Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune"

Transkript

1 Nr. 2 August 2014 November årgang Nyt Sundhedscenter & Døgnplejepladser. (Rådhuset skimtes til højre.) Foto: Troels V. Sørensen Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1

2 ViPensionister Udkommer i 2014 tre gange og forsendes med post til alle folkepensionister i Egedal Kommune, dog kun 1 stk. pr. husstand. Næste nummer udkommer primo december Artikler til bladet skal være leveret til redaktionen senest d. 7. oktober Indsendte indlæg bringes i det omfang, der er plads. Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere og forkorte indsendte indlæg. Anonyme indlæg og læserbreve bringes ikke. Oplag ca Læs bladet ViPensionister på Egedal Kommunes hjemmeside, men husk du skal have Acrobat Reader installeret på din computer. Her er en vejledning: 1. Åbn kommunens hjemmeside: 2. I hjemmesidens søgefelt skriver du: ViPensionister 3. Vælg det nummer af bladet du ønsker at læse. Redaktionsgruppe: Per Veise (ansvh.) Tlf Lisbeth Solgaard Hansen Tlf Jørgen Storm Tlf Ole Lind Larsen Tlf Steen Johansen Tlf Rune Thielcke Tlf Indholdsfortegnelse: Fra redaktionen... 3 Seniorrådet Nyt fra Seniorrådet... 5 Digital post... 7 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads!... 9 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Hvad var det så? Nyt Sundhedscenter & Plejecenter PENSIONISTFEST Fik du et gebis i konfirmationsgave? Hvad er dette? Dialogmøde med Ældreforeninger Oversigt over ældreforeninger forår ViPensionister

3 Fra redaktionen Af Per Veise Som du allerede har set, udkommer ViPensionister denne gang i farver. Egedal Kommune har løftet vores budget, så vi fremover kan udkomme i farver. Det er vi glade for, og vi er spændte på, hvordan det ser ud, og hvad vores læsere synes. Vi har i den anledning valgt at pryde forsiden med en flot buket markblomster foran den ny bygning, der skal rumme 20 døgnplejepladser lige ved siden af rådhuset, der ses i højre side af billedet. Desværre er vi blevet ramt af massiv pladsmangel denne gang, så vi har måttet afvise nogle artikler og reducere andre. Fra redaktionen er derfor også ganske kort denne gang. I bladet bringer vi et portræt af vores formand, Bjarne Larsen. Vi har artikler om omsorgstandpleje og tandhygiejne generelt. Vi giver en orientering om Seniorrådets mødeaktivitet og nogle af de større emner, vi har arbejdet med. Læs bl.a. om udviklingen på plejeboligområdet, om det ny Sundhedshus og om Sundhedspolitikken. Læs også sidste nyt fra kommunen om Digital Post, og hvordan du kan få hjælp i den forbindelse. ViPensionister fylder 25 i år. Det vil vi skrive mere om til december, og hvis nogle af vore læsere har erindringer om bladets første år, hører vi dem meget gerne. Til sidst blot ønsket om, at alle vil få en god sensommer og et godt efterår. Seniorrådet 2014 Bisiddere: o o O o o Alice Pedersen og Annie Havnsø Thomasen Bruger- og pårørenderåd (medlemmer valgt af Seniorrådet): Damgårdsparken: Annie Havnsø Thomasen. Suppleant Henning Christensen Porsebakken: Lisbeth Solgaard. Suppleant Jørgen Storm Find alle Seniorrådets medlemmer på kommunens hjemmeside eller i ViPensionister April-nummer. ViPensionister 3

4 Nyt fra Seniorrådet Af Per Veise Siden sidste nummer af ViPensionister gik i trykken har Rådet afholdt 4 møder, hvor små og store ting har været på dagsordenen. Vi har desuden haft møde med IT-afdelingen om Digital Post, vi har haft dialogmøde med Social- og sundhedsudvalget (SSU), og vi har haft møde med en række af de foreninger, der arbejder med og for vores aldersgruppe. Digital Post Digital Post har fyldt en del i Rådets aktiviteter. Dels har vi været aktive i orienteringen om Digital Post. En del af medlemmerne var sammen med kommunens medarbejdere ude ved supermarkeder og stationer for at gøre opmærksom på projektet. Vi håber, at vores tilstedeværelse var med til at øge interessen. Læs mere om Digital Post andetsteds i bladet. Temadage Seniorrådet har planlagt og afholdt temadag med en række ældreforeninger. Vi synes, mødet havde et godt og positivt forløb, og har allerede besluttet, at et tilsvarende møde skal afholdes til efteråret. Temadagen er omtalt i en selvstændig artikel i dette blad. Dialog med SSU I maj mødtes Seniorrådet med SSU (Social- og Sundhedsudvalget), hvor vi bl.a. fik en orientering om, hvordan private firmaer kan varetage tøjvask. Seniorrådet oplever desværre, at SSU s interesse for at føre en direkte dialog med Seniorrådet er mindre end i den forrige byrådsperiode. Seniorrådet har udtrykt, at vi gerne ser en tættere dialog. Desuden har Seniorrådet givet udtryk for, at vi ønsker en ny valgmetode til næste valg til Seniorråd (i 2017). SSU har lovet at tage disse emner op på udvalgets augustmøde. Udvikling af plejeboligområdet. Der er udarbejdet en strategi for udviklingen af plejeboligområdet. Denne plan har Seniorrådet anbefalet. Planen indebærer bl.a., at det kommende byggeri af Plejecenter Egeparken (ved siden af Rådhuset) sættes i gang i efteråret 2014 og gennemføres i én etape, således at det ny plejecenter kan tages i brug i foråret Det var tidligere tænkt, at centret skulle bygges i 2 omgange. Ved at gennemføre byggeriet på én gang opnås en bedre økonomi på byggeudgiften, og det undgås, at 2. etape skulle bygges samtidig med, at 1. etape var taget i brug med megen støj og uro til følge. Strategien indebærer desuden, at plejeboligerne i Damgårdspar- 4 ViPensionister

5 ken skal renoveres. De ældste af boligerne er 31 år gamle, og rammerne er langt fra optimale for brugerne. Arbejdet skal igangsættes primo 2016 umiddelbart efter, at Plejecenter Egeparken er taget i brug. Der skal desuden foretages en del større eller mindre ændringer af Damgårdsparken og øvrige plejecentre bl.a. vedr. Aktivitetscentret og de lokaler, der p.t. bruges til administration. Seniorrådet kan selvsagt gå ind for de nævnte forslag, som vil give et antal nye eller nyrenoverede boliger af tidssvarende kvalitet. Den samlede forøgelse af boligantallet er på 34, hvor der i øjeblikket er 25 borgere på venteliste. 32 ekstra boliger svarer til en forøgelse af pladsmængden på 26,2% i perioden Antallet af borgere over 75 år stiger i samme periode med 42%. Seniorrådet har derfor påpeget over for Byrådet, at antallet af boliger vil være utilstrækkeligt inden for en kort årrække. Tøjvask Kommunen planlægger at sende tøjvask i udbud, så private firmaer kan forestå denne. Det forventes at give en bedre hygiejne og en mere smidig arbejdsgang, end det vi kender nu, hvor en hjemmehjælper ofte skal ud til borgeren 3-4 gange for at håndtere én tøjvask. Seniorrådet kan støtte dette initiativ, da vi forventer, at en professionel leverandør kan sikre en optimering af hygiejnen. Vi finder dog, at 2 gange vask/måned synes at være i underkanten. Godkendelse Embedslægen har godkendt alle 3 plejecentre. I maj måned fik vi en melding fra centerchefen for Sundhed og Omsorg om, at Embedslægeinstitutionen på sit årlige tilsyn har godkendt alle 3 plejecentre. Vi er selvfølgelig meget tilfredse med denne godkendelse, som er resultatet af et langt og sejt træk for at optimere arbejdet for vore svageste borgere. Egedal Kommune er ifølge det oplyste den eneste kommune i Regionen, hvor alle enheder er godkendt uden anmærkninger. Vi siger til lykke godt gået! Nye rammer Nye rammer for beboer- og pårørendeinddragelse på plejecentrene. Administrationen har foreslået, at de kendte bruger-/pårørenderåd nedlægges og erstattes af åbne møder, hvor alle beboere og pårørende inviteres sammen med repræsentanter for personale og Seniorråd. Vi har tiltrådt forslaget, idet vi pointerer, at der skal foreligge dagsordner og referater i forbindelse med møderne. Vi ønsker en evaluering af ordningen i efteråret ViPensionister 5

6 Temaer til Sundhedspolitikken På vores seneste møde fik vi forelagt resultatet af afstemningen vedr. emner til ny sundhedspolitik. De 6 vigtigste temaer er: Mobning, ensomhed, aktiv transport (cykelstier, løbe- og gåture), idrætsfaciliteter, stress samt kost og motion i børnehøjde. Seniorrådet har foreslået, at sund arbejdsplads lægges sammen med stress, da stressforebyggelse er en vigtig del af en sund arbejdsplads. Vi har desuden ønsket at blive inddraget i fokusgrupper vedr. ensomhed og idrætsfaciliteter. Budget 2015 Da en del af Seniorrådets medlemmer er nyvalgte, har vi bedt om en grundig gennemgang af ældreområdets budget forud for de kommende budgetdrøftelser. Vi forventer, at dette vil ske på vores augustmøde. A N N O N C E ViPensionister er Seniorrådets blad og udgives af Seniorrådet i samarbejde med kommunen. Vi skriver hovedsageligt om forhold med relation til borgere på 60+, og bladet distribueres til alle borgere på 65+ (et blad pr husstand). I en lang årrække har vi fået uvurderlig hjælp til opsætning og layout af Steen Johansen, men nu er det blevet tid til at finde en afløser, og derfor søger vi en IT- interesseret hjælper som har lyst til at hjælpe os med at sætte bladet op til tryk i Word. Bladet udkommer 3 gange om året, primo aprilaugust-december med deadline til tryk ca. 14 dage før. Artiklerne til bladet bliver færdiggjort i god tid inden deadline, så du får god tid til arbejdet. Stillingen er ulønnet. Hvis det kunne have din interesse, bedes du henvende dig til Per Veise, ansvarshavende redaktør, tlf eller 6 ViPensionister

7 Digital post Egedal Kommune informerer Er du klar til at modtage post fra det offentlige digitalt den 1. november? Alle personer over 15 år, der kan, skal fra 1. november 2014 modtage post fra det offentlige digitalt. Det betyder, at flere og flere af de breve du får fra det offentlige på papir, vil du få i stedet digitalt. Digital Post fra det offentlige er f.eks.: Indkaldelse til sygehus, indkaldelse til bilsyn, meddelelser om pension, ændring af boligstøtte, mm. Alle borgere, der ikke er tilmeldt Digital Post, vil i løbet af august eller september modtage et papirbrev, hvor man bliver mindet om at tilmelde sig. De, der er tilmeldte, vil modtage en Digital Post meddelelse i deres e-boks eller via borger.dk om at huske fremover at tjekke deres digitale post. Bliv klar til Digital Post Bruger du e-boks, kan du tilmelde dig på du kan også tilmelde dig på borger.dk. Det er den samme post fra det offentlige, der vises på både e-boks.dk og borger.dk, så du behøver kun læse din post ét sted. Indtast din og dit mobilnummer, når du tilmelder dig. Så får du en mail og/eller sms, hver gang du får ny post. Digital borger kursus På 'Digital borger' kurserne kan du også få hjælp til Digital Post. Kurserne afholdes i Rådhussalen på Stenløse Rådhus, Rådhustorvet 2, 3660 Stenløse. Tilmelding er ikke nødvendig. Se datoer for kurser på kommunens hjemmeside og i lokalavisen. Hjælp til Digital Post Hvis du har spørgsmål eller brug for hjælp til at komme i gang med Digital Post, kan du få hjælp her: Borger.dk s support på telefon 1881 eller Telefonerne er åbne hverdage fra kl og i weekenden fra kl Borgerservice på telefon Personlig hjælp i Borgerservice og på bibliotekerne IT-cafeer hos Ældresagen og HEP-huset ViPensionister 7

8 IT-cafeerne og de frivillige IT-vejledere holder til på bibliotekerne i Smørum og Ølstykke, samt på rådhuset i Stenløse. Alle er velkomne! Smørum Bibliotek: Åben hver torsdag kl Stenløse Rådhus: Åben hver mandag kl Ølstykke Bibliotek: Åben hver onsdag kl IT-cafeer drevet af frivillige De frivillige IT-vejledere kan bl.a. hjælpe med at oprette og bruge Digital Post. Der er tre cafeer, i hhv. Ølstykke, Stenløse og Smørum. De har alle åbent én gang om ugen, se åbningstider og adresser på Hvis du ikke er i stand til at modtage post fra det offentlige digitalt, kan du blive fritaget. Sådan kan du fritages: Mød op i Borgerservice eller på bibliotekerne i Egedal og skriv under på, at du opfylder mindst én af fritagelsesgrundene Husk legitimation (f.eks. sundhedskort) Kan du ikke selv møde op i Borgerservice, kan en anden fritage dig via fuldmagt Kontakt Borgerservice for hjælp, hvis du ikke kan få en anden til at møde op for dig. 8 ViPensionister

9 Temaerne til den nye Sundhedspolitik er på plads! Onsdag den 25. juni 2014 besluttede Byrådet i Egedal Kommune, hvilke overordnede temaer den nye Sundhedspolitik skal fokusere på. Næste skridt er nedsættelsen af en lang række fokusgrupper, der skal komme med forslag til den konkrete politikformulering inden for hvert tema. I 2013 besluttede politikerne i Egedal Kommune at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt samarbejde med borgerne. Første skridt var at få afklaret, hvilke temaer politikken skulle fokusere på. Egedal Kommune iværksatte derfor en omfattende borgerinddragelseskampagne med brug af blandt andet Facebook, trykte stemmesedler, plakater, stemmebokse og uddeling af økologiske æbler. Kampagnen blev en succes. Borgerne bød ind med ikke mindre end 118 forslag, kommentarer og input, der blev kogt ned til 38 forskellige sundhedstemaer, som i foråret blev sendt ud til afstemning blandt alle borgere og medarbejdere i kommunen. Fokus på mental sundhed I perioden 5. maj til 14. maj stemte i alt 1013 borgere og medarbejdere på de fem temaer, som de men- ViPensionister 9

10 te Sundhedspolitikken særligt skulle fokusere på. Og det var ikke de traditionelle sundhedstemaer, som rygning og alkohol, der fik flest stemmer. Tværtimod. De tre temaer, som borgerne ønsker prioriteret højt i den nye Sundhedspolitik er mobning, ensomhed og cykelstier. Også temaer som idrætsfaciliteter, stress og børns kost og motion scorer højt. Egedal Byråd har den 25. juni besluttet at arbejde videre med langt de fleste af borgernes emneforslag, men mange politikere understregede også på byrådsmødet, at det fortsat er vigtigt at sundhedspolitikken prioriterer de traditionelle sundhedsforebyggende områder som rygning og alkohol. - Jeg er meget imponeret over, hvor engagerede borgerne har været i at prioritere, hvad vores nye sundhedspolitik skal fokusere på i de kommende år. Vi har fået virkelig mange og rigtig interessante bud på sundhedstemaer eksempelvis mobning og ensomhed - som nok aldrig havde fået det fokus, hvis vi ikke havde valgt så aktiv en borgerinddragelsesproces. Det er sundt for demokratiet, siger udvalgsformand Vicky Holst Rasmussen. Seks temaer med i den nye politik Byrådet har besluttet, at den nye sundhedspolitik skal sætte særlig fokus på følgende seks temaer: Kost og motion for børn og unge Mental sundhed - stress og mobning Aktiv transport og sikre skoleveje Idrætsfaciliteter Ensomhed Livsstil og sundhed for borgere med særlige behov Vi skal udvikle politikken sammen Egedal Kommune vil nu nedsætte en række fokusgrupper på deltagere, der skal arbejde videre med at formulere politikken og komme med forslag til konkrete handlinger. Deltagerne kommer til at bestå af både borgere, medarbejdere og diverse interessegrupper og vil blive valgt ud fra, om man bliver berørt af, har viden om, eller bredt repræsenterer det pågældende område. Nøgleordet for denne del af processen er samskabelse! Har du lyst til at deltage i en af fokusgrupperne, skal du inden den 18. august - sende en kort begrundet ansøgning til projektleder Rune Thielcke på Bemærk, at der kun er et begrænset antal pladser. I marts 2015 vil fokusgruppernes arbejde og konkrete forslag blive præsenteret og lagt ud til drøftelse. Egedal Kommunes nye Sundhedspolitik forventes at blive endelig vedtaget i oktober ViPensionister

11 Præsentation af vores nye Seniorrådsformand Af Jørgen Storm Jeg har hermed fornøjelsen at præsentere Bjarne Larsen, der fra 1. januar 2014 har overtaget posten som formand for Seniorrådet. Vi mødtes første gang under valget i efteråret, og vi har siden arbejdet tæt sammen i Seniorrådet. Hvem er du egentlig Bjarne? Jeg er 65 år, er født og har altid boet i Ølstykke. Jeg blev gift i 1971 og flyttede dengang ind i et selvtegnet og selvbygget parcelhus på Egernvej, hvor vi stadigvæk bor. Vores 2 børn er for en del år siden flyttet hjemmefra, og de har stiftet familie i Ølstykke og i Ishøj. Jeg er lige blevet folkepensionist, men jeg har stadig et job som konsulent for en virksomhed i Roskildeområdet, og min kone er gået på efterløn. Fritiden går med vore 4 børnebørn, rejser, have og mine aktiviteter i Jørlunde menighedsråd, bestyrelsen i Egedal Forsyning A/S og i Egedal Kommunes Seniorråd. Hvorfor har du kastet dig over politik og arbejde i Seniorrådet, og hvornår begyndte du? Jeg blev som 28-årig opfordret til at stille op til kommunalvalget i Ølstykke. Jeg regnede ikke med at blive valgt men det skete. Jeg har været med i politik i 2 omgange i byrådet i Ølstykke Kommune. Det blev til i alt 17 år som kommunalpolitiker, heraf de 9 år som formand for Teknik- og Miljøudvalget. Jeg stoppede ved kommunesammenlægningen i Alle årene i kommunalpolitik har været en stor oplevelse for mig. Mange opgaver er blevet løst i et godt samarbejde med øvrige medlemmer i kommunalbestyrelsen og administrationen. Det var ikke altid, vi var enige, og drøftelserne kunne nogen gange tage lang tid, men når beslutningen var truffet, så var det med at få det bedste ud af det. ViPensionister 11

12 Det gjorde vi alle der var respekt hele vejen rundt om bordet. I 2009 blev jeg spurgt, om jeg ville stille op til valget til Seniorrådet. Jeg sagde ja, og jeg blev valgt som yngste medlem. Jeg stillede igen op i efteråret og blev genvalgt sammen med 3 medlemmer fra det gamle Seniorråd. Hvordan har du oplevet arbejdet i Seniorrådet - og din nye post som formand for Seniorrådet? Ved konstitueringen af det nye Seniorråd blev jeg valgt som formand og efterfølgende blev Jørgen Storm valgt som næstformand. Heldigvis var vi alle enige om at vælge og bibeholde Per Veise som sekretær og som redaktør af ViPensionister. Vi skulle endvidere vælge en ny kasserer. Det blev Anni Havnsø Thomasen, der nu styrer vores økonomi med fast hånd. Jeg oplevede fra starten i det nye Seniorråd et godt klima alle var og er positive, konstruktive og indstillet på samarbejde. Jeg har den holdning i jobbet som formand, at øvrige poster og opgaver skal uddelegeres til medlemmerne i Seniorrådet. Formanden er formand det er hans job. Det er også min vurdering, at øvrige poster og opgaver er blevet besat nogenlunde ligeligt blandt rådets medlemmer. Det gør det efter min opfattelse mere spændende for rådets medlemmer at have områder/opgaver, som de varetager på vegne af Seniorrådet. Det er også med til, at vi bliver mere kendt i offentligheden og blandt de ældre borgere i Egedal Kommune. Vi er vel ca borgere i Egedal Kommune, der er over 60 år, og som Seniorrådet er valgt til at repræsentere. Hvilke tanker gør du dig om arbejdet i Seniorrådet i valgperioden - og udfordringerne i de kommende år? Vi skal være mere synlige i offentligheden, end hvad vi har været. Vi skal ud med vores budskaber! Vores synlighed har primært været skabt gennem udgivelsen af ViPensionister, der nu er kommet i farver. Synligheden øges ved spændende arrangementer, som Seniorrådet har taget op og afholder. Vi tog i maj måned kontakt til en lang række ældreforeninger under overskriften Hvad kan vi bruge hinanden til. Det blev som omtalt andet sted i bladet godt modtaget. Synligheden kan også øges ved at bruge Egedal Kommunes hjemmeside noget mere. Det skal gøres nemmere at finde frem til oplysningerne om Seniorrådet og Seniorrådets arbejde. Det hjælper måske lidt, når vi i forbindelse med Digital Post får 12 ViPensionister

13 Hvad var det så? Af Jørgen Storm o o O o o trænet hoved og fingre til at trykke på de rigtige steder på tangenter og via musen på skærmen. Vi arbejder også på at bruge den lokale presse for at øge vores synlighed. I de kommende år skal vi være skarpe på revision af ældrepolitikken, ældremilliardens anvendelse d.v.s. de ca. 6 mio. kr. som Egedal Kommune har fået tildelt udarbejdelse af en ny sundhedspolitik, høringssagerne som Egedal Kommune primært via Social- og Sundhedsudvalget sender til os, hvor vi skal komme med vores indstilling og/eller holdning til forelagte sager. Derudover glæder vi os til, at det nye sundhedshus og de nye plejeboliger bliver taget i brug og vi ser frem til en gennemgribende renovering af Damgårdsparken i Stenløse. I de kommende år kommer der til at ske meget på ældreområdet. Det vil vi følge tæt! Afslutningsvis vil jeg gerne oplyse, at Seniorrådet overfor Social- og Sundhedsudvalget har tilkendegivet, at vi gerne ser, at valget til Seniorrådet om ca. 3½ år bliver afholdt som fremmødevalg sammen med kommunalvalget. Vi mener, at det vil give et større engagement og en større stemmeprocent. Stemmeprocenten i efteråret 2013, hvor vi brevstemte, var kun på ca.43%. Tak til Bjarne vores nye formand for Seniorrådet. Vi ser i Seniorrådet frem til et fortsat godt og udbytterigt samarbejde til gavn for alle især for kommunens seniorer! Husker du sidste nummer? Vi har ikke fået svar på vores spørgsmål om ovennævnte arvestykke, så vi vil her afsløre, at stopuret har været anvendt i ejerens køkkenregioner. Det har formentlig hjulpet ejeren til rigtig dosering af stege- og kogetid for husets lækkerier! ViPensionister 13

14 Nyt Sundhedscenter & Plejecenter Erik Petersen, Centerchef, Center for Sundhed og Omsorg Til november 2014 tages det nye sundhedscenter i Egedal Kommune i brug sammen med det nye rådhus. Det har været en lang proces fra første ønske og beskrivelse af et sundhedshus tilbage i Stenløse Kommune til det, der nu står her. Ved præsentationen af huset for medarbejderne spøgte jeg med, at de der kunne huske, de var med fra starten ville få tilbudt et forebyggende hjemmebesøg (da de jo så måtte have rundet de 75!). Mange tanker er lagt i projektet og meget er ændret undervejs, for at huset nu understøtter de behov borgere og medarbejdere har i Vi får med sundhedscenteret ikke kun et flot hus, men også et velindrettet hus med alle de funktioner, vi har bedt om så nu er der ingen undskyldninger for ikke (fortsat) at yde en god service på alle områder. Huset vil rumme Sundhedsteamet (der yder en bred vifte af forebyggende og sundhedsfremmende tilbud), Træningsteamet (der står for træningstilbuddene i centeret), Døgnpladsteamet (der skal servicere de 20 døgnpladser, der ligger i det lille højhus, der stikker op over sundhedscenteret syd for rådhuset), Hjemmeplejens aften/nat team (der leverer al hjemmehjælp aften og nat til hele kommunen) og Sygeplejeteamet (der står for alle sygeplejeydelser i kommunen døgnet rundt). Sygeplejeteamet vil også drive sygeplejeklinikken, der vil være et tilbud til alle de borgere, der selv kan komme til sårskift, medicindosering etc. Vi har store forventninger til, at de nye rammer ikke blot er nye rammer for de enkelte teams, men fælles rammer, der skaber synergi og udvikling på tværs af alle de områder, der får til huse der. Og vi har forventninger om, at sundhedscentret også er stedet, hvor borgere, der har trænet der, fortsat kommer og træner, stedet hvor f.eks. patientforeninger mødes og laver tilbud, og stedet hvor medarbejderne kommer og træner på tider, hvor træningsteamet ikke benytter faciliteterne. Vi har en vision om et hus, der er aktivt fra tidlig morgen til ud på aftenen, så de der ser ned på centeret fra Egedal Station ikke kun ser en flot taghave, men også lys og aktivitet i træningssalene dag og aften også i weekenden. Samlingen af sundhedscenter og rådhus er unik i Danmark, og den vil også med sikkerhed give tættere samarbejde med den del af administrationen, der samar- 14 ViPensionister

15 bejder med Center for Sundhed og Omsorg og synergier, der kommer borgerne til gode. Men Sundhedscenter og det lille højhus med døgnpladserne kommer ikke til at stå alene længe. Byrådet besluttede i maj at opføre hele Plejecenter Egeparken med 72 plejeboliger nu, og dette byggeri går i gang allerede til oktober og forventes klar til ibrugtagning i marts Egeparken bygges i stil med rådhus og sundhedscenter og beklædes med den samme skifer, så det samlede byggeri kommer til at fremstå som en flot begyndelse på Egedal By. Stueetagen under plejecenteret bliver parkeringshus, hvilket betyder, at der er direkte adgang mellem døgnpladserne og plejecenteret på 3 etager, hvilket giver muligheder for en optimering af driften om natten. Syd for Egeparken opføres de kommende år en karré med 65 familieboliger, så der må forventes synlig byggeaktivitet i området de næste par år. Vi glæder os til at flytte ind i de nye rammer og til at vise dem, og det vi kan tilbyde, frem for borgerne i den forbindelse. ViPensionister 15

16 PENSIONISTFEST 2014 Egedal Kommunes store årlige fest for pensionister, der bor i Egedal Kommune, afholdes igen i år i Ølstykkehallen Torsdag den 23. oktober, kl glade pensionister skal igen møde gamle venner, hygge sig med en dejlig 2-retters menu, kaffe og lagkage, god vin og dejlig dans. I år vil Syngepigerne fra Bakkens Hvile underholde os med deres festlige og vovede sange og viser, og traditionen tro vil Jensen & Co spille under middagen og til dans efter maden, så vi kan få lidt motion og få rørt benene. Billetsalget starter mandag den 8. september 2014 kl fra bibliotekerne fra Ølstykke og Smørum, fra HEP-huset i Stenløse og fra Rytterskolen i Ganløse. Billetpris kr 175,- pr person incl 2-retters menu, ½ flaske vin, kaffe og lagkage, musik og underholdning. Max 2 billetter pr person. Bus fra Ganløse og Smørum og Stenløse kr 50,-, som købes sammen med entrebilletten. FESTUDVALGET ViPensionister 16

17 Omsorgstandpleje Af Lisbeth Solgaard Velholdte tænder og sund mundhygiejne har stor betydning for vores livskvalitet. Et mundplejeprojekt i Københavns Kommune har vist, at kun 10% af alle plejehjemsbeboere får den nødvendige hjælp til tandbørstning - og det kan have katastrofale følger. Overtandlæge Børge Hede fra København vurderer, at dårlig tandsundhed fører til, at plejehjemsbeboere årligt dør af lungebetændelse forårsaget af den dårlige mundhygiejne. Cheftandlæge Anette Bach Andersen, Egedal Kommune, har beredvilligt svaret på spørgsmål vedrørende omsorgstandplejen i vores egen kommune og fortæller, at kommunen tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til personer, der af helbredsmæssige grunde ikke er i stand til at benytte sig af de almindelige tandplejetilbud. Det er kommunens visitatorer, der visiterer til omsorgstandpleje efter gældende regler. Er tandpleje et emne under Sund Egedal? Sund Egedal er et projekt, som baserer sig på Sundhedsstyrelsens 11 forebyggelsespakker, der løber i 2014 og 4 år frem. Det har med mange former for forebyggelse at gøre, men tænder er ikke med i første omgang. Egedal Kommune har i dagspressen (maj måned) inviteret borgerne til at udvælge de 5 temaer ud af i alt 38 temaer, som kommunen vil fokusere på i den ny sundhedspolitik, der er under udarbejdelse - og her er et af valgtemaerne Tandhygiejne. Hvis tandpleje ikke vælges som tema i kommunens sundhedspolitik, vil der ikke være tiltag for seniorer, der ikke er visiteret til omsorgstandpleje. Disse seniorer henvises til information og instruktion hos egen tandlæge. Vigtigheden af sunde tænder og god mundhygiejne kan nok ikke overvurderes. Er der planer om at opdrage os til bedre børstning og pleje af vore tænder og proteser? Den kommunale tandpleje dækker tandpleje op til det 18. år, herefter overgår den del af tandplejen, som kommunen har ansvar for, til specialtandplejen eller til Hjemmetandlægen I/S, som er kommunens private leverandør af omsorgstandpleje. ViPensionister 17

18 Der er aktuelt ingen planer om at iværksætte et projekt om tandhygiejne og tandpleje for vores aldersgruppe, men måske kunne der på sigt sættes noget i gang i samarbejde med Hjemmetandlægen I/S. Det er dog ikke noget, der har været taget op nogen steder endnu. At dårlig mundhygiejne kan være livsfarlig, tænker de færreste ældre mennesker på (ikke jeg selv i hvert fald). Hvilken fokus er der på tandpleje i relation til ældre borgere på plejehjem eller plejekrævende hjemmeboende borgere? Hjemmetandlægen I/S har den direkte kontakt til de borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, og i den forbindelse har de ansvar for, at plejepersonalet eller borgeren selv er bekendt med, hvordan tandhygiejnen varetages bedst muligt. FOA og de kommunale tandlægers forening De Offentlige Tandlæger har kørt en kampagne Bedste skal ha børstet tænder, hvor social- og sundhedshjælpere og assistenter har fået undervisning i korrekt tandbørstning. Har Egedal Kommune planer om at iværksætte en lignende undervisning af sit plejepersonale? Der blev for år tilbage udarbejdet information om tandhygiejne for hele plejepersonalet, men det er et meget arbejdskrævende projekt, og en revision er ikke på tapetet i øjeblikket. Det er ikke manglende vilje, men manglende tid. Dertil kommer jo også, at tandhygiejne er en del af plejepersonalets uddannelse, og at de derfor både kan og kender til betydningen af god tandhygiejne. Der er en kvalitetsstandard for omsorgstandpleje, men hvorledes er visitatorerne klædt på til at visitere til omsorgstandpleje? Visitatorerne behøver egentlig ikke vide noget om tænder. En borger visiteres til omsorgstandpleje, hvis borgeren ikke selv formår at følge tandplejen i privat regi. Det kan f eks være manglende evne til at komme op i en tandlægestol. Der ydes således ikke omsorgstandpleje på 18 ViPensionister

19 grund af pludselig opstået tandpine. For visitationen er det ikke et spørgsmål om økonomi, eller om hvordan borgeren i øvrigt passer sine tænder, men en ydelse der gives under hensyntagen til symptomfrihed og livskvalitet. Hvor mange borgere er visiteret til omsorgstandpleje i Egedal Kommune, fordelt på eget hjem og plejehjem? Der er i øjeblikket 56 borgere, som er visiteret til omsorgstandpleje, heraf er de 15 hjemmeboende. Hvor meget kan en borger forvente af omsorgstandplejen? Som nævnt, behandling for symptomfrihed og nødvendigt vedligehold, således at livskvaliteten bevares. Eventuelt større tandarbejder gives kun ved tandlægens anbefaling og kun mod specifik ekstra bevilling gennem den kommunale tandpleje. Hvad koster det om året for en visiteret borger at modtage omsorgstandpleje? Det koster i dag kr 475,- om året, og der gives normalt et årligt eftersyn, idet hyppigere eftersyn dog gennemføres, hvis der er behov for det. Hvis transport til og fra tandlægeklinikken bliver nødvendig, er den for egen regning. Transport til tandklinik vil kun være nødvendig ved større tandbehandlinger. Kan tandlægen køre ud til borgeren på plejehjemmet eller i eget hjem? Ja, Hjemmetandlægen I/S kører ud til borgeren og yder nødvendig behandling på plejecenteret eller i eget hjem i så vid udstrækning, som muligt. Det vil være tilfældet i de fleste situationer. Større behandlinger kan laves på tandklinikken, som tidligere nævnt. Man skal være visiteret til specialtandpleje for at blive behandlet dér. Man skal være fysisk eller psykisk handicappet for at blive visiteret til specialtandpleje. Det har ikke noget at gøre med behandlingens sværhedsgrad. Find kvalitetsstandarden for Omsorgstandpleje på Brug søgeordet kvalitetsstandarder i søgefeltet, så finder du den let. Find mere information på ViPensionister 19

20 Fik du et gebis i konfirmationsgave? Af Lisbeth Solgaard For et par generationer siden var det ikke usædvanligt, at unge mennesker fik et gebis i konfirmationsgave. På den måde mente forældrene at have løst alle problemer relateret til tænder en gang for alle. Helt op i de tidlige 70-ere er det forekommet her i Danmark, hvor utroligt det end måtte lyde for os i dag. Du har forhåbentlig stadig egne tænder i munden - passer du godt på dem? Vi ved godt alle sammen, at vi skal børste tænderne, men vi tænker ikke altid over, hvor vigtigt det nu også er for vores samlede livskvalitet. Det er nok snarere frygten for tandlægestolen og boret (og regningens størrelse), der driver os mest. Sunde tænder har imidlertid stor betydning for vores sundhed og Billede fra omsorgstandplejen pjece i Egedal kommune velbefindende. Når maden tygges, blandes den med spyt, og næringsoptagelsen fremmes. Hvis maden ikke er tygget godt, udnyttes næringen ikke tilstrækkeligt. Konsekvensen kan i værste fald være underernæring. Når vi kan tygge uden gener, kan vi spise mere varieret og får lettere den næring, som kroppen skal bruge for at holde os sunde og raske. Dårlig mundhygiejne kan forårsage lungebetændelse, som kan være livstruende, hvis du i forvejen er svag. Velholdte tænder giver livskvalitet og glade smil. Der er derfor mange gode grunde til at fokusere på mundhygiejne, tandpleje og tandbørstning. Tænder skal børstes hver dag, både morgen og aften og mindst i 2 minutter hver gang. Tandlægen anbefaler, at du ikke skyller munden efter børstningen, således at fluoren får en længere virkningstid. 20 ViPensionister

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1.

7. Forsikringer vedr. frivillige. Genoptagelse fra møde nr. 1. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 2, Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 02.02.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal Rådhus

Læs mere

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J.

Villy Krohne Kasserer Alice Pedersen Bjarne Larsen Ann Larsen Dato: Referat udsendt den 03.12.2013. Lisbeth Solgaard N. - J. Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 11, Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 02.12.2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse

Læs mere

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 3, 4. marts 2013. Medlemmer Funktion: Tid: Mandag d. 4. marts 2013 kl. 9.00. Deltagere: Sille Jantzen Formand Sted: Mødelokale 140, Stenløse Rådhus Ulla

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Nr. 1 April 2014 Juli 2014 8. årgang Lige nu kan du vinde en ipad, hvis du tilmelder dig Digital Post. Læs mere inde i bladet Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune ViPensionister 1 ViPensionister

Læs mere

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv

ÆLDREPOLITIK. Vision: Et godt og aktivt liv ÆLDREPOLITIK Vision: Et godt og aktivt liv Forord til Ældrepolitikken: Der skal sikres en konstant respektfuld dialog med de ældre om hvilke ønsker og forventninger de har til livet hverdagen denne dag!

Læs mere

Information om hjemmehjælp

Information om hjemmehjælp MYNDIGHED, STRUER KOMMUNE Myndighed, Sundheds- og Ældreområdet Voldgade 14 C, 7600 Struer Tlf.nr.: 9684 8319-9684 8318 9684 8316-9684 8315 Telefontid: 8.00-9.00 og 12.00-13.00 Fax nr.: 9684 0304 E-mail:

Læs mere

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen

Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Nr. 3 December 2014 April 2015 8. årgang Foto: Ole Lind Larsen Hendes Majestæt Dronningen forlader Egedal Rådhus efter den officielle indvielse sammen med borgmester Willy Eliasen Orientering fra Seniorrådet

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Version: xx.xx.xxxx Indholdsfortegnelse: Generelt gældende for at modtage omsorgstandpleje... 3 Formålet med omsorgstandplejen efter Sundhedsloven... 3 Vurdering

Læs mere

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten.

Styrket kultur. Tandplejen har i løbet af foråret gennemført et LEAN projekt i samarbejde med sundhedstjenesten. Egedal Kommunes Tandpleje Rapport 2013 Kort om 2013 Personalesituationen. På klinikken i Stenløse er der i 2013 ansat 3 nye medarbejdere, som alle er faldet godt ind i samarbejdet. Disse nye medarbejdere

Læs mere

"Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov

Klik her og indsæt billede eller slet teksten Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om livsstil og sundhed for borgere med særlige behov En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011

132 Evaluering af orienteringsmøderne om folkepension den 10. november 2011 Dagsorden til mødet i Seniorrådet den 22. november 2011 kl. 09:00 i Teglgården, Kirkevej 9, Als Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 124 Godkendelse af dagsorden 125 Godkendelse af referat fra seneste møde

Læs mere

Pas på dine tænder. ved kemoterapi

Pas på dine tænder. ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Pas på dine tænder ved kemoterapi Bevar din tandsundhed Forebyggelse og tandeftersyn Pleje af tandkød Huller i tænderne Slimhinder i mund og svælg Protese Tør i munden

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje Sundhedsloven 2015 Indledning Fredensborg kommune tilbyder forebyggende og behandlende tandpleje til borgere, der på grund af

Læs mere

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet

personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet 2012/2013 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp på ældre- og handicapområdet Hvis du har brug for hjælp til personlig og praktisk bistand Ishøj Kommune 1 Jeg er glad for at kunne præsentere

Læs mere

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til?

Serviceinformation. Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune. Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Serviceinformation Træning og hjemmehjælp i Norddjurs Kommune Hvor henvender jeg mig? Hvad kan jeg få støtte til? Visitationsafdelingen Sundhed og Omsorg Ønsker du at søge om støtte til personlig pleje,

Læs mere

Det er værd at vide om lejligheden

Det er værd at vide om lejligheden Redigeret juli 2012 Det er værd at vide om lejligheden Du lejer dig ind ved et ejendomscenter. Du flytter eller er flyttet ind på et plejecenter, - ikke et plejehjem. Det betyder, at den lejlighed, du

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00

Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 1. halvår 2014 Åbent hus: Hver Tirsdag Klokken 13.00 16.00 SAMVÆRdSHUSET Søndergade 27-3700 Rønne Kontakt: Formand: Ruth Kjær Hansen mob. 50 57 29 14 Kasserer: Kjeld Pedersen E-mail: pilgaarden@sol.dk

Læs mere

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1

Egedal Kommune Handicaprådet Dagsorden til Handicaprådsmøde den 23. februar 2012 kl. 17.00 i mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 mødelokale 120-140 på Stenløse Rådhus 1 1. Godkendelse af dagsordenen 2. Arbejdsgange mv. mellem handicaprådet og Tilgængelighedsudvalget 3. til mødeplan for Handicaprådet for 2012 4. Handicaprådets årsberetning

Læs mere

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune

Seniorlivspolitik. Svendborg Kommune Seniorlivspolitik Svendborg Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Et aktivt seniorliv 7 Sundhed og forebyggelse 8 Omgivelser og boliger samt transport 10 Pleje og omsorg 12 Kommunikation 15 Idékatalog

Læs mere

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009

NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 NYHEDSBLAD FRIVILLIGHEDSFORMIDLINGEN August-September 2009 Frivillighedsformidlingen Aagade 26, Gudumholm, 9280 Storvorde Tlf.: 98 31 69 99 E-mail: formidling@mail.tele.dk Web: www.frivillighedsformidlingen.dk

Læs mere

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen

Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Kommunale Tandpleje Søndre Skoles Tandklinik Åboulevarden 64, 8500 Grenaa Tlf.: 89 59 25 33 Grenå, den 21. januar 2011 Notat vedr. de forebyggende opgaver i tandplejen Baggrunden for dette notat er, at

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5

DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 DHF VESTEGNEN BLAD NR. 3 AUGUST 201 5 AKTIVITETSOVERSIGT Lørdag den 10. oktober HØSTFEST Onsdag den 4. november MORTENSBANKO Lørdag den 5. december JULEBANKO 2016 Lørdag den 9. januar NYTÅRSFEST Bindende

Læs mere

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune

Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Foto: Rudi Würtzen Nr. 1 April Juli 2015 9. årgang Foto: Ruddi W Velkommen til foråret Orientering fra Seniorrådet i Egedal Kommune Udkommer tre gange om året og fremsendes med post til alle folkepensionister

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder.

En skitse over boligen kan ses på omslaget af denne folder. Dorthe Mariehjemmet ligger i Rødovre kommune, på hjørnet af Fortvej og Rødovrevej. Der er adgang til boligerne fra Fortvej 19. Der bor 90 borgere i huset, fordelt på 6 grupper. OM BOLIGEN Huslejen betales

Læs mere

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune

Borgerrettet kampagne for digital post. Erfaring fra Favrskov Kommune Borgerrettet kampagne for digital post Erfaring fra Favrskov Kommune Indhold Kampagne for digital post Favrskov Kommune... 2 Målgruppe - at ramme bredt... 2 Konkurrencen... 2 ipad eller anden tablet...

Læs mere

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau.

At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. Et aktivt Seniorliv Alle seniorer i Svendborg Kommune. Mål og Visioner At der er et bredt tilbud af aktiviteter til borgere uanset funktionsniveau. At seniorer er aktive deltagere og medskabere i udvikling

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015

Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Årsberetning for Samværs- og Aktivitetsstedet Hjorten 2014 2015 Mål for 2014 Evaluering af mål A: Arbejde med den narrative metode og brugen af FIT Da erfaringerne fra 2013 med den narrative metode og

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Kære beboere, pårørende og personale

Kære beboere, pårørende og personale Kære beboere, pårørende og personale Violhuset har fået et flot akvarium, og der ventes allerede familieforøgelse Holbergcentrets månedsnyt for november 2014 Kære beboere, pårørende og personale November

Læs mere

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud

Sorø Kommune. Serviceinformation om dagcentertilbud. Visiteret dagcentertilbud Sorø Kommune Serviceinformation om dagcentertilbud Visiteret dagcentertilbud DAGCENTER Formålet med denne serviceinformation er at beskrivede det tilbud og den service Sorø Kommune tilbyder inden for visiteret

Læs mere

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt

MUNDTØRHED MUNDTØRHED. Når man har mundtørhed, har man fornemmelsen af ikke at have tilstrækkeligt Mundtørhed MUNDTØRHED Alle mennesker oplever at have mundtørhed af og til. Det kan skyldes flere forskellige ting, fx nervøsitet, stress eller angst. Hvis du oplever mundtørhed af disse årsager, forsvinder

Læs mere

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden.

Dagsorden. Pkt. 1. Godkendelse af dagsordenen. Pkt. 2. Økonomi. Pkt. 3, Høringssvar. Pkt. 4. Orientering fra formanden. MødeNr 10 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 24. oktober 2014 kl. 9.30 12.30 Sted Grønnegadecentret 1. sal Nellike Deltagere Alle med undtagelse af Finn Frandsen Referent Birgit Vejby Afbud Finn Frandsen

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lars Nielsen, formand Kim Randrup, næstformand Gert E. Olsen Jørgen J. Adsersen Jørn Nielsen Boligselskabet Rosenvænget Indkaldelse til organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. august 2012 kl. 17.00 i beboerhuset, Gefionvej 50, 3600 Frederikssund Dagsorden: 1 Godkendelse af referat... 2 2 Boligselskabet

Læs mere

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Ældrerådet. Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ældrerådet Ældrerådets møde mandag den 13. april 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten Feld X Dorthe Friis

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET

BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET BEHOV FOR HJÆLP KVALITETSSTANDARD FOR SUNDHEDS- OG ÆLDREOMRÅDET Behov for hjælp Kvalitetsstandarden - Behov for hjælp giver dig generel information om Holbæk Kommunes tilbud om sygepleje, praktisk eller

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Tryghed & Trivsel ÅRET DER GIK Tak for deltagelsen ved arrangementerne og tak for jeres engagement i Boligorganisationen Tårnbyhuse og de respektive afdelinger. Vi ser frem

Læs mere

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære

Ældreidræt i Greve Kommune. - Din vej til sundhed og velvære Ældreidræt i Greve Kommune - Din vej til sundhed og velvære Oktober 2012 Motion er vigtigt hele livet og det er aldrig for sent at komme i gang! Med denne reviderede udgave af Ældreidrætskataloget er du

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Vi fik politisk indflydelse

Vi fik politisk indflydelse 1986: Lov om Tandpleje TNL afholder deres første lederkursus på Nyborg Strand Nyborg Strand betyder noget som leder, det giver fagligt udbytte og socialt netværk. Rita Kaae 1987: Fritvalgsordningen for

Læs mere

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat

Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Dagsorden til ÆLDRERÅDSMØDE Referat Tid: Onsdag den 06. februar 2013 kl. 09.00 13.00 Sted: Holbæk Kommunes administrationscenter, Kanalstræde 2, Mødelokale: 1 C Dagsorden: 1. Velkomst Palle Kristensen

Læs mere

Et strejftog gennem 20 år

Et strejftog gennem 20 år 1993-2013 www.taarnbybladet.dk OKTOBER 2013 Et strejftog gennem 20 år Redigeret af: Allan Meyer Indholdsfortegnelse Forord... 1 Indledning... 2 Stiftende generalforsamling 2 Første nummer udkom 15. september

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg

Samarbejdsrammer for frivillighed i Center for Sundhed og Omsorg Samarbejdsrammer for frivillighed Indholdsfortegnelse Hvorfor samarbejde?... 2 Hvorfor samarbejdsrammer?... 3 Muligheder... 4 Det særlige ved frivillighed... 5 Kommunikation og fælles mål... 6 Anerkendelse

Læs mere

Fokusgruppe om mobning

Fokusgruppe om mobning "Klik her og indsæt billede eller slet teksten" Fokusgruppe om mobning En ny Sundhedspolitik I forbindelse med at Egedal Kommune er i gang med at udarbejde en ny Sundhedspolitik i tæt dialog med kommunens

Læs mere

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014

Præsentationsfolder. Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune. 3. november 2014 Præsentationsfolder Kandidater til Seniorrådsvalget i Hørsholm Kommune 3. november 2014 HØRS HOLM SENIORR D Einar Petersen Pensioneret politiassistent. Flyttede til Hørsholm 1968. Har været i Hørsholm

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp

tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp tilbud om personlig pleje og praktisk hjælp Hvilken hjælp kan du få som borger i Roskilde Kommune? Roskilde Kommune har fokus på hverdagsliv, borgerinddragelse og sundhedsfremme i den hjælp, vi tilbyder.

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Tandpleje til børn og unge

Tandpleje til børn og unge Tandpleje til børn og unge Sundhedsloven 127-134 Kvalitetsstandard Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget den 4. maj 2010 Sønderborg Kommune, Sundhed og Handicap Tandpleje til børn og unge 1. Overordnede

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Handicaprådet. Årsberetning 2013

Handicaprådet. Årsberetning 2013 Handicaprådet Årsberetning 2013 Indledning I forbindelse med kommunalreformen og i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 37a nedsatte sammenlægningsudvalget for den 22.

Læs mere

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret.

Et imponerende og meget spændende projekt. Selvom det ikke direkte vedrører ældre, var det spændende at blive orienteret. Møde Nr. 18 Mødetype Ordinært møde Dato - Tidspunkt 22. maj 2015 09.00 12.00 Sted Grønnegadecentret lokale Nellike Deltagere Alle Referent Birgit Vejby Afbud Ingen Dagsorden. 1) Godkendelse af dagsordenen.

Læs mere

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.

Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009. Fællesadministrationen af 2009 Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup Tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 E-mail fa2009@fa2009.dk Den 3. november 2011 Til beboerne i Den selvejende almene

Læs mere

Samlingspunkt Indre By

Samlingspunkt Indre By Samlingspunkt Indre By Hvad går det ud på? Et samlingspunkt i hyggelige rammer i to handicapvenlige cafeer, hvor ældre borgere kan opholde sig, møde nye bekendtskaber, blive motiveret til meningsfuld beskæftigelse

Læs mere

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri

November 2014. Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud. Center for Handicap og Psykiatri November 2014 Retningslinier for bruger- og pårørenderåd Inddragelse i Handicapafdelingens dag- og døgntilbud Center for Handicap og Psykiatri INDHOLDSFORTEGNELSE Lovgrundlag - Serviceloven 3 Handicappolitikkens

Læs mere

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER

VISITATION TIL PLEJEBOLIGER VISITATION TIL PLEJEBOLIGER 2015 Kvalitetsstandard for visitation til plejeboliger Lov grundlag Hvilket behov dækker ydelsen Hvad er formålet med ydelsen Hvem er berettiget til at modtage ydelsen Plejeboliger

Læs mere

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra møde på Aktivitetscentret i Fjerritslev 27. februar 2007 kl. 9.30 MØDEDATO: 27. februar 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice Indholdsfortegnelse Centerrådet

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014

ÆLDRERÅDET. Dato: 11. marts 2015 Dokument: Årsberetning 2014 , ÅRSBERETNING 014 : Indledning Møder og arrangementer Ad hoc gruppe, følgegrupper og kontaktpersoner 60PLUS Budget / Kvalitetsstandarder Høringer Tilsyn Regionsældreråd DANSKE ÆLDRERÅD Fremtiden ÆLDRERÅDET

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje

Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Bornholms Regionskommune Kvalitetsstandard for Omsorgstandpleje Godkendt i Socialudvalget, den 6. juni 2013 Lovgrundlag Indenrigs- og Sundhedsministeriet har med bekendtgørelse nr. 727 af 15. juni 2007

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104

Center for Udvikling og Støtte. Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Center for Udvikling og Støtte Ydelseskatalog for Aktivitets- og værestedet Café Oasen Lov om Social Service 104 Udarbejdet 1. marts 2015 1 Ydelseskatalog for Café Oasen Indhold Indledning... 3 Formål...

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN

ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN ÆRØ KOMMUNE VELKOMMEN TIL NYE BEBOERE PÅ DEMENSCENTER SØKILDEN Indhold Velkommen... 2 Demenscenter Søkilden... 3 Aktiviteter... 3 Aktivitetsblad og nyhedsbrev... 3 Bruger- og pårørenderåd... 3 Fodterapeut,

Læs mere

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen!

Velkommen til Ollerup Plejecenter! Personalet på Ollerup Plejecenter ønsker dig hjerteligt velkommen! Velkommen til Ollerup Plejecenter! Velkommen til Ollerup Plejecenter, hvor nærvær, samvær og gode stunder vægtes meget højt, for både det enkelte menneske og hele den samlede flok. Her på Ollerup, arbejder

Læs mere

Serviceprofil for Tandplejen 2013

Serviceprofil for Tandplejen 2013 Serviceprofil for Tandplejen 2013 Formål Tandplejens formål er at: Tilbyde et samlet tandplejetilbud til alle børn og unge under 18 år tilpasset den enkeltes behov: Forebyggende tandpleje og information

Læs mere

Område Marselisborg. Ingun Hansen

Område Marselisborg. Ingun Hansen Område Marselisborg Ingun Hansen 2014 Lokalcenter Dalgas Dalgas Avenué 54 8000 Århus C Lokalcenter Marselis Marselis Boulevard 94 A 8000 Århus C Sundheds- og Kulturcenter Frederiksbjerg & Langenæs Ankersgade

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00

Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 Til: Beboere, pårørende og samarbejdspartnere Dato: 15. april 2015 Tlf. dir.: 4477 1980 Fax. dir.: 4477 1981 E-mail: dwax@balk.dk Kontakt: Malene Svalling Referat Stormøde 13. April Kl. 16.00-18.00 1.

Læs mere

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet

afslører alt derfor træner jeg ungdomsholdet lland: FrivilligCenter Lo r dig! Der er brug fo Bliv Frivillig Make A Wish ønskefonden får drømmene til at gå i opfyldelse! Thomas fra VELO Poul fortæller: Jeg gør det for min egen skyld Sådan hjælper

Læs mere

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A

Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A DAGSORDEN Ældrerådet Referat af Ældrerådets møde mandag den 1. juni 2015 kl. 10.00 Rådhuset, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, Mødelokale 2A Ann Marie Cordua X Jens T. Larsen X Anne Marie Kristensen X Kirsten

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling

Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Ballerup-Furesø-Herlev Lokalafdeling Beretning for lokalafdelingens arbejde 2014 Et år er gået, og det er tid til at se tilbage på, hvad har året bragt. Generalforsamlingen står for døren. Der er masser

Læs mere

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger

Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Plejeboliger og ældre- og handicapegnede boliger Pleje- og ældre/handicapboliger Hedensted Kommune har plejeboliger på plejecentre spredt rundt i kommunen, og boliger der er specielt indrettet til ældre

Læs mere

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune

Tandplejen. Børn og unge. for. Greve Kommune 10 Tandplejens Administration Dønnergårds Allé 221 2670 Greve Tlf. 43 97 33 10 mandag-torsdag kl. 8-15, fredag 8.20-15 e- mail: gkt@greve.dk Tandplejen for Børn og unge Hedely Tandklinik Dønnergårds Allé

Læs mere

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013

PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON EXPRESSEN PARKINSONFORENINGEN BORNHOLM April kvartal 2013 PARKINSON-EXPRESSEN April kvartal 2013 Oplag: 165 REDAKTION: Bent Folkmann Fabrksvej 4 3700 Rønne 56 97 44 79 jbfolkmann@mail.dk Husk

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

Vi har brug for frivillige

Vi har brug for frivillige Himmelev Sognevej 124 4000 Roskilde Tlf 46 31 54 77 Fax 46 31 54 92 Vi har brug for frivillige Vi har brug for dig Giv os lidt af din tid Velkommen til Plejehjemmet Himmelev gamle Præstegård Himmelev Sognevej

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

PROCEDURE (Mundpleje)

PROCEDURE (Mundpleje) Hospice Sønderjylland Oprettet d. 20/2 2012 af: Kig 2 Sidst revideret d. 23.04.2014 af:hle Mundpleje. Godkendt d. 23.04.2014 af: HLE/ IAB Skal revideres d. 23.04.2016 af KIG 2 Formål: Sikre at sygeplejersker

Læs mere

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00

Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Notat fra møde i Ældrerådet 21. november 2013 Onsdag den 20. november 2013 kl. 10:00-14:00 Mødet fandt sted i rådets mødelokale Henrik Pontoppidans Vej 4 DAGSORDEN 1.Valg af ordstyrer og godkendelse af

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune

ÆRØ KOMMUNE. KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune ÆRØ KOMMUNE KVALITETSSTANDARD Personlig hjælp i Ærø Kommune Indhold 1.0 Formål... 2 2.0 Lovgrundlag... 2 3.0 Indsatsen... 2 3.1 Primære mål... 2 3.2 Hvem kan modtage indsatsen?... 2 3.3 Forudsætninger

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse for

Læs mere

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016.

Kære medlemmer. Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. EFTERÅRS- OG FORÅRSPROGRAM 2015-2016 Kære medlemmer Endnu et år er gået, så det er tid til en ny folder, som orienterer om de aktiviteter vi har planlagt for sæsonen 2015/2016. Arrangementer I det forgangne

Læs mere

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum

ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE. Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum ÆLDRERÅDET i JAMMERBUGT KOMMUNE Referat fra Ældrerådsmøde Fredag den 2. november kl. 9.30 på Saltum plejecenter Nolsvej 10 9493 Saltum MØDEDATO: 2. november 2007 SAGSNR.: SAGSBEH.: Forvaltningsservice

Læs mere

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015

Praktisk hjælp. Kvalitetsstandard 2015 Praktisk hjælp Kvalitetsstandard 2015 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp Kvalitetsstandarden er en beskrivelse af serviceniveauet for praktisk hjælp i Faaborg-Midtfyn Kommune i 2015. Hvad er praktisk

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere