Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 2 August 2014 November årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2014 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo december Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest d. 7. oktober Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag ca Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViPensionister 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Jørgen Storm Tlf Ole Lind Larsen Tlf Steen Johansen Tlf Rune Thielcke Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Nyt fra Seniorrådet... 5 Digital post... 7 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads!... 9 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Hvad var det så? Nyt Sundhedscenter & Plejecenter PENSIONISTFEST Fik du et gebis i konfirmationsgave? Hvad er dette? Dialogmøde med Ældreforeninger Oversigt over ældreforeninger forår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Som du allerede har set, udkommer ViPensionister denne gang i farver. Egedal Kommune har løftet vores budget, så vi fremover kan udkomme i farver. Det er vi glade for, og vi er spændte på, hvordan det ser ud, og hvad vores læsere synes. Vi har i den anledning valgt at pryde forsiden med en flot buket markblomster foran den ny bygning, der skal rumme 20 døgnplejepladser lige ved siden af rådhuset, der ses i højre side af billedet. Desværre er vi blevet ramt af massiv pladsmangel denne gang, så vi har måttet afvise nogle artikler og reducere andre. Fra redaktionen er derfor også ganske kort denne gang. I bladet bringer vi et portræt af vores formand, Bjarne Larsen. Vi har artikler om omsorgstandpleje og tandhygiejne generelt. Vi giver en orientering om Seniorrådets mødeaktivitet og nogle af de større emner, vi har arbejdet med. Læs bl.a. om udviklingen på plejeboligområdet, om det ny Sundhedshus og om Sundhedspolitikken. Læs også sidste nyt fra kommunen om Digital Post, og hvordan du kan få hjælp i den forbindelse. ViPensionister fylder 25 i år. Det vil vi skrive mere om til december, og hvis nogle af vore læsere har erindringer om bladets første år, hører vi dem meget gerne. Til sidst blot ønsket om, at alle vil få en god sensommer og et godt efterår. Seniorrådet 2014 Bisiddere: o o O o o Alice Pedersen og Annie Havnsø Thomasen Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Annie Havnsø Thomasen. Suppleant Henning Christensen Porsebakken: Lisbeth Solgaard. Suppleant Jørgen Storm Find alle Seniorrådets medlemmer på kommunens hjemmeside eller i ViPensionister April-nummer. ViPensionister 3

4 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise Siden sidste nummer af ViPensionister gik i trykken har Rådet afholdt 4 møder, hvor små og store ting har været på dagsordenen. Vi har desuden haft møde med IT-afdelingen om Digital Post, vi har haft dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget (SSU), og vi har haft møde med en række af de foreninger, der arbejder med og for vores aldersgruppe. Digital Post Digital Post har fyldt en del i Rådets aktiviteter. Dels har vi været aktive i orienteringen om Digital Post. En del af medlemmerne var sammen med kommunens medarbejdere ude ved supermarkeder og stationer for at gøre opmærksom på projektet. Vi håber, at vores tilstedeværelse var med til at øge interessen. Læs mere om Digital Post andetsteds i bladet. Temadage Seniorrådet har planlagt og afholdt temadag med en række ældreforeninger. Vi synes, mødet havde et godt og positivt forløb, og har allerede besluttet, at et tilsvarende møde skal afholdes til efteråret. Temadagen er omtalt i en selvstændig artikel i dette blad. Dialog med SSU I maj mødtes Seniorrådet med SSU (Social- og Sundhedsudvalget), hvor vi bl.a. fik en orientering om, hvordan private firmaer kan varetage tøjvask. Seniorrådet oplever desværre, at SSU s interesse for at føre en direkte dialog med Seniorrådet er mindre end i den forrige byrådsperiode. Seniorrådet har udtrykt, at vi gerne ser en tættere dialog. Desuden har Seniorrådet givet udtryk for, at vi ønsker en ny valgmetode til næste valg til Seniorråd (i 2017). SSU har lovet at tage disse emner op på udvalgets augustmøde. Udvikling af plejeboligområdet. Der er udarbejdet en strategi for udviklingen af plejeboligområdet. Denne plan har Seniorrådet anbefalet. Planen indebærer bl.a., at det kommende byggeri af Plejecenter Egeparken (ved siden af Rådhuset) sættes i gang i efteråret 2014 og gennemføres i én etape, således at det ny plejecenter kan tages i brug i foråret Det var tidligere tænkt, at centret skulle bygges i 2 omgange. Ved at gennemføre byggeriet på én gang opnås en bedre økonomi på byggeudgiften, og det undgås, at 2. etape skulle bygges samtidig med, at 1. etape var taget i brug med megen støj og uro til følge. Strategien indebærer desuden, at plejeboligerne i Damgårdspar- 4 ViPensionister

5 ken skal renoveres. De ældste af boligerne er 31 år gamle, og rammerne er langt fra optimale for brugerne. Arbejdet skal igangsættes primo 2016 umiddelbart efter, at Plejecenter Egeparken er taget i brug. Der skal desuden foretages en del større eller mindre ændringer af Damgårdsparken og øvrige plejecentre bl.a. vedr. Aktivitetscentret og de lokaler, der p.t. bruges til administration. Seniorrådet kan selvsagt gå ind for de nævnte forslag, som vil give et antal nye eller nyrenoverede boliger af tidssvarende kvalitet. Den samlede forøgelse af boligantallet er på 34, hvor der i øjeblikket er 25 borgere på venteliste. 32 ekstra boliger svarer til en forøgelse af pladsmængden på 26,2% i perioden Antallet af borgere over 75 år stiger i samme periode med 42%. Seniorrådet har derfor påpeget over for Byrådet, at antallet af boliger vil være utilstrækkeligt inden for en kort årrække. Tøjvask Kommunen planlægger at sende tøjvask i udbud, så private firmaer kan forestå denne. Det forventes at give en bedre hygiejne og en mere smidig arbejdsgang, end det vi kender nu, hvor en hjemmehjælper ofte skal ud til borgeren 3-4 gange for at håndtere én tøjvask. Seniorrådet kan støtte dette initiativ, da vi forventer, at en professionel leverandør kan sikre en optimering af hygiejnen. Vi finder dog, at 2 gange vask/måned synes at være i underkanten. Godkendelse Embedslægen har godkendt alle 3 plejecentre. I maj måned fik vi en melding fra centerchefen for Sundhed og Omsorg om, at Embedslægeinstitutionen på sit årlige tilsyn har godkendt alle 3 plejecentre. Vi er selvfølgelig meget tilfredse med denne godkendelse, som er resultatet af et langt og sejt træk for at optimere arbejdet for vore svageste borgere. Egedal Kommune er ifølge det oplyste den eneste kommune i Regionen, hvor alle enheder er godkendt uden anmærkninger. Vi siger til lykke godt gået! Nye rammer Nye rammer for beboer- og pårørendeinddragelse på plejecentrene. Administrationen har foreslået, at de kendte bruger-/pårørenderåd nedlægges og erstattes af åbne møder, hvor alle beboere og pårørende inviteres sammen med repræsentanter for personale og Seniorråd. Vi har tiltrådt forslaget, idet vi pointerer, at der skal foreligge dagsordner og referater i forbindelse med møderne. Vi ønsker en evaluering af ordningen i efteråret ViPensionister 5

6 Temaer til Sundhedspolitikken På vores seneste møde fik vi forelagt resultatet af afstemningen vedr. emner til ny sundhedspolitik. De 6 vigtigste temaer er: Mobning, ensomhed, aktiv transport (cykelstier, løbe- og gåture), idrætsfaciliteter, stress samt kost og motion i børnehøjde. Seniorrådet har foreslået, at sund arbejdsplads lægges sammen med stress, da stressforebyggelse er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Vi har desuden ønsket at blive inddraget i fokusgrupper vedr. ensomhed og idrætsfaciliteter. Budget 2015 Da en del af Seniorrådets medlemmer er nyvalgte, har vi bedt om en grundig gennemgang af ældreområdets budget forud for de kommende budgetdrøftelser. Vi forventer, at dette vil ske på vores augustmøde. A N N O N C E ViPensionister er Seniorrådets blad og udgives af Seniorrådet i samarbejde med kommunen. Vi skriver hovedsageligt om forhold med relation til borgere på 60+, og bladet distribueres til alle borgere på 65+ (et blad pr husstand). I en lang årrække har vi fået uvurderlig hjælp til opsætning og layout af Steen Johansen, men nu er det blevet tid til at finde en afløser, og derfor søger vi en IT- interesseret hjælper som har lyst til at hjælpe os med at sætte bladet op til tryk i Word. Bladet udkommer 3 gange om året, primo aprilaugust-december med deadline til tryk ca. 14 dage før. Artiklerne til bladet bliver færdiggjort i god tid inden deadline, så du får god tid til arbejdet. Stillingen er ulønnet. Hvis det kunne have din interesse, bedes du henvende dig til Per Veise, ansvarshavende redaktør, tlf eller 6 ViPensionister

7 Digital post Egedal Kommune informerer Er du klar til at modtage post fra det offentlige digitalt den 1. november? Alle personer over 15 år, der kan, skal fra 1. november 2014 modtage post fra det offentlige digitalt. Det betyder, at flere og flere af de breve du får fra det offentlige på papir, vil du få i stedet digitalt. Digital Post fra det offentlige er f.eks.: Indkaldelse til sygehus, indkaldelse til bilsyn, meddelelser om pension, ændring af boligstøtte, mm. Alle borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, vil i løbet af august eller september modtage et papirbrev, hvor man bliver mindet om at tilmelde sig. De, der er tilmeldte, vil modtage en Digital Post meddelelse i deres e-boks eller via borger.dk om at huske fremover at tjekke deres digitale post. Bliv klar til Digital Post Bruger du e-boks, kan du tilmelde dig på du kan også tilmelde dig på borger.dk. Det er den samme post fra det offentlige, der vises på både e-boks.dk og borger.dk, så du behøver kun læse din post ét sted. Indtast din og dit mobilnummer, når du tilmelder dig. Så får du en mail og/eller sms, hver gang du får ny post. Digital borger kursus På 'Digital borger' kurserne kan du også få hjælp til Digital Post. Kurserne afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Tilmelding er ikke nødvendig. Se datoer for kurser på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Hjælp til Digital Post Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med Digital Post, kan du få hjælp her: Borger.dk s support på telefon 1881 eller Telefonerne er åbne hverdage fra kl og i weekenden fra kl Borgerservice på telefon Personlig hjælp i Borgerservice og på bibliotekerne IT-cafeer hos Ældresagen og HEP-huset ViPensionister 7

8 IT-cafeerne og de frivillige IT-vejledere holder til på bibliotekerne i Smørum og Ølstykke, samt på rådhuset i Stenløse. Alle er velkomne! Smørum Bibliotek: Åben hver torsdag kl Stenløse Rådhus: Åben hver mandag kl Ølstykke Bibliotek: Åben hver onsdag kl IT-cafeer drevet af frivillige De frivillige IT-vejledere kan bl.a. hjælpe med at oprette og bruge Digital Post. Der er tre cafeer, i hhv. Ølstykke, Stenløse og Smørum. De har alle åbent én gang om ugen, se åbningstider og adresser på Hvis du ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, kan du blive fritaget. Sådan kan du fritages: Mød op i Borgerservice eller på bibliotekerne i Egedal og skriv under på, at du opfylder mindst én af fritagelsesgrundene Husk legitimation (f.eks. sundhedskort) Kan du ikke selv møde op i Borgerservice, kan en anden fritage dig via fuldmagt Kontakt Borgerservice for hjælp, hvis du ikke kan få en anden til at møde op for dig. 8 ViPensionister

9 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads! Onsdag den 25. juni 2014 besluttede Byrådet i Egedal Kommune, hvilke overordnede temaer den nye Sundhedspolitik skal fokusere på. Næste skridt er nedsættelsen af en lang række fokusgrupper, der skal komme med forslag til den konkrete politikformulering inden for hvert tema. I 2013 besluttede politikerne i Egedal Kommune at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt samarbejde med borgerne. Første skridt var at få afklaret, hvilke temaer politikken skulle fokusere på. Egedal Kommune iværksatte derfor en omfattende borgerinddragelseskampagne med brug af blandt andet Facebook, trykte stemmesedler, plakater, stemmebokse og uddeling af økologiske æbler. Kampagnen blev en succes. Borgerne bød ind med ikke mindre end 118 forslag, kommentarer og input, der blev kogt ned til 38 forskellige sundhedstemaer, som i foråret blev sendt ud til afstemning blandt alle borgere og medarbejdere i kommunen. Fokus på mental sundhed I perioden 5. maj til 14. maj stemte i alt 1013 borgere og medarbejdere på de fem temaer, som de men- ViPensionister 9

10 te Sundhedspolitikken særligt skulle fokusere på. Og det var ikke de traditionelle sundhedstemaer, som rygning og alkohol, der fik flest stemmer. Tværtimod. De tre temaer, som borgerne ønsker prioriteret højt i den nye Sundhedspolitik er mobning, ensomhed og cykelstier. Også temaer som idrætsfaciliteter, stress og børns kost og motion scorer højt. Egedal Byråd har den 25. juni besluttet at arbejde videre med langt de fleste af borgernes emneforslag, men mange politikere understregede også på byrådsmødet, at det fortsat er vigtigt at sundhedspolitikken prioriterer de traditionelle sundhedsforebyggende områder som rygning og alkohol. - Jeg er meget imponeret over, hvor engagerede borgerne har været i at prioritere, hvad vores nye sundhedspolitik skal fokusere på i de kommende år. Vi har fået virkelig mange og rigtig interessante bud på sundhedstemaer eksempelvis mobning og ensomhed - som nok aldrig havde fået det fokus, hvis vi ikke havde valgt så aktiv en borgerinddragelsesproces. Det er sundt for demokratiet, siger udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen. Seks temaer med i den nye politik Byrådet har besluttet, at den nye sundhedspolitik skal sætte særlig fokus på følgende seks temaer: Kost og motion for børn og unge Mental sundhed - stress og mobning Aktiv transport og sikre skoleveje Idrætsfaciliteter Ensomhed Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Vi skal udvikle politikken sammen Egedal Kommune vil nu nedsætte en række fokusgrupper på deltagere, der skal arbejde videre med at formulere politikken og komme med forslag til konkrete handlinger. Deltagerne kommer til at bestå af både borgere, medarbejdere og diverse interessegrupper og vil blive valgt ud fra, om man bliver berørt af, har viden om, eller bredt repræsenterer det pågældende område. Nøgleordet for denne del af processen er samskabelse! Har du lyst til at deltage i en af fokusgrupperne, skal du inden den 18. august - sende en kort begrundet ansøgning til projektleder Rune Thielcke på Bemærk, at der kun er et begrænset antal pladser. I marts 2015 vil fokusgruppernes arbejde og konkrete forslag blive præsenteret og lagt ud til drøftelse. Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik forventes at blive endelig vedtaget i oktober ViPensionister

11 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Af Jørgen Storm Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere Bjarne Larsen, der fra 1. januar 2014 har overtaget posten som formand for Seniorrådet. Vi mødtes første gang under valget i efteråret, og vi har siden arbejdet tæt sammen i Seniorrådet. Hvem er du egentlig Bjarne? Jeg er 65 år, er født og har altid boet i Ølstykke. Jeg blev gift i 1971 og flyttede dengang ind i et selvtegnet og selvbygget parcelhus på Egernvej, hvor vi stadigvæk bor. Vores 2 børn er for en del år siden flyttet hjemmefra, og de har stiftet familie i Ølstykke og i Ishøj. Jeg er lige blevet folkepensionist, men jeg har stadig et job som konsulent for en virksomhed i Roskildeområdet, og min kone er gået på efterløn. Fritiden går med vore 4 børnebørn, rejser, have og mine aktiviteter i Jørlunde menighedsråd, bestyrelsen i Egedal Forsyning A/S og i Egedal Kommunes Seniorråd. Hvorfor har du kastet dig over politik og arbejde i Seniorrådet, og hvornår begyndte du? Jeg blev som 28-årig opfordret til at stille op til kommunalvalget i Ølstykke. Jeg regnede ikke med at blive valgt men det skete. Jeg har været med i politik i 2 omgange i byrådet i Ølstykke Kommune. Det blev til i alt 17 år som kommunalpolitiker, heraf de 9 år som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg stoppede ved kommunesammenlægningen i Alle årene i kommunalpolitik har været en stor oplevelse for mig. Mange opgaver er blevet løst i et godt samarbejde med øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen og administrationen. Det var ikke altid, vi var enige, og drøftelserne kunne nogen gange tage lang tid, men når beslutningen var truffet, så var det med at få det bedste ud af det. ViPensionister 11

12 Det gjorde vi alle der var respekt hele vejen rundt om bordet. I 2009 blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til valget til Seniorrådet. Jeg sagde ja, og jeg blev valgt som yngste medlem. Jeg stillede igen op i efteråret og blev genvalgt sammen med 3 medlemmer fra det gamle Seniorråd. Hvordan har du oplevet arbejdet i Seniorrådet - og din nye post som formand for Seniorrådet? Ved konstitueringen af det nye Seniorråd blev jeg valgt som formand og efterfølgende blev Jørgen Storm valgt som næstformand. Heldigvis var vi alle enige om at vælge og bibeholde Per Veise som sekretær og som redaktør af ViPensionister. Vi skulle endvidere vælge en ny kasserer. Det blev Anni Havnsø Thomasen, der nu styrer vores økonomi med fast hånd. Jeg oplevede fra starten i det nye Seniorråd et godt klima alle var og er positive, konstruktive og indstillet på samarbejde. Jeg har den holdning i jobbet som formand, at øvrige poster og opgaver skal uddelegeres til medlemmerne i Seniorrådet. Formanden er formand det er hans job. Det er også min vurdering, at øvrige poster og opgaver er blevet besat nogenlunde ligeligt blandt rådets medlemmer. Det gør det efter min opfattelse mere spændende for rådets medlemmer at have områder/opgaver, som de varetager på vegne af Seniorrådet. Det er også med til, at vi bliver mere kendt i offentligheden og blandt de ældre borgere i Egedal Kommune. Vi er vel ca borgere i Egedal Kommune, der er over 60 år, og som Seniorrådet er valgt til at repræsentere. Hvilke tanker gør du dig om arbejdet i Seniorrådet i valgperioden - og udfordringerne i de kommende år? Vi skal være mere synlige i offentligheden, end hvad vi har været. Vi skal ud med vores budskaber! Vores synlighed har primært været skabt gennem udgivelsen af ViPensionister, der nu er kommet i farver. Synligheden øges ved spændende arrangementer, som Seniorrådet har taget op og afholder. Vi tog i maj måned kontakt til en lang række ældreforeninger under overskriften Hvad kan vi bruge hinanden til. Det blev som omtalt andet sted i bladet godt modtaget. Synligheden kan også øges ved at bruge Egedal Kommunes hjemmeside noget mere. Det skal gøres nemmere at finde frem til oplysningerne om Seniorrådet og Seniorrådets arbejde. Det hjælper måske lidt, når vi i forbindelse med Digital Post får 12 ViPensionister

13 Hvad var det så? Af Jørgen Storm o o O o o trænet hoved og fingre til at trykke på de rigtige steder på tangenter og via musen på skærmen. Vi arbejder også på at bruge den lokale presse for at øge vores synlighed. I de kommende år skal vi være skarpe på revision af ældrepolitikken, ældremilliardens anvendelse d.v.s. de ca. 6 mio. kr. som Egedal Kommune har fået tildelt udarbejdelse af en ny sundhedspolitik, høringssagerne som Egedal Kommune primært via Social- og Sundhedsudvalget sender til os, hvor vi skal komme med vores indstilling og/eller holdning til forelagte sager. Derudover glæder vi os til, at det nye sundhedshus og de nye plejeboliger bliver taget i brug og vi ser frem til en gennemgribende renovering af Damgårdsparken i Stenløse. I de kommende år kommer der til at ske meget på ældreområdet. Det vil vi følge tæt! Afslutningsvis vil jeg gerne oplyse, at Seniorrådet overfor Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at vi gerne ser, at valget til Seniorrådet om ca. 3½ år bliver afholdt som fremmødevalg sammen med kommunalvalget. Vi mener, at det vil give et større engagement og en større stemmeprocent. Stemmeprocenten i efteråret 2013, hvor vi brevstemte, var kun på ca.43%. Tak til Bjarne vores nye formand for Seniorrådet. Vi ser i Seniorrådet frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejde til gavn for alle især for kommunens seniorer! Husker du sidste nummer? Vi har ikke fået svar på vores spørgsmål om ovennævnte arvestykke, så vi vil her afsløre, at stopuret har været anvendt i ejerens køkkenregioner. Det har formentlig hjulpet ejeren til rigtig dosering af stege- og kogetid for husets lækkerier! ViPensionister 13

14 Nyt Sundhedscenter & Plejecenter Erik Petersen, Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg Til november 2014 tages det nye sundhedscenter i Egedal Kommune i brug sammen med det nye rådhus. Det har været en lang proces fra første ønske og beskrivelse af et sundhedshus tilbage i Stenløse Kommune til det, der nu står her. Ved præsentationen af huset for medarbejderne spøgte jeg med, at de der kunne huske, de var med fra starten ville få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg (da de jo så måtte have rundet de 75!). Mange tanker er lagt i projektet og meget er ændret undervejs, for at huset nu understøtter de behov borgere og medarbejdere har i Vi får med sundhedscenteret ikke kun et flot hus, men også et velindrettet hus med alle de funktioner, vi har bedt om så nu er der ingen undskyldninger for ikke (fortsat) at yde en god service på alle områder. Huset vil rumme Sundhedsteamet (der yder en bred vifte af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud), Træningsteamet (der står for træningstilbuddene i centeret), Døgnpladsteamet (der skal servicere de 20 døgnpladser, der ligger i det lille højhus, der stikker op over sundhedscenteret syd for rådhuset), Hjemmeplejens aften/nat team (der leverer al hjemmehjælp aften og nat til hele kommunen) og Sygeplejeteamet (der står for alle sygeplejeydelser i kommunen døgnet rundt). Sygeplejeteamet vil også drive sygeplejeklinikken, der vil være et tilbud til alle de borgere, der selv kan komme til sårskift, medicindosering etc. Vi har store forventninger til, at de nye rammer ikke blot er nye rammer for de enkelte teams, men fælles rammer, der skaber synergi og udvikling på tværs af alle de områder, der får til huse der. Og vi har forventninger om, at sundhedscentret også er stedet, hvor borgere, der har trænet der, fortsat kommer og træner, stedet hvor f.eks. patientforeninger mødes og laver tilbud, og stedet hvor medarbejderne kommer og træner på tider, hvor træningsteamet ikke benytter faciliteterne. Vi har en vision om et hus, der er aktivt fra tidlig morgen til ud på aftenen, så de der ser ned på centeret fra Egedal Station ikke kun ser en flot taghave, men også lys og aktivitet i træningssalene dag og aften også i weekenden. Samlingen af sundhedscenter og rådhus er unik i Danmark, og den vil også med sikkerhed give tættere samarbejde med den del af administrationen, der samar- 14 ViPensionister

15 bejder med Center for Sundhed og Omsorg og synergier, der kommer borgerne til gode. Men Sundhedscenter og det lille højhus med døgnpladserne kommer ikke til at stå alene længe. Byrådet besluttede i maj at opføre hele Plejecenter Egeparken med 72 plejeboliger nu, og dette byggeri går i gang allerede til oktober og forventes klar til ibrugtagning i marts Egeparken bygges i stil med rådhus og sundhedscenter og beklædes med den samme skifer, så det samlede byggeri kommer til at fremstå som en flot begyndelse på Egedal By. Stueetagen under plejecenteret bliver parkeringshus, hvilket betyder, at der er direkte adgang mellem døgnpladserne og plejecenteret på 3 etager, hvilket giver muligheder for en optimering af driften om natten. Syd for Egeparken opføres de kommende år en karré med 65 familieboliger, så der må forventes synlig byggeaktivitet i området de næste par år. Vi glæder os til at flytte ind i de nye rammer og til at vise dem, og det vi kan tilbyde, frem for borgerne i den forbindelse. ViPensionister 15

16 PENSIONISTFEST 2014 Egedal Kommunes store årlige fest for pensionister, der bor i Egedal Kommune, afholdes igen i år i Ølstykkehallen Torsdag den 23. oktober, kl glade pensionister skal igen møde gamle venner, hygge sig med en dejlig 2-retters menu, kaffe og lagkage, god vin og dejlig dans. I år vil Syngepigerne fra Bakkens Hvile underholde os med deres festlige og vovede sange og viser, og traditionen tro vil Jensen & Co spille under middagen og til dans efter maden, så vi kan få lidt motion og få rørt benene. Billetsalget starter mandag den 8. september 2014 kl fra bibliotekerne fra Ølstykke og Smørum, fra HEP-huset i Stenløse og fra Rytterskolen i Ganløse. Billetpris kr 175,- pr person incl 2-retters menu, ½ flaske vin, kaffe og lagkage, musik og underholdning. Max 2 billetter pr person. Bus fra Ganløse og Smørum og Stenløse kr 50,-, som købes sammen med entrebilletten. FESTUDVALGET ViPensionister 16

17 Omsorgstandpleje Af Lisbeth Solgaard Velholdte tænder og sund mundhygiejne har stor betydning for vores livskvalitet. Et mundplejeprojekt i Københavns Kommune har vist, at kun 10% af alle plejehjemsbeboere får den nødvendige hjælp til tandbørstning - og det kan have katastrofale følger. Overtandlæge Børge Hede fra København vurderer, at dårlig tandsundhed fører til, at plejehjemsbeboere årligt dør af lungebetændelse forårsaget af den dårlige mundhygiejne. Cheftandlæge Anette Bach Andersen, Egedal Kommune, har beredvilligt svaret på spørgsmål vedrørende omsorgstandplejen i vores egen kommune og fortæller, at kommunen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje efter gældende regler. Er tandpleje et emne under Sund Egedal? Sund Egedal er et projekt, som baserer sig på Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, der løber i 2014 og 4 år frem. Det har med mange former for forebyggelse at gøre, men tænder er ikke med i første omgang. Egedal Kommune har i dagspressen (maj måned) inviteret borgerne til at udvælge de 5 temaer ud af i alt 38 temaer, som kommunen vil fokusere på i den ny sundhedspolitik, der er under udarbejdelse - og her er et af valgtemaerne Tandhygiejne. Hvis tandpleje ikke vælges som tema i kommunens sundhedspolitik, vil der ikke være tiltag for seniorer, der ikke er visiteret til omsorgstandpleje. Disse seniorer henvises til information og instruktion hos egen tandlæge. Vigtigheden af sunde tænder og god mundhygiejne kan nok ikke overvurderes. Er der planer om at opdrage os til bedre børstning og pleje af vore tænder og proteser? Den kommunale tandpleje dækker tandpleje op til det 18. år, herefter overgår den del af tandplejen, som kommunen har ansvar for, til specialtandplejen eller til Hjemmetandlægen I/S, som er kommunens private leverandør af omsorgstandpleje. ViPensionister 17

18 Der er aktuelt ingen planer om at iværksætte et projekt om tandhygiejne og tandpleje for vores aldersgruppe, men måske kunne der på sigt sættes noget i gang i samarbejde med Hjemmetandlægen I/S. Det er dog ikke noget, der har været taget op nogen steder endnu. At dårlig mundhygiejne kan være livsfarlig, tænker de færreste ældre mennesker på (ikke jeg selv i hvert fald). Hvilken fokus er der på tandpleje i relation til ældre borgere på plejehjem eller plejekrævende hjemmeboende borgere? Hjemmetandlægen I/S har den direkte kontakt til de borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, og i den forbindelse har de ansvar for, at plejepersonalet eller borgeren selv er bekendt med, hvordan tandhygiejnen varetages bedst muligt. FOA og de kommunale tandlægers forening De Offentlige Tandlæger har kørt en kampagne Bedste skal ha børstet tænder, hvor social- og sundhedshjælpere og assistenter har fået undervisning i korrekt tandbørstning. Har Egedal Kommune planer om at iværksætte en lignende undervisning af sit plejepersonale? Der blev for år tilbage udarbejdet information om tandhygiejne for hele plejepersonalet, men det er et meget arbejdskrævende projekt, og en revision er ikke på tapetet i øjeblikket. Det er ikke manglende vilje, men manglende tid. Dertil kommer jo også, at tandhygiejne er en del af plejepersonalets uddannelse, og at de derfor både kan og kender til betydningen af god tandhygiejne. Der er en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, men hvorledes er visitatorerne klædt på til at visitere til omsorgstandpleje? Visitatorerne behøver egentlig ikke vide noget om tænder. En borger visiteres til omsorgstandpleje, hvis borgeren ikke selv formår at følge tandplejen i privat regi. Det kan f eks være manglende evne til at komme op i en tandlægestol. Der ydes således ikke omsorgstandpleje på 18 ViPensionister

19 grund af pludselig opstået tandpine. For visitationen er det ikke et spørgsmål om økonomi, eller om hvordan borgeren i øvrigt passer sine tænder, men en ydelse der gives under hensyntagen til symptomfrihed og livskvalitet. Hvor mange borgere er visiteret til omsorgstandpleje i Egedal Kommune, fordelt på eget hjem og plejehjem? Der er i øjeblikket 56 borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, heraf er de 15 hjemmeboende. Hvor meget kan en borger forvente af omsorgstandplejen? Som nævnt, behandling for symptomfrihed og nødvendigt vedligehold, således at livskvaliteten bevares. Eventuelt større tandarbejder gives kun ved tandlægens anbefaling og kun mod specifik ekstra bevilling gennem den kommunale tandpleje. Hvad koster det om året for en visiteret borger at modtage omsorgstandpleje? Det koster i dag kr 475,- om året, og der gives normalt et årligt eftersyn, idet hyppigere eftersyn dog gennemføres, hvis der er behov for det. Hvis transport til og fra tandlægeklinikken bliver nødvendig, er den for egen regning. Transport til tandklinik vil kun være nødvendig ved større tandbehandlinger. Kan tandlægen køre ud til borgeren på plejehjemmet eller i eget hjem? Ja, Hjemmetandlægen I/S kører ud til borgeren og yder nødvendig behandling på plejecenteret eller i eget hjem i så vid udstrækning, som muligt. Det vil være tilfældet i de fleste situationer. Større behandlinger kan laves på tandklinikken, som tidligere nævnt. Man skal være visiteret til specialtandpleje for at blive behandlet dér. Man skal være fysisk eller psykisk handicappet for at blive visiteret til specialtandpleje. Det har ikke noget at gøre med behandlingens sværhedsgrad. Find kvalitetsstandarden for Omsorgstandpleje på Brug søgeordet kvalitetsstandarder i søgefeltet, så finder du den let. Find mere information på ViPensionister 19

20 Fik du et gebis i konfirmationsgave? Af Lisbeth Solgaard For et par generationer siden var det ikke usædvanligt, at unge mennesker fik et gebis i konfirmationsgave. På den måde mente forældrene at have løst alle problemer relateret til tænder en gang for alle. Helt op i de tidlige 70-ere er det forekommet her i Danmark, hvor utroligt det end måtte lyde for os i dag. Du har forhåbentlig stadig egne tænder i munden - passer du godt på dem? Vi ved godt alle sammen, at vi skal børste tænderne, men vi tænker ikke altid over, hvor vigtigt det nu også er for vores samlede livskvalitet. Det er nok snarere frygten for tandlægestolen og boret (og regningens størrelse), der driver os mest. Sunde tænder har imidlertid stor betydning for vores sundhed og Billede fra omsorgstandplejen pjece i Egedal kommune velbefindende. Når maden tygges, blandes den med spyt, og næringsoptagelsen fremmes. Hvis maden ikke er tygget godt, udnyttes næringen ikke tilstrækkeligt. Konsekvensen kan i værste fald være underernæring. Når vi kan tygge uden gener, kan vi spise mere varieret og får lettere den næring, som kroppen skal bruge for at holde os sunde og raske. Dårlig mundhygiejne kan forårsage lungebetændelse, som kan være livstruende, hvis du i forvejen er svag. Velholdte tænder giver livskvalitet og glade smil. Der er derfor mange gode grunde til at fokusere på mundhygiejne, tandpleje og tandbørstning. Tænder skal børstes hver dag, både morgen og aften og mindst i 2 minutter hver gang. Tandlægen anbefaler, at du ikke skyller munden efter børstningen, således at fluoren får en længere virkningstid. 20 ViPensionister

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Hanne Blankensteiner, Henning Christensen, Erik Petersen. Fraværende: Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 7, Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Onsdag d. 04.06.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Tid: Mandag d kl Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 1, Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Tid: Mandag d. 06.01.2014 kl. 9.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Sted: Mødelokale 120, Stenløse Rådhus Bjarne Larsen Formand

Læs mere

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3 Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.03.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15, Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 5, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 07.04.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5

Afbud: Bjarne Larsen, Jørgen Lange, Vicky Holst Rasmussen, Henning Christensen. Per Veise deltog i punkt 1-5 Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5. Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.05.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 6, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 6, Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 6, Mandag d. 05.05.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 05.05.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 12. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 12. Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 01.12.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.10, Egedal

Læs mere

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret

Øvrige deltagere: Esben Vognsen-Jensen Kun pkt. 1 Formand, Social- og Sundhedsudvalget Erik Petersen Kun pkt. 1 Centerchef, Ældrecentret Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, 5. marts 2012. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 2012 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla Gundtoft

Læs mere

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 9 Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 9 Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 03.10.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 4, Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 13.04.2015 kl. 8.30. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3. Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 29.02.2016 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.7, Egedal Rådhus

Læs mere

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen.

Afbud: Bjarne Larsen, Kjeld Ebdrup. Ole B. Hovøre mødt i stedet for Vicky Holst Rasmussen. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 10, Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Dok:/ Side 1 af 3. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag d. 02.10.2014 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 14. august 2017 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen Inge Lund Christensen X Kirsten Feld X

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Kvalitetsstandard for plejeboliger

Kvalitetsstandard for plejeboliger Kvalitetsstandard for plejeboliger Hvis du har brug for en plejebolig Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere kommunens kvalitetsstandarder for plejeboliger. Kvalitetsstandarderne beskriver

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 1. december 2014 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Lone Karakavuk ( ) Ella Bertelsen

Læs mere

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

Æ L D R EPO LITIK. Vision: Et godt og aktivt liv Æ L D R EPO LITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken Politikken tager udgangspunkt i følgende emner: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag kl Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus Jørgen Storm Næstformand

Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag kl Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus Jørgen Storm Næstformand Seniorrådet, Egedal Kommune Referat, møde nr. 12 Torsdag,05.11.2015 kl. 8.00 Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Torsdag 05.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus Jørgen

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Å R S B E R E T N I N G 2014. Fredensborg Seniorråd

Å R S B E R E T N I N G 2014. Fredensborg Seniorråd SeniorRådet Å R S B E R E T N I N G 2014 Fredensborg Seniorråd Side 1 af 12 Samarbejdsaftale mellem Seniorrådet og Fredensborg Kommune Denne aftale skal fremme kommunikation og samarbejde mellem Fredensborg

Læs mere

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre

Kvalitetsstandard. Aktivitetscentre. Social og Omsorg 2008. Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Social og Omsorg 2008 Kvalitetsstandarder - Aktivitetscentre Kvalitetsstandard Aktivitetscentre Godkendt af Udvalget for Social og Omsorg den 08. August 2007 Indledning Aktivitetscentrene drives som selvstændige

Læs mere

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat

Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat Ældrerådet i Halsnæs Kommune Beslutningsreferat af møde den 12. januar 2015 kl. 09.00 i Paraplyen Medlemmer Poula Thrane ( ) formand Mogens Lehd Pedersen ( ) næstformand Annette Kjærsgaard ( ) John Rolsted

Læs mere

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune

Vedtægter for Seniorrådet Ishøj Kommune Vedtægter for Ishøj Kommune 1 i Ishøj Kommune c/o Rådhuset, Sundhed og ældre, Store Torv 20, 2635 Ishøj. Navn Lovgrundlag 2 Lov om retssikkerhed og administration 30-33 (Lovbekendtgørelse nr. 930 af 17

Læs mere

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg

Ældreliv. Aktiv & Sund hele livet. Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Ældreliv Aktiv & Sund hele livet Nyhedsbrev December 2015 Center for Velfærd & Omsorg Aktiv og Sund- hele livet Mød en række borgere, der lever et sundt og aktivt liv i Lejre Kommune. Blandt andet Asger

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om kost og motion for børn og unge En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er gået i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde

Ældre Sagens frivillige indsats. til gensidig glæde Ældre Sagens frivillige indsats til gensidig glæde Nærvær, tryghed og netværk Ældre Sagens mere end 10.500 frivillige gør dagligt en kæmpe indsats for at skabe indhold og livskvalitet i andre menneskers

Læs mere

Plejecentre i Esbjerg Kommune

Plejecentre i Esbjerg Kommune Velkommen til Esbjerg Kommunes plejecentre Denne pjece giver dig information om tilbud og muligheder for hjælp, pleje, kost og aktiviteter på Esbjerg Kommunes plejecentre. Desuden kan du læse om, hvad

Læs mere

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling.

Seniorrådet Åben dagsorden. Punkt 1 Godkendelse af dagsorden. Punkt 2 Meddelelser. Beslutningen træffes af. Indstilling. Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > - 14-11-2017-14-11-2017 14.11.2017 kl. 09:00 Mødecenter A, Lokale 4 på Ballerup Rådhus Deltagere Birte Passer - Deltog Leo Andersen - Deltog Birte

Læs mere

Velkommen til Dagcenteret på Damgården

Velkommen til Dagcenteret på Damgården Velkommen til Dagcenteret på Damgården Plejecenter Øst Svendborg Kommune Velkommen til dagcenteret på Damgården Plejecenter Damgården er en del af Plejecenter Øst i Svendborg Kommune. Damgården er beliggende

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg

Årsrapport. Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013. Svendborg Kommune Social og Sundhed Svinget 14 5700 Svendborg Årsrapport Tilsyn på Ældreområdet i Svendborg Kommune 2013 Indledning Efter lov om Social Service 151, er Kommunalbestyrelsen forpligtet Tlf. til 62 23 30 00 at føre tilsyn med plejeboligenhederne i Svendborg

Læs mere

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013

Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 NOTAT Valg til Seniorrådet 2013 28. februar 2013 Handleplan for valg til Seniorråd Formål: At få afklaret hvordan procedurerne omkring det skal være. (Hvornår er de forskellige deadlines) Hente inspiration

Læs mere

Syddjurs Kommunes ældreråd

Syddjurs Kommunes ældreråd Syddjurs Kommunes ældreråd Årsberetning 2014 Næstformand: Bende Ingstrup Andersen, Kolind Bent Salminen, Kolind Inge Marie Frederiksen, Mørke Gurli Juel Sørensen,Tirstrup Poul Andersen, Hornslet Formand:

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2017 MÅL OG VÆRDIER Byrådet i Allerød Kommune fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud. Ældre og Sundhed

Læs mere

REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune

REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune REFERAT Seniorrådsmøde Morsø Kommune Mødedato og tid Tirsdag den 9. februar 2016 8,30 10,30 i Mødelokale 201 Mødested Administrationsbygningen, Mødelokale 100, Jernbanevej 7 Deltagere Kirsten Nielsen Eigil

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

2014 nyhedsbrev nr. 2.

2014 nyhedsbrev nr. 2. 2014 nyhedsbrev nr. 2. Onsdagklubben Hver onsdag mødes en række senhjerneskaderamte mennesker til socialt samvær i Kulturhuset Elværket, Ved Kirken 6 i Frederikssund. Vi planlægger aktiviteter et halvt

Læs mere

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til.

Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. Velkommen Kære læser Du sidder nu med en brochure i hånden, der præsenterer Ældrerådet i Herning Kommune og alt det, du som borger kan bruge Ældrerådet til. I brochuren vil du blive præsentereret for Ældrerådet

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 1 April 2014 Juli 2014 8. årgang Lige nu kan du vinde en ipad, hvis du tilmelder dig Digital Post. Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1 ViPensionister

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej

Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Boligselskabet Domea København - Afdeling Gadekærvej Referat fra ordinært afdelingsmøde onsdag den 20. februar 2013 kl. 19.00 i Prøvehallen v/spinderiet. Til stede var: 50 husstande repræsenteret Endvidere

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017

Modernisering af omsorgstandplejen. Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Modernisering af omsorgstandplejen Velfærdsudvalget den 20. april 2017 Albertslund Kommunale Tandpleje Børne og ungetandplejen 6.300 børn og unge fra 0-18 år Tandreguleringen Fælleskommunalt 60 selskab

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Fokusgruppe om ensomhed

Fokusgruppe om ensomhed "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om ensomhed En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17

STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 STIL OP TIL ÆLDRERÅDETI17 Der er valg til november Få indflydelse Tænker du af og til: Hvis bare jeg havde indflydelse på de beslutninger, som træffes om forhold, der vedrører 60+ årige i Odense? Så har

Læs mere

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00

Aggerhusavisen. November 2015. Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90. Løssalg kr. 10.00 Aggerhusavisen Løssalg kr. 10.00 November 2015 Parkvej 1 4720 Præstø Tlf. 55 36 30 90 Forsiden: Efterårsløv. Pedel Karl Speth kan i dagtimerne og på alle hverdage træffes på telefon: 30 53 02 37. I week-

Læs mere

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009

Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 Tilbud til Ældre Kvalitetsstandarder 2009 MÅL OG VÆRDIER Det er Byrådet i Allerød Kommune, som fastsætter serviceniveauet på ældreområdet. Byrådet har dermed det overordnede ansvar for kommunens tilbud.

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Program 1/1-31/7 2016

Program 1/1-31/7 2016 Program 1/1-31/7 2016 Præsthøjgården DE ÅBNE AKTIVITETSCENTRE 1 2 VELKOMMEN TIL AKTIVITETSCENTRETS PROGRAM 2016 Det åbne aktivitetscenter på Præsthøjgården er for selvhjulpne brugere. Aktivitetscentret

Læs mere

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet

Bornholms Regionskommune. Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for dag- og aktivitetscenter på ældreområdet Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget, den 6. januar 2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 1 2. GRUNDLAG...

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen

Referat. Ældrerådet. Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Referat Mødedato: Mødetidspunkt: 09:00 Sted: Støvring Ældrecenter, Mastruplundvej 2L, 9530 Støvring, Salen Møde slut: Kl. 13.30 Fraværende: Herluf Thomsen deltog ikke i punkt 119, 120, 121, 122, 123, 124,

Læs mere

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008

Årsrapport for forebyggende hjemmebesøg 2008 Indledning Team for forebyggende hjemmebesøg har efter aftale med leder Dorte Olsen valgt at udarbejde en kort årsrapport for 2008. Rapporten indeholder konkrete tal og en beskrivelse af de forebyggende

Læs mere

Ældrepolitik

Ældrepolitik Ældrepolitik 2007-2017 Ældrepolitik - Pixiversion FORORD SIDE 3 SUNDHED OG FOREBYGGELSE SIDE 4 INFORMATION OG KOMMUNIKATION SIDE 5 KVALITET I ÆLDREPLEJEN SIDE 6 BOLIGER OG NETVÆRK SIDE 8 FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Aktivitetscenter for hjemmeboende

Aktivitetscenter for hjemmeboende Aktivitetscenter for hjemmeboende Kvalitetsstandard 2017 Hvad er formålet? Hvis du af fysiske, sociale eller psykiske årsager ikke selv kan opfylde dit behov for aktiviteter og socialt samvær i hverdagen,

Læs mere

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt.

BESLUTNING Der tilføres et ekstra dagsordenpunkt 3.4.a Dialogmøde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. april 2016. Dagsorden er godkendt. Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 29. februar 2016 kl. 10.00, Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 3A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld

Læs mere

NYHEDSBREV NR. 1/2017

NYHEDSBREV NR. 1/2017 SELVHJÆLP Ringkøbing-Skjern NYHEDSBREV NR. 1/2017 I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse om et nyt tilbud: Åben café for alle, der har erhvervet en senhjerneskade samt deres pårørende. Selvhjælp Ringkøbing-Skjern

Læs mere

WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016

WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016 WWW:JARUN.DK 27. ÅRGANG NR6 LOKALBLAD FOR ERRINDLEV OG OMEGN OKTOBER 2016 OBS husk julerevyen og også generalprøven! Babystimulastik i EG&I Starter op tirsdag d. 20/9-16 kl. 14.15-15.15 i det gamle motionsrum

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter andet halvår 05. August - 18. december 2014 Valdemarshus har åbent dagligt fra 09:00 til 17:00 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information

Læs mere

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger.

1. Dialog med Esben Vognsen og Erik Petersen. Bilag: Ref.: Div. drøftelser vedr. byggeri af Rådhus, Sundhedscenter og midlertidige boliger. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 5, Mandag d. 08.04.2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 8. april 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus

Læs mere

Lind Aktivitetscenter

Lind Aktivitetscenter Lind Aktivitetscenter - hvor efterlønnere og pensionister mødes! Praktiske oplysninger Årskalender Arrangementer Årstidsfester 2013-14 Side 1 Side 2 Forord: Vi byder velkommen til en ny sæson i vores nye

Læs mere

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord

Værdighedspolitik. Halsnæs Kommune. Forord Værdighedspolitik Halsnæs Kommune Forord I Halsnæs Kommune skal det være muligt at leve et værdigt liv, hele livet, også når man bliver ældre og måske får brug for hjælp. Med denne værdighedspolitik sætter

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet.

Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Dagsordener og referater Ballerup Kommune Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Det er kun muligt for udvalgets medlemmer og særligt inviterede at deltage i mødet. Mødetidspunkt 27-01-2015 kl. 13:00

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015

Beboerbladet. Plejecenter Egely Maj 2015 Beboerbladet Plejecenter Egely Maj 2015 1 Om dette nummer Kære beboere, pårørende, personale og frivillige Da vi netop er blevet adskilt fra Rosenhaven og fremtidigt hører sammen med Kirstinehaven, vil

Læs mere

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne

Ældreområdet. Forventer at give de ældre beboere en 8.000 4.000 Plejeboligerne Foreningens navn Aktivitetscenter Vikingegården Balle Hyllested Rosmus Beboerpårørenderådet, v. Plejeboligerne Ringparken Bruger pårørende råd Mørke/Ådalen Ældreområdet Formål Søger om Kr. Tildelt. Kr.

Læs mere

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1

OSTEN P ALKE F Oktober 2015 Figur 1 FALKEPOSTEN Oktober 2015 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi ture ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Aktiviteter på Jyske Ås

Aktiviteter på Jyske Ås Aktiviteter på Jyske Ås Efterår 2017 2 Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 2 Centerrådets aktiviteter/ medlemmer side 3 Centerrådsprogram foraugust side 4 Centerrådsprogram forseptember side

Læs mere

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten

Støt vores Sponsorer de støtter os. Lions Club Stenløse-Veksø. Oticon PEOPLE FIRST. Egedal Kommune. Opt m sten Støt vores Sponsorer de støtter os Lions Club Stenløse-Veksø Oticon PEOPLE FIRST Egedal Kommune Opt m sten Vi planlægger aktiviteter et halvt år frem i tiden. Første gang i måneden er der fællesspisning

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19.

SMÅNYT. Kalenderen. 36. ÅRGANG NR. 3 Oktober 2014. Registrering I anden halvdel af 2014 mødes vi følgende aftener kl.19. Adresselabels 12 Kalenderen ISSN 1602 9577 1 Den 26. oktober kl. 13.30 Tur til Københavns Rådhus Sted: Foran Københavns Rådhus (Rådhuspladsen) Den 13. november kl. 19.30 Foredrag om Rakkerne Ved Mette

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Aktiviteter Efterår 2014-2015

Aktiviteter Efterår 2014-2015 Foto af IO Aktiviteter Efterår 2014-2015 Smedegården Aktivitetscenter Smedegårdsvej 58 9220 Aalborg Øst Tlf: 9931 3672 Åbningstider mandag til torsdag fra kl. 9-16 fredag kl. 9-15 Nyttig information om

Læs mere

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune

Overordnede vedtægter for. bruger- og pårørenderåd. i Handicapområdet i Brønderslev Kommune Lovgrundlaget for brugerinddragelse ifølge Lov om Social Service afsnit 3: 16. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at brugerne af tilbud efter denne lov får mulighed for at få indflydelse på tilrettelæggelsen

Læs mere

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015

Referat fra ældrerådsmøde 14. september 2015 Mødereferat Mødetid: 14. september 2015 kl. 9.30 Mødested: Hammel administrationsbygning, mødelokale 3 Mødedeltagere: Alex Kejlberg, Birthe Kalstrup, Erik Bertelsen, Jørn de Place, Nina Thøgersen, Per

Læs mere

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis -

Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN. november 2013. - gratis - Lokalcenter Tranbjerg KOLORITTEN november 2013 - gratis - Til læserne Redaktionen opfordrer til, at stof til bladet afleveres senest den 22. november 2013. Det er nødvendigt for os at kende de forskellige

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Bryggergården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 plejepersonaler fra henholdsvis afdeling A og B og gruppeleder, samt gennemført dialogmøde

Læs mere

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport

Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Formandsberetning 2015 Søllerød Senior Sport Foreningens historie Søllerød Senior Sport er en fremragende forening, når vi selv skal sige det. Vi har eksisteret i 13 år, og kommunen har levet op til sin

Læs mere

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd

1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd 1 - Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd Vedtægter for Tønder Kommunes Ældreråd. 1: Formål Stk. 1. I henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 30-33, nedsætter Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30

Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Referat Husmøde i enhed 1.1 Tirsdag den 8. oktober 2014 kl. 17.00-19.30 Deltagere Svend, bolig 7 Anker, bolig 11 Torben, bolig 4 Børge, bolig 1 Gerda, bolig 5 Arne, bolig 6 Erik, bolig 8 Ove, bolig 10

Læs mere