Psykiatripolitik (udkast) Værdier og fokusområder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Psykiatripolitik 2014-2018 (udkast) Værdier og fokusområder"

Transkript

1 Psykiatripolitik (udkast) Værdier og fokusområder

2 Forord Anerkendelse både som menneske med en sindslidelse og som individ. Vi kender alle nogen, der har en sindslidelse. Det kan gå i stykker for hvem som helst. Det drejer sig om, hvordan vi møder mennesket med en sindslidelse og om at anerkende mennesket. Både som individ og som en medborger, der har en sindslidelse. Det er derfor en glæde at kunne præsentere Sønderborg Kommunes psykiatripolitik. Den udgør sammen med udsattepolitikken den overordnede ramme for udviklingen af socialpsykiatrien og misbrugsområdet frem til Borgere med en sindslidelse, pårørende og medarbejdere er inddraget i udarbejdelsen af psykiatripolitikken. Der er holdt møder i botilbud, værksteder og væresteder, debatmøde og samarbejdsmøde med interesseorganisationer og med behandlingspsykiatrien. Det er et centralt ønske at møde borgerne dér, hvor de er. Det er dem, der ved, hvad der er vigtigst at få med i udviklingen af socialpsykiatrien fremover. De er eksperterne i eget liv. Jeg vil gerne takke alle de borgere, organisationer, kolleger og medarbejdere i Sønderborg Kommune, der er kommet med bidrag til denne politik. Jeres bidrag til denne politik gør det muligt at udvikle socialpsykiatrien yderligere. Formålet med politikken er at beskrive visioner og værdier for socialpsykiatrien de kommende år. Sønderborg Kommune står i dag, som mange kommuner, over for store udfordringer, hvor serviceudviklingen og økonomien skal harmonere med den regionale psykiatri samt flere diagnosticerede sindslidende. Venlig hilsen Jørgen Jørgensen, socialudvalgsformand Borgere med en sindslidelse ønsker også et godt liv og et godt helbred. Derfor arbejder vi på at skabe lighed i sundhed og skabe rammer, der gør det muligt at mobilisere den sindslidendes ressourcer og kompetencer. 2

3 Indledning Psykiatrien som helhed er inde i en forandringsproces, hvor der bl.a. er et øget fokus på sundhed og forebyggelse af livsstilssygdomme blandt de sindslidende. Fremtidens socialpsykiatri i Sønderborg Kommune er præget af en række radikale ændringer: Færre indlægges og flere behandles ambulant Behandlingspsykiatrien flytter sengepladserne fra Augustenborg til Aabenraa Indsatserne tilrettelægges efter en rehabiliterende og recovery-orienteret tilgang, hvilket bl.a. er med til at forebygge genindlæggelser Borgerens individuelle funktionsniveau, ønsker og ressourcer er udgangspunkt for samarbejdet mellem borger og medarbejder Det er en forandringsproces, som giver kommunen ansvaret for at definere rammerne og bakke op omkring pårørende, netværk, frivillige og interesseorganisationer, således at borgeren med en sindslidelse kan komme sig. Det kræver omstilling hos den enkelte medarbejder og betinger, at vi lytter og åbner os i forhold til den sindslidende. Samtidig skal vi være opmærksomme på så tidligt som muligt at finde de børn og unge, der har brug for støtte. Det handler om at kunne stå op hver morgen og føle, at der er brug for én, at have indflydelse på og have ansvaret for sit eget liv. Venlig hilsen Tim Hansen, direktør i Social og Sundhed Mange sindslidelser kan i dag behandles. Eksempelvis bliver op mod halvdelen af borgere med skizofreni helt eller delvist raske. Så man er ikke sin sygdom det er ikke et livsvarigt stempel. Her ligger nye muligheder, hvor fokus ikke længere er på en kompenserende tilgang, men på indsatser, der støtter borgere med en sindslidelse i at komme sig og i at deltage i samfundet på lige fod med andre. Målet med forandringerne er overordnet at yde støtte til, at den enkelte borger opnår et så selvstændigt og meningsfuldt liv som muligt. Psykisk sygdom er langt hyppigere, end de fleste tror. Omkring danskere lider af depression, omkring af angst og omkring af misbrug. Herudover er der et stort antal mennesker, ca , der er ramt af svære psykoser og af demens. Hver anden dansk familie kommer i kontakt med behandlingssystemet pct. får på et eller andet tidspunkt depressive symptomer, og ca. 2/3 får tilbage-fald en eller flere gange. 20 pct. får angstsymptomer - fobier, panik-angst eller vedvarende angst. 20 pct. får misbrugsproblemer - alkohol, medicin, stoffer. 15 pct. over 65 år bliver demente. Mange har flere af de nævnte symptomer samtidig. Ca. 700 danskere begår hvert år selvmord - og 10 gange så mange forsøger det. Psykiatrifonden 3

4 Vision for socialpsykiatrien Visionen for psykiatripolitikken i Sønderborg Kommune er, at: alle har lige ret til og mulighed for at blive inkluderet i samfunds livet støtte borgere med en sindslidelse hen imod mestring af eget liv fremme lighed i sundhed der sker en tidlig opsporing af sindslidende der er sammenhæng i indsatsen Visionen afspejler dels de fokusområder, der er kommet frem på borgermøder, dels de nationale tendenser på området. 4

5 Værdier Psykiatripolitikken udgør sammen med udsattepolitikken den overordnede ramme for indsatserne i socialpsykiatrien. Socialpsykiatrien rummer både psykiatri- og misbrugsområdet. På misbrugsområdet er der med udsattepolitikken vedtaget et værdisæt bestående af tre værdier: Ansvar, respekt og rummelighed. I forhold til målgruppen i socialpsykiatrien udbygges værdisættet i det følgende, så værdierne også handler om medinddragelse, anerkendelse og sammenhæng. Værdierne handler om menneskesyn og om den måde, vi møder borgeren og hinanden på i socialpsykiatrien. Ansvar og medinddragelse Borgere med en sindslidelse har mulighed for at tage ansvar for deres eget liv; det er med til at opretholde selvrespekten. Borgeren er medinddraget og har kendskab til mulighederne, så han/hun er støttet i at klare sig selv og tage ansvar. Ansvar handler også om det, der kan være svært for andre at se, fx det at spørge om hjælp. Folk reagerer forskelligt. Mange tænker måske: det er bare fordi, hun er doven. Jeg er jo ude blandt folk i mine gode perioder. Jeg har jo ikke gips om hovedet. Borger til møde i botilbud om psykiatripolitik. Respekt og anerkendelse Respekt og anerkendelse handler om at blive taget alvorligt som menneske. At der bliver talt til mennesker med en sindslidelse ligesom til alle andre. Den sindslidende ved ikke altid så meget om egen sygdom og skal derfor støttes i anerkendelsen af, at han/hun har en sindslidelse. Samtidig skal familie og pårørende klædes på til at omgås og anerkende den sindslidende. Det kan være svært at acceptere, at man som sindslidende ikke er som alle andre. Nogle borgere med en sindslidelse har en fornemmelse af at stå udenfor samfundet og dermed en oplevelse af ikke at bidrage med noget. Det er vigtigt at anerkende den udviklingsproces, som borgeren er i og respektere, at den proces er fundamentet for samarbejdet mellem borgeren og medarbejdere i kommunen. Der er ikke nogen, som ikke gerne vil være som alle de andre. Det er faktisk det, de kæmper mest for. Borger til møde i botilbud om psykiatripolitik. Man er et menneske i proces. Det kan gå lidt tilbage. Borger til møde i botilbud om psykiatripolitik. Rummelighed og sammenhæng For at skabe sammenhæng i indsatserne for borgere med en sindslidelse er koordinering og samarbejde mellem forvaltningsområder og enheder væsentligt. Samtidig er det vigtigt at skabe sammenhæng mellem den sindslidendes liv og det omgivende samfund. Det kan være et tabu at have en sindslidelse eller at komme fra en socialt udsat familie. På trods heraf skal vi prøve at undgå, at borgere falder uden for samfundet, bl.a. ved at arbejde for en større rummelighed og mere viden om sindslidendes livsvilkår. Jeg har mistet mange af mine venner, fordi jeg har fået en diagnose. Det er et tabu. Der mangler oplysning til naboer, venner og måske i skolen. Borger til møde i botilbud om psykiatripolitik. 5

6 Sundhedspolitikkens Fokusområder opbygning Psykiatripolitikken er delt op i seks fokusområder, som socialpsykiatrien skal fokusere på i : Parallelt med en tidlig indsats er det vigtigt, at nærmiljøet og den unges omgangskreds har viden om sindslidelsen - fx: Unge med en sindslidelse Sund kost og motion - forebyggelse af livsstilssygdomme Det hele menneske Støttet og ordinær beskæftigelse Pårørende og netværk Sammenhæng og koordination. Unge med en sindslidelse Der er de seneste år kommet flere unge til med psykiske problemstillinger. Mange unge er isoleret og får først hjælp, når deres forældre kontakter egen læge, eller når de dropper ud af uddannelsen. Hvad stiller man som pårørende op med den uvante tilstand, som den unge befinder sig i? Hvad stiller man op med den manglende erkendelse hos den unge om sindslidelsen? Det er også noget med, hvordan samfundet har ændret sig. Der er så store krav til de unge mennesker efterhånden. Det er noget med, hvordan de skal se ud, hvordan de skal gebærde sig osv. Det er altså et problem for mange af dem. De kan ikke leve op til det. Politiker, om psykiatripolitik Det er derfor vigtigt, at der er nogle, der er med til at holde fast på den unge, og at det gøres i et samarbejde med den unge. Der skal gribes ind dér, hvor den unge er, så pårørende, lærere og andre omsorgspersoner ikke står alene med det. Der skal tages fat med det samme Al erfaring viser, at tidlige indsatser begrænser udviklingen af psykiske lidelser. Det kræver, at der er et tæt samarbejde mellem folkeskole, ungdomsuddannelse, børne-, familie- og beskæftigelsesområdet, og at indsatsen er koordineret. 6

7 Sund kost og motion forebyggelse af livsstilssygdomme Sønderborg Kommune har en sundhedspolitik, hvoraf det fremgår, at sundhed er en bærende værdi i alle dele af kommunens indsatser. Sundhed defineres på følgende måde: Kost, motion og psykisk sundhed Kost og motion påvirker vores psykiske og mentale velvære. Derfor indarbejder vi kost og motion i de daglige rutiner. Sundhed er mere end fravær af sygdom. Det er at have det godt både fysisk, psykisk og socialt. Det er evnen til at udnytte sit potentiale og udfolde mulighederne for at leve et aktivt og sundt liv med livskvalitet og trivsel. Energirig kost og fysisk aktivitet bidrager til at nedbringe risikoen for livsstilssygdomme som fx hjertekarsygdomme og diabetes. Sundhed er også at have god kontakt med et andet menneske, at komme til tandlæge og at holde sig i gang med de små, nære ting i hjemmet. Kilde: Sønderborg Kommunes sundhedspolitik Sundhed og forebyggelse er en integreret del af hverdagen og foregår i et samspil mellem borgere og ansatte i socialpsykiatrien. Sundhed er individuel, og indsatsen er tilpasset efter de behov og ønsker, den enkelte borger har. Et sundere og mere aktivt liv behøver ikke at foregå i en idrætsklub eller i højt tempo på hjertestierne. Det handler måske bare om menneskeligt nærvær, at komme ud i den friske luft eller en tur i skoven. For andre er det værdifuldt at kombinere sundhed og udeliv med at passe dyr. Det kan fx være ridning eller at gå en tur med en hund. Psykisk sundhed er ikke kun fravær af psykisk sygdom, men består også af psykologiske ressourcer og evner, som er nødvendige for at kunne udvikle sig selv mentalt og klare udfordringer og stress i familie- og arbejdsliv. Sundhedsstyrelsen Det sværeste er lige at tage sig sammen. Guleroden er, at man har det godt bagefter. Jeg kan mærke, at jeg får endorfiner. Borger til møde i værksted om psykiatripolitik Dyr betyder meget. De er der bare. De forlanger ikke noget. Borger til møde i brugergruppe om psykiatripolitik Livskvalitet er for mig ikke at høre stemmer bare i 10 minutter. Borger til møde i værested om psykiatripolitik 7

8

9 Det hele menneske En helhedsorienteret tilgang og en individuel og nuanceret sagsbehandling anerkender borgeren med en sindslidelse som et menneske. I socialpsykiatrien arbejdes der ud fra en rehabiliterende tilgang. Borgeren får altid tildelt støtte på baggrund af en grundig funktionsudredning. Det er borgerens funktionsniveau og mestringsevne, der er afgørende; ikke den psykiatriske diagnose i sig selv. I den rehabiliterende tilgang ligger også, at borgeren er en aktiv del af det at komme sig. Støtten justeres løbende i forhold til, hvor man er i sit liv. At komme sig I processen med at komme sig handler det om at turde håbe og at have drømme om fremtiden. At blive bekræftet i, at der er en fremtid, og at det kan lade sig gøre, selvom man i en kortere eller længere periode har en sindslidelse. Det kan tage mange år at komme sig over en sindslidelse. Derfor giver en udvikling med små, daglige skridt håb om at klare sig i hverdagen. De små skridt kan også handle om øget sygdomsindsigt som middel til at komme sig. Sindslidende med dobbeltdiagnose Mennesker med en sindslidelse og et samtidigt misbrug har særlig opmærksomhed i såvel psykiatripolitikken som i udsattepolitikken. Misbrug kan være en følge af en sindslidelse, hvor misbrug af stoffer eller alkohol har udviklet sig til en form for selvmedicinering. Jeg blev mødt med et smil i Misbrugscenteret, selv om jeg brændte aftaler af. Man brænder ikke aftaler af med vilje. Borger til debatmøde om psykiatripolitik Man er ikke en sygdom, men en person. Det skal ikke være diagnosen, der skal udløse støtten, men mennesket. Behovene for støtte kan ændre sig. Borger til møde i botilbud om psykiatripolitik. Succesoplevelser i stedet for pres. Vi er jo ikke anderledes end andre mennesker. Vi har de samme ønsker og de samme behov. Borger til møde i værested om psykiatripolitik. Et vigtigt aspekt i processen med at komme sig er at understøtte evnen til at skabe og fastholde sociale relationer. Nogle har behov for støtte eller at have tilknytning til et værested for at mødes med ligesindede, mens det for andre er af stor betydning at have sit eget hjem og dyrke de sociale relationer der. 9

10 Støttet og ordinær beskæftigelse Fra 2013 har reformen af førtidspension og fleksjob fået betydning for borgere med en sindslidelse under 40 år. De indgår nu i højere grad end tidligere i helhedsorienterede indsatser med kontakt til både beskæftigelsesområdet, uddannelsesinstitutioner og tilbud i socialpsykiatrien. Der er på tværs af forvaltningsområder i kommunen et fælles fokus på beskæftigelse, med respekt for både borgeren og den lovgivning, borgeren er underlagt. Det har, også for borgere med en sindslidelse, stor betydning at have tilknytning til arbejdsmarkedet. Der er via lovgivningen flere muligheder for beskyttet eller støttet beskæftigelse på virksomheder, og de muligheder skal arbejdsgiverne have viden om. Medarbejderen med en sindslidelse har selv ansvaret for at fastholde sit job. Arbejdsgiveren har ansvaret for, at medarbejdere på virksomheden inkluderer og accepterer den sindslidende. For nogle er det indholdet i jobbet, der har størst betydning, mens det for andre handler ligeså meget om fællesskabet. Arbejde er ikke ensbetydende med livskvalitet, men det betyder rigtigt meget for selvværdet at indgå i sammenhænge, hvor man bliver set og påskønnet. Jeg har et job, som jeg egentlig ikke ud fra mine evner ville vælge, men i dag er jeg glad, fordi jeg har energi til familien. Jeg kan holde det ud i 37 timer. Borger, møde i brugergruppe om psykiatripolitik Det er så svært for andre at se, at vi ikke kan hele tiden. Borger til møde i brugergruppe om psykiatripolitik 10

11 Pårørende og netværk Familie og netværk er ofte en uvurderlig ressource og støtte for den sindslidende og vigtige samarbejdspartnere for medarbejdere på kommunens bo- og behandlingssteder. Familie og netværk må dog aldrig få oplevelsen af, at de står alene med den sindslidendes problemer, eller at ansvaret er overladt til dem. Derfor er det vigtigt, at der ikke er tvivl om, hvem der er de professionelle, og hvem der har ansvaret for behandlingen af den sindslidende. Samtidig er det en vigtig opgave for Sønderborg Kommunes medarbejdere at bidrage til, at pårørende og netværk har den nødvendige viden og indsigt i den sindslidendes sygdom til gavn for den sindslidende. Frivillige og netværk Inklusion i samfundet handler om fokus på at skabe rammer, der gør det muligt at rumme borgere med særlige behov i det almindelige samfund det være sig på arbejdspladsen, i idrætsforeningen eller hos den lokale boligforening. Derfor er det vigtigt, at de borgere, der har ekstra ressourcer og gerne vil yde en indsats som besøgsven, mentor eller lignende, ved, hvordan de kommer i kontakt med det offentlige system. Folk/naboer har svært ved at acceptere en nabo med psykiske lidelser. Medarbejder til møde i botilbud om psykiatripolitik Det handler om viden og om at pårørende kan få lov at stille de dumme spørgsmål. Det skal være lige fra begyndelsen - ikke når vi har brugt alle vores kræfter. Borger til møde i værested om psykiatripolitik. Jeg hjælper andre i handicapidræt. Jeg cykler med en. Det har givet mig rigtig meget. Borger til møde i brugergruppe om psykiatripolitik Børn af borgere med en sindslidelse skal huskes, og der skal tages hånd om dem og de pårørende, der får familien til at hænge sammen. 11

12 Sammenhæng og koordination Sammenhæng og koordination har stor betydning for, at borgeren får den rette støtte efter udskrivning fra psykiatrisk sygehus. Derfor er det vigtigt, at behandlings- og socialpsykiatrien koordinerer indsatsen og sørger for, og at der sker en ordentlig overlevering fra den ene sektor til den anden. I Sønderborg Kommune arbejder vi sammen med behandlingspsykiatrien kontinuerligt på at skabe sammenhængende forløb. Fleksibilitet, forståelse og faglighed er nøgleord, som indgår i indsatser på tværs af sektorer. Der er ofte mange forskellige fagpersoner involveret i den sindslidendes liv, og derfor er det vigtigt, at indsatsen er sammenhængende og koordineret. Det gælder fx i forhold til socialpædagogisk støtte, i forhold til Jobcenteret og i forhold til økonomi. Det kan være svært for borgeren at overskue, hvordan sammenhængene er. Derfor er det et særligt fokusområde i den rehabiliterende indsats i Sønderborg Kommune. Sundhedsaftaler er en beskrivelse af samarbejde og fordeling af ansvar og opgaver på sundhedsområdet mellem region og kommuner. Sundhedsaftalerne skal sikre sammenhæng i patientforløb, der går på tværs af region og kommune. Aftalerne skal som minimum beskrive samarbejde på seks obligatoriske indsatsområder. Herunder grundaftale om indsatsen for mennesker med sindslidelser. Kilde: Sundhedsaftaler Sønderborg Kommunes hjemmeside Sundhedsaftalerne bruges som afsæt til at styrke og udvikle de muligheder, som samarbejdet mellem kommunen og behandlingspsykiatrien i regionen rummer. Den sociale rammeaftale udstikker retningslinjerne for udviklingen af socialpsykiatrien i kommunerne. De overordnede rammer Sundhedsaftaler mellem behandlingspsykiatrien og kommunen og sociale rammeaftaler er den overordnede ramme til at skabe sammenhæng og koordination. Efter et ophold på tre måneder på Ringgården med professionel hjælp var jeg overladt til mig selv. Når man så kommer hjem, hvor kan man gå hen i weekenderne? Borger til møde i værested om psykiatripolitik Der skal være kommunikation mellem den person, der afleverer, og den person, der modtager. Vi skal sikre opfølgning ved udskrivelse fra behandlingspsykiatrien. Tage vedkommende i hånden og få afleveret ordentligt. Politiker, om psykiatripolitik 12

13

14 Socialpsykiatrien i Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang, hvor forløbet er tidsbestemt og foregår i samarbejde mellem borger, pårørende/ netværk og fagfolk. Uddannelse Det overordnede mål er at skabe et selvstændigt og meningsfuldt liv, hvor der i indsatsen er fokus på den røde tråd. Indsatserne knyttes op på hverdagslivet. Behandlingspsykiatri Børn I hverdagslivet produceres og genskabes hverdagen i et samspil mellem mennesker. Kernen i hverdagslivet består af aktiviteter og rutiner som fx af- og påklædning, måltider, transport, og af aktiviteter som fx indkøb, beskæftigelse, sport og nære relationer. Ved hjælp af indsatser og aktiviteter i hverdagen arbejder Sønderborg Kommune på, at den sindslidende skal komme sig socialt (familie, netværk, fritidsinteresser), og at symptomerne på sindslidelsen enten helt forsvinder Misbrugscenter Borger Beskæftigelse eller kan kontrolleres, så funktions- og mestringsevnen kommer så tæt på det normale som muligt. I denne proces indgår der mange parter, og heri er det en vigtig opgave for Sønderborg Kommune at skabe sammenhæng og koordination. Socialpsykiatri Praktiserende læger 14

15 Implementering af psykiatripolitikken Når byrådet har godkendt psykiatripolitikken, udarbejder forvaltningen Social og Sundhed en psykiatriplan, hvor værdier og fokusområder omsættes til konkrete indsatser. Dette vil ske i første halvår af Psykiatriplanen vil strække sig over den samme periode som politikken dækker, dvs. frem til Sønderborg Kommunes Psykiatripolitik Plan for psykiatriområdet Målsætninger og indsatser Mål for 2014 Social og Sundhed Mål for 2015 Social og Sundhed Mål for 2016 Social og Sundhed 15

16 Digitaliseringsafd., Sønderborg Kommune Sønderborg Kommune Social og Sundhed Ellegårdvej 25A 6400 Sønderborg

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren

1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Den rehabiliterende tilgang beskrevet i Sundhedsaftalen 1.1 Sundhed gennem et rehabiliterende samarbejde med borgeren Vi skal møde borgeren som en ansvarlig samarbejdspartner, der bidrager til og er medbestemmende

Læs mere

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016

Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Udkast april 2016 Et værdigt seniorliv Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik Udkast april 2016 1 1. Forord og vision for politikken Velkommen til Viborg Kommunes Senior- og Værdighedspolitik. Som navnet siger, er

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune

Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune Hvorfor en politik for socialt udsatte? Socialt udsatte borgere udgør som gruppe et mindretal i landets kommuner. De kan derfor lettere blive overset, når

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervs- og bosætningskommune, der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og vækst. Derfor laver

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejen.dk www.vejen.dk Foto: Colourbox Udarbejdelse: Social & Ældre Lay out og tryk: Vejen Kommune Udgivet:

Læs mere

Temaplan for psykisk sundhed

Temaplan for psykisk sundhed Temaplan for psykisk sundhed 2016-2024 Vision Temaplaner Drifts- og udviklingsplaner Den overordnede vision er, at Vejen Kommune vil være en attraktiv erhvervsog bosætningskommune, der skaber rammer og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik

Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik UDKAST Sammen om det gode liv Sønderborg Kommunes socialpolitik 2017-2020 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 6 Værdigrundlag... 7 Fokusområder... 8 Værdighed... 9 Sociale fællesskaber... 11

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration

Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser. Servicedeklaration Specialiserede indsats til borgere med spiseforstyrrelser Servicedeklaration 1 Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 3 Hvad består den specialiserede indsats af?... 3 Dagtilbud, 85... 3 Midlertidig botilbud,

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen

Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere. Vi finder løsninger sammen Rødovre Kommunes politik for socialt udsatte borgere Vi finder løsninger sammen Forord Det er en stor glæde at kunne præsentere Rødovre Kommunes første politik for udsatte borgere. Der skal være plads

Læs mere

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI

EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Fremtidens Psykiatri en helhedsorienteret plan EN HELHEDSORIENTERET PLAN TIL FREMTIDENS PSYKIATRI Psykisk trivsel er vigtigt for den enkelte og de pårørende, men også for sammenhængskraften i samfundet.

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk

Begrebsafklaring psykiatri. Majbrith Schioldan Kusk Begrebsafklaring psykiatri Majbrith Schioldan Kusk Lidt om de gales historie Ordet gal Ordet gal kendes fra oldnordisk som "galr" (substantiv) eller "galder" (verbum) i betydningen "at skrige". Det er

Læs mere

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe.

De 5 væresteder er placeret med 2 i Vojens samt 3 i Haderslev. Værestederne har forskelligt indhold, kompetencer og målgruppe. Værestedsstrategi Indhold Indledning...3 Væresteder i Haderslev Kommune...3 Sociale væresteder...3 Borgercafeen, Haderslev...3 Regnbuen, Vojens...4 Socialt ansvar...4 Væresteder for sindslidende...4 Brugerhuset,

Læs mere

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE

REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE REFORM AF FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB REFORMENS BETYDNING FOR SAGSBEHANDLINGEN I KOMMUNERNE Forord Store forandringer. Store udfordringer. Men også nye og store muligheder for at hjælpe vores mest udsatte

Læs mere

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere.

Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Michael Petterson Arbejdsmarkedschef/Vejle kommune Et indspark: Sindslidendes tilknytning til arbejdsmarkedet mennesker med sindslidelser - depression, angst, med mere. Kommer omkring. Ø Hvordan er billedet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre

Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap og ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere uanset alder og eventuelle

Læs mere

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen

Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Samarbejde og samtænkning mellem socialpsykiatri, misbrugsområdet og behandlingspsykiatrien v/cate H. Kristiansen Møde i Velfærds- og Sundhedsudvalget den 24. februar 2016 Fakta vedrørende misbrug og psykiske

Læs mere

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område

gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område gladsaxe.dk Plan 2020 for det psykosociale område Med Plan 2020 lægger Gladsaxe Kommune op til en nyorientering af indsatsen overfor borgere med psykosociale handicap. Plan 2020 præsenterer en række visioner

Læs mere

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune

VISION OG MÅL. Udkast Til høring. Fremtidens handicapområde. Rudersdal Kommune VISION OG MÅL Fremtidens handicapområde Rudersdal Kommune 2017-2027 Udkast Til høring 2 Indholdsfortegnelse: INDLEDNING...4 FORORD...4 RAMME...5 VISION...6 MÅL...7 BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE...7 BOLIG...7

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. april 2016 1 Forord Psykiatri- og misbrugspolitikken tager afsæt i fire politiske standpunkter, som hver især tilkendegiver de politiske holdninger

Læs mere

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Fakta: Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Fakta: Ringsted Kommune tilbyder forskellige aktivitetstilbud, der er rettet mod voksne med særlige behov. Tilbuddene tæller blandt andet Værkstedet

Læs mere

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail

Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail HØRINGSUDGAVE Der er høringsfrist den 11. september 2016 Alle høringssvar skal være skriftlige og sendes til udviklingskonsulent Vibeke Bruun-Toft på mail Vibeke.Bruun-Toft@egekom.dk 1 Forord Det er Egedal

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune

De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune De bærende principper for psykiatriomra det i Viborg Kommune Notat til drøftelse og kvalificering i Social- og Arbejdsmarkedsudvalget, Handicaprådet og FagMED HPU, marts/april 2014. Formål med kapacitetsanalysen

Læs mere

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten

RÅDETS ANBEFALINGER. unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER unge på kanten RÅDETS ANBEFALINGER SIDE 2 BEHOV FOR POLITISK ANSVAR At være ung og leve et liv på kanten af samfundet dækker i dag over en kompleksitet af forhold, der både kan tilskrives

Læs mere

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013

Notat. 10 dages forespørgsel fra Gert Bjerregaard, Venstre. Til Kopi til Aarhus Kommune. Socialforvaltningen. Den 14. oktober 2013 Notat Emne fra Gert Bjerregaard, Venstre Til Kopi til Aarhus Kommune Den 14. oktober 2013 har modtaget nedenstående spørgsmål fra Gert Bjerregaard, Venstre. Gert Bjerregaard efterspørger samtidig forvaltningens

Læs mere

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015

Sundhedspolitisk handleplan. - Fra vision til handling 2012-2015 Sundhedspolitisk handleplan - Fra vision til handling 2012-2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SUNDHEDSPOLITIKKENS VISION 3 FRA VISION TIL VIRKELIGHED 3 VELFÆRD PÅ NYE MÅDER 3 DE POLITISKE MÅL OG FOKUS I 2012-2015

Læs mere

Handicappolitik

Handicappolitik Handicappolitik 2016-2020 1 Indhold Forord... 3 Baggrund for politikken... 4 Grundlag... 5 Målgruppe... 6 Visionen... 7 Temaer i politikken... 8 Handicappolitikken - fra politik til handling... 10 Hvor

Læs mere

Handicappolitik i Norddjurs Kommune

Handicappolitik i Norddjurs Kommune 2013 Handicappolitik i Norddjurs Kommune 13. august 2013 Dok.nr. 105692-13 Norddjurs Kommunes handicappolitik skal sikre, at borgere med et handicap får mulighed for at deltage i samfundslivet på lige

Læs mere

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion

Den koordinerende indsatsplan. - en introduktion Den koordinerende indsatsplan - en introduktion En god indsats kræver koordinering For borgere med både psykiske lidelser og et misbrug af alkohol og/eller stoffer (en dobbeltdiagnose) gælder, at regionen

Læs mere

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge

Sundhedsaftalen i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/ Sundhed og Omsorg Graabjergvej 3A, 5856 Ryslinge Sundhedsaftalen 2015 18 i Faaborg Midtfyn Kommune Første møde i implementeringsgruppe 22/1 2016 1 Tredje generation 2001-14 2007-10 2 Selve aftalen Politisk del Målsætninger Udviklingsafsnit Administrativ

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det?

Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? 25. oktober 2016 Flere skal bevare tilknytningen til uddannelse og arbejde til trods for sygdom hvordan kan sundhedsvæsenet bidrage til det? Manglende tilknytning til uddannelse og arbejdsmarked er forbundet

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser

Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Godkendt af DASSOS den 15.517 Orienteret til Sundhedsstyregruppen den 19.5.17 Anbefalinger fra styregruppe vedrørende forebyggelse og behandling af spiseforstyrrelser Sekretariat for Rammeaftaler i Midtjylland

Læs mere

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udkast 7. januar 2015 Dok.nr.: 2014/0026876 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Ledelsessekretariatet Politik for tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Borger, netværk og civilsamfund

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering

Værdighedspolitik. Sundhed og Rehabilitering Værdighedspolitik 2016 Sundhed og Rehabilitering 1 Forord I de kommende år bliver vi flere ældre. Mange er mere sunde og raske og lever længere end tidligere. I Kerteminde Kommune er der mange tilbud og

Læs mere

UDSATTEPOLITIK

UDSATTEPOLITIK UDSATTEPOLITIK 2015-2018 Titel: Udsattepolitik 2015-2018 Udgivet af: Frederiksberg Kommune Smallegade 1 2000 Frederiksberg September 2015 Foto: nilsholm.dk Layout og grafisk produktion: heidiborg.dk Tryk:

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

En sammenhængende indsats kræver koordinering

En sammenhængende indsats kræver koordinering EN INTRODUKTION En sammenhængende indsats kræver koordinering Den koordinerende indsatsplan er et arbejdsredskab, der kan hjælpe med at koordinere og skabe sammenhæng i de forskellige sociale og sundhedsmæssige

Læs mere

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner

Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Strategi for arbejdet med børn og unge i socialt udsatte positioner Vi vil et helhedsorienteret og fagligt stærkt miljø, hvor børn, forældre og medarbejdere oplever sammenhæng ved kontakt med alle dele

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger

Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet. Målsætninger Kommunernes rolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen på psykiatriområdet Kommunerne spiller en væsentlig rolle i forhold til borgere med psykiske lidelser. Derfor har det fælleskommunale sundhedssekretariat

Læs mere

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri

Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri 22.04.15 Notat om status på arbejdet med recovery i Ballerup Kommunes Socialpsykiatri Begrebet recovery dukkede op i psykiatrien i Danmark omkring årtusindskiftet, i forbindelse med en stigende interesse

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet

Ældrepolitik for Norddjurs Kommune. ældreområdet Ældrepolitik for Norddjurs Kommune ældreområdet Indledning Ældrepolitikken er fundamentet for arbejdet på ældreområdet. Den sætter rammerne for indsatsen på ældreområdet i Norddjurs Kommune og afspejler

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse

En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse En tværgående politik for inkluderende beskæftigelse Indledning Den traditionelle sammenkobling mellem handicap og beskyttet beskæftigelse har betydet, at mange borgere med handicap aldrig har fået chancen

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009

Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 Strategi for kronisk syge i Godkendt i sundheds- og forebyggelsesudvalget den 7. maj 2009 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND 3 STRUKTURER, OPGAVER OG SAMARBEJDE 3 SVENDBORG KOMMUNES VÆRDIER 4 2 FORMÅLET

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE

SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE SERVICEDEKLARATION MENTORSTØTTE Vestmanna Allé 8 Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Mentorstøtten er et individuelt

Læs mere

Recovery Ikast- Brande Kommune

Recovery Ikast- Brande Kommune Recovery Ikast- Brande Kommune Individuelle forløb og gruppeforløb i Socialpsykiatrien I dette hæfte vil man kunne læse om de individuelle forløb og gruppeforløb, der vil kunne tilbydes i socialpsykiatrien

Læs mere

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard

Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Ny socialpolitik hvad skal med? Oplæg Norddjurs Kommune 11. maj 2015 Ole Kjærgaard Disposition Om Rådet for Socialt Udsatte Socialt udsatte mennesker Hvad efterspørger socialt udsatte af hjælp? Hvor er

Læs mere

Opgaveudvikling på psykiatriområdet

Opgaveudvikling på psykiatriområdet Sundhedsstrategisk Forum, Region Syddanmark 23. marts 2011 Opgaveudvikling på psykiatriområdet Marie Henriette Madsen Projektleder Cand.scient.san.publ mhm@dsi.dk 1 DSI publikation: Opgaveudvikling på

Læs mere

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle

Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 1 Forløbskoordinator Psykiatrisk afdeling Vejle 2 Baggrund hvem er jeg Joan Damgaard, Sygeplejerske i psykiatrien i 25 år på sengeafsnit i Vejle 18 år som afdelingssygeplejerske Specialuddannelse i psykiatrisk

Læs mere

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop

Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Overdødeligheden blandt psykisk syge: Danmark har et alvorligt sundhedsproblem Den politiske workshop Jan Mainz Professor, vicedirektør, Ph.D. Aalborg Universitetshospital - Psykiatrien Hvad er der behov

Læs mere

Værdighedspolitik. Faxe Kommune

Værdighedspolitik. Faxe Kommune Værdighedspolitik Faxe Kommune 1 Forord Jeg er meget glad for, at Byrådet kan præsentere Faxe Kommunes værdighedspolitik. Politikken fastlægger den overordnede ramme for arbejdet i ældreplejen og skal

Læs mere

Handicap politik [Indsæt billede]

Handicap politik [Indsæt billede] l Handicap politik [Indsæt billede] Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord Fredensborg Kommune er en handicapvenlig kommune, der skaber gode vilkår for borgere med handicap, så den enkelte borger

Læs mere

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune

Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune Politik for et værdigt ældreliv i Helsingør Kommune 2016-2018 Indledning Aldringsprocessen er forskellig fra borger til borger bl.a. på grund af forskelle i levevis og helbredstilstand. Der er derfor mange

Læs mere

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016

NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 NORDFYNS KOMMUNE DEMENSPOLITIK 2013-2016 Forord Antallet af mennesker med en demenssygdom i Danmark vil stige kraftigt i de kommende år. Næsten 200.000 danskere vil om 30 år lide af en demenssygdom, og

Læs mere

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation

Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Mental sundhed hos ældre i praksis - I en rehabiliterende organisation Ulla Vidkjær Fejerskov, demensfaglig udviklingskonsulent Social, Job og Sundhed/Sundhed og Omsorg Onsdag den 23. november 2016 Rehabilitering

Læs mere

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering

SAMMEN om det sunde liv. Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering SAMMEN om det sunde liv Strategi for Arbejdsrettet Rehabilitering 1 Sundhed og beskæftigelse en fælles indsats Vi har en udfordring. Vi ved at borgere uden for arbejdsmarkedet, eller med kort, eller ingen

Læs mere

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik

Næstved Kommunes. Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommunes Sammenhængende børne- og ungepolitik Næstved Kommune Rådmandshaven 20 4700 Næstved Telefon: 5588 5588 naestved@naestved.dk www.naestved.dk Forord.... 4 Introduktion til politikken... 5

Læs mere

Børnepolitik

Børnepolitik Frederikshavn Kommunes sammenhængende Børnepolitik 2010-2013 Fr.havn Byråd 26.1.2011 32392-10 v4 Indholdsfortegnelse Indledning Hvad siger loven? Børnepolitikkens rolle i kommunerne Børnepolitikken i Frederikshavn

Læs mere

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK)

Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Randers Kommunes udviklingsmodel for kvalitetsarbejdet pa socialomra det. (RUK) Socialområdet i Randers Kommune har gennem flere år arbejdet systematisk med faglig kvalitetsudvikling, dokumentation og

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem

Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem Sammenhængende behandling for borgere med en psykisk lidelse og et samtidigt rusmiddelproblem En vejledning for medarbejdere på Lindegårdshusene: Hvem gør hvad hvornår? Sammenhængende behandling for borgere

Læs mere

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud

Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Nye veje i de socialpsykiatriske tilbud Når vi lykkes, hvad kræver det af samarbejdspartnere, medarbejdere, sagsbehandlere, ledelse og ikke mindst af borgerne? Henrik Suhr, Centerleder, Center for Socialpsykiatri

Læs mere

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST

De Frivillige Hænder. - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST De Frivillige Hænder - Fælles pejlemærker for pårørende- og frivillighedssamarbejdet på plejecentrene UDKAST 1 Indhold Forord... 3 Værdier for frivilligindsatsen... 4 Det etiske ansvar... 5 Frihed til

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri

Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri Det fælleskommunale sundhedssekretariat - Hovedstaden Dato: 30. september 2013 BilagKB_131217_pkt.14.02 Oplæg vedr. sundhedsaftale III - psykiatri 1. Baggrund og proces Mange borgere har sygdomsforløb,

Læs mere