ID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ID: 2010-03-04-11-39"

Transkript

1 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

2

3 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX grundlæggende for alle brugere MMX

4 Copyright Lars Madsen Regler for anvendelse: Ingen ud over de almindelige copyrightregler. Man bedes dog undlade at placere kopier af bogen til download fra egen hjemmeside, link i stedet direkte til http: //www.imf.au.dk/system/latex/bog/ hvorved man sikrer sig at alle altid har direkte adgang til seneste version af bogen. Layout og typografi valgt og implementeret af forfatteren Skrifttype: 11pt / 13.6pt Kp-fonts Sat med pdflatex og memoir-klassen Alle figurer er lavet med METAPOST eller TiKz Anvendte pakker (pakker som kun er anvendt i eksempler er ikke inkluderet): afterpage amsmath babel berasans beramono bm calc caption color comment csquotes dlfltxbmarkup dlfltxbmisc dlfltxbcodetips dlfltxbtocconfig enumitem etex fix-cm fixltx2e fixme fontenc graphicx hyperref ifsym inputenc keyval kpfonts lipsum listings longtable mathtools mflogo microtype multicol natbib ntheorem paralist placeins ragged2e siunitx soul stmaryrd subfig svn-multi textcomp threeparttablex url varioref verbatimcopy xparse xspace Samt desuden nogle (endnu) ikke-offentlige pakker: felinebooksetup felinesd felinepreamble Alle registrerede varemærker nævnt i denne bog tilhører deres respektive ejere.

5 til de danske LATEX-brugere med håbet om at dette vil hjælpe på vejen mod pænere dokumenter samt alle de som fortsat bruger tid på at forbedre LATEX og venner, nye som gamle

6

7 Kort oversigt i Kort oversigt iii Indholdsfortegnelse xiii Tabeloversigt xv Figuroversigt xvii Forord Grundlæggende LAT E X LAT E X-overbygning Større projekter Appendices 3 Den forunderlige LAT E Xniske verden 19 Almindelig tekst 41 Introduktion til matematik 79 Matematik på et højere niveau 109 Om sætningskonstruktioner 125 Om grafik, flydende objekter og billedtekst 153 Om tabeller 185 Konstruktion af litteraturliste 213 Mere om tekst 247 Diverse 275 Generel ændring af layout 289 Håndtering af større projekter 299 Dokumentopsætning med memoir-klassen 329 Gode råd 335 Om generering af nye makroer 345 Nyttige metoder og konstruktioner 357 LAT E X-distributioner samt andre redskaber 365 Om fejlmeddelelser i LAT E X 373 Kommentarer 383 Skabeloner 385 Litteratur og pakkeinformation 395 Stikordsregister i

8

9 Indholdsfortegnelse Kort oversigt i Indholdsfortegnelse iii Tabeloversigt xiii Figuroversigt xv Forord Forord xvii Emner som ikke gennemgås i denne bog xvii Indholdet af bogen xviii Om bogens syntaks xix Kommentarer til bogen xxi Takkeskrivelse xxi Grundlæggende L A T E X 1 Den forunderlige LAT E Xniske verden 3 Kort introduktion til hvad LAT E X er for en fisk og hvordan man anvender systemet. 1.1 Introduktion Lidt historie Om udtalen af LAT E X Hvad er det så for noget? Hvor får man LAT E X fra? Hvordan finder man hjælp? Hvordan finder man manualen til pakken X? Når man skal spørge om hjælp Minimalt eksempel Om at udføre LAT E X Show us the code LAT E X-syntaks Lidt LAT E X-terminologi Mange makroer kan godt lide (at spise) mellemrum Dokumentklassen Nogle dokumentklasser Preamblen Selve dokumentet Når noget er gået galt Dansk opsætning UTF iii

10 Indholdsfortegnelse 2 Almindelig tekst 19 Hvordan man skriver almindelige tekstuelle konstruktioner i LAT E X. 2.1 Tekstopdeling Nyt afsnit 19, Afsnitsindrykning 20, Tvungen sideskift 20, Overskriftsopdeling af teksten 21, Afsnitoverskrifter uden nummer Tegnsætning Orddeling 22, Anførselstegn 23, Streger 24, Streger og orddeling 25, Ligaturer 25, Tvungen mellemrum uden linieombrydning 26, Engelsk punktum og mellemrum 26, Ellipsis 27, Specialbogstaver og accenter 27, Tekstsymboler Om fontvalg og -størrelser Fontstørrelser 28, Skift af fontvariant 29, Fremhævning af tekst Krydsreferencer Fodnoter Indholdsfortegnelse Justering af tekst Centrering 34, Venstre- / højrejustering af tekstafsnit 35, Justering med indbygget orddeling 35, Citater Lister Punktopstilling 36, Nummereret liste 37, Beskrivende liste Simpel indsættelse af titel, forfatternavn og dato Hvordan håndterer man URLer, stier og filnavne Introduktion til matematik 41 Introducerende kapitel om grundlæggende matematiske konstruktioner i LAT E X. Basisviden som alle LAT E X-brugere bør kende til. 3.1 Matematik i LAT E X Lidt syntaksregler i matematik mode Mellemrum tæller ikke 41, Ingen danske vokaler i matematik 42, Begrænset automatisk linieombrydning Tegnsætning i matematik Fremhævet matematik One-liners 43, Flerliniede formler Formelnumre og krydsreferencer Symboler og operatorer Forskellige symboler Pile 49, Skrive over eller under en pil Operatorsymboler Matematiske fonte Skrive almindelig tekst i matematik-mode 54, Danske vokaler i matematik 54, Fed skrift i matematik Navngivne funktioner og operatorer Navngivne mængder (prikker) Matematiske accenter Hegn Om \left og \right 62, Varianten \middle 63, Om m-varianterne af \big... \Bigg Almindelige matematiske konstruktioner Sub- og superscript 64, Brøker 65, Binomialkoefficienter 65, Rodfunktionen 66, iv

11 Indholdsfortegnelse Modulus 66, Afledt funktion 66, Om matricer 67, Gaffelfunktioner 70, Over/underbrace 71, Grænser i flere lag 71, Restingering/evaluering af funktioner Nogle almindelige hjemmelavede makroer Diverse 73 L A T E X-overbygning 4 Matematik på et højere niveau 79 Udvidet kapitel omkring matematiske konstruktioner og matematisk typografi. 4.1 Matematisk typografi Hvor må man dele en formel? Formelombrydning af matematik i teksten Hvad gør man når man ikke kan få det til at passe? 81, Hvor vil LAT E X automatisk dele matematiske udtryk i teksten? 81, Automatisk indsættelse af gangetegn ved linieombrydning Formelombrydning i fremhævede formler Opstilling af fremhævede (brudte)formler Tegnsætning i matematik Environments til fremhævet matematik Alignment Align 87, Alignat 87, Flalign 88, Kommentarer i alignment matematik Centreret flerliniet matematik Multline Varianter Split 91, Aligned 91, Alignedat 92, Gathered Eksemplerne 4.5 til 4.18 på side Sideskift i fremhævet matematik Ser du spøgelser? Konfigurering af og leg med formelnummeret Fjernelse af formelnummer 94, Skrive noget andet i stedet for formelnummeret 95, Konfigurering af hvordan formler nummereres 95, Ét formelnummer til udregning 96, Undernummerering af formelnummer 96, Flytte lidt på formelnummeret 96, Vis kun refererede formler AMS udvidelsen mathtools Justering vedrørende grænser på operatorer 97, Intelligente afgrænserfunktioner 98, Hvordan viser man kun refererede formler? 98, lgathered 99, Overlappe alignment 99, Ensbetyderpile mellem linierne i en beregning 99, Simulering af \shortintertext 100, Justering af indryk ved brudte formler 100, Andre Pakken empheq Diagrammer i LAT E X Diagrammer med XY-pic og \xymatrix XY-pic pile syntaks Placering 103, Pilens udformning 103, Labels på pile Prækompilering af diagrammer XY-pic og Babel XY-pic diagrammer og formelnumre Andre XY-pic tips Andre interessante matematik-konstruktioner v

12 Indholdsfortegnelse 4.8 Konstruktioner man bør kunne Om sætningskonstruktioner 109 Brug af samt konfigurering af sætningskonstruktioner. Inkluderer blandt andet hvordan man laver ordentlige bevis-environments. 5.1 Konstruer en ny sætning Opsætning af sætningskonstruktioner med amsthm-pakken Almindelig brug af amsthm Beviser med amsthm Opsætning af sætningskonfigurationer med ntheorem-pakken Konfigurering Theoremstyles Citering i sætningsoverskrift Slutmarkører Beviser med ntheorem Andet godt med sætningskonstruktioner Sætninger med ramme eller farvet baggrund Konstruktioner som starter med en liste Mere om optimeringseksemplet Om grafik, flydende objekter og billedtekst 125 Om inklusion af ekstern grafik samt forklaring af konceptet bag begrebet floats. Desuden præsenteres konstruktioner til at anvende flere figurer samtidigt samt et kig på billedtekst (captions) og subfigurer. 6.1 Inklusion af ekstern grafik Billed/figur-konvertering EPS til PDF 126, JPG til EPS 127, PNG til EPS 127, MPS til EPS 127, PDF til EPS 127, SVG til EPS Syntaks for inkludering af ekstern grafik Yderligere konfiguration vedrørende grafik En kildefil flere outputformater 130, METAPOST inklusion med pdflatex 131, Kode til at tjekke for LAT E X eller pdflat E X 131, At hente figurer fra andre biblioteker Inkludere dele af andre dokumenter Flydende objekter Syntaks Algoritmen bag placeringen af flydende objekter Her til og ikke længere Ikke-flydende floats Flere figurer på én gang Flere figurer i samme float 139, To figurer en billedtekst 139, To figurer ved siden af hinanden med hver deres billedtekst 139, To figurer ved siden af hinanden justering af billedtekst placering 140, Tekst ved siden af figur justering i toppen Konfiguration af billedteksten Brug af pakken caption Ændring af billedtekstens font og fontstørrelse 142, Ændring af separatortegn 142, Bredden af caption 142, Mellemrum før og efter billedtekst 143, En figur og en tabel i samme float 144, Flere floats med samme nummer Undernummerering af figurer subfig Flere floats under samme nummer 146 vi

13 Indholdsfortegnelse 6.5 Andre grafik relaterede ting At skrive tekst rundt om figurer 146, Rette på labels i EPS figurer 146, Baggrundsbilleder 147, Figurer i landscape 147, Skrive ovenpå et billede Tips og tricks Inklusion af scannede sider Genstridige EPS-filer Generering af EPS-filer eller croppede PDF-filer via LAT E X Generering af grafik til brug i LAT E X Om tabeller 153 Opsætning af tabeller, specielt med henblik på pæne datatabeller. 7.1 Guidelines vedr. opbygning af en (data)tabel En læserundersøgelse Tabelsyntaks Flydende tabel Angivelse af søjlerne Overskriftsceller Linier i tabeller Booktabs makrosyntaks 162, Brug af fuldbredde-linier 163, Afbrudte linier Dataformatering Automatisk decimaljustering med dcolumn-pakken Kildekoden til tabel Dataformatering via pakken siunitx Andre tabel-environments Tabularx tabel med fast bredde Longtable tabel over flere sider Ændre ved luft i tabeller Vertikal luft 173, Horisontal luft Noter i tabeller Threeparttable(x) Ekstra bemærkninger Lade tabellen rage lidt ud i marginen Tabeller eller figurer i landskabsorientering Brug af farver i tabeller Data fra eksterne kilder Excel til LAT E X 180, Data fra CSV Konstruktion af litteraturliste 185 Om citering af litteratur og hvordan man laver litteraturlister, både i hånden samt autogenereret via BibTEX. 8.1 Citeringskonventioner Bibliografienvironmentet Citerings syntaks Forfatter-år citeringer lavet uden BibTEX BibTeX Hvad er BibTeX? Forfatter-år citeringer med pakken natbib Pakkeoptions til natbib 191 vii

14 Indholdsfortegnelse 8.4 Generering af BibTEX-database Beskrivelse af format 192, Syntaks for author-feltet 194, Specielt om titelfeltet 194, URL i bibliografier Bibliografistilarter Eksempler på BibTEX konfigureringsfiler Standardstile 197, Danske oversættelser 198, BibTeX-stile kompatible med natbibpakken 199, Eksempler fra jurabib pakken Andet Sortering af danske navne 204, Sprogproblemer ved brug af BibTEX 205, Online reference databaser Emneopdelt litteraturliste Brug af pakken multibib 206, Kort om bibtopic Håndtering af referencer databaser Jabref 210, RefWorks Biblatex Mere om tekst 213 Gennemgang af flere forskellige tekst relaterede emner, så som fontvalg, fontstørrelser, justering af tekst, lister, farver samt kodefremvisning. 9.1 Lidt mere om afsnitsoverskrifter samt indholdsfortegnelsen Om appendix/bilag Appendices til et kapitel 214, Bilag og appendiks Fodnoter og endnotes/slutnoter Mere om fodnoter Endnotes/slutnoter Mere om orddeling Orddeling og babel 217, Orddeling ved bindestreg og skråstreg 218, Mærkelige orddelinger 218, Undgå orddeling Ændring af standardnavne kontrolleret af babel Tekstfyld Lorem ipsum Fontrelaterede emner Fontvalg med matematiksupport Computer Modern 221, Latin Modern 221, Times 221, Palatino 222, Utopia og fourier 222, New Century Schoolbook og fourier 223, Garamond 223, Concrete Et par sans-serif skrifttyper Computer Modern sans serif 224, Helvetika klon 224, Bera sans Fast-bredde skrifttype (skrivemaskinefont) Computer Modern Typewriter 225, TX Typewriter 225, LuxiMono 225, BeraMono Vilkårlig fontstørrelse Større linieafstand At pille ved afstanden mellem bogstaver (letterspacing) Lister Flere lister med paralist-pakken Enumerate og itemize 229, Kompakte lister 229, En løbende liste Avancerede standard lister med enumitem-pakken Kort oversigt over enumitem parametre Egne listekonstruktioner Brug af farver viii

15 Indholdsfortegnelse 9.9 Udsende mange breve Fremvisning af tekst uden LAT E X-fortolkning Kildekode fremvisning Lidt om listings Opsætning til SAS-udskrifter via listings Stikordsregister Generere indeksindgangene Sortere selve indekset Sortering via makeindex 243, Sortering via texindy Terminologiforklaring Meget simpel symbolliste Ikke helt så simpelt Terminologi- eller tegnforklaring Diverse 247 Diverse emner som ikke helt falder indenfor nogen specifik kategori Formatering af tal, enheder og navngivne variable Tal og enheder via siunitx Formatering af tal 247, Formatering af enheder alene 248, Værdier med enhed Komma som separator i decimaltal Navngivne variable og enheder Navngivne variable Versionskontrol Normalsider og anslag Elektroniske slides Layers 258, Sætninger 259, Opdeling af præsentationen 260, Animationer 260, Handouts 261, Omvej 263, Transparenter Statistik Statistikprogrammer Lidt fysik og kemi Kemiske forbindelser 265, Grafik til fysik, kemi og elektronik Beskrivelse af algoritmer Brug af algpseudocode-pakken Struktur konstruktioner Flydende algoritmer Interne hyperlinks Større projekter 11 Generel ændring af layout 275 Kort om et par generelle metoder til at kunne styre noget af layoutet i LAT E X 11.1 Opsætning af marginer B5 på A Sidehoved og -fod Begrebet pagestyle 279, Justering af pagestyle med pakken fancyhdr 280, Standardklassernes problemer vedr. sidehoved og -fod 283, For lang headertekst Indholdsfortegnelsen At få bibliografi og indeks med i ToC 286, Konfigurering af ToC Overskrifter Afsnitstitler uden nummer men med i ToC 287 ix

16 Indholdsfortegnelse 12 Håndtering af større projekter 289 Hvordan man håndterer projekter i flere filer, samt andre tips til behandlingen af store projekter Opdeling af kildekoden \input 289, \include 290, Master/hoved-filen Ekskludering af dele af teksten Arbejdskommentarer Pakken fixme 293, Pakken todonotes At holde styr på labels og lignende Vis indsatte og anvendte label- og citeringsnøgler 295, Lidt smartere krydsreferencer Referere til label fra et andet projekt Dokumentopsætning med memoir-klassen 299 Kort om hvilke dele en bog normalt er bygget op af og hvad de består af. Dernæst en gennemgang af hvordan man kan justere layoutet til et speciale med memoir-klassen Pakker allerede inkluderet i memoir-klassen Opbygningen af en bog Titelmateriale 300, IMF krav til forsiden 301, Frontmatter 301, Mainmatter 302, Backmatter Specialelayout med memoir casestudy Layoutformulering Dokumentets dimensioner Sidehoved og -fod Opsætning af marks 309, Håndtering af kapitaler i marks Justering vedr. overskrifter Afsnitsnummerering og justering af indholdsfortegnelsen Forside med memoir Louises forside 314, Strits forside 316, Centrering af forside i forhold til papiret 318, En kolofon bag på forsiden Frontmatter En dedikationsside 319, Resumé på flere sprog Mainmatter Backmatter fil for specialeopsætning med memoir Omjustering af layoutet i forbindelse med andre typer større opgaver Et par ideer vedr. ph.d.-afhandlinger Afhandling: Artikler samlet i samme dokument 321, Afhandling: Artikler inkluderet som PDF 322, Inklusion af PDF med en master som ikke tåler pdflatex 322, Pagestyle til artikler i afhandling Tanker omkring opsætning af bachelorprojekter Større opgaver i gymnasiet Andre tricks man kan lave med memoir-klassen Automatisk fjernelse af sidetal 325, Sidetal af formen side / total 325, Få ordet Kapitel eller Appendix med i indholdsfortegnelsen 326, Fjerne afstand i figur/tabelliste 326, Appendix OG bilag 326, Referere til en overskrift 328, Markere noget nyt via en blank linie Gode råd 329 Forskellige gode råd når man skriver opgaver i LAT E X. x

17 Indholdsfortegnelse 14.1 Dødssynder Værd at huske mens man skriver Værd at huske når man er ved med at være færdig med at skrive Efter studierne er slut Appendices A Om generering af nye makroer 335 Generelt om hvordan man laver sine egne simple makroer, både med og uden argumenter. A.1 At lave sin egen makro Navne på makroer 335, Makroer uden argumenter 336, Makroer med argumenter 337, Lave om på en allerede eksisterende makro 338, Lave en makro hvis den ikke findes i forvejen 338, Lave om på en makro mens man genbruger den gamle definition 339, Makroer specielt til teksten 339 A.2 Hvor gælder ændringer af makroer, længder etc.? A.3 Lave sit eget environment A.4 Makronavne 342 A.5 Om at lave sin egen pakke A.6 Makroer med avancerede argumenter B Nyttige metoder og konstruktioner 345 Makroer og andre værktøjer man kan anvende i konstruktionen af nye makroer. B.1 Om længder B.1.1 Nyttige længder B.2 Om tællere B.2.1 Den grafiske repræsentation af en tæller B.3 Betingedekonstruktioner (if-then) B.4 Luftkasteller B.4.1 Lodret B.4.2 Vandret B.4.3 Elastiske konstruktioner B.5 Kassetænkning B.5.1 Kasser med linieombrydning B.5.2 Inline kasser (uden linie ombrydning) B.6 Et par makroer fra graphicx-pakken B.7 Gemme/undersøge indhold C LAT E X-distributioner samt andre redskaber 357 Kort om LAT E X-distributioner, editorer samt andre nyttige redskaber. C.1 Linux C.1.1 Rigtige editorer på Linux C.1.2 WYSIWYG editorer på Linux C.1.3 Ekstra fremvisere på Linux C.1.4 Andre redskaber på Linux C.2 MAC OS X C.3 Windows XP/Vista/ xi

18 Indholdsfortegnelse C.3.1 MikTeX ProTeXt installation 361, Justering efter installationen 361 C.3.2 T E X Live C.3.3 Rigtige editorer på Windows C.3.4 Fremvisere C.3.5 Andre redskaber Printerdrivere 364 D Om fejlmeddelelser i LAT E X 365 En oversigt over relevante meddelelser og hvad de betyder. D.1 Fejlmeddelelser D.2 Advarsler D.2.1 Ikke helt så alvorlige advarsler Font advarsler 369, Underfull advarsler 369 D.2.2 Advarsler som man bør rette Labels og citeringer 370, Den notoriske overfull \hbox 371 E Kommentarer 373 Nogle kommentarer som de interesserede kan tage et kig på, men som ikke helt passer i den almindelige tekst. E.1 Intent to indent E.2 Hjælp min vejleder vil have min afhandling i Word! E.3 Matematik bemærkninger Lidt mere om align til højre for lighedstegn 375, Matematisk mellemrum mellem symboler 375, Forkert mellemrum efter \left( eller \big( 376 E.4 Makrobemærkninger E.5 Lidt om filtyperne anvendt af LAT E X E.6 Lidt om de pakker som anvendes til at lave denne bog E.7 Ordbog E.8 Pakker som ikke anbefales F Skabeloner 383 Skabeloner til lidt af hvert Litteratur og pakkeinformation 385 Stikordsregister 395 xii

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Taster på tastaturet med speciel fortolkning. 10 Tabel 2.1 Makroer til at lave afsnitsoverskrifter 21 Tabel 2.2 Anførselstegn i LAT E X 24 Tabel 2.3 Typografiske streger i LAT E X. 24 Tabel 2.4 Accenter og specialbogstaver i LAT E X 27 Tabel 2.5 Nogle tekstsymboler fra textcomp-pakken 28 Tabel 2.6 Fontstørrelser i LAT E X 29 Tabel 2.7 LAT E Xs metoder til skift af skrifttype variant. 30 Tabel 3.1 Makroer til indsættelse af vandret mellemrum 42 Tabel 3.2 Græske bogstaver 47 Tabel 3.3 Nogle operatorsymboler 48 Tabel 3.4 Nogle relationssymboler 48 Tabel 3.5 Nogle inklusioner 48 Tabel 3.6 Diverse symboler 49 Tabel 3.7 Nogle forskellige pile-symboler 50 Tabel 3.8 Nogle store symboler 52 Tabel 3.9 Matematiske fonte 53 Tabel 3.10 Prædefinerede navngivne operatorer i LAT E X 55 Tabel 3.11 Dots i LAT E X 59 Tabel 3.12 Matematiske accenter 60 Tabel 3.13 Indhegnings- og afgrænsersymboler 62 Tabel 7.1 Almindelig nybegynder datatabel 155 Tabel 7.2 Forsøg på at lave en professionel udgave af Tabel Tabel 8.1 Fordele og ulemper ved pakkerne multibib og bibtopic. 207 Tabel 9.1 Standardnavne i LAT E X (engelske) 219 Tabel 10.1 Nogle enheder 250 Tabel 10.2 Enheds prefixer 251 Tabel 10.3 Nogle sammensatte og forkortede enheder 251 Tabel 10.4 Predefinerede potenser 251 Tabel B.1 Længdeenheder i LAT E X 345 Tabel B.2 Nyttige længder i LAT E X 347 Tabel B.3 Hjælpemakroer til at skrive værdien af en tæller. 348 Tabel B.4 S/M for tællere. 348 xiii

20

21 Figuroversigt Figur 1.1 Speciel tast på et dansk tastatur 10 Figur 11.1 Oversigt over fortolkningen af options til geometry-pakken. 276 Figur 13.1 Oversigt over dækblad, bagsiden af denne, forside og forsiden af denne 300 Figur 13.2 Forsiden til Louises bachelorprojekt. 315 Figur 13.3 Forsiden til Strits speciale. 317 xv

22

23 Forord For de fleste er LATEX bare er et redskab i hverdagen, det er ikke noget man gider bruge alt for meget tid på at sætte sig ind i eller følge med i udviklingen af. Dette er selvfølgelig meget forståeligt, man er ikke på universitetet for at lære LATEX, man er der for at arbejde. Dette har desværre en kedelig bivirkning: Da man ikke følger med i udviklingen har man i stedet tendens til, at har man fået fat i en guide/introduktion til LATEX, da holder man sig slavisk til konstruktionerne i denne. Man kommer så at sige aldrig videre. Derfor er det altid sjovt at se når folk finder ud af hvad LATEX faktisk kan, når man lige ved hvordan. Ideeen er derfor at idet læseren for de flestes vedkommende kun kommer til at anvende den/de note(r) de anvendte da de lærte at bruge LATEX, da skal denne note indeholde alt det skribenten har brug for (indenfor rimelighedens grænser). Det er derfor at denne bog er ca. 458 sider lang og at der er 610 nummererede eksempler. Men faktisk er det meningen at man skal supplere bogen med Wilson (2010) (manualen til dokumentklassen memoir, som anbefales til større værker) for så at kunne skrive (og konfigurere), f.eks. et speciale, uden ret megen brug af ekstra bøger eller pakkedokumentation. 4 Den nuværende udgave af bogen er tredje udgave. 1 Der er kommet en del ekstra ting med, og en hel del stave- og formuleringsfejl skulle nu være rettet. Desuden er der blevet gjort en hel del for at forsøge at gøre bogen nemmere at forstå, samt forklare tingene på en mere gennemskuelig måde. Skulle der være ting som burde forklares bedre, er man velkommen til at sende en mail. Emner som ikke gennemgås i denne bog Da hovedformålet med»introduktion til LATEX«er rettet mod den trykte version af specialer og bachelorprojekter er der visse emner vi behandler i mindre detaljer end andre: Hyperlinkede pdf-filer. Konstruktionerne er kort beskrevet i afsnit på side 269, men da emnet kan være et ret kompliseret i visse tilfælde, behandles dette kun overfladisk. Elektroniske slides og præsentationer, vi har dog en mindre beskrivelse af den mest anvendte klasse til præsentationer (beamer), se afsnit 10.6 på side 255. Der er også emner som kan være relevante, men som vi slet ikke behandler da der ikke er plads: Generering af (ekstern) grafik til brug indenfor LATEX. Der er lavet en kort oversigt over et par muligheder i afsnit på side De første to udgaver bestod af et alt for langt sæt slides, samt en omskrivning af disse. Kapitlet er sidst opdateret 2010/03/04 00:31 (revision 659) xvii

BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10

BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10 BETA VERSION Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX noget for alle MMXI

Læs mere

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet L A TEX TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet. TEX og L A TEX TEX: system (program) til

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe Det Gode Dokument eller Præamblen fra mit bachelorprojekt ved Palle Jørgensen Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe 13. marts 2001 Præamblen fra mit bachelorprojekt \documentclass[twoside,titlepage,a4paper,dan

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX for nye og øvede brugere nu med 310 eksempler samlet og redigeret af Lars Madsen Version 2.1d senest kompileret 24. maj 2005 Institut for Matematiske Fag Det Naturvidenskabelige

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

Skriv artikler i L A TEX

Skriv artikler i L A TEX Skriv artikler i L A TEX Søren Hvidberg E: info (at) shvidberg.dk web: www.shvidberg.dk September 2013 Resumé Når der skal skrives artikler eller andre tekster kan det være en fordel at have fastlagt en

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og opvarmning til projekt Dette afsnit indeholder en række øvelser som har til formål at lære dig at skrive matematik i L A TEX. Løsningerne på nogle

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

Den korte danske introduktion til L A TEX

Den korte danske introduktion til L A TEX Den korte danske introduktion til L A TEX Henrik Johansen April 29, 2012 1 Contents 1 Velkommen 3 2 Installering af et L A TEXprogram og en editor 4 2.1 Første trin..........................................

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted LATEX Opgaveark...Of doom! Bjarke Mønsted Indhold 1 Pointsystem 1 2 Installation (15 point) 2 3 Hent preamble (15 point) 2 4 Kompiler et dokument (10 point) 2 5 Ligninger (10 point) 2 5.1 Bonusopgave:

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Foredrag Århus Formandens beretning DK-TUG generalforsamling 2010 Introforedrag (2009/11/10) (gentages til november) arrangeret af MSFR, DK-TUG var ikke direkte involveret. Steffen Petersen holdt foredraget

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling!

Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! Gør det selv-øvelser udi tekstbehandling! - en manual fra Skolekonsulenterne.dk Versionsdato: August 2009 Formater tekst Brug billeder Kopier/indsæt Med mere Indholdsfortegnelse Generelt om manualer fra

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn

Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn Tekniske retningslinjer ved skriftlige produkter ved akademiuddannelserne, UCN act2learn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Layout... 3 3. Kildehenvisning / referering... 4 3.1 Harvard systemet...

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Regneark II Calc Open Office

Regneark II Calc Open Office Side 1 af 10 Gangetabel... 2 Udfyldning... 2 Opbygning af gangetabellen... 3 Cellestørrelser... 4 Øveark... 4 Facitliste... 6 Sideopsætning... 7 Flytte celler... 7 Højrejustering... 7 Kalender... 8 Dage

Læs mere

Indhold, indeks og krydshenvisning

Indhold, indeks og krydshenvisning Vejledning i Writer Indhold, indeks og krydshenvisning OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter

Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling. Computerens netværksdrev og mappen dokumenter IT-Brugerkursus Modul 2 - Computerens drev og tekstbehandling Indholdsfortegnelse Computerens netværksdrev og mappen dokumenter Oprettelse af mapper Navngivning og omdøbning af mapper Sletning af mapper

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015

Programmering C RTG - 3.3 09-02-2015 Indholdsfortegnelse Formål... 2 Opgave formulering... 2 Krav til dokumentation af programmer... 3 ASCII tabel... 4 Værktøjer... 5 Versioner af ASCII tabel... 6 v1.9... 6 Problemer og mangler... 6 v2.1...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online.

Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley på Mac Mendeley er både en reference manager og et akademisk socialt netværk. Mendeley kan hjælpe dig med at organisere din forskning og samarbejde med andre online. Mendeley kan generere litteraturlister

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc

Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc Seriediagrammer - Guide til konstruktion i LibreOffice Calc På forbedringsvejlederuddannelsen anvender vi seriediagrammer til at skelne mellem tilfældig og ikketilfældig variation. Med et seriediagram

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden

Yderligere fire personer er tildelt brugernavn og adgangskode og kan foretage uploadning og andre ændringer af hjemmesiden Uploadning af filer til NMF hjemmeside Kai Sørensen, 18. juni 2013 Forord Den daglige vedligeholdelse af hjemmesiden foretages af: Kai Sørensen Frem 41 DK 2800 Lyngby e-mail: kai.sorensen@newmail.dk tel.:

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere