ID:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ID: 2010-03-04-11-39"

Transkript

1 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

2

3 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX grundlæggende for alle brugere MMX

4 Copyright Lars Madsen Regler for anvendelse: Ingen ud over de almindelige copyrightregler. Man bedes dog undlade at placere kopier af bogen til download fra egen hjemmeside, link i stedet direkte til http: //www.imf.au.dk/system/latex/bog/ hvorved man sikrer sig at alle altid har direkte adgang til seneste version af bogen. Layout og typografi valgt og implementeret af forfatteren Skrifttype: 11pt / 13.6pt Kp-fonts Sat med pdflatex og memoir-klassen Alle figurer er lavet med METAPOST eller TiKz Anvendte pakker (pakker som kun er anvendt i eksempler er ikke inkluderet): afterpage amsmath babel berasans beramono bm calc caption color comment csquotes dlfltxbmarkup dlfltxbmisc dlfltxbcodetips dlfltxbtocconfig enumitem etex fix-cm fixltx2e fixme fontenc graphicx hyperref ifsym inputenc keyval kpfonts lipsum listings longtable mathtools mflogo microtype multicol natbib ntheorem paralist placeins ragged2e siunitx soul stmaryrd subfig svn-multi textcomp threeparttablex url varioref verbatimcopy xparse xspace Samt desuden nogle (endnu) ikke-offentlige pakker: felinebooksetup felinesd felinepreamble Alle registrerede varemærker nævnt i denne bog tilhører deres respektive ejere.

5 til de danske LATEX-brugere med håbet om at dette vil hjælpe på vejen mod pænere dokumenter samt alle de som fortsat bruger tid på at forbedre LATEX og venner, nye som gamle

6

7 Kort oversigt i Kort oversigt iii Indholdsfortegnelse xiii Tabeloversigt xv Figuroversigt xvii Forord Grundlæggende LAT E X LAT E X-overbygning Større projekter Appendices 3 Den forunderlige LAT E Xniske verden 19 Almindelig tekst 41 Introduktion til matematik 79 Matematik på et højere niveau 109 Om sætningskonstruktioner 125 Om grafik, flydende objekter og billedtekst 153 Om tabeller 185 Konstruktion af litteraturliste 213 Mere om tekst 247 Diverse 275 Generel ændring af layout 289 Håndtering af større projekter 299 Dokumentopsætning med memoir-klassen 329 Gode råd 335 Om generering af nye makroer 345 Nyttige metoder og konstruktioner 357 LAT E X-distributioner samt andre redskaber 365 Om fejlmeddelelser i LAT E X 373 Kommentarer 383 Skabeloner 385 Litteratur og pakkeinformation 395 Stikordsregister i

8

9 Indholdsfortegnelse Kort oversigt i Indholdsfortegnelse iii Tabeloversigt xiii Figuroversigt xv Forord Forord xvii Emner som ikke gennemgås i denne bog xvii Indholdet af bogen xviii Om bogens syntaks xix Kommentarer til bogen xxi Takkeskrivelse xxi Grundlæggende L A T E X 1 Den forunderlige LAT E Xniske verden 3 Kort introduktion til hvad LAT E X er for en fisk og hvordan man anvender systemet. 1.1 Introduktion Lidt historie Om udtalen af LAT E X Hvad er det så for noget? Hvor får man LAT E X fra? Hvordan finder man hjælp? Hvordan finder man manualen til pakken X? Når man skal spørge om hjælp Minimalt eksempel Om at udføre LAT E X Show us the code LAT E X-syntaks Lidt LAT E X-terminologi Mange makroer kan godt lide (at spise) mellemrum Dokumentklassen Nogle dokumentklasser Preamblen Selve dokumentet Når noget er gået galt Dansk opsætning UTF iii

10 Indholdsfortegnelse 2 Almindelig tekst 19 Hvordan man skriver almindelige tekstuelle konstruktioner i LAT E X. 2.1 Tekstopdeling Nyt afsnit 19, Afsnitsindrykning 20, Tvungen sideskift 20, Overskriftsopdeling af teksten 21, Afsnitoverskrifter uden nummer Tegnsætning Orddeling 22, Anførselstegn 23, Streger 24, Streger og orddeling 25, Ligaturer 25, Tvungen mellemrum uden linieombrydning 26, Engelsk punktum og mellemrum 26, Ellipsis 27, Specialbogstaver og accenter 27, Tekstsymboler Om fontvalg og -størrelser Fontstørrelser 28, Skift af fontvariant 29, Fremhævning af tekst Krydsreferencer Fodnoter Indholdsfortegnelse Justering af tekst Centrering 34, Venstre- / højrejustering af tekstafsnit 35, Justering med indbygget orddeling 35, Citater Lister Punktopstilling 36, Nummereret liste 37, Beskrivende liste Simpel indsættelse af titel, forfatternavn og dato Hvordan håndterer man URLer, stier og filnavne Introduktion til matematik 41 Introducerende kapitel om grundlæggende matematiske konstruktioner i LAT E X. Basisviden som alle LAT E X-brugere bør kende til. 3.1 Matematik i LAT E X Lidt syntaksregler i matematik mode Mellemrum tæller ikke 41, Ingen danske vokaler i matematik 42, Begrænset automatisk linieombrydning Tegnsætning i matematik Fremhævet matematik One-liners 43, Flerliniede formler Formelnumre og krydsreferencer Symboler og operatorer Forskellige symboler Pile 49, Skrive over eller under en pil Operatorsymboler Matematiske fonte Skrive almindelig tekst i matematik-mode 54, Danske vokaler i matematik 54, Fed skrift i matematik Navngivne funktioner og operatorer Navngivne mængder (prikker) Matematiske accenter Hegn Om \left og \right 62, Varianten \middle 63, Om m-varianterne af \big... \Bigg Almindelige matematiske konstruktioner Sub- og superscript 64, Brøker 65, Binomialkoefficienter 65, Rodfunktionen 66, iv

11 Indholdsfortegnelse Modulus 66, Afledt funktion 66, Om matricer 67, Gaffelfunktioner 70, Over/underbrace 71, Grænser i flere lag 71, Restingering/evaluering af funktioner Nogle almindelige hjemmelavede makroer Diverse 73 L A T E X-overbygning 4 Matematik på et højere niveau 79 Udvidet kapitel omkring matematiske konstruktioner og matematisk typografi. 4.1 Matematisk typografi Hvor må man dele en formel? Formelombrydning af matematik i teksten Hvad gør man når man ikke kan få det til at passe? 81, Hvor vil LAT E X automatisk dele matematiske udtryk i teksten? 81, Automatisk indsættelse af gangetegn ved linieombrydning Formelombrydning i fremhævede formler Opstilling af fremhævede (brudte)formler Tegnsætning i matematik Environments til fremhævet matematik Alignment Align 87, Alignat 87, Flalign 88, Kommentarer i alignment matematik Centreret flerliniet matematik Multline Varianter Split 91, Aligned 91, Alignedat 92, Gathered Eksemplerne 4.5 til 4.18 på side Sideskift i fremhævet matematik Ser du spøgelser? Konfigurering af og leg med formelnummeret Fjernelse af formelnummer 94, Skrive noget andet i stedet for formelnummeret 95, Konfigurering af hvordan formler nummereres 95, Ét formelnummer til udregning 96, Undernummerering af formelnummer 96, Flytte lidt på formelnummeret 96, Vis kun refererede formler AMS udvidelsen mathtools Justering vedrørende grænser på operatorer 97, Intelligente afgrænserfunktioner 98, Hvordan viser man kun refererede formler? 98, lgathered 99, Overlappe alignment 99, Ensbetyderpile mellem linierne i en beregning 99, Simulering af \shortintertext 100, Justering af indryk ved brudte formler 100, Andre Pakken empheq Diagrammer i LAT E X Diagrammer med XY-pic og \xymatrix XY-pic pile syntaks Placering 103, Pilens udformning 103, Labels på pile Prækompilering af diagrammer XY-pic og Babel XY-pic diagrammer og formelnumre Andre XY-pic tips Andre interessante matematik-konstruktioner v

12 Indholdsfortegnelse 4.8 Konstruktioner man bør kunne Om sætningskonstruktioner 109 Brug af samt konfigurering af sætningskonstruktioner. Inkluderer blandt andet hvordan man laver ordentlige bevis-environments. 5.1 Konstruer en ny sætning Opsætning af sætningskonstruktioner med amsthm-pakken Almindelig brug af amsthm Beviser med amsthm Opsætning af sætningskonfigurationer med ntheorem-pakken Konfigurering Theoremstyles Citering i sætningsoverskrift Slutmarkører Beviser med ntheorem Andet godt med sætningskonstruktioner Sætninger med ramme eller farvet baggrund Konstruktioner som starter med en liste Mere om optimeringseksemplet Om grafik, flydende objekter og billedtekst 125 Om inklusion af ekstern grafik samt forklaring af konceptet bag begrebet floats. Desuden præsenteres konstruktioner til at anvende flere figurer samtidigt samt et kig på billedtekst (captions) og subfigurer. 6.1 Inklusion af ekstern grafik Billed/figur-konvertering EPS til PDF 126, JPG til EPS 127, PNG til EPS 127, MPS til EPS 127, PDF til EPS 127, SVG til EPS Syntaks for inkludering af ekstern grafik Yderligere konfiguration vedrørende grafik En kildefil flere outputformater 130, METAPOST inklusion med pdflatex 131, Kode til at tjekke for LAT E X eller pdflat E X 131, At hente figurer fra andre biblioteker Inkludere dele af andre dokumenter Flydende objekter Syntaks Algoritmen bag placeringen af flydende objekter Her til og ikke længere Ikke-flydende floats Flere figurer på én gang Flere figurer i samme float 139, To figurer en billedtekst 139, To figurer ved siden af hinanden med hver deres billedtekst 139, To figurer ved siden af hinanden justering af billedtekst placering 140, Tekst ved siden af figur justering i toppen Konfiguration af billedteksten Brug af pakken caption Ændring af billedtekstens font og fontstørrelse 142, Ændring af separatortegn 142, Bredden af caption 142, Mellemrum før og efter billedtekst 143, En figur og en tabel i samme float 144, Flere floats med samme nummer Undernummerering af figurer subfig Flere floats under samme nummer 146 vi

13 Indholdsfortegnelse 6.5 Andre grafik relaterede ting At skrive tekst rundt om figurer 146, Rette på labels i EPS figurer 146, Baggrundsbilleder 147, Figurer i landscape 147, Skrive ovenpå et billede Tips og tricks Inklusion af scannede sider Genstridige EPS-filer Generering af EPS-filer eller croppede PDF-filer via LAT E X Generering af grafik til brug i LAT E X Om tabeller 153 Opsætning af tabeller, specielt med henblik på pæne datatabeller. 7.1 Guidelines vedr. opbygning af en (data)tabel En læserundersøgelse Tabelsyntaks Flydende tabel Angivelse af søjlerne Overskriftsceller Linier i tabeller Booktabs makrosyntaks 162, Brug af fuldbredde-linier 163, Afbrudte linier Dataformatering Automatisk decimaljustering med dcolumn-pakken Kildekoden til tabel Dataformatering via pakken siunitx Andre tabel-environments Tabularx tabel med fast bredde Longtable tabel over flere sider Ændre ved luft i tabeller Vertikal luft 173, Horisontal luft Noter i tabeller Threeparttable(x) Ekstra bemærkninger Lade tabellen rage lidt ud i marginen Tabeller eller figurer i landskabsorientering Brug af farver i tabeller Data fra eksterne kilder Excel til LAT E X 180, Data fra CSV Konstruktion af litteraturliste 185 Om citering af litteratur og hvordan man laver litteraturlister, både i hånden samt autogenereret via BibTEX. 8.1 Citeringskonventioner Bibliografienvironmentet Citerings syntaks Forfatter-år citeringer lavet uden BibTEX BibTeX Hvad er BibTeX? Forfatter-år citeringer med pakken natbib Pakkeoptions til natbib 191 vii

14 Indholdsfortegnelse 8.4 Generering af BibTEX-database Beskrivelse af format 192, Syntaks for author-feltet 194, Specielt om titelfeltet 194, URL i bibliografier Bibliografistilarter Eksempler på BibTEX konfigureringsfiler Standardstile 197, Danske oversættelser 198, BibTeX-stile kompatible med natbibpakken 199, Eksempler fra jurabib pakken Andet Sortering af danske navne 204, Sprogproblemer ved brug af BibTEX 205, Online reference databaser Emneopdelt litteraturliste Brug af pakken multibib 206, Kort om bibtopic Håndtering af referencer databaser Jabref 210, RefWorks Biblatex Mere om tekst 213 Gennemgang af flere forskellige tekst relaterede emner, så som fontvalg, fontstørrelser, justering af tekst, lister, farver samt kodefremvisning. 9.1 Lidt mere om afsnitsoverskrifter samt indholdsfortegnelsen Om appendix/bilag Appendices til et kapitel 214, Bilag og appendiks Fodnoter og endnotes/slutnoter Mere om fodnoter Endnotes/slutnoter Mere om orddeling Orddeling og babel 217, Orddeling ved bindestreg og skråstreg 218, Mærkelige orddelinger 218, Undgå orddeling Ændring af standardnavne kontrolleret af babel Tekstfyld Lorem ipsum Fontrelaterede emner Fontvalg med matematiksupport Computer Modern 221, Latin Modern 221, Times 221, Palatino 222, Utopia og fourier 222, New Century Schoolbook og fourier 223, Garamond 223, Concrete Et par sans-serif skrifttyper Computer Modern sans serif 224, Helvetika klon 224, Bera sans Fast-bredde skrifttype (skrivemaskinefont) Computer Modern Typewriter 225, TX Typewriter 225, LuxiMono 225, BeraMono Vilkårlig fontstørrelse Større linieafstand At pille ved afstanden mellem bogstaver (letterspacing) Lister Flere lister med paralist-pakken Enumerate og itemize 229, Kompakte lister 229, En løbende liste Avancerede standard lister med enumitem-pakken Kort oversigt over enumitem parametre Egne listekonstruktioner Brug af farver viii

15 Indholdsfortegnelse 9.9 Udsende mange breve Fremvisning af tekst uden LAT E X-fortolkning Kildekode fremvisning Lidt om listings Opsætning til SAS-udskrifter via listings Stikordsregister Generere indeksindgangene Sortere selve indekset Sortering via makeindex 243, Sortering via texindy Terminologiforklaring Meget simpel symbolliste Ikke helt så simpelt Terminologi- eller tegnforklaring Diverse 247 Diverse emner som ikke helt falder indenfor nogen specifik kategori Formatering af tal, enheder og navngivne variable Tal og enheder via siunitx Formatering af tal 247, Formatering af enheder alene 248, Værdier med enhed Komma som separator i decimaltal Navngivne variable og enheder Navngivne variable Versionskontrol Normalsider og anslag Elektroniske slides Layers 258, Sætninger 259, Opdeling af præsentationen 260, Animationer 260, Handouts 261, Omvej 263, Transparenter Statistik Statistikprogrammer Lidt fysik og kemi Kemiske forbindelser 265, Grafik til fysik, kemi og elektronik Beskrivelse af algoritmer Brug af algpseudocode-pakken Struktur konstruktioner Flydende algoritmer Interne hyperlinks Større projekter 11 Generel ændring af layout 275 Kort om et par generelle metoder til at kunne styre noget af layoutet i LAT E X 11.1 Opsætning af marginer B5 på A Sidehoved og -fod Begrebet pagestyle 279, Justering af pagestyle med pakken fancyhdr 280, Standardklassernes problemer vedr. sidehoved og -fod 283, For lang headertekst Indholdsfortegnelsen At få bibliografi og indeks med i ToC 286, Konfigurering af ToC Overskrifter Afsnitstitler uden nummer men med i ToC 287 ix

16 Indholdsfortegnelse 12 Håndtering af større projekter 289 Hvordan man håndterer projekter i flere filer, samt andre tips til behandlingen af store projekter Opdeling af kildekoden \input 289, \include 290, Master/hoved-filen Ekskludering af dele af teksten Arbejdskommentarer Pakken fixme 293, Pakken todonotes At holde styr på labels og lignende Vis indsatte og anvendte label- og citeringsnøgler 295, Lidt smartere krydsreferencer Referere til label fra et andet projekt Dokumentopsætning med memoir-klassen 299 Kort om hvilke dele en bog normalt er bygget op af og hvad de består af. Dernæst en gennemgang af hvordan man kan justere layoutet til et speciale med memoir-klassen Pakker allerede inkluderet i memoir-klassen Opbygningen af en bog Titelmateriale 300, IMF krav til forsiden 301, Frontmatter 301, Mainmatter 302, Backmatter Specialelayout med memoir casestudy Layoutformulering Dokumentets dimensioner Sidehoved og -fod Opsætning af marks 309, Håndtering af kapitaler i marks Justering vedr. overskrifter Afsnitsnummerering og justering af indholdsfortegnelsen Forside med memoir Louises forside 314, Strits forside 316, Centrering af forside i forhold til papiret 318, En kolofon bag på forsiden Frontmatter En dedikationsside 319, Resumé på flere sprog Mainmatter Backmatter fil for specialeopsætning med memoir Omjustering af layoutet i forbindelse med andre typer større opgaver Et par ideer vedr. ph.d.-afhandlinger Afhandling: Artikler samlet i samme dokument 321, Afhandling: Artikler inkluderet som PDF 322, Inklusion af PDF med en master som ikke tåler pdflatex 322, Pagestyle til artikler i afhandling Tanker omkring opsætning af bachelorprojekter Større opgaver i gymnasiet Andre tricks man kan lave med memoir-klassen Automatisk fjernelse af sidetal 325, Sidetal af formen side / total 325, Få ordet Kapitel eller Appendix med i indholdsfortegnelsen 326, Fjerne afstand i figur/tabelliste 326, Appendix OG bilag 326, Referere til en overskrift 328, Markere noget nyt via en blank linie Gode råd 329 Forskellige gode råd når man skriver opgaver i LAT E X. x

17 Indholdsfortegnelse 14.1 Dødssynder Værd at huske mens man skriver Værd at huske når man er ved med at være færdig med at skrive Efter studierne er slut Appendices A Om generering af nye makroer 335 Generelt om hvordan man laver sine egne simple makroer, både med og uden argumenter. A.1 At lave sin egen makro Navne på makroer 335, Makroer uden argumenter 336, Makroer med argumenter 337, Lave om på en allerede eksisterende makro 338, Lave en makro hvis den ikke findes i forvejen 338, Lave om på en makro mens man genbruger den gamle definition 339, Makroer specielt til teksten 339 A.2 Hvor gælder ændringer af makroer, længder etc.? A.3 Lave sit eget environment A.4 Makronavne 342 A.5 Om at lave sin egen pakke A.6 Makroer med avancerede argumenter B Nyttige metoder og konstruktioner 345 Makroer og andre værktøjer man kan anvende i konstruktionen af nye makroer. B.1 Om længder B.1.1 Nyttige længder B.2 Om tællere B.2.1 Den grafiske repræsentation af en tæller B.3 Betingedekonstruktioner (if-then) B.4 Luftkasteller B.4.1 Lodret B.4.2 Vandret B.4.3 Elastiske konstruktioner B.5 Kassetænkning B.5.1 Kasser med linieombrydning B.5.2 Inline kasser (uden linie ombrydning) B.6 Et par makroer fra graphicx-pakken B.7 Gemme/undersøge indhold C LAT E X-distributioner samt andre redskaber 357 Kort om LAT E X-distributioner, editorer samt andre nyttige redskaber. C.1 Linux C.1.1 Rigtige editorer på Linux C.1.2 WYSIWYG editorer på Linux C.1.3 Ekstra fremvisere på Linux C.1.4 Andre redskaber på Linux C.2 MAC OS X C.3 Windows XP/Vista/ xi

18 Indholdsfortegnelse C.3.1 MikTeX ProTeXt installation 361, Justering efter installationen 361 C.3.2 T E X Live C.3.3 Rigtige editorer på Windows C.3.4 Fremvisere C.3.5 Andre redskaber Printerdrivere 364 D Om fejlmeddelelser i LAT E X 365 En oversigt over relevante meddelelser og hvad de betyder. D.1 Fejlmeddelelser D.2 Advarsler D.2.1 Ikke helt så alvorlige advarsler Font advarsler 369, Underfull advarsler 369 D.2.2 Advarsler som man bør rette Labels og citeringer 370, Den notoriske overfull \hbox 371 E Kommentarer 373 Nogle kommentarer som de interesserede kan tage et kig på, men som ikke helt passer i den almindelige tekst. E.1 Intent to indent E.2 Hjælp min vejleder vil have min afhandling i Word! E.3 Matematik bemærkninger Lidt mere om align til højre for lighedstegn 375, Matematisk mellemrum mellem symboler 375, Forkert mellemrum efter \left( eller \big( 376 E.4 Makrobemærkninger E.5 Lidt om filtyperne anvendt af LAT E X E.6 Lidt om de pakker som anvendes til at lave denne bog E.7 Ordbog E.8 Pakker som ikke anbefales F Skabeloner 383 Skabeloner til lidt af hvert Litteratur og pakkeinformation 385 Stikordsregister 395 xii

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Taster på tastaturet med speciel fortolkning. 10 Tabel 2.1 Makroer til at lave afsnitsoverskrifter 21 Tabel 2.2 Anførselstegn i LAT E X 24 Tabel 2.3 Typografiske streger i LAT E X. 24 Tabel 2.4 Accenter og specialbogstaver i LAT E X 27 Tabel 2.5 Nogle tekstsymboler fra textcomp-pakken 28 Tabel 2.6 Fontstørrelser i LAT E X 29 Tabel 2.7 LAT E Xs metoder til skift af skrifttype variant. 30 Tabel 3.1 Makroer til indsættelse af vandret mellemrum 42 Tabel 3.2 Græske bogstaver 47 Tabel 3.3 Nogle operatorsymboler 48 Tabel 3.4 Nogle relationssymboler 48 Tabel 3.5 Nogle inklusioner 48 Tabel 3.6 Diverse symboler 49 Tabel 3.7 Nogle forskellige pile-symboler 50 Tabel 3.8 Nogle store symboler 52 Tabel 3.9 Matematiske fonte 53 Tabel 3.10 Prædefinerede navngivne operatorer i LAT E X 55 Tabel 3.11 Dots i LAT E X 59 Tabel 3.12 Matematiske accenter 60 Tabel 3.13 Indhegnings- og afgrænsersymboler 62 Tabel 7.1 Almindelig nybegynder datatabel 155 Tabel 7.2 Forsøg på at lave en professionel udgave af Tabel Tabel 8.1 Fordele og ulemper ved pakkerne multibib og bibtopic. 207 Tabel 9.1 Standardnavne i LAT E X (engelske) 219 Tabel 10.1 Nogle enheder 250 Tabel 10.2 Enheds prefixer 251 Tabel 10.3 Nogle sammensatte og forkortede enheder 251 Tabel 10.4 Predefinerede potenser 251 Tabel B.1 Længdeenheder i LAT E X 345 Tabel B.2 Nyttige længder i LAT E X 347 Tabel B.3 Hjælpemakroer til at skrive værdien af en tæller. 348 Tabel B.4 S/M for tællere. 348 xiii

20

21 Figuroversigt Figur 1.1 Speciel tast på et dansk tastatur 10 Figur 11.1 Oversigt over fortolkningen af options til geometry-pakken. 276 Figur 13.1 Oversigt over dækblad, bagsiden af denne, forside og forsiden af denne 300 Figur 13.2 Forsiden til Louises bachelorprojekt. 315 Figur 13.3 Forsiden til Strits speciale. 317 xv

22

23 Forord For de fleste er LATEX bare er et redskab i hverdagen, det er ikke noget man gider bruge alt for meget tid på at sætte sig ind i eller følge med i udviklingen af. Dette er selvfølgelig meget forståeligt, man er ikke på universitetet for at lære LATEX, man er der for at arbejde. Dette har desværre en kedelig bivirkning: Da man ikke følger med i udviklingen har man i stedet tendens til, at har man fået fat i en guide/introduktion til LATEX, da holder man sig slavisk til konstruktionerne i denne. Man kommer så at sige aldrig videre. Derfor er det altid sjovt at se når folk finder ud af hvad LATEX faktisk kan, når man lige ved hvordan. Ideeen er derfor at idet læseren for de flestes vedkommende kun kommer til at anvende den/de note(r) de anvendte da de lærte at bruge LATEX, da skal denne note indeholde alt det skribenten har brug for (indenfor rimelighedens grænser). Det er derfor at denne bog er ca. 458 sider lang og at der er 610 nummererede eksempler. Men faktisk er det meningen at man skal supplere bogen med Wilson (2010) (manualen til dokumentklassen memoir, som anbefales til større værker) for så at kunne skrive (og konfigurere), f.eks. et speciale, uden ret megen brug af ekstra bøger eller pakkedokumentation. 4 Den nuværende udgave af bogen er tredje udgave. 1 Der er kommet en del ekstra ting med, og en hel del stave- og formuleringsfejl skulle nu være rettet. Desuden er der blevet gjort en hel del for at forsøge at gøre bogen nemmere at forstå, samt forklare tingene på en mere gennemskuelig måde. Skulle der være ting som burde forklares bedre, er man velkommen til at sende en mail. Emner som ikke gennemgås i denne bog Da hovedformålet med»introduktion til LATEX«er rettet mod den trykte version af specialer og bachelorprojekter er der visse emner vi behandler i mindre detaljer end andre: Hyperlinkede pdf-filer. Konstruktionerne er kort beskrevet i afsnit på side 269, men da emnet kan være et ret kompliseret i visse tilfælde, behandles dette kun overfladisk. Elektroniske slides og præsentationer, vi har dog en mindre beskrivelse af den mest anvendte klasse til præsentationer (beamer), se afsnit 10.6 på side 255. Der er også emner som kan være relevante, men som vi slet ikke behandler da der ikke er plads: Generering af (ekstern) grafik til brug indenfor LATEX. Der er lavet en kort oversigt over et par muligheder i afsnit på side De første to udgaver bestod af et alt for langt sæt slides, samt en omskrivning af disse. Kapitlet er sidst opdateret 2010/03/04 00:31 (revision 659) xvii

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere

Excel 2010 Grundlæggende

Excel 2010 Grundlæggende Excel 2010 Grundlæggende Velkommen på vores Excel Grundlæggende kursus Det er vores håb, at du vil finde dig godt tilrette på kurset, samt du vil få mange gode og konkrete ting med herfra. Du kan være

Læs mere

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Access 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Access 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med

Læs mere

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker?

Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? Hvad gør forskerne med deres referencehåndtering, når de forsker? En undersøgelse af forskernes referencehåndtering som en del af deres arbejdspraksis Undersøgelsen er udarbejdet med finansiel støtte fra

Læs mere

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord

Indholdsfortegnelse. javabog.dk Forord javabog.dk Forord javabog.dk Forord Indholdsfortegnelse 0 Forord...1 0.1 Bogens opbygning...1 0.1.1 Veje gennem bogen...1 0.1.2 Kapitlernes opbygning...3 0.2 Til underviseren...3 0.3 Ændringer i tredje

Læs mere

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE

TRAKA32 OPSTARTS GUIDE TRAKA32 OPSTARTS GUIDE 14/03/2014 VERSION 5.1 [14/03/2014] Page 1 of 81 VERSIONS HISTORIK Version Date Who Description of Changes 3.0 16/11/12 AK Changed from old style document to official UD format and

Læs mere

PDF Modul & Online Markedsføring

PDF Modul & Online Markedsføring Danmarks Tekniske Universitet IMM 23. Januar 2009 PDF Modul & Online Markedsføring Af Frederik Christian Heerup-Larsson IMM-B.Eng-2009-53 Side 1 1. Abstract Denne rapport omhandler design og udvikling

Læs mere

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen

Lær din mac at kende. Poul Erik Larsen. 2014 Poul Erik Larsen Lær din mac at kende Poul Erik Larsen Indholdsfortegnelse 03 Mac en udvendigt 04 Skrivebordet 05 Æble-menuen 06 Finder-menuen 07 Arkiv-menuen 08 Dock 10 Hvilket styresystem? 11Systemindstillinger 11 Generelt

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk

BRUGER VEJLEDNING. dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk 77 34 18 18 Ring t il kund eservi hvis d ce u har b for hjæ rug lp! BRUGER VEJLEDNING dukapc ApS 2013 - www.dukapc.dk Udpakning og tilslutning af dukapc... 2 Første gang dukapc startes... 3 dukapc er klar

Læs mere

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET

Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET Thomas Holme Hansen Marie Lund Klujeff Henrik Kaare Nielsen VEJLEDNING I AKADEMISK OPGAVE- SKRIVNING VED INSTITUT FOR ÆSTETISKE FAG AARHUS UNIVERSITET 2. udgave 2009 THOMAS HOLME HANSEN, MARIE LUND KLUJEFF,

Læs mere

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale

ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale ET KURSUS FRA MAGENTA APS OPENOFFICE.ORG CALC REGNEARK Kursusmateriale DEN STØRSTE FORSKEL MELLEM EXCEL OG CALC ER, AT HVIS DU BRUGER CALC PÅ DANSK, SÅ SKAL DU BENYTTE DE DANSKE FUNKTIONS NAVNE I STEDET

Læs mere

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre

Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre Mønstre en indføring i analyse-, design- og arkitekturmønstre COT/4-07-V2.2 C * O T Center for Revisionshistorie: 12.01.99 v.0 Første udgave 9.02.99 v.1.0 Anden udgave 27.04.99 v.2 Endelig version 10.05.99

Læs mere

Linux - Friheden til egen webserver

Linux - Friheden til egen webserver Linux - Friheden til egen webserver Version 2.5.20040516-06/07-2006 Peter Toft Hans Schou Linux - Friheden til egen webserver: Version 2.5.20040516-06/07-2006 af Peter Toft og Hans Schou Ophavsret 1998-2005

Læs mere

Kommuniker: Gennem Valg

Kommuniker: Gennem Valg Specialpædagogisk Aftale Kommuniker: Gennem Valg Mikro Værkstedet 2 Brugervejledning Kommuniker: Gennem Valg www.mikrov.dk Indholdsfortegnelse Copyright... 4 1. Oversigt... 5 2. Brugen af Gennem Valg afspilleren:...

Læs mere

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet

Nyere hæfter fra IDG. PowerPoint & Outlook 2000 for alle. Skriv til os. Kvalitet til lavpris. Fås overalt. Besøg os på Internettet PowerPoint & Outlook 2000 for alle 1. udgave, 1. oplag 2000 Copyright 2000 IDG Danmark A/S Copyright 1999 IDG Books Norge A/S Originaltitel: Boken om Office 2000 Forfatter: Per Arlov Forlagsredaktion:

Læs mere

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse.

TYPO3 CMS. Redaktør manual. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk. Dato: Juli 2009. TYPO3 version 4.2.0. E-mail: info@cmshouse. TYPO3 CMS Redaktør manual CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Dato: Juli 2009 TYPO3 version 4.2.0 E-mail: info@cmshouse.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Generelt om TYPO3...3

Læs mere

Linux - Friheden til at programmere i Java

Linux - Friheden til at programmere i Java Linux - Friheden til at programmere i Java Version 0.7.20040516-06/07-2006 Christian Damsgaard Jakob Nordfalk Jonas Kongslund og mange andre Linux - Friheden til at programmere i Java: Version 0.7.20040516-06/07-2006

Læs mere

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning.

Resumé. Dette kan være med til at minimere spildtid i forsøg med robotter, som kører autonomt uden overvågning. Resumé Denne rapport er skrevet i forbindelse med udarbejdelse af projektet på Institut for Automation ved Danmarks Tekniske Universitet. Internetbaseret interface eller web-enabling betyder, at en robot

Læs mere

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær

Internettet. *ukkulp#m,bvcm* ÊÀËÑ. Start med 48,- En klassiker og bestseller. Nu i 5. udgave. www.knowware.dk. Torben Kjær 48,- En klassiker og bestseller Start med Torben Kjær Internettet Også til Mac En begynderguide til det globale computernetværk Svar på dine spørgsmål: * internettet, surfe, e-mail, sikkerhed, * chat,

Læs mere

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut

Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Customer-Relationship Management System til Teknologisk Institut Maria Miland Elmvang, s991112 31 marts, 2005 Polyteknisk eksamensprojekt Institut for Matematisk Modellering Danmarks Tekniske Universitet

Læs mere

Bogen om budgetter i Microsoft Excel

Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter i Microsoft Excel Bogen om budgetter er for dig, der er iværksætter, selvstændig, bogholder eller generelt er interesseret i en introduktion til mindre virksomheders budgettering. Bogen

Læs mere

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion

Excel 2010. Grundkursus. Kursushåndbog. Microsoft Office 2010 Dansk programversion Excel 2010 Grundkursus Kursushåndbog Microsoft Office 2010 Dansk programversion Kursushåndbog Microsoft Excel 2010 Grundkursus DK copyright 2010 innovate revision 1.0a Indhold INDHOLD Introduktion Læs

Læs mere

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær

Analyticsbogen. Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær Analyticsbogen Af Jacob Kildebogaard og Morten Vadskær 1 FORORD AF AVINASH KAUSHIK... 1 1. INTRODUKTION TIL ANALYTICSBOGEN... 2 1.1 Webanalyse hvorfor?... 2 1.2 Sådan bruger du bogen... 2 1.2.1 Bogens

Læs mere

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver

MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver MathSoft Mathcad 8 Professional vejledning og opgaver 09-07-99 M Copyright ENGBERG a/s INDHOLDSFORTEGNELSE Lidt om Mathcad 8... 3 2 Hjælp... 6 3 Lighedstegn... 8 4 Indledende regninger... 9 5 Formatering...

Læs mere