BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10"

Transkript

1 BETA VERSION Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

2

3 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX noget for alle MMXI

4 Copyright Lars Madsen Regler for anvendelse: Ingen ud over de almindelige copyrightregler. Man bedes dog undlade at placere kopier af bogen til download fra egen hjemmeside, link i stedet direkte til http: //www.imf.au.dk/system/latex/bog/ hvorved man sikrer sig at alle altid har direkte adgang til seneste version af bogen. Layout og typografi valgt og implementeret af forfatteren Skrifttype: 11 pt / 13.6 pt Kp-fonts Sat med pdflatex og memoir-klassen Alle figurer er lavet med METAPOST eller TiKz Anvendte pakker (pakker som kun er anvendt i eksempler er ikke inkluderet ej heller pakker som er anvendt af andre pakker): afterpage amsmath babel berasans beramono bm calc caption comment csquotes dlfltxbmarkup dlfltxbmisc dlfltxbcodetips dlfltxbtocconfig enumitem fix-cm fixltx2e fixme fontenc fourier-orns graphicx hyperref ifsym inputenc keyval kpfonts lipsum listings longtable mathdots mathtools mdframed mflogo mhchem microtype multicol natbib ntheorem paralist placeins ragged2e siunitx soul stmaryrd subfig svn-multi textcomp threeparttablex tikz upquote url varioref verbatimcopy xcolor xkeyval xparse xspace Samt desuden nogle (endnu) ikke-offentlige pakker: felinebooksetup felinesd felinepreamble felinetablenotes Alle registrerede varemærker nævnt i denne bog tilhører deres respektive ejere.

5 til de danske LATEX-brugere med håbet om at dette vil hjælpe på vejen mod pænere dokumenter samt til alle de som fortsat bruger tid på at forbedre LATEX og venner nye som gamle

6

7 Kort oversigt i Kort oversigt iii Indholdsfortegnelse xiii Tabeloversigt xiv Figuroversigt xv Forord Grundlæggende LAT E X 3 Den forunderlige LAT E Xniske verden 21 Almindelig tekst 45 Introduktion til matematik Overbyggende LAT E X 83 Matematik på et højere niveau 115 Om sætningskonstruktioner 135 Om grafik, flydende objekter og billedtekst 165 Om tabeller 197 Konstruktion af litteraturliste 223 Mere om tekst 263 Diverse Vedr. større projekter 291 Håndtering af større projekter 301 Dokumentopsætning med memoir-klassen 331 Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 337 Om justering af standardklaesserne Yderligere materiale 351 Om generering af nye makroer 363 Nyttige metoder og konstruktioner 377 LAT E X-distributioner samt andre redskaber 399 Om fejlmeddelelser 407 Kommentarer 419 Skabeloner 421 Litteratur og pakkeinformation 433 Stikordsregister i

8

9 Indholdsfortegnelse Kort oversigt i Indholdsfortegnelse iii Tabeloversigt xiii Figuroversigt xiv Forord Forord xv Emner som ikke gennemgås i denne bog xv Indholdet af bogen xvi Om bogens syntaks xvii Kommentarer til bogen xviii Takkeskrivelse xix Grundlæggende L A T E X 1 Den forunderlige LAT E Xniske verden 3 Kort introduktion til hvad LAT E X er for en fisk og hvordan man anvender systemet. 1.1 Introduktion Lidt historie Om udtalen af LAT E X Hvad er det så for noget? Kært barn mange navne Hvor får man LAT E X fra? Om at udføre LAT E X Show us the code LAT E X-syntaks Lidt LAT E X-terminologi Mange makroer kan godt lide (at spise) mellemrum Dokumentklassen Nogle dokumentklasser Preamblen Selve dokumentet Encoding Når noget er gået galt Hvordan finder man hjælp? Hvordan finder man manualen til pakken X? Når man skal spørge om hjælp Minimalt eksempel Dansk opsætning iii

10 Indholdsfortegnelse 2 Almindelig tekst 21 Hvordan man skriver almindelige tekstuelle konstruktioner i LAT E X. 2.1 Tekstopdeling Nyt afsnit 21 Afsnitsindrykning 22 Tvungen sideskift 22 Overskriftsopdeling af teksten 23 Afsnitoverskrifter uden nummer Tegnsætning Orddeling 24 Anførselstegn 25 Om streger 26 Streger og orddeling 27 Ligaturer 27 Tvungen mellemrum uden linieombrydning 28 Engelsk punktum og mellemrum 28 Ellipsis 29 Specialbogstaver og accenter 29 Tekstsymboler Om fontvalg og -størrelser Fontstørrelser 30 Skift af fontvariant 31 Fremhævning af tekst Krydsreferencer Fodnoter Indholdsfortegnelse Justering af tekst Centrering 37 Venstre- / højrejustering af tekstafsnit 37 Justering med indbygget orddeling 37 Citater Lister Punktopstilling 38 Nummereret liste 39 Beskrivende liste Simpel indsættelse af titel, forfatternavn og dato Hvordan håndterer man URLer, stier og filnavne Introduktion til matematik 45 Introducerende kapitel om grundlæggende matematiske konstruktioner i LAT E X. Basisviden som alle LAT E X-brugere bør kende til. 3.1 Matematik i LAT E X Lidt syntaksregler i matematik mode Mellemrum tæller ikke 45 Ingen danske vokaler i matematik 46 Begrænset automatisk linieombrydning Tegnsætning i matematik Fremhævet matematik One-liners 47 Flerliniede formler Formelnumre og krydsreferencer Symboler og operatorer Forskellige symboler Pile 54 Skrive over eller under en pil Operatorsymboler Matematiske alfabetfonte Skrive almindelig tekst indeni i et matematisk udtryk 57 Danske vokaler i matematik 59 Fed skrift i matematik Navngivne funktioner og operatorer Navngivne mængder prikker er ikke bare prikker Matematiske accenter Hegn Om \left og \right 67 Varianten \middle 68 Om m-varianterne af \big... \Bigg Almindelige matematiske konstruktioner Sub- og superscript 68 Brøker 69 Binomialkoefficienter 70 Rodfunktionen 70 Modulus 70 Afledt funktion 71 Om matricer 71 Gaffelfunktioner 75 Over/underbrace 76 iv

11 Indholdsfortegnelse Grænser i flere lag 76 Restingering/evaluering af funktioner Nogle almindelige hjemmelavede makroer Diverse 78 Overbyggende L A T E X 4 Matematik på et højere niveau 83 Udvidet kapitel omkring matematiske konstruktioner og matematisk typografi. 4.1 Matematisk typografi Hvor må man dele en formel? Formelombrydning af matematik i teksten Hvad gør man når man ikke kan få det til at passe? dele matematiske udtryk i teksten? linieombrydning Hvor vil LAT E X automatisk 85 Automatisk indsættelse af gangetegn ved Formelombrydning i fremhævede formler Opstilling af fremhævede (brudte)formler Tegnsætning i matematik Environments til fremhævet matematik Alignment Align 91 Alignat 92 Flalign 93 Kommentarer i alignment matematik Centreret flerliniet matematik Multline Varianter Split 95 Aligned 96 Alignedat 96 Gathered Eksemplerne 4.5 til 4.18 på side Sideskift i fremhævet matematik Ser du spøgelser? Konfigurering af og leg med formelnummeret Fjernelse af formelnummer 99 Skrive noget andet i stedet for formelnummeret 99 Konfigurering af hvordan formler nummereres 100 Ét formelnummer til udregning 101 Undernummerering af formelnummer 101 Flytte lidt på formelnummeret 101 Vis kun refererede formler AMS udvidelsen mathtools Justering vedrørende grænser på operatorer 102 Intelligente afgrænserfunktioner 103 Hvordan viser man kun refererede formler? 104 lgathered 104 Overlappe alignment 104 Ensbetyderpile mellem linierne i en beregning 105 Justering af indryk ved brudte formler 105 Andre Pakken empheq Diagrammer i LAT E X Diagrammer med XY-pic og \xymatrix XY-pic pile syntaks Placering 108 Pilens udformning 109 Labels på pile Prækompilering af diagrammer XY-pic og Babel XY-pic diagrammer og formelnumre Andre XY-pic tips Alternativ til XY-pic v

12 Indholdsfortegnelse 5 Om sætningskonstruktioner 115 Brug af samt konfigurering af sætningskonstruktioner. Inkluderer blandt andet hvordan man laver ordentlige bevis-environments. 5.1 Opret en ny sætningskonstruktion Opsætning af sætningskonstruktioner med amsthm-pakken Almindelig brug af amsthm Beviser med amsthm Opsætning af sætningskonfigurationer med ntheorem-pakken Konfigurering Theoremstyles Citering i sætningsoverskrift Slutmarkører Beviser med ntheorem Andet godt med sætningskonstruktioner Sætningskonstruktioner med ramme eller farvet baggrund Konstruktioner som starter med en liste Mere om optimeringseksemplet Om grafik, flydende objekter og billedtekst 135 Om inklusion af ekstern grafik samt forklaring af konceptet bag begrebet floats. Desuden præsenteres konstruktioner til at anvende flere figurer samtidigt samt et kig på billedtekst (captions) og subfigurer. 6.1 Inklusion af ekstern grafik Syntaks for inkludering af ekstern grafik Yderligere konfiguration vedrørende grafik En kildefil flere outputformater 139 METAPOST inklusion med pdflatex 140 At hente figurer fra andre biblioteker Inkludere dele af (pdf-) dokumenter Flydende objekter Syntaks Algoritmen bag placeringen af flydende objekter Her til og ikke længere Ikke-flydende floats Flere figurer på én gang Flere figurer i samme float 147 To figurer en billedtekst 147 To figurer ved siden af hinanden med hver deres billedtekst 148 To figurer ved siden af hinanden justering af billedtekst placering 148 Tekst ved siden af figur justering i toppen Konfiguration af billedteksten Brug af pakken caption Ændring af billedtekstens font og fontstørrelse 150 Ændring af separatortegn 151 Bredden af caption 151 Mellemrum før og efter billedtekst 152 En figur og en tabel i samme float 153 Flere floats med samme nummer Undernummerering af figurer subfig Flere floats under samme nummer Andre grafikrelaterede ting At skrive tekst rundt om figurer 155 Rette på labels i EPS figurer 155 Baggrundsbilleder 156 Figurer i landscape Tips og tricks At skrive ovenpå inkluderede billeder Genstridige EPS-filer vi

13 Indholdsfortegnelse Genstridige PDF-billeder Generering af EPS-filer eller croppede PDF-filer via LAT E X Billed/figur-konvertering EPS til PDF 159 JPG til EPS 160 PNG til EPS 160 MPS til EPS 160 PDF til EPS 160 SVG til EPS Generering af grafik til brug i LAT E X METAPOST 161 Asymptote 162 Gnuplot 162 PSTRICKS 162 TikZ/PGF Om tabeller 165 Opsætning af tabeller, specielt med henblik på pæne datatabeller. 7.1 Guidelines vedr. opbygning af en (data)tabel En læserundersøgelse Tabelsyntaks Flydende tabel Angivelse af søjlerne Overskriftsceller Linier i tabeller Booktabs makrosyntaks 175 Brug af fuldbredde-linier 175 Afbrudte linier Dataformatering Automatisk decimaljustering med dcolumn-pakken Kildekoden til tabel Dataformatering via pakken siunitx Andre tabel-environments Tabularx tabel med fast bredde Longtable tabel over flere sider Ændre ved luft i tabeller Vertikal luft 185 Horisontal luft Noter i tabeller Threeparttable(x) Ekstra bemærkninger Lade tabellen rage lidt ud i marginen Tabeller eller figurer i landskabsorientering Brug af farver i tabeller Data fra eksterne kilder Excel til LAT E X 194 Data fra CSV Konstruktion af litteraturliste 197 Om citering af litteratur og hvordan man laver litteraturlister, både i hånden samt autogenereret via BibTEX. 8.1 Citeringskonventioner Bibliografienvironmentet Citerings syntaks Forfatter-år citeringer lavet uden BibTEX BibTeX Hvad er BibTeX? Forfatter-år citeringer med pakken natbib Pakkeoptions til natbib 203 vii

14 Indholdsfortegnelse 8.4 Generering af BibTEX-database Beskrivelse af format 204 Syntaks for author-feltet 206 Specielt om titelfeltet 206 URL i bibliografier Bibliografistilarter Eksempler på BibTEX konfigureringsfiler Standardstile 208 Danske oversættelser 209 BibTeX-stile kompatible med natbibpakken 211 Eksempler fra jurabib pakken Andet Sortering af danske navne 215 Sprogproblemer ved brug af BibTEX 216 Online reference databaser Emneopdelt litteraturliste Brug af pakken multibib 217 Kort om bibtopic Håndtering af referencer databaser Jabref 221 RefWorks Biblatex Mere om tekst 223 Gennemgang af flere forskellige tekst relaterede emner, så som fontvalg, fontstørrelser, justering af tekst, lister, farver samt kodefremvisning. 9.1 Lidt mere om afsnitsoverskrifter samt indholdsfortegnelsen Om appendiks/bilag Appendices til et kapitel 224 Bilag og appendiks Fodnoter og endnotes/slutnoter Mere om fodnoter Endnotes/slutnoter Mere om orddeling og sprog Babel og orddeling 227 Orddeling ved bindestreg og skråstreg 228 Mærkelige orddelinger 228 Undgå orddeling 229 Teste efter sprog 229 Lokalt skift af sprog Ændring af standardnavne kontrolleret af babel Tekstfyld Lorem ipsum Fontrelaterede emner Fontvalg med matematiksupport Computer Modern 232 Latin Modern 232 Times 232 Palatino 233 Utopia og fourier 233 New Century Schoolbook og fourier 234 Garamond 234 Kp-fonts 234 Concrete Et par sans-serif skrifttyper Computer Modern sans serif 235 Helvetika klon 235 Bera sans Fast-bredde skrifttype (skrivemaskinefont) Computer Modern Typewriter 236 TX Typewriter 236 LuxiMono 236 BeraMono Vilkårlig fontstørrelse Større linieafstand At pille ved afstanden mellem bogstaver (letterspacing) Lister Flere lister med paralist-pakken Enumerate og itemize 240 Kompakte lister 241 En løbende liste Mere kontrol over lister med enumitem-pakken Kort oversigt over enumitem parametre Egne listekonstruktioner viii

15 Indholdsfortegnelse 9.8 Brug af farver Udsende mange breve Fremvisning af tekst uden LAT E X-fortolkning Kildekode fremvisning Lidt om listings Opsætning til SAS-udskrifter via listings Stikordsregister Generere indeksindgangene Sortere selve indekset Sortering via makeindex 256 Sortering via texindy Terminologiforklaring Meget simpel symbolliste Ikke helt så simpelt Terminologi- eller tegnforklaring (glossaries-pakken) Data til ordlisten Brug i teksten Indsættelse af den formaterede terminologiliste Diverse 263 Diverse emner som ikke helt falder indenfor nogen specifik kategori, men vi kigger bl.a. på håndtering af enheder, noget kemi, slides og andre ting Kode til at tjekke for LAT E X eller pdflat E X Formatering af tal, enheder og navngivne variable Tal og enheder via siunitx Formatering af tal 264 Formatering af enheder alene 265 Værdier med enhed Komma som separator i decimaltal Navngivne variable og enheder Navngivne variable Versionskontrol Normalsider og anslag Elektroniske slides Layers 274 Sætninger 275 Opdeling af præsentationen 276 Animationer 277 Handouts 277 Omvej 278 Transparenter Statistik Statistikprogrammer Lidt fysik og kemi Kemiske forbindelser 281 Grafik til fysik, kemi og elektronik Beskrivelse af algoritmer Brug af algpseudocode-pakken Struktur konstruktioner Flydende algoritmer Interne hyperlinks Vedrørende større projekter 11 Håndtering af større projekter 291 Hvordan man håndterer projekter i flere filer, samt andre tips til behandlingen af store projekter. ix

16 Indholdsfortegnelse 11.1 Opdeling af kildekoden \input 292 \include 292 Master/hoved-filen Ekskludering af dele af teksten Arbejdskommentarer Pakken fixme 296 Pakken todonotes At holde styr på labels og lignende Vis indsatte og anvendte label- og citeringsnøgler 297 Lidt smartere krydsreferencer Referere til label fra et andet projekt Dokumentopsætning med memoir-klassen 301 Kort om hvilke dele en bog normalt er bygget op af og hvad de består af. Dernæst en gennemgang af hvordan man kan justere layoutet til et speciale med memoir-klassen Pakker allerede inkluderet i memoir-klassen Opbygningen af en bog Titelmateriale 302 IMF krav til forsiden 303 Frontmatter 303 Mainmatter 304 Backmatter Specialelayout med memoir casestudy Layoutformulering Dokumentets dimensioner Sidehoved og -fod Opsætning af marks 311 Håndtering af kapitaler i marks Justering vedr. overskrifter Afsnitsnummerering og justering af indholdsfortegnelsen Forside med memoir Louises forside 316 Strits forside 318 Centrering af forside i forhold til papiret 320 En kolofon bag på forsiden Frontmatter En dedikationsside 321 Resumé på flere sprog Mainmatter Backmatter fil for specialeopsætning med memoir Omjustering af layoutet i forbindelse med andre typer større opgaver Et par ideer vedr. ph.d.-afhandlinger Afhandling: Artikler samlet i samme dokument 323 Afhandling: Artikler inkluderet som PDF 324 Inklusion af PDF med en master som ikke tåler pdflatex 324 Pagestyle til artikler i afhandling Tanker omkring opsætning af bachelorprojekter Større opgaver i gymnasiet Andre tricks man kan lave med memoir-klassen Automatisk fjernelse af sidetal 327 Sidetal af formen side / total 328 Få ordet Kapitel eller Appendix med i indholdsfortegnelsen 328 Fjerne afstand i figur/tabelliste 328 Appendix OG bilag 328 Referere til en overskrift 330 Markere noget nyt via en blank linie Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 331 Forskellige gode råd når man skriver opgaver i LAT E X Dødssynder Værd at huske mens man skriver Værd at huske når man er ved at være færdig med at skrive x

17 Indholdsfortegnelse 13.4 Til noteskribenter Til artikelskribenter Om justering af standardklaesserne 337 Kort om et par generelle metoder til at kunne styre noget af opsætningen af standardklasserne i LAT E X 14.1 Opsætning af marginer B5 på A Sidehoved og -fod Begrebet pagestyle 340 Justering af pagestyle med pakken fancyhdr 341 Standardklassernes problemer vedr. sidehoved og -fod 344 For lang headertekst Indholdsfortegnelsen At få bibliografi og indeks med i ToC 347 Konfigurering af ToC Overskrifter Afsnitstitler uden nummer men med i ToC 348 Yderligere materiale A Om generering af nye makroer 351 Generelt om hvordan man laver sine egne simple makroer, både med og uden argumenter. A.1 At lave sin egen makro Navne på makroer 351 Makroer uden argumenter 352 Makroer med argumenter 353 Lave om på en allerede eksisterende makro 354 Lave en makro hvis den ikke findes i forvejen 354 Lave om på en makro mens man genbruger den gamle definition 355 Makroer specielt til teksten 355 A.2 Hvor gælder ændringer af makroer, længder etc.? A.3 Lave sit eget environment A.4 Makronavne 358 A.5 Om at lave sin egen pakke A.6 Makroer med avancerede argumenter A.7 Andre ting værd at kende vedr. makroprogrammering B Nyttige metoder og konstruktioner 363 Makroer og andre værktøjer man kan anvende i konstruktionen af nye makroer. B.1 Om længder B.1.1 Nyttige længder B.2 Om tællere B.2.1 Den grafiske repræsentation af en tæller B.2.2 Om at ramme tællerværdier i errata eller præsentationer B.3 Betingedekonstruktioner (if-then) B.3.1 Sammenligninger B.3.2 Boolske udtryk B.3.3 Andet fra etoolbox B.4 Luftkasteller B.4.1 Lodret B.4.2 Vandret B.4.3 Elastiske konstruktioner B.5 Kassetænkning xi

18 Indholdsfortegnelse B.5.1 Kasser med linieombrydning B.5.2 Inline kasser (uden linie ombrydning) B.6 Et par makroer fra graphicx-pakken B.7 Gemme/undersøge indhold C LAT E X-distributioner samt andre redskaber 377 Kort om LAT E X-distributioner, editorer samt andre nyttige redskaber. C.1 LAT E X-distributioner C.1.1 T E X Live T E X Live på Mac 377 T E X Live på Windows 378 T E X Live på Linux 380 Andet vedr. T E X Live 383 C.1.2 MikT E X ProTeXt 384 Ren MikT E X 384 Opdatering af MikT E X 385 C.2 Editorer TeXworks 386 TeXMaker 388 TeXstudio 389 TeXnicCenter 389 TeXShop 389 Gnu Emacs+AUCT E X+refT E X 390 Aquamacs 391 WinEdt 391 Notepad TeXmacs 391 Led 392 Kile 392 Lyx 392 Scientific Workplace 392 C.3 Fremvisere Adobe Reader 394 Sumatra PDF 394 Skim 395 Foxit 395 Evince 395 Okular 396 Xpdf 396 PDF-Xchange Viewer 396 GV 396 Gsview Xdvi 397 Dviout 397 Yap 397 C.4 Andet Et par nyttige redskaber på Linux 397 Printerdrivere 398 D Om fejlmeddelelser 399 En oversigt over relevante meddelelser, hvad de betyder og hvad man skal gøre. D.1 Fejlmeddelelser D.2 Advarsler D.2.1 Ikke helt så alvorlige advarsler Font advarsler 404 Underfull advarsler 404 D.2.2 Advarsler som man bør rette Labels og citeringer 405 Den notoriske overfull \hbox 405 E Kommentarer 407 Nogle kommentarer som de interesserede kan tage et kig på, men som ikke helt passer i den almindelige tekst. E.1 The Intent to indent E.2 Hjælp min vejleder vil have min afhandling i Word! E.3 Matematik bemærkninger Lidt mere om align til højre for lighedstegn symboler 409 Forkert mellemrum efter \left( eller \big( Matematisk mellemrum mellem E.4 Makrobemærkninger E.5 Lidt om filtyperne anvendt af LAT E X E.6 Lidt om de pakker som anvendes til at lave denne bog E.7 Ordbog E.8 Pakker som ikke anbefales F Skabeloner 419 Skabeloner til lidt af hvert Litteratur og pakkeinformation 421 Stikordsregister 433 xii

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Taster på tastaturet med speciel fortolkning. 9 Tabel 2.1 Makroer til at lave afsnitsoverskrifter 23 Tabel 2.2 Anførselstegn i LAT E X 26 Tabel 2.3 Typografiske streger i LAT E X. 26 Tabel 2.4 Accenter og specialbogstaver i LAT E X 30 Tabel 2.5 Nogle tekstsymboler fra textcomp-pakken 30 Tabel 2.6 Fontstørrelser i LAT E X 31 Tabel 2.7 LAT E Xs metoder til skift af skrifttype variant. 32 Tabel 3.1 Makroer til indsættelse af vandret mellemrum 46 Tabel 3.2 Græske bogstaver 52 Tabel 3.3 Nogle operatorsymboler 53 Tabel 3.4 Nogle relationssymboler 53 Tabel 3.5 Nogle inklusioner 53 Tabel 3.6 Diverse symboler 53 Tabel 3.7 Nogle forskellige pile-symboler 55 Tabel 3.8 Nogle store symboler 56 Tabel 3.9 Matematiske alfabetfonte 58 Tabel 3.10 Prædefinerede navngivne operatorer i LAT E X 60 Tabel 3.11 Dots i LAT E X 62 Tabel 3.12 Matematiske accenter 63 Tabel 3.13 Indhegnings- og afgrænsersymboler 65 Tabel 7.1 Almindelig nybegynder datatabel 167 Tabel 7.2 Forsøg på at lave en professionel udgave af Tabel Tabel 8.1 Fordele og ulemper ved pakkerne multibib og bibtopic. 218 Tabel 9.1 Standardnavne i LAT E X (engelske) 230 Tabel 10.1 Nogle enheder 266 Tabel 10.2 Enheds prefixer 267 Tabel 10.3 Nogle sammensatte og forkortede enheder 267 Tabel 10.4 Predefinerede potenser 267 Tabel B.1 Længdeenheder i LAT E X 363 Tabel B.2 Nyttige længder i LAT E X 365 Tabel B.3 Hjælpemakroer til at skrive værdien af en tæller. 366 Tabel B.4 S/M for tællere. 366 xiii

20 Figuroversigt Figur 1.1 Speciel tast på et dansk tastatur 9 Figur 12.1 Oversigt over dækark og forsideark 302 Figur 12.2 Forsiden til Louises bachelorprojekt. 317 Figur 12.3 Forsiden til Strits speciale. 319 Figur 14.1 Oversigt over fortolkningen af options til geometry-pakken. 338 xiv

ID: 2010-03-04-11-39

ID: 2010-03-04-11-39 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2010-03-04-11-39 lars

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst

Syntaks for at skrive i L A TEX. Steffen Holst Syntaks for at skrive i L A TEX Steffen Holst 11. september 2002 Forord Dette dokument er fremstillet for at forklare de mest nødvendige funktioner, i tekstbehandlingsprogrammet L A TEX. Dokumentet er

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt

Indholdsfortegnelse Forord... 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Åbne Word 2013 i Windows 8... 15 Taster, mus/ergonomi samt flytte markøren rundt 1 Indholdsfortegnelse Forord... 8 Målgruppen for denne bog 8 Arbejde med Word 2013 i skyen 8 Kommando versus funktion 8 Dokument, du kan bruge i praksis 8 Købe eller leje Word 2013... 10 Start Office 2013-program

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Foredrag Århus Formandens beretning DK-TUG generalforsamling 2010 Introforedrag (2009/11/10) (gentages til november) arrangeret af MSFR, DK-TUG var ikke direkte involveret. Steffen Petersen holdt foredraget

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 13. marts, 2014 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13 2.b.

Læs mere

Tekst-formatering. Et par nyttige småting

Tekst-formatering. Et par nyttige småting 1 Version 2.0 - PHP - 04.02.2003 Tekst-formatering Kursiv tekst (ITalic) skrives \emph{kursiv tekst} Bold Format skrives \textbf{bold Format} Disse kommandoer kan kombineres, som de fleste andre kommandoer...

Læs mere

Dansk/historie-opgaven

Dansk/historie-opgaven Dansk/historie-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 OPGAVENS OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.1 FORSIDE... 2 2.2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 2.3 INDLEDNING... 2 2.4

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint: Hvad er en præsentation?...3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger...3 Normal... 3 Diassortering...

Læs mere

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin

Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Sådan indlægges nyheder på DSqF s hjemmeside trin for trin Systemkrav For at kunne bruge Composite kræves: Windows 95 eller nyere (bemærk - kun Windows kan bruges) Browseren Internet Explorer 6.0 eller

Læs mere

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse

RefWorks en vejledning fra UCL Biblioteket. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Hvad er RefWorks?... 2 Opret dig som bruger... 2 Inden du går i gang... 3 Klargøring af computer til download af Write-N-Cite v. 4.2... 3 Installation af Write-N-Cite... 4 Installation

Læs mere

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion

RIGSPOLITIET. Vejledning i konvertering. fra. Word -dokument. til. PDF-fil. på politi.dk. Rigspolitiets websektion RIGSPOLITIET Vejledning i konvertering fra Word -dokument til PDF-fil på politi.dk Rigspolitiets websektion Indledning Da vi skal leve op til kravene om tilgængelighed på Internettet, skal alle tekster

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7

Peter Kragh Hansen. Microsoft PowerPoint 2013 DK. ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 Peter Kragh Hansen Microsoft PowerPoint 2013 DK ISBN nr.: 978-87-93212-07-7 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e PowerPoint 2013... 3 Præsentation... 4 Oprettelsen af præsentationer... 5 Skabeloner og

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4

Adobe Acrobat Professional 11. ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 Adobe Acrobat Professional 11 ISBN nr.: 978-87-93212-08-4 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Adobe Acrobat?... 1 Elektroniske dokumenter... 2 PDF... 2 Acrobat-programmer... 3 Hvor kommer dokumenterne

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012

Picto Selector. Lav dine egne symbolark. Version: August 2012 Picto Selector Lav dine egne symbolark Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5 Picto Selector på USB...8

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

LATEX for viderekomne

LATEX for viderekomne L A TEX for viderekomne Arne Jørgensen Morten Høgholm DK-TUG 25. november 2004 Oversigt 1 Pakkeproblemet Ændre opsætning 2 3 Basalt BibTEX Avanceret BibTEX Fremtiden Pakkeproblemet Ændre opsætning L A

Læs mere

1. Opbygning af et regneark

1. Opbygning af et regneark 1. Opbygning af et regneark Et regneark er et skema. Vandrette rækker og lodrette kolonner danner celler, hvori man kan indtaste tal, tekst, datoer og formler. De indtastede tal og data kan bearbejdes

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Designmanual for websider

Designmanual for websider Designmanual for websider 31. marts 2009 Version 1.1. Denne manual beskriver de gældende retningslinjer for Aalborg Universitets websider. Det vil sige websider der benytter aau.dk i domænenavnet er omfattet

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

Martin Geisler. Uge 49, 2001

Martin Geisler. Uge 49, 2001 Min dintprog-browser Martin Geisler Uge 49, 2001 Resumé Dette dokument beskriver tankerne bag min dintprog-browser, en browser skrevet i Java der skal kunne fortolke en mindre delmængde af HTML 4, kaldet

Læs mere

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions

RentCalC V2.0. 2012 Soft-Solutions Udlejnings software Vores udvikling er ikke stoppet!! by Soft-Solutions RentCalC, som er danmarks ubetinget bedste udlejnings software, kan hjælpe dig med på en hurtigt og simple måde, at holde styr på

Læs mere

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning

Word 2007 Vejledning til rapportskrivning Indholdsfortegnelse Generelt om Word 2007... 2 Opsætning af dokument... 2 Afsnit... 2 Sidelayout... 3 Skrifttype... 3 Indsæt sidetal... 4 Indsæt indholdsfortegnelse... 5 Overskrift til indholdsfortegnelse

Læs mere

MANUAL - Joomla! Version 1

MANUAL - Joomla! Version 1 MANUAL - Joomla! Version 1 Indhold Retningslinjer for hjemmesiden... 3 Log ind... 3 Ret i en artikel, der allerede er oprettet... 4 Opret ny artikel... 8 a) Skriv direkte i tekstfelt... 9 b) Indsæt tekst

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind

Mindmapping med FreeMind. En Introduktion til programmet FreeMind En Introduktion til programmet FreeMind Jan Leffers 2006 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Hvad er et mindmap...2 Mindmap guidelines...3 Download og installation...3 Kom hurtigt i gang...4 Det første

Læs mere

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1

Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens vejledning til WordPress, september 2014 1 Karens WordPress vejledning september 2014 INDHOLD Hvad er WordPress 1 Generelt om WordPress 2 Frontend og backend 2 Skrive en blog-tekst (indlæg/post)

Læs mere

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen

Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Manuskriptvejledning pr. 2015 Bachelorprisen Fremsendelse af artikel Artikler skrevet på baggrund af bachelorprojekter, der er afleveret og bestået på det annoncerede tidspunkt, kan deltage i konkurrencen

Læs mere

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer:

Hvilke felter i GeoEnviron, der benyttes i tilsynsrapporter, er angivet i disse to pdf-filer: TILSYNSRAPPORT FOR LANDBRUG ELLER VIRKSOMHED Med kan I lave omfattende tilsynsrapporter. Begge rapporter skrives i Word med alle data fra GeoEnviron. Data overføres til Word via bogmærker i en prædefineret

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice

AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice. AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice AluData: Regneark og brevfletning i LibreOffice Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. LibreOffice Calc...2 2.1. Vi lægger et simpelt budget i Calc...2 2.2. Afslutning...12 3. Brevfletning...12 3.1.

Læs mere

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode

Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Dokumentation Om at konvertere PDF - den gode, den dårlige og den forfærdelige metode Forfatter Leonard Rosenthal PDF Standards Architect, Adobe Inc. Oversættelse Søren Frederiksen / Søren Winsløw DDPFF

Læs mere

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse

En blog med dansk brugerflade. Opret en Smartlog konto Gå til http://www.smartlog.dk/ Opret en konto ved at skrive din e-mailadresse Blogs Om blogs http://www.it-borger.dk/den-nye-it-verden/internet/blogs Om at oprette blogs http://www.it-borger.dk/laer-om-it/internet/nar-du-vil-pa-nettet/blogs/sadan-laver-du-en-blog Råd når du laver

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere

Indholdsfortegnelse. Regneark for matematiklærere Indholdsfortegnelse Forord... 3 Diskettens indhold... 4 Grafer i koordinatsystemet... 5 Brug af guiden diagram... 5 Indret regnearket fornuftigt... 9 Regneark hentet på Internettet... 15 Læsevenlige tal

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office.

Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Kingsoft Office som alternativ til Microsoft Office. Hvis man ikke har råd til at købe Microsoft Office, og man heller ikke lige har en fætter, der kan organisere en sort udgave, vælger de fleste at hente

Læs mere

Dk-bib danske varianter af BibTEXs standardstilarter

Dk-bib danske varianter af BibTEXs standardstilarter Dk-bib danske varianter af BibTEXs standardstilarter Arne Jørgensen 17. maj 2006 Abstract in English Dk-bib is a translation of the four standard BibTEX style files (abbrv, alpha, plain and unsrt) and

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

Vejledning i Projektarbejde

Vejledning i Projektarbejde Vejledning i Projektarbejde Lær projektarbejde Lær rapportskrivning Ved at lave et projekt om: Ergonomi ved en computerarbejdsplads Hvorfor projekt? 3 Faser i projektarbejdet 3 Idé og emne 3 Problemformulering

Læs mere

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister

PowerPoint 2003. Kursusmateriale til FHF s kursister PowerPoint 2003 Kursusmateriale til FHF s kursister Indholdsfortegnelse: Opgave 1 Hvad er en Præsentation?... 2 Opgave 2 vælg emne + opret dias... 3 Opgave 3 Indsæt objekter / billeder... 4 Opgave 4 Brugerdefineret

Læs mere

Del I. HverdagsL A TEX. Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter. Første halvdel: HverdagsL A TEX. Hvad betyder valget?

Del I. HverdagsL A TEX. Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter. Første halvdel: HverdagsL A TEX. Hvad betyder valget? Vildere L A TEX! Tips, tricks, gode råd og noget om store projekter Del I Steffen Videbæk Petersen latex@spet.dk HverdagsL A TEX Mat/Fys StudenterRåd MFSR DK-TUG 16. februar 2011 1 / 63 2 / 63 Første halvdel:

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere