Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre."

Transkript

1 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder SFK Generalforsamling og møde. Formand for Rødovre Frimærkeklub Mogens Tassing bød velkommen til de klubber der var mødt op, og håbede på et godt møde. Herefter gav Mogens Tassing ordet til SFK formand Erik Hansen. Erik Hansen: Tak til Mogens Tassing for velkomsten og jeg vil også gerne byde velkommen til alle fremmødte. Generalforsamling 1: Valg af dirigent. Erik Hansen: Bestyrelsen vil foreslå Poul Thaarup, Næstved Filatelistklub. Forsamlingen valgte herefter Poul Thaarup til dirigent. Poul Thaarup indledte med at takke for valget og gik herefter over til at gennemgå dagens program. Deltagerlisten blev herefter gennemgået med navneopråb. Poul Thaarup: Generalforsamlingen er korrekt varslet og alle har fået indkaldelserne til tiden. Generalforsamlingen kan herefter betragtes som lovlig og beslutningsdygtig, ifølge vedtægterne. Der var ingen protester. 2: Valg af stemmetællere. Rita Jensen, Rødovre og Flemming Hansson, Hørsholm, blev valgt til stemmetællere. 3: Formandens beretning. En beretning skal jo afspejle SFK s aktiviteter og evt. udfordringer i det forløbne år. Da SFK afholder ½ års møde mellem 2 generalforsamlinger, så vil nogle informationer være en gentagelse. Jeg håber, at alle er tilfredse med referatet fra mødet i Roskilde, men ellers kommer det jo som første punkt på vores efterfølgende møde. SFK er jo en paraplyorganisation, så de enkelte klubber står selv for alle lokale aktiviteter, som byttedage og propagandafremstød. Det er fortsat meget glædeligt at se de store og fælles byttedage blive afviklet gnidningsløst og som tidligere i samarbejde med DFF-klubber, og opgaverne er løst uden assistance fra SFK. Den 4. og 5. oktober 2013 afvikledes Frimærke- Brev- og Postkort messe i Falkoner Centeret. Danmarks Frimærkehandlerforening er sammen med de nordiske postvæsener og Frimærkesamleren juridisk og økonomisk ansvarlige, og FFF og SFK står for logistikken. SFK havde egen stand med informationer på udstillingsrammer og plancher og bestyrelsen forsøgte på skift og ihærdigt at få kontakt med besøgende, der ikke i forvejen var medlem af en SFK klub,

2 2 men om det bidrog til flere nye medlemmer, kan jeg ikke umiddelbart bedømme. Kendskabet til SFK blev i hvert fald udbredt også udover Sjællandsområdet. Bestyrelsen brugte en hel del tid og mødeaktivitet i forbindelse med messen. Messen videreføres og er i 2014 planlagt til den 8. og 9. november, hvor SFK igen deltager. På udstillingsområdet er temaet, som det også afspejles i artikler m.v. i Frimærkesamleren, 1. verdenskrig. I den forbindelse vil vi gerne i forbindelse med samlere, der enten har eller kan bidrage med samlinger. Der er frit spil, om det er traditionelle, tematiske, postkort eller posthistoriske samlinger. Messen er rykket fra oktober måned til november måned bl.a. efter henstilling fra postvæsenerne, idet de så havde flere produkter som julemærker og årsmapper klar. SFK havde lejlighed til at komme med input til evalueringen af messen i 2013, og der vil være logistiske ændringer til alles fordel. Jeg vil allerede nu bede klubberne overveje fremstilling af prospekter eller informationsmateriale til uddeling på den kommende messe, ligesom jeg også vil opfordre alle medlemmer af SFK klubberne til at besøge messen; det skulle være meget mærkeligt om ikke handlerne havde noget at tilbyde, eller om ikke udstillingerne kunne give inspiration. I 2015 vil messe temaet højst sandsynligt være Post Færøerne, der har 40 års jubilæum. Samarbejdet med FFF, som vi har en god dialog med, kører uændret i forhold til det aftalte, og hvis ikke klubberne allerede har kontaktet deres dubletleder for udvalg, så var det måske en ide. SFK klubberne har tilgang til de nye udstillingsrammer. Der har ikke været udlån af rammer i det forløbne år, men det er selvfølgelig også noget helt nyt. Jeg vil kraftigt opfordre klubberne til at overveje udstillinger i en eller anden form for at synliggøre klubben og promovere frimærkesamleriet. Der er på nuværende tidspunkt 2 klubber, der i forbindelse med jubilæum overvejer at afholde udstilling med byttedag, men det kræver planlægning, ligesom der er et økonomisk aspekt. M.h.t. udstillingsrammerne så kan jeg oplyse, at et økonomisk tilskud fra Danske Filatelisters Fællesfond var betinget af, at SFK fik tilgang til et antal rammer. Det blev også overvejet om SFK skulle stå som ejer af et antal rammer, men det viste sig, at det indebar opbevarings-, forsikrings- og transportproblemer, så SFK afstod fra denne mulighed. Et af aftalepunkterne med FFF er, at vores arrangementer omtales i Frimærkesamleren på klubsiden bagest i bladet. Redaktøren af klubsiden (Finn Bjerregård) vil gerne supplere med oplysninger om vores arrangementer, udover det han kan læse i SFK-programmet, så brug endelig denne mulighed. FFF får et nyt mødelokale i Valby, også møderne i dagklubben i Den gule Villa lægges også derud. SFK-medlemmer er velkomne. SFK har også en aftale med Leif Ørndorf, så vores arrangementer omtales på hans hjemmeside det bidrager til kendskabet til SFK. Hans hjemmeside opdateres stort set dagligt med informationer om ja, stort set alt indenfor filatelien. Han vil også meget gerne have billeder fra vores arrangementer/byttedage, hvis det har interesse i klubberne. Jeg vil lige benytte lejligheden til oplyse, at Leif Ørndorf er sig selv, og brænder for alt hvad der har med filatelien at gøre, og det uden tilhørsforhold til en eller et andet forbund. Der er ikke nogen kontakt mellem SFK og DFF, men det er da altid interessant at følge med via DFT og forbundsklubbernes hjemmesider. Senest har Vejle Frimærkeklub meldt ud, at der ikke bliver nogen frimærkemesser i Vejle, og dermed i Jylland, som det åbenbart var lagt op til efter en henvendelse fra DFF. Vejle Frimærkeklub skyder skylden over på dels DFF, men mest på Post Danmark.

3 3 I har alle fået en fra Birkerød Frimærkeklub (sendt til alle frimærkeklubber i Danmark) om en udstilling og messe i november Det er samme messetidspunkt som Falkonercenter messen. I DFT er der refereret fra et bestyrelsesmøde i DFF i januar 2014, hvor der, i samarbejde med Post Danmark Frimærker, planlægges udstilling/messe både i København og i Jylland. Det bliver interessant at se hvad det bliver til. Til vores ½ års møde i Roskilde/Hedehusene havde vi indbudt Post Danmark Frimærker og jeg håber, at I alle fik noget ud af det. Et sådant indlæg har vi ikke haft før; det tog selvfølgelig lidt ekstra tid, men vi tager gerne imod tilkendegivelser, og evt. hvis interessen er for noget lignende, til det kommende ½ års møde? Tak for fremmødet. Kommentarer: Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Hvordan får man adgang til rammer og hvordan opbevares de fysisk? Erik Hansen. De ca. 100 rammer, der er fremstillet indtil nu, er opbevaret ude i Tåstrup og i det tilfælde man har i tankerne at låne dem, bedes I henvende jer til mig. Det er den enkelte klub der står for afhentningen og logistik. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Du nævnte noget i beretningen omkring den store udstilling, som Birkerød skal afholde i 2016, og jeg har erfaret, at man ikke ønsker, at klubber udenfor forbundet deltager. Erik Hansen. Grunden til, at jeg omtalte dette, er at der er sendt mail ud til alle frimærkeklubber i Danmark inkl. SFK klubber og jeg kan se, at det falder sammen med afholdelsen af messen som vi deltager i. Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 4: Forelæggelse af regnskab. Kasserer, Bent Kelm: Jeg har fået vores årsregnskab revideret hos vores revisor Bent O. Pedersen, og det er gennemgået og godkendt. Bent Kelm gennemgik herefter posterne for indtægter og udgifter. Indtægterne beløb sig til ,00 kr. og udgifterne beløb sig til ,72 kr. Differencen var derfor på 7.966,72 kr. Bent Kelm: Noget af grunden til denne difference, skyldes faldende annonceindtægter, indkøb af en ny diktafon til vores møder, på lidt over kr., samt udgifterne til FFF messen. Status pr. 31.december 2013 beløber sig til en total på 8.593,86 kr. Kommentarer: Damsø Frimærkeklub: Jeg kunne godt savne nogle sammenlignings tal fra sidste år, så vi bedre kunne følge udviklingen. Bent Kelm: Jeg har bemærket, at det er der flere klubber der bruger i deres regnskab, og det kunne vi godt tage med i SFK regnskabet. Bestyrelsen har i øvrigt fokus på kassebeholdningen og hvordan vi fremover kan opretholde en sund økonomi. Generalforsamlingen drøftede herefter udgifterne til gebyrer, og her var der flere gode forslag til at nedbringe disse udgifter. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub: Som ny kasserer i klubben, var min første opgave, at skifte bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank, og det har været en stor fordel for vores klubkasse.

4 P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub: Brugsforeningerne i Coop har også en bank for medlemmer, og det er uden gebyrer, det var måske noget at overveje. Torben Lethraborg: Jeg tror ikke SFK, som forening, kan blive medlem i Coop, idet det kun er for personlige medlemmer. Poul Thaarup. Næstved Frimærkeklub: Vi har i Klubben skiftet til Spar Nord, og dem har vi lavet en sponsor aftale med. Dette indebærer, at alt hvad vi foretager os af bank forretninger er gebyrfrit. Aftalen går ud på, at hvis vi har medlemmer i klubben, der skifter deres nuværende bank til Spar Nord, får vi 1.000, 00 kr. for hver der skifter. Det har indtil videre giver , 00 kr. i klubkassen. Udover dette, fik vi, da vi indgik aftalen, 5.000, 00 kr. vederlagsfrit af Spar Nord. Bent Kelm takkede for forslagene omkring gebyrer og ville arbejde videre med forslagene for nedbringelse af disse udgifter. Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet for : Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6: Fastsættelse af kontingent Kasserer Bent Kelm: Vi har umiddelbart ikke nogle planer om stigning af kontingentet, men vi er opmærksomme på den fremtidige økonomi. Erik Hansen: Hvis generalforsamlingen har ønsker omkring kontingentstigning, er vi selvfølgelig lydhøre over for dette. Poul-Erik Pedersen: Bestyrelsen har besluttet at sætte prisen på bladet op fra de nuværende 6,00 kr. til 7,00 kr. pr. stk., det vil være med til at hjælpe på økonomien. Bestyrelsen kan, ifølge vedtægterne, fastsætte dette beløb. Mogens Tassing: En væsentlig årsag til faldende indtægter er, at annoncerne til programmet er faldende. Ellers mener jeg, at økonomien skal hvile i sig selv. Herefter var der en god og saglig debat og generalforsamlingen vedtog herefter følgende enstemmigt. Generalforsamlingen vedtager, at det årlige SFK kontingent pr. klub forhøjes fra de nuværende 125,00 kr. til 150,00 kr. med virkning fra d.d., grundet faldende indtægter på annoncer samt stigende udgifter til porto. 7: Valg ifølge vedtægter. Formand, lige år. På valg. Næstformand, ulige år. Ikke på valg. Kasserer, ulige år. Ikke på valg Sekretær, lige år. På valg. Bestyrelsesmedlem, hvert år. På valg Redaktør af SFK bladet, hvert år. På valg. Annoncetegner til SFK bladet, hvert år. Modtager ikke genvalg. Suppleant, hvert år. På valg. Suppleant, hvert år. På valg. Revisor, hvert år. På valg. Alle på valg modtog genvalg, med undtagelse af Annoncetegner Torben Lethraborg. Overfor generalforsamlingen, fremsatte suppleant Willy Schwaner ønske om, at indtræde i bestyrelsen på denne post. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt suppleant Willy Schwaner, til indtrædelse i bestyrelsen, på posten som annoncetegner. 4

5 5 Herefter skulle der ifølge vedtægterne vælges en ny suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub) fremsatte ønske om at tiltræde som suppleant og generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Bent Sørensen som ny suppleant. Bestyrelsens medlemmer, blev efter nyvalg, som følgende: Formand. Erik Hansen. (Ruslandssamlerforeningen). Næstformand. Mogens Tassing. (Rødovre). Kasserer. Bent Kelm. (Rødovre). Sekretær. Benny Nielsen. (Korsør). Bestyrelsesmedlem. Kristian Andersen. (Korsør). Redaktør. Poul-Erik Pedersen. (Bytteren). Annoncetegner. Willy Schwaner. (Rødovre). Suppleant. Ole Vangshardt (Brøndby). Suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub). Revisor. Bent O. Pedersen. (Skovbo). 8: Valg/nedsættelse af eventuelle udvalg Erik Hansen:Ud over hjemmeside udvalget, er der ikke nedsættelse af nye udvalg. 9: Eventuelt Torben Lethraborg: Det er lidt med vemod, at jeg fratræder posten i bestyrelsen, men jeg finder at det er den rigtige beslutning, både af personlige årsager, samt at jeg ikke kan finde den fornødne tid til dette arbejde. Jeg har lige fra starten for ca.15 år siden, haft mange spændende opgaver i samarbejdet med bestyrelsen og har hen af vejen påtaget mig flere opgaver, for til sidst at indtræde i bestyrelsen, på posten som annoncetegner m.m. og jeg håber i igennem årene har været tilfredse med SFK programmet. Erik Hansen: Jeg har forsøgt på alle måder at ændre Torben Lethraborgs beslutning, om at udtræde af bestyrelsen, men trods ihærdige forsøg er det ikke lykkedes. Men når det er sagt, har vi været super glade for at have dig med i SFK samarbejdet, og du har lavet et fantastisk pænt stykke arbejde. Til sidst en hjertelig og stor tak for dit fantastisk flotte arbejde, igennem årene, i SFK. Torben Lethraborg fik herefter overrakt en flot kurv fra SFK. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Jeg er ked af at skulle undvære Torben i arbejdet som medredaktør af vores program. Torben har jo den professionelle kunnen som grafiker som jeg mangler. Jeg vil også gerne takke for et godt samarbejde. 1: Referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt uden kommentarer. Møde. 2: Orientering fra formanden. Jeg har jo refereret under generalforsamlingen om de aktiviteter, vi har været samlet omkring. Fremadrettet er det messen i Falkoner Centeret den november 2014, hvor SFK har stand. Klubberne bedes forberede nogle prospekter, foldere eller lignende om klubben og dens aktiviteter til uddeling fra standen. Såfremt der er klubber, der overvejer at afholde en propaganda udstilling eller måske en egentlig udstilling med bedømmelse, så skal jeg bede om at blive kontaktet så tidligt som muligt i

6 planlægningen bl.a. af hensyn til, at klubberne ikke falder over hinanden med arrangementer på samme dage. Jeg kan nævne, at FFF har 80 års jubilæum marts 2015, og de har allerede rettet henvendelse netop af samme årsag. Apropos udstillinger eller det at udstille, så står jeg gerne til rådighed med råd og dåd. Jeg har netop udstillet en ny samling Finland på forbundsudstillingen i Esbjerg, hvor jeg fik Stor Vermeil og 77 points ud af de 80 points, der kan opnås på en klubudstilling med en ny samling over de 3 obligatoriske rammesider i traditionel filateli. Jeg har erfaret, at flere forbundsklubber afholder et eller flere sommerarrangementer er der nogen af klubberne, der har sådanne eller overvejer; vi hører gerne om det under klubindlæggene. Jeg skal blot minde om, at der er plads på vores klubside i Frimærkesamleren til omtale af sådanne arrangementer. Evt. arrangementer kan også blive omtalt på jf. aftale med Leif Ørndorf. I relation til filatelisten, så har I jo alle erfaret fra vores hjemmeside, at han har udnævnt Rita fra Odsherred, som p.t. er på rejse i udlandet, til Årets Filatelist. Jeg skal blot nævne, at det er en beslutning han selv træffer, og han ser det som et alternativ til de sølv- og bronzenåle, der bliver uddelt af forbundet. Jeg glæder mig over, at valget i 2013 er faldet på et af vores medlemmer. Årets abe er ikke udnævnt i 2013, da han ikke fandt, at nogen havde gjort sig fortjent til denne titel. Årets filatelist i 2012 var Ernst Sass Mathiesen, Hornslet, en klub i det jyske, der har besluttet at afholde en klubudstilling med bedømmelse hvert andet år. Det kræver nogen man power og arbejdsindsats, og medlemmerne er ikke yngre, end vi der er her i dag. Nyborg Frimærkeklub har rettet henvendelse for at høre mere om SFK, og derefter mere specifikt om Ruslandssamlerforeningen, idet flere medlemmer har interesse i området. Nyborg er jo med i samarbejdet på Fyn også forkortet SFK og der er åbenbart interesse for, at høre lidt om hvad vi laver. Jeg har aftalt at præsentere SFK og Ruslandssamlerforeningen på et møde primo april og holde et mindre foredrag med fremvisning af materiale om Rusland. Jeg ved, at flere af Korsør s medlemmer rent faktisk bor i Nyborg og omegn. 3: SFK Program. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Nu er det atter tid til, at vi skal til at lave SFK programmet denne gang for sæson , og igen i år er der deadline for indlevering af jeres klubprogrammer samt skema den 1. maj. Hvis I har mulighed for indsendelse før deadline, vil det være rigtig fint idet det giver mere tid til at sætte programmet op. Med hensyn til rubrik annoncerne har vi talt om, at udelade disse, idet der ikke var den store interesse, men vi giver dem en chance til. Vi har søgt efter grafisk hjælp til programmet, men det er ikke lykkedes at finde en der villig til at påtage sig dette. Hvis vi skal til at købe denne ydelse ude i byen, vil det komme til at koste SFK et beløb, og det er vores budget ikke gearet til i øjeblikket. Vi håber stadig, at der er en der melder sig. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Torben, for det fortrinlige samarbejde vi har haft med at lave programmet. Torben Lethraborg: Jeg vil også sige tak til dig for godt samarbejde. 4: Hjemmesiden. Willy Schwaner: Vi har en hjemmeside der hedder og jeg håber at I en gang imellem går ind og kigger på den. Når I indsender skema og klubprogram til vores redaktør Poul-Erik, vil jeres klub program og de indsendte oplysninger fra skema, blive sat ind på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at få indsendt oplysninger om klubbens egen hjemmeside, idet der vil blive oprettet links til denne på hjemmesiden, under jeres klub. 6

7 Som I jo nok har set, er vi begyndt, månedsvis, at sætte nyt op på hjemmesidens forside. Hvis I har relevante ønsker til forsiden, så indsend dem til mig, så skal jeg sørge for at de kommer på. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub: Hvordan kan det være at hjemmesiden er så dyr? Willy Schwaner: Det er fordi, der i sin tid ikke var nogle der meldte sig frivilligt, så vi var nødt til at betale en webmaster, i dette tilfælde Leon Lund, for at få hjemmesiden oprettet og vedligeholdt. 5: Nyt fra klubberne Poul Thaarup. Næstved Filatelistklub. Vi er 75 medlemmer, og vi har haft en tilgang siden sidst, der hovedsagelig skyldes byttedagene. Fremmødet er på ca. 30 medlemmer. Der har været 2 fantastiske foredragsholdere på besøg, og den ene var Erik Hansen og den anden Johnny Speich fra FFF. Vi er startet på et lille blad der hedder Næstved Frimærkeklub i avisen og det indeholder alle de udklip med omtale af klubben, der har været i aviserne. På vores byttedag var der 177 besøgende, og det er vi glade for. Flemming Jørgensen. Albertslund Frimærke Forening. Jeg vil lige nævne at vi også har haft gode foredrag i vores klub. Den afholder vi Vestegnens Byttedag sammen med de 5 klubber, der plejer at være med og vi vil gerne se endnu flere besøgende, end de sædvanlige, så alle er velkomne. Vi er 25 medlemmer og fremmødet er på ca. 17. Flemming Hansson. Allerød og Omegns Frimærkeklub. Klubben har 62 medlemmer, og det med foredrag er der ikke så meget af, bortset fra når jeg selv holder et. Der er ikke ret stor bytteaktivitet på trods af, at der møder ca. 33 medlemmer op hver gang. Derimod er auktionen meget populær og efter den er færdig, går man hjem igen. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub. Udover at være kasserer i klubben har jeg også andre mindre opgaver. Jeg laver bl.a. en konkurrence, der er udformet som en tipskupon, der bygger på filatelistisk viden. Ved sæson afslutningen tæller vi sammen, og den der har flest rigtige får en præmie. I forbindelse med min nye post som suppleant i bestyrelsen, vil jeg lige oplyse, at jeg ikke har nogen PC, så ring eller skriv et brev, hvis I har behov for at kontakte mig. Klubben kører udmærket, vi er 55 medlemmer og fremmødet er på 30 til 35. Ole Vangshardt. Brøndby Frimærkeklub. Vi er 31 medlemmer, og det er en tilbagegang på 2 og der møder 17 til 18 frem hver gang. Klubben har et traditionelt program med konkurrence og auktion hver gang. Auktionen er begrænset til 10 lot s pr. medlem, for hver auktion. Ved vores storauktioner er der 20 lot t pr medlem. Vi har foredrag 2 gange om året, og med hensyn til bytteaktivitet gør vi det så godt vi kan. Erik Pedersen. Frimærkeklubben Bytteren. Der er 26 medlemmer i klubben og fremmødet er på 15 til 16. Vi har miniauktion hver gang og en gang om året har vi fælles byttedag Byt i Hørve sammen med Kalundborg, Odsherred og Holbæk og Omegns Frimærkeklub. Ellers går det fint, også med bytteaktiviteten. Niels Møller. Frimærkeklubben Damsø. Vi har fået 5 nye medlemmer og mistet et medlem, så vi er nu oppe på 28. Foredrag har vi ikke så meget af, men vi bytter og har det godt socialt. Når vi afholder auktion hver anden gang, kommer der ca. 2/3 af medlemmerne og ellers 1/3 når vi ikke har auktion. Fremgangen skyldes hovedsagelig messen på Frederiksberg og Preben Jørgensens gode arbejde for dette. Knud Jakobsen. Glostrup Frimærke Klub. Jeg er lige blevet ny formand i Glostrup, efter at Leif Petersen har trukket sig grundet sygdom. Vi er 39 medlemmer og fremmødet er på ca. 18. Vi påtænker, at starte op i den nye sæson, med flere nye tiltag. 7

8 8 Mette Christensen. Greve Frimærkeklub. Klubben har 46 medlemmer og fremmødet er på ca. 20. Vi har i sæsonen haft to foredrag, et om Bulgarien med Erik Hansen og et om danske varianter med Bent Pedersen. Endvidere har vi haft juleafslutning med bankospil, og det var rigtig hyggeligt. Vi har afholdt fællesbyttedag med Fløng- Hedehusene og Tåstrup Frimærkeklubber, og det var en rigtig god dag. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme og besøge os på næste fællesbyttedag til januar. Der er en god stemning på vores bytteaftener, og vores 40 års jubilæum har vi også afholdt. Ole Skov Jensen. Gørlev Frimærkeklub. (skriftligt indlæg) Vi er 23 medlemmer, holder møde hver anden uge, med foredrag, handlerstande, fremlæg fra medlemmer samt mini-auktioner, som er meget populært, fremmødet er 60-70%, hvilket vi er godt tilfreds med. Med venlig hilsen Ole Skov Jensen Michael Stark. Haslev Frimærke og Møntklub. Vi har 15 medlemmer og fremmødet er på ca. 7 og enkelte gange er vi helt oppe på 10. Vi forsøger at få medlemmerne til at samle på nye områder, for at få mere aktivitet i klubben. Klubben har afholdt juleafslutning med smørrebrød og god hygge. Ellers arbejder vi på, at øge aktiviteten i klubben. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Klubben har 14 medlemmer og fremmødet er på ca. 8, men vi har været helt nede på 4 fremmødte, og så var der kun en der ikke fik mødepræmie. Der er stor bytteaktivitet i klubben og jeg holder nogle foredrag en gang imellem. Vi har forsøgt at få flere medlemmer, men det er endnu ikke lykkedes. Til hver mødeaften har vi amerikansk lotteri, og det er meget populært. Benny Nielsen. Korsør filatelistklub. Vi har 93 medlemmer der har betalt og det er 5 mere, end jeg oplyste på sidste møde, fremmødet er på 60 til 65. Af aktiviteter, har vi de samme som mange andre klubber, det vil sige en auktion til hvert møde samt bankospil, bytning og foredrag, hvor det ene blev holdt af Poul Thaarup og der har været mange rosende ord for dette, så det kan anbefales. Det er vigtigt, at vi bruger SFK foredrags holderne, og de vil hellere end gerne komme og besøge jer. Hvert år i februar afholder Korsør sin byttedag og vi er med i fællesbyttedagen Vestmotorvejens byttedag i Sorø, og det er vi rigtig glade for. Med hensyn til bytteaktivitet går det fremad i forhold til tidligere sæsoner, en af grundene er at medlemmerne har spredt sig ud over mange samleområder. Klubben holder til i et ældrecenter, hvor vi, hver anden mandag, afholder vores møder. Lokalet er gratis og centeret står for salg af kaffe, brød, øl og vand. Verner Hansen. Valby-Aalholm Frimærkeklub. Vi har mistet 7 medlemmer på grund af forskellige ting og fået et nyt medlem, så vi er nu 12 medlemmer. Det går stille og roligt i klubben, og vi hygger os rigtig godt. Om to år har vi 25 års jubilæum, og i den forbindelse, har vi sat vores kontingent op, for at vi kan fejre dette. Herefter ved vi endnu ikke, om klubben fortsætter, fordi medlemmerne er ved at være oppe i årene. Fremmødet er på 4 til 11 medlemmer.

9 Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Vi har desværre mistet 4 medlemmer, så vi er gået fra 30 ned til 26, fremmødet er på ca. 15. Til hvert møde har vi en auktion, hvilket går fint. Vi er med i Amager klubbernes samarbejde, og her i marts afholdte vi den årlige store byttedag Amager Frimærkebyt, desværre kom der ikke så mange besøgende som tidligere år, antallet var på ca. 120, og auktionen var også noget mindre. Til oktober planlægger vi en udstilling. I det store hele, går det godt i klubben. Willy Schwaner. Rødovre Frimærkeklub. Den 8. marts 2014 afholdt vi 75 års fødselsdag og det markerede vi med brunch på en af de lokale restauranter. Klubben har fået et nyt medlem, på under 50 år, så vi er nu på 28 medlemmer og fremmødet er på 15 til 19. Vi er medlem af Vestegnens Byttedag som afholdes i oktober måned og vi håber, at der kommer mange besøgende. Vi har talt om, at holde en udstilling til næste år, på dette her tidspunkt, men der er forskellige ting, herunder økonomi, der skal lykkes, før det kan blive til noget. Erik Hansen. Ruslandssamlerforeningen. Vi er 40 medlemmer i ind- og udland. Vi holder møde 1 gang om måneden fra kl hos formanden privat og fremmødet er 8 10 medlemmer. Vi udgiver Ruslandssamleren med 2 numre om året i marts og september; enkelte eksemplarer kan købes i løssalg for 55 kr. Vi arbejder p.t. på et arrangement med Rødovre om en udstilling, byttedag og evt. auktion med ruslandsmateriale. Klubben præsenteres i Nyborg i april måned, da flere derfra har vist interesse for samleområdet. P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub. Klubben har faldende medlemstal og vi er nede på ca. 35 medlemmer, og fremmødet er på ca. 17. Aktiviteterne er traditionelle med miniauktion hver mødeaften, foredrag, konkurrencer og bankospil. Vores juleafslutning var med spisning og bankospil. Vi er med i Vestmotorvejens Byttedag og vi arbejder på, også selv at afholde en byttedag. Erik Hansen. Politiets frimærke og møntklub. Vi er 37 medlemmer og fremmødet er medlemmer. Vi afvikler flere foredrag i løbet af sæsonen og har fortsat landsdækkende dubletcirkulation. Klubben har en del politirelateret materiale bl.a. en stor samling perfin Stp (statspolitiet), frankostempler, helsager og interneret post, der ikke har været vist før; det sker på messen i Falkonercenteret efter aftale med arrangørerne. Samlingernes titler vil senere blive omtalt bl.a. i Frimærkesamleren. Palle Skaarup. Pensionisternes Frimærkeklub. Vi er 72 medlemmer og fremmødet er på 40 til 50, og vi syntes det er et pænt fremmøde. Vores møder afholdes i Valby Kulturhus. Rita Hansen. Odsherred Frimærkeklub.(Skriftligt indlæg). Vi har i år prøvet at holde formiddagsmøder de uger, vi ikke har møder om aftenen. Formiddagsmøderne er kun tilrettelagt som bytte og erfaringsudvekslingsdage, hvor det sociale får lidt mere plads end på aftenmøderne. Der er en god stemning på disse møder, hvor vi starter med at spise morgenmad og masser af tid til at tage individuelle problemstillinger op, så vi i højere grad får udnyttet hinandens ressourcer. Der kommer ca. halvt så mange som på aftenmøderne, hvor vi er ca. 17 til 20, men vi har set nye ansigter, som ikke kommer om aftenen og medlemmer, som helst ikke færdes ude om aftenen er også dukket op. Juniorerne er stadig en del af tilbuddet i den lokale juniorklub. I år har vi på grund af skolereformen ikke haft mulighed for at få et selvstændigt klasselokale, men har et lille rum i selve klubben, hvilket har vist sig at være en god ide, da børnene så ikke skal forlade klubben, men stadig 9

10 kan komme i kontakt med pædagogerne, hvis der er beskeder, der skal videregives. Desuden giver det mulighed for, at man lige uforpligtigende kommer forbi og sætter sig sammen med kammeraten for at se på, hvad der foregår. Hvad der sker i næste skoleår, hvor børnenes dag bliver endnu længere, må vi se til efteråret. Gennem briefmarken-fair-tauschen.de (en tysk bytte ring) har klubben fået nogle ny byttekontakter og fået mulighed for at bytte materiale, som det danske marked er mættet med. Ellers har klubben deltaget i Byt i Hørve, som igen i år fik god presseomtale. Der mødte faktisk uopfordret to journalister op på selve dagen, der havde ca. 140 besøgende. Presseomtalen betyder, at vi udover opmærksomhed om selve dagen også får nye kontakter før og efter byttedagen. Klubben har 25 medlemmer og fremmødet er på ca : Ny mødedato. Næste møde bliver den 25.oktober 2014 og mødet afholdes hos Skovbo Frimærkeklub. 7: Eventuelt. Spørgsmål fra salen: Hvornår bliver messen afholdt? Erik Hansen: Messen er planlagt til den 8. og 9. november 2014 i Falkoner centret. Erik Hansen takkede først dirigenten Poul Thaarup for en godt ledet generalforsamling/møde og derefter Rødovre Frimærkeklub for et særdeles udmærket arrangement. Til sidst var der en tak til de fremmødte klubber, for et godt møde. Generalforsamling og efterfølgende møde sluttede kl SFK Sekretær Benny Nielsen

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7:

I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende dagsorden i h.t. vedtægternes 7: Referat af ordinær generalforsamling i Trelleborg Golfklub Slagelse Tirsdag den 24. november 2015 kl. 19.00 I restauranten i Trelleborg Golfklub afholdte klubben ordinær generalforsamling med følgende

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup.

Tid: Den 11. marts 2006, kl Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 11. marts 2006, kl. 14.00 Sted: Bromølle Kro, Slagelsevej 78, 4450 Jyderup. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 20 virksomheder Michael H. Nielsen (dirigent)

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl

I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling. Langfredag 18. april 2014, kl Frølunde Fed 23-03-2014 Til medlemmerne. I henhold til vedtægter, indkaldes du hermed til Generalforsamling Langfredag 18. april 2014, kl. 10.00 I klubhuset, Andevig 1a, Frølunde Fed. Kontingent kr. 100,00

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens

Referat nr. 41. Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Referat nr. 41 Referat fra LVA Seniorklubbens generalforsamling d. 21. oktober 2008, kl. 13.00 på Vitus Bering, Vejlevej 150, 8700 Horsens Formanden (Harry) bød velkommen til vores årlige generalforsamling.

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe.

Julemærket 2015 er tegnet af Dronning Margrethe. SILKEBORG WWW.SILFI.dk En mand med en god ide. I år er det 150 siden at Ejnar Holdbøl blev født. Og vi har meget at takke ham for. For den ide han fil tilbage i 1903, har børn fortsat glæde af nemlig julemærket.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling 11.februar 2012 kl. 09.15 i Gimles Cafe Helligkorsvej 2, Roskilde Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent Ib Trelby blev foreslået og valgt til dirigent. Dirigenten

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN.

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. PI Fodbold POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN FODBOLDAFDELINGEN. Medlemsmøde i fodboldafdelingen lørdag d. 30. januar 2016 kl. 1415 i Valby hallen. DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Generalforsamling i henhold til dagsordenen.

Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Køge og Omegns Garderforening. Referat af den ordinære generalforsamling den 7. marts 2016. Generalforsamlingen blev afholdt i Køge Boldklubs Restaurant. Generalforsamling i henhold til dagsordenen. Formand

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

AMOK Amager Orienterings Klub

AMOK Amager Orienterings Klub Referat af AMOK s ordinære generalforsamling TIRSDAG d. 22. marts 2011 kl. 19. Dagsorden 1. Valg af dirigent og referent. Peter valgt som dirigent. Svend valgt som referent. Dirigenten konstaterede at

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for

Samlede mødeprogrammer for. Fællesklubberne. i Kongernes Nordsjælland. Gældende for Samlede mødeprogrammer for Fællesklubberne i Kongernes Nordsjælland Gældende for Foråret 2016 1 Allerød og Omegns Frimærkeklub Mødested: Aktivitetshuset, Frederiksborgvej 15, 1. sal, 3450 Allerød Mødetid:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016.

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland Referat af Generalforsamling 20. februar 2016. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse på generalforsamlingen. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Fastsættelse af

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening.

Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Kerteminde den 15.08.2016 Referat af møde: mellem bestyrelsen i Kerteminde Helse-og Sportsforening og medlemmerne i Kerteminde Helse-og Sportsforening. Der var ikke nogen dagsorden, men aftenen forløb

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl

Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl Referat fra Korsør Judoklubs generalforsamling Torsdag 21 april, 2016 kl. 19.00. Valg af dirigent: Nicolai Stemmetællere: Sebastian, Anders. Stemmetallet er 9. Indkaldelse sket i korrekt tid og efter reglerne.

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus

Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl Nordstjernen, Blokhus Referat af Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Onsdag den 19. november 2013 kl. 19.00 Nordstjernen, Blokhus Formanden bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden oplyste, at

Læs mere

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden.

Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Bestyrelsen og tilmeldte medlemmer. Agenda: 1. Åbning af Generalforsamlingen v/formanden. Referat 06.03.2015 Mødeart: Mødested: Generalforsamling, Single Rock cafe, Horsens. Vestergade 7B, Horsens Mødedato: Fredag d.06.03.2015. kl. 18:00. Referatdato: Deltagere: Referat sendt til: Referent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng

Referat fra ordinær generalforsamling. Søndag d. 22. marts 2015 kl Høng Skole, musiklokalet, Odinsvej 18, 4270 Høng I SPIL & DANS Vestsjælland mødes spillefolk og dansere, øvede såvel som uøvede, til samvær om musik og dans, der fortrinsvis har rod i den danske folketradition" Referat fra ordinær generalforsamling Søndag

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag.

Adresser, mail adr. tlf. nr. samt andre oplysninger, i det her blad gælder nødvendigvis ikke i dag. MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk E-mail: maarfrim@gmail.com MÅRSLET FRIMÆRKE- OG MØNTKLUB STIFTET DEN 20. MAJ 1974 www.maarfrim.dk e-mail: maarfrim@gmail.com OKTOBER

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 06. januar 2013 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN

KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Nr. 1 Februar 2013 44. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Midlertidig adresse: Georg Hansens Ager 7, 2640 Hedehusene Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 15. Juni 2013 Punkt 1 VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til generalforsamlingen. Omkring 50 af

Læs mere

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører

Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører Vedbæk, 14. januar 2015/bbr Nyhedsbrev Februar 2014 Kære medlem af Foreningen af Danske Vinimportører, Referat af generalforsamling 25. februar 2014 i Foreningen af Danske Vinimportører 12 medlemmer af

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015

Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Referat fra Silverstar Linedancers generalforsamling 29. november 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab 5. Kassereren

Læs mere

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015

Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Referat af Generalforsamling hos Socialdemokraterne i Kalundborg 26.02.2015 Formanden Erik Werner Hansen bød velkommen og foreslog Kaj Buch Jensen som dirigent. Kaj blev valgt. Dirigenten konstaterede

Læs mere

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015

Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Referat fra S.M.S.K. generalforsamling den 3 marts 2015 Generalforsamlingen som var klubbens sjette, blev afholdt i vores flydende klubhus, der deltog 35 personer heraf var der 24 stemmeberettigede medlemmer.

Læs mere