Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette."

Transkript

1

2 Sessionsprogram MSSM 2014 Session nr. 1 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Vi har skabt en god sikkerhedskultur Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette. Martin Johnson og hans kollegaer har de sidste 3-4 år arbejdet målrettet med at forbedre sikkerhedskulturen og det har givet resultat. Værktøjet De 8 sikkerhedsled blev brugt til at starte op, og Martin har hen ad vejen udviklet videre på dette værktøj. Han blev klar over, at inddragelse af ISM-ledelsen og deres engagement var afgørende for at arbejdet skulle blive en succes. Som det seneste har Martin startet en sundhedskampagne, der skal være med til at forebygge nedslidning. Ved Skibsfører Martin Johnson, HH-Ferries Lars har siden han blev synschef arbejdet på at udvikle Søfartsstyrelsens tilsyn. Senest er det synene på passagerskibe, han har arbejdet med. Det er forsat vigtigt, at skib og udstyr er i orden og godt vedligeholdt, men det er lige så vigtigt, at rederi og besætning tager ansvar for sikkerheden og laver et godt sikkerhedsarbejde i dagligdagen. Dette skal afspejles i den måde der føres tilsyn. Da Søfartsstyrelsen i januar var på syn på HH-Ferries, blev der synet efter den nye model og meldingen var entydig fra alle. Der var sket en god udvikling med sikkerhedskulturen. Ved Synschef Lars Gerhard Nielsen, Søfartsstyrelsen Via vores adfærd, kommunikation eller attitude har vi alle sammen, hvad enten vi kan lide det eller ej, indflydelse på sikkerhedskulturen i vores organisationer. I dette henseende er vi alle bærere af sikkerhedskultur. I mange år har Green-Jakobsen været involveret i udviklingsprocesser omkring sikkerhedsledelse, hvor det primære fokus har været at udnytte potentialet i ledelse som et værktøj, der kan forbedre sikkerheden. Men hvordan leder vi sikkerhed, og hvad skal sikkerhedslederen gøre for at nå målet for såvel virksomheden som individet? Green-Jakobsen har udviklet en række idéer og værktøjer, som har hjulpet sikkerhedsledere med at forstå, hvordan denne proces skal håndteres. Ved Thomas Schmidt, Green-Jakobsen

3 Session nr. 2 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Sundhed Er forudsætningerne på plads? Ordstyrer: Lokale: K Arbejdspladser til søs kan blive sundere! Kost og søvn har betydning for sundheden og det kan have indflydelse på de søfarendes helbred. MLC har sat fokus på kosten og STCW på hviletid og nogle rederier opruster for at forbedre sundheden. Udfordringerne er mange og komplekse, så hvordan skal man gribe det an? Sleep and fatigue in seafarers - a challenge to health (in English) Conditions for sleep at sea are often not all that good. On first sight, some feelings of fatigue might be easily survivable. But how serious are the effects of insufficient sleep when it concerns health? And is there anything we can do to improve sleep and fatigue at sea? By Wessel Von Leuwen, Stockholm University Projekt NEPTUNE SEAHEALTH s projekt NEPTUNE har for nyligt nået sin afslutning. Projektet har affødt 4 nye guidelines som er målrettet de sejlende hovmestre og skibsassistenter, skibsførerne og rederiledelserne. Disse guidelines indeholder gode råd og vejledning om alt fra proviantering og leverandøraftaler til fødevarekvalitet, kostpolitikker og sundhedsledelse. De tager fat om en problematik, som erhvervet længe har kæmpet for at italesætte, og som vi nu adresserer her for at fremme det gode og sunde liv til søs. På denne session præsenteres resultaterne fra projekt NEPTUNE. Ved Carsten Gydahl-Jensen, SEAHEALTH Historien om en overvægtig sømand Hovmester Jan Møller giver et sjældent indblik i sit liv som overvægtig søfarende. Jan Møller har sejlet langfart siden 1974 og været svært overvægtig i ca. 30 år. Han fik konstateret diabetes 2 i 1997 og i 2011 fik Jan problemer med at få udstedt en helbredsattest på grund af vægten. I dag har han reduceret sin vægt med 62 kg og vejer endda 2 kg mindre end da han startede med at sejle. Jan har ikke længere diabetes 2 og han har fået job i Royal Artic Line som Hovmester. Et nyt liv startede for Jan Møller, da han var 55 år. Blodtryk, hvilepuls ligger i dag på niveau med en ung mands. Ved Jan Møller, Royal Arctic Line

4 Session nr. 3 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Skibe i nye materialer Ordstyrer: Anne Ries Lokale: 20 Vi ser i disse år et væld af innovative skibsdesigns, som bygges i nye materialer. Hvad er tanken bag disse nye skibe og hvordan fungerer de i praksis? Er der nogle sikkerheds, sundheds- eller miljømæssige konsekvenser forbundet med disse skibe i nye materialer? Sikker omgang med nanoteknologiske produkter i arbejdsmiljøet Nanoteknologien har medført udvikling af nye materialer, især hvad angår kompositmaterialer, malinger og overfladebehandlingsprodukter. Dansk Center for Nanosikkerhed har siden 2005 arbejdet på at afklare om de nye nanoteknologiske produkter udgør en sundhedsrisiko for brugerne. Vores og andres forskning har vist, at indånding af partikler i nanostørrelse udgør et potentielt sundhedsproblem. Vi har ligeledes fundet at nogle spray produkter til overfladebehandling er giftige ved indånding. Nanopartikler i maling udgør derimod ikke nogen sundhedsfare, da støv fra maling som indeholder nanopartikler gav samme effekt som maling uden nanopartikler. I foredraget vil jeg give et overblik over hvad man ved og hvad man ikke ved og hvor man som bruger skal være opmærksom på at søge yderligere oplysninger. Ved Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fordele og farer ved brug af kunststofprodukter i skibe Med hjælp fra kunststofprodukter som for eksempel glasfiber armeret plast og kulfiberforstærket sandwich, kan et produkts egenskaber skræddersyes for at opnå specifikke effekter. Kravet kan være et let skibsskrog for at opnå et mindre energiforbrug ved skibets drift. Det kan være produktet skal være bæredygtigt og kunne genbrugs, eller at det skal kunne tilbyde en skridsikker overflade for at øge sikkerheden mod arbejdsulykker. Men hvilke farer ligger der ved produktion og brug af kunststofprodukter i forbindelse med bygning og brug af skibe? Ved Bengt Sangberg, Bureau Veritas Marine and Offshore Title and appetizer still to come (in English) Patrik von Sydow, Danish Yachts

5 Session nr. 4 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Ledelse i det martime en udviklingsproces Ordstyrer: Jonas Licht Lokale: 22 På denne session stilles der skarpt på unge mennesker. Vi belyser blandt andet, hvordan forholdet til autoriteter har ændret karakter gennem tiden, og vi kigger på ledelse, som et vigtigt værktøj, der både skal bruges i håndteringen af de unge, men også som et værktøj, der skal indarbejdes hos de unge på de maritime uddannelser i dag. Herudover stiller denne session skarpt på et nyt ledelsesværktøj, Leading Diversity, som kan bruges af ledere, chefer og managers til evaluering af egen ledelsesindsats. Autoritet og opdragelse før og nu Dette oplæg vil bidrage med en kort historisk oversigt over udviklingen i autoritet i samfundet og i familien i sidste halvdel af det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede samt bud på, hvad der forårsager denne udvikling. Herudover vil der blive præsenteret forskellige autoritetsbegreber, der på forskellige måder kobler kontrol og tillid eller, med lidt andre ord: autoritetsudøvelse og et blik for den enkelte unges situation og behov. Dette efterfølges af en analyse af, hvordan forskellige samfundsgrupper anvender autoritet forskelligt i deres opdragelsespraksis og afslutningsvis kortlægges sammenhængen mellem brug af forskellige typer af autoritet i opdragelse og unges risikoadfærd. Ved Karen Magrethe Dahl, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Ledelse i maskinmesteruddannelsen Over de senere ti år har discipliner inden for ledelse fået en mere og mere fremtrædende rolle i maskinmesteruddannelsen. Indlægget vil fokusere på indholdet i ledelsesfagemnerne af i dag samt fokusere på om indhold og niveau er fornuftigt afbalanceret i forhold til den virkelighed dimittenderne møder til søs efter maskinmestereksamen og lægge op til debat omkring de kompetencer, dimittenderne får med i forhold til arbejdsgivernes forventninger. Indlægget inddrager også tilbagemeldinger fra livet som nyuddannet maskinmester til søs og oplevelsen af styrker og svagheder i uddannelsen. Ved Niels Haastrup, Fredericia Maskinmesterskole Leading Diversity nyt ledelsesredskab fra Seahealth. Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I Seahealth har vi udviklet et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord. Det ledelsesforskningen viser er, at tillid er et helt centralt parameter i forhold til at lykkedes med ledelse generelt. Er der en høj grad af tillid til lederen og er tilliden om bord på skibet høj så går arbejdet nemmere, trivslen er højere og konfliktniveauet lavere end, hvis tilliden til lederen er lav. Leading Diversity sætter blandt andet fokus på hvordan man som leder til søs kan speede arbejdet med at skabe et højt niveau af tillid op. Omdrejningspunktet for Leading Diversity -redskabet er et Selv-evaluerings værktøj, hvor lederen skal score sig selv på 6 forskellige dimensioner, der er særligt relevante i forhold til at skabe tillid og lede forskellighed om bord. Derudover får lederen også konkrete redskaber til at styrke sin ledelse indenfor de 6 dimensioner. Ved Mads Schramm, SEAHEALTH

6 Session nr. 5 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Administrative opgaver Ordstyrer: Steen Sabinsky Lokale: HIJ Nyt projekt sætter fokus på psykisk nedslidning af officerer Officerer på danske skibe skal forholde sig til mange administrative opgaver, og det påvirker det psykiske arbejdsmiljø. I samarbejde med rederiet UNI-TANKERS er Søfartsstyrelsen i fuld gang med at afslutte et projekt, der bl.a. har undersøgt, om man kan forbedre arbejdsmiljøet om bord ved at indføre administrative lettelser eller lette arbejdsgangene om bord. Psykisk nedslidning af officerer i danske skibe som følge af udefrakommende krav Projektet Psykisk nedslidning af officerer i DK skibe som følge af udefrakommende krav har en målsætning, der handler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø om bord for officererne ved at ændre og minimere de udefrakommende opgaver fra rederi, myndigheder og andre interessenter som operatør, vetting osv. UNI-TANKERS A/S er projektejer og Søfartsstyrelsen er projektleder, og hovedpersonerne i undersøgelsen har været officererne fra tankskibet SELANDIA SWAN. De har sammen med en række kolleger fra specielt søsterskibet JUTLANDIA SWAN udfyldt et spørgeskema omkring holdningen til og fordelingen af de administrative opgaver og oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Der er i forbindelse med projektet bl.a. foretaget en række undersøgelser under medsejlads om bord på begge skibene, seminarer og deltagelse i officersmøder. Officerer har lange arbejdsdage med vagthold, skiftende arbejdstider og konstante havneanløb. Ofte er det ikke muligt at udskyde det administrative arbejde. Som led i projektet arbejder Søfartsstyrelsen og rederiet med f.eks. at ændre arbejdsgangene, så belastningen mindskes. Ved Hemming Hindborg, Søfartsstyrelsen og Lars Pihl Fly, UNI Tankers Sømand/Sekretær Det er almen viden, at der de seneste år har været en voldsom stigning, i det administrative arbejde indenfor den maritime sektor. Det er til tider et uoverskueligt problem, som skaber frustration til søs så vel som i land. Men hvad er administrative byrder egentlig og hvorfor denne seneste stigning? Hvorfor vil vi så gerne af med dem - hvilke konsekvenser medfører de? I hvilken grad kan det lade sig gøre at mindske dem, uden at gå på kompromis med sikkerheden? Og er det overhovedet muligt eller skal vi blot indfinde os og accepterer, at det er den vej verden går? Ved Simone Schou Nielsen, Studerende SIMAC

7 Session nr. 6 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Tabuer til søs - Har vi det? Ordstyrer: Mads Schramm Lokale: K De lever et stille liv i det usagte. Det er tabuets grundstof, fordi et tabubelagt emne kan være svært åbenlyst at tale om også på søen. Det sker, at et tabubelagt emne dukker op til overfladen, og sker det i arbejdstiden, blandt kolleger, kan det nemt komme bag på én. På sessionen Tabuer om bord vil vi prøve at bringe nogle tabuer frem for dagen og tage dem under behandling. Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen, sprut og stoffer Rusmiddelafhængighed er for nogle mennesker en kronisk dødeligt forløbende tilstand, der af sikkerhedsgrunde ikke er foreneligt med et liv til søs. Jeg vil omtale de hjernefunktioner, der aktiveres, når en person smider al livskvalitet over bord til fordel for alkoholrusen eller andre rusmidler og perspektivere det i forhold til sikkerheden på et moderne handelsskib, herunder forholdet til kollegaer og hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om at en kollega om bord er afhængig af alkohol eller rusmidler. Ved Henrik Rindom, overlæge psykiatri ved Stofrådgivningen Bullying and harassment (in English) All workers have the right to go to work without suffering harassment or bullying at the workplace. Unfortunately many workers do not enjoy this basic freedom. On this session the new guideline on bullying and harassment from the European Community Shipowners Associations and the European Transport Workers Federation will be presented and discussed. Tim Springett, UK Chamber of Shipping

8 Session number 7 Thursday 28. august 2014, 16:00-18:00 Vetting by oilmajors and tankers (Conducted in English) Moderator: Vivek Menon & Anna Birkemose Room: 20 On this session the delegates can learn more about the entire vetting process at one of the large Nordic oil companies, Statoil, and hear how this company deals with risks including evaluating the risks at tanker companies. At this session the delegates will also have the opportunity to hear from a Tanker Safety Forum, a group of Tanker Operators with connection to Denmark represented by DS NORDEN A/S, who will provide insight into the tanker operator s perspective on the vetting process. A seafarer will also be sharing some of his personal experiences in this field. The vetting process in Statoil Initially a short introduction to the different aspects to the vetting process will be given and it will be answered why vetting has been raised to the level we see it today. Following this will be a look into the SIRE inspection, the SIRE report and how Statoil acts in this regard. Afterwards some statistics in regards to inspections will be presented and then a talk about how Statoil evaluates the risks and how they look upon how the shipping companies do their risk assessments. Finally there will also be said something in regards to the management of change process. By Fred Adolfsen, Statoil Tanker Vetting Tanker Operator s Perspective Tanker Safety Forum will be shortly introduced. Tanker Safety Forum fully supports the SIRE vetting and inspection regime as a contributor to the continuous improvement of the safety and the environmental performance of our vessels. Tanker Safety Forum Safety firmly believes that it is undisputed and has full support and attention of any operator and crew. However, a tendency observed during a very large number of inspections on the vessels operated by Forum members show risks ahead for SIRE. If the observed tendency continues there is a real risk that the commitment to SIRE will wither away. Recommendations on how to conduct an optimal and avoid a poor inspection will be given. Factual examples will illustrate the risks for SIRE and the recommendations on a way forward. By Jørn Andresen, DS NORDEN A/S What the fu is vetting! (The ship/masters view on vetting s) Gert seafarer Christensen started at sea in 1976 and has for most of his life been sailing in oil & chemical tankers. He has been sailing during the old days and experienced the big changes from the Martha - culture to today s modern view and running of ships. He has been working closely with SEAHEALTH and took part in the publication of the good working life at sea. He has always had a GREAT focus on safety at sea. Gert has been working ashore as well (superintendent at Wrist Shipping and as vetting manager at a Japanese chemical shipping company in Tokyo). In his presentation Gert will try to explain the view on vetting s from the ships perspective and he will be paying special attention to the onboard responsibilities, the owner s tasks, and the valuable influence of the oil majors on vetting s. By Gert Christensen, UNI-Tankers

9 Session nr. 8 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Offshore Wind og det maritime Fremtidens sikkerhed? Ordstyrer: Carsten Gydahl-Jensen Lokale: 22 Når en havvindmøllepark bygges, gælder regelsættet for bygherre-ansvar, naturligvis fordi det er en konstruktionsopgave at bygge vindmøller på land og til havs (på fundament). I offshore vind vil industrien selv sætte standarden og er ikke interesseret i utidig indblanden fra myndigheder og det giver også mening, når det ikke skaber problemer. Men fungerer vekselvirkningen af regelsæt fra land og til havs også efter hensigten? Med dette retoriske spørgsmål vil det maritime erhverv fortælle, hvad der rør sig i branchen. IMO og offshore vind Hvis dansk skibsfart skal opretholde en førerposition i offshore vind, er det nødvendigt at sikre de rette rammebetingelser. Danmarks Rederiforening deltager i samarbejde med Søfartsstyrelsen i IMO's arbejde med en ny særlig kode for vindmøllefartøjer på basis af SOLAS og guidelines til henholdsvis SPS-og HSC koden. Dette internationale udviklingsarbejde og andre udfordringer på fx kompetenceområdet, som Rederiforeningen kan se vil kunne få betydning for vilkårene i markedet, tages op for at give et indblik i arbejdet på de overordnede linjer. Ved Michael Wengel-Nielsen, Offshorechef, Danmarks Rederiforening Kun en tåbe frygter ikke havet... Er vi ved at blive tåber??? I DBB Jack-up Services arbejdes der hårdt på at skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø. Dette arbejde vanskeliggøres ofte, idet der er mange forskellige regler at forholde sig til i Offshore vind. Der er reglerne fra land versus den maritime regulering og dermed en forskellig opfattelse af reglernes tolkning og best practice. Dette udfordrer især de søfarende i forhold til at fastholde en sikker arbejdsplads, overkomme den administrative arbejdsbyrde herunder overholdelse af hviletid, opfylde krav mm. Det er derfor vigtigt, at der skabes en fælles forståelsesramme mellem aktørerne på land og søfolkene, hvad angår arbejdsmiljø, uddannelse, fastholdelse af ressourcer, fremtidig involvering i - og udvikling af sikkerhedskulturen i Offshore vind. Hvordan sikrer vi at det sker og hvad er udfordringerne? Der vil blive taget udgangspunkt i nogle cases og lagt op til en diskussion. Ved CEO Thorsten Jalk, DBB Jack-up Service A/S Title and appetizer still to come (in English) Roland Gutbrod, RWE Innogy

10 Session nr. 9 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Offshore vind hvordan sikrer vi miljøhensynet fra planlægning til commissioning? Ordstyrer: Steen Sabinsky Lokale: K Er der styr på miljøet i offshore vind? Efter et årti med bygning af havvindmølleparker i Danmark ser vi på offshore vind i et miljø-økonomisk perspektiv og virksomheders muligheder for i dag at forbedre miljøet, når der planlægges og bygges nye havvindmølleparker. Støtte til vedvarende energi Danmark har en ambition om at gå foran i forhold til klimapolitikken. Den danske klima- og energipolitik indebærer, at der ydes store summer i støtte til vedvarende energi, herunder til havvindmøller. De miljøøkonomiske vismænd er af flere grunde kritiske overfor denne støtte. Flere vindmøller reducerer (måske) udledningen af CO2 i Danmark, men som følge af EU s kvotesystem påvirkes de samlede europæiske udledninger som udgangspunkt ikke. Et andet kritikpunkt er, at vindmøllerne finansieres ved hjælp af den såkaldte PSO, der betyder dyrere elektricitet. Denne finansiering indebærer større samfundsøkonomiske omkostninger end nødvendigt, og den gør det sværere at leve op til målet at reducere udledningen af CO2 fra ikke-kvotesektoren. Ved John Smidt, Miljøøkonomisk Råd Titel og appetizer undervejs Hasse A. Andreasen, Siemens Wind Power A/S Er der styr på miljøet i offshore vind - erfaringer fra de sidste 25 år Gennem de seneste 25 år er der sket en markant udvikling i installation af vindmøller; alene i Danmark er installeret ca MW, hvoraf en stor del er installeret offshore. Detaljeret myndighedsarbejde, både herhjemme og i udlandet, sikrer, at miljøhensyn varetages i alle projektets faser; anlægs-, drifts- og nedtagningsfase. Indlægget vil beskrive dette arbejde, herunder den udvikling og de ændringer, der er observeret. Helle Hegelund, NIRAS

11 Session nr. 10 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 MLC and PSC one year after Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ One year after MLC entered into force - What are the challenges? As MLC entered into force 21 August 2013, shipowners have been busy studying MLC and reading guidelines to implement MLC. Since then, Port State Control have started inspections and shipping organizations are taking actions to provide guidance, etc. Which impact does this work have and what awaits? Havnestatskontrol og kampagne på hviletid Danmark er en kvalitetsflagstat. Det måles bl.a. på vores gode placeringer på hvidlisterne i Paris MoU og Tokyo MoU. For at holde disse gode placeringer, er det yderst vigtigt, at danske skibe klarer sig godt ved havnestatskontrol i udlandet. På denne workshop vil Søfartsstyrelsen fortælle om, hvordan man planlægger og håndterer en havnestatskontrol på en god måde. De mest almindelige fejl vil blive gennemgået og workshopdeltagerne vil komme til at dele deres erfaringer med havnestatskontrol. I Paris MoU starter i efteråret en Concentrated Inspection Campaign (CIC), hvor der som følge af implementeringen af MLC særligt vil være fokus på hviletid. Søfartsstyrelsen vil oplyse om reglerne, krav til registrering og om, hvordan man undgår problemer med hviletid ved havnestatskontrol. Ved Lars G. Nielsen og Wytze Ludzer van der Molen, Søfartsstyrelsen Implementing the MLC: the offshore sector's perspective (in English) In this session, Emily Comyn, Technical Adviser for Regulatory Affairs at IMCA, will look at lessons learned from the first 12 months of port state control enforcement, and consider the particular challenges the MLC presents for the offshore sector and what affect the new requirements have had on the management of on board personnel and the relationship between shipowners and employers. Emily Comyn, IMCA (International Marine Contractors Association)

12 Session nr. 11 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Ulykker og sygdom håndtering i skibsfart og offshore Ordstyrer: Connie S. Gehrt Lokale: 20 Sygdomsbehandleren om bord skal være uddannet til at være Radio Medical lægens øjne, ører og hænder. Alvorlige ulykker og alvorlig sygdom er heldigvis sjældent forekommende. De mindre alvorlige tilstande forekommer oftere og her er det også vigtigt at sygdomsbehandleren er godt klædt på til at tale med Radio Medical og derefter kunne hjælpe den syge. Uddannelsen af sygdomsbehandlere foregår på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø. Ny Lægebog for Søfarende Efter aftale med Søfartsstyrelsen skal SEAHEALTH udgive den nye lægebog. Projektet gennemføres med støtte fra Den Danske Maritime Fond og lægebogen skrives af læger fra Mentor Instituttet. Ud over bogen som udgives på dansk og engelsk bliver den nye lægebog tilgængelig som e-bog og på en website. Der er udarbejdet 18 instruktionsvideoer med procedurer. Målet med den nye lægebog er at gøre det lettere at være sygdomsbehandler og derfor er der gjort en stor indsats for at skrive let tilgængeligt og pædagogisk. Bogen udkommer primo Under sessionen vil der blive gennemgået enkelte cases, vist instruktionsvideoer og deltagerne vil få et indtryk af hvordan den nye lægebog bliver. Ved Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet, Lægefaglig konsulent for Søfartsstyrelsen og redaktør og medforfatter til den nye Lægebog for Søfarende. Radio Medical hvordan fungerer det og hvad ser vi? Radio Medical er de søfarendes akuttelefon og lægevagt og kan kontaktes af danske og udenlandske skibe hele døgnet uden beregning. Sygdomsbehandleren om bord skal være Radio Medical lægens øjne, ører og hænder. Men hvordan fungerer det i praksis og hvilke tilfælde bliver vi kontaktet om? Hvad skal der til for at der sættes en evakuering i gang? Ved Marie Hamming, Søfartslæge, Overlæge, MPM, leder af Radio Medical, Sydvestjysk Sygehus Occupational Health challenges in the UK North Sea Oil and Gas Industry (In English) What medical problems occur in the UK sector offshore workforce? How well can the Oil&Gas UK medical prevent these? What are the safety implications of the offshore workforce state of health, and what can be done about this? This presentation will review recent developments in health and safety in the UK oil industry offshore workforce and describe how these challenges are being responded to. By Dr. Graham Furnace, Medical Advisor to Oil&Gas UK.

13 Session nr. 12 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Det sociale digitale liv Ordstyrer: Shøle B. Offenbach Lokale: 22 Denne session handler om de sociale og psykologiske aspekter ved den nye teknologi og de muligheder for kommunikation, den bringer med sig. Socialt samvær afhænger ikke længere af fysisk tilstedeværelse. Dette kan have konsekvenser som fx social isolation eller stress. Dette kan påvirke samværet og trivslen om bord. Og hvad med de søfarende, som sidder i mere og mere tomme fælles stuer og spiller kort og ser tv, medens andre ligger inde på deres værelser og skyper, tweeter, instagrammer, facebooker osv. At holde forbindelsen det digitale sociale liv Vi kender det alle sammen vi skal lige tjekke Facebook, vores mail, beskeder eller noget helt fjerde. Statusopdateringer, kommentarer og likes, er for mange blevet en integreret del af de almindelige sociale aktiviteter. Fra naturens side er vi som mennesker sociale væsner, og søger forbindelser med dem vi omgiver os med - nem adgang til bærbare, tablets og smartphones, betyder at vi holder kontakten til vores dag-til-dag netværk, lige meget hvor i verden vi befinder os (bare så længe der er en bredbåndsforbindelse eller telefondækning). I de fleste tilfælde en stor fordel, og til glæde for mange. Man kan holde kontakten, og være opdateret med hvad der sker derhjemme når man er ude men medaljen har også en bagside; stress, afmagt og social isolering kan i værste tilfælde være nogle af konsekvenserne. Kom og hør mere om hvordan de sociale teknologier transformere vores interaktioner, på godt og ondt. Ved Yngve Gregoriussen, Institut for kulturvidenskaber, SDU Sociale medier og internet, en katalysator til det sociale liv om bord. Det sociale element har altid været vigtigt om bord på skibe. I dag er der flere dimensioner til det sociale liv; internettet, satellit-tv, PC, smartphones og sociale medier. Dette giver sømanden muligheden for daglig kontakt med venner og familie, men kan samtidige bidrage til social isolation. Hvor kaptajnen tidligere havde styr over hvilke informationer der kom til og fra skibet, er han i dag passager på de sociale mediers motorvej. Hvis han skal have styr over hvordan besætnings velbefindende bliver påvirket af begivenheder hjemme, stiller dette helt nye krav. Spørgsmålene er: Hvis mennesker ikke får stillet hele deres sociale behov gennem sociale medier, hvordan takler man så dette? Især hvis, dørene til kamrene er lukkede, og Facebook og Twitter har overtaget pauserne. Kan man tiltrække unge mennesker til erhvervet, uden konstant internetdækning, men samtidige holde fast i værdierne, som de erfarne kræfter påskønner? Ved Joachim Lund, Dual Senior Officer, Esvagt The Maritime Digital Revolution - how technology can support the wellbeing and welfare of seafarers (In English) The people behind Crewtoo will visit MSSM 2014 to talk about how technology can make changes and why they started Crewtoo in the first place. What has made it grow so rapidly and how small changes have developed into big opportunities to help crew stay connected and have a sense of value and belonging? What are the effects of Crewtoo s work on the social life on board and on shore? By Rob Parkin, Crewtoo representative and Business Development Manager KVH Media Group

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011

Ilisimatusarfik HD Dimittender 2011 HD dimittender 2011 Louise Langholz lol@ral.gl Forandringsledelse Fra forståelse til handling en planlagt organisationsforandring En undersøgelse af hvordan Royal Arctic Line A/S gennemfører etablering

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK)

Information Systems ICT. Welcome to. Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Information Systems ICT Welcome to Autumn Meeting Oct 2013, Copenhagen(DK) Agenda Autumn Meeting 2013 Thursday 24:th of October 10:00 Velkomst. Status fra formanden og gennemgang af program for høstmødet

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Appendix. Side 1 af 13

Appendix. Side 1 af 13 Appendix Side 1 af 13 Indhold Appendix... 3 A: Interview Guides... 3 1. English Version: Rasmus Ankær Christensen and Hanne Krabbe... 3 2. Dansk Oversættelse - Rasmus Ankær Christensen og Hanne Krabbe...

Læs mere

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed

SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN. Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed SIKKERHEDSKULTUR I AMBULANCEUDDANNELSEN Jonas Egebart, chefkonsulent Dansk Selskab for Patientsikkerhed Betjent sendte beredskab ud ved en fejl En betjent fra alarmcentralen fra Aarhus skulle bare øve

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen

Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi. Chief Specialist Jakob Buus Petersen Reduktion af emissioner og driftsomkostninger i et større rederi Chief Specialist Jakob Buus Petersen Miljø og omkostningsbesparelser PAGE 2 : Ship Engineering New-building projects Engine Electrical Hull

Læs mere

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur

De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur De 8 Sikkerhedsled redskaber der styrker rederiets sikkerhedskultur Sikkerhedskultur hvorfor nu det? Der er mange gode grunde til at sætte fokus på sikkerhedskulturen i rederiet. Bortset fra grundstødninger

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

KEA The sky is the limit 20. November 2013

KEA The sky is the limit 20. November 2013 KEA The sky is the limit 20. November 2013 Agenda Kort om Dansk Standard og standarder Dansk Standard er den nationale standardiseringsorganisation i Danmark Omsætning DKK 194 mio.kr. 160 medarbejdere

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

What s Love Got to Do With It?

What s Love Got to Do With It? What s Love Got to Do With It? Gram Grid Present Continuous Vi sætter verberne i ing-form, når vi vil beskrive at noget er i gang. Der er fire hovedkategorier af ing-form: 1 Den almindelige form (common

Læs mere

Strategi for sociale medier

Strategi for sociale medier Strategi for sociale medier Præsentation og erfaringer Cases: Hvad gør andre? Læg en strategi Dos and don ts Hvad er det værd? 10 trin til at komme i gang sociale medier i praksis Spørgsmål Often those

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015

IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 IN MEMORIAM Rasmus Glarbjerg Larsen 1994 2015 WELCOME TO COPENHAGEN INVITATIONAL It is a great pleasure for me as president of Værløse Basketball Club to welcome you all to for three days filled with

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard)

Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) Blomsten er rød (af Harry Chapin, oversat af Niels Hausgaard) På den allerførste skoledag fik de farver og papir. Den lille dreng farved arket fuldt. Han ku bare ik la vær. Og lærerinden sagde: Hvad er

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere

Jakob Lauring. Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Ledelse af kreativitet stiller nye krav til ledere Oversigt Præsentation Innovation i komplekse organisationer Ledelsesformer Præsentation Jakob Lauring, Professor, Forskningsleder Tidligere projekter

Læs mere

INDUSTRIAL relations

INDUSTRIAL relations Carsten Strøby Jensen INDUSTRIAL relations indenmark - from conflict-based consensus to consensus-based conflict DJØF Publishing Industrial Relations in Denmark From conflict-based consensus to consensus-based

Læs mere

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups

To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups To set new standards of lifting and transportation equipment for wind turbine components. Our product groups Embracing the full life cycle of the wind turbine Liftra develops and supplies services to

Læs mere

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil

Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575. Mobil Christian Jelbo mobile manager cj@eb.dk +45 2020 0575 Mobil Godteposen Det mobile markedet og Ekstra Bladet Status på Ekstra Bladets mobile aktiviteter Strategi og markedsposition Hvem benytter sig af

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Arbitration in Denmark

Arbitration in Denmark Arbitration in Denmark Steffen Pihlblad Christian Lundblad Claus Søgaard-Christensen DJØF PUBLISHING Arbitration in Denmark Eds. Grith Skovgaard Ølykke Carina Risvig Hansen Steffen Pihlblad, Christina

Læs mere

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.B TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.B TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016

Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Læs venligst Beboer information om projekt vandskade - sikring i 2015/2016 Vi er nødsaget til at få adgang til din lejlighed!! Hvis Kridahl (VVS firma) har bedt om adgang til din/jeres lejlighed og nøgler,

Læs mere

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, april 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forår og påske står for døren, og helligdagene i forbindelse med påsken betyder ændringer i omdelingen. Derudover kan du blandt andet

Læs mere

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d.

LANDSCAPE SPRAWL. Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSCAPE SPRAWL Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. LANDSKABSSPREDNING Marie Markman, billedkunstner, cand.hort.arch., ph.d. I Center for Strategisk Byforskning har vi de sidste 10 år

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Nyhedsmail, marts 2014 (scroll down for English version) Kære Omdeler Forårssolen skinner i Nordjylland og dagene er mærkbart lysere til stor glæde for vores omdelere. Valg til arbejdsmiljøorganisationen,

Læs mere

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012

Terese B. Thomsen 1.semester Formidling, projektarbejde og webdesign ITU DMD d. 02/11-2012 Server side Programming Wedesign Forelæsning #8 Recap PHP 1. Development Concept Design Coding Testing 2. Social Media Sharing, Images, Videos, Location etc Integrates with your websites 3. Widgets extend

Læs mere

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening

Bag om kampagnen World Careers. Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Bag om kampagnen World Careers Kampagneleder Anne Bay Riisager Danmarks Rederiforening Agenda Det Blå Danmark World Careers Formål og strategi Aktiviteter Resultater Det Blå Danmark DET BLÅ DANMARK Hvem

Læs mere

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS

MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS MSSM 2015 MARITIM SIKKERHED - SUNDHED OG MILJØ MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ FRA TEORI TIL PRAKSIS TORSDAG D. 27. - FREDAG D. 28. AUGUST ONSDAG D. 26. AUGUST - GET2GETHER HOTEL NYBORG STRAND MSSM

Læs mere

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION

THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION THE SCANDINAVIA-JAPAN SASAKAWA FOUNDATION Beretning Udfyldes på dansk eller engelsk Denne forside findes også i elektronisk form på vores webside. Vi foretrækker at modtage en digital version, såfremt

Læs mere

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M

Gearbox testing. Wednesday 23 rd May 2012. Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Medlemsmøde foråret 2012 Revision B 2011-04-24 Gearbox testing Wednesday 23 rd May 2012 Members meeting at: SDU Auditorium SydDansk Universitet, Niels Bohrs Allé 1, 5230 Odense M Midlertidigt Program/

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

Kaptajn. Christian E. Rørbeck

Kaptajn. Christian E. Rørbeck jeg er her som hands on eksperten Kaptajn Christian E. Rørbeck Jeg repræsenterer ikke A.P. Møller-Mærsk Kaptajn Rørbeck CV info Ansat hos A.P. Møller-Mærsk i 27 år Været kaptajn i 9 år Sejlet 1.397.000

Læs mere

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR

Subject to terms and conditions. WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR WEEK Type Price EUR ITSO SERVICE OFFICE Weeks for Sale 31/05/2015 m: +34 636 277 307 w: clublasanta-timeshare.com e: roger@clublasanta.com See colour key sheet news: rogercls.blogspot.com Subject to terms and conditions THURSDAY

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1

Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Hvem ta r chancen? Presentation to: TØF 05.10.15 Presentation by: Ebbe Bisgaard 06/10 1 Unifeeder Group Established in 1977 in Aarhus, Denmark Europe's largest and best connected feedering and shortsea

Læs mere

How to enhance the level of competences within the maritime sector

How to enhance the level of competences within the maritime sector How to enhance the level of competences within the maritime sector Henriette Dybkær, Projektleder Konference: Maritime competences in the future effects from the Danish Maritime Cluster Project København,

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Coalitions and policy coordination

Coalitions and policy coordination Coalitions and policy coordination This page intentionally left blank Mikkel Mailand Coalitions and policy coordination Revision and impact of the European Employment Strategy DJØF Publishing Copenhagen

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen

Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Jakob le Fevre General Manager Job2sea.com 28-01-2011 www.job2sea.com 1 Rekruttering og brug af sociale medier i marinebranchen Situationen i marinebranchen

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter

Bliv ven med de sociale medier. Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Bliv ven med de sociale medier Velkommen... Ved konsulenterne Thomas Kantsø & Lykke Fehmerling fra Djøf karriere og kompetencecenter Hvorfor er vi her i dag. Vi bad om jeres input til det her kursus på

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014

Sociale Medier - kom tættere på kunderne. Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 Sociale Medier - kom tættere på kunderne Eva Fog Bruun Head of Brand Strategy & Market Research 3. april 2014 I dag Hvorfor engagerer VELUX Gruppen sig i social media? VELUX Social media strategi Social

Læs mere

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning

MLC gennemførelse i EU-retten. Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning MLC seminar 20. juni 2013 Søfartsstyrelsen v/specialkonsulent Philippe Bauchy, Maritim Regulering og Besætning Hvordan bliver MLC gennemført i EUretten? Hvor langt er arbejdet? Hvilke betydninger får EU-reglerne?

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation

DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation DIRF Samspil mellem IR og øvrig ekstern kommunikation Iben Steiness Director, Carlsberg Investor Relations Agenda Introduktion Ekstern kommunikation i Carlsberg IR vs medier Praktiske eksempler Page 2

Læs mere

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41

Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 Aktivitet Dag Start Lektioner Uge BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15onsdag 11:40 3 36 41 BASP0_V1006U_International Human Resource Management/Lecture/BASP0V1006U.LA_E15tirsdag

Læs mere

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker

Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker The art of developing software cheaper, in good quality and at schedule Software-Pro Agenda Den røde tråd fra testdækning til releasemetrikker Mange har

Læs mere

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR

BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR BILAG 8.1.F TIL VEDTÆGTER FOR ZEALAND PHARMA A/S EXHIBIT 8.1.F TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION FOR ZEALAND PHARMA A/S INDHOLDSFORTEGNELSE/TABLE OF CONTENTS 1 FORMÅL... 3 1 PURPOSE... 3 2 TILDELING AF WARRANTS...

Læs mere

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014

Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Oplæg hos Alecto Opdateret 03-04-2014 Tema 1: Standard Jobsøgning Oplæg 1-4 (ud af 9) CV - Få basis i orden, og få styr på de vigtigste krav dit CV skal opfylde ift. Indhold og opsætning. Lær hvordan du

Læs mere

MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND

MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND KONFERENCE OM: MARITIM SIKKERHED SUNDHED OG MILJØ 27.-28. AUGUST 2013 HOTEL NYBORG STRAND Arrangører: Sponsorer: www.maritimecenter.dk Skibsteknisk Selskabs Fond Mediepartnere: www.soefart.dk MSSM 2013

Læs mere

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation.

Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Årets Blå konference whats in it for you Maritim Forskning og Innovation. Vi mødes den 3. december kl. 15.00 i Frederikshavn. Hovedtemaet: Maritim forskning og innovation - WHATS IN IT FOR YOU hvordan

Læs mere

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management

Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne. Birgitte Hoffmann DTU Management Innovativ klimatilpasning i samarbejde med borgerne Birgitte Hoffmann DTU Management De gode spørgsmål Hvorfor inddrage borgerne i håndteringen af regnvand? Hvilke forskellige roller kan borgerne spille?

Læs mere

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib

Karriere Juniormaskinmester på verdens største containerskib Juniormaskinmester på verdens største containerskib 26-årige Peter Christensen er juniormaskinmester på Mary Maersk, som er en del af Maersk Lines Triple-E-flåde af verdens største containerskibe. De næste

Læs mere

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden

FSC Online Claims Platform. Workshop om CoC byrden FSC Online Claims Platform Workshop om CoC byrden How does the current system work? Company A sells FSC certified products to FSC 100% Certification body A audits Company A s volume summary No one controls

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Fra konsensus- til performancekultur

Fra konsensus- til performancekultur Fra konsensus- til performancekultur Erfaringer med at udvikle en organisation November 2012 Forretningsområder Parallelimport af medicin i EU Salg af generiske lægemidler i EU Orifarm - en international

Læs mere

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10

Skriveøvelse 2. Indledning. Emil Kirkegaard. Årskortnr. 20103300. Hold nr. 10 Navn: Emil Kirkegaard Årskortnr. 20103300 Hold nr. 10 Det stillede spørgsmål 1. Redegør for forholdet mellem det vellykkede liv (eudaimonia) og menneskelig dyd eller livsduelighed (areté) i bog 1 og bog

Læs mere

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet.

Totally Integrated Automation. Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation sætter standarden for produktivitet. Bæredygtighed sikrer konkurrenceevnen på markedet og udnytter potentialerne optimalt. Totally Integrated

Læs mere

Nyhedsbrev 15 Februar 2008

Nyhedsbrev 15 Februar 2008 Nyhedsbrev 15 Februar 2008 FTU Boghandel Halmstadgade 6, 8200 Århus N Tlf: 86 10 03 38 / Mail:ftu@ats.dk / Inet: www.ftu.dk Hvem er FTU Boghandel? FTU Boghandel er en specialboghandel indenfor teknik,

Læs mere

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen

LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM. TØF GODSKONFERENCE 2005 Jørgen Eeg Sørensen LEGO og C-TPAT CUSTOMS-TRADE PARTNERSHIP AGAINST TERRORISM LEGO og C-TPAT Baggrunden 11. september 2001 Homeland Security US Customs & Border Protection C-TPAT Hvordan vi har gjort i LEGO Gruppen Baggrunden

Læs mere