Opgaver til modul 3 Word 97

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgaver til modul 3 Word 97"

Transkript

1 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du vil blive stillet i forbindelse med prøven til PC-kørekort. Ved at gennemgå og løse disse opgaver, vil du være godt rustet til den rigtige prøve, den der gælder for alvor. God fornøjelse. Opgave 1 Birkestrup Møbler har udvidet sine aktiviteter. Derfor er der behov for at flere lærer tekstbehandlingsprogrammet Word 97 at kende, da dette er standard i hele firmaet. Birkestrup Møbler skal snart afsløre sin nye møbelserie. Du får til opgave at udarbejde en liste ting der skal huskes i den forbindelse. 1. Start Word. 2. Start et nyt, tomt dokument. 3. Skriv følgende tekst Skrive og sende pressemeddelelser Skrive og sende invitationer Arrangere transport af møbler til Møbelhuset. Bestille pindemadder Bestille drikkevarer Bestille højttaleranlæg og mikrofon 4. Gem dokumentet på din harddisk (C:). Lav først et underbibliotek til Dokumenter og kald det Arrangement. Giv filen navnet Husk. 5. Udfør stavekontrol af dokumentet. 6. Udskriv dokumentet på din printer. 7. Luk dokumentet. 8. Luk Word. 1

2 Opgave 2 Du får til opgave at udarbejde en tidsplan over de aktiviterer, der skal afvikles under præsentationen af den nye møbelserie. 2. Gem dokumentet som Aktiviteter i biblioteket Arrangement. 3. Skriv følgende tekst Kl Modtagelse af gæster Kl Velkomst Kl Fremvisning af møbelserien v. konferencier Kl Servering af forfriskninger Kl Pressemøde. Kl Oprydning 4. Brug tabulatorstop mellem klokkeslæt og tekst i hver linie for at få opstillingen til at se pænere ud. 5. Gem dokumentet. 6. Udskriv dokumentet på din printer 7. Luk Word Opgave 3 Du har lige flyttet kontor. Du får at vide, at det vil vare nogel dage før end dit navneskilt bliver sat ved døren. For at folk skal kunne finde dig, beslutter du at fremstille et navneskilt selv. 2. Lav sideopsætningen om, så papiret bliver liggende. 3. Gem dokumentet i Dokumenter. Kald filen Navneskilt. 4. Skriv følgende tekst Dit navn 5. Formatér teksten til for eksempel 72 punkt skriftstørrelse (afhængigt af hvor langt dit navn er) samt sæt den i fed. 6. Foretag centrering af teksten. 2

3 7. Ryk teksten ned ad ad siden (ved hjælp af returtasten) så den kommer til at stå nogenlunde på midten af siden. 8. Gem dokumentet. 9. Udskriv dokumentet på din printer. 10. Luk Word. Opgave 4 Du skal udarbejde et større dokument vedrørende Birkestrup Møblers marketingaktiviteter. Du er imidlertid ikke helt sikker på, hvordan det skal se ud. Derfor udarbejder du tre forslag til, hvilke skrifttyper og størrelser og formateringer der skal bruges. 2. Gem det i Dokumenter som Forslag. 3. Skriv følgende tekst i dokumentet Overskrift Times New Roman, 18 punkt, fed Arial, 18 punkt, fed Courier, 18 punkt, fed 4. Herefter skal du formatere teksten, så de valgte skrifttyper, størrelser og formateringer passer til de linier, du har skrevet. Det vil sige at linien om Arial skal selvfølgelig skrives med Arial og så videre. 5. Indsæt et linieskift efter den sidste linie. 6. Lav et nyt tekstafsnit med følgende overskrift Brødtekst 7. Skriv derefter følgende tekst (eller kopiér og tilret det første afsnit) Times New Roman, 12 punkt, normal Arial, 11 punkt, normal Courier 11 punkt, normal 3

4 4 8. Tilpas teksten, så skrifttype og størrelse passer til den enkelte linie. 9. Lav et linieskift. 10. Lav endnu et tekstafsnit, denne gang med overskriften Noter- og billedtekst 11. Skriv følgende tekst Times New Roman, 9 punkt, kursiv Arial, 9 punkt, kursiv Courier 10 punkt, kursiv 12. Tilpas derefter teksten i de enkelte linier, så skrifttype, størrelse og formatering er i overensstemmelse med teksten. 13. Udskriv dokumentet på din printer. 14. Gem dokumentet. 15. Luk Word. Opgave 5 Du har opdaget, at din huskeliste vedrørende præsentationen af Birkestrup Møblers nye møbelserie ikke er helt i orden. 1. Åbn dokumentet Aktiviteter. 2. Indsæt en overskrift, for eksempel Præsentation af møbelserie 3. Formatér skriften som Arial, 36 punkt, fed. 4. Lav et linieskift efter overskriften. 5. Byt om på Pressemøde og Servering af forfriskninger. Byt kun om på beskrivelse, ikke klokkeslættet. 6. Teksten står lidt for meget ude til venstre. Foretag en ændring af venstre margin, så denne bliver sat til 4-5 cm. Højre margin kan evt. justeres tilsvarende ind. Topmargin samt bundmargin kan ligeledes reguleres med 2-4 cm. 7. Brødteksten er for lille. Lav punktstørrelsen om til 14 punkt. 8. Gem dokumentet igen.

5 9. Udskriv dokumentet på din printer. 10. Luk Word. Opgave 6 Du får til opgave at udarbejde en standardskrivelse vedrørende den nye møbelserie. Dokumentet skal layoutes, så det ser godt ud. 2. Opret et nyt underbibliotek i Dokumenter. Giv det navnet Møbelserie. 3. Gem dokumentet som Salgsbrev1. 4. Brevet skal allerførst dateres. Indsæt datoen øverst i dokumentet. 5. Indsæt dato og lav tre-fire linieskift. 6. Skriv følgende tekst Birkestrup Møbler er stolte af at kunne præsentere den nye, spæn dende møbelserie, som alle har ventet så længe på. Nu er den her ogvi glæder os til at vise dig alle de spændende nyheder. Møbelserien er fremstillet både i bøg, birk og kirsebærtræ. På den måde er der garanti for, at alle vil kunne finde netop det møbel, de har søgt efter. 7. Husk at lave linieskift efter hvert afsnit. 8. Udfør en stavekontrol. 9. Foretag indrykning af første linie i hvert afsnit. Indrykningen skal være 0,4-0,5 cm. 10. Formatér teksten med den skrifttype og skriftstørrelse, du selv ville vælge. 11. Udfør orddeling. 12. Læg en fast linieafstand i hele teksten, for eksempel 1,5 eller dobbelt. 5

6 13. Foretag en justering af marginerne i dokumentet. Sæt for eksempel venstre- og højremargin til 2,7 cm, topmargin til 2,3 cm og bundmargin til 3,0 cm. 14. Gem dokumentet. 15. Udskriv dokumentet på din printer. 16. Luk Word. Opgave 7 Du får til opgave at udarbejde et dokument, der skal bruges som opslag rundt omkring i virksomheden. 2. Gem dokumentet som Opslag i biblioteket Dokumenter. 3. Lav sideopsætningen om, så papiret bliver liggende. 4. Sæt venste- og højremargin til 2,5 cm. 5. Indsæt følgende overskrift I firmaets administrationslokaler gælder følgende regler 6. Formatér overskiften med Arial, 28 punkt, fed. 7. Lav et eller to linieskift. Skriv med almindelig Times New Roman, 16 punkt Der må kun ryges i det specielt indrettede rygeværelse Det er ikke tilladt at indtage alkohol i arbejdstiden Der skal luftes jævnligt ud i kontorerne Sluk for kaffemaskiner, tændte stearinlys osv. ved fyraften 8. Sæt teksten i punktopstilling, enten med tal eller med punkttegn. 9. Lav dobbelt linieafstand i teksten. 10. Gem dokumentet. 11. Udskriv dokument på din printer 12. Luk Word. 6

7 Opgave 8 Dit standardbrev skal nu tages i brug. Imidlertid er datoen blevet ændret. Du skal derfor rette datoen. 1. Åbn dokumentet Møbelserie. 2. Slet datoen. 3. Indsæt den nye dato ved hjælp af Indsæt-funktionen. 4. I teksten til dit dokument forekommer ordet spændende to gange. Du synes ikke rigtig, at ordet er så godt og hellere erstatte med to forskellige ord, så teksten ikke bliver så ensformig. Brug Søg-og Erstat-funktionen til at finde den første forekomst af ordet spændende med. I Erstat med-linien skriver du anderledes. 5. Find nu den anden forekomst af spændende og erstat det denne gang med flotte. 6. Gem dokumentet igen. 7. Udskriv dokumentet på din printer. 8. Luk Word. Opgave 9 Du får til opgave at fremstille endnu et standardbrev. Denne gang skal der være en fast tekst i sidehovedet. Desuden skal der være sidenummering i sidefoden. 2. Gem dokumentet i Dokumenter under filnavnet Standard2. 3. Indsæt følgende tekst i sidehovedet Birkestrup Møbler A/S, Egevej 18, 4999 Dragslunde 4. Teksten skal formateres som Times New Roman, 18 punkt, fed kursiv. 5. Centrér teksten i sidehovedet. 6. Sæt dokumentets topmargin til 3 cm. 7

8 7. Lav en tilfældig modtageradresse på tre linier. 8. Teksten skal være Times New Roman, 12 punkt, normal. 9. Indsæt dato på samme linie som modtagernavnet. Brug evt. Indsæt-funktionen til dette. Ryk datoen mod højre ved hjælp af tabulatorstop. 10. Efter linien med postnummer og by indsætter du to-tre linieskift. 11. Indsæt nogle linier tekst efter eget valg. 12. Sæt linieafstanden i dokumentet til 1,5 linie. 13. Lav tre linieskift efter sidste afsnit. 14. Indsæt følgende tekst Med venlig hilsen efterfulgt af et linieskift og derefter dit navn. 15. Herefter skal du indsætte sidenummering i sidefoden. Sidenummeret skal højrejusteres. Formatér sidetallet med Times New Roman, 11 punkt, normal. 16. Gem dokumentet igen. 17. Udskriv dokumentet på din printer. 18. Luk Word. Opgave 10 Du finder ud af, at det vil være lidt nemmere, hvis du satte du to dokumenter Husk og Aktiviteter sammen til et. Da andre måske kun skal bruge et af dokumenterne duer det ikke blot at sætte indholdet af det ene ind i det andet. 2. Gem dokumentet i Dokumenter som HuskAktiviteter. 3. Åbn dokumentet Aktiviteter. Luk IKKE dit nye dokument. 4. Kopiér indholdet af Aktiviteter og indsæt dette i det nye dokument. 8

9 5. Lav to linieskift. 6. Luk Aktiviteter igen. 7. Åbn dokumentet Husk. 8. Kopiér indholdet og sæt det ind i det nye dokument efter den tekst, du allerede har sat ind. 9. Nu skal du gøre dokumentet lidt pænere at se på. 10. Oven over det første tekstafsnit (aktiviteter) indsætter du følgende overskrift Aktivitetsplan for Åbent-hus arrangement 11. Formatér overskriften med Arial 14 punkt, fed. 12. Tekstafsnittet formateres med Times New Roman, 12 punkt, normal. 13. Indsæt en overskrift lige over tekstafsnit to. Skriv følgende Husk i forbindelse med Åbent-hus. 14. Formatér denne overskrift ligesom den første. 15. Formatér det følgende tekstafsnit ligesom det første. 16. Indsæt linieafstand 1,5 i hele dokumentet. 17. Gem dokumentet igen. 18. Udskriv dokumentet på din printer. 19. Luk Word. Opgave 11 Ved nærmere eftertanke finder du ud af, at du gerne vil placere de to tekstafsnit i HuskAktiviteter på hver sin side. 1. Åbn dokumentet HuskAktiviteter. 2. Indsæt et sideskift lige før overskriften til afsnit to. 3. Ret dokumentet til ved at justere marginerne. For eksempel kan du sætte venstre- og højremargin til 2,1 cm og top- og bundmargin til henholdsvis 1,4 og 2,3 cm. 9

10 4. De to tekstafsnit kan med fordel sættes i punktopstilling. Brug i så fald nummeropstilling. 5. Gem dokumentet igen. 6. Gem også dokumentet på en diskette. 7. Udskriv dokumentet på din printer. 8. Luk Word. 10

Tastevejledning Word2000

Tastevejledning Word2000 Tastevejledning Word2000 Indholdsfortegnelse KOM I GANG MED WORD2000... 2 BEGYND PÅ ET NYT DOKUMENT... 2 RET MENS DU SKRIVER... 6 GEM DOKUMENT... 7 HENT DOKUMENT... 11 UDSKRIV DOKUMENT... 12 LUK TEKSTEN...

Læs mere

Microsoft Word 2010 Grund DK

Microsoft Word 2010 Grund DK T a r g e t G r u p p e n Microsoft Word 2010 Grund DK Lidt om tekstbehandling generelt... 5 Words opbygning... 6 Musemarkør og indsætningspunkt...6 Margener...7 Linealer...8 Sideopsætning...8 Indryk...9

Læs mere

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram

K OMPUTER WORDSKOLEN. Følg med i alle afsnit af Wordskolen: Word er det mest populære tekstbehandlingsprogram Det kan du lære i Wordskolen Jobansøgninger og andre breve, rapporter, indbydelser, dagbøger, digte eller sange til familiefesten. Tekstbehandling er og bliver det mest brugte værktøj på computeren. Og

Læs mere

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus.

PC Kursus I. P. Schmidt. Grundkursus. PC Kursus I. P. Schmidt Grundkursus. Start. Det er ikke svært. Det er sjovt! Kabale. Vi skal til at lægge kabale. Nogle vil nok undre sig over, at vi skal til at spille spil! Grunden til dette er, at det

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

et[btacx[ ^azb# KnowWare Pia Hardy :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk 2 KnowWare et[btacx[ ^azb# Pia Hardy 1. udgave, 2. oplag, april 1998 Copyright 1997 All rights reserved, Pia Hardy og :]^f PaT, Ordrupvej 63C, 2920 Charl tel/fax 3963 2494 mm@knowware.dk www.knowware.dk

Læs mere

Opgaver til modul 4 Excel 97

Opgaver til modul 4 Excel 97 Opgaver til modul 4 Excel 97 De følgende opgaver kan løses ved hjælp af Microsoft Excel 97, eller med Excel 6.0 og 7.0. Opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver, som du kan få stillet

Læs mere

Microsoft Word 2007 for Seniorer

Microsoft Word 2007 for Seniorer Microsoft Word 2007 for Seniorer Sideopsætning... 23 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Hvad kan du lære?... 3 Skærmbilledet og dets elementer... 4 Office-knappen... 4 Hurtig adgang... 5 Visningsknapper...

Læs mere

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne

Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Manual til Y s Men International Region Danmarks hjemmeside system til klubberne Opdateret: 31. januar 2011 Danmarks Kirkelige Mediecenter og Y s Region Danmark Materialet må ikke videregives i nogen form

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010

Anvendelse af præsentationsprogrammer. Microsoft Power Point 2010 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft Power Point 2010 August 2011 Microsoft PowerPoint 2010 Side 2 Anvendelse af præsentationsprogrammer Microsoft PowerPoint 2007 Indholdsfortegnelse 1 Formålsbeskrivelse...

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK

T a r g e t G r u p p e n  PowerPoint 2013 DK T a r g e t G r u p p e n PowerPoint 2013 DK I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og autolayout... 5 Fast indhold i

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft )

Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Lille hjælp til opsætning af side på computer i tekstbehandlingsprogrammet Word ( Microsoft ) Disse sider er tænkt som hjælp til at opsætte en side til brug ved stilaflevering og andre opgaveafleveringer.

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

How to do it in rows and columns 12

How to do it in rows and columns 12 UDSKRIFT Når du har lavet et regneark, kan du selvfølgelig nøjes med at have det liggende på din PC eller på en USB-nøgle eller lignende, men ofte skal du præsentere regnearket for andre, som ikke lige

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01

KnowWare. Øvelser til Word 97. Pia Hardy. Pia Hardy og KnowWare.dk. Pia Hardy & KnowWare.dk - Øvelser til Word 97-17-08-01 2 KnowWare Øvelser til Word 97 Pia Hardy Pia Hardy og KnowWare.dk Indhold 3 Forord...2 Indledning: Orientering i skærmbilledet...4 Øvelse 1: Opret et dokument...7 Indskriv tekst...7 Gem dokument...7 Luk,

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg

Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Brugervejledning Word 2007 Store skriftlige opgaver Eva Høeg Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Opgavens udformning... 1 Sidelayout... 1 Font, skriftstørrelse, linjeafstand og marginer... 2 Fonter i over-

Læs mere

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE

WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE WORD 2010 KURSUSHÆFTE Lær Word 2010 helt fra start Ni lektioner med overskuelige øvelser Øvelsesfiler og ekstra lektion til download KURSUSHÆFTE Word 2010 kursushæfte 1. udgave,

Læs mere

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted...

Websted? Webside? Hjemmeside?...3 Arbejdsmåden i FrontPage...4 Visningerne i FrontPage...5 Start af FrontPage...6 Opret et websted... Webværktøj: Tastevejledning FrontPage 2003 Denne tastevejledning sætter dig i stand til at lave enkle websteder bestående af enkeltdokumenter (websider), der er indbyrdes forbundet med link (af og til

Læs mere

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3

DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 TYPO3 manual DENNE MANUAL ER SKREVET FOR AT GIVE DIG EN GRUNDIG INTRODUKTION TIL DE FORSKELLIGE ARBEJDSGANGE I TYPO3 Det første afsnit, Introduktion til systemet, giver et hurtigt overblik over mulighederne.

Læs mere

Skræddersy Word til dine behov

Skræddersy Word til dine behov WORD-EKSPERTSKOLEN Det kan du lære i skolen Følg med i Wordekspertskolen. Vi går et spadestik dybere og lærer dig nogle af de mere avancerede funktioner. Se, hvordan du skræddersyr Word, så det passer

Læs mere