Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre."

Transkript

1 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder SFK Generalforsamling og møde. Formand for Rødovre Frimærkeklub Mogens Tassing bød velkommen til de klubber der var mødt op, og håbede på et godt møde. Herefter gav Mogens Tassing ordet til SFK formand Erik Hansen. Erik Hansen: Tak til Mogens Tassing for velkomsten og jeg vil også gerne byde velkommen til alle fremmødte. Generalforsamling 1: Valg af dirigent. Erik Hansen: Bestyrelsen vil foreslå Poul Thaarup, Næstved Filatelistklub. Forsamlingen valgte herefter Poul Thaarup til dirigent. Poul Thaarup indledte med at takke for valget og gik herefter over til at gennemgå dagens program. Deltagerlisten blev herefter gennemgået med navneopråb. Poul Thaarup: Generalforsamlingen er korrekt varslet og alle har fået indkaldelserne til tiden. Generalforsamlingen kan herefter betragtes som lovlig og beslutningsdygtig, ifølge vedtægterne. Der var ingen protester. 2: Valg af stemmetællere. Rita Jensen, Rødovre og Flemming Hansson, Hørsholm, blev valgt til stemmetællere. 3: Formandens beretning. En beretning skal jo afspejle SFK s aktiviteter og evt. udfordringer i det forløbne år. Da SFK afholder ½ års møde mellem 2 generalforsamlinger, så vil nogle informationer være en gentagelse. Jeg håber, at alle er tilfredse med referatet fra mødet i Roskilde, men ellers kommer det jo som første punkt på vores efterfølgende møde. SFK er jo en paraplyorganisation, så de enkelte klubber står selv for alle lokale aktiviteter, som byttedage og propagandafremstød. Det er fortsat meget glædeligt at se de store og fælles byttedage blive afviklet gnidningsløst og som tidligere i samarbejde med DFF-klubber, og opgaverne er løst uden assistance fra SFK. Den 4. og 5. oktober 2013 afvikledes Frimærke- Brev- og Postkort messe i Falkoner Centeret. Danmarks Frimærkehandlerforening er sammen med de nordiske postvæsener og Frimærkesamleren juridisk og økonomisk ansvarlige, og FFF og SFK står for logistikken. SFK havde egen stand med informationer på udstillingsrammer og plancher og bestyrelsen forsøgte på skift og ihærdigt at få kontakt med besøgende, der ikke i forvejen var medlem af en SFK klub,

2 2 men om det bidrog til flere nye medlemmer, kan jeg ikke umiddelbart bedømme. Kendskabet til SFK blev i hvert fald udbredt også udover Sjællandsområdet. Bestyrelsen brugte en hel del tid og mødeaktivitet i forbindelse med messen. Messen videreføres og er i 2014 planlagt til den 8. og 9. november, hvor SFK igen deltager. På udstillingsområdet er temaet, som det også afspejles i artikler m.v. i Frimærkesamleren, 1. verdenskrig. I den forbindelse vil vi gerne i forbindelse med samlere, der enten har eller kan bidrage med samlinger. Der er frit spil, om det er traditionelle, tematiske, postkort eller posthistoriske samlinger. Messen er rykket fra oktober måned til november måned bl.a. efter henstilling fra postvæsenerne, idet de så havde flere produkter som julemærker og årsmapper klar. SFK havde lejlighed til at komme med input til evalueringen af messen i 2013, og der vil være logistiske ændringer til alles fordel. Jeg vil allerede nu bede klubberne overveje fremstilling af prospekter eller informationsmateriale til uddeling på den kommende messe, ligesom jeg også vil opfordre alle medlemmer af SFK klubberne til at besøge messen; det skulle være meget mærkeligt om ikke handlerne havde noget at tilbyde, eller om ikke udstillingerne kunne give inspiration. I 2015 vil messe temaet højst sandsynligt være Post Færøerne, der har 40 års jubilæum. Samarbejdet med FFF, som vi har en god dialog med, kører uændret i forhold til det aftalte, og hvis ikke klubberne allerede har kontaktet deres dubletleder for udvalg, så var det måske en ide. SFK klubberne har tilgang til de nye udstillingsrammer. Der har ikke været udlån af rammer i det forløbne år, men det er selvfølgelig også noget helt nyt. Jeg vil kraftigt opfordre klubberne til at overveje udstillinger i en eller anden form for at synliggøre klubben og promovere frimærkesamleriet. Der er på nuværende tidspunkt 2 klubber, der i forbindelse med jubilæum overvejer at afholde udstilling med byttedag, men det kræver planlægning, ligesom der er et økonomisk aspekt. M.h.t. udstillingsrammerne så kan jeg oplyse, at et økonomisk tilskud fra Danske Filatelisters Fællesfond var betinget af, at SFK fik tilgang til et antal rammer. Det blev også overvejet om SFK skulle stå som ejer af et antal rammer, men det viste sig, at det indebar opbevarings-, forsikrings- og transportproblemer, så SFK afstod fra denne mulighed. Et af aftalepunkterne med FFF er, at vores arrangementer omtales i Frimærkesamleren på klubsiden bagest i bladet. Redaktøren af klubsiden (Finn Bjerregård) vil gerne supplere med oplysninger om vores arrangementer, udover det han kan læse i SFK-programmet, så brug endelig denne mulighed. FFF får et nyt mødelokale i Valby, også møderne i dagklubben i Den gule Villa lægges også derud. SFK-medlemmer er velkomne. SFK har også en aftale med Leif Ørndorf, så vores arrangementer omtales på hans hjemmeside det bidrager til kendskabet til SFK. Hans hjemmeside opdateres stort set dagligt med informationer om ja, stort set alt indenfor filatelien. Han vil også meget gerne have billeder fra vores arrangementer/byttedage, hvis det har interesse i klubberne. Jeg vil lige benytte lejligheden til oplyse, at Leif Ørndorf er sig selv, og brænder for alt hvad der har med filatelien at gøre, og det uden tilhørsforhold til en eller et andet forbund. Der er ikke nogen kontakt mellem SFK og DFF, men det er da altid interessant at følge med via DFT og forbundsklubbernes hjemmesider. Senest har Vejle Frimærkeklub meldt ud, at der ikke bliver nogen frimærkemesser i Vejle, og dermed i Jylland, som det åbenbart var lagt op til efter en henvendelse fra DFF. Vejle Frimærkeklub skyder skylden over på dels DFF, men mest på Post Danmark.

3 3 I har alle fået en fra Birkerød Frimærkeklub (sendt til alle frimærkeklubber i Danmark) om en udstilling og messe i november Det er samme messetidspunkt som Falkonercenter messen. I DFT er der refereret fra et bestyrelsesmøde i DFF i januar 2014, hvor der, i samarbejde med Post Danmark Frimærker, planlægges udstilling/messe både i København og i Jylland. Det bliver interessant at se hvad det bliver til. Til vores ½ års møde i Roskilde/Hedehusene havde vi indbudt Post Danmark Frimærker og jeg håber, at I alle fik noget ud af det. Et sådant indlæg har vi ikke haft før; det tog selvfølgelig lidt ekstra tid, men vi tager gerne imod tilkendegivelser, og evt. hvis interessen er for noget lignende, til det kommende ½ års møde? Tak for fremmødet. Kommentarer: Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Hvordan får man adgang til rammer og hvordan opbevares de fysisk? Erik Hansen. De ca. 100 rammer, der er fremstillet indtil nu, er opbevaret ude i Tåstrup og i det tilfælde man har i tankerne at låne dem, bedes I henvende jer til mig. Det er den enkelte klub der står for afhentningen og logistik. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Du nævnte noget i beretningen omkring den store udstilling, som Birkerød skal afholde i 2016, og jeg har erfaret, at man ikke ønsker, at klubber udenfor forbundet deltager. Erik Hansen. Grunden til, at jeg omtalte dette, er at der er sendt mail ud til alle frimærkeklubber i Danmark inkl. SFK klubber og jeg kan se, at det falder sammen med afholdelsen af messen som vi deltager i. Generalforsamlingen godkendte herefter formandens beretning. 4: Forelæggelse af regnskab. Kasserer, Bent Kelm: Jeg har fået vores årsregnskab revideret hos vores revisor Bent O. Pedersen, og det er gennemgået og godkendt. Bent Kelm gennemgik herefter posterne for indtægter og udgifter. Indtægterne beløb sig til ,00 kr. og udgifterne beløb sig til ,72 kr. Differencen var derfor på 7.966,72 kr. Bent Kelm: Noget af grunden til denne difference, skyldes faldende annonceindtægter, indkøb af en ny diktafon til vores møder, på lidt over kr., samt udgifterne til FFF messen. Status pr. 31.december 2013 beløber sig til en total på 8.593,86 kr. Kommentarer: Damsø Frimærkeklub: Jeg kunne godt savne nogle sammenlignings tal fra sidste år, så vi bedre kunne følge udviklingen. Bent Kelm: Jeg har bemærket, at det er der flere klubber der bruger i deres regnskab, og det kunne vi godt tage med i SFK regnskabet. Bestyrelsen har i øvrigt fokus på kassebeholdningen og hvordan vi fremover kan opretholde en sund økonomi. Generalforsamlingen drøftede herefter udgifterne til gebyrer, og her var der flere gode forslag til at nedbringe disse udgifter. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub: Som ny kasserer i klubben, var min første opgave, at skifte bank fra Danske Bank til Arbejdernes Landsbank, og det har været en stor fordel for vores klubkasse.

4 P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub: Brugsforeningerne i Coop har også en bank for medlemmer, og det er uden gebyrer, det var måske noget at overveje. Torben Lethraborg: Jeg tror ikke SFK, som forening, kan blive medlem i Coop, idet det kun er for personlige medlemmer. Poul Thaarup. Næstved Frimærkeklub: Vi har i Klubben skiftet til Spar Nord, og dem har vi lavet en sponsor aftale med. Dette indebærer, at alt hvad vi foretager os af bank forretninger er gebyrfrit. Aftalen går ud på, at hvis vi har medlemmer i klubben, der skifter deres nuværende bank til Spar Nord, får vi 1.000, 00 kr. for hver der skifter. Det har indtil videre giver , 00 kr. i klubkassen. Udover dette, fik vi, da vi indgik aftalen, 5.000, 00 kr. vederlagsfrit af Spar Nord. Bent Kelm takkede for forslagene omkring gebyrer og ville arbejde videre med forslagene for nedbringelse af disse udgifter. Generalforsamlingen godkendte herefter årsregnskabet for : Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. 6: Fastsættelse af kontingent Kasserer Bent Kelm: Vi har umiddelbart ikke nogle planer om stigning af kontingentet, men vi er opmærksomme på den fremtidige økonomi. Erik Hansen: Hvis generalforsamlingen har ønsker omkring kontingentstigning, er vi selvfølgelig lydhøre over for dette. Poul-Erik Pedersen: Bestyrelsen har besluttet at sætte prisen på bladet op fra de nuværende 6,00 kr. til 7,00 kr. pr. stk., det vil være med til at hjælpe på økonomien. Bestyrelsen kan, ifølge vedtægterne, fastsætte dette beløb. Mogens Tassing: En væsentlig årsag til faldende indtægter er, at annoncerne til programmet er faldende. Ellers mener jeg, at økonomien skal hvile i sig selv. Herefter var der en god og saglig debat og generalforsamlingen vedtog herefter følgende enstemmigt. Generalforsamlingen vedtager, at det årlige SFK kontingent pr. klub forhøjes fra de nuværende 125,00 kr. til 150,00 kr. med virkning fra d.d., grundet faldende indtægter på annoncer samt stigende udgifter til porto. 7: Valg ifølge vedtægter. Formand, lige år. På valg. Næstformand, ulige år. Ikke på valg. Kasserer, ulige år. Ikke på valg Sekretær, lige år. På valg. Bestyrelsesmedlem, hvert år. På valg Redaktør af SFK bladet, hvert år. På valg. Annoncetegner til SFK bladet, hvert år. Modtager ikke genvalg. Suppleant, hvert år. På valg. Suppleant, hvert år. På valg. Revisor, hvert år. På valg. Alle på valg modtog genvalg, med undtagelse af Annoncetegner Torben Lethraborg. Overfor generalforsamlingen, fremsatte suppleant Willy Schwaner ønske om, at indtræde i bestyrelsen på denne post. Generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt suppleant Willy Schwaner, til indtrædelse i bestyrelsen, på posten som annoncetegner. 4

5 5 Herefter skulle der ifølge vedtægterne vælges en ny suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub) fremsatte ønske om at tiltræde som suppleant og generalforsamlingen valgte herefter enstemmigt Bent Sørensen som ny suppleant. Bestyrelsens medlemmer, blev efter nyvalg, som følgende: Formand. Erik Hansen. (Ruslandssamlerforeningen). Næstformand. Mogens Tassing. (Rødovre). Kasserer. Bent Kelm. (Rødovre). Sekretær. Benny Nielsen. (Korsør). Bestyrelsesmedlem. Kristian Andersen. (Korsør). Redaktør. Poul-Erik Pedersen. (Bytteren). Annoncetegner. Willy Schwaner. (Rødovre). Suppleant. Ole Vangshardt (Brøndby). Suppleant. Bent Sørensen (Amager Frimærkeklub). Revisor. Bent O. Pedersen. (Skovbo). 8: Valg/nedsættelse af eventuelle udvalg Erik Hansen:Ud over hjemmeside udvalget, er der ikke nedsættelse af nye udvalg. 9: Eventuelt Torben Lethraborg: Det er lidt med vemod, at jeg fratræder posten i bestyrelsen, men jeg finder at det er den rigtige beslutning, både af personlige årsager, samt at jeg ikke kan finde den fornødne tid til dette arbejde. Jeg har lige fra starten for ca.15 år siden, haft mange spændende opgaver i samarbejdet med bestyrelsen og har hen af vejen påtaget mig flere opgaver, for til sidst at indtræde i bestyrelsen, på posten som annoncetegner m.m. og jeg håber i igennem årene har været tilfredse med SFK programmet. Erik Hansen: Jeg har forsøgt på alle måder at ændre Torben Lethraborgs beslutning, om at udtræde af bestyrelsen, men trods ihærdige forsøg er det ikke lykkedes. Men når det er sagt, har vi været super glade for at have dig med i SFK samarbejdet, og du har lavet et fantastisk pænt stykke arbejde. Til sidst en hjertelig og stor tak for dit fantastisk flotte arbejde, igennem årene, i SFK. Torben Lethraborg fik herefter overrakt en flot kurv fra SFK. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Jeg er ked af at skulle undvære Torben i arbejdet som medredaktør af vores program. Torben har jo den professionelle kunnen som grafiker som jeg mangler. Jeg vil også gerne takke for et godt samarbejde. 1: Referat fra sidste møde. Referatet blev godkendt uden kommentarer. Møde. 2: Orientering fra formanden. Jeg har jo refereret under generalforsamlingen om de aktiviteter, vi har været samlet omkring. Fremadrettet er det messen i Falkoner Centeret den november 2014, hvor SFK har stand. Klubberne bedes forberede nogle prospekter, foldere eller lignende om klubben og dens aktiviteter til uddeling fra standen. Såfremt der er klubber, der overvejer at afholde en propaganda udstilling eller måske en egentlig udstilling med bedømmelse, så skal jeg bede om at blive kontaktet så tidligt som muligt i

6 planlægningen bl.a. af hensyn til, at klubberne ikke falder over hinanden med arrangementer på samme dage. Jeg kan nævne, at FFF har 80 års jubilæum marts 2015, og de har allerede rettet henvendelse netop af samme årsag. Apropos udstillinger eller det at udstille, så står jeg gerne til rådighed med råd og dåd. Jeg har netop udstillet en ny samling Finland på forbundsudstillingen i Esbjerg, hvor jeg fik Stor Vermeil og 77 points ud af de 80 points, der kan opnås på en klubudstilling med en ny samling over de 3 obligatoriske rammesider i traditionel filateli. Jeg har erfaret, at flere forbundsklubber afholder et eller flere sommerarrangementer er der nogen af klubberne, der har sådanne eller overvejer; vi hører gerne om det under klubindlæggene. Jeg skal blot minde om, at der er plads på vores klubside i Frimærkesamleren til omtale af sådanne arrangementer. Evt. arrangementer kan også blive omtalt på jf. aftale med Leif Ørndorf. I relation til filatelisten, så har I jo alle erfaret fra vores hjemmeside, at han har udnævnt Rita fra Odsherred, som p.t. er på rejse i udlandet, til Årets Filatelist. Jeg skal blot nævne, at det er en beslutning han selv træffer, og han ser det som et alternativ til de sølv- og bronzenåle, der bliver uddelt af forbundet. Jeg glæder mig over, at valget i 2013 er faldet på et af vores medlemmer. Årets abe er ikke udnævnt i 2013, da han ikke fandt, at nogen havde gjort sig fortjent til denne titel. Årets filatelist i 2012 var Ernst Sass Mathiesen, Hornslet, en klub i det jyske, der har besluttet at afholde en klubudstilling med bedømmelse hvert andet år. Det kræver nogen man power og arbejdsindsats, og medlemmerne er ikke yngre, end vi der er her i dag. Nyborg Frimærkeklub har rettet henvendelse for at høre mere om SFK, og derefter mere specifikt om Ruslandssamlerforeningen, idet flere medlemmer har interesse i området. Nyborg er jo med i samarbejdet på Fyn også forkortet SFK og der er åbenbart interesse for, at høre lidt om hvad vi laver. Jeg har aftalt at præsentere SFK og Ruslandssamlerforeningen på et møde primo april og holde et mindre foredrag med fremvisning af materiale om Rusland. Jeg ved, at flere af Korsør s medlemmer rent faktisk bor i Nyborg og omegn. 3: SFK Program. Redaktør Poul-Erik Pedersen: Nu er det atter tid til, at vi skal til at lave SFK programmet denne gang for sæson , og igen i år er der deadline for indlevering af jeres klubprogrammer samt skema den 1. maj. Hvis I har mulighed for indsendelse før deadline, vil det være rigtig fint idet det giver mere tid til at sætte programmet op. Med hensyn til rubrik annoncerne har vi talt om, at udelade disse, idet der ikke var den store interesse, men vi giver dem en chance til. Vi har søgt efter grafisk hjælp til programmet, men det er ikke lykkedes at finde en der villig til at påtage sig dette. Hvis vi skal til at købe denne ydelse ude i byen, vil det komme til at koste SFK et beløb, og det er vores budget ikke gearet til i øjeblikket. Vi håber stadig, at der er en der melder sig. Jeg vil gerne slutte af med at sige tak til Torben, for det fortrinlige samarbejde vi har haft med at lave programmet. Torben Lethraborg: Jeg vil også sige tak til dig for godt samarbejde. 4: Hjemmesiden. Willy Schwaner: Vi har en hjemmeside der hedder og jeg håber at I en gang imellem går ind og kigger på den. Når I indsender skema og klubprogram til vores redaktør Poul-Erik, vil jeres klub program og de indsendte oplysninger fra skema, blive sat ind på hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at få indsendt oplysninger om klubbens egen hjemmeside, idet der vil blive oprettet links til denne på hjemmesiden, under jeres klub. 6

7 Som I jo nok har set, er vi begyndt, månedsvis, at sætte nyt op på hjemmesidens forside. Hvis I har relevante ønsker til forsiden, så indsend dem til mig, så skal jeg sørge for at de kommer på. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub: Hvordan kan det være at hjemmesiden er så dyr? Willy Schwaner: Det er fordi, der i sin tid ikke var nogle der meldte sig frivilligt, så vi var nødt til at betale en webmaster, i dette tilfælde Leon Lund, for at få hjemmesiden oprettet og vedligeholdt. 5: Nyt fra klubberne Poul Thaarup. Næstved Filatelistklub. Vi er 75 medlemmer, og vi har haft en tilgang siden sidst, der hovedsagelig skyldes byttedagene. Fremmødet er på ca. 30 medlemmer. Der har været 2 fantastiske foredragsholdere på besøg, og den ene var Erik Hansen og den anden Johnny Speich fra FFF. Vi er startet på et lille blad der hedder Næstved Frimærkeklub i avisen og det indeholder alle de udklip med omtale af klubben, der har været i aviserne. På vores byttedag var der 177 besøgende, og det er vi glade for. Flemming Jørgensen. Albertslund Frimærke Forening. Jeg vil lige nævne at vi også har haft gode foredrag i vores klub. Den afholder vi Vestegnens Byttedag sammen med de 5 klubber, der plejer at være med og vi vil gerne se endnu flere besøgende, end de sædvanlige, så alle er velkomne. Vi er 25 medlemmer og fremmødet er på ca. 17. Flemming Hansson. Allerød og Omegns Frimærkeklub. Klubben har 62 medlemmer, og det med foredrag er der ikke så meget af, bortset fra når jeg selv holder et. Der er ikke ret stor bytteaktivitet på trods af, at der møder ca. 33 medlemmer op hver gang. Derimod er auktionen meget populær og efter den er færdig, går man hjem igen. Bent Sørensen. Amager Frimærkeklub. Udover at være kasserer i klubben har jeg også andre mindre opgaver. Jeg laver bl.a. en konkurrence, der er udformet som en tipskupon, der bygger på filatelistisk viden. Ved sæson afslutningen tæller vi sammen, og den der har flest rigtige får en præmie. I forbindelse med min nye post som suppleant i bestyrelsen, vil jeg lige oplyse, at jeg ikke har nogen PC, så ring eller skriv et brev, hvis I har behov for at kontakte mig. Klubben kører udmærket, vi er 55 medlemmer og fremmødet er på 30 til 35. Ole Vangshardt. Brøndby Frimærkeklub. Vi er 31 medlemmer, og det er en tilbagegang på 2 og der møder 17 til 18 frem hver gang. Klubben har et traditionelt program med konkurrence og auktion hver gang. Auktionen er begrænset til 10 lot s pr. medlem, for hver auktion. Ved vores storauktioner er der 20 lot t pr medlem. Vi har foredrag 2 gange om året, og med hensyn til bytteaktivitet gør vi det så godt vi kan. Erik Pedersen. Frimærkeklubben Bytteren. Der er 26 medlemmer i klubben og fremmødet er på 15 til 16. Vi har miniauktion hver gang og en gang om året har vi fælles byttedag Byt i Hørve sammen med Kalundborg, Odsherred og Holbæk og Omegns Frimærkeklub. Ellers går det fint, også med bytteaktiviteten. Niels Møller. Frimærkeklubben Damsø. Vi har fået 5 nye medlemmer og mistet et medlem, så vi er nu oppe på 28. Foredrag har vi ikke så meget af, men vi bytter og har det godt socialt. Når vi afholder auktion hver anden gang, kommer der ca. 2/3 af medlemmerne og ellers 1/3 når vi ikke har auktion. Fremgangen skyldes hovedsagelig messen på Frederiksberg og Preben Jørgensens gode arbejde for dette. Knud Jakobsen. Glostrup Frimærke Klub. Jeg er lige blevet ny formand i Glostrup, efter at Leif Petersen har trukket sig grundet sygdom. Vi er 39 medlemmer og fremmødet er på ca. 18. Vi påtænker, at starte op i den nye sæson, med flere nye tiltag. 7

8 8 Mette Christensen. Greve Frimærkeklub. Klubben har 46 medlemmer og fremmødet er på ca. 20. Vi har i sæsonen haft to foredrag, et om Bulgarien med Erik Hansen og et om danske varianter med Bent Pedersen. Endvidere har vi haft juleafslutning med bankospil, og det var rigtig hyggeligt. Vi har afholdt fællesbyttedag med Fløng- Hedehusene og Tåstrup Frimærkeklubber, og det var en rigtig god dag. Jeg vil gerne opfordre alle til at komme og besøge os på næste fællesbyttedag til januar. Der er en god stemning på vores bytteaftener, og vores 40 års jubilæum har vi også afholdt. Ole Skov Jensen. Gørlev Frimærkeklub. (skriftligt indlæg) Vi er 23 medlemmer, holder møde hver anden uge, med foredrag, handlerstande, fremlæg fra medlemmer samt mini-auktioner, som er meget populært, fremmødet er 60-70%, hvilket vi er godt tilfreds med. Med venlig hilsen Ole Skov Jensen Michael Stark. Haslev Frimærke og Møntklub. Vi har 15 medlemmer og fremmødet er på ca. 7 og enkelte gange er vi helt oppe på 10. Vi forsøger at få medlemmerne til at samle på nye områder, for at få mere aktivitet i klubben. Klubben har afholdt juleafslutning med smørrebrød og god hygge. Ellers arbejder vi på, at øge aktiviteten i klubben. Flemming Hansson. Hørsholm Frimærkeklub. Klubben har 14 medlemmer og fremmødet er på ca. 8, men vi har været helt nede på 4 fremmødte, og så var der kun en der ikke fik mødepræmie. Der er stor bytteaktivitet i klubben og jeg holder nogle foredrag en gang imellem. Vi har forsøgt at få flere medlemmer, men det er endnu ikke lykkedes. Til hver mødeaften har vi amerikansk lotteri, og det er meget populært. Benny Nielsen. Korsør filatelistklub. Vi har 93 medlemmer der har betalt og det er 5 mere, end jeg oplyste på sidste møde, fremmødet er på 60 til 65. Af aktiviteter, har vi de samme som mange andre klubber, det vil sige en auktion til hvert møde samt bankospil, bytning og foredrag, hvor det ene blev holdt af Poul Thaarup og der har været mange rosende ord for dette, så det kan anbefales. Det er vigtigt, at vi bruger SFK foredrags holderne, og de vil hellere end gerne komme og besøge jer. Hvert år i februar afholder Korsør sin byttedag og vi er med i fællesbyttedagen Vestmotorvejens byttedag i Sorø, og det er vi rigtig glade for. Med hensyn til bytteaktivitet går det fremad i forhold til tidligere sæsoner, en af grundene er at medlemmerne har spredt sig ud over mange samleområder. Klubben holder til i et ældrecenter, hvor vi, hver anden mandag, afholder vores møder. Lokalet er gratis og centeret står for salg af kaffe, brød, øl og vand. Verner Hansen. Valby-Aalholm Frimærkeklub. Vi har mistet 7 medlemmer på grund af forskellige ting og fået et nyt medlem, så vi er nu 12 medlemmer. Det går stille og roligt i klubben, og vi hygger os rigtig godt. Om to år har vi 25 års jubilæum, og i den forbindelse, har vi sat vores kontingent op, for at vi kan fejre dette. Herefter ved vi endnu ikke, om klubben fortsætter, fordi medlemmerne er ved at være oppe i årene. Fremmødet er på 4 til 11 medlemmer.

9 Verner Nielsen. Sundby Frimærkeklub. Vi har desværre mistet 4 medlemmer, så vi er gået fra 30 ned til 26, fremmødet er på ca. 15. Til hvert møde har vi en auktion, hvilket går fint. Vi er med i Amager klubbernes samarbejde, og her i marts afholdte vi den årlige store byttedag Amager Frimærkebyt, desværre kom der ikke så mange besøgende som tidligere år, antallet var på ca. 120, og auktionen var også noget mindre. Til oktober planlægger vi en udstilling. I det store hele, går det godt i klubben. Willy Schwaner. Rødovre Frimærkeklub. Den 8. marts 2014 afholdt vi 75 års fødselsdag og det markerede vi med brunch på en af de lokale restauranter. Klubben har fået et nyt medlem, på under 50 år, så vi er nu på 28 medlemmer og fremmødet er på 15 til 19. Vi er medlem af Vestegnens Byttedag som afholdes i oktober måned og vi håber, at der kommer mange besøgende. Vi har talt om, at holde en udstilling til næste år, på dette her tidspunkt, men der er forskellige ting, herunder økonomi, der skal lykkes, før det kan blive til noget. Erik Hansen. Ruslandssamlerforeningen. Vi er 40 medlemmer i ind- og udland. Vi holder møde 1 gang om måneden fra kl hos formanden privat og fremmødet er 8 10 medlemmer. Vi udgiver Ruslandssamleren med 2 numre om året i marts og september; enkelte eksemplarer kan købes i løssalg for 55 kr. Vi arbejder p.t. på et arrangement med Rødovre om en udstilling, byttedag og evt. auktion med ruslandsmateriale. Klubben præsenteres i Nyborg i april måned, da flere derfra har vist interesse for samleområdet. P.O. Hansen. Ringsted og Omegns Frimærkeklub. Klubben har faldende medlemstal og vi er nede på ca. 35 medlemmer, og fremmødet er på ca. 17. Aktiviteterne er traditionelle med miniauktion hver mødeaften, foredrag, konkurrencer og bankospil. Vores juleafslutning var med spisning og bankospil. Vi er med i Vestmotorvejens Byttedag og vi arbejder på, også selv at afholde en byttedag. Erik Hansen. Politiets frimærke og møntklub. Vi er 37 medlemmer og fremmødet er medlemmer. Vi afvikler flere foredrag i løbet af sæsonen og har fortsat landsdækkende dubletcirkulation. Klubben har en del politirelateret materiale bl.a. en stor samling perfin Stp (statspolitiet), frankostempler, helsager og interneret post, der ikke har været vist før; det sker på messen i Falkonercenteret efter aftale med arrangørerne. Samlingernes titler vil senere blive omtalt bl.a. i Frimærkesamleren. Palle Skaarup. Pensionisternes Frimærkeklub. Vi er 72 medlemmer og fremmødet er på 40 til 50, og vi syntes det er et pænt fremmøde. Vores møder afholdes i Valby Kulturhus. Rita Hansen. Odsherred Frimærkeklub.(Skriftligt indlæg). Vi har i år prøvet at holde formiddagsmøder de uger, vi ikke har møder om aftenen. Formiddagsmøderne er kun tilrettelagt som bytte og erfaringsudvekslingsdage, hvor det sociale får lidt mere plads end på aftenmøderne. Der er en god stemning på disse møder, hvor vi starter med at spise morgenmad og masser af tid til at tage individuelle problemstillinger op, så vi i højere grad får udnyttet hinandens ressourcer. Der kommer ca. halvt så mange som på aftenmøderne, hvor vi er ca. 17 til 20, men vi har set nye ansigter, som ikke kommer om aftenen og medlemmer, som helst ikke færdes ude om aftenen er også dukket op. Juniorerne er stadig en del af tilbuddet i den lokale juniorklub. I år har vi på grund af skolereformen ikke haft mulighed for at få et selvstændigt klasselokale, men har et lille rum i selve klubben, hvilket har vist sig at være en god ide, da børnene så ikke skal forlade klubben, men stadig 9

10 kan komme i kontakt med pædagogerne, hvis der er beskeder, der skal videregives. Desuden giver det mulighed for, at man lige uforpligtigende kommer forbi og sætter sig sammen med kammeraten for at se på, hvad der foregår. Hvad der sker i næste skoleår, hvor børnenes dag bliver endnu længere, må vi se til efteråret. Gennem briefmarken-fair-tauschen.de (en tysk bytte ring) har klubben fået nogle ny byttekontakter og fået mulighed for at bytte materiale, som det danske marked er mættet med. Ellers har klubben deltaget i Byt i Hørve, som igen i år fik god presseomtale. Der mødte faktisk uopfordret to journalister op på selve dagen, der havde ca. 140 besøgende. Presseomtalen betyder, at vi udover opmærksomhed om selve dagen også får nye kontakter før og efter byttedagen. Klubben har 25 medlemmer og fremmødet er på ca : Ny mødedato. Næste møde bliver den 25.oktober 2014 og mødet afholdes hos Skovbo Frimærkeklub. 7: Eventuelt. Spørgsmål fra salen: Hvornår bliver messen afholdt? Erik Hansen: Messen er planlagt til den 8. og 9. november 2014 i Falkoner centret. Erik Hansen takkede først dirigenten Poul Thaarup for en godt ledet generalforsamling/møde og derefter Rødovre Frimærkeklub for et særdeles udmærket arrangement. Til sidst var der en tak til de fremmødte klubber, for et godt møde. Generalforsamling og efterfølgende møde sluttede kl SFK Sekretær Benny Nielsen

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Præmie overrækkelse kl. 09.15

Præmie overrækkelse kl. 09.15 Dagsorden - Generalforsamling Sektion 21 Præmie overrækkelse kl. 09.15 Søndag den 05. januar 2014 -Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Togo Bjergfelt 0151 Hvalsø

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012

Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 Referat af ordinær generalforsamling i Hørsholm skakklub Mandag 30 April 2012 1. Valg af dirigent og referent Bestyrelsen foreslog Erik Sørensen (ES) som blev enstemming valgt. Bestyrelsen foreslog Morten

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008

Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Hjerneskadeforeningen - Lokalforening SYDFYN Referat af Generalforsamling 21. januar 2008 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning til godkendelse 3. Forelæggelse af regnskab a. regnskabet

Læs mere

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014

Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Nr. 3 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2014 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af Repræsentantskabsmødet, første mødeaften i den nye sæson. Heudover et foredrag af DFF s formand Søren

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015

Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Nr. 2 - ESBJERG FILATELISTKLUB - 2015 Postkort fra DVD én med Esbjerg Postkort I dette nummer omtale af hvad der er sket på klubmøder samt foredrag. Artikelserien om Legi onærudgaven 1919 fortsættes. 2

Læs mere

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009.

Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Ishøj d.19.05.2009. Referat af KHFR`s landsmøde Lørdag d. 16. maj 2009. Dagsorden. Pkt. nr. 1. Valg af dirigent. Pkt. nr. 2. Valg af stemmetællere. Pkt. nr. 3. Formandens beretning. Pkt. nr. 4. Regnskab.

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB

VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB VELKOMMEN I GRENAA og OMEGNS FRIMÆRKEKLUB MEDLEM ELLER EJ? Kan man ikke lige så godt sidde derhjemme og samle på frimærker? Bliver det mere spændende og sjovt, når man er medlem af en frimærkeklub? Svaret

Læs mere

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling

DATEA. Referat af ordinær generalforsamling Referat af ordinær generalforsamling AIB Lille Odinshøj Den 24. april 2012 afholdtes ordinær generel forsamling på A/B Lille Odinshøj i ejendommens selskabslokaler. Repræsenteret/tilstede på generalforsamlingen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Referat fra den ordinære generalforsamling i Hjørring Golfklub afholdt den 27. februar 2014 kl. 1900 i Klubhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om klubbens virksomhed i det

Læs mere

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen.

DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. DHF generalforsamling lørdag d. 1. feb.2014 1.Valg af dirigent. Thor Rasmussen blev valgt. Godkendelse af dagsorden, samt indkaldelsen. Godkendt af de 11 fremmødte. Inkl. Bestyrelsen. 2. Beretninger fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat

Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Generalforsamling. mandag den 28. november 2011 kl. 19.30 i Multihuset Referat Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af ordstyrer: Tage Kristensen 2. Valg af skriftsfører: Lars Barslund 3. Formandens beretning:

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER

ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER REFERAT AF ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE MANDAG DEN 17. MAJ 2010 I TÅSTRUP IDRÆTSHALLER Formanden Annie Ramberg bød velkommen til mødet, og man startede med at mindes Finn Michael, Brønshøj og Erik Jessen-Madsen,

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus

Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Dato: 07-06-2011 Referat af det ordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 07. maj 2011 kl. 15:00 i Valby Kulturhus Formanden, Bent R. Nielsen, bød velkommen til de 7 fremmødte fra i alt 3 foreninger. 1.

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Grundejerforeningen Store Vangen

Grundejerforeningen Store Vangen Grundejerforeningen Store Vangen Generalforsamling 10. april 2013 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Foreningens regnskab (vedlagt). 4. Indkomne forslag. 5. Budget 2013

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15

Referat af Generalforsamling Sektion 21. Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Referat af Generalforsamling Sektion 21 Søndag den 04. januar 2015 i Ringsted klubhus kl. 10.15 Punkt. 1 Punkt. 2 Punkt. 3 Punkt. 4 Valg af dirigent Viggo Jakobsen 09 Slagelse valgt Konstatering af mandater

Læs mere

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub

1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub 1 Referat fra generalforsamling i Glostrup Skiclub Torsdag d. 11. april 2013 kl. 18.30 Glostrup Fritidscenter Christiansvej 2 2600 Glostrup 25 medlemmer var mødt frem Den fungerende bestyrelse bød velkommen

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. Referat af Generalforsamling i Skf. Kimbrerne onsdag den 13. marts 2013. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand.

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Generalforsamling CC 95 Herfølge

Generalforsamling CC 95 Herfølge Generalforsamling CC 95 Herfølge Dato: Mandag 26/1 2015 KL 19:30 i Herfølge Hallerne Tilstede: 50 deltagende medlemmer inkl. bestyrelse 1. Valg af dirigent Leo Støchkel (revisor) blev valgt 2. Valg af

Læs mere

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg

Ordinær generalforsamling: 2. Valg af Dirigent. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra Seniorudvalg. 5. Beretning fra Ungdomsudvalg Referat Mødedato og sted: Sted: Mødeleder: Referent: Ordinær generalforsamling: Dagsorden: Stubbekøbing d. 24. februar 2011 23. februar 2012 kl. 19.30 SB s klubhus Benny Larsen Mads Stærk 1. Velkomst.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter

VAOB. Vestsjællands Aktive Ordblinde. Vedtægter VAOB Vestsjællands Aktive Ordblinde Vedtægter Vedtægter for foreningen Vestsjællands Aktive Ordblinde (VAOB). 1: Navn & Hjemsted. Stk. 1: Foreningens navn er Vestsjællands Aktive Ordblinde i daglig tale

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

Maj. Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang Maj Nr. 2 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.: 2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007

Referat af generalforsamlingen mandag d. 5. februar 2007 Deltagere: Søren Hvekstrup SH Preben Andersen PA Jan Svensson JS Birgit Skov BS Peter Voergaard PV Anthony Rouse AR Alex Vestergaard AV Berit Nord BN Brian Falk BF Flemming Kirkskov FK Per Engel PE Afbud

Læs mere

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN.

REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. KOLONIHAVEFORBUNDET FOR DANMARK NORDØSTSJÆLLANDSKREDSEN REFERAT AF KREDSGENERALFORSAMLINGEN DEN 25. MARTS 2010 PÅ SLOTTET I NÆRUM. DAGSORDEN. 1. Velkomst ved Kredsformanden 2. Valg af dirigent 3. Valg

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015

Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Referat af Møllebandens generalforsamling Torsdag, den 05.februar 2015 Sted: Remisen, Brande kl.16:30 Deltagere: 90 tilmeldte Dagsordenen jf.vedtægterne: 1.Valf af dirigent 2.Valg af stemmetællere 3.Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130.

REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. REFERAT AF BEBOERFORENINGENS GENERALFORSAMLING DEN 28. OKTOBER 2010 AFHOLDT PÅ LUNDDAL, RØRTHVEJ 130. Formanden bød velkommen til de 26 fremmødte og pegede på bestyrelsens vegne på Vagn Christensen som

Læs mere

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby.

Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. 27. marts 2009 Referat af Dansk Tækkemandslaugs generalforsamling m.m. lørdag den 7. marts 2009, på Langtved Færgekro, Munkholmsvej 138, 4060 Kirke Såby. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014

Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Referat af generalforsamling i Foreningen Als-Fyn Broen den 27.02.2014 Mødested: Referent: Brobyværk Kro, Marsk Billesvej 15, Brobyværk, 5672 Broby Jens Møller Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens/formandens

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Helsinge Nord Den 26. april 2010 i Kulturhuset Se også grundejerforeningens hjemmeside: www.helsingenord.dk 1. Valg af dirigent Formanden bød velkommen

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 07. jun 2014 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 06. maj 2014 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 14 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers

Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Foreningsvedtægter for Sydfyns Linedancers Navn og hjemsted: Foreningen Sydfyns Linedancers Linedance for Joy er stiftet d. 26. August 2009 og har hjemsted i Svendborg Kommune. På den årlige ordinære Generalforsamling

Læs mere

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012

Dale Korsvej Vandværk I/S Aggebogårdsvej 21 3080 Tikøb. Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt lørdag den 21, april 2012 Generalforsamlingen blev afholdt i Tikøb Idrætsforenings lokaler, Præstegårdsvej 19 B, Tikøb Pkt. 1. Valg af dirigent: Knud Stokholm

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere