Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1"

Transkript

1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

2 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International Udtalelse Dokumenter fra Kommunistisk Partis 4. kongres Udgivet af Kommunistisk Parti i 2014 Fotos: Ivanna Rahm Grafisk tilrettelægning: Kommunistisk Parti Tryk: Forlaget Arbejderen ISBN: Side 2 Dokumenter fra 4. kongres 2014

3 Arbejdsprogram for Kommunistisk Parti Hovedopgaver i kongresperioden Hovedopgaven på den politisk-ideologiske front er at sikre partiets synlighed og handlekraft i klassekampen. Ud fra de konkrete muligheder udbygges partiets egen politiske profil med en skarp og konkret kritik af den kriseplagede kapitalisme og partiets socialistiske perspektiv. Kampagner Partiet vil i kongresperioden gennemføre forskellige politiske kampagnet: I forbindelse med det kommende folketingsvalg markerer partiet sin antimonopolistiske politik og bidrager til at skabe samling og aktivitet i arbejderklassen og fagbevægelsen om fælles krav. I 2015 gennemføres en kampagne med fokus på partiets ungdomspolitik. I 2016 gennemføres en kampagne mod imperialisme og krig, der sætter fokus på USA, på udviklingen af NATO og konsekvenserne af dansk medlemskab og krigsdeltagelse. Aktuelle begivenheder bruges til at skabe aktivitet og debat, der kan samle de antiimperialistiske kræfter i Danmark. Tilrettelægge særlige skolingsaktiviteter for at understøtte partiets politiske kampagner. Partiets prioriteringer i massearbejdet I den kommende kongresperiode vil partiet koncentrere sit arbejde i følgende organisationer: Fagbevægelsen Ungdommens interesseorganisationer Folkebevægelsen mod EU Kommunistisk Parti opprioriterer EU-modstanden gennem arbejdet i Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 3

4 Folkebevægelsen mod EU, men også ved at rejse diskussion i fagbevægelsen om konsekvenserne af dansk EU-medlemskab. Samarbejdet mellem kommunisterne Det er nødvendigt, at der tages nye initiativer til at samle de kommunistiske partier i Danmark til ét parti. Derfor vil Kommunistisk Parti: Tage konkrete initiativer til at styrke det lokale samarbejde med DKP og KPiD Foreslå KPiD og DKP, at der hurtigst muligt og senest i januar 2016 påbegyndes et lokalpolitisk samarbejde som led i forberedelsen af opstilling på fælleslister til kommunalvalget i 2017 Foreslå landsledelserne KPiD og DKP, at vi sammen drøfter mulighederne for en øget fælles optræden nationalt og i forhold til den internationale kommunistiske bevægelse. Foreslå en fælles drøftelse af hvordan markeringen af 80-året for Kominterns 7. Verdenskongres (2015) og 100 året for oktoberrevolutionen (2017) og markeringen af andre historiske mærkedage, bedst kan understøtte de danske kommunisters enhed. Partiets organisatoriske arbejde Der arbejdes for udvikling af partiets organisatoriske arbejde med fokus på at understøtte partiets udadvendte virksomhed og samle og udvikle partiet. For at sikre dette vil vi: Udarbejde kampagneplaner og materialer til partiets afdelinger. Gennemføre mindst en årlig partikonference omkring forskellige temaer for at understøtte de lokale ledelser og det enkelte medlem. Arbejde videre med det nødvendige generationsskifte og sikre både en teoretisk og praktisk uddannelse af partiets kommende lederlag. Generelt arbejde med at opprioritere skolingsinitiativer i næste kongresperiode. Side 4 Dokumenter fra 4. kongres 2014

5 Udvikle ny grundskoling, der baserer sig på undervisningsvenligt materiale. Arbejderen Udgivelsen af Arbejderen skal fortsat prioriteres højt. Den udvikling, som blev igangsat med relanceringen i 2012 og indførelse af betalingsmuren i 2014, skal konsolideres både i forhold til papiravisen, hjemmeside og sociale medier. Avisen skal fastholde sin nuværende brede målgruppe samtidig med, at partiet træder tydeligt frem. Indholdsmæssigt skal avisen arbejde frem mod en skarp og systemkritisk journalistik med ideologisk kant. En vigtig opgave er at arbejde videre med et generationsskifte på avisen og sikre dens økonomi gennem et professionelt abonnementsarbejde. Kommunikationsstrategi Der tages særlige initiativer for at styrke partiets kommunikation bl.a. gennem hjemmesiden, de sociale medier, flyers og plakater. Det ungdomspolitiske arbejde Partiets ungdomsarbejde har som målsætning at danne et kommunistisk ungdomsforbund, når de nødvendige forudsætninger er til stede. Derfor tilrettelægges et målrettet arbejde for at sikre og inddrage nye, unge medlemmer. I kongresperioden er der i direkte sammenhæng hermed følgende centrale opgaver: udvikling af et udadvendt og aktivistisk arbejde udvikling af en uddannelsespolitik og arbejde videre med udarbejdelsen af et egentligt ungdomspolitisk program Rød sommerlejr Rød sommerlejr gennemføres med et program, der følger partiets Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 5

6 politiske prioriteringer og samtidig har skolingstilbud. I kongresperioden vil vi arbejde med fornyelse på lejrene og udvikle tilbuddene i retning mod børnefamilier og unge. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 6 Dokumenter fra 4. kongres 2014

7 National udtalelse: SAMLING OM FÆLLES KRAV Regeringsskiftet i 2011 blev en realitet fordi aktive kræfter i arbejderklassen og fagbevægelsen kæmpede og mobiliserede; for en ny politik og en ny regering. Men de store forventninger blev hurtigt gjort til skamme da den socialdemokratisk ledte regering fremlagde sit regeringsgrundlag med en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik. Den nye regering fortsatte, trods forbedringer og lettelser på enkelte områder, den stramme krisepolitik i overensstemmelse med EU s finanspagt. Arbejderklassen og de dårligst stillede er siden valget blevet konfronteret med en række såkaldte reformer, der har forringet levevilkårene: Mere end har mistet retten til dagpenge. En stor del af kontanthjælpsmodtagerne lever stadig i fattigdom. Syge rammes af en ny stram varighedsbegrænsning. Den kollektive velfærd er blevet sat under et forstærket pres trods løfter om det modsatte! I stedet har regeringen prioriteret skatteletter til de velstillede. Den har givet bedre vilkår til erhvervslivet og spekulanterne. Den har prioriteret, at spendere milliarder af kroner på militært udstyr og på deltagelse i imperialistiske aktioner, anført af USA og NATO, forskellige steder i verden. Regeringens EU-finanspolitik har skabt større ulighed, mere utryghed, mere fattigdom og flere hjemløse. Regerings manglende vilje til at støtte arbejderklassens krav, har i dele af fagbevægelsen og arbejderklassen skabt passivitet og modløshed. Hos stadigt flere arbejdere er der i dag en illusion om, at Dansk Folkeparti vil støtte arbejderklassens økonomiske og nationale Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 7

8 interesser, imod storkapitalen og imod monopolernes EU. I den nuværende situation er det kun en udvikling af arbejderklassens og fagbevægelsens egen aktivitet og kamp for klare krav, der kan skabe forandring. Kommunistisk Parti opfordrer partier og faglige organisationer til at være med til at kæmpe for at dette sker. Efter Kommunistisk Partis opfattelse kan enhed i arbejderklassen omkring følgende krav presse regeringen og arbejdsgiverne til indrømmelser: For højere løn på det private og offentlige arbejdsmarked. Et forsvar for reallønnen kræver sammenhold i lønkampen. Kun det kan tvinge arbejdsgiverne til lønindrømmelser. Imod social dumping. EU s politik for det indre marked skaber social dumping overalt i EU. Med social dumping søger arbejdsgiverne, at trykke lønnen og underminere de kollektive overenskomster. Kampen mod social dumping kræver øget indsats for faglig organisering på danske overenskomster for alle der arbejder i Danmark. For tryghed til de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne. Forringelsen af dagpengene har udløst en social katastrofe i en situation hvor samfundet ikke er i stand til sikre arbejde til alle. Gennem aktionsenhed kan arbejderklassen fastholde presset på regeringen med krav om halvering af genoptjeningskravet, en længere dagpengeperiode, fjernelse af halve dagpenge til unge og en bedre dagpengedækning. Kampen for bedre vilkår for de arbejdsløse gælder også kampen for bedre levevilkår for de mange kontanthjælpsmodtagere. For kollektiv velfærd. Arbejderklassen, fagbevægelsen, arbejderungdommen og de unge under uddannelse har tilkæmpet sig rettigheder i en skattefinansieret offentlig sektor. Det gælder ikke mindst på centrale områder som uddannelsesområdet og sundhedsområdet. En bred aktionsenhed, mellem ansatte og brugere, kan tvinge regeringen til at stoppe fyringer, privatiseringer og flere forringelser. Side 8 Dokumenter fra 4. kongres 2014

9 Imod EU s finanspagt og politiske union. Regeringen har bundet sig til EU s finanspagt. Den danske økonomiske politik er lagt i lænker på alle centrale områder. Det betyder, at den danske regering ikke kan føre en aktiv og omfattende beskæftigelsespolitik, der kan skabe nye arbejdspladser. Den danske regering har bundet sig til at føre en rigid nedskæringspolitik med privatiseringer, udliciteringer og afmontering af den kollektive velfærd. Det rammer arbejderklassen, forgylder de rige og monopolerne. Faglig og politisk enhed i arbejderklassen mod EU s finanspagt og politiske union er en forudsætning for et sporskifte Uanset parlamentariske løfter og regeringssammensætning, og uanset udfaldet at det kommende folketingsvalg er arbejderklassens, arbejderungdommens og de uddannelsesøgendes aktionsenhed afgørende i forsvaret for vores levevilkår og i kampen for forbedringer. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 9

10 Ungdomspolitisk udtalelse: Forandring kræver handling Kapitalismen er i krise. Skiftende regeringer har været mere optagede af at redde det kapitalistiske system end at beskytte befolkningen mod krisens konsekvenser. De har givet store skattelettelser til de velstillede og fodret bankerne med milliarder på bekostning af vores velfærd. Uligheden vokser i Danmark, og vores rettigheder er sat under pres. Konkurrencen om at få et arbejde er benhård. For at komme ind på arbejdsmarkedet må unge sige ja til indslusningsløn eller andre former for løndumping og færre rettigheder. Flere og flere arbejdsgiverne udnytter situationen og tilbyder unge, at de kan arbejde gratis for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men unge skal have rettigheder og ordnede forhold, ikke tvinges til at agere løntrykkere. I uddannelsessystemet oplever unge et lignende pres og usikkerhed. Vi skal uddanne os hurtigere og bedre med færre penge på lommen og mindre undervisning. Mange unge lever med uvisheden om, hvorvidt de kan færdiggøre deres uddannelse på grund af manglen på praktikpladser. Bryd med EU Regeringen har tilsluttet Danmark EU s finanspagt uden at spørge befolkningen. Det betyder, at EU reelt styrer den danske økonomi fra Bruxelles og binder Danmark op på en neoliberal nedskæringskurs. EU s indre marked betyder, at enhver EU-borger kan arbejde i et andet EU-land uden at være sikret fulde rettigheder i det pågældende land. Det sætter danske løn- og arbejdsforhold under pres. Hvis vi vil en anden vej, kræver det et brud med EU, ellers vil nedskæringerne og forringelserne fortsætte. Kollektive løsninger på kollektive problemer Det er ikke ungdommen der skal betale regningen for kapitalismens Side 10 Dokumenter fra 4. kongres 2014

11 krise. Kommunistisk Parti vil sende regningen til storkapitalen. Der er penge nok i vores samfund også til at sikre alle unge et godt liv og en sikker fremtid. Magthaverne ønsker, at den unge generation står hver for sig og ser passivt til, mens vores vilkår forringes og uligheden vokser. Der er behov for handling og aktiv modstand mod kapitalismen og dens konsekvenser. I Kommunistisk Parti mener vi, at unge og deres interesseorganisationer i fællesskab med den aktive del af fagbevægelsen skal kæmpe for bedre forhold. Kollektive problemer kræver kollektive løsninger. Vi har et bud på en politik, der kan forbedre vilkårene for unge. Vi håber vores udspil vil give anledning til diskussion og aktivitet. Vi kræver arbejde Ungdomsarbejdsløsheden og manglen på praktikpladser stiger. Inden for flere brancher og fag går op mod halvdelen af nyuddannede unge rundt uden arbejde. En del må opgive at gennemføre en uddannelse, blandt andet på grund af den store mangel på lærepladser. Andre igen afholder sig helt fra at starte, fordi de ved, at muligheder er få. Især ufaglærte unge har sværere og sværere ved at finde arbejde. Mange danske virksomheder flytter til udlandet, hvor arbejdskraften er billigere og profitten større. De ufaglærte stillinger herhjemme besætter danske firmaer gerne med billig arbejdskraft fra Øst- og Sydeuropa, der ofte ansættes på slavelignende vilkår. Nedskæringerne i det offentlige sender tusinder af unge sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker og lærere ud i arbejdsløshedskøen. Det sker, selvom der mangler hænder til at tage sig af børn og unge i skoler og institutioner samt af de gamle og de syge. I stedet for arbejde og uddannelse påtvinges mange unge en kontanthjælp, det ikke er muligt at leve af. En anden form for tvang der rammer arbejdsløse unge er uddannelsespålæg, der tvinger unge til Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 11

12 at starte på en uddannelse, de ofte ikke er i stand til at gennemføre. Til kamp imod arbejdsløsheden Kommunistisk Parti kæmper for at skabe flere arbejdspladser til fagog ufaglærte unge. Investeringer i danske arbejdspladser, klimarenoveringer, og grønne arbejdspladser, udbygning af den offentlige sektor og den kollektive trafik er realistiske bud, der kan skabe arbejde til de arbejdsløse unge. Vi vender os imod misbruget af nytte- og tilskudsjob, der især tvinger unge til at arbejde billigt eller endog gratis. Unge arbejdsløse skal ikke spises af med halve dagpenge. Kommunistisk Parti kræver reelle job med ordnede løn- og arbejdsforhold til alle unge. Vi kræver uddannelse Flere årtiers milliardnedskæringer på vores uddannelser har efterladt et uddannelsessystem, der i dag er så økonomisk presset, at det går markant ud over kvaliteten og den enkeltes mulighed for at uddanne sig. Manglen på praktikpladser stiger. Lærerfri undervisning, stressede og uforberedte lærer og alt for mange i klasserne er hverdag for mange elever i folkeskolen, på erhvervsskoler eller gymnasiet. Erhvervslivet blander sig i vores uddannelser, som i stigende grad tilrettelægges efter kapitalens behov. Som en del af markedsgørelsen er uddannelsesinstitutionerne blevet selvejende og må konkurrere indbyrdes om eleverne, fordi de skal klare sig for det taxametertilskud, der gives i forhold til antallet af elever. Det betyder blandt andet, at mange uddannelsesmillioner bruges til reklame for skolerne. Med folkeskolereformen forlængede man elevernes skoledag, uden at der fulgte de nødvendige penge med. På videregående uddannelser spises studerende af med fire-fem timers ugentlig undervisning. Side 12 Dokumenter fra 4. kongres 2014

13 Imens kvaliteten i uddannelsessystemet er under pres, stiger kravene til den enkelte. Adgangskrav indføres og skærpes over alt i uddannelsessystemet, og SU en tidsbegrænses. Omfanget af brugerbetaling vokser. Unge skal i stigende grad selv betale nødvendige bærbare og tablets, bøger og kopi, lejrture og studierejser, ligesom tilkøb af privatundervisning ikke er et ukendt fænomen på de videregående uddannelser, da den ordinære undervisning ikke er tilstrækkelig. De fysiske rammer på uddannelsesstederne er ofte for dårlige med nedslidte bygninger, skimmelsvamp, utætte vinduer og uhumske toiletforhold. Uddannelse til alle unge I Kommunistisk Parti opfatter vi uddannelse som en vigtig og nødvendig investering. Vi vil have uddannelse af høj kvalitet, der gavner den enkelte unge og samfundet som helhed. Frem for at lade erhvervslivet diktere vores uddannelse, skal demokratiet udvides. Elever, studerende og undervisere skal selv være med til at bestemme over deres uddannelser. Kommunistisk Parti vender sig imod alle former for forringelser og brugerbetaling i hele uddannelsessystemet. Det forringer vilkårene for alle unge. Det er først og fremmest et angreb på arbejderklassens børn og unge, der kommer fra familier hvor pengene er færre og traditionen for at tage en uddannelse mindre. Uddannelse skal være offentlig og gratis. Højere lærlinge løn og bedre SU Mens priserne på bolig, transport, tøj og mad stiger, gennemtvinger skiftende regeringer reformer, der forringer unges levegrundlag. En for lav og stadig mere tidsbegrænset SU lægger et voldsomt pres på rigtig mange unge. Konsekvensen er, at mange må droppe ud eller aldrig påbegynder en uddannelse. Andre tager store lån og eller bliver tvunget til at tage så meget erhvervsarbejde, at det går ud over studierne Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 13

14 Arbejdsgiverne presser lærlingelønnen og mange må nøjes med den ekstremt lave skolepraktikydelse. Med muligheden for korte praktikaftaler har mestrene fået adgang til store mængder gratis arbejdskraft. Vi unge betaler prisen. Stop forringelserne af uddannelsesstøtten Kommunistisk Parti kræver, at uddannelse skal være en reel mulighed for alle. Derfor kræver vi en SU og lærlingeløn, som unge kan leve af. Vi er modstandere af enhver reform der forringer SU en eller SKPydelsen. Vi kræver et overenskomstmæssigt løft af lærlingelønnen og at SKP-ydelsen erstattes af lærlingeløn. Flere og billigere ungdomsboliger Problemerne med at finde et sted at bo, når unge flytter hjemmefra, bliver stadig større. Der er alt for få ungdomsboliger og kollegier og priserne er for høje. Det tvinger mange til at blive boende hjemme på trods af, at de føler sig parate til at bo selv. Boligmarkedet er styret af private markedskræfter. Har du forældre, som har penge til at købe en lejlighed eller betale din husleje, kan du finde en genvej på boligmarkedet. For mange af unge går hovedparten af indtægten til husleje. Det gør det svært at få økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er, at mange må tage lån og stifte stor gæld i en tidlig alder. Udvid det offentlige boligbyggeri I Kommunistisk Parti mener vi, at der er brug for flere ungdomsboliger, kollegier og skolehjem, som er til at betale. Adgangen til kollegier skal være ens for alle. I en tid hvor tusindvis af ufaglærte og faglærte unge er uden arbejde, er det vanvittigt, at der samtidig er så mange, der mangler et ordentligt sted at bo. Arbejdsløsheden kan reduceres ved at sætte gang i byggeriet. Side 14 Dokumenter fra 4. kongres 2014

15 For fred og international solidaritet Skiftende regeringer har gjort vores land til en af USA s nærmeste allierede og en høg i NATO. Danmark er blevet et land, som er i permanent krig. Ungdommen er med til at betale prisen. Krig koster stadigt flere unge danskere livet. Andre vender hjem med fysiske skader og psykiske men og får lov at sejle deres egen sø. Milliarder af danske kroner er blevet spildt på krigen. Udgifterne til krig og militæret var bedre brugt på uddannelse arbejde og praktikpladser. Stop krigene træk soldaterne hjem Kommunistisk Parti forsvarer freden. Vi er imod oprustning og udstationering af danske soldater i udlandet. Danmark skal ikke deltage i USA s og EU s krige. De har ikke været med til at sikre fred, demokrati eller menneskerettigheder. I stedet har krigene bragt de pågældende lande og deres befolkninger i en forværret situation. Kommunistisk Parti kæmper for at styrke den internationale solidaritet verden over. Danmark skal føre en antiimperialistisk, fredsskabende udenrigspolitik, der ikke handler om at sikre den vestlige verden olie og naturressourcer men derimod fred, sikkerhed og national selvstændighed. Kommunistisk Parti ønsker en dansk udtræden af NATO og kræver, at alle danske soldater i udlandet trækkes hjem. Vi kæmper for socialisme Kommunistisk Parti mener, at socialisme er det eneste demokratiske og bæredygtige alternativ til den kriseramte kapitalisme. De store virksomheders umættelige jagt på rigdom lægger et enormt pres på ressourcer overalt i verden. Miljø og klima ødelægges, fordi rovdrift på mennesker og natur er forudsætninger for, at kapitalen kan øge sin profit. Den globale udplyndring skaber sult og nød, sender millioner af mennesker på flugt og ødelægger kommende generationers muligheder for at skabe en værdig fremtid både herhjemme og i resten af verden. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 15

16 Kun i et socialistisk samfund kan der sikres retfærdige forhold for unge og for arbejderklassen. Et socialistisk samfund vil sikre et velfærdssamfund, hvor solidariteten og ikke kapitalens interesser bestemmer udviklingen. Tag del i kampen Kun ved at kæmpe aktivt i fællesskab kan vi forandre verden og skabe forbedringer for unge og for arbejderklassen. Hvis vi finder sammen på arbejdspladser og uddannelsessteder, kan vi gennemtvinge krav om en mere solidarisk retning for Danmark. Derfor er Kommunistisk Partis ungdomspolitiske krav ikke løsrevet fra kampen for socialisme. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 16 Dokumenter fra 4. kongres 2014

17 International udtalelse: Mod imperialisme og krig - for international solidaritet Det kapitalistiske system er fortsat i dyb krise. I jagten på profit bliver imperialismen mere og mere aggressiv. Konflikter og krige breder sig på kontinenterne. Kapitalismens brutale kriseløsninger mødes med politisk og folkelig modstand, og i land efter land vil arbejderklassen og folkene erfare, at den åbne modstand tegner sig som eneste alternativ. Danmarks udenrigspolitik er en katastrofe, især på grund af de tætte bånd til USA. Op til regeringsskiftet i 2011 blev der givet løfter om grundlæggende skift i denne politik, men hverken med eller uden SF i regeringen er der sket et kursskifte. Under humanitært påskud fører Danmark fortsat en aggressiv udenrigspolitik og er nu nærmest i permanent krig under USA s ledelse. Regeringen stiller end ikke krav om klart FN-mandat for at sende Danmark i krig. FN s resolution fra 2005, kaldet Responsibility to Protect mistolkes og bruges som påskud for forbrydelser mod folkeretten. Vi afviser en sådan politik på det skarpeste. Kommunistisk Parti mener, at der må føres en selvstændig udenrigspolitik uden dansk krigsdeltagelse, hvor international solidaritet sættes over følgagtighed med imperialismens kræfter. Den såkaldte krig mod terror er blusset op på ny med krigen imod Islamisk Stat i Irak og Syrien. Danmark er gået med i en koalition af villige, som udenom FN, under påskud af at føre krig mod Islamisk Stat, nu bomber i Irak og Syrien. Islamisk Stat er opstået i kølvandet på Vestens krig imod Irak, men er trænet militært og bliver støttet og forsynet med våben fra USA og dets allierede i regionen. Krigen imod Islamisk Stat må ses som et påskud for at begynde bombninger i Syrien som en fortsættelse af imperialismens krig imod dette land. Den har nu varet siden 2011, og den kan tænkes udvidet til en krig mod Iran. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 17

18 De seneste tyve års konflikter i Mellemøsten skal ses som et led i USA s og Israels åbne plan for et nyt Mellemøsten, hvor regeringer bekæmpes og styrtes, og landene opdeles i svage regioner, inddelt efter religiøse og etniske skillelinjer, så de let kan spilles ud mod hinanden. Kommunistisk Parti fordømmer den danske krigsdeltagelse og kræver stop for al støtte til terrorister i Syrien og Irak. USA og EU skal ud af Mellemøsten. I skyggen af den politiske og økonomiske krise i monopolernes EU opbygges forbundsstaten og storkapitalen svinger taktstokken. Sydeuropa er sat på regulær hestekur, og igen er det arbejderklassen og de folkelige lag, der alle landene betaler prisen for kapitalismens krise. Men utilfredsheden breder sig, og folkelige bevægelser rejser krav og protesterer. I Ukraine har EU igen vist sit sande ansigt som imperialistisk stormagt. I alliance med USA-imperialismen blev den folkevalgte præsident fordrevet fra landet, og den folkevalgte regering væltet ved et statskup igennem massiv støtte til blandt andet åbent fascistiske kræfter i landet. Efter Krim-halvøens genindlemmelse i Rusland lægges der op til en ny kold krig mod Rusland, hvor landet pålægges økonomiske sanktioner og trues af NATO med militær oprustning. Danmark følger trop og sender soldater og krigsfly til Østeuropa. Ligeledes bruges optrapningen over for Rusland til at give NATO s missilskjold nyt liv og til at trække Danmark med i projektet. Dermed banes vejen for, at USA kan angribe atommagten Rusland, med en illusion om at kunne undgå gengældelse, mens Europa bliver slagmarken. Globaliseringen af NATO er i dag den største trussel mod verdensfreden. Danmark skal ud af EU og NATO. I det imperialistiske system samarbejder og konkurerer den transnationale storkapital på én og samme tid. De igangværende hemmelige Side 18 Dokumenter fra 4. kongres 2014

19 forhandlinger mellem USA og EU om en ny frihandelsaftale (TTIP ) er et eksempel på dette. Forestillingen om at en fusion af USA s og EU s markeder vil give vækst og skabe arbejdsplader er en illusion. Tværtimod vil aftalen yderligere befæste monopolernes magt og undergrave den nationale selvbestemmelse og demokratiet, og forhindre fremtidig lovgivning som kan begrænse monopolernes profitter. En aftale vil føre til nye angreb på kollektiv velfærd, arbejderklassens lønog arbejdsforhold, natur, klima og miljø. Kommunistisk Parti fordømmer Israels statsterrorisme, og kræver blokaden mod Gaza ophævet. Vi støtter det palæstinensiske folks krav om en selvstændig stat, anerkendt af FN. Danmark må følge det svenske eksempel og anerkende den selvstændige palæstinensiske stat. Danmark er i dag blandt de 59 lande ud af FN s 193 lande, som nægter at anerkende Palæstina. USA s blokade mod Cuba skal stoppes. Alle 5 cubanske anti-terrorister skal frigives. Cuba står som eksempel på et socialistisk alternativ. Desuden er Cuba sammen med de latinamerikanske ALBA-lande et inspirerende eksempel på solidaritet og samarbejde i internationale forbindelser i stedet for nyliberal konkurrence og monopolernes herredømme. Vi anerkender såvel Færøernes som Grønlands ret til, hvis de skulle ønske det, at forlade rigsfællesskabet med Danmark, og med fuld rådighed over deres områders natur-ressourcer, i havet og på land. Den internationale solidaritet er et stærkt våben mod krigens kræfter og mod imperialistisk udbytning og undertrykkelse. Kommunistisk Parti vil give sit bidrag til at styrke samarbejdet og dialogen mellem de kommunistiske - og arbejderpartierne. Sammen med fredsbevægelsen og progressive bevægelser kæmper vi for at skabe en verden uden krig og udbytning. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 19

20 Kommunistisk Parti s 4.kongres satte fokus på kampen for enhed i arbejderklassen, styrkelse af unionsmodstanden og samling af de danske kommunister. I denne pjece kan du læse dokumenterne fra kongressen som understreger, at kampen for enhed er det nødvendige svar imod storkapitalens offensiv. Side 20 Dokumenter fra 4. kongres 2014

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger

1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger 1. maj tale 2006, morgen v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger Godmorgen Kære venner I mere end hundrede år har vi Socialdemokraterne og fagbevægelsen - kæmpet for større retfærdighed, større frihed,

Læs mere

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011

Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 Helle Thorning-Schmidts 1. maj tale 2011 (Det talte ord gælder) Krisen og VKO har været et dyrt bekendtskab for Danmark. Vi har mistet 180.000 private arbejdspladser. Der er blevet slået hul i statskassen.

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND

FællesListens. - din stemme ARBEJDSPROGRAM FOLKESTYRETS VAGTHUND FællesListens ARBEJDSPROGRAM - din stemme FOLKESTYRETS VAGTHUND Fælleslistens ARBEJDS- PROGRAM De 10 punkter, som Fælleslisten offentliggjorde den 19. august er indarbejdet i Fælleslistens foreløbige arbejdsprogram

Læs mere

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken:

Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Hans Jensen, 1. maj 2006, Fælledparken: Kære venner, Jeg vil gerne takke jer alle sammen, fordi I er kommet her i dag. Tak fordi I vil være med til at fejre fællesskabet. Vi vil kæmpe mod intolerance og

Læs mere

En friere og rigere verden

En friere og rigere verden En friere og rigere verden Liberal Alliances udenrigspolitik Frihedsrettighederne Den liberale tilgang til udenrigspolitik Liberal Alliances tilgang til udenrigspolitikken er pragmatisk og løsningsorienteret.

Læs mere

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier

KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier KINA Tendenser, udfordringer og fire scenarier Anders Bjerre abj@iff iff.dk Årtiers fremgang!. 1900-1978: Uendelig række af kriser, krige, kampagner, uro, sult, utryghed, fattigdom. 1978: Økonomiske reformer

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

DET TALTE ORD GÆLDER

DET TALTE ORD GÆLDER Forsvarsministerens indlæg ved CMS seminar: En ny realisme principper for en aktiv forsvars- og sikkerhedspolitik den 8. marts 2013 For knap to måneder siden havde vi nogle meget hektiske timer og døgn

Læs mere

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN

KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN STEM PÅ LISTE K KOMMUNISTERNE I KØBENHAVN KØBENHAVNERNE SKAL BESTEMME OVER DERES EGEN BY Hverken Christiansborg eller Bryssel skal bestemme Køben havns politik. Det skal københavnerne. Kommunisterne går

Læs mere

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark

Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark Den kolde krig som indenrigspolitisk slagmark FU Den Kolde Krig 30 03 2006 Frederiksberg Seminarium 1 1 Hovedpunkter Gennemgang af de forskellige opfattelser og prioriteringer dengang Man skal forstå,

Læs mere

Principprogram for PROSA

Principprogram for PROSA Principprogram for PROSA Politik og visioner PROSAs formål er at varetage medlemmernes faglige, uddannelsesmæssige, økonomiske og sociale interesser på et partipolitisk neutralt grundlag. Dette formål

Læs mere

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten

Danske partier fra samfundsfaget.dk. Enhedslisten 1 1 1 1 1 1 0 1 0 Danske partier fra samfundsfaget.dk Enhedslisten Enhedslisten er et socialistisk parti, der arbejder for et samfund, hvor lighed og solidaritet er i centrum. Partiet blev stiftet i ved

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner.

Jeg siger det, ikke bare fordi, der er mange kendte ansigter, som vækker gode minder om mange fælles faglige og politiske aktioner. Finn Sørensen 1. maj tale Den 1. Maj holdt jeg nedenstående tale (med lidt variationer) hos Dansk Elforbund Kbh, Byggefagenes Hus, Socialarbejdernes telt i Fælledparken og LO Slagelse Det er en særlig

Læs mere

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf

1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf 1. maj 2015 tale i Gørlev - Den Gamle Biograf Holdt af Kurt Jørgensen, sektorformand HK Privat -Slagelse Kære venner Jeg har en god nyhed med til jer i dag. Seneste nyt fra partiet Venstre er: Venstre

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

det er dit valg, men det handler om at ha det godt

det er dit valg, men det handler om at ha det godt MEDLEM AF HK-UNGDOM? det er dit valg, men det handler om at ha det godt Varenr.: 447526 15.11.24 specialproduction.dk Weidekampsgade 8 9 København C Tlf.: 33 3 46 36 Fax: 33 3 46 99 E-mail: hk.ungdom@hk.dk

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget

Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Fremtidens venstrefløj - Enhedslistens opgaver efter valget Til baggrund der kan ikke stemmes om afsnit I og II: I. Folketingsvalget 2015 det diffuse protestvalg Folketingsvalget 18. juni 2015 fældede

Læs mere

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier.

Arbejderen har mødt Ignacio Ramonet ved et foredrag i Malmö om kultur og medier. Arbejderen, udsender temaudgave for sandheden om de fem Sammen med hundredevis af aktivister og internationale personligheder har Ignacio Ramonet manden bag ATTAC og Verdens Sociale Forum netop deltaget

Læs mere

Pelle Dam Septembertræf 2010

Pelle Dam Septembertræf 2010 Pelle Dam Septembertræf 2010 HVAD ER FOLKESOCIALISME? DISPOSITION 1. Vores ideologiske udgangspunkt 2. Vores politiske mål for forandring langt og kort sigt 3. Folkesocialismen imellem reformister og revolutionære

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden

Tryghed. Rettigheder. Ung på jobbet. Fællesskab. Udvikling. Respekt. meld dig ind nu...vi behøver hinanden Tryghed Ung på jobbet Udvikling Rettigheder Fællesskab Respekt meld dig ind nu......vi behøver hinanden Hey...kom og vær med Jeg synes, det er rigtig sjovt at være med i ungdoms - arbejdet i min afdeling.

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforening og arbejdspladsens foretrukne valg. HK s mission lyder: HK skaber værdi,

Læs mere

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering.

SAMMEN OM DANMARK TO VEJE FOR DANMARK. Vi søger mandat til at danne og lede en ny regering. SAMMEN OM DANMARK Socialdemokraterne og SF går samlet til folketingsvalg den 15. september. Vores partier er forskellige. Vores historier og vores mærkesager er ikke identiske. Men vi har valgt at stå

Læs mere

International deklaration om arbejder kooperativer

International deklaration om arbejder kooperativer International deklaration om arbejder kooperativer Godkendt af ICA s generalforsamling I Cartagena, Colombia d. 23. september 2005 Denne erklæring skal tilpasses verdens forskellige sprog, idet de forskellige

Læs mere

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013

Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 Vedtaget på HK/Danmarks 30. ordinære kongres Medlemmerne i centrum! - HK/Danmarks målprogram 2010-2013 HK s vision er: Vi skal være Danmarks mest indflydelsesrige fagforbund og arbejdspladsens foretrukne

Læs mere

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018

Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Dansk EI-Forbund MÅLSÆTNINGS- PJECE 2014-2018 Vedtaget på 31. kongres, den 21. til 24. oktober 2014. Målsætning for Dansk El-Forbund 2010-2014 Forbundets kongres fastlægger hvert 4. år de faglige og politiske

Læs mere

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter.

Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Palæstina Fredsvagterne Randa og Lasse har begge været i Palæstina som fredsvagter. Arbejdet som fredsvagt er meget afhængig af, hvor man er og hvad situationen er. Man kan bl.a. hjælpe med at dele mad

Læs mere

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober

Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Ellen Trane Nørby, MF(V), Politisk ordfører ordførertale til åbningsdebatten 2011 torsdag den 6. oktober Klausuleret til torsdag den 6. oktober kl. 10.05. -------------------- DET TALTE ORD GÆLDER ----------------------

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder)

Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Lars Løkke Rasmussen, Folketingets Afslutningsdebat 2014 (Det talte ord gælder) Fremtiden begynder i dag, som den gør hver dag. Den nyere danske tradition med at holde afslutningsdebat, selvom vigtige

Læs mere

Principprogram. Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres 11. og 12. november 2006

Principprogram. Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres 11. og 12. november 2006 Principprogram Kommunistisk Parti Telefon 35 35 60 69 info@kommunister.dk www.kommunister.dk ISBN: 87-89599-57-8 Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres 11. og 12. november 2006 Forlaget Arbejderen

Læs mere

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en

og arbejdspladser presses konstant af den globale Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende konkurrence: En førsteplads i dag er kun en Finansloven 2016 repræsenterer et afgørende valg for Danmark. Det er første finanslov, efter vores økonomi er kommet ud af den mest omfattende krise siden 1930 erne. og arbejdspladser presses konstant

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011

Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale den 1. januar 2011 Det talte ord gælder Godaften. Jeg tror, at mange har det ligesom jeg: Nytåret er den tid på året, hvor vi gør status. Hvor vi tænker over

Læs mere

Uddannelse til alle unge 16-30 år

Uddannelse til alle unge 16-30 år Uddannelse til alle unge 16-30 år Indledning Motivation og hovedbudskab Regeringen har sat som mål at 95 % af en ungdomsårgang skal have (mindst) en ungdomsuddannelse i 2015. Førtidspensions- og kontanthjælpsreformerne

Læs mere

Krisepolitik for folket. Banker og Finans

Krisepolitik for folket. Banker og Finans Krisepolitik for folket Kapitalismens seneste krise har kostet samfundet og det store flertal af befolkningen dyrt. Den neoliberale politik som EU, regeringen og dens støttepartier fører, forstærker befolkningens

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti

Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012. Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF Socialistisk Folkeparti Vedtaget af SF s landsmøde 15. april 2012 SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj, den danske arbejderbevægelse, selvforvaltningstraditionen

Læs mere

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten

SF s Landsmøde 2015 - Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og planeten Ændringsforslag til landsmødeudtalelsen SF vil investere i mennesket, fællesskabet og 1. Overskrift: Planeten ændres til kloden Begrundelse: planeten lyder som en børneudsendelse 2. Overskrift ændres til:

Læs mere

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads

Eksempel på brug af Molins model. Historisk efterlønsreform er på plads Eksempel på brug af Molins model Forårets 2011 blev et af de mest hektiske og dramatiske i dansk politik i adskillige år. Regeringens havde indkaldt til vigtige forhandlinger om den kriseramte danske økonomi

Læs mere

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd.

1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid. v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert. 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj tale 2006 - Fælles Fremtid v/lo-sekretær Marie-Louise Knuppert 1. maj er en tradition, som vi i fagbevægelsen er stolte over at holde i hævd. 1. maj er en hyldest til fremtiden. Det er den dag,

Læs mere

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED

SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED SFU S PRINCIPPROGRAM: FOR FRIHED OG RETFÆRDIGHED Socialistisk Folkepartis Ungdom laver forandring i hverdagen. Vi gør det ikke i blinde, og vi gør det ikke for at bevare - vi gør det for at udvikle samfundet

Læs mere

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING

BEDRE DAGPENGE- DÆKNING BEDRE DAGPENGE- DÆKNING økonomisk tryghed Et debatoplæg fra: Tilsyneladende hviler det danske A-kassesystem godt og trygt i sig selv. A-kassernes Samvirke har i efteråret 2004 dokumenteret, at a-kasserne

Læs mere

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010

Vi bakker Helle op. Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk. August 2010 August 2010 Vi bakker Helle op Ny hjemmeside: www.socialdemokraterne-holstebro.dk Følg vore lokale politiker, se næste arrangement. Besøg vores nye hjemmeside. Kære Socialdemokrat. Efter et flot forår,

Læs mere

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab

forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab 11 forslag fra Folkebevægelsen til det danske EU-formandskab Udgiver: Folkebevægelsen mod EU Tordenskjoldsgade 21, st.th., 1055 København N Telefon 35 36 37 40 fb@folkebevaegelsen.dk www.folkebevaegelsen.dk

Læs mere

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16

Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 Forord Esbjerg Byråd ønsker med denne Beskæftigelsespolitik for borgere og virksomheder i Esbjerg Kommune 2013-16 at sætte fokus

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2014 Marie Kruses Skole Stx Samfundsfag

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder)

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014. (Det talte ord gælder) Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale ved Folkemødet 13. juni 2014 (Det talte ord gælder) Kære alle. Folkemødet er en succes. Og det viser, at bag al snakken om spin, politiske intriger og magtkampe

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning.

Det kapitalistiske Samfunds Fejl rammer ikke arbejderne alene, men hele den brede befolkning. Mellemkrigstiden var præget af store økonomiske kriser og de følger, som disse havde for befolkningen. Derfor blev spørgsmålet om statens sociale ansvar aktuelt, hvilket især Venstre og Socialdemokratiet

Læs mere

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt.

Mennesker på kontanthjælp bliver hængt ud, som om de var roden til alt ondt. 1 Folkemødetale 2015 Johanne Schmidt Nielsen Det talte ord gælder. Jeg vil gerne starte med at sige, at den her valgkamp efterhånden har udviklet sig til sådan en konkurrence om, hvem der kan banke hårdest

Læs mere

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark

Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser. Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Baggrunden for konflikten et spørgsmål om historie, penge og arbejdspladser Torben Christensen Ejendomsforeningen Danmark Normal regulering Lov Bekendtgørelse Tilladt Ikke reguleret Ikke tilladt Forbudt

Læs mere

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening

Velkommen til. Danmarks stærkeste fagforening 3F 1 Velkommen til Danmarks stærkeste fagforening 2 Din fagforening Danmarks stærkeste Det danske arbejdsmarked er reguleret af aftaler kaldet overenskomster mellem arbejdsmarkedets parter suppleret med

Læs mere

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST

DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST DU HAR FÅET NY OVERENSKOMST NYE AFTALER FOR 3 ÅR Nu kan du stemme ja eller nej til den ny overenskomst. Den gælder i tre år fra 1. marts 2014 til 1. marts 2017, og den dækker chauffører, lagerarbejdere,

Læs mere

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015

Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 C E N T E R F O R M I L I T Æ R E S T U D I E R K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Sikkerhedspolitisk barometer: CMS Survey 2015 Projektgruppe: Kristian Søby Kristensen Henrik Ø. Breitenbauch Kristian

Læs mere

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser

Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Medierne overser ikke-akademiske uddannelser Erhvervsuddannelser, som eksempelvis murer, fotograf eller sosu-assistent, får hverken den opmærksomhed eller de midler de fortjener. Næsten halvdelen af en

Læs mere

V gør fattige børn fattigere

V gør fattige børn fattigere Marts 2015 V gør fattige børn fattigere f Sine Heltberg, folketingskandidat (S) Frederiksberg Venstre vil skære i forældres kontanthjælp, hvilket gør familien fattigere. Men sagen er åbenbart så vigtigt

Læs mere

Kristian Thulesen Dahl:
Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4

Kristian Thulesen Dahl:</br>Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads 10-09-2015 til flygtninge 22:00:45 - UgebrevetA4 PARTILEDERRUNDE : Danskere skal arbejde flere år fremfor at give plads til flygtninge Af Gitte Redder @GitteRedder Mette Lauth @mettela Fredag den 11. september 2015, 05:00 Del: Uden en effektiv grænsekontrol,

Læs mere

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO ***********************************

INDLÆG TIL. FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** Den 29. november 2000 INDLÆG TIL FAGBEVÆGELSEN MOD UNIONENs KONFERENCE DEN 30-11-2000 VED HANS JENSEN, FORMAND LO *********************************** I LO s love har vi en formålsparagraf. Den siger bl.a.,

Læs mere

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked.

Derfor vil Socialdemokraterne invitere alle Folketingets partier til at indgå en bred politisk aftale om et trygt og ordentligt arbejdsmarked. Det danske arbejdsmarked er unikt. Vi evner at kombinere fleksibilitet og tryghed, og regulering af lønninger sker uden politisk indblanding. Det gør vores økonomi omstillingsparat i en tid, hvor den globale

Læs mere

KL budskaber til reform af kontanthjælpen

KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL budskaber til reform af kontanthjælpen KL er helt enig i behovet for en kontanthjælpsreform. Ambitionen med en reform må først og fremmest være at sikre bedre rammer for en indsats, der gør en større

Læs mere

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00

OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 OUTLANDISH Tænketank: Udlændingestop ville koste 23 mia. om året Af Andreas Bay-Larsen @andreasbay Torsdag den 4. juni 2015, 05:00 Del: Danmark får brug for at hente 150.000 flere udlændinge ind på arbejdsmarkedet

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U+DUDOG% UVWLQJ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Det er en fornøjelse at være blandt jer. Der er altid noget glædeligt over 1. maj. Det er en af de dage i

Læs mere

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM

POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM TIL SF UNGDOMS LANDSMØDE I PÅSKEN 2011 ET NYT DANMARK, MENS VI LEVER POLITISK PROGRAM FOR SF UNGDOM 5 10 15 20 25 30 35 40 45 I SF ungdom vil vi lave tingene om. Vi drømmer om og tror på forandring. Men

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG

Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Dansk EI-Forbund BERETNINGSFORSLAG Vedtaget på 31. kongres 2014, den 21. til 24. oktober 2014 BERETNINGSFORSLAG 1.0 Dansk El-Forbund i fremtiden Medlemmet i centrum Dansk El-Forbund skal i enhver opgave,

Læs mere

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg!

tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! tale 8. aug. 2015 / Rådhuspladsen Af Annette Mørk Vi drukner i sorg! I går døde tre kurdiske unge mænd - teenagere! Den ene af dem hed Kamuran Bilin. Dræbt af det tyrkiske politi, som med militære kampvogne

Læs mere

Udtalelser Delegeretmødet 2010

Udtalelser Delegeretmødet 2010 Udtalelser Delegeretmødet 2010 Indhold Lokaletilskud er afgørende for et mangfoldigt foreningsliv 2 Skab sammenhæng og helhed i unges muligheder og liv nedsæt en ungdomskommission NU! 3 DUF: Nødvendigt

Læs mere

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på.

Der stilles mange spørgsmål til arbejdsformen og metoder, som der helt naturligt ikke kan gives noget entydigt svar på. FFI kongres den 5.-10. december 2004 i Miyazaki, Japan,QGO JDI/2IRUPDQG+DQV-HQVHQWLOWHPDµ(QYHUGHQDWIRUDQGUHµ Jeg vil gerne begynde med at kvittere for en god rapport, som skarpt og præcist analyserer de

Læs mere

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold

Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002. Folkemagt mod pengemagt. Indhold Program for Kommunistisk Parti i Danmark København 2002 Folkemagt mod pengemagt Indhold Indledning 1. Socialismen 2. Folkets demokrati imod monopolernes diktatur Den samfundsforandrende kraft Arbejderklassen

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Dagsreferat Onsdag den 22. oktober 2014 Dagsreferat onsdag den 22. oktober 2014 Der var hilsner til kongressen fra: Arbejdernes Landsbank Christian Juhl, Enhedslisten

Læs mere

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET

EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET EN PROFESSION MED HØJ VÆRDI FOR SAMFUNDET DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJERSKERS LØN- OG ARBEJDSVILKÅR En profession med høj værdi for samfundet Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejerskers

Læs mere

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON:

Faktum er jo, at vi i Danmark har fejluddannet flere generationer. VUs Thomas Banke i RÆSON: VUs Thomas Banke i RÆSON: VI LEVER i en globaliseret verden. En verden hvor udfordringerne for et lille land som Danmark bliver større og større. Det industrielle erhvervsliv flytter arbejdspladser ud

Læs mere

Det kræver styrke at skabe forandringer

Det kræver styrke at skabe forandringer Det kræver styrke at skabe forandringer den kan kun komme fra medlemmernes engagement. Derfor skal fagbevægelsen tilbage til medlemmerne. Succes eller nederlag, det afgør vi selv. Anders Olesen kandidat

Læs mere

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg

Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg Et godt kandidathold er sat og SF i Region Nordjylland er klar til valg SF i Nordjylland har i indeværende periode taget medansvar for løsning af alle opgaver i regionen. Den psykiatriske skadestue er

Læs mere

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP)

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA (TTIP) Vedtaget på Hovedorganisationernes EU-udvalgsmøde 18. november 2014 Indledning Som led i udviklingen af de tre hovedorganisationers EU-arbejde er

Læs mere

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense

Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom. - Odense bryder den negative sociale arv. odense Valg og muligheder er vejen ud af fattigdom - Odense bryder den negative sociale arv odense Baggrund Danmark er et rigt samfund, og alligevel har vi fattige. Odense Kommune bestilte i 2006 en fattigdomsundersøgelse,

Læs mere

Grønbogen om pensioner

Grønbogen om pensioner MEMO/10/302 Bruxelles, den 7. juli 2010 Grønbogen om pensioner Hvorfor offentliggør Kommissionen grønbogen nu? Befolkningens aldring lægger pres på pensionssystemerne i Europa som følge af den øgede levealder

Læs mere

Kampagne: Retten til at organisere sig

Kampagne: Retten til at organisere sig Kampagne: Retten til at organisere sig Kære lokalgrupper, Som I forhåbentligt har hørt om, skal vi i SUF her i december og januar lave den svedigste kampagne med parolen Retten til at organisere sig. Kampagnen

Læs mere

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale.

Den danske grundlov sikrer, at ENHVER har ret til at offentliggøre sine tanker. På tryk, i skrift og i tale. Villy Søvndals tale Grundlovsdag 2011 Det danske demokrati har mange år på bagen. Vi er vant til det. Faktisk så forvænte, at vi nogle gange tager det for givet. Vi er så sikre på vores ytringsfrihed her

Læs mere

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige.

Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Nye tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der ved udgangen af 2009 var 35.000 langtidsledige. Også i den kommende tid ventes langtidsledigheden at stige kraftigt. Langtidsledigheden forventes ved

Læs mere