CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune"

Transkript

1 CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf Sagid: Dokid: Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice 1

2 Indholdsfortegnelse Vi er på rette vej... 3 Indledning... 4 Resultat af CO 2 -regnskab Energiforbrug og CO 2 -udledning pr. m Beregningsforudsætninger... 8 Tekniske bemærkninger... 8 Datagrundlag til CO 2 regnskabet :... 8 Oversigt over energisparetiltag i Klimakommuneaftale mellem Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aftalens udvikling Handlingsplan med foreløbig status

3 Vi er på rette vej CO 2 regnskabet er først og fremmest en opgørelse over kommunens forbrug af el, vand, varme og CO 2 -udledning i 2013, men regnskabet beskriver desuden mange af de aktiviteter og tiltag, som Odder Kommune har gennemført i 2013 for at sænke både kommunens og borgernes energiforbrug og udledning af CO 2. Jeg er glad for at konstatere, at Odder Kommune som virksomhed har udledt 239 tons mindre CO 2 i 2013 i forhold til 2012, hvilket svarer til en reduktion på 4,7%. Byrådet indgik i marts 2012 en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre CO 2 om året, og med årets resultat lever vi således op til denne aftale. Byrådet har vedtaget en Energihandleplan, der omfatter energisparetiltag i de kommunale bygninger. De første energibesparende arbejder under kommunens Energihandleplan blev påbegyndt i 2011 og fortsatte i 2012 og Vi har bl.a. udskiftet cirkulationspumper på flere skoler. CTS-anlæg er blevet opdateret og udbygget (CTS står for Central tilstandskontrol og styring), radiatorer og vinduer er blevet skiftet ud flere steder, og samtlige børnehaver har nu LEDbelysning med lysstyring i lokalerne. Klimaforandringerne giver os udfordringer. Derfor er vi nødt til at være ambitiøse i vore mål og handlinger. Dette års regnskab viser, at vi er på rette vej, og vi vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at indfri CO 2 -reduktionsmålet. Vi fortsætter således med energirenoveringer i henhold til byrådets energihandleplan. Arbejdet med CO 2 -regnskab og CO 2 -reducerende tiltag indgår som en del af kommunens samlede klimaindsats. 3

4 Indledning I 2011 blev der for første gang udarbejdet CO 2 regnskab for Odder Kommune som virksomhed. Dette regnskab viste udledningen af CO 2 i I marts 2012 underskrev Odder Kommune en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har kommunen forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO 2 med 2 % om året frem til år CO 2 -regnskabet for Odder Kommune som virksomhed blev i 2010 opgjort til tons udledt CO2. Reference måltallet til regnskab 2013 korrigeres med til- og afgang i bygningsmassen, og med enkelte ændringer i afgrænsning af områder der medregnes. For ejendomme der udgår af CO 2 - regnskabet anvendes CO 2 -udledning fra seneste regnskab. Energibesparende arbejder i kommunens bygninger i 2013 har primært omhandlet installationer i skolerne. CO 2 -reduktion for skoler og SFO ses som et resultat af disse tiltag. 4

5 Resultat af CO 2 -regnskab 2013 Den samlede CO 2 -udledning fra Odder Kommune som virksomhed er for 2013 opgjort til tons, fordelt som vist på nedenstående fig. 1, 2 og 3 Fig. 1: Samlet CO 2 -udledning 2013 fordelt på hovedområder. Fig. 2: Samlet CO 2 -udledning 2013 fordelt på energikilder. Hovedområde / delområde Udledning [ ton CO 2 / år ] Bemærkninger Ændring % 1 Kommunale bygninger i alt ,9 Administrationsbygninger ,8% Skoler og SFO ,0% Daginstitutioner ,7% Fritids- og ungdomsklubber ,2% Social / Ældrepleje ,5% Specialinstitutioner ( Vitapark ) ,8% Kulturinstitutioner ,7% Teknik / Miljø / Andre kommunale bygninger ,0% 2 Idrætsanlæg i alt ,5% Svømmehallen ,0% Spektrum Odder ,2% Klublokaler ,7% Bygninger i alt ,7% 3 Kommunal transport i alt ,1% Social / Ældrepleje ,0% Kultur / Børn og Unge ,5% Vej & Park incl. Vintertjeneste ,6% Brandvæsen ,0% Tunøfærgen, Tunø Havn ,1% Tjenestekørsel ,4% Øvrig transport ,7% 4 Andet Energibesparende anlæg Samlet udledning CO 2 tons pr. år ,7% Fig. 3: CO 2 -udledning fordelt på delområder. Tabellen viser at Odder Kommune som virksomhed har udledt 108 tons mindre CO 2 i 2013 i forhold til 2012, hvilket svarer til en reduktion på 4,71% 5

6 Fig. 4: Fordeling af CO 2 -udledning fra elforbrug, fordelt på bygningskategorier. Fig. 5: Fordeling af CO 2 -udledning fra varmeforbrug, fordelt på bygningskategorier. Fig. 6: Fordeling af CO 2 -udledning fra transport fordelt på typer af transport. 6

7 Energiforbrug og CO 2 -udledning pr. m 2 Område / delområde Elforbrug [KWh/m 2 ] Ændring % Varmeforbrug [KWh/m 2 ] Ændring % CO 2 udledning [kg CO 2 /m 2 ] Ændring % 1 Kommunale bygninger gennemsnit 36,76 33,20-9,69 94,35 97,00 2,80 35,93 34,57-3,78 Administrationsbygninger 47,49 47,25-0,50 82,50 75,79-8,14 38,87 37,59-3,30 Skoler og SFO 21,75 19,26-11,47 96,47 90,00-6,70 27,76 24,97-10,03 Daginstitutioner 37,05 35,73-3,55 107,13 122,19 4,72 39,07 39,13 0,15 Fritids- og ungdomsklubber 42,00 35,24-16,09 67,03 72,51 8,18 34,46 31,91-7,40 Social / Ældrepleje 48,50 30,32-37,48 106,25 109,94 3,47 43,65 34,82-20,23 Specialinstitutioner 24,31 32,43 33,39 103,38 110,55 6,93 30,48 35,92 17,85 Kulturinstitutioner 37,35 29,70-20,48 98,28 110,63 12,56 37,65 36,72-2,47 Teknik / Miljø / Andre 35,59 35,66 0,21 93,79 94,36 0,61 35,49 35,50 0,02 2 Idrætsanlæg gennemsnit 72,92 84,91 16,45 187,09 191,75 2,43 70,14 77,16 10,00 Svømmehallen 153,62 153,50-0,08 346,52 362,57 4,63 139,53 142,24 1,94 Spektrum Odder 45,35 27,93-38,41 80,45 80,45 0,00 37,41 28,39-24,12 Klublokaler 19,80 73,31 270,27 134,29 132,24-1,53 33,49 60,85 81,71 Fig. 7: CO 2 -udledning pr. m2 i 2013 fordelt på bygningskategorier. 7

8 Beregningsforudsætninger Tekniske bemærkninger Klimaaftalens reference måltal er fastlagt i 2010 Reference måltallet korrigeres med til- og afgang i bygningsmassen. Tilgang: Tilbygning, Fabos Tilbygning, Kulturhus ved Saksild Skole Afgang: Kildegade 6 Parkvejens Børnehave Randlev Børnehave Pavillon ved Saksild Skole Samlet korrektion i forhold til regnskabet for 2010 udgør et fradrag på 1052 tons CO 2. Klimaaftalens reference måltal (baseline) for CO 2 -udledning 2012 bliver herefter 5084 tons. Baseline det vil sige måltallet for aftalegrundlaget er udarbejdet med gennemsnitlige udledningsfaktorer 1. I aftalens løbetid fastholdes disse forudsætninger uændrede, selv om der løbende foregår en omlægning af Danmarks energiproduktion til mere grøn drift. Denne disposition er valgt, fordi en ændring af forudsætninger, som ikke er en afledt årsag af bevidste handlinger i virksomheden, flytter fokus væk fra aftalens egentlige mål. Nemlig målet om at nedbringe virksomhedens CO 2 udledning ved hjælp af investeringer i energibesparelser, grøn teknologi og ændret adfærd. Antal indbyggere i Odder Kommune pr. 1. jan 2014: I beregningen er anvendt samme CO 2 udledningsfaktorer som i regnskab 2010, suppleret jf. teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening, version II-A af 12. marts Det vurderes, at den totale CO 2 udledning i 2013 fra Odder Kommune som virksomhed er opgjort troværdigt med en skønnet usikkerhed på under ± 5 %. Datagrundlag til CO 2 regnskabet: 1. CO 2 -udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringssystem DBD, og forbrugsoplysninger fra forsyningsværker. Ca. 50 % af den kommunale ejendomsmasse er registreret i DBD. Der arbejdes på at alle ejendomme implementeres i DBD forbrugsprogram. Alle forbrug aflæses manuelt. Den samlede bygningsmasse der indgår i CO 2 -regnskabet omfatter m 2, inkl. ejendomme uden fast tilknyttet driftspersonale, fx udlejningsejendomme, omklædningsbygninger m.v. Bygningsarealerne er fulde etagearealer inkl. kældre og udnyttede tagetager. Varmeforbruget i bygningerne er graddagskorrigeret efter DMI -målestation Århus. 1 Udledningsfaktor er den mængde CO 2 der udledes pr. forbrugt KWh energi. Som eksempel har fjernvarme en udledningsfaktor på 173 g CO 2 pr. KWh mens el har en faktor på 518 g CO 2 pr. KWh. 8

9 2. CO 2 -udledning fra idrætsanlæg Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringsprogram DBD, og oplysninger fra forsyningsværker. Spektrum Odder er driftsansvarlig for Idrætscenteret Spektrum Odder (inkl. multihallen), samt svømmehallen. Musikskolen forsynes med el og varme fra multihallen. 3. CO 2 -udledning fra transport og færgedrift Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens økonomisystem omregnet til antal kørte km., og omfatter både tjenestekørsel i private biler og kommunale køretøjer. Til al kørsel opgjort i km., uden et direkte kendskab til brændstofforbruget, er anvendt en gennemsnitlig CO 2- udledning på 211 g/km. Til færgedrift bygger opgørelsen på mængden af det forbrugte brændstof. 4. Andet Regnskabstallet bygger på forbrug, der ikke kan henføres under pkt Energiproduktion fra solfanger på terminalbygningerne Tunø Færgen, og solcelleanlæg på Pakhuset er indregnet som sparet CO 2 i regnskabet. 9

10 Oversigt over energisparetiltag i 2012/13 Byrådet har vedtaget en Energihandleplan, der omfatter energisparetiltag i de kommunale bygninger. De første energibesparende arbejder under kommunens Energihandleplan blev påbegyndt i Fokusområdet har primært været varmeanlæg og belysninger. I 2012/13 blev der iværksat følgende energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid op til 8 år:. Parkvejens Skole Skovbakkeskolen Hov Skole/ Tunø Skole Gylling Skole Gylling Børnehus Rådhuset Udskiftning af cirkulationspumper, fortsat Lysstyring indskolingsfløj (i forbindelse med nyt ventilationsanlæg) Udskiftning af vinduer indskolingsfløj og klassefløj S Zoneopdeling af varmeanlæg CTS-anlæg, opdatering og udbygning CTS-anlæg opdatering, urstyring af EDB-lokale Indregulering af varmeanlæg CTS-anlæg, opdatering og udbygning Udskiftning af cirkulationspumper fortsat Lysstyring i fællesrum Udskiftning af radiatorer Udskiftning af varmtvandsbeholder til decentral forsyning Efterisolering af tag (i forbindelse med ombygning) Spændingsregulering på hovedtavlen Fig. 8: Oversigt over gennemførte energibesparende arbejder. 10

11 Klimakommuneaftale mellem Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aftalens udvikling Kommunen har med Klimakommuneaftalen forpligtet sig til en reduktion i CO 2 udledningen på 2 % årligt. Aftalen varer til og med År Mål for reduktion i % Opnået reduktion i % , , , Fig. 9: Figuren viser reduktionsmål i henhold til klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. 11

12 Handlingsplan med foreløbig status Odder Kommune vil fortsat arbejde for, at CO 2 -reduktionsmålet indfries. I tabellen nedenfor er en oversigt over de initiativer, som det forventes at Odder Kommune vil fokusere på i Initiativerne er valgt ud fra, at de udover at være gavnlige for reduktion af kommunens CO 2 -udledning også kan betale sig økonomisk for kommunen set over en årrække. Hvad angår energirenoveringerne arbejdes for eksempel med en tilbagebetalingstid på op til 8 år. I forhold til kommunens bygninger fortsættes i 2014 med energirenoveringer i henhold til kommunens Energihandleplan. Energirenoveringerne forventes i de kommende år at blive suppleret med CTS-anlæg og andre tiltag hvor muligt. Der gøres opmærksom på, at handlingsplanen er dynamisk, idet initiativerne kan ændres alt afhængig af politiske beslutninger, muligheder der opstår undervejs osv. Indsats-område Initiativer Status / forventet tidshorisont Kommunale Energirenovering af kommunens Iværksat, fortsættes 2014 bygninger ejendomme iht. kommunens energihandleplan, bl.a.: Klimaskærm loft og ydervæg Udskiftning af pumper Efterisolering af rør Lysstyring og udskiftning af lyskilder Optimering af varmeanlæg Optimering af automatikstyring og udbygning af CTS anlæg Fuld implementering af DBD Iværksat, forsættes 2014 energistyrings-program med forbrugsregistrering. Ændring af lyskilder til LED belysning Iværksat, fortsættes 2014 Transport / færgedrift Pilotprojekt for etablering af solcelleanlæg Gennemført på Hundslund Skole Adfærdspåvirkning: Iværksat, Information til medarbejdere og Adfærdskampagner er brugere om sluk af IT-udstyr, gennemført belysning, printere mv. Adfærdskampagne på en byskole, evt. med inddragelse af tema i undervisningen. Hybrid-biler til hjemmeplejen 9 biler anskaffet biler anskaffet 2013 Undersøge mulighed for og gevinst ved anvendelse af grønt biodiesel i kommunens bil- og maskinpark. Indføre registrering af brændstofforbrug og antal kørte km. på alle kommunens køretøjer. Andet Energirigtigt indkøb af elektrisk udstyr og 12

13 Fig. 10: Handlingsplan for elektronik, herunder PC og servere. Specielt fokus i centrale indkøbsaftaler vedr. IT, Av-udstyr, hårde hvidevarer, belysning / lyskilder. CO 2 -reduktion som element i direktionens ledelsesaftaler med kommunens institutioner og afdelingsledere. Reducering af energiforbrug til springvand ved Rådhusparken og på Torvet 13

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 9

Energimærkning SIDE 1 AF 9 SIDE 1 AF 9 Adresse: Postnr./by: BBRnr.: Lindsnakkevej 44 89 6200 Aabenraa 545029804001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN

GÅ TIL INDHOLDSFORTEGNELSEN K Ø B E N H A V N S K O M M U N E S G R Ø N N E R E G N S K A B 1 9 9 9 Et forbedret grønt regnskab Sidste år præsenterede Københavns Kommune det første grønne regnskab for kommunens egne aktiviteter.

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark

5.3.2. Potentialer for solenergi i Danmark Baggrundsnotat VedvarendeEnergi s Energivision 5.3 Solenergi 10/3-2014, Gunnar Boye Olesen 5.3.1. Opsummering Der er store muligheder for at dække en del af Danmarks el- og varmeforbrug med solenergi,

Læs mere

Handlingsplan for grøn it i Danmark

Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Handlingsplan for grøn it i Danmark Udgivet af: IT- og Telestyrelsen IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Fax: 3545 0010 Publikationen

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg

Bemærkninger til driftsbudgetoplæg Bemærkninger til driftsbudgetoplæg 2011 Indholdsfortegnelse. Serviceudgifter: Miljø- og Teknikudvalget: Udlejning af bygninger og grunde... 1-2 Bygningsvedligeholdelse... 3 Tunø teltplads... 4 Driftscentret...

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere