Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune"

Transkript

1 Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

2

3 Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte Kommune som geografisk område

4 1. CO 2 -kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed Gentofte Kommune har lavet en kortlægning af den samlede CO 2 -udledning fra kommunen som virksomhed dvs. fra kommunens egne bygninger, transportmidler, tekniske anlæg mv. Opgørelsen bygger på data fra Opgørelsen er bl.a. sendt til Danmarks Naturfredningsforening som led i klimakommuneaftalen Forudsætninger for CO 2 beregningen Der er taget udgangspunkt i Danmarks Naturfredningsforenings CO 2 -beregningsmetode. Vejledningen til denne kan downloades fra Der er pt. ca. 400 bygninger i kommunens system, dette kan variere fra år til år, på grund af køb, salg og nybyggeri. Der findes ikke i Gentofte Kommune en procedure for indberetning af transport, så der er en vis usikkerhed om denne opgørelse. Elforbruget til vejbelysning er leveret af DONG som et samlet forbrug. Resultatet af kortlægningen I 2008 er den samlede CO 2 -udledning fra kommunens egne aktiviteter og bygninger beregnet til ca tons. Fordelingen af udledningen fremgår af figuren og tabellen nedenfor. CO2 udledning i Gentofte kommune 2008 Tekniske anlæg 8% Idrætsanlæg 17% Bygninger 71% Vejbelysning 1% Kørsel mv. 3% Figur 1. Den samlede CO 2 udledning fra Gentofte Kommune som virksomhed

5 Tabel 1. Udledningen af CO 2 fordeler sig i 2008 som vist på nedenstående skema Gentofte kommune Total CO 2 udledning ton/år Område/delområde Ændring (ton) Energiforbrug i Kommunale bygninger Administrationsbygninger Skoler Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber 683 Ældrepleje Specialinstitutioner Kulturinstitutioner 647 Andre kommunale bygninger Transport i alt 561 Plejepersonalekørsel 155 Teknisk forvaltnings kørsel og forbrug 407 Vejbelysning 194 Idrætsanlæg i alt 3302 Tekniske anlæg i alt 1620 I alt (hele kommunen) Ændring i procent (%) Note: gule felter skal udfyldes, hvorimod blå er frivillige, hvis kommunen ikke driver området Igangværende projekter 2009 Efterfølgende konkrete projekter er igangsat i 2009 for at reducere energiforbruget i kommunens ejendomme. Beregninger viser, at disse tiltag vil reducere udledning af CO 2 med 2 % i Derudover gennemføres der energisparekampagne på skolerne, samtidig med at CTS-anlæggene opgraderes løbende.

6 Lokation Munkegårdsskolen Skovgårdsskolen Tranegårdsskolen Dalgården Børnehave og Vuggestue Kirsebærgårdens Børnehave Delfinen Børnehave og Vuggestue Ribisgården Børnehave og Vuggestue Solsikken Børnehave og Vuggestue Tiltag Div. VVS og CTS arbejder, udskiftning af belysning, glasudskiftning til energiglas Efterisolering, glasudskiftning til energiglas Udskiftning af belysning Efterisolering, udsk. af belysning og varmepumpe Kedler+VVB, teknisk isolering, hulmursisolering, isolering, vinduer, belysning, sanitet Udskiftning af belysning, el-varmeflade til vandbåren, energiglas, udskiftning af el-radiatorer, hulmursisolering Energiruder, ekstra isolering i tag, udskifte el-varmeflade til vandbåren, CTS Udskifte belysning Solstrålen Nord Børnehave og Vuggestue Udskiftning af kedel og VVB Solstrålen Syd Børnehave og Vuggestue Maglebo Børnehave og Vuggestue Dyssegårdsparken Børnehave og Vuggestue Eventyrhusene Tværbommen dagcenter Bofællesskabet Ruthsvej 11 Egebjerg Plejehjem Rådhuset Dyssegårdsskolen Retsbygningen Ørnegården Udskiftning af kedel og VVB Ventilation elvarmeflade til vand Vinduer, udsk. kedler+vvb+pumper+varmeflade+komfur Belysning, vinduer Vinduer Udskiftning af kedel og VVB Udsk. af maskiner i vaskeriet + kipgryder i køkkenet Belysning, serverrum, vandarmaturer Udskiftning til energiglas Belysning, glasudsk., ventilation, isolering, toiletter, pumpeudsk. Energioptimering af facader, belysning, udsk. Af glas

7 2. CO 2 -kortlægning for Gentofte Kommune som geografisk område Gentofte Kommune har lavet en kortlægning af den samlede CO 2 -udledning fra kommunen som geografisk område (dvs. udledning fra borgere, erhverv, institutioner, transport m.m.). Kortlægningen er gennemført med en CO 2 -beregner, som COWI og Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) har udviklet for Klimaministeriet og Kommunernes Landsforening Der er flest tilgængelige data for 2007, hvorfor dette år er valgt som basis år for kortlægning. Dvs. alle data er fra 2007 med mindre andet er anført. Sammenfatning af resultaterne af kortlægningen Gentofte Kommunes samlede CO 2 -udledning er beregnet til tons/år, hvilket svarer til en gennemsnitlig udledning på cirka 7,5 tons/borger. Fordelingen af den samlede CO 2 -udledning fra Gentofte Kommune som geografisk område fremgår af figur 2 og tabel 2 i det følgende. Fordelingen af den samlede CO2 emission 22% 35% 1% 7% 35% El 35% Fjernvarme 7% Individuel opvarmning og procesvarme 35% Transport og øvrige mobile kilder 22% Øvrige 1% Figur 2. Den samlede CO 2 emission fra Gentofte Kommune som geografisk enhed i Individuel opvarmning og procesvarme omfatter kun opvarmning og procesvarme fra husholdninger. Transport og øvrige mobile kilder omfatter vejtrafik, togtrafik, flytrafik, skibstrafik, fiskeri m.m. Øvrige omfatter industriel procesemission, landbrug, arealanvendelse, affaldsdeponering og spildevand.

8 Tabel 2. Fordeling af den samlede CO 2 emission fra Gentofte Kommune i 2007 på sektorer. Sektor tons CO2/år tons CO2/indbygger El ,69 Fjernvarme ,51 Individuel opvarmning og procesvarme ,60 Transport og øvrige mobile kilder ,64 Industriel procesemission 0 0 Landbrug 378 0,01 Affaldsdeponi og spildevand ,06 Arealanvendelse 0 0 Total ,5 Datagrundlag for kortlægningen De generelle data der er blevet anvendt i CO 2 -beregneren kan ses i tabel 3. Tabel 3. Generelle data der er blevet anvendt i CO 2 -beregneren. Beregningsår 2007 Enhed Indbyggertal Antal Landbrugsareal 0 Ha Skovareal 0 Ha Indbyggertallet i 2007 er, som vist i tabellen, Der er ingen landbrugsarealer og skovarealer af betydning i kommunen. Elforbrug Den samlede CO 2 -udledning fra elforbrug er beregnet til tons/år. El og Individuel opvarmning og procesvarme udgør med hver 35 % de største kilder til CO 2 udledningen som vist i figur 2. Data for elforbruget i Gentoftes Kommune er indhentet hos Dong Energy. Den procentvise fordeling af CO 2 emission fra elforbruget fordelt på sektorer er vist på figur 3.

9 Fordelingen af CO2 emission fra elforbruget fordelt på sektorer i Gentofte Kommune % 21% 35% 2% 8% 12% 21% Kommunale institutioner Øvrige offentlige institutioner Handel og service Husholdninger Industri Bygge og anlæg Togdrift Figur 3. Fordelingen af elforbruget i Gentofte Kommune, Fjernvarmeforbrug CO 2 -udledningen fra fjernvarme er beregnet til tons/år. På grund af manglende data har det ikke været muligt at opdele fjernvarmeforbruget på de forskellige sektorer. Individuel opvarmning og procesvarme Samlet set er CO 2 -udledningen fra Individuel opvarmning og procesvarme tons/år, se tabel 2. Individuel opvarmning og procesvarme omfatter Handel og service, Husholdninger, Industri og Landbrug og gartnerier. Husholdningernes andel er beregnet til tons/år. De væsentligste energikilder til opvarmning er som vist i figur 4 naturgasfyr som udgør 51 % af det samlede varmeforbrug, mens el til opvarmning udgør den mindste andel med 3 %.

10 Varmeforbruget (for individuel opvarmning) fordelt på energikilder 3% 51% 46% Oliefyr Naturgasfyr Elvarme Figur 4. Fordelingen af varmeforbruget (for individuel opvarmning) fordelt på energikilder, Transport og øvrige mobile kilder Af den samlede CO2-udledning i Gentofte Kommune er Transport og øvrige mobile kilder den tredjestørste kilde til CO 2 udledningen med 22 % vist i figur 2. Den samlede CO 2 -udledning fra Transport og øvrige mobile kilder er opgjort til tons/år. Fordelingen på de enkelte kilder fremgår af Tabel 4. Tabel 4. Tons CO 2 udledning fra transport Opdelt efter kilder, Transport Tons CO2/år Personbiler Varebiler 7136 Lastbiler Busser 0 Knallerter 0 Motorcykler 0 Tog 2660 Skibe 5754 Fly 1786 Øvrige* Total * Øvrige omfatter mobile kilder og andet udstyr, der anvendes indenfor industri, fiskeri, landbrug, skovbrug og have/hushold.

11 Det fremgår af figur 5, at personbiler er den største kilde og udleder 55 % af den samlede CO 2 emission fra transport og øvrige mobile kilder. CO2 emission fra transport og øvrige mobile kilder 5% 2% 14% 5% 2% 11% 6% 55% Personbiler Varebiler Lastbiler Tog Skibe Fly Fiske ri Øvrige Figur 5. CO 2 -udledning fra transport og øvrige mobile kilder fordelt på typer. CO 2 -udledning fra Gentofte Kommune som virksomhed CO 2 -udledningen fra kommunen som virksomhed er beregnet til tons/år ifølge afsnit 1. Det betyder, at kommunen som virksomhed står for 4 % af den samlede CO 2 emission i kommunen.

12

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning

Kom godt i gang med CO 2 -beregning. Vejledning Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning 18 Kom godt i gang med CO 2 -beregning Vejledning Dataindsamling CO 2 -beregning Vejledning It-programmet CO 2 -beregning Vejledning Virkemiddelkatalog CO

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk

CO2-regnskab 2011. For virksomheden Silkeborg Kommune. www.silkeborgkommune.dk CO2-regnskab 2011 For virksomheden Silkeborg Kommune Silkeborg Kommune har nået sparemål før tid Silkeborg Kommunes CO2-regnskab for 2011 viser, at kommunens mål om at sænke udledningen med 2 % inden 2012

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

-udledning i Århus Kommune var 1.97 millioner ton i 2006, svarende til 6,6 ton pr. inbygger pr. år.

-udledning i Århus Kommune var 1.97 millioner ton i 2006, svarende til 6,6 ton pr. inbygger pr. år. - kortlægning 2006 Teknik og Miljø Århus Kommune 2 Indholdsfortegnelse 1 Resume 3 2 Opgørelse af -udledning for Århus Kommune som samfund 4 3 Opgørelse af -udledning for Århus Kommune som virksomhed 16

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE

STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE KORTLÆGNING & NØGLETAL Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst STRATEGISK ENERGIPLANLÆGNING I KOMMUNERNE April 2012 Udarbejdet for Energistyrelsen af: NIRAS Sortemosevej 2 DK-3450 Allerød T: 4810

Læs mere

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele:

Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Det Grønne Regnskab er en status for, hvordan det går med opfyldelsen af en række af de konkrete miljømål, der er fastsat i Fredericias Kommunes miljøpolitik. Det Grønne Regnskab er opdelt i to dele: Et

Læs mere

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan. for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2013, og Klimaplan for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune august 2014 Indhold Sammenfatning... 4 Hvad er en Klimakommune?... 4 Energiforbrug og CO 2 udledning... 5 Bygninger...

Læs mere

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Indhold. Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Indhold Klimastrategi for Vordingborg Kommune Godkendt af kommunalbestyrelsen den 25. november 2010 1 Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG

VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Til Varde Kommune Dokumenttype Rapport Dato 10. oktober 2013 VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN FORSLAG Revision Dato Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Ref. A 10-10-2013 HLLM, BLY BLY og Varde

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013

Teknik og Miljø. Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Teknik og Miljø Bilag til det Grønne Regnskab 2013 Årsberetning 2013 til DN Klimakommuneaftale Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune

Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Frederikssund Kommune Varmeplanstrategi for Frederikssund Kommune Statusrapport Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Frederikssund Kommune

Læs mere

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE

KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE Til Guldborgsund Kommune Dokumenttype Rapport Dato Oktober 2009 KLIMAPLAN GULBORG- SUND KOMMUNE VIRKEMIDLER OG SCENARIEANALYSE SCENARIEANALYSE 1 Revision 02 Dato 2009-10-14 Udarbejdet af MTKS / JTK Kontrolleret

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner

Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner Herning Kommune Klimaplan del III Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning Kommune som virksomhed og scenarier for CO 2 -reduktioner December 2008 Herning Kommune Opgørelse af CO 2 -udledninger fra Herning

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030

Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Energistrategi for Aalborg Kommune frem til 2030 Maj 2011 Udgiver: Hjemmeside: Aalborg Kommune Forsyningsvirksomhederne Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby www.forsyning.dk Udgivelse: maj 2011 Titel: Energistrategi

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen

Ton CO2/år. Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Ton CO2/år 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 2007 2020 År Handlingsplan for EU-Borgmesteraftalen Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Sammenfatning 5 Baggrund for EU-Borgmesteraftalen 6 Frederikshavn

Læs mere