Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumenter. Fra Kommunistisk Partis 4. kongres. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1"

Transkript

1 Dokumenter Fra Kommunistisk Partis 4. kongres Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 1

2 Indhold: Side 3: Arbejdsprogram Side 7: National udtalelse Side 10: Ungdomspolitisk udtalelse Side 17: International Udtalelse Dokumenter fra Kommunistisk Partis 4. kongres Udgivet af Kommunistisk Parti i 2014 Fotos: Ivanna Rahm Grafisk tilrettelægning: Kommunistisk Parti Tryk: Forlaget Arbejderen ISBN: Side 2 Dokumenter fra 4. kongres 2014

3 Arbejdsprogram for Kommunistisk Parti Hovedopgaver i kongresperioden Hovedopgaven på den politisk-ideologiske front er at sikre partiets synlighed og handlekraft i klassekampen. Ud fra de konkrete muligheder udbygges partiets egen politiske profil med en skarp og konkret kritik af den kriseplagede kapitalisme og partiets socialistiske perspektiv. Kampagner Partiet vil i kongresperioden gennemføre forskellige politiske kampagnet: I forbindelse med det kommende folketingsvalg markerer partiet sin antimonopolistiske politik og bidrager til at skabe samling og aktivitet i arbejderklassen og fagbevægelsen om fælles krav. I 2015 gennemføres en kampagne med fokus på partiets ungdomspolitik. I 2016 gennemføres en kampagne mod imperialisme og krig, der sætter fokus på USA, på udviklingen af NATO og konsekvenserne af dansk medlemskab og krigsdeltagelse. Aktuelle begivenheder bruges til at skabe aktivitet og debat, der kan samle de antiimperialistiske kræfter i Danmark. Tilrettelægge særlige skolingsaktiviteter for at understøtte partiets politiske kampagner. Partiets prioriteringer i massearbejdet I den kommende kongresperiode vil partiet koncentrere sit arbejde i følgende organisationer: Fagbevægelsen Ungdommens interesseorganisationer Folkebevægelsen mod EU Kommunistisk Parti opprioriterer EU-modstanden gennem arbejdet i Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 3

4 Folkebevægelsen mod EU, men også ved at rejse diskussion i fagbevægelsen om konsekvenserne af dansk EU-medlemskab. Samarbejdet mellem kommunisterne Det er nødvendigt, at der tages nye initiativer til at samle de kommunistiske partier i Danmark til ét parti. Derfor vil Kommunistisk Parti: Tage konkrete initiativer til at styrke det lokale samarbejde med DKP og KPiD Foreslå KPiD og DKP, at der hurtigst muligt og senest i januar 2016 påbegyndes et lokalpolitisk samarbejde som led i forberedelsen af opstilling på fælleslister til kommunalvalget i 2017 Foreslå landsledelserne KPiD og DKP, at vi sammen drøfter mulighederne for en øget fælles optræden nationalt og i forhold til den internationale kommunistiske bevægelse. Foreslå en fælles drøftelse af hvordan markeringen af 80-året for Kominterns 7. Verdenskongres (2015) og 100 året for oktoberrevolutionen (2017) og markeringen af andre historiske mærkedage, bedst kan understøtte de danske kommunisters enhed. Partiets organisatoriske arbejde Der arbejdes for udvikling af partiets organisatoriske arbejde med fokus på at understøtte partiets udadvendte virksomhed og samle og udvikle partiet. For at sikre dette vil vi: Udarbejde kampagneplaner og materialer til partiets afdelinger. Gennemføre mindst en årlig partikonference omkring forskellige temaer for at understøtte de lokale ledelser og det enkelte medlem. Arbejde videre med det nødvendige generationsskifte og sikre både en teoretisk og praktisk uddannelse af partiets kommende lederlag. Generelt arbejde med at opprioritere skolingsinitiativer i næste kongresperiode. Side 4 Dokumenter fra 4. kongres 2014

5 Udvikle ny grundskoling, der baserer sig på undervisningsvenligt materiale. Arbejderen Udgivelsen af Arbejderen skal fortsat prioriteres højt. Den udvikling, som blev igangsat med relanceringen i 2012 og indførelse af betalingsmuren i 2014, skal konsolideres både i forhold til papiravisen, hjemmeside og sociale medier. Avisen skal fastholde sin nuværende brede målgruppe samtidig med, at partiet træder tydeligt frem. Indholdsmæssigt skal avisen arbejde frem mod en skarp og systemkritisk journalistik med ideologisk kant. En vigtig opgave er at arbejde videre med et generationsskifte på avisen og sikre dens økonomi gennem et professionelt abonnementsarbejde. Kommunikationsstrategi Der tages særlige initiativer for at styrke partiets kommunikation bl.a. gennem hjemmesiden, de sociale medier, flyers og plakater. Det ungdomspolitiske arbejde Partiets ungdomsarbejde har som målsætning at danne et kommunistisk ungdomsforbund, når de nødvendige forudsætninger er til stede. Derfor tilrettelægges et målrettet arbejde for at sikre og inddrage nye, unge medlemmer. I kongresperioden er der i direkte sammenhæng hermed følgende centrale opgaver: udvikling af et udadvendt og aktivistisk arbejde udvikling af en uddannelsespolitik og arbejde videre med udarbejdelsen af et egentligt ungdomspolitisk program Rød sommerlejr Rød sommerlejr gennemføres med et program, der følger partiets Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 5

6 politiske prioriteringer og samtidig har skolingstilbud. I kongresperioden vil vi arbejde med fornyelse på lejrene og udvikle tilbuddene i retning mod børnefamilier og unge. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 6 Dokumenter fra 4. kongres 2014

7 National udtalelse: SAMLING OM FÆLLES KRAV Regeringsskiftet i 2011 blev en realitet fordi aktive kræfter i arbejderklassen og fagbevægelsen kæmpede og mobiliserede; for en ny politik og en ny regering. Men de store forventninger blev hurtigt gjort til skamme da den socialdemokratisk ledte regering fremlagde sit regeringsgrundlag med en videreførelse af VK-regeringens økonomiske politik. Den nye regering fortsatte, trods forbedringer og lettelser på enkelte områder, den stramme krisepolitik i overensstemmelse med EU s finanspagt. Arbejderklassen og de dårligst stillede er siden valget blevet konfronteret med en række såkaldte reformer, der har forringet levevilkårene: Mere end har mistet retten til dagpenge. En stor del af kontanthjælpsmodtagerne lever stadig i fattigdom. Syge rammes af en ny stram varighedsbegrænsning. Den kollektive velfærd er blevet sat under et forstærket pres trods løfter om det modsatte! I stedet har regeringen prioriteret skatteletter til de velstillede. Den har givet bedre vilkår til erhvervslivet og spekulanterne. Den har prioriteret, at spendere milliarder af kroner på militært udstyr og på deltagelse i imperialistiske aktioner, anført af USA og NATO, forskellige steder i verden. Regeringens EU-finanspolitik har skabt større ulighed, mere utryghed, mere fattigdom og flere hjemløse. Regerings manglende vilje til at støtte arbejderklassens krav, har i dele af fagbevægelsen og arbejderklassen skabt passivitet og modløshed. Hos stadigt flere arbejdere er der i dag en illusion om, at Dansk Folkeparti vil støtte arbejderklassens økonomiske og nationale Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 7

8 interesser, imod storkapitalen og imod monopolernes EU. I den nuværende situation er det kun en udvikling af arbejderklassens og fagbevægelsens egen aktivitet og kamp for klare krav, der kan skabe forandring. Kommunistisk Parti opfordrer partier og faglige organisationer til at være med til at kæmpe for at dette sker. Efter Kommunistisk Partis opfattelse kan enhed i arbejderklassen omkring følgende krav presse regeringen og arbejdsgiverne til indrømmelser: For højere løn på det private og offentlige arbejdsmarked. Et forsvar for reallønnen kræver sammenhold i lønkampen. Kun det kan tvinge arbejdsgiverne til lønindrømmelser. Imod social dumping. EU s politik for det indre marked skaber social dumping overalt i EU. Med social dumping søger arbejdsgiverne, at trykke lønnen og underminere de kollektive overenskomster. Kampen mod social dumping kræver øget indsats for faglig organisering på danske overenskomster for alle der arbejder i Danmark. For tryghed til de arbejdsløse og kontanthjælpsmodtagerne. Forringelsen af dagpengene har udløst en social katastrofe i en situation hvor samfundet ikke er i stand til sikre arbejde til alle. Gennem aktionsenhed kan arbejderklassen fastholde presset på regeringen med krav om halvering af genoptjeningskravet, en længere dagpengeperiode, fjernelse af halve dagpenge til unge og en bedre dagpengedækning. Kampen for bedre vilkår for de arbejdsløse gælder også kampen for bedre levevilkår for de mange kontanthjælpsmodtagere. For kollektiv velfærd. Arbejderklassen, fagbevægelsen, arbejderungdommen og de unge under uddannelse har tilkæmpet sig rettigheder i en skattefinansieret offentlig sektor. Det gælder ikke mindst på centrale områder som uddannelsesområdet og sundhedsområdet. En bred aktionsenhed, mellem ansatte og brugere, kan tvinge regeringen til at stoppe fyringer, privatiseringer og flere forringelser. Side 8 Dokumenter fra 4. kongres 2014

9 Imod EU s finanspagt og politiske union. Regeringen har bundet sig til EU s finanspagt. Den danske økonomiske politik er lagt i lænker på alle centrale områder. Det betyder, at den danske regering ikke kan føre en aktiv og omfattende beskæftigelsespolitik, der kan skabe nye arbejdspladser. Den danske regering har bundet sig til at føre en rigid nedskæringspolitik med privatiseringer, udliciteringer og afmontering af den kollektive velfærd. Det rammer arbejderklassen, forgylder de rige og monopolerne. Faglig og politisk enhed i arbejderklassen mod EU s finanspagt og politiske union er en forudsætning for et sporskifte Uanset parlamentariske løfter og regeringssammensætning, og uanset udfaldet at det kommende folketingsvalg er arbejderklassens, arbejderungdommens og de uddannelsesøgendes aktionsenhed afgørende i forsvaret for vores levevilkår og i kampen for forbedringer. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 9

10 Ungdomspolitisk udtalelse: Forandring kræver handling Kapitalismen er i krise. Skiftende regeringer har været mere optagede af at redde det kapitalistiske system end at beskytte befolkningen mod krisens konsekvenser. De har givet store skattelettelser til de velstillede og fodret bankerne med milliarder på bekostning af vores velfærd. Uligheden vokser i Danmark, og vores rettigheder er sat under pres. Konkurrencen om at få et arbejde er benhård. For at komme ind på arbejdsmarkedet må unge sige ja til indslusningsløn eller andre former for løndumping og færre rettigheder. Flere og flere arbejdsgiverne udnytter situationen og tilbyder unge, at de kan arbejde gratis for at komme ind på arbejdsmarkedet. Men unge skal have rettigheder og ordnede forhold, ikke tvinges til at agere løntrykkere. I uddannelsessystemet oplever unge et lignende pres og usikkerhed. Vi skal uddanne os hurtigere og bedre med færre penge på lommen og mindre undervisning. Mange unge lever med uvisheden om, hvorvidt de kan færdiggøre deres uddannelse på grund af manglen på praktikpladser. Bryd med EU Regeringen har tilsluttet Danmark EU s finanspagt uden at spørge befolkningen. Det betyder, at EU reelt styrer den danske økonomi fra Bruxelles og binder Danmark op på en neoliberal nedskæringskurs. EU s indre marked betyder, at enhver EU-borger kan arbejde i et andet EU-land uden at være sikret fulde rettigheder i det pågældende land. Det sætter danske løn- og arbejdsforhold under pres. Hvis vi vil en anden vej, kræver det et brud med EU, ellers vil nedskæringerne og forringelserne fortsætte. Kollektive løsninger på kollektive problemer Det er ikke ungdommen der skal betale regningen for kapitalismens Side 10 Dokumenter fra 4. kongres 2014

11 krise. Kommunistisk Parti vil sende regningen til storkapitalen. Der er penge nok i vores samfund også til at sikre alle unge et godt liv og en sikker fremtid. Magthaverne ønsker, at den unge generation står hver for sig og ser passivt til, mens vores vilkår forringes og uligheden vokser. Der er behov for handling og aktiv modstand mod kapitalismen og dens konsekvenser. I Kommunistisk Parti mener vi, at unge og deres interesseorganisationer i fællesskab med den aktive del af fagbevægelsen skal kæmpe for bedre forhold. Kollektive problemer kræver kollektive løsninger. Vi har et bud på en politik, der kan forbedre vilkårene for unge. Vi håber vores udspil vil give anledning til diskussion og aktivitet. Vi kræver arbejde Ungdomsarbejdsløsheden og manglen på praktikpladser stiger. Inden for flere brancher og fag går op mod halvdelen af nyuddannede unge rundt uden arbejde. En del må opgive at gennemføre en uddannelse, blandt andet på grund af den store mangel på lærepladser. Andre igen afholder sig helt fra at starte, fordi de ved, at muligheder er få. Især ufaglærte unge har sværere og sværere ved at finde arbejde. Mange danske virksomheder flytter til udlandet, hvor arbejdskraften er billigere og profitten større. De ufaglærte stillinger herhjemme besætter danske firmaer gerne med billig arbejdskraft fra Øst- og Sydeuropa, der ofte ansættes på slavelignende vilkår. Nedskæringerne i det offentlige sender tusinder af unge sosu-assistenter, pædagoger, sygeplejersker og lærere ud i arbejdsløshedskøen. Det sker, selvom der mangler hænder til at tage sig af børn og unge i skoler og institutioner samt af de gamle og de syge. I stedet for arbejde og uddannelse påtvinges mange unge en kontanthjælp, det ikke er muligt at leve af. En anden form for tvang der rammer arbejdsløse unge er uddannelsespålæg, der tvinger unge til Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 11

12 at starte på en uddannelse, de ofte ikke er i stand til at gennemføre. Til kamp imod arbejdsløsheden Kommunistisk Parti kæmper for at skabe flere arbejdspladser til fagog ufaglærte unge. Investeringer i danske arbejdspladser, klimarenoveringer, og grønne arbejdspladser, udbygning af den offentlige sektor og den kollektive trafik er realistiske bud, der kan skabe arbejde til de arbejdsløse unge. Vi vender os imod misbruget af nytte- og tilskudsjob, der især tvinger unge til at arbejde billigt eller endog gratis. Unge arbejdsløse skal ikke spises af med halve dagpenge. Kommunistisk Parti kræver reelle job med ordnede løn- og arbejdsforhold til alle unge. Vi kræver uddannelse Flere årtiers milliardnedskæringer på vores uddannelser har efterladt et uddannelsessystem, der i dag er så økonomisk presset, at det går markant ud over kvaliteten og den enkeltes mulighed for at uddanne sig. Manglen på praktikpladser stiger. Lærerfri undervisning, stressede og uforberedte lærer og alt for mange i klasserne er hverdag for mange elever i folkeskolen, på erhvervsskoler eller gymnasiet. Erhvervslivet blander sig i vores uddannelser, som i stigende grad tilrettelægges efter kapitalens behov. Som en del af markedsgørelsen er uddannelsesinstitutionerne blevet selvejende og må konkurrere indbyrdes om eleverne, fordi de skal klare sig for det taxametertilskud, der gives i forhold til antallet af elever. Det betyder blandt andet, at mange uddannelsesmillioner bruges til reklame for skolerne. Med folkeskolereformen forlængede man elevernes skoledag, uden at der fulgte de nødvendige penge med. På videregående uddannelser spises studerende af med fire-fem timers ugentlig undervisning. Side 12 Dokumenter fra 4. kongres 2014

13 Imens kvaliteten i uddannelsessystemet er under pres, stiger kravene til den enkelte. Adgangskrav indføres og skærpes over alt i uddannelsessystemet, og SU en tidsbegrænses. Omfanget af brugerbetaling vokser. Unge skal i stigende grad selv betale nødvendige bærbare og tablets, bøger og kopi, lejrture og studierejser, ligesom tilkøb af privatundervisning ikke er et ukendt fænomen på de videregående uddannelser, da den ordinære undervisning ikke er tilstrækkelig. De fysiske rammer på uddannelsesstederne er ofte for dårlige med nedslidte bygninger, skimmelsvamp, utætte vinduer og uhumske toiletforhold. Uddannelse til alle unge I Kommunistisk Parti opfatter vi uddannelse som en vigtig og nødvendig investering. Vi vil have uddannelse af høj kvalitet, der gavner den enkelte unge og samfundet som helhed. Frem for at lade erhvervslivet diktere vores uddannelse, skal demokratiet udvides. Elever, studerende og undervisere skal selv være med til at bestemme over deres uddannelser. Kommunistisk Parti vender sig imod alle former for forringelser og brugerbetaling i hele uddannelsessystemet. Det forringer vilkårene for alle unge. Det er først og fremmest et angreb på arbejderklassens børn og unge, der kommer fra familier hvor pengene er færre og traditionen for at tage en uddannelse mindre. Uddannelse skal være offentlig og gratis. Højere lærlinge løn og bedre SU Mens priserne på bolig, transport, tøj og mad stiger, gennemtvinger skiftende regeringer reformer, der forringer unges levegrundlag. En for lav og stadig mere tidsbegrænset SU lægger et voldsomt pres på rigtig mange unge. Konsekvensen er, at mange må droppe ud eller aldrig påbegynder en uddannelse. Andre tager store lån og eller bliver tvunget til at tage så meget erhvervsarbejde, at det går ud over studierne Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 13

14 Arbejdsgiverne presser lærlingelønnen og mange må nøjes med den ekstremt lave skolepraktikydelse. Med muligheden for korte praktikaftaler har mestrene fået adgang til store mængder gratis arbejdskraft. Vi unge betaler prisen. Stop forringelserne af uddannelsesstøtten Kommunistisk Parti kræver, at uddannelse skal være en reel mulighed for alle. Derfor kræver vi en SU og lærlingeløn, som unge kan leve af. Vi er modstandere af enhver reform der forringer SU en eller SKPydelsen. Vi kræver et overenskomstmæssigt løft af lærlingelønnen og at SKP-ydelsen erstattes af lærlingeløn. Flere og billigere ungdomsboliger Problemerne med at finde et sted at bo, når unge flytter hjemmefra, bliver stadig større. Der er alt for få ungdomsboliger og kollegier og priserne er for høje. Det tvinger mange til at blive boende hjemme på trods af, at de føler sig parate til at bo selv. Boligmarkedet er styret af private markedskræfter. Har du forældre, som har penge til at købe en lejlighed eller betale din husleje, kan du finde en genvej på boligmarkedet. For mange af unge går hovedparten af indtægten til husleje. Det gør det svært at få økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er, at mange må tage lån og stifte stor gæld i en tidlig alder. Udvid det offentlige boligbyggeri I Kommunistisk Parti mener vi, at der er brug for flere ungdomsboliger, kollegier og skolehjem, som er til at betale. Adgangen til kollegier skal være ens for alle. I en tid hvor tusindvis af ufaglærte og faglærte unge er uden arbejde, er det vanvittigt, at der samtidig er så mange, der mangler et ordentligt sted at bo. Arbejdsløsheden kan reduceres ved at sætte gang i byggeriet. Side 14 Dokumenter fra 4. kongres 2014

15 For fred og international solidaritet Skiftende regeringer har gjort vores land til en af USA s nærmeste allierede og en høg i NATO. Danmark er blevet et land, som er i permanent krig. Ungdommen er med til at betale prisen. Krig koster stadigt flere unge danskere livet. Andre vender hjem med fysiske skader og psykiske men og får lov at sejle deres egen sø. Milliarder af danske kroner er blevet spildt på krigen. Udgifterne til krig og militæret var bedre brugt på uddannelse arbejde og praktikpladser. Stop krigene træk soldaterne hjem Kommunistisk Parti forsvarer freden. Vi er imod oprustning og udstationering af danske soldater i udlandet. Danmark skal ikke deltage i USA s og EU s krige. De har ikke været med til at sikre fred, demokrati eller menneskerettigheder. I stedet har krigene bragt de pågældende lande og deres befolkninger i en forværret situation. Kommunistisk Parti kæmper for at styrke den internationale solidaritet verden over. Danmark skal føre en antiimperialistisk, fredsskabende udenrigspolitik, der ikke handler om at sikre den vestlige verden olie og naturressourcer men derimod fred, sikkerhed og national selvstændighed. Kommunistisk Parti ønsker en dansk udtræden af NATO og kræver, at alle danske soldater i udlandet trækkes hjem. Vi kæmper for socialisme Kommunistisk Parti mener, at socialisme er det eneste demokratiske og bæredygtige alternativ til den kriseramte kapitalisme. De store virksomheders umættelige jagt på rigdom lægger et enormt pres på ressourcer overalt i verden. Miljø og klima ødelægges, fordi rovdrift på mennesker og natur er forudsætninger for, at kapitalen kan øge sin profit. Den globale udplyndring skaber sult og nød, sender millioner af mennesker på flugt og ødelægger kommende generationers muligheder for at skabe en værdig fremtid både herhjemme og i resten af verden. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 15

16 Kun i et socialistisk samfund kan der sikres retfærdige forhold for unge og for arbejderklassen. Et socialistisk samfund vil sikre et velfærdssamfund, hvor solidariteten og ikke kapitalens interesser bestemmer udviklingen. Tag del i kampen Kun ved at kæmpe aktivt i fællesskab kan vi forandre verden og skabe forbedringer for unge og for arbejderklassen. Hvis vi finder sammen på arbejdspladser og uddannelsessteder, kan vi gennemtvinge krav om en mere solidarisk retning for Danmark. Derfor er Kommunistisk Partis ungdomspolitiske krav ikke løsrevet fra kampen for socialisme. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Side 16 Dokumenter fra 4. kongres 2014

17 International udtalelse: Mod imperialisme og krig - for international solidaritet Det kapitalistiske system er fortsat i dyb krise. I jagten på profit bliver imperialismen mere og mere aggressiv. Konflikter og krige breder sig på kontinenterne. Kapitalismens brutale kriseløsninger mødes med politisk og folkelig modstand, og i land efter land vil arbejderklassen og folkene erfare, at den åbne modstand tegner sig som eneste alternativ. Danmarks udenrigspolitik er en katastrofe, især på grund af de tætte bånd til USA. Op til regeringsskiftet i 2011 blev der givet løfter om grundlæggende skift i denne politik, men hverken med eller uden SF i regeringen er der sket et kursskifte. Under humanitært påskud fører Danmark fortsat en aggressiv udenrigspolitik og er nu nærmest i permanent krig under USA s ledelse. Regeringen stiller end ikke krav om klart FN-mandat for at sende Danmark i krig. FN s resolution fra 2005, kaldet Responsibility to Protect mistolkes og bruges som påskud for forbrydelser mod folkeretten. Vi afviser en sådan politik på det skarpeste. Kommunistisk Parti mener, at der må føres en selvstændig udenrigspolitik uden dansk krigsdeltagelse, hvor international solidaritet sættes over følgagtighed med imperialismens kræfter. Den såkaldte krig mod terror er blusset op på ny med krigen imod Islamisk Stat i Irak og Syrien. Danmark er gået med i en koalition af villige, som udenom FN, under påskud af at føre krig mod Islamisk Stat, nu bomber i Irak og Syrien. Islamisk Stat er opstået i kølvandet på Vestens krig imod Irak, men er trænet militært og bliver støttet og forsynet med våben fra USA og dets allierede i regionen. Krigen imod Islamisk Stat må ses som et påskud for at begynde bombninger i Syrien som en fortsættelse af imperialismens krig imod dette land. Den har nu varet siden 2011, og den kan tænkes udvidet til en krig mod Iran. Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 17

18 De seneste tyve års konflikter i Mellemøsten skal ses som et led i USA s og Israels åbne plan for et nyt Mellemøsten, hvor regeringer bekæmpes og styrtes, og landene opdeles i svage regioner, inddelt efter religiøse og etniske skillelinjer, så de let kan spilles ud mod hinanden. Kommunistisk Parti fordømmer den danske krigsdeltagelse og kræver stop for al støtte til terrorister i Syrien og Irak. USA og EU skal ud af Mellemøsten. I skyggen af den politiske og økonomiske krise i monopolernes EU opbygges forbundsstaten og storkapitalen svinger taktstokken. Sydeuropa er sat på regulær hestekur, og igen er det arbejderklassen og de folkelige lag, der alle landene betaler prisen for kapitalismens krise. Men utilfredsheden breder sig, og folkelige bevægelser rejser krav og protesterer. I Ukraine har EU igen vist sit sande ansigt som imperialistisk stormagt. I alliance med USA-imperialismen blev den folkevalgte præsident fordrevet fra landet, og den folkevalgte regering væltet ved et statskup igennem massiv støtte til blandt andet åbent fascistiske kræfter i landet. Efter Krim-halvøens genindlemmelse i Rusland lægges der op til en ny kold krig mod Rusland, hvor landet pålægges økonomiske sanktioner og trues af NATO med militær oprustning. Danmark følger trop og sender soldater og krigsfly til Østeuropa. Ligeledes bruges optrapningen over for Rusland til at give NATO s missilskjold nyt liv og til at trække Danmark med i projektet. Dermed banes vejen for, at USA kan angribe atommagten Rusland, med en illusion om at kunne undgå gengældelse, mens Europa bliver slagmarken. Globaliseringen af NATO er i dag den største trussel mod verdensfreden. Danmark skal ud af EU og NATO. I det imperialistiske system samarbejder og konkurerer den transnationale storkapital på én og samme tid. De igangværende hemmelige Side 18 Dokumenter fra 4. kongres 2014

19 forhandlinger mellem USA og EU om en ny frihandelsaftale (TTIP ) er et eksempel på dette. Forestillingen om at en fusion af USA s og EU s markeder vil give vækst og skabe arbejdsplader er en illusion. Tværtimod vil aftalen yderligere befæste monopolernes magt og undergrave den nationale selvbestemmelse og demokratiet, og forhindre fremtidig lovgivning som kan begrænse monopolernes profitter. En aftale vil føre til nye angreb på kollektiv velfærd, arbejderklassens lønog arbejdsforhold, natur, klima og miljø. Kommunistisk Parti fordømmer Israels statsterrorisme, og kræver blokaden mod Gaza ophævet. Vi støtter det palæstinensiske folks krav om en selvstændig stat, anerkendt af FN. Danmark må følge det svenske eksempel og anerkende den selvstændige palæstinensiske stat. Danmark er i dag blandt de 59 lande ud af FN s 193 lande, som nægter at anerkende Palæstina. USA s blokade mod Cuba skal stoppes. Alle 5 cubanske anti-terrorister skal frigives. Cuba står som eksempel på et socialistisk alternativ. Desuden er Cuba sammen med de latinamerikanske ALBA-lande et inspirerende eksempel på solidaritet og samarbejde i internationale forbindelser i stedet for nyliberal konkurrence og monopolernes herredømme. Vi anerkender såvel Færøernes som Grønlands ret til, hvis de skulle ønske det, at forlade rigsfællesskabet med Danmark, og med fuld rådighed over deres områders natur-ressourcer, i havet og på land. Den internationale solidaritet er et stærkt våben mod krigens kræfter og mod imperialistisk udbytning og undertrykkelse. Kommunistisk Parti vil give sit bidrag til at styrke samarbejdet og dialogen mellem de kommunistiske - og arbejderpartierne. Sammen med fredsbevægelsen og progressive bevægelser kæmper vi for at skabe en verden uden krig og udbytning. Vedtaget på Kommunistisk Partis 4. kongres 2014 Dokumenter fra 4. kongres 2014 Side 19

20 Kommunistisk Parti s 4.kongres satte fokus på kampen for enhed i arbejderklassen, styrkelse af unionsmodstanden og samling af de danske kommunister. I denne pjece kan du læse dokumenterne fra kongressen som understreger, at kampen for enhed er det nødvendige svar imod storkapitalens offensiv. Side 20 Dokumenter fra 4. kongres 2014

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser.

Stop Drone-mordene. med at tage medansvar for vilkårlige henrettelser. Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 8 August 2012 Stop Drone-mordene USA har mord på dagsorden n Der myrdes løs i USA, men det er ikke kun i det hjemlige at skydegale myrder løs. USA s fjernstyrede

Læs mere

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati

Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati Enhedslisten og den offentlige sektor - en motor for beskæftigelse, velfærd og demokrati I flere år har meningsdannere forsøgt at få alle til at tro, at det største problem i Danmark er, at den offentlige

Læs mere

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014

Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Opstillingsgrundlag for Folkebevægelsen mod EU ved valget til EU-parlamentet i 2014 Indledning Folkebevægelsen er den konsekvente EU-modstand. Det gør, at vi har blikket rettet mod vores endemål, der er

Læs mere

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007

Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 Den politiske situation og vores opgaver Vedtaget af SAP s Landsmøde den 24.-25. November 2007 1. Indledning Vi lever også det kommende år i en periode med krige, statsapparater som styrker deres undertrykkelsesredskaber

Læs mere

DU BETALER FOR KRISEN

DU BETALER FOR KRISEN [Nummer 314 11. november, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK N E U N D N E E S L E F F U SK Finansiel krise eller? Den vigtigste årsag til den økonomiske krise er ikke banker eller

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Highway Child spiller på Den røde Plads, Fælledparken 1. maj 2009 BYG EN FRONT MOD KRISE, KRIG OG REAKTION Nr. 10 13. årg. 2009 7. maj - 21. maj Støttepris 20 kr. TEMA: FRONT MOD KRISE,

Læs mere

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte

foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Årsmødehæfte foto: istockphoto.com TRÆK DANMARK TIL VENSTRE Enhedslistens enogtyvende årsmøde 1. hæfte Papirer til Enhedslistens årsmøde 1.-1. maj Dette indstik indeholder de første papirer til Enhedslistens

Læs mere

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik.

FATTIGDOM. Ved at handle og organisere sammen, kan vi vende afmagt til modstand mod regeringens overklassepolitik. [Nummer 335 16. januar, 2014] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK REGERINGENS POLITIK SKABER FATTIGDOM RACISMEFRI BY Racismefri By er et forsøg på at opbygge bredt og lokalt imod racisme

Læs mere

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde.

Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens yndlingsregering i mands minde. Rød regering [Nummer 312 23. september, 2011] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] blå politik? Endelig er vi fri for 10 år med det, som har været racisternes, krigsmagernes, klimaskeptikernes og overklassens

Læs mere

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003

Frit valg Resultatet var, at staten er gået glip af 75 milliarder kr., for den luskede aftale fra 2003 Organ for Kommunistisk Parti i Danmark Nr. 12 December 2011 Det sorte guld Skiftende danske regeringer har forgyldt olieselskaber Den nye regering har nu bebudet et servicetjek af de famøse aftaler. Det

Læs mere

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse

Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Samlet liste med ændringsforslag til politisk udtalelse Nr.14 1) Linje 4 Indsættes som start til linje 4: Socialistisk Folkeparti baserer sin politik på demokratiske værdier og ønsker derfor løbende at

Læs mere

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN

ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN TORSKEROGNEN ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN OKTOBER 2011 TORSKEROGNS G R U N D L A G 5 ET TÆPPELAND, DER STÅR SAMMEN Tæppeland er et fantastisk land. Det er et land med fri og lige adgang til sundhed. Det

Læs mere

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN R E G E R I N G S G R U N D L A G OKTOBER 2011 REGERINGEN ET DANMARK, DER STÅR SAMMEN

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Rachel Corrie er opkaldt efter den myrdede amerikanske Palæstina-aktivist Frihedsflotillen på vej til det belejrede Gaza Nr. 11 14. årg. 2010 28. maj - 11. juni Støttepris 20 kr. TEMA:

Læs mere

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2

STOP MOD RÆSET BUNDEN DEMONSTRATION 1. OKTOBER JA TIL VELFÆRD. ved Folketingets åbning. NEJ TIL NEDSKÆRINGER Læs mere på side 2 [Nummer 331 22. august, 2013] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] STOP RÆSET MOD BUNDEN WWW.SOCIALISTER.DK DEN EGYPTISKE REVOLUTION Egypten er en smeltedigle i øjeblikket - og vi har fokus på det i dette

Læs mere

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med.

En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. En klar økonomisk plan. Investeringer i fremtiden og fællesskabet. Vilje til ansvar. Styrke til samarbejde. Hele Danmark skal med. Arbejdet skal gøres færdigt. DET DANMARK DU KENDER Socialdemokraterne

Læs mere

SAMMEN FOR FREMTIDEN

SAMMEN FOR FREMTIDEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN JUNI 2015 R E G E R I N G S G R U N D L A G SAMMEN FOR FREMTIDEN REGERINGEN INDHOLD Sammen for fremtiden...6 Ansvarlig økonomisk

Læs mere

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER.

FOR FOLKET KLIMATOPMØDE LØMMEL EN TEST FOR VENSTREFLØJEN KRISEN ER IKKE SLUT AFGHANISTAN: BEGRUNDELSERNE FOR KRIGEN FALDER SAMMEN WWW.SOCIALISTER. [Nummer 291. 18. september 2009] [ Støttepris 20 kr. Pris 10 kr. ] WWW.SOCIALISTER.DK KLIMATOPMØDE FOR FOLKET LØMMEL Justits-Brian er i gavehumør og har lanceret en ny pakke lømmel-pakken. Jesper Juul

Læs mere

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET?

NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? NYTÅRSSKRIFT 2013: HVORDAN VINDER VI VALGET? 1 Indhold Nanna Westerby (Cevea) Hvordan vinder vi valget? 3 Jesper Petersen (Socialdemokraterne: Sammenhold, snusfornuft og socialdemokratiske værdier 4 Peter

Læs mere

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER

AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI KAN MAN SPISE PATRONER EU S MANGEL PÅ DEMOKRATI FAGLIGE KONSEKVENSER KRISEN PATENTDOMSTOLEN NYE HANDELSAFTALER AVANTI - SOCIALISTISK UNGDOMSFRONT - NR. 3 MAJ 2014 Indhold Kan man spise patroner?

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK År e ts s tats k u p Fogh og Stig-Møller underskriver Lissabon traktaten, den 13. december 2007 Fo r fat n i n g e n in gen ø ns kede i ny indpakning Nr. 25 11. årg. 2007 23. december

Læs mere

En grøn vision for et socialt Europa

En grøn vision for et socialt Europa En grøn vision for et socialt Europa Baggrund De Grønnes vision: et rummeligt og sammenhængende samfund De Europæiske Grønne står for et Europa, der sikrer alle borgere muligheden for at realisere sig

Læs mere

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne

Det Konservative Folkepartis partiprogram. Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Giv ansvaret tilbage til borgerne Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative Folkepartis partiprogram Indhold Giv ansvaret tilbage til borgerne Det Konservative

Læs mere

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution

Det var os der væltede Ben Ali. TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat. Nr. 1 Jan - feb 2014. Perspektiverne for 2014 Den tunesiske revolution Nr. 1 Jan - feb 2014 18. årg. Tunesien 14. januar 2014. Demonstration markere tre års dagen for revolutionen der væltede diktaturet. Foto:Albadil.org TEMA: EU på vej mod monopolernes drømmestat Perspektiverne

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr.

Storstrejkerne 1956 - Påskestrejkerne 1985 - Lærerlockouten 2013. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Nr. Nr. 4 aprilmaj 2013 17. årg. Christiansborg Slotsplads 11. april 2013. Foto Danmarks Lærerforening. TEMA: Først tager de lærerne - Hvem bliver de næste? Afindustrialisering af Danmark Generation 2000+

Læs mere

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark

Enhedslistens sommergruppemøde 2014.! Et mere lige Danmark Enhedslistens sommergruppemøde 2014 Et mere lige Danmark Indledning Den voksende ulighed er en af de største trusler mod det danske samfund, som vi kender det. Danmark er et af de lande, hvor uligheden

Læs mere

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R

L Æ S O G S Å I D E T T E N U M M E R m a r ts 2 0 0 8. n r. 2 2 6. 2 6. Å R G A N G Send os din email-adresse og bliv abonnent på det nye netmagasin! Glæd dig til netmagasinet Fra næste nummer sker der en større omlægning af Socialistisk

Læs mere

Flugten fra land til by

Flugten fra land til by Oktober 2014 nr 61 Medlemsblad for Enhedslisten Tema: Flugten fra land til by Mens de store byer har vokseværk, lukker skoler og busruter i provinsen. Er det en udvikling, vi kan og skal modarbejde og

Læs mere

KOMMUNISTISK POLITIK

KOMMUNISTISK POLITIK KOMMUNISTISK POLITIK Aktivister fra Globale Rødder lænket til den amerikanske ambassade HELL NO! WE WON T GO! Nr. 3 7. årg. 2003 1. februar - 14. januar Støttepris 12 kr. TEMA: FAGBEVÆGELSEN OG KRIGEN

Læs mere