I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I 2004 styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram."

Transkript

1 København, 22. februar 2005 Fondsbørsmeddelelse 3/2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december I styrkede Carlsberg fundamentet for sin fremtidige udvikling gennem en ny og forenklet ejerstruktur og et ambitiøst effektiviseringsprogram. Nettoomsætningen udgjorde 36,0 mia. kr., svarende til en stigning på 4%. Opgjort i lokale valutaer steg omsætningen med 5%. Resultat af primær drift blev mio. kr. (-3%). Carlsberg A/S andel af resultatet før af- og nedskrivning af goodwill blev mio. kr. sammenholdt med mio. kr. i 2003, hvilket svarede til en betydelig fremgang på 21%. Netto rentebærende gæld blev nedbragt til 21,7 mia. kr. efter kortvarigt at have toppet på ca. 33 mia. kr. tidligere på året. Udbytte foreslås som for 2003 udbetalt med 5 kr. pr. aktie. For 2005 forventes Carlsberg A/S andel af resultatet at stige med ca. 15% (på sammenlignelig basis i overensstemmelse med internationale regnskabsstandarder, IFRS). For yderligere information kontakt: Investorer: Mikael Bo Larsen, Medier: Anne-Marie Skov, Carlsberg vil gennemgå regnskabet på en telekonference for analytikere og investorer i dag kl Forud for telekonferencen vil præsentationsmateriale være tilgængeligt på Ny Carlsberg Vej 100 Tel.: CVR.No Carlsberg A/S 1760 København V Fax: Side 1 af 22

2 5 ÅRS HOVEDTAL Volumen (brutto, mio. hl) Øl 39,8 67,0 78,6 81,4 92,0 Læskedrik 14,8 21,2 20,9 21,2 19,4 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBITA) Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Af- og nedskrivning på goodwill Koncernresultat Minoritetsinteresser Carlsbergs andel af resultatet Carlsbergs andel af resultatet, før afskrivning på goodwill m.v Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital Pengestrømme Pengestrømme fra drift Pengestrømme fra investeringer Frit cash flow Investeringer Køb og salg af materielle anlægsaktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Finansielle nøgletal Driftsresultat/omsætning (EBITA-margin) % 7,8 9,6 10,6 10,3 9,6 Afkast af investeret kapital (ROIC) % 7,5 10,2 12,1 12,2 8,0 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 31,2 25,4 23,3 24,1 25,4 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 0,82 0,91 1,01 0,79 1,51 Rentedækning x 7,56 12,92 4,27 7,50 3,19 Regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten for Tallene for 2000 er opgjort pro forma på grund af omlægning af regnskabsåret: Ureviderede sammenligningstal med udgangspunkt i regnskabsåret , tilpasset kalenderåret 2000 (12 mdr.) og reguleret for effekten af de foretagne ændringer i regnskabsgrundlaget. Tal for pengestrømme og investeringer er for 15 måneder. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 2 af 22

3 Aktierelaterede nøgletal Rapporteret resultat pr. aktie (EPS) Kr. 0,5 18,7 16,6 15,7 6,7 Resultat pr. aktie, før goodwill-afskrivning Kr. 14,0 21,5 20,2 19,4 20,1 Cash flow fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 40,4 34,7 91,2 74,2 53,6 Udbytte pr. aktie Kr. 5,40 5,00 5,00 5,00 5,00 Udbytte/resultat (pay-out ratio) % n/a Aktiepris (pr. B-aktie a 20 kr.) (*) Kr. 440,1 329,8 295,1 259,5 278,1 Antal aktier (ultimo, 1.000) Antal aktier (ultimo, ekskl. egne aktier, 1.000) Antal aktier (gns., ekskl. egne aktier, 1.000) (*) Beregnet af Københavns Fondsbørs under hensyntagen til kapitaludvidelsen i. FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING Vigtige skridt i den strategiske udvikling Carlsberg styrkede og forsvarede i sin position som et af verdens førende bryggerier og tog samtidig en række vigtige skridt i udmøntningen af Gruppens strategi. Med overtagelsen af Orkla s minoritetsandel af Carlsberg Breweries og købet af det tyske Holsten-Brauerei lagde Carlsberg et væsentligt fundament for fremtidig vækst, mens virksomheden internt igangsatte en række effektiviseringsprogrammer, der skal medvirke til at sikre fortsat resultatfremgang. Vækst i omsætningen Carlsberg opnåede i en betydelig vækst i afsætningen af drikkevarer. Det samlede ølvolumen steg således med over 10 mio. hl til 92,0 mio. hl, og nettoomsætningen udgjorde ca. 36 mia. kr. Vækst i Carlsberg-mærket Carlsberg-mærket har i de seneste år været verdens hurtigst voksende internationale ølmærke. Carlsberg-mærket står forrest i Gruppens portefølje af ølmærker, som tillige tæller en række af de vigtige ledende lokale mærker på de fleste af de væsentligste markeder. Carlsberg var officiel sponsor af Europamesterskabet i fodbold i Portugal, EURO. Dette var Carlsbergs største sponsoraftale og markedsføringssatsning nogensinde. Carlsbergmærket opnåede en hidtil uset grad af eksponering. Dette blev fulgt op af lokale markedsføringsaktiviteter i en række lande, og Carlsberg opnåede markant højere salgstal i perioden, særligt i England og i Portugal. For året som helhed opnåede Carlsberg-mærket også i en betydelig global fremgang på ca. 6%, blandt andet som følge af kraftig vækst på specielt det russiske og polske marked. Udvikling af forretningsplatform Konkurrencesituationen på flere af de markeder, hvor Carlsberg driver sin forretning, bliver stadig skærpet. Carlsberg har taget denne udfordring op ved dels at intensivere markedsføringen og dels at identificere og kortlægge best practice og efterfølgende implementere nye processer og arbejdsrutiner inden for områderne produktion, Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 3 af 22

4 administration og indkøb, kaldet Operational Excellence. Såvel markedsføringsstrategien som Operational Excellence har givet tilfredsstillende resultater. Næste trin i udviklingen af forretningsplatformen vil være at styrke det kommercielle fokus, herunder sikre en optimal udnyttelse af marketing- og salgsressourcerne samt optimere serviceringen af kunderne. Hvor Operational Excellence sigter mod effektivisering af driften, er målet med det nye program, Commercial Excellence, at skabe vækst og større marginaler i salget. Første del af Commercial Excellence-programmet blev gennemført som pilotprojekt i Carlsberg Danmark ultimo og ventes at være fuldt implementeret i de væsentligste selskaber ved udgangen af Vesteuropa 2003 Ændring (%) 2003 Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 7,5 6, ,1 23,7 19 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 7,4 10,0-2,6 8,1 9,0-0,9 Salget på de modne vesteuropæiske markeder udgør den største del af Carlsbergs forretning, og regionen opnåede en samlet ølvolumen på 28,1 mio. hl., hvilket er en fremgang på 19%. Eksklusiv akkvisitionen af Holsten-Brauerei er ølvolumen på samme niveau som sidste år. Omsætningsnedgangen på 6% organisk kan forklares ved -3% som følge af lavere ølpriser og andre 3% som følge af salg af vandaktiviteterne i Schweiz i 2003 samt den negative udvikling på læskedrik. Resultatet af primær drift blev mio. kr., hvilket er en tilbagegang på ca. 200 mio. kr. i forhold til sidste år. Dette skyldes primært, at der i 4. kvartal 2003 blev realiseret gevinster på salg af ejendomme på i alt 242 mio. kr. (væsentligst i Carlsberg UK). Korrigeret herfor er den opnåede overskudsgrad på 8,1% uændret i forhold til året før, hvilket især afspejler en positiv udvikling i specielt Schweiz samt et mindre resultatbidrag i Sverige og Italien. I Norden har Carlsberg en position som markedsleder på alle markeder. I Danmark blev indtjeningsniveauet fastholdt, og Tuborg-mærket opnåede god fremgang. Et væsentligt og ambitiøst skridt blev taget i retning af at differentiere Carlsberg og Tuborg med henblik på at skabe en skarpere og mere selvstændig profilering af de to mærker i forbrugernes bevidsthed. Carlsberg Pilsner blev positioneret i retning af Carlsbergs internationale image, hvilket dog har givet indkøringsvanskeligheder i forhold til nogle kundegrupper. Særlig i Norge har prisreduktioner medført pres på indtjeningen. Carlsbergs norske selskab, Ringnes, har bevaret en høj markedsandel i kraft af en attraktiv prissætning af Tuborgmærket. Som konsekvens er Tuborg i dag en af de mest solgte øl i Norge. Ringnes foretog allerede i 2003 en række tiltag til reduktion af omkostningsniveauet i virksomheden, og dette har sikret indtjening på et tilfredsstillende niveau. De finske aktiviteter er blandt de stærke og stabile dele af Carlsberg-gruppen. Således formåede Sinebrychoff trods udvidelsen af EU og stigende privat import fra Estland at holde et tilfredsstillende indtjeningsniveau. Efter en række restruktureringstiltag var det forventet, at Carlsbergs svenske aktiviteter ville vise fremgang i forhold til sidste år. Strukturelle ændringer i markedet, herunder voksende Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 4 af 22

5 illegal import af øl, vanskeliggjorde betingelserne, og en fejlslagen prisstrategi medførte underskud. Der er nu under en ny ledelse iværksat en række yderligere restruktureringstiltag i Carlsberg Sverige. De skal sikre en rentabel udvikling af de svenske aktiviteter. Carlsberg UK realiserede en betydelig volumenfremgang, blandt andet drevet af en succesfuld markedsføringskampagne under EURO. Integrationen af Holsten-Brauereis engelske aktiviteter bidrog også til en positiv udvikling. Carlsbergs selskab i Schweiz, Feldschlösschen, har fortsat succes. Selskabet blev overtaget af Carlsberg ultimo Selskabet gennemgik herefter en betydelig restrukturering, og har siden da vist konstant stigende indtjening. Selvom dårligt sommervejr påvirkede ølsalget i negativ retning også i Schweiz, lykkedes det Feldschlösschen at forbedre resultatet. Det mål for overskudsgrad på 10%, som blev fastsat ved overtagelsen, blev således nået. På grund af dårligt sommervejr faldt det italienske marked, og Carlsbergs salg blev derfor også mindre. Den vigtige sommersæson førte til økonomiske vanskeligheder for en række kunder, og Carlsberg Italia var nødt til at foretage betydelige hensættelser til tab på debitorer. Resultatmæssigt var de italienske aktiviteter ikke tilfredsstillende. Dette skal dog også tilskrives omstilling til en ny forretningsmodel, herunder investeringer og tilpasninger med henblik på at skabe en bedre distributionsplatform. Salget i Carlsbergs associerede selskab i Portugal, Unicer, havde en yderst tilfredsstillende fremgang i det forløbne år, ikke mindst som følge at landets vellykkede værtskab for fodboldmesterskabet EURO og Carlsbergs omfattende markedsføring i den forbindelse. Baltic Beverages Holding (50%) 2003 Ændring (%) 2003 Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 3,9 3, ,8 15,4 16 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 15,5 14,6 0,9 20,2 22,9-2,7 Baltic Beverages Holding (BBH) opnåede en fremgang i nettoomsætningen på 19% til i alt mio. kr. Baltika-bryggeriet var den stærkeste drivkraft bag udviklingen og formåede at udbygge sin ledende position i Rusland. BBH opnåede en stærk volumenfremgang: 15% i Rusland, 16% i Ukraine, 67% i Kasakhstan og 1% i de baltiske lande. Samlet var volumenvæksten på 16%. BBH s største marked er Rusland, og gennem en kraftig udbygning af markedsføring, salg og distribution understregede BBH endnu en gang sin position som markedsleder med en markedsandel, der blev forøget til 34,2% mod 33,0% sidste år. BBH råder over en række af de mest solgte ølmærker i Rusland, blandt andet Baltika som rangerer øverst. I årets løb blev der også for alvor sat fart på salget af Carlsberg og Tuborg, som begge mere end fordoblede volumen. BBH opnåede et resultat af primær drift på mio. kr., hvilket svarede til en fremgang på 5% i forhold til Overskudsgraden blev 20,2% mod 22,9% året før. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 5 af 22

6 Østeuropa ekskl. BBH 2003 Ændring (%) 2003 Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 2,2 2,2 0 11,3 10,2 11 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) -2,4-2,0-0,4 4,1 8,0-3,9 Østeuropa eksklusiv BBH realiserede en nettoomsætning på mio. kr., svarende til en tilbagegang på 5%. Dette kan primært henføres til en mindre omsætning i Tyrkiet. Regionen opnåede et resultat af primær drift på 117 mio. kr. og en overskudsgrad på 4,1%. Indtjeningsbilledet er forringet som følge af de øgede ølafgifter i Tyrkiet. Endvidere er indtjeningen negativt påvirket af de nye aktiviteter under opbygning i Serbien og Ungarn. De polske aktiviteter opnåede en mindre fremgang, herunder en yderst tilfredsstillende udvikling i Carlsberg-mærket. Asien 2003 Ændring (%) 2003* Ændring (%) Salg af øl (mio. hl) 1,4 1,3 8 6,0 5,1 18 Nettoomsætning Resultat af primær drift Overskudsgrad (%-point) 8,2 14,8-6,6 18,7 17,6 1,1 * Ekskl. det one-line konsoliderede associerede selskab Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea) samt for første halvår 2003 effekten af resultatgarantien for selskaberne i Thailand. Regnskabet for Asien (Carlsberg Asia Pte. Ltd.) for 1. halvår 2003 var baseret på en 50/50 joint venture struktur, hvor Carlsberg Asia Pte. Ltd. blev pro rata konsolideret. Carlsberg har ophævet dette joint venture, hvorfor den regnskabsmæssige behandling blev ændret med virkning fra 1. juli I Asien udgjorde nettoomsætningen mio. kr., heri inkluderet omsætningsbidrag på 110 mio. kr. fra de i årets løb erhvervede selskaber. I Asien blev der opnået et resultat af primær drift på 454 mio. kr., svarende til en overskudsgrad på 18,7%. Akkvisitionen af Dali Beer, Kina samt udviklingen i South East Asia Brewery Ltd. og Hue Brewery Ltd., begge Vietnam, har påvirket indtjeningen positivt. Med investeringer i Kina er det lykkedes Carlsberg at opnå en markedsledende position i Vestkina og dermed få et solidt fodfæste i et geografisk område, som har over 100 millioner indbyggere. Ølforbruget og indkomstniveauet i Vestkina ligger fortsat betydeligt under de østlige og sydlige kystprovinser, men vækstpotentialet er til gengæld betydeligt højere. Carlsberg har desuden forsøgsvis lanceret en ny øl med navnet Carlsberg Chill i en række større byer i Kina, herunder Beijing. Produktet har med sin lave grad af bitterhed og moderne flaske de unge og kosmopolitiske kinesere som kernemålgruppe. Andre aktiviteter Ved siden af drikkevareaktiviteterne har Carlsberg-gruppen mindre aktiviteter inden for udvikling og salg af ejendomme, primært på de tidligere Tuborg-arealer i København. I bidrog salg af ejendomme til Gruppens resultat af primær drift med 471 mio. kr. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 6 af 22

7 I overensstemmelse med Carlsbergs fokusering på sine kerneaktiviteter er porteføljen under nedbringelse, hvilket vil reducere kapitalbindingen i ejendomme. KOMMENTAR TIL REGNSKABET Resultatopgørelse Der blev i året realiseret en nettoomsætning på i alt mio. kr. svarende til en stigning på 4% i forhold til Af denne omsætning kommer mio. kr. (6%) fra tilkøb af virksomheder, særlig Holsten-Brauerei AG. Den organiske udvikling udgjorde -857 mio. kr., svarende til -2%. Heraf udgjorde effekten fra valutakurser -430 mio. kr., mens en negativ udvikling på andre produktkategorier end øl udgjorde -538 mio. kr. Bruttoresultatet udgjorde mio. kr. (+4%), og det var således muligt - til trods for en skærpet konkurrencesituation og et fortsat prispres at realisere en bruttomargin på 50,8%, hvilket var på niveau med Resultat af primær drift udgjorde mio. kr., hvilket er 122 mio. kr. mindre end sidste år. I alt er der i dette resultat inkluderet avancer ved salg af ejendomme på 471 mio. kr. mod 400 mio. kr. sidste år, hvorved den underliggende driftsudvikling viser et fald på i alt 193 mio. kr. i forhold til Dette skyldes i al væsentlighed stigende investeringer i markedsføring på 248 mio. kr. Endvidere bidrager de tilkøbte aktiviteter i Tyskland positivt, medens Carlsberg Sverige trækker i modsat retning. Særlige poster udgjorde i alt -301 mio. kr. mod -401 mio. kr. i På indtægtssiden indgik avancer ved salg af bryggeriejendomme med 223 mio. kr. samt avance på 194 mio. kr. ved salg af de resterende aktier i Vena til BBH. Udgiftssiden prægedes af regnskabsmæssigt tab ved outsourcing af Carlsberg UK s servicering af fadølsudstyr med 305 mio. kr., fratrædelsesomkostninger i forbindelse med Operational Excellence programmerne (58 mio. kr.) samt restrukturering i Italien, Sverige og Polen m.fl. (289 mio. kr.). Finansielle poster, netto, udgjorde mio. kr. mod -475 mio. kr. i Udviklingen kan primært henføres til en stigning i renteudgifter relateret til akkvisitionen af Holsten-Brauerei og af Orkla s minoritetsaktiepost i Carlsberg Breweries A/S. Finansielle poster er i øvrigt påvirket af udgiftsførte etableringsomkostninger på 164 mio. kr. i forbindelse med finansiering af ovennævnte køb af aktier i Carlsberg Breweries A/S. Skat af årets resultat udgjorde 459 mio. kr. Den effektive skatteprocent blev dermed 22,2%, hvilket er på niveau med Af- og nedskrivning på goodwill m.v. udgjorde i alt 976 mio. kr. mod 379 mio. kr. i Stigningen reflekterer i al væsentlighed amortisering af erhvervet goodwill m.v. i forbindelse med akkvisitionen af Orkla ASA s minoritetsaktiepost i Carlsberg Breweries A/S. Minoritetsinteressers andel af årets resultat udgjorde 150 mio. kr. mod 763 mio. kr. året før. Tallene er ikke umiddelbart sammenlignelige, men afspejler effekten af den forenklede selskabsstruktur efter erhvervelsen af Orklas minoritetsaktiepost i Carlsberg Breweries. Carlsbergs andel af årets resultat blev 477 mio. kr. Før af- og nedskrivning af goodwill udgjorde resultatet mio. kr., hvilket var 21% større end sidste år. Dette er i overensstemmelse med forventningerne i årsrapporten for 2003 samt i forbindelse med offentliggørelse af regnskabet for tredje kvartal. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 7 af 22

8 Balance Carlsbergs balance udgjorde ved udgangen af 56,7 mia. kr., svarende til en stigning på 10,0 mia. kr. Stigningen på aktivsiden kan i al væsentlighed henføres til Carlsbergs køb af Orkla ASA s minoritetsaktiepost i Carlsberg Breweries og akkvisitionen af Holsten-Brauerei AG. Immaterielle anlægsaktiver udgjorde 18,6 mia. kr. mod 5,7 mia. kr. ved udgangen af 2003; heri indgår de to førnævnte transaktioner med henholdsvis ca. 10 mia. kr. og ca. 1,9 mia. kr. i goodwill og varemærker. Materielle anlægsaktiver udgjorde i alt 20,5 mia. kr. og er steget med 1,4 mia. kr., ligeledes primært som følge af ovennævnte akkvisition af Holsten- Brauerei AG. I modsat retning trækker outsourcingen af fadølsudstyr i England, der har reduceret balancen med ca. 700 mio. kr. Egenkapital udgjorde 14,4 mia. kr., hvilket var en stigning på 3,1 mia. kr. Udviklingen var særlig påvirket af tilførsel af ny kapital ved aktieemission i alt mio. kr. Hertil kommer årets resultat 477 mio. kr., udbetaling af udbytte 304 mio. kr., værdiregulering af sikringstransaktioner -185 mio. kr. samt valutakursreguleringer m.v. 217 mio. kr. Den langfristede gæld udgjorde 21,9 mia. kr. og steg med 10,9 mia. kr. primært som følge af låntagning relateret til erhvervelsen af minoritetsaktieposten i Carlsberg Breweries A/S. Den kortfristede gæld udgjorde 13,0 mia. kr., hvilket var en reduktion på 1,3 mia. kr. Netto rentebærende gæld var 21,7 mia. kr. ved udgangen af mod 8,9 mia. kr. året før. Efter de foretagne tilkøb i årets start, som resulterede i en stigning i den rentebærende nettogæld til ca. 33 mia. kr., har det været en høj prioritet for Carlsberg at reducere gælden gennem tilførsel af ny aktiekapital, frasalg af ikke-kerne aktiviteter samt generering af cash flow. Det ambitiøse mål om at reducere gælden til 22 mia. kr. blev således nået. Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktiviteter blev på 3,8 mia. kr., hvilket var 711 mio. kr. mindre end året før. Væsentligst dækker denne udvikling over en betydelig reduktion af pengebindingen i tilgodehavender, men samtidig er udviklingen gået mod en reduktion af gæld til leverandører m.v., blandt andet som følge af en afgiftsreduktion i Danmark og Finland. Alt i alt blev den frie pengestrøm (free cash flow) 1,5 mia. kr. mod 2,6 mia. kr. i 2003, mens tallet eksklusiv ejendomssalg, nettoeffekten af akkvisitionen af Holsten-Brauerei samt betalte restruktureringsomkostninger blev 1,6 mia. kr. mod 1,7 mia. kr. i RATING Med henblik på at sikre optimal og fleksibel adgang til de finansielle markeder og for at styrke grundlaget for eksisterende obligationsudstedelser, har Carlsberg Breweries indledt en proces med sigte på senere i år at opnå en offentlig kreditvurdering svarende til Investment Grade. Netto rentebærende gæld i Carlsberg Breweries udgjorde 15,9 mia. kr. ved udgangen af. OVERGANG TIL IFRS Med virkning fra 1. januar 2005 vil den anvendte regnskabspraksis blive ændret i overensstemmelse med kravene i gældende internationale regnskabsstandarder, IFRS. Ændringen vil have betydning for Carlsberg Gruppen på følgende områder: Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 8 af 22

9 a) Goodwill, varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver med ikke definerbar brugstid vil ikke længere skulle afskrives. I stedet skal disse aktiver gøres til genstand for en årlig nedskrivningstest, som skal sikre, at aktiverne har en værdi, der mindst svarer til den regnskabsmæssige værdi. Varemærker og andre immaterielle anlægsaktiver, der vurderes at have en definerbar brugstid, vil fortsat blive gjort til genstand for systematisk afskrivning. b) Hensættelser til pensionsforpligtelser og lignende forpligtelser opgøres i overensstemmelse med IAS 19. Alle aktuarmæssige gevinster og tab indregnes i balancen pr. 1. januar i overensstemmelse med IFRS 1. c) Som led i sin virksomhed foretager Carlsberg Gruppen udlån til restaurationsbranchen i visse lande. I forbindelse med overgangen til IFRS er det vurderet, at renteindtægterne af disse lån bør medtages i den primære drift, da udlånsvirksomheden er tæt forbundet med samhandelen med disse kunder. d) Skat af resultat i associerede virksomheder fragår i resultatet, der indgår i resultat af primær drift. Under den hidtidige praksis bliver skatten medregnet i Gruppens samlede skat. e) Carlsberg Gruppen driver virksomhed i enkelte lande med hyperinflation. Regnskaberne for disse virksomheder vil blive omregnet i overensstemmelse med IAS 29. f) I det omfang der foreligger konkrete udbytteplaner for dattervirksomheder, associerede virksomheder samt joint ventures indregnes udskudt skat af optjent overskud i lande, hvor der pålægges udbytteskat ved udlodning. g) Restruktureringsomkostninger i forbindelse med virksomhedsopkøb kan ikke længere indregnes i åbningsbalancen, men vil blive ført over resultatopgørelsen. h) I overensstemmelse med IFRS 2 vil Carlsberg Gruppens omkostninger til aktieoptionsprogrammer blive udgiftsført i resultatopgørelsen i takt med at optionerne optjenes. Værdien af aktieoptionerne opgøres på basis af Black & Scholes formel til værdiansættelse af call optioner med udgangspunkt i udnyttelseskursen. i) IFRS s regler for regnskabsmæssig behandling af finansielle instrumenter i IAS 39 og 32 vil blive fuldt implementeret fra 1. januar Derudover vil der blive foretaget enkelte reklassificeringer i resultatopgørelse og balance. Effekten af overgangen til IFRS er opgjort i bilag 8 og 9 tillige med forklaringer til de væsentligste talmæssige ændringer. De tilpassede IFRS-tal er i overensstemmelse med IFRS s krav, herunder overgangsbestemmelserne i IFRS 1 Førstegangsanvendelse af IFRS. Nedenstående opgørelse er baseret på de regnskabsstandarder, der er trådt i kraft pr. 1. januar Årsrapporten for 2005 skal aflægges efter de til enhver tid gældende standarder. Som følge heraf kan der forekomme ændringer. For har ændringerne følgende effekt: Resultat af primær drift bliver 41 mio. kr. mindre. Koncernresultatet bliver 642 mio. kr. større. Balancesummen pr. 31. december bliver 988 mio. kr. større. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 9 af 22

10 Egenkapitalen bliver 686 mio. kr. større. RESULTATFORVENTNINGER Forventningerne er baseret på den nye regnskabspraksis, IFRS. Carlsberg forventer en positiv volumenudvikling drevet af en organisk vækst i såvel BBH som de øvrige østeuropæiske forretningsenheder, samt de foretagne akkvisitioner i Tyskland og Kina. Nettoomsætningen forventes som følge heraf og under forudsætning af de aktuelle valutakurser at stige til ca. 38 mia. kr. Resultat af primær drift (EBIT) forventes at udgøre ca. 3,4 mia. kr. Bryggeriaktiviteterne ventes at vise en betydelig fremgang som følge af blandt andet positive resultatbidrag fra Operational Excellence programmet samt driftsmæssige forbedringer i specielt Sverige og Italien. Resultatbidraget fra Gruppens andre aktiviteter, som omfatter avancer ved salg af ejendomme samt omkostninger m.v. i moderselskabet, forventes at være omkring nul mod +441 mio. kr. i. Særlige poster, netto forventes p.t. at udgøre -100 til -150 mio. kr., hvilket skyldes forventede fratrædelsesgodtgørelser i forbindelse med Operational Excellence programmet. Finansielle poster forventes at være på niveauet 1,1 1,2 mia. kr. i 2005 og den gennemsnitlige skattesats for Gruppens selskaber forventes noget højere end i. Carlsbergs andel af resultatet forventes at stige med ca. 15% i forhold til udgangspunktet mio. kr. i. I forhold til sidste år forventes en større sæsonmæssig volatilitet i resultat af primær drift blandt andet som følge af et forventeligt negativt bidrag fra Holsten- Brauerei i første kvartal. Endvidere vil Carlsbergs andel af resultat i første kvartal 2005 ikke som sidste år være begunstiget af et positivt bidrag fra minoritetsinteresser relateret til den daværende ejerstruktur. Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder forventningerne om udviklingen i omsætning og resultat, afspejler ledelsens nuværende forventninger og er forbundet med risici og usikkerhed. Mange faktorer, hvoraf nogle vil være uden for ledelsens kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Disse faktorer er blandt andet men ikke udelukkende de forhold, som er beskrevet i tidligere offentliggjort materiale fra Carlsberg A/S, senest i prospektet i forbindelse med aktieemission i marts. INCITAMENTSPROGRAMMER Til direktion og andre ledende medarbejdere i Carlsberg-gruppen, i alt ca. 130 medarbejdere, blev der i tildelt i alt aktieoptioner med en udnyttelseskurs på 268,39 ( i 2003 til en udnyttelseskurs på 214,47). I 2005 tildeles ca optioner til en udnyttelseskurs, der beregnes som gennemsnittet af børskursen på de fem første børsdage efter offentliggørelse af denne årsregnskabsmeddelelse. Den samlede værdi af optioner tildelt i perioden kan herefter opgøres til ca. 42 mio. kr. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 10 af 22

11 GENERALFORSAMLING Selskabets generalforsamling afholdes onsdag den 16. marts 2005 kl i Falkoner Centret, København. BESTYRELSESBESLUTNINGER OG FORSLAG TIL GENERALFORSAMLINGEN Bestyrelsen foreslår, at der betales udbytte med 5 kr. pr. aktie. Hertil medgår 380 mio. kr. Det resterende overskud på 97 mio. kr. foreslås henlagt til reserver. ÅRSRAPPORT Årsrapporten med regnskab for forventes at foreligge den 4. marts FINANSKALENDER FOR 2005 Regnskabsåret følger kalenderåret, og følgende er fastsat for indeværende år: 16. marts Generalforsamling 10. maj Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal august Regnskabsmeddelelse for 2. kvartal november Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2005 Carlsbergs kommunikation til investorer, analytikere og pressen er underlagt begrænsninger i en periode på fire uger forud for offentliggørelsen af kvartals- og årsregnskaber. Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Bilag 6 Bilag 7 Bilag 8 Bilag 9 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Drikkevarer og andre aktiviteter Segmentoplysninger pr. kvartal Resultatopgørelse Balance Egenkapital Pengestrømme Resultatopgørelse : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS Balance : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Carlsberg er en af verdens mest betydende bryggerigrupper med en omfattende mærkevareportefølje inden for øl og læskedrik. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de hurtigst voksende og mest kendte ølmærker i verden. Over medarbejdere fordelt på 91 lokale produktionssteder i 47 lande arbejder for Carlsberg, og vore produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg 92 mio. hl øl, hvilket omtrent svarer til 74 mio. flasker øl om dagen. Læs mere på Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 11 af 22

12 Bilag 1 Segmentoplysninger pr. region (drikkevarer) Salg af øl (mio. hl) Vesteuropa 7,5 6,0 28,1 23,7 Baltic Beverages Holding (BBH) 3,9 3,2 17,8 15,4 Østeuropa (ekskl. BBH) 2,2 2,2 11,3 10,2 Asien 1,4 1,3 6,0 5,1 I alt 15,0 12,7 63,2 54,4 Nettoomsætning (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Nettoomsætning (andele, %) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Resultat af primær drift, EBITA (mio. kr.) Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Overskudsgrad, EBITA (%) Vesteuropa 7,4 10,0 8,1 9,0 Baltic Beverages Holding (BBH) 15,5 14,6 20,2 22,9 Østeuropa (ekskl. BBH) -2,4-2,0 4,1 8,0 Asien * 8,2 14,8 18,7 17,6 Ikke fordelt Drikkevarer i alt 4,7 7,7 8,3 9,9 * Ekskl. det one-line konsoliderede associerede selskab Hite Brewery Co. Ltd. (Sydkorea) samt for første halvår 2003 effekten af resultatgarantien for selskaberne i Thailand. Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 12 af 22

13 Bilag 2 Drikkevarer og andre aktiviteter Drikkevarer Andre aktiviteter I alt Drikke- Andre I alt varer aktiviteter Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBITA) Særlige poster, netto Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill Resultat Minoritetsinteresser Carlsbergs andel af resultat Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 13 af 22

14 Bilag 3 Segmentoplysninger pr. kvartal 1. kvt kvt kvt kvt. 2. kvt. 3. kvt. Nettoomsætning Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt EBITA Vesteuropa Baltic Beverages Holding (BBH) Østeuropa (ekskl. BBH) Asien Ikke fordelt Drikkevarer i alt Andre aktiviteter I alt Særlige poster, netto Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill Resultat Minoritetsinteresser Carlsberg A/S andel af resultat Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 14 af 22

15 Bilag 4 Resultatopgørelse Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Markedsføringsomkostninger Andre driftsomkostninger, netto Resultat af primær drift (EBITA) Særlige poster, netto Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivning på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill Koncernresultat Minoritetsinteresser Carlsberg A/S andel af resultat Carlsberg A/S' andel af resultat før afog nedskrivning på goodwill m.v Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 15 af 22

16 Bilag 5 Balance 31. dec. 31. dec Aktiver Immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger og tilgodehavender Likvide beholdninger og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital, moderselskabet Minoritetsinteresser Hensatte forpligtelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Gæld og forpligtelser i alt Passiver i alt Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 16 af 22

17 Bilag 6 Egenkapital Aktiekapital Overført resultat Udbytte I alt Egenkapital 1. januar Årets resultat Betalt udbytte til aktionærer Værdiregulering af sikringsinstrumenter 7 7 Egenkapital ændring som følge af Carlsberg Asia joint venture opløsning Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder m.v Forslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december Årets resultat Betalt udbytte til aktionærer Kapitaludvidelse Annullering af egne aktier Værdiregulering af sikringsinstrumenter Valutakursregulering vedrørende udenlandske enheder m.v Foreslået udbytte til aktionærer Egenkapital 31. december Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 17 af 22

18 Bilag 7 Pengestrømme 2003 Pengestrømme, drift Pengestrømme, investeringer Frit cash flow Pengestrømme, finansiering Nettopengestrøm Likvider og værdipapirer, primo Tilkøbte/solgte likvide beholdninger Valutakursregulering Likvider og værdipapirer, netto Frit cash flow Salg af ejendomme Holsten akkvisition, netto Betalte restruktureringsomkostninger Frit cash flow før salg af ejendomme, Holsten samt betalte restruktureringsomkostninger Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 18 af 22

19 Bilag 8 (side 1 af 2) Resultatopgørelse : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS (urevideret) Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter, netto Resultat efter skat af kapitalandele i øvrige associerede virksomheder Resultat af primær drift Særlige poster, netto Resultat før finansielle poster Finansielle indtægter Finansielle udgifter Resultat før skat Selskabsskat Resultat før af- og nedskrivninger på goodwill Af- og nedskrivning på goodwill Koncernresultat Fordeles således: Aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 19 af 22

20 Bilag 8 (side 2 af 2) Resultatopgørelse : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS (urevideret) Resultat af primær drift efter hidtidig praksis Renter af udlån til restaurationsbranchen 106 Pensionsomkostninger, herunder renter -10 Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder -56 Afskrivning af varemærker -13 Omkostninger af aktieoptionsprogrammer -17 Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation -52 Øvrige reguleringer 1 Total effekt på resultat af primær drift -41 Resultat af primær drift IFRS Koncernresultat efter hidtidig praksis 627 Effekt på resultat af primær drift jf. ovenfor -41 Renter af udlån til restaurationsbranchen -90 Af- og nedskrivning på goodwill/varemærker 976 Skat af resultat af kapitalandele i associerede virksomheder 56 Restruktureringshensættelser ved virksomhedsopkøb i -294 Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation 12 Øvrige reguleringer 2 Skatteeffekt af reguleringer 21 Total effekt på koncernresultat 642 Koncernresultat IFRS Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 20 af 22

21 Bilag 9 (side 1 af 2) Balance : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS (urevideret) 1. januar 31. december Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Hidtidig praksis Effekt af overgang til IFRS IFRS Goodwill Varemærker Andre immaterielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Pensionsordninger, nettoaktiver Udskudte skatteaktiver Andre finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser Andre tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Likvider og værdipapirer Omsætningsaktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt Egenkapital for moderselskabets aktionærer Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Andre hensatte forpligtelser Lån Anden gæld Langfristet gæld i alt Lån Leverandører af varer og tjenesteydelser Tilbagebetalingsforpligtelse emballage Andre hensatte forpligtelser Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristet gæld i alt Passiver i alt Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 21 af 22

22 Bilag 9 (side 2 af 2) Balance : Regnskabsmæssig effekt af overgang til IFRS (urevideret) 1. januar 31. december Egenkapital hidtidig praksis Goodwill Negativ goodwill Varemærker Pensionsforpligtelser Effekt af omregning af selskaber i lande med hyperinflation Øvrige reguleringer Skatteeffekt af reguleringer Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Effekt på egenkapitalen for moderselskabets aktionærer Egenkapital for moderselskabets aktionærer Reklassifikation af minoritetsinteresser Minoritetsinteressers andel af IFRS effekt Total egenkapital IFRS Fondsbørsmeddelelse 22. februar 2005 Årsregnskabsmeddelelse pr. 31. december Side 22 af 22

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er bedre end forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 19. februar 2004 5/2004 Årsregnskabsmeddelelse 2003 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2003 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse.

Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne udtrykt i seneste kvartalsmeddelelse. København, 20. februar 2003 4/2003 Årsregnskabsmeddelelse 2002 Bestyrelsen for Carlsberg A/S har i dag besluttet, at Carlsberg-gruppens og moderselskabets årsrapport for 2002 indstilles til generalforsamlingens

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i

Høj organisk volumenvækst og succesfuld Carlsberg markedsføringskampagne i Københ avn, 12. august 28/ Fondsbørsmeddelelse Regnskabsmeddelelse for Gældsreduktion hurtigere end forventet Netto rentebærende gæld nedbragt med 5,6 mia. kr. i og udgjorde pr. 30. juni således 23,4 mia.

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt:

Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) For 2004/05 har den ændrede regnskabspraksis følgende effekt: Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Struer, den 3. oktober 2005 Overgang til de internationale regnskabsstandarder (IFRS) Fra og med 1. juni 2005 aflægges koncern- og moderselskabsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Arealudviklingsselskabet I/S

Arealudviklingsselskabet I/S 28. april 2008 Arealudviklingsselskabet I/S CVR-nr. 30 82 37 02 Delregnskaber for 2007 for konkurrenceudsatte aktiviteter 1 Indholdsfortegnelse Side Ledelsens regnskabspåtegning... 3 Resultatopgørelse...

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD

TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. KVARTAL 2004 FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Forventninger til 2004

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Carlsberg samler produktionen i Fredericia

Carlsberg samler produktionen i Fredericia INFORMATION TIL AKTIONÆRER 21. FEBRUAR 2006 Ølproduktionen stopper i det gamle bryghus, men den flotte bygning forbliver Carlsberg samler produktionen i Fredericia Carlsberg lukker bryggeriet i Valby og

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006

REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER 2006 FONDSBØRSMEDDELELSE 20/ 8. november Side 1 af 23 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. SEPTEMBER Fremgang i alle dele af forretningen fører til ny opjustering af forventningerne til årets resultat af primær drift.

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2005

Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Delårsrapport for 1. kvartal 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/9 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009.

Bestyrelsen for ROBLON A/S har på sit møde i dag godkendt selskabets ureviderede halvårsrapport for perioden 1. november april 2009. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Tel: +45 9620 3300 Fax: +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com Fondsbørsmeddelelse nr. 3 2009 CVR no. 5706 8515 Halvårsrapport for

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2006 Kvartalsrapport, 1. halvår 2006 Til Københavns Fondsbørs Side 1/7 31. august 2006 Kvartalsrapport for 1. halvår 2006 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2006.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2008-31. marts 2009 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantax-radio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 12. maj 2009 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret.

Bestyrelsen for Glunz & Jensen har i dag godkendt regnskab for perioden 1. juni august Delårsrapporten er ikke revideret. Til Københavns Fondsbørs via StockWise Fondsbørsmeddelelse nr. 113 Kontaktperson: René Barington Tlf. +45 5768 8181 Mobil +45 4050 0405 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL AF REGNSKABSÅRET 2005/06 Bestyrelsen

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse

Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring. Eksamen, juni Virksomhedsanalyse Side 1 af 35 SYDDANSK UNIVERSITET Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse HD 2. del Regnskab og økonomistyring Eksamen, juni 2007 Virksomhedsanalyse Onsdag den 6. juni 2007 kl. 9.00 13.00 Alle hjælpemidler

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

TIL OMX Den Nordiske Børs København

TIL OMX Den Nordiske Børs København TIL OMX Den Nordiske Børs København Frederiksberg, den 23. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 7/2007 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2007 Omsætningen udgjorde i 1. halvår 2007 DKK 188,3

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003

Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 2003 BG 21/2003 Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 27. november 23 BG 21/23 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Bestyrelsen for Bryggerigruppen A/S har i dag behandlet og vedtaget delårsrapporten for 1. januar - 3. september.

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere