATION CVR=" " PWD="1234"> <HEADER ID="1" UNREG="N" NOTHING_REG="N" PERIOD="2008/09" TYPE="IH" SUB- TYPE="IHAH"> <LINE ID="1"> <CVR REQUIRED="Y"> </CVR> <MANURE>10</MANURE> <NITROGEN>10</NITROGEN> <NITROGENFEED>10</NITROGENFEED> <NITROGEN_PROCENT>10</NITROGEN_PROCENT> <UTILISATION></UTILISATION> <PRODUCT>AH45</PRODUCT> <ANIMAL_UNITS></ANIMAL_UNITS> </LINE> <LINE ID="2"> <CVR REQUIRED="Y" /> <MANURE>10</MANURE> <NITROGEN>10</NITROGEN> <NITROGENFEED>10</NITROGENFEED> <NITROGEN_PROCENT>10</NITROGEN_PROCENT> <UTILISATION></UTILISATION> <PRODUCT>AH45</PRODUCT> <ANIMAL_UNITS></ANIMAL_UNITS> </LINE> </HEADER> </REGISTRATION> </REQUEST> Eksempel for leverandører af afgasset biomasse <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <REQUEST> <REGISTRATION CVR=" " PWD="1234"> <HEADER ID="2" UNREG="N" NOTHING_REG="N" PERIOD="2008/09" TYPE="IB" SUB- TYPE="IBMH"> <LINE ID="1"> <CVR REQUIRED="Y"> </CVR> <MANURE>1000</MANURE> <NITROGEN>100</NITROGEN> <NITROGENFEED></NITROGENFEED> <NITROGEN_PROCENT></NITROGEN_PROCENT> <UTILISATION>75</UTILISATION> <PRODUCT>ORG </PRODUCT> <ANIMAL_UNITS>10</ANIMAL_UNITS> </LINE> <LINE ID="2"> 13

16 <CVR REQUIRED="Y" /> <MANURE>2000</MANURE> <NITROGEN>200</NITROGEN> <NITROGENFEED></NITROGENFEED> <NITROGEN_PROCENT></NITROGEN_PROCENT> <UTILISATION>70</UTILISATION> <PRODUCT>ORG </PRODUCT> <ANIMAL_UNITS>20</ANIMAL_UNITS> </LINE> </HEADER> </REGISTRATION> </REQUEST> XML-upload XML-Indberetning via skærmbillede For at komme til skærmbilledet vælges i menuen XML Indberetning, og siden til XMLindberetning åbnes. Skærmbilledet består af to former for upload: I feltet Fil vælges Browse, som åbner din stifinder op. Du skal finde den mappe, hvor din XML-fil ligger, og markere filen. Dernæst står stien til filen i feltet Fil. Klik på Indlæs, og XML-filen indlæses i systemet. I feltet XML har du mulighed for at indsætte XML-data fra din fil direkte i feltet ved hjælp af kopier- og indsæt-funktionen. Dernæst klik på Indlæs, og XML-data indlæses. Efter indlæsningen vises siden Indberetning udfyldt med data, som du har indberettet. Her kan du se status for den enkelte række. Hvis status står i Fejl, står der en fejltekst, som du skal være opmærksom på, og du skal rette fejlen. Opstår der fejl ved indlæsning af XML-data, vises en fejlside med den beskrevne fejl. 14

17 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Nyropsgade København V Tlf.:

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer. Planperioden 2017/2018

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer. Planperioden 2017/2018 Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2017/2018 August 2017 Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2017/2018

Læs mere

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer. Planperioden 2015/2016 Juni 2016

Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer. Planperioden 2015/2016 Juni 2016 Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2015/2016 Juni 2016 Vejledning til indberetning i Leverandørregister for gødningsleverancer Planperioden 2015/2016 Juni

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer

Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Vejledning om tilmelding til Leverandørregister for gødningsleverancer August 2017 Denne vejledning er udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning

Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Vejledning om tilmelding til Register for køb af ammoniumnitratgødning Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2014 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Jordbrug, Miljø i 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab

Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Vejledning om tilmelding til Register for Gødningsregnskab Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen i 2017 Landbrugs- og Fiskeristyrelsen Miljø- og Fødevareministeriet Landbrugs-

Læs mere

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer

Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Vejledning til online blanketten Industriens salg af varer Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du velkommen

Læs mere

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015

Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Vejledning til skemaet Gødningskvote og Efterafgrøder 2015 Kolofon Denne vejledning er udarbejdet af Center for Kontrol, Enhed for Jordbrugskontrol, i 2015 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE

BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE BRUGERVEJLEDNING FIONA ONLINE Indberetning til Nationalbankens betalingsbalance for erhvervsvirksomheder, forsikrings- og pensionsselskaber samt visse finansielle institutter Statistisk Afdeling Version

Læs mere

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet

Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Vejledning til online blanketten Prisindekset i producent og importleddet Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Miljø- og Fødevareministeriet NaturErhvervstyrelsen Jens B Larsen Komosevej 15 862 Kjellerup Den 3. marts 216 CVR-nr. 8124519 Kode til GHI: 84581 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat.

Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Brugermanual til udfyldelse af formularen Indberetning af elsalg og elpriser for erhvervskunder til brug for Eurostat. Indberetningsprocessen består af følgende trin: 1. Brugeren logger på med NemId medarbejdersignatur.

Læs mere

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser.

Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Minivejledning for indberetning af lønsedler, indhandlinger og lønangivelser. Når der skal indberettes lønsedler, indhandlinger og lønangivelse sker det på samme side, som der bruges når en arbejdsgiver

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG 1/9 VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - REGISTRERING AF SERVICEBESØG Energinet Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia +45 70 10 22 44 ve@energinet.dk VAT no. 28 98 06 71 Dato: 26/4 2017 HAH Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for efterskoler og frie fagskoler Indhold Log på indberetningsportalen... 2 Navigationsknapper... 3 Udfyldelse af skemaet... 4 Indlæs en fil... 4 Gem... 5 Indtastning

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg

Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Vejledning til online blanketten Beskæftigede inden for bygge og anlæg Din vej gennem blanketten Her er en kort vejledning om hvordan du udfylder online blanketten trin for trin. Har du spørgsmål, er du

Læs mere

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler

Vejledning om aktivitetsindberetning for. folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Vejledning om aktivitetsindberetning for folkehøjskoler og ungdomshøjskoler Indhold Log på indberetningsportalen 2 Navigationsknapper 3 Udfyldelse af skemaet 4 o Indlæs en fil 4 o Gem 5 o Indtastning i

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn

Vejledning til. eindkomst. i FagLøn Vejledning til i FagLøn 3. december 2008 I FagLøn INDHOLD 1... 1 Rekvirere eskattekort... 1 Gen-rekvisition af... eskattekort 3 Manuel rekvisition af eskattekort... 4 Hente/indlæse eskattekort... 5 Indberette...

Læs mere

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort

Fødevareministeriets. Tast selv-service. NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Fødevareministeriets Tast selv-service NemID og Medarbejdersignatur Elektronisk fuldmagt Fællesskema og markkort Januar 2012 Indhold 1 Velkommen til Tast selv-service 3 2 Log på med NemID eller Medarbejdersignatur

Læs mere

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal

Brugervejledning. Online.bane.dk. Se evt. vejledning Log på leverandørportal Registrering - sordre Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Opret serviceregistrering og afmeld på en sordre. Anvendelse: Ved behov for afmelding af ydelser/arbejder Bemærk: En afmelding på

Læs mere

1. Løntræk for arbejdsgiver

1. Løntræk for arbejdsgiver 1. Løntræk for arbejdsgiver 1.1 Login på hjemmesiden Man kan logge sig på via Skattestyrelsens hjemmeside www.aka.gl (under Inddrivelsesmyndigheden) eller direkte på https://sulinal.gh.gl. Når man går

Læs mere

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata

Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Indlæsning og validering af løn- og fraværsdata Quickguide v 1.6 Indhold Log ind-side... 2 Upload ny indberetning... 3 Gennemse tidligere indberetninger og fejlretning... 6 Retning af valideringsfejl...

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO

ExtraNet. Sider beskyttet med kodeord i OLO ExtraNet Sider beskyttet med kodeord i OLO Side 1 af 16 For brugeren af din hjemmeside Fra forsiden kan du indsætte en knap, som henviser til en side, som kræver en kode. Side 2 af 16 Login er nødvendigt

Læs mere

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner?

Conventus og SFGIF Hvordan opretter jeg en ny træner? Kaj Heydt 18-09- INDHOLDSFORTEGNELSE LOG IND I CONVENTUS... 3 TRÆNEREN ER OPRETTET I CONVENTUS MEN HAR INGEN RETTIGHEDER... 4 TRÆNEREN ER IKKE OPRETTET I CONVENTUS... 10 TRÆNEREN KNYTTES / FJERNES FRA

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE.

BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. BRUGERVEJLEDNING TIL BRUG AF MC IKAST HJEMMESIDE. www.mcikast.dk På hjemmesiden kan du se alle de kommende ture både i indland og udland. Du kan også se de ture, som er kørt. Alle turene er placeret i

Læs mere

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017

Kvik guide. FIONA Online. marts 2017 Kvik guide FIONA Online marts 2017 Indholdsfortegnelse Sådan er FIONA Online opbygget... 3 Første side "Indberettere" viser de virksomheder du har adgang til... 4 Indberetningsoversigten... 4 Opret en

Læs mere

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk

Afhentning af ansøgninger til de videregående. Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen

Læs mere

Gødningsregnskab 2014 trin for trin

Gødningsregnskab 2014 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2014 (GHI) Gødningsregnskab 2014 trin for trin (opdateret 21.10.2014) September 2014 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2014 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL

Vejledning. til. LetRegnskab.dk Årsrapport. Digital indberetning af Årsrapport XBRL Vejledning til LetRegnskab.dk Årsrapport Digital indberetning af Årsrapport XBRL Version 2013.01 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Indledning 3 Log in og overfør filerne til din computer 4 Indberet

Læs mere

Selvbetjening i BFA Juli 2017

Selvbetjening i BFA Juli 2017 Selvbetjening i BFA Juli 2017 Benyt hjemmesiden www.bf-a.dk Klik på menupunktet Log ind Selvbetjening foroven på siden. Vi anbefaler, at du bruger NemID og indtaster dit bruger-id og din adgangskode. Du

Læs mere

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold

Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Vejledning til indberetning af elever på frie grundskoler pr. 5. september 2015 til beregning af efterregulering 2015 og driftstilskud 2016 Indhold Fil-indberetning... 3 Opbygning af oplysningsskemaet...

Læs mere

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008

OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 OPDATERINGSVEJLEDNING FOR AKC5 1.20 DECEMBER 2008 Denne vejledning beskriver installation af opdatering, nyheder og ændringer som skal bruges fra og med 1. januar 2009. Det er derfor meget vigtigt at du

Læs mere

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab

Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab I/S Egevang v/frits Dan Kruse og Knud Frits Kruse Dæmningen 36 Kolindsund 856 Kolind Den 2. november 216 CVR-nr. 32946 Kode til GHI: 27383 Landbrugsindberetning.dk - Gødningsregnskab Planperiode 1. august

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne

Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere. Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Vejledning til KLIAKT for institutionsbrugere Dette er en vejledning til brug for indberetning af kollektive tjenesteforseelser i kommunerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oprettelse af institutionsbruger...

Læs mere

Gødningsregnskab 2015 trin for trin

Gødningsregnskab 2015 trin for trin Næsgaard MARK Gødningsregnskab 2015 (GHI) Gødningsregnskab 2015 trin for trin (opdateret 08.10.2015) September 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Gødningsregnskab 2015 (GHI) - trin for trin vejledning...

Læs mere

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten

DANSK SKOLEDATA APS. Tlf. 86 44 80 99 E-mail DSD@skoledata.dk DSA-Ventelisten Indholdsfortegnelse Overordnet beskrivelse af programmets funktioner... 2 Log på... 2 Manuel oprettelse af elev.... 3 Optagelse af elever... 3 1 Gruppering og sortering af elever... 3 2 Udvælg aspiranter...

Læs mere

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2

NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 NR. 76 LUDUS OG LUDUS WEB VERSION 2 DEN 28. JUNI 2012 INDHOLD Brugernavn og adgangskode til Eksamensdatabasen Opsætning af kørsel Hvornår indberettes der til EXDB Offentliggørelse af karakterer Beskeder

Læs mere

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser

Brugervejledning Optagelse.dk. Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Brugervejledning i Optagelse.dk Afhentning af ansøgninger til de videregående uddannelser Forfatter: Sara Holm Kristensen

Læs mere

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web

Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS Web LUDUS Helpdesk T +45 3614 7070 sc-ludus@dxc.com CSC Scandihealth A/S - en del af DXC Technology P.O. Pedersens Vej 2 8200 Aarhus N T +45 3614 4000 Tips & Tricks nr. 76 Eksamensdatabasen LUDUS og LUDUS

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Office 2003 Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. OUTLOOK 2003... 4 3. BRUGERVEJLEDNING I BRUGEN AF WEB MAIL...

Læs mere

Brugervejledning Kom godt igang

Brugervejledning Kom godt igang 1 Brugervejledning Kom godt igang OPRET AFDELINGER 2 OPRET LOKATIONER 3 OPRET KLASSER 4 OPRET TILLADELSER 5 OPRET PERSONALE 5 OPRET BØRN/ UNGE 6 STATUS SIDEN 9 BESKEDER 10 MAIL 10 SMS 11 UDSKRIFTER 11

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning

Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Undervisningsministeriet Controllerkontoret Brugervejledning til elektronisk regnskabsindberetning Version 3.0 af 11. marts 2010 side 1 af 8 1. Brugernavn, kodeord og login Institutionen modtager via e-mail

Læs mere

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning

Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Dækbranchens Miljøfond Vejledning til digital dækindberetning Indhold: Indledning Kom godt i gang side 2 Login side 3 Indsamlingssteder side 4-6 Opret side 4 Redigér side 5 Slet side 6 Eksportér side 6

Læs mere

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge

Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Meld dig ledig på Jobnet Dagpenge Denne vejledning er for dig, som er medlem af en a-kasse og vil søge om dagpenge. Vær opmærksom på, at du tidligst kan få dagpenge fra den dag, hvor du er meldt ledig.

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012

Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser. November 2012 Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser November 2012 Kolofon Vejledning til ansøgning om dispensation fra randzonelovens bestemmelser Denne vejledning er udarbejdet af

Læs mere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere

1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1. Web-løsningen for arbejdsgivere 1.1 Web-løsningen Den etablerede Web-løsning giver mulighed for, at man som arbejdsgiver via Internettet kan foretage indberetning af månedsredegørelser til Skattedirektoratet.

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0

BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER. Version 2.0 BRUGERMANUAL FOR KLUBKOORDINATORER Version 2.0 Login Du skal vælge den klub som du tilhøre og dernæst indtaste din kode i feltet: Password. Regionsgolf-Danmark Administration Når du er logget ind i system

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken

DANMARKS NATIONALBANK Kvikguide til FIONA Online. Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken DANMARKS NATIONALBANK Indberetning af finansielle mellemværender til Nationalbanken Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant for nye indberettere NB Kom på FIONA Online - 1 Indledning kun relevant

Læs mere

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år

Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Meld dig ledig søg om kontanthjælp for borgere over 30 år Denne vejledning er primært for dig, som er fyldt 30 år, ikke medlem af en a-kasse og som ønsker at søge om kontanthjælp. Vejledningen gælder dog

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] på dagpenge Meld dig ledig på Jobnet - Dagpenge Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder 1. Er du allerede

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

Nets - Medarbejder Signatur

Nets - Medarbejder Signatur Nets - Medarbejder Signatur Nets Direkte Kommunikation Nøgle Bestilling Version: 2.1, Oktober 2013 Continia Software a/s Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: cm@continia.dk

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

sådan gør du... [meld dig ledig]

sådan gør du... [meld dig ledig] [jobsøgende] sådan gør du... [meld dig ledig] uden ydelse Meld dig ledig på Jobnet Uden ydelse Når du skal melde dig ledig, går du ind på forsiden af Jobnet.dk. Her er der to muligheder. 1. Er du allerede

Læs mere

Vejledning: eindkomst og eskattekort

Vejledning: eindkomst og eskattekort Vejledning: eindkomst og eskattekort Opsætning til eindkomst Inden du første gang rekvirerer eskattekort, er det vigtigt, at du går dine løndata igennem. I personregisteret (vælg Registre, Personer) skal

Læs mere

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI)

Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix løsning for MAC/OS X brugere Bestilling af bruger til Citrix For at kunne logge på Citrix systemet skal

Læs mere

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på.

Online.bane.dk. Før du starter på selve afmeldingen, skal der oprettes en serviceregistrering, som du kan afmelde på. afmeld på sordre med Brugervejledning Generelt om aktiviteten: Formål: Udvælg kontrakt, indkøbsordre, position og opret Service registrering og afmeld på tilbudsliste via leverandørportalen. Anvendelse:

Læs mere

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009

certificering oprettelse og anvendelse - april 2009 INDHOLD Firmanummer fra FEMsek Log ind første gang hos FEMsek Opret konsulenter hos FEMsek Opret certificeret firma i EK-Pro Indberetning med certificeret firma i EK-Pro Daglig indberetning med EK-pro

Læs mere

Upload af billeder til hjemmesiden m.m.

Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Upload af billeder til hjemmesiden m.m. Fremgangsmåde VVS-inst.dk Upload af billeder m.m., Side 1 Så går vi i gang Åben Firefox browseren Gå ind på denne adresse, for at komme til hjemmeside programmet.

Læs mere

Nyhedsoversigt OptikIT V40

Nyhedsoversigt OptikIT V40 Nyhedsoversigt OptikIT V40 Betalingsservice Automatisk afsendelse. UDARBEJDET AF THOMAS KETELSEN Den nye version kan hentes på vores hjemmeside www.optikit.dk OptikIT Version 40 er nu klar til download.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2010 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2010?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter

Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet - vejledning for energikonsulenter Indberetningssystemet skal bruges til at indberette datafiler med oplysninger om energimærkningerne. Indberetningssystemet fungerer på den måde,

Læs mere

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3

Brugervejledning NIV. Indberetning af fremadrettede ventetider. Version 1.3 Brugervejledning NIV Indberetning af fremadrettede ventetider Version 1.3 Kolofon Brugervejledning NIV Udgiver: Sundhedsdatastyrelsen Ansvarlig institution: Sundhedsdatastyrelsen Design: Sundhedsdatastyrelsen

Læs mere

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0.

Beredskab TNG. Beredskab TNG er en opgradering af det gamle beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG Beredskab TNG er en opgradering af det "gamle" beredskabsmodul i SecureAware, og er tilgængelig fra version 4.7.0. Beredskab TNG... 1 Kom godt i gang... 2 Redigér beredskabsdokumentet...

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder...

Vejledning til brug af PwC-Portalen Indhold Første gang du logger på PwC-Portalen... 1 PwC-Portalens hovedmenu... 6 Mine beskeder... Vejledning til brug af PwC-Portalen Denne vejledning gennemgår de enkelte funktioner i PwC-Portalen og forklarer hvordan de bruges. Du finder også information om, hvordan du kan få yderligere hjælp, hvis

Læs mere

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web

Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Betalingsservice web Brugervejledning for kreditorer i Betalingsservice web Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr.: 20 01 61 75 Indhold... 1 1 Sådan fungerer Betalingsservice web... 3

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen for menighedsråd 2009. www.skema.brandsoft.dk Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2008 og budget

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL

SÅDAN BRUGER DU E-MAIL VEJLEDNING l E-MAIL SÅDAN BRUGER DU E-MAIL I vejledningen bruger vi det gratis e-mailprogram gmail som eksempel til at vise, hvordan man bruger e-mail. DU SKAL I FORVEJEN KUNNE: Bruge en browser og gå

Læs mere

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend

Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Meld dig ledig via Jobnet - Dimittend Denne vejledning er for dig, som er nyuddannet og på vej til optagelse i en Arbejdsløshedskasse på baggrund af din uddannelse og endnu ikke dagpengeberettiget, dvs.

Læs mere

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste

Tre sideopsætninger: 1 Forside. 2 Standard 3 Liste. 1 Forside. 2 Underside. 3 Liste 1 Forside Tre sideopsætninger: 1 Forside 2 Standard 3 Liste 2 Underside 3 Liste Ret indhold på en side I systemet kan du let rette tekst, link og billeder på hjemmesiden Først skal du logge ind i systemet

Læs mere

Gødnings- og Husdyrindberetning

Gødnings- og Husdyrindberetning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet og Fødevarestyrelsen Gårdejer Jack Schønning Sørensen Tøstrupvej 47 Tøstrup Mark 8581 Nimtofte Den 22. december 21 CVR-nr. 2712522 Kode

Læs mere

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012

Vejledning Lønindberetning. Opdateret 14. februar 2012 Vejledning Lønindberetning Opdateret 14. februar 2012 Indhold Forudsætninger... 3 Indberetningsmappe... 3 TF-koder... 3 Lærernes aktiviteter... 4 Forud-oprettelse... 4 Bagud-oprettelse... 4 Indstillinger...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Administrator modul 2 Administrator modul Facebook opsætning 3 Administrator modul SMS/E-mail søgning adresse søgning 4 SMS 2 WEB 5 SMS på hjemmeside 6 Administrator modul Rapport 7 Administrator

Læs mere

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk.

Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr. Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Vejledning til indberetning af salg eller køb af fisk og skaldyr Blanketten som bruges til indberetningen ligger i Virk.dk. Man kan logge ind i Virk.dk via www.virk.dk eller via Fødevareministeriets indberetningsportal.

Læs mere

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold

Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Vejledning i brugen af økonomiportalen 2011 Indhold Køreplan for indberetning af regnskab og budget til provstiet.... 2 Hvordan indberettes regnskab 2011?... 2 Hvor kan jeg få hjælp.... 3 Kontrol af data

Læs mere

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner

Sådan uploader du undervisningsbeskrivelser og studieplaner Sådan uploader du r og studieplaner Undervisningsbeskrivelserne og studieplanerne uploades via en hjemmeside, og derfor skal du blot bruge en almindelig webbrowser, når du som lærer vil uploade din /studieplan

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Meld dig ledig uden ydelse

Meld dig ledig uden ydelse Meld dig ledig uden ydelse Denne vejledning er for dig, som er ønsker at være meldt ledig som jobsøgende i jobcentret. Det kan f.eks. være fordi, du har ansøgt om udbetaling fra Lønmodtagernes Garantifond.

Læs mere

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner

Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Manual til at redigere på stafetforlivet.dk for holdkaptajner Indhold Sådan opretter du et hold... 2 Sådan logger du ind på hjemmesiden... 4 Har du glemt dit kodeord?... 5 Sådan redigerer og ser du oplysninger

Læs mere

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco

Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Brugermanual til din boligafdelings hjemmeside Sådan redigerer du en hjemmeside i Umbraco Indhold Introduktion... 2 Log på Umbraco og redigér din hjemmeside... 3 Opret ny side... 7 Gem side uden at udgive/publicere

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere