Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april juni

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april - 20. juni"

Transkript

1 1

2 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 3:6 21. april juni 2

3 Indhold Første del: o Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse. Positive blændværk Blændværk vedr. frihed og uafhængighed Blændværk vedr. utålmodighed og irritabilitet. Teknikker til forædling af modsætningerne. Som om -teknikken. Anden del: o Loven om gruppebestræbelse og blændværk Materialet er oversat med tilladelse fra Meditation Mount, Californien, USA. Dette materiale skal du ikke betale for, men vi håber, at du vil støtte arbejdet via en donation, som kan indbetales på Danske Bank reg konto nr Oversættelse af Ebba Larsen, VisdomsNettet 3

4 Hvad er den nye tidsalders meditationsgruppe? Skabende gruppemeditation for Den Nye Tidsalder benyttes overalt i verden af mennesker, der mediterer på Den Nye Tidsalders love og principper. Denne instruktion er én i en serie, der beskriver disse love og principper. Gruppedeltagerne rundt omkring i verden kan bruge instruktionerne samtidig, så deres meditation på emnerne kan blive koordineret. Hensigten med denne form for gruppemeditation er, at gruppedeltagerne lærer at opbygge tankeformer, der kan stimulere menneskehedens og planetens evolution og naturlige udfoldelse. Januar og februar: Marts og april: Maj og juni: Juli og august: September og oktober: November og december: Loven om RIGTIGE MENNESKELIGE RELATIONER Princippet om DEN GODE VILJE Loven om GRUPPEBESTRÆBELSER Princippet om SAMSTEMMIGHED Loven om ÅNDELIG TILNÆRMELSE Princippet om ESSENTIEL GUDDOMMELIGHED 4

5 Første del Blændværk vedr. overlegenhed og selvhævdelse Introduktion Som tidligere omtalt er menneskets liv præget af blændværk. Man har sammenlignet det med, at man vandrer i en dis eller tåge, så man ikke er i stand til at se omgivelserne, som de er. Men det bedre at tænke på det som et slør, man selv holder op foran øjnene, så alting bliver uskarpt og forvrænget. Det får et andet farveskær og en anden form. En kort refleksion vil vise at denne analogi er rigtig. Kun meget få er i stand til at se på livet uden at give det et følelsesbetonet farveskær. Men nogle har en svagere opfattelse af virkeligheden på grund af de forvrængende slør, end andre. Der er stor variation af de former for blændværk, som er afgørende for opfattelsen, tænkningen, følelserne, holdningerne og reaktionerne. Der blev nævnt syv typer blændværk i fjerde års anden instruktion. I denne instruktion er det tanken at undersøge de positive og dogmatiske blændværk, der ser ud til at være særdeles dominerende for tiden. Individuelt og globalt blændværk Måske er det bedst at minde om, at der både findes verdensblændværk og individuelt blændværk. De to typer er tæt forbundet, og selvom man har et større ansvar for de individuelle blændværk, så er det en hjælp at indtage en holdning, der står i et rimeligt forhold til blændværkets omfang. Man skal forsøge at undgå et blændværk af for stor selvundervurdering, hvor man mener, at der ligger universelle årsager bag nogle af problemerne i det individuelle liv. På den anden side har man også et vist ansvar for verdens blændværk og illusioner. Man har selv været med til at opbygge dem, og man deltager stadig med sin frygt, sine begær og sin uoplyste tænkning. Derfor har man en særlig forpligtelse til at deltage i nedbrydningen af dem. Det har derfor stor betydning, at man forsøger at se og forstå dem, og at man finder ud af, hvordan de kan bearbejdes. Opdag blændværket To forudsætninger er nødvendige til denne opgave. Den første er disidentifikation, dvs. at man tager afstand til blændværkene og betragter dem som det, de er. Så længe man identificerer sig med et bestemt blændværk, lige så længe styres man af det. Når man er helt besat af et blændværk, er man ikke klar over det, og man kan derfor ikke erkende det. Derfor kan man intet gøre for at nedbryde det. Det første skridt er derfor at opdage det. Opdager man det, har man straks en anden situation. Blændværket er der stadig, men nu ved man det, og derfor kan man begynde at tage afstand til det. (Se teknikken til disidentifikation i fjerde års anden instruktion). Brug viljen Den anden forudsætning er at bruge viljen. Det er ikke nok at ønske at bekæmpe blændværk ved at benytte de forskellige teknikker, for viljen skal også med i processen. Først må man tage de nødvendige forholdsregler og derefter anvende forskellige teknikker, og når disse beslutninger tages, kommer viljen til udtryk. Derefter er 5

6 viljesenergien nødvendig til at bevare udholdenhed og beslutsomhed for at kunne gennemføre processen uanset hvor lang tid, det tager. Man må også huske, at der findes et mellemliggende stadie mellem at opdage et blændværk og at nedbryde det. Det er i denne periode, den egentlige kamp foregår, og man befinder sig i den paradoksale situation, at man stadig har blændværket, selvom man har gennemskuet det. Det er der stadig, og det har tendens til at vise sig til enhver tid, men man afviser det, så godt som man kan. Kampen kan fortsætte i lang tid, og det er en vanskelig periode. Selvom man prøver at styre blændværket og forhindre det i at påvirke livet, så trænger det hele tiden frem. Det vil være mere rigtigt at sige, at på dette stadie styrer man blændværket snarere end nedbryder det. Stadierne eller trinene i processen er derfor: 1. Betragtning at se blændværket, som det er. 2. Disidentifikation at stå på afstand som iagttager. 3. Styring at holde styr på det og forhindre det i at påvirke. 4. Nedbrydning at nedbryde det gradvis og fjerne det. En langvarig proces Stadierne overlapper ofte hinanden, men hvis man husker dem, vil de hjælpe med at se de forskellige faser, man befinder sig på. Det kan forhindre, at man mister modet, hvis bearbejdningen tager lang tid. Blændværk forsvinder ikke fra den ene dag til den anden, eller så snart man opdager dem. Nogle blændværk er dybt rodfæstet i underbevidstheden. Det blev beskrevet i anden instruktion, og det kan blive en langvarig proces at få dem frem fra underbevidstheden og nedbryde dem i lyset af sjælens bevidsthed. Processen kan sammenlignes med morgentågen, der indhyller en dyb dal, efterhånden som Solen kommer op bag bjergene og spreder lys og varme ud over dalen. Først stiger tågen opad, og når Solens stråler har løftet tågen, nedbrydes den lidt efter lidt, efterhånden som den når de højere luftlag, indtil man til sidst kan se hele panoramaet klart og tydeligt. Positive blændværk Blændværkene i denne kategori er blevet kaldt positive, fordi de er baseret på positive handlinger og tænkning, som blev omtalt i tredje års tredje instruktion som en af karakteregenskaberne i Den Nye Tidsalder. Det skal bemærkes, at her bruges ordet positiv ikke i betydningen værdifuld eller god. Tværtimod er positive blændværks kvalitet lige så negativ som alle andre former for blændværk. I virkeligheden er de ofte mere negative. Selvhævdelse og mindreværd To forskellige mennesketyper er disponerede for dem. Den første type er de, der har en medfødt egoisme, er autoritative og viljestærke i personlig forstand. Den anden type er mennesker, der har en iboende svaghed. Det ved de, og de føler sig vrede og såret over det. Det tvinger dem til at overkompensere for svagheden ved at vise og bevare magten. Et eksempel er den egoisme og aggression, der nogle gange ses hos mennesker, der er små af vækst. De har en tilbøjelighed til at føler mindreværd. Alfred Adler 1 har udarbejdet en seriøs redegørelse om denne psykologiske mekanisme og oplyser, at forskellige former for mindreværdskomplekser kan snige sig ind i forbindelse med de forskellige former for aggression og selvhævdelse. 1 Alfred Adler (1870 i Wien i Aberdeen) var østrigsk psykoanalytiker, som skabte begrebet mindreværdskomplekser. 6

7 Disse to modsatte årsager til positive former for blændværk skal man huske, for det kan være en hjælp når man skal vælge og bruge teknikkerne til at bearbejde dem, så man forstår oprindelsen til de blændværk, man prøver at nedbryde. Der findes mange blændværk i den positive kategori, men kun nogle få kan nævnes her. Eksemplerne kan imidlertid illustrere de mange variationer, der findes med denne positive tendens. Det giver et billede af de forskellige former, de kan antage, og viser, hvordan de kan styres og nedbrydes. 1. Blændværk vedr. magt Blændværk vedr. magt er en overdreven og fordrejet manifestation af den normale trang til selvhævdelse. Magt giver både en intens subjektiv tilfredsstillelse og gør det muligt i det mindste midlertidigt at opleve succes eller at få fat i ting, man begærer. Blændværket kan overskygge et menneske i en grad, så det ligefrem besættes af det. Et godt eksempel var Friedrich Nietzsche, for hans vilje-til-magt 2 havde meget ulykkelige konsekvenser. Den eftertragtede magt kan forekomme på tre forskellige måder: 1. Over mennesker, der skaber blændværk vedr. autoritet. 2. Over naturkræfterne. 3. Over stoffet. De sidste to punkter skaber blændværk vedr. effektivitet og teknologi. Teknikken til rigtige proportioner, der blev belyst i anden instruktion, vil være en værdifuld øvelse for alle, der opdager, at de har dette blændværk vedr. magt eller en tendens i den retning. Som Theodore Roosevelt sagde, det skal have den plads det skal have, og så vil man se sig selv i et mere realistisk perspektiv. Forædling af modsætningen er også en af hovedteknikkerne til bearbejdelse af dette blændværk. (Se senere i denne instruktion). 2. Blændværk vedr. autoritet Blændværk vedr. autoritet eller mere korrekt vedr. udøvelse af autoritet, har mange lighedspunkter. Der findes utallige små diktatorer i alle organisationer, og de nuværende bureaukratiske systemer giver dem rigelig plads. Indtil for nylig blev den autokratiske fader accepteret som det selvfølgelige overhoved i familien en kendsgerning, der var en af årsagerne til ungdomsoprøret. Denne autokratiske holdning er ikke kun baseret på kærlighed til magt, men også på en fast overbevisning om at gøre det rigtige og det er naturligvis også et blændværk. Under mere eller mindre iøjnefaldende former er det så udbredt i dag, at det er en grundlæggende holdning hos en stor del af menneskeheden. Åndelig autoritet Blændværk vedr. autoritet kan ligesom alle blændværk med tilknytning til magt og overlegenhedsfølelse komme til udtryk på det fysiske plan, astralplanet og mentalplanet. Men det kan også forekomme i den åndelige bevidsthed. Når blændværk er baseret på enten en stærk følelse af guddommelig styring eller åbenbaring eller på de etablerede dogmers og trosretningers autoritet, så kan det blive et alvorligt 2 Formentlig det vigtigste aspekt af Friedrich Nietzsches billede af menneskets psykologi opstår i "viljen til magt", som Nietzsche anpriser som motivationen, der ligger til grund for al menneskelig adfærd. 7

8 blændværk og en farlig fordrejende og aggressiv kraft. Inkvisitionen er et eksempel på den værste form for dette blændværk af åndelig autoritet, og på at det kan blive alt for almægtigt. Heldigvis er autoritetskulturen hurtigt på vej ud. Den var et særligt kendetegn i tidligere tider, men de frihedselskende og frit tænkende samfund, der nu opbygges i det mindste i Vesten har en ny holdning. Der findes ikke længere respekt for autoriteter. De bliver i høj grad kasseret, og det kan forventes, at dette blændværks greb om alle diktatorer og deres støtter gradvis vil mindskes, efterhånden som Den Nye Tidsalder fortsætter. Selvom blændværk vedr. effektivitet og teknologi meget ofte, som tidligere nævnt, udvikles fra kærligheden til magt og udøvelse af magt, så er de mere specifikt forbundet med aktiviteter, der er den tredje kategori af blændværk, som senere skal studeres. Det vil blive beskrevet i sjette instruktion. Teknikken til transmutation Den teknik, der blev anbefalet til bearbejdelse af blændværk vedr. magt, kan også anbefales til bearbejdelse af blændværk vedr. autoritet, som i virkeligheden er et udtryk for kærlighed til magt. Men når de er brugt i et stykke tid, så kan man også praktisere teknikken til transmutation (se anden instruktion). Med denne teknik, der vil blive forklaret mere detaljeret i sjette instruktion, styrer man den energi, der ligger bag et blændværk, og anvender den på et højere niveau. Det betyder, at når man har opdaget sin tendens til at være overautoritativ, har placeret sig selv og sin situation i rigtige proportioner og har gjort nogle tiltag til at forædle de modsatte egenskaber f.eks. ydmyghed så fortsætter man med at transmutere sin kærlighed til autoritet og sine diktatoriske tendenser til ansvarsfølelse med ægte og medfølende omsorg for sine medmennesker. Både den tidligere holdning og metoden til at vise den er på denne måde blevet transmuteret, og dermed kan den energi, der ligger bag blændværket, bruges på en konstruktiv og nyttig måde. 3. Blændværk vedr. fysisk styrke Blændværk vedr. fysisk styrke kan man kalde et mere primitivt udtryk for den positive egoistiske form for blændværk. For de mennesker, der ikke kan udtrykke sig selv på de højere niveauer, tjener konkurrencer og sport et godt formål. Det kræver selvdisciplin, mod, koncentration, udholdenhed, evne til at modstå anstrengelser, og meget ofte gruppearbejde og samarbejde. Blændværket opstår, når man lægger for stor vægt på resultater. Det udvikler stolthed og konkurrenceånd, som stimulere hensynsløshed. Det kan endda resultere i ekstreme former for fysisk aggression og vold. De nævnte teknikker kan også være nyttige til dette blændværk. De vil også være gavnlige i relation til alle efterfølgende blændværk, der ligger inden for det positive område. 4. Blændværk vedr. ambition Blændværk vedr. ambition har nær forbindelse til de tre foregående, for kærlighed til magt, succes og høje positioner er de drivende kræfter i ambition. Når mennesket plages af dette blændværk, er det udelukkende fokuseret på at nå toppen, og det har skadelige virkninger både på mennesket selv, på de nærmeste og socialt. Ofte fortsætter det ambitiøse menneske sin stræben langt ud over, hvad det har af fysisk styrke, og det opbruger sin energi i et omfang, der efterlader legemet helt udmattet og modtageligt for fysiske og psykiske lidelser. 8

9 Ambitionens bivirkninger Men det ambitiøse menneske har også tendens til at påtage sig for meget på andre måder. Dette resulterer i ineffektivitet og endog fiasko, og det påvirker desuden andre. Det er beskrevet i bogen Peterprincippet. 3 Den blev en bestseller, og det er positivt, fordi den afdækker blændværket vedr. ambition og latterliggør det nuværende almindeligt benyttede forfremmelsessystem, som dr. Peter kalder hierarkologi. Det resulterer i dårlig ledelse og i den inkompetente organisering, man ser overalt. De mere alvorlige virkninger af ambition er hensynsløshed, grusomhed og total tilsidesættelse af andres rettigheder. Det er ofte den motiverende impuls bag kriminalitet og voldshandlinger, og det er naturligvis den drivende kraft hos alle diktatorer. Fra ambition til destruktion Ud over den personlige ambition, kan den gruppe, det ambitiøse menneske tilhører, være fokus for overdreven ambition. Diktatorer og nationale ledere er ambitiøse på deres folks og nations vegne. De stræber efter at udvide territorierne og som konsekvens at dominere andre nationer. De er så optaget af det, at det ofte kræver total selvopofrelse, for al deres energi investeres i at nå dette mål. Disse mennesker påtager sig et enormt stort ansvar og løber en stor risiko. Ambition kan meget nemt føre til destruktive handlinger, og historien indeholder mange dramatiske eksempler. Heldigvis er det kun få mennesker, der kommer i en position, hvor blændværk vedr. ambition kan få katastrofale følger i et større omfang, men man skal vide, hvordan det virker både på en gruppe, en nation og på et enkelt menneske, så man ikke løber den risiko selv at blive indfanget sandsynligvis uden at vide det og med risiko for at bidrage til det. Åndelig ambition Ambition er et blændværk, der er nemmere at få øje på hos andre end hos sig selv, og det kan ligesom blændværk vedr. autoritet være forbundet med både et åndeligt liv og med åndelig udvikling set fra personlighedens synsvinkel. Jo højere niveauet er for et blændværk, jo vanskeligere er det at få øje på, og åndelig ambition selvom den forekommer i en meget subtil form for begær efter personlig succes kan på snigende måde fordreje en ægte højere motivation. 5. Blændværk vedr. stolthed og overlegenhed Stolthed og overlegenhedsfølelser er blændværk, der er nært forbundet med ambition. Mennesker overvurderer nemt sig selv og det, de har opnået, og ser ned på andre, der ikke har opnået særligt meget og betragter dem som mindreværdige. Denne tendens kan begynde med et behov for at hævde sig, men den kan udvikle en regulær overlegenhedsfølelse. Hvis det er tilfældet, soler man sig i blændværket og stimulerer det med den tilfredsstillelse, som holdningen giver. Mennesker, der har et stolthedsblændværk, kan ikke fordrage overlegenhed hos andre. Denne reaktion er særligt dominerende i nutiden. Den viser sig som uvilje over for mennesker, der er dygtigere end dem selv, og de forsøger at nedgøre dem på alle mulige måder. Som en vippe går den enes personlige overlegenhedsfølelse op, når en andens overlegenhed går ned. Det er den almindelige metode til at få sandheden frem om fortidens historiske skikkelser, at finde alle deres svagheder, 3 dr. Laurence J. Peter og Raymond Hull: Peterprincippet. Udgivet af William Morrow & Co. Inc. 9

10 og gøre dem ringere end de var, og ligefrem ignorere det, de opnåede. Det skyldes i høj grad denne holdning. Det er både naivt og uretfærdigt, fordi de ofte har udrettet noget på trods af deres svagheder og mangler. De skulle i virkeligheden værdsættes endnu højere, fordi de overvandt disse forhindringer og fuldførte store ting. Man skal også huske, at mennesker fungerer på forskellige niveauer, så selvom man har svagheder og endda fejl på ét niveau, så kan man opnå meget på et andet. Den almindeligt udbredte tendens med at nedgøre andre har Rabindranath Tagore givet udtryk for med ordene: Ildfluen sagde til stjernerne: Astronomerne siger, at den dag vil komme, hvor I vil blive udslettet. Stjernerne svarede ikke. Besiddelsesblændværk For mennesker uden særlige muligheder eller evner tager dette blændværk ofte form som stolthed over at eje ting. Det er det, der ligger bag talemåden at være på højde med naboen. Selvom det tilsyneladende er et mindre blændværk, så gør det ofte skade. Udover den dårlige følelse, det skaber, bruges hele livet til at skaffe sig stadig flere penge, få endnu højere status, smartere biler, større huse og flere og flere ting. Det stimulerer stoltheden, og dette værdiløse imperium opbygges ofte på bekostning af helbred og ægte livsglæde og livsudfoldelse. 6. Blændværk om at være sikker på at have ret At være sikker på, at man har ret, er også et aspekt af stolthed. Det er en overlegenhedsfølelse på det mentale plan, og den følges af dogmatisme, af svigtende evne til at erkende eller tolerere andres synspunkter og andre synder af mental art. Det skal senere studeres mere detaljeret. Det er et blændværk, der har tendens til at opstå, efterhånden som tænkeevnen udvikles f.eks. mental arrogance, som ofte ses hos unge mennesker, før de får flere kundskaber, mere erfaring og større visdom. Det er imidlertid en holdning, der er ved at forsvinde på grund af den nuværende krise. Det udbredte spørgsmål om den værdinorm, som alle eksisterende former og levemåder har, er årsag til, at et stigende antal mennesker føler sig forvirrede og usikre. Forvirringen er en nødvendig fase, der har sine gode aspekter, men den kan også skabe vanskeligheder, og den stimulerer negative blændværk eksempelvis frygt og depression. Blændværkets blændværk Før emnet blændværk vedr. stolthed forlades, er det vigtigt at forstå, at dette blændværk er en af de største forhindringer til at opdage andre blændværk. Det står i vejen for at erkende egne svagheder, selvom de er ret indlysende. Stolthed har den særlige egenskab, at den kan skjule et menneske for sig selv. Det er derfor nødvendigt at gå dybere ind i dette problem for at blive sikker på, at stoltheden ikke narrer til forkerte vurderinger og til en uforholdsmæssig stor fornemmelse af at være vigtig og være bedst egnet. Teknikken til rigtige proportioner er også egnet i denne forbindelse. Den er i virkeligheden speciel nyttig til alle positive blændværk, der har tendens til at skabe en følelse af personlig betydning og overlegenhed. 10

11 7. Blændværk vedr. selvcentrerethed Man skal være klar over, at normalt er alle mennesker til en vis grad selvcentrerede, og derfor har alle mere eller mindre et blændværk i denne retning. For at bruge en analogi fra videnskaben om astronomi, så har mennesker med dette blændværk endnu ikke nået sin egen Koperniske revolution. De betragter stadig sig selv som midtpunkt for alt omkring sig på samme måde, som astronomer før Kopernikus mente, at Jorden var Universets midtpunkt. Det er naturligvis en helt forkert opfattelse, men alligevel lever mange uden videre deres liv på denne måde. De forventer, at alt og alle skal tage specielt hensyn til dem, men de ignorerer, at andre mennesker kan have den samme tendens, og at de har ret til at leve deres eget uafhængige liv. Egoisme skaber isolation, ensomhed og tilbagetrækning. De mennesker, der er sløret af dette blændværk, mangler evnen til at interessere sig for andre mennesker og har en begrænset psykologisk forståelse. De kan ikke identificere sig med et andet menneske, og deres egoisme og fokus på deres eget liv, forhindrer dem i at åbne sig. En effektiv måde at slippe af med dette blændværk er også i dette tilfælde teknikken til rigtige proportioner. En anden øvelse er som-om -teknikken, der beskrives senere i denne instruktion. Ved målrettet at prøve at tænke og handle som-om man handler i et andet menneskes sted, kan man opbygge en rigtig forståelse af dette menneskes følelser og reaktioner. På denne måde bliver man mere bevidst om den verden, andre lever i, og det medfører, at der kommer en åbning i den blokering, der findes i egoismen, og det er begyndelsen på en nedbrydningsproces. 8. Forskellige blændværk vedr. ensomhed og isolation Ensomhed, isolation og tilbagetrækning er blændværk, der har relation til egoisme. Man kan kalde ensomhed for en primitiv illusion, for i virkeligheden findes der ikke ensomhed, hverken for det enkelte menneske eller i Universet. Alle rammes konstant af utallige påvirkninger på alle niveauer. Disse påvirkninger strækker sig lige fra de stråler, der kommer fra fjerne galakser millioner af lysår borte, til de klimatiske tilstande i de nære omgivelser, og til de psykiske påvirkninger, man bombarderes med både fra massemedier og fra den psykiske atmosfære, der i psykologisk terminologi kaldes den kollektive underbevidsthed. Isolation er et blændværk Men omvendt så påvirker man også selv omgivelserne, selvom man ikke er bevidst om det. På det fysiske plan kan man bære på mikrober og vira, og alle har en specifik duft, som navnlig dyr kan registrere. Også følelsesmæssigt og mentalt påvirker man konstant andre. Ikke kun med ord og handlinger, men også via subtile psykiske påvirkninger. Man skal kende disse processer, for de medfører ansvar, og har man kendskab til dem, bliver man i stand til at skelne mellem de gavnlige påvirkninger, og de påvirkninger, der kan skade. Mennesker, der føler ensomhed eller har en separatistisk indstilling, tror fejlagtigt, at de er upåvirket af alt det, der foregår omkring dem, men paradoksalt nok, så gør denne holdning dem mere påvirkelige. De har tilbøjelighed til at udsende destruktive kræfter, fordi deres mangel på hensyn til og kommunikation med andre har tendens til at udvikle kritik, fordomme, utilfredshed og endog had. Oversensitivitet Men der findes også en anden og helt anderledes form for isolation og ensomhed, hvor årsagen er oversensitivitet. I dette tilfælde er det en form for selvbeskyttelse 11

12 en forsvarsmekanisme, der opbygges ved at skabe en form for et psykisk panser. Det er en negativ form for isolation, og omtales under studiet af de negative blændværk. Det er ikke nødvendigt at gå mere detaljeret ind i teknikken til at nedbryde ensomhedsfølelsen. De metoder, der kan anvendes, er ret tydelige. Og de egenskaber, der skal forædles for at modvirke den, er omtalt i forbindelse med henholdsvis rigtige menneskelige relationer og princippet om den gode vilje i første og anden instruktion. Flere af teknikkerne kan man bruge i bearbejdningen af dette blændværk, men man skal også huske, at ensomhedsfølelsen stimuleres ofte af andre blændværk ikke mindst af blændværk, der findes på mentalplanet. Blændværk vedr. frihed og uafhængighed I nutiden er der et voksende krav om frihed både for det enkelte menneske og for grupper. Men det skaber et mystisk paradoks. Når mennesker får frihed, så bruges den enten forkert f.eks. til ekstreme former for ukontrolleret selvudfoldelse, egoistisk handlefrihed og voldshandlinger. Eller man ved ikke, hvad friheden skal bruges til. Den sidstnævnte kategori motiveres til at søge en eller anden ydre støtte man går med andre ord tilbage til en form for autoritet. Eric Fromm har kaldt det flugten fra frihed i sin bog med samme navn. 4 Man opdager, at frihed medfører ansvar, og at den i sig selv kan blive en byrde, som man forsøger at undgå på forskellige måder. Enten søger man en autoritet, man kan stole på eller kan skyde skylden på eller man finder en eller anden erstatning. Det medfører naturligvis, at de ukontrollerede friheder kolliderer, og det reducerer den forventede frihed. F.eks. skaber relationen mellem den enkeltes frihed og en gruppes frihed mange problemer, og meget hurtigt bliver det tydeligt for de involverede, at den nye frihed ikke er så enkelt, som de forestillede sig, og at det heller ikke er en patentløsning på alle frustrationer. Frihed fra og frihed til Frihed skal ikke kun opfattes som frihed fra, men snarere som frihed til. Ønsket om frihed fra giver grundlag for blændværket vedr. frihed. Der er en tendens til at tænke på frihed som en lyksalig tilstand væk fra alt, der forpligter og begrænser, men i virkeligheden frigøres man kun til nye muligheder på andre niveauer, som man selv skal tage fat på og give udtryk for. På samme måde som med ensomhed findes der ikke nogen fuldstændig frihed og uafhængighed. Alle er uløseligt forbundet med og involveret i et netværk af indbyrdes afhængighed. Blændværk vedr. frihed vil fortsætte, når man tror, at det er muligt at blive fri for det og at leve uafhængigt af alt. De rigtige krav om frihed skal være frihed til at give udtryk for det bedste man har i sig, til at være skabende og til at have mulighed for at udvikle sig. Det betyder ikke handlefrihed eller egoistisk tilfredsstillelse på de lavere niveauer og heller ikke anarki. Rigtig anvendelse af frihed kræver en høj grad af disciplin og selvkontrol. Frihed til gavn for helheden Dette blændværk tager ikke altid de ekstreme og åbenlyse former, som man ofte kan se hos nutidens ungdom. Det skal derimod tage form som en subtil indflydelse, der påvirker holdninger og reaktioner. Det kan medføre, at der opstår andre blændværk f.eks. uvilje, vrede og frustration. For at opveje denne tendens, skal man vide, 4 Eric Fromm: Flugten fra frihed (Escape From Freedom). Hart, Rinehart and Winston, New York,

13 inden for hvilke livsområder, man er fri, og man skal kende de virkelige former for frihed. Derefter skal man blive enig med sig selv om at acceptere de betingelser, der kan begrænse tiltagene. Man skal se dem i de rigtige proportioner som midlertidige begrænsninger, der er nødvendige og det bedste for helheden. Teknikker som disidentifikation og rigtige proportioner vil være nyttige, og teknikker til nærværelse og til upersonlighed (indifferens), som vil blive forklaret detaljeret senere, vil specielt være en hjælp til at skabe en mere omfattende opfattelse, der neutraliserer dette blændværk på alle bevidsthedsniveauer. Utålmodighed og irritation Som det sidste drejer det sig om en form for blændværk, der ofte er en belastning for en dominerende og aggressiv mennesketype utålmodighed. Hertil kommer et iltert temperament, irritation og en uvenskabelig holdning, der gør livet uudholdeligt for et stort antal mennesker. Disse blændværk er destruktive, og de påvirker både andre særdeles kraftigt og mennesket selv. De ødelægger ligevægt, undertrykker glæde og forgifter systemet og skaber en generel anspændthed i mennesket og i dets omgivelser. Disse blændværk skal bearbejdes med stor grundighed. I nutidens stress, opspeedede levemåde og store nervepres er utålmodighed og irritation i høj grad udbredt. Denne form for blændværk og andre som f.eks. frygt og depression har tendens til at vokse, når det fysiske legeme og dermed nervesystemet er under ekstra stor belastning. Blændværkets årsag og virkning Et blændværk kan stamme fra personlighedens tre niveauer, og man skal altid forsøge at finde det niveau, som det sandsynligvis kommer fra. Et mentalt blændværk kan f.eks. stamme fra en følelsesmæssig holdning, og en følelsesmæssig reaktion som irritation kan stamme fra et større nervepres eller et fysisk dårligt helbred. I sidstnævnte tilfælde nytter det ikke at bebrejde den astrale natur og kun anvende psykiske eller åndelige teknikker. Man er nødt til at tage de midler i brug, der findes på de fysiske niveauer for at ændre situationen og lette presset. Høj intelligens stor utålmodighed Intellektuelle evner er ofte årsag til utålmodighed. Mennesker, der tænker hurtigt, opfatter med klarhed og gennemfører opgaver med stor faglighed, har tendens til at være utålmodig overfor mennesker, der er mere langsomme og ikke så kompetente, uden at se de vanskeligheder, som den knap så dygtige må kæmpe med. I virkeligheden burde de mennesker, der har nået høje intelligens- og integrationsniveauer, være i stand til at se andres problemer meget lettere, og derfor have større forståelse for deres situation og vise dem større medfølelse. Men det er sjældent tilfældet hos typer med en dominerende vilje, for de er optaget af at komme videre for at nå deres egne mål. Tolerance Erkendelse af et bredere billede og af den kendsgerning, at man ikke kan forvente fuldkommenhed, er det første skridt i bearbejdelse af dette blændværk. Mennesket befinder sig i et ufuldkomment univers, hvor det sammen med alt levende er under udvikling mod større bevidsthed, flere egenskaber og til sidst fuldkommenhed. Det er en langsom proces, hvor alle er involveret, og ingen har ret til at være utålmodig, når det gælder utilstrækkeligheder og ufuldkommenheder hos andre mennesker. 13

14 Denne erkendelse fjerner den fejlagtige tanke, at alle har de samme egenskaber og er nået til samme udviklingsniveau. Holdningen udvikler større tolerance. Igen vil teknikken til rigtige proportioner være en hjælp, og det samme gælder forædling af den humoristiske sans. Irritation og vrede skyldes ofte ligegyldige ting men humoristisk sans kan få latterlige reaktioner til at forsvinde. En af vanskelighederne ved den form for blændværk er, at de har tendens til at virke overrumplende, men hvis man øver sig i de forskellige teknikker, som f.eks. disidentifikation, som-om og upersonlighed, vil det gradvis nedbryde tendensen til en hurtig automatisk irritabel reaktion. Ydmyghed og accept Når det drejer sig om at forædle modsætninger, skal man prøve at udvikle ikke alene de indlysende modsatte egenskaber som tålmodighed, overbærenhed og tolerance, men også f.eks. ydmyghed. Ydmyghed kan nedbryde overlegenhedsfølelsen, som ofte er årsag til utålmodighed. Man må ofte bearbejde ét blændværk sideløbende med et andet, fordi de som regel stimulerer hinanden. Accept er en anden egenskab, der skal forædles, fordi accept skaber en generel modstand mod disse blændværk. Når man holder op med at stritte imod forhindringer og ufuldkommenheder i omgivelserne og udvikler evnen til at være accepterende, så udvikler man samtidig tolerance og ligevægt. Det vil spare en masse energispild. Det er en hjælp at søge årsagen til et blændværk og at tro på, at man har magt til at ændre det. Et menneske, der i hele sit liv har lidt af utålmodighed og irritation, mener ofte, at det er karaktertræk i personligheden, og at det ikke kan ændres. Hvis det til sidst erkender, at det giver en overlegenhedsfølelse, der kan bearbejdes, vil blændværket forsvinde. Kuren er kærlighed Som konklusion kan man sige, at en vigtig egenskab hos de positive blændværk er en forkert og nogle gange voldelig anvendelse af energi. Den positive mennesketype har mere energi, end de negative typer, og det er ofte vanskeligt at styre denne energi og kun bruge den på en klog og konstruktiv måde. Sådan et menneske har et stort potentiale og kan opnå meget. Men den indre kraft indeholder også potentialer til at være destruktiv. Modsætningen, der kan forædles af alle, som har for meget energi og vilje, er kærlighed. Kærlighed er den rigtige løsning på de problemer og vanskeligheder, der opstår. Kærlighed afbalancerer de positive, dynamiske og medrivende kræfter, og kærlighed sørger for, at de anvendes rigtigt. 14

15 TEKNIKKER Forædling af modsætninger De to første teknikker disidentifikation og rigtige proportioner blev beskrevet i anden instruktion. De to næste er forædling af modsætninger og som-om -teknikken. Den første, der er en af de enkleste og nemmest at forstå, er også en af de vigtigste psykologiske og åndelige metoder til bearbejdning af personlige blændværk. Den er en hjælp, når man prøver kræfter med psykologiske, nervebetonede og også psykiske vanskeligheder, og den er mestermetoden specielt til de negative blændværk. Hvis det er vanskeligt at bekæmpe et blændværk direkte, er det som regel lettere at forædle dets modsætning. Det kan medføre, at man når et punkt, hvor modsætningen besejrer blændværket. F.eks. er det vanskeligt at bekæmpe frygt direkte. Det er nemmere at udvikle mod, så frygten reduceres og til sidst helt fjernes. Det er en metode, der har været inkluderet i de fleste åndelige trosretninger, og den omtales i Patanjalis Yoga Sutras: For at overvinde forhindringerne og deres følgevirkninger kræves intens anvendelse af viljen på en eller anden sandhed (eller et princip). (Sutra 32 i første bog) Alice A. Bailey har i sine kommentarer til denne sutra 5 opstillet de syv forhindringer og modsætningerne: Forhindringer Metode til bearbejdelse 1. Legemlige begrænsninger Sund, fornuftig levevis 2. Mental træghed Kontrol over livskraften 3. Fejlagtige spørgsmål Målrettet tænkning 4. Ligegyldighed Meditation 5. Dovenskab Selvdisciplin 6. Manglende kontrol af vrede Korrekt analyse 7. Fejlagtig opfattelse Indre oplysning Det er eksempler på, hvordan teknikken kan benyttes til større erkendelse af sjælen, men den er i også egnet til bearbejdelse af ethvert blændværk eller et uheldigt karaktertræk. Den horisontale og den vertikale metode Der findes to måder til forædling af en modsætning: Den ene er den psykologiske metode eksempelvis at forædle mod for at neutralisere frygt, kærlighed for at neutralisere had osv. Metoden kan kaldes den horisontale metode. Den anden kan man kalde den vertikale metode, fordi den medfører påkaldelse af sjælen. Nedstrømningen af sjælens energi og lys neutraliserer og nedbryder blændværket. 5 Alice A. Bailey: Light of the Soul, Lucis Publishing Company, New York,

16 Det er nødvendigt at have en klar forståelse af det blændværk, der skal nedbrydes, hvis teknikkerne skal være effektive. Det gælder specielt ved forædling af modsætningerne. Man er afhængig af at forstå blændværket rigtigt for at kunne foretage det rigtige valg af blændværkets modsætning. Viljen er også et vigtigt aspekt i denne teknik, fordi metoden kræver en vedholdende indsats for at udvikle den latente egenskab. Teknikken til forædling af modsætninger kan benyttes til de fleste blændværk. F.eks. modsætningen til egoisme er gruppebevidsthed og universalitet modsætningen til ensomhed og isolation er samarbejde osv. Men som en helt speciel øvelse er denne teknik den bedste til at afbalancere de negative blændværk. Det beskrives i næste instruktion. Kombination af teknikker Processen med at forædle modsætninger er mere eller mindre effektiv, og ofte er den ikke helt tilstrækkelig, specielt når intensiteten i blændværket er meget stærk. Når det f.eks. drejer sig om dyb frygt, så er det ikke tilstrækkeligt at forædle mod. Det vil også være nødvendigt at benytte andre teknikker. Helt generelt vil det altid være et godt princip at benytte mere end én teknik og at kombinere dem, og gøre virkningerne komplementære. Den følgende øvelse kan anvendes til at forædle enhver af de egenskaber, der er nævnt i nedenstående opstilling, eller enhver anden egenskab, man føler, man har behov for. Blændværk o Selvoptagethed o Mindreværdskompleks o Selvmedlidenhed o Depression o Overaktivitet o Dovenskab o Konflikt o Kritik o Ubeslutsomhed o Grådighed Modsætning Interesse for andre Tillid Barmhjertighed Glæde Rytmisk handling Aktivitet Harmoni Anerkendelse Vilje Generøsitet deling 16

17 Øvelse til forædling af modsætninger 1. Sid i en behagelig stilling. Afspænd alle muskler. Lad følelser og tanker falde til ro. Træk vejret langsomt og rytmisk. 2. Tænk på den egenskab, du ønsker at forædle. Forstå dens kvalitet og virkninger. Vurdér den i tankerne og med dine følelser og beslut dig til at udvikle den mere og mere. 3. Påkald den nu direkte. Som hjælp kan du nævne den flere gange eller læse en kort sætning, der har forbindelse med den. 4. Forpligt dig til at fastholde og give udtryk for denne egenskab hele dagen, uanset hvad der sker, og at være dens levende eksempel og udstråle den. Som-om -teknikken Det første, der skal være helt klart vedr. som-om -teknikken, er, at det ikke drejer sig om at bilde sig selv ind, at man ikke har det pågældende blændværk. Metoden er ikke fortrængning. Det er snarere en erkendelse af blændværket og derefter en beslutning om at fortsætte på trods af det. Man kender det alt for godt, men nægter at identificere sig med det, og på den måde kan man så at sige holde det på afstand. Her er et eksempel: Man kan føle sig nedtrykt, og man opfatter depressionen som en bølge af følelser. Man holder afstand til følelsen. Den kan skylle ind over en, men den kommer ikke fra sjælen, og som sjæl forsøger man at handle som-om følelsen ikke var der. Dette gør hele forskellen. Man fornægter ikke en eksisterende kendsgerning, men sætter den på sin rigtige plads. At handle som-om kræver helt klart en hel del disidentifikation, og arbejder man videre med denne teknik, som beskrevet i anden instruktion, vil det bidrage til at udvikle evnen til at bruge denne metode. Det vil også være helt tydeligt, at når man handler som-om, så er man ikke plaget af et dominerende blændværk, og det betyder generelt, at man skal udtrykke dens modsætning. F.eks. kræver det mod at leve videre som-om man er fri for frygt. Og det kræver en stæk positiv holdning at handle som-om man ikke føler nogen form for depression. Ved at benytte disidentifikation, forædler man samtidig modsætningen. De tre metoder er nært forbundet. Det er sindet, der styrer At handle som-om har den fordel, at det virker øjeblikkeligt. Man skal ikke vente på resultater, som med de andre teknikker, der er mere dybtgående og derfor virker langsommere. Som-om -teknikken kortslutter i en vis forstand den astrale natur. Det er tankesindet, der beordrer og styrer astrallegemet til at fungere rigtigt. Tankesindet fortsætter uden at tage hensyn til de følelsesmæssige reaktioner. Tanken isolerer dem og forhindrer dem i at gribe ind. Det fjerner ikke blændværket, men det gør det midlertidigt kraftesløst. Desensibilisering Som-om -teknikken er effektiv, når der er en bevidst følelse, der er i modstrid med den måde, man ønsker at fungere på. Det vil lykkes, hvis følelsen, der skal overvindes, ikke er alt for intens. Men når frygt eller en anden følelse er meget intens, 17

18 så er den teknik, der skal anvendes, desensibilisering 6 eller teknikken til imaginær træning. Og hvis der findes en blokering fra underbevidstheden med traumatiske oplevelser fra fortiden, der har dannet et kompleks, vil det være vanskeligt og i nogle tilfælde endda umuligt at handle som-om. I disse tilfælde må man først bearbejde blokeringen ved at benytte metoder, der er tilpasset tilstanden. Virkeligt eller uvirkeligt På dette tidspunkt i studierne vil det være rigtigt at belyse to spørgsmål, der meget ofte stilles vedr. som-om -metoden. Er det ikke en løs påstand, spørger nogle, at man kan forædle noget ikke-eksisterende? Og resulterer denne metode ikke i et blændværk, hvor man tror, man har overvundet noget, og det har man i virkeligheden ikke? Med disse spørgsmål overser man det grundlæggende i teknikken. Som iagttager har man erkendt blændværket og besluttet hvilken teknik, der skal benyttes til at modvirke det. Og desuden må denne holdning hos den neutrale iagttager, som styrer det, opretholdes for at kunne gennemføre forsøget med succes. F.eks. på trods af, at man i er bange, så handler man som-om, man ikke er bange. Man ved, hvad man gør. Selvom denne holdning opretholdes korrekt, så må man ikke tro, at man har fjernet blændværket. Der er absolut ikke tale om selvbedrag. Fokusering og påkaldelse Et andet synspunkt er, at man ikke kan vente til man har overvundet et blændværk med at indtage en positiv holdning til det. Det gælder alle fremskridt, at man skal tænke fremad mod det mål, man ønsker at nå. Det gælder al udvikling, alle opdagelser og alle resultater. Først fanges visionen om det, der skal udføres, og det medfører, at tankesindet udsender en pil. Derefter styrkes denne tilstand ganske langsomt ved hjælp af både den skabende tænkning og den fysiske og astrale indsats for at nå frem til det, der udbygger og konsoliderer indsatsen ved hjælp af fokusering og invokation. Invokationen medfører, at skabende kraft kommer til hjælp. Påkaldelsen etablerer kraften i tankerne og styrker holdningen ved at vække en følelsesmæssig respons til den egenskab, der påkaldes. Frem for alt er det en viljeshandling, og når viljen deltager, er man godt hjulpet i kampen mod blændværket. Det mangesidede menneske Tanken om, at man ikke skal lade som-om man er noget, man ikke er, er en overforenkling, der ikke tager menneskets mangfoldige natur i betragtning. Menneskets forskellige aspekter virker på mange måder. Man styres ikke af ét bestemt blændværk i alle legemer. Det er i hvert fald meget sjældent. Og derfor er det ikke hypotetisk at handle i overensstemmelse med de højere begreber og idealer. Oprigtighed og impulsivitet De mennesker, der protesterer mod som-om -teknikken med den begrundelse, at den er en løs påstand, giver udtryk for et andet blændværk blændværket vedr. oprigtighed. Det er et af de højere blændværk, men det er godt at kunne gennemskue det og vide, at det kan have uheldige og nogle gange katastrofale konsekvenser. Oprigtighed betyder ikke, at man skal give luft for enhver tanke og slippe alle følelser løs. Det er ikke andet end en impulsivitet og en primitiv holdning hos 6 Fjernelse af overfølsomhed. 18

19 mennesker, der ikke er begyndt at arbejde med sig selv. Ægte oprigtighed betyder trofasthed til principper og idealer, og det medfører ikke, at man forsvarer aggressive adfærdsmønstre og heller ikke ubehagelige udtalelser, der ofte kommer fra mennesker med dette blændværk. Derfor er som-om -teknikken ikke en form for selvbedrag eller for med fuldt overlæg at bedrage andre. Man kan endda helt åbent indrømme et blændværk f.eks. at være bange, utålmodig eller nedtrykt og alligevel erklære, at man vil fortsætte som-om man ikke er det. Det kan betragtes som en nødløsning på grund af omstændighedernes pres, men det er en nyttig teknik, så længe man forsøger at løse problemet med at fjerne blændværket fuldstændigt. For at kunne gøre det, kræves der forskellige andre metoder. 19

20 Anden del Loven om gruppebestræbelse og blændværk Når loven om gruppebestræbelse skal studeres, står man igen overfor et blændværk, der er forbundet med relationerne til andre. F.eks. er egoisme en direkte modsætning til gruppebestræbelse. Egoisme forhindrer eller vanskeliggør gruppelivets frie samspil, og grådighed vanskeliggør deling. Man kan sige, at forsøg på at leve i grupper og at arbejde med loven om gruppebestræbelse er en hård prøve i forbindelse med disse former for blændværk, og det giver en enestående mulighed for at fjerne dem. Alligevel har mange mennesker i nutiden mere eller mindre held med at leve i grupper og at forsøge gruppens liv, og det er et håbefuldt tegn på, at de blændværk, der forhindrer rigtige relationer, trods alt er ved at forsvinde. Der er ingen tvivl om, at man vil komme til at se langt mere gruppearbejde og ægte gruppesamspil, efterhånden som den gamle autokratiske orden forsvinder. Interessen for psykologi navnlig humanistisk psykologi går også i den retning. Der er en ægte interesse for menneskets indbyrdes relationer og for evnen til at arbejde og leve sammen. Gruppers liv Begreber om gruppeliv og gruppebestræbelse skal ikke begrænses til forholdsvis små grupper, som man deltager i med en bestemt hensigt eller på grund af fælles interesse. Alle hører til i grupper af alle slags familie, sociale, politiske, religiøse, nationale osv. Det betyder, at man må tænke på, hvad man gør som et samfund, og hvilke ansvar man har som nation, ligeså meget som når det gælder mere specifikke grupper og forbindelse. Det betyder også, at man har et ansvar for, at både gruppe-, national-, race- og endog verdensomspændende blændværk nedbrydes. Den fælles indsats Nedbrydning af blændværk på dette niveau kræver fælles handlinger, og her kan man se, at gruppebestræbelser spiller en stadig større rolle. Mange er forenet i arbejdet med at bekæmpe verdensomspændende blændværk og problemer. F.eks. inden for det religiøse område arbejder grupper med at fjerne blændværk vedr. autoritet og diktatur. Naturvidenskabens forskere i mange nationer er bekymret for, om de videnskabelige kræfter bruges rigtigt. Og mennesker grupperer sig i forsøget på at bekæmpe blændværk af mange slags, f.eks. dyrkelse af egoisme og social status i det materialistiske samfund. 20

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk

Healing & Økonomi. Simon Marlow. www.visdomsnettet.dk 1 Healing & Økonomi Simon Marlow www.visdomsnettet.dk 2 Healing & Økonomi Af Simon Marlow (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Energi følger tanken Et af udviklingsvejens mest fundamentale

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar

Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 4. år Instruktion 1:6 21. december - 20. februar www.visdomsnettet.dk 2 Indhold Første del: o Erkendelse af virkeligheden: o Introduktion Hvad er virkelighed?

Læs mere

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford.

Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Healing Your Heart: Sådan heler du skyggerne i dine relationer. Et gennemprøvet forløb, skabt af Debbie Ford. Fordi din livskvalitet er direkte proportional med kvaliteten af dine relationer. Hvis dine

Læs mere

MENNESKE KEND DIG SELV

MENNESKE KEND DIG SELV 1 MENNESKE KEND DIG SELV 03 MENNESKETS EVOLUTION Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Menneske kend dig selv 03 MENNESKETS EVOLUTION Af Erik Ansvang De syv legemer og stofplaner Her er det tanken at studere

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE.

VISUALISERING & LIVSKVALITET. Lær at lindre. ubehag og smerte. 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE. VISUALISERING & LIVSKVALITET Lær at lindre ÇLær ubehag og smerte Ç 2 effektive øvelser PROFESSOR, CAND.PSYCH., DR.MED. BOBBY ZACHARIAE Rosinante HVaD er VisuaLisering? Visualisering er en psykologisk teknik,

Læs mere

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk

Skabende meditation. Torkom Saraydarian. www.visdomsnettet.dk 1 Skabende meditation Torkom Saraydarian www.visdomsnettet.dk 2 Skabende meditation Af Torkom Saraydarian Fra Challenge for Discipleship (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Det psykiske energifelt

Læs mere

Gestaltmetodikken og stress

Gestaltmetodikken og stress Gestaltmetodikken og stress Samtaler med John Ewans Porting om Gestalt, af journalist Simon Bordal Hansen Stress er en kompleks tilstand, som kan udvikle sig til en regulær krise. Og derfor kan det godt

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere usikkerhed 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Lær at håndtere usikkerhed v e d p r æ s t a t i o n e r 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Social færdigheds test.

Social færdigheds test. Social færdigheds test. Spørgeskemaet består af en række spørgsmål som du kan se nedenfor. Læs dem og besvar dem et af gangen ved at give dig en karakter mellem 0 og 10, hvor 0 = Passer slet ikke 10 =

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig.

1. Chockfasen: Hvor alt er kaos, og man har svært ved at se i øjnene, at det, der er sket, er sandt. Denne fase er typisk kortvarig. Krise Har du været udsat for en begivenhed, der har påvirket dit liv drastisk? Føler du dig overvældet af modsatrettede følelser, af magtesløshed og ude af stand til at finde hoved eller hale på det hele?

Læs mere

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser

visualisering & Afhjælp angst 3 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Afhjælp angst OG NERV Ø SI T E T 3 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te ANGSTTILSTANDE Man skelner

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

Det eksistentielle perspektiv

Det eksistentielle perspektiv Det eksistentielle perspektiv 'Det eksistentielle' handler om at være til. Det kan lyde banalt: enten er man vel til eller også er man ikke? Men vi er ikke bare, vi har det altid på bestemte måder. Dels

Læs mere

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk

World Goodwill. www.visdomsnettet.dk 1 World Goodwill www.visdomsnettet.dk 2 World Goodwill Den gode viljes energi Tre principper 1. Princippet om at dele Fejltagelser og misforståelser i tidligere århundreder kulminerede i Anden Verdenskrig

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter

Vis respekt for hinandens grundlæggende behov og forskelle. Tag begge ansvar for relationen, såvel som for opståede konflikter Par Hvad kan vi selv gøre? I det følgende er givet en række eksempler og retningslinjer for, hvad I selv kan gøre for at forebygge typiske problematikker i jeres parforhold. Blot det, at efterleve nogen

Læs mere

Konsulentfirmaet Holler

Konsulentfirmaet Holler Om forudsætninger for kreativitet set i forhold til børn og unges udvikling At være kreativ er at skabe (sig noget). Ordet kreativ er afledt at det latinske ord for at skabe. Alle børn og unge er skabende

Læs mere

Guide til mindfulness

Guide til mindfulness Guide til mindfulness Mindfulness er en gammel buddistisk teknik, der blandt andet kan være en hjælp til at styre stress og leve i nuet. Af Elena Radef. Januar 2012 03 Mindfulness er bevidst nærvær 04

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk.

Basisøvelsen. Meditation på Flammer - Farver - Lys. Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen. Den Gyldne Portal http://dengyldneportal.dk. Basisøvelsen Meditation på Flammer - Farver - Lys Afspænding/afslapning - Diamantøvelsen Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Forside ------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD

2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD 20 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 2 SORG EFTER ÆGTEFÆLLENS DØD Livet, når vi bliver ældre, indeholder mange tab af forældre, søskende, ægtefælle, venner og børn. Set i forhold til alder sker

Læs mere

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse)

Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) Læsevejledning til Den etiske fordring, Kap. X,1(Instansen i fordringen) og XII (Fordringens uopfyldelighed og Jesu forkyndelse) I kap. X,1 hævder Løgstrup, at vor tilværelse rummer en grundlæggende modsigelse,

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng

Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Vejen tilbage igen. Landsmøde 2013, Early Warning Susanne Broeng Præsentation Den røde tråd Kernen i mit arbejde Dynamiske samspilsprocesser Relationer Integritet procesbevidsthed og udvikling www.broeng.dk

Læs mere

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014

Tag med i biffen... Kognitiv terapi og tanker... Sunde tanker 08-05-2014 Sunde tanker Det værste er ikke, når det sker, men tanken om det, der skal ske. Når det bygger sig op... 7. maj 2014 Når det er sket, så bliver jeg lettet. Niels Baden, psykolog Citat fra klient i fobibehandling,

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969

MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT. K,benhatm 1969 MARTINUS LIVETS SKÆBNESPIL MARTINUS INSTITUT K,benhatm 1969 Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut Logos-Tryk 1. KAPITEL Vi er både skuespillere og tilskuere Menneskenes livsoplevelse er i virkeligheden

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

OVERSIGT VISDOMS- NETTES. over. meditationer. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk OVERSIGT over VISDOMS- NETTES meditationer Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Hvilke meditationer kan du finde på VisdomsNettet? INTRODUKTION TIL SKABENDE MEDITATION Introduktion til skabende

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING

ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING ANALOGISK OG ANALYTISK TÆNKNING 1 Udgivet af VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Analogisk og analytisk tænkning Af Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analogisk og analytisk tænkning Den menneskelige tænkeevne

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Børn og brud i hjemmet

Børn og brud i hjemmet Børn og brud i hjemmet af Psykoterapeut Steen Palmqvist, Asssentoft Brud og deres konsekvenser Når sætningen brudte hjem står I linjen, får det sikkert de fleste til at tænke på skilsmisse, hvor bruddet

Læs mere

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt.

Selvtillid refererer til vores fornemmelse og tro på, at vi kan gøre noget succesfuldt. Lavt selvværd Er du meget selvkritisk, og bekymrer du dig konstant for alt det, der kan gå galt? Er du bange for at fejle og blive afvist, og føler du dig inderst inde usikker på, om du er god nok? - Måske

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER

STRESS 1 DRÅBE KAN VÆRE NOK TIL AT DIT GLAS FLYDER OVER STRESS Stress er blevet et stort problem for os og for vores trivsel i hverdagen. Stressforeningen i Danmark melder, at der hver dag er 35.000 danskere, der er sygemeldt pga. stress, og at ca. 430.000

Læs mere

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser

Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Mennesker med fokus på kost og motionsvaner et andet perspektiv på det vi kalder spiseforstyrrelser Er der noget, der hedder rigtig og forkert? Når man bruger ordet forstyrrelse i forbindelse med spiseforstyrrelse

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge

Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15. Stress hos unge. Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge Nyborg Strand 13. november 2012 Workshop - kl. 10.45-12.15 om Stress hos unge Charlotte Diamant psykolog og underviser PsykiatriFonden Børn og Unge PsykiatriFonden Børn og Unge Unge og stress Stressniveau

Læs mere

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen

Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen Information til børn og unge med OCD. Hvad er OCD? Psykologerne Johansen, Kristoffersen og Pedersen 1 Introduktion Psykologerne Johansen, Kristoffersen & Pedersen ønsker at sætte fokus på OCD-behandling

Læs mere

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder.

LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. FORSVARETS PERSONELTJENESTE LEDERVÆRKTØJ - AFSKEDIGELSE Når du skal afskedige en medarbejder, er der en række ting, du som leder bør være opmærksom på. Læs mere i denne folder. MARTS 2013 FØR SAMTALEN

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Omsorg for personer med demens

Omsorg for personer med demens Omsorg for personer med demens En revurdering af demens At gå fra: Person med DEMENS til PERSON med demens Tom Kitwood Psykolog og professor v. BradfordUniversity, England. At gå fra: Person med DEMENS

Læs mere

SAMMENBRAGTE FAMILIER

SAMMENBRAGTE FAMILIER SAMMENBRAGTE FAMILIER POLITIKENS HUS 3. FEBRUAR 2014 V/ CHARLOTTE DIAMANT Psykiatrifonden PROGRAM FOR I AFTEN FORÆLDREEVNENS 7 FUNKTIONER At have realistiske forventninger til, hvad barnet kan klare.

Læs mere

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser

visualisering & Lær at håndtere stres s 4 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T à Lær at håndtere stres s 4 e f f e k t i v e ø v e l s e r 4 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker

MINDFULNESS. for særligt sensitive. mennesker MINDFULNESS for særligt sensitive mennesker m ø b e r g s f o r l a g Mindfulness for særligt sensitive mennesker af Susanne Møberg www.moeberg.dk Møbergs Forlag, 2010 1. udgave 1. oplag ISBN 978-87-988993-5-8

Læs mere

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog

Center For Selvværd. ELSK DIG SELV - Minibog Center For Selvværd ELSK DIG SELV - Minibog Er du træt af at bruge energi på at kritisere og være mod dig selv, og har du lyst til at opleve mere kærlighed, ro og åbenhed i dit liv, så er denne mini- bog

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk

Fra problem til fortælling Narrative samtaler. www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Fra problem til fortælling Narrative samtaler www.dispuk.dk anetteholmgren@dispuk.dk Denne dag er ambitiøs Forskellene (post-strukturalistisk filosofi) Fortællingen (Narrativ teori) Traumet (Hukommelse

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt

FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION. Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt FORBYGGENDE INDSATSER ANGST OG DEPRESSION Underviser: Wilma Walther-Hansen, Psykiatrifondens børne-unge projekt Tanker Handling Følelser Krop Rask/syg kontinuum Rask Mistrivsel Psykiske problemer Syg Hvad

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler

Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Introduktion til konflikthåndtering Lene Buerup Andersen Organisationskonsulent i LOF og konfliktmægler Beskrivelse af individet Personlighed Kultur Alment menneskelige Basale universelle menneskelige

Læs mere

Analytisk og analogisk tænkning

Analytisk og analogisk tænkning 1 Analytisk og analogisk tænkning Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 Analytisk og analogisk tænkning Menneskets tænkeevne er flere ting. I dag tænker man på en anden måde end i fortiden. Og i fremtiden

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede!

Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! Dag 6: Sådan finder du dine muligheder I dag skal vi tale om dine muligheder. Kan du huske, hvordan vi har talt om at hvis du har et ønske / et behov, så er opfyldelsen her allerede! I dag skal du finde

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD

Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Bønnens grundvold JESUS ACADEMY TEMA: BØN ER FÆLLESSKAB MED GUD Alle mennesker beder på et eller andet tidspunkt, selv om man måske ikke bekender sig som troende. Når man oplever livskriser, så er det

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Detox Coach Uddannelsen

Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen Detox Coach Uddannelsen er en holistisk uddannelse så forbered dig på at se dig, dine valg, dine vaner alt dit liv indeholder med 360 grader brillerne på. Først og fremmest vil

Læs mere

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober

Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober 1 Skabende meditation - for den nye tidsalder 5. år Instruktion 5:6 21. august - 20. oktober www.visdomsnettet.dk 2 Indhold o Opgaver, der skal udføres o Meditationsomrids o Oversigt over loven om åndelig

Læs mere

Personlig energi og engagement

Personlig energi og engagement Personlig energi og engagement Hvordan du kan udvide din kapacitet og styre din energi som chauffør i dit eget liv Den offentlige sektor 3.0. laboratorium den 31. marts 2014 Det personlige energisystem

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen.

Sorg og krise. Chokfasen er forholdsvis kort, selvom det for den sorgramte kan føles som en evighed. Fasen er præget. Chokfasen. Sorg og krise En traumatisk (akut) sorg er altid forbundet med en form for tab. Når en nærstående dør, udsættes man for en akut sorg og krise. Dette er en psykisk reaktion på en udefra kommende begivenhed

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Mere om at give og modtage feedback

Mere om at give og modtage feedback Mere om at give og modtage feedback Der synes bred enighed om principperne for god feedback. Jeg har i 2006 formuleret en række principper her: http://www.lederweb.dk/personale/coaching/artikel/79522/at

Læs mere

De Seks Befriende Handlinger

De Seks Befriende Handlinger De Seks Befriende Handlinger Af lama Ole Nydahl De seks befriende handlinger er en motiverende belæring, man kan bruge direkte i sit liv. Det er almindeligt kendt, at buddhismens mål er meget praktisk,

Læs mere

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015.

Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Power of Mindfulness Toscana. 14-21 april 2015. Efter en uge i Toscana, hvor du har trænet Mindfulness hver dag og nydt naturen, stedet, maden og livet, vil du komme hjem med fornyet ro, energi og overskud.

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015

Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 05-05-2015 Andagt Bording kirke 4. maj 2015.docx Side 1 af 5 Tale ved mindehøjtidelighed i Bording kirke d. 4. maj 2015 i anledning af 70 årsdagen for Danmarks befrielse. "Menneske, du har fået at vide, hvad der

Læs mere

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre?

Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Lars Carlsen Hvad fortæller du egentlig dig selv? - og andre? Inspireret af Georges Philips & Tony Jennings: Verbal Antidotes om Sprog, Ord og Tale om Sprog, Ord og Tale Jeg siger det du hører Alt, der

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer

Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Få mere ud af dit liv og få mere af hvad du ønsker - Mentorens rolle Af Niels Højer Mentoring er et unikt værktøj til: * At træffe flere bevidste valg! * Ressource tænkning og vækstbevisthed * Personlig

Læs mere