Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april juni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april juni 2

3 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk vedr. frihed og uafhængighed Blændværk vedr. utålmodighed og irritabilitet. Teknikker til forædling af modsætningerne. Som om -teknikken. Anden del: o Loven om gruppebestræbelse og blændværk Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg konto nr Oversættelse af Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Første del Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse Introduktion Som tidligere omtalt er menneskets liv præget af blændværk. Man har sammenlignet det med, at man vandrer i en dis eller tåge, så man ikke er i stand til at se omgivelserne, som de er. Men det bedre at tænke på det som et slør, man selv holder op foran øjnene, så alting bliver uskarpt og forvrænget. Det får et andet farveskær og en anden form. En kort refleksion vil vise at denne analogi er rigtig. Kun meget få er i stand til at se på livet uden at give det et følelsesbetonet farveskær. Men nogle har en svagere opfattelse af virkeligheden på grund af de forvrængende slør, end andre. Der er stor variation af de former for blændværk, som er afgørende for opfattelsen, tænkningen, følelserne, holdningerne og reaktionerne. Der blev nævnt syv typer blændværk i fjerde års anden instruktion. I denne instruktion er det tanken at undersøge de positive og dogmatiske blændværk, der ser ud til at være særdeles dominerende for tiden. Individuelt og globalt blændværk Måske er det bedst at minde om, at der både findes verdensblændværk og individuelt blændværk. De to typer er tæt forbundet, og selvom man har et større ansvar for de individuelle blændværk, så er det en hjælp at indtage en holdning, der står i et rimeligt forhold til blændværkets omfang. Man skal forsøge at undgå et blændværk af for stor selvundervurdering, hvor man mener, at der ligger universelle årsager bag nogle af problemerne i det individuelle liv. På den anden side har man også et vist ansvar for verdens blændværk og illusioner. Man har selv været med til at opbygge dem, og man deltager stadig med sin frygt, sine begær og sin uoplyste tænkning. Derfor har man en særlig forpligtelse til at deltage i nedbrydningen af dem. Det har derfor stor betydning, at man forsøger at se og forstå dem, og at man finder ud af, hvordan de kan bearbejdes. Opdag blændværket To forudsætninger er nødvendige til denne opgave. Den første er disidentifikation, dvs. at man tager afstand til blændværkene og betragter dem som det, de er. Så længe man identificerer sig med et bestemt blændværk, lige så længe styres man af det. Når man er helt besat af et blændværk, er man ikke klar over det, og man kan derfor ikke erkende det. Derfor kan man intet gøre for at nedbryde det. Det første skridt er derfor at opdage det. Opdager man det, har man straks en anden situation. Blændværket er der stadig, men nu ved man det, og derfor kan man begynde at tage afstand til det. (Se teknikken til disidentifikation i fjerde års anden instruktion). Brug viljen Den anden forudsætning er at bruge viljen. Det er ikke nok at ønske at bekæmpe blændværk ved at benytte de forskellige teknikker, for viljen skal også med i processen. Først må man tage de nødvendige forholdsregler og derefter anvende forskellige teknikker, og når disse beslutninger tages, kommer viljen til udtryk. Derefter er 5

6 viljesenergien nødvendig til at bevare udholdenhed og beslutsomhed for at kunne gennemføre processen uanset hvor lang tid, det tager. Man må også huske, at der findes et mellemliggende stadie mellem at opdage et blændværk og at nedbryde det. Det er i denne periode, den egentlige kamp foregår, og man befinder sig i den paradoksale situation, at man stadig har blændværket, selvom man har gennemskuet det. Det er der stadig, og det har tendens til at vise sig til enhver tid, men man afviser det, så godt som man kan. Kampen kan fortsætte i lang tid, og det er en vanskelig periode. Selvom man prøver at styre blændværket og forhindre det i at påvirke livet, så trænger det hele tiden frem. Det vil være mere rigtigt at sige, at på dette stadie styrer man blændværket snarere end nedbryder det. Stadierne eller trinene i processen er derfor: 1. Betragtning at se blændværket, som det er. 2. Disidentifikation at stå på afstand som iagttager. 3. Styring at holde styr på det og forhindre det i at påvirke. 4. Nedbrydning at nedbryde det gradvis og fjerne det. En langvarig proces Stadierne overlapper ofte hinanden, men hvis man husker dem, vil de hjælpe med at se de forskellige faser, man befinder sig på. Det kan forhindre, at man mister modet, hvis bearbejdningen tager lang tid. Blændværk forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, eller så snart man opdager dem. Nogle blændværk er dybt rodfæstet i underbevidstheden. Det blev beskrevet i anden instruktion, og det kan blive en langvarig proces at få dem frem fra underbevidstheden og nedbryde dem i lyset af sjælens bevidsthed. Processen kan sammenlignes med morgentågen, der indhyller en dyb dal, efterhånden som Solen kommer op bag bjergene og spreder lys og varme ud over dalen. Først stiger tågen opad, og når Solens stråler har løftet tågen, nedbrydes den lidt efter lidt, efterhånden som den når de højere luftlag, indtil man til sidst kan se hele panoramaet klart og tydeligt. Positive blændværk Blændværkene i denne kategori er blevet kaldt positive, fordi de er baseret på positive handlinger og tænkning, som blev omtalt i tredje års tredje instruktion som en af karakteregenskaberne i Den Nye Tidsalder. Det skal bemærkes, at her bruges ordet positiv ikke i betydningen værdifuld eller god. Tværtimod er positive blændværks kvalitet lige så negativ som alle andre former for blændværk. I virkeligheden er de ofte mere negative. Selvhævdelse og mindreværd To forskellige mennesketyper er disponerede for dem. Den første type er de, der har en medfødt egoisme, er autoritative og viljestærke i personlig forstand. Den anden type er mennesker, der har en iboende svaghed. Det ved de, og de føler sig vrede og såret over det. Det tvinger dem til at overkompensere for svagheden ved at vise og bevare magten. Et eksempel er den egoisme og aggression, der nogle gange ses hos mennesker, der er små af vækst. De har en tilbøjelighed til at føler mindreværd. Alfred Adler 1 har udarbejdet en seriøs redegørelse om denne psykologiske mekanisme og oplyser, at forskellige former for mindreværdskomplekser kan snige sig ind i forbindelse med de forskellige former for aggression og selvhævdelse. 1 Alfred Adler (1870 i Wien i Aberdeen) var østrigsk psykoanalytiker, som skabte begrebet mindreværdskomplekser. 6

7 Disse to modsatte årsager til positive former for blændværk skal man huske, for det kan være en hjælp når man skal vælge og bruge teknikkerne til at bearbejde dem, så man forstår oprindelsen til de blændværk, man prøver at nedbryde. Der findes mange blændværk i den positive kategori, men kun nogle få kan nævnes her. Eksemplerne kan imidlertid illustrere de mange variationer, der findes med denne positive tendens. Det giver et billede af de forskellige former, de kan antage, og viser, hvordan de kan styres og nedbrydes. 1. Blændværk vedr. magt Blændværk vedr. magt er en overdreven og fordrejet manifestation af den normale trang til selvhævdelse. Magt giver både en intens subjektiv tilfredsstillelse og gør det muligt i det mindste midlertidigt at opleve succes eller at få fat i ting, man begærer. Blændværket kan overskygge et menneske i en grad, så det ligefrem besættes af det. Et godt eksempel var Friedrich Nietzsche, for hans vilje-til-magt 2 havde meget ulykkelige konsekvenser. Den eftertragtede magt kan forekomme på tre forskellige måder: 1. Over mennesker, der skaber blændværk vedr. autoritet. 2. Over naturkræfterne. 3. Over stoffet. De sidste to punkter skaber blændværk vedr. effektivitet og teknologi. Teknikken til rigtige proportioner, der blev belyst i anden instruktion, vil være en værdifuld øvelse for alle, der opdager, at de har dette blændværk vedr. magt eller en tendens i den retning. Som Theodore Roosevelt sagde, det skal have den plads det skal have, og så vil man se sig selv i et mere realistisk perspektiv. Forædling af modsætningen er også en af hovedteknikkerne til bearbejdelse af dette blændværk. (Se senere i denne instruktion). 2. Blændværk vedr. autoritet Blændværk vedr. autoritet eller mere korrekt vedr. udøvelse af autoritet, har mange lighedspunkter. Der findes utallige små diktatorer i alle organisationer, og de nuværende bureaukratiske systemer giver dem rigelig plads. Indtil for nylig blev den autokratiske fader accepteret som det selvfølgelige overhoved i familien en kendsgerning, der var en af årsagerne til ungdomsoprøret. Denne autokratiske holdning er ikke kun baseret på kærlighed til magt, men også på en fast overbevisning om at gøre det rigtige og det er naturligvis også et blændværk. Under mere eller mindre iøjnefaldende former er det så udbredt i dag, at det er en grundlæggende holdning hos en stor del af menneskeheden. Åndelig autoritet Blændværk vedr. autoritet kan ligesom alle blændværk med tilknytning til magt og overlegenhedsfølelse komme til udtryk på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet. Men det kan også forekomme i den åndelige bevidsthed. Når blændværk er baseret på enten en stærk følelse af guddommelig styring eller åbenbaring eller på de etablerede dogmers og trosretningers autoritet, så kan det blive et alvorligt 2 Formentlig det vigtigste aspekt af Friedrich Nietzsches billede af menneskets psykologi opstår i "viljen til magt", som Nietzsche anpriser som motivationen, der ligger til grund for al menneskelig adfærd. 7

8 blændværk og en farlig fordrejende og aggressiv kraft. Inkvisitionen er et eksempel på den værste form for dette blændværk af åndelig autoritet, og på at det kan blive alt for almægtigt. Heldigvis er autoritetskulturen hurtigt på vej ud. Den var et særligt kendetegn i tidligere tider, men de frihedselskende og frit tænkende samfund, der nu opbygges i det mindste i Vesten har en ny holdning. Der findes ikke længere respekt for autoriteter. De bliver i høj grad kasseret, og det kan forventes, at dette blændværks greb om alle diktatorer og deres støtter gradvis vil mindskes, efterhånden som Den Nye Tidsalder fortsætter. Selvom blændværk vedr. effektivitet og teknologi meget ofte, som tidligere nævnt, udvikles fra kærligheden til magt og udøvelse af magt, så er de mere specifikt forbundet med aktiviteter, der er den tredje kategori af blændværk, som senere skal studeres. Det vil blive beskrevet i sjette instruktion. Teknikken til transmutation Den teknik, der blev anbefalet til bearbejdelse af blændværk vedr. magt, kan også anbefales til bearbejdelse af blændværk vedr. autoritet, som i virkeligheden er et udtryk for kærlighed til magt. Men når de er brugt i et stykke tid, så kan man også praktisere teknikken til transmutation (se anden instruktion). Med denne teknik, der vil blive forklaret mere detaljeret i sjette instruktion, styrer man den energi, der ligger bag et blændværk, og anvender den på et højere niveau. Det betyder, at når man har opdaget sin tendens til at være overautoritativ, har placeret sig selv og sin situation i rigtige proportioner og har gjort nogle tiltag til at forædle de modsatte egenskaber f.eks. ydmyghed så fortsætter man med at transmutere sin kærlighed til autoritet og sine diktatoriske tendenser til ansvarsfølelse med ægte og medfølende omsorg for sine medmennesker. Både den tidligere holdning og metoden til at vise den er på denne måde blevet transmuteret, og dermed kan den energi, der ligger bag blændværket, bruges på en konstruktiv og nyttig måde. 3. Blændværk vedr. fysisk styrke Blændværk vedr. fysisk styrke kan man kalde et mere primitivt udtryk for den positive egoistiske form for blændværk. For de mennesker, der ikke kan udtrykke sig selv på de højere niveauer, tjener konkurrencer og sport et godt formål. Det kræver selvdisciplin, mod, koncentration, udholdenhed, evne til at modstå anstrengelser, og meget ofte gruppearbejde og samarbejde. Blændværket opstår, når man lægger for stor vægt på resultater. Det udvikler stolthed og konkurrenceånd, som stimulere hensynsløshed. Det kan endda resultere i ekstreme former for fysisk aggression og vold. De nævnte teknikker kan også være nyttige til dette blændværk. De vil også være gavnlige i relation til alle efterfølgende blændværk, der ligger inden for det positive område. 4. Blændværk vedr. ambition Blændværk vedr. ambition har nær forbindelse til de tre foregående, for kærlighed til magt, succes og høje positioner er de drivende kræfter i ambition. Når mennesket plages af dette blændværk, er det udelukkende fokuseret på at nå toppen, og det har skadelige virkninger både på mennesket selv, på de nærmeste og socialt. Ofte fortsætter det ambitiøse menneske sin stræben langt ud over, hvad det har af fysisk styrke, og det opbruger sin energi i et omfang, der efterlader legemet helt udmattet og modtageligt for fysiske og psykiske lidelser. 8

9 Ambitionens bivirkninger Men det ambitiøse menneske har også tendens til at påtage sig for meget på andre måder. Dette resulterer i ineffektivitet og endog fiasko, og det påvirker desuden andre. Det er beskrevet i bogen Peterprincippet. 3 Den blev en bestseller, og det er positivt, fordi den afdækker blændværket vedr. ambition og latterliggør det nuværende almindeligt benyttede forfremmelsessystem, som dr. Peter kalder hierarkologi. Det resulterer i dårlig ledelse og i den inkompetente organisering, man ser overalt. De mere alvorlige virkninger af ambition er hensynsløshed, grusomhed og total tilsidesættelse af andres rettigheder. Det er ofte den motiverende impuls bag kriminalitet og voldshandlinger, og det er naturligvis den drivende kraft hos alle diktatorer. Fra ambition til destruktion Ud over den personlige ambition, kan den gruppe, det ambitiøse menneske tilhører, være fokus for overdreven ambition. Diktatorer og nationale ledere er ambitiøse på deres folks og nations vegne. De stræber efter at udvide territorierne og som konsekvens at dominere andre nationer. De er så optaget af det, at det ofte kræver total selvopofrelse, for al deres energi investeres i at nå dette mål. Disse mennesker påtager sig et enormt stort ansvar og løber en stor risiko. Ambition kan meget nemt føre til destruktive handlinger, og historien indeholder mange dramatiske eksempler. Heldigvis er det kun få mennesker, der kommer i en position, hvor blændværk vedr. ambition kan få katastrofale følger i et større omfang, men man skal vide, hvordan det virker både på en gruppe, en nation og på et enkelt menneske, så man ikke løber den risiko selv at blive indfanget sandsynligvis uden at vide det og med risiko for at bidrage til det. Åndelig ambition Ambition er et blændværk, der er nemmere at få øje på hos andre end hos sig selv, og det kan ligesom blændværk vedr. autoritet være forbundet med både et åndeligt liv og med åndelig udvikling set fra personlighedens synsvinkel. Jo højere niveauet er for et blændværk, jo vanskeligere er det at få øje på, og åndelig ambition selvom den forekommer i en meget subtil form for begær efter personlig succes kan på snigende måde fordreje en ægte højere motivation. 5. Blændværk vedr. stolthed og overlegenhed Stolthed og overlegenhedsfølelser er blændværk, der er nært forbundet med ambition. Mennesker overvurderer nemt sig selv og det, de har opnået, og ser ned på andre, der ikke har opnået særligt meget og betragter dem som mindreværdige. Denne tendens kan begynde med et behov for at hævde sig, men den kan udvikle en regulær overlegenhedsfølelse. Hvis det er tilfældet, soler man sig i blændværket og stimulerer det med den tilfredsstillelse, som holdningen giver. Mennesker, der har et stolthedsblændværk, kan ikke fordrage overlegenhed hos andre. Denne reaktion er særligt dominerende i nutiden. Den viser sig som uvilje over for mennesker, der er dygtigere end dem selv, og de forsøger at nedgøre dem på alle mulige måder. Som en vippe går den enes personlige overlegenhedsfølelse op, når en andens overlegenhed går ned. Det er den almindelige metode til at få sandheden frem om fortidens historiske skikkelser, at finde alle deres svagheder, 3 dr. Laurence J. Peter og Raymond Hull: Peterprincippet. Udgivet af William Morrow & Co. Inc. 9

10 og gøre dem ringere end de var, og ligefrem ignorere det, de opnåede. Det skyldes i høj grad denne holdning. Det er både naivt og uretfærdigt, fordi de ofte har udrettet noget på trods af deres svagheder og mangler. De skulle i virkeligheden værdsættes endnu højere, fordi de overvandt disse forhindringer og fuldførte store ting. Man skal også huske, at mennesker fungerer på forskellige niveauer, så selvom man har svagheder og endda fejl på ét niveau, så kan man opnå meget på et andet. Den almindeligt udbredte tendens med at nedgøre andre har Rabindranath Tagore givet udtryk for med ordene: Ildfluen sagde til stjernerne: Astronomerne siger, at den dag vil komme, hvor I vil blive udslettet. Stjernerne svarede ikke. Besiddelsesblændværk For mennesker uden særlige muligheder eller evner tager dette blændværk ofte form som stolthed over at eje ting. Det er det, der ligger bag talemåden at være på højde med naboen. Selvom det tilsyneladende er et mindre blændværk, så gør det ofte skade. Udover den dårlige følelse, det skaber, bruges hele livet til at skaffe sig stadig flere penge, få endnu højere status, smartere biler, større huse og flere og flere ting. Det stimulerer stoltheden, og dette værdiløse imperium opbygges ofte på bekostning af helbred og ægte livsglæde og livsudfoldelse. 6. Blændværk om at være sikker på at have ret At være sikker på, at man har ret, er også et aspekt af stolthed. Det er en overlegenhedsfølelse på det mentale plan, og den følges af dogmatisme, af svigtende evne til at erkende eller tolerere andres synspunkter og andre synder af mental art. Det skal senere studeres mere detaljeret. Det er et blændværk, der har tendens til at opstå, efterhånden som tænkeevnen udvikles f.eks. mental arrogance, som ofte ses hos unge mennesker, før de får flere kundskaber, mere erfaring og større visdom. Det er imidlertid en holdning, der er ved at forsvinde på grund af den nuværende krise. Det udbredte spørgsmål om den værdinorm, som alle eksisterende former og levemåder har, er årsag til, at et stigende antal mennesker føler sig forvirrede og usikre. Forvirringen er en nødvendig fase, der har sine gode aspekter, men den kan også skabe vanskeligheder, og den stimulerer negative blændværk eksempelvis frygt og depression. Blændværkets blændværk Før emnet blændværk vedr. stolthed forlades, er det vigtigt at forstå, at dette blændværk er en af de største forhindringer til at opdage andre blændværk. Det står i vejen for at erkende egne svagheder, selvom de er ret indlysende. Stolthed har den særlige egenskab, at den kan skjule et menneske for sig selv. Det er derfor nødvendigt at gå dybere ind i dette problem for at blive sikker på, at stoltheden ikke narrer til forkerte vurderinger og til en uforholdsmæssig stor fornemmelse af at være vigtig og være bedst egnet. Teknikken til rigtige proportioner er også egnet i denne forbindelse. Den er i virkeligheden speciel nyttig til alle positive blændværk, der har tendens til at skabe en følelse af personlig betydning og overlegenhed. 10

11 7. Blændværk vedr. selvcentrerethed Man skal være klar over, at normalt er alle mennesker til en vis grad selvcentrerede, og derfor har alle mere eller mindre et blændværk i denne retning. For at bruge en analogi fra videnskaben om astronomi, så har mennesker med dette blændværk endnu ikke nået sin egen Koperniske revolution. De betragter stadig sig selv som midtpunkt for alt omkring sig på samme måde, som astronomer før Kopernikus mente, at Jorden var Universets midtpunkt. Det er naturligvis en helt forkert opfattelse, men alligevel lever mange uden videre deres liv på denne måde. De forventer, at alt og alle skal tage specielt hensyn til dem, men de ignorerer, at andre mennesker kan have den samme tendens, og at de har ret til at leve deres eget uafhængige liv. Egoisme skaber isolation, ensomhed og tilbagetrækning. De mennesker, der er sløret af dette blændværk, mangler evnen til at interessere sig for andre mennesker og har en begrænset psykologisk forståelse. De kan ikke identificere sig med et andet menneske, og deres egoisme og fokus på deres eget liv, forhindrer dem i at åbne sig. En effektiv måde at slippe af med dette blændværk er også i dette tilfælde teknikken til rigtige proportioner. En anden øvelse er som-om -teknikken, der beskrives senere i denne instruktion. Ved målrettet at prøve at tænke og handle som-om man handler i et andet menneskes sted, kan man opbygge en rigtig forståelse af dette menneskes følelser og reaktioner. På denne måde bliver man mere bevidst om den verden, andre lever i, og det medfører, at der kommer en åbning i den blokering, der findes i egoismen, og det er begyndelsen på en nedbrydningsproces. 8. Forskellige blændværk vedr. ensomhed og isolation Ensomhed, isolation og tilbagetrækning er blændværk, der har relation til egoisme. Man kan kalde ensomhed for en primitiv illusion, for i virkeligheden findes der ikke ensomhed, hverken for det enkelte menneske eller i Universet. Alle rammes konstant af utallige påvirkninger på alle niveauer. Disse påvirkninger strækker sig lige fra de stråler, der kommer fra fjerne galakser millioner af lysår borte, til de klimatiske tilstande i de nære omgivelser, og til de psykiske påvirkninger, man bombarderes med både fra massemedier og fra den psykiske atmosfære, der i psykologisk terminologi kaldes den kollektive underbevidsthed. Isolation er et blændværk Men omvendt så påvirker man også selv omgivelserne, selvom man ikke er bevidst om det. På det fysiske plan kan man bære på mikrober og vira, og alle har en specifik duft, som navnlig dyr kan registrere. Også følelsesmæssigt og mentalt påvirker man konstant andre. Ikke kun med ord og handlinger, men også via subtile psykiske påvirkninger. Man skal kende disse processer, for de medfører ansvar, og har man kendskab til dem, bliver man i stand til at skelne mellem de gavnlige påvirkninger, og de påvirkninger, der kan skade. Mennesker, der føler ensomhed eller har en separatistisk indstilling, tror fejlagtigt, at de er upåvirket af alt det, der foregår omkring dem, men paradoksalt nok, så gør denne holdning dem mere påvirkelige. De har tilbøjelighed til at udsende destruktive kræfter, fordi deres mangel på hensyn til og kommunikation med andre har tendens til at udvikle kritik, fordomme, utilfredshed og endog had. Oversensitivitet Men der findes også en anden og helt anderledes form for isolation og ensomhed, hvor årsagen er oversensitivitet. I dette tilfælde er det en form for selvbeskyttelse 11

12 en forsvarsmekanisme, der opbygges ved at skabe en form for et psykisk panser. Det er en negativ form for isolation, og omtales under studiet af de negative blændværk. Det er ikke nødvendigt at gå mere detaljeret ind i teknikken til at nedbryde ensomhedsfølelsen. De metoder, der kan anvendes, er ret tydelige. Og de egenskaber, der skal forædles for at modvirke den, er omtalt i forbindelse med henholdsvis rigtige menneskelige relationer og princippet om den gode vilje i første og anden instruktion. Flere af teknikkerne kan man bruge i bearbejdningen af dette blændværk, men man skal også huske, at ensomhedsfølelsen stimuleres ofte af andre blændværk ikke mindst af blændværk, der findes på mentalplanet. Blændværk vedr. frihed og uafhængighed I nutiden er der et voksende krav om frihed både for det enkelte menneske og for grupper. Men det skaber et mystisk paradoks. Når mennesker får frihed, så bruges den enten forkert f.eks. til ekstreme former for ukontrolleret selvudfoldelse, egoistisk handlefrihed og voldshandlinger. Eller man ved ikke, hvad friheden skal bruges til. Den sidstnævnte kategori motiveres til at søge en eller anden ydre støtte man går med andre ord tilbage til en form for autoritet. Eric Fromm har kaldt det flugten fra frihed i sin bog med samme navn. 4 Man opdager, at frihed medfører ansvar, og at den i sig selv kan blive en byrde, som man forsøger at undgå på forskellige måder. Enten søger man en autoritet, man kan stole på eller kan skyde skylden på eller man finder en eller anden erstatning. Det medfører naturligvis, at de ukontrollerede friheder kolliderer, og det reducerer den forventede frihed. F.eks. skaber relationen mellem den enkeltes frihed og en gruppes frihed mange problemer, og meget hurtigt bliver det tydeligt for de involverede, at den nye frihed ikke er så enkelt, som de forestillede sig, og at det heller ikke er en patentløsning på alle frustrationer. Frihed fra og frihed til Frihed skal ikke kun opfattes som frihed fra, men snarere som frihed til. Ønsket om frihed fra giver grundlag for blændværket vedr. frihed. Der er en tendens til at tænke på frihed som en lyksalig tilstand væk fra alt, der forpligter og begrænser, men i virkeligheden frigøres man kun til nye muligheder på andre niveauer, som man selv skal tage fat på og give udtryk for. På samme måde som med ensomhed findes der ikke nogen fuldstændig frihed og uafhængighed. Alle er uløseligt forbundet med og involveret i et netværk af indbyrdes afhængighed. Blændværk vedr. frihed vil fortsætte, når man tror, at det er muligt at blive fri for det og at leve uafhængigt af alt. De rigtige krav om frihed skal være frihed til at give udtryk for det bedste man har i sig, til at være skabende og til at have mulighed for at udvikle sig. Det betyder ikke handlefrihed eller egoistisk tilfredsstillelse på de lavere niveauer og heller ikke anarki. Rigtig anvendelse af frihed kræver en høj grad af disciplin og selvkontrol. Frihed til gavn for helheden Dette blændværk tager ikke altid de ekstreme og åbenlyse former, som man ofte kan se hos nutidens ungdom. Det skal derimod tage form som en subtil indflydelse, der påvirker holdninger og reaktioner. Det kan medføre, at der opstår andre blændværk f.eks. uvilje, vrede og frustration. For at opveje denne tendens, skal man vide, 4 Eric Fromm: Flugten fra frihed (Escape From Freedom). Hart, Rinehart and Winston, New York,

13 inden for hvilke livsområder, man er fri, og man skal kende de virkelige former for frihed. Derefter skal man blive enig med sig selv om at acceptere de betingelser, der kan begrænse tiltagene. Man skal se dem i de rigtige proportioner som midlertidige begrænsninger, der er nødvendige og det bedste for helheden. Teknikker som disidentifikation og rigtige proportioner vil være nyttige, og teknikker til nærværelse og til upersonlighed (indifferens), som vil blive forklaret detaljeret senere, vil specielt være en hjælp til at skabe en mere omfattende opfattelse, der neutraliserer dette blændværk på alle bevidsthedsniveauer. Utålmodighed og irritation Som det sidste drejer det sig om en form for blændværk, der ofte er en belastning for en dominerende og aggressiv mennesketype utålmodighed. Hertil kommer et iltert temperament, irritation og en uvenskabelig holdning, der gør livet uudholdeligt for et stort antal mennesker. Disse blændværk er destruktive, og de påvirker både andre særdeles kraftigt og mennesket selv. De ødelægger ligevægt, undertrykker glæde og forgifter systemet og skaber en generel anspændthed i mennesket og i dets omgivelser. Disse blændværk skal bearbejdes med stor grundighed. I nutidens stress, opspeedede levemåde og store nervepres er utålmodighed og irritation i høj grad udbredt. Denne form for blændværk og andre som f.eks. frygt og depression har tendens til at vokse, når det fysiske legeme og dermed nervesystemet er under ekstra stor belastning. Blændværkets årsag og virkning Et blændværk kan stamme fra personlighedens tre niveauer, og man skal altid forsøge at finde det niveau, som det sandsynligvis kommer fra. Et mentalt blændværk kan f.eks. stamme fra en følelsesmæssig holdning, og en følelsesmæssig reaktion som irritation kan stamme fra et større nervepres eller et fysisk dårligt helbred. I sidstnævnte tilfælde nytter det ikke at bebrejde den astrale natur og kun anvende psykiske eller åndelige teknikker. Man er nødt til at tage de midler i brug, der findes på de fysiske niveauer for at ændre situationen og lette presset. Høj intelligens stor utålmodighed Intellektuelle evner er ofte årsag til utålmodighed. Mennesker, der tænker hurtigt, opfatter med klarhed og gennemfører opgaver med stor faglighed, har tendens til at være utålmodig overfor mennesker, der er mere langsomme og ikke så kompetente, uden at se de vanskeligheder, som den knap så dygtige må kæmpe med. I virkeligheden burde de mennesker, der har nået høje intelligens- og integrationsniveauer, være i stand til at se andres problemer meget lettere, og derfor have større forståelse for deres situation og vise dem større medfølelse. Men det er sjældent tilfældet hos typer med en dominerende vilje, for de er optaget af at komme videre for at nå deres egne mål. Tolerance Erkendelse af et bredere billede og af den kendsgerning, at man ikke kan forvente fuldkommenhed, er det første skridt i bearbejdelse af dette blændværk. Mennesket befinder sig i et ufuldkomment univers, hvor det sammen med alt levende er under udvikling mod større bevidsthed, flere egenskaber og til sidst fuldkommenhed. Det er en langsom proces, hvor alle er involveret, og ingen har ret til at være utålmodig, når det gælder utilstrækkeligheder og ufuldkommenheder hos andre mennesker. 13

14 Denne erkendelse fjerner den fejlagtige tanke, at alle har de samme egenskaber og er nået til samme udviklingsniveau. Holdningen udvikler større tolerance. Igen vil teknikken til rigtige proportioner være en hjælp, og det samme gælder forædling af den humoristiske sans. Irritation og vrede skyldes ofte ligegyldige ting men humoristisk sans kan få latterlige reaktioner til at forsvinde. En af vanskelighederne ved den form for blændværk er, at de har tendens til at virke overrumplende, men hvis man øver sig i de forskellige teknikker, som f.eks. disidentifikation, som-om og upersonlighed, vil det gradvis nedbryde tendensen til en hurtig automatisk irritabel reaktion. Ydmyghed og accept Når det drejer sig om at forædle modsætninger, skal man prøve at udvikle ikke alene de indlysende modsatte egenskaber som tålmodighed, overbærenhed og tolerance, men også f.eks. ydmyghed. Ydmyghed kan nedbryde overlegenhedsfølelsen, som ofte er årsag til utålmodighed. Man må ofte bearbejde ét blændværk sideløbende med et andet, fordi de som regel stimulerer hinanden. Accept er en anden egenskab, der skal forædles, fordi accept skaber en generel modstand mod disse blændværk. Når man holder op med at stritte imod forhindringer og ufuldkommenheder i omgivelserne og udvikler evnen til at være accepterende, så udvikler man samtidig tolerance og ligevægt. Det vil spare en masse energispild. Det er en hjælp at søge årsagen til et blændværk og at tro på, at man har magt til at ændre det. Et menneske, der i hele sit liv har lidt af utålmodighed og irritation, mener ofte, at det er karaktertræk i personligheden, og at det ikke kan ændres. Hvis det til sidst erkender, at det giver en overlegenhedsfølelse, der kan bearbejdes, vil blændværket forsvinde. Kuren er kærlighed Som konklusion kan man sige, at en vigtig egenskab hos de positive blændværk er en forkert og nogle gange voldelig anvendelse af energi. Den positive mennesketype har mere energi, end de negative typer, og det er ofte vanskeligt at styre denne energi og kun bruge den på en klog og konstruktiv måde. Sådan et menneske har et stort potentiale og kan opnå meget. Men den indre kraft indeholder også potentialer til at være destruktiv. Modsætningen, der kan forædles af alle, som har for meget energi og vilje, er kærlighed. Kærlighed er den rigtige løsning på de problemer og vanskeligheder, der opstår. Kærlighed afbalancerer de positive, dynamiske og medrivende kræfter, og kærlighed sørger for, at de anvendes rigtigt. 14

15 TEKNIKKER Forædling af modsætninger De to første teknikker disidentifikation og rigtige proportioner blev beskrevet i anden instruktion. De to næste er forædling af modsætninger og som-om -teknikken. Den første, der er en af de enkleste og nemmest at forstå, er også en af de vigtigste psykologiske og åndelige metoder til bearbejdning af personlige blændværk. Den er en hjælp, når man prøver kræfter med psykologiske, nervebetonede og også psykiske vanskeligheder, og den er mestermetoden specielt til de negative blændværk. Hvis det er vanskeligt at bekæmpe et blændværk direkte, er det som regel lettere at forædle dets modsætning. Det kan medføre, at man når et punkt, hvor modsætningen besejrer blændværket. F.eks. er det vanskeligt at bekæmpe frygt direkte. Det er nemmere at udvikle mod, så frygten reduceres og til sidst helt fjernes. Det er en metode, der har været inkluderet i de fleste åndelige trosretninger, og den omtales i Patanjalis Yoga Sutras: For at overvinde forhindringerne og deres følgevirkninger kræves intens anvendelse af viljen på en eller anden sandhed (eller et princip). (Sutra 32 i første bog) Alice A. Bailey har i sine kommentarer til denne sutra 5 opstillet de syv forhindringer og modsætningerne: Forhindringer Metode til bearbejdelse 1. Legemlige begrænsninger Sund, fornuftig levevis 2. Mental træghed Kontrol over livskraften 3. Fejlagtige spørgsmål Målrettet tænkning 4. Ligegyldighed Meditation 5. Dovenskab Selvdisciplin 6. Manglende kontrol af vrede Korrekt analyse 7. Fejlagtig opfattelse Indre oplysning Det er eksempler på, hvordan teknikken kan benyttes til større erkendelse af sjælen, men den er i også egnet til bearbejdelse af ethvert blændværk eller et uheldigt karaktertræk. Den horisontale og den vertikale metode Der findes to måder til forædling af en modsætning: Den ene er den psykologiske metode eksempelvis at forædle mod for at neutralisere frygt, kærlighed for at neutralisere had osv. Metoden kan kaldes den horisontale metode. Den anden kan man kalde den vertikale metode, fordi den medfører påkaldelse af sjælen. Nedstrømningen af sjælens energi og lys neutraliserer og nedbryder blændværket. 5 Alice A. Bailey: Light of the Soul, Lucis Publishing Company, New York,

16 Det er nødvendigt at have en klar forståelse af det blændværk, der skal nedbrydes, hvis teknikkerne skal være effektive. Det gælder specielt ved forædling af modsætningerne. Man er afhængig af at forstå blændværket rigtigt for at kunne foretage det rigtige valg af blændværkets modsætning. Viljen er også et vigtigt aspekt i denne teknik, fordi metoden kræver en vedholdende indsats for at udvikle den latente egenskab. Teknikken til forædling af modsætninger kan benyttes til de fleste blændværk. F.eks. modsætningen til egoisme er gruppebevidsthed og universalitet modsætningen til ensomhed og isolation er samarbejde osv. Men som en helt speciel øvelse er denne teknik den bedste til at afbalancere de negative blændværk. Det beskrives i næste instruktion. Kombination af teknikker Processen med at forædle modsætninger er mere eller mindre effektiv, og ofte er den ikke helt tilstrækkelig, specielt når intensiteten i blændværket er meget stærk. Når det f.eks. drejer sig om dyb frygt, så er det ikke tilstrækkeligt at forædle mod. Det vil også være nødvendigt at benytte andre teknikker. Helt generelt vil det altid være et godt princip at benytte mere end én teknik og at kombinere dem, og gøre virkningerne komplementære. Den følgende øvelse kan anvendes til at forædle enhver af de egenskaber, der er nævnt i nedenstående opstilling, eller enhver anden egenskab, man føler, man har behov for. Blændværk o Selvoptagethed o Mindreværdskompleks o Selvmedlidenhed o Depression o Overaktivitet o Dovenskab o Konflikt o Kritik o Ubeslutsomhed o Grådighed Modsætning Interesse for andre Tillid Barmhjertighed Glæde Rytmisk handling Aktivitet Harmoni Anerkendelse Vilje Generøsitet deling 16

17 Øvelse til forædling af modsætninger 1. Sid i en behagelig stilling. Afspænd alle muskler. Lad følelser og tanker falde til ro. Træk vejret langsomt og rytmisk. 2. Tænk på den egenskab, du ønsker at forædle. Forstå dens kvalitet og virkninger. Vurdér den i tankerne og med dine følelser og beslut dig til at udvikle den mere og mere. 3. Påkald den nu direkte. Som hjælp kan du nævne den flere gange eller læse en kort sætning, der har forbindelse med den. 4. Forpligt dig til at fastholde og give udtryk for denne egenskab hele dagen, uanset hvad der sker, og at være dens levende eksempel og udstråle den. Som-om -teknikken Det første, der skal være helt klart vedr. som-om -teknikken, er, at det ikke drejer sig om at bilde sig selv ind, at man ikke har det pågældende blændværk. Metoden er ikke fortrængning. Det er snarere en erkendelse af blændværket og derefter en beslutning om at fortsætte på trods af det. Man kender det alt for godt, men nægter at identificere sig med det, og på den måde kan man så at sige holde det på afstand. Her er et eksempel: Man kan føle sig nedtrykt, og man opfatter depressionen som en bølge af følelser. Man holder afstand til følelsen. Den kan skylle ind over en, men den kommer ikke fra sjælen, og som sjæl forsøger man at handle som-om følelsen ikke var der. Dette gør hele forskellen. Man fornægter ikke en eksisterende kendsgerning, men sætter den på sin rigtige plads. At handle som-om kræver helt klart en hel del disidentifikation, og arbejder man videre med denne teknik, som beskrevet i anden instruktion, vil det bidrage til at udvikle evnen til at bruge denne metode. Det vil også være helt tydeligt, at når man handler som-om, så er man ikke plaget af et dominerende blændværk, og det betyder generelt, at man skal udtrykke dens modsætning. F.eks. kræver det mod at leve videre som-om man er fri for frygt. Og det kræver en stæk positiv holdning at handle som-om man ikke føler nogen form for depression. Ved at benytte disidentifikation, forædler man samtidig modsætningen. De tre metoder er nært forbundet. Det er sindet, der styrer At handle som-om har den fordel, at det virker øjeblikkeligt. Man skal ikke vente på resultater, som med de andre teknikker, der er mere dybtgående og derfor virker langsommere. Som-om -teknikken kortslutter i en vis forstand den astrale natur. Det er tankesindet, der beordrer og styrer astrallegemet til at fungere rigtigt. Tankesindet fortsætter uden at tage hensyn til de følelsesmæssige reaktioner. Tanken isolerer dem og forhindrer dem i at gribe ind. Det fjerner ikke blændværket, men det gør det midlertidigt kraftesløst. Desensibilisering Som-om -teknikken er effektiv, når der er en bevidst følelse, der er i modstrid med den måde, man ønsker at fungere på. Det vil lykkes, hvis følelsen, der skal overvindes, ikke er alt for intens. Men når frygt eller en anden følelse er meget intens, 17

18 så er den teknik, der skal anvendes, desensibilisering 6 eller teknikken til imaginær træning. Og hvis der findes en blokering fra underbevidstheden med traumatiske oplevelser fra fortiden, der har dannet et kompleks, vil det være vanskeligt og i nogle tilfælde endda umuligt at handle som-om. I disse tilfælde må man først bearbejde blokeringen ved at benytte metoder, der er tilpasset tilstanden. Virkeligt eller uvirkeligt På dette tidspunkt i studierne vil det være rigtigt at belyse to spørgsmål, der meget ofte stilles vedr. som-om -metoden. Er det ikke en løs påstand, spørger nogle, at man kan forædle noget ikke-eksisterende? Og resulterer denne metode ikke i et blændværk, hvor man tror, man har overvundet noget, og det har man i virkeligheden ikke? Med disse spørgsmål overser man det grundlæggende i teknikken. Som iagttager har man erkendt blændværket og besluttet hvilken teknik, der skal benyttes til at modvirke det. Og desuden må denne holdning hos den neutrale iagttager, som styrer det, opretholdes for at kunne gennemføre forsøget med succes. F.eks. på trods af, at man i er bange, så handler man som-om, man ikke er bange. Man ved, hvad man gør. Selvom denne holdning opretholdes korrekt, så må man ikke tro, at man har fjernet blændværket. Der er absolut ikke tale om selvbedrag. Fokusering og påkaldelse Et andet synspunkt er, at man ikke kan vente til man har overvundet et blændværk med at indtage en positiv holdning til det. Det gælder alle fremskridt, at man skal tænke fremad mod det mål, man ønsker at nå. Det gælder al udvikling, alle opdagelser og alle resultater. Først fanges visionen om det, der skal udføres, og det medfører, at tankesindet udsender en pil. Derefter styrkes denne tilstand ganske langsomt ved hjælp af både den skabende tænkning og den fysiske og astrale indsats for at nå frem til det, der udbygger og konsoliderer indsatsen ved hjælp af fokusering og invokation. Invokationen medfører, at skabende kraft kommer til hjælp. Påkaldelsen etablerer kraften i tankerne og styrker holdningen ved at vække en følelsesmæssig respons til den egenskab, der påkaldes. Frem for alt er det en viljeshandling, og når viljen deltager, er man godt hjulpet i kampen mod blændværket. Det mangesidede menneske Tanken om, at man ikke skal lade som-om man er noget, man ikke er, er en overforenkling, der ikke tager menneskets mangfoldige natur i betragtning. Menneskets forskellige aspekter virker på mange måder. Man styres ikke af ét bestemt blændværk i alle legemer. Det er i hvert fald meget sjældent. Og derfor er det ikke hypotetisk at handle i overensstemmelse med de højere begreber og idealer. Oprigtighed og impulsivitet De mennesker, der protesterer mod som-om -teknikken med den begrundelse, at den er en løs påstand, giver udtryk for et andet blændværk blændværket vedr. oprigtighed. Det er et af de højere blændværk, men det er godt at kunne gennemskue det og vide, at det kan have uheldige og nogle gange katastrofale konsekvenser. Oprigtighed betyder ikke, at man skal give luft for enhver tanke og slippe alle følelser løs. Det er ikke andet end en impulsivitet og en primitiv holdning hos 6 Fjernelse af overfølsomhed. 18

19 mennesker, der ikke er begyndt at arbejde med sig selv. Ægte oprigtighed betyder trofasthed til principper og idealer, og det medfører ikke, at man forsvarer aggressive adfærdsmønstre og heller ikke ubehagelige udtalelser, der ofte kommer fra mennesker med dette blændværk. Derfor er som-om -teknikken ikke en form for selvbedrag eller for med fuldt overlæg at bedrage andre. Man kan endda helt åbent indrømme et blændværk f.eks. at være bange, utålmodig eller nedtrykt og alligevel erklære, at man vil fortsætte som-om man ikke er det. Det kan betragtes som en nødløsning på grund af omstændighedernes pres, men det er en nyttig teknik, så længe man forsøger at løse problemet med at fjerne blændværket fuldstændigt. For at kunne gøre det, kræves der forskellige andre metoder. 19

20 Anden del Loven om gruppebestræbelse og blændværk Når loven om gruppebestræbelse skal studeres, står man igen overfor et blændværk, der er forbundet med relationerne til andre. F.eks. er egoisme en direkte modsætning til gruppebestræbelse. Egoisme forhindrer eller vanskeliggør gruppelivets frie samspil, og grådighed vanskeliggør deling. Man kan sige, at forsøg på at leve i grupper og at arbejde med loven om gruppebestræbelse er en hård prøve i forbindelse med disse former for blændværk, og det giver en enestående mulighed for at fjerne dem. Alligevel har mange mennesker i nutiden mere eller mindre held med at leve i grupper og at forsøge gruppens liv, og det er et håbefuldt tegn på, at de blændværk, der forhindrer rigtige relationer, trods alt er ved at forsvinde. Der er ingen tvivl om, at man vil komme til at se langt mere gruppearbejde og ægte gruppesamspil, efterhånden som den gamle autokratiske orden forsvinder. Interessen for psykologi navnlig humanistisk psykologi går også i den retning. Der er en ægte interesse for menneskets indbyrdes relationer og for evnen til at arbejde og leve sammen. Gruppers liv Begreber om gruppeliv og gruppebestræbelse skal ikke begrænses til forholdsvis små grupper, som man deltager i med en bestemt hensigt eller på grund af fælles interesse. Alle hører til i grupper af alle slags familie, sociale, politiske, religiøse, nationale osv. Det betyder, at man må tænke på, hvad man gør som et samfund, og hvilke ansvar man har som nation, ligeså meget som når det gælder mere specifikke grupper og forbindelse. Det betyder også, at man har et ansvar for, at både gruppe-, national-, race- og endog verdensomspændende blændværk nedbrydes. Den fælles indsats Nedbrydning af blændværk på dette niveau kræver fælles handlinger, og her kan man se, at gruppebestræbelser spiller en stadig større rolle. Mange er forenet i arbejdet med at bekæmpe verdensomspændende blændværk og problemer. F.eks. inden for det religiøse område arbejder grupper med at fjerne blændværk vedr. autoritet og diktatur. Naturvidenskabens forskere i mange nationer er bekymret for, om de videnskabelige kræfter bruges rigtigt. Og mennesker grupperer sig i forsøget på at bekæmpe blændværk af mange slags, f.eks. dyrkelse af egoisme og social status i det materialistiske samfund. 20

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål.

Søndagsmeditation. Pengemeditation. Meditationsomrids. Tiltrækning af penge til hierarkiske formål. 1 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Søndagsmeditation Pengemeditation Tiltrækning af penge til hierarkiske formål Penge

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet

OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet 1 OVERSIGT over meditationer på VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk 2 Hvilke meditationer finder du her? Information om Skabende meditation Under Oversigt over meditationerne finder du materiale, der kan

Læs mere

Vejen med tjeneste. Belinda Baird.

Vejen med tjeneste. Belinda Baird. 1 Vejen med tjeneste Belinda Baird www.visdomsnettet.dk 2 Vejen med tjeneste Af Belinda Baird Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Problemet er, at et rigtigt tjenestearbejde ganske enkelt er for

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Torsdagsmeditation. Kristusmeditation. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Torsdagsmeditation Kristusmeditation Det er meningen, at torsdagsmeditationen skal erstatte din morgenmeditation. Hvis du

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Familien - livets vigtigste vækstgruppe

Familien - livets vigtigste vækstgruppe 1 Familien - livets vigtigste vækstgruppe Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Familien livets vigtigste vækstgruppe Af Erik Ansvang Et menneske er sædvanligvis knyttet til familiegruppen af to årsager:

Læs mere

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk

Indre stilhed. www.visdomsnettet.dk 1 Indre stilhed www.visdomsnettet.dk 2 Indre stilhed (Oversættelse Ebba Larsen) Evnen til tavshed og teknikken til stilhed De fleste vil sikkert indrømme, at de ikke i tilstrækkelig grad praktiserer og

Læs mere

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson.

Upersonlighed. Elsa Cairns Williamson. 1 Upersonlighed Elsa Cairns Williamson www.visdomsnettet.dk 2 Upersonlighed Af Elsa Cairns Williamson Fra The Beacon Udgiver: Lucis Press www.lucistrust.org (Oversættelse: Thora Lund Mollerup) Der er en

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Indre mand / Indre kvinde

Indre mand / Indre kvinde Indre mand / Indre kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk

1 Udgivet af VisdomsNettet - www.visdomsnettet.dk 1 MANTRAER & INVOKATIONER Et mantra er en lyd, et ord eller en sætning med en dybere betydning. Det siges før, under eller efter meditationen - lydløst, højt eller det kan intoneres som en sang. 2 DEN

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Livsværdier. Geoffrey Hodson.

Livsværdier. Geoffrey Hodson. 1 Livsværdier Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Livsværdier Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Esoterisk psykologi i praksis

Læs mere

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk

SORTE MAGIKERE. C.W. Leadbeater. www.visdomsnettet.dk 1 SORTE MAGIKERE C.W. Leadbeater www.visdomsnettet.dk 2 SORTE MAGIKERE Af C. W. Leadbeater Fra Talks on the Path of Occultism, III (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Der siges så meget om

Læs mere

Sidste søndag i kirkeåret

Sidste søndag i kirkeåret Sidste søndag i kirkeåret Salmevalg 403: Denne er dagen 448: Fyldt af glæde 321: O Kristelighed 638: O, kommer hid dog til Guds søn 121: Dejlig er jorden Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus

Læs mere

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9

Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 Den Nye Tidsalder afdækkes del 1/9 I både New Age og esoteriske kredse er der blevet talt meget om kvaliteter og aspekter ved Fiskens og Vandbærerens tidsalder, sådan som de viser sig i vores samfund.

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og uddannelse i selverkendelse Anden del: o Den Nye

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Forudsætningen for fred

Forudsætningen for fred 1 Forudsætningen for fred Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Forudsætningen for fred Af Erik Ansvang Når samfundet mister troen på sin egen fremtid, skabes der forestillinger om undergang. Ønske og virkelighed

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Den svære samtale - ér svær

Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm 18. november 2017 www.diakoni.dk cohj@filadelfia.dk Den svære samtale - ér svær Conny Hjelm, Filadelfia Uddannelse cohj@filadelfia.dk Den svære samtale ér svær Nogle gange er samtalen svær,

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 4:6 21. juni - 20. august www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Negative blændværk: Frygt Utryghed Bekymring Depression Formålsløshed

Læs mere

Nyorientering af verden

Nyorientering af verden 1 Nyorientering af verden World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Nyorientering af verden Fra World Goodwill (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Den gode vilje Håbet for verdens fremtid ligger

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 02 DET TREFOLDIGE MENNESKE Af Erik Ansvang I forhold til åndens involution foregår dette emne

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 8:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 2 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 8:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 8:8 Af Erik Ansvang Den personlige stråleopbygning Nogle alternative

Læs mere

- og ORDET. Erik Ansvang.

- og ORDET. Erik Ansvang. 1 - og ORDET var GUD! Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 I Joh. 1,1 står der: I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud! At alt i Universet er opstået af et skabende ord, er i sig

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 2:6 21. februar - 20. april www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: Det ubevidste Teknikker Teknik til

Læs mere

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium

VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium 1 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 VÆDDERENS TEGN Åbenbaring af det skjulte mysterium Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Påsken afholdes ved fuldmånen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk

F R E D. Isha Schwaller de Lubicz. www.visdomsnettet.dk 1 F R E D Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 FRED Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Fred er guddommelig, men mennesket har misbrugt ordet fred.

Læs mere

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen

DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER. Jan Erhardt Jensen 1 DEN BLIVENDE PRÆGNING, DER UDGØR EN VÆRDIFULD DEL AF ENS ÅNDELIGE ERFARINGER af Jan Erhardt Jensen Når man taler om de personlige erfaringer, som det enkelte menneske er sig bevidst, må man være klar

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni

Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 3. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Meditation og undervisning i selverkendelse o Realisering af sjælen

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk

Meditation. for verdensfred. Meditationsomrids. www.visdomsnettet.dk 1 Meditation for verdensfred Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation for verdensfred Omrids til gruppemeditation De mange millioner mennesker med god vilje overalt i verden er indadtil forbundne

Læs mere

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk

Dynamisk meditation. Kenneth Sørensen. www.visdomsnettet.dk 1 Dynamisk meditation Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Dynamisk meditation Af Kenneth Sørensen Hvad er dynamisk meditation? Der findes utallige former for meditation, og ofte er der tale om de samme

Læs mere

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk

Rosemary Burton. www.visdomsnettet.dk 1 Energi følger tanken Rosemary Burton www.visdomsnettet.dk 2 Energi følger tanken Af Rosemary Burton fra The BEACON (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Vær forsigtig med dine tanker. De

Læs mere

Djwhal Khul.

Djwhal Khul. 1 Esoteriske Skoler Djwhal Khul www.visdomsnettet.dk 2 Esoteriske skoler Af Djwhal Khul 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Separatisme og intolerance Den største forhindring for arbejdet

Læs mere

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey.

KOSMISK EVOLUTION. Alice A. Bailey. 1 KOSMISK EVOLUTION Alice A. Bailey www.visdomsnettet.dk 2 Kosmisk Evolution af Alice A. Bailey Fra The Consciousness of the Atom 1 (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Østens gamle skrifter

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk

Information om. Skabende. meditation. www.visdomsnettet.dk 1 Information om Skabende meditation www.visdomsnettet.dk 2 Information om Skabende Meditation Skab din personlige udvikling og bliv skabende i livets udvikling Af Erik Ansvang Det, du ved og tror på,

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

Den. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 Den LARMENDE Stilhed Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Den larmende stilhed Af Erik Ansvang Støj, støj, støj Man ser det overalt. Højtsnakkende mennesker med mobiltelefonen presset mod øret stående,

Læs mere

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk

Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 1 Hvorfor frygte DØDEN? www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor frygte DØDEN? (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Frygt eller glæde? De fleste mennesker frygter døden. Den mest grundlæggende årsag

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13

Sarah Zobel Kølpin. Lev dig lykkelig. med Positiv Psykologi. Gyldendal. Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Sarah Zobel Kølpin Lev dig lykkelig med Positiv Psykologi Gyldendal Lev_dig_lykkelig_AW.indd 3 10/03/08 11:43:13 Indhold Lev_dig_lykkelig_AW.indd 4 10/03/08 11:43:13 7 Forord 13 Positiv psykologi hvad

Læs mere

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde

Netværket Interne Auditorer i Danmark. Frederiksminde Netværket Interne Auditorer i Danmark Frederiksminde 21. marts 2012 Coach og Organisationskonsulent Karsten Schiøtz Der sker forandringer i virksomheder Eksempler: re-organisering fyringer der bliver skrevet

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 2. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Den nye tidsalder o Skabende tænkning o Skitse til gruppearbejde

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

3. søndag i fasten. Salmevalg

3. søndag i fasten. Salmevalg 3. søndag i fasten Salmevalg Den mørke nat forgangen er, 736 Hyggelig rolig, 411 Kom, Gud Helligånd, kom brat, 305 Gud, vi er i gode hænder, 675 Du ved det nok, mit hjerte, 634 Dette hellige evangelium

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

CLAIRVOYANCE & psykiske evner

CLAIRVOYANCE & psykiske evner 1 CLAIRVOYANCE & psykiske evner Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Clairvoyance & psykiske evner Af Kenneth Sørensen Fra Clairvoyance til Intuition Artiklens oplysninger om clairvoyance og andre psykiske

Læs mere

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed

JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed 1 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Jim Bourne www.visdomsnettet.dk 2 JOMFRUENS TEGN Integration af sjæl og personlighed Af Jim Bourne (Oversættelse Ebba Larsen) Nøgleordet for Jomfruens

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson.

Det Esoteriske Liv. Geoffrey Hodson. 1 Det Esoteriske Liv Geoffrey Hodson www.visdomsnettet.dk 2 Det Esoteriske Liv Af Geoffrey Hodson Fra The Yogic Ascent to Spiritual Heights (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Folk med vågnende

Læs mere

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716.

Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Prædiken til Nytårsdag, 1. januar 2014 kl. 17, Vor Frue kirke. Tekster: Sl. 90 og Matt. 6,5-13. Salmer: 712, 434, 586 / 588, 125, 718, 716. Af domprovst Anders Gadegaard Den første dag i et nyt år er en

Læs mere

Rikke Heimark Coaching

Rikke Heimark Coaching Find dit rette fokus Pixi E-bog Af Rikke Heimark, 2. februar 2017 For at tiltrække de rigtige ting i livet, hvad en det er mennesker, oplevelser, kontakter, muligheder osv, så er det alt afgørende at du

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Tanker om SEKSUALITET

Tanker om SEKSUALITET 1 Tanker om SEKSUALITET World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 Tanker om SEKSUALITET Fra Dealing with Sexuality (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Rytme og timing Skabelse er de indre, subtile

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30

Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 Fastegudstjeneste onsdag d. 3. feb. 2010 kl. 19.30 V/ Betina Inauen, Mindtools Første indlæg: Om modgang og det frie valg Fasten er den periode, hvor vi i kirken får fortalt om Jesu vandring i ørkenen,

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips

Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Hjælp rideglæden & trygheden tilbage, med disse 5 nemme tips Kan du huske den sidste gang du havde den der helt perfekte dag med din hest? Vejret var fantastisk, din hest var glad og frisk (uden at være

Læs mere

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer.

De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. De 7 reflekterende spejle *** De syv spejle er: 1. Spejling af nuet. 2. Spejling af det, som du dømmer. 3. Spejling af det, som er tabt, givet eller taget væk. 4. Spejling af flugt. 5. Spejling af din

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige

6. s. e. Trin juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken / Christian de Fine Licht Dette hellige 6. s. e. Trin. - 27. juli 2014 Haderslev Hertug Hans Kirke 8.30 & Domkirken 10.00 754 691 392 / 385 472 655 Christian de Fine Licht Dette hellige evangelium skriver evangelisten Matthæus (19, 16 26): Og

Læs mere

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen.

MEDITATION. - og sjælens udviklingsstadier. Kenneth Sørensen. 1 MEDITATION - og sjælens udviklingsstadier Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 Meditation - og sjælens udviklingsstadier Af Kenneth Sørensen Der er stor forskel på sjælen i dens egen verden og den

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Kender du dit livs retning?

Kender du dit livs retning? Kender du dit livs retning? Vision til evolution Mål, værdier og passioner giver dig retningen og starten Hvor starter din rejse? Er det først retningen eller er det startstedet? Det er hverken retning

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

FREDSPROCESSEN er i gang

FREDSPROCESSEN er i gang 1 FREDSPROCESSEN er i gang Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Fredsprocessen er i gang Af Erik Ansvang Alt er under forandring. Målet er menneskehedens enhed. Essensen er fred. Transformation Fredsprocessen

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian.

Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian. 1 Hvorfor udvikle SINDSRO? Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Hvorfor udvikle SINDSRO? Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Sindsro

Læs mere

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN

KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN KÆRLIGHED, SKØNHED OG VIDEN af Helena Roerich 1879-1949. Hun skrev bl.a. Agni Yoga bøgerne og lagde særlig vægt på Verdensmoderen. Der findes i os alle tre nøgler til udvikling: KÆRLIGHED, SKØNHED og VIDEN.

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst

Måden du tænker på baner vejen for din personlige vækst SELVVÆRD & MENTAL MODSTANDSKRAFT Den 27. september, Jakobskirken, Roskilde Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Måden du

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 5 af 6; 08:30 15:30 DAGENS PROGRAM 08:30 09:30 Opsamling 09:30 09:45 Pause 09:45 10:45 Brik Å Teori:

Læs mere