GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER. Hovedsponsor:"

Transkript

1 GOLFREGLER - ET UDDRAG TIL KURSISTER Hovedsponsor:

2 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med at korte ned på og forenkle golfreglerne, og vi har i arbejdsgruppen i mange tilfælde været i situationer, hvor vi har sagt til hinanden Vi er nødt til at have det med, og før vi fik set os om, stod vi med den oprindelige teksts indhold, og vi var således ikke kommet nærmere det, der var vores mål: nemlig at formidle de vigtigste golfregler til begyndere i et sprog, som samtidig med, at det var præcist i regelmæssig forstand også var læseligt. Altså har vi måttet udelade meget, og vi har måttet omskrive en del, men vi har hele tiden bestræbt os på, at det, der står, både indholdsmæssigt og i terminologisk henseende, er korrekt. Begynderregelbogen indeholder også de vigtigste regler for hulspil. Disse er dog trykt med småt, idet vi overlader til underviseren at afgøre, om han overhovedet vil omtale reglerne for hulspil i første o gang. Når vi har taget dem med, selvom vi ikke gør meget ud af hulspil, når vi selv underviser begyndere, skyldes det, at regelbogen udmærket kan anvendes på et senere tid spunkt, hvor man kunne samle de gamle begyndere til et opfølgningsarrangement. Kommentarerne i manualerne er også skrevet således, at der er stof til mere øvede spillere. Materialet i sin helhed kan således anvendes til den deciderede begynderundervisning, og slides og den tilhørende manual kan anvendes til mere øvede spillere. MATERIALET ER UDARBEJDET I FØLGENDE ARBEJDSGRUPPER REGLERNE Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen og Poul Erik Steinmeier OVERHEADS Bjarne Jellesen og Peter Pein-Lorenzen MANUALER Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen og Poul Erik Steinmeier REGELPRØVE Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen, Niels Pein og Poul Erik Steinmeier REDIGERING OG TILRETTELÆGGELSE Bjarne Jellesen, Peter Pein-Lorenzen og Poul Erik Steinmeier Regelkomiteen er meget interesseret i en tilbagemelding fra materialets brugere. Materialet vil på baggrund af brugernes reaktioner senere blive opdateret og redigeret. Poul Erik Steinmeier formand RDK Nærværende udgave af kursisthæftet er en redigering af tidligere udgaver, idet ændringerne i Reglerne 2012 er medtaget. Regelkomiteen,

3 INDHOLD ETIKETTE DEFINITIONER REGEL 1 - SPILLET REGEL 2 - HULSPIL REGEL 3 - SLAGSPIL REGEL 4 - KØLLER REGEL 5 - BOLDEN REGEL 6 - SPILLEREN REGEL 7 - ØVELSE REGEL 8 - RÅD REGEL 9 - OPLYSNING AF SLAGANTAL REGEL 10 - SPILLEORDEN REGEL 11 - TEESTEDET REGEL 12 - SØGEN EFTER BOLDEN OG IDENTIFIKATION AF BOLDEN REGEL 13 - BOLDEN SKAL SPILLES, SOM DEN LIGGER REGEL 14 - SLAGET TIL BOLDEN REGEL 15 - ERSTATNINGSBOLD; FORKERT BOLD REGEL 16 - GREENEN REGEL 17 - FLAGSTANGEN REGEL 18 - BOLD I HVILE FLYTTET REGEL 19 - BOLD I BEVÆGELSE FØRT UD AF RETNING ELLER STOPPET REGEL 20 - LØFTE, DROPPE OG PLACERE; SPIL FRA FORKERT STED REGEL 21 - RENSNING AF BOLD REGEL 22 - BOLD TIL HJÆLP ELLER TIL GENE REGEL 23 - LØSE NATURGENSTANDE REGEL 24 - FORHINDRINGER3 REGEL 25 - UNORMALE OVERFLADEFORHOLD REGEL 26 - VANDHAZARDER REGEL 27 - BOLD TABT ELLER OUT OF BOUNDS REGEL 28 - USPILLELIG BOLD

4 GOLFREGLER - ET UDDRAG ETIKETTE FORTRINSRET PÅ BANEN Medmindre andet er bestemt af Komiteen, afgøres fortrinsret på banen af gruppens spilletempo. En hvilken som helst gruppe, der spiller en fuld runde, har ret til at gå igennem en gruppe, der ikke spiller en fuld runde. HENSYN TIL ANDRE SPILLERE Spillere bør altid vise hensyn over for andre spillere på banen og bør ikke forstyrre deres spil ved bevægelse, tale eller unødvendig støj. Ingen må bevæge sig, tale eller stå tæt ved eller direkte bag bolden eller hullet, når en spiller skal til at spille. Ingen må spille, før spillerne foran er uden for rækkevidde. SPILLETEMPO Spillere bør spille i et raskt tempo. Det er en gruppes ansvar at holde trit med gruppen foran. Hvis den taber et helt hul og forsinker gruppen bagved, bør den invitere gruppen bagved til gennemgang, uanset hvor mange spillere, der er i denne gruppe. Spillere bør være parate til at slå, lige så snart det er deres tur. Ved spil på eller nær ved green bør spillerne placere deres udstyr i en position, der sikrer hurtig bevægelse væk fra green og mod næste tee. BUNKERS Før en bunker forlades, bør spillere omhyggeligt udjævne alle fordybninger og fodspor, som de selv har lavet, og dem som andre har lavet tæt derved. TURFS, NEDSLAGSMÆRKER, SKADER FRA SPIKES En spiller skal sørge for, at enhver af ham opslået græstørv omgående lægges tilbage og presses ned. På green skal enhver skade forårsaget af en bold omhyggeligt udbedres. Når alle spillere har færdigspillet hullet, skal skader forårsaget af spikes udbedres. KONKLUSION: STRAF FOR OVERTRÆDELSE Hvis spillere følger disse retningslinjer, vil spillet blive mere fornøjeligt for alle. Hvis en spiller vedvarende tilsidesætter disse retningslinjer, kan komiteen idømme en disciplinærstraf, f.eks. spilleforbud på banen i en tidsbegrænset periode. I tilfælde af et alvorligt brud på etiketten, må Komiteen diskvalificere en spiller i henhold til Regel DEFINITIONER ADRESSERE BOLDEN En spiller har adresseret bolden, når han har placeret sin kølle ved bolden. AREAL UNDER REPARATION Areal under reparation er enhver del af banen, der er markeret som sådant. Det markeres normalt med blå pæle eller afstribninger, og disse befinder sig i arealet. Grænsen forlænges lodret ned, men ikke op. Alt, der vokser i arealet, er en del af arealet under reparation. BANEN Er hele området inden for de grænser, som komiteen har etableret. BOLD I SPIL En bold er i spil, når spilleren har udført et slag på teestedet. Bolden er i spil, til den er i hul, tabt, out of bounds, løftet eller erstattet af en anden bold. BUNKER En bunker er en hazard, der består af et behandlet jordstykke, hvorfra græstørven er fjernet og erstattet med sand eller lignende. Grænsen forlænges lodret ned i bunker, men ikke op. En bold er i bunker, når den ligger i, eller nogen del af den berører bunkeren. FLYTTET SIG En bold anses for at have flyttet sig, hvis den bevæger sig fra sin position og kommer til hvile i et andet leje. FORHINDRINGER Forhindringer er alt tilvirket på banen og omfatter bl.a. vejes og stiers kunstige overflader, bænke, skilte, pæle m.m. FORKERT BOLD En forkert bold er enhver anden bold end : Spillerens bold i spil. Spillerens provisoriske bold. En anden bold, der er spillet i henhold til regel 3-3 eller regel 20-7c i slagspil. GRAVENDE DYR Dyr, der graver et hul i jorden for at bo eller søge ly i det. F.eks. muldvarpe, kaniner eller mus, men ikke hunde og hjorte. 4

5 GREENEN Greenen er hele det areal, der er særligt behandlet til at putte på. En bold er på green, hvis nogen del af bolden berører greenen. HAZARDER En hazard er enhver bunker eller vandhazard. HONNØREN Den spiller (side), der er berettiget til at spille først fra teestedet, siges at have honnøren. LØSE NATURGENSTANDE Løse naturgenstande er utilvirkede genstande som sten, blade, grene, orme og lignende forudsat, at disse ikke er fastgjort, vokser, er jordfaste eller klæber til bolden. Sand og løs jord er løse naturgenstande på greenen, men ikke andre steder. Dug og rim er ikke løse naturgenstande. MARKØR En markør er en person valgt af komiteen til i slagspil at føre regnskab med slagspillerens score. NÆRMESTE PUNKT FOR LEMPELSE Det nærmeste punkt for lempelse er referencepunktet for at tage lempelse efter regel 24-2, 25-1 eller Det er det punkt på banen, som er nærmest det sted, hvor bolden ligger, og som ikke er nærmere hullet, og hvor genen ikke ville eksistere, hvis bolden lå der. OUT OF BOUNDS (UDEN FOR BANEN) Out of bounds er på den anden side af banens grænser, eller nogen del af banen, som er markeret som out of bounds. Det angives som regel med hvide pæle eller afstribninger. Grænsen for out of bounds er præcis ved den side af afmærkningen, der vender ind mod banen (i jordhøjde). Pæle eller afstribninger befinder sig out of bounds. Grænsen forlænges lodret op og ned. Bolden er out, når hele bolden ligger out of bounds. OUTSIDE AGENCY Outside agency er enhver påvirkning af noget eller nogen, der ikke er en del af matchen i et hulspil, eller en del af slagspillerens side i slagspil. Vejr og vind er ikke en outside agency. en bold i henhold til regel 26-1b. Den parallelle vandhazard afmærkes med røde pæle eller afstribninger. Se i øvrigt vandhazarder. PROVISORISK BOLD En provisorisk bold er en bold, der er spillet foreløbigt i henhold til regel 27-2, hvis den oprindelige bold kan være tabt andre steder end i en vandhazard eller kan være out of bounds. PUTTELINJEN Puttelinjen er den linje, som spilleren ønsker, at bolden skal bevæge sig ad efter et slag på greenen. Puttelinjen strækker sig ikke forbi hullet. REGEL Begrebet regel omfatter: Golfreglerne og deres fortolkning. Turneringsbetingelser. Lokale Regler fastsat af Komiteen. RÅD Råd er enhver anvisning eller ethvert forslag, der kan påvirke en spiller i hans planlægning af spillet. Oplysning om reglerne eller almindeligt kendte omstændigheder, som f.eks. placeringen af hazarder og flagstangen på green er ikke råd. SLAG Et slag er den fremadgående bevægelse af køllen, som foretages i den hensigt at slå til bolden og flytte den. Hvis en spiller frivilligt standser sit sving inden køllehovedet når bolden, har han ikke udført et slag. SPILLEHANDICAP En spillers spillehandicap er den talværdi som aflæses i konverteringstabellen. STANCE En spiller har taget sin stance, når han har anbragt sine fødder ved bolden som forberedelse til at udføre et slag. STRAFFESLAG Et straffeslag er et slag, der lægges til spillerens score efter visse regler. PARALLEL VANDHAZARD En parallel vandhazard er en vandhazard eller den del af en vandhazard, som forløber på en sådan måde, at det ikke skønnes at være muligt at droppe 5

6 TABT BOLD En bold er tabt hvis: Den ikke findes eller af spilleren identificeres som hans inden fem min. efter, at spilleren eller spillerens side er begyndt at lede efter den. Spilleren har sat en erstatningsbold i spil efter en anvendelig Regel. Spilleren har spillet et slag med en provisorisk bold fra det sted, eller et sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige bold formodes at være. TEESTED Teestedet er startstedet for det hul, der skal spilles. Det omfatter et rektangulært areal i en dybde af to køllelængder målt fra frontlinien. Frontlinien og siderne afgrænses på ydersiderne af to teestedsmarkeringer. Bolden er uden for teestedet, når hele bolden ligger uden for teestedet. THROUGH THE GREEN Through the green er hele banens område, undtagen: Teestedet og greenen på det hul, der er ved at blive spillet. Alle banens hazarder. TILFÆLDIGT VAND Tilfældigt vand er enhver midlertidig ansamling af vand på banen (ikke i en vandhazard). UDSTYR Udstyr er alt som spilleren bruger eller har på (undtagen den bold spilleren bruger på hullet og markeringsmærker i brug). VANDHAZARDER Vandhazarder er alle have, damme, søer, floder, grøfter, vandløb og lignende uanset om de indeholder vand eller ej, og alt af lignende art på banen. Vandhazarder markeres med gule pæle. Se endvidere parallelle vandhazarder. Alt areal inden for en vandhazards grænse er en del af hazarden. Grænserne forlænges lodret opad og nedad. Pæle og afstribninger, der markerer grænsen, befinder sig i hazarden. Bolden er i vandhazarden, når bare en del af bolden ligger i eller berører vandhazarden. 6

7 ALMINDELIG STRAF Hvis en golfregel overtrædes i slagspil, skal spilleren lægge to straffeslag til sit score, medmindre en regel foreskriver noget andet. F.eks. et straffeslag eller diskvalifikation. Hvis en golfregel overtrædes i hulspil, taber spilleren hullet, medmindre en regel foreskriver noget andet. F.eks. et straffeslag eller diskvalifikation. REGEL 1 - SPILLET 1-1 GENERELT Golfspillet består i med en kølle at spille en bold fra teestedet og i hul med et eller flere slag. 1-2 PÅVIRKNING AF BOLDEN En spiller må ikke påvirke boldens position eller bevægelse, undtagen i overensstemmelse med reglerne. Straf for alvorlig overtrædelse af regel 1-2 : Diskvalifikation. 1-3 AFTALE OM TILSIDESÆTTELSE AF GOLFREGLERNE Spillerne må ikke enes om at udelukke anvendelsen af en regel eller se bort fra en straf, der er pådraget. Straf for overtrædelse af regel 1-3 : Diskvalifikation. REGEL 2 - HULSPIL 2-1GENERELT En match består i, at en side spiller mod en anden i en fastsat runde. I hulspil spilles der om de enkelt huller. Hullet vindes af den spiller, der har brugt færrest slag på hullet. I en handicapmatch vindes hullet af den spiller, der har den laveste nettoscore. 2-2 HALVERET HUL Et hul halveres, hvis begge spillere har brugt samme antal slag på hullet. 2-3 VINDER AF MATCHEN En match vindes af den spiller, der er flere huller op, end der er huller tilbage at spille. 2-4 GIVE MODSTANDEREN NÆSTE SLAG, ET HUL EL- LER MATCHEN Når en modstanders bold er i hvile, må spilleren give modstanderen det næste slag og derved anerkende, at modstanderen har spillet i hul med dette. En spiller må give modstanderen hullet eller matchen på et hvilket som helst tidspunkt, inden hullet eller matchen er færdigspillet (Kan ikke nægtes modtaget eller trækkes tilbage). REGEL 3 - SLAGSPIL 3-1 VINDER Den spiller, der spiller runden i færrest antal slag, er vinder. 3-2 UNDLADELSE AF AT SPILLE BOLDEN I HUL Spilleren skal spille bolden i hul, før han slår ud fra næste teested, eller - hvis det er sidste hul - før han forlader green. Hvis han ikke gør dette, skal han diskvalificeres. REGEL - 4 KØLLER 4-3 BESKADIGELSE Hvis en kølle beskadiges under spillets normale gang, må spilleren : Bruge den på resten af runden. Reparere den, hvis det kan gøres uden at sinke spillet unødigt. Udskifte den med en anden kølle uden at sinke spillet unødigt. Der må dog ikke lånes en kølle af en anden spiller på banen. Straf for overtrædelse af reglen: Se regel MAX 14 KØLLER En spiller må maks. medbringe 14 køller. Hvis han starter med færre, må han supplere til 14, hvis spillet ikke sinkes. Der må dog ikke lånes en kølle af en anden spiller på banen. Straf for overtrædelse af reglen: To straffeslag pr. hul hvor overtrædelsen har fundet sted, dog maksimalt fire slag pr. runde. REGEL 5 - BOLDEN 5-3 BOLD UBRUGELIG TIL SPIL En bold er ubrugelig til spil, hvis den er synligt hakket, revnet eller ude af facon. Er dette tilfældet, må bolden udskifes. Hvis en bold går i flere stykker som følge af et slag, skal slaget annulleres og spilles om uden straf. Hvis en spiller har grund til at formode, at hans bold er blevet ubrugelig til spil under spillet på et hul, må han løfte sin bold for at afgøre, om den er ubrugelig. Proceduren, der er beskrevet i Regelbogen, skal følges. 7

8 REGEL 6 - SPILLEREN 6-1 REGLERNE Spilleren er ansvarlig for at kende reglerne. 6-2A HANDICAP HULSPIL Spillerne bør inden en hulspilsmatch oplyse hinanden om deres respektive spillehandicaps. Hvis en spiller starter en match efter at have oplyst et forkert spillehandicap, der vil give flere slag, end han er berettiget til, skal han diskvalificeres. Ellers spilles med det oplyste spillehandicap. 6-2B HANDICAP SLAGSPIL En spiller har ansvaret for, at der er anført korrekt spillehandicap på scorekortet før indlevering. Et manglende eller for højt anført spillehandicap medfører diskvalifikation. Et for lavt spillehandicap tæller som anført. 6-3 STARTTID Spilleren skal starte på det tidspunkt og i den gruppe, Komiteen har fastsat. Straf for overtrædelse af regel 6-3: Hvis spilleren ankommer til startstedet, parat til at spille, inden for 5 minutter efter hans starttid, er straffen tab af første hul i hulspil, eller to strafslag på første hul. Ellers diskvalifikation. 6-5 BOLDEN Ansvaret for at spille den rigtige bold er spillerens. Bolden bør forsynes med et identifikationsmærke. 6-6 REGNSKAB I SLAGSPIL Scoren noteres hul for hul af markøren. Spiller og markør bør konferere. Spilleren er ansvarlig for bruttoscoren på hvert hul, og at både spiller og markør har skrevet under før indlevering. Spilleren skal diskvalificeres, hvis en eller begge underskrifter mangler. Der må ikke ændres på scorekortet efter indlevering. En for lavt noteret score medfører diskvalifikation. En for højt noteret score tæller som anført. 6-7 FORSINKELSE AF SPILLET Spillet skal spilles uden unødig forsinkelse og i overensstemmelse med eventuelle retningslinjer for spilletempo. Gentagen overtrædelse af regel 6-7 medfører diskvalifikation. 6-8 AFBRYDELSE AF SPILLET Spilleren må ikke afbryde spillet medmindre : Komiteen har suspenderet spillet. Han tror, der er fare for lynnedslag.han søger afgørelse jvf. regel 2-5 eller 34-3 (se regelbogen). Der findes en anden god grund som f.eks. pludselig opstået sygdom. Dårligt vejr er ikke i sig selv en god grund. Straf for overtrædelse af regel 6-8 : Diskvalifikation. At forlade banen er ikke i sig selv en afbrydelse af spillet. REGEL 7 - ØVELSE 7-1A FØR ELLER MELLEM RUNDER Hulspil: Øvelse på turneringsbanen før og mellem runder er tilladt. 7-1B FØR ELLER MELLEM RUNDER Slagspil: Øvelse på banen på spilledagen før runden er ikke tilladt. Straf for overtrædelse af regel 7-1b : Diskvalifikation. 7-2 UNDER RUNDEN Mellem spil af to huller må spilleren øve sig i at putte og chippe på eller nær den green, han lige har spillet på. Derudover må han øve de samme slag på eller nær næste teested før udslag. Disse øvelsesslag må ikke slås fra en hazard. Øvelse må ellers ikke finde sted under spillet. Øvelse må ikke medføre unødig forsinkelse af spillet. REGEL 8 - RÅD 8-1 RÅD En spiller må ikke give eller bede om råd under runden. 8-2 UDPEGNING AF SPILLELINJE En spiller må få udpeget spillelinjen af hvem som helst undtagen på green. REGEL 9 OPLYSNING AF SLAGTAL 9-1 ANTAL SLAG GENERELT I det antal slag, en spiller har brugt, skal medregnes ethvert straffeslag, han har pådraget sig. 9-2 ANTAL SLAG HULSPIL Modstanderen skal hurtigst muligt orienteres om eventuelle straffeslag, som spilleren har pådraget sig. Modstanderen har til enhver tid ret til at få oplyst det antal slag, spilleren har brugt. 8

9 9-3 ANTAL SLAG SLAGSPIL En spiller, der har pådraget sig straffeslag, bør hurtigst muligt meddele dette til sin markør. REGEL 10 SPILLEORDEN HULSPIL 10-1 SPILLEORDEN HULSPIL På første teested afgøres rækkefølgen af startlisten. Hvis der ikke er en startliste, bør der trækkes lod om honnøren. Vinderen af et hul har honnøren på det næste hul. Den bold, der ligger længst fra hullet, skal spilles først. Hvis en spiller slår uden for tur, kan modstanderen straks forlange slaget annulleret og slået om i korrekt rækkefølge - uden straf SPILLEORDEN SLAGSPIL På første teested afgøres rækkefølgen af startlisten. Hvis der ikke er en startliste, bør der trækkes lod om honnøren. Spilleren med det laveste score på et hul tager honnøren på næste teested. Den bold, der ligger længst fra hullet, skal spilles først. Hvis en spiller slår uden for tur pådrages ingen straf, og bolden skal spilles, som den ligger SPILLEORDEN VED PROVISORISK BOLD ELLER ANDEN BOLD FRA TEESTEDET En sådan bold skal spilles efter, at de andre spillere har spillet deres første slag på hullet. REGEL 11 TEESTEDET 11-1 AT TEE E Bolden må placeres på en tee, sand eller andet materiale for at hæve den op over jorden TEESTEDSMARKERINGER Før spillerens første slag på et hul skal markeringerne anses for at være faststående BOLD FALDER NED FRA TEE Hvis bolden ikke er i spil, må den tees op påny SPIL FRA ET STED UDEN FOR TEESTEDETS GRÆNSER Hulspil: Modstanderen kan med det samme forlange slaget annulleret og slået om uden straf. Slagspil: Slaget skal annulleres, og en ny bold spilles med to straffeslag inden for teestedets grænser. Det annullerede slag tæller ikke i slagspillerens score. Hvis spilleren ikke retter sin fejl, inden han slår ud fra næste teested, skal han diskvalificeres. (Hvis fejlen er sket på sidste hul, skal spilleren sige, at han vil rette fejlen, inden han forlader greenen) SPIL FRA FORKERT TEESTED Regel 11-4 gælder. REGEL 12 SØGNING EFTER BOLDEN OG IDEN- TIFICERING AF BOLDEN 12-1 SØGNING EFTER BOLD; AT KUNNE SE BOLDEN Over alt på banen må spilleren berøre eller bøje græs m.m. så meget som nødvendigt for at finde og identificere bolden. Boldens leje må ikke herved forbedres. Spilleren har ikke nødvendigvis ret til at kunne se bolden, når den skal spilles IDENTIFICERING AF BOLD Ansvaret for at spille den rigtige bold påhviler spilleren. Hvis en spiller har grund til at tro, at en bold i hvile er hans, og det er nødvendigt at løfte bolden for at identificere den, må han løfte bolden uden straf for at identificere den. Følgende procedure skal følges : Spilleren skal gøre sine medspillere opmærksom på, at han vil løfte sin Bold for at identificere den. Disse skal så have mulighed for at overvære, at bolden løftes og Genplaceres. Boldens position skal markeres. Bolden må renses i det omfang, det er nødvendigt for at identificere den. Bolden skal genplaceres. Straf for overtrædelse af proceduren i regel 12-2: Et straffeslag. Hvis bolden ikke genplaceres, får spilleren i alt to straffeslag. REGEL 13 BOLDEN SKAL SPILLES, SOM DEN LIGGER 13-1 BOLDEN SKAL SPILLES, SOM DEN LIGGER Medmindre andet er foreskrevet i reglerne LEJEFORBEDRING Medmindre andet er foreskrevet i reglerne, må en spiller ikke forbedre: Sin bolds position eller leje. Området for sin tilsigtede stance eller sving. Sin spillelinje. Det område, hvori han skal droppe eller placere sin bold. 9

10 13-3 OPBYGNING AF STANCE Spilleren må placere sine fødder fast på jorden, men han må ikke bygge sin stance op BOLD I HAZARD (VANDHAZARD ELLER BUN- KER); FORBUDTE HANDLINGER Før spilleren udfører et slag til en bold, der er i en hazard, må han ikke: Undersøge beskaffenheden af hazarden (eller af nogen tilsvarende hazard). Berøre hazardens bund eller vandet i en vandhazard med hånden eller en kølle. Berøre eller flytte en løs naturgenstand, der ligger i eller berører hazarden. REGEL 14 SLAGET TIL BOLDEN 14-1 Slaget til bolden skal være reelt Et slag til bolden skal være reelt. Bolden må ikke skubbes, skrabes eller skovles HJÆLP En spiller må ikke modtage fysisk hjælp under udførelsen af et slag. En spiller må ikke tillade sin caddie eller partner at opholde sig på eller tæt ved spillelinjens eller puttelinjens forlængelse bag bolden KUNSTIGE HJÆLPEMIDLER Der må ikke anvendes nogen form for kunstige hjælpemidler, der kan hjælpe med udførelsen af et slag, eller hjælpe til at bedømme eller måle afstand eller forhold, der vil kunne indvirke på spillet. (Undtagelser: se regelbogen) BOLDEN RAMMES MERE END EN GANG Hvis bolden rammes mere end en gang af køllen under udførelsen af et slag, skal slaget tælles, og et straffeslag lægges til spillerens score. REGEL 15 ERSTATNINGSBOLD; FORKERT BOLD 15-1 GENERELT Spilleren skal spille i hul med den bold, han har spillet fra teestedet, medmindre en regel giver ham lov til at erstatte den med en anden bold ERSTATNINGSBOLD En spiller må erstatte en bold, når han går frem efter en regel, som tillader ham at spille, droppe eller placere en anden bold for at færdiggøre spillet af hullet. Hvis spilleren erstatter en bold, når reglerne ikke tillader dette, er erstatningsbolden ikke en forkert bold; den bliver bolden i spil. Spilleren kan rette sin fejl (iht. Regel 20-6) inden han spiller et slag til erstatningsbolden. Hvis fejlen ikke rettes inden spilleren slår til bolden, pådrager spilleren sig straffen efter den anvendelige regel. Undtagelse: Hvis en spiller pådrager sig straf for at udføre et slag fra et forkert sted, er der ikke yderligere straf for at erstatte en bold, selv om reglerne ikke tillader erstatning FORKERT BOLD Hulspil: Hvis en hulspiller spiller et slag med en forkert bold, taber han hullet. Disse slag til forkert bold tæller ikke med i spillerens score. Slagspil: Hvis en slagspiller spiller et eller flere slag med en forkert bold, pådrager han sig to straffeslag. Fejlen skal rettes ved at spille den rigtige bold. Slag til en forkert bold tæller ikke i slagspillerens score. Hvis spilleren ikke retter sin fejl, inden han slår ud fra næste teested, skal han diskvalificeres. (Hvis fejlen er sket på sidste hul, skal spilleren sige, at han vil rette fejlen, inden han forlader greenen). REGEL 16 GREENEN 16-1A BERØRING AF PUTTELINJE Puttelinjen må ikke berøres. Dog må spilleren eksempelvis: Fjerne sand, løs jord og løse naturgenstande. Presse boldmarkeringsmærker ned. Reparere nedslagsmærker og gamle hulpropper. 16-1B BOLDEN LØFTES På green må bolden løftes og renses. Bolden skal markeres, før den løftes. Bolden skal genplaceres. 16-1C UDBEDRING AF SKADER Spilleren må udbedre skader i form af ujævnheder ved gamle huller og mærker efter boldnedslag. 16-1D UNDERSØGELSE AF OVERFLADEN Under spillet af et hul må greenens overflade ikke undersøges ved at rulle en bold hen over den eller ved at stryge mod eller med græssets vækst. 16-1E SKRÆVE OVER ELLER STÅ PÅ PUTTELINJEN Under udførelsen af et slag på green må spilleren ikke skræve over eller stå på puttelinjen eller en forlængelse af denne linje bag bolden. 16-1F AT UDFØRE ET SLAG MENS EN ANDEN BOLD BEVÆGER SIG Spilleren må ikke slå, mens en anden bold bevæger sig efter et slag fra greenen. 10

11 16-2 BOLD, DER HÆNGER IND OVER HULLET Når en bold hænger ind over hullet, må spilleren gå hen til hullet og vente ti sekunder på, at den falder i hul. Spilleren skal derefter slå bolden i hul. Hvis bolden falder i hul efter, at de ti sekunder er gået, men inden spilleren slår den i hul, skal spilleren lægge et straffeslag til sit score. REGEL 17 FLAGSTANGEN 17-1 FLAGSTANGEN PASSET, FJERNET ELLER HOLDT VEJRET Før og under et slag kan spilleren lade flagstangen passe, fjerne eller holde i vejret for at angive hullets placering BOLD RAMMER FLAGSTANGEN ELLER DEN, DER PASSER DEN Bolden må ikke ramme flagstangen, når denne passes, er fjernet eller holdt i vejret, eller nogen person, der passer den. Bolden må ikke ramme flagstangen, der står upasset i hullet, når bolden spilles fra greenen BOLD HVILENDE MOD FLAGSTANGEN Når bolden hviler mod flagstangen, må spilleren bevæge eller fjerne flagstangen, og hvis bolden derved falder i hul, skal spilleren anses for at have spillet bolden i hul med sit sidste slag. REGEL 18 BOLD I HVILE FLYTTET 18-1 AF OUTSIDE AGENCY Ingen straf, bolden skal genplaceres AF SPILLEREN ELLER SPILLERENS UDSTYR Bolden skal genplaceres med et straffeslag AF MODSTANDEREN I HULSPIL Bolden skal genplaceres. Spilleren får ingen straf. Modstanderen i hulspil pådrager sig et straffeslag, hvis bolden bevæges af ham på anden måde end under søgning AF MEDSLAGSPILLEREN ELLER MEDSLAGSPIL- LERENS UDSTYR Ingen straf, bolden skal genplaceres AF ANDEN BOLD Den flyttede bold skal genplaceres. REGEL 19 BOLD I BEVÆGELSE FØRT UD AF RETNING ELLER STOPPET 19-1 AF OUTSIDE AGENCY Bolden skal spilles som den ligger. (Undtagelser: Se regel 19-1 i regelbogen). Ingen straf AF SPILLER ELLER SPILLERENS UDSTYR Hulspil: Spilleren pådrager sig et straffeslag. Slagspil: Spilleren pådrager sig et straffeslag. Bolden skal spilles, som den ligger AF MODSTANDEREN I HULSPIL Spilleren må spille bolden, som den ligger, eller straks annullere slaget og spille bolden om. Ingen straf AF MEDSLAGSSPILLER ELLER MEDSLAGSPILLE- RENS UDSTYR Bolden skal spilles, som den ligger. (Se 19-1, outside agency) AF ANDEN BOLD I hvile: Bolden spilles, som den ligger. Ingen straf, medmindre der spilles slagspil, og begge bolde lå på green inden slaget. I bevægelse: Bolden spilles, som den ligger. Ingen straf, medmindre regel 16-1f blev overtrådt. REGEL 20 LØFTE, DROPPE OG PLACERE; SPIL FRA FORKERT STED 20-1 AT LØFTE En bold, der løftes i henhold til reglerne, må løftes af spilleren, hans partner eller en anden person, som spilleren har givet tilladelse. Spilleren er ansvarlig. Bolden skal markeres, før den løftes, hvis det sker i henhold til en regel, der kræver genplacering. 20-2A AT DROPPE (AF HVEM, HVORDAN) Bolden skal droppes af spilleren selv. Han skal stå oprejst, holde bolden i skulderhøjde med strakt arm og lade bolden falde. Hvis bolden rammer spilleren eller hans udstyr, skal der droppes om uden straf. Ingen begrænsning på antal gange, der skal droppes om. 20.2B AT DROPPE (HVOR) Bolden skal droppes inden for det område, den benyttede regel foreskriver. 20-2C DROPPE OM En bold skal droppes om uden straf, hvis den: Ruller ind i og kommer til hvile i en hazard. Ruller ud af og kommer til hvile uden for en hazard. Ruller ind på og kommer til hvile på en green. Ruller og kommer til hvile out of bounds (uden for banen). Ruller tilbage og kommer til hvile i et leje, hvor der er gene fra det, der Er taget lempelse fra( unormale overfladeforhold, ikke flytbar forhindring Eller en lokal Regel), eller ruller tilbage i det 11

12 nedslagsmærke, Hvorfra den blev løftet (25-2). Ruller og kommer til hvile mere end to køllelængder fra det sted, hvorden først ramte en del af banen. Ruller og kommer til hvile nærmere hullet end: Dens oprindelige position eller skønnede position, medmindre reglerne tillader noget andet. Det nærmeste punkt for lempelse eller størst mulig lempelse. Det punkt, hvor den oprindelige bold sidste krydsede vandhazardens eller den parallelle vandhazards grænse. Hvis bolden, når den droppes om, igen ruller ind i en af de nævnte situationer, skal den placeres så nær som muligt ved det sted, hvor den først ramte en del af banen, da den blev droppet om AT PLACERE OG GENPLACERE En bold, der skal placeres, skal placeres af spilleren. Hvis den skal genplaceres, kan den person, der løftede bolden, også foretage genplaceringen på spillerens ansvar HVORNÅR EN BOLD IGEN ER I SPIL Hvis spilleren løfter sin bold, der er i spil, er den igen i spil, når den er droppet eller placeret. En erstatningsbold bliver bolden i spil, når den er droppet eller placeret TILBAGE OG SLÅ Hvis spilleren ifølge en regel kan eller skal spille sit næste slag fra det sted, hvorfra et tidligere slag blev slået, skal han gøre følgende: Teestedet: Bolden må spilles hvor som helst inden for teestedets grænser, og den må tees op. Through the green: Bolden skal droppes. Fra en hazard: Bolden skal droppes. På greenen: Bolden skal placeres AT LØFTE EN BOLD, DER ER DROPPET ELLER PLACERET FORKERT ELLER ERSTATTER DEN OPRIN- DELIGE, UDEN AT DET ER TILLADT Hvis en bold droppes eller placeres forkert, men endnu ikke er spillet, må spilleren løfte den uden straf, og han skal derefter anvende den rigtige fremgangsmåde SPIL FRA FORKERT STED Hulspil: Hvis en hulspiller udfører et slag fra et forkert sted, taber han hullet. Slagspil: Hvis en slagspiller spiller sin bold, som er droppet eller placeret et forkert sted, eller som er flyttet og ikke genplaceret, pådrager han sig to straffeslag. Hullet spilles færdig med bolden. REGEL 21 RENSNING AF BOLD En bold, der er løftet, må renses, undtagen når den er løftet: For at afgøre, om den er ubrugelig til spil. For at blive identificeret (må renses så meget som nødvendigt for at kunne identificere bolden). Fordi den er til hjælp eller til gene for spillet. Straf for overtrædelse: et straffeslag. REGEL 22 BOLD TIL HJÆLP ELLER GENE En spiller må: Løfte sin bold, hvis han mener, den kan være til hjælp for nogen anden spiller. Få enhver anden bold løftet, hvis han mener, at den kan være til gene for ham selv, eller til hjælp for nogen anden spiller. REGEL 23 LØSE NATURGENSTANDE 23-1 LEMPELSE Løse naturgenstande må fjernes over alt på banen uden straf, undtagen når både bolden og den løse naturgenstand ligger i samme hazard. Bolden må ikke flytte sig, når den løse naturgenstand fjernes. Hvis bolden flytter sig, får spilleren et straffeslag, og bolden skal genplaceres. På green: Bolden skal genplaceres uden straf. REGEL 24 FORHINDRINGER 24-1 FLYTBAR FORHINDRING Hvis bolden ikke ligger i eller på forhindringen, må denne fjernes. Hvis bolden flyttes herved, skal den genplaceres uden straf. Hvis bolden ligger i eller på forhindringen, må bolden løftes og forhindringen fjernes. Bolden skal derefter droppes så tæt som muligt på det sted, der befinder sig direkte under det sted, hvor bolden lå i eller på forhindringen, men ikke nærmere hullet. På green skal bolden placeres. Når en bold er i bevægelse, må en forhindring, der kunne påvirke boldens bevægelse, med undtagelse af spillernes udstyr eller flagstangen, når den er passet, fjernet eller holdt i vejret, ikke fjernes. 24-2A IKKE-FLYTBAR FORHINDRING (TIL GENE FOR SPILLET) 12

13 En ikke flytbar forhindring er til gene for spillet, hvis bolden ligger i, på eller ved forhindringen, så spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving hindres. 24-2B IKKE-FLYTBAR FORHINDRING (LEMPELSE) Spilleren kan få lempelse uden straf, undtagen når en bold er i en vandhazard eller parallel vandhazard. Spilleren skal finde det nærmeste punkt på banen, der ikke har genen, ogikke er i en hazard eller på en green. Fra dette punkt må bolden droppes inden for en køllelængde men ikke nærmere hullet. Hvis bolden er i bunker, skal bolden enten: Droppes som ovenfor, dog skal det ske i bunkeren. Droppe uden for bunkeren med et straffeslag i retning direkte væk fra hullet, således at det sted hvor bolden lå i bunkeren holdes mellem spilleren og hullet. Hvis bolden er på greenen, skal den placeres (ikke droppes) jf. ovenfor. REGEL 25 UNORMALE OVERFLADEFORHOLD 25-1 TILFÆLDIGT VAND, AREAL UNDER REPARATION OG VISSE SKADER PÅ BANEN Der er gene for spillet, når bolden ligger i eller berører tilfældigt vand, areal under reparation og skader fra gravende dyr eller fra fugle, eller når spillerens stance eller området for hans tilsigtede sving generes. På green ligeledes hvis genen er i puttelinjen. Man kan få lempelse uden straf. Lempelse through the green: Spilleren skal finde det nærmeste punkt på banen, der ikke har genen og ikke er i en hazard eller på en green. Fra dette punkt må bolden droppes inden for en køllelængde men ikke nærmere hullet. Bolden må droppes uden straf. Lempelse i en hazard: Enten uden straf i hazarden som beskrevet ovenfor med størst mulig lempelse, eller med et straffeslag uden for hazarden. Når bolden droppes uden for hazarden, skal det sted, hvor bolden lå i hazarden, holdes mellem spilleren og hullet. Bolden skal droppes på denne linje bag hazarden. Lempelse på green: Bolden må løftes uden straf og placeres på det nærmeste sted, som giver størst mulig lempelse. Dette sted må dog ikke være nærmere hullet eller i en hazard. Stedet skal ikke nødvendigvis være på greenen BOLD FÆSTNET I EGET NEDSLAGSMÆRKE En sådan bold må, på tætklippet areal (fairwayhøjde eller lavere) through the green, droppes uden straf så tæt som muligt på det sted, hvor den lå, men ikke nærmere hullet FORKERT GREEN Hvis bolden ligger på en anden green end den green, der hører til hullet, der spilles, må bolden ikke spilles. Spilleren skal finde det nærmeste punkt uden for greenen, som ikke er nærmere hullet, ikke er i en hazard og ikke på green. Bolden skal droppes uden straf inden for en køllelængde fra dette punkt. Gene for sving eller stance giver ikke lempelse efter denne regel. REGEL 26 VANDHAZARDER 26-1 BOLD I VANDHAZARD For at kunne gå frem efter denne Regel skal det være en kendsgerning eller så godt som sikkert, at bolden er i vandhazarden. Spilleren må med et straffeslag spille sit næste slag så nær som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, eller med et straffeslag droppe en bold hvor som helst bag vandhazarden på linjen hul - sidste skæringspunkt. Når bolden er i en parallel vandhazard, har spilleren yderligere mulighed for at droppe en bold med et straffeslag uden for vandhazarden, inden for to køllelængder og ikke nærmere hullet fra det punkt, hvor den oprindelige bold sidst krydsede vandhazardens grænse, eller inden for to køllelængder på den modsatte side af hazarden i samme afstand fra hullet som det oprindelige skæringspunkt. REGEL 27 BOLD TABT ELLER OUT OF BOUNDS 27-1A AT GÅ FREM EFTER SLAG OG AFSTAND En spiller må på hvilket som helst tidspunkt, med et straffeslag, spille en bold fra et sted så nær som muligt ved det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet, det vil sige gå frem med et straffeslag og tab af afstand. 27-1B+C BOLD TABT ELLER OUT OF BOUNDS Når en bold er tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, skal spilleren med et straffeslag spille en bold så tæt som muligt fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet PROVISORISK BOLD Hvis en bold kan være tabt uden for en vandhazard eller out of bounds, må spilleren spille en provisorisk bold. Spilleren skal sige, at han vil spille en provisorisk bold, før den spilles. 13

14 Hvis spilleren ikke gør dette, bliver den nye bold automatisk bolden i spil med et straffeslag og tab af afstand. Den provisoriske bold bliver bolden i spil med et straffeslag og tab af afstand, hvis den oprindelige bold viser sig at være tabt eller out bounds. Hvis noget slag spilles med den provisoriske bold fra et sted nærmere hullet end det sted, hvor den oprindelige bold formodes at være, bliver den bolden i spil, og den oprindelige bold skal opgives. Hvis den oprindelige bold hverken er tabt eller out of bounds, skal den provisoriske bold ikke tælle, og spillet skal fortsætte med den oprindelige. REGEL 28 USPILLELIG BOLD Spilleren må dømme sin bold for uspillelig over alt på banen, undtagen når bolden er i en vandhazard. Hvis den dømmes uspillelig, har spilleren flg. muligheder : A A B B Spille en bold så tæt som muligt, men ikke nærmere hullet fra det sted, hvorfra den oprindelige bold sidst blev spillet. Droppe en bold inden for to køllelængder fra det sted, hvor bolden lå, men ikke nærmere hullet. C C Droppe en bold hvor som helst bag ved det sted, hvor bolden lå, på linjen hul bold. Hvis bolden ligger i en bunker, må spilleren vælge mellem de tre muligheder, dog skal bolden, hvis B eller C vælges, droppes i bunkeren. 14

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist

Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary. Golfregler et uddrag. teksthæfte til kursist D A N S K G O L F U N I O N Protektor: H.K.H. Kronprinsesse Mary Golfregler et uddrag teksthæfte til kursist 1 H O V E D S P O N S O R Bemærkninger til materialet Det er ikke uden en vis betænkelighed,

Læs mere

Teksthæfte til kursist

Teksthæfte til kursist GOLFREGLER - ET UDDRAG Regelkomiteen Teksthæfte til kursist Golfregler - et uddrag 4. udgave / DGU / 2004 1 BEMÆRKNINGER TIL MATERIALET. Det er ikke uden en vis betænkelighed, at man giver sig i kast med

Læs mere

VELKOMMEN GOLFREGLER

VELKOMMEN GOLFREGLER VELKOMMEN GOLFREGLER ET GOLFHUL FORTRINSRET PÅ BANEN Fortrinsret på banen afgøres af gruppens spilletempo Hvis en bold ikke kan findes på få sekunder, når der ledes, bør gruppen bagved vinkes igennem En

Læs mere

En Hurtig Guide til Golfreglerne

En Hurtig Guide til Golfreglerne En Hurtig Guide til Golfreglerne Regelkomiteen Regelkomiteen Ret til ændringer forbeholdes indtil endelig godkendelse fra The R&A, St. Andrews foreligger. En Hurtig Guide til Golfreglerne Da golfspillet

Læs mere

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.

Teestedet. 1. Teestedet. Regel 11 Tee op indenfor 2 køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag. Teestedet 0. Teestedet. Regel Tee op indenfor køllelængder. Slag udenfor teestedets grænse tæller ikke. Man får to straffeslag.. Teestedet. Tabt bold. Uspillelig bold. På fairway. Gul vandhazard 0. Areal

Læs mere

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden

Regler. www.payandplay.dk. Definitioner. Adressere bolden Regler Definitioner Adressere bolden En spiller har adresseret bolden", når han har taget sin stance og samtidig har placeret (grounded) sin kølle ved bolden; dog har spilleren i en hazard adresseret bolden,

Læs mere

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting.

Dagens program er: Regler for spil på. Tee sted. Green. Andre småting. Dagens program er: Regler for spil på Tee sted. Green. Andre småting. SPIL på Tee sted Man skal slå ud mellem Teemarkeringerne og højst 2 køllelængder bagud. 2 køllelængder Spilleren må stå hvor han vil!

Læs mere

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport

Du spiller primært mod dig selv, men alligevel er Golf en meget social sport Regelundervisning 1 Oversigt 1. Introduktion 2. Regelbøgerne 3. Gennemgang af et golfhul 4. Fore 5. Påklædning. 6. Kaninprøve 7. Begynderkort 1 / prøvemedlemskort. 8. Begynderprogram 2. 9. Begynderturneringer

Læs mere

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee

D A N S K G O L F U N I O N. Golfkørekortet. Så er der ikke langt til 1. tee D A N S K G O L F U N I O N Golfkørekortet Så er der ikke langt til 1. tee Teori spil indhold til regelmøder teorispørgsmål H O V E D S P O N S O R Golfkørekortet Det skal du igennem Så er der ikke langt

Læs mere

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford)

Golfregler. Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) Golfregler Vi følger John og Maria rundt på 18 hullers slagspil (stableford) SPØRGSMÅL 1: Maria driver ud på hul 1 og lægger sig langt ud til venstre. Hun er bange for, at bolden er out of bounds, så hun

Læs mere

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts

Regelopdatering Seniorklubben. Torsdag d. 26 marts Regelopdatering Seniorklubben Torsdag d. 26 marts Dropperegler Hvem må droppe bolden? Hvordan droppes bolden? Hvornår skal bold droppes - og hvornår skal den placeres.. Hvor droppes korrekt - og hvornår

Læs mere

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide

Par-3 banen G O LFK LU B. Baneguide Par-3 banen 3 2 4 5 1 GILLELEJE G O LFK LU B Baneguide 60 56 m fra tee Hul 1 68 m til midt-green 86 60 m herfra til midt-green Hul 2 102 m 91 72 Hul 3 105 m 53 Hul 4 60 m 51 41 45 Hul 5 63 m 1) Tidsbestilling

Læs mere

Regler for drop på fairway, rough og i bunker.

Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Regler for drop på fairway, rough og i bunker. Reglerne gælder (næsten) ikke på green. Regler for spillet på green vender vi tilbage til en anden tirsdag. DROP Drop benyttes for at sætte en bold i spil

Læs mere

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil?

1. Hvad siger reglerne om det tilfælde, hvor du rammer dig selv eller dit udstyr (i parmatcher tillige din makker) med din egen bold i slagspil? Teoriprøve Prøven er bestået, såfremt der er højest 2 fejl i golfregel spørgsmålene og højest 1 fejl i etikette spørgsmålene. Der er en time til besvarelsen, og der må bruges golfregler og andet kaninlitteratur

Læs mere

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor:

GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION. Hovedsponsor: GOLFREGLER - MANUAL TIL POWERPOINT PRÆSENTATION Hovedsponsor: GODE RÅD, NÅR DU SKAL BRUGE POWER POINT Giv tilhørerne tid til at se og læse, hvad der er kommet på skærmen. Hvis der er meget tekst, så inddel

Læs mere

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene. Birdie - Regelprøve for Søllerød Juniorer Vejledning til birdie prøve: Prøven består af 25 spørgsmål. Spørgsmålene besvares ved at sætte kryds ud for det rigtige svar. Der kan være flere svar til spørgsmålene.

Læs mere

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf??

Regelquiz. Hvor godt kender du reglerne i golf?? Regelquiz Hvor godt kender du reglerne i golf?? Hvis du i løbet af sommeren bliver forhindret i at spille golf pga ferie eller dårligt vejr, kan du bruge lidt tid på at løse denne regelquiz og måske få

Læs mere

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE

EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE En hurtig guide til Golfreglerne 15 EN HURTIG GUIDE TIL GOLFREGLERNE Denne guide giver simple forklaringer på almindeligt forekommende Regelsituationer. Den er ikke en erstatning for Golfreglerne, som

Læs mere

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE

GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GOLFREGLERNE OG AMATØRREGLERNE GÆLDENDE FRA JANUAR 2016 OYSTER PERPETUAL DAY-DATE 40 IN PLATINUM GOLFREGLERNE som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse

Læs mere

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget

REGELPRØVE. Aarhus Golf Club. Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget REGELPRØVE arhus Golf lub Regelmæssigt Rundt Regel- og Handicapudvalget Den store blå regelprøve Prøven (PDF) består af 17 spørgsmål med et separat svarark (Word) og et scorekort med et fiktivt handicap.

Læs mere

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association

DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011. - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association DANSK GOLF UNION GOLFREGLERNE OG AMATØR- REGLERNE 2008-2011 - som godkendt af R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2008 31. udgave

Læs mere

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015

Golfreglerne. Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015. og Amatørreglerne 2012 2015 Golfreglerne Rules of and the Rules of Amateur Status 2012 2015 og Amatørreglerne 2012 2015 A RULES OF GOLF SCOTLAND, 1744. WITH A SIMPLE BELIEF IN FAIRNESS, A GROUP OF MEN ESTABLISHED THE RULES OF GOLF.

Læs mere

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1.

GOLFREGLERNE. som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association. Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. GOLFREGLERNE som godkendt af The R&A Rules Limited og The United States Golf Association Dansk Golf Unions oversættelse gældende fra 1. januar 2004 30. udgave pr. 1. januar 2004 Copyright 2003 Royal and

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILLEFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 SECTION REGLER INDLEDNING: Væskebalance,

Læs mere

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons

Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Tirsdag den 19. april 2016 Indslag om golfregler i forbindelse med damedag på Simons Klager over aftenens indslag afleveres her ved regelentusiast Flemming Engelhardt J 1 PROGRAM Et par konkrete regler,

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Hovedsponsor: INDLEDNING 4 INDLEDNING ETIKETTE 5 DROPPEREGLER 2 REGLER 28 TEESTEDET 34 HAZARDER 39 THROUGH THE 49 ETIKETTE DROP REGLER TEESTEDET

Læs mere

Lokale regler for 18-huls bane

Lokale regler for 18-huls bane Baneguide 2014 Lokale regler for 18-huls bane 1. Banemarkeringer kan være pæle, plader eller spraymaling. Hvide pæle : Out of bounds. Gule markeringer : Vandhazard. Røde markeringer : Parallel vandhazard.

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome?

DANSK GOLF UNION. Golf. - i tegninger og bobler 2. Hvad gør jeg når...? Hvad er etikette? Hvordan spiller man foursome? DANSK GOLF UNION Golf - i tegninger og bobler 2 Hvad gør jeg når...? Hvordan spiller man foursome? Hvad er etikette? GOLF SPILleFORMER - I TEGNINGER OG BOBLER ETIKETTE 2 Section REGLER Indledning: Væskebalance,

Læs mere

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008

Kokkedal Dameklub 27. januar 2008 NYE OG GAMLE REGLER MM. AGENDA. Gennemgang, diskussion og lynquiz De nye golfregler De nye handicapregler Golf reglerne - 7. marts Regelsituationer på vores egen bane En 10 min. lynquiz Gennemgå lynquiz

Læs mere

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor:

GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER. Hovedsponsor: Hovedsponsor: GOLF - I TEGNINGER OG BOBLER 2 SPILLEFORMER ETIKETTE REGLER Dansk Golf Union Gældende fra januar 2016. Tekst og idé: Hans Henrik Bergenser ISBN: 978-87-91886-05-8 INDLEDNING 4 INDLEDNING

Læs mere

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky sa n d / S k y e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc CCl ul ub

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større udbytte af runder eller

Læs mere

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Forest / sand. Konverteringstabeller GOLF CLUB Forest / sand F o r es t / S a n d e g l leer r LLookkaal le rreg M ikdol n e vr tei rdte i grien lgosta kab l er el l ge lre r Konverteringstabeller GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl fc

Læs mere

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf.

Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them. Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31. Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk. www.himmelbjerggolf. VELKOMMEN TIL Himmelbjerg Golf Club Bakbjergvej 7 8653 Them Tlf.: 87 98 31 00 Fax: 87 98 31 31 Mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk 2 VELKOMMEN TIL HIMMELBJERG GOLF CLUB Vi vil med dette

Læs mere

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer

DANSK GOLF UNION. Rundt på banen - golf for juniorer DANSK GOLF UNION Rundt på banen - golf for juniorer vejledning til UNDERVISNINGSBOG Indholdsfortegnelse IntroduktIOn 4 Et golfhul 5 teestedet 8 Through the green 12 Hazarder 19 Green 23 test dig selv 27

Læs mere

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse!

Velkommen til. Derfor kan vi byde dig på en spændende golfrunde, hvor især indspil til greens skal være nøjagtige. God fornøjelse! Baneguide H U L P L A C E R I N G E R Velkommen til Det er med stor glæde, vi kan præsentere dig for denne baneguide, til gavn for førstegangsbesøgende og som arbejdsredskab for spillere, der ønsker større

Læs mere

Søllerød Golfklub. 18 huls banen

Søllerød Golfklub. 18 huls banen Søllerød Golfklub 18 huls banen Søllerød Golfklub - 18 huls banen Velkommen Velkommen til Søllerød Golfklub! Hjertelig velkommen til en af Nordsjællands smukkeste og mest varierede golfbaner beliggende

Læs mere

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1.

Regler Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset, 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.8 Udslagsstedets 1. Regler 2015 1. Banen 1.1 En krolfbane er et græsareal med 12 huller, hver med en længde på fra 5 m til 30 m. Græsarealet behøver ikke at være plant eller nyslået. (Det er en fordel, og gør spillet mere

Læs mere

Alssund Golfklub. Bane Guide

Alssund Golfklub. Bane Guide Alssund Golfklub Bane Guide Alssund Golfklub - Bane Guide Velkommen Velkommen til Alssunds Golfklubs bane. Vi glæder os over, at du har valgt at spille golf her, og håber du nyder banen og naturen. Banen

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil)

Generelle turneringsbetingelser for KM Sport Cup (Kvalifikation + Slutspil) Betingelser for deltagelse E-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Klubbens Elitetræner, er vurderet egnet til at spille på et af klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane

Regelsituationer Hul 1 18, Hillerøds bane Hul 1. Så er I klar til runden. Din medspiller slår et dejligt, langt slag lidt i venstre med retning mod området med høj rough. Han slår sidenhen en provisorisk bold, da han ikke kan være sikker på at

Læs mere

fo r es t / fo r e s t Lokal regler

fo r es t / fo r e s t Lokal regler Forest / Forest fo r es t / fo r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dka i gl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerte r t e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB Forest x 2-tabel.indd 1 17/12/14 11.06

Læs mere

Dansk Baneguide 2013

Dansk Baneguide 2013 Dansk Baneguide 0 Golfklubben Hvide Klit Ønsker gæster og medlemmer velkommen til en god runde golf. Du kan selv gøre noget for at runden bliver god for dig selv og dine medspillere. Start til tiden og

Læs mere

Generelle turneringsbetingelser

Generelle turneringsbetingelser Generelle turneringsbetingelser i Generelle turneringsbetingelser i Viborg Golfklub 1 1.1. Tilmelding Der åbnes op for tilmelding senest 2 uger før turneringen afholdes, og fristen for tilmelding udløber

Læs mere

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub

REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub REGELPRØVE 2016 For Næstved Golfklub VEJLENING TIL TEORIPRØVE Prøven består af 30 spørgsmål. Spørgsmålene er opdelt i 3 grupper. Spørgsmål 1 2 er Etikette spørgsmål Spørgsmål 3 er spørgsmål om efinitioner

Læs mere

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K

DRIVING RANGE KLUB HUS A R T - W O R K Baneguide 2012 4 7 3 5 8 2 6 DRIVING RANGE 9 1 1 KLUB HUS 6 7 5 4 2 9 18 10 P 3 8 17 12 11 14 16 13 15 A R T - W O R K Velkommen til Køge Golf Klub Banens første 9 huller er anlagt i 1970 og de sidste

Læs mere

Dansk Baneguide

Dansk Baneguide Dansk Baneguide 009-00 Danish Air Photo Velkommen til Solrød Golf Klub Solrød Golf klub går nu ind i sin. fulde sæson som 8 huls golfbane. Og der er sket mangt og meget på de år som er gået, siden klubben

Læs mere

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB

Forest / Forest. Lokal regler GOLF CLUB Forest / Forest f o r est / f o r e s t Lokal regler M i d l e rltoi dk iagl e reg l o k al er l regler KKoonnvveerrtte e rrii n g sta s t abbeelllleerr GOLF CLUB ff oor rrlllüüübbbkkekererrgggooollffl

Læs mere

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen.

Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Regel- og HCP udvalget har fået mange reaktioner fra medlemmer, som har læst regelquizzen. Der har samtidig været mange opfordringer til at indsende svar, men desværre er der kun meget få (4), som har

Læs mere

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1.

SPILLEREGLER Indledning 1. Banen 1.1 græsareal 1.2 afgrænset 1.3 anlægges 1.4 hul 1.5 markeret 1.6 midlertidige 1.7 flyttes 1. SPILLEREGLER Indledning Krolf indeholder elementer fra både golf og kroket. Der spilles med kølle og kugle og det gælder om at komme i hul på færrest muligt slag - og de nærmere regler for spillet kan

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 11. september 2015. Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 11. september 2015 Arrangør: PI Nordsjælland Nordsjælland Open 2015 Nordsjællands Politi Idrætsforening byder kollegaer, sportsudøvere, dommere, tilskuere

Læs mere

Aars Golfklubs Elitehold

Aars Golfklubs Elitehold Aars Golfklubs Elitehold Nr. 7 Side 1. Kampreferat fra Eliteholdenes kampe i weekenden lørdag den 25. og søndag den 26. april. Sidste weekend påbegynde elitetruppen i Aars Golfklub matcherne i Danmarksturneringen.

Læs mere

Internationale krolf spilleregler

Internationale krolf spilleregler Spillets formål Krolf er en krydsning af kroket og golf. Spillet går i al sin enkelthed ud på, at få en kugle i et hul på færrest mulige slag. Det spilles af 2 til 6 spillere, og vinderen er den, der har

Læs mere

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB

Sand / Sky. Lokale regler. Midlertidige lokale regler. Konverteringstabeller GOLF CLUB Sand / Sky Lokale regler Midlertidige lokale regler Konverteringstabeller GOLF CLUB Lokale regler for Lübker Golf Club Banemarkeringer: Hvide pæle: Out of bounds Gule pæle/markeringer: Vandhazard Røde

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf

Dansk Politiidrætsforbund. Arrangør: PI-Hillerød. Nordsjælland Open i golf Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: PI-Hillerød Nordsjælland Open i golf Den 14. september 2011 Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2010 Det er med stor glæde at jeg på vegne af Hillerød Politis Idrætsforening

Læs mere

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter

LOKALE REGLER. Fastsættelse af lokale regler. Lokale reglers indhold. Markeringer på banen. Ordensforskrifter 7. LOKALE REGLER Fastsættelse af lokale regler Lokale reglers indhold Markeringer på banen Ordensforskrifter Fastsættelse af lokale regler Formål Indhold af lokalt regelsæt Fastsættelseskompetence DGU

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open den 3. maj 2013. Arrangør: PI-Odense Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 3. maj 2013 Arrangør: PI-Odense Velkommen til Fyn Open 2013 Som formand for Odense politi s Idrætsforening er det mig en stor glæde at kunne byde velkommen til det

Læs mere

Turneringsbestemmelser

Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelser Turneringsbestemmelserne er udarbejdet af Turneringsudvalget og fastlægger retningslinjer for, hvorledes turneringer planlægges og afholdes i Søhøjlandet Golf. Definitioner Turneringer

Læs mere

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur.

Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Baneguide 2016 Velkommen til Odsherred Golfklub og rigtig god tur. Praktiske bemærkninger: Toiletfaciliteter findes efter 4. og 12. hul, samt i omklædningsrum i klubhuset (efter hul 9). Drikkevand findes

Læs mere

Hvad er nyt fra 1. januar 2016

Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Hvad er nyt fra 1. januar 2016 Nr. 1 Regel 6: Spillerens ansvar Regel 6-6d Forkert score på et hul Slagspilleren er ansvarlig for rigtigheden af den score, der er ført for hvert enkelt hul på hans scorekort.

Læs mere

Cross-Country & Adventure baneguiden

Cross-Country & Adventure baneguiden Cross-Country & Adventure baneguiden Baneguide: Læs baneguiden omhyggelig. Her finder du oplysninger om tee-stedets placering, fairwayforløb og hvilke greens du skal spille til. Læg specielt mærke til

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 1. Udgave - 15-01-2015 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2015 1. Udgave - 15-01-2015 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015.

Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Etikette og ordensregler for Blokhus Golfklub 2015. Generelt Klubbens aktive medlemmer - der ikke er i kontingentrestance eller i karantæne - har adgang til spil på banen efter de regler, der er gældende

Læs mere

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016

Fredensborg Golf Club. Kaninfolderen. 2. Udgave - 23-03-2016 Fredensborg Golf Club Kaninfolderen 2016 2. Udgave - 23-03-2016 Vejen til banetilladelse Du er nu blevet medlem af Fredensborg Golf Club (FGC), og du har fra sekretariatet modtaget: Det midlertidige bagmærke

Læs mere

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club

Velkommen til. Himmelbjerg Golf Club Velkommen til Bakbjergvej 7 8653 Them tlf. 87 98 31 00 mail: hgc@himmelbjerggolf.dk www.himmelbjerggolf.dk Side 2 Velkommen til Vi vil med dette lille hæfte gerne byde dig velkommen i, og håber du må få

Læs mere

Blåvandshuk Golfcenter

Blåvandshuk Golfcenter BANEGUIDE kr. 20,- Velkommen til Blåvandshuk Golfcenter I sommeren 1994 blev vor 18-hullers golfbane officielt indviet, og den fremstår i dag som et komplet golf anlæg med en 9-hullers par-3 bane, driving

Læs mere

Vinter 4-kølleturnering 2017.

Vinter 4-kølleturnering 2017. Fra: Breinholtgård golfklub Sendt: 13. februar 2017 15:32 Emne: Breinholtgård Golfklub - Nyhedsbrev Vinter 4-kølleturnering 2017. I anledning af at Proshoppen og Restauranten er på plads og klar til sæsonen

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB

Pris 30 kr. Velkommen til JELLING GOLFKLUB Pris 30 kr Velkommen til JELLING GOLFKLUB Baneguide 2016 SYN LIG HED er en tillidssag TRYK, WEB OG DEKO Vi guider din virksomhed til sejer BSM Reklame Boeskærvej 11A, 2. sal, 7100 Vejle www.bsm-reklame.dk

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIK LING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFK LUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2017 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Punkt: Side: INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Regler. Dansk Arbejder Idrætsforbund. En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund En verden af gode oplevelser www.dai-sport.dk Regler Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84 Fax: 43 26 23 86 E-mail: dai@dai-sport.dk

Læs mere

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger

Mesterskaberne afholdes i følgende rækker - 6 drenge- og 6 pigerækker. Årgang Født i Antal drenge Antal piger Hcp drenge Hcp piger DANSK GOLF UNIONs ÅRGANGSMESTERSKABER FOR PIGER OG DRENGE 2015 Betingelser for deltagelse Alders- og handicap begrænsning Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere

Læs mere

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten

Generelle turneringsbetingleser for KM Sport Elite & Junior ranglisten Betingelser for deltagelse Elite-rækken: Rækken er for aktive fuldtidsmedlemmer med hjemmeklub i AGC, som af Kristian Ravn eller Lena Tatiana, er vurderet egnet til at spille på et klubbens hold i Danmarksturneringen.

Læs mere

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser.

Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Hvad er fodboldgolf. Som navnet siger, så er det golf, bare spillet med en fodbold, på bane med diverse forskellige forhindringer kun fantasien sætter grænser. Fodboldgolf er sjovt og kan spilles af alle,

Læs mere

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane

Baneguide. - til Odsherreds smukkeste golfbane Baneguide - til Odsherreds smukkeste golfbane Velkommen til Odsherred Golfklub Denne baneguide giver dig det værktøj i hænde, som kan være med til at vise vej og give gode råd til runden på vores smukke

Læs mere

Fyn Open den 29. april 2016

Fyn Open den 29. april 2016 Dansk Politiidrætsforbund Arrangør: Fyns PI Fyn Open den 29. april 2016 Velkommen til Fyn Som ny politidirektør for Fyns Politi, er det mig en stor fornøjelse, at få lov at byde Jer velkommen til Fyn Open

Læs mere

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. I denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU SÆSONFINALE FOR ELITE TOURS OG AON JUNIOR TOURS 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub,

Læs mere

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen

Hillerød Golf Klub. 18 hulsbanen Hillerød Golf Klub Velkommen VELKOMMEN TIL HILLERØD GOLF KLUB Vores bane måler 5367 / 5247 / 4879 / 4443 meter, men det vil snart opdages, at den har kvaliteter, der belønner det præcision frem for længde.

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI

Dansk Politiidrætsforbund. Fyn Open. den 25. april 2014. Arrangør: Odense-PI Dansk Politiidrætsforbund Fyn Open den 25. april 2014 Arrangør: Odense-PI Velkommen til Fyn og til Fyn Open i golf Myter om golf har der i årenes løb været mange af. Golf er for de rige og Golf er kun

Læs mere

Vejledning for turneringsledere

Vejledning for turneringsledere Vejledning for turneringsledere Formål: I bestræbelserne på at sikre en ensartet og høj kvalitet i afviklingen af sæsonens mange klubturneringer i Sorø Golfklub har turneringsudvalget fundet det væsentligt

Læs mere

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB

GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER VED AFVIKLING AF TURNERINGER I VOLSTRUP GOLFKLUB Godkendt af Turnerings-, Handicap-, Ordens- og Regeludvalget JANUAR 2013 1 ÆNDRING I FORHOLD TIL TIDLIGERE GÆLDENDE. Punkt

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap.

Undtaget herfra er udenlandske senior- eller veteranspillere Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Segaf Open Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en godkendt klub under

Læs mere

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER

REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER REGIONSGOLF 2015 - INFORMATIONER - TILMELDING - HULSPILSREGLER Nu nærmer tiden sig hvor det er tid til at melde sig til regionsgolf og Holstebro Golfklub håber at mange vil melde sig til for at repræsentere

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR DAMER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN

POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN POLITIETS IDRÆTSFORENING KØBENHAVN STATIONSTURNERINGEN 2015 Turneringsbetingelser Matchafvikling Matchen spilles mellem stationer og afdelinger samt pensionister under PI København. Puljematcher skal afvikles

Læs mere

Turneringsbetingelser 2016 =========================================================

Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Turneringsbetingelser 2016 ========================================================= Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt

Læs mere

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale

Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale MADE IN DENMARKs og SPORTSJOURNALISTERNEs JUNIORHOLDTURNERING Opbygning Turneringen spilles i én række og afvikles i to etaper: Landsdelskvalifikation Landsfinale Turneringsbetingelserne er opdelt i 3

Læs mere

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger:

Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: AON JUNIOR CUP 2015 Rækker og etaper Turneringen spilles i 7 pige- og 7 drengerækker, dækkende 7 årgange som følger: JC12: JC13: JC14: JC15: JC16: JC17: JC18: Drenge / piger, som er 12 år eller yngre.

Læs mere

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter

Dansk Baneguide 2013/2014. Midtsjællands Golfcenter Dansk Baneguide 2013/2014 Midtsjællands Golfcenter Velkommen til Midtsjællands Golfklub! Midtsjællands Golfklub er en unik klub, der går nye veje og tilbyder medlemskab til en attraktiv pris, så flest

Læs mere

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland

Dansk Politiidrætsforbund. Nordsjælland Open. den 12. september Arrangør: PI Nordsjælland Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open den 12. september 2014 Arrangør: PI Nordsjælland Velkommen til Nordsjælland Open i golf 2014 Det er en stor glæde at byde kollegaer, sportsudøvere, dommere,

Læs mere

BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017

BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017 BEGYNDERMAPPEN 2017 BU 2017 Indhold: Begynderudvalget side 1 Begynder mandage side 2 Obligatorisk undervisning for sæson 2017 side 3 Betaling / priser side 4 Dress code side 5 Golfkørekort side 5 Par 3

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. Spillerne kan have såvel amatør- som professionel status. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2015 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser.

Inden tilmeldingsfristens udløb skal spillerne være i besiddelse af et EGA-handicap. For denne turnering gælder generelle sanktionsbestemmelser. DGU CHALLENGER TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være

Læs mere

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet

BEGYNDERUDVALGET BEGYNDERMAPPE. Din guide til golfkørekortet BEGYNDERMAPPE Din guide til golfkørekortet 1 Begynderudvalget 2016 Torben Schütt 50551045 tortov@webspeed.dk Henrik Mortensen 47333036/2532 2203 hmort@frederikssund.dk Preben Rasmussen 46733179/30253179

Læs mere

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor:

KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP. Hovedsponsor: Hovedsponsor: KOM I GANG - GOLF FOR BEGYNDERE INTRODUKTION SIKKERHED REGLER HANDICAP ISBN 978-87-91886-14-0 Udgiver: Dansk Golf Union Idrættens Hus Brøndby Stadion 20 2605 Brøndby Tel: 4326 2700 Mail:

Læs mere

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts.

Der fremsendes invitation til klubberne medio marts. GENERELLE TURNERINGSBETINGELSER FOR DGU JUNIOR CUP 2016 Turneringsbetingelserne er gældende for såvel klubkvalifikation, landsdelsfinaler, landsfinalen og landskampen. Deltagende spillere Spillerne kan

Læs mere

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere.

I særlige tilfælde kan wildcards dog tildeles udenlandske spillere. DGU ELITE TOUR FOR HERRER 2016 Betingelser for deltagelse Spillerne kan kun stille op for deres hjemmeklub. Spillerne skal kunne dokumentere fuldgyldigt medlemskab af denne hjemmeklub, som skal være en

Læs mere

Golf 16. september 2016

Golf 16. september 2016 Arrangør: Nordsjælland PI Dansk Politiidrætsforbund Nordsjælland Open i Golf 16. september 2016 Nordsjælland Open 2016 Idræt, motion og bevægelse er blevet et must i politiregi, samt et kærkomment frirum

Læs mere

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER

2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER 2. SPILLE- OG TURNERINGSFORMER Spilleformer Single Specialturneringer Bermuda Threesome Bisque Blind makker Chicago system Three-ball Cross country Derby Turneringsformer Slagspilturneringer Slagspil Hulspil

Læs mere