Ulvene i Danmark. Kronologien i ulvens genkomst i Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ulvene i Danmark. Kronologien i ulvens genkomst i Danmark"

Transkript

1 Ulvene i Danmark Kronologien i ulvens genkomst i Danmark Den generelle opfattelse er, at den første ulv i Danmark i nyere tid er den såkaldte Thy-ulv, som blev set i oktober 2012 og fundet død af en byld i december samme år. Men søger man på internettet, kan man finde beretninger allerede i vinteren 2009/2010. Her er der mindst fem trykte eller elektroniske medier, som videregiver beretninger fra sønderjyder om ulv. Blandt andet med vildtkonsulent Svend Hansen, Naturstyrelsen Vadehavet, som en af kilderne. Ja, jeg blev kontaktet af en person, som var sikker på at have set en ulv ved Jels. Dagen efter henvendte en anden person sig, og hun var også sikker på at have set en ulv ved Stursbøl Plantage. Der lå sne, og de store poteaftryk var afsat som en helt ret linje, ligesom ulve gør. Jeg kunne jo ikke være sikker, men efterfølgende er jeg blevet det; jeg fik mange andre henvendelser oven på omtalen i TV og aviser dengang, og historien har jo bevist, at teorien om ulv ikke var grebet ud af den blå luft dengang sidst i februar 2010, mener Svend Hansen. Men allerede i efteråret 2004 så den ivrige jæger og professionelle konservator ved Dan Fauna i Silkeborg Benny Helbek en ulv for første gang på sit jagtterræn lige syd for Store Hjøllund. Det skete én gang mere i 2004, og det gentog sig i efteråret Men han stod ikke frem med sine oplevelser dengang af frygt for reaktionerne på så opsigtsvækkende en nyhed. Nærværende journalist vil gætte på, at ulvene er begyndt at komme op i Jylland allerede i starten af årtusindet. Jeg tror, at mange mennesker må have set en ulv uden at være klar over, hvad de kiggede på. Folk troede dengang, at de havde set en schæfer eller slædehund. I marts 2014 deltog jeg i en ulvejagt i Letland, som har den største bestand af ulve i de tre baltiske lande. Ifølge det lettiske jægerforbund blev bestanden opgjort til cirka i 2011/12. Letterne havde i sæsonen 2013/2014 en kvote på ikke færre end 300 ulve. Da jeg tog derfra den 29. marts, havde de nedlagt 293. Jeg overværede, at fire ulve to par blev nedlagt. Der var tale om yngre ulve, der havde dannet par med henblik på at etablere sig. Oven på min snak med letterne er det mit klare indtryk, at der er en massiv indvandring af ulv fra Hviderusland og Rusland. Disse ulve er pisket til at vandre videre mod vest, fordi så at sige alle egnede terræner er overtaget af etablerede ulvepar i forvejen, og disse vil ikke tolerere fremmede ulve. Mange af de egnede terræner i både Polen og Tyskland er taget i besiddelse af ulvepar. I Polen blev bestanden i 2013 opgjort til mellem 850 og 900 ulve, og i Tyskland er bestanden i foråret 2015 opgjort til 31 kendte kobler og cirka 300 ulve i alt ifølge den tyske naturbeskyttelsesorganisation NABU. De kendte kobler fordeler sig i delstaterne Sachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern og Niedersachsen. Det med at skulle udvandre gælder naturligvis også for unge ulve fra bestandene i både Polen og Tyskland. Set i det lys er det ikke uforståeligt, men snarere logisk, at Jylland med den store og stadigt voksende bestand af kronvildt og endnu uden etablerede ulvepar virker som et fristende tomrum lige til at spadsere ind i. Tekst og fotos: Max Steinar DEN FØRSTE SØNDAG i oktober 2012 blev der set en ulv i Hanstholm Reservatet. Det var IKKE den første ulv, der blev set i Danmark i nyere tid (se faktaboks). Men for første gang blev der i større kredse fæstnet lid til observationen, som blev gjort af en gruppe erfarne ornitologer, heriblandt også nogle med jagttegn. Og den ene af dem tog de fotos, som fik folk i bl.a. Naturstyrelsen til at nikke godkendende til, at der var tale om en ulv (hvilket blev bekræftet, da den blev fundet død af sygdom kort tid efter). Dermed nåede nyheden rundt i hele landet, at ulven var tilbage i Jylland efter 199 års fravær, siden skytten på Estrup i Nordjylland nedlagde den sidste ulv i Danmark dengang i I februar 2013 gik det løs med flere observationer af ulv længere nede i Jylland kulminerende med, at en ulv angreb en flok får ved Harrild Hede. Tre gange skete der angreb, og der /7 / 2015

2 Status er her i år tre efter ulvens genkomst, at der er fundet DNA af 21 individer og senest af i al fald én tæve. Hvordan går det så i Jylland? Vi har taget pulsen på jægere og lodsejere. med havde ulven for alvor anbragt sig på den naturpolitiske dagsorden i Danmark. I starten fastholdt miljøministeren den opfattelse, at myndighederne i Danmark ikke udbetaler erstatning for skader forvoldt af vildt. Men netop de tre angreb på fårene blev for tung en byrde for den holdning, og der blev senere i 2013 etableret en kompensationsordning for angreb på husdyr bevisligt begået af ulv. Siden indløb der i løbet af 2013 og 2014 flere meldinger om ulv. Enten via fotos fra vildtkameraer, eller fordi jægere og andre mennesker så dem. Der blev indsamlet mere og mere DNA-materiale i form af afføring eller af spyt på bidsår på dræbte byttedyr. I skrivende stund ultimo april 2015 kender vi via disse DNA-prøver til hele 21 forskellige individer, inklusive den døde ulv fra Thy. Senest er der fundet DNA fra hunulv i ni prøver. Nu skal populationsgenetiker Liselotte Wesley Andersen i gang med at grave sig ned i DNA for at fastslå, om der er tale om én eller flere tæver. Svaret skulle foreligge, når dette læses. Mange af disse ulve er der kun fundet spor af én gang. Måske er de travet til Tyskland igen. Én af ulvene betragtes dog nu som såkaldt fastboende, idet der er fundet DNA fra den to gange i 2014 og hele syv gange i /7 / Hvad med det klovbærende vildt? Blandt jægere har ulven meget naturligt været et hedt samtaleemne. Blandt andet fordi mange jægere har spekuleret på, hvad det store rovdyrs genkomst vil betyde for især det klovbærende vildts adfærd og antal. Hvad det sidste angår, så er det et emne, som seniorforskerne Aksel Bo Madsen og Peter Sunde, Institut for Bioscience Vildtbiologi og Biodiversitet ved Aarhus Universitet lavede beregninger på i Regnestykket tog udgangspunkt i, at en ulv i gennemsnit fortærer fem kg kød dagligt. En tiendedel af det samlede jagtudbytte af krondyr og rådyr i Jylland ville kunne brødføde cirka 97 ulve. Men ulvene æder ifølge erfaringer fra Tyskland hovedsageligt voksne rådyr og kronkalve/unge krondyr, og jagtudbyttet af disse to grupper var i alt cirka kg levende vægt. Skulle alene en tiendedel af jagtudbyttet af kronkalve og voksne rådyr årligt overlades til ulve, vil det kunne udgøre føde for cirka 65 ulve, skriver forskerne. Og alligevel vil det ikke være i stand til at stoppe bestandsfremgangen i kronvildtbestanden på den store halvø. Den bestandsfremgang, som af mange landmænd betegnes som meget problematisk i forhold til skader på afgrøder. Men hvad så med adfærden hos kronvildtet? Har den ændret sig, efter at der er kommet ulve? Ja, siger nogle. Nej, ikke så vi er sikre på det, siger andre. Steen Fjederholt er vildtkonsulent hos Naturstyrelsen Midtjylland og har haft rigtigt meget at gøre med 23 >

3 > emnet også i relation til besigtigelse af dræbte byttedyr, herunder både tamdyr og vildt. Jeg oplever, at når folk har arrangeret store jagter på kronvildt, og det har drillet altså at dagen er sluttet med lidt eller intet udbytte så har ulven fået skylden. Det er også ulven, der får skyld for, at vi oplever store eller meget store rudler af kronvildt sidst i sæsonen. Men det fænomen oplevede vi altså også for år tilbage, inden ulvene kom. Jeg er personligt af den opfattelse, at krondyrene ligesom så mange andre væsener har oplevet, at det at samle sig i kæmpe flokke giver langt større sikkerhed. Er du én ud af for eksempel 200 i stedet for at være den ene af to, så er dine chancer jo 100 gange større for at slippe fra et angreb af en ulv med livet i behold. Ja, nok endnu større, for med alle de øjne, ører og næser er risikoen for, at et angreb overhovedet kommer til at lykkes, meget mindre, end når en ulv skal snige sig ind på angrebsdistance af to dyr. Én ændring er der sket de senere år: Tidligere splittede de store rudler sig op i mindre rudler, når de kom ude fra markerne og gik ind i skoven. Det gør de ikke altid i dag. Det kan være på grund af ulven, ja, men det kan også være på grund af, at vi bl.a. i Naturstyrelsen har indført de store bevægelsesjagter for eksempel i Nørlund, Gludsted og Feldborg. Tidligere kunne dyrene især de gamle hinder regne ud, hvad der skete, når en almindelig lille drivjagt løb af stablen. Det kan de ikke længere. De kan ikke greje, hvor jægerne sidder, eller hvordan de skal bære sig ad med at undgå faren. Det gør dem usikre, og derfor søger de den kollektive beskyttelse ved at blive i de store rudler, mener Steen Fjederholt. hver sæson et antal jagter på kronvildt også betalingsjagter. Men Poul Arne Madsen oplyser, at de sidste to sæsoner har været ringere end normalt. Vi har tidligere nedlagt op imod 40 krondyr pr. sæson. Men de sidste to år har tallet ligget mellem 25 og 30, og her kan ulven spille en rolle, mener Poul Arne Madsen. Jeg kan selvfølgelig ikke sige det med sikkerhed, for vi mangler jo alle at få erfaring med dette dyr. Poul Arne Madsen oplyser, at der i perioder overhovedet ingen krondyr er i plantagen. Andre gange kan der stå kæmpe rudler. At der er kommet ulv, har ikke haft nogen indflydelse på brunsten. I samarbejde med de omkringliggende plantager indførte man for syv-otte år siden fredning af seks- og otteendere og aftalte at være skånsom over for 10-endere. Poul Arne Madsen mener, at det har været årsagen til, at starten på brunsten er rykket fra første uge i oktober til cirka første uge af september. Enten ingen eller masser af dyr Lige øst for Gludsted Plantage ligger Store Hjøllund Plantage, som er privatejet og på cirka hektar. Øst for denne ligger den cirka lige så store Skjærbæk Plantage, og disse tre plantager er så at sige kernen i, hvad der officielt betegnes som Danmarks største sammenhængende skovområde. Her er masser af kronvildt. Og her er mange rapporter om ulv. Direktør for og medejer af St. Hjøllund Plantage A/S er skovfoged Poul Arne Madsen. Ejendommen arrangerer Ifølge fødeundersøgelser fra Tyskland udgør krondyr cirka 20 procent af føden, mens vildsvin tegner sig for 17 procent. Denne dræbte hind fra St. Hjøllund Plantage blev bogstaveligt talt pillet helt ren /7 / 2015

4 Ifølge DNA-undersøgelser er der i skrivende stund primo marts fundet spor af i alt 21 forskellige ulve i Jylland. Senest ni DNA-prøver fra hunulv. Vi lever med det Fra de gamle brunkulslejer ved Søby syd for Ikast er der kommet mange rapporter om ulv. Midt i området bor Michael Hauge, der er ivrig jæger. Han ejer cirka 200 hektar og har dertil lejet yderligere cirka 100 hektar. Han har talrige vildtkameraer opsat på sin ejendom og har fotos af ulv. Han har også oplevet, at slagteaffald fra kronvildt er blevet ædt eller fjernet. Sammen med sine to nærmeste naboer har Michael Hauge fra og med sidste sæson indledt et samarbejde om tre fællesjagter på kronvildt. Tilsammen råder de tre naboer over i alt 400 hektar. På de første to af disse fællesjagter blev der nedlagt seks og otte dyr (hinder og kalve; bortset fra spidshjorte er naboerne enige om at skåne hjortene) og ingen på den tredje og sidste jagt. Herudover er der én fællesjagt for alle lodsejere og jægere i hele Søbyområdet, kaldet Søby Jagten. På denne jagt i januar 2015 viste der sig at være ulv i området. Michael og en anden jæger opdagede begge helt frisk fod af ulv. Udbyttet af denne jagt blev et stort, rundt 0. Der blev dog set syv rudler af mellemhjorte, i alt cirka 70 dyr. Så mange hjorte har vi aldrig set tidligere, før vi fik seks- og otteendere fredet. Et dejligt syn. Så alle krondyr var ikke blæst ud af området. Og nogle få jægere fik fornøjelsen af at se alle de mange hjorte. Men selvfølgelig er der en effekt her og nu, når der kommer ulve ind i et område. Ligesom når vi jægere afholder jagter. Anderledes kan det ikke værre. Men at én fællesjagt bliver påvirket det lever vi da med, siger Michael Hauge. Han er ivrig hjortejæger og drømmer som så mange andre om det helt store trofæ. Han har også set rigtigt stærke hjorte, og han kan ikke se nogen effekt på brunsten eller dyrenes tilstedeværelse i det tidlige ef- > Sommerhilsen fra Danmarks største udvalg af jagtstiger fra kr ,- Dan Thompson Rævekald fra kr. 175,- Anbefales af Jægerforbundete Bukkekald kr. 299,- Markedets eneste bukkekald bkkkldd der kan anvendes uden for brunstperioden Stort program af foderudstyr til vildsvin, hjorte & fuglevildt Ko omplet anlæg med hejs kr ,- Tlf: følg os på vores Facebook profil 6/7 /

5 Michael Hauge mener dog, at der har været en udvikling i retning af at være mindre skeptisk over for ulv, bl.a. foranlediget af foredraget i Fasterholt. Han bedømmer, at stemningen forud for mødet var, at jægerne var delt i to cirka lige store grupper for og imod ulv, mens tallet bagefter ændrede sig til måske 80 procent positive, eller i al fald ikkenegative, og 20 procent negative. Alle tænkte på ulv, da landmand Jørgen Andersen, Thorning, fandt denne cirka 250 kg tunge tyrekalv død den 15. oktober Men DNA-analysen sagde hund. Sådan som det i øvrigt har været i knap halvdelen af de tilfælde, hvor mistanken var rettet mod ulv. > terår, efter at der er kommet ulv. Jeg tror, at ulvene har været her meget længere, end man tror, i al fald tre-fire år før Jeg har en kammerat, som var på besøg hos mig. Han så to gå sammen ganske tæt ved mit hus en lille og en stor ulv for to år siden, oplyser Michael Hauge. I hele Søby-området som sådan et areal på cirka hektar mener Michael Hauge, at der årligt nedlægges cirka 100 hinder og kalve samt 20 hjorte. Et tal, som tilstedeværelsen af ulv ikke har ændret på. Mere information, tak! Michael Hauge var en af de tre initiativtagere til et stort fællesmøde med deltagelse af over 200 mennesker i Fasterholt Forsamlingshus i maj sidste år. Her blev blandt andet ulv debatteret. Forud for mødet talte jeg med nogle stykker, som mildt sagt var meget kritiske over for ulv. Jeg bad dem komme til mødet, hvor de kunne høre, hvad der ville blive fremlagt, og komme med alle de spørgsmål, de havde lyst til. Alligevel var der ikke én af dem, der spurgte ind til ulv, efter at de havde lyttet til foredraget af Mads Flinterup (som sidder som Danmarks Jægerforbunds repræsentant i den arbejdsgruppe under Vildtforvaltningsrådet, der udarbejdede forvaltningsplanen for ulv, red.). Jeg spurgte dem hvorfor. Svaret var, at al den fakta, som Mads Flinterup havde fremlagt, så at sige havde taget ordene ud af munden på dem. Det er et bevis på, at omkring dette dyr kan vi ikke få information nok! Når nogle jægere alligevel stædigt bliver ved med at holde fast i det sejlivede rygte, at Ulvene er sat ud, så er det for mig at se for at have en begrundelse for at kunne blive ved med at være negative. Nej tak til ulv Jørgen Bryholt driver et stort landbrug ved nordsiden af Gludsted Plantage. Han er ivrig jæger og er formand for Gludsted Hjortelav. Han og hans kone købte en lille skovejendom i nærheden af Filipstad i Värmland i Sverige tilbage i 2005, og her er Jørgen Bryholt med i elgjagt en eller to gange om året. Hvad han har hørt om ulv fra sine svenske naboer og kammerater i jagtlaget, har gjort ham til en arg modstander af ulv. En af mine naboer, Claes-Göran Lindberg, var den første i laget til at miste en hund på grund af angreb af ulv i september Og i slutningen af november samme år mistede han også sin elghund af samme årsag og blev den første svensker, som mistede to hunde i samme sæson. Siden dengang har mine svenske venner kun villet slippe deres hunde, når de er sikre på, at der ikke er ulv i området. Vi har ikke mistet flere i vores lag på hektar, men andre steder i kommunen er der blevet dræbt tre eller fire andre hunde. Inden der kom ulv i området, var vores kvote 14 voksne elge og 14 kalve. Sidste sæson hed kvoten ni voksne og syv kalve, men vi nedlagde kun fire voksne og to kalve. Ja, jeg ved godt, at så bliver der måske skudt lige så mange elge som normalt eller flere andre steder, men det hjælper jo ikke hos os. Det samme vil ske i Danmark; når der har været ulv i området, kan du ikke forvente at få udbytte af en jagt, du holder dagen efter. Men på nationalt plan tror jeg såmænd, at der stadig vil blive nedlagt lige så meget. Mit problem med ulv går i retning af husdyr. At vi ikke kan have vore hunde løse, eller at vi risikerer at miste husdyr. Jørgen Bryholt anerkender det faktum, at problemet med ulv kontra hund tilsyneladende er et rent svensk /7 / 2015

6 problem. Der kendes ikke til målrettede angreb på hunde i Tyskland, hvor højst en håndfuld hunde er blevet dræbt, blandt andet en gammel schæfer, der strejfede i et af de mest ulvetætte områder syd for Berlin, samt en tysk jagtterrier, der hidsigt forfulgte en ulv, til det store rovdyr vendte sig til modangreb. Ja, jeg undrer mig over, at der ikke er sket mere i Tyskland eller for så vidt i Danmark endnu. Jeg kan faktisk ikke forstå, at det endnu ikke er sket i Danmark, siger Jørgen Bryholt. Men jeg håber da, at det har noget at gøre med en anderledes adfærd hos ulvene i Tyskland og Danmark. Hvad er uønsket adfærd? I forvaltningsplanen for ulv er der åbnet op for, at hvis en ulv udviser uønsket adfærd, så kan Naturstyrelsen beslutte sig for at skyde den. Netop dette punkt vil nok komme til at fylde rigtigt meget både i 2015 og fremover. For hvad er uønsket adfærd egentlig? At en ulv ikke øjeblikkeligt stikker af, hvis den møder mennesker, og måske oven i købet viser nysgerrighed, skal næppe tages som udtryk for, at der garanteret er en risiko ved det individ. Det kendes fra udlandet, at især unge ulve kan være vældigt nysgerrige. Ud fra hvad vi har hørt af hændelser i Danmark gennem de sidste tre år, så tror jeg personligt, at man skal være varsom med at råbe uønsket adfærd, fordi en ulv finder på at kigge sig omkring i udkanten af en by eller ikke øjeblikkeligt tager benene på nakken ved mødet med mennesker. Vi taler om et stort, stærkt, kg tungt rovdyr uden naturlige fjender, som ikke har været udsat for jagt. Hvorfor skulle sådan en ulv flygte skræmt, hvis eksempelvis en bilist stopper og kigger på den? Den polske ulveforsker Sabrina Nowak har studeret ulve i over 20 år, og hver vinter går hun på sporet af nogle af de ulve, som er i Polen. Når det er hård vinter med megen sne, foregår det på snesko. To-tre gange hver vinter når hun ind på meters afstand af en til fem ulve. Nogle gange udviser ulvene en vis nysgerrighed over for hende, men de ender altid med at trave eller løbe væk. Hun har aldrig følt sig truet. Som hun skriver i en mail til Jæger: Jeg er 162 cm høj, jeg vejer 52 kg, og jeg har alene været meget tæt på ulve så mange gange og jeg lever stadig! Fra Sverige kendes mange tilfælde af angreb af ulv på hund. Ifølge hjemmesiden: vara-vargdodade-hundar / er der fra og med 2005 frem til i dag blevet dræbt i alt 215 hunde. Den sidste blev dræbt i januar 2015 (dette skrives ultimo april). Langt flertallet har været enten drevere (små, langsomtgående hunde, som under konstant glammen går på fod af typisk hare) eller elghunde, som glammer, når de har stillet elgen. Tilsyneladende har de svenske ulve vænnet sig til, at når der glammes i skoven, så kan de bare følge lyden frem til et ret let måltid. Det er naturligvis en stærkt uønsket adfærd. Men heldigvis er dette endnu ikke sket i Tyskland eller Danmark, og man kan håbe, at de svenske ulve forbliver alene om den optræden. Letland oplever i disse år en massiv indvandring af ulve fra Hviderusland og Rusland. Dette foto er fra slutningen af marts Letterne som har en kvote på ulv nedlagde næsten 300 ulve i sæsonen 2013/14. Heriblandt dette unge par. 6/7 /

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat

Sydvestfyns Hjortelav. Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30. I Øster Hæsinge Forsamlingshus. Referat Sydvestfyns Hjortelav Årsmøde 2014 onsdag d.19.marts kl.19.30 I Øster Hæsinge Forsamlingshus Referat 1: Som ordstyrer blev valgt Jørgen Andersen 2 Beretning: Formanden lagde i sin beretning vægt på, at

Læs mere

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare

Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare TALEPAPIR Kronvildt: En naturoplevelse, vi skal bevare Kære alle sammen. --- Det talte ord gælder --- Man siger jo, at en god jæger er en tålmodig jæger. Og den egenskab må have været helt afgørende for

Læs mere

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13

Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Kvalitetssikring af indberetninger af vaskebjørn til Vildtudbyttestatistikken for jagtsæsonen 2012/13 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 10. juni 2014 Tommy Asferg Institut for

Læs mere

DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement

DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement DNA analyse af spyt-prøver fra et får, et rådyr samt et formodet ulve-ekskrement Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience

Læs mere

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer

Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Individ identifikation af ulve fra spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt fra ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 12 juni 2014 Liselotte Wesley Andersen Institut

Læs mere

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV)

Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Hjortevildtgruppe Vestjylland (HGV) Forvaltning af kronvildt ønsker til regionale jagttider gældende fra jagtsæson 2017/18. (se vejledning) 1. Hjorte større end spidshjort 16. oktober til 31. december

Læs mere

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland

Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Årsrapport 2013, kæbeindsamling Djursland Lars Haugaard Institut for Bioscience Aarhus Universitet Grenåvej 14, 8410 Rønde. E. post.: laha@dmu.dk Faglig kommentering: Aksel Bo Madsen 1 1. Baggrund for

Læs mere

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007.

Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Odsherred, den 15. november 2007 Referat af Hjorteforvaltningsmøde den 7. november 2007. Dagsorden: 1. Godkendelse af ref. 2. Siden sidst, Mikkel, Asger - pressemeddelelse, medieomtale 3. Ulovlig jagt,

Læs mere

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner

Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Forslag til Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og Thisted Kommuner Side 1/9 Forvaltningsplan for dåvildt i Jammerbugt og

Læs mere

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf

KFUM-Spejderne i Danmark Ulveledertræf 25.-27. januar 2008 www.spejdernet.dk/ulveledertræf Ulv (Canis lupus) Ulven er tamhundens stamfader og Europas næststørste rovdyr kun overgået af den brune bjørn. Den bliver 1-1,5 meter lang og dertil kommer halen på 30-50 cm. Den bliver normalt 75-80 cm

Læs mere

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t..

c. Opleves et behov for justeringer af de etiske regler for kronvildtjagt? Ikke p.t.. KRONVILDTGRUPPE VESTJYLLAND Afrapportering til Vildtforvaltningsrådet 1. At udbrede kendskabet til de etiske regler for kronvildtjagt a. Hvilke initiativer har den regionale kronvildtgruppe taget for at

Læs mere

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer

Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer Identifikation af DNA-sekvenser fra ulv og hund i spytprøver fra bidsår på husdyr og vildt samt i ekskrementer Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11. april 2014 Liselotte Wesley

Læs mere

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs

Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Nye tal for anskydning af ræve og kortnæbbede gæs Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har i februar og marts 00 undersøgt, hvor store andele af bestandene af ræv og kortnæbbet gås der har hagl i kroppen

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra kalve, får og lam Notat fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 5. september 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11

Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Vildtudbyttestatistik for jagtsæsonen 2010/11 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 18. november 2011 Tommy Asferg Aarhus Universitet, Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Hjortevildtjagtens 10 bud:

Hjortevildtjagtens 10 bud: Hjortevildtjagtens 10 bud: 1. Afpas afskydningen til terrænets bæreevne og i dialog med naboerne. 2. Skyd mindst én kalv for hvert nedlagt voksent dyr. 3. Overhold den frivillige fredning. 4. Skyd ikke

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2015/2016 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (SKRIV NAVN FOR OMRÅDET HER!) Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt

Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt Vildtforvaltningsrådets indstilling til plan for forvaltning af kronvildt./. På Vildtforvaltningsrådets møde den 14. juni 2016 behandlede rådet indstillingen fra Den nationale Hjortevildtgruppe om plan

Læs mere

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark

Spørgsmål Hvad kan ministeren oplyse om den kommende forvaltningsplan for ulve i Danmark Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 164 Offentligt J.nr. NST-4101-00479 25. juni 2013 Miljøministerens besvarelse af spørgsmål nr. R stillet af Folketingets Udvalg for landdistrikter

Læs mere

Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører

Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører Individuelle ulve (Canis lupus) dokumenteret i Danmark november 2012-juni 2017 vha. DNA-markører Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 20. juli 2017 Peter Sunde 1 og Kent Olsen 2 1)

Læs mere

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015

Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Resultater af DNA-analyser udført på indsendte spytprøver fra nedlagte husdyr fra 2. og 3. kvartal 2015 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 19.oktober 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppen 23. november 2006 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Kronvildtgruppens redegørelse og indstilling på baggrund af rapporter fra arbejdet i de regionale grupper De regionale kronvildtgrupper skal

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne 1. Så sad jeg og lyttede, alt hvad jeg kunne Nå for søren! Man kan komme til Cuba for 6000 kr. Cæcilie: 6000? Cæcilie: Jeg var på Cuba i sommer, så betalte jeg 7000. Nå, jeg har faktisk også tænkt på at

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK)

Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Referat møde den 8/2-2007 mellem Oxbøl Krondyrreservat (OKR) og Oksbøl & Omegns Kronvildtlaug (OOK) Til stede var: OKR: Ulrik Lorenzen (UL), Ole Knudsen (OK), Kim Klitsgaard (KK), Jørgen Andersen (JA),

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til:

Professoren. - flytter ind! Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: 1 Professoren - flytter ind! 2015 af Kim Christensen Baseret på virkelige hændelser. FORKORTET LÆSEPRØVE! Særlig tak til: Shelley - for at bringe ideen på bane Professor - opdrætter - D. Materzok-Köppen

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ)

Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Lavinehunde kursus i Østrig 2012 (Winterlehrgang des SVÖ) Skrevet af Helle Heidi Jensen Jeg har lige været på lavinehundekursus med min hund Vanilla på 8½ år. Jeg ville helst have deltaget min hund Ginger,

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2011 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE (DJURSLAND) Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013

Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013 Fagligt svar på spørgsmål om forekomst af ulve i Danmark i 2013 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 29. august 2014 Liselotte Wesley Andersen & Aksel Bo Madsen Institut for Bioscience

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé...

Det er mig, Anna! Indhold. 1. Facebook... side En ny ven... side En lille hilsen... side På Skype... side En god idé... Det er mig, Anna! Polfoto Maskot Indhold 1. Facebook....................... side 2 2. En ny ven....................... side 2 3. En lille hilsen................... side 2 4. På Skype.......................

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Og det blev forår. Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Og det blev forår Sabotør-slottet, 5 Og det blev forår Sabotør-slottet, 8 Jørgen Hartung Nielsen Illustreret af: Preben Winther Tryk: BB Offset, Bjerringbro ISBN: 978-87-92563-89-7

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen

kvinden fra Kanaan kan noget usædvanligt hun kan ydmyge sig det kan vi vist alle sammen 1 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus: Jesus gik bort derfra og drog til områderne ved Tyrus og Sidon. Og se, en kana'anæisk kvinde kom fra den samme egn og råbte:»forbarm dig over mig,

Læs mere

Grænseoverskridende jagt2

Grænseoverskridende jagt2 Tekst: Mads Flinterup Foto: Reiner Bernhardt Grænseoverskridende jagt2 Effektiv forvaltning - drop grænserne! Sådan lyder budskabet her i anden del af artiklen om, hvordan man forvalter kronvildt bedst

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Styregruppens møde med Oxbøl Krondyrreservat 3. Hvad er der sket på området kronvildtforvaltning i året der er gået og hvad bringer de

Læs mere

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER

for fagfolk 2014 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke lyst til at spise LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER nyt for fagfolk 2014 Børn i krise: LÆR AT LYTTE MED DE RIGTIGE ØRER Side 4 6 Fokus på underretninger: GRIB IND I TIDE Side 14 15 Nul tolerance-kurs over for mobning gav Oliver en ny start. Jeg havde ikke

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

KRONVILDT. i Danmark

KRONVILDT. i Danmark KRONVILDT i Danmark Forord Der er blevet mere kronvildt i Danmark, og der er nu faste bestande i områder, hvor man ikke så kronvildt tidligere. Jeg tror, at de fleste af os er enige om, at dét er en positiv

Læs mere

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får

DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får DNA analyse til artsidentifikation af spytprøver fra to dødfundne får Notat fra DCE -Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 22. oktober 2013 Liselotte Wesley Andersen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til:

Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober :00 Til: Hansen, Gitte Fra: Mikkelsen, Kirsten L.K. på vegne af AAR - Aarhus hovedpostkasse Sendt: 19. oktober 2009 16:00 Til: Brøndum, Jette Cc: Gregor, Ole Emne: VS: Kritik og forslag til kæmpe vindmøller i Amos

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013

Mobning på facebook. Anna Kloster, november 2013 Mobning på facebook Anna Kloster, november 2013 At være barn i dagens Danmark betyder, at man er opvokset med mange medier omkring sig. Særligt har de unge taget det sociale medie Facebook til sig. Efter

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk

Scotsport Gl. Sellingvej 3 8370 Hadsten +45 87 610 610 info@scotsport.dk www.scotsport.dk Kære Jæger.. Velkommen til nyhedsbrev, marts 2009. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsmail, beder vi dig blot sende os en mail, og vi vil naturligvis slette dig fra vores liste. Bukkejagt i Skotland,

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole

Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE. Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Kofoeds Skole PRESSEMEDDELELSE Hjemløse polakker i København Ole Meldgaard, chefkonsulent på Kofoeds Skole Mens disse linjer skrives er Kofoeds Skole i gang med et pilotprojekt for hjemløse polakker i

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Børnehave i Changzhou, Kina

Børnehave i Changzhou, Kina Nicolai Hjortnæs Madsen PS11315 Nicolaimadsen88@live.dk 3. Praktik 1. September 2014 23. Januar 2015 Institutionens navn: Soong Ching Ling International Kindergarten. Det er en børnehave med aldersgruppen

Læs mere

Honningbien kan blive en blomstrende forretning

Honningbien kan blive en blomstrende forretning Honningbien kan blive en blomstrende forretning Biernes bestøvning af landbrugets afgrøder er millioner værd, men erhvervsbiavlerne har ikke formået at udnytte det. Derfor går både de og landmændene glip

Læs mere

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013.

Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Artikel i MAN:D d. 17/8-2013. Jørgen og Fie - et makkerpar 17. august 2013 Jørgen Madsen elsker hunde og kan slet ikke få nok. Halvdelen af hans liv har han arbejdet med hunde, og hans passion for at træne

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm.

Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm. Ikke-teknisk redegørelse der besvarer forskellige spørgsmål i relation til DNAanalyser fra nedlagte husdyr mm. Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 26. maj 2015 Liselotte Wesley Andersen

Læs mere

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin

Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Kronvildt Dåvildt Sikavildt Råvildt Mufflon Vildsvin Største hjorteart DK Findes i hele Jylland, det meste af Sjælland og enkelte steder på Fyn Polygam. Brunst i september-oktober. Der sættes en kalv i

Læs mere

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev

Omvendt husker jeg fra gamle dage, da der fandtes breve. Jeg boede i de varme lande, telefonen var for dyr. Så jeg skrev 1 Prædiken til Kr. Himmelfart 2014 på Funder-siden af Bølling Sø 723 Solen stråler over vang 257 Vej nu dannebrog på voven 392 Himlene Herre 260 Du satte dig selv Er du der? Er der sommetider nogen, der

Læs mere

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse!

Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Gid der var flere mænd som Michael, Martin og Lasse! Det bedste ved at have en voksenven til min søn er, at han får en oprigtig interesse fra et andet voksent menneske, som vil ham det godt. 2 Så kunne

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 22. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 Uge 22 Emne: Her bor jeg Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 22 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge22_herborjeg.indd 1 06/07/10 11.40 Uge 22 l Her bor jeg Dagene er begyndt at

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2008 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET Det fremgår af retningslinierne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering af aktiviteter til Vildtforvaltningsrådet.

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 3. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 413: Vi kommer, Herre, til dig ind på Spænd over os dit himmelsejl 448 - Fyldt af glæde 36 - Befal du dine veje 675 Gud vi er i gode hænder på Egemoses

Læs mere

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns)

Den grusomme jæger. Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Den grusomme jæger Kim Fupz Aakeson, 2001 (4,5 ns) Der findes grusomme jægere. Ham her for eksempel. Hver eneste dag lader han sit store jagtgevær med en hel masse 5 patroner. Han siger til sin kone: Jeg

Læs mere

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000.

2. interview. Bilag 2. Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. 2. interview Interview med Bente, ca. 50, pædagog. Så kunstværket Helena på Trapholt ved udstillingen i 2000. Briefing: Der er ikke nogen forkerte svar. Er du kunstinteresseret? Ja, meget. Jeg arbejder

Læs mere

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund

Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Fælles mål eller egen vinding? Mads Flinterup Danmarks Jægerforbund Konflikter? Konflikter eksisteret ikke mellem hjortevildt og mennesker. Konflikter eksistere kun mellem mennesker med forskellige holdninger.

Læs mere

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes

Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på saddukæerne, samledes NU er næsten her Prædiken af Kristine S. Hestbech Søndag 4. oktober også kaldet 18.søndag efter trinitatis. Jeg prædiker over Matthæus kap.22, 34 46: Da farisæerne hørte, at Jesus havde lukket munden på

Læs mere

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2

Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt - TV 2 SAMFUND Mails afslører Banedanmark-direktør: Nu er han politianmeldt 22. jan. 2016, 13:01 Opd. 22. jan. 2016, 13:33 af Niels Lykke Møller, niem@tv2.dk Nye oplysninger i sagen om muligt embedsmisbrug i

Læs mere

ISTID OG DYRS TILPASNING

ISTID OG DYRS TILPASNING ISTID OG DYRS TILPASNING - undervisningsmateriale For 12.000 år siden var der istid i Danmark. Den gang levede der dyr her, som var tilpasset klimaet. Mange af disse dyrearter lever ikke mere. På de følgende

Læs mere

Interview med LCK s videpræsident

Interview med LCK s videpræsident Interview med LCK s videpræsident 0.09-0.12 Interviewer 1: Kan du starte med at fortælle om hvad din rolle i LEO er? 0.15-0.44 Brødreskift: Altså jeg har jo været med at starte det op med Zenia. Og jeg

Læs mere

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen.

Men lidt om de problematikker, vi vil møde i den nærmeste fremtid. Vi skal finde en løsning til hvordan hun kan komme frem og tilbage til skolen. Fra: Rita Vinter Emne: Sarah Dato: 7. okt. 2014 kl. 21.59.33 CEST Til: Janni Lærke Clausen Hej Janni. Jeg vil lige fortælle lidt om Sarah, inden du møder

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET

HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPERNES AFRAPPORTERING 2014/2015 TIL VILDTFORVALTNINGSRÅDET HJORTEVILDTGRUPPE DJURSLAND Det fremgår af retningslinjerne for de regionale hjortevildtgrupper, at der årligt skal ske en afrapportering

Læs mere

Said Olfat. operatør på Pressalit

Said Olfat. operatør på Pressalit Said Olfat operatør på Pressalit 71 Said Olfat Said Olfat er 41 år og fra den afghanske by Herat. Drev en vekselervirksomhed, men flygtede fra Talebanstyret i 1998. Gift med Nilofar og far til tre drenge

Læs mere

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/

Uge 11. Emne: Dyr. HippHopp. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY. Uge11_dyr.indd 1 06/07/ Uge 11 Emne: Dyr Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 11 Emne: Dyr side 1 HIPPY HippHopp Uge11_dyr.indd 1 06/07/10 12.02 Uge 11 l Dyr Hipp og Hopp står under træet. Det er koldt, og de fryser. De

Læs mere

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG

OKSBØL & OMEGNS KRONVILDTLAUG Dagsorden: 1. Evaluering af sæsonen, styregruppens årsberetning 2. Information om status på kronvildtforvaltning siden sidst 3. Økonomi 4. Valg til styregruppen i delområde V. Vrøgum, Jegum, Blåvand, Koordinator

Læs mere

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana.

Tjekkiet. DIANA HUNTING TOURS Fåborgvej 240. DK-5700 Svendborg Telefon +45 6223 1110. Telefax +45 6223 1775 E-mail: diana@diana.dk. www.diana. Tjekkiet Vi har fornøjelsen at kunne tilbyde jagt på nogle af de gode og velorganiserede revirer i Tjekkiet. Tjekkiet er ofte undervurderet i jagtlig henseende, men er egentlig et fremragende jagtland

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

dobbeltliv På en måde lever man jo et

dobbeltliv På en måde lever man jo et Internettet er meget mere end det opslags - værk, de fleste af os bruger det som. Artiklen åbner for en af nettets lukkede verdener: spiseforstyrrede pigers brug af netforums. ILLUSTRATIONER: LISBETH E.

Læs mere

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken

Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken Indberetning af vildsvin til Vildtudbyttestatistikken for sæsonen 2011/12 Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 4. juni 2013 Tommy Asferg Institut for Bioscience Rekvirent: Naturstyrelsen

Læs mere

Peter Sunde (Seniorforsker) Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light AARHUS UNIVERSITET SKOVDYRKERFORENINGEN 23.

Peter Sunde (Seniorforsker) Ændr 2. linje i overskriften til AU Passata Light AARHUS UNIVERSITET SKOVDYRKERFORENINGEN 23. til Passata Light ULVETIMEN - FÅ STYR PÅ FAKTA til Passata Light Peter Sunde (Seniorforsker) Aarhus Universitet Institut for Bioscience Faunaøkologi - Kalø til Passata Light ULVETIMEN - FÅ STYR PÅ FAKTA

Læs mere

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb.

Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 1 Prædiken til 12. s. e. trin kl. 10.00 og Engesvang. Dåb. 749 I østen stiger solen op 448 fyldt af glæde 396 Min mund og mit hjerte 443 Op til Guds hus vi gå Knud Jeppesen 468 v. 45 af O Jesus på din

Læs mere

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget.

Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Mareridt er en gyserserie for dem, der ikke er bange for noget. Benni Bødker Gespenst Tekst 2011 Benni Bødker og Forlaget Carlsen Illustrationer 2011 Peter Snejbjerg og Forlaget Carlsen Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang

Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang Prædiken til 2. s. i fasten kl. 10.00 i Engesvang 754 Se, nu stiger solen 448 - fyldt af glæde 412 - som vintergrene 158 - Kvindelil din tro er stor 192 v. 7 du som har dig selv mig givet 375 Alt står

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012

Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Af Brian Seitzberg Blodsporsprøve i Norge 16. Juni 2012 Som privat person besluttede min kone Lene Marie Seitzberg og jeg den 15. Juni 2012 at tage til Norge for at afprøve to ud af vores tre beagler på

Læs mere

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort

Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort Polen Hjortejagt - Fastpris med 5 kg hjort De fleste jægere kan ikke få nok af jagten på den majestætiske kronhjort og når man har oplevet det en gang, ved man hvorfor. På dette revir, tæt ved Bydgoszcz,

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen

Skovnissen Kogle. Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Skovnissen Kogle Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen, Storstrøm Titel: Skovnissen Kogle Forfatter: Marie Roland Tarby Layouter: Mette Millner Hansen Fotos: Marie

Læs mere