Veteranpløjeregler. revideret 10. august 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Veteranpløjeregler. revideret 10. august 2011"

Transkript

1 Veteranpløjeregler revideret 10. august 2011 Indhold 1. Pløjeteknik Opfuring/flækning: Sammenkast: Afpløjning: Generelle regler for konkurrencepløjning Endelig afgørelse Plove Typer af pløjejord Afsætning af pløjestykker Pløjetid Furestørrelse Forseelser fradrag af point Dybdemålinger Point lighed Veteranplove, vejledning og regler Afsætning af sigtelinie til flækning Flækningen Pløjemetode Sikkerhedsbestemmelser Bedømmelsesvejledning for Veteranpløjning Flækning Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor) Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed) Dækning af plantemateriale Furens pakning, sammenhæng og tilslutning Furens vending, jord tilgængelig for såbed Furens ensartethed Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering Orden ved enderne Retning Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen Bedømmelsesskema Standardplov

2 1. Pløjeteknik 1.1 Opfuring/flækning: Af hensyn til fuld gennemskæring foretages først en såkaldt flækning (flækket fure). Denne kastes derefter sammen, for at undgå at opfuringen bliver væsentligt højere end det øvrige pløjede tages disse furer i mindre dybder furede plove: Ved første træk i flækningen tages kun fure med bageste plov, idet ploven kæntres ca. det halve af normal pløjedybde (fig xx). Rulleskæret sænkes til fuld dybde og stilles 3-5 cm mod land. Ved andet træk i flækningen køres traktoren tilbage således man kører nogenlunde i de forrige hjulspor. Ploven stilles vandret med kæntrings- spindel. Rulleskæret på bageste plov stilles ind til landsiden i normal stilling. Tag nu fuld fure i ca. halv dybde med forreste plov, mens bageste plov skræller i bunden afførste fure, så flækningen er gennemskåret i hele sin bredde (fig xx). 1.2 Sammenkast: Ved første træk i sammenkastet kører traktoren med højre hjulpar til venstre i flækningen. Bageste plov skal arbejde i ca. trekvart dybde, og ploven stiller man med kæntringsspindel, således at den lægger begge furer lige højt uden at fylde hele flækningen (fig. xx). Når du vil lukke sammenkastet godt, skal afstanden fra furekanten i flækningen til første fure i sammenkastet være det samme som et plov-legemes bredde. Forreste rulleskær stiller man i næsten fuld dybde og det bageste i normal dybde. Forplovene bruger man men med forsigtighed på forreste plov.i næste træk gør man sammenkastet færdigt, det skal fremtræde uden høj ryg, men alligevel med rigelig muld. Traktorens højre hjulpar kører i flækningen, og bageste plov skal arbejde i næsten normal dybde (fig. XX) Furerne skal være lige høje, og en jævn lukning mod furerne i foregående træk regulerer man ved at vælge en passende bredde af forreste fure. Metoden for sammenkast lukket med fire synlige furer, er bedst egnet i stiv jord og i særdeleshed, når man pløjer grønjord. Pløjer man i løs jord, kan man med stor fordel lave et sammenkast med tre synlige furer, som lukker mere ensartet. Flækningen ved denne metode er som omtalt til fig. xx og fig. xx. Ved første træk i sammenkastet (fig. xx) kører man med højre hjulpar i midten af flækningen, således at forreste plov kun tager 6-10 cm af den vendte fure fra flækningen, og lægger dette som underlag for mulden fra bageste fure. Bageste plov skal gå i ca. ¾ pløjedybde. Her gælder det om, at afstanden fra furen fra bageste plov og til modsatte furekant ikke er mindre end et plovlegemes bredde. I næste træk gør man sammenkastet færdigt som omtalt i fig. xx. 1.3 Afpløjning: Forudsætningen for en veludført afpløjning er, at de to furer i udkastet er parallelle, og at ageren mod slutningen har en bredde, der svarer til et ulige fureantal af den anvendte plovstørrelse. Ulige fure antal ved to furet plove, og ved flere furet plove skal stykket svarer til plovens arbejdsbredde minus en fure. Man skal i god tid begynde at måle agerbredde og evt. rette af. Det skal for 2- og 3-furede plove være afsluttet, når der er 5 furebredder tilbage furede plove. Når der er 5 furebredder tilbage, kæntrer man ploven noget til højre, og bageste plov stiller man til at arbejde i halv dybde eller lidt mindre. (Fig. 29). Rulleskær og forplov sænker man på bageste plov. Omhyggelige indstillinger er meget afgørende i dette træk. Der må nu højest være tre furebredder tilbage og gerne ca. fem cm mindre. Ved næste træk sal traktoren køre med hjulene i hver sin fure, og det er vigtigt, at hjulafstanden, 3 furebredder + 5-7,5 cm, er korrekt. 2

3 Rulleskær og forplov på bageste plov hæver man til normal stilling, og ploven er indstillet til at tage to furer i normal pløjedybde. (Fig. 30). Tilbage er en upløjet fure der gerne må være ca. fem cm smallere end normal pløjebredde samt en fure fra foregående træk, der kun er pløjet i halv dybde. Sidste træk pløjer man i samme retning som det næstsidste. Forreste plov tager den sidste hele fure, og den bageste plov tager den halvt pløjede fure, muldfuren. Begge plove skal arbejde i normal dybde (Fig. 31 og 32). Afpløjningen skal fremtræde snorlige, smal og med ren furebund. Overgangen til det øvrige pløjede skal være jævn, men med rigelig muld i de sidste fure, således at afpløjningen er let at jævne. 2. Generelle regler for konkurrencepløjning 2.1. Endelig afgørelse Et hvilket som helst spørgsmål, der måtte opstå, og som der ikke er taget højde for i nærværende regler, vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder Stævneleder/overdommer kan indkalde regeludvalget (repræsentant fra hver af deltagende veteranklubber), såfremt der måtte opstå tvivlsspørgsmål. 2.2 Plove Det er op til hver veteranklub og deltagere, at dokumentere at traktor og plov + udstyr er fra før Sliddele f.eks. plovskær/muldplader kan dog være af nyere dato. Skal dog være af samme type som de originale. Ved DM skal man anvende samme traktor og plov, som man har anvendt ved kvalifikationsstævnet Udenlandske fabrikerede plove og underplove må anvendes, blot de overholder alderskriteriet før Plove med stilbar plovfod (underplov) er ikke tilladt Plovene kan være udstyret med rulleskær. Diameter må max. være 36 cm i diameter, Ferguson rulleskær dog max. 39 cm i diameter. Ploven skal være udstyret med enten forplove eller roterende forplove på hvert plovlegeme. Forplovsstilk/holdere med 4 bolt huller er ikke tilladt. Plovens landsider skal have original længde. Det er tilladt at benytte roterende furehjul og slidstykke/hæl på landsiden Der må være både originale og uoriginale vægtklodser på plovene Bugserplove må kun køre med original sideforskydning Bugserplove må ikke trækkes af lifttraktore Furestrygere: Skal være originale og fra før

4 Yderligere udstyr, der manipulerer den pløjede fure eller flækningen, efter det har forladt muldpladen, er ikke tilladt. Muldplade typer der f,eks. ikke er tilladt: Skjold T66, Fraugde FK og FA, Kvernland Hydren, Fiskars KH. Se i øvrigt punkt Markører, sigtepind og lignende udstyr på traktoren er ikke tilladt Knæk topstang eller lignende udstyr med samme funktion er ikke tilladt Der må ikke bruges liftarmstabilisatorer. Slingerkæderne skal være fri, så ploven ikke tvangsstyres for de traktorer der har trepunktslift Spadeklør og tvillinghjul er ikke tilladt Typer af pløjejord Der pløjes på jord, der er så ensartet som muligt Afsætning af pløjestykker Ved opmåling af pløjestykker bør det tilstræbes at: - forager er 8-10 m ved liftplove og vekselplov - forager er m ved bugserplove Markeringsfuren skal lægge (pløjes) så den ligger væk fra pløjestykket. Markeringsfuren kan fjernes af arrangør inden konkurrencen ellers må den gerne fjernes af pløjeren i pauser Areal af pløjestykke for Veteranplove: Pløjestykkets størrelse for to furede plove er 100 m lange og 15 m brede. For en furede plove 100 m lange og 11 m brede. For tre furede plove 100 m lange og 20 m brede For større plove (med 4 eller flere fure) reguleres bredden med + 5 m for hvert ekstra plovlegeme Pløjetid Flækningen - åbningsfuren. Den tilladte tid for en fuldstændig færdig flækning/åbningsfure er 20 minutter. 4

5 Pause. Når man er færdig med flækningen/ åbningsfuren, vil al pløjning stoppei mindst 30 minutter, mens dommerne arbejder med bedømmelserne Resten af pløjningen. Den tilladte tid for at gøre pløjningen helt færdig er nu 2 timer og 40 minutter; dvs. en total pløjetid på 3 timer Ekstra tid - overtid. Det kan en pløjer bede om, hvis noget går i stykker påploven eller traktoren, eller hvis andre uforudsete ting indtræffer, som hverkenpløjeren eller dommerlederen har indflydelse på. Ligeledes kan man bede omventetid, hvis man ikke kan starte sit udkast, fordi naboen ikke er færdig medsit sammenkast. I disse tilfælde skal pløjeren straks kontakte en dommer eller dybdemåler, der så meddeler det videre til dommerlederen. Der må IKKE justeres på ploven i ventetiden. I tilfælde af en mekanisk skade, hvor en pløjer er nødt til at forlade pløjemarken for at få reparationen udført, skal dommerlederen godkende, at reparationen bliver udført. Den totale maksimale tilladte tid for reparationer, uanset hvor alvorlig skaden er, der kan tildeles en pløjer, er en time for hvert pløjestykke. Imidlertid kan dommerlederen suverænt beslutte, at den tilladte tid bliver mindre end en time. Det er ikke tilladt at skifte traktor under stævnet, ej heller i tilfælde af motorstop eller lignende. Hvis en skade indtræffer før pløjeren har påbegyndt sit udkast, kan nabopløjeren anmode dommerlederen om at få lov til at opsætte landmåler-stokke, hvorefter pløjeren må påbegynde sit eget udkast efter maksimalt 20 minutters forløb Furestørrelse Minimum og maksimal pløjedybde. Den normale pløjedybde for veteranploveer 20 cm. Pløjelederen/pløjeværten kan anbefale en anden pløjedybde. Hvis det sker, skal der gøres tydeligt opmærksom herpå Dybdeområde. Forskellen på min. og max dybde er +/- 2 cm, hvis ikke andet er oplyst Ændring af pløjedybde. Dybden og/eller dybdevariationen vil enten blive godkendt eller ændret af dommerlederen, efter at man har haft mulighed for at genvurdere jordforholdene og konsulteret pløjeleder/pløjevært Forseelser fradrag af point Enhver pløjer, der gør sig skyldig i hvilken som helst af følgende forseelser, vilmodtage en advarsel og kan blive tildelt strafpoint af dommerlederen. For enhver efterfølgende forseelse vil der blive tildelt strafpoint Forseelser, der vil udløse strafpoints er: Manipulering af furerne med hænder, redskaber, fødder eller på anden måde. 5

6 Tromling af pløjestykket i og omkring flækning/åbningsfure og ved start og slut af furerne for at pynte på orden ved enderne - med traktorhjulene, undtagen hvor traktorhjulene normalt vil befinde sig under pløjningen Brug af ekstraudstyr, der manipulerer furerne eller flækningerne, efter furen har forladt muldpladerne/furestrygerne At afmontere et plovlegeme Afmontering af skær, forplove eller rulleskær under pløjningen. Forplove må dog godt afmonteres under flækningen, sammenkast og i afslutningen. Skærene må ikke afmonteres under flækningen Brug af mere end 3 landmålerstokke Ukorrekt opstilling af landmålerstokke vil medføre strafpoint Modtagelse af hjælp via tegn, samtale, radiokontakt, mobiltelefon eller på andremåder er ikke tilladt. Mobiltelefonen skal være slukket under konkurrencen Uautoriseret øvelsespløjning hos pløjeværten er ikke tilladt Uforskammet opførsel mod officials før eller under pløjningen Manipulering / hånd- og fodpyntning af furerne. Pløjerne skal stige af traktoren på den upløjede side, når det overhovedet er muligt Overtrædelse af sikkerhedsbestemmelser / færdselsloven Strafpoint skal være fra 1 til 10 point for hver forseelse Gentagne overtrædelser af regler og påbud kan føre til diskvalifikation efter afgørelse af dommerleder Følgende forseelser vil medføre faste fradrag: 6

7 For sent færdig med flækning: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut For sent færdig med pløjningen: 1 point fradrag for hvert påbegyndt minut Veteranpløjning: 5 point fradrag, hvis slutfuren er pløjet til forkert side Fradrag for andre overtrædelser vil blive afmålt af dommerlederen Alle fradrag vil formelt blive foretaget af dommerlederen og dommerholdene ved afslutningen af pløjningen Dybdemålinger Veteranplov: Dybden skal være opnået fra den 6. fure målt fra midten afsammenkastet og skal fastholdes indtil de sidste 6 furer. Pløjere skaldog altid have pløjet mindst 2 træk ved sit sammenkast eller havemindst 2 træk tilbage ved sin afslutning, før dybden måles Dybden vil blive målt 9 gange i 3 afdelinger med 3 målinger i hver, hoshver pløjer. Første afdeling af målinger vil ske fra den 6. fure, andenafdeling af målinger vil blive taget midt i pløjestykket, og sidste afdeling af målinger vil blive taget, før de sidste 6 furer bliver pløjet Målestederne vælges tilfældigt, og de 3 målinger tages i samme fure medmindst 15 m afstand. Der må ikke måles i de første 2 m fra markeringsfuren Dybden bedømmes som gennemsnittet af hver afdeling af målinger Hvis første afdeling af målinger ikke er i overensstemmelse med denkrævede pløjedybde, skal måleholdet orientere pløjeren om, at dybden ikke er i overensstemmelse med den krævede maksimum- eller minimumsdybde Fradrag. 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger overeller under det tilladte maksimumeller minimumsdybde, beregnet for hverafdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte. 7

8 2.9. Point lighed Hvis der opstår pointlighed mellem to eller flere pløjere, må deres placeringer afgøres på følgende måde: Den pløjer som har højeste point i furens retning placeres bedst. Er der stadig pointlighed, tæller dækning af plantemateriale, dernæst furernes ensartethed. 3. Veteranplove, vejledning og regler 3.1. Afsætning af sigtelinie til flækning Der må kun bruges 3 landmålerstokke. Skal placeres i eget pløjefelt Man må ikke bruge nummerpæle, hjælpelinier, fodaftryk, sten eller noget somhelst andet end de 3 landmålerstokke Pløjerne må få hjælp til at placere og fjerne landmålerstokkene. Ingen andenhjælp må modtages under pløjningen. En medhjælper, som skal fjernelandmålerstokkene, må ikke befinde sig på siden af eller bag ved traktoren.hjælperen skal befinde sig foran forakslen på traktoren Kun officielle landmålerstokke, udleveret af arrangørerne, må anvendes Flækningen Der skal foretages en flækning som åbningsfure Flækningsfurerne skal vendes ud, så der ikke efterlades jord i midten afflækningen, der ikke er flyttet (gennemskåret) Tilladt tid til at gøre flækningen færdig: 20 min Pløjemetode og 2-furede plove: Efter at have pløjet 3 omgange - sammenkastet begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer furede og flerfurede plove: Efter at have pløjet 2 omgange -sammenkastet - begynder man på udkastet mod naboen med det næste, højere nummer. 8

9 Det første og andet træk mod naboen vil blive betragtet som opretningsfurerog vil ikke blive bedømt, hvis naboens furer er meget skæve og under normalstandard. Alligevel kræves det, at alle furer er vendt, og at al græs, stub og ukrudt er nedpløjet i disse to første træk mod naboen. Hvis ikke, vil disse 2træk blive erklæret for fejlpløjede og vil blive bedømt derefter. Man må heller ikke køre på eller beskadige naboens pløjning, undtagen under helt ekstreme omstændigheder, og da kun efter indhentet tilladelse fra dommerleder Afslutningen består af de sidste 12 furer Slutfuren skal pløjes mod eget sammenkast Kun ét traktorhjulspor er tilladt ved afslutningen. For 1-furede plove er to traktorhjulspor tilladt ved afslutningen. Et hvilket som helst andettraktorhjulspor på pløjestykket er en fejl og vil blive bedømt ioverensstemmelse hermed Tomkørsler (max. 2 stk.) til modsat ende er tilladt, men det må ikke foregå på pløjestykket.man skal køre uden om Endt pløjning signaleres med rød lampe eller rødt flag. Herefter skal traktor/plov parkeres foran eget pløjestykke. Traktor må ikke fjernes før overdommer har kontrolleret pløjestykket for ekstraspor, ej heller selvom den officielle pløjetid er udløbet. 4. Sikkerhedsbestemmelser Det drejer sig om at forebygge alle ulykker, navnlig sådanne, som involverer personskader, men også skader på materiel og ejendom.til stævner skal stævneleder sikre, at følgende procedurer bliver gennemført og overholdt: Foruden de danske sikkerhedsregler skal følgende punkter overholdes: 4.1. Der tillades ingen passagerer på traktor eller plov Sikkerhedsbriller, beskyttelsespåklædning og handsker skal benyttes, når der skæres, skærpes og slibes Øjenbeskyttelsesskærm skal bruges ved svejsning, og svejsekabine anbefales De skarpe skær på opretstående rulleskær skal afskærmes. De skal altid lægges fladt ned på jorden, når de ikke er monteret på ploven. 9

10 4.5. Ploven skal afstøttes solidt, når der arbejdes under den Ordrer fra pløjelederen SKAL ADLYDES! 4.7. Sørg for, at køreramper til lastbiler og trailere mv. er i orden. Hvis sikkerhedsreglerne ikke overholdes, skal der først udstedes en advarsel, og hvis det ikke adlydes tildeles strafpoint eller bortvisning. Tag forholdsregler og forebyg ulykker! Sikkerhedsforskrifterne SKAL overholdes! Ulykker sker ikke bare! De har altid en årsag! Nærværende regler vil blive afgjort endeligt og bindende af dommerleder Kørekørt skal forevises på forlangende Indtagelse af alkohol før og under pløjningen er ikke tilladt. 5. Bedømmelsesvejledning for Veteranpløjning 2011 Pointsystem for standardplov 5.1. Flækning 10 point 5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor). 10 point 5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed). 10 point 5.4. Dækning af plantemateriale 10 point 5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning 10 point 5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed 10 point 5.7. Furens ensartethed 10 point 5.8. Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale 10 point 5.9. Slutfuren dybde, bredde, overgang og placering 10 point Orden ved enderne 10 point Retning i: Flækning, sammenkast, pløjefelt, afslutning 20 point Generel bedømmelse 10 point Total 130 point 10

11 5.1. Flækning Pløjerne skal udføre flækning, før pløjningen starter. 2 og 1 furede plove kører 1. omgang og stopper. 3 og flere furede plove kører 1. træk og stopper. Det er vigtigt, at flækningen er rolig og ensartet i agerens fulde længde dvs. at der også er ensartet mængde af muld pløjet op i flækningen. Ellers er det op til pløjerne selv, hvordan flækningen ser ud. Flækningen kan være: Symmetrisk / asymmetrisk +/- vold i midten Uensartet dybde på tværs. Der må ingen løs jord eller plantemateriale være i bunden af flækningen. Det betragtes også som fejl, hvis der er synligt plantemateriale mellem flækningens bund og den vendte fure. Flækningen skal se naturlig ud og ikke være mast ud af for megen brug af furestryger eller bevidst være kørt på med traktorhjul/ dybdehjul. Flækningen skal være gennemskåret i hele bredden og hele længden fra markeringsfure til markeringsfure. Gennemskæringen kan også være ok, selvom det f.eks. er muldpladen, der skraber mulden til side. Dommeren skal dog se godt efter rødder, der ikke er skåret/revet over. Vejledende fradrag for manglende gennemskæring, der fradrages den ellers vurderede pointgivning: - Lille sted - 1 point - Stor sted / første dybe spor - 2 point - Flere sprøjtespor - 3 point - Flere steder foruden sprøjtespor point - Maksimum point: 10 point 5.2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor) Pløjerne vælger selv, hvor mange synlige furer der er i sammenkastet: 2 furede plove: 11 eller 12 furer i sammenkastet Flere furede plove: 6 x fureantal minus op til 2 furer Alt land skal gennemskæres, og de første furer skal lukkes tæt sammen uden huller eller fordybninger. Der må godt være en V-markering i midten, bare den er godt lukket med god plantedækning. Det kontrolleres også, at sammenkastet er stabilt og ikke bare er en tynd fure, der kan trædes igennem.alt plantemateriale skal være nedpløjet. Her skal selve sammenkastet vurderes. For 1- furede og 2- furede plove, er det de første tre omgange, for 3-furede og fler-furede plove, er det de første to omgange, der indgår i vurderingen.hvis der er traktorhjulspor i sammenkastet, skal det reducere point tildelingen. Hvis en pløjer, pløjer flere træk omkring sammenkast giver det 1 strafpoint.hvis en pløjer, pløjer færre træk omkring sammenkast end de skal, giver det 3 strafpoint. Maksimum point: 10 point 5.3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed) Alle sammenkastningsfurer skal være ensartede, symmetriske og have samme højde som resten af pløjefeltet.overgangen fra første fure til det øvrige pløjede skal være jævn med ensartet furelægning til begge sider. Skal være med godt muldlag forberedt til såbed. Overdreven brug af furerstrygere vil ofte medføre uensartet fure i sammen-kastet. Maksimum point: 10 point 5.4. Dækning af plantemateriale Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Forplove skal benyttes. Alt plantemateriale skal være fuldstændig nedpløjet. Alle rødder skal være skåret - eller revet over. Løse stubbe, græs- og halmstumper, der falder eller blæser oven på furen, er ikke så alvorlig en fejl, som plantemateriale med rodnet, der ikke er nedpløjet. Det dog en fejl, der skal give fradrag i point.maksimum point: 10 point Det kontrolleres, at der ikke er kørt på naboens felt, og at de første furer mod naboen er gennempløjet. Hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen. 11

12 5.5. Furens pakning, sammenhæng og tilslutning Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være godt vendt samt ligge fast og tæt op ad hinanden uden huller imellem. De enkelte furer skal være konstante og rolige uden huller og revner. Furerne skal være så godt pakkede som mulig og faste at gå på. Hvis der er traktorhjulspor i pløjefeltet, skal det reducere point tildelingen. Det skal også kontrolleres om pløjerne overholder minimum 30 cm furebredde hvis der sker fejl, skal det meddeles dommerleder. Maksimum point: 10 point 5.6. Furens vending, jord tilgængelig for såbed Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke (bedømmes under orden ved ender). Furerne må ikke stå på kant, men skal være godt vendt, således at der er masser af jord til rådighed for det efterfølgende såbed.under den efterfølgende opharvning må der ikke være risiko for at rykke plantemateriale op. Maksimum point: 10 point Furens ensartethed Bedømmes kun på udkastet (fra sammenkastningsfurerne til afslutningsfurerne). De første/sidste 2 meter af ageren bedømmes ikke. (bedømmes under orden ved ender). Furerne skal være lige høje og lige brede samt have sam-me udseende i hele bredden og hele længden af pløjestykket.ingen gentagende fejl for hvert træk (parfurer). Maksimum point: 10 point Afpløjning renhed og dækning af plantemateriale Afpløjningen består af de sidste 12 fure, 6 på hver side. Ingen løs jord eller plantemateriale i afslutningsfuren. Dækning af plantemateriale i afpløjningen. Maksimum point: 10 point Kontrollér, at slutfuren ligger mod eget sammenkast, hvis den ikke gør dette fratrækkes 5 point.hvis der sker fejl, skal dommeren meddele det til dommerlederen Slutfurens dybde, bredde, overgang og placering Slutfuren ønskes så smal som muligt. Det ønskes at de sidste fure til begge sider er ensartet og ser naturlige ud som resten af pløjefeltet. Hvis de sidste fure er mast for langt ud/op vil afpløjningen blive for bred. Dybden ønskes så tæt på normal pløjedybde som mulig.slutfurens placering, - ingen trappetrin og ingen fidus afpløjning. Trappetrin: Det kontrolleres, at der ikke står noget af grundfuren tilbage. Ved grønjord og stiv lerjord vil der altid være en kant tilbage under den vendte grundfure, men hvis den ikke kan ses fra forageren, set lige for, er placeringen korrekt. Fidus afpløjning: Det kontrolleres ved at vurdere, om grundfuren er i fuld bredde og har en na-turlig facon ned til slutfuren. Der skal være en jævn overgang mellem slutfuren og det øvrige pløjede med samme pløjestil til sidste fure. Herunder kontrolleres det også, om traktorspor er i naturlig højde, og at det er placeret parallelt med furerne. Kun ét traktorspor i det pløjede er tilladt. Små mærker fra forhjul, der ikke ses tydeligt fra forageren, betragtes ikke som fejl. Hvis flere spor fratrækkes 5 point.for 1-furede plove, må der dog være max. 2 hjulspor, og alt skal være gennempløjet, derudover fratrækkes 5 point for hvert hjulspor. Maksimum point: 10 point Orden ved enderne De første/sidste 2 meter af pløjefeltet bedømmes som orden ved ender.det vigtigste er, at hele pløjefeltet inden for markeringsfuren er gennemskåretog godt vendt. Der lægges stor vægt på regelmæssighed i måden, ploven bliver sat i og taget af jorden igen, lige fra sammenkast, i pløjefeltet og til afslutning.furen ønskes godt vendt - helt ud til markeringsfuren og i samme stil, som det pløjede. - Ingen synlige traktorspor inden for markeringslinien og ingen tromling af forageren med traktorhjul. Maksimum point: 10 point 12

13 5.11. Retning Med undtagelse af 5.11a og delvis 5.11d bedømmes retningen på furen, og der må ikke dømmes på furekanten. 5.11a. Retning i flækning. Maksimum point: 10 point 5.11b. Retning i Sammenkast Sammenkastet og de første furer omkring sammenkastet bedømmes på de færdige furer. Sammenkastet vægtes forholdsvis højt. To-furede plove = 11 eller 12 furer i sammenkastet. Fler-furede plove = 6 x fure antal minus op til 2 furer. 1-furede plove = 6 furer i sammenkastet. Maksimum point: 10 point 5.11c. Retning i pløjefeltet. Her bedømmes retningen i pløjefeltet, husk at de første omgange omkring sammenkastet og de sidste inden afslutning bedømmes for sig selv. Maksimum point: 10 point 5.11d. Retning i afpløjningen. De sidste 2 x 6 furer bedømmes, men slutfuren vægtes forholdsvis højt. Maksimum point: 10 point Gennemsnit af de fire bedømmelser x 2 = Maksimum point: 20 point Generel bedømmelse. Pløjerne skal have afsluttet pløjningen. Pløjerens dygtighed vurderes ved at bedømme forskellige discipliner fra forageren: - Tydelig markerede og ensartede furer i samme stil, lige fra sammenkastningsfure til afslutningsfure, uden parfurer. - Generelt god dækning af plantemateriale. - Sammenkastet og afslutningen vurderes også med i helhedsindtrykket. Der skeles også til orden ved ender. Maksimum point: 10 point Total maksimum point: 130 point Fradrag I dybde 1, 2 og 3: 0,5 point vil blive fratrukket for hver 0,5 cm, pløjningen ligger overeller under det tilladte maksimum- eller minimumsdybde, beregnet for hver afdeling af målinger. 5 points vil blive fratrukket, hvis dybden er mere end 2,50 cm over eller under det tilladte. Fradrag i tid: Flækning: Overskrides de 20 min, gives fradrag på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut. Pløjefeltet: Overskrides de 2 timer og 40 min, gives fradrag på 1 strafpoint pr. påbegyndt minut. Fradrag generelt: Af og påstigning i det pløjede pløjefelt giver et fradrag på 1 point for hver gang det sker. Det er forbudt at stå oprejst på traktoren under konkurrencen, giver 5 strafpoint pr. gang Der må foretages max. 2 tomkørsler, Yderligere tomkørsler giver 5 strafpoint. 13

14 5.13 Bedømmelsesskema Standardplov 14

15 15

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov

Pointsystem. Pointsystem og bedømmelsesvejledninger Skole DM standardplov Revideret til Pointsystem for standardplov 1 Pointsystem Pointsystem for standardplov 1. Flækning 10 point 2. Sammenkast (lukket, plantedækning, hjulspor). 10 point 3. Sammenkast (højde, ensartet, overgang, såbed). 10 point 4. Dækning af plantemateriale

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE Regler for konkurrencepløjning 2008 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse

Læs mere

Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold

Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold Generelle regler for konkurrencepløjning Indhold 1.1. Plove... 2 1.2. Typer af pløjejord... 2 1.4. Pløjetid... 4 1.5. Furestørrelse... 5 1.6. Forseelser fradrag af point... 5 1.7. Start- og slutsignaler...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE

Indholdsfortegnelse. 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle regler for konkurrencepløjning SIDE 1.1. Plove 2 1.2. Typer af pløjejord 2 1.3. Afsætning af pløjestykker 2 1.4. Pløjetid 4 1.5. Furestørrelse 5 1.6. Forseelser fradrag

Læs mere

Forord. Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer.

Forord. Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer. Forord Denne vejledning giver oplysninger om plove og pløjeteknik med henblik på såvel praktisk pløjearbejde som pløjekonkurrencer. Første udgave udkom i 1973 og var udarbejdet af Landskontoret for Bygninger

Læs mere

Classic - pløjeregler 2015 revideret den 17. november 2014

Classic - pløjeregler 2015 revideret den 17. november 2014 Classic - pløjeregler 2015 revideret den 17. november 2014 Udarbejdet i samarbejde med: LandboUngdom Dansk Veteran Traktor Klub Vest Dansk Veteran Traktor Klub Øst Motor- og Traktorklubben Jylland Motor

Læs mere

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Traktorens hjulstilling (bag) Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto Reset System (udløsere)

Læs mere

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde

Indhold. Justering inden brug. Justering i marken. Pløjedybde Topstangens længde Plovens vinkel Furebredde Forreste fures bredde Indstilling af plov Indhold Justering inden brug Justering i marken Traktorens hjulstilling (bag) Traktorens hjulstilling (forrest) Dæktryk Liftarmene Plovens bæreaksel Forplove Muldplader Rulleskær Auto

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen

Justering af vendeplov I maskinhus. Jens Iversen Justering af vendeplov I maskinhus Jens Iversen Verdensmester 1996 Traktor Sporvidde For en vendeplov er sporvidden ikke så vigtig idet de fleste vendeplove kan parallel forskyde bredden på forreste fure.

Læs mere

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012

Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave. gældende fra den 4. februar 2012 Reglement for danske hestepløje stævner 6. udgave gældende fra den 4. februar 2012 6. udgave 4. februar 2012 1 Indledning Nærværende reglement erstatter alle tidligere udgivne regler og reglementer. Ændringer

Læs mere

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer

Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer Lette liftmonterede vendeplove fra 2 til 5 furer R 41 R 4 RW 4 til traktorer fra 60 til 110 hk Let liftmonteret vendeplov Enkelt, kompakt og økonomisk Grégoire Bessons know-how og erfaring gør R4 serien

Læs mere

Pløjning - en tusindårig tradition

Pløjning - en tusindårig tradition Pløjning - en tusindårig tradition Pløjning med heste er en tradition, der går flere tusinde år tilbage. Okser og heste var før i tiden eneste mulighed for at forbedre jorden og tilså markerne som grundlag

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 31 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Betjeningsvejledning - græs- og

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

XCELSIOR/VARI FLEX. Liftophængte vendeplove. Powered by Kongskilde

XCELSIOR/VARI FLEX. Liftophængte vendeplove. Powered by Kongskilde XCELSIOR/VARI FLEX Liftophængte vendeplove Powered by Kongskilde Härdat stål Opkulning af muldpladerne ved opvarmning. Opkulning af muldpladerne ved overflade. Hærdet stål Överum Mucro er navnet på det

Læs mere

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen.

PLOVE NYHED. Prisliste 01.11.2014. XRWTOL Onland liftplov. Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. PLOVE NYHED XRWTOL Onland liftplov Kan hurtigt omstilles til kørsel i furen. MRS - HRS - XRS Liftvendeplove Med sprængbolte og manuel indstillelig furebredde Vendeplove monteret med sprængbolte. Dette

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 1. november og lørdag den 2. november 2013 Information om DM i pløjning 2013 Pløjevært: Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj Ausumgaard Holstebrovej 101 7560

Læs mere

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve

Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve Quadro Nem udskiftning af skær Quadro - 4 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK Halvbugserede plove Manøvreevne, robusthed, ergonomi SP 9 Know-how og erfaring fra Gregoire-Besson gør SP serien pålidelig og

Læs mere

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM

DN-klubben Danmark Sejladsbestemmelser ved DM 1. Indbydelse til DM skal udsendes som brev eller e-mail til alle medlemmer med licens. Indbydelsen skal afgives til postbefordring mindst 3 dage før første sejldag dvs. onsdag, hvis første sejldag er

Læs mere

UNICO - liftophængte plove

UNICO - liftophængte plove UNICO - liftophængte plove Prisliste februar 2017 Plovens bedste udstyr: Majs forplov Halm forplov Halm skræller MP4WD standard underplov Skrueformet skandinavisk underplov Pløjedybde fra 15 til 30 Arbejdsbredde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING C-KLASSEN C-KLASSEN 1. Lineføring 10 x 2 = 20 2.Stå 10 x 1,5 = 15 3.Sid 10 x 1,5 = 15 4.Dæk 10 x 1,5 = 15 5.Apport 10 x 2 = 20 6.Spring 10 x 1,5 = 15 7.Rundering 10 x

Læs mere

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK

SP9 ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK ÉNKELT-HJULET HALVBUGSEREDE VENDEPLOVE TIL TRAKTORER FRA 120 TIL 400 HK Halvbugserede plove Manøvreevne, robusthed, ergonomi Know-how og erfaring fra Grégoire Besson gør SP serien pålidelig og tilpasningsdygtig.

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Information om DM i pløjning 2012 Pløjevært: Susanne og Jens Gammelgaard Gersdorffslund Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Arrangør:

Læs mere

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler.

Snooker regler. Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. Snooker regler Den Danske Billard Union's spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til gældende internationale regler. 1. Beskrivelse og spillemateriel Snooker er et positions- og pointspil. Points

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

Border Collie Klubbens konkurrenceregler

Border Collie Klubbens konkurrenceregler Border Collie Klubbens konkurrenceregler Hyrdehunde konkurrencerne består af nogle forskellige momenter som tester hundens evne til i samarbejde med føreren at håndtere fårene effektivt, kontrolleret og

Læs mere

CVL/DVL/CXL/DXL. Halvbugserede vendeplove & vognplove

CVL/DVL/CXL/DXL. Halvbugserede vendeplove & vognplove CVL/DVL/CXL/DXL Halvbugserede vendeplove & vognplove Halvbugserede vendeplove Store plove til store opgaver CVL-serien kan leveres i modeller fra 4 til 6 furer og DVLserien i modeller fra 5 til 8 furer.

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010

Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler for traktortræk i Standardklasse 2010 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2010 med DM efteråret 2010 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux plove er skabt til moderne landmænd, der lægger vægt på et godt landmandskab, funktionelt udstyr og økonomisk drift. Det har vi gjort muligt med unikke konstruktioner og

Læs mere

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt

Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Ung Rejs GymnasiumFutsal Regelsæt Banen: Der spilles på en håndboldbane, dvs. 20 x 40 meter Bold: Bolden skal være en Futsal fodbold. Mål: Målene består af to håndboldmål i hver ende af banen. Antal spillere:

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01

STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 STIGA VILLA 107M 8211-3038-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L 11. R L X Z Z X Y V W 12a. 12b Y V W 13. 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret med følgende symboler for at huske

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM

Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM Regler for traktortræk i Standardklasse 2008 Gældende for perioden: Sæsonen 2008 med DM 13. 9. 2008 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes reglerne ikke, diskvalificeres føreren af

Læs mere

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig

Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig Trio TrioT Trio - 3 Rækket stubharve til øverlig og dyb stubharvning Nem udskiftning af skær Alle komponenterne er kun monteret med en bolt, det gør at skæret passer nøjagtigt til stilken, og at en ændring

Læs mere

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse.

DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. DKK Rally-lydighed, Begynderklasse. Start Teamet stiller sig klar i en afstand af ½ - 1 meter skråt foran og til venstre for startskiltet med hunden i "plads-position" (indenfor ½ meter af førerens venstre

Læs mere

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler.

Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. Spilleregler for SNOOKER Den Danske Billard Union s spilleregler for Snooker, udarbejdet i henhold til Internationale regler. 1. - Beskrivelse og spillematriel. Snooker er et positions- og pointspil. Point

Læs mere

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC

BEGYNDERPRØVER ABC. DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC DanskeSportshunde.dk BEGYNDERPRØVER ABC BEGYNDERPRØVE B, AB OG ABC I programmet er kun ABC prøven beskrevet. Begynderprøve B skal udføres og bedømmes som beskrevet i Begynderprøve ABC gruppe B. Begynderprøve

Læs mere

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2006/1. DT40 Mosfjerner. DK Samlevejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2006/1 DK Samlevejledning DT40 Mosfjerner Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforeskrifter...3 3. Identifikation...4

Læs mere

BHR 18. september 2013

BHR 18. september 2013 Opdateringer til konkurrenceprogram 2012 samt bedømmelses beslutninger truffet på dommermøder. 28 09 2011 Besked udsendt af DKK BHU 14 01 2012 DKK Dommermøde 02 02 2013 DKK Dommermøde 24 08 2013 Dommermøde

Læs mere

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen

DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-Klassen DANMARKS CIVILE HUNDEFØRERFORENING B-KLASSEN B-KLASSEN 1. Fri ved fod 10 x 2 = 20 2. Stå 10 x 1 = 10 3. Sid 10 x 1 = 10 4. Dæk 10 x 1 = 10 5. Apport 10 x 1,5 = 15 6. Spring 10 x 1,5 = 15 7. Fremadsendelse

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Konkurrence regler Heelwork to Music

Konkurrence regler Heelwork to Music Konkurrence regler Heelwork to Music Generelle regler Hunde skal være vaccineret og forsikret i henhold til DKKs regler for deltagelse i udstilling, agility eller lydighed. Deltagende hunde skal være mindst

Læs mere

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.:

Brugsanvisning. Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start. Varenr.: 90 xx xxx Varenr.: Brugsanvisning Overskrift Havefræser, 6,5 HK med el-start Varenr.: 90 Varenr.: 90 36 782 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fa 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra

Læs mere

DMU Informationshæfte

DMU Informationshæfte DMU Informationshæfte Danmarks Motor Union byder dig hermed velkommen til en sport fyldt med oplevelser. I dette informationshæfte har du mulighed for at finde oplysninger om Motocross sporten, så du kommer

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

Allrounder - classic -

Allrounder - classic - Allrounder - classic - Varitationsmuligheder Allrounder - classic - En allround harve til mange opgaver ALLROUNDER Classic uden valse For at opnå en optimal løsning og beluftning af jorden kan Allrounder

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 29. oktober 2011

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 29. oktober 2011 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 29. oktober 2011 Information om DM i pløjning 2011 Pløjevært: Niels Andersen Langagergård Smedegyden 2, Sdr. Nærum 5792 Årslev Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag

Klargøring FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE. Gør dette først. Typer af kraftudtag FORBINDELSE AF EN BALLEPRESSER TIL EN TRAKTOR - EUROPÆISK FORBINDELSE Gør dette først Ballepresseren leveres komplet med alle de nødvendige beslag til at forbinde en europæisk trækkrogskonsol eller en

Læs mere

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED

INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED JULI 2014 BRØNDERSLEV KOMMUNE INSTRUKS FOR LASTBIL, TRAKTOR OG GUMMIGED UDBUD AF SNERYDNING 2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk JULI 2014

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.1 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.2 Et hold består af maksimum 4

Læs mere

DGI Fører og hund samarbejde

DGI Fører og hund samarbejde DGI Fører og hund samarbejde Konkurrenceprogram FH HB Hvalpe (3-10 mdr.) Begynder 2003 Bedømmelseskriterier: Side 1 af 13 sider Bedømmelserne af prøverne vægter samarbejdet og kontakten mellem hund og

Læs mere

Aqua drejbart badekarsæde

Aqua drejbart badekarsæde Aqua drejbart badekarsæde Montage- og brugervejledning for 302022 Fabrikant: MOBILEX A/S Danmark Rev. 06/12 Side 1 af 5 UM-302022-DK 1. Indledning Kære kunde, Denne brugervejledning er en beskrivelse af

Læs mere

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001

Galten civile Hundeførerforening Gældende fra 01.01.2001 KONKURRENCEPROGRAM FOR K-KLASSEN Øvelser: Lineføring 10x2 Stå 10x1 Sid 10x1 Dæk 10x1 Spring 10x2 Fremadsendelse m. indkald 10x1 --------------------------------------------------- I alt 80 Point. Galten

Læs mere

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt

Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt Velkomst og kaffe Orientering fra BHU Rettelser og præciseringer fra FCI 2013 Eventuelt 3 Generelt SPROG (ikke nødvendigvis samme sprog til en hel gruppe) den anvendte kommando SKAL være en normalt anvendt

Læs mere

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er udstyret

Læs mere

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013

Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Det Danske Trinsystem for Kvindelig Idrætsgymnastik Januar 2013 Revideret februar 2014 Trin 1-6 Generelt Trin 1-6: Bogen er opbygget med forslag til træning af kondition og smidighed i starten af bogen.

Læs mere

Flot stubmølle til haven

Flot stubmølle til haven SPÆNDENDE MODELARBEJDE: Flot stubmølle til haven Møllen her er en tro kopi af en rigtig stubmølle, og du kan selv bygge den for 1000 kroner. Sammen med dette nummer af Gør Det Selv får du nemlig en komplet

Læs mere

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V)

IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) IPO-forprøve - IPO-Vorstufe (IPO-V) Prøven består af 3 grupper A sporarbejde 100 point B lydighedsarbejde 100 point C forsvarsarbejde 100 point 300 point Almindelige bestemmelser: IPO-V er udarbejdet af

Læs mere

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01

STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 STIGA PARK 107 M HD 8211-3042-01 S SVENSKA 1 2 3 4 5 7 A B 6 2 SVENSKA 8 9 Z S X Y W V 10 3 DK DANSK SYMBOLER Maskinen er forsynet med følgende symboler for at understrege, at der skal udvises forsigtighed

Læs mere

Løbsreglement for Scaleracing

Løbsreglement for Scaleracing Dansk Mini Racing Union 2013 Løbsreglement for Scaleracing LØBSREGLER FOR SCALERACING GENERELT 1 TILMELDING & TEKNISK KONTROL Kørere, der ønsker at deltage, skal være tilmeldt ved teknisk kontrol. Samtidigt

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0

CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 45S EL 45 EL LADYBIRD 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 LADYBIRD 45 EL 45S EL 71503804/0 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 1 1 CG rsb STIGA-71503804/0 22-12-2003 11:27 Pagina 2 2 CG rsb STIGA-71503804/0

Læs mere

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL

Instruktionsbog. Vendeplov Model CVL DVL EVL Instruktionsbog Vendeplov Model CVL DVL EVL Denne brugsanvisning omfatter ÖVERUM-vendeplove model CVL og DVL og Vari Flex EVL Indhold SIDE 1 Funktionsbeskrivelse 2 1.1 Identifikation af ploven 3 2 Generelle

Læs mere

Indledning Konkurrenceregler Vejledende tidsplan Bedømmelse

Indledning Konkurrenceregler Vejledende tidsplan Bedømmelse Indledning 3 Konkurrenceregler 4 Vejledende tidsplan 6 Bedømmelse 7 2 DM i Skills gennemføres over fire dage, onsdag til lørdag. Der arbejdes 21 timer på selve DM opgaven fordelt nogenlunde således: Onsdag

Læs mere

VN plus: Den nye Plovgeneration. Deres basis for fremtidens resultater.

VN plus: Den nye Plovgeneration. Deres basis for fremtidens resultater. VN plus: Det gennemtænke komplette program. Den ideale løsning til Deres jord! VN plus: Den nye Plovgeneration. Deres basis for fremtidens resultater. Værdifuld kvalitet til eksperter. VN plus-plovgenerationen

Læs mere

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013

Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler for traktortræk i Standardklasse 2013 Regler gældende for perioden: Sæsonen 2013 med DM efteråret 2013 De nye ændringer er markeret med grønt 1. Dommer skal respekteres og har al myndighed. Overholdes

Læs mere

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU

DcH Bjerringbro. D - Programmet. Gældende fra marts 2015. TU og KU DcH Bjerringbro D - Programmet Gældende fra marts 2015 TU og KU Rev. 19/3 2015 D-klassen D-klassen er ikke en officiel klasse indenfor DcHs lydighedsprogram. Dette vil sige, at det kun er muligt at stille

Læs mere

Regler for VinterCup 2012/13

Regler for VinterCup 2012/13 Regler for VinterCup 2012/13 Generelt: VinterCup er en parkonkurrence, hvor parret følges ad under hele løbet. Der køres efter indtegnede poster på et kort. Der er en maksimal køretid på 90 minutter, og

Læs mere

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT

World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT World BBQ Association Danmark DET OFFICIELLE REGELSÆT 1 DELTAGERNE 1.01 Alle deltagende hold dyster på lige vilkår. Der gøres ikke forskel på professionelle og amatører. 1.02 Et hold består af maksimum

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7

Indholdsfortegnelse. Side: Brugsanvisning 2. Før du kører ud på din første tur 3. Tilpasning af din cykel 5. Vedligeholdelse og rengøring 7 1 Indholdsfortegnelse Side: Brugsanvisning 2 Brugervejledning 3 Før du kører ud på din første tur 3 Din første tur 4 Tilpasning af din cykel 5 Justering af sadel 5 Justering af ryglæn 5 Justering af styr

Læs mere

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE

FINA REGLER FOR SVØMNING I ÅBENT VAND 2001-2002 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 01 OWS 1 Åbent vand svømning 02 OWS 2 Officials 03 OWS 3 Officials pligter 04-11 OWS 4 Starten 12-13 OWS 5 Konkurrenceområdet 14-15 OWS 6 Løbet 16-18

Læs mere

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09

STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 STIGA PARK 121 M 8211-3011-09 1. Park -1993 5a. D 5b. 2. Park -1993 6a. Park -1999 6b. Park 2000- F G H 3. Park -1993 7. I I 4. Park -1993 8. 2 J 9. 13. 10. 14. Z X Y W V 11. 15. Denna produkt, eller delar

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015

Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Danmarksmesterskabet i pløjning fredag den 23. oktober og lørdag den 24. oktober 2015 Information om DM i pløjning 2015 Pløjevært: Kragerup Gods Kragerupgårdsvej 33 4291 Ruds-Vedby Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv.

Regler for Bordtenniskampe, dvs. materialer, borde, bat osv. ITTF's Bordtennislove I dette dokument finder du den danske bordtennis unions oversættelse af ITTF's bordtennislove. Her kan du finde alt om, hvilke regler der er når man spiller en bordtenniskamp. ---

Læs mere

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298

MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 MANUAL I HENHOLD TIL EN-1298 CUSTERS RULLESTILLADS Materielhuset A/S, Havdrup - DK, March 2005 Med forbehold af alle rettighederingen dele af denne publikation må reproduceres/kopieres eller publiceres

Læs mere

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017

FINA FACILITETSREGLER 2013-2017 INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL EMNE SIDE Indholdsfortegnelse 1 Indledning 2 FR 1 Generelt 2 FR 2 Svømmebassiner 2 FR 3 Svømmebassiner til Olympiske Lege og VM 7 FR 4 El-tid 9 FR 5 Springanlæg 12 FR 6 Springanlæg

Læs mere

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben)

BRUGER MANUAL. Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) BRUGER MANUAL Ø305 cm trampolin (3 ben) Ø427 cm trampolin (4 ben) INTRODUKTION Før brug af trampolinen, skal al informationen i denne manualen læses grundigt. Som i alle andre fysisk relaterede aktiviteter,

Læs mere

Liftophængte vendeplove

Liftophængte vendeplove Liftophængte vendeplove Agrolux tilbyder et bredt sortiment af lift vendeplove fra 2 til 6 furer. Gennem unikke konstruktioner og gennemtænkte detaljer er plovene fra Agrolux skabt til den moderne og effektive

Læs mere

Vingeskærs stubharve SYNKRO

Vingeskærs stubharve SYNKRO 97+220.07.0103 Vingeskærs stubharve SYNKRO Successfuld SYNKRO En af landmanden s nøgleopgaver Er at behandle jorden rigtigt efter høst En rigtig behandling efter host, vil sige en god stubharvning. 2 c

Læs mere

STIGA PARK 107M

STIGA PARK 107M STIGA PARK 107M 8211-3036-02 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 2 9a. 9b. Pro 18-Pro 20 13. 10. 14. R L 11. 15. L A+5 A B+5 B Z X Y 12. 16. V W 3 DK DANSK SYMBOLER Følgende

Læs mere

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement

Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Dansk Retriever Klubs Bilag til Vildtspor prøvereglement Gældende fra 1. januar 2013 Indhold: 1 Indledning og forklaring på bilag: Forklaring og opbygning af bilaget 2 Vildtspor, Championatsklassens sporelementer:

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7

Introduktion side 3. Før du kører ud på din første tur side 4. Brugervejledning side 5. Justering af sadelhøjde side 7. Justering af kæde side 7 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion side 3 Før du kører ud på din første tur side 4 Brugervejledning side 5 Justering af sadelhøjde side 7 Justering af kæde side 7 Justering af styrhøjde side 8 Justering

Læs mere

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. ATV Slagleklipper Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning ATV Slagleklipper Varenr.: 90 40 023 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering og

Læs mere

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn]

Agrex SP. Model SP. Instruktionsbog. [Skriv forfatterens navn] Agrex SP Model SP Instruktionsbog [Skriv forfatterens navn] Model SP Agrex SP MASKINTYPE: Gødningsspreder Modelserie: SP Serienummer... Forhandler: Leveringsdato:... Ejer:... INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Forord...

Læs mere

TROLLA Græsopsamler 120 cm

TROLLA Græsopsamler 120 cm TROLLA Græsopsamler 120 cm Artikel nr.: 12009 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt kan indeholde

Læs mere

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag.

Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Opsætningsvejledning. Galvaniseret Carport m/ Polycarbonate tag. Før du går i gang. Har du undersøgt grunden for nedgravet ledning og rør? Har du det fornødne værktøj? Du skal bruge: En impact akkudrill,

Læs mere

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014.

De væsentlige ændringer og nye regler per 1. juli 2014. Område Beskrivelse Regel Kampområdet Der er nu mulighed for at bruge en Oktogon-form Artikel 3 Kampområdet (Ottekantet-form) bane til stævnerne. Punkt 1.2 og 2.2 Kampområdet Sekundanterne skal sidde udenfor

Læs mere

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde

River med 2 rotorer. Side- og midterskårsriver. Powered by Kongskilde River med 2 rotorer Side- og midterskårsriver Powered by Kongskilde Midterskårsriver - 3-punktsophængt R 655 DS en 3-punktsophængt midterskårsrive. Artikuleret ophæng (3-punktsophæng). Bevægeligt rotorophæng

Læs mere

Monteringsvejledning for PSmover

Monteringsvejledning for PSmover Monteringsvejledning for PSmover 1. Kontroller, at følgende dele er medleveret (vist i rækkefølge ovenfra og fra venstre mod højre): 1 tværvange 1 teleskop mellemstang for kobling 2 øvre fastspændingsbeslag

Læs mere

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr

Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr Brugsanvisning Ukrudtsbrænder MiniMax Kosan Gas varenr. 12006 Anvendelse Ukrudtsbrænder benyttes i forbindelse med flaskegas, dvs. til butan, propan eller blandinger af disse gasser. Kan anvendes både

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. Lørdag den 28. oktober 2017

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere. Lørdag den 28. oktober 2017 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere Lørdag den 28. oktober 2017 Information om DM i pløjning 2017 Pløjevært: Ann-Mari og Jørgen Gade Nielsen Peterslundsvej 4 7990 Øster Assels Arrangør:

Læs mere

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund

Dansk Arbejder Idrætsforbund. Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk. Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrætskonsulent Jesper Kjærgaard Tlf. 29 24 01 11 E-mail: jesper@dai-sport.dk Dansk Arbejder Idrætsforbund Dansk Arbejder Idrætsforbund Idrættens Hus - Brøndby Stadion 20-2605 Brøndby Tlf. 43 26 23 84

Læs mere

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600

Brugermanual. HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Brugermanual HAJO pladeløfter SCC050 SCC075 SCC150 SCC300 SCC600 Instruktion i korrekt brug af HAJO pladeløfter. Opbevar denne manual let tilgængelig for brugeren. Det er vigtigt at brugeren forstår advarslerne

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 9. februar 2015 i sag nr. 19/2014 [A og B] (båd [DEN X] ) mod [C og D] (båd [DEN Y] ) Sagen er behandlet på skriftligt grundlag af formand Ole Græsbøll

Læs mere