Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1"

Transkript

1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

2 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International Udtalelse Dokumenter fra Kommunistisk Partis 4. kongres Udgivet af Kommunistisk Parti i 2014 Fotos: Ivanna Rahm Grafisk tilrettelægning: Kommunistisk Parti Tryk: Forlaget Arbejderen ISBN: Side 2 Dokumenter fra 4. kongres 2014

3 Arbejdsprogram for Kommunistisk Parti Hovedopgaver i kongresperioden Hovedopgaven på den politisk-ideologiske front er at sikre partiets synlighed og handlekraft i klassekampen. Ud fra de konkrete muligheder udbygges partiets egen politiske profil med en skarp og konkret kritik af den kriseplagede kapitalisme og partiets socialistiske perspektiv. Kampagner Partiet vil i kongresperioden gennemføre forskellige politiske kampagnet: I forbindelse med det kommende folketingsvalg markerer partiet sin antimonopolistiske politik og bidrager til at skabe samling og aktivitet i arbejderklassen og fagbevægelsen om fælles krav. I 2015 gennemføres en kampagne med fokus på partiets ungdomspolitik. I 2016 gennemføres en kampagne mod imperialisme og krig, der sætter fokus på USA, på udviklingen af NATO og konsekvenserne af dansk medlemskab og krigsdeltagelse. Aktuelle begivenheder bruges til at skabe aktivitet og debat, der kan samle de antiimperialistiske kræfter i Danmark. Tilrettelægge særlige skolingsaktiviteter for at understøtte partiets politiske kampagner. Partiets prioriteringer i massearbejdet I den kommende kongresperiode vil partiet koncentrere sit arbejde i følgende organisationer: Fagbevægelsen Ungdommens interesseorganisationer Folkebevægelsen mod EU Kommunistisk Parti opprioriterer EU-modstanden gennem arbejdet i Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 3

4 Folkebevægelsen mod EU, men også ved at rejse diskussion i fagbevægelsen om konsekvenserne af dansk EU-medlemskab. Samarbejdet mellem kommunisterne Det er nødvendigt, at der tages nye initiativer til at samle de kommunistiske partier i Danmark til ét parti. Derfor vil Kommunistisk Parti: Tage konkrete initiativer til at styrke det lokale samarbejde med DKP og KPiD Foreslå KPiD og DKP, at der hurtigst muligt og senest i januar 2016 påbegyndes et lokalpolitisk samarbejde som led i forberedelsen af opstilling på fælleslister til kommunalvalget i 2017 Foreslå landsledelserne KPiD og DKP, at vi sammen drøfter mulighederne for en øget fælles optræden nationalt og i forhold til den internationale kommunistiske bevægelse. Foreslå en fælles drøftelse af hvordan markeringen af 80-året for Kominterns 7. Verdenskongres (2015) og 100 året for oktoberrevolutionen (2017) og markeringen af andre historiske mærkedage, bedst kan understøtte de danske kommunisters enhed. Partiets organisatoriske arbejde Der arbejdes for udvikling af partiets organisatoriske arbejde med fokus på at understøtte partiets udadvendte virksomhed og samle og udvikle partiet. For at sikre dette vil vi: Udarbejde kampagneplaner og materialer til partiets afdelinger. Gennemføre mindst en årlig partikonference omkring forskellige temaer for at understøtte de lokale ledelser og det enkelte medlem. Arbejde videre med det nødvendige generationsskifte og sikre både en teoretisk og praktisk uddannelse af partiets kommende lederlag. Generelt arbejde med at opprioritere skolingsinitiativer i næste kongresperiode. Side 4 Dokumenter fra 4. kongres 2014

5 Udvikle ny grundskoling, der baserer sig på undervisningsvenligt materiale. Arbejderen Udgivelsen af Arbejderen skal fortsat prioriteres højt. Den udvikling, som blev igangsat med relanceringen i 2012 og indførelse af betalingsmuren i 2014, skal konsolideres både i forhold til papiravisen, hjemmeside og sociale medier. Avisen skal fastholde sin nuværende brede målgruppe samtidig med, at partiet træder tydeligt frem. Indholdsmæssigt skal avisen arbejde frem mod en skarp og systemkritisk journalistik med ideologisk kant. En vigtig opgave er at arbejde videre med et generationsskifte på avisen og sikre dens økonomi gennem et professionelt abonnementsarbejde. Kommunikationsstrategi Der tages særlige initiativer for at styrke partiets kommunikation bl.a. gennem hjemmesiden, de sociale medier, flyers og plakater. Det ungdomspolitiske arbejde Partiets ungdomsarbejde har som målsætning at danne et kommunistisk ungdomsforbund, når de nødvendige forudsætninger er til stede. Derfor tilrettelægges et målrettet arbejde for at sikre og inddrage nye, unge medlemmer. I kongresperioden er der i direkte sammenhæng hermed følgende centrale opgaver: udvikling af et udadvendt og aktivistisk arbejde udvikling af en uddannelsespolitik og arbejde videre med udarbejdelsen af et egentligt ungdomspolitisk program Rød sommerlejr Rød sommerlejr gennemføres med et program, der følger partiets Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 5

6 politiske prioriteringer og samtidig har skolingstilbud. I kongresperioden vil vi arbejde med fornyelse på lejrene og udvikle tilbuddene i retning mod børnefamilier og unge. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 6 Dokumenter fra 4. kongres 2014

7 National udtalelse: SAMLING OM FÆLLES KRAV Regeringsskiftet i 2011 blev en realitet fordi aktive kræfter i arbejderklassen og fagbevægelsen kæmpede og mobiliserede; for en ny politik og en ny regering. Men de store forventninger blev hurtigt gjort til skamme da den socialdemokratisk ledte regering fremlagde sit regeringsgrundlag med en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik. Den nye regering fortsatte, trods forbedringer og lettelser på enkelte områder, den stramme krisepolitik i overensstemmelse med EU s finanspagt. Arbejderklassen og de dårligst stillede er siden valget blevet konfronteret med en række såkaldte reformer, der har forringet levevilkårene: Mere end har mistet retten til dagpenge. En stor del af kontanthjælpsmodtagerne lever stadig i fattigdom. Syge rammes af en ny stram varighedsbegrænsning. Den kollektive velfærd er blevet sat under et forstærket pres trods løfter om det modsatte! I stedet har regeringen prioriteret skatteletter til de velstillede. Den har givet bedre vilkår til erhvervslivet og spekulanterne. Den har prioriteret, at spendere milliarder af kroner på militært udstyr og på deltagelse i imperialistiske aktioner, anført af USA og NATO, forskellige steder i verden. Regeringens EU-finanspolitik har skabt større ulighed, mere utryghed, mere fattigdom og flere hjemløse. Regerings manglende vilje til at støtte arbejderklassens krav, har i dele af fagbevægelsen og arbejderklassen skabt passivitet og modløshed. Hos stadigt flere arbejdere er der i dag en illusion om, at Dansk Folkeparti vil støtte arbejderklassens økonomiske og nationale Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 7

8 interesser, imod storkapitalen og imod monopolernes EU. I den nuværende situation er det kun en udvikling af arbejderklassens og fagbevægelsens egen aktivitet og kamp for klare krav, der kan skabe forandring. Kommunistisk Parti opfordrer partier og faglige organisationer til at være med til at kæmpe for at dette sker. Efter Kommunistisk Partis opfattelse kan enhed i arbejderklassen omkring følgende krav presse regeringen og arbejdsgiverne til indrømmelser: For højere løn på det private og offentlige arbejdsmarked. Et forsvar for reallønnen kræver sammenhold i lønkampen. Kun det kan tvinge arbejdsgiverne til lønindrømmelser. Imod social dumping. EU s politik for det indre marked skaber social dumping overalt i EU. Med social dumping søger arbejdsgiverne, at trykke lønnen og underminere de kollektive overenskomster. Kampen mod social dumping kræver øget indsats for faglig organisering på danske overenskomster for alle der arbejder i Danmark. For tryghed til de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne. Forringelsen af dagpengene har udløst en social katastrofe i en situation hvor samfundet ikke er i stand til sikre arbejde til alle. Gennem aktionsenhed kan arbejderklassen fastholde presset på regeringen med krav om halvering af genoptjeningskravet, en længere dagpengeperiode, fjernelse af halve dagpenge til unge og en bedre dagpengedækning. Kampen for bedre vilkår for de arbejdsløse gælder også kampen for bedre levevilkår for de mange kontanthjælpsmodtagere. For kollektiv velfærd. Arbejderklassen, fagbevægelsen, arbejderungdommen og de unge under uddannelse har tilkæmpet sig rettigheder i en skattefinansieret offentlig sektor. Det gælder ikke mindst på centrale områder som uddannelsesområdet og sundhedsområdet. En bred aktionsenhed, mellem ansatte og brugere, kan tvinge regeringen til at stoppe fyringer, privatiseringer og flere forringelser. Side 8 Dokumenter fra 4. kongres 2014

9 Imod EU s finanspagt og politiske union. Regeringen har bundet sig til EU s finanspagt. Den danske økonomiske politik er lagt i lænker på alle centrale områder. Det betyder, at den danske regering ikke kan føre en aktiv og omfattende beskæftigelsespolitik, der kan skabe nye arbejdspladser. Den danske regering har bundet sig til at føre en rigid nedskæringspolitik med privatiseringer, udliciteringer og afmontering af den kollektive velfærd. Det rammer arbejderklassen, forgylder de rige og monopolerne. Faglig og politisk enhed i arbejderklassen mod EU s finanspagt og politiske union er en forudsætning for et sporskifte Uanset parlamentariske løfter og regeringssammensætning, og uanset udfaldet at det kommende folketingsvalg er arbejderklassens, arbejderungdommens og de uddannelsesøgendes aktionsenhed afgørende i forsvaret for vores levevilkår og i kampen for forbedringer. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 9

10 Ungdomspolitisk udtalelse: Forandring kræver handling Kapitalismen er i krise. Skiftende regeringer har været mere optagede af at redde det kapitalistiske system end at beskytte befolkningen mod krisens konsekvenser. De har givet store skattelettelser til de velstillede og fodret bankerne med milliarder på bekostning af vores velfærd. Uligheden vokser i Danmark, og vores rettigheder er sat under pres. Konkurrencen om at få et arbejde er benhård. For at komme ind på arbejdsmarkedet må unge sige ja til indslusningsløn eller andre former for løndumping og færre rettigheder. Flere og flere arbejdsgiverne udnytter situationen og tilbyder unge, at de kan arbejde gratis for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men unge skal have rettigheder og ordnede forhold, ikke tvinges til at agere løntrykkere. I uddannelsessystemet oplever unge et lignende pres og usikkerhed. Vi skal uddanne os hurtigere og bedre med færre penge på lommen og mindre undervisning. Mange unge lever med uvisheden om, hvorvidt de kan færdiggøre deres uddannelse på grund af manglen på praktikpladser. Bryd med EU Regeringen har tilsluttet Danmark EU s finanspagt uden at spørge befolkningen. Det betyder, at EU reelt styrer den danske økonomi fra Bruxelles og binder Danmark op på en neoliberal nedskæringskurs. EU s indre marked betyder, at enhver EU-borger kan arbejde i et andet EU-land uden at være sikret fulde rettigheder i det pågældende land. Det sætter danske løn- og arbejdsforhold under pres. Hvis vi vil en anden vej, kræver det et brud med EU, ellers vil nedskæringerne og forringelserne fortsætte. Kollektive løsninger på kollektive problemer Det er ikke ungdommen der skal betale regningen for kapitalismens Side 10 Dokumenter fra 4. kongres 2014

11 krise. Kommunistisk Parti vil sende regningen til storkapitalen. Der er penge nok i vores samfund også til at sikre alle unge et godt liv og en sikker fremtid. Magthaverne ønsker, at den unge generation står hver for sig og ser passivt til, mens vores vilkår forringes og uligheden vokser. Der er behov for handling og aktiv modstand mod kapitalismen og dens konsekvenser. I Kommunistisk Parti mener vi, at unge og deres interesseorganisationer i fællesskab med den aktive del af fagbevægelsen skal kæmpe for bedre forhold. Kollektive problemer kræver kollektive løsninger. Vi har et bud på en politik, der kan forbedre vilkårene for unge. Vi håber vores udspil vil give anledning til diskussion og aktivitet. Vi kræver arbejde Ungdomsarbejdsløsheden og manglen på praktikpladser stiger. Inden for flere brancher og fag går op mod halvdelen af nyuddannede unge rundt uden arbejde. En del må opgive at gennemføre en uddannelse, blandt andet på grund af den store mangel på lærepladser. Andre igen afholder sig helt fra at starte, fordi de ved, at muligheder er få. Især ufaglærte unge har sværere og sværere ved at finde arbejde. Mange danske virksomheder flytter til udlandet, hvor arbejdskraften er billigere og profitten større. De ufaglærte stillinger herhjemme besætter danske firmaer gerne med billig arbejdskraft fra Øst- og Sydeuropa, der ofte ansættes på slavelignende vilkår. Nedskæringerne i det offentlige sender tusinder af unge sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker og lærere ud i arbejdsløshedskøen. Det sker, selvom der mangler hænder til at tage sig af børn og unge i skoler og institutioner samt af de gamle og de syge. I stedet for arbejde og uddannelse påtvinges mange unge en kontanthjælp, det ikke er muligt at leve af. En anden form for tvang der rammer arbejdsløse unge er uddannelsespålæg, der tvinger unge til Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 11

12 at starte på en uddannelse, de ofte ikke er i stand til at gennemføre. Til kamp imod arbejdsløsheden Kommunistisk Parti kæmper for at skabe flere arbejdspladser til fagog ufaglærte unge. Investeringer i danske arbejdspladser, klimarenoveringer, og grønne arbejdspladser, udbygning af den offentlige sektor og den kollektive trafik er realistiske bud, der kan skabe arbejde til de arbejdsløse unge. Vi vender os imod misbruget af nytte- og tilskudsjob, der især tvinger unge til at arbejde billigt eller endog gratis. Unge arbejdsløse skal ikke spises af med halve dagpenge. Kommunistisk Parti kræver reelle job med ordnede løn- og arbejdsforhold til alle unge. Vi kræver uddannelse Flere årtiers milliardnedskæringer på vores uddannelser har efterladt et uddannelsessystem, der i dag er så økonomisk presset, at det går markant ud over kvaliteten og den enkeltes mulighed for at uddanne sig. Manglen på praktikpladser stiger. Lærerfri undervisning, stressede og uforberedte lærer og alt for mange i klasserne er hverdag for mange elever i folkeskolen, på erhvervsskoler eller gymnasiet. Erhvervslivet blander sig i vores uddannelser, som i stigende grad tilrettelægges efter kapitalens behov. Som en del af markedsgørelsen er uddannelsesinstitutionerne blevet selvejende og må konkurrere indbyrdes om eleverne, fordi de skal klare sig for det taxametertilskud, der gives i forhold til antallet af elever. Det betyder blandt andet, at mange uddannelsesmillioner bruges til reklame for skolerne. Med folkeskolereformen forlængede man elevernes skoledag, uden at der fulgte de nødvendige penge med. På videregående uddannelser spises studerende af med fire-fem timers ugentlig undervisning. Side 12 Dokumenter fra 4. kongres 2014

13 Imens kvaliteten i uddannelsessystemet er under pres, stiger kravene til den enkelte. Adgangskrav indføres og skærpes over alt i uddannelsessystemet, og SU en tidsbegrænses. Omfanget af brugerbetaling vokser. Unge skal i stigende grad selv betale nødvendige bærbare og tablets, bøger og kopi, lejrture og studierejser, ligesom tilkøb af privatundervisning ikke er et ukendt fænomen på de videregående uddannelser, da den ordinære undervisning ikke er tilstrækkelig. De fysiske rammer på uddannelsesstederne er ofte for dårlige med nedslidte bygninger, skimmelsvamp, utætte vinduer og uhumske toiletforhold. Uddannelse til alle unge I Kommunistisk Parti opfatter vi uddannelse som en vigtig og nødvendig investering. Vi vil have uddannelse af høj kvalitet, der gavner den enkelte unge og samfundet som helhed. Frem for at lade erhvervslivet diktere vores uddannelse, skal demokratiet udvides. Elever, studerende og undervisere skal selv være med til at bestemme over deres uddannelser. Kommunistisk Parti vender sig imod alle former for forringelser og brugerbetaling i hele uddannelsessystemet. Det forringer vilkårene for alle unge. Det er først og fremmest et angreb på arbejderklassens børn og unge, der kommer fra familier hvor pengene er færre og traditionen for at tage en uddannelse mindre. Uddannelse skal være offentlig og gratis. Højere lærlinge løn og bedre SU Mens priserne på bolig, transport, tøj og mad stiger, gennemtvinger skiftende regeringer reformer, der forringer unges levegrundlag. En for lav og stadig mere tidsbegrænset SU lægger et voldsomt pres på rigtig mange unge. Konsekvensen er, at mange må droppe ud eller aldrig påbegynder en uddannelse. Andre tager store lån og eller bliver tvunget til at tage så meget erhvervsarbejde, at det går ud over studierne Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 13

14 Arbejdsgiverne presser lærlingelønnen og mange må nøjes med den ekstremt lave skolepraktikydelse. Med muligheden for korte praktikaftaler har mestrene fået adgang til store mængder gratis arbejdskraft. Vi unge betaler prisen. Stop forringelserne af uddannelsesstøtten Kommunistisk Parti kræver, at uddannelse skal være en reel mulighed for alle. Derfor kræver vi en SU og lærlingeløn, som unge kan leve af. Vi er modstandere af enhver reform der forringer SU en eller SKPydelsen. Vi kræver et overenskomstmæssigt løft af lærlingelønnen og at SKP-ydelsen erstattes af lærlingeløn. Flere og billigere ungdomsboliger Problemerne med at finde et sted at bo, når unge flytter hjemmefra, bliver stadig større. Der er alt for få ungdomsboliger og kollegier og priserne er for høje. Det tvinger mange til at blive boende hjemme på trods af, at de føler sig parate til at bo selv. Boligmarkedet er styret af private markedskræfter. Har du forældre, som har penge til at købe en lejlighed eller betale din husleje, kan du finde en genvej på boligmarkedet. For mange af unge går hovedparten af indtægten til husleje. Det gør det svært at få økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er, at mange må tage lån og stifte stor gæld i en tidlig alder. Udvid det offentlige boligbyggeri I Kommunistisk Parti mener vi, at der er brug for flere ungdomsboliger, kollegier og skolehjem, som er til at betale. Adgangen til kollegier skal være ens for alle. I en tid hvor tusindvis af ufaglærte og faglærte unge er uden arbejde, er det vanvittigt, at der samtidig er så mange, der mangler et ordentligt sted at bo. Arbejdsløsheden kan reduceres ved at sætte gang i byggeriet. Side 14 Dokumenter fra 4. kongres 2014

15 For fred og international solidaritet Skiftende regeringer har gjort vores land til en af USA s nærmeste allierede og en høg i NATO. Danmark er blevet et land, som er i permanent krig. Ungdommen er med til at betale prisen. Krig koster stadigt flere unge danskere livet. Andre vender hjem med fysiske skader og psykiske men og får lov at sejle deres egen sø. Milliarder af danske kroner er blevet spildt på krigen. Udgifterne til krig og militæret var bedre brugt på uddannelse arbejde og praktikpladser. Stop krigene træk soldaterne hjem Kommunistisk Parti forsvarer freden. Vi er imod oprustning og udstationering af danske soldater i udlandet. Danmark skal ikke deltage i USA s og EU s krige. De har ikke været med til at sikre fred, demokrati eller menneskerettigheder. I stedet har krigene bragt de pågældende lande og deres befolkninger i en forværret situation. Kommunistisk Parti kæmper for at styrke den internationale solidaritet verden over. Danmark skal føre en antiimperialistisk, fredsskabende udenrigspolitik, der ikke handler om at sikre den vestlige verden olie og naturressourcer men derimod fred, sikkerhed og national selvstændighed. Kommunistisk Parti ønsker en dansk udtræden af NATO og kræver, at alle danske soldater i udlandet trækkes hjem. Vi kæmper for socialisme Kommunistisk Parti mener, at socialisme er det eneste demokratiske og bæredygtige alternativ til den kriseramte kapitalisme. De store virksomheders umættelige jagt på rigdom lægger et enormt pres på ressourcer overalt i verden. Miljø og klima ødelægges, fordi rovdrift på mennesker og natur er forudsætninger for, at kapitalen kan øge sin profit. Den globale udplyndring skaber sult og nød, sender millioner af mennesker på flugt og ødelægger kommende generationers muligheder for at skabe en værdig fremtid både herhjemme og i resten af verden. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 15

16 Kun i et socialistisk samfund kan der sikres retfærdige forhold for unge og for arbejderklassen. Et socialistisk samfund vil sikre et velfærdssamfund, hvor solidariteten og ikke kapitalens interesser bestemmer udviklingen. Tag del i kampen Kun ved at kæmpe aktivt i fællesskab kan vi forandre verden og skabe forbedringer for unge og for arbejderklassen. Hvis vi finder sammen på arbejdspladser og uddannelsessteder, kan vi gennemtvinge krav om en mere solidarisk retning for Danmark. Derfor er Kommunistisk Partis ungdomspolitiske krav ikke løsrevet fra kampen for socialisme. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 16 Dokumenter fra 4. kongres 2014

17 International udtalelse: Mod imperialisme og krig - for international solidaritet Det kapitalistiske system er fortsat i dyb krise. I jagten på profit bliver imperialismen mere og mere aggressiv. Konflikter og krige breder sig på kontinenterne. Kapitalismens brutale kriseløsninger mødes med politisk og folkelig modstand, og i land efter land vil arbejderklassen og folkene erfare, at den åbne modstand tegner sig som eneste alternativ. Danmarks udenrigspolitik er en katastrofe, især på grund af de tætte bånd til USA. Op til regeringsskiftet i 2011 blev der givet løfter om grundlæggende skift i denne politik, men hverken med eller uden SF i regeringen er der sket et kursskifte. Under humanitært påskud fører Danmark fortsat en aggressiv udenrigspolitik og er nu nærmest i permanent krig under USA s ledelse. Regeringen stiller end ikke krav om klart FN-mandat for at sende Danmark i krig. FN s resolution fra 2005, kaldet Responsibility to Protect mistolkes og bruges som påskud for forbrydelser mod folkeretten. Vi afviser en sådan politik på det skarpeste. Kommunistisk Parti mener, at der må føres en selvstændig udenrigspolitik uden dansk krigsdeltagelse, hvor international solidaritet sættes over følgagtighed med imperialismens kræfter. Den såkaldte krig mod terror er blusset op på ny med krigen imod Islamisk Stat i Irak og Syrien. Danmark er gået med i en koalition af villige, som udenom FN, under påskud af at føre krig mod Islamisk Stat, nu bomber i Irak og Syrien. Islamisk Stat er opstået i kølvandet på Vestens krig imod Irak, men er trænet militært og bliver støttet og forsynet med våben fra USA og dets allierede i regionen. Krigen imod Islamisk Stat må ses som et påskud for at begynde bombninger i Syrien som en fortsættelse af imperialismens krig imod dette land. Den har nu varet siden 2011, og den kan tænkes udvidet til en krig mod Iran. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 17

18 De seneste tyve års konflikter i Mellemøsten skal ses som et led i USA s og Israels åbne plan for et nyt Mellemøsten, hvor regeringer bekæmpes og styrtes, og landene opdeles i svage regioner, inddelt efter religiøse og etniske skillelinjer, så de let kan spilles ud mod hinanden. Kommunistisk Parti fordømmer den danske krigsdeltagelse og kræver stop for al støtte til terrorister i Syrien og Irak. USA og EU skal ud af Mellemøsten. I skyggen af den politiske og økonomiske krise i monopolernes EU opbygges forbundsstaten og storkapitalen svinger taktstokken. Sydeuropa er sat på regulær hestekur, og igen er det arbejderklassen og de folkelige lag, der alle landene betaler prisen for kapitalismens krise. Men utilfredsheden breder sig, og folkelige bevægelser rejser krav og protesterer. I Ukraine har EU igen vist sit sande ansigt som imperialistisk stormagt. I alliance med USA-imperialismen blev den folkevalgte præsident fordrevet fra landet, og den folkevalgte regering væltet ved et statskup igennem massiv støtte til blandt andet åbent fascistiske kræfter i landet. Efter Krim-halvøens genindlemmelse i Rusland lægges der op til en ny kold krig mod Rusland, hvor landet pålægges økonomiske sanktioner og trues af NATO med militær oprustning. Danmark følger trop og sender soldater og krigsfly til Østeuropa. Ligeledes bruges optrapningen over for Rusland til at give NATO s missilskjold nyt liv og til at trække Danmark med i projektet. Dermed banes vejen for, at USA kan angribe atommagten Rusland, med en illusion om at kunne undgå gengældelse, mens Europa bliver slagmarken. Globaliseringen af NATO er i dag den største trussel mod verdensfreden. Danmark skal ud af EU og NATO. I det imperialistiske system samarbejder og konkurerer den transnationale storkapital på én og samme tid. De igangværende hemmelige Side 18 Dokumenter fra 4. kongres 2014

19 forhandlinger mellem USA og EU om en ny frihandelsaftale (TTIP ) er et eksempel på dette. Forestillingen om at en fusion af USA s og EU s markeder vil give vækst og skabe arbejdsplader er en illusion. Tværtimod vil aftalen yderligere befæste monopolernes magt og undergrave den nationale selvbestemmelse og demokratiet, og forhindre fremtidig lovgivning som kan begrænse monopolernes profitter. En aftale vil føre til nye angreb på kollektiv velfærd, arbejderklassens lønog arbejdsforhold, natur, klima og miljø. Kommunistisk Parti fordømmer Israels statsterrorisme, og kræver blokaden mod Gaza ophævet. Vi støtter det palæstinensiske folks krav om en selvstændig stat, anerkendt af FN. Danmark må følge det svenske eksempel og anerkende den selvstændige palæstinensiske stat. Danmark er i dag blandt de 59 lande ud af FN s 193 lande, som nægter at anerkende Palæstina. USA s blokade mod Cuba skal stoppes. Alle 5 cubanske anti-terrorister skal frigives. Cuba står som eksempel på et socialistisk alternativ. Desuden er Cuba sammen med de latinamerikanske ALBA-lande et inspirerende eksempel på solidaritet og samarbejde i internationale forbindelser i stedet for nyliberal konkurrence og monopolernes herredømme. Vi anerkender såvel Færøernes som Grønlands ret til, hvis de skulle ønske det, at forlade rigsfællesskabet med Danmark, og med fuld rådighed over deres områders natur-ressourcer, i havet og på land. Den internationale solidaritet er et stærkt våben mod krigens kræfter og mod imperialistisk udbytning og undertrykkelse. Kommunistisk Parti vil give sit bidrag til at styrke samarbejdet og dialogen mellem de kommunistiske - og arbejderpartierne. Sammen med fredsbevægelsen og progressive bevægelser kæmper vi for at skabe en verden uden krig og udbytning. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 19

20 Kommunistisk Parti s 4.kongres satte fokus på kampen for enhed i arbejderklassen, styrkelse af unionsmodstanden og samling af de danske kommunister. I denne pjece kan du læse dokumenterne fra kongressen som understreger, at kampen for enhed er det nødvendige svar imod storkapitalens offensiv. Side 20 Dokumenter fra 4. kongres 2014

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år.

Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. 1. maj tale 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen Jeg har glædet mig til i dag til kampdagen sammen med jer. Og der er meget på spil i år. Men jeg vil gerne starte med at fortælle om mit besøg hos

Læs mere

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen

1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen 1 1. maj-tale 2011 Henrik Lippert formand for 3F Bygge- Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening holdt 1. majtalen i fagforeningen Danmark er blevet gjort mere og mere skævt i de ti år, vi har haft den borgerlige

Læs mere

Landsledelsens skriftlige beretning

Landsledelsens skriftlige beretning Landsledelsens skriftlige beretning Side 2 4. Kongres 2014 Indholdsfortegnelse Side 3: Indledning Side 4: Udviklingen i Danmark Side 8: EU s udvikling og storkapitalens offensiv Side 12: Globale forskydninger

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. *******

I fagbevægelsen tror vi ikke på noget for noget. I fagbevægelsen gør vi hver dag noget for nogen. ******* 1. maj 2011 / LO-formand Harald Børsting Lokale arrangementer DET TALTE ORD GÆLDER Det siges ofte, at hvis man vil nå ind til marven i den danske arbejderbevægelse, så skal man synge vores sange. Sangene

Læs mere

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med.

Kære alle sammen. Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat i disse dage. Og det siger jeg med et stille håb om, at ingen af jer har fløjter med. Overborgmesteren TALE Tale til Overborgmesteren Anledning 1. maj 2014 Sted - Dato 1. maj 2014 Taletid Bemærkninger til arrangementet Ca. 10 min Kære alle sammen Det er jo ikke helt let at være Socialdemokrat

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts tale 1. maj 2015 (Det talte ord gælder talen er klausuleret indtil den påbegyndes) Kære alle sammen. Danmark er et særligt land. Vi har hinandens ryg. Solidaritet

Læs mere

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab

1. maj Ejner K. Holst KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER. Frihed, lighed og fællesskab KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 07.00 DET TALTE ORD GÆLDER 1. maj 2015 Ejner K. Holst Frihed, lighed og fællesskab Lad mig spørge jer om det samme, som den sang vi lige har sunget, gjorde. Frihed, lighed og

Læs mere

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL

Invitation til kampagnen Unge ta r ansvar. 1.september 2010 UNGE FOR LIGEVÆRD. Kære UFL UNGE FOR LIGEVÆRD 1.september 2010 Kære UFL Vi er en lang række organisationer, som er gået sammen i en større ungdomskampagne, og vi vil rigtig gerne have jer med. Kampagnen hedder Unge ta r ansvar og

Læs mere

Alle unge skal have ret til et godt arbejde

Alle unge skal have ret til et godt arbejde Alle unge skal have ret til et godt arbejde Temaudtalelse til SFU s landsmøde 2012: Unges vilkår på arbejdsmarkedet Ungdomsarbejdsløsheden i Danmark er på niveau med 80 ernes ungdomskrise. I Europa er

Læs mere

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder)

Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) Ordførertale til forhandlingen om statsministerens redegørelse 6. oktober 2011 af politisk ordfører Magnus Heunicke (S) (Det talte ord gælder) De stod der, danskerne. I lange køer fra morgen til aften.

Læs mere

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU

Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU Enhedslistens topkandidater på Folkebevægelsens liste: Rina Ronja Kari, Ole Nors Nielsen og Christian Juhl. Enhedslisten anbefaler at stemme på Folkebevægelsen mod EU For et socialt Europa styrk EU-modstanden

Læs mere

Fagbevægelsen og kampen mod krisen

Fagbevægelsen og kampen mod krisen Udsendt af Kommunistisk Parti Ryesgade 3F 2200 København N Telefon: 35 35 17 87 Mail: info@kommunister.dk Web: www.kommunister.dk Layout og tryk: Forlaget Arbejderen august 2009 Fagbevægelsen og kampen

Læs mere

Det ligner slave arbejde

Det ligner slave arbejde stop social dumping Hver dag er der nye eksempler på underbetaling af udenlandske arbejdere, som ofte lever under slavelignende forhold. Social dumping breder sig til flere og flere brancher. Vi har allerede

Læs mere

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER

KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL DET TALTE ORD GÆLDER LO-sekretær Marie Louise Knuppert 1. maj 2013, Odense kl. 15.30 KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 15.30 DET TALTE ORD GÆLDER God morgen. Det er godt at se jer sådan en forårsdag - her i Odense! Jeg skal hilse

Læs mere

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting

1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting 1. maj i Fælledparken LO-formand Harald Børsting Jeg var ung i 70 erne. Jeg er klar over, at mange af jer ikke en gang var født dengang! Men heldigvis kan jeg da spotte en enkelt eller to, som kan huske

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt.

Du har gjort et kæmpe arbejde for fornyelsen af LO og samtidig holdt samling på tropperne. Især det sidste har ikke altid været lige nemt. Forbundsformand Thorkild E. Jensen Tale ved LO s kongres 29. oktober 2007. Kære venner. Dette er en særlig kongres Hans Jensens sidste som formand. Vi vil gerne fra Metal sige dig en stor tak. Du har gjort

Læs mere

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014

Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 1 Nyt fokus på fællesskab og solidaritet 1. maj 2014 Måske er der et lys for enden af tunnelen. Måske er vi ganske langsomt på vej ud af den økonomiske krise. Den krise, som har gjort så megen skade på

Læs mere

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark.

I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. 1. maj tale 2006 - eftermiddag v. LO s næstformand Tine Aurvig-Huggenberger I de sidste år er uligheden vokset i Danmark. Ikke mindst på grund af at regeringen og Dansk Folkeparti lystigt har svunget pisken

Læs mere

Første maj tale Middelfart 2015.

Første maj tale Middelfart 2015. Første maj tale Middelfart 2015. Igennem de seneste 8 år har jeg haft fornøjelse af at holde 1. maj tale her i Middelfart, hvor jeg hver gang har medbragt nogle små ting til talerne. I år har jeg valgt

Læs mere

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle

LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle LO-sekretær Ejner K. Holst 1. maj 2013, Vejle KLAUSULERET TIL 1. MAJ KL. 9.30 DET TALTE ORD GÆLDER Indledning: Jeg har en vigtig historie til jer i dag. En historie om arbejdsløshed. En af den slags, som

Læs mere

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015

Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 Statsminister Helle Thoming-Schmidts tale ved Folkemødet på Bornholm 12. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. Hvor er det dejligt at være tilbage på Bornholm. Det er godt at mærke Folkemødets

Læs mere

*************************************************************

************************************************************* Sagsnr. Ref. Den 23. oktober 2003 +DQV-HQVHQVnEQLQJVWDOH YHG /2 VRUGLQ UHNRQJHVGHQRNWREHU ************************************************************* 'HWWDOWHRUGJ OGHU Velkommen til LO s kongres. Velkommen

Læs mere

HK HANDELS MÅLPROGRAM

HK HANDELS MÅLPROGRAM HK HANDELS MÅLPROGRAM 1 HK HANDELs målprogram 2016-2020 (udkast) 2 3 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag 4 for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem

Læs mere

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet

Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet En artikel fra KRITISK DEBAT Udgangspunktet er godt: En sejr er vundet Skrevet af: Frank Aaen Offentliggjort: 01. november 2006 Kommunerne og velfærden har i flere år været presset af en stram økonomi.

Læs mere

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen!

Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Hold nu op verden er ikke gået af lave efter Krim og flygtningebølgen! Peter Viggo Jakobsen Forsvarsakademiet og Center for War Studies, Syddansk Universitet Ifs-12@fak.dk Sikkerhedspolitisk Seminar for

Læs mere

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen

Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Den nye frihedskamp Grundlovstale af Mette Frederiksen Hvert år mødes vi for at fejre grundloven vores forfatning. Det er en dejlig tradition. Det er en fest for demokratiet. En fest for vores samfund.

Læs mere

Arbejdsplan for 2015. Indledning

Arbejdsplan for 2015. Indledning Arbejdsplan for 2015 Indledning SUF's arbejdsplan beskriver, hvad vi som SUF prioriterer af landsdækkende og internationale aktiviteter det kommende år. 2015 byder på en række større begivenheder og politisk

Læs mere

Beredskab: VLAK 2025-plan

Beredskab: VLAK 2025-plan 30. maj 2017 Beredskab: VLAK 2025-plan Dette notat opsummerer budskaber i forbindelse med lanceringen af VLAK-regeringens 2025-plan. Bilag 1 er en oversigt over elementerne i VLAK-regeringens 2025-plan.

Læs mere

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017

SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB. SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 SUNDHED, LIGHED OG FÆLLESSKAB SF-Nordjyllands regionsvalgprogram 2017 1 En bæredygtig, sund og sammenhængende region. SF vil i den kommende valgperiode fortsætte sit arbejde for at gøre Nordjylland til

Læs mere

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten!

FAGLIGT AKTIV t. t SOCIALIST? t. Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV t & t SOCIALIST? t Så hører du hjemme i Enhedslisten! FAGLIGT AKTIV OG SOCIALIST? Så hører du hjemme i Enhedslisten! Enhedslistens Faglige Landsudvalg Faglig aktiv 2 Fagbevægelsen tilbage

Læs mere

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag.

Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Jonas Dahls tale 1. Maj 2011 Tak for invitationen til at tale her på i FOA Århus. Det er fantastisk at være her sammen med Jer på denne særlige dag. Det var også her jeg holdt min første 1. Maj tale for

Læs mere

HK HANDELs målprogram

HK HANDELs målprogram HK HANDELs målprogram 2016-2020 HK HANDELs kongres besluttede i 2012, at organiseringsmodellen skal anvendes som grundlag for det faglige arbejde. Derfor har vi gennem de seneste fire år arbejdet målrettet

Læs mere

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug

Danmark på rette kurs. grundloven og kongeriget. frihed og tryghed. vi står vagt om de svage. verdens bedste sundhedsvæsen. dansk skik og brug grundloven og kongeriget frihed og tryghed vi står vagt om de svage verdens bedste sundhedsvæsen dansk skik og brug et trygt land uden terrorisme Danmark på rette kurs et troværdigt og stærkt forsvar danmark

Læs mere

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken

Harald Børsting. 1. maj 2014 Fælledparken Harald Børsting 1. maj 2014 Fælledparken I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik. I debatten om social dumping, velfærdturisme,

Læs mere

Forandringnu Demonstration29. marts 2012

Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forandringnu Demonstration29. marts 2012 Forleden kastede jeg mig spontant ud i et regulært tigerspring tværs gennem stuen derhjemme. Jeg forsøgte at nå frem til fjernbetjeningen, inden TV- programmet

Læs mere

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ********************************

Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** Sagsnr. 07-01-00-173 Ref. RNØ/jtj Den 10. januar 2001 Indlæg ved Tine A. Brøndum, næstformand LO, ved SAMAKs årsmøde den 12. januar 2001 Velfærdssamfundet i fremtiden ******************************** I

Læs mere

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011

Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Helle Thorning-Schmidt Grundlovstale 2011 Det talte ord gælder I dag fejrer vi vores Grundlov. Grundloven er de regler, vi har for vores politiske kampe. Grundloven giver den enkelte borger rettigheder.

Læs mere

Nej til SU-nedskæringer

Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Nej til SU-nedskæringer Regeringen har meldt ud, at der skal spares 2 mia. kr. på SU en og at studerende skal hurtigere igennem deres uddannelser. Det betyder, at den kommende SU-reform

Læs mere

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014

Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Tale Tamilernes mindefest Herning november 2014 Det er godt at være her i Herning sammen med jer og holde mindefest. Vi mindes de ofre den onde borgerkrig bragte mennesker vi kender eller har hørt om.

Læs mere

Tables BASE % 100%

Tables BASE % 100% Her er hvad 194 deltagere på Folkehøringen mener om en række spørgsmål - før og efter, at de har diskuteret med hinanden og udspurgt eksperter og politikere. Før Efter ANTAL INTERVIEW... ANTAL INTERVIEW...

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer.

(Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. Den 1. maj 2005 PDMWDOH Y/2VHNUHW U)LQQ6 UHQVHQ (Det talte ord gælder) Tak for invitationen. Jeg har glædet mig til at være her i dag og fejre 1. maj med jer. I en tid hvor samfundet bliver mere og mere

Læs mere

SFU S ARBEJDSPROGRAM

SFU S ARBEJDSPROGRAM SFU S ARBEJDSPROGRAM 2017-2018 SFU vil arbejde for vores vision om et bedre, grønnere og mere socialistisk samfund. Vi har dog en regering, der modarbejder vores vision for et bedre og mere socialistisk

Læs mere

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom

CAMILLA SCHWALBE Formand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom Bliv medlem Vores generation står over for enorme udfordringer. Derfor kalder DSU nu til generationskamp. Ikke en kamp mod andre generationer men en kamp FOR vores generation. En kamp for et mere retfærdigt

Læs mere

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER

INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER 12/11 2013 INVESTERINGER SKABER ARBEJDSPLADSER INDHOLD: Fremtidens vækst går gennem bredbånd... 2 Højeste offentlige investeringer i 30 år... 3 Kan DI levere praktikpladserne?... 4 København: S, SF og

Læs mere

Tid til mere job til flere

Tid til mere job til flere Tid til mere job til flere Tid til det gode liv Livet er andet og mere end arbejdsliv. Livet er også tid til familie og venner, tid til at dyrke fritidsinteresser og tid til at være frivillig i den lokale

Læs mere

København skal fremad

København skal fremad København skal fremad Enhedslistens tale ved 1.behandlingen af Københavns budget for 2014 v/mikkel Warming Fællesskab skabte København. Byen har ikke altid været som i dag. For få generationer siden var

Læs mere

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder)

Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015. (Det talte ord gælder) Pressemøde dagen før Folketingsvalg 17. juni 2015 (Det talte ord gælder) Valgkampen er nu inde i den absolut sidste fase. Om godt 20 timer går danskerne til stemmeurnerne. Det er nu, der skal tages stilling.

Læs mere

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK

DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK DERFOR KOMMUNIST KOMMUNISTISK PARTI I DANMARK Betty Frydensbjerg Carlsson, formand KPiD HVORFOR KOMMUNIST? At melde sig ind i Kommunistisk Parti i Danmark betyder, at man har taget stilling til det samfund,

Læs mere

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner

Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner Finn Sørensen, Enhedslisten Styrk venstrefløjen og fagbevægelsen 1 maj 2015 Her er min 1. maj tale. Den blev holdt i nogenlunde enslydende versioner hos Ejendomsfunktionærerne, 3F Storkøbenhavn, Dansk

Læs mere

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET

Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET KONGRES 2016 Strategi for faglig service og kvalitet VEDTAGET Indhold FOAs faglige service og kvalitet 3 Om strategien 4 FOAs tilgang til faglig service de 5 principper 6 1. Faglig service der viser handlekraft

Læs mere

1. maj tale LO s formand Hans Jensen

1. maj tale LO s formand Hans Jensen 1. maj tale 2004. LO s formand Hans Jensen 1. maj-møder og demonstrationer holdes i år under parolen - flere job, større tryghed og bedre frihed. Det er budskaber, der signaler, at mange mennesker oplever

Læs mere

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år.

Der er desværre andre og mere alvorlige grunde til, at 1. maj er noget særligt i år. Frank Jensen, Socialdemokratiet 1. maj 2010: Fælles front for folkeskolen Kære venner, Det er en særlig oplevelse for mig at fejre den traditionsrige 1. maj i år. Som Københavns overborgmester. Sidste

Læs mere

Uddannelse er vejen til vækst

Uddannelse er vejen til vækst Uddannelsespolitisk oplæg fra Dansk Metal - juni 2010 Uddannelse er vejen til vækst Industrien er en afgørende forudsætning for vækst i Danmark. Forestillingen om, at dansk produktionsindustri er døende

Læs mere

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014

Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Marie-Louise Knuppert 1. maj 2014 Kære venner. Vi har haft økonomisk krise længe. Nu er der lys forude. Så det er nu, vi igen skal minde hinanden om, at Danmarks vej videre handler om fællesskab. Vi kommer

Læs mere

Har fagbevægelsen glemt sin rolle?

Har fagbevægelsen glemt sin rolle? Har fagbevægelsen glemt sin rolle? LO s beskæftigelseskonference maj 2005 Per Schultz Jørgensen Tak for indbydelsen! Anledningen: et interview med mig i Weekendavisen der er tale om et værdiskred..der

Læs mere

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram

Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Dokumentsamling til behandling af DM s principprogram Procesbeskrivelse og læsevejledning Op til afholdelsen af DM s kongres har der været mulighed for at fremsende ændringsforslag til det forslag til

Læs mere

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen

Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen En artikel fra KRITISK DEBAT Kommunale budgetter blev en sejr for regeringen Skrevet af: Per Clausen Offentliggjort: 02. november 2008 Budgetbehandlingen i kommuner og regioner skete på baggrund konflikterne

Læs mere

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E

Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E F O A F A G O G A R B E J D E VEDTAGET Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 4 Fælles om velfærd.................... 6 Faglig handlekraft....................

Læs mere

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet

Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller. kinesisk ordsprog. EU og arbejdsmarkedet Når forandringernes vinde blæser, sætter nogle læhegn op, mens andre bygger vindmøller kinesisk ordsprog EU og arbejdsmarkedet Ole Christensen, socialdemokratisk europaparlamentariker, medlem af Parlamentets

Læs mere

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015

Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 Forbundsformand Claus Jensen Metalskolen, Jørlund 1. maj-tale 2015 I år er et ekstra godt år at holde 1. maj. I år har vi nemlig virkelig noget at fejre. Vi kan fejre, at det går bedre i Danmark. Vi kan

Læs mere

Vores ideologiske rod

Vores ideologiske rod FOLKESOCIALISME Hvad er jeres bud? Historisk rids! Midten af 1800-tallet: Industrialisering! Ekstrem ulighed i samfundet! 1871: Socialdemokratiet udspringer af datidens LO! 1920: DKP stiftes! De to slås

Læs mere

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5

Spørgsmål til refleksion og fordybelse. Vidste du, at.. Ordforklaring. Historiefaget.dk: Vidste du, at.. Side 1 af 5 Den kolde krig er betegnelsen for den højspændte situation, der var mellem supermagterne USA og Sovjetunionen i perioden efter 2. verdenskrigs ophør i 1945 og frem til Berlinmurens fald i november 1989.

Læs mere

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874

TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og oktober Public 56874 TNS Gallup - Public 4. Undersøgelse for FOA Fag og Arbejde Tema: Sygehuskommision, efterløn og velfærd generelt. 22. 31. oktober 2010 Public 56874 Metode Feltperiode: 22. 31. oktober 2010 Målgruppe: Repræsentativt

Læs mere

Ungdomsgaranti til Alle!

Ungdomsgaranti til Alle! Ungdomsgaranti til Alle! DSU s bud på en målrettet og effektiv indsats mod ungdomsarbejdsløsheden Min søn på 19 år kender ikke begrebet ungdomsarbejdsløshed, og sådan skal det fortsat være. Det skal forblive

Læs mere

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013

Fællesskab og solidaritet under krydsild. 1. maj 2013 1 Fællesskab og solidaritet under krydsild 1. maj 2013 Det danske velfærdssamfund bygger på fællesskab og solidaritet. Det var danskernes fællesskab, der opbyggede velfærden. Og det var solidariteten,

Læs mere

Afghanistan - et land i krig

Afghanistan - et land i krig Historiefaget.dk: Afghanistan - et land i krig Afghanistan - et land i krig Danmark og andre NATO-lande har i dag tropper i Afghanistan. Denne konflikt i landet er dog ikke den første. Under den kolde

Læs mere

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser

Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014. Udtalelser Dansk El-Forbunds 31. kongres 2014 Udtalelser Arbejdsmarkedspolitisk udtalelse fra Dansk El-Forbunds 31. kongres Genoptjeningskravet til dagpengeret skal halveres Dagpengereformen, der blev vedtaget under

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE

ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE ARBEJDSMARKEDSPOLITISK KONFERENCE Et godt og langt arbejdsliv for alle Leif Lahn Jensen Arbejdsmarkedsordfører DE TO UDFORDRINGER Arbejdsstyrken slides ned Løsninger? Økonomiske realiteter Næsten en halv

Læs mere

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå.

Til deres beskrivelser af en byggebranche, der var gået fuldstændig i stå. Kære venner! For halvandet år siden det var dengang Lars Løkke var statsminister - modtog jeg et brev fra nogle murersvende. De prøvede at komme i kontakt med nogen inde på Christiansborg. De var dødtrætte

Læs mere

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE

GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE s GLOBALE SOLIDARITET INDENFOR SERVICE Globalisering og social dumping Mange af den private servicesektors arbejdsgivere er multinationale selskaber eller indgår i globale værdikæder. Offentlig service

Læs mere

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister.

1. maj tale 2015. Men inden vi når så langt, så et par ord om det der optager mig som landets justitisminister. 1. maj tale 2015 Forleden besøgte jeg den store danske virksomhed Leo Pharma. Den ligger et stenkast fra min bopæl. 1600 gode danske arbejdspladser har de i Danmark. De skaber produkter til millioner af

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti

De rigeste har sikret at landet er verdens 3. Mest ulige land kun overgået af Angola og Haiti 1 Cristian Juhl, Enhedslisten 1. maj 2012 Første maj er arbejdernes INTERNATIONALE dag Den nyliberale bølge, der hærger verden, betyder: At færre står i fagforening At der bliver større forskel på rig

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd

F O A F A G O G A R B E J D E. Råd til velfærd F O A F A G O G A R B E J D E Råd til velfærd FOAs mål 2013-2016 Indhold FOAs mål 2013-2016 Vi har råd til velfærd..................... 2 Fælles om velfærd.................... 3 Faglig handlekraft....................

Læs mere

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ

SØ SA Velfærdsstaten. Af: AA, NN KK JJ SØ SA Velfærdsstaten Af: AA, NN KK JJ Indholdsfortegnelse Kildeliste... 1 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Hvorfor har vi valgt omfordeling?... 2 Hovedspørgsmål... 2 Partiernes prioriteter... 2

Læs mere

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering!

Og også fordi det bliver den sidste 1. maj i meget lang tid med en borgerlig regering! 1. maj-tale, Langå (Det talte ord gælder) Tak for ordet! Og tak for invitationen. Det er altid noget særligt at være til 1. maj her i Langå. Det er selvfølgelig fordi 1. maj er en særlig dag. Og også fordi

Læs mere

Harald Børsting 1. maj 2014

Harald Børsting 1. maj 2014 Harald Børsting 1. maj 2014 Lokale taler: Helsingør, København, Køge og Roskilde I LO har vi 1 million lønmodtagere. Det er 1 million stemmer i debatten. I debatten om arbejdsløshed og beskæftigelsespolitik.

Læs mere

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti

Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti Principprogram for SF - Socialistisk Folkeparti SF er et socialistisk parti i den danske arbejderbevægelse, som med afsæt i den demokratiske venstrefløj og den progressive grønne tradition, ønsker at gennemføre

Læs mere

SOLIDARITET OG FORANDRINGER

SOLIDARITET OG FORANDRINGER SOLIDARITET OG FORANDRINGER Foto: Peter S. Jensen DEMOKRATI For Enhedslisten betyder demokrati ikke blot, at vi hvert 4. år har mulighed for at sætte vores kryds ved den politiker, vi ønsker skal repræsentere

Læs mere

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen)

Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Lizette Risgaard Lokale taler 1. maj 2011 (morgen) Kære venner. Det er dejligt igen at mødes med jer, også på en tidlig/smuk 1. maj og i år en 1. maj, hvor det er endnu vigtigere, at vi taler om, hvilken

Læs mere

Dansk Folkeparti -De svages parti?

Dansk Folkeparti -De svages parti? Dansk Folkeparti -De svages parti? LO - Storbyerne KØBENHAVN. ÅRHUS. ODENSE. AALBORG. ESBJERG. RANDERS Pia Kjærsgaards gode råd I foråret 2000 udgav LO Århus og LO Aalborg en pjece om Dansk Folkeparti,

Læs mere

Der er fremtid i Fællesskabet

Der er fremtid i Fællesskabet Der er fremtid i Fællesskabet - Endelig aftale Sydfyn står overfor mange udfordringer, hvoraf den stigende arbejdsløshed, uddannelse af alle unge, vigende bosætning i yderområderne og en sammenhængende

Læs mere

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side

Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Tale til 1. maj 2015 1 Denne fantastiske 1. maj i solskin. tæt på et skæbnesvangert valg mellem Helle Thorning Schmidt på den ene side Og på den anden side - Lars Løkke - hånd i hånd med DF. Hvordan kan

Læs mere

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting.

To ud af tre danskere synes i dag, at det er en god ting, at vi er med i EU, og færre synes, at EU-medlemskabet er en dårlig ting. EUROPA-FLØJE Danskernes EU-skepsis falder undtagen på den yderste højrefløj Af Gitte Redder @GitteRedder Tirsdag den 31. oktober 2017 De mest højreorienterede danskere bliver stadig mere skeptiske over

Læs mere

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse.

Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. /2IRUPDQG+DUDOG% UVWLQJ PDM Det stærkeste våben, vi har i LO-fagbevægelsen, er vores sammenhold. På arbejdspladsen, i fagforeningen og i hele vores bevægelse. Det er nemt at holde sammen i medgang. Det

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) +HOOH7KRUQLQJ6FKPLGWVWDOHWLO/2 6NRQJUHVGHQRNWREHU (Det talte ord gælder) Kære kongres Tak fordi jeg måtte lægge vejen forbi jer i dag. Det er en af de aftaler, jeg virkelig har glædet mig til. Både før

Læs mere

Danske vælgere 1971-2011

Danske vælgere 1971-2011 Danske vælgere 1971-11 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm, Maja Smidstrup og Katrine Kramb Det danske valgprojekt 2. udgave, februar 13 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009.

Men vi er her først og fremmest for at fortsætte ad den vej, som kongressen udstak i 2009. 1 Formand Bente Sorgenfreys mundtlige beretning: Vi tjener kassen - statskassen. Vi er samlet for at gøre en forskel. FTF s repræsentantskabsmøde 11. maj 2011 OBS: Det talte ord gælder. Naturligvis skal

Læs mere

Danske vælgere 1971 2007

Danske vælgere 1971 2007 Danske vælgere 1971 7 En oversigt over udviklingen i vælgernes holdninger mv. Rune Stubager, Jakob Holm og Maja Smidstrup Det danske valgprojekt 1. udgave, september 11 1 Forord Det danske valgprojekt

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk

Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk Hvad skal vi med forsvaret? Peter Viggo Jakobsen Institut for Strategi Forsvarsakademiet Ifs-71@fak.dk 1 Krig historiens skraldespand? Antal krige mellem stater siden 1945 Stadig færre mennesker dør som

Læs mere

Mette Reissmann. December 2014. Indhold

Mette Reissmann. December 2014. Indhold Mette Reissmann Jeg ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår! De bedste julehilsner fra Mette Reissmann (MF) udlændinge og integrationsordfører samt formand for by og boligudvalget December 2014 Indhold

Læs mere

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job

Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Ungepakke August 2012 Uddannelse og konkrete joberfaringer skal få unge i job Siden sommeren 2008 har Danmark været ramt af en omfattende økonomisk krise. Mange unge har mistet deres job under krisen.

Læs mere