Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 2 August 2014 November årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2014 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo december Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest d. 7. oktober Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag ca Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViPensionister 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Jørgen Storm Tlf Ole Lind Larsen Tlf Steen Johansen Tlf Rune Thielcke Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Nyt fra Seniorrådet... 5 Digital post... 7 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads!... 9 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Hvad var det så? Nyt Sundhedscenter & Plejecenter PENSIONISTFEST Fik du et gebis i konfirmationsgave? Hvad er dette? Dialogmøde med Ældreforeninger Oversigt over ældreforeninger forår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Som du allerede har set, udkommer ViPensionister denne gang i farver. Egedal Kommune har løftet vores budget, så vi fremover kan udkomme i farver. Det er vi glade for, og vi er spændte på, hvordan det ser ud, og hvad vores læsere synes. Vi har i den anledning valgt at pryde forsiden med en flot buket markblomster foran den ny bygning, der skal rumme 20 døgnplejepladser lige ved siden af rådhuset, der ses i højre side af billedet. Desværre er vi blevet ramt af massiv pladsmangel denne gang, så vi har måttet afvise nogle artikler og reducere andre. Fra redaktionen er derfor også ganske kort denne gang. I bladet bringer vi et portræt af vores formand, Bjarne Larsen. Vi har artikler om omsorgstandpleje og tandhygiejne generelt. Vi giver en orientering om Seniorrådets mødeaktivitet og nogle af de større emner, vi har arbejdet med. Læs bl.a. om udviklingen på plejeboligområdet, om det ny Sundhedshus og om Sundhedspolitikken. Læs også sidste nyt fra kommunen om Digital Post, og hvordan du kan få hjælp i den forbindelse. ViPensionister fylder 25 i år. Det vil vi skrive mere om til december, og hvis nogle af vore læsere har erindringer om bladets første år, hører vi dem meget gerne. Til sidst blot ønsket om, at alle vil få en god sensommer og et godt efterår. Seniorrådet 2014 Bisiddere: o o O o o Alice Pedersen og Annie Havnsø Thomasen Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Annie Havnsø Thomasen. Suppleant Henning Christensen Porsebakken: Lisbeth Solgaard. Suppleant Jørgen Storm Find alle Seniorrådets medlemmer på kommunens hjemmeside eller i ViPensionister April-nummer. ViPensionister 3

4 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise Siden sidste nummer af ViPensionister gik i trykken har Rådet afholdt 4 møder, hvor små og store ting har været på dagsordenen. Vi har desuden haft møde med IT-afdelingen om Digital Post, vi har haft dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget (SSU), og vi har haft møde med en række af de foreninger, der arbejder med og for vores aldersgruppe. Digital Post Digital Post har fyldt en del i Rådets aktiviteter. Dels har vi været aktive i orienteringen om Digital Post. En del af medlemmerne var sammen med kommunens medarbejdere ude ved supermarkeder og stationer for at gøre opmærksom på projektet. Vi håber, at vores tilstedeværelse var med til at øge interessen. Læs mere om Digital Post andetsteds i bladet. Temadage Seniorrådet har planlagt og afholdt temadag med en række ældreforeninger. Vi synes, mødet havde et godt og positivt forløb, og har allerede besluttet, at et tilsvarende møde skal afholdes til efteråret. Temadagen er omtalt i en selvstændig artikel i dette blad. Dialog med SSU I maj mødtes Seniorrådet med SSU (Social- og Sundhedsudvalget), hvor vi bl.a. fik en orientering om, hvordan private firmaer kan varetage tøjvask. Seniorrådet oplever desværre, at SSU s interesse for at føre en direkte dialog med Seniorrådet er mindre end i den forrige byrådsperiode. Seniorrådet har udtrykt, at vi gerne ser en tættere dialog. Desuden har Seniorrådet givet udtryk for, at vi ønsker en ny valgmetode til næste valg til Seniorråd (i 2017). SSU har lovet at tage disse emner op på udvalgets augustmøde. Udvikling af plejeboligområdet. Der er udarbejdet en strategi for udviklingen af plejeboligområdet. Denne plan har Seniorrådet anbefalet. Planen indebærer bl.a., at det kommende byggeri af Plejecenter Egeparken (ved siden af Rådhuset) sættes i gang i efteråret 2014 og gennemføres i én etape, således at det ny plejecenter kan tages i brug i foråret Det var tidligere tænkt, at centret skulle bygges i 2 omgange. Ved at gennemføre byggeriet på én gang opnås en bedre økonomi på byggeudgiften, og det undgås, at 2. etape skulle bygges samtidig med, at 1. etape var taget i brug med megen støj og uro til følge. Strategien indebærer desuden, at plejeboligerne i Damgårdspar- 4 ViPensionister

5 ken skal renoveres. De ældste af boligerne er 31 år gamle, og rammerne er langt fra optimale for brugerne. Arbejdet skal igangsættes primo 2016 umiddelbart efter, at Plejecenter Egeparken er taget i brug. Der skal desuden foretages en del større eller mindre ændringer af Damgårdsparken og øvrige plejecentre bl.a. vedr. Aktivitetscentret og de lokaler, der p.t. bruges til administration. Seniorrådet kan selvsagt gå ind for de nævnte forslag, som vil give et antal nye eller nyrenoverede boliger af tidssvarende kvalitet. Den samlede forøgelse af boligantallet er på 34, hvor der i øjeblikket er 25 borgere på venteliste. 32 ekstra boliger svarer til en forøgelse af pladsmængden på 26,2% i perioden Antallet af borgere over 75 år stiger i samme periode med 42%. Seniorrådet har derfor påpeget over for Byrådet, at antallet af boliger vil være utilstrækkeligt inden for en kort årrække. Tøjvask Kommunen planlægger at sende tøjvask i udbud, så private firmaer kan forestå denne. Det forventes at give en bedre hygiejne og en mere smidig arbejdsgang, end det vi kender nu, hvor en hjemmehjælper ofte skal ud til borgeren 3-4 gange for at håndtere én tøjvask. Seniorrådet kan støtte dette initiativ, da vi forventer, at en professionel leverandør kan sikre en optimering af hygiejnen. Vi finder dog, at 2 gange vask/måned synes at være i underkanten. Godkendelse Embedslægen har godkendt alle 3 plejecentre. I maj måned fik vi en melding fra centerchefen for Sundhed og Omsorg om, at Embedslægeinstitutionen på sit årlige tilsyn har godkendt alle 3 plejecentre. Vi er selvfølgelig meget tilfredse med denne godkendelse, som er resultatet af et langt og sejt træk for at optimere arbejdet for vore svageste borgere. Egedal Kommune er ifølge det oplyste den eneste kommune i Regionen, hvor alle enheder er godkendt uden anmærkninger. Vi siger til lykke godt gået! Nye rammer Nye rammer for beboer- og pårørendeinddragelse på plejecentrene. Administrationen har foreslået, at de kendte bruger-/pårørenderåd nedlægges og erstattes af åbne møder, hvor alle beboere og pårørende inviteres sammen med repræsentanter for personale og Seniorråd. Vi har tiltrådt forslaget, idet vi pointerer, at der skal foreligge dagsordner og referater i forbindelse med møderne. Vi ønsker en evaluering af ordningen i efteråret ViPensionister 5

6 Temaer til Sundhedspolitikken På vores seneste møde fik vi forelagt resultatet af afstemningen vedr. emner til ny sundhedspolitik. De 6 vigtigste temaer er: Mobning, ensomhed, aktiv transport (cykelstier, løbe- og gåture), idrætsfaciliteter, stress samt kost og motion i børnehøjde. Seniorrådet har foreslået, at sund arbejdsplads lægges sammen med stress, da stressforebyggelse er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Vi har desuden ønsket at blive inddraget i fokusgrupper vedr. ensomhed og idrætsfaciliteter. Budget 2015 Da en del af Seniorrådets medlemmer er nyvalgte, har vi bedt om en grundig gennemgang af ældreområdets budget forud for de kommende budgetdrøftelser. Vi forventer, at dette vil ske på vores augustmøde. A N N O N C E ViPensionister er Seniorrådets blad og udgives af Seniorrådet i samarbejde med kommunen. Vi skriver hovedsageligt om forhold med relation til borgere på 60+, og bladet distribueres til alle borgere på 65+ (et blad pr husstand). I en lang årrække har vi fået uvurderlig hjælp til opsætning og layout af Steen Johansen, men nu er det blevet tid til at finde en afløser, og derfor søger vi en IT- interesseret hjælper som har lyst til at hjælpe os med at sætte bladet op til tryk i Word. Bladet udkommer 3 gange om året, primo aprilaugust-december med deadline til tryk ca. 14 dage før. Artiklerne til bladet bliver færdiggjort i god tid inden deadline, så du får god tid til arbejdet. Stillingen er ulønnet. Hvis det kunne have din interesse, bedes du henvende dig til Per Veise, ansvarshavende redaktør, tlf eller 6 ViPensionister

7 Digital post Egedal Kommune informerer Er du klar til at modtage post fra det offentlige digitalt den 1. november? Alle personer over 15 år, der kan, skal fra 1. november 2014 modtage post fra det offentlige digitalt. Det betyder, at flere og flere af de breve du får fra det offentlige på papir, vil du få i stedet digitalt. Digital Post fra det offentlige er f.eks.: Indkaldelse til sygehus, indkaldelse til bilsyn, meddelelser om pension, ændring af boligstøtte, mm. Alle borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, vil i løbet af august eller september modtage et papirbrev, hvor man bliver mindet om at tilmelde sig. De, der er tilmeldte, vil modtage en Digital Post meddelelse i deres e-boks eller via borger.dk om at huske fremover at tjekke deres digitale post. Bliv klar til Digital Post Bruger du e-boks, kan du tilmelde dig på du kan også tilmelde dig på borger.dk. Det er den samme post fra det offentlige, der vises på både e-boks.dk og borger.dk, så du behøver kun læse din post ét sted. Indtast din og dit mobilnummer, når du tilmelder dig. Så får du en mail og/eller sms, hver gang du får ny post. Digital borger kursus På 'Digital borger' kurserne kan du også få hjælp til Digital Post. Kurserne afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Tilmelding er ikke nødvendig. Se datoer for kurser på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Hjælp til Digital Post Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med Digital Post, kan du få hjælp her: Borger.dk s support på telefon 1881 eller Telefonerne er åbne hverdage fra kl og i weekenden fra kl Borgerservice på telefon Personlig hjælp i Borgerservice og på bibliotekerne IT-cafeer hos Ældresagen og HEP-huset ViPensionister 7

8 IT-cafeerne og de frivillige IT-vejledere holder til på bibliotekerne i Smørum og Ølstykke, samt på rådhuset i Stenløse. Alle er velkomne! Smørum Bibliotek: Åben hver torsdag kl Stenløse Rådhus: Åben hver mandag kl Ølstykke Bibliotek: Åben hver onsdag kl IT-cafeer drevet af frivillige De frivillige IT-vejledere kan bl.a. hjælpe med at oprette og bruge Digital Post. Der er tre cafeer, i hhv. Ølstykke, Stenløse og Smørum. De har alle åbent én gang om ugen, se åbningstider og adresser på Hvis du ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, kan du blive fritaget. Sådan kan du fritages: Mød op i Borgerservice eller på bibliotekerne i Egedal og skriv under på, at du opfylder mindst én af fritagelsesgrundene Husk legitimation (f.eks. sundhedskort) Kan du ikke selv møde op i Borgerservice, kan en anden fritage dig via fuldmagt Kontakt Borgerservice for hjælp, hvis du ikke kan få en anden til at møde op for dig. 8 ViPensionister

9 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads! Onsdag den 25. juni 2014 besluttede Byrådet i Egedal Kommune, hvilke overordnede temaer den nye Sundhedspolitik skal fokusere på. Næste skridt er nedsættelsen af en lang række fokusgrupper, der skal komme med forslag til den konkrete politikformulering inden for hvert tema. I 2013 besluttede politikerne i Egedal Kommune at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt samarbejde med borgerne. Første skridt var at få afklaret, hvilke temaer politikken skulle fokusere på. Egedal Kommune iværksatte derfor en omfattende borgerinddragelseskampagne med brug af blandt andet Facebook, trykte stemmesedler, plakater, stemmebokse og uddeling af økologiske æbler. Kampagnen blev en succes. Borgerne bød ind med ikke mindre end 118 forslag, kommentarer og input, der blev kogt ned til 38 forskellige sundhedstemaer, som i foråret blev sendt ud til afstemning blandt alle borgere og medarbejdere i kommunen. Fokus på mental sundhed I perioden 5. maj til 14. maj stemte i alt 1013 borgere og medarbejdere på de fem temaer, som de men- ViPensionister 9

10 te Sundhedspolitikken særligt skulle fokusere på. Og det var ikke de traditionelle sundhedstemaer, som rygning og alkohol, der fik flest stemmer. Tværtimod. De tre temaer, som borgerne ønsker prioriteret højt i den nye Sundhedspolitik er mobning, ensomhed og cykelstier. Også temaer som idrætsfaciliteter, stress og børns kost og motion scorer højt. Egedal Byråd har den 25. juni besluttet at arbejde videre med langt de fleste af borgernes emneforslag, men mange politikere understregede også på byrådsmødet, at det fortsat er vigtigt at sundhedspolitikken prioriterer de traditionelle sundhedsforebyggende områder som rygning og alkohol. - Jeg er meget imponeret over, hvor engagerede borgerne har været i at prioritere, hvad vores nye sundhedspolitik skal fokusere på i de kommende år. Vi har fået virkelig mange og rigtig interessante bud på sundhedstemaer eksempelvis mobning og ensomhed - som nok aldrig havde fået det fokus, hvis vi ikke havde valgt så aktiv en borgerinddragelsesproces. Det er sundt for demokratiet, siger udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen. Seks temaer med i den nye politik Byrådet har besluttet, at den nye sundhedspolitik skal sætte særlig fokus på følgende seks temaer: Kost og motion for børn og unge Mental sundhed - stress og mobning Aktiv transport og sikre skoleveje Idrætsfaciliteter Ensomhed Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Vi skal udvikle politikken sammen Egedal Kommune vil nu nedsætte en række fokusgrupper på deltagere, der skal arbejde videre med at formulere politikken og komme med forslag til konkrete handlinger. Deltagerne kommer til at bestå af både borgere, medarbejdere og diverse interessegrupper og vil blive valgt ud fra, om man bliver berørt af, har viden om, eller bredt repræsenterer det pågældende område. Nøgleordet for denne del af processen er samskabelse! Har du lyst til at deltage i en af fokusgrupperne, skal du inden den 18. august - sende en kort begrundet ansøgning til projektleder Rune Thielcke på Bemærk, at der kun er et begrænset antal pladser. I marts 2015 vil fokusgruppernes arbejde og konkrete forslag blive præsenteret og lagt ud til drøftelse. Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik forventes at blive endelig vedtaget i oktober ViPensionister

11 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Af Jørgen Storm Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere Bjarne Larsen, der fra 1. januar 2014 har overtaget posten som formand for Seniorrådet. Vi mødtes første gang under valget i efteråret, og vi har siden arbejdet tæt sammen i Seniorrådet. Hvem er du egentlig Bjarne? Jeg er 65 år, er født og har altid boet i Ølstykke. Jeg blev gift i 1971 og flyttede dengang ind i et selvtegnet og selvbygget parcelhus på Egernvej, hvor vi stadigvæk bor. Vores 2 børn er for en del år siden flyttet hjemmefra, og de har stiftet familie i Ølstykke og i Ishøj. Jeg er lige blevet folkepensionist, men jeg har stadig et job som konsulent for en virksomhed i Roskildeområdet, og min kone er gået på efterløn. Fritiden går med vore 4 børnebørn, rejser, have og mine aktiviteter i Jørlunde menighedsråd, bestyrelsen i Egedal Forsyning A/S og i Egedal Kommunes Seniorråd. Hvorfor har du kastet dig over politik og arbejde i Seniorrådet, og hvornår begyndte du? Jeg blev som 28-årig opfordret til at stille op til kommunalvalget i Ølstykke. Jeg regnede ikke med at blive valgt men det skete. Jeg har været med i politik i 2 omgange i byrådet i Ølstykke Kommune. Det blev til i alt 17 år som kommunalpolitiker, heraf de 9 år som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg stoppede ved kommunesammenlægningen i Alle årene i kommunalpolitik har været en stor oplevelse for mig. Mange opgaver er blevet løst i et godt samarbejde med øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen og administrationen. Det var ikke altid, vi var enige, og drøftelserne kunne nogen gange tage lang tid, men når beslutningen var truffet, så var det med at få det bedste ud af det. ViPensionister 11

12 Det gjorde vi alle der var respekt hele vejen rundt om bordet. I 2009 blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til valget til Seniorrådet. Jeg sagde ja, og jeg blev valgt som yngste medlem. Jeg stillede igen op i efteråret og blev genvalgt sammen med 3 medlemmer fra det gamle Seniorråd. Hvordan har du oplevet arbejdet i Seniorrådet - og din nye post som formand for Seniorrådet? Ved konstitueringen af det nye Seniorråd blev jeg valgt som formand og efterfølgende blev Jørgen Storm valgt som næstformand. Heldigvis var vi alle enige om at vælge og bibeholde Per Veise som sekretær og som redaktør af ViPensionister. Vi skulle endvidere vælge en ny kasserer. Det blev Anni Havnsø Thomasen, der nu styrer vores økonomi med fast hånd. Jeg oplevede fra starten i det nye Seniorråd et godt klima alle var og er positive, konstruktive og indstillet på samarbejde. Jeg har den holdning i jobbet som formand, at øvrige poster og opgaver skal uddelegeres til medlemmerne i Seniorrådet. Formanden er formand det er hans job. Det er også min vurdering, at øvrige poster og opgaver er blevet besat nogenlunde ligeligt blandt rådets medlemmer. Det gør det efter min opfattelse mere spændende for rådets medlemmer at have områder/opgaver, som de varetager på vegne af Seniorrådet. Det er også med til, at vi bliver mere kendt i offentligheden og blandt de ældre borgere i Egedal Kommune. Vi er vel ca borgere i Egedal Kommune, der er over 60 år, og som Seniorrådet er valgt til at repræsentere. Hvilke tanker gør du dig om arbejdet i Seniorrådet i valgperioden - og udfordringerne i de kommende år? Vi skal være mere synlige i offentligheden, end hvad vi har været. Vi skal ud med vores budskaber! Vores synlighed har primært været skabt gennem udgivelsen af ViPensionister, der nu er kommet i farver. Synligheden øges ved spændende arrangementer, som Seniorrådet har taget op og afholder. Vi tog i maj måned kontakt til en lang række ældreforeninger under overskriften Hvad kan vi bruge hinanden til. Det blev som omtalt andet sted i bladet godt modtaget. Synligheden kan også øges ved at bruge Egedal Kommunes hjemmeside noget mere. Det skal gøres nemmere at finde frem til oplysningerne om Seniorrådet og Seniorrådets arbejde. Det hjælper måske lidt, når vi i forbindelse med Digital Post får 12 ViPensionister

13 Hvad var det så? Af Jørgen Storm o o O o o trænet hoved og fingre til at trykke på de rigtige steder på tangenter og via musen på skærmen. Vi arbejder også på at bruge den lokale presse for at øge vores synlighed. I de kommende år skal vi være skarpe på revision af ældrepolitikken, ældremilliardens anvendelse d.v.s. de ca. 6 mio. kr. som Egedal Kommune har fået tildelt udarbejdelse af en ny sundhedspolitik, høringssagerne som Egedal Kommune primært via Social- og Sundhedsudvalget sender til os, hvor vi skal komme med vores indstilling og/eller holdning til forelagte sager. Derudover glæder vi os til, at det nye sundhedshus og de nye plejeboliger bliver taget i brug og vi ser frem til en gennemgribende renovering af Damgårdsparken i Stenløse. I de kommende år kommer der til at ske meget på ældreområdet. Det vil vi følge tæt! Afslutningsvis vil jeg gerne oplyse, at Seniorrådet overfor Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at vi gerne ser, at valget til Seniorrådet om ca. 3½ år bliver afholdt som fremmødevalg sammen med kommunalvalget. Vi mener, at det vil give et større engagement og en større stemmeprocent. Stemmeprocenten i efteråret 2013, hvor vi brevstemte, var kun på ca.43%. Tak til Bjarne vores nye formand for Seniorrådet. Vi ser i Seniorrådet frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejde til gavn for alle især for kommunens seniorer! Husker du sidste nummer? Vi har ikke fået svar på vores spørgsmål om ovennævnte arvestykke, så vi vil her afsløre, at stopuret har været anvendt i ejerens køkkenregioner. Det har formentlig hjulpet ejeren til rigtig dosering af stege- og kogetid for husets lækkerier! ViPensionister 13

14 Nyt Sundhedscenter & Plejecenter Erik Petersen, Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg Til november 2014 tages det nye sundhedscenter i Egedal Kommune i brug sammen med det nye rådhus. Det har været en lang proces fra første ønske og beskrivelse af et sundhedshus tilbage i Stenløse Kommune til det, der nu står her. Ved præsentationen af huset for medarbejderne spøgte jeg med, at de der kunne huske, de var med fra starten ville få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg (da de jo så måtte have rundet de 75!). Mange tanker er lagt i projektet og meget er ændret undervejs, for at huset nu understøtter de behov borgere og medarbejdere har i Vi får med sundhedscenteret ikke kun et flot hus, men også et velindrettet hus med alle de funktioner, vi har bedt om så nu er der ingen undskyldninger for ikke (fortsat) at yde en god service på alle områder. Huset vil rumme Sundhedsteamet (der yder en bred vifte af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud), Træningsteamet (der står for træningstilbuddene i centeret), Døgnpladsteamet (der skal servicere de 20 døgnpladser, der ligger i det lille højhus, der stikker op over sundhedscenteret syd for rådhuset), Hjemmeplejens aften/nat team (der leverer al hjemmehjælp aften og nat til hele kommunen) og Sygeplejeteamet (der står for alle sygeplejeydelser i kommunen døgnet rundt). Sygeplejeteamet vil også drive sygeplejeklinikken, der vil være et tilbud til alle de borgere, der selv kan komme til sårskift, medicindosering etc. Vi har store forventninger til, at de nye rammer ikke blot er nye rammer for de enkelte teams, men fælles rammer, der skaber synergi og udvikling på tværs af alle de områder, der får til huse der. Og vi har forventninger om, at sundhedscentret også er stedet, hvor borgere, der har trænet der, fortsat kommer og træner, stedet hvor f.eks. patientforeninger mødes og laver tilbud, og stedet hvor medarbejderne kommer og træner på tider, hvor træningsteamet ikke benytter faciliteterne. Vi har en vision om et hus, der er aktivt fra tidlig morgen til ud på aftenen, så de der ser ned på centeret fra Egedal Station ikke kun ser en flot taghave, men også lys og aktivitet i træningssalene dag og aften også i weekenden. Samlingen af sundhedscenter og rådhus er unik i Danmark, og den vil også med sikkerhed give tættere samarbejde med den del af administrationen, der samar- 14 ViPensionister

15 bejder med Center for Sundhed og Omsorg og synergier, der kommer borgerne til gode. Men Sundhedscenter og det lille højhus med døgnpladserne kommer ikke til at stå alene længe. Byrådet besluttede i maj at opføre hele Plejecenter Egeparken med 72 plejeboliger nu, og dette byggeri går i gang allerede til oktober og forventes klar til ibrugtagning i marts Egeparken bygges i stil med rådhus og sundhedscenter og beklædes med den samme skifer, så det samlede byggeri kommer til at fremstå som en flot begyndelse på Egedal By. Stueetagen under plejecenteret bliver parkeringshus, hvilket betyder, at der er direkte adgang mellem døgnpladserne og plejecenteret på 3 etager, hvilket giver muligheder for en optimering af driften om natten. Syd for Egeparken opføres de kommende år en karré med 65 familieboliger, så der må forventes synlig byggeaktivitet i området de næste par år. Vi glæder os til at flytte ind i de nye rammer og til at vise dem, og det vi kan tilbyde, frem for borgerne i den forbindelse. ViPensionister 15

16 PENSIONISTFEST 2014 Egedal Kommunes store årlige fest for pensionister, der bor i Egedal Kommune, afholdes igen i år i Ølstykkehallen Torsdag den 23. oktober, kl glade pensionister skal igen møde gamle venner, hygge sig med en dejlig 2-retters menu, kaffe og lagkage, god vin og dejlig dans. I år vil Syngepigerne fra Bakkens Hvile underholde os med deres festlige og vovede sange og viser, og traditionen tro vil Jensen & Co spille under middagen og til dans efter maden, så vi kan få lidt motion og få rørt benene. Billetsalget starter mandag den 8. september 2014 kl fra bibliotekerne fra Ølstykke og Smørum, fra HEP-huset i Stenløse og fra Rytterskolen i Ganløse. Billetpris kr 175,- pr person incl 2-retters menu, ½ flaske vin, kaffe og lagkage, musik og underholdning. Max 2 billetter pr person. Bus fra Ganløse og Smørum og Stenløse kr 50,-, som købes sammen med entrebilletten. FESTUDVALGET ViPensionister 16

17 Omsorgstandpleje Af Lisbeth Solgaard Velholdte tænder og sund mundhygiejne har stor betydning for vores livskvalitet. Et mundplejeprojekt i Københavns Kommune har vist, at kun 10% af alle plejehjemsbeboere får den nødvendige hjælp til tandbørstning - og det kan have katastrofale følger. Overtandlæge Børge Hede fra København vurderer, at dårlig tandsundhed fører til, at plejehjemsbeboere årligt dør af lungebetændelse forårsaget af den dårlige mundhygiejne. Cheftandlæge Anette Bach Andersen, Egedal Kommune, har beredvilligt svaret på spørgsmål vedrørende omsorgstandplejen i vores egen kommune og fortæller, at kommunen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje efter gældende regler. Er tandpleje et emne under Sund Egedal? Sund Egedal er et projekt, som baserer sig på Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, der løber i 2014 og 4 år frem. Det har med mange former for forebyggelse at gøre, men tænder er ikke med i første omgang. Egedal Kommune har i dagspressen (maj måned) inviteret borgerne til at udvælge de 5 temaer ud af i alt 38 temaer, som kommunen vil fokusere på i den ny sundhedspolitik, der er under udarbejdelse - og her er et af valgtemaerne Tandhygiejne. Hvis tandpleje ikke vælges som tema i kommunens sundhedspolitik, vil der ikke være tiltag for seniorer, der ikke er visiteret til omsorgstandpleje. Disse seniorer henvises til information og instruktion hos egen tandlæge. Vigtigheden af sunde tænder og god mundhygiejne kan nok ikke overvurderes. Er der planer om at opdrage os til bedre børstning og pleje af vore tænder og proteser? Den kommunale tandpleje dækker tandpleje op til det 18. år, herefter overgår den del af tandplejen, som kommunen har ansvar for, til specialtandplejen eller til Hjemmetandlægen I/S, som er kommunens private leverandør af omsorgstandpleje. ViPensionister 17

18 Der er aktuelt ingen planer om at iværksætte et projekt om tandhygiejne og tandpleje for vores aldersgruppe, men måske kunne der på sigt sættes noget i gang i samarbejde med Hjemmetandlægen I/S. Det er dog ikke noget, der har været taget op nogen steder endnu. At dårlig mundhygiejne kan være livsfarlig, tænker de færreste ældre mennesker på (ikke jeg selv i hvert fald). Hvilken fokus er der på tandpleje i relation til ældre borgere på plejehjem eller plejekrævende hjemmeboende borgere? Hjemmetandlægen I/S har den direkte kontakt til de borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, og i den forbindelse har de ansvar for, at plejepersonalet eller borgeren selv er bekendt med, hvordan tandhygiejnen varetages bedst muligt. FOA og de kommunale tandlægers forening De Offentlige Tandlæger har kørt en kampagne Bedste skal ha børstet tænder, hvor social- og sundhedshjælpere og assistenter har fået undervisning i korrekt tandbørstning. Har Egedal Kommune planer om at iværksætte en lignende undervisning af sit plejepersonale? Der blev for år tilbage udarbejdet information om tandhygiejne for hele plejepersonalet, men det er et meget arbejdskrævende projekt, og en revision er ikke på tapetet i øjeblikket. Det er ikke manglende vilje, men manglende tid. Dertil kommer jo også, at tandhygiejne er en del af plejepersonalets uddannelse, og at de derfor både kan og kender til betydningen af god tandhygiejne. Der er en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, men hvorledes er visitatorerne klædt på til at visitere til omsorgstandpleje? Visitatorerne behøver egentlig ikke vide noget om tænder. En borger visiteres til omsorgstandpleje, hvis borgeren ikke selv formår at følge tandplejen i privat regi. Det kan f eks være manglende evne til at komme op i en tandlægestol. Der ydes således ikke omsorgstandpleje på 18 ViPensionister

19 grund af pludselig opstået tandpine. For visitationen er det ikke et spørgsmål om økonomi, eller om hvordan borgeren i øvrigt passer sine tænder, men en ydelse der gives under hensyntagen til symptomfrihed og livskvalitet. Hvor mange borgere er visiteret til omsorgstandpleje i Egedal Kommune, fordelt på eget hjem og plejehjem? Der er i øjeblikket 56 borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, heraf er de 15 hjemmeboende. Hvor meget kan en borger forvente af omsorgstandplejen? Som nævnt, behandling for symptomfrihed og nødvendigt vedligehold, således at livskvaliteten bevares. Eventuelt større tandarbejder gives kun ved tandlægens anbefaling og kun mod specifik ekstra bevilling gennem den kommunale tandpleje. Hvad koster det om året for en visiteret borger at modtage omsorgstandpleje? Det koster i dag kr 475,- om året, og der gives normalt et årligt eftersyn, idet hyppigere eftersyn dog gennemføres, hvis der er behov for det. Hvis transport til og fra tandlægeklinikken bliver nødvendig, er den for egen regning. Transport til tandklinik vil kun være nødvendig ved større tandbehandlinger. Kan tandlægen køre ud til borgeren på plejehjemmet eller i eget hjem? Ja, Hjemmetandlægen I/S kører ud til borgeren og yder nødvendig behandling på plejecenteret eller i eget hjem i så vid udstrækning, som muligt. Det vil være tilfældet i de fleste situationer. Større behandlinger kan laves på tandklinikken, som tidligere nævnt. Man skal være visiteret til specialtandpleje for at blive behandlet dér. Man skal være fysisk eller psykisk handicappet for at blive visiteret til specialtandpleje. Det har ikke noget at gøre med behandlingens sværhedsgrad. Find kvalitetsstandarden for Omsorgstandpleje på Brug søgeordet kvalitetsstandarder i søgefeltet, så finder du den let. Find mere information på ViPensionister 19

20 Fik du et gebis i konfirmationsgave? Af Lisbeth Solgaard For et par generationer siden var det ikke usædvanligt, at unge mennesker fik et gebis i konfirmationsgave. På den måde mente forældrene at have løst alle problemer relateret til tænder en gang for alle. Helt op i de tidlige 70-ere er det forekommet her i Danmark, hvor utroligt det end måtte lyde for os i dag. Du har forhåbentlig stadig egne tænder i munden - passer du godt på dem? Vi ved godt alle sammen, at vi skal børste tænderne, men vi tænker ikke altid over, hvor vigtigt det nu også er for vores samlede livskvalitet. Det er nok snarere frygten for tandlægestolen og boret (og regningens størrelse), der driver os mest. Sunde tænder har imidlertid stor betydning for vores sundhed og Billede fra omsorgstandplejen pjece i Egedal kommune velbefindende. Når maden tygges, blandes den med spyt, og næringsoptagelsen fremmes. Hvis maden ikke er tygget godt, udnyttes næringen ikke tilstrækkeligt. Konsekvensen kan i værste fald være underernæring. Når vi kan tygge uden gener, kan vi spise mere varieret og får lettere den næring, som kroppen skal bruge for at holde os sunde og raske. Dårlig mundhygiejne kan forårsage lungebetændelse, som kan være livstruende, hvis du i forvejen er svag. Velholdte tænder giver livskvalitet og glade smil. Der er derfor mange gode grunde til at fokusere på mundhygiejne, tandpleje og tandbørstning. Tænder skal børstes hver dag, både morgen og aften og mindst i 2 minutter hver gang. Tandlægen anbefaler, at du ikke skyller munden efter børstningen, således at fluoren får en længere virkningstid. 20 ViPensionister

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev

Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev Velkommen til printversionen af DOFT s nyhedsbrev 18. marts, 2015. Fotograf: Trine Kjergaard, The Blue Room. Sted: Sommerskoleophold i Silkeborg Kommunale Tandpleje, august 2014. Leder: OK 2015 - status

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik

nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik nr. 28 - September 2012 medarbejderbladet Sygefravær: Nedsat med 30% Giv tid: Når tale tager lang tid Digitalisering: Den levende politik Rosendahls Ansvarshavende redaktør: Kommunikationschef Thomas Reil

Læs mere

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken

Nationalt Videnscenter for Demens. Andre patientforeninger Hukommelsesklinikken ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang Marts 2013 Nr. 1 EHDN IHA EHA HDBuzz HDYO Sjældne Diagnoser Team Sjældne Handicap DR Bomiljø HS HC Bofællesskabet Pilehuset Nationalt Videnscenter for Demens De

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o

SAB-Nyt Sund lejerøkonom i Svendborg læs mere på g 7 side 6 o SAB-Nyt Sund lejerøkonomi i Svendborg læs mere på side 6 og 7 Ekstraordinære afdelingsmøder i 7, 8, 9 og 11 Beboerne i de tre afdelinger skal stemme om ny antenneleverandør. 13 8 23 3 Svendborg Andels-

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik

Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik MEDLEMSORIENTERING FOR PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATION 1 / 2013 Tandlæger overses i det politiske Fængselstandpleje Fremtidens tandplejestruktur Salg af tandlægeklinik 3 INDHOLD Overgreb på tandplejen

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

SAMMEN OM ET BEDRE LIV

SAMMEN OM ET BEDRE LIV SAMMEN OM ET BEDRE LIV Aarhus Kommune 2015 SAMMEN OM ET BEDRE LIV Forord... 3 Frivillighed og aktiviteter... 4-9 Sundhed... 10-11 Træning og rehabilitering... 12-15 Personlig pleje... 16-17 Praktisk hjælp...

Læs mere

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering

Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Ud af busken bank på nye døre Slutevaluering Rådgivende Sociologer for Ældre Sagen 2013 1 Kapitel 1 Baggrund Ud af busken bank på nye døre. Slutevaluering Rapporten er udarbejdet i 2013 Rapporten er udarbejdet

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma. Nr. 3 18. årgang september 2008. Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold: Når demente bliver væk En hundeførers oplevelser Magtanvendelse et dilemma Nr. 3 18. årgang september 2008 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold LEDER Udgives af Alzheimerforeningen Sankt

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE

Folkehjælp. Vi har brug for dig! SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Folkehjælp April 2009 nr. 87 Udgives af SAMARIT? INTERNATIONALT ARBEJDE? FRIVILLIGT SOCIALT ARBEJDE? VI GIVER DIG KOMPETENCERNE Vi har brug for dig! Indhold: Leder: Finanskrisen og de fattigste 3 En tydelig

Læs mere

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES

s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET VÆR MED VÆRDIDEBAT VELKOMMEN SE DETALJERNE I INDRETNINGEN I DET NYE BISIDDERKORPS EFTERLYSES NR.1 FEBRUAR 2013 ÅRGANG 63 s astikeren FESTLIG INDVIELSE AF HUSET SE DETALJERNE I INDRETNINGEN VÆR MED I DET NYE BISIDDERKORPS VÆRDIDEBAT EFTERLYSES VELKOMMEN TIL ET NYT KURSUSÅR www.spastikerforeningen.dk

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

31. årgang Juni 2014 Nr. 2

31. årgang Juni 2014 Nr. 2 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 31. årgang Juni 2014 Nr. 2 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 2/14 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Rundt om HS 2014... 4 Ægtefælle/samleverdag i Vejle...

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver.

Værktøjskassen er en del af projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver. Forord Formålet med værktøjskassen er at styrke den etniske mangfoldighed i de frivillige sociale foreninger. Værktøjskassen indeholder desuden redskaber, der kan bruges, hvis man ønsker at danne en ny

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen

BRYGGEBLADET. Atter to andelsforeninger. »SÅDAN!!!!«stod der som overskrift på Andelsforeningen 25. april 2001 9.årgang nr.8 BRYGGEBLADET Freja presser prisen Årsagen til at Muslim World League endnu ikke har købt moskégrunden er, at ejeren forlanger en meget høj pris for grunden. Ifølge TV-2 Nyhederne

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014

1 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 Pensionist i Vallensbæk Kommune 2014 1 2 Forsidefoto: Jørgen Bresson 3 Kære pensionist Fremtidens Borgerhus, Social Service og Center for Sundhed og Forebyggelse har produceret denne håndbog for at oplyse

Læs mere

Håndbog for pensionister

Håndbog for pensionister 013 Håndbog for pensionister 1 Ishøj Kommune 2 Navn: Adresse: Postnr.: By: Telefon: Cpr. nr.: Håndbog for pensionister 2013 Er udgivet af Ishøj Kommune Foto: Thomas Mikkel Jensen, Per Egelund Nielsen,

Læs mere

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling

#46 December 2013. Godt nytår. TeamOnline.dk. Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling #46 December 2013 Indikator 2.0: Skab bedre liv gennem målbar udvikling 12 10 Beboerøkonomi på Kellersvej 10: Smart regneark bliver til nyt modul Marielund: Musik, piller og Bosted System! 18 Autisme Center

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere