BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10"

Transkript

1 BETA VERSION Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

2

3 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX noget for alle MMXI

4 Copyright Lars Madsen Regler for anvendelse: Ingen ud over de almindelige copyrightregler. Man bedes dog undlade at placere kopier af bogen til download fra egen hjemmeside, link i stedet direkte til http: //www.imf.au.dk/system/latex/bog/ hvorved man sikrer sig at alle altid har direkte adgang til seneste version af bogen. Layout og typografi valgt og implementeret af forfatteren Skrifttype: 11 pt / 13.6 pt Kp-fonts Sat med pdflatex og memoir-klassen Alle figurer er lavet med METAPOST eller TiKz Anvendte pakker (pakker som kun er anvendt i eksempler er ikke inkluderet ej heller pakker som er anvendt af andre pakker): afterpage amsmath babel berasans beramono bm calc caption comment csquotes dlfltxbmarkup dlfltxbmisc dlfltxbcodetips dlfltxbtocconfig enumitem fix-cm fixltx2e fixme fontenc fourier-orns graphicx hyperref ifsym inputenc keyval kpfonts lipsum listings longtable mathdots mathtools mdframed mflogo mhchem microtype multicol natbib ntheorem paralist placeins ragged2e siunitx soul stmaryrd subfig svn-multi textcomp threeparttablex tikz upquote url varioref verbatimcopy xcolor xkeyval xparse xspace Samt desuden nogle (endnu) ikke-offentlige pakker: felinebooksetup felinesd felinepreamble felinetablenotes Alle registrerede varemærker nævnt i denne bog tilhører deres respektive ejere.

5 til de danske LATEX-brugere med håbet om at dette vil hjælpe på vejen mod pænere dokumenter samt til alle de som fortsat bruger tid på at forbedre LATEX og venner nye som gamle

6

7 Kort oversigt i Kort oversigt iii Indholdsfortegnelse xiii Tabeloversigt xiv Figuroversigt xv Forord Grundlæggende LAT E X 3 Den forunderlige LAT E Xniske verden 21 Almindelig tekst 45 Introduktion til matematik Overbyggende LAT E X 83 Matematik på et højere niveau 115 Om sætningskonstruktioner 135 Om grafik, flydende objekter og billedtekst 165 Om tabeller 197 Konstruktion af litteraturliste 223 Mere om tekst 263 Diverse Vedr. større projekter 291 Håndtering af større projekter 301 Dokumentopsætning med memoir-klassen 331 Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 337 Om justering af standardklaesserne Yderligere materiale 351 Om generering af nye makroer 363 Nyttige metoder og konstruktioner 377 LAT E X-distributioner samt andre redskaber 399 Om fejlmeddelelser 407 Kommentarer 419 Skabeloner 421 Litteratur og pakkeinformation 433 Stikordsregister i

8

9 Indholdsfortegnelse Kort oversigt i Indholdsfortegnelse iii Tabeloversigt xiii Figuroversigt xiv Forord Forord xv Emner som ikke gennemgås i denne bog xv Indholdet af bogen xvi Om bogens syntaks xvii Kommentarer til bogen xviii Takkeskrivelse xix Grundlæggende L A T E X 1 Den forunderlige LAT E Xniske verden 3 Kort introduktion til hvad LAT E X er for en fisk og hvordan man anvender systemet. 1.1 Introduktion Lidt historie Om udtalen af LAT E X Hvad er det så for noget? Kært barn mange navne Hvor får man LAT E X fra? Om at udføre LAT E X Show us the code LAT E X-syntaks Lidt LAT E X-terminologi Mange makroer kan godt lide (at spise) mellemrum Dokumentklassen Nogle dokumentklasser Preamblen Selve dokumentet Encoding Når noget er gået galt Hvordan finder man hjælp? Hvordan finder man manualen til pakken X? Når man skal spørge om hjælp Minimalt eksempel Dansk opsætning iii

10 Indholdsfortegnelse 2 Almindelig tekst 21 Hvordan man skriver almindelige tekstuelle konstruktioner i LAT E X. 2.1 Tekstopdeling Nyt afsnit 21 Afsnitsindrykning 22 Tvungen sideskift 22 Overskriftsopdeling af teksten 23 Afsnitoverskrifter uden nummer Tegnsætning Orddeling 24 Anførselstegn 25 Om streger 26 Streger og orddeling 27 Ligaturer 27 Tvungen mellemrum uden linieombrydning 28 Engelsk punktum og mellemrum 28 Ellipsis 29 Specialbogstaver og accenter 29 Tekstsymboler Om fontvalg og -størrelser Fontstørrelser 30 Skift af fontvariant 31 Fremhævning af tekst Krydsreferencer Fodnoter Indholdsfortegnelse Justering af tekst Centrering 37 Venstre- / højrejustering af tekstafsnit 37 Justering med indbygget orddeling 37 Citater Lister Punktopstilling 38 Nummereret liste 39 Beskrivende liste Simpel indsættelse af titel, forfatternavn og dato Hvordan håndterer man URLer, stier og filnavne Introduktion til matematik 45 Introducerende kapitel om grundlæggende matematiske konstruktioner i LAT E X. Basisviden som alle LAT E X-brugere bør kende til. 3.1 Matematik i LAT E X Lidt syntaksregler i matematik mode Mellemrum tæller ikke 45 Ingen danske vokaler i matematik 46 Begrænset automatisk linieombrydning Tegnsætning i matematik Fremhævet matematik One-liners 47 Flerliniede formler Formelnumre og krydsreferencer Symboler og operatorer Forskellige symboler Pile 54 Skrive over eller under en pil Operatorsymboler Matematiske alfabetfonte Skrive almindelig tekst indeni i et matematisk udtryk 57 Danske vokaler i matematik 59 Fed skrift i matematik Navngivne funktioner og operatorer Navngivne mængder prikker er ikke bare prikker Matematiske accenter Hegn Om \left og \right 67 Varianten \middle 68 Om m-varianterne af \big... \Bigg Almindelige matematiske konstruktioner Sub- og superscript 68 Brøker 69 Binomialkoefficienter 70 Rodfunktionen 70 Modulus 70 Afledt funktion 71 Om matricer 71 Gaffelfunktioner 75 Over/underbrace 76 iv

11 Indholdsfortegnelse Grænser i flere lag 76 Restingering/evaluering af funktioner Nogle almindelige hjemmelavede makroer Diverse 78 Overbyggende L A T E X 4 Matematik på et højere niveau 83 Udvidet kapitel omkring matematiske konstruktioner og matematisk typografi. 4.1 Matematisk typografi Hvor må man dele en formel? Formelombrydning af matematik i teksten Hvad gør man når man ikke kan få det til at passe? dele matematiske udtryk i teksten? linieombrydning Hvor vil LAT E X automatisk 85 Automatisk indsættelse af gangetegn ved Formelombrydning i fremhævede formler Opstilling af fremhævede (brudte)formler Tegnsætning i matematik Environments til fremhævet matematik Alignment Align 91 Alignat 92 Flalign 93 Kommentarer i alignment matematik Centreret flerliniet matematik Multline Varianter Split 95 Aligned 96 Alignedat 96 Gathered Eksemplerne 4.5 til 4.18 på side Sideskift i fremhævet matematik Ser du spøgelser? Konfigurering af og leg med formelnummeret Fjernelse af formelnummer 99 Skrive noget andet i stedet for formelnummeret 99 Konfigurering af hvordan formler nummereres 100 Ét formelnummer til udregning 101 Undernummerering af formelnummer 101 Flytte lidt på formelnummeret 101 Vis kun refererede formler AMS udvidelsen mathtools Justering vedrørende grænser på operatorer 102 Intelligente afgrænserfunktioner 103 Hvordan viser man kun refererede formler? 104 lgathered 104 Overlappe alignment 104 Ensbetyderpile mellem linierne i en beregning 105 Justering af indryk ved brudte formler 105 Andre Pakken empheq Diagrammer i LAT E X Diagrammer med XY-pic og \xymatrix XY-pic pile syntaks Placering 108 Pilens udformning 109 Labels på pile Prækompilering af diagrammer XY-pic og Babel XY-pic diagrammer og formelnumre Andre XY-pic tips Alternativ til XY-pic v

12 Indholdsfortegnelse 5 Om sætningskonstruktioner 115 Brug af samt konfigurering af sætningskonstruktioner. Inkluderer blandt andet hvordan man laver ordentlige bevis-environments. 5.1 Opret en ny sætningskonstruktion Opsætning af sætningskonstruktioner med amsthm-pakken Almindelig brug af amsthm Beviser med amsthm Opsætning af sætningskonfigurationer med ntheorem-pakken Konfigurering Theoremstyles Citering i sætningsoverskrift Slutmarkører Beviser med ntheorem Andet godt med sætningskonstruktioner Sætningskonstruktioner med ramme eller farvet baggrund Konstruktioner som starter med en liste Mere om optimeringseksemplet Om grafik, flydende objekter og billedtekst 135 Om inklusion af ekstern grafik samt forklaring af konceptet bag begrebet floats. Desuden præsenteres konstruktioner til at anvende flere figurer samtidigt samt et kig på billedtekst (captions) og subfigurer. 6.1 Inklusion af ekstern grafik Syntaks for inkludering af ekstern grafik Yderligere konfiguration vedrørende grafik En kildefil flere outputformater 139 METAPOST inklusion med pdflatex 140 At hente figurer fra andre biblioteker Inkludere dele af (pdf-) dokumenter Flydende objekter Syntaks Algoritmen bag placeringen af flydende objekter Her til og ikke længere Ikke-flydende floats Flere figurer på én gang Flere figurer i samme float 147 To figurer en billedtekst 147 To figurer ved siden af hinanden med hver deres billedtekst 148 To figurer ved siden af hinanden justering af billedtekst placering 148 Tekst ved siden af figur justering i toppen Konfiguration af billedteksten Brug af pakken caption Ændring af billedtekstens font og fontstørrelse 150 Ændring af separatortegn 151 Bredden af caption 151 Mellemrum før og efter billedtekst 152 En figur og en tabel i samme float 153 Flere floats med samme nummer Undernummerering af figurer subfig Flere floats under samme nummer Andre grafikrelaterede ting At skrive tekst rundt om figurer 155 Rette på labels i EPS figurer 155 Baggrundsbilleder 156 Figurer i landscape Tips og tricks At skrive ovenpå inkluderede billeder Genstridige EPS-filer vi

13 Indholdsfortegnelse Genstridige PDF-billeder Generering af EPS-filer eller croppede PDF-filer via LAT E X Billed/figur-konvertering EPS til PDF 159 JPG til EPS 160 PNG til EPS 160 MPS til EPS 160 PDF til EPS 160 SVG til EPS Generering af grafik til brug i LAT E X METAPOST 161 Asymptote 162 Gnuplot 162 PSTRICKS 162 TikZ/PGF Om tabeller 165 Opsætning af tabeller, specielt med henblik på pæne datatabeller. 7.1 Guidelines vedr. opbygning af en (data)tabel En læserundersøgelse Tabelsyntaks Flydende tabel Angivelse af søjlerne Overskriftsceller Linier i tabeller Booktabs makrosyntaks 175 Brug af fuldbredde-linier 175 Afbrudte linier Dataformatering Automatisk decimaljustering med dcolumn-pakken Kildekoden til tabel Dataformatering via pakken siunitx Andre tabel-environments Tabularx tabel med fast bredde Longtable tabel over flere sider Ændre ved luft i tabeller Vertikal luft 185 Horisontal luft Noter i tabeller Threeparttable(x) Ekstra bemærkninger Lade tabellen rage lidt ud i marginen Tabeller eller figurer i landskabsorientering Brug af farver i tabeller Data fra eksterne kilder Excel til LAT E X 194 Data fra CSV Konstruktion af litteraturliste 197 Om citering af litteratur og hvordan man laver litteraturlister, både i hånden samt autogenereret via BibTEX. 8.1 Citeringskonventioner Bibliografienvironmentet Citerings syntaks Forfatter-år citeringer lavet uden BibTEX BibTeX Hvad er BibTeX? Forfatter-år citeringer med pakken natbib Pakkeoptions til natbib 203 vii

14 Indholdsfortegnelse 8.4 Generering af BibTEX-database Beskrivelse af format 204 Syntaks for author-feltet 206 Specielt om titelfeltet 206 URL i bibliografier Bibliografistilarter Eksempler på BibTEX konfigureringsfiler Standardstile 208 Danske oversættelser 209 BibTeX-stile kompatible med natbibpakken 211 Eksempler fra jurabib pakken Andet Sortering af danske navne 215 Sprogproblemer ved brug af BibTEX 216 Online reference databaser Emneopdelt litteraturliste Brug af pakken multibib 217 Kort om bibtopic Håndtering af referencer databaser Jabref 221 RefWorks Biblatex Mere om tekst 223 Gennemgang af flere forskellige tekst relaterede emner, så som fontvalg, fontstørrelser, justering af tekst, lister, farver samt kodefremvisning. 9.1 Lidt mere om afsnitsoverskrifter samt indholdsfortegnelsen Om appendiks/bilag Appendices til et kapitel 224 Bilag og appendiks Fodnoter og endnotes/slutnoter Mere om fodnoter Endnotes/slutnoter Mere om orddeling og sprog Babel og orddeling 227 Orddeling ved bindestreg og skråstreg 228 Mærkelige orddelinger 228 Undgå orddeling 229 Teste efter sprog 229 Lokalt skift af sprog Ændring af standardnavne kontrolleret af babel Tekstfyld Lorem ipsum Fontrelaterede emner Fontvalg med matematiksupport Computer Modern 232 Latin Modern 232 Times 232 Palatino 233 Utopia og fourier 233 New Century Schoolbook og fourier 234 Garamond 234 Kp-fonts 234 Concrete Et par sans-serif skrifttyper Computer Modern sans serif 235 Helvetika klon 235 Bera sans Fast-bredde skrifttype (skrivemaskinefont) Computer Modern Typewriter 236 TX Typewriter 236 LuxiMono 236 BeraMono Vilkårlig fontstørrelse Større linieafstand At pille ved afstanden mellem bogstaver (letterspacing) Lister Flere lister med paralist-pakken Enumerate og itemize 240 Kompakte lister 241 En løbende liste Mere kontrol over lister med enumitem-pakken Kort oversigt over enumitem parametre Egne listekonstruktioner viii

15 Indholdsfortegnelse 9.8 Brug af farver Udsende mange breve Fremvisning af tekst uden LAT E X-fortolkning Kildekode fremvisning Lidt om listings Opsætning til SAS-udskrifter via listings Stikordsregister Generere indeksindgangene Sortere selve indekset Sortering via makeindex 256 Sortering via texindy Terminologiforklaring Meget simpel symbolliste Ikke helt så simpelt Terminologi- eller tegnforklaring (glossaries-pakken) Data til ordlisten Brug i teksten Indsættelse af den formaterede terminologiliste Diverse 263 Diverse emner som ikke helt falder indenfor nogen specifik kategori, men vi kigger bl.a. på håndtering af enheder, noget kemi, slides og andre ting Kode til at tjekke for LAT E X eller pdflat E X Formatering af tal, enheder og navngivne variable Tal og enheder via siunitx Formatering af tal 264 Formatering af enheder alene 265 Værdier med enhed Komma som separator i decimaltal Navngivne variable og enheder Navngivne variable Versionskontrol Normalsider og anslag Elektroniske slides Layers 274 Sætninger 275 Opdeling af præsentationen 276 Animationer 277 Handouts 277 Omvej 278 Transparenter Statistik Statistikprogrammer Lidt fysik og kemi Kemiske forbindelser 281 Grafik til fysik, kemi og elektronik Beskrivelse af algoritmer Brug af algpseudocode-pakken Struktur konstruktioner Flydende algoritmer Interne hyperlinks Vedrørende større projekter 11 Håndtering af større projekter 291 Hvordan man håndterer projekter i flere filer, samt andre tips til behandlingen af store projekter. ix

16 Indholdsfortegnelse 11.1 Opdeling af kildekoden \input 292 \include 292 Master/hoved-filen Ekskludering af dele af teksten Arbejdskommentarer Pakken fixme 296 Pakken todonotes At holde styr på labels og lignende Vis indsatte og anvendte label- og citeringsnøgler 297 Lidt smartere krydsreferencer Referere til label fra et andet projekt Dokumentopsætning med memoir-klassen 301 Kort om hvilke dele en bog normalt er bygget op af og hvad de består af. Dernæst en gennemgang af hvordan man kan justere layoutet til et speciale med memoir-klassen Pakker allerede inkluderet i memoir-klassen Opbygningen af en bog Titelmateriale 302 IMF krav til forsiden 303 Frontmatter 303 Mainmatter 304 Backmatter Specialelayout med memoir casestudy Layoutformulering Dokumentets dimensioner Sidehoved og -fod Opsætning af marks 311 Håndtering af kapitaler i marks Justering vedr. overskrifter Afsnitsnummerering og justering af indholdsfortegnelsen Forside med memoir Louises forside 316 Strits forside 318 Centrering af forside i forhold til papiret 320 En kolofon bag på forsiden Frontmatter En dedikationsside 321 Resumé på flere sprog Mainmatter Backmatter fil for specialeopsætning med memoir Omjustering af layoutet i forbindelse med andre typer større opgaver Et par ideer vedr. ph.d.-afhandlinger Afhandling: Artikler samlet i samme dokument 323 Afhandling: Artikler inkluderet som PDF 324 Inklusion af PDF med en master som ikke tåler pdflatex 324 Pagestyle til artikler i afhandling Tanker omkring opsætning af bachelorprojekter Større opgaver i gymnasiet Andre tricks man kan lave med memoir-klassen Automatisk fjernelse af sidetal 327 Sidetal af formen side / total 328 Få ordet Kapitel eller Appendix med i indholdsfortegnelsen 328 Fjerne afstand i figur/tabelliste 328 Appendix OG bilag 328 Referere til en overskrift 330 Markere noget nyt via en blank linie Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 331 Forskellige gode råd når man skriver opgaver i LAT E X Dødssynder Værd at huske mens man skriver Værd at huske når man er ved at være færdig med at skrive x

17 Indholdsfortegnelse 13.4 Til noteskribenter Til artikelskribenter Om justering af standardklaesserne 337 Kort om et par generelle metoder til at kunne styre noget af opsætningen af standardklasserne i LAT E X 14.1 Opsætning af marginer B5 på A Sidehoved og -fod Begrebet pagestyle 340 Justering af pagestyle med pakken fancyhdr 341 Standardklassernes problemer vedr. sidehoved og -fod 344 For lang headertekst Indholdsfortegnelsen At få bibliografi og indeks med i ToC 347 Konfigurering af ToC Overskrifter Afsnitstitler uden nummer men med i ToC 348 Yderligere materiale A Om generering af nye makroer 351 Generelt om hvordan man laver sine egne simple makroer, både med og uden argumenter. A.1 At lave sin egen makro Navne på makroer 351 Makroer uden argumenter 352 Makroer med argumenter 353 Lave om på en allerede eksisterende makro 354 Lave en makro hvis den ikke findes i forvejen 354 Lave om på en makro mens man genbruger den gamle definition 355 Makroer specielt til teksten 355 A.2 Hvor gælder ændringer af makroer, længder etc.? A.3 Lave sit eget environment A.4 Makronavne 358 A.5 Om at lave sin egen pakke A.6 Makroer med avancerede argumenter A.7 Andre ting værd at kende vedr. makroprogrammering B Nyttige metoder og konstruktioner 363 Makroer og andre værktøjer man kan anvende i konstruktionen af nye makroer. B.1 Om længder B.1.1 Nyttige længder B.2 Om tællere B.2.1 Den grafiske repræsentation af en tæller B.2.2 Om at ramme tællerværdier i errata eller præsentationer B.3 Betingedekonstruktioner (if-then) B.3.1 Sammenligninger B.3.2 Boolske udtryk B.3.3 Andet fra etoolbox B.4 Luftkasteller B.4.1 Lodret B.4.2 Vandret B.4.3 Elastiske konstruktioner B.5 Kassetænkning xi

18 Indholdsfortegnelse B.5.1 Kasser med linieombrydning B.5.2 Inline kasser (uden linie ombrydning) B.6 Et par makroer fra graphicx-pakken B.7 Gemme/undersøge indhold C LAT E X-distributioner samt andre redskaber 377 Kort om LAT E X-distributioner, editorer samt andre nyttige redskaber. C.1 LAT E X-distributioner C.1.1 T E X Live T E X Live på Mac 377 T E X Live på Windows 378 T E X Live på Linux 380 Andet vedr. T E X Live 383 C.1.2 MikT E X ProTeXt 384 Ren MikT E X 384 Opdatering af MikT E X 385 C.2 Editorer TeXworks 386 TeXMaker 388 TeXstudio 389 TeXnicCenter 389 TeXShop 389 Gnu Emacs+AUCT E X+refT E X 390 Aquamacs 391 WinEdt 391 Notepad TeXmacs 391 Led 392 Kile 392 Lyx 392 Scientific Workplace 392 C.3 Fremvisere Adobe Reader 394 Sumatra PDF 394 Skim 395 Foxit 395 Evince 395 Okular 396 Xpdf 396 PDF-Xchange Viewer 396 GV 396 Gsview Xdvi 397 Dviout 397 Yap 397 C.4 Andet Et par nyttige redskaber på Linux 397 Printerdrivere 398 D Om fejlmeddelelser 399 En oversigt over relevante meddelelser, hvad de betyder og hvad man skal gøre. D.1 Fejlmeddelelser D.2 Advarsler D.2.1 Ikke helt så alvorlige advarsler Font advarsler 404 Underfull advarsler 404 D.2.2 Advarsler som man bør rette Labels og citeringer 405 Den notoriske overfull \hbox 405 E Kommentarer 407 Nogle kommentarer som de interesserede kan tage et kig på, men som ikke helt passer i den almindelige tekst. E.1 The Intent to indent E.2 Hjælp min vejleder vil have min afhandling i Word! E.3 Matematik bemærkninger Lidt mere om align til højre for lighedstegn symboler 409 Forkert mellemrum efter \left( eller \big( Matematisk mellemrum mellem E.4 Makrobemærkninger E.5 Lidt om filtyperne anvendt af LAT E X E.6 Lidt om de pakker som anvendes til at lave denne bog E.7 Ordbog E.8 Pakker som ikke anbefales F Skabeloner 419 Skabeloner til lidt af hvert Litteratur og pakkeinformation 421 Stikordsregister 433 xii

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Taster på tastaturet med speciel fortolkning. 9 Tabel 2.1 Makroer til at lave afsnitsoverskrifter 23 Tabel 2.2 Anførselstegn i LAT E X 26 Tabel 2.3 Typografiske streger i LAT E X. 26 Tabel 2.4 Accenter og specialbogstaver i LAT E X 30 Tabel 2.5 Nogle tekstsymboler fra textcomp-pakken 30 Tabel 2.6 Fontstørrelser i LAT E X 31 Tabel 2.7 LAT E Xs metoder til skift af skrifttype variant. 32 Tabel 3.1 Makroer til indsættelse af vandret mellemrum 46 Tabel 3.2 Græske bogstaver 52 Tabel 3.3 Nogle operatorsymboler 53 Tabel 3.4 Nogle relationssymboler 53 Tabel 3.5 Nogle inklusioner 53 Tabel 3.6 Diverse symboler 53 Tabel 3.7 Nogle forskellige pile-symboler 55 Tabel 3.8 Nogle store symboler 56 Tabel 3.9 Matematiske alfabetfonte 58 Tabel 3.10 Prædefinerede navngivne operatorer i LAT E X 60 Tabel 3.11 Dots i LAT E X 62 Tabel 3.12 Matematiske accenter 63 Tabel 3.13 Indhegnings- og afgrænsersymboler 65 Tabel 7.1 Almindelig nybegynder datatabel 167 Tabel 7.2 Forsøg på at lave en professionel udgave af Tabel Tabel 8.1 Fordele og ulemper ved pakkerne multibib og bibtopic. 218 Tabel 9.1 Standardnavne i LAT E X (engelske) 230 Tabel 10.1 Nogle enheder 266 Tabel 10.2 Enheds prefixer 267 Tabel 10.3 Nogle sammensatte og forkortede enheder 267 Tabel 10.4 Predefinerede potenser 267 Tabel B.1 Længdeenheder i LAT E X 363 Tabel B.2 Nyttige længder i LAT E X 365 Tabel B.3 Hjælpemakroer til at skrive værdien af en tæller. 366 Tabel B.4 S/M for tællere. 366 xiii

ID: 2010-03-04-11-39

ID: 2010-03-04-11-39 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2010-03-04-11-39 lars

Læs mere

Introduktion til LATEX

Introduktion til LATEX Introduktion til LATEX for studerende ved DTU Morten Ovi latex@student.dtu.dk www.student.dtu.dk/ latex 6. september 2004 Introduktion til L A TEX for studerende ved DTU i Indhold Om denne introduktion

Læs mere

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005

IMFUFA TEKST NR 445 2005. TEKSTER fra ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER. Den nye L A TEX for forfattere. Jørgen Larsen. Juni 2005 TEKST NR 445 2005 Den nye L A TEX for forfattere En introduktion til L A TEX og IMFUFA-L A TEX Jørgen Larsen Juni 2005 TEKSTER fra IMFUFA INSTITUT ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER FOR STUDIET AF MATEMATIK OG

Læs mere

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere)

Introducerende noter....of doom! Bjarke Mønsted (med flere) LATEX Introducerende noter...of doom! Bjarke Mønsted (med flere) Indhold 1 Hvorfor er L A TEXsejt? 1 1.1 Hvordan fungerer det?........................ 1 2 Installation 1 2.1 Windows...............................

Læs mere

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det.

Don t Panic. En kort introduktion af L A TEX for de virkeligt hungrende, og alle dem der bare gerne vil lære det. Don t Panic In nice and relaxing letters Har dette hæfte på forsiden, simpelthen fordi du ikke bør gå i panik. Lidt ligesom The hitchikers guide to the galaxy, som bestemt er anbefalet læsning, selvom

Læs mere

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Word 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Word 2007 Torben Lage Frandsen 2008 OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen midler grafisk, elektronisk,

Læs mere

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85

Calc. Michel Mandix. Et kompendium om anvendt regneark. af: MICHEL MANDIX Dæmningen 23 2500 Valby 3630 3404 / 4059 3512. OpenOffice Calc Side 1 af 85 Calc Et kompendium om anvendt regneark af: Michel Mandix OpenOffice Calc Side 1 af 85 1) FORORD Det er altid en stor fornøjelse at undervise i regneark! Dette program åbner så mange muligheder, at det

Læs mere

Vejledning om tilgængelige PDF-filer

Vejledning om tilgængelige PDF-filer Vejledning om tilgængelige PDF-filer Denne vejledning er udarbejdet i Kompetencecenteret it for alle under ITog Telestyrelsen. Vejledningen er udarbejdet på baggrund af det øgede fokus på brugen af dokumentformatet

Læs mere

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl

LibreOffice Writer. Avanceret tekstbehandling. Forfatter. Leif Lodahl LibreOffice Writer Avanceret tekstbehandling Forfatter. Leif Lodahl Indledning Denne vejledning er lavet til LibreOffice. Hvis du foretrækker at betale for Microsoft Word, kan du sikkert godt lære noget

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Kursusbog 2. Vejledning i brug af DIKUs EDB-system. af Jesper Holm Olsen & Søren Debois Revideret 2002 af Jesper Louis Andersen & Sidsel Jensen

Kursusbog 2. Vejledning i brug af DIKUs EDB-system. af Jesper Holm Olsen & Søren Debois Revideret 2002 af Jesper Louis Andersen & Sidsel Jensen Kursusbog 2 Vejledning i brug af DIKUs EDB-system af Jesper Holm Olsen & Søren Debois Revideret 2002 af Jesper Louis Andersen & Sidsel Jensen August 2002 Tak til følgende personer for hjælp med denne bog

Læs mere

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. Excel 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com Excel 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller med nogen

Læs mere

Grundlæggende kursus i webdesign

Grundlæggende kursus i webdesign Webdesign med Frontpage 2003 Undervisning i webdesign Søren "Noah" Nielsen Sept. 2006 Indholdsfortegnelse Webdesign med Microsoft Frontpage...3 Hvad er en hjemmeside?...4 Hvad består websiden af?...5 Opret

Læs mere

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II

Om mig. LATEX for begyndere. Skamløs reklame for MFSR I. Skamløs reklame for MFSR II Om arrangørerne Indhold Om arrangørerne Indhold Om mig L A TEX for begyndere Ja, det er besværet værd 10. november 2010 Navn aka. Kundeservice Studie Fysik, n te år Medlem af MFSR og DK-TUG Tidligere tutor

Læs mere

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare

Start med Excel 2000. www.knowware.dk www.knowwareglobal.com. KnowWare 2 KnowWare Start med Excel 2000 Palle Grønbæk, partner@email.dk 1. udgave, 1. oplag, nov. 1999 ISBN 87-90785-31-2 Copyright 1999 forfatter og KnowWare, mm@knowware.dk Printed by OTM in Denmark 1999 Published

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT

DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT DEF ÅBEN HYPERMEDIE-PROJEKT DELIVERABLE 1.1 ANALYSEDOKUMENT Dok-ID: DEF-HM-00-01 Version: 1.0 Dato: 14/04-2000 Status: Endelig Ansvarlige: Mikkel Verner Nielsen, Christian Yndigegn, Kaj Grønbæk Tilgængelighed:

Læs mere

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS

TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl. Magenta ApS TIPS TIL LIBREOFFICE Af Leif Lodahl Copyright 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 LibreOffice...1 1.1 Lidt om programmet LibreOffice...1 1.2 Gode råd...3 2 Generelle tips...4 2.1 Ændre udseendet i LibreOffice...4

Læs mere

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen

Smagsprøve. Hjemmeside-bogen Smagsprøve Hjemmeside-bogen Jesper Ek ISBN: 87-7843-457-2 Link: Http://idgforlag.dk/vp.asp?i=87-7843-457-2 Indholdsfortegnelse, forord og første ca. 20 sider Copyright IDG Forlag IDG Forlag Carl Jacobsens

Læs mere

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk

38,- Hjemmesider for alle. Web Design. Olav Junker Kjær. 1. udgave. www.knowware.dk 38,- Hjemmesider for alle Web Design Olav Junker Kjær www.knowware.dk 1. udgave Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 =

Læs mere

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information.

I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten kan give dig af information. Kære modtager af nyhedsbrevet. Tak fordi du har downloaded light-udgaven af Søgeoptimeringsrapporten. I light-udgaven viser jeg 22 tilfældigt udvalgte parametre, så du kan få et indtryk af, hvad Søgeoptimeringsrapporten

Læs mere

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com)

TYPO3 bruger kursus. Sdr. Felding byportal. 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Typovizion (www.typovizion.com) TYPO3 bruger kursus Sdr. Felding byportal 2009 Lars Jørgen Hansen, Typovizion Indhold 1 Til kursisten...1 2 Dagsplan...2 3

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 3. marts 2005. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER

HÅNDBOG TEKSTBEHANDLING MED. OpenOffice.org WRITER HÅNDBOG I TEKSTBEHANDLING MED OpenOffice.org WRITER Håndbog i tekstbehandling med OpenOffice.org Writer Emdrup den 9. november 2007. Denne håndbog handler om de grundlæggende begreber og faciliteter, som

Læs mere

Start med Excel 2000

Start med Excel 2000 Start med Excel 2000 Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menuen Vis indstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde

Læs mere

http://www.knowware.dk

http://www.knowware.dk Acrobat Reader: tips... F5/F6 åbner/lukker Bogmærker I Menu AVis sindstiller du, hvordan filen vises på skærmen CTRL+0 = Hele siden CTRL+1 = Originalstørrelse CTRL+2 = Vinduesbredde I samme menu kan du

Læs mere

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com

OnLibri.dk. PowerPoint 2007. Torben Lage Frandsen. Download gratis bøger på ventus.dk / BookBoon.com PowerPoint 2007 Torben Lage Frandsen 2008 Torben Lage Frandsen & OnLibri Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne bog må gengives, lagres i et søgesystem eller transmitteres i nogen form eller

Læs mere

Denne vejledning er en oversættelse og opgradering af LibreOffice 4.0 Math Guide. Forfattere til denne guide er:

Denne vejledning er en oversættelse og opgradering af LibreOffice 4.0 Math Guide. Forfattere til denne guide er: På dansk ved Leif Lodahl og René Lagoni Neukirch Formler med LibreOffice Math 4.2 Rettigheder Copyright 2011 2013 tilhører bidragsyderne listet herunder. Du må videredistribuere forarbejdet eller uforarbejdet

Læs mere

Excel 2010 Videregående

Excel 2010 Videregående Excel 2010 Videregående Velkommen på vores Excel Videregående kursus Vi håber at du vil finde dig godt tilrette på kurset og at du vil få mange gode og konkrete ting med dig herfra. Du kan være sikker

Læs mere