Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre."

Transkript

1 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder SFK Generalforsamling og møde. Formand for Rødovre Frimærkeklub Mogens Tassing bød velkommen til de klubber der var mødt op, og håbede på et godt møde. Herefter gav Mogens Tassing ordet til SFK formand Erik Hansen. Erik Hansen: Tak til Mogens Tassing for velkomsten og jeg vil også gerne byde velkommen til alle fremmødte. Generalforsamling 1: Valg af dirigent. Erik Hansen: Bestyrelsen vil foreslå Poul Thaarup, Næstved Filatelistklub. Forsamlingen valgte herefter Poul Thaarup til dirigent. Poul Thaarup indledte med at takke for valget og gik herefter over til at gennemgå dagens program. Deltagerlisten blev herefter gennemgået med navneopråb. Poul Thaarup: Generalforsamlingen er korrekt varslet og alle har fået indkaldelserne til tiden. Generalforsamlingen kan herefter betragtes som lovlig og beslutningsdygtig, ifølge vedtægterne. Der var ingen protester. 2: Valg af stemmetællere. Rita Jensen, Rødovre og Flemming Hansson, Hørsholm, blev valgt til stemmetællere. 3: Formandens beretning. En beretning skal jo afspejle SFK s aktiviteter og evt. udfordringer i det forløbne år. Da SFK afholder ½ års møde mellem 2 generalforsamlinger, så vil nogle informationer være en gentagelse. Jeg håber, at alle er tilfredse med referatet fra mødet i Roskilde, men ellers kommer det jo som første punkt på vores efterfølgende møde. SFK er jo en paraplyorganisation, så de enkelte klubber står selv for alle lokale aktiviteter, som byttedage og propagandafremstød. Det er fortsat meget glædeligt at se de store og fælles byttedage blive afviklet gnidningsløst og som tidligere i samarbejde med DFF-klubber, og opgaverne er løst uden assistance fra SFK. Den 4. og 5. oktober 2013 afvikledes Frimærke- Brev- og Postkort messe i Falkoner Centeret. Danmarks Frimærkehandlerforening er sammen med de nordiske postvæsener og Frimærkesamleren juridisk og økonomisk ansvarlige, og FFF og SFK står for logistikken. SFK havde egen stand med informationer på udstillingsrammer og plancher og bestyrelsen forsøgte på skift og ihærdigt at få kontakt med besøgende, der ikke i forvejen var medlem af en SFK klub,

2 2 men om det bidrog til flere nye medlemmer, kan jeg ikke umiddelbart bedømme. Kendskabet til SFK blev i hvert fald udbredt også udover Sjællandsområdet. Bestyrelsen brugte en hel del tid og mødeaktivitet i forbindelse med messen. Messen videreføres og er i 2014 planlagt til den 8. og 9. november, hvor SFK igen deltager. På udstillingsområdet er temaet, som det også afspejles i artikler m.v. i Frimærkesamleren, 1. verdenskrig. I den forbindelse vil vi gerne i forbindelse med samlere, der enten har eller kan bidrage med samlinger. Der er frit spil, om det er traditionelle, tematiske, postkort eller posthistoriske samlinger. Messen er rykket fra oktober måned til november måned bl.a. efter henstilling fra postvæsenerne, idet de så havde flere produkter som julemærker og årsmapper klar. SFK havde lejlighed til at komme med input til evalueringen af messen i 2013, og der vil være logistiske ændringer til alles fordel. Jeg vil allerede nu bede klubberne overveje fremstilling af prospekter eller informationsmateriale til uddeling på den kommende messe, ligesom jeg også vil opfordre alle medlemmer af SFK klubberne til at besøge messen; det skulle være meget mærkeligt om ikke handlerne havde noget at tilbyde, eller om ikke udstillingerne kunne give inspiration. I 2015 vil messe temaet højst sandsynligt være Post Færøerne, der har 40 års jubilæum. Samarbejdet med FFF, som vi har en god dialog med, kører uændret i forhold til det aftalte, og hvis ikke klubberne allerede har kontaktet deres dubletleder for udvalg, så var det måske en ide. SFK klubberne har tilgang til de nye udstillingsrammer. Der har ikke været udlån af rammer i det forløbne år, men det er selvfølgelig også noget helt nyt. Jeg vil kraftigt opfordre klubberne til at overveje udstillinger i en eller anden form for at synliggøre klubben og promovere frimærkesamleriet. Der er på nuværende tidspunkt 2 klubber, der i forbindelse med jubilæum overvejer at afholde udstilling med byttedag, men det kræver planlægning, ligesom der er et økonomisk aspekt. M.h.t. udstillingsrammerne så kan jeg oplyse, at et økonomisk tilskud fra Danske Filatelisters Fællesfond var betinget af, at SFK fik tilgang til et antal rammer. Det blev også overvejet om SFK skulle stå som ejer af et antal rammer, men det viste sig, at det indebar opbevarings-, forsikrings- og transportproblemer, så SFK afstod fra denne mulighed. Et af aftalepunkterne med FFF er, at vores arrangementer omtales i Frimærkesamleren på klubsiden bagest i bladet. Redaktøren af klubsiden (Finn Bjerregård) vil gerne supplere med oplysninger om vores arrangementer, udover det han kan læse i SFK-programmet, så brug endelig denne mulighed. FFF får et nyt mødelokale i Valby, også møderne i dagklubben i Den gule Villa lægges også derud. SFK-medlemmer er velkomne. SFK har også en aftale med Leif Ørndorf, så vores arrangementer omtales på hans hjemmeside det bidrager til kendskabet til SFK. Hans hjemmeside opdateres stort set dagligt med informationer om ja, stort set alt indenfor filatelien. Han vil også meget gerne have billeder fra vores arrangementer/byttedage, hvis det har interesse i klubberne. Jeg vil lige benytte lejligheden til oplyse, at Leif Ørndorf er sig selv, og brænder for alt hvad der har med filatelien at gøre, og det uden tilhørsforhold til en eller et andet forbund. Der er ikke nogen kontakt mellem SFK og DFF, men det er da altid interessant at følge med via DFT og forbundsklubbernes hjemmesider. Senest har Vejle Frimærkeklub meldt ud, at der ikke bliver nogen frimærkemesser i Vejle, og dermed i Jylland, som det åbenbart var lagt op til efter en henvendelse fra DFF. Vejle Frimærkeklub skyder skylden over på dels DFF, men mest på Post Danmark.

3 3 I har alle fået en fra Birkerød Frimærkeklub (sendt til alle frimærkeklubber i Danmark) om en udstilling og messe i november Det er samme messetidspunkt som Falkonercenter messen. I DFT er der refereret fra et bestyrelsesmøde i DFF i januar 2014, hvor der, i samarbejde med Post Danmark Frimærker, planlægges udstilling/messe både i København og i Jylland. Det bliver interessant at se hvad det bliver til. Til vores ½ års møde i Roskilde/Hedehusene havde vi indbudt Post Danmark Frimærker og jeg håber, at I alle fik noget ud af det. Et sådant indlæg har vi ikke haft før; det tog selvfølgelig lidt ekstra tid, men vi tager gerne imod tilkendegivelser, og evt. hvis interessen er for noget lignende, til det kommende ½ års møde? Tak for fremmødet. Kommentarer: Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Hvordan får man adgang til rammer og hvordan opbevares de fysisk? Erik Hansen. De ca. 100 rammer, der er fremstillet indtil nu, er opbevaret ude i Tåstrup og i det tilfælde man har i tankerne at låne dem, bedes I henvende jer til mig. Det er den enkelte klub der står for afhentningen og logistik. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Du nævnte noget i beretningen omkring den store udstilling, som Birkerød skal afholde i 2016, og jeg har erfaret, at man ikke ønsker, at klubber udenfor forbundet deltager. Erik Hansen. Grunden til, at jeg omtalte dette, er at der er sendt mail ud til alle frimærkeklubber i Danmark inkl. SFK klubber og jeg kan se, at det falder sammen med afholdelsen af messen som vi deltager i. Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 4: Forelæggelse af regnskab. Kasserer, Bent Kelm: Jeg har fået vores årsregnskab revideret hos vores revisor Bent O. Pedersen, og det er gennemgået og godkendt. Bent Kelm gennemgik herefter posterne for indtægter og udgifter. Indtægterne beløb sig til ,00 kr. og udgifterne beløb sig til ,72 kr. Differencen var derfor på 7.966,72 kr. Bent Kelm: Noget af grunden til denne difference, skyldes faldende annonceindtægter, indkøb af en ny diktafon til vores møder, på lidt over kr., samt udgifterne til FFF messen. Status pr. 31.december 2013 beløber sig til en total på 8.593,86 kr. Kommentarer: Damsø Frimærkeklub: Jeg kunne godt savne nogle sammenlignings tal fra sidste år, så vi bedre kunne følge udviklingen. Bent Kelm: Jeg har bemærket, at det er der flere klubber der bruger i deres regnskab, og det kunne vi godt tage med i SFK regnskabet. Bestyrelsen har i øvrigt fokus på kassebeholdningen og hvordan vi fremover kan opretholde en sund økonomi. Generalforsamlingen drøftede herefter udgifterne til gebyrer, og her var der flere gode forslag til at nedbringe disse udgifter. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub: Som ny kasserer i klubben, var min første opgave, at skifte bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank, og det har været en stor fordel for vores klubkasse.

4 P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub: Brugsforeningerne i Coop har også en bank for medlemmer, og det er uden gebyrer, det var måske noget at overveje. Torben Lethraborg: Jeg tror ikke SFK, som forening, kan blive medlem i Coop, idet det kun er for personlige medlemmer. Poul Thaarup. Næstved Frimærkeklub: Vi har i Klubben skiftet til Spar Nord, og dem har vi lavet en sponsor aftale med. Dette indebærer, at alt hvad vi foretager os af bank forretninger er gebyrfrit. Aftalen går ud på, at hvis vi har medlemmer i klubben, der skifter deres nuværende bank til Spar Nord, får vi 1.000, 00 kr. for hver der skifter. Det har indtil videre giver , 00 kr. i klubkassen. Udover dette, fik vi, da vi indgik aftalen, 5.000, 00 kr. vederlagsfrit af Spar Nord. Bent Kelm takkede for forslagene omkring gebyrer og ville arbejde videre med forslagene for nedbringelse af disse udgifter. Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet for : Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6: Fastsættelse af kontingent Kasserer Bent Kelm: Vi har umiddelbart ikke nogle planer om stigning af kontingentet, men vi er opmærksomme på den fremtidige økonomi. Erik Hansen: Hvis generalforsamlingen har ønsker omkring kontingentstigning, er vi selvfølgelig lydhøre over for dette. Poul-Erik Pedersen: Bestyrelsen har besluttet at sætte prisen på bladet op fra de nuværende 6,00 kr. til 7,00 kr. pr. stk., det vil være med til at hjælpe på økonomien. Bestyrelsen kan, ifølge vedtægterne, fastsætte dette beløb. Mogens Tassing: En væsentlig årsag til faldende indtægter er, at annoncerne til programmet er faldende. Ellers mener jeg, at økonomien skal hvile i sig selv. Herefter var der en god og saglig debat og generalforsamlingen vedtog herefter følgende enstemmigt. Generalforsamlingen vedtager, at det årlige SFK kontingent pr. klub forhøjes fra de nuværende 125,00 kr. til 150,00 kr. med virkning fra d.d., grundet faldende indtægter på annoncer samt stigende udgifter til porto. 7: Valg ifølge vedtægter. Formand, lige år. På valg. Næstformand, ulige år. Ikke på valg. Kasserer, ulige år. Ikke på valg Sekretær, lige år. På valg. Bestyrelsesmedlem, hvert år. På valg Redaktør af SFK bladet, hvert år. På valg. Annoncetegner til SFK bladet, hvert år. Modtager ikke genvalg. Suppleant, hvert år. På valg. Suppleant, hvert år. På valg. Revisor, hvert år. På valg. Alle på valg modtog genvalg, med undtagelse af Annoncetegner Torben Lethraborg. Overfor generalforsamlingen, fremsatte suppleant Willy Schwaner ønske om, at indtræde i bestyrelsen på denne post. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt suppleant Willy Schwaner, til indtrædelse i bestyrelsen, på posten som annoncetegner. 4

5 5 Herefter skulle der ifølge vedtægterne vælges en ny suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub) fremsatte ønske om at tiltræde som suppleant og generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Bent Sørensen som ny suppleant. Bestyrelsens medlemmer, blev efter nyvalg, som følgende: Formand. Erik Hansen. (Ruslandssamlerforeningen). Næstformand. Mogens Tassing. (Rødovre). Kasserer. Bent Kelm. (Rødovre). Sekretær. Benny Nielsen. (Korsør). Bestyrelsesmedlem. Kristian Andersen. (Korsør). Redaktør. Poul-Erik Pedersen. (Bytteren). Annoncetegner. Willy Schwaner. (Rødovre). Suppleant. Ole Vangshardt (Brøndby). Suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub). Revisor. Bent O. Pedersen. (Skovbo). 8: Valg/nedsættelse af eventuelle udvalg Erik Hansen:Ud over hjemmeside udvalget, er der ikke nedsættelse af nye udvalg. 9: Eventuelt Torben Lethraborg: Det er lidt med vemod, at jeg fratræder posten i bestyrelsen, men jeg finder at det er den rigtige beslutning, både af personlige årsager, samt at jeg ikke kan finde den fornødne tid til dette arbejde. Jeg har lige fra starten for ca.15 år siden, haft mange spændende opgaver i samarbejdet med bestyrelsen og har hen af vejen påtaget mig flere opgaver, for til sidst at indtræde i bestyrelsen, på posten som annoncetegner m.m. og jeg håber i igennem årene har været tilfredse med SFK programmet. Erik Hansen: Jeg har forsøgt på alle måder at ændre Torben Lethraborgs beslutning, om at udtræde af bestyrelsen, men trods ihærdige forsøg er det ikke lykkedes. Men når det er sagt, har vi været super glade for at have dig med i SFK samarbejdet, og du har lavet et fantastisk pænt stykke arbejde. Til sidst en hjertelig og stor tak for dit fantastisk flotte arbejde, igennem årene, i SFK. Torben Lethraborg fik herefter overrakt en flot kurv fra SFK. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Jeg er ked af at skulle undvære Torben i arbejdet som medredaktør af vores program. Torben har jo den professionelle kunnen som grafiker som jeg mangler. Jeg vil også gerne takke for et godt samarbejde. 1: Referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt uden kommentarer. Møde. 2: Orientering fra formanden. Jeg har jo refereret under generalforsamlingen om de aktiviteter, vi har været samlet omkring. Fremadrettet er det messen i Falkoner Centeret den november 2014, hvor SFK har stand. Klubberne bedes forberede nogle prospekter, foldere eller lignende om klubben og dens aktiviteter til uddeling fra standen. Såfremt der er klubber, der overvejer at afholde en propaganda udstilling eller måske en egentlig udstilling med bedømmelse, så skal jeg bede om at blive kontaktet så tidligt som muligt i

6 planlægningen bl.a. af hensyn til, at klubberne ikke falder over hinanden med arrangementer på samme dage. Jeg kan nævne, at FFF har 80 års jubilæum marts 2015, og de har allerede rettet henvendelse netop af samme årsag. Apropos udstillinger eller det at udstille, så står jeg gerne til rådighed med råd og dåd. Jeg har netop udstillet en ny samling Finland på forbundsudstillingen i Esbjerg, hvor jeg fik Stor Vermeil og 77 points ud af de 80 points, der kan opnås på en klubudstilling med en ny samling over de 3 obligatoriske rammesider i traditionel filateli. Jeg har erfaret, at flere forbundsklubber afholder et eller flere sommerarrangementer er der nogen af klubberne, der har sådanne eller overvejer; vi hører gerne om det under klubindlæggene. Jeg skal blot minde om, at der er plads på vores klubside i Frimærkesamleren til omtale af sådanne arrangementer. Evt. arrangementer kan også blive omtalt på jf. aftale med Leif Ørndorf. I relation til filatelisten, så har I jo alle erfaret fra vores hjemmeside, at han har udnævnt Rita fra Odsherred, som p.t. er på rejse i udlandet, til Årets Filatelist. Jeg skal blot nævne, at det er en beslutning han selv træffer, og han ser det som et alternativ til de sølv- og bronzenåle, der bliver uddelt af forbundet. Jeg glæder mig over, at valget i 2013 er faldet på et af vores medlemmer. Årets abe er ikke udnævnt i 2013, da han ikke fandt, at nogen havde gjort sig fortjent til denne titel. Årets filatelist i 2012 var Ernst Sass Mathiesen, Hornslet, en klub i det jyske, der har besluttet at afholde en klubudstilling med bedømmelse hvert andet år. Det kræver nogen man power og arbejdsindsats, og medlemmerne er ikke yngre, end vi der er her i dag. Nyborg Frimærkeklub har rettet henvendelse for at høre mere om SFK, og derefter mere specifikt om Ruslandssamlerforeningen, idet flere medlemmer har interesse i området. Nyborg er jo med i samarbejdet på Fyn også forkortet SFK og der er åbenbart interesse for, at høre lidt om hvad vi laver. Jeg har aftalt at præsentere SFK og Ruslandssamlerforeningen på et møde primo april og holde et mindre foredrag med fremvisning af materiale om Rusland. Jeg ved, at flere af Korsør s medlemmer rent faktisk bor i Nyborg og omegn. 3: SFK Program. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Nu er det atter tid til, at vi skal til at lave SFK programmet denne gang for sæson , og igen i år er der deadline for indlevering af jeres klubprogrammer samt skema den 1. maj. Hvis I har mulighed for indsendelse før deadline, vil det være rigtig fint idet det giver mere tid til at sætte programmet op. Med hensyn til rubrik annoncerne har vi talt om, at udelade disse, idet der ikke var den store interesse, men vi giver dem en chance til. Vi har søgt efter grafisk hjælp til programmet, men det er ikke lykkedes at finde en der villig til at påtage sig dette. Hvis vi skal til at købe denne ydelse ude i byen, vil det komme til at koste SFK et beløb, og det er vores budget ikke gearet til i øjeblikket. Vi håber stadig, at der er en der melder sig. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Torben, for det fortrinlige samarbejde vi har haft med at lave programmet. Torben Lethraborg: Jeg vil også sige tak til dig for godt samarbejde. 4: Hjemmesiden. Willy Schwaner: Vi har en hjemmeside der hedder og jeg håber at I en gang imellem går ind og kigger på den. Når I indsender skema og klubprogram til vores redaktør Poul-Erik, vil jeres klub program og de indsendte oplysninger fra skema, blive sat ind på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at få indsendt oplysninger om klubbens egen hjemmeside, idet der vil blive oprettet links til denne på hjemmesiden, under jeres klub. 6

7 Som I jo nok har set, er vi begyndt, månedsvis, at sætte nyt op på hjemmesidens forside. Hvis I har relevante ønsker til forsiden, så indsend dem til mig, så skal jeg sørge for at de kommer på. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub: Hvordan kan det være at hjemmesiden er så dyr? Willy Schwaner: Det er fordi, der i sin tid ikke var nogle der meldte sig frivilligt, så vi var nødt til at betale en webmaster, i dette tilfælde Leon Lund, for at få hjemmesiden oprettet og vedligeholdt. 5: Nyt fra klubberne Poul Thaarup. Næstved Filatelistklub. Vi er 75 medlemmer, og vi har haft en tilgang siden sidst, der hovedsagelig skyldes byttedagene. Fremmødet er på ca. 30 medlemmer. Der har været 2 fantastiske foredragsholdere på besøg, og den ene var Erik Hansen og den anden Johnny Speich fra FFF. Vi er startet på et lille blad der hedder Næstved Frimærkeklub i avisen og det indeholder alle de udklip med omtale af klubben, der har været i aviserne. På vores byttedag var der 177 besøgende, og det er vi glade for. Flemming Jørgensen. Albertslund Frimærke Forening. Jeg vil lige nævne at vi også har haft gode foredrag i vores klub. Den afholder vi Vestegnens Byttedag sammen med de 5 klubber, der plejer at være med og vi vil gerne se endnu flere besøgende, end de sædvanlige, så alle er velkomne. Vi er 25 medlemmer og fremmødet er på ca. 17. Flemming Hansson. Allerød og Omegns Frimærkeklub. Klubben har 62 medlemmer, og det med foredrag er der ikke så meget af, bortset fra når jeg selv holder et. Der er ikke ret stor bytteaktivitet på trods af, at der møder ca. 33 medlemmer op hver gang. Derimod er auktionen meget populær og efter den er færdig, går man hjem igen. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub. Udover at være kasserer i klubben har jeg også andre mindre opgaver. Jeg laver bl.a. en konkurrence, der er udformet som en tipskupon, der bygger på filatelistisk viden. Ved sæson afslutningen tæller vi sammen, og den der har flest rigtige får en præmie. I forbindelse med min nye post som suppleant i bestyrelsen, vil jeg lige oplyse, at jeg ikke har nogen PC, så ring eller skriv et brev, hvis I har behov for at kontakte mig. Klubben kører udmærket, vi er 55 medlemmer og fremmødet er på 30 til 35. Ole Vangshardt. Brøndby Frimærkeklub. Vi er 31 medlemmer, og det er en tilbagegang på 2 og der møder 17 til 18 frem hver gang. Klubben har et traditionelt program med konkurrence og auktion hver gang. Auktionen er begrænset til 10 lot s pr. medlem, for hver auktion. Ved vores storauktioner er der 20 lot t pr medlem. Vi har foredrag 2 gange om året, og med hensyn til bytteaktivitet gør vi det så godt vi kan. Erik Pedersen. Frimærkeklubben Bytteren. Der er 26 medlemmer i klubben og fremmødet er på 15 til 16. Vi har miniauktion hver gang og en gang om året har vi fælles byttedag Byt i Hørve sammen med Kalundborg, Odsherred og Holbæk og Omegns Frimærkeklub. Ellers går det fint, også med bytteaktiviteten. Niels Møller. Frimærkeklubben Damsø. Vi har fået 5 nye medlemmer og mistet et medlem, så vi er nu oppe på 28. Foredrag har vi ikke så meget af, men vi bytter og har det godt socialt. Når vi afholder auktion hver anden gang, kommer der ca. 2/3 af medlemmerne og ellers 1/3 når vi ikke har auktion. Fremgangen skyldes hovedsagelig messen på Frederiksberg og Preben Jørgensens gode arbejde for dette. Knud Jakobsen. Glostrup Frimærke Klub. Jeg er lige blevet ny formand i Glostrup, efter at Leif Petersen har trukket sig grundet sygdom. Vi er 39 medlemmer og fremmødet er på ca. 18. Vi påtænker, at starte op i den nye sæson, med flere nye tiltag. 7

8 8 Mette Christensen. Greve Frimærkeklub. Klubben har 46 medlemmer og fremmødet er på ca. 20. Vi har i sæsonen haft to foredrag, et om Bulgarien med Erik Hansen og et om danske varianter med Bent Pedersen. Endvidere har vi haft juleafslutning med bankospil, og det var rigtig hyggeligt. Vi har afholdt fællesbyttedag med Fløng- Hedehusene og Tåstrup Frimærkeklubber, og det var en rigtig god dag. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme og besøge os på næste fællesbyttedag til januar. Der er en god stemning på vores bytteaftener, og vores 40 års jubilæum har vi også afholdt. Ole Skov Jensen. Gørlev Frimærkeklub. (skriftligt indlæg) Vi er 23 medlemmer, holder møde hver anden uge, med foredrag, handlerstande, fremlæg fra medlemmer samt mini-auktioner, som er meget populært, fremmødet er 60-70%, hvilket vi er godt tilfreds med. Med venlig hilsen Ole Skov Jensen Michael Stark. Haslev Frimærke og Møntklub. Vi har 15 medlemmer og fremmødet er på ca. 7 og enkelte gange er vi helt oppe på 10. Vi forsøger at få medlemmerne til at samle på nye områder, for at få mere aktivitet i klubben. Klubben har afholdt juleafslutning med smørrebrød og god hygge. Ellers arbejder vi på, at øge aktiviteten i klubben. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Klubben har 14 medlemmer og fremmødet er på ca. 8, men vi har været helt nede på 4 fremmødte, og så var der kun en der ikke fik mødepræmie. Der er stor bytteaktivitet i klubben og jeg holder nogle foredrag en gang imellem. Vi har forsøgt at få flere medlemmer, men det er endnu ikke lykkedes. Til hver mødeaften har vi amerikansk lotteri, og det er meget populært. Benny Nielsen. Korsør filatelistklub. Vi har 93 medlemmer der har betalt og det er 5 mere, end jeg oplyste på sidste møde, fremmødet er på 60 til 65. Af aktiviteter, har vi de samme som mange andre klubber, det vil sige en auktion til hvert møde samt bankospil, bytning og foredrag, hvor det ene blev holdt af Poul Thaarup og der har været mange rosende ord for dette, så det kan anbefales. Det er vigtigt, at vi bruger SFK foredrags holderne, og de vil hellere end gerne komme og besøge jer. Hvert år i februar afholder Korsør sin byttedag og vi er med i fællesbyttedagen Vestmotorvejens byttedag i Sorø, og det er vi rigtig glade for. Med hensyn til bytteaktivitet går det fremad i forhold til tidligere sæsoner, en af grundene er at medlemmerne har spredt sig ud over mange samleområder. Klubben holder til i et ældrecenter, hvor vi, hver anden mandag, afholder vores møder. Lokalet er gratis og centeret står for salg af kaffe, brød, øl og vand. Verner Hansen. Valby-Aalholm Frimærkeklub. Vi har mistet 7 medlemmer på grund af forskellige ting og fået et nyt medlem, så vi er nu 12 medlemmer. Det går stille og roligt i klubben, og vi hygger os rigtig godt. Om to år har vi 25 års jubilæum, og i den forbindelse, har vi sat vores kontingent op, for at vi kan fejre dette. Herefter ved vi endnu ikke, om klubben fortsætter, fordi medlemmerne er ved at være oppe i årene. Fremmødet er på 4 til 11 medlemmer.

9 Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Vi har desværre mistet 4 medlemmer, så vi er gået fra 30 ned til 26, fremmødet er på ca. 15. Til hvert møde har vi en auktion, hvilket går fint. Vi er med i Amager klubbernes samarbejde, og her i marts afholdte vi den årlige store byttedag Amager Frimærkebyt, desværre kom der ikke så mange besøgende som tidligere år, antallet var på ca. 120, og auktionen var også noget mindre. Til oktober planlægger vi en udstilling. I det store hele, går det godt i klubben. Willy Schwaner. Rødovre Frimærkeklub. Den 8. marts 2014 afholdt vi 75 års fødselsdag og det markerede vi med brunch på en af de lokale restauranter. Klubben har fået et nyt medlem, på under 50 år, så vi er nu på 28 medlemmer og fremmødet er på 15 til 19. Vi er medlem af Vestegnens Byttedag som afholdes i oktober måned og vi håber, at der kommer mange besøgende. Vi har talt om, at holde en udstilling til næste år, på dette her tidspunkt, men der er forskellige ting, herunder økonomi, der skal lykkes, før det kan blive til noget. Erik Hansen. Ruslandssamlerforeningen. Vi er 40 medlemmer i ind- og udland. Vi holder møde 1 gang om måneden fra kl hos formanden privat og fremmødet er 8 10 medlemmer. Vi udgiver Ruslandssamleren med 2 numre om året i marts og september; enkelte eksemplarer kan købes i løssalg for 55 kr. Vi arbejder p.t. på et arrangement med Rødovre om en udstilling, byttedag og evt. auktion med ruslandsmateriale. Klubben præsenteres i Nyborg i april måned, da flere derfra har vist interesse for samleområdet. P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub. Klubben har faldende medlemstal og vi er nede på ca. 35 medlemmer, og fremmødet er på ca. 17. Aktiviteterne er traditionelle med miniauktion hver mødeaften, foredrag, konkurrencer og bankospil. Vores juleafslutning var med spisning og bankospil. Vi er med i Vestmotorvejens Byttedag og vi arbejder på, også selv at afholde en byttedag. Erik Hansen. Politiets frimærke og møntklub. Vi er 37 medlemmer og fremmødet er medlemmer. Vi afvikler flere foredrag i løbet af sæsonen og har fortsat landsdækkende dubletcirkulation. Klubben har en del politirelateret materiale bl.a. en stor samling perfin Stp (statspolitiet), frankostempler, helsager og interneret post, der ikke har været vist før; det sker på messen i Falkonercenteret efter aftale med arrangørerne. Samlingernes titler vil senere blive omtalt bl.a. i Frimærkesamleren. Palle Skaarup. Pensionisternes Frimærkeklub. Vi er 72 medlemmer og fremmødet er på 40 til 50, og vi syntes det er et pænt fremmøde. Vores møder afholdes i Valby Kulturhus. Rita Hansen. Odsherred Frimærkeklub.(Skriftligt indlæg). Vi har i år prøvet at holde formiddagsmøder de uger, vi ikke har møder om aftenen. Formiddagsmøderne er kun tilrettelagt som bytte og erfaringsudvekslingsdage, hvor det sociale får lidt mere plads end på aftenmøderne. Der er en god stemning på disse møder, hvor vi starter med at spise morgenmad og masser af tid til at tage individuelle problemstillinger op, så vi i højere grad får udnyttet hinandens ressourcer. Der kommer ca. halvt så mange som på aftenmøderne, hvor vi er ca. 17 til 20, men vi har set nye ansigter, som ikke kommer om aftenen og medlemmer, som helst ikke færdes ude om aftenen er også dukket op. Juniorerne er stadig en del af tilbuddet i den lokale juniorklub. I år har vi på grund af skolereformen ikke haft mulighed for at få et selvstændigt klasselokale, men har et lille rum i selve klubben, hvilket har vist sig at være en god ide, da børnene så ikke skal forlade klubben, men stadig 9

10 kan komme i kontakt med pædagogerne, hvis der er beskeder, der skal videregives. Desuden giver det mulighed for, at man lige uforpligtigende kommer forbi og sætter sig sammen med kammeraten for at se på, hvad der foregår. Hvad der sker i næste skoleår, hvor børnenes dag bliver endnu længere, må vi se til efteråret. Gennem briefmarken-fair-tauschen.de (en tysk bytte ring) har klubben fået nogle ny byttekontakter og fået mulighed for at bytte materiale, som det danske marked er mættet med. Ellers har klubben deltaget i Byt i Hørve, som igen i år fik god presseomtale. Der mødte faktisk uopfordret to journalister op på selve dagen, der havde ca. 140 besøgende. Presseomtalen betyder, at vi udover opmærksomhed om selve dagen også får nye kontakter før og efter byttedagen. Klubben har 25 medlemmer og fremmødet er på ca : Ny mødedato. Næste møde bliver den 25.oktober 2014 og mødet afholdes hos Skovbo Frimærkeklub. 7: Eventuelt. Spørgsmål fra salen: Hvornår bliver messen afholdt? Erik Hansen: Messen er planlagt til den 8. og 9. november 2014 i Falkoner centret. Erik Hansen takkede først dirigenten Poul Thaarup for en godt ledet generalforsamling/møde og derefter Rødovre Frimærkeklub for et særdeles udmærket arrangement. Til sidst var der en tak til de fremmødte klubber, for et godt møde. Generalforsamling og efterfølgende møde sluttede kl SFK Sekretær Benny Nielsen

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber

Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber Program 2015-16 Samarbejdende Frimærke Klubber FORMAND Erik Hansen (Ruslandssamlerforeningen og Politiets Frimærke-og Møntklub) Bredekærsvænge 208 2635 Ishøj Tlf: 43 73 25 54 E-mail: ech@post.tele.dk NÆSTFORMAND

Læs mere

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på.

4. Formandens beretning Formandens beretning blev gennemgået punktvis, svarende til måden den var skrevet på. Referat af generalforsamling den 26. april 2009 i Nyborg Af de i alt 45 personer til stede var de 42 stemmeberettigede. Til stede fra bestyrelsen var Anne S. Ejby, Lars Højdam, Birhte Møller Hansen, Jan

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich

Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich Referat af DMKs Generalforsamling lørdag d. 27. oktober 2012 Der blev budt velkommen til de fremmødte af den afgående formand Nete Dietrich 1. Valg af dirigent Rikke Breiner 2. Valg af referent Jeanne

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932

Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Vejle Motorbåd-Klub Klubben for sejl-, speed- og motorbådssejlere Stiftet 16 december 1932 Referat af: Generalforsamling i Vejle Motorbåd Klub Torsdag, den 10. april 2014 Generalforsamling den 10. april

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet

DEADLINE. Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta. 15. september for næste OI-Magasinet. Indhold. OI-Magasinet Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta Fiskergade 26, DK-4220 Korsør Telefon: (+45) 5838 3514 * E-mail: mogensbc@mail.dk OI-Magasinet Indhold Officielt medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis

Læs mere

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang

Fodbolddommeren. nr.4 oktober 2008 65. årgang Fodbolddommeren nr.4 oktober 2008 65. årgang LYNGBYKURSUS 2008 STORE DOMMERDAG INDKALDELSE TIL DELEGERETMØDE HVOR BLEV DE AF? TALENTDOMMERKURSUS I VEJLE PROJEKT ASPIRANTJÆGER 2008/2009 Nr. 4 oktober 2008

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N

C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N C O C H L E A R I M P L A N T F O R E N I N G E N Foreningen for voksne CI-brugere N Y H E D S B L A D J U N I 2 0 1 0 9. Å R G A N G N R. 1 Fra netværkskurset. Fra Cafemødet med Decibel. Fra netværksmødet

Læs mere

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG

IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG IFORBIFARTEN NR. 4 FEBRUAR 2014 40. ÅRGANG NYT FRA IF62 FODBOLD GYMNASTIK IF62 holder generalforsamling... Se side 3 HÅNDBOLD Futsal er fantastisk... Se side 4 BADMINTON Gymnastikopvisning i april... Se

Læs mere

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1

bäxü [täxäüzxç GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Nr. 2 April 201 014 28.. årgang GOD PÅSKE TIL ALLE HAVELEJERE Side 1 bäxü [täxäüzxç Kredsbestyrelsen Ansvarshavende redaktør Gitte Hess 20 93 53 06 efter 19.00 Kredsformand: Gitte Hess Kun

Læs mere

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset

Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Silkeborg Sejlklub Referat af generalforsamling, onsdag, den 25. februar 2009, kl. 19.00 i Klubhuset Frank Nielsen bød velkommen til æresmedlemmer og medlemmer til klubbens 122 sæson i nyere tid - stiftet

Læs mere

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk

Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Referat af Generalforsamling 2007 i trekkies.dk Dato: Tid: 15.00 18.00 (starten udsat ca. 20 minutter pga. vejret) Sted: KVL, København Referent: Dirigent: Christa Islin Susanne Thomsen Ved Generalforsamlingens

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden

Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Proud member of the European and the International Fire Fighters Unions Alliance EFFUA & IFFUA Brandmanden Brandfolkenes Organisation nr.1 / Februar 2012 / årgang 90 Leder Af: Jesper Bronée Formand Brandfolkenes

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere