CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune"

Transkript

1 CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf Sagid : Dokid: Ver.: 0 Udgivelsesdato : Udarbejdet af : Byggeri

2 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 2 af 12 Indholdsfortegnelse Forord af borgmester Elvin J. Hansen Indledning... 4 Resultat af CO 2 -regnskab Energiforbrug og CO 2 -udledning pr. m Beregningsforudsætninger... 7 Tekniske bemærkninger... 7 Datagrundlag til CO 2 regnskabet :... 7 Oversigt over energisparetiltag i Klimakommuneaftale mellem Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aftalens udvikling Handlingsplan med foreløbig status... 11

3 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 3 af 12 Forord af borgmester Elvin J. Hansen. Vi er på rette vej CO 2 regnskabet er først og fremmest en opgørelse over kommunens forbrug af el, vand, varme og CO 2 - udledning i 2012, men regnskabet beskriver desuden nogle af de mange aktiviteter og tiltag, som Odder Kommune har gennemført i 2012 for at sænke både kommunens eget og borgernes energiforbrug og udledning af CO 2. Med CO 2 -regnskabet for 2012 kan vi for første gang lave en reel sammenligning med de foregående år, idet vi nu bruger den samme skabelon som de fleste andre kommuner, en skabelon, der er anbefalet af DN. Derfor er jeg glad for at kunne konstatere, at Odder Kommune som virksomhed har udledt 108 tons mindre CO 2 i 2012 i forhold til 2011, hvilket svarer til en reduktion på 2,1%. Byrådet har i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre CO 2 om året, og med årets resultat lever vi således op til denne aftale. Byrådet har vedtaget en Energihandleplan, der omfatter energisparetiltag i de kommunale bygninger. De første energibesparende arbejder under kommunens Energihandleplan blev påbegyndt i 2011 og fortsat i Vi har bl.a. udskiftet cirkulationspumper på flere skoler. CTS-anlæg er blevet opdateret og udbygget (CTS står for Central tilstandskontrol og styring), radiatorer og vinduer er blevet skiftet ud flere steder, og samtlige børnehaver har nu LED-beslysning med lysstyring i lokalerne. Klimaforandringerne giver os udfordringer. Derfor er vi nødt til at være ambitiøse i vore mål og handlinger. Dette års regnskab viser, at vi er på rette vej, og vi vil i de kommende år fortsætte arbejdet med at indfri CO 2 -reduktionsmålet. Vi fortsætter således med energirenoveringer i henhold til byrådets energihandleplan. Energirenoveringerne forventes i de kommende år at blive suppleret med adfærdskampagner, pilotprojekt for etablering af solcelleanlæg, mv. Derudover forventer kommunen at der fremover vil komme initiativer med fokus på energirigtig transport og energirigtigt indkøb. Eksempelvis er der i kommunens udbud af biler til hjemmeplejen fra 2012 åbnet op for at bilerne kan være hybrid-biler, hvor der er indkøbt de første 9 hybridbiler. Arbejdet med CO 2 -regnskab og CO 2 -reducerende tiltag indgår som en del af kommunens samlede klimaarbejde, beskrevet i vores Klimastrategi. Elvin J. Hansen, borgmester Juni 2013

4 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 4 af 12 Indledning I 2011 blev der for første gang udarbejdet CO 2 regnskab for Odder Kommune som virksomhed, og dette regnskab viste udledningen af CO 2 i I marts 2012 underskrev Odder Kommune en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har kommunen forpligtet sig til at nedbringe udledningen af CO 2 med 2 % om året frem til år Ved udarbejdelse af CO 2 regnskabet for 2011 er det valgt at ændre hovedområderne i regnskabet, så de stemmer overens med skabelon fra DN, da det giver bedre sammenhæng med dataudtræk fra kommunens vedligeholdelsesprogram for bygninger (DBD), og samtidig giver et mere gennemskueligt datagrundlag. Ved at anvende DN s skabelon kan der desuden sammenlignes med andre kommuner. CO 2 -regnskabet for Odder Kommune som virksomhed blev i 2010 opgjort til tons iht. regnskab udarbejdet af COWI A/S. Reference måltallet til regnskab 2012 korrigeres med til- og afgang i bygningsmassen, og med enkelte ændringer i afgrænsning af områder der medregnes. For ejendomme der udgår af CO 2 -regnskabet anvendes CO 2 -udledning fra seneste regnskab. Energibesparende arbejder i kommunens bygning i 2012 har primært omhandlet installationer i skolerne. CO 2 -reduktion for skoler og SFO ses som et resultat af disse tiltag. Øget CO 2 -udledning fra svømmehallen skyldes flere brugere af svømmehallen og deraf større forbrug af varmt vand. Gigtskolen har bland andre valgt at gøre brug af sauna i vinterhalvåret. For social / ældrepleje har der været stigning i varmeforbrug og fald i elforbrug. Samlet har der været 4,6% mindre CO 2 -udledning. Specialinstitutioner Vitapark og tidligere sygeplejeboliger har haft 4,0% mindre CO 2 -udledning CO 2 -udledningen fra Teknik/Miljø omfatter bla. Vej & Park og færgedriften til Tunø, har en afvigelse i forhold til Den store ændring på 31,1% er opgjort i forhold til foregående regnskab, men den store besparelse er opstået p.g.a. en inddateringsfejl af varmeforbrug på en ejendom i Resultat af CO 2 -regnskab 2012 Den samlede CO 2 -udledning fra Odder Kommune som virksomhed er for 2012 opgjort til tons, fordelt som vist på nedenstående fig. 1, 2 og 3 Fig. 1: Samlet CO 2 -udledning 2012 fordelt på hovedområder. Fig. 2: Samlet CO 2 -udledning 2012 fordelt på energikilder.

5 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 5 af 12 Hovedområde / delområde Udledning [ ton CO 2 / år ] Bemærkninger Ændring % 1 Kommunale bygninger i alt ,6 Administrationsbygninger ,3 Skoler og SFO ,5 Daginstitutioner ,9 Fritids- og ungdomsklubber ,2 Social / Ældrepleje ,6 Specialinstitutioner ( Vitapark ) ,0 Kulturinstitutioner ,8 Teknik / Miljø / Andre kommunale bygninger ,1 2 Idrætsanlæg i alt 657 3,0 Svømmehallen ,2 Spektrum Odder ,9 Klublokaler 4 4 0,0 Bygninger i alt ,5 3 Kommunal transport i alt ,2 Social / Ældrepleje ,1 Kultur / Børn og Unge ,1 Vej & Park incl. Vintertjeneste ,0 Brandvæsen ,3 Tunøfærgen, Tunø Havn ,6 brændstofforbrug Tjenestekørsel ,1 Kørte km Øvrig transport ,9 4 Andet 0-2 Energibesparende anlæg 0-2 Samlet udledning CO 2 tons pr. år ,1 Fig. 3 : CO 2 -udledning fordelt på delområder. Tabellen viser at Odder Kommune som virksomhed har udledt 108 tons mindre CO 2 i 2012 i forhold til 2011, hvilket svarer til en reduktion på 2,1% Fig. 4: Fordeling af CO 2 -udledning fra elforbrug, fordelt på bygningskategorier.

6 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 6 af 12 Fig. 5: Fordeling af CO 2 -udledning fra varmeforbrug, fordelt på bygningskategorier. Fig. 6: Fordeling af CO 2 -udledning fra transport fordelt på typer af transport. Energiforbrug og CO 2 -udledning pr. m 2 Område / delområde Elforbrug [KWh/m 2 ] Ændring % Varmeforbrug [KWh/m 2 ] Ændring % CO 2 udledning [kg CO 2 /m 2 ] Ændring % 1 Kommunale bygninger gennemsnit 37,62 36,76-2,3 103,72 94,35-9,0 37,94 35,93-5,3 Administrationsbygninger 48,04 47,49-1,14 77,89 82,50 5,92 38,36 38,87 1,34 Skoler og SFO 22,87 21,75-4,88 98,23 96,47-1,79 28,76 27,76-3,49 Daginstitutioner 33,29 37,05 11,30 111,40 107,13-3,83 37,97 39,07 2,89 Fritids- og ungdomsklubber 35,82 42,00 17,25 67,03 67, ,26 34,46 10,23 Social / Ældrepleje 54,68 48,50-11,30 100,99 106,25 5,20 45,95 43,65-5,00 Specialinstitutioner 24,67 24,31-1,46 109,58 103,38-5,66 31,73 30,48-3,95 Kulturinstitutioner 38,20 37,35-2,21 97,46 98,28 0,85 37,97 37,65-0,84 Teknik / Miljø / Andre 43,39 35,59-17,98 167,20 93,79-43,90 51,53 35,49-31,13 2 Idrætsanlæg gennemsnit 69,52 72,92 4,90 181,29 181,29 3,2 67,37 70,14 4,10 Svømmehallen 146,88 153,62 4,59 326,96 326,96 5,98 132,65 139,53 5,18 Spektrum Odder 44,23 45,35 2,53 85,68 80,45-6,10 37,74 37,41-0,88 Klublokaler 17,45 19,80 13,46 131,22 134,29 2,34 31,74 33,49 5,51 Fig. 7 : CO 2 -udledning pr. m fordelt på bygningskategorier.

7 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 7 af 12 Beregningsforudsætninger Tekniske bemærkninger Klimaaftalens reference måltal er fastlagt i 2010 Reference måltallet korrigeres med til- og afgang i bygningsmassen.. Tilgang: VitaPark købt Museumsbygninger på Møllevej har ikke tidligere været medtaget Afgang: Ørting lokalcenter solgt Randlev Skole solgt Gyllinghjemmet solgt Vejbelysning medtages ikke, da det er overdraget til Østjysk Energi. Indsamling og behandling af affald medtages ikke, da det udføres af det fælleskommunale affaldsselskab Reno Syd Forbrug i lejemål som lejer selv betaler medtages ikke Samlet korrektion i forhold til regnskabet for 2010 udgør et fradrag på 973 tons CO 2. Klimaaftalens reference måltal ( baseline ) for CO 2 -udledning 2012 bliver herefter 5163 tons. Baseline det vil sige måltallet for aftalegrundlaget er udarbejdet med gennemsnitlige udledningsfaktorer 1. I aftalens løbetid fastholdes disse forudsætninger uændrede, selv om der løbende foregår en omlægning af Danmarks energiproduktion til mere grøn drift. Denne disposition er valgt, fordi en ændring af forudsætninger, som ikke er en afledt årsag af bevidste handlinger i virksomheden, flytter fokus væk fra aftalens egentlige mål. Nemlig målet om at nedbringe virksomhedens CO 2 udledning ved hjælp af investeringer i energibesparelser, grøn teknologi og ændret adfærd. Antal indbyggere i Odder Kommune pr. 1. jan 2013 : I beregningen er anvendt samme CO 2 udledningsfaktorer som i regnskab 2010, suppleret jf. teknisk baggrundsrapport fra Danmarks Naturfredningsforening, version II-A af 12. marts Det vurderes, at den totale CO 2 udledning i 2012 fra Odder Kommune som virksomhed er opgjort troværdigt med en skønnet usikkerhed på under ± 5 %. Datagrundlag til CO 2 regnskabet : 1. CO 2 -udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringssystem DBD, og forbrugsoplysninger fra forsyningsværker. Ca. 50 % af den kommunale ejendomsmasse er registreret i DBD. Der arbejdes på at alle ejendomme implementeres i DBD forbrugsprogram. Alle forbrug aflæses manuelt. Den samlede bygningsmasse der indgår i CO 2 -regnskabet omfatter m 2, inkl. ejendomme uden fast tilknyttet driftspersonale, fx udlejningsejendomme, omklædningsbygninger m.v. Bygningsarealerne er fulde etagearealer inkl. kældre og udnyttede tagetager. 1 Udledningsfaktor er den mængde CO 2 der udledes pr. forbrugt KWh energi. Som eksempel har fjernvarme en udledningsfaktor på 173 g CO 2 pr. KWh mens el har en faktor på 518 g CO 2 pr. KWh.

8 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 8 af 12 Varmeforbruget i bygningerne er graddagskorrigeret efter DMI -målestation Århus. 2. CO 2 -udledning fra idrætsanlæg Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens energiregistreringsprogram DBD, og oplysninger fra forsyningsværker. Spektrum Odder er driftsansvarlig for Idrætscenteret Spektrum Odder ( inkl. multihallen), samt svømmehallen. Musikskolen forsynes med el og varme fra multihallen. 3. CO 2 -udledning fra transport og færgedrift Regnskabet bygger på dataudtræk fra kommunens økonomisystem omregnet til antal kørte km., og omfatter både tjenestekørsel i private biler og kommunale køretøjer. Til al kørsel opgjort i km., uden et direkte kendskab til brændstofforbruget, er anvendt en gennemsnitlig CO 2- udledning på 211 g/km. Til færgedrift bygger opgørelsen på mængden af det forbrugte brændstof. 4. Andet Regnskabstallet bygger på forbrug, der ikke kan henføres under pkt Energiproduktion fra solfanger på terminalbygningerne Tunø Færgen, og solcelleanlæg på Pakhuset er indregnet som sparet CO 2 i regnskabet.

9 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 9 af 12 Oversigt over energisparetiltag i 2012 Byrådet har vedtaget en Energihandleplan, der omfatter energisparetiltag i de kommunale bygninger. De første energibesparende arbejder under kommunens Energihandleplan blev påbegyndt i 2011 og fortsat i Fokusområdet har primært været varmeanlæg og belysninger. Effekten målt i besparelser i energiforbrug og dermed CO 2 -udledning kan først opgøres i efterfølgende driftsår. dvs. i CO 2 regnskab for I 2012 blev iværksat følgende energibesparende tiltag med tilbagebetalingstid op til 8 år: Tilgang af strømforbrugende apparater kan dog i nogle bygninger betyde, at der efter gennemførelse af energibesparende arbejder viser sig en stigning i strømforbruget. Genopretning af ventilationsanlæg medfører nogle steder større energiforbrug, hvis anlæg helt eller delvis har været ude af drift.. Parkvejens Skole Skovbakkeskolen Hov Skole/ Tunø Skole Gylling Skole Børnehaver ( 11 stk ) Udskiftning af cirkulationspumper, fortsat Lysstyring indskolingsfløj ( i forbindelse med nyt ventilationsanlæg ) Udskiftning af vinduer indskolingsfløj og klassefløj S Zoneopdeling af varmeanlæg CTS-anlæg, opdatering og udbygning CTS-anlæg opdatering, urstyring af EDB-lokale Indregulering af varmeanlæg CTS-anlæg, opdatering og udbygning Udskiftning af cirkulationspumper fortsat Lysstyring i fællesrum Udskiftning af radiatorer Udskiftning af varmtvandsbeholder til decentral forsyning Udskiftning af lyskilder til LED + lysstyring Gylling Børnehus Efterisolering af tag ( i forbindelse med ombygning ) Rådhuset Spændingsregulering på hovedtavlen Fig. 8 : Oversigt over gennemførte energibesparende arbejder.

10 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 10 af 12 Klimakommuneaftale mellem Odder Kommune og Danmarks Naturfredningsforening Aftalens udvikling Kommunen har med Klimakommuneaftalen forpligtet sig til en reduktion i CO 2 udledningen på 2 % årligt. Aftalen varer til og med År Mål for reduktion i % Opnået reduktion i % , , sum 8 3,1 Fig. 9: Figuren viser reduktionsmål iht. klimakommuneaftale med Danmarks naturfredningsforening.

11 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 11 af 12 Handlingsplan med foreløbig status Odder Kommune vil fortsat i arbejde for, at CO 2 -reduktionsmålet indfries. I tabellen nedenfor er en oversigt over de initiativer, som det forventes at Odder Kommune vil fokusere på i Initiativerne er valgt ud fra, at de udover at være gavnlige for reduktion af kommunens CO 2 -udledning også kan betale sig økonomisk for kommunen set over en årrække. Hvad angår energirenoveringerne arbejdes fx med en tilbagebetalingstid på op til 8 år. I forhold til kommunens bygninger fortsættes i 2013 med energirenoveringer i henhold til kommunens Energihandleplan. Energirenoveringerne forventes i de kommende år at blive suppleret med adfærdskampagner, pilotprojekt for etablering af solcelleanlæg, mv. Derudover forventer kommunen at der fremover vil komme initiativer med fokus på energirigtig transport og energirigtigt indkøb. Eksempelvis er der i kommunens udbud af biler til hjemmeplejen fra 2012 åbnet op for at bilerne kan være hybrid-biler. Der gøres opmærksom på, at handlingsplanen er dynamisk, idet initiativerne kan ændres alt afhængig af politiske beslutninger, muligheder der opstår undervejs osv. Indsats-område Initiativer Status / forventet tidshorisont Kommunale Energirenovering af kommunens ejendomme Er i gang, fortsættes 2013 bygninger iht. kommunens Energihandleplan, bl.a.: Klimaskærm loft og ydervæg Udskiftning af pumper Efterisolering af rør Lysstyring og udskiftning af lyskilder Optimering af varmeanlæg Optimering af automatikstyring og udbygning af CTS anlæg Fuld implementering af DBD energistyringsprogram Er i gang med forbrugsregistrering. Pilotprojekt for etablering af solcelleanlæg på 2013 Hundslund Skole Ændring af lyskilder til LED belysning Er i gang Adfærdspåvirkning: Information til medarbejdere og brugere om sluk af IT-udstyr, belysning, printere mv. Adfærdskampagne på en byskole, evt. med inddragelse af tema i undervisningen. Screening af alle kommunale bygninger for at kortlægge potentiale for solcelleanlæg (under EU projektet ELENA) 2013 Screening udført ELENA opstart 2014

12 CO 2 -regnskab 2012 for Odder Kommune som virksomhed side 12 af 12 Transport / færgedrift Hybrid-biler til hjemmeplejen 9 biler anskaffet biler i udbud 2013 Undersøge mulighed for og gevinst ved 2013 anvendelse af grønt biodiesel i kommunens bil- og maskinpark. Andet Indføre registrering af brændstofforbrug og antal kørte km. på alle kommunens køretøjer. Energirigtigt indkøb af elektrisk udstyr og elektronik, herunder PC og servere. Specielt fokus i centrale indkøbsaftaler vedr. IT, Av-udstyr, hårde hvidevarer, belysning / lyskilder. CO 2 -reduktion som element i direktionens ledelsesaftaler med kommunens institutioner og afdelingsledere. Reducering af energiforbrug til springvand ved Rådhusparken og på Torvet Fig. 10: Handlingsplan for

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE

Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Grønt Regnskab 2012 GENTOFTE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Forord...3 Bæredygtighed...4 Klimamad og byttemarked...5 Klimaambassadører...6 Klimaambassadører...7 Klimatilpasning...8 Fjernvarme og energitjek...9

Læs mere

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020

Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Klima og miljø i Nykredit 2012 - og vejen frem mod 2020 Indhold Klima og miljø i Nykredit 2012... 3 2011-målet: Nykredits klima- og miljøarbejde indtil nu... 4 Klima- og miljøstrategi frem mod 2020...

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1

Energistrategi. Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre. Strategi 1.0 // 2013. Figur 1 Energistrategi Bygningsstyrelsen som standardsættende grøn ejendomsvirksomhed og bygherre Strategi 1.0 // 2013 Figur 1 Forord Bygningsstyrelsen skal være en standardsættende og visionær leverandør af omkostningseffektive

Læs mere

Effektiv kur mod energispild

Effektiv kur mod energispild ESCO Effektiv kur mod energispild - med garanti ESCO: Kommunal succes med bredt perspektiv Middelfart Kommune og Schneider Electric satte ESCO*-modellen på den energipolitiske dagsorden herhjemme og på

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Formål. Anvendelsesområde

Formål. Anvendelsesområde Cirkulære om energieffektivisering i statens institutioner (til samtlige ministerier med tilhørende institutioner m.v.) I medfør af 13, stk. 2 og 3, 14, stk. 3, og 19, stk. 1, i lov nr. 450 af 31. maj

Læs mere

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger

Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Energirigtige renoveringer af eksisterende bygninger Det Økologiske Råd - september 2006 Det Økologiske Råd Fremtidens miljø skabes i dag 1 STATUS INITIATIVER EKSEMPLER BARRIERER BARRIERER EKSEMPLER INITIATIVER

Læs mere

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning

ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? Øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning April 2009 ESCO SOM GARANTI FOR LÆRING? - øget værdi i ESCO-projekter inden for ventilation og belysning Johan

Læs mere

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj

Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Grønt regnskab 2009 Borgernes Grønne Regnskab De gode historier Klima Klima El Opvarmning Vedvarende energi Transport Affald Grundvand Støj Natur og rekreative områder Luftforurening Kommunens grønne regnskab

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO

Energimærke 2006. Store ejendomme. Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO Version 3.05 side 1 af 10 Mærkenr : 139776 Energimærke 2006 Energiledelsesordningen for store ejendomme, ELO BBR nr: 101-445950-001 Adresse: Ejerf. Øresund Parkvej, Etape 2, Øresund Parkvej 7-13 og 8-12

Læs mere

Projektbeskrivelse: "Risikostyring"

Projektbeskrivelse: Risikostyring Projektbeskrivelse: "Risikostyring" , Rådhuset 8000 Århus C Indholdsfortegnelse 2 INDHOLDSFORTEGNELSE... 1. BAGGRUND... 1.1. ÅRHUS KOMMUNES RISIKOSTYRINGSPOLITIK... 1.2. FORSIKRING ELLER SIKRING... 1.3.

Læs mere

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne

ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER. Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGIFORBEDRING AF MINDRE ERHVERVS- VIRKSOMHEDER Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus på at reducere energiforbruget.

Læs mere

Samspil mellem gas, el og varme

Samspil mellem gas, el og varme Samspil mellem gas, el og varme Udgivet af Rapporten kan fås ved henvendelse til: Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Tlf. 70 10 22 44 Den kan også downloades på: www.energinet.dk December 2011 Dok. 43418/11,

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012

Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Transportsektorens energiforbrug og CO₂ emission frem mod 2035 OPDATERET MED STATISTIKDATA TIL 2012 Udarbejdet af Ea Energianalyse for Energi- og olieforum 27-03-2014 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms

Læs mere

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING Eksempler og værktøj til at træffe den totaløkonomisk rigtige beslutning for renoveringsmodne bygninger RENOVERING ELLER NYBYG TRÆF DEN RIGTIGE BESLUTNING

Læs mere

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande

Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Erhvervs- og Byggestyrelsen Kortlægning af strategier for lavenergibyggeri i EU Lande Februar 2011 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 www.cowi.dk Erhvervs-

Læs mere

Energiselskabernes energispareindsats

Energiselskabernes energispareindsats . Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret

Læs mere

Carbon 20 Moniteringsrapport for 2013. Udarbejdet af Aalborg Universitet

Carbon 20 Moniteringsrapport for 2013. Udarbejdet af Aalborg Universitet Carbon 20 Moniteringsrapport for 2013 Udarbejdet af Aalborg Universitet INDHOLDFORTEGNELSE 1. INDLEDNING OG KORT AFRAPPORTERING OPSTILLEDE INDIKATOR 3 2. VIRKSOMHEDER INVOLVERET 7 3. STATUS OVER AKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet

Miljøredegørelse for Miljøministeriet. Miljøredegørelse for Miljøministeriet Miljøredegørelse for Miljøministeriet 1. januar 2008 31. december 2008 1 1. Ledelsens beretning Den årlige miljøredegørelse afspejler Miljøministeriets arbejde med konstant at arbejde for at reducere miljøbelastningen

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd

Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Prisværdig energiadfærd projekter der sparer energi Indsendelse af kandidater til Energiforum Danmarks pris for Prisværdig energiadfærd Titel (en overskrift der fortæller lidt om projektet) Fastholdelse

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE

COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE Til Københavns Kommune, Teknik og Miljøforvaltningen Dokumenttype Rapport Dato September 2013 COPENHAGEN CONNECTING PRE-FEASIBILITY ANALYSE COPENHAGEN CONNECTING ANALYSE Revision 3 Dato 12-09-2013 Udarbejdet

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats.

Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes energispareindsats. 25.7.2014 OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL - ENERGISPAREORDNINGEN ENERGISPAREAFTALEN AF 13. NOVEMBER 2012 Version 2.01 Dette notat indeholder svar på en række spørgsmål i forbindelse med net- og distributionsselskabernes

Læs mere

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050

POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 S TATENS BYGGEFORSKNINGSINSTITUT AALBORG UNIVERSITET KØBENHAVN POTENTIELLE VARMEBESPARELSER VED LØBENDE BYGNINGSRENOVERING FREM TIL 2050 SBI 2014:01 Potentielle varmebesparelser ved løbende bygningsrenovering

Læs mere