Urup Kirke. Søndag d. 18. januar 2015 kl Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Urup Kirke. Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer."

Transkript

1 1 Urup Kirke. Søndag d. 18. januar 2015 kl Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2 søndag efter helligtrekonger, Joh. 2,1-11, 1. tekstrække. Salmer. DDS 743 Nu rinder solen op af østerlide (Zincks mel.). DDS 22 Gådefuld er du, vor Gud (mel.: Kvindelil, din tro er stor ). DDS 493 Gud Herren så til jorden ned (mel.: Hvad kan os komme til for nød ) DDS 144 Hvor saligt var det ægtepar (mel.: Guds søn kom ned fra Himmerig ). Altergang: DDS 474 Jesus Krist, du gav mig livet. DDS 29 Spænd over os dit himmelsejl. Tekstlæsninger. 2. Mos. 33,18-23; Rom. 12,9-16a; Joh. 2,1-11.

2 2 Prædiken. Det kan godt virkelig betænkeligt, at Jesus begynder sit offentlige virke med at lade folk drikke sig hønefulde. De må ellers allerede være ganske godt lakket til, for de har drukket al den vin, der var indkøbt til bryllupsgildet. Det var en forfærdelig pinlig situation for værten, for dengang var det skamfuldt ikke at kunne servere en overdådig mængde retter og dertil hørende vin for sine gæster. Levede man ikke op til normerne, risikerede man at miste sine venner, der fremover ville se skævt til og tale grimt om en. Hverdagen var fuld af slid og slæb, så når folk for en gangs skyld var til fest, skulle der ikke spares på noget. En fest med knaphed på mad og drikke kunne i værste fald medføre social deroute for værtsfamilien. Det er derfor kun ud fra en moderne tankegang, at Jesus gør noget usmart. Ifølge Sundhedsstyrelsen drikker ca danskere mere, end man anbefaler og blandt disse er ca direkte afhængige af alkohol. 1 Det vil sige, at hver 28. dansker har et alvorligt og særdeles sundhedsskadeligt alkoholmisbrug. Set i det lys, er det ikke særlig snildt, det Jesus gør, da han forvandler vand til vin. I Matthæusevangeliet bliver han da også kaldt for en frådser og dranker, der hænger ud med de mest tvivlsomme eksistenser; blandt andet ludere og landsforrædere. 2 På den baggrund er det let at blive forarget. Det kan imidlertid ikke betale sig, for det er slet ikke i det lys, Jesu handling skal forstås. Naturligvis er han ikke ude på at drikke folk fra sans og samling. Ligeledes ønsker han ikke at føre folk ind i et destruktivt alkoholmisbrug. Hvad han udfører er et tegn. Det gør evangelisten selv opmærksom på til sidst: Dette gjorde Jesus i Kana i Galilæa som begyndelsen på sine tegn og åbenbarede sin herlighed Matt. 11,18.

3 3 Jesus åbenbarede sin herlighed ved at forvandle vand til vin; en handling, der var så bemærkelsesværdi, at ingen derefter kunne se på ham som før. Der var noget ekstraordinært ved den mand! Han havde nogle evner, ingen anden besad. På den måde løftede han sløret ind til det mysterium, han bar i sig; det mysterium, at han åbenbarede Gud på jorden. Selvom man kan blive stødt over, at Jesus opfordrer til hæmningsløs druk ved at stille en mere end rigelig mængde vin til rådighed for selskabet, er det ikke hans intension. Han gør det heller ikke for at redde værtens ære. Miraklet er et tegn, der peger hen på de nye forhold, han bringer med sig. Det er ikke tilfældigt, at Jesus bruger renselsesfadene som remedier til sit vinmirakel. De er lige blevet rengjort, efter at gæsterne ved deres ankomst har vasket deres hænder. Afvaskningen af hænderne foretoges ikke primært af hygiejniske, men af kultiske grunde. Hverdagen var fuld af den slags påkrævede ritualer, der for størstedelens vedkommende stammede fra Moseloven. Med sit tegn viste Jesus, at der nu var sat en anden dagsorden. Gud skulle ikke længere behages med særlige gerninger. Mennesket skulle sættes fri fra de besværlige og unyttige regler. I stedet for at have blikket vendt mod den himmelske Gud i overbevisning om, at det glædede ham og derfor gjorde ham venlig stemt, skulle man sænke blikket, så man kunne få øje på medmenneskets behov. Som Guds skabning tilhører ethvert menneske Gud, og derfor glæder man ham, når man glæder sin næste. Det var altså ikke Jesu mening, at man skulle glemme Gud, selvom man glemte alle de gamle, religiøse regler. Man skulle derimod fortsætte med at dyrke Gud, men på en ny og langt mere konstruktiv måde, der kom medmennesket til gode. Derfor var der grund til at feste, og derfor forvandlede Jesus det nye vand i renselsesfadene til vin. Fra da af havde fadene mistet deres oprindelige funktion, og bryllupsgæsterne kunne holde en endnu større fest af glæde over den indtrufne forandring.

4 4 Så længe brylluppet stod på, var det næppe mange af gæsterne, der fornemmede, hvor omfattende en forandring, der havde fundet sted. Men efterhånden gik det op for dem og andre, at Gud havde sat dem fri, så de ikke længere skulle udføre alle mulige og umulige rituelle handlinger i den tro, at det gjorde ham venligt stemt. Gud var allerede venligt stemt, hvilket han slog helt fast nogle år senere, da han lod sig henrette på trods af sin uskyld. Det gjorde han for at tage straffen for den skyld på sig, som alle mennesker pådrager sig, idet man overser næstens behov for hjælp og omsorg. Ved at Kristus påtog sig vores straf, blev vi sat fri. Men det var vel at mærke en frihed under ansvar. Vi skal altså ikke udnytte situationen og synde på nåden. Guds tilgivelse giver os ikke fribillet til at behandle andre som skidt. Tværtimod er Jesu offerdød en gave, vi skal behandle med omtanke. Friheden er ikke en frihed til at gøre lige, hvad der passer os, men en frihed til at gøre vort bedste for andre og vel at mærke gøre det uden hele tiden at skulle spekulere på, om det vi gør, er godt nok, for det er det aldrig. Over for Guds krav til os er vi nemlig altid bagude. Men med Jesu Kristi død for vores skyld viste han, at han elsker os på trods af vores ufuldkommenhed. På den måde lever vi i en konstant vekselvirkning mellem Guds krav og Guds tilgivelse. Med et luthersk udtryk er vi både retfærdiggjorte og syndere. Denne vekselvirkning gør, at vi livet igennem kan leve som frie mennesker under ansvar. Det er ikke kun den kristne frihed, der skal forvaltes forsvarligt; som en værdifuld gave. Det gælder enhver form for frihed, der kun fungerer under ansvar. Siden terrorangrebet i Paris i forrige uge har en særlig form for frihed - nemlig ytringsfriheden - været drøftet på kryds og tværs. Ytringsfriheden er et af kendetegnene på et velfungerende demokrati. Indføres der først censur, er det ikke kun ytringsfriheden, der lider nød, men også den frie tanke. Da indebærer det en risiko for en selv og ens nærmeste at give udtryk for dette og hint. Er det forbudt at sige sin mening, bliver samfundet hurtigt fattigt, fordi meninger og ideer ikke kan afprøves. Da gives der kun udtryk for de tilladte holdninger, hvilket på længere sigt vil få alles

5 5 tankegang til at gå i ring og samfundet til at stagnere. Således vil der være lagt et glimrende fundament for ekstremisme, der altid gror af manglende udsyn. Derfor er der i høj grad grund til at kæmpe for ytringsfriheden. I Danmark har vi en mangeårig og grundfæstet tradition for ytringsfrihed. Den kan vi roligt være glade for, og derfor skal der værnes om den. Men spørgsmålet er, hvordan dette gøres bedst. En kompromisløs insisteren på ytringsfrihed fik for en ti års tid siden en markant uvilje mod selvcensur til at udvikle sig. Udgangspunktet var, at flere illustratorer havde underlagt sig selvcensur, fordi de ikke turde illustrere en kritisk bog om Muhammed, og da der endelig var en, der sagde ja, var det på betingelse af, at han måtte være anonym. Dette kunne Jyllands Postens kulturredaktion ikke acceptere. Derfor bragte avisen i 2005 de såkaldte muhammedtegninger. Tegningerne skildrede Muhammed, som er den højst rangerende profet inden for islam, på måder, der var alt andet end rosende. Efter nogen tid med begrænsede reaktioner, eksploderede sagen og førte til dødstrusler, mord, afbrænding af dels et konsulat i Libyen, dels en kristen kirke i Nigeria samt et ukendt antal danske flag. Siden da har mange anset det for udtryk for selvcensur, når bladtegnere undlod at producerede islamkritiske tegninger. Det kan man ikke anklage de ansatte på satiremagasinet Charlie Hebdo for. Hvad angår kampen mod selvcensur gik de i front ved at lave grov satire af både jøder, kristne og muslimer. Heller ikke Muhammed blev fredet. Dette fik nogle afsporede islamistiske terrorister til at foretage angrebet mod magasinets ansatte, idet de mente, at de på den måde kunne hævne den uret, bladet havde begået mod profeten. Terrorhandlingen er så afskyelig og begrundelsen så ubegavet, at den ikke kan undskyldes. At påstå, at Charlie Hebdo selv bad om det, giver ingen mening, for der er ingen fornuft i at søge hævn for nogle tegninger. Det er og bliver en afsporet handling. Når det er sagt, må man dog overveje, om det at man har ytringsfrihed også medfører, at man altid skal bruge den. Medfører det, at man har ret til at bruge sin frihed også, at man absolut skal gøre det? Er det ikke snarere udtryk for et snæversyn, der forhindrer en samtale med modparten og blot graver grøfterne dybere? Har folkene på Charlie

6 6 Hebdo med andre ord forvaltet deres frihed særlig godt? Har deres tegninger ført til større gensidig forståelse, eller har de haft den stik modsatte virkning? Ville det have været udtryk for selvcensur, hvis de havde valgt en anden og knap så provokerende redaktionel linje? Var det nødvendigvis det bedste at gå til ytringsfrihedens yderste grænse, ligesom Jyllands Posten i sin tid gjorde det? Med disse spørgsmål siger jeg ikke, at man skal undlade at tale imod islamisme og andre ekstremistiske ideologier. Det er derimod nærmest vores pligt at modsige ekstremister. Det kan sikkert også være en god ide at udsætte dem for en vis grad af latterliggørelse, fordi det kan rokke ved deres tiltro til egen klogskab. Men at håne det, de anser for at være allermest helligt langt mere værdifuldt og ophøjet end dem selv er ikke frugtbart for nogle af parterne. Det har desuden den bivirkning, at hånen også rammer muslimer, som ikke har en ekstremistisk holdning, men som skubbes over i retning af den, idet man håner genstanden for deres tro. Når det gælder dem, der i forvejen har ekstremistiske holdninger, styrker hånen af det hellige blot deres ureflekterede virkelighedsforståelse. Derfor skal vi nøje overveje, hvordan vi gør brug af vores grundlovssikrede ytringsfrihed. Hvad enten friheden gælder vores ret til at ytre os eller den gælder noget andet, er den en kostelig gave. Derfor skal den ikke misbruges, men behandles varsomt og taknemmeligt. Det gælder også den frihed, vi fik, da Jesus slog en streg over den straf, Gud kunne have idømt os for vore synder. Den frihed, der fulgte deraf, er en gave så stor, at vi konstant burde være berusede - ikke berusede af vin, som bryllupsgæsterne i Kana - men berusede af glæde. Amen.

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten.

TROENS TRÆ. Morgenavisen Jyllands-Posten. TROENS TRÆ ISRAEL INDHOLD Tekst: ORLA BORG. Illustration og layout: RINA KJELDGAARD PARADIS Side 13 DOMMEDAG Side 12 DEN KRISTNE TRO Side 9 DEN JØDISKE TRO Side 10 DEN MUSLIMSKE TRO Side 11 MOSES Side

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE

ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE ET NY ÅR EN NY BEGYNDELSE Morgenudsendelser i Danmarks Radio Uge 32 / 1992 MANDAG Sommerferien er ved at være forbi. Et nyt arbejdsår ligger forude: Et nyt år en ny begyndelse... Specielt en ny begyndelse

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Det frivillige offer

Det frivillige offer Det frivillige offer Afsnit af professor Ole Hallesbys bog: DEN SKJULTE SKAT Tale holdt i Danmark januar 1936. Afskrevet på nutidsdansk af Verner Kristensen. Det, jeg her skal behandle, er et så prosaisk

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

Martin Luthers lille Katekismus

Martin Luthers lille Katekismus Martin Luthers lille Katekismus Forord Ordet katekismus stammer fra det græske ord, katekhismos og betyder undervisning. Undervisning i kristendom har altid været en hjørnesten i kirken. Udviklingen de

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt

sten kan man falde ned fra, slå sig på og snuble over. Men klipper og sten er også rigtig godt og solidt Femte søndag efter trinitatis. 8.juli 2012. Domkirken og Gråbrødre: 4 Giv mig Gud, (396 Min mund), 332 På Jerusalem det ny, 582 At tro er at komme, (754 Gud ske tak), 775 Der står et slot. Altergang: 147

Læs mere

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver

9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver 9. søndag efter trinitatis. Luk 16,1-9.En dårlig forvalter en nænsom arbejdsgiver Igen og igen provokerede Jesus sine tilhørere. Og os der lytter til hans fortællinger i dag provokeres lige så meget. Vi

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30.

Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Langfredag. 18.april 2014. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30. Liturgi Ingen lys tændes på alteret. I Vinderslev ringes kun med den gamle klokke. Ingen blomster, kun kristtjørn. Præludium (alvorligt)

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere