Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette."

Transkript

1

2 Sessionsprogram MSSM 2014 Session nr. 1 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Vi har skabt en god sikkerhedskultur Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette. Martin Johnson og hans kollegaer har de sidste 3-4 år arbejdet målrettet med at forbedre sikkerhedskulturen og det har givet resultat. Værktøjet De 8 sikkerhedsled blev brugt til at starte op, og Martin har hen ad vejen udviklet videre på dette værktøj. Han blev klar over, at inddragelse af ISM-ledelsen og deres engagement var afgørende for at arbejdet skulle blive en succes. Som det seneste har Martin startet en sundhedskampagne, der skal være med til at forebygge nedslidning. Ved Skibsfører Martin Johnson, HH-Ferries Lars har siden han blev synschef arbejdet på at udvikle Søfartsstyrelsens tilsyn. Senest er det synene på passagerskibe, han har arbejdet med. Det er forsat vigtigt, at skib og udstyr er i orden og godt vedligeholdt, men det er lige så vigtigt, at rederi og besætning tager ansvar for sikkerheden og laver et godt sikkerhedsarbejde i dagligdagen. Dette skal afspejles i den måde der føres tilsyn. Da Søfartsstyrelsen i januar var på syn på HH-Ferries, blev der synet efter den nye model og meldingen var entydig fra alle. Der var sket en god udvikling med sikkerhedskulturen. Ved Synschef Lars Gerhard Nielsen, Søfartsstyrelsen Via vores adfærd, kommunikation eller attitude har vi alle sammen, hvad enten vi kan lide det eller ej, indflydelse på sikkerhedskulturen i vores organisationer. I dette henseende er vi alle bærere af sikkerhedskultur. I mange år har Green-Jakobsen været involveret i udviklingsprocesser omkring sikkerhedsledelse, hvor det primære fokus har været at udnytte potentialet i ledelse som et værktøj, der kan forbedre sikkerheden. Men hvordan leder vi sikkerhed, og hvad skal sikkerhedslederen gøre for at nå målet for såvel virksomheden som individet? Green-Jakobsen har udviklet en række idéer og værktøjer, som har hjulpet sikkerhedsledere med at forstå, hvordan denne proces skal håndteres. Ved Thomas Schmidt, Green-Jakobsen

3 Session nr. 2 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Sundhed Er forudsætningerne på plads? Ordstyrer: Lokale: K Arbejdspladser til søs kan blive sundere! Kost og søvn har betydning for sundheden og det kan have indflydelse på de søfarendes helbred. MLC har sat fokus på kosten og STCW på hviletid og nogle rederier opruster for at forbedre sundheden. Udfordringerne er mange og komplekse, så hvordan skal man gribe det an? Sleep and fatigue in seafarers - a challenge to health (in English) Conditions for sleep at sea are often not all that good. On first sight, some feelings of fatigue might be easily survivable. But how serious are the effects of insufficient sleep when it concerns health? And is there anything we can do to improve sleep and fatigue at sea? By Wessel Von Leuwen, Stockholm University Projekt NEPTUNE SEAHEALTH s projekt NEPTUNE har for nyligt nået sin afslutning. Projektet har affødt 4 nye guidelines som er målrettet de sejlende hovmestre og skibsassistenter, skibsførerne og rederiledelserne. Disse guidelines indeholder gode råd og vejledning om alt fra proviantering og leverandøraftaler til fødevarekvalitet, kostpolitikker og sundhedsledelse. De tager fat om en problematik, som erhvervet længe har kæmpet for at italesætte, og som vi nu adresserer her for at fremme det gode og sunde liv til søs. På denne session præsenteres resultaterne fra projekt NEPTUNE. Ved Carsten Gydahl-Jensen, SEAHEALTH Historien om en overvægtig sømand Hovmester Jan Møller giver et sjældent indblik i sit liv som overvægtig søfarende. Jan Møller har sejlet langfart siden 1974 og været svært overvægtig i ca. 30 år. Han fik konstateret diabetes 2 i 1997 og i 2011 fik Jan problemer med at få udstedt en helbredsattest på grund af vægten. I dag har han reduceret sin vægt med 62 kg og vejer endda 2 kg mindre end da han startede med at sejle. Jan har ikke længere diabetes 2 og han har fået job i Royal Artic Line som Hovmester. Et nyt liv startede for Jan Møller, da han var 55 år. Blodtryk, hvilepuls ligger i dag på niveau med en ung mands. Ved Jan Møller, Royal Arctic Line

4 Session nr. 3 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Skibe i nye materialer Ordstyrer: Anne Ries Lokale: 20 Vi ser i disse år et væld af innovative skibsdesigns, som bygges i nye materialer. Hvad er tanken bag disse nye skibe og hvordan fungerer de i praksis? Er der nogle sikkerheds, sundheds- eller miljømæssige konsekvenser forbundet med disse skibe i nye materialer? Sikker omgang med nanoteknologiske produkter i arbejdsmiljøet Nanoteknologien har medført udvikling af nye materialer, især hvad angår kompositmaterialer, malinger og overfladebehandlingsprodukter. Dansk Center for Nanosikkerhed har siden 2005 arbejdet på at afklare om de nye nanoteknologiske produkter udgør en sundhedsrisiko for brugerne. Vores og andres forskning har vist, at indånding af partikler i nanostørrelse udgør et potentielt sundhedsproblem. Vi har ligeledes fundet at nogle spray produkter til overfladebehandling er giftige ved indånding. Nanopartikler i maling udgør derimod ikke nogen sundhedsfare, da støv fra maling som indeholder nanopartikler gav samme effekt som maling uden nanopartikler. I foredraget vil jeg give et overblik over hvad man ved og hvad man ikke ved og hvor man som bruger skal være opmærksom på at søge yderligere oplysninger. Ved Ulla Vogel, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Fordele og farer ved brug af kunststofprodukter i skibe Med hjælp fra kunststofprodukter som for eksempel glasfiber armeret plast og kulfiberforstærket sandwich, kan et produkts egenskaber skræddersyes for at opnå specifikke effekter. Kravet kan være et let skibsskrog for at opnå et mindre energiforbrug ved skibets drift. Det kan være produktet skal være bæredygtigt og kunne genbrugs, eller at det skal kunne tilbyde en skridsikker overflade for at øge sikkerheden mod arbejdsulykker. Men hvilke farer ligger der ved produktion og brug af kunststofprodukter i forbindelse med bygning og brug af skibe? Ved Bengt Sangberg, Bureau Veritas Marine and Offshore Title and appetizer still to come (in English) Patrik von Sydow, Danish Yachts

5 Session nr. 4 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Ledelse i det martime en udviklingsproces Ordstyrer: Jonas Licht Lokale: 22 På denne session stilles der skarpt på unge mennesker. Vi belyser blandt andet, hvordan forholdet til autoriteter har ændret karakter gennem tiden, og vi kigger på ledelse, som et vigtigt værktøj, der både skal bruges i håndteringen af de unge, men også som et værktøj, der skal indarbejdes hos de unge på de maritime uddannelser i dag. Herudover stiller denne session skarpt på et nyt ledelsesværktøj, Leading Diversity, som kan bruges af ledere, chefer og managers til evaluering af egen ledelsesindsats. Autoritet og opdragelse før og nu Dette oplæg vil bidrage med en kort historisk oversigt over udviklingen i autoritet i samfundet og i familien i sidste halvdel af det 20. århundrede og begyndelsen af det 21. århundrede samt bud på, hvad der forårsager denne udvikling. Herudover vil der blive præsenteret forskellige autoritetsbegreber, der på forskellige måder kobler kontrol og tillid eller, med lidt andre ord: autoritetsudøvelse og et blik for den enkelte unges situation og behov. Dette efterfølges af en analyse af, hvordan forskellige samfundsgrupper anvender autoritet forskelligt i deres opdragelsespraksis og afslutningsvis kortlægges sammenhængen mellem brug af forskellige typer af autoritet i opdragelse og unges risikoadfærd. Ved Karen Magrethe Dahl, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Ledelse i maskinmesteruddannelsen Over de senere ti år har discipliner inden for ledelse fået en mere og mere fremtrædende rolle i maskinmesteruddannelsen. Indlægget vil fokusere på indholdet i ledelsesfagemnerne af i dag samt fokusere på om indhold og niveau er fornuftigt afbalanceret i forhold til den virkelighed dimittenderne møder til søs efter maskinmestereksamen og lægge op til debat omkring de kompetencer, dimittenderne får med i forhold til arbejdsgivernes forventninger. Indlægget inddrager også tilbagemeldinger fra livet som nyuddannet maskinmester til søs og oplevelsen af styrker og svagheder i uddannelsen. Ved Niels Haastrup, Fredericia Maskinmesterskole Leading Diversity nyt ledelsesredskab fra Seahealth. Det kræver sin leder at skulle lede forskellige personligheder, aldre, fagligheder og medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde om bord på skibene. I Seahealth har vi udviklet et ledelsesredskab, der kan understøtte arbejdet med at lede forskellighed og mangfoldighed om bord. Det ledelsesforskningen viser er, at tillid er et helt centralt parameter i forhold til at lykkedes med ledelse generelt. Er der en høj grad af tillid til lederen og er tilliden om bord på skibet høj så går arbejdet nemmere, trivslen er højere og konfliktniveauet lavere end, hvis tilliden til lederen er lav. Leading Diversity sætter blandt andet fokus på hvordan man som leder til søs kan speede arbejdet med at skabe et højt niveau af tillid op. Omdrejningspunktet for Leading Diversity -redskabet er et Selv-evaluerings værktøj, hvor lederen skal score sig selv på 6 forskellige dimensioner, der er særligt relevante i forhold til at skabe tillid og lede forskellighed om bord. Derudover får lederen også konkrete redskaber til at styrke sin ledelse indenfor de 6 dimensioner. Ved Mads Schramm, SEAHEALTH

6 Session nr. 5 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Administrative opgaver Ordstyrer: Steen Sabinsky Lokale: HIJ Nyt projekt sætter fokus på psykisk nedslidning af officerer Officerer på danske skibe skal forholde sig til mange administrative opgaver, og det påvirker det psykiske arbejdsmiljø. I samarbejde med rederiet UNI-TANKERS er Søfartsstyrelsen i fuld gang med at afslutte et projekt, der bl.a. har undersøgt, om man kan forbedre arbejdsmiljøet om bord ved at indføre administrative lettelser eller lette arbejdsgangene om bord. Psykisk nedslidning af officerer i danske skibe som følge af udefrakommende krav Projektet Psykisk nedslidning af officerer i DK skibe som følge af udefrakommende krav har en målsætning, der handler om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø om bord for officererne ved at ændre og minimere de udefrakommende opgaver fra rederi, myndigheder og andre interessenter som operatør, vetting osv. UNI-TANKERS A/S er projektejer og Søfartsstyrelsen er projektleder, og hovedpersonerne i undersøgelsen har været officererne fra tankskibet SELANDIA SWAN. De har sammen med en række kolleger fra specielt søsterskibet JUTLANDIA SWAN udfyldt et spørgeskema omkring holdningen til og fordelingen af de administrative opgaver og oplevelsen af det psykiske arbejdsmiljø. Der er i forbindelse med projektet bl.a. foretaget en række undersøgelser under medsejlads om bord på begge skibene, seminarer og deltagelse i officersmøder. Officerer har lange arbejdsdage med vagthold, skiftende arbejdstider og konstante havneanløb. Ofte er det ikke muligt at udskyde det administrative arbejde. Som led i projektet arbejder Søfartsstyrelsen og rederiet med f.eks. at ændre arbejdsgangene, så belastningen mindskes. Ved Hemming Hindborg, Søfartsstyrelsen og Lars Pihl Fly, UNI Tankers Sømand/Sekretær Det er almen viden, at der de seneste år har været en voldsom stigning, i det administrative arbejde indenfor den maritime sektor. Det er til tider et uoverskueligt problem, som skaber frustration til søs så vel som i land. Men hvad er administrative byrder egentlig og hvorfor denne seneste stigning? Hvorfor vil vi så gerne af med dem - hvilke konsekvenser medfører de? I hvilken grad kan det lade sig gøre at mindske dem, uden at gå på kompromis med sikkerheden? Og er det overhovedet muligt eller skal vi blot indfinde os og accepterer, at det er den vej verden går? Ved Simone Schou Nielsen, Studerende SIMAC

7 Session nr. 6 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Tabuer til søs - Har vi det? Ordstyrer: Mads Schramm Lokale: K De lever et stille liv i det usagte. Det er tabuets grundstof, fordi et tabubelagt emne kan være svært åbenlyst at tale om også på søen. Det sker, at et tabubelagt emne dukker op til overfladen, og sker det i arbejdstiden, blandt kolleger, kan det nemt komme bag på én. På sessionen Tabuer om bord vil vi prøve at bringe nogle tabuer frem for dagen og tage dem under behandling. Når rusmidlerne sætter kursen - om hjernen, sprut og stoffer Rusmiddelafhængighed er for nogle mennesker en kronisk dødeligt forløbende tilstand, der af sikkerhedsgrunde ikke er foreneligt med et liv til søs. Jeg vil omtale de hjernefunktioner, der aktiveres, når en person smider al livskvalitet over bord til fordel for alkoholrusen eller andre rusmidler og perspektivere det i forhold til sikkerheden på et moderne handelsskib, herunder forholdet til kollegaer og hvad man kan gøre, hvis man har mistanke om at en kollega om bord er afhængig af alkohol eller rusmidler. Ved Henrik Rindom, overlæge psykiatri ved Stofrådgivningen Bullying and harassment (in English) All workers have the right to go to work without suffering harassment or bullying at the workplace. Unfortunately many workers do not enjoy this basic freedom. On this session the new guideline on bullying and harassment from the European Community Shipowners Associations and the European Transport Workers Federation will be presented and discussed. Tim Springett, UK Chamber of Shipping

8 Session number 7 Thursday 28. august 2014, 16:00-18:00 Vetting by oilmajors and tankers (Conducted in English) Moderator: Vivek Menon & Anna Birkemose Room: 20 On this session the delegates can learn more about the entire vetting process at one of the large Nordic oil companies, Statoil, and hear how this company deals with risks including evaluating the risks at tanker companies. At this session the delegates will also have the opportunity to hear from a Tanker Safety Forum, a group of Tanker Operators with connection to Denmark represented by DS NORDEN A/S, who will provide insight into the tanker operator s perspective on the vetting process. A seafarer will also be sharing some of his personal experiences in this field. The vetting process in Statoil Initially a short introduction to the different aspects to the vetting process will be given and it will be answered why vetting has been raised to the level we see it today. Following this will be a look into the SIRE inspection, the SIRE report and how Statoil acts in this regard. Afterwards some statistics in regards to inspections will be presented and then a talk about how Statoil evaluates the risks and how they look upon how the shipping companies do their risk assessments. Finally there will also be said something in regards to the management of change process. By Fred Adolfsen, Statoil Tanker Vetting Tanker Operator s Perspective Tanker Safety Forum will be shortly introduced. Tanker Safety Forum fully supports the SIRE vetting and inspection regime as a contributor to the continuous improvement of the safety and the environmental performance of our vessels. Tanker Safety Forum Safety firmly believes that it is undisputed and has full support and attention of any operator and crew. However, a tendency observed during a very large number of inspections on the vessels operated by Forum members show risks ahead for SIRE. If the observed tendency continues there is a real risk that the commitment to SIRE will wither away. Recommendations on how to conduct an optimal and avoid a poor inspection will be given. Factual examples will illustrate the risks for SIRE and the recommendations on a way forward. By Jørn Andresen, DS NORDEN A/S What the fu is vetting! (The ship/masters view on vetting s) Gert seafarer Christensen started at sea in 1976 and has for most of his life been sailing in oil & chemical tankers. He has been sailing during the old days and experienced the big changes from the Martha - culture to today s modern view and running of ships. He has been working closely with SEAHEALTH and took part in the publication of the good working life at sea. He has always had a GREAT focus on safety at sea. Gert has been working ashore as well (superintendent at Wrist Shipping and as vetting manager at a Japanese chemical shipping company in Tokyo). In his presentation Gert will try to explain the view on vetting s from the ships perspective and he will be paying special attention to the onboard responsibilities, the owner s tasks, and the valuable influence of the oil majors on vetting s. By Gert Christensen, UNI-Tankers

9 Session nr. 8 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 16:00-18:00 Offshore Wind og det maritime Fremtidens sikkerhed? Ordstyrer: Carsten Gydahl-Jensen Lokale: 22 Når en havvindmøllepark bygges, gælder regelsættet for bygherre-ansvar, naturligvis fordi det er en konstruktionsopgave at bygge vindmøller på land og til havs (på fundament). I offshore vind vil industrien selv sætte standarden og er ikke interesseret i utidig indblanden fra myndigheder og det giver også mening, når det ikke skaber problemer. Men fungerer vekselvirkningen af regelsæt fra land og til havs også efter hensigten? Med dette retoriske spørgsmål vil det maritime erhverv fortælle, hvad der rør sig i branchen. IMO og offshore vind Hvis dansk skibsfart skal opretholde en førerposition i offshore vind, er det nødvendigt at sikre de rette rammebetingelser. Danmarks Rederiforening deltager i samarbejde med Søfartsstyrelsen i IMO's arbejde med en ny særlig kode for vindmøllefartøjer på basis af SOLAS og guidelines til henholdsvis SPS-og HSC koden. Dette internationale udviklingsarbejde og andre udfordringer på fx kompetenceområdet, som Rederiforeningen kan se vil kunne få betydning for vilkårene i markedet, tages op for at give et indblik i arbejdet på de overordnede linjer. Ved Michael Wengel-Nielsen, Offshorechef, Danmarks Rederiforening Kun en tåbe frygter ikke havet... Er vi ved at blive tåber??? I DBB Jack-up Services arbejdes der hårdt på at skabe et sikkert og godt arbejdsmiljø. Dette arbejde vanskeliggøres ofte, idet der er mange forskellige regler at forholde sig til i Offshore vind. Der er reglerne fra land versus den maritime regulering og dermed en forskellig opfattelse af reglernes tolkning og best practice. Dette udfordrer især de søfarende i forhold til at fastholde en sikker arbejdsplads, overkomme den administrative arbejdsbyrde herunder overholdelse af hviletid, opfylde krav mm. Det er derfor vigtigt, at der skabes en fælles forståelsesramme mellem aktørerne på land og søfolkene, hvad angår arbejdsmiljø, uddannelse, fastholdelse af ressourcer, fremtidig involvering i - og udvikling af sikkerhedskulturen i Offshore vind. Hvordan sikrer vi at det sker og hvad er udfordringerne? Der vil blive taget udgangspunkt i nogle cases og lagt op til en diskussion. Ved CEO Thorsten Jalk, DBB Jack-up Service A/S Title and appetizer still to come (in English) Roland Gutbrod, RWE Innogy

10 Session nr. 9 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Offshore vind hvordan sikrer vi miljøhensynet fra planlægning til commissioning? Ordstyrer: Steen Sabinsky Lokale: K Er der styr på miljøet i offshore vind? Efter et årti med bygning af havvindmølleparker i Danmark ser vi på offshore vind i et miljø-økonomisk perspektiv og virksomheders muligheder for i dag at forbedre miljøet, når der planlægges og bygges nye havvindmølleparker. Støtte til vedvarende energi Danmark har en ambition om at gå foran i forhold til klimapolitikken. Den danske klima- og energipolitik indebærer, at der ydes store summer i støtte til vedvarende energi, herunder til havvindmøller. De miljøøkonomiske vismænd er af flere grunde kritiske overfor denne støtte. Flere vindmøller reducerer (måske) udledningen af CO2 i Danmark, men som følge af EU s kvotesystem påvirkes de samlede europæiske udledninger som udgangspunkt ikke. Et andet kritikpunkt er, at vindmøllerne finansieres ved hjælp af den såkaldte PSO, der betyder dyrere elektricitet. Denne finansiering indebærer større samfundsøkonomiske omkostninger end nødvendigt, og den gør det sværere at leve op til målet at reducere udledningen af CO2 fra ikke-kvotesektoren. Ved John Smidt, Miljøøkonomisk Råd Titel og appetizer undervejs Hasse A. Andreasen, Siemens Wind Power A/S Er der styr på miljøet i offshore vind - erfaringer fra de sidste 25 år Gennem de seneste 25 år er der sket en markant udvikling i installation af vindmøller; alene i Danmark er installeret ca MW, hvoraf en stor del er installeret offshore. Detaljeret myndighedsarbejde, både herhjemme og i udlandet, sikrer, at miljøhensyn varetages i alle projektets faser; anlægs-, drifts- og nedtagningsfase. Indlægget vil beskrive dette arbejde, herunder den udvikling og de ændringer, der er observeret. Helle Hegelund, NIRAS

11 Session nr. 10 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 MLC and PSC one year after Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ One year after MLC entered into force - What are the challenges? As MLC entered into force 21 August 2013, shipowners have been busy studying MLC and reading guidelines to implement MLC. Since then, Port State Control have started inspections and shipping organizations are taking actions to provide guidance, etc. Which impact does this work have and what awaits? Havnestatskontrol og kampagne på hviletid Danmark er en kvalitetsflagstat. Det måles bl.a. på vores gode placeringer på hvidlisterne i Paris MoU og Tokyo MoU. For at holde disse gode placeringer, er det yderst vigtigt, at danske skibe klarer sig godt ved havnestatskontrol i udlandet. På denne workshop vil Søfartsstyrelsen fortælle om, hvordan man planlægger og håndterer en havnestatskontrol på en god måde. De mest almindelige fejl vil blive gennemgået og workshopdeltagerne vil komme til at dele deres erfaringer med havnestatskontrol. I Paris MoU starter i efteråret en Concentrated Inspection Campaign (CIC), hvor der som følge af implementeringen af MLC særligt vil være fokus på hviletid. Søfartsstyrelsen vil oplyse om reglerne, krav til registrering og om, hvordan man undgår problemer med hviletid ved havnestatskontrol. Ved Lars G. Nielsen og Wytze Ludzer van der Molen, Søfartsstyrelsen Implementing the MLC: the offshore sector's perspective (in English) In this session, Emily Comyn, Technical Adviser for Regulatory Affairs at IMCA, will look at lessons learned from the first 12 months of port state control enforcement, and consider the particular challenges the MLC presents for the offshore sector and what affect the new requirements have had on the management of on board personnel and the relationship between shipowners and employers. Emily Comyn, IMCA (International Marine Contractors Association)

12 Session nr. 11 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Ulykker og sygdom håndtering i skibsfart og offshore Ordstyrer: Connie S. Gehrt Lokale: 20 Sygdomsbehandleren om bord skal være uddannet til at være Radio Medical lægens øjne, ører og hænder. Alvorlige ulykker og alvorlig sygdom er heldigvis sjældent forekommende. De mindre alvorlige tilstande forekommer oftere og her er det også vigtigt at sygdomsbehandleren er godt klædt på til at tale med Radio Medical og derefter kunne hjælpe den syge. Uddannelsen af sygdomsbehandlere foregår på Center for det Maritime Sundhedsvæsen på Fanø. Ny Lægebog for Søfarende Efter aftale med Søfartsstyrelsen skal SEAHEALTH udgive den nye lægebog. Projektet gennemføres med støtte fra Den Danske Maritime Fond og lægebogen skrives af læger fra Mentor Instituttet. Ud over bogen som udgives på dansk og engelsk bliver den nye lægebog tilgængelig som e-bog og på en website. Der er udarbejdet 18 instruktionsvideoer med procedurer. Målet med den nye lægebog er at gøre det lettere at være sygdomsbehandler og derfor er der gjort en stor indsats for at skrive let tilgængeligt og pædagogisk. Bogen udkommer primo Under sessionen vil der blive gennemgået enkelte cases, vist instruktionsvideoer og deltagerne vil få et indtryk af hvordan den nye lægebog bliver. Ved Philipp Skafte-Holm, Mentor Instituttet, Lægefaglig konsulent for Søfartsstyrelsen og redaktør og medforfatter til den nye Lægebog for Søfarende. Radio Medical hvordan fungerer det og hvad ser vi? Radio Medical er de søfarendes akuttelefon og lægevagt og kan kontaktes af danske og udenlandske skibe hele døgnet uden beregning. Sygdomsbehandleren om bord skal være Radio Medical lægens øjne, ører og hænder. Men hvordan fungerer det i praksis og hvilke tilfælde bliver vi kontaktet om? Hvad skal der til for at der sættes en evakuering i gang? Ved Marie Hamming, Søfartslæge, Overlæge, MPM, leder af Radio Medical, Sydvestjysk Sygehus Occupational Health challenges in the UK North Sea Oil and Gas Industry (In English) What medical problems occur in the UK sector offshore workforce? How well can the Oil&Gas UK medical prevent these? What are the safety implications of the offshore workforce state of health, and what can be done about this? This presentation will review recent developments in health and safety in the UK oil industry offshore workforce and describe how these challenges are being responded to. By Dr. Graham Furnace, Medical Advisor to Oil&Gas UK.

13 Session nr. 12 Fredag d. 29. august 2014 Kl. 10:00-12:00 Det sociale digitale liv Ordstyrer: Shøle B. Offenbach Lokale: 22 Denne session handler om de sociale og psykologiske aspekter ved den nye teknologi og de muligheder for kommunikation, den bringer med sig. Socialt samvær afhænger ikke længere af fysisk tilstedeværelse. Dette kan have konsekvenser som fx social isolation eller stress. Dette kan påvirke samværet og trivslen om bord. Og hvad med de søfarende, som sidder i mere og mere tomme fælles stuer og spiller kort og ser tv, medens andre ligger inde på deres værelser og skyper, tweeter, instagrammer, facebooker osv. At holde forbindelsen det digitale sociale liv Vi kender det alle sammen vi skal lige tjekke Facebook, vores mail, beskeder eller noget helt fjerde. Statusopdateringer, kommentarer og likes, er for mange blevet en integreret del af de almindelige sociale aktiviteter. Fra naturens side er vi som mennesker sociale væsner, og søger forbindelser med dem vi omgiver os med - nem adgang til bærbare, tablets og smartphones, betyder at vi holder kontakten til vores dag-til-dag netværk, lige meget hvor i verden vi befinder os (bare så længe der er en bredbåndsforbindelse eller telefondækning). I de fleste tilfælde en stor fordel, og til glæde for mange. Man kan holde kontakten, og være opdateret med hvad der sker derhjemme når man er ude men medaljen har også en bagside; stress, afmagt og social isolering kan i værste tilfælde være nogle af konsekvenserne. Kom og hør mere om hvordan de sociale teknologier transformere vores interaktioner, på godt og ondt. Ved Yngve Gregoriussen, Institut for kulturvidenskaber, SDU Sociale medier og internet, en katalysator til det sociale liv om bord. Det sociale element har altid været vigtigt om bord på skibe. I dag er der flere dimensioner til det sociale liv; internettet, satellit-tv, PC, smartphones og sociale medier. Dette giver sømanden muligheden for daglig kontakt med venner og familie, men kan samtidige bidrage til social isolation. Hvor kaptajnen tidligere havde styr over hvilke informationer der kom til og fra skibet, er han i dag passager på de sociale mediers motorvej. Hvis han skal have styr over hvordan besætnings velbefindende bliver påvirket af begivenheder hjemme, stiller dette helt nye krav. Spørgsmålene er: Hvis mennesker ikke får stillet hele deres sociale behov gennem sociale medier, hvordan takler man så dette? Især hvis, dørene til kamrene er lukkede, og Facebook og Twitter har overtaget pauserne. Kan man tiltrække unge mennesker til erhvervet, uden konstant internetdækning, men samtidige holde fast i værdierne, som de erfarne kræfter påskønner? Ved Joachim Lund, Dual Senior Officer, Esvagt The Maritime Digital Revolution - how technology can support the wellbeing and welfare of seafarers (In English) The people behind Crewtoo will visit MSSM 2014 to talk about how technology can make changes and why they started Crewtoo in the first place. What has made it grow so rapidly and how small changes have developed into big opportunities to help crew stay connected and have a sense of value and belonging? What are the effects of Crewtoo s work on the social life on board and on shore? By Rob Parkin, Crewtoo representative and Business Development Manager KVH Media Group

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette.

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette. Sessionsprogram MSSM 2014 Session nr. 1 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Vi har skabt en god sikkerhedskultur Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen Lokale: HIJ Workshop om, hvordan man udvikler en god

Læs mere

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette.

Workshop om, hvordan man udvikler en god sikkerhedskultur og hvordan Søfartsstyrelsen gennem sit tilsyn ønsker at fremme dette. Sessionsprogram MSSM 2014 Session nr. 1 Torsdag d. 28. august 2014 Kl. 13:00-15:00 Vi har skabt en god sikkerhedskultur Ordstyrer: Søren Bøge Pedersen, Senior Arbejdsmiljøkonsulent, SEAHEALTH Lokale: HIJ

Læs mere

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS

FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS FOREBYGGELSE AF ARBEJDSULYKKER I DONG OIL & GAS I-BAR Arbejdsmiljø Topmøde 26. oktober 2016 Jacob Heinricy Jensen, Head of QHSE, DONG Oil & Gas Introduktion DONG Oil & Gas og vores nuværende performance

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Helbredsundersøgelsen af søfarende

Helbredsundersøgelsen af søfarende Helbredsundersøgelsen af søfarende Sundhed i nationalt og internationalt perspektiv Mette Gabriel, Søfartslæge Leder af Lægekontoret Danmarks Rederiforening Lægekontoret, Danmarks Rederiforening Ca. 1.600

Læs mere

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond?

Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Har Danmark brug for en maritim kompetencefond? Maritime HR & Crew management Konference 11. April 2013 Fritz Ganzhorn Direktør Søfartens Ledere 2.1.6. Overkapacitet Som det er fremgået, er

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s.

MLC 2006 Implementering. Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. MLC 2006 Implementering Tim Engell Pedersen H.S.E.Q. Manager / DPA, herning shipping a.s. Agenda Regelsættet Regeleksempler Implementering Udfordringer Status MLC 2006 Formål Yderligere sikring af søfarendes

Læs mere

Green Passenger Ferries

Green Passenger Ferries - Your professional maritime partner Faaborg Værft A/S Værftsvej 7, DK-5600 Faaborg, Tlf: +45 62 61 21 10 www.faaborg-vaerft.dk, fv@faaborg-vaerft.dk Sjövägen delivered to Ballerina AB located in Stockholm,

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå?

Sund kurs. Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sund kurs Hvad vil vi? og hvor langt skal vi gå? Sæt en sund kurs Sundhed er ikke kun den enkeltes ansvar. Arbejdspladsen spiller en væsentlig rolle ved at fastlægge regler, rammer og muligheder og ved

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 7 English version further down Så var det omsider fiskevejr En af dem, der kom på vandet i en af hullerne, mellem den hårde vestenvind var Lejf K. Pedersen,

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03

South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 South Arne HSEQ Esbjerg 30-03 03-2004 Søren A Sørensen Offshore Installation Manager Emner Hvorfor det er så vigtigt offshore Hvad der skal til for at få en god HSEQ kultur og for AT KUNNE OPNÅ DET MAN

Læs mere

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden

Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Livsstilssygdomme og den danske sømands fremtid i en globaliseret verden Hvad betyder livsstilssygdomme for danske søfolks muligheder for at være en aktiv del af fremtidens globaliserede skibsfartserhverv?

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London.

SØREN SKIBSTED 1/5. Telefon Direkte: Partner, Head of London Office, København, London. SØREN SKIBSTED Partner, Head of London Office, København, London Søren leder Kromann Reumerts London-kontor og er leder af Kromann Reumerts forretningsgruppe for outsourcing. Han er beskikket som advokat

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk. Velkommen til det første møde i det "nye" Skibsinspektør og HSEQ surveyor. netværk.

Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk. Velkommen til det første møde i det nye Skibsinspektør og HSEQ surveyor. netværk. Velkommen til det første møde i det "nye" Skibsinspektør og HSEQ surveyor netværk. S Nyt Skibsinspektør & HSQE surveyor netværk Dit personlige Videns netværk kom og vær med til opstart af netværket EMUC

Læs mere

Som mentalt og moralsk problem

Som mentalt og moralsk problem Rasmus Vincentz 'Klimaproblemerne - hvad rager det mig?' Rasmus Vincentz - November 2010 - Som mentalt og moralsk problem Som problem for vores videnskablige verdensbillede Som problem med økonomisk system

Læs mere

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22.

How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics. Pris: kr. 130,00 Ikke på lager i øjeblikket Vare nr. 74 Produktkode: B-22. Bøger på engelsk How Al-Anon Works - for Families & Friends of Alcoholics Al-Anons grundbog på engelsk, der indfører os i Al- Anon programmet. Om Al-Anons historie, om forståelse af os selv og alkoholismen.

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

Nye trends indenfor human factors

Nye trends indenfor human factors Nye trends indenfor human factors Søren Bøge Pedersen, Arbejdsmiljøkonsulent Søfartens Arbejdsmiljøråd Skibsteknisk Selskab mandag 17. september 2012 Human Factors Kilde: Det handler om mennesker Alle

Læs mere

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden

Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Offshore service skibe Lovgivning og regler Status og fremtiden Mandag d. 9. marts 2015 Katrine Lee Jørgensen, Skibsteknisk konsulent, Søfartsstyrelsen Oversigt Introduktion Lovgivning for offshore service

Læs mere

EMUC Network Meeting 26/11-2014

EMUC Network Meeting 26/11-2014 EMUC Network Meeting 26/11-2014 Agenda Historik Hvordan udvikler A2SEA ISM systemerne i Crew bådene? Hvordan auditerer A2SEA deres ISM system ombord op skibene? Hvordan implementeres ISM / i skibene med

Læs mere

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København

Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København Water Sensitive Urban Design Socio-teknisk analyse af regnvandshåndtering i Melbourne og København 1 Herle Mo Madsen, HerleMo.Madsen@grontmij.dk IDAmiljø 25.10.2013 Agenda 2 Nye problemstillinger WSUD

Læs mere

Kortlægning af kost og kompetencer til søs

Kortlægning af kost og kompetencer til søs Kortlægning af kost og kompetencer til søs SEAHEALTH, Projekt NEPTUNE Med støtte fra Den Danske Maritime Fond Kortlægning af kost og kompetencer til søs Hvad er der af udfordringer på kostområdet til søs?

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress

6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress 6. Fokus på arbejdsbelastninger og stress Igennem de sidste 20 år har arbejdet til søs forandret sig. Bl.a. er administrativt arbejde blevet en væsentlig del af arbejdsopgaverne. Det skyldes primært myndighedernes

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Det innovative potentiale Brugerdreven innovation Hvad er det, brugere kan se? Hvordan optager organisationer brugerviden? Om at skære ud i pap Cases: Fjernvarmeanlæg, rensningsanlæg, indeklima Jacob Buur

Læs mere

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus

International Community. Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus Fyrtårnet for international arbejdskraft og deres familier i Business Region Aarhus International Community er Netværket for udenlandske medarbejdere og deres medfølgende familier i Østjylland Serviceportalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingen åbner om to uger Mandag den 3. december kl. 8.00 åbner tilmeldingen til Trolling Master Bornholm 2013. Vi har flere tilmeldinger

Læs mere

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013

Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 E-travellbook Design til digitale kommunikationsplatforme-f2013 ITU 22.05.2013 Dreamers Lana Grunwald - svetlana.grunwald@gmail.com Iya Murash-Millo - iyam@itu.dk Hiwa Mansurbeg - hiwm@itu.dk Jørgen K.

Læs mere

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL

NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL NÅR KUNDERNES FORVENTNINGER UDFORDRER HR S VANETÆNKNING SØREN CARLSEN, RAMBOLL RAMBOLL GROUP Leading engineering, design and consultancy company Founded in Denmark in 1945 13,000 experts 300 offices in

Læs mere

Sikkerhedskultur og Anmeldepraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS)

Sikkerhedskultur og Anmeldepraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS) Sikkerhedskultur og Anmeldepraksis på danske skibe i Dansk Internationalt Skibsregister (SADIS) Center for Maritime Sundhed og Samfund Projektgruppe: Balazs Adam, Sisse Grøn, Fabienne Knudsen, Hanna B.

Læs mere

Status på det trådløse netværk

Status på det trådløse netværk Status på det trådløse netværk Der er stadig problemer med det trådløse netværk, se status her: http://driftstatus.sdu.dk/?f=&antal=200&driftid=1671#1671 IT-service arbejder stadig med at løse problemerne

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 3 English version further down Fremragende vejr og laks hele vejen rundt om øen Weekendens fremragende vejr (se selv de bare arme) lokkede mange bornholmske

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark

Decommissioning Development Project in Esbjerg. Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark Decommissioning Development Project in Esbjerg Foredrag hos Skibsteknisk Selskab By Peter Blach, Offshore Center Danmark 1 Background More than 7000 off-shore constructions world wide More than 600 off-shore

Læs mere

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund

Vidensdeling. om - og med - IKT. Bo Grønlund Vidensdeling om - og med - IKT Denne workshop vil give indblik i, hvordan lærere på gymnasiet kan fremme og systematisere vidensdeling omkring brug af IKT i undervisningen, samt hvordan gymnasiers ledelser

Læs mere

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016

Aarhus i vækst - Internationalisering. Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 Aarhus i vækst - Internationalisering Temadrøftelse, Magistraten, 2. maj 2016 1 Program for temadrøftelsen Temaet Internationalisering har afsæt i drøftelserne i Internationaliseringsudvalget samt endvidere

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Så er ballet åbnet, 16,64 kg: Det er Kim Christiansen, som i mange år også har deltaget i TMB, der tirsdag landede denne laks. Den måler 120

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører???

Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? Er der behov for udvikling af en efteruddannelse målrettet Skibsinspektører??? 1 Hvorfor??? Reparations- & vedligeholdsomkostninger meget væsentlig økonomisk del i et skibs samlede finansielle levetidsbillede

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Sikkerhed & Revision 2013

Sikkerhed & Revision 2013 Sikkerhed & Revision 2013 Samarbejde mellem intern revisor og ekstern revisor - og ISA 610 v/ Dorthe Tolborg Regional Chief Auditor, Codan Group og formand for IIA DK RSA REPRESENTATION WORLD WIDE 300

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014

Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 Danish Subsea Network Presentation of Subsea Norway Tour 8 th and 9 th of October 2014 by Allan S. Christensen, Offshoreenergy.dk 2 nd of December 2014 Netværksmøde 2. december 2014 Program Orientering

Læs mere

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark

Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark Hvordan skal de maritime uddannelser udvikles, så fremtidens søfarende kan gøre en forskel for Det Blå Danmark MARITIM SIKKERHED, SUNDHED OG MILJØ 2011 Specialkonsulent Pernille Trojahn Kristiansen Søfartsstyrelsen

Læs mere

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet.

Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Erhvervspsykolog Mads Schramm, cand. psych. fra 2000 Københavns Universitet. Fast ekstern konsulent i Seahealth og for Mærsk training. Speciale i ledertræning, stresshåndtering, konflikthåndtering, psykisk

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

The River Underground, Additional Work

The River Underground, Additional Work 39 (104) The River Underground, Additional Work The River Underground Crosswords Across 1 Another word for "hard to cope with", "unendurable", "insufferable" (10) 5 Another word for "think", "believe",

Læs mere

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud

E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud E-sundhedskompetence - et redskab til at skabe bro mellem borgere, patienter og vores digitale sundhedstilbud Lars Kayser Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns Universitet Andre Kushniruk, Richard

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 8 English version further down Der bliver landet fisk men ikke mange Her er det Johnny Nielsen, Søløven, fra Tejn, som i denne uge fangede 13,0 kg nord for

Læs mere

Hvad gør regionerne med de sociale medier?

Hvad gør regionerne med de sociale medier? Hvad gør regionerne med de sociale medier? Sociale medier People influence people. Nothing influences people more than a recommendation from a trusted friend (Mark Zuckerberg, Facebook) Konklusion Jeg

Læs mere

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik

DEN GODE BORGERINDDRAGELSE. Nana & Salik DEN GODE BORGERINDDRAGELSE Nana & Salik BORGERINDDRAGELSE DEFINITION Public participation is not just providing information to the public. There is interaction between the organization making de decision

Læs mere

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8

Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro. Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 Shooting tethered med Canon EOS-D i Capture One Pro Shooting tethered i Capture One Pro 6.4 & 7.0 på MAC OS-X 10.7.5 & 10.8 For Canon EOS-D ejere der fotograferer Shooting tethered med EOS-Utility eller

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015

Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Skub, puf og bevæg ledelse i kompleksitet Morgenmøde, 22. og 25. september 2015 Programoversigt 08:30 Kaffe, the og brød 09:00 Velkommen til morgenmøde Kort præsentation formål og ambitioner Kompleksitet

Læs mere

Modtageklasser i Tønder Kommune

Modtageklasser i Tønder Kommune Modtageklasser i Tønder Kommune - et tilbud i Toftlund og Tønder til børn, der har behov for at blive bedre til dansk TOFTLUND TØNDER Hvad er en modtageklasse? En modtageklasse er en klasse med særligt

Læs mere

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016

Humanistisk Disruption. Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Humanistisk Disruption Morten Albæk Menneske og grundlægger af Voluntas Investments & Advisory November, 2016 Verden er midt i to simultane transformationer der vil ændre måden hvorpå vi leder, innoverer

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark

Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser. Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark Krisehåndtering og ledelse i forbindelse med kritiske hændelser Rikke Høgsted Chefpsykolog Falck Healthcare Samarbejdspartner med Seahealth Denmark The responsibility or the legal obligation of a person

Læs mere

Dean's Challenge 16.november 2016

Dean's Challenge 16.november 2016 O Dean's Challenge 16.november 2016 The pitch proces..with or without slides Create and Practice a Convincing pitch Support it with Slides (if allowed) We help entrepreneurs create, train and improve their

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE

Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SCIENCE Forskningsdokumentation Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE SFU 12.03.14 Forslag til implementering af ResearcherID og ORCID på SCIENCE Hvad er WoS s ResearcherID? Hvad

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

Sports journalism in the sporting landscape

Sports journalism in the sporting landscape Sports journalism in the sporting landscape - Blind spots of the journalists Foto: Bjørn Giesenbauer/Flickr Play the Game 2013 Aarhus, 30 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies/Play

Læs mere

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA

PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA PROJEKTLEDELSE I RAMBØLL AGENDA Kort om Rambøll Vores udgangspunkt Rekruttering og kompetencer i forhold Til Ramboll Fundamentals og værdier Om projektledelse i Rambøll Project Excellence Jobfamilier;

Læs mere

Den Medicinske hjælp til søfarten

Den Medicinske hjælp til søfarten Den Medicinske hjælp til søfarten Kent Østermark Jensen & Torben Leth CMS - Søfartsstyrelsen MSSM August 2010 Grundlaget for og opbygningen af det Maritime Sundhedsvæsen EU direktiver STCW - konventioner

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk

Politikugen. Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Politikugen Sikkerhedsbegrebet: Historisk og analytisk Indholdsfortegnelse En (meget) kort historie om begrebet Den Kolde Krig Sikkerhedsbegrebet i strategiske studier Sikkerhedsbegrebet i fredsforskning

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Anbefaling: Ekstraordinær inspektion af svejsning ved flange i toptårnet af Bonus 1.3 MW, 2.0 MW og 2.3 MW CS mølletyper

Anbefaling: Ekstraordinær inspektion af svejsning ved flange i toptårnet af Bonus 1.3 MW, 2.0 MW og 2.3 MW CS mølletyper Siemens Wind Power Anbefaling: Ekstraordinær inspektion af svejsning ved flange i toptårnet af Bonus 1.3 MW, 2.0 MW og 2.3 MW CS mølletyper 1. Gyldig for: Siemens Wind Power / BONUS vindmøller: 1.3MW,

Læs mere