Resume for Læs mere om Global programmet på de følgende sider

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resume for 2011. Læs mere om Global programmet på de følgende sider"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Global programmet... 3 Forretningsområder Public service Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer Interreg programmerne Kina Access2Innovation Økonomi

2 Resume for var året, hvor Global programmet gik i luften. Den store regionale satsning, der har til formål at globalisere regionens virksomheder, udføres i tæt samarbejde mellem Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor. Opstarten af programmet har naturligvis fyldt meget på EU kontoret gennem hele 2011, idet vi er koordinator for 3 ud af de 9 indsatsområder. De 3 indsatsområder er kendetegnende ved, at vi ser globalisering i et bredere perspektiv end udelukkende eksport til nærmarkederne. Vi vil gerne have virksomhederne til at skabe nye netværk og indgå i internationale partnerskaber men henblik på at skabe innovation og vækst. Det betyder, at virksomhederne skal være indstillet på at indgå i nogle længerevarende udviklingsforløb før et forventet afkast kan forventes. Vi har fokus på de nye vækstmarkeder, herunder BRIK landene, udviklingslandende samt strategiske partnerskaber gennem forskning og innovation i virksomheden. Læs mere om Global programmet på de følgende sider Det vil fremgå af nærværende årsberetning, at vi vil gøre status over de aktiviteter, vi har nået i 2011 i forhold til de målsætninger, der er nedfældet i det forretningsgrundlag, vi arbejder efter. Vores mission er at placere Nordjylland markant på det internationale landkort. Det er vi allerede i fuld gang med. Vi indhenter viden om den europæiske og globale udvikling og stiller den til rådighed for vores ejere. Det er fundamentet for vores virke, og står nærmere beskrevet under forretningsområder; public service. Flere nordjyske kommuner og organisationer benytter sig mere og mere af denne specialkompetence, når der skal prøves kræfter med det internationale marked Vi er endvidere dybt involveret i 10 internationale projekter, som repræsenterer en samlet værdi af 140 mill kr, og omfatter en lang række internationale partnerskaber. Projekterne er finansierede af EU under vores forretningsområder: Forsknings & Innovationsprogrammerne (FoU), Interreg programmerne, Enterprise Europe Network, Access2innovation samt Global programmet, som går på tværs af de fleste af vores forretningsområder Regnskabet for 2011 viser et overskud på driften i 2011 på godt kr, Vi ser frem til at realisere målsætningerne i 2012 God læsning Stig B Norsk Aalborg, marts

3 Global programmet GLOBAL er et nyt EU-rammeprogram, hvor små og mellemstore nordjyske virksomheder kan få hjælp til at arbejde med hele virksomhedens internationale berøringsflade, og som resultat opnå øget vækst. Global programmet udføres i et tæt samarbejde med Væksthus Nordjylland, Aalborg Universitet og NordDanmarks EU-kontor. Målgruppen for deltagerne er principielt alle nordjyske virksomheder med internationale ambitioner inden for alle brancher. Der vil være særligt fokus på de virksomheder, der tillige har vækstambitioner. Der opereres med et samlet deltagerantal i programmet på mere end 850 virksomheder, hvor nogle er med i et længerevarende specifikt udviklingsforløb og andre i korterevarende/enkeltstående delegationsrejser og konferencer. GLOBAL tilbyder aktiviteter indenfor 9 særskilte indsatsområder, og hver partner har 3 indsatsområder at koordinere: Væksthus Nordjylland: A: Individuelle kompetenceforløb og chef til leje B: Kompetenceudvikling i netværk C: Virksomhedsrådgivning ved Eksportrådet Aalborg Universitet D: Globale forsynings- og værdikæder E: Intensive kompetencemoduler for internationale SMV er F: Succesfuld international digitalisering NordDanmarks EU-kontor G: Strategisk markeds- og kompetenceudvikling på BRIK lande H: Virksomheder i strategisk internationalt forskningssamarbejde I: Strategiske innovative partnerskaber til emerging markets NordDanmarks EU-kontor er koordinator på indsatsområderne G, H, og I, og indsatsområderne vil understøtte flere af de forretningsområder, som beskrevet i det forretningsgrundlag, der politisk er vedtaget for EU-kontoret IT-virksomheden Futarque A/S har med hjælp fra Norddanmarks EU-kontor fået støtte fra Eurostars programmet. I samarbejde med en hollandsk og en tysk virksomhed skal den 19-mand store nordjyske virksomhed udvikle en universel TV-receiver der kan bruges verden over og gøre oplevelsen af TV mere interaktiv. Futarque A/S har fået hjælp til ansøgningen og kontraktforhandlinger igennem GLOBAL programmet (H), som Norddanmarks EU-kontor er en del af. Det 3-årige program har et samlet budget på 110 mill kr og er medfinansieret af EU's social- og regionalfond. De 3 indsatsområder, NDEU er koordinator for, er beskrevet nærmere på de følgende 3 sider: 3

4 G Strategisk markeds- og kompetenceudvikling Den internationale finanskrise skaber usikkerhed om den økonomiske vækst overalt i verden. Men trods den generelle nedgang ligger det fast, at fremgangen på verdenens nye vækstmarkeder fortsat er langt større end på Danmarks traditionelle vækstmarkeder i Vesten. Danmarks halter dog efter vores nabolande i forhold til eksport til de nye vækstmarkeder. Derfor er potentialet stort for dansk eksport til disse markeder, som eksempelvis BRIK landene, men også andre nye vækstmarkeder på den globale scene. Ved at introducere nordjyske virksomheder til disse nye markeder er der store muligheder for at øge eksporten og væksten i Nordjylland. I dag afholder mange danske virksomheder sig fra at nærme sig disse markeder på grund af mange elementære forhold som sprog- og kulturbarrierer, manglende markedskendskab, ingen viden om revision og juridiske regler og traditioner. Derudover mangler de ganske enkelt de rigtige kontakter på de udvalgte markeder. Det er således hensigten, at introducere virksomheden til et nyt marked gennem en aktiv dialog. Virksomheden bliver tilbudt en lang række ydelser, enkeltvis og i netværk, for at udnytte potentialet fuldt ud. Målgruppe Målgruppen er virksomheder, der har potentialet og/eller ønsker om at komme ind på de nye vækstmarkeder, eksempelvis BRIK landene, og som samtidigt er parat til at øge sin eksport og produktion Aktiviteter De konkrete aktiviteter vil primært tage udgangspunkt i den enkelte virksomhed mhp at assistere dem ud på de nævnte markeder. Men aktiviteterne vil ofte foregå i netværk med andre nordjyske virksomheder, således at der bliver rig lejlighed til at dele viden og erfaringer. Aktiviteterne vil bl.a. omfatte: At deltage i kompetenceudviklingsforløb, således at virksomheden efterfølgende vil være i stand til at indgå samhandel og partnerskaber fra de typiske vækstmarkeder At deltage i netværk hvor erfarne virksomheder blive brugt som eksportmentorer At deltage i målrettede delegationsrejser, der vil bringe nordjyske virksomheder ud på internationale markeder for at møde udenlandske virksomheder på deres markeder. Markederne og de udenlandske virksomheder er udvalgte på forhånd, som gør rejsen meget konkret og relevant for de del tagende nordjyske virksomheder. At deltage i matchmaking events, hvor formålet er at introducere nordjyske virksomheder til potentielle nye internationale forretningsforbindelser. Økonomi Ydelserne vil være baseret på timemedfinansiering fra virksomhederne, men vil derudover være betalingsfritaget. Der vil dog kunne forekomme egenfinansiering i forbindelse med rejser. Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på eller kontakt Stig Berg Norsk, kontorchef NordDanmarks EU-kontor: /

5 H VIRKSOMHEDER I STRATEGISK INTERNATIONALT SAMARBEJDE Trods internationalisering er tendensen stadig, at et flertal af danske virksomheder fokuserer på nationale samarbejdspartnere, når det gælder produktudvikling. Dette fratager virksomhederne muligheden for internationalt anerkendt viden og store internationale spillere og markeder. Der er derfor et stort behov for at etablere et styrket samarbejde mellem virksomheder, forskning og myndigheder for at imødekomme de globale udfordringer og sikre virksomhedernes innovationskapacitet og konkurrenceevne. Formål Formålet er at skabe innovation og vækst i regionen gennem øget internationalt sam-arbejde. Internationalt samarbejde om forsk-ning og udvikling er et rigtig godt værktøj til at øge virksomhedens konkurrencekraft og innovationsevne, samt at skabe større kend skab til Region Nordjyllands styrkeområder i udlandet. Det kan på sigt skabe en mere konkurrencedygtig region samt tilførsel af nye arbejdspladser. Målgruppe Målgruppen er internationalt fokuserede virksom heder i Nordjylland. Virksomhederne skal have evnerne og lysten til at indgå i et internationalt partnerskab, samt en forretningsplan der tilgodeser internationalt samarbejde. Koncept og plan Generelt kan virksomheder i Fokusområde H ind-gå i et partnerskab der skal gøre virksomheden i stand til internationalt samarbejde. Dette kan være sektorspecifikt eller som enkeltvirksomhed, det eneste krav er at virksomheden har kapaci-teten og kompetencerne til at indgå i et interna tionalt partnerskab. Aktiviteterne i dette fokusområde vil være: 1. Service og vejledning Gennem individuelle konsultationer med eksperter afdækkes virksomhedens parathed til projek tsamarbejder, samt projektets internationale potentiale. I samme anledning vil virksomheden i samarbejde med projektteamet finde partner muligheder via internationale databaser. Der vil desuden være mulighed for generelle kurser i internationale partnerskaber. 2. Specialiserede forløb I dette projekt vil både enkeltvirksomheder og brancher have mulighed for at tilegne sig viden om internationalt samarbejde med fokus på bl.a. produktudvikling, tilførsel af ny viden, patentret tigheder o.l. I de sektorspecifikke forløb vil fokus lægges på det givne område og virksomhederne vil få en markedsspecifik indføring i kravene til, samt fordelen ved samarbejde på tværs af landegrænser. Økonomi Virksomheden betaler hovedsageligt med timer og kun i det omfang at eksterne konsulenter inddrages i specifikke forløb vil virksomheder skulle betale ved hjælp af kontanter. Den konkrete finansieringsplan vil blive aftalt med den enkelte virk- Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på eller kontakt Søren B. Pedersen, projektleder

6 I strategiske innovative partnerskaber til emerging markets Analyser fra World Ressource Institute, UNDP og Udenrigsministeriet viser et anslået uopfyldt markedsbehov i udviklingslandene på 5.3 trillioner US pr. år. I FN indkøbes der årligt for 18 milliarder og danske NGO er omsætter for langt over 900 mio. Kr. Men, kun få danske virksomheder har fokus på disse oplagte markedsmuligheder på trods af, at erhvervslivet rummer teknisk viden og konkrete produkter, som kan imødekomme de globale behov. Formål På baggrund af opbyggede erfaringer fra access2innovation vil Strategiske innovative partnerskaber til emerging markets derfor sikre, at virksomhederne i regionen kan få overblik over konkrete markedsmuligheder, adgang til nationale og globale netværk og finansiel støtte til at penetrere de potentielle markeder særligt i Tanzania, Uganda og Kenya indenfor fokusområderne: Vedvarende energi, fødevarer, og vand. Målgruppe og antal Den primære målgruppe for indsatsområdet I er nøglemedarbejdere i regionens SMVer, der ønsker og/eller har uudnyttede internationale kompetencer, ressourcer og netværk. Op til 150 virksomheder kan få adgang til indsatsområdet. Koncept og plan Med udgangspunkt i erfaringerne fra de etablerede projekter og spin-off virksomheder fra access2innovation, bygger konceptet på en afdækning af konkrete behov og analyser af markedsmuligheder i fokuslandene i tæt samarbejde med Røde Kors, MS og CARE Danmark. Dette vil være afsættet for, at virksomhedernes eksisterende teknologier og produkter kobles med kompetencer, ressourcer og netværk fra Røde Kors, MS og CARE Danmark og forskere fra AAU, CBS og KU. Hermed dannes afsæt for at etablere en række konkrete kommercielle innovationspartnerskaber med sigte på at penetrere de foreliggende globale vækstmarkeder. Indsats gennemføres i det opbyggede access2innovation partnerskab med VE Net, Danish Water Forum, FleksEnergi og Nordjysk Fødevare Netværk, Dansk Industri, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Aalborg Universitet, CBS og Københavns Universitet, Dansk Røde Kors, MS og CARE Danmark. Aktiviteter Virksomhederne får adgang til følgende aktiviteter: 120 konkrete markedsmuligheder og produktbehov indenfor vedvarende energi, fødevarer og vand I Tanzania, Uganda og Kenya 10 workshops der præsenterer 60 specifikke markeds / kundebehov indenfor vedvarende energi, fødevarer og vand. Gennemførelse af 10 feasibility studier Facilitering af målrettede workshops mellem virksomheder, NGO er og forskere med sigte på udviklingen af 10 potentielle forretningskoncepter. Etablering af 5 innovationszpartnerskaber til modning og tests af produkter/services koncepter målrettet nødhjælps- og udviklingsbistanden Målrettet træning for udvalgte innovationspartnerskaber indenfor forretningsudvikling, teknologivurdering og brugerinddragelse med fokus på nødhjælps- og udviklingsbistanden. Økonomi Virksomhederne kan udover netværk og individuel sparring få adgang til en række støtteordninger: Finansiel støtte på op til kr. til gennemførelse af 10 feasibility studier Finansiel støtte på op til kr. af 5 innovationspartnerskaber til modning og tests af produkter / services koncepter målrettet nødhjælps- og udviklingsbistanden Virksomhedernes deltagelse og adgang til finansielle støttemuligheder forudsætter dokumenteret timemedfinansiering. Kontakt dit lokale erhvervskontor for at høre om mulighederne i denne ordning på eller kontakt Jacob Ravn, netværksleder, NordDanmarks EU-kontor: /

7 1. Public Service Forretningsområder 1. Public service En af NordDanmarks EU-kontors fornemmeste opgave er til stadighed at gøre de europæiske og internationale fora i bl.a. Bruxelles opmærksom på, at vi er en stærk og innovativ region, der med veludbygget offentligt og privat samarbejde er i stand til at løfte den europæiske konkurrenceevne inden for vore spidskompetencer. I det lys hviler NordDanmarks EU-kontors generelle ydelser på Public Service. Ydelserne er fundamentet for vores eksistens, og vores forretningsområder udspringer af de aktiviteter, der foregår i Public Service. Forretning sområde Succeskriterier 2011 Status 2011 Basisydelser: - Undersøge hvad de overordnede tendenser i udviklingen er på europæisk plan og på udvalgte andre markeder - Afsøge de globale netværk inden for et bestemt fagområde - Afholde møder med Europa Kommissionen for at sikre os, at regionens virksomheder er på forkant med den europæiske udvikling - Afholde møder med Europa Parlamentets medlemmer for at afdække nye politiske tiltag - Sørge for at vores ejere er informerede omkring den europæiske/globale udvikling på deres område. Samtidigt sørger vi for, at Europa Kommissionen, udvalgte internationale ministerier og vore parlamentarikere er bekendt med, at den nordjyske region er en kompetent spiller og partner i den europæiske og globale udviklingsproces inden for vore definerede vækstområder. - Studietur i Bruxelles for Internationalt Udvalg fra Region Nordjylland. - Studietur ved Hjørring Erhvervscenters bestyrelse m.fl til Bruxelles efterår Kommunebesøg i Morsø, Thisted, Jammerbugt, Hjørring Kommune - Markedsanalyse af Skagen Wellness Center for Kørestolsbrugere og bevægelseshæmmede. - Aalborg Ungdomsskole møde omkring uddannelsesprogrammer - Løbende Lobby i forhold til europæisk fiskeripolitik Havdage i samarbejde med Aalborg Universitet og Aalborg Kommune - Tæt samarbejde med den Grønlandske EU-Repræsentation i forhold til Arctic Business Network samt deltagelse i konferencer. - Foredrag for faglærere fra Frederikshavn - Grøn Off-Shore Alliance samarbejdet udvides og der mere vægt på bølgeenergien i samarbejde med Aalborg Universitet og DanWEC - Succesfuld deltagelse i OPEN DAYS 2011 sammen med regionen - OPEN DAYS 2012-møderne er startet. - Lang række DACOB (Dansk Formandskab) møder med de andre danske regionskontorer i Bruxelles. Fælles hjemmeside etableret, og flere faglige workshops og seminarer er planlagt under formandskabet i løbet af foråret Hanstholm havn samarbejdet forsætter. Samarbejde med andre nordjyske havne tager så småt form - Etablering af EU-projekt omkring emnet Spilleafhængighed (computerspil) med Aalborg Ungdomsskole/AAU og Region Nordjylland. Ansøgning afsendt 1. september 7

8 2. Forsknings- og Udviklingsprogrammerne (FoU) 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer NDEU har igennem flere år opbygget en ekspertise indenfor både forsknings, demonstrations og Innovations projekter i dels FP7, CIP og andre EU programmer. Der er i de forskellige programmer varierende støtte muligheder for virksomheder, kommunernes og Universitetets deltagelse. NDEU er involveret i 2 offentlige EU projekter til en samlet værdi af omkring 47 mill kr. Fra ejerkredsen er Aalborg Kommune, Frederikshavns Kommune, AAU samt 1 privat virksomhed repræsenteret Derudover understøtter Globalprogrammets indsatsområde H dette forretningsområde. Indsatsområde H har fokus på regionens virksomheder Forretning sområde Succeskriterier 2011 Status Gennemføre projektet ISISEMD - Opstart af EU projektet LIFE Fortsat øget samarbejde med Sundhedsgruppen - Være aktiv i oprettelsen af 2 nye forskningsprojekter - At gå i dialog med mindst 20 virksomheder mhp at de indgår i EU projekter, som opstartes under Globalprogrammets I - Isisemd afsluttede 31/8 og er ved at blive afrapporteret. Final Report blev afleveret i november og Final Review blev gennemført 12/12. Review gik bedre end fint. Projektet er vel afsluttet, og der er kun arbejde med materiale til udbredelse af resultater tilbage - LIFE 2.0 opstartet og indledende Work Package kører nu. Efter november starter testfasen hvor NDEU er ansvarlige - Dialog med sundhedsgruppen er øget. NDEU holder i september oplæg om EU programmer på Sygehus Syd. - Der har været løbende dialog omkring interesseområder og muligheder for at samle kræfterne i Nordjylland. Dette i tæt samarbejde med AAUs udbygning af samarbejde med Sygehuset til Universitetshospital i Aalborg. Udvikling i Bruxelles med initiativer mod Innovation Partnership og andre tiltag på sundhedsområdet, ehealth WEEK 2012 i København, Presidency dialog på sundhedsområdet mm - Der blev i juni afleveret EUopstart ansøgning for Community/AAU. Blev bevilliget til at lave større EU ansøgning (CITTA). Projektbeskrivelse foreligger i september. Fuld ansøgning indgivet i december - Udvidet dialog med i alt 18 virksomheder under Global programmet (H). Heraf påbegyndt samarbejde med 8 virksomheder. 5 ansøgninger er i gang og 3 afventer 8

9 3. Interreg Programmerne 3. Interreg programmerne Der er i Interreg Kattegat/Skagerrak programmet store muligheder for kommunernes deltagelse og deres deltagelse efterspørges af Interreg Sekretariatet i Göteborg. NDEU har igennem flere år opbygget en stor kompetence og ekspertise indenfor Interreg programmet. Interreg programmerne er populære og der er mange penge i dem. Programmerne erstatter til en vis grad MÅL2 midlerne, som Nordjylland tidligere var forgyldt af. I det lys er der stor fokus på programmerne, som også kan illustreres ved, at vi har etableret et større nordjysk erfaringsnetværk NDEU er involveret i 3 offentlige Interreg projekter til en samlet værdi af 55 mill kr. Samtlige ejere fra ejerkredsen er repræsenteret Forretnings område Succeskriterie r 2011 Status Administration og ledelse af de 3 aktive projekter. - Imikask lukker kort efter opstart i 2011 efter at en svensk partner i projektet trækker sig. Mange ressourcer i løbet af foråret bliver brugt på dette - De 3 andre projekter kører som de skal. EU-kontorets rolle i PRINCIP er udvidet til at dække kommunikation - Der er ikke nye ansøgninger i gang, da vi med ovennævnte er fuldt booket og ikke har ressourcer til at tage nyt ind, med mindre vi får ressourcer udefra. - Der er ikke nye rådgivningsopgaver i gang - Vi vedligeholder og videreudvikler det regionale erfaringsnetværk i det omfang, det er muligt og nødvendigt. Dvs hvis der opstår situationer ifm KASK projekter, som det vil være en fordel for at drøfte i netværket. Der afholdes 1-2 møder om året PRINCIP projektet har udviklet et varmeatlas for Frederikshavn Kommune, som bl.a. kvantificerer varmebehovet, potentialer for varmebesparelser og tilslutningsmuligheder ifm. fjernvarme for alle bygninger i kommunen.varmeatlasset for Frederikshavn er baseret på det danske varmeatlas, som er blevet udviklet af Bernd Möller (AAU). Værktøjets resultater understøtter bl.a. det omfattende arbejde med energibesparelser, som er sat i gang i Frederikshavn Kommune. Derudover indgår arbejdet med varmeatlasset som led i Frederikshavn Kommunes arbejde med den strategiske energiplan, som skal vise hvordan kommunen kan gøre sig uafhængig af fossile brændsler. Karl Sperling, adjunkt, Institut for Planlægning, AAU. 9

10 4. Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network er startet i 2008 som et europæisk erhvervsfremmenetværk. NordDanmarks EUkontor har været med lige siden starten, og dækker nu det meste af verden, inklusiv Kina, Østeuropa, USA Initiativet er et flot tilbud til nordjyske virksomheder, der har ambitioner om at vækste på det internationale marked. Netværket assisterer virksomheder med information og rådgivning omkring eksport- og vækstmuligheder og om mulighederne for etablering i udlandet, hjælp til at finde udenlandske samarbejdsog projektpartnere (leverandører, distributører, producenter, teknologiske samarbejdspartnere osv.) I dag består netværket af ca. 600 kontorer fordelt på 50 lande. Der er i skrivende stund formidlet over kontakter på tværs af landegrænserne og Enterprise Europe Network s databaser bugner af virksomhedsprofiler, der alle søger leverandører, agenter, projektpartnere eller en teknologi, der kan løse netop deres problem. De services, der tilbydes gennem Enterprise Europe Network, er gratis. NDEU modtager støtte fra Kommissionen for at assistere virksomhederne, der delvist dækker omkostningerne. Resten afholder NDEU selv. Enterprise Europe Network på NDEU opererer med et årligt basisbudget på 1.2 mill kr, heraf 60% finansieret af EU Kommissionen. Inden for rammerne af netværket udbydes en række mindre projekter specific actions som er særdeles relevante for Nordjylland. På nuværende tidspunkt leder NordDanmarks EU-kontor 3 af disse projekter til en samlet værdi af 13.3 mill kr. Projekterne handler typisk om at forbedre forholdene for små og mellemstore virksomheder på europæisk plan. Enterprise Europe Network understøtter samtlige 3 indsatser i Global programmet, vi er ansvarlige for Den 9. februar 2012 afholdte Enterprise Europe Network, i samarbejde med Væksthuset, et velbesøgt arrangement omkring offentlige udbudsregler og processer på NOVI i Aalborg. 43 deltagere fra vidt forskellige brancher blev godt rustet til at håndtere procedurerne omkring udbudsmaterialet og skrive succesfulde tilbud. Arrangementet var præget af en god dialog og et godt samspil, deltagerne og foredragsholderne imellem. 10

11 4. Enterprise Europe Network Forretning sområde Succeskriterier 2011 Status Dialog med 50 nordjyske virksomheder - 1 delegationsrejse til nye vækstmarkeder - 1 erhvervsdelegation fra udlandet hertil - 2 ture til internationale messer - 2 større events - Fortsætte tiltaget Innovation X, som er særlige events for innovative virksomheder - Detagelse i 2 sektorgruppemøder under ÉN - Opstart af Globalprogrammet - Der har været afholdt indledende møder med 72 virksomheder med henblik på identificering af deres behov for hjælp ifm internationalisering - Medarrangør af delegationsrejse til Kina i maj/juni for 30 virksomheder inden for renovation. (arrangeret sammen med Audrey) - Medarrangør af erhvervsrejse for repræsentant for dansk tangnetværk i Kina i december 2011 (Arrangeret sammen med Audrey) - Besøg af business delegation fra Ungarn med fokus på metal branchen. Et ugelangt program i oktober - 2 nordjyske virksomheder deltog på CeBit messen i Tyskland marts Deltagelse i matchmaking event på Elmia Subcontractor i Sverige november nordjyske virksomheder deltog i netværksturen til Silicon Valley 27. november 3. december - Partnerskabsmodeller og offentlige udbud afholdt i Thisted den 5. april med 49 deltagere - - Derudover har der været afholdt et ISO-certificeringsforløb for 11 virksomheder med 5 mødegange i efterår/vinter Medarrangør ved 5 Innovation X arrangementer på NOVI - Deltagelse i 2 europæiske sektorgruppemøder inden for miljø, hvor grundlaget for fremtidige projekter er drøftet - Opstart af Globalprogrammet med henblik på at understøtte samtlige 3 indsatsområder 11

12 5. Kina-aktiviteter 5. Kina Vores Kina-aktiviteter udføres med hovedsæde i Aalborg og med en lokal kineser ansat i Shanghai. Det er NordDanamarks EU-kontors mål fortsat at kunne tilbyde information og rådgivning om det kinesiske marked til vores nordjyske bagland. NordDanmarks EU-kontor har gennem en årrække haft succes med at etablere stærke relationer til Kina. Der er skabt grundlag for hurtig etablering af B2B-kontakt mellem virksomheder, og samtidig er der gode muligheder for fremtidige markedsfremstød og udviklingsprojekter, der involverer kinesiske og danske kommuner, organisationer og virksomheder Udfordringen i de kommende år bliver at bygge videre på de gode relationer, som er etableret til Kina og stille disse kontakter direkte til rådighed for regionens virksomheder. Der skal bl.a. arbejdes proaktivt for at animere virksomheder til at tage kontakter og danne partnerskaber bl.a. gennem mindre matchningsprojekter og delegationsrejser under Global programmets indsats G NordDanmarks EU-kontor vil også holde øjnene åbne i forhold til nye vækstmarkeder, der efterspørges blandt regionens virksomheder, og derigennem forsøge at replicere succesen i Kina på andre relevante markeder. Forretning sområde Succeskriterier 2011 Status Etablere kontakt til top business club i Shanghai - Kinesisk ekspertprogram inden for fiskerisektoren til danske virksomheder - Assistere mindst 8 nordjyske virksomheder på det kinesiske marked - Mindst 3 erhvervsrejser til Kina - Kontakten tl business klubben i Shanghai er etableret, og 2 kinesiske investorer fra denne klub har vist interesse for at investere i 2 danske virksomheder - Medarrangør af tur for repræsentant for Tangnetværket til Kina nov/dec med henblik på at etablere længerevarende aftaler med ekspertprogrammet inden for virksomhed-til- virksomhed og forskning inden for tang. (arrangeret sammen med EEN) - Medarrangør af Renosams delegationsrejse i juni for 30 virksomheder. (Arrangeret sammen med EEN) - Længerevarende rådgivningsforløb for 12 nordjyske virksomheder på det kinesiske marked - Kortvarige rådgivningsforløb for 10 nordjyske virksomheder angående det kinesiske marked - Opstart af Global programmet, indsatsområde G 12

13 6. Access2Innovation 6. Access2Innovation Universiteterne kan forske, virksomhederne udvikle og NGO erne kan bidrage med information om behovet i verdensfattige lande. Kombinerer vi det, kan vi skabe helt nye og innovative løsninger målrettet behovene i udviklingslandene. Det er grundtanken bag access2innovation Access2innovation er navnet på et strategisk partnerskab, der skal sikre en fortsat kvalitativ udvikling af den operationelle indsats i dansk nødhjælps- og udviklingsbistand ved integration af best practice og innovative tiltag. Access2innovation opererer med et budget på 17,5 mill kr, hvoraf Global programmet finansierer med 50%. Initiativet, som er indsatsområde I under Globalprogrammet, henvender sig primært til regionens virksomheder, men også kommuner og andre offentlige institutioner er velkommen til at deltage i projektet Forretning sområde Succeskriterier 2011 Status Mindst 1 virksomhedsklynges forventes opstartet i Opstart af denne indsats under Globalprogrammet - Aktiviteterne er igangsat under globaliseringsprogrammet, dog med væsentlig udskydelse grundet manglende endeligt tilsagn. I relation til fastlagte succeskriterier er status: o Afdækket behov indenfor vedvarende energi, fødevare og vand i samarbejde med Røde Kors, CAREW og MS har ledt til kontakt til en række danske virksomheder, etablering af en virksomhedsklynge indenfor VE og herunder igangsættelse af 2 kommercielle virksomhedsforløb. o 1 virksomhed har fået tilsagn om finansiel støtte ifbm. behovsafdækning i Tanzania - Hertil har access2innovation i 2011 været indstillet til CSR pris Vi ser access2innovation som en rigtig god måde til at udvikle nogle helt nødvendige og konkrete idéer til, hvordan man kan løfte det strategiske formål at gøre Mellemfolkeligt Samvirkes træningscentre grønne og bæredygtige i forhold til energi, sanitet og vand. Peter Christensen, Uddannelseschef, Mellemfolkeligt Samvirke Det er vores erfaring, at både vi, som virksomhed, forskningsmiljøer og især lande i Asien, kan drage stor nytte af sådanne projekter, hvor der er stor erfaringsudveksling og inspiration med andre virksomheder og AAU i netværket. Det er ligeledes vores opfattelse, at innovationsnetværket, drevet af repræsentanter fra vidensinstitutionen og med løbende og kontinuerlig deltagelse fra industrien, kan være med til at sikre og effektivisere videnoverføring i praksis, identificere nye markedsmuligheder samt facilitere og videreudvikle innovationsprocessen Direktør Bjarne Larsen, KomTek Miljø A/S 13

14 Vision Det er visionen for NordDanmarks EU-kontor at placere det nordlige Danmark markant på det internationale landkort Mission Det er missionen for NordDanmarks EU-kontor i samarbejde med offentlige og private partnere at udvikle og lede erhvervsrelaterede internationale projekter og aktiviteter i overensstemmelse med kommunernes, regionens, og virksomhedernes udviklingsstrategier Gennem ISISEMD projektet, har Frederikshavn, som den eneste kommune i Danmark, været med i et forsøg, hvor demente har fået udleveret en stribe af teknologiske hjælpemidler. De teknologiske hjælpemidler har været en stor succes. De demente har fået mere tryghed, og dermed er de i stand til at blive længere i eget hjem. Fredag den 25. november 2011 blev resultaterne af det omfattende millionprojekt fremlagt for NordDanmarks EU-kontors politiske styregruppe og reaktionerne var positive. Jess V. Laursen (V) medlem af Regionsrådet og det rådgivende udvalg for velfærdsuddannelse og velfærdsteknologi, ser også perspektiver i ISISEMD: Kommunerne skal tænke på omlægninger i ældreplejen, og når teknologiske hjælpemidler tænkes ind på den rigtige måde, så viser dette projekt jo tydeligvis, at hjælpemidlerne giver brugerne mere tryghed og en højere livskvalitet, udtaler Jess V. Laursen 14

15 Økonomi 2011 Budgetposter Udgifter Indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, Inventar og Materiel Husleje mv I alt Betaling til/fra andre off. myndigheder Indtægter, rådgivning og projekter Resultat overskud I alt Ejerkreds - Aalborg Kommune (organisatorisk tilknytning) - Brønderslev Kommune - Frederikshavn Kommune - Hjørring Kommune - Jammerbugt Kommune - Læsø Kommune - Mariagerfjord Kommune - Morsø Kommune - Rebild Kommune - Thisted Kommune - Vesthimmerlands Kommune - Region Nordjylland - Aalborg Universitet 15

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg

GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND. NOVI, Aalborg GLOBAL GLOBALISERINGSPROGRAMMET I NORDJYLLAND NOVI, Aalborg Fakta om Globaliseringsprogrammet Programperiode: 3 år (2011 2013) Programkonsortiet består af følgende parter: Aalborg Universitet NordDanmarks

Læs mere

Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012

Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012 Forretningsgrundlag for NordDanmarks EU-kontor 2010-2012 BAGGRUND 2 ORGANISATION 3 MÅL OG FUNKTION 5 YDELSER 7 PUBLIC SERVICE OG FORRETNINGSOMRÅDER 8 1. PUBLIC SERVICE 8 2. FORSKNINGS & INNOVATIONSPROGRAMMERNE

Læs mere

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen

GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING. Vi letter ansøgningen GO EUROPE! VI GI R DIG EN HÅND NÅR DU SØGER PENGE TIL DIN UDVIKLING Vi letter ansøgningen GO EUROPE! EN HÅND VI GI R DIG TIL DIN FORSKNING & UDVIKLING Vi letter ansøgningen Nordjyske virksomheder skal

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6

INDEX. Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 OPEN DAYS 2010 LOCAL EVENTS COUNTRY LEAFLET Central Danmark NordDanmark Syddansk Danmark Region Sjælland DANMARK 1 INDEX Central Danmark...3 NordDanmark...4 Syddansk Danmark...5 Region Sjælland...6 2 Central

Læs mere

Overordnede formål med innovationsnetværk:

Overordnede formål med innovationsnetværk: De danske innovationsnetværk og partnerskaber hjælper virksomheder med at gøre en unik idé til et konkurrencedygtigt produkt eller serviceydelse. Overordnede formål med innovationsnetværk: 1. At styrke

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Etablering af Business Region North Denmark.

Etablering af Business Region North Denmark. Punkt 9. Etablering af Business Region North Denmark. 2014-33698. Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at Aalborg Kommune tilslutter sig det nye forstærkede samarbejde mellem de nordjyske kommuner

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014

KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 KLAR TIL EKSPORT 30. APRIL 2014 PROGRAM Frau Karin Tischer Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder samt udarbejdelse

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Mulighedernes Nordjylland

Mulighedernes Nordjylland Mulighedernes Nordjylland Ansøgningsskema til små projekter Dette ansøgningsskema bruges til ansøgning om støtte til projekter med et budget på højest 500.000 kr., men på mindst 100.000 kr. (bagatelgrænse).

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED

VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED VI SKABER VÆKST GENNEM INNOVATIV UDVIKLING I DIN VIRKSOMHED DU KAN BRUGE FOODNETWORK TIL... 210 mm MATCHMAKING Vi finder den rigtige samarbejdspartner til dig både danske og udenlandske Vi bygger bro mellem

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels

HANDLINGSPLAN North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels. North Denmark-Brussels North Denmark-Brussels HANDLINGSPLAN 2017-2018 orth Denmark-Brussels orth Denmark-Brussels Handlingsplan 2017-2018 Handlingsplanen for 2017-2018 omsætter strategien for Norddanmarks EU-kontor til konkrete indsatser, som skal

Læs mere

Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18.

Annoncering efter operatør til Vækstforums program Midtnet Kina innovationssamarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i perioden 2016-18. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling. December 2014 Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling December 2014 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt samarbejde i Nordjylland om vækst og udvikling Etableres af de 11 nordjyske kommuner

Læs mere

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014

SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER. 23. april 2014 SKAB VÆKST OG EKSPORTPARATHED VED BRUG AF STANDARDER 23. april 2014 PROGRAM Hvad må vi bruge ressourcer/midler til o o o Afholdelse af temadage og informationsmøder Kortlægge aktuelle behov og muligheder

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi

1. december Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology. Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1. december 2010 Netværksmøde 2010 Offshore Center Danmark Esbjerg Institute of Technology Muligheder i Offshore Center Danmarks regi 1 Dagsorden Oversigt over muligheder Innovation Netværk Projekter Foredrag,

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte

12. november 2015. Copenhagen EU Office. Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte 12. november 2015 Copenhagen EU Office Accelerer din produkt- og forretningsudvikling med EU-støtte COPENHAGEN EU OFFICE Copenhagen EU Office er et erhvervspolitisk EU-kontor i Bruxelles, som repræsenterer

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Mariagerfjord Kommune Satsninger indenfor energi brint, brændselsceller og grønne gasser set i sammenhæng med en balanceret samlet energiforsyning

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde

Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Tovholdergruppen for Internationalt Samarbejde Navn og Kommune: Carsten Christensen, Vesthimmerlands Kommune Kvalificeret Arbejdskraft Innovation og vækst Turisme og oplevelse Navn og Kommune: Jammerbugt

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C.

PROJEKTBESKRIVELSE. The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. April 2012 /cn PROJEKTBESKRIVELSE The American-Danish Energy Network: Et nyt og unikt koncept fra Ambassaden i Washington D.C. Det amerikanske forsvar, verdens største enkeltforbruger af energi, ønsker

Læs mere

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020.

Annoncering efter operatør sker med udgangspunkt i Regionsrådets og Vækstforums Vækst- og Udviklingsstrategi 2015-2025 og Vækstplan 2016-2020. Regionshuset Viborg Regional Udvikling Internationalt Kontor Skottenborg 26 DK-8000 Viborg www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til Vækstforums program "Midtnet Kina innovationssamarbejde

Læs mere

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen

Præsentation af NordDanmarks EU-kontor. v. Søren Bjerregaard Pedersen Præsentation af NordDanmarks EU-kontor v. Søren Bjerregaard Pedersen Dagsorden 1. Kort om NDEU 2. Nyt fokus i støtteprogrammerne 3. Specifikke fundingprogrammer til de 4 scenarier 4. Den gode ansøgning

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Anbefalinger og strategi for

Anbefalinger og strategi for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 105 Offentligt Dansk Mode Anbefalinger til en fremtidig erhvervsstrategi Eva Kruse, Direktør for Danish Fashion Institute Anbefalinger og

Læs mere

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009

Netværksmøde 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 2009 OCD går internationalt Offshore Center Danmark Aalborg Universitet, den 5. November 2009 1 Formål Formålet er at styrke opmærksomheden på spidskompetencerne i dansk offshore i udlandet samt at øge

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling

Region Midtjyllands internationale arbejde. Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen, Regional Udvikling Internationalisering/Globalisering Internationalisering: mellem nationer primært bilaterale og multilaterale

Læs mere

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor

Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Borgmesterens Afdeling Dato 3. november 2016 Kontingentforhøjelse Midtjyllands EUkontor 2017-2020 Det midtjyske EU-kontors bestyrelse har vedtaget

Læs mere

Lean Energy Cluster 1

Lean Energy Cluster 1 Lean Energy Cluster 1 Teknologier og løsninger der effektivisere vores energiforbrug Et cleantech initiativ inden for energi- og klimateknologi. Fokuserer på energieffektivitet og intelligente energisystemer.

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor

Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Job- og kravprofil vedrørende stillingen som chef for NordDanmarks EU-kontor Marts 2014 Side 2 af 7 Om dette notat NordDanmarks EU-kontor søger en chef, der skal have ansvaret for den daglige ledelse af

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014. Journalnummer: 1-15-2-76-10-08. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Enterprise Europe Network 01/01/2013 31/12/2014 Journalnummer: 1152761008 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr:

Læs mere

Globale muligheder for fynske virksomheder

Globale muligheder for fynske virksomheder Globale muligheder for DI Fyn Erhvervstræf den 4. maj 2010 Direktør Thomas Bustrup Dagens præsentation 1. Danmarks internationale konkurrenceevne - er der en international fremtid for de? 2. Hvor er de

Læs mere

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter

Nyetableret destinationsselskab hvor hovedopgaven er markedsførings- og brandingaktiviteter Nordjylland skal have en stærkere profilering som turistdestination, som skaber en entydig og positiv fortælling om nordjysk turisme. Nordjysk turisme skal være tidsvarende. Der skal være fokus på at rammevilkårene

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry

Enterprise Europe Network. Title. og Væksthus Midtjylland. Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE. European Commission Enterprise and Industry Enterprise Europe Network Title og Væksthus Midtjylland Sub-title PLACE PARTNER S LOGO HERE European Commission Enterprise and Industry Hvad er Enterprise Europe Network Enterprise Europe Network har med

Læs mere

Kickstart din virksomheds digitale rejse

Kickstart din virksomheds digitale rejse www.pwc.dk Kickstart din virksomheds digitale rejse Revision. Skat. Rådgivning. Har du overvejet digitalisering men ved ikke, hvor din virksomhed skal starte? Hvordan vil digitalisering i Danmark påvirke

Læs mere

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling

Thomas Kastrup-Larsen Rådmand Sundhed og Bæredygtig Udvikling Thomas Kastrup-Larsen Rådmand 1 2 3 4 5 6 Målsætning: Aalborg Kommune fri af fossile brændsler senest i 2050. Bernd Müller, AAU-2011 7 Energibesparelser Mål: 40 50 % reduktion af energiforbruget frem mod

Læs mere

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER

KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER 20 17 KOMMUNER KOM GODT I GANG MED EU-PROJEKTER INTRODUKTION ALLE KOMMUNER I SYDDANMARK KAN INDGÅ I INTERNATIONALT SAMARBEJDE OGSÅ DIN Hensigten med denne vejledning er at gøre de europæiske muligheder

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri

InnoBYG. -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri InnoBYG -Innovationsnetværket for bæredygtigt byggeri Velkommen til InnoBYG Byggebranchens innovationsnetværk for bæredygtigt byggeri Styrelsen for Forskning og Innovation medfinansierer InnoBYG samler

Læs mere

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk

Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Dansk ErhvervsFremmes Globaliseringsnetværk Onsdag den 23. Maj 2007, Horsens Kl. 14.00-17.00 Program for kick-off møde Velkomst Indlæg om Globalisering v. Jarl Frijs-Madsen, ambassadør, eksport og internationalisering

Læs mere

International strategi

International strategi Region Midtjyllands internationale arbejde Kontorchef Niels Erik Andersen Internationale Relationer International strategi Hvad kan vi gøre for virksomheder, kommuner og organisationer som region? Hvad

Læs mere

Skanderborg en international kommune

Skanderborg en international kommune Skanderborg en international kommune I Skanderborg Kommune ønsker vi at tage del i de muligheder, som et samspil med vores internationale omgivelser byder os. Vi er åbne for at se tingene med andre briller

Læs mere

Grøn omstilling med erhvervslivet

Grøn omstilling med erhvervslivet Aarhus Kommune Klimatilpasning Grøn omstilling med erhvervslivet CLAUS NICKELSEN Indhold 1. Vand og vækst i 1990 erne 2. Et nyt mindset 3. Offentligt - privat samarbejde 4. Universitetet 5. Kommunale samarbejder

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Unik indgang til det europæiske marked

Unik indgang til det europæiske marked Unik indgang til det europæiske marked En eftermiddag med fokus på SMV ers deltagelse i EU-projekter 5. november 2014 kl. 12:30 17:00 Syddjurs Udviklingspark, Mørke En virksomhed i Trustrup på Djursland

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables

Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge. v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Offshore Wind Denmark den nye offshore vindklynge v/ divisionsdirektør Morten Basse, Offshoreenergy.dk Renewables Grenaa, 21 maj 2013 Offshoreenergy.dk - formål At styrke og understøtte den danske offshore

Læs mere

Shakespeare, As you like it.

Shakespeare, As you like it. All the world s a stage, And all the men and women merely players; They have their exits and their entrances; And one man in his time plays many parts, His acts being seven ages. Shakespeare, As you like

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Den 28. september 2015 Messevej 1A Aars Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Bilag 2 Forslag til International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret

Læs mere

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg

INTERNATIONALT SAMARBEJDE. Tovholdergruppemøde. Internationalt Samarbejde. Business Region North Denmark. Studietur til Göteborg Tovholdergruppemøde Internationalt Samarbejde Business Region North Denmark Studietur til Göteborg 11.-12. august 2015 Deltagere Jørgen Basballe Mariagerfjord Kommune Michael Christiansen Mariagerfjord

Læs mere

Udvikling af turismens SMV ere

Udvikling af turismens SMV ere TURISME Udvikling af turismens SMV ere Formål Det er formålet, at styrke forretningsudvikling i turistvirksomheder ved at forbedre rådgivningen via erhvervsfremmesystemet Baggrund Tovholdergruppen for

Læs mere

Model for internationaliseringsstrategi

Model for internationaliseringsstrategi Model for internationaliseringsstrategi Detaljering af den internationale strategi Ambition, fokusområder og implementeringsplan for internationalisering Indhold 1. Forord 2. Mission og vision på det internationale

Læs mere

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk

Resume for 2010. God læsning. Aalborg, marts 2010 Stig B. Norsk Indholdsfortegnelse Mål og vision for NordDanmarks EU-kontor... 3 Forretningsområder... 4 1. Public service... 4 2. Forsknings & innovationsprogrammerne (FoU)/EU s Rammeprogrammer... 7 3. Interreg programmerne...

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

BRN Internationalt samarbejde

BRN Internationalt samarbejde BRN Internationalt samarbejde Fundraisinguddannelse for ansatte i nordjyske kommuner og RN Et initiativ til styrkelse af kompetenceniveauet og udvikling af et nordjysk fundraisernetværk Tovholdergruppe

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Viden, vækst og vilje Iværksætteri

Viden, vækst og vilje Iværksætteri Viden, vækst og vilje Iværksætteri ErhvervslederForum Handlingsplan i Aalborg Samarbejdet 2011-2014 ERHVERVSLIVETS VÆKSTLAG Med udgangspunkt i erhvervsstrategien Viden, vækst og vilje er der udarbejdet

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere