BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BETA VERSION. Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2011-09-13-20-10"

Transkript

1 BETA VERSION Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID:

2

3 lars madsen INTRODUKTION TIL LATEX noget for alle MMXI

4 Copyright Lars Madsen Regler for anvendelse: Ingen ud over de almindelige copyrightregler. Man bedes dog undlade at placere kopier af bogen til download fra egen hjemmeside, link i stedet direkte til http: //www.imf.au.dk/system/latex/bog/ hvorved man sikrer sig at alle altid har direkte adgang til seneste version af bogen. Layout og typografi valgt og implementeret af forfatteren Skrifttype: 11 pt / 13.6 pt Kp-fonts Sat med pdflatex og memoir-klassen Alle figurer er lavet med METAPOST eller TiKz Anvendte pakker (pakker som kun er anvendt i eksempler er ikke inkluderet ej heller pakker som er anvendt af andre pakker): afterpage amsmath babel berasans beramono bm calc caption comment csquotes dlfltxbmarkup dlfltxbmisc dlfltxbcodetips dlfltxbtocconfig enumitem fix-cm fixltx2e fixme fontenc fourier-orns graphicx hyperref ifsym inputenc keyval kpfonts lipsum listings longtable mathdots mathtools mdframed mflogo mhchem microtype multicol natbib ntheorem paralist placeins ragged2e siunitx soul stmaryrd subfig svn-multi textcomp threeparttablex tikz upquote url varioref verbatimcopy xcolor xkeyval xparse xspace Samt desuden nogle (endnu) ikke-offentlige pakker: felinebooksetup felinesd felinepreamble felinetablenotes Alle registrerede varemærker nævnt i denne bog tilhører deres respektive ejere.

5 til de danske LATEX-brugere med håbet om at dette vil hjælpe på vejen mod pænere dokumenter samt til alle de som fortsat bruger tid på at forbedre LATEX og venner nye som gamle

6

7 Kort oversigt i Kort oversigt iii Indholdsfortegnelse xiii Tabeloversigt xiv Figuroversigt xv Forord Grundlæggende LAT E X 3 Den forunderlige LAT E Xniske verden 21 Almindelig tekst 45 Introduktion til matematik Overbyggende LAT E X 83 Matematik på et højere niveau 115 Om sætningskonstruktioner 135 Om grafik, flydende objekter og billedtekst 165 Om tabeller 197 Konstruktion af litteraturliste 223 Mere om tekst 263 Diverse Vedr. større projekter 291 Håndtering af større projekter 301 Dokumentopsætning med memoir-klassen 331 Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 337 Om justering af standardklaesserne Yderligere materiale 351 Om generering af nye makroer 363 Nyttige metoder og konstruktioner 377 LAT E X-distributioner samt andre redskaber 399 Om fejlmeddelelser 407 Kommentarer 419 Skabeloner 421 Litteratur og pakkeinformation 433 Stikordsregister i

8

9 Indholdsfortegnelse Kort oversigt i Indholdsfortegnelse iii Tabeloversigt xiii Figuroversigt xiv Forord Forord xv Emner som ikke gennemgås i denne bog xv Indholdet af bogen xvi Om bogens syntaks xvii Kommentarer til bogen xviii Takkeskrivelse xix Grundlæggende L A T E X 1 Den forunderlige LAT E Xniske verden 3 Kort introduktion til hvad LAT E X er for en fisk og hvordan man anvender systemet. 1.1 Introduktion Lidt historie Om udtalen af LAT E X Hvad er det så for noget? Kært barn mange navne Hvor får man LAT E X fra? Om at udføre LAT E X Show us the code LAT E X-syntaks Lidt LAT E X-terminologi Mange makroer kan godt lide (at spise) mellemrum Dokumentklassen Nogle dokumentklasser Preamblen Selve dokumentet Encoding Når noget er gået galt Hvordan finder man hjælp? Hvordan finder man manualen til pakken X? Når man skal spørge om hjælp Minimalt eksempel Dansk opsætning iii

10 Indholdsfortegnelse 2 Almindelig tekst 21 Hvordan man skriver almindelige tekstuelle konstruktioner i LAT E X. 2.1 Tekstopdeling Nyt afsnit 21 Afsnitsindrykning 22 Tvungen sideskift 22 Overskriftsopdeling af teksten 23 Afsnitoverskrifter uden nummer Tegnsætning Orddeling 24 Anførselstegn 25 Om streger 26 Streger og orddeling 27 Ligaturer 27 Tvungen mellemrum uden linieombrydning 28 Engelsk punktum og mellemrum 28 Ellipsis 29 Specialbogstaver og accenter 29 Tekstsymboler Om fontvalg og -størrelser Fontstørrelser 30 Skift af fontvariant 31 Fremhævning af tekst Krydsreferencer Fodnoter Indholdsfortegnelse Justering af tekst Centrering 37 Venstre- / højrejustering af tekstafsnit 37 Justering med indbygget orddeling 37 Citater Lister Punktopstilling 38 Nummereret liste 39 Beskrivende liste Simpel indsættelse af titel, forfatternavn og dato Hvordan håndterer man URLer, stier og filnavne Introduktion til matematik 45 Introducerende kapitel om grundlæggende matematiske konstruktioner i LAT E X. Basisviden som alle LAT E X-brugere bør kende til. 3.1 Matematik i LAT E X Lidt syntaksregler i matematik mode Mellemrum tæller ikke 45 Ingen danske vokaler i matematik 46 Begrænset automatisk linieombrydning Tegnsætning i matematik Fremhævet matematik One-liners 47 Flerliniede formler Formelnumre og krydsreferencer Symboler og operatorer Forskellige symboler Pile 54 Skrive over eller under en pil Operatorsymboler Matematiske alfabetfonte Skrive almindelig tekst indeni i et matematisk udtryk 57 Danske vokaler i matematik 59 Fed skrift i matematik Navngivne funktioner og operatorer Navngivne mængder prikker er ikke bare prikker Matematiske accenter Hegn Om \left og \right 67 Varianten \middle 68 Om m-varianterne af \big... \Bigg Almindelige matematiske konstruktioner Sub- og superscript 68 Brøker 69 Binomialkoefficienter 70 Rodfunktionen 70 Modulus 70 Afledt funktion 71 Om matricer 71 Gaffelfunktioner 75 Over/underbrace 76 iv

11 Indholdsfortegnelse Grænser i flere lag 76 Restingering/evaluering af funktioner Nogle almindelige hjemmelavede makroer Diverse 78 Overbyggende L A T E X 4 Matematik på et højere niveau 83 Udvidet kapitel omkring matematiske konstruktioner og matematisk typografi. 4.1 Matematisk typografi Hvor må man dele en formel? Formelombrydning af matematik i teksten Hvad gør man når man ikke kan få det til at passe? dele matematiske udtryk i teksten? linieombrydning Hvor vil LAT E X automatisk 85 Automatisk indsættelse af gangetegn ved Formelombrydning i fremhævede formler Opstilling af fremhævede (brudte)formler Tegnsætning i matematik Environments til fremhævet matematik Alignment Align 91 Alignat 92 Flalign 93 Kommentarer i alignment matematik Centreret flerliniet matematik Multline Varianter Split 95 Aligned 96 Alignedat 96 Gathered Eksemplerne 4.5 til 4.18 på side Sideskift i fremhævet matematik Ser du spøgelser? Konfigurering af og leg med formelnummeret Fjernelse af formelnummer 99 Skrive noget andet i stedet for formelnummeret 99 Konfigurering af hvordan formler nummereres 100 Ét formelnummer til udregning 101 Undernummerering af formelnummer 101 Flytte lidt på formelnummeret 101 Vis kun refererede formler AMS udvidelsen mathtools Justering vedrørende grænser på operatorer 102 Intelligente afgrænserfunktioner 103 Hvordan viser man kun refererede formler? 104 lgathered 104 Overlappe alignment 104 Ensbetyderpile mellem linierne i en beregning 105 Justering af indryk ved brudte formler 105 Andre Pakken empheq Diagrammer i LAT E X Diagrammer med XY-pic og \xymatrix XY-pic pile syntaks Placering 108 Pilens udformning 109 Labels på pile Prækompilering af diagrammer XY-pic og Babel XY-pic diagrammer og formelnumre Andre XY-pic tips Alternativ til XY-pic v

12 Indholdsfortegnelse 5 Om sætningskonstruktioner 115 Brug af samt konfigurering af sætningskonstruktioner. Inkluderer blandt andet hvordan man laver ordentlige bevis-environments. 5.1 Opret en ny sætningskonstruktion Opsætning af sætningskonstruktioner med amsthm-pakken Almindelig brug af amsthm Beviser med amsthm Opsætning af sætningskonfigurationer med ntheorem-pakken Konfigurering Theoremstyles Citering i sætningsoverskrift Slutmarkører Beviser med ntheorem Andet godt med sætningskonstruktioner Sætningskonstruktioner med ramme eller farvet baggrund Konstruktioner som starter med en liste Mere om optimeringseksemplet Om grafik, flydende objekter og billedtekst 135 Om inklusion af ekstern grafik samt forklaring af konceptet bag begrebet floats. Desuden præsenteres konstruktioner til at anvende flere figurer samtidigt samt et kig på billedtekst (captions) og subfigurer. 6.1 Inklusion af ekstern grafik Syntaks for inkludering af ekstern grafik Yderligere konfiguration vedrørende grafik En kildefil flere outputformater 139 METAPOST inklusion med pdflatex 140 At hente figurer fra andre biblioteker Inkludere dele af (pdf-) dokumenter Flydende objekter Syntaks Algoritmen bag placeringen af flydende objekter Her til og ikke længere Ikke-flydende floats Flere figurer på én gang Flere figurer i samme float 147 To figurer en billedtekst 147 To figurer ved siden af hinanden med hver deres billedtekst 148 To figurer ved siden af hinanden justering af billedtekst placering 148 Tekst ved siden af figur justering i toppen Konfiguration af billedteksten Brug af pakken caption Ændring af billedtekstens font og fontstørrelse 150 Ændring af separatortegn 151 Bredden af caption 151 Mellemrum før og efter billedtekst 152 En figur og en tabel i samme float 153 Flere floats med samme nummer Undernummerering af figurer subfig Flere floats under samme nummer Andre grafikrelaterede ting At skrive tekst rundt om figurer 155 Rette på labels i EPS figurer 155 Baggrundsbilleder 156 Figurer i landscape Tips og tricks At skrive ovenpå inkluderede billeder Genstridige EPS-filer vi

13 Indholdsfortegnelse Genstridige PDF-billeder Generering af EPS-filer eller croppede PDF-filer via LAT E X Billed/figur-konvertering EPS til PDF 159 JPG til EPS 160 PNG til EPS 160 MPS til EPS 160 PDF til EPS 160 SVG til EPS Generering af grafik til brug i LAT E X METAPOST 161 Asymptote 162 Gnuplot 162 PSTRICKS 162 TikZ/PGF Om tabeller 165 Opsætning af tabeller, specielt med henblik på pæne datatabeller. 7.1 Guidelines vedr. opbygning af en (data)tabel En læserundersøgelse Tabelsyntaks Flydende tabel Angivelse af søjlerne Overskriftsceller Linier i tabeller Booktabs makrosyntaks 175 Brug af fuldbredde-linier 175 Afbrudte linier Dataformatering Automatisk decimaljustering med dcolumn-pakken Kildekoden til tabel Dataformatering via pakken siunitx Andre tabel-environments Tabularx tabel med fast bredde Longtable tabel over flere sider Ændre ved luft i tabeller Vertikal luft 185 Horisontal luft Noter i tabeller Threeparttable(x) Ekstra bemærkninger Lade tabellen rage lidt ud i marginen Tabeller eller figurer i landskabsorientering Brug af farver i tabeller Data fra eksterne kilder Excel til LAT E X 194 Data fra CSV Konstruktion af litteraturliste 197 Om citering af litteratur og hvordan man laver litteraturlister, både i hånden samt autogenereret via BibTEX. 8.1 Citeringskonventioner Bibliografienvironmentet Citerings syntaks Forfatter-år citeringer lavet uden BibTEX BibTeX Hvad er BibTeX? Forfatter-år citeringer med pakken natbib Pakkeoptions til natbib 203 vii

14 Indholdsfortegnelse 8.4 Generering af BibTEX-database Beskrivelse af format 204 Syntaks for author-feltet 206 Specielt om titelfeltet 206 URL i bibliografier Bibliografistilarter Eksempler på BibTEX konfigureringsfiler Standardstile 208 Danske oversættelser 209 BibTeX-stile kompatible med natbibpakken 211 Eksempler fra jurabib pakken Andet Sortering af danske navne 215 Sprogproblemer ved brug af BibTEX 216 Online reference databaser Emneopdelt litteraturliste Brug af pakken multibib 217 Kort om bibtopic Håndtering af referencer databaser Jabref 221 RefWorks Biblatex Mere om tekst 223 Gennemgang af flere forskellige tekst relaterede emner, så som fontvalg, fontstørrelser, justering af tekst, lister, farver samt kodefremvisning. 9.1 Lidt mere om afsnitsoverskrifter samt indholdsfortegnelsen Om appendiks/bilag Appendices til et kapitel 224 Bilag og appendiks Fodnoter og endnotes/slutnoter Mere om fodnoter Endnotes/slutnoter Mere om orddeling og sprog Babel og orddeling 227 Orddeling ved bindestreg og skråstreg 228 Mærkelige orddelinger 228 Undgå orddeling 229 Teste efter sprog 229 Lokalt skift af sprog Ændring af standardnavne kontrolleret af babel Tekstfyld Lorem ipsum Fontrelaterede emner Fontvalg med matematiksupport Computer Modern 232 Latin Modern 232 Times 232 Palatino 233 Utopia og fourier 233 New Century Schoolbook og fourier 234 Garamond 234 Kp-fonts 234 Concrete Et par sans-serif skrifttyper Computer Modern sans serif 235 Helvetika klon 235 Bera sans Fast-bredde skrifttype (skrivemaskinefont) Computer Modern Typewriter 236 TX Typewriter 236 LuxiMono 236 BeraMono Vilkårlig fontstørrelse Større linieafstand At pille ved afstanden mellem bogstaver (letterspacing) Lister Flere lister med paralist-pakken Enumerate og itemize 240 Kompakte lister 241 En løbende liste Mere kontrol over lister med enumitem-pakken Kort oversigt over enumitem parametre Egne listekonstruktioner viii

15 Indholdsfortegnelse 9.8 Brug af farver Udsende mange breve Fremvisning af tekst uden LAT E X-fortolkning Kildekode fremvisning Lidt om listings Opsætning til SAS-udskrifter via listings Stikordsregister Generere indeksindgangene Sortere selve indekset Sortering via makeindex 256 Sortering via texindy Terminologiforklaring Meget simpel symbolliste Ikke helt så simpelt Terminologi- eller tegnforklaring (glossaries-pakken) Data til ordlisten Brug i teksten Indsættelse af den formaterede terminologiliste Diverse 263 Diverse emner som ikke helt falder indenfor nogen specifik kategori, men vi kigger bl.a. på håndtering af enheder, noget kemi, slides og andre ting Kode til at tjekke for LAT E X eller pdflat E X Formatering af tal, enheder og navngivne variable Tal og enheder via siunitx Formatering af tal 264 Formatering af enheder alene 265 Værdier med enhed Komma som separator i decimaltal Navngivne variable og enheder Navngivne variable Versionskontrol Normalsider og anslag Elektroniske slides Layers 274 Sætninger 275 Opdeling af præsentationen 276 Animationer 277 Handouts 277 Omvej 278 Transparenter Statistik Statistikprogrammer Lidt fysik og kemi Kemiske forbindelser 281 Grafik til fysik, kemi og elektronik Beskrivelse af algoritmer Brug af algpseudocode-pakken Struktur konstruktioner Flydende algoritmer Interne hyperlinks Vedrørende større projekter 11 Håndtering af større projekter 291 Hvordan man håndterer projekter i flere filer, samt andre tips til behandlingen af store projekter. ix

16 Indholdsfortegnelse 11.1 Opdeling af kildekoden \input 292 \include 292 Master/hoved-filen Ekskludering af dele af teksten Arbejdskommentarer Pakken fixme 296 Pakken todonotes At holde styr på labels og lignende Vis indsatte og anvendte label- og citeringsnøgler 297 Lidt smartere krydsreferencer Referere til label fra et andet projekt Dokumentopsætning med memoir-klassen 301 Kort om hvilke dele en bog normalt er bygget op af og hvad de består af. Dernæst en gennemgang af hvordan man kan justere layoutet til et speciale med memoir-klassen Pakker allerede inkluderet i memoir-klassen Opbygningen af en bog Titelmateriale 302 IMF krav til forsiden 303 Frontmatter 303 Mainmatter 304 Backmatter Specialelayout med memoir casestudy Layoutformulering Dokumentets dimensioner Sidehoved og -fod Opsætning af marks 311 Håndtering af kapitaler i marks Justering vedr. overskrifter Afsnitsnummerering og justering af indholdsfortegnelsen Forside med memoir Louises forside 316 Strits forside 318 Centrering af forside i forhold til papiret 320 En kolofon bag på forsiden Frontmatter En dedikationsside 321 Resumé på flere sprog Mainmatter Backmatter fil for specialeopsætning med memoir Omjustering af layoutet i forbindelse med andre typer større opgaver Et par ideer vedr. ph.d.-afhandlinger Afhandling: Artikler samlet i samme dokument 323 Afhandling: Artikler inkluderet som PDF 324 Inklusion af PDF med en master som ikke tåler pdflatex 324 Pagestyle til artikler i afhandling Tanker omkring opsætning af bachelorprojekter Større opgaver i gymnasiet Andre tricks man kan lave med memoir-klassen Automatisk fjernelse af sidetal 327 Sidetal af formen side / total 328 Få ordet Kapitel eller Appendix med i indholdsfortegnelsen 328 Fjerne afstand i figur/tabelliste 328 Appendix OG bilag 328 Referere til en overskrift 330 Markere noget nyt via en blank linie Generelle gode råd vedr. forskellige projekter 331 Forskellige gode råd når man skriver opgaver i LAT E X Dødssynder Værd at huske mens man skriver Værd at huske når man er ved at være færdig med at skrive x

17 Indholdsfortegnelse 13.4 Til noteskribenter Til artikelskribenter Om justering af standardklaesserne 337 Kort om et par generelle metoder til at kunne styre noget af opsætningen af standardklasserne i LAT E X 14.1 Opsætning af marginer B5 på A Sidehoved og -fod Begrebet pagestyle 340 Justering af pagestyle med pakken fancyhdr 341 Standardklassernes problemer vedr. sidehoved og -fod 344 For lang headertekst Indholdsfortegnelsen At få bibliografi og indeks med i ToC 347 Konfigurering af ToC Overskrifter Afsnitstitler uden nummer men med i ToC 348 Yderligere materiale A Om generering af nye makroer 351 Generelt om hvordan man laver sine egne simple makroer, både med og uden argumenter. A.1 At lave sin egen makro Navne på makroer 351 Makroer uden argumenter 352 Makroer med argumenter 353 Lave om på en allerede eksisterende makro 354 Lave en makro hvis den ikke findes i forvejen 354 Lave om på en makro mens man genbruger den gamle definition 355 Makroer specielt til teksten 355 A.2 Hvor gælder ændringer af makroer, længder etc.? A.3 Lave sit eget environment A.4 Makronavne 358 A.5 Om at lave sin egen pakke A.6 Makroer med avancerede argumenter A.7 Andre ting værd at kende vedr. makroprogrammering B Nyttige metoder og konstruktioner 363 Makroer og andre værktøjer man kan anvende i konstruktionen af nye makroer. B.1 Om længder B.1.1 Nyttige længder B.2 Om tællere B.2.1 Den grafiske repræsentation af en tæller B.2.2 Om at ramme tællerværdier i errata eller præsentationer B.3 Betingedekonstruktioner (if-then) B.3.1 Sammenligninger B.3.2 Boolske udtryk B.3.3 Andet fra etoolbox B.4 Luftkasteller B.4.1 Lodret B.4.2 Vandret B.4.3 Elastiske konstruktioner B.5 Kassetænkning xi

18 Indholdsfortegnelse B.5.1 Kasser med linieombrydning B.5.2 Inline kasser (uden linie ombrydning) B.6 Et par makroer fra graphicx-pakken B.7 Gemme/undersøge indhold C LAT E X-distributioner samt andre redskaber 377 Kort om LAT E X-distributioner, editorer samt andre nyttige redskaber. C.1 LAT E X-distributioner C.1.1 T E X Live T E X Live på Mac 377 T E X Live på Windows 378 T E X Live på Linux 380 Andet vedr. T E X Live 383 C.1.2 MikT E X ProTeXt 384 Ren MikT E X 384 Opdatering af MikT E X 385 C.2 Editorer TeXworks 386 TeXMaker 388 TeXstudio 389 TeXnicCenter 389 TeXShop 389 Gnu Emacs+AUCT E X+refT E X 390 Aquamacs 391 WinEdt 391 Notepad TeXmacs 391 Led 392 Kile 392 Lyx 392 Scientific Workplace 392 C.3 Fremvisere Adobe Reader 394 Sumatra PDF 394 Skim 395 Foxit 395 Evince 395 Okular 396 Xpdf 396 PDF-Xchange Viewer 396 GV 396 Gsview Xdvi 397 Dviout 397 Yap 397 C.4 Andet Et par nyttige redskaber på Linux 397 Printerdrivere 398 D Om fejlmeddelelser 399 En oversigt over relevante meddelelser, hvad de betyder og hvad man skal gøre. D.1 Fejlmeddelelser D.2 Advarsler D.2.1 Ikke helt så alvorlige advarsler Font advarsler 404 Underfull advarsler 404 D.2.2 Advarsler som man bør rette Labels og citeringer 405 Den notoriske overfull \hbox 405 E Kommentarer 407 Nogle kommentarer som de interesserede kan tage et kig på, men som ikke helt passer i den almindelige tekst. E.1 The Intent to indent E.2 Hjælp min vejleder vil have min afhandling i Word! E.3 Matematik bemærkninger Lidt mere om align til højre for lighedstegn symboler 409 Forkert mellemrum efter \left( eller \big( Matematisk mellemrum mellem E.4 Makrobemærkninger E.5 Lidt om filtyperne anvendt af LAT E X E.6 Lidt om de pakker som anvendes til at lave denne bog E.7 Ordbog E.8 Pakker som ikke anbefales F Skabeloner 419 Skabeloner til lidt af hvert Litteratur og pakkeinformation 421 Stikordsregister 433 xii

19 Tabeloversigt Tabel 1.1 Taster på tastaturet med speciel fortolkning. 9 Tabel 2.1 Makroer til at lave afsnitsoverskrifter 23 Tabel 2.2 Anførselstegn i LAT E X 26 Tabel 2.3 Typografiske streger i LAT E X. 26 Tabel 2.4 Accenter og specialbogstaver i LAT E X 30 Tabel 2.5 Nogle tekstsymboler fra textcomp-pakken 30 Tabel 2.6 Fontstørrelser i LAT E X 31 Tabel 2.7 LAT E Xs metoder til skift af skrifttype variant. 32 Tabel 3.1 Makroer til indsættelse af vandret mellemrum 46 Tabel 3.2 Græske bogstaver 52 Tabel 3.3 Nogle operatorsymboler 53 Tabel 3.4 Nogle relationssymboler 53 Tabel 3.5 Nogle inklusioner 53 Tabel 3.6 Diverse symboler 53 Tabel 3.7 Nogle forskellige pile-symboler 55 Tabel 3.8 Nogle store symboler 56 Tabel 3.9 Matematiske alfabetfonte 58 Tabel 3.10 Prædefinerede navngivne operatorer i LAT E X 60 Tabel 3.11 Dots i LAT E X 62 Tabel 3.12 Matematiske accenter 63 Tabel 3.13 Indhegnings- og afgrænsersymboler 65 Tabel 7.1 Almindelig nybegynder datatabel 167 Tabel 7.2 Forsøg på at lave en professionel udgave af Tabel Tabel 8.1 Fordele og ulemper ved pakkerne multibib og bibtopic. 218 Tabel 9.1 Standardnavne i LAT E X (engelske) 230 Tabel 10.1 Nogle enheder 266 Tabel 10.2 Enheds prefixer 267 Tabel 10.3 Nogle sammensatte og forkortede enheder 267 Tabel 10.4 Predefinerede potenser 267 Tabel B.1 Længdeenheder i LAT E X 363 Tabel B.2 Nyttige længder i LAT E X 365 Tabel B.3 Hjælpemakroer til at skrive værdien af en tæller. 366 Tabel B.4 S/M for tællere. 366 xiii

20 Figuroversigt Figur 1.1 Speciel tast på et dansk tastatur 9 Figur 12.1 Oversigt over dækark og forsideark 302 Figur 12.2 Forsiden til Louises bachelorprojekt. 317 Figur 12.3 Forsiden til Strits speciale. 319 Figur 14.1 Oversigt over fortolkningen af options til geometry-pakken. 338 xiv

ID: 2010-03-04-11-39

ID: 2010-03-04-11-39 BETA VERSION Seneste oversættelse: 4. marts 2010, klokken 11:39 Når man kommer med kommentarer eller rettelser til en given beta version bedes man angive det tilhørende id-nummer ID: 2010-03-04-11-39 lars

Læs mere

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet

TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet L A TEX TEX og L A TEX TEX: system (program) til typografisk opsætning af dokumenter med højt indhold af matematik. På computer, og i høj typografisk kvalitet. TEX og L A TEX TEX: system (program) til

Læs mere

Tekniske informationer til forfattere

Tekniske informationer til forfattere Tekniske informationer til forfattere udarbejdet af MATH publikationsudvalg seneste ændring: 31. maj 2012 11:06 Indhold Publikationspolitik 1 0 Publicerbart materiale 1 A Indsendelse 2 B Krav til indsendt

Læs mere

L A TEX begynderkursus 19. april 2006

L A TEX begynderkursus 19. april 2006 L A TEX begynderkursus 19. april 2006 Tobias Steinmann & Martin Heller latex@student.dtu.dk Indhold Om os og kurset Mål med kurset Særlige bemærkninger Indhold Om os og kurset generelt. Mål. Generel introduktion

Læs mere

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer

Indstillinger. 1. Built-in viewer 2. Built-in viewer embedded 3. Ekstern viewer TeXMaker guide TeXMaker er den editor, som vi anbefaler til at skrive LaTeX i. Det er en såkaldt cross-platform editor og kan benyttes til både Windows, Mac og Linux. TeXMaker er en ret almindelig editor

Læs mere

http://www.fya.byethost13.com/forside.html

http://www.fya.byethost13.com/forside.html I dette dokument forklares den basale brug af TeX, et programmeringssprog velegnet til at skrive matematiske dokumenter i, som det foregår i TeXnicCenter. De programmer, der skal bruges kan findes via

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM534 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense (Let revideret af Magnus Find magnusgf@imada.sdu.dk) 13. september 2013

Læs mere

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe

Det Gode Dokument. Præamblen fra mit bachelorprojekt. eller. ved Palle Jørgensen. Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe Det Gode Dokument eller Præamblen fra mit bachelorprojekt ved Palle Jørgensen Foredrag i Dansk T E X-brugergruppe 13. marts 2001 Præamblen fra mit bachelorprojekt \documentclass[twoside,titlepage,a4paper,dan

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

I dybden med L A T E X

I dybden med L A T E X I dybden med L A T E X Peter Mølgaard 13.08.2011, version 1.0 Indhold 1 I dybden med LATEX 2 Fra L A TEX til udskrift............................. 2 Matematik med L A TEX............................ 2

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX Notesæt til DM526 af Torben Nielsen tkn@imada.sdu.dk Arun Vadiveal arvad04@imada.sdu.dk IMADA SDU, Odense 15. september 2011 Indhold 1 Hvad er L A TEX? 1 1.1 L A TEX på kommandolinien

Læs mere

Skriv artikler i L A TEX

Skriv artikler i L A TEX Skriv artikler i L A TEX Søren Hvidberg E: info (at) shvidberg.dk web: www.shvidberg.dk September 2013 Resumé Når der skal skrives artikler eller andre tekster kan det være en fordel at have fastlagt en

Læs mere

Introduktion til L A TEX

Introduktion til L A TEX Introduktion til L A TEX for nye og øvede brugere nu med 310 eksempler samlet og redigeret af Lars Madsen Version 2.1d senest kompileret 24. maj 2005 Institut for Matematiske Fag Det Naturvidenskabelige

Læs mere

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen

LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Guide 31 LaTeX på et øjeblik Kristian Knudsen Olesen Intentionen med denne guide er, meget hurtigt at gøre læseren i stand til at sætte dokumenter op i L A TEX. Som nogle måske ved, så er det muligt at

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU TEKST- BEHANDLING INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Writer fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i tekstbehandling.

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2016 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

poedit og oversættelse af sprogfiler

poedit og oversættelse af sprogfiler poedit og oversættelse af sprogfiler af Georg S. Adamsen WordPress.Blogos.dk 2009 http://kortlink.dk/wordpressblogosdk/6g38 1 af 11 14-04-2009 14:55 Jeg får af og til spørgsmål om, hvordan man bruger poedit,

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Brug af Word til matematik

Brug af Word til matematik Flex på KVUC, matematik C Brug af Word til matematik Word er et af de gængse tekstbehandlingssystemer der slipper bedst fra det at skrive matematiske formler. Selvfølgelig findes der andre systemer der

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik)

Genvejstaster. Brugerfladen. Filhåndtering. Navigation i dokumentet. Aktiver adgangstaster. Aktiver genvejsmenu (højreklik) Genvejstaster Brugerfladen Hjælp Vis/skjul båndet Aktiver adgangstaster Afslut Word Aktiver genvejsmenu (højreklik) Udskriftslayout Kladdevisning Dispositionsvisning Hop til næste dokumentvindue Hop til

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014

Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og Opgaver til L A T E X-kurset 2014 Øvelser og opvarmning til projekt Dette afsnit indeholder en række øvelser som har til formål at lære dig at skrive matematik i L A TEX. Løsningerne på nogle

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AU

Opgaver i LaTeX - IDA på AU Opgaver i LaTeX - IDA på AU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2013. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2013 Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden mens man

Læs mere

Den korte danske introduktion til L A TEX

Den korte danske introduktion til L A TEX Den korte danske introduktion til L A TEX Henrik Johansen April 29, 2012 1 Contents 1 Velkommen 3 2 Installering af et L A TEXprogram og en editor 4 2.1 Første trin..........................................

Læs mere

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted

Opgaveark....Of doom! Bjarke Mønsted LATEX Opgaveark...Of doom! Bjarke Mønsted Indhold 1 Pointsystem 1 2 Installation (15 point) 2 3 Hent preamble (15 point) 2 4 Kompiler et dokument (10 point) 2 5 Ligninger (10 point) 2 5.1 Bonusopgave:

Læs mere

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version

xgalleri Mulige filtyper Installation web-version xgalleri xgalleri opstod ud fra ønsket om at lægge en større samling billeder på nettet. Der findes mange programmer, som kan bruges til at lægge datafiler på nettet; men de fungerer typisk på den måde,

Læs mere

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015

Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac. Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Opgaveteknisk vejledning Word 2011 til Mac Tornbjerg Gymnasium 10. december 2015 Gem!!! Så snart et dokument er oprettet skal det gemmes under et fornuftigt navn, gør det til en vane at gemme hele tiden

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

How to do in rows and columns 8

How to do in rows and columns 8 INTRODUKTION TIL REGNEARK Denne artikel handler generelt om, hvad regneark egentlig er, og hvordan det bruges på et principielt plan. Indholdet bør derfor kunne anvendes uden hensyn til, hvilken version

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle

JØRGEN KOCH. Word 2013 for alle JØRGEN KOCH Word 2013 for alle INDHOLDSFORTEGNELSE Et nyt og moderne Word... Indledning KAPITEL ET... 9 Brugerfladen i Word Velkomstopsætningen... 10 Det nye look... 11 Brugergrænsefladen... 12 Båndet...

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik

BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik BONUSINFORMATIONER i forbindelse med emnet Billeder og grafik Dette dokument indeholder yderligere informationer, tips og råd angående: Tabelfunktionen SmartArtfunktionen Billedfunktionen Samt en ekstra

Læs mere

Sådan gør du Microsoft Word 2013

Sådan gør du Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Microsoft Word 2013 Indholdsfortegnelse Anvend skabelon... 3 Billede... 4 Dokumenthåndtering... 5 Flyt, kopier og sæt ind... 6 Flyt og kopier mellem dokumenter... 7 Gem... 8 Genbrug

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU De fleste opgaver indeholder gennemgående flere dele: Basis, tips og bonus. Oplægget er, at alle laver basisopgaverne, mens de lidt sværere bonusopgaver kan laves efter behov,

Læs mere

Vejledning i opbygning af Tillidszonen

Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning i opbygning af Tillidszonen Vejledning til FOAs lokale afdelinger i opbygningen af deres del af Tillidszonen FOA Fag og Arbejde Januar 2006 1 Indholdsfortegnelse Forbunds- og afdelingsdel...3

Læs mere

Forståelse for grafisk workflow

Forståelse for grafisk workflow 2 Forståelse for grafisk workflow I designet af den trykte bog har jeg haft et vågent øje til de overvejelser og design problematikker det medfører at bogen skulle klare at laves til en E-bog. Her vil

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU

Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Opgaver i LaTeX - IDA på AAU Gennemgående er opgaverne opdelt i en obligatorisk del og en bonus del. Oplægget er, at alle laver opgaverne i den obligatoriske del, mens opgaverne i bonusdelen kan laves

Læs mere

Word tips til skriftlig eksamen

Word tips til skriftlig eksamen Word tips til skriftlig eksamen Indhold Word tips til skriftlig eksamen... 1 Forord...2 Sidehoved...3 Sidefod...3 Sidetal og side x af y...4 Gem som skabelon...5 Indsæt sideskift...6 Vis koder...6 Tekstformatering...7

Læs mere

Formandens beretning

Formandens beretning Foredrag Århus Formandens beretning DK-TUG generalforsamling 2010 Introforedrag (2009/11/10) (gentages til november) arrangeret af MSFR, DK-TUG var ikke direkte involveret. Steffen Petersen holdt foredraget

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus

Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus kursusbeskrivelse Office kurser ms Excel niveau 1 Kursusbeskrivelse Microsoft Excel Grundkursus Varighed: 1 dag Excel version 2010, 2013 & 2016 Niveau 1. I gang med Excel Hvad kan du bruge kurset til:

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 11 Math: Formelredigering med OpenOffice.org OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012

Picto Selector. Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde. Version: Oktober 2012 Picto Selector Lav dine egne flotte symbolark på den nemme måde Version: Oktober 2012 Indholdsfortegnelse Hvad er Picto Selector?...4 USB?...4 Hent programmet...4 Installer programmet på din computer...5

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX

Førsteårsprojekt F2008. Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Førsteårsprojekt F2008 Struktureret tekstbehandling MS Word og LaTeX Peter Sestoft 2008-02-05* Tekniske rapporter Afsnitsnumre 1, 2, 2.1, 2.2, Figurnumre 1, 2, 3, Henvisninger afsnit 2.2, figur 4 Litteraturliste,

Læs mere

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb

Huskesedler rapportskrivning Grundforløb Indhold Stikordsregister... 2 Indsæt... 3 Afsnit... 4 Typografi... 5 Billede... 6 WordArt/vandmærke... 7 Sidehoved og fod... 8 Sidelayout... 9 Tabel... 10 Tabel Kanter og skygger... 11 Fodnoter... 12 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout

Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Forslag til opgavestruktur, typografi og layout Af Maj Wedderkopp, december 2009 Opgavestrukturen er opgavens skelet, der allerede i indholdsfortegnelsen giver et overblik over opgaveelementerne. Sammen

Læs mere

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

Introduktion til EXCEL med øvelser

Introduktion til EXCEL med øvelser Side 1 af 10 Introduktion til EXCEL med øvelser Du kender en almindelig regnemaskine, som kan være til stort hjælp, når man skal beregne resultater med store tal. Et regneark er en anden form for regnemaskine,

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

Nogle tips til Explorer 7

Nogle tips til Explorer 7 Side 1 af 12 Nogle tips til Explorer 7 Indhold Nogle tips til Explorer 7...1 Indhold...1 Benytter du den sidste udgave af programmet?...2 Ændre standardindstillinger...2 Bestem selv din startside...2 Ændre

Læs mere

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold

Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Typografier, indholdsfortegnelse, sidetal og litteraturliste med Word 2007 og 2010 Indhold Udnyt Words indbyggede funktioner i din opgave (2007 og 2010)... 1 Typografier (HUSK AT BRUGE DEM KONSEKVENT GENNEM

Læs mere

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon

Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Kort brugervejledning til DCE rapportskabelon Indhold Indledning... 1 Installation af DCE s rapportskabelon... 1 DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende... 1 Sådan laves en ny rapport... 2 Genvejstaster

Læs mere

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe

StarOffice. OpenOffice. Tekstdokument. Globe Tekstdokument Af Tina Christensen StarOffice OpenOffice 7 6 Vejledning til et gratis tekstbehandlingsprogram Grundig gennemgang Omfattende opslagsværk Dækker både dansk og engelsk version forlaget Globe

Læs mere

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2

1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 SRO-opgaven - opbygning, formalia, ideer og gode råd Indhold 1.0 FORMELLE KRAV... 2 2.0 HVORDAN OPGAVENS OPBYGNING... 2 2.1 OPBYGNING/STRUKTUR... 2 2.2 FORSIDE... 2 2.3 INDHOLDSFORTEGNELSE... 3 2.4 INDLEDNING...

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold:

Manual til Wordpress. 1. Log ind på din Wordpress-side. Indhold: Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress: Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Aalborg oktober 2014

Aalborg oktober 2014 Aalborg oktober 2014 Præsentation Baggrund for kurset Hvorfor jeg er kvalificeret 2 dele Format Slides følg med Demonstration Opgaver Spørgsmål Hjemmeside og installation Side 2 af 69 Indhold del 1 Tekstformatering

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. september, 2012 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 8 2. Sider... 10 2.a Opret side...

Læs mere

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation...

I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3. Eksempel på en præsentation... Præsentationer: Vejledning PowerPoint 2003 I denne vejledning lærer du de mest grundlæggede funktioner i PowerPoint 2003: Hvad er en præsentation?... 3 Eksempel på en præsentation... 3 Visninger... 3 Normal...

Læs mere

Kapitel 13 Arbejde med Typografier:

Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Kom i gang med Kapitel 13 Arbejde med Typografier: Introduktion til Typografier OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen.

Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Opsætning Lav først følgende indstillinger i word. Vælg Filer, Sideopsætning; sæt alle margener (top, bund, venstre, højre) til 2,5 cm og vælg knappen Standard ja til meddelelsen. Vælg Funktioner, Tilpas

Læs mere

Kapitel 17 Oprette websider:

Kapitel 17 Oprette websider: Kom i gang med... Kapitel 17 Oprette websider: Gemme dokumenter som HTML-Filer OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere.

Læs mere

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel

Redaktørvejledning for www.bredstrup-pjedsted.dk Skriv en artikel Arbejdsgang - Skriv artiklens tekst - Gør billeder klar - Log-in på hjemmesiden - Opret ny artikel - Vælg kategori - Skriv overskrift - Indsæt tekst - Tilføj billeder - Gennemgå artiklens indstillinger

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

Skifte til PowerPoint 2010

Skifte til PowerPoint 2010 I denne vejledning Microsoft PowerPoint 2010 ser meget anderledes ud end PowerPoint 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress.

IsenTekst Indhold til Internettet. Manual til Wordpress. Manual til Wordpress Sådan opdaterer du din hjemmeside i Wordpress. Dette er en manual til de mest grundlæggende ting, så du selv kan redigere indholdet eller tilføje nyt på din hjemmeside. Guiden er skrevet

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks...

Indholdsfortegnelse Forord... 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Brevfletning... 14 Kommentarer (arbejde med kommentarer)... 26 Opret et indeks... 1 Indholdsfortegnelse Forord... 5 Kommando versus funktion 5 Fodnoter og slutnoter... 6 Om fodnoter og deres placering 6 Om slutnoter og deres placering 6 Opret en ny fodnote...7 Opret en ny slutnote...8

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

JØRGEN KOCH Office til ipad

JØRGEN KOCH Office til ipad JØRGEN KOCH Office til ipad INDHOLDSFORTEGNELSE Office til ipad... Indledning KAPITEL ET... 9 Fælles funktioner Tastatur... 10 Alternative tastaturer... 11 Navigation... 12 Fingerbevægelser... 13 Båndet...

Læs mere

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau)

En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Matematik i WordMat En lille vejledning til lærere og elever i at bruge matematikprogrammet WordMat (begynderniveau) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 3 2. Beregning... 4 3. Beregning med brøker...

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

5 ARBEJDE MED EDITOREN

5 ARBEJDE MED EDITOREN 5 ARBEJDE MED EDITOREN Editor (eller Rich Tekst Editor) er et indbygget indholdsredigerings værktøj, hvor man uden nogen kendskab til HTML kodning kan skrive tekst, indsætte billeder, videoer og links.

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System

Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Indhold Brugermanual til Wordpress 3.2.x Content Management System Kontrolpanelet 2 Brugerniveauer 2 Log ud 3 Profil 4 Generel Info (vigtigt) 5 Tilføj nyt indlæg(1) 6 Tilføj nyt indlæg(2) 7 Tilføj nyt

Læs mere

MANUAL. Siteloom CMS

MANUAL. Siteloom CMS MANUAL Siteloom CMS www.hjerteforeningen.dk/cms Brugernavn: Password: 3. oktober, 2013 BASIS FUNKTIONER 1. Kalender... 4 1.a. Opret... 5 1.b. Rediger eller slet... 9 2. Sider...12 2.a. Opret side...13

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Introduktion til Calc Open Office med øvelser

Introduktion til Calc Open Office med øvelser Side 1 af 8 Introduktion til Calc Open Office med øvelser Introduktion til Calc Open Office... 2 Indtastning i celler... 2 Formler... 3 Decimaler... 4 Skrifttype... 5 Skrifteffekter... 6 Justering... 6

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010

Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 HTX I ROSKILDE Afsluttende opgave Kommunikation og IT Klasse 1.4 Michael Jokil 03-05-2010 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Formål... 3 Planlægning... 4 Kommunikationsplan... 4 Kanylemodellen... 4 Teknisk

Læs mere

Manual til hjemmeside i Typo3

Manual til hjemmeside i Typo3 Manual til hjemmeside i Typo3 Gode tips og genvejstaster Ét linieskift Ctrl + A Ctrl + C Ctrl + X Ctrl + V shift + enter (tasten du normalt bruger til linieskift) Markér alt Kopier Klip Sæt ind Oprettelse

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Advanced Word Template Brugermanual

Advanced Word Template Brugermanual Advanced Word Template Brugermanual Forord: Advanced Word Template er et værktøj, der anvendes sammen med Microsoft Word til at opbygge ensartet beskrivelser på en mere intelligent måde end Copy and Paste

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen

Brugervejledning til InfoLand.dk skabelonen Indhold Indledning... 4 Første gang... 4 Log ind som Administrator og ændre kodeord... 4 Opret Redaktør (dig selv)... 4 Log ind... 4 Log ind med dit eget brugernavn ( Redaktør )... 4 Log ind som Administrator...

Læs mere

Nyheder i QuarkXPress 2016

Nyheder i QuarkXPress 2016 Nyheder i QuarkXPress 2016 INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Nyheder i QuarkXPress 2016...3 Ægte QuarkXPress-objekter...4 Konvertér eksisterende objekter til ægte QuarkXPress-objekter...4 Indsæt

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *.

Du kan først gemme artiklen, når du har udfyldt de obligatoriske felter, som er markeret med *. Opret en Artikel Multisite + kk.dk: Artikel Version: 1 Artiklen er en primær indholdstype, som bruges til indhold med lang holdbarhed. Altså indhold som ikke skal skiftes ud særligt ofte. Artiklen bruges

Læs mere