T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2011/05) DK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "6720647803-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Fladt tag- og facademontering. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 958 (2011/05) DK"

Transkript

1 T Flade solfangere FKC- Fladt tag- og facademontering Installations- og vedligeholdelsesvejledning (0/05) DK

2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger Symbolforklaring Generelle sikkerhedsanvisninger Oplysninger om produktet Solfangerens opbygning Bestemmelsesmæssig anvendelse Komponenter og tekniske dokumenter Tilbehør EU-overensstemmelseserklæring Typeskilt Tekniske data Leveringsomfang Forskrifter Forskrifternes gyldighed Standarder, forskrifter, direktiver Transport Før monteringen Generelle anvisninger Solfangernes placering Solfangernes indfaldsvinkel Pladsbehov på taget Lynsikring Nødvendigt værktøj og materialer Monteringsrækkefølge Montering af solfangerne Forberedelse af solfangermonteringen på jorden Fastgøring af solfangere Skru opspændingsanordningens skrue fast med nøgle Hydraulisk tilslutning Montering af rørledninger Tilslutning af rørledninger uden udluftning Tilslutning af rørledninger med udluftning (tilbehør) Montering af tilslutningssæt til rækker (tilbehør) Afsluttende arbejde Kontrol af installationen Isolering af tilslutnings- og rørledninger. 40 Rengøring af solfangerne Miljøbeskyttelse og bortskaffelse Vedligeholdelse/eftersyn Montering af solfangerstøtterne Montering af teleskopskinner Beregn afstanden mellem solfangerstøtterne Montering af solfangerstøtter på fladt tag Montering af solfangerstøtter på facaden 7 7 Montering af profilskinnerne Samling af profilskinnerne Montering af profilskinner Montering af ekstra profilskinner Justering af profilskinner Montering af nedskridningssikring (0/05) DK

3 DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger. Symbolforklaring Advarselshenvisninger Signalord ved advarselshenvisningens start markerer konsekvensernes type og alvor, hvis aktiviteterne for forebyggelse af faren ikke følges. BEMÆRK betyder, at der kan opstå materielle skader. FORSIGTIG betyder, at der kan opstå personskader af lettere til middel grad. ADVARSEL betyder, at der kan opstå alvorlige personskader. FARE betyder, at der kan opstå livsfarlige personskader. Vigtige informationer Øvrige symboler Symbol B Advarselshenvisninger i teksten markeres med en advarselstrekant med grå baggrund og kant. Ved fare på grund af strøm udskiftes udråbstegnet i advarselstrekanten med et lynsymbol. Vigtige informationer uden fare for mennesker eller materiale markeres med det viste symbol. De markeres med linjer over og under teksten. Betydning Handlingstrin.,. Nummererede handlingstrin Henvisning til andre steder i dokumentet eller til andre dokumenter Opremsning/listeindhold Tab. Opremsning/listeindhold (. niveau). Generelle sikkerhedsanvisninger Opbevaring B Flade solfangere skal altid opbevares tørt (udendørs kun med beskyttelse mod regn). Fare for forbrænding på de flade solfangere Hvis den flade solfanger og monteringsmaterialet ligger i længere tid i solen, er der fare for forbrænding på disse dele. B Bær personligt beskyttelsesudstyr. B Beskyt flade solfangere og monteringsmateriale mod solens stråler (f.eks. med en presenning). Fare for nedstyrtning ved arbejde på taget B Hvis der ikke er personuafhængig faldsikring, skal der bæres personlig beskyttelsesdragt eller sikkerhedsudstyr. B Træf passende foranstaltninger til faldsikring ved arbejde på tag. B Overhold forskrifterne til forebyggelse af ulykker. Montering Montering og vedligeholdelse må kun foretages af et autoriseret VVS-firma. B Læs vejledningen omhyggeligt igennem. B Foretag ikke ændringer på komponenterne. B Montér kun monteringssættet på tage med den nødvendige bærekraft. Kontakt en bygningsingeniør og/ eller tagdækker ved behov. Funktionskontrol Brugeren er ansvarlig for sikkerheden og miljømæssigt korrekt drift. B Anbefaling til brugeren: Indgå en vedligeholdelses- og serviceaftale med et autoriseret firma. B Udskift omgående defekte dele. Brug kun originale reservedele. Oplæring af brugeren B Giv brugeren informationer om apparatets funktion samt om, hvordan hele anlægget betjenes. B Gør brugeren opmærksom på, at det ikke er tilladt selv at foretage ændringer og reparationer. B Udlevér denne installations- og vedligeholdelsesvejledning til brugeren. Gør opmærksom på, at vejledningen skal opbevares og gives videre til efterfølgende ejere/brugere (0/05) DK

4 4 Oplysninger om produktet DK Oplysninger om produktet Den flade solfanger FKC- betegnes i denne vejledning kort som solfangeren.. Solfangerens opbygning I grafikkerne i denne vejledning vises lodrette solfangere [0]. Hvis monteringen af vandrette solfangere [9] afviger fra monteringen af lodrette solfangere, gøres der opmærksom på dette ST Fig. Solfangertype lodret i tilskåret gengivelse Følerlomme i solfangerføler Solfangertilslutning, fremløb 3 Glasafdækning 4 Absorber 5 Isolering 6 Rørharpe 7 Monteringslomme i huset 8 Solfangertilslutning, returledning 9 Solfangertype vandret, principbillede 0 Solfangertype lodret, principbillede (0/05) DK

5 DK Oplysninger om produktet 5. Bestemmelsesmæssig anvendelse Solfangerne fungerer som varmeproducenter i et termisk solvarmeanlæg. Monteringssættet er udelukkende beregnet til sikker fastgøring af solfangerne. B Anvend kun solfangerne kombineret med velegnede solvarmestyringer og kun i sikre, lukkede solvarmeanlæg (ingen kontakt med ilt). Tilladt varmebærer B Brug solfangerne med solvæske L, så de beskyttes mod frost og korrosionsskader. Tilladte taginddækninger Denne vejledning beskriver montering af solfangeren på flade tage og på facader. B Montér kun monteringssættet på disse tage. Tilladte taghældninger B Montér kun monteringssættet på flade tage eller tage med mindre hældning på op til maks. 5. Solfangerstøtter B Ved montering på fladt tag: Brug ikke solfangerstøtterne til fastgøring af andre tagopbygninger. B Ved montering på facade: Montér kun solfangerstøtterne på bæredygtige vægopbygninger. Tilladt belastning B Montér kun solfangerne på steder med lavere værdier end angivet i tab.. Kontakt en bygningsingeniør ved behov. Afhængigt af monteringstypen, solfangertypen og de tilladte værdier kræves der yderligere tilbehør (ekstra solfangerstøtter, ekstra profilskinner). Monteringssættet er egnet til følgende maksimale laster (i henhold til DIN 055, del 4 og 5): Maksimal snelast Montering på fladt tag Maksimal vindhastighed,0 kn/m 5 km/h ) 3,8 kn/m ) Montering på facade 5 km/h ),0 kn/m 9 km/h 3) Tab. Tilladt belastning ) Svarer til et dynamisk tryk på, kn/m ) Afhængig af monteringstype og solfangertype og er kun muligt med tilbehør 3) Svarer til et dynamisk tryk på 0,8 kn/m B Tag følgende faktorer med ved beregning af den maksimale vindhastighed: Solvarmeanlæggets placering Områdets geografiske højde Topografi (område/bebyggelse) Bygningens højde Den maksimale snelast fås ud fra de regionale zoner (snelastzoner) og områdets højde. B Indhent oplysninger om den lokale snelast. Forebyggelse af ophobning af sne over solfangeren eller på solfangeren: B Montér snegitteret oven over solfangeren. B Fjern regelmæssigt snemængderne. Vedrørende forebyggelse af snebelastning se endvidere: Højdeforskydning for tage side (0/05) DK

6 6 Oplysninger om produktet DK.3 Komponenter og tekniske dokumenter Det termiske solvarmeanlæg bruges til varmtvandsproduktion og til varmeunderstøttelse ved behov. Det består af forskellige komponenter. Solvarmestyring Montering og eltilslutning af styringen Betjening af styringen og hele anlægget Vedligeholdelse af styringen Info om fejl på styringen 6 Yderligere vejledninger kan befinde sig i tilbehøret Tilbehør Efterfølgende en liste med tilbehørsdele, som kan anvendes til solfangeren og monteringssættet: I hovedkataloget er der en fuldstændig oversigt. Tilbehør til større laster ( kap. 7.3, side 30) Udluftningssæt ( kap. 9.3, side 38) Overspændingsbeskyttelse til solfangerføler Fig. Solvarmeanlæggets komponenter ST Solvarme-dobbeltrør (rørledning), isoleret og med integreret solfangerfølerkabel Tilslutningssæt til solvarme-dobbeltrøret Solfanger med solfangerføler foroven Rørledning (retur) 3 Pumpestation med ekspansionsbeholder, temperaturog sikkerhedsanordninger 4 Solvarmebeholder 5 Solvarmestyring 6 Rørledning (fremløb) Følgende emner beskrives i vejledningerne til komponenterne:.5 EU-overensstemmelseserklæring Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet med CE-mærket. Overensstemmelseserklæringen kan rekvireres hos producenten (adresse se bagsiden) Solfanger Montering af solfangerstøtterne Fastgøring af solfangeren Hydraulisk tilslutning af solfangeren Vedligeholdelse af solfangeren Pumpestation Montering af pumpestationen Montering af rørledningerne Opstart af hele anlægget Vedligeholdelse af pumpestationen og hele anlægget Info om fejl på hele anlægget Solvarmebeholder Opstilling og montering af beholderen Opstart af beholderen Vedligeholdelse af beholderen (0/05) DK

7 DK Oplysninger om produktet 7.6 Typeskilt.7 Tekniske data Solfangerens typeskilt befinder sig på solfangeren og indeholder informationer i symbolform. FKC- Certifikater DIN Længde Bredde 07 mm 75 mm Højde 87 mm 3 Afstand mellem solfangerne 5 mm Solfangertilslutning (forarbejdet som tylle) 3 mm Absorberindhold, type lodret (V f ) 0,94 l Fig. 3 Typeskiltets position Typeskilt på solfangeren Følerlomme solfangerføler, solfangertype lodret 3 Følerlomme solfangerføler, somfangertype vandret Symbol Betydning Forklaring t stg temperature stagnation Stilstandstemperatur, maks. p max pressure maximum Driftstryk, maks. m Mål Vægt A G area gross Udvendig flade A a area apertur Aperturflade (lysgennemtrængelig flade) A A area absorber Absorberflade V f volume fluid Solfangerindhold Tab. 3 Typeskiltdata ST Absorberindhold, type vandret (V f ),35 l Udvendig flade (bruttoflade, A G ),37 m Absorberflade (nettoflade, A A ),8 m Aperturflade (lysgennemtrængelig flade, A a ) Vægt netto, type lodret Vægt netto, type vandret Tilladt driftstryk solfanger (p maks ),5 m 40 kg 4 kg 6 bar Maks. stilstandstemperatur 99 C Tab. 4 mbar l/h ST Fig. 4 Solfangernes tryktab Tryktabskurve for typen lodret Tryktabskurve for typen vandret (0/05) DK

8 8 Oplysninger om produktet DK.8 Leveringsomfang B Kontrollér, at de leverede dele er ubeskadigede og komplette..8. Monteringssæt til solfangerne T Fig. 5 Monteringssæt til lodrette solfangere: monteringssæt grundudførelse, monteringssæt udvidet Monteringssæt grundudførelse, for hver solfangerrække og til den første solfanger: Pos. Profilskinne x Pos. 3 Skrue M8x0 6 x Pos. 5 Opspændingsanordning på den ene side 4 x Pos. 6 Møtrik M8 4 x Pos. 7 Solfangerstøtte x Pos. 8 Nedskridningssikring x Tab. 5 Monteringssæt udvidet, for hver efterfølgende solfanger: Pos. Profilskinne x Pos. Stikforbindelse x Pos. 3 Skrue M8x0 3 x Pos. 4 Opspændingsanordning på to sider x Pos. 6 Møtrik M8 x Pos. 7 Solfangerstøtte x ) Pos. 8 Nedskridningssikring x Tab. 6 ) ved solfangertype vandret: x solfangerstøtter Afhængigt af monteringssituationen kræves der yderligere solfangerstøtter og ekstra profilskinner. Der henvises hertil i de følgende kapitler (0/05) DK

9 DK Oplysninger om produktet 9.8. Tilslutningssæt T D Fig. 6 tilslutningssæt fladt tag og forbindelsessæt Tilslutningssæt til et solfangerfelt:.8.3 Solfanger med forbindelsessæt Pos. Fjederbånd ( x som reserve) 5 x Pos. 3 Møtrik G x Pos. 4 Klemskive x Pos. 5 Vinkel x Pos. 6 Klemring 8 mm x Pos. 7 Omløbermøtrik R¾ x Pos. 8 Blindprop x Pos. 9 Solvarmeslange 55 mm x Pos. 0 Installations- og vedligeholdelsesvejledning x Pos. Nøgle SW5 x ST Pos. Holder til fremløbsledning x Pos. 3 Prop til følerlomme (solfangerføler) x Tab. 7 Fig. 7 transportbeskyttelseshjørner indeholder hver forbindelsessæt ( forbindelsessæt indeholder fjederbånd og solvarmeslange) Pos. Fjederbånd 4 x Pos. Solvarmeslange 45 mm med prop x Pos. 0 Tab. 8 Transporthjørne med forbindelsessæt x (0/05) DK

10 0 Forskrifter DK 3 Forskrifter 3. Forskrifternes gyldighed B Overhold ændrede forskrifter og tillæg. Disse forskrifter gælder også på tidspunktet for installationen. 3. Standarder, forskrifter, direktiver B Overhold nationale og lokale standarder og direktiver ved montering og drift af anlægget. Tekniske regler i Tyskland for installation af solfangere: Montering på tag: DIN 8338, VOB, del ) tagdæknings- og tagtætningsarbejde DIN 8339, VOB, del C: blikkenslagerarbejde DIN 845, VOB, del C: stilladsarbejde DIN 055: Indvirkning på overbygninger Tilslutning af termiske solvarmeanlæg: EN 976: Termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (præfabrikerede anlæg) ENV 977: Termiske solvarmeanlæg og deres komponenter (kundespceficikt producerede anlæg) DIN 988: Tekniske regler for brugsvandsinstallationer (TRWI) Eltilslutning: DIN EN 6305 del 3 / VDE : Lynsikring, beskyttelse af bygninger og personer ) CVOB: den tyske bekendtgørelse om offentlig licitation vedrørende bygge- og anlægsarbejder del C: Generelle tekniske kontraktbetingelser for bygge- og anlægsarbejder (ADV): (0/05) DK

11 DK Transport 4 Transport FARE: Livsfare på grund af styrt fra tag! B Brug ikke stiger til transport op på taget, da monteringsmaterialet og solfangerne er tunge og uhåndterlige. B Foretag sikring mod nedstyrtning ved arbejde på tage. 4 B Hvis der ikke forefindes personuafhængige faldsikringer, skal der bæres personligt sikkerhedsudstyr. ADVARSEL: Fare for personskader på grund af nedfaldende dele! B Fastgør solfangerne og monteringsmaterialet under transporten, så de ikke kan falde ned ST Fig. 8 3 BEMÆRK: Utæthed på grund af skader på tætningsfladen på solfangertilslutningerne! B Fjern først beskyttelseskapperne lige inden monteringen på taget. To af solfangerens fire transporthjørner indeholder vigtige komponenter ( figur 7, side 9). Alle emballagematerialer er miljøvenlige og kan genbruges. B Bortskaf transportemballagen med det miljøvenlige recyclingsystem. BEMÆRK: Skader på solfangertilslutningerne på grund af fejlanvendelse! B Brug ikke solfangertilslutningerne som transporthjælp. B Hold med hænderne i fordybningen eller på solfangerens kant, når du bærer solfangeren. Holdefordybninger Fjern først beskyttelseskapperne på taget 3 Bær solfangeren: på kanten hele vejen rundt 4 Bær solfangeren: holdefordybning B Ved behov kan følgende bæredygtige hjælpemidler anvendes, så transporten af solfangerne og monteringsmaterialerne bliver lettere: Bæresele 3-punkts-hævert Tagdækkerstige eller redskaber til skorstensfejerarbejde Lift Stillads Solvarmeslangerne [] udleveres med indfedtede propper [] i transporthjørnerne. Disse propper udvider solvarmeslangen og gør det lettere at montere på solfangertilslutningen. B Fjern først proppen [], lige inden solvarmeslangen monteres. 45 mm ST Fig (0/05) DK

12 Før monteringen DK 5 Før monteringen 5. Generelle anvisninger ADVARSEL: Hvis solfangeren og monteringsmaterialet ligger i længere tid i solen, er der fare for forbrænding på disse dele. B Bær personligt beskyttelsesudstyr. B Beskyt solfangeren og monteringsmaterialet mod solens stråler. B Undgå skygge på solfangerfeltet fra nabobygninger, træer, andre solfangerrækker og lignende. Da tagdækkerfirmaer har erfaring med tagarbejde og faren for nedstyrtning, anbefaler vi, at der arbejdes sammen med et af disse firmaer. B Fremskaf informationer om bygningsmæssige betingelser og lokale forskrifter. B Anbring solfangerne optimalt på taget. Vær opmærksom på følgende: Justér solfangerfeltet så meget mod syd som muligt ( figur 0). Justér solfangerfeltet, så det flugter med vinduer, døre osv. ( figur 0). Undgå skygge ( figur, 9 og 0). Undgå højdeforskydning ( figur 3). Vær opmærksom på den hydrauliske tilslutning til rørledningen ( kapitel 9). Tag højde for pladsbehovet på taget ( kapitel 5.4). N Fig. Pumpestationen ikke under solfangerfeltet I nogle tilfælde kan pumpestationen [] ikke monteres under solfangerfeltet (f.eks. ved tagvarmecentraler). For at undgå overophedning ved disse anlæg dannes der en "ledningssæk" med fremløbet: B Læg først fremløbet indtil solfanger-returtilslutningens højde []. Før det derefter til pumpestationen T W O S ST Fig T Fig (0/05) DK

13 DK Før monteringen 3 Højdeforskydning for tage Ved højdeforskydning for tage skal nedskridende snelaster undgås fra en taghældning på α > 5. Længden for den ekstre belastning på grund af nedskridende snelast fås ud fra højdeforskydningen ( figur 3): l s ) h B Undgå montering af solfangere i området l s under højdeforskydninger. B Ved montering under højdeforskydninger: Montér snegitteret højere oppe på taget. Tag højde for de ekstra laster ved monteringen. l s h T Fig. 3 Ekstra last på grund af nedskridende sne Normal snelast α Taghældning h Højdeforskydning ls Længde for den ekstra belastning (0/05) DK

14 4 Før monteringen DK 5. Solfangernes placering Fremløbet kan enten monteres til højre eller venstre på solfangerfeltet. B Tilslut solfangerfeltet vekselsidet ( figur 4). Detaljerede informationer til planlægning af anlæggets hydraulik og komponenter kan findes i planlægningsdokumenterne om solvarmeteknik. 3 Tilladt placering og justering B Tag højde for, af følerlommen til solfangerføleren sidder foroven ved solfangermonteringen ( figur 4 []). B Planlæg lægningen af solfangerfølerkablet, så solfangerføleren ( figur 4 []) kan monteres i solfangeren med det tilsluttede fremløb [5]. Maksimalt antal solfangere og flere rækker solfangerfelter B Planlæg maksimalt 0 solfangere i en række. B Tilslut solfangerfelter i flere rækker efter Tichelmannprincippet. Her skal summen for alle modstande (f.eks. rørledningslængder med samme tværsnit) være ens mellem de første og sidste forgreninger ST Fig. 4 Placering lodret (foroven) og vandret (forneden) for solfangere Solfangerføler i følerlommen (altid foroven på solfangeren med det tilsluttede fremløb) Solvarmeslange 45 mm 3 Solvarmeslange 55 mm og blindprop 4 Retur (fra beholderen) 5 Fremløb (til beholderen) ST Fig. 5 Tilslutning af en række Tilslutning af mere end 0 solfangere; parallelkobling af to rækker efter Tichelmann-princippet (0/05) DK

15 DK Før monteringen Solfangernes indfaldsvinkel Solfangernes indfaldsvinkel er afhængig af anvendelsesområdet og taghældningen. Solfangerstøttens hældningsvinkel beregnes ud fra anvendelsesområdet, taghældningen og indfaldsvinkel. Solfangerstøttens hældningsvinkel indstilles med solfangerstøttens teleskopskinner Beregning af indfaldsvinklen på skrå tage Ved tage, der hælder en smule mod syd: hældningsvinkel [] = indfaldsvinkel [] taghældning [3] Ved tage, der hælder en smule mod nord: hældningsvinkel [] = indfaldsvinkel [] + taghældning [3] α T Fig. 6 α Indfaldsvinkel 5.3. Fastsættelse af indfaldsvinkelområdet De forskellige anvendelsesområder for solvarmeanlæg har forskellige indfaldsvinkelområder, som sikrer optimalt solvarmeudbytte afhængigt af årstiden. Anvendelsesområde Varmt vand T Indfaldsvinkelområde Fig. 7 Indfaldsvinkel på skrå tage Solfangerens indfaldsvinkel (absolut vinkel på horisontalen) Solfangerstøttens hældningsvinkel 3 Taghældning (maks. 5 ) Beregning af indfaldsvinkel og hældningsvinkel på facader Ved facademontering: Hældningsvinkel [] = 90 indfaldsvinkel [] Indfaldsvinklen skal være mellem 45 og 60. Varmt vand + rumopvarmning Varmt vand + svømmebassin Varmt vand + rumopvarmning + svømmebassin Tab. 9 B Fastsæt indfaldsvinkelområdet efter anvendelsesområdet Fig T Solfangerens indfaldsvinkel (absolut vinkel på horisontalen) Solfangerstøttens hældningsvinkel (0/05) DK

16 X 6 Før monteringen DK 5.4 Pladsbehov på taget 5.4. Fastsættelse af afstanden mellem solfangerrækkerne Minimumafstanden X mellem solfangerrækkerne fås ud fra solfangernes indfaldsvinkel. Afstand X Indfaldsvinkel α Fladt tag Facade lodret vandret vandret 30 5,05 m,94 m α X T 35 5,44 m 3,7 m 40 5,79 m 3,37 m 45 6,09 m 3,55 m,33 m Fig. 9 Afstand og skygge, fladt tag-montering α Indfaldsvinkel X Afstand mellem solfangerrækkerne 50 6,35 m 3,70 m,6 m 55 6,56 m 3,8 m,8 m 60 6,7 m 3,9 m,08 m Tab. 0 Afstand mellem solfangerrækkerne, ved minimal solhøjde (på fladt tag: 7 ; på facade: 6 ) Afstanden mellem solfangerrækkerne afhænger også af den mulige skygge. α B Find minimumafstanden X i tabellen 0, eller beregn den ud fra planlægningsdokumenterne. B Vælg afstanden X, så der ikke forekommer skygge ved felter med flere rækker ( figur 9 og 0) T Fig. 0 Afstand og skygge, facademontering α X Indfaldsvinkel Afstand mellem solfangerrækkerne (0/05) DK

17 DK Før monteringen Fastsættelse af pladsbehov Mål a: Begge formler er mulige. Den mindste værdi kan anvendes. Mål A, B og C: tabel, og 3 Antal solfangere Mål A lodret vandret,8 m,0 m,38 m 4,06 m 3 3,58 m 6,0 m 4 4,78 m 8,4 m 5 5,98 m 0,9 m 6 7,8 m,3 m 7 8,38 m 4,7 m 8 9,58 m 6,3 m 9 0,78 m 8,35 m 0,98 m 0,40 m Tab. Mål B lodret vandret Fig. Afstandsmål, der skal overholdes, fladt tag h 30,77 m,04 m 35,67 m 0,98 m 40,57 m 0,93 m 45,50 m 0,88 m 50,50 m 0,89 m 55,5 m 0,90 m 60,53 m 0,9 m Tab. FARE: Livsfare på grund af solfangere, der ikke kan klare voldsom vind- og vejrbelastning. B Overhold minimumafstanden til tagets kantområde (mål a). Hældningsvinkel Hældningsvinkel Mål C lodret vandret 30, m 0,79 m 35,36 m 0,87 m 40,49 m 0,95 m 45,6 m,0 m 50,73 m,09 m 55,83 m,5 m 60,9 m,9 m Tab. 3 Fig. Afstandsmål, der skal overholdes, facade (0/05) DK

18 8 Før monteringen DK 5.5 Lynsikring B Informér dig om, hvorvidt der kræves lynsikringsanlæg efter de lokale forskrifter. Ofte kræves der lynsikring til f.eks. bygninger, som er højere end 0 m. B Lad en autoriseret elektriker installere lynsikringen. B Hvis der allerede er et lynsikringsanlæg, skal det undersøges, om solvarmeanlægget kan sluttes til dette anlæg. 5.7 Monteringsrækkefølge Ved fastgøring af solfangerne på taget skal følgende monteringsrækkefølge overholdes:. Beregn solfangernes indfaldsvinkel.. Beregn pladsbehovet til solfangerfeltet. 3. Montér teleskopskinnerne. 4. Montér solfangerstøtterne 5. Forbind, og montér profilskinnerne 6. Montér solfangerne og solfangerføleren. 7. Tilslut rørledningerne til solfangerne. 5.6 Nødvendigt værktøj og materialer Nøgle SW7 og 30 (SW = nøglevidde) til tilslutning af rørledningen Nøgle SW4 og 37 til forbindelsessættet ( rækker, tilbehør) Materiale til rørisolering Til montering af monteringssættet og tilslutningssættet skal der bruges nøglen SW5 fra tilslutningssættet (0/05) DK

19 DK Montering af solfangerstøtterne 9 6 Montering af solfangerstøtterne FARE: Livsfare på grund af styrt fra tag! B Foretag sikring mod nedstyrtning ved arbejde på tage. B Hvis der ikke forefindes personuafhængige faldsikringer, skal der bæres personligt sikkerhedsudstyr. 6. Montering af teleskopskinner B Beregn solfangerstøttens hældningsvinkel ud fra den fastsatte indfaldsvinkel ( kapitel 5.3., side 5). Solfangerens indfaldsvinkel og solfangerstøttens hældningsvinkel er forskellige afhængigt af taghældning og monteringssted. 6.. Valg af huller til montering B Vælg hullerne efter den beregnede hældningsvinkel for solfangeren ( kapitel 5.3. og 5.3.3, side 5) samt monteringsretningen og monteringsstedet. Lodret montering af solfangeren B Vælg et hul [] i den nederste skinne og et tilsvarende hul i den øverste skinne: 30 Vandret montering af solfangeren B Vælg et hul [] i den nederste skinne og et tilsvarende hul i den øverste skinne: Vælg en hældningsvinkel på : Vælg hullet i området[] i den øverste skinne. Hældningsvinkel 30 : Vælg hullet [3] i den øverste skinne, afkort den nederste skinne foroven med 40 mm, og vælg det nederste hul [4] mm T 4 Fig T Fig (0/05) DK

20 0 Montering af solfangerstøtterne DK Facademontering af solfangeren B Vælg et hul [] i den nederste skinne og et tilsvarende hul i den øverste skinne: Vælg en hældningsvinkel på : Vælg hullet i området[] i den øverste skinne. Hældningsvinkel 30 : Vælg hullet [3] i den øverste skinne, afkort den nederste skinne foroven med 40 mm, og vælg det nederste hul [4] mm 6. Beregn afstanden mellem solfangerstøtterne Afstanden mellem solfangerstøtterne er afhængige af følgende: Solfangertype: lodret, vandret Maks. snelast og vindhastighed Monteringsform: Montering med bundforankring på stedet Stabilisering med trykkar Efterfølgende beskrives monteringen af solfangerstøtterne ved lodret justering af solfangerne. Monteringen er den samme ved vandret justering. Hvis der forekommer afvigelser, gøres der opmærksom på dette. Afhængigt af bygningshøjden (monteringshøjden), vindhastigheden og snelasten er der udførelser: Grundudførelse, følgende værdier er tilladt: Snelast: maks.,0 kn/m² Vindhastighed: maks. 5 km/h Udførelse til større belastninger Snelast: maks. 3,8 kn/m² Vindhastighed: maks. 5 km/h T Fig Montering af teleskopskinner. Skub teleskopskinnerne ind i hinanden.. Fastgør teleskopskinnerne på de valgte huller med skruen M8 0. Ved hældningsvinkel 30 : Fastgør skruen på opstillingsstedet med møtrikken... Fig T (0/05) DK

21 DK Montering af solfangerstøtterne 6.. Beregn afstanden ved bundforankring Grundudførelse, lodret Til den første solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Grundudførelse, vandret Til alle vandrette solfangere skal der bruges solfangerstøtter, figur T Fig. 30 Grundudførelse, vandrette solfangere Fig Grundudførelse, lodrette solfangere T Til hver af de øvrige lodrette solfangere skal der bruges endnu en solfangerstøtte, figur 8 og 9. Udførelse til større belastninger, lodret Ved lodret justering af solfangerne skal der bruges følgende komponenter til den anden og alle øvrige solfangere ved større belastninger: Supplerende solfangerstøtter Supplerende profilskinner ( kapitel 7.3, side 30) T Fig. 8 Grundudførelse, 3 lodrette solfangere T Fig. 3 Udførelse til større belastninger, 3 lodrette solfangere Udførelse til større belastninger, vandret Ved vandret justering af solfangrne er grundudførelsen for en snelast på 3,8 kn/m egnet. Der skal ikke bruges flere komponenter T Fig. 9 Grundudførelse, > 3 lodrette solfangere (0/05) DK

22 Montering af solfangerstøtterne DK 6.. Beregning af afstande ved trykkar Grundudførelse, lodret Til den første lodrette solfanger skal der bruges solfangerstøtter. Til hver af de øvrige solfangere skal der bruges endnu en solfangerstøtte. Ved lodret justering af solfangerne skal der bruges endnu en solfangerstøtte ved 3., 5., 7. og 9. solfanger. Fig. 3 Grundudførelse, 0 lodrette solfangere (angivet i mm) Antal solfangere Antal solfangerstøtter Mål A Mål B Mål C Mål D mm mm mm 355 mm mm 440 mm mm 440 mm 355 mm mm 440 mm 440 mm mm 440 mm 440 mm 355 mm mm 440 mm 440 mm 440 mm Tab. 4 Afstand for ekstrastøtterne, ved grundudførelse med trykkar, lodret montering (0/05) DK

23 DK Montering af solfangerstøtterne 3 Grundudførelse, vandret Ved vandret justering af solfangerne skal der bruges 5 solfangerstøtter til solfangere. Ved mere end 3 solfangere skal der ved 3., 6., 9. og 0. solfanger bruges flere solfangerstøtter. Ved 7 vandrette solfangere bortfalder støtten [] A C B T Fig. 33 Grundudførelse, 0 vandrette solfangere (angivet i mm) Antal solfangere Antal solfangerstøtter Mål A Mål B Mål C mm 5 64 mm mm mm mm 64 mm 9 38 mm 64 mm mm 64 mm 64 mm Tab. 5 Afstand for ekstrastøtterne, ved grundudførelse med trykkar, vandret montering (0/05) DK

24 4 Montering af solfangerstøtterne DK Udførelse til større belastninger, lodret Følgende ekstra komponenter skal bruges ved større laster: Wiresikring (tilbehør) ( kapitel 6.3, side 5) Supplerende profilskinner ( kapitel 7.3, side 30) Supplerende solfangerstøtter Fig. 34 Udførelse til større belastninger, 3 lodrette solfangere og alle øvrige solfangere (angivet i mm) Udførelse til større belastninger, vandret Ved vandret justering af solfangrne er grundudførelsen for en snelast på 3,8 kn/m egnet. Der skal ikke bruges flere komponenter (0/05) DK

25 DK Montering af solfangerstøtterne Montering af solfangerstøtter på fladt tag Følgende informationer gælder for én solfanger. Grundlaget er DIN 055, del 4 "Lastantagelser for byggeri". 3 monteringsformer er mulige: Bundforankring (fastgøring på stedet) Trykkar (med betonplader, grus og lign.) Wiresikring og trykkar BEMÆRK: Skader på taget ved forkert stabiliseringstype! B Tag hensyn til tagets statik ved valg af stabiliseringsform. BEMÆRK: Utæt tag, hvis overfladen ødelægges! B Læg almindelige byggemåtter ud, så overfladen beskyttes. B Læg profilerne, solfangerstøtterne og det øvrige monteringsmateriale på byggemåtterne. Ved anvendelse af trykkar med grus er det muligt med en maksimal vægt på 30 kg for hver solfanger. BEMÆRK: Skader på taget og på solfangerne på grund af utilstrækkelig fastgøring på skrå tage! B Fastgør solfangerstøtterne korrekt på stedet ved skrå tage. Værdierne i den følgende tabel angiver stabiliseringen af en solfanger. B Tag hensyn til afstanden mellem solfangerstøtterne samt deres antal afhængigt af udførelsen. Bundforankring Tryk uden sikring Tryk med wiresikring Hastighedstryk q Vindhastighed Skruernes antal og type ) Vægt i trykkammeret Vægt i trykkammeret Wiretrækskraft 0,50 kn/m² 0 km/h x M8/ kg 80 kg,0 kn 0,80 kn/m² 9 km/h x M8/ kg 30 kg 3,0 kn,0 kn/m² ) 5 km/h 3x M8/ kg 450 kg 4,0 kn Tab. 6 Stabilisering af solfangeren ) for hver solfangerstøtte ) supplerende profilskinner kun nødvendige til ekstra snelast (0/05) DK

26 6 Montering af solfangerstøtterne DK 6.3. Bundforankring Efterfølgende beskrives fastgøringen på dobbelt-t-holdere som eksempel. B Kontrollér, at underkonstruktionen på stedet er dimensioneret, så solfangerne kan modstå vindens og sneens kræfter. B Kontrollér, at solvarmeanlægget stabiliseres, og taget ikke beskadiges på grund af fastgøringen på stedet. BEMÆRK: Skader på solvarmeanlægget på grund af konstruktionsmæssige ændringer på solfangerstøtterne. B Gennembor ikke solfangerstøtternes profiler til fastgøring på stedet, og foretag ikke andre konstruktionsmæssige ændringer Trykkar B Stil solfangerstøtterne op efter de beregnede afstandsmål ( kapitel 6.., side ). B Sæt 4 trykkar [] ind i den nederste profil [] på hver solfanger og ind i hinanden [3]. B Læg betonplader, grus og lignende i trykkarrene (vægt: tabel 6, side 5). 3 B Stil solfangerstøtterne op efter de beregnede afstandsmål ( kapitel 6.., side ). B Overfør hullerne til den nederste profil [] på dobbelt- T-holderne, og forbor hullerne. B Skru profilen og dobbelt-t-holderne [3] fast med skruerne ( tabel 6, side 5), møtrikker og underlagsskiver [] T 3 Fig. 36 Solfangerstøtter med trykkar til lodrette solfangere (foroven) og vandret solfanger (forneden) T 563 (353) 563 (353) Fig. 35 Solfangerstøtter på dobbelt-t-holder, mål i mm (værdier i parenteser: vandret montering) (0/05) DK

27 DK Montering af solfangerstøtterne Wiresikring B Stil solfangerstøtterne op efter de beregnede afstandsmål ( kapitel 6.., side ). B Fastgør hver solfanger med min. trådwirer [] på den nederste profils skrue. B Sæt trykkarrene ind ( kapitel 6.3., side 6). B Trådwiren forankres på et velegnet sted på taget. 6.4 Montering af solfangerstøtter på facaden Montering på facade er kun tilladt for følgende værdier: Snelast: maks.,0 kn/m² Indfaldsvinkel: 45 til 60 Vindhastighed: maks. 9 km/h FARE: Livsfare på grund af nedfaldende solfangere på grund af uegnet facade! B Montér kun solfangerstøtterne på en lukket facade, hvor vinden ikke kan trænge igennem. B Kontrollér væggens og underlagets bæreevne før monteringen. Kontakt evt. en bygningsingeniør. Fig. 37 Solfangerstøtter med wiresikring FARE: Livsfare på grund af nedfaldende solfangere på grund af forkert montering! B Brug kun vandrette solfangerstøtter til montering på facade. B Overhold de tilladte indfaldsvinkler ( kapitel 5.3.3, side 5). B Fastgør solfangerstøtterne tilstrækkeligt. B Solfangerstøttens konstruktion må ikke ændres. B Læg ikke genstande mellem solfangerstøtterne. B Anbring ikke afdækninger på solfangerstøtterne. For montering på facade gælder dimensioneringsværdierne i tabel 7, side (0/05) DK

28 8 Montering af solfangerstøtterne DK Dimensioneringsværdier Vægmontering ) Stålbeton, min. B5 (min. 0 mm) Skruer/dyvler, for hver solfangerstøtte 3 UPAT MAX Express-anker, type MAX 8 (A4) ) 3 underlagsskiver 3) efter DIN 90 3 Hilti HST-HCR-M8 ) Underkonstruktion: stål (f.eks. dobbelt-t-holder) Tab. 7 ) Murværk på forespørgsel 3 underlagsskiver 3) efter DIN 90 3 M8/4.6 underlagsskiver 3) efter DIN 90 ) Hver dyvel/skrue skal kunne modstå en trækkraft på min.,63 kn eller en vertikal kraft (forskydningskraft) på min.,56 kn. 3) 3skruediameter = underlagsskivens udvendige diameter Montering af solfangerstøtter på facaden Antal solfangerstøtter og afstande figur 33 og tabel 5, side 3. B Fastgør hver solfangerstøtte på facaden med 3 skruer [] ved siden af hinanden T Fig. 38 Solfangerstøtter på facaden, vandrette solfangere (værdier i mm) (0/05) DK

29 DK Montering af profilskinnerne 9 7 Montering af profilskinnerne 7. Samling af profilskinnerne Bundforankring B Sæt profilskinnerne [] på stikforbindelserne [], til de går i indgreb. Solfangertype Grundudførelse Udførelse til større belastninger lodret Hul i midten af stikforbindelsen ( figur 40 []). langhul fra højre ( figur 40 []) vandret. langhul fra højre ( figur 40 []) Tab. 8 Trykkar Udførelse til større belastninger Fig Montering af profilskinner ST lodret vandret Tab. 9 Hul i midten af stikforbindelsen ( figur 40 []). langhul fra højre ( figur 40 []) Hul i midten af stikforbindelsen ( figur 40 []) Positionering af profilskinner Positioneringen af profilskinnerne er afhængig af følgende: Solfangertype: lodret, vandret Afstand mellem solfangerstøtter Monteringsform (bundforankring, trykkar, facade) B Positionér profilskinnerne på solfangerstøtterne, og begynd som vist på figur 40 samt i tabel 8, 9 og 0 afhængigt af monteringsformen. Solfangertype Grundudførelse Solfangertype vandret Tab. 0 Facade Hul i midten af stikforbindelsen ( figur 40 []) Montering af profilskinner på solfangerstøtter B Montér de formonterede profilskinner [] med skruerne M8 0 [] på solfangerstøtterne. Skru ikke skruerne helt fast, så profilskinnerne stadig kan justeres. Fig T T Fig. 4 Montering af profilskinner (her: lodrette solfangere) (0/05) DK

30 30 Montering af profilskinnerne DK 7.3 Montering af ekstra profilskinner Ved montering af de ekstra profilskinner kan monteringssystemet til den lodrette solfanger bære større belastninger ( kapitel Tilladt belastning, side 5). B Montér de ekstra profilskinner med skruerne M8 0 i det midterste hul på solfangerstøtterne. Skru ikke skruerne helt fast, så profilskinnerne stadig kan justeres. 7.4 Justering af profilskinner Ved den efterfølgende solfangermontering er det vigtigt, at profilskinnerne er justeret nøjagtigt. B Justér profilskinnerne vandret med den angivne afstand. Brug vaterpas. B Justér de øverste og nederste profilskinner på siden, så de flugter med hinanden. B Kontrollér, at de står vinkelret på hinanden. Mål diagonalerne, eller læg f.eks. en lægte ved profilskinnernes ender. B Skru skruerne M8 fast T Fig. 4 Montering af ekstra profilskinne (her: lodrette solfangere) 90 Fig T 7.5 Montering af nedskridningssikring Brug de to inderste langhuller [] til montering af de to nedskridningssikringer. B Skub nedskridningssikringen over profilskinnen, og lad den gå i indgreb i langhullet []. Fig T (0/05) DK

31 DK Montering af solfangerne 3 8 Montering af solfangerne FARE: Livsfare på grund af styrt fra tag! B Foretag sikring mod nedstyrtning ved arbejde på tage. B Hvis der ikke forefindes personuafhængige faldsikringer, skal der bæres personligt sikkerhedsudstyr. B Montering på taget skal udføres af mindst personer. BEMÆRK: Skader på solfangeren på grund af utætheder på solfangertilslutningen! B Fjern først beskyttelseskapperne på solfangertilslutningerne lige inden den hydrauliske tilslutning. BEMÆRK: Skader på solfangeren på grund af beskadigede tilslutninger! B Brug ikke solfangertilslutningerne til transport. B Hold med hænderne i fordybningen eller på solfangerens kant, når du bærer solfangeren. B Brug mindst et af de følgende hjælpemidler til transport af solfangerne på taget: Lift 3-punkts-sugegreb med tilstrækkelig bæreevne Bæresele ADVARSEL: Fare for personskader på grund af nedfaldende solfangere! B Fastgør solfangerne under transporten og monteringen, så de ikke kan falde ned. B Kontrollér, at monteringssættet og solfangerne sidder sikkert, når monteringen er afsluttet. Vigtige oplysninger om arbejde med solvarmeslanger og fjederbånd FORSIGTIG: Fare for personskader på grund af trækning i sikringsringen i umonteret tilstand! B Træk først i sikringsringen, når fjederbåndet ligger over solvarmeslangen. BEMÆRK: Utætheder på solfangertilslutningerne! Hvis fjederbåndet løsnes efterfølgende, kan spændekraften forringes. B Skub fjederbåndet forfra på solfangertilslutningens vulst. Tag så først sikringsringen af. Ved solvarmeslanger uden prop anbefaler vi, at solvarmeslangerne lægges ned i varmt vand før monteringen. Dette gør montering ved lave udetemperaturer lettere. I solvarmeslangerne sættes der propper i til forbindelse af solfangerne med hinanden.. Tag først proppen ud, lige før solvarmeslangen monteres.. Sæt solvarmeslangen med fjederbåndet på solfangertilslutningen. 3. Når fjederbåndet sidder lige ud for vulsten, trækkes der i sikringsringen ST. 3. Fig. 45 Montering af solvarmeslangen (0/05) DK

32 3 Montering af solfangerne DK 8. Forberedelse af solfangermonteringen på jorden B Overhold anvisningerne fra kapitel 5., side 4 til placering af solfangerne. I det følgende vises fremløbet på højre solfangerfeltside og den første solfanger til højre som eksempel. 8.. Montering af forbindelsessættet B Tag forbindelsessættet ud af transporthjørnerne.. Tag kun en af propperne ud med nøglen SW5.. Sæt solvarmeslangen [] på solfangertilslutningen med fjederbånd. 3. Når fjederbåndet [] sidder lige ud for vulsten, trækkes der i sikringsringen. Forbindelsessættet (tilbehør) til to solfangerrækker kan formonteres på jorden ( kapitel 9.4, side 39). 8.. Montering af blindproppen ADVARSEL: Fare for personskader på grund af usikrede blindpropper. B Sørg for, at alle blindpropper er sikret med et fjederbånd (træk i sikringsringen). B Sæt solvarmeslangen [] med formonteret blindprop på de åbne solfangertilslutninger. B Når fjederbåndet [] sidder lige ud for vulsten, trækkes der i sikringsringen... B B A ST Fig. 47 Forbindelsessæt på anden og alle andre solfangere ST Fig (0/05) DK

33 DK Montering af solfangerne Fastgøring af solfangere ADVARSEL: Fare for tilskadekomst på grund af nedfaldende solfangere. B Sørg for, at monteringslommerne på solfangeren ikke har skader og er frit tilgængelige. Solfangerne fastgøres på profilskinnerne i midten med dobbeltsidede [] opspændingsanordninger samt ved enden af solfangerrækken med ensidede opspændingsanordninger []. Fig T 8.. Sæt den første solfanger på profilskinnerne B Drej solfangeren, så følerlommen til solfangerføleren er øverst på solfangeren. ADVARSEL: Fare for personskader på grund af solfangere, som kan glide af monteringssystemet ved facademonteringen. B Kontrollér, at nedskridningssikringerne griber ind i monteringslommerne T B Læg solfangeren til højre på profilskinnerne, og lad monteringslommerne [] glide ind i nedskridningssikringerne []. Fig. 48 Kunststofdelene på opspændingsanordningerne har en bærende funktion. De gør monteringen lettere. 8.. Montering af opspændingsanordninger på den ene side til højre Montér først opspændingsanordningen til venstre, når den sidste solfanger er monteret. B Sæt opspændingsanordningen [] ind i profilskinnen, og lad den gå i indgreb i langhullet T Fig. 50 B Skub forsigtigt solfangeren på opspændingsanordningerne, og justér vandret. Opspændingsanordningens nedholder ( figur 5 []) må ikke dreje sig. Hold imod på nedholderen ved behov (0/05) DK

34 34 Montering af solfangerne DK B Skru opspændingsanordningens skrue fast med nøgle SW Påsætning af den anden solfanger på profilskinnerne B Tag propperne ud af solvarmeslangerne. B Læg den anden solfanger [] med de formonterede solvarmeslanger på profilskinnerne, og lad dem glide ind i nedskridningssikringerne. B Sæt det andet fjederbånd [] på solvarmeslangerne ST Fig Indsætning af opspændingsanordningen på to sider B Sæt den dobbeltsidede opspændingsanordning på profilskinnen, og skub den på solfangeren. Fig. 53 B Sæt solfangeren på den første solfanger, så solvarmeslangerne skubbes på solfangertilslutningerne. Når de fire åbninger på den dobbeltsidede opspændingsanordning er fyldt helt med grønt, er solfangerne skubbet korrekt sammen []. B Skru den dobbeltsidede opspændingsanordnings skrue fast med nøgle SW T Fig ST Fig. 54 Dobbeltsidet opspændingsanordning monteret Solfangerne er ikke skubbet tilstrækkeligt ind i opspændingsanordningen Solfangerne er monteret korrekt; skruen kan skrues fast (0/05) DK

35 DK Montering af solfangerne 35 FORSIGTIG: Fare for personskader og utæthed på grund af usikrede solvarmeslanger, da solvarmevæsken kan sive ud! B Sørg for, at alle solvarmeslanger på solfangertilslutningen er sikret med et fjederbånd (træk i sikringsringen). B Når fjederbåndet sidder lige ud for vulsten, trækkes der i sikringsringen Montering af opspændingsanordningen til venstre på den ene side B Sæt opspændingsanordningen []i nd i profilskinnen, og lad den gå i indgreb i langhullet. Opspændingsanordningens nedholder [] må ikke dreje sig. Hold imod på nedholderen ved behov. B Skru opspændingsanordningens skrue fast med nøgle SW5. Fig ST B Montér alle de øvrige solfangere på samme måde T Fig (0/05) DK

36 36 Montering af solfangerne DK 8.3 Skru opspændingsanordningens skrue fast med nøgle Solfangerføleren er vedlagt solvarmestyringen. Hvis følerlommen til en forkert solfanger er presset igennem, tætnes denne følerlomme med proppen fra tilslutningssættet. BEMÆRK: Anlægget er afbrudt på grund af defekt følerkabel! B Beskyt følerkablet mod mulige skader som f.eks. angreb fra mår. B Montér solfangerføleren i solfangeren med det tilsluttede fremløb ( figur 57) ST Fig. 57 Solfangerfølerens position Solfangerfølerposition ved felter i én række Solfangerfølerposition ved felter i to rækker 3 Retur 4 Fremløb B Pres gennem følerlommens tætningslag med f.eks. en skruetrækker, og skub solfangerføleren ind indtil anslag (svarer til 65 mm). 65 mm Fig. 58 Position for følerlommen til solfangerføleren ST (0/05) DK

37 DK Hydraulisk tilslutning 37 9 Hydraulisk tilslutning Informationer om lægning af rørledningerne til solfangeren findes i vejledningen til pumpestationen. BEMÆRK: Utætheder på solfangertilslutningerne! Hvis fjederbåndet løsnes efterfølgende, kan spændekraften forringes. B Skub fjederbåndet forfra på solfangertilslutningens vulst. Tag så først sikringsringen af. 9. Montering af rørledninger BEMÆRK: Utætheder på solfangertilslutningerne! Ved lodret lægning af fremløbsledningen kan termiske bevægelser føre til utæthed. B Læg fremløbsledningen på stedet langs solfangeren ( figur 59, side 37). B Læg ikke fremløbsledningen på stedet lodret nedad. 9.. Montering af holder til fremløbsledningen B Anbring holderen [3] forneden i solfangerens monteringslomme og foroven i solfangerkanten hele vejen rundt. B Stram skruen gennem åbningen [] med nøglen SW T Fig. 59 Rørledninger på solfangerfeltet Fremløbsledning Returledning T Fig. 60 Rørspændebånd (på opstillingsstedet) Åbning 3 Holder 9.. Montering af fremløbsledningen B Fastgør den isolerede fremløbsledning på stedet med rørspændebånd på holderen Montering af returledning B Læg returledningerne langs solfangerfeltet (0/05) DK

38 38 Hydraulisk tilslutning DK 9. Tilslutning af rørledninger uden udluftning 9.. Tilslutning af rørledninger til solfangeren Frem- og returledningerne tilsluttes på samme måde til solfangeren som angivet efterfølgende. B Fjern beskyttelseskapperne fra solfangertilslutningerne. B Sæt omløbermøtrikken [] over solfangertilslutningen. B Læg klemskiven [] bag solfangertilslutningens vulst, og tryk sammen. 9.3 Tilslutning af rørledninger med udluftning (tilbehør) Bemærk følgende, for at den automatiske udluftning [] fungerer korrekt: B Læg fremløbet [] med stigning til udluftningen på anlæggets højeste punkt. B Læg returledningen med stigning til solfangerfeltet. B Montér endnu en udluftning ved hvert retningsskift nedad og efterfølgende stigning T Fig. 6 BEMÆRK: Skader på solfangeren på grund af drejede rør! B Hold imod ved fastskruning af forskruningerne på vinkeltyllen [3] med nøglen SW4. Fig ST B Pres vinkeltyllen [3] med o-ringen på solfangertilslutningen, og skru fast med omløbermøtrik []. B Slut rørledningen til klemringsforskruningen [4, 5] ST 7 6 Fig. 6 Omløber Klemskive 3 Vinkeltylle 4 Klemring 8 mm 5 Omløbermøtrik til klemring T Fig. 64 Leveringsomfang udluftningssæt Automatisk udluftning med låseskrue (x) Pakning 9 x 5 mm (x) 3 Kuglehane (x) 4 Pakning 7 x 4 mm (x) 5 Luftpotte (x) 6 Dobbeltnippel G ¾ med o-ring (x) 7 Slangetylle (x) 8 Fjederbånd (x) 9 Solvarmeslange 55 m (x) (0/05) DK

39 DK Hydraulisk tilslutning Montering af udluftning B Sæt den korte solvarmeslange [] med fjederbåndet [] på solfangertilslutningen. B Træk solvarmeslangen og følerkablet gennem taget. B Montér solvarmeslagen til returledningen på samme måde. B Skru slangetyllen R ¾ med o-ringen [3] og dobbeltniplen [5] ind i luftpotten. B Pres slangetyllen R¾ [3] ind i solvarmeslangen indtil anslag, og fastgør med fjederbånd []. B Sæt rørledningen [7] 8 mm ind i klemringsforskruningen, og skru forskruningen fast. 9.4 Montering af tilslutningssæt til rækker (tilbehør) Til forbindelse af solfangerrækker skal der bruges endnu et tilslutningssæt ( kapitel.8., side 9) Montering af tilslutningssæt B Montér den ekstra solvarmeslange med blindprop [], og fastgør med fjederbånd [], kapitel 8.., side Fig T Solvarmeslange 55 mm Fjederbånd 3 Slangestuds 4 Udluftningssæt 5 Doppeltnippel G¾ med o-ring 6 Klemring og omløbermøtrik (tages fra tilslutningssættet) 7 Rørledning (på stedet) ST Fig. 66 B Tilslut vinkeltyllerne til solfangertilslutningerne ( kapitel 9.., side 38). B Mål afstanden mellem solfangerrækkerne, og skær rørledningen til efter dette mål. B Etablér forbindelsen [] på stedet mellem solfangerrækkerne og kobberrøret T Fig (0/05) DK

40 40 Afsluttende arbejde DK 0 Afsluttende arbejde 0. Kontrol af installationen BEMÆRK: Skader på anlægget på grund af korrosion! Hvis vandrester efter skylning eller trykprøve bliver stående i solvarmeanlægget i længere tid, kan der opstå korrosion. B Start solvarmeanlægget op med solvarmevæske lige efter trykprøven ( vejledning pumpestation). 0. Isolering af tilslutnings- og rørledninger B Isolering af rørledningerne i hele solvarmekredsen efter isoleringsforskrifterne. B Isolér rørledningerne udvendigt med UV-, vejr- og højtemperaturresistent materiale (50 C). B Isolér rørledningerne indvendigt med højtemperaturresistent materiale (50 C). B Beskyt eventuelt isoleringerne mod angreb fra fugle. Udfør de afsluttende isoleringsarbejder, når du har udført de angivne kontrolarbejder. Kontrolarbejde:. Er profilskinnerne forbundet med solfangerstøtterne og skruerne strammet?. Er nedglidningssikringerne monteret? 3. Er opspændingsanordningerne monteret og skruerne strammet? 4. Er solvarmeslangerne med fjederbånd sikret (trukket i sikringsringen)? 5. Er solfangerføleren sat i indtil anslag? 6. Er der udført trykprøve, og er alle tilslutninger kontrolleret for tæthed (se vejledning til pumpestationen)? Tab. Hvis udluftningen af solvarmeanlægget udføres med en automatisk udluftning på taget (tilbehør), skal kuglehanen lukkes efter udluftningen ( vejledning pumpestation). Solvarmeanlægget startes op efter informationerne i installations- og vedligeholdelsesvejledningen til pumpestationen (0/05) DK

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 670647803-00.T Logasol SKN 4.0 Fladt tag- og facademontering Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 649

Læs mere

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK

6720640298-00.1ST. Flade solfangere FKC-2. Montering på tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 957 (2011/05) DK 67064098-00.ST Flade solfangere FKC- Montering på tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 648 957 (0/05) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.....

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Installations- og vedligeholdelsesvejledning Installations- og vedligeholdelsesvejledning Flade solfangere 6706098-00.ST Logasol SKN.0 Montering på tag Til installatøren Læs vejledningen før installation og servicearbejde. 6 70 69 079 (0/05) DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK

6720647804-00.1T. Flade solfangere FKC-2. Montering i tag. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 648 959 (2011/05) DK 670647804-00.T Flade solfangere FKC- Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..... Symbolforklaring......................

Læs mere

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V

Solar 3000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-1S/FCB-1S/FCC220-2V/FCB220-2V 6 70 800 47-00.ITL Solfangere til solvarmetekniske systemer Solar 000 TF/ Solar 4000 TF Montering på fladttag FCC-S/FCB-S/FCC0-V/FCB0-V Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 808 69 (0/08) DK

Læs mere

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK

Flad solfanger FKC-2 Montering i tag. Solvarmetekniske systemer. Installations- og vedligeholdelsesvejledning 6 720 809 849 (2014/04) DK 67080448.00-.ST Solvarmetekniske systemer Flad solfanger Montering i tag Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...............

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKN3.0 Solfangeranlæg for montering på facade eller fladt tag Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service 6 70 64 97 (09/007) DK

Læs mere

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF

Solar 3000 TF / Solar 4000 TF 67068058-00.Av Solfangere Solar 000 TF / Solar 000 TF FCB-S / FCC-S / FCC0-V Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 80 85 (0/09) DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKN3.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKN.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service. 6 70 64 974 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 63043970.0-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på fladt tag eller facade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 64 984 (0/007)

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60966.0-.SD Logasol SKS.0 Solvarmeanlæg for montering på tagflade Til installatøren Læs vejledningen grundigt før montering og service 6 70 6 985 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service

Monteringsvejledning. Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen. Solfanger. Til installatøren. Læs dette omhyggelit før montering og service Monteringsvejledning Solfanger 604975.00-.SD Logasol SKS4.0 Solvarmeanlæg integreret i tagfladen Til installatøren Læs dette omhyggelit før montering og service 6 70 64 986 (0/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning

Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Bufferbeholder Bosch 120 4 Tilslutninger Installations- og vedligeholdelsesvejledning Art.-nr.: 6 720 617 559 (05/2008) DA 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring

Læs mere

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK

Installationsvejledning til installatøren. Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Installationsvejledning til installatøren Neutraliseringsenhed NE0.1 V3 6 720 643 204 (2010/01) DK Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 1.1 Symbolforklaring

Læs mere

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK

Av. Solfangere FCB-1S / FCC-1S. Montering på tag. Monterings- og vedligeholdelsesvejledning (2010/03) DK 670680458-00.Av Solfangere FCB-S / FCC-S Montering på tag Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 6 70 644 (00/0) DK Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren

Monteringsvejledning. Type SKN3.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen. Solfanger. Til installatøren Monteringsvejledning Solfanger 60965.0-.SD Type SKN.0 Buderus solvarmeanlæg monteret på tagfladen Til installatøren Læs dette grundigt før montering og service. 6 70 6 97 (09/007) DK Inholdsfortegnelse

Læs mere

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK

Wo. Bufferbeholder. Logalux P50 W. Installations- og vedligeholdelsesvejledning (2013/01) DK 6720803559-00.1Wo Bufferbeholder Installations- og vedligeholdelsesvejledning DK 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring.............. 2 1.1 Symbolforklaring................................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Funktionsmoduler xm10 DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger............................ 4 1.1 Symbolforklaring..............................................

Læs mere

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL GEMINOX SOLVARMEANLÆG MONTERING PÅ FLADT TAG OG VÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120874 Side 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828.

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828. 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DA 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger..............

Læs mere

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01)

6 720 614 054-00.1D. Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160. Betjeningsvejledning 6 720 642 887 (2010/01) 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vand-varmepumpen CC 160 Betjeningsvejledning 2 Indholdsfortegnelse DA Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger.... 3 1.1 Symbolforklaring.....................

Læs mere

Monteringsvejledning

Monteringsvejledning Til installatøren Monteringsvejledning Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 Skal læses omhyggeligt før montering Kaskaderamme Milton TopLine 80/100 9 7 1 A2 5 A1 B2 8 B1 6 C2 2 10 3 C1 C1 4 A2 C2 B2 B1 A1

Læs mere

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering.

Monteringsvejledning. Kaskade-røgkasse Logano plus GB312 (Dobbeltkedel) Til installatøren. Bedes læst omhyggeligt før montering. Monteringsvejledning Kaskade-røgkasse Logano plus GB (Dobbeltkedel) Til installatøren Bedes læst omhyggeligt før montering. 7 77 00 08-08/006 DK Indholdsfortegnelse Opstilling.....................................................

Læs mere

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK

6 720 612 662-00.2O. Kondenserende gaskedel. EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring 6 720 642 828 (2010/01) DK 6 720 612 662-00.2O Kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 14-3 E.. ZSB 22-3 E.. ZWB 28-3 E.. Anvisninger til røggasføring DK 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL

FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Monteringsvejledning TAGMONTERING AF GEMINOX SOLVARMEANLÆG FKC SERIE SOLFANGERE MED FLADT PANEL Varenummer 120876 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed

Læs mere

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen

Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen 6 720 614 054-00.1D Indendørs enhed for luft-/vandvarmepumpen CC 160 da Betjeningsvejledning 6 720 614 434 DK (2007/06) OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.

Monteringsvejledning. Markise Elektrisk. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland. DK Monteringsvejledning Markise Elektrisk MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Logamatic MC0 Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 08 68 (0/005) DK Indholdsfortegnelse Sikkerhed..................................................

Læs mere

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider

Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Monterings- og betjeningsvejledning til ekstrasider Vare-nr.: 13023 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige kassemål 2,07m x 1,14m Vare-nr.: 13024 til trailer i Basic- og M-serien med de udvendige

Læs mere

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878

Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag. Varenummer 120878 Installationsvejledning FKC solfangere integreret i tag Varenummer 120878 1 Om denne vejledning Denne monteringsvejledning indeholder vigtig information om sikkerhed og passende tagmontering af solfangere.

Læs mere

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING

BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BRUGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING BUFFERBEHOLDER» SBP 200 E» SBP 400 E» SBP 700 E» SBP 700 E SOL» SBP 200 E cool» SBP 400 E cool BETJENING GENEREL VEJLEDNING BETJENING 2 1. Generel vejledning 2 1.1 Henvisning

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING HYDRO-FIX Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 866 Lengede Bahnhofstr. 1, 868 Lengede Telefon: +49 (0) 44/0 0 Fax: +49 (0) 44/0 18 E-Mail: info@stoll-germany.com Web:

Læs mere

1. Generelle sikkerhedsanvisninger

1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng DK UWTes1762,UWKes1752 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120

Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 Brugervejledning Kopelevator SK25/50 - SK60/80 - SK100/120 1 Montage- og betjenings vejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02)

Drifts- og installationsvejledning. Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 6 720 617 369 (2009/02) Drifts- og installationsvejledning Luftforvarmer HRE 900/HRE 2000 7 719 003 363 7 719 003 364 6 720 617 369 (2009/02) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger

Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Monterings- og brugervejledning for luftsolfanger Tillykke med din nye solfanger. Med den rette placering får du glæde af den i mange år fremover. Den medfølgende kontakt placeres på loftet eller på vægen

Læs mere

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06

Kort vejledning. Solfangersystem WTS-F2 påbygning lodret 83266309 1/2010-06 83266309 1/2010-06 1 Brugeranvisninger Oversættelse af original driftsvejledning 1 Brugeranvisninger Vær opmærksom på montage- og driftsvejledning til solfangersystemet WTS-F2. 83266309 1/2010-06 La 2-19

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning 7 747 000 053 02/2005 DK Til installatøren Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Neutraliseringsenhed NE 0.1 Læs dette før montering og vedligeholdelse 1 Generelt 1 Generelt Neutraliseringsenheden

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel

Monteringsvejledning. Markise Manuel. MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel DK Monteringsvejledning Markise Manuel MoreLand A/S Knullen 22 DK 5260 Odense S Denmark 11.1 Tel+ 45 70 22 72 92 www.moreland.dk post@moreland.dk Sikkerhedsforskrifter 1. Det anbefales at markisen monteres

Læs mere

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55

Montagevejledning Solvarmebeholder SEM-1 Side 49-55 DK Montagevejledning Solvarmebeholder Side 49-55 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. 0049 8751/74-0 Fax 0049 8751/741 600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de Vare-nr. 754 Der tages forbehold for

Læs mere

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK

Funktionsmodul SM10. Solfangermodul til EMS. Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. 6 720 644 056 (2010/05) DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Til brugeren Solfangermodul til EMS 6 720 644 056 (2010/05) DK Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning. Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed 3 1.1 Om denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08

STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 STIGA PARK PRO 20 PRO 16 ROYAL PRESIDENT COMFORT EXCELLENT 8211-0278-08 1 2 3 4 5 2 6 K 7 J G H J I 8 9 S R T Q 10 11 C D E, F A F J B K 3 DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Personskade

Læs mere

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18

Monteringsvejledning NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 NeoTherm Vakuum solfangere CPC 6 CPC 12 CPC 18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side 1. Om dette dokument 5 1.1 Dokumentets funktion 5 1.2 Dokumentets målgruppe 5 1.3 Anvendte symboler i dette dokument

Læs mere

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK

Betjeningsvejledning. FM443 Solvarmemodul. Funktionsmodul. Til brugeren. Skal læses omhyggeligt før betjening /2008 DK Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM443 Solvarmemodul Til brugeren Skal læses omhyggeligt før betjening 6 720 615 556-03/2008 DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhed..................................... 3

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Samle- og brugervejledning

Samle- og brugervejledning Teleskopstiger Universalstiger Arbejdsplatforme Anlægsstiger Wienerstiger Multifunktionsstiger Samle- og brugervejledning I henhold til EN 131-3: 2007 (D) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Brugervejledning

Læs mere

Monterings- og brugsanvisning

Monterings- og brugsanvisning ZAP Monteringsplatform Sammenklappelig Z600 Z600 Monterings- og brugsanvisning Dansk Monterings- og brugsanvisning ZAP-monteringsplatform, sammenklappelig Indhold 1. Informationer om vejledningen...54

Læs mere

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG

CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG BRUGERMANUAL CYKELHOLDER TIL MONTAGE PÅ TRÆKKROG ART NR 17500955 EAN NR 5709133170271 LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG! 1 INDHOLD 1. Sikkerhed 2. Godkendelse 3. Værktøj til samling 4. Leveringsomfang

Læs mere

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , ,

Monteringsvejledning. Modulær funktionssøjle , , Monteringsvejledning Modulær funktionssøjle 1371 00, 1372 00, 1373 00 Produktbeskrivelse I den modulære funktionssøjle er det muligt at installere flere enkeltenheder i samme design på væggen. Takket være

Læs mere

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning

OCEAN/OCEAN XL. Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning OCEAN/OCEAN XL DA Bruse- og toiletkørestol Betjeningsvejledning DA VIGTIGT! Læs denne betjeningsvejledning opmærksomt igennem, før du anvender produktet. Læg mærke til alle henvisninger, især sikkerhedshenvisningerne,

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER BRUGSVEJLEDNING OG SIKKERHEDSINSTRUKTIONER HYDRAULISKE STENUDLØSER Version: 01 10 MEPV INDEX INDEX... 1 ORDLISTE... 2 NOTE... 2 INTRODUKTION... 3 1. SIKKERHEDS INSTRUKTION... 4 1.1 Hydraulisk system...

Læs mere

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da

Kaskadekobling. Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW. Installatørvejledning. 6 720 800 193 (2011/11) da 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-10 LWM 6-17 LW/Compress EHP 6000 6-10 LWM 6-17 LW Installatørvejledning da 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning ST 152 ST 205

Brugervejledning ST 152 ST 205 Brugervejledning ST 152 ST 205 1 Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger...3 Sikkerhedshenvisninger...3 Piktogramforklaring...4 Restrisiko...4 Delbetegnelser...5 Montage...7 Elektrisk udstyr...10 Betjening...10

Læs mere

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING

Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2012 Stikfals MONTERINGSVEJLEDNING 2 VMZ Stikfals Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse VMZ stikfals side 4 Produktinformation/anbefalinger side 5 Paneler side 6 Tilbehør side 8 Fastgørelse/befæstigelse

Læs mere

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK

Elektrisk vandvarmer. Tronic 3000 T EWB 35/50/80/100 B. Installations- og betjeningsvejledning 6 720 649 539 (2011/07) DK Elektrisk vandvarmer EWB 35/50/80/100 B Installations- og betjeningsvejledning DK 2 Indhold Indhold 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger 3 1.1 Symbolforklaring 3 1.2 Sikkerhedsanvisninger 3 2 Specifikationer

Læs mere

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00

DK... Fritstående skinnesystem, justerbart. Vers. 3.00 DK... Fritstående skinnesystem, justerbart Vers. 3.00 Fritstående skinnesystemer, justerbare Varenr.: 553000 556000 556297 1.00.... Formål og anvendelse.... 3 1.01...Producent...3 1.02...Anvendelsesformål

Læs mere

Brugsanvisning Bundtnings-anordning

Brugsanvisning Bundtnings-anordning Brugsanvisning Bundtnings-anordning D1040349 - version - 2008/01 DK Copyright by Posch Gesellschaft m. b. H., Made in Austria Producent 1 Producent POSCH Gesellschaft m.b.h. Paul-Anton-Keller-Strasse 40

Læs mere

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da

6 720 643 475-01.1I. Kombivandvarmer 200 LW-300 LW. Vejledning. 6720803953 2012/09 da 0-0.I Kombivandvarmer 00 LW-00 LW Vejledning 009 0/09 da Indhold Information... Tilhørende dele... Tjekliste ved installation... Installation/indstilling af cirkulationspumpe... Pumpekapacitet Kombivandvarmeren

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION

OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION OPLYSNINGER FORUD FOR INSTALLATION Retningslinjer for vaskens specifikationer Dysons udviklere har ved hjælp af en specifikt udformet testmetode testet en bred vifte af vaske for at vurdere deres kompatibilitet

Læs mere

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87

S U N S T A R P O O L A B S O R B E R BATEC. Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge Tlf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 S U N S R P O O L S O R R Danmarksvej 8 DK 4681 Herfølge lf : + 45 56 27 50 50 Fax : + 45 56 27 67 87 1999 Før De går i gang...1.0 ing De skal huske...2.0 Montering af solfangerne...3.0 Sammenkobling af

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv

Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Trin-for-trin-instruktioner Byg hegnet selv Typer af hegn Trådhegn Et trådhegn er ret hurtigt at opføre og nok ét af de billigste at vedligeholde. Gabioner (stenkister) Metalkurve fyldte med sten eller

Læs mere

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende

Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Santex Udestue 80-86 med Santex Fast tag og med Synlig tagrende Læs hele monteringsvejledningen igennem, inden du begynder at montere. Dette er en generel monteringsvejledning for Santex Udestue 80-86,

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt

Dansk. Installationsvejledning til elektrisk markise. Generelt Dansk Installationsvejledning til elektrisk markise Indhold Advarsel Det anbefales, at markisen monteres af fagfolk. Kontakt en professionel montør til at montere markisen. Markisen er tung. Forsøg derfor

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 1700 Brusevæg med fast panel og svingdør Med bund- og topskinne M-1700-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 1700 brusedør. Læs venligst

Læs mere

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8

Installations vejledning ARUBA. Faldarms markise. Side 1 ud af 8 ARUBA Faldarms markise Side 1 ud af 8 Markisens beslag 1 Vær opmærksom på markisen monteres i et solidt underlag. Kontrollere at vinduet kan åbnes efter montage. Elektriske installationer skal udføres

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige

BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige BETJENINGSVEJLEDNING Hejsestige Gør venligst denne betjeningsvejledning tilgængelig for betjeningspersonalet med henblik på rigtig anvendelse og varsom behandling af maskinen! Generelle informationer Dette

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000

Installations- og brugsvejledning. VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Installations- og brugsvejledning VÆGRADIATOR for F-gas og N-Gas Model TS 2000 Kosan Gas varenuer 27340 Godkendelse: 0051 Certifikat nr. 51AQ610 Indhold SEKTION 1 GENEREL INSTRUKTION...3 1.1 PRODUKT BESKRIVELSE...4

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP

BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP BRUGERVEJLEDNING TERMISK SOLVARMEANLÆG MED SOLVARMESTYRING GEM TOP Varenummer 120871 1 Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring

Læs mere

TIH 500 S / TIH 700 S

TIH 500 S / TIH 700 S TIH 500 S / TIH 700 S A BETJENINGSVEJLEDNING INFRARØD VARMEPANEL TRT-BA-TIH500STIH700S-TC-001-DA Indholdsfortegnelse Henvisninger vedrørende betjeningsvejledningen... 1 Sikkerhed... 2 Oplysninger om instrumentet...

Læs mere

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning

Rullestillads i aluminium - kl. 3. Brochure og monterings anvisning Rullestillads i aluminium - kl. 3 Brochure og monterings anvisning Januar 2007 Rullestillads i aluminium kl. 3 Kl. 3 rullestillads med aluply-dæk. Rammer, håndlister og diagonaler i aluminium. 2 stilladsbredder:

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04)

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1, integreret i tagflade for Bosch solvarmeanlæg 6 720 614 198 DK (2006/04) 604975.00-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC-, ntegreret tagflade for osch solvarmeanlæg 6 70 64 98 DK (006/04) DK Generelt............................................... Teknske data...........................................

Læs mere

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør

ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør ROYAL SCANDINAVIAN DUSCH MONTERINGSVEJLEDNING SERIE 2200 Femkantet brusehjørne med svingdør M-2200-1 Tillykke med din nye Royal Scandinavian Dusch - Serie 2200 brusedør. Læs venligst denne monteringsvejledning

Læs mere

Kaskadekobling Installatørvejledning

Kaskadekobling Installatørvejledning 6 720 643 475-01.1I 6 720 643 648 475-01.1I 599-00.1I Kaskadekobling Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Installatørvejledning dk 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger....

Læs mere

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01

STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M. 125 Combi Pro BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 STIGA PARK 4 WD 107 M 107 M HD 121 M 125 Combi Pro BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0543-01 1 125 Combi Pro 2 125 Combi Pro 3 125 Combi Pro 121 M 107 M HD A B C B 4 125 Combi Pro 107 M HD 121

Læs mere

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring

8368ZN-R. Montagevejledning. Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Montagevejledning 8368ZN-R Brusedør hængsel med hæve/sænke funktion Nivello + og med undersænket montering på den ene side for nemmere rengøring Model: Glas-væg 90, i plan Monteres på højre side med åbning

Læs mere

e Monteringsvejledning CAPRI

e Monteringsvejledning CAPRI e Monteringsvejledning CAPRI 1. Montering 1.1 Introduktion For at kunne montere markisen, skal anvisningerne i monteringsvejledningen følges. Hvis man ikke overholder monterings- og betjeningsvejledningen

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1

Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 9254826/1 Nokia Holder Easy Mount HH-12 & Nokia Mobile Holder CR-81 1 2 3 4 9254826/1 5 7 6 8 9 10 DANSK 2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende

Læs mere

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07)

Netcom50. Betjeningsvejledning for telemodul 6 720 616 157 (2008/07) Netcom50 da etjeningsvejledning for telemodul 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsanvisninger og symbolforklaring 3 1.1 Generelle sikkerhedsanvisninger 3 1.2 Symbolforklaring 3 2 Oplysninger

Læs mere

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke)

CALIDUS P R O D U K T B L A D. Central/fjernvarme. Central/fjernvarme og el-tilslutning (Leveres med elpatron/t-stykke) TEKNISKE DETALJER Farve Type Vvs-nr. Central/fjernvarme CHC1045 CKC1045 CHC1060 CKC1060 CHC1075 CKC1075 CHC1345 CKC1345 CHC1360 CKC1360 CHC1375 CKC1375 CHC1745 CKC1745 CHC1760 CKC1760 CHC1775 CKC1775 331202.140

Læs mere

Solvarmeanlæg til store bygninger

Solvarmeanlæg til store bygninger Energiløsning UDGIVET april 2011 - REVIDERET JULI 2013 Solvarmeanlæg til store bygninger Videncenter for energibesparelser i bygninger anbefaler at etablere solvarmeanlæg i store bygninger. Det er især

Læs mere

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model

Fjerne transportsikringer. Vandtilslutning afhængigt af model Sikkerhedsanvisninger Leveringsomfang afhænger af model Vaskemaskinen er meget tung vær forsigtig, når den skal løftes. Pas på: Hvis vandet i slangerne er frosset, kan de knække/springe. Vaskemaskinen

Læs mere

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK

Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL. Varmtvandsbeholder IHB DK 1113-1 031814 LEK Installatørhåndbog METROSAVER / METROSAVER SOL Varmtvandsbeholder LEK IHB DK 1113-1 031814 Indholdsfortegnelse 1 Vigtig information 2 Sikkerhedsinformation 2 2 Levering og håndtering 4 Transport 4 Opstilling

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning

KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL. Monteringsvejledning KRSC 9011/1 KRSC 9006 KRSF 9005/SL KRSF 9005/BL Monteringsvejledning Før køle-/fryseskabet stilles op 4 Vandtilslutning 4 Eltilslutning 5 Anbringelse og nivellering af køleskab 6 Mål og krav vedrørende

Læs mere

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk

Aduro Stålskorsten. Monteringsanvisning. www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Aduro Stålskorsten Monteringsanvisning www.aduro.dk / www.skorstensberegning.dk Indhold 1. Produktinformation Side 2 2. Klassificering Side 2 3. Lovkrav Side 2 4. Anmeldelse af skorsten Side 3 5. Hvor

Læs mere