GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015

2 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være klimakommune. Aftalen indebærer, at Roskilde Kommune skal nedbringe energiforbruget og reducere udledningen af klimagasser, primært CO2 med 2 % om året frem til Målet gælder kommunens egen virksomhed. Roskilde Kommune har gennem flere år haft fokus på klimaområdet. Klimapolitik og Klimaplan indeholder en række indsatser, med det formål at nedbringe kommunens energiforbrug og dermed CO2 udledningen. Afgrænsning Grønt Regnskab har fokus fokus på udviklingen de sidste 3 år fra 2012 til I bilagene sidst i dokumentet, kan man se alle tal der ligger til grund for grafer og udregninger. I bilagene er der også tal fra aftalens start i Vandforbrug er ikke medtaget. Status på CO2 reduktionen 3 Udviklingen indenfor de forskellige områder 4 Udvalgte indsatser Beregningsbilag 7 2

3 STATUS PÅ CO2 REDUKTIONEN Status på CO2 reduktionen Resultatet for det grønne regnskab 2014 for kommunen som virksomhed viser en reduktion af CO2 udledningen på 4,7 % i forhold til Det er den største reduktion siden Roskilde Kommune startede med at lave grønne regnskaber i Resultatet betyder også at kommunen, for første gang siden klimakommune- aftalen blev indgået med Danmarks Naturfredningsforening i 2008, ligger et godt stykke under målsætningen om 2 % reduktion årligt indtil 2025, som grafen til højre viser. Den tydelige tendens med faste årlige reduktioner er et resultat af en årrække med store investeringer i energirenoveringer og energiinvesteringer. Roskilde Kommune har i perioden blandt andet investeret i solcelleanlæg, udskiftet varmeinstallationer, ændret varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme og fra olie til varmepumper. Disse investeringer har tilsammen skabt en væsentlig del af CO2 reduktionen. Samlet set ligger forbruget stabilt, med et markant fald på CO2 udledning fra el på grund af solceller. Transportområdet er det eneste sted, hvor der har været en stigning. CO2 udledningen fra alle områder er beregnet efter en fast emissionsfaktor. Det vil sige, at omregningen fra brugt Kwh til udledt CO2 ligger fast, uanset hvor meget vedvarende energi, der med tiden kommer i el og fjernvarme. Derfor handler det grønne regnskab mest om energibesparelser. CO2 udledning fra elforbruget er faldet med 9 %. Det skyldes de mange solcelleanlæg, der blev taget i drift i 2013 og Hvor produktionen modregnes forbruget. CO2 udledningen fra fjernvarmeforbruget er stabilt, trods flere bygninger tilkoblet fjernvarmen. Der er altså flere kvadratmeter med fjernvarme med samme energiforbrug, det vil sige at forbruget er reduceret. Naturgasforbruget ligger stabilt, mens olieforbruget er faldet med 23 %. Det skyldes at Roskilde Kommune nu kun har to bygninger med olieopvarmning, hvoraf den ene bygning får varmepumpe i El til vejbelysning er faldet med 3 % trods udvidet vejstrækninger med belysning. Over en lang årrække har kommunen energirenoveret den kommunale bygningsmasse, og det er denne indsats, der nu for alvor slår igennem. Skal kommunen skal leve op til sine målsætninger fremover er det derfor vigtig at indsatsen fortsætter, og at der løbende energirenoveres, også når der fremadrettet i anden henseende investeres i løft af den kommunale bygningsmasse. 3

4 UDVIKLINGEN INDENFOR DE FORSKELLIGE OMRÅDER El CO2 udledning fra elforbruget er faldet med 9 %. Det skyldes de mange solcelleanlæg, der kom i drift i 2013 og Resultatet af de store investeringer nu kan aflæses. Solcellerne producerer el til elnettet, og elproduktionen bliver modregnet elforbruget. Flere bygninger har ikke registreret noget elforbrug, fordi solcelleproduktionen dækker hele bygningens elforbrug. Bruttoforbruget er steget på skoleområdet på grund af skolereformen, der blandt andet betyder, at skolebygningernes driftstid er udvidet. Merforbruget bliver reddet hjem af solcelleproduktionen, da flere skolebygninger lægger tag til solcelleanlæg. I alt er der de seneste år opsat m2 solceller, der tilsammen har reduceret elforbruget med 1,3 millioner kwh, svarende til en reduktion på 394 ton CO2. Fjernvarme Fjernvarmeforbruget ligger stabilt. Flere bygninger er kommet over på fjernvarme, men forbruget er faldet per kvadratmeter. At fjernvarmen udleder mindre CO2 end i 2008 kan ikke aflæses her, men hvis man beregnede den reelle CO2 udledning fra fjernvarme med emissionsfaktor fra 2012, ville CO2 udledning fra fjernvarmen være sænket med 32 % i perioden 2008 til Som grafen også viser, betyder elforbruget meget for det grønne regnskab. Det skyldes at el i klimakommuneaftale beregningsmetoden har en høj såkaldt emissionsfaktor per brugt kwh. Uanset hvor meget CO2 en kwh udledte i 2013, beregnes CO2 emissionen ud fra Når kommunens geografiske CO2 udledning udregnes, sker det efter en anden opgørelsesmetode, hvor en variabel emissionsfaktor for el og fjernvarme vil påvirke CO2 udledningen.

5 Naturgas Naturgasforbruget ligger stabilt. Flere af kommunale bygninger har skiftet naturgas ud med fjernvarme i løbet af 2014, men reduktionen vil først slå igennem i Olie Olieforbruget i kommunale bygninger er minimeret og står for 0,6 % af den samlede CO2 udledning i kommunen. Der er faktisk kun to kommunale bygninger tilbage der anvender olie til opvarmning; Darup idrætsanlæg og institutionen Udsigten. Udsigten får etableret varmepumpe i 2015, og varmeforsyningen af Darup idrætsanlæg afklares i Udfasning af olie til opvarmning i kommunens bygninger bakker op om de lokale og nationale målsætninger om udfasning af olie og el til opvarmning inden Udfasningen hænger desuden godt sammen med indsatsen om udfasning af private oliefyr ifølge forslaget til kommunens strategiske energiplan og de afsatte midler i 2015 til en indsats i olielandsbyerne. Transport CO2 udledningen fra transport er steget med 5 %. Kørsel i egen bil er faldet med 14 %, men det bliver opvejet af mere kørsel i kommunale køretøjer. Både på grund af forøget aktivitet i Roskilde Brandvæsen men også på grund af stigende kørsel i mindre benzinbiler. Meget kørsel er skiftet fra dieselbiler til benzinbiler hvilket er godt i forhold til partikelforurening, til gengæld kører benzinbilerne lidt kortere på literen. Roskilde Kommune har i anskaffet 40 hybridbiler og 11 elbiler. Desuden kan kommunens medarbejdere booke elcykler, ladcykler, foldecykler og almindelige cykler til arbejdsrelateret transport som alternativ til biler. Indsatsen for mindre CO2 fra transport bør fortsætte, selvom indsatsen ikke kan aflæses i den totale CO udledning fra transport, der, som nævnt, stadig påvirkes af aktiviteter i Roskilde Brandvæsen. Vejbelysning Elforbruget til vejbelysningen er faldet med 3 %. Løbende bliver vejbelysningen i kommunen renoveret og erstattet med mere energieffektiv vejbelysning. Der er planlagt en stor renoveringsindsats i og igen i

6 UDVALGTE INDSATSER I kommunens klimapolitik og klimaplan indgår en række indsatser for energibesparelser og mindre CO2 udledning fra kommunen som virksomhed også i perioden Herfra kan nævnes: Fond til fremme af lavenergibelysning i institutionerne For at fremme lavenergibelysning i kommunens institutioner er der oprettet en 2-årig lånefinansieret fond på årligt 1 million kr. Energirenovering af kommunens bygninger på såvel støjen fra busserne som på bussernes udledning. Grøn strøm Der er i 2015 afsat 2,55 millioner kr. til at erhverve andele i et vindmølleprojekt, som sikrer, at 3 % af kommunens eget elforbrug bliver CO2-neutralt. Byrådet besluttede december 2014 at reservere andele i vindmøller på Prøvestenen med henblik på senere køb. Roskilde Forsyning opretter et selskab til at købe vindmølleandelene og de tilhørende VE-oprindelsesgarantier. Radiatorlåse på Peder Syv Skolen Indsatsen med lånefinansieret energirenovering fortsætter. I 2015 og 2016 er afsat 25 mio. kr. årligt. Energirenovering af vejbelysning Vejbelysningen i Roskilde Kommune skal renoveres. Arbejdet udføres som energirenovering efter princippet om, at lånet til renoveringen tilbagebetales af den reducerede udgift til energi og drift. Det første område, der tages fat på, er et område svarende til yderkredsen af gl. Roskilde Kommune. Der er afsat samlet 20 mio. kr. til denne indsats. Miljøvenlig busdrift Roskilde Kommune vil i nyt udbud stille nye og skærpede miljøkrav til busserne. De skærpede krav vil betyde en langt bedre miljømæssig profil 6 Solceller på Børnehuset Lærken

7 BEREGNINGSBILAG KOmmunale bygninger og vejbelysning CO2 udvikling 2007, Graddage korrigeret med faste emissionsfaktorer Kommunale bygninger MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) MWh CO2 (ton) Fjernvarme Naturgas Olie , El - Bygninger El - Vejbelysning Sum CO2 Emmsissionfaktorer CO2/kg Energiform Fjernvarne 135 kg/mwh Naturgas 2,245 kg/nm3 El 0,5 kg/kwh Olie 2,65 kg/liter CO2 emissionsfaktorer - kørsel CO2/kg Energiform Benzin 2,40 kg/liter Diesel 2,65 kg/liter En reduktion på el og olieforbruget er hovedårsagen til den 4,7 % reduktion fra 2013 til Der bliver brugt lidt mindre naturgas, mens fjernvarmeforbruget ligger jævnt. 7

8 BEREGNINGSBILAG kørsel Kørsel Kørsel i kommunale køretøjer liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) Tanklevering Benzin Diesel Købekort Benzin Diesel CO2 i alt Tjeneste kørsel i egen køretøj i alt Sum

9 Fjernvarme Fjernvarme CO2 emissioner fra fjernevarmeforbrug i kommunale bygninger (MWh) 2007, Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor Fjernvarme MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr m2 ton CO2 MWh kwh pr. m2 Ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administration Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt

10 BEREGNINGSBILAG naturgas Naturgas CO2 emissioner fra naturgasforbrug i kommunale bygninger (Nm3) Graddage korrigeret, fastlåst emissionsfaktor. Naturgas m3-ngas MWh kwh pr m2 ton CO2 m3-ngas MWh kwh pr m2 Ton CO2 M3-Ngas MWh kwh pr m2 Ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Biblioteker Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idrætsanlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Bemærkninger Forbruget i Jyllingehallen er reduceret den sidste halvdel af 2014, da halvdelen af bygningerne er brændt og svømmehallen ikke har været i drift siden sidste sommer. Svømmehallen åbnes igen i

11 EL Graddage korrigeret Fastlåst emissionsfaktor Bygningsanvendelse kwh kwh pr m2 ton CO2 kwh kwh pr m2 ton CO2 kwh kwh pr m2 ton CO2 Kommunale bygninger i alt Ældrepleje Specialinstitutioner Administrationsbygninger Bibliotek Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Andre kommunale bygninger Idræts anlæg i alt Sportshaller Svømmehaller Anden bygning til idræt Bemærkninger: Elforbruget i ældreplejen har svinget på grund af omflytning af flere centre. Elforbruget er steget med 40 % siden Bruttoforbruget på skolerne er steget men bliver afbøjet af de mange solcelle anlæg til elproduktion på skolebygninger, der er taget i drift i løbet af Elforbruget i andre kommunale bygninger er faldet primært på grund af frasalg af bygninger. Elforbruget i sportshaller er faldet på grund af Jyllinge hallen ikke har været i brug i halvdelen af Elforbruget i svømmehaller og anden bygning til idræt er steget forholdsvis meget. 11

12 BEREGNINGSBILAG olie Olie Delvist graddage korrigeret Fastlåst emissionsfaktor Forbrugs tal leveret af Q8 FYRINGSOLIE (liter) liter MWh ton CO2 liter MWh ton CO2 liter MWh ton CO2 Liter MWh ton CO2 Børnehuset Nordstjernen ,7 27,8-0,0 0, , Daruplund ,4 13, ,5 10, ,2 30,9-0,0 0, Total ,3 72, ,5 10, , Roskilde Idrætscenter ,6 98, ,7 113, ,4 82,5 Udsigten ,8 32, ,4 30, , ,9 27,6 Fritidsklubben Engbækgård - 0,0 0, ,3 3, Småbørnscentret ,1 3,7-0,0 0, Total i alt Bemærkninger Olieforbruget falder for hvert år. Der er nu kun to ejendomme der har olie som varmekilder. Den store olieforbruger, Roskilde idrætsanlæg ligger i Åben Arena området. Tidligere har ude arealerne været planlagt til grusgravning og bygningernes fremtid har derfor væres usikre. Hvis bygningerne skal blive stående etableres der alternativ varmeforsyning. Udsigten får etableret varmepumpe i

13 kørsel i kommunale og egne køretøjer CO2 udvikling 2007, Kørsel i kommunale og egne køretøjer Kørsel i kommunale køretøjer liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) liter CO2 (ton) Tanklevering Benzin Diesel Købekort Benzin Diesel CO2 i alt Tjeneste kørsel i egen køretøj i alt Sum Emissionsfaktor CO2/kg Energiform Benzin 2,40 kg/liter Diesel 2,65 kg/liter 13

14 Jyllinge Gundsømagle Herringløse Ågerup/Store Valby Veddelev Svogerslev Roskilde Vindinge Vor Frue Gadstrup Snoldelev Plan og Udvikling Postboks 100 Rådhusbuen Roskilde Viby/Dåstrup

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune

Klimaplan 2015-18. Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Klimaplan 2015-18 Klimaplan 2015-18 for Roskilde Kommune Forord Klimaplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Energiforsyning 6 Transport 10 Bygninger 14 Rammer og organisering 18 Bilag 20

Læs mere

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen

Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør Klimakommuneaftalen By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 260323 Brevid. 1930553 Ref. TKS Dir. tlf. 46 31 36 18 trineks@roskilde.dk Bilag 2 Indsatser i forhold til CO2-reduktion i Roskilde Kommune som virksomhed, jævnfør

Læs mere

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover.

Kommunens løbende udskiftning til mere økonomiske køretøjer vil dog bidrage til, at vi også kan forvente fine tal fremover. Grønt Regnskab 2011 2 l Grønt regnskab 2011 Forord Indhold Det er i år fjerde gang, vi udgiver et Grønt Regnskab for kommunen som virksomhed. Vi satte i 2008 fokus på energi, hvor vi dels fik påbegyndt

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger.

Grønt Regnskab 2012. Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Grønt Regnskab 2012 Om forbruget af el, varme og vand i de kommunale bygninger. Indhold Forord... 3 Et godt resultat... 4 Elforbrug... 5 Varmeforbrug... 7 Vandforbrug... 9 CO 2 -udledning... 10 Klimaaftaler...

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab

GRØNT REGNSKAB 2013. www.albertslund.dk/groentregnskab GRØNT REGNSKAB 2013 www.albertslund.dk/groentregnskab Indhold Forord 3 Varme 4 El 6 Vand 8 Affald 10 Transport 12 Natur 14 Indkøb 16 CO 2 18 2 GRØNT REGNSKAB 2013 // INDHOLD Forord Med Grønt Regnskab 2013

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Klimaplan 2013-14. Forslag til:

Klimaplan 2013-14. Forslag til: Forslag til: Klimaplan 2013-14 November 2012, opdateret februar 2013 FICS brevid: 1628521 Du sidder her med Roskilde Kommunes anden klimaplan. Den udmønter kommunens klimapolitik og præsenterer et katalog

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012

Klimaplan 2010-2020. for Greve Kommune. Udgave 2, 2012 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2012 2 Klimaplan 2010-2020 for Greve Kommune Udgave 2, 2011 Indhold Indledning... 3 Status: Hvor er Greve Kommune i dag, og hvor vil kommunen hen?... 5 Indsatsområde

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab OV1_Kvadrat_RØD Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 det vil kommune OV1_Kvadrat_RØD kolding kommune Grønt regnskab 2013 Sammen sætter vi grønne fodspor GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE 1 forord GRØNT REGNSKAB 2013 KOLDING KOMMUNE KOLDING KOMMUNE BY-

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir.

Grønt regnskab 2012 FAKTA. Redaktionsgruppe: Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Grønt regnskab 2012 Grønt regnskab 2012 FAKTA Grønt regnskab er trykt på svane- og FSC-mærket genbrugspapir. Redaktionsgruppe: Miljøkoordinator, Line Thastum Civilingeniør, Monica Klitgaard Hansen Biolog,

Læs mere

Miljøet i din kommune

Miljøet i din kommune Miljøet i din kommune for Ballerup Kommune 2009-2010 side 1 Indhold 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 Forord Ballerups klimaplan Energirenovering af kommunens ejendomme Den store klimatest Energibesparelser

Læs mere

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen

Klimaplan 2009-2015. Miljø- og Teknikforvaltningen Klimaplan 2009-2015 VISION, MÅL OG AKTIVITETER FOR CO2 REDUKTION 2009-2015 Miljø- og Teknikforvaltningen INDLEDNING // INDHOLD INDHOLD FORORD.....................................................................3

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune

Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015. stevns kommune Klimahandleplan Stevns Kommune 2012-2015 stevns kommune 1 CO 2 -udledning (bl.a. afbrænding af fossile brændsler Klimaforandringer (I form af f.eks. øget nedbør) Konsekvens (f.eks. oversvømmelse af bebyggede

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere