Choco TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS BRUGERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Choco 1 2 3 4 1 TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS BRUGERMANUAL"

Transkript

1 Choco TS /TL 2 TS 3 TS 4 TS HS BRUGERMANUAL

2 Figur 1 Side 2 af

3 Figur 2: Dimensioner OptiVend CHOCO, 1 & 2 Side 3 af

4 Figur 3: Dimensioner OptiVend 3 & 4 Side 4 af

5 Figur 4: Dimensioner OptiVend TS (Thermos small): 1 TS, 3 TS, 4 TS, HS TL (Thermos large): 1 TL Side 5 af

6 Figur 5: OptiVend med møntindkast Side 6 af

7 INDHOLDSFORTEGNELSE TILTÆNKT ANVENDELSE...11 SIKKERHEDSANVISNINGER...12 SIKKERHEDSANORDNINGER GENERELT Hovedkomponenter (fig. 1) Hovedkomponenter på mikser (fig. 6) TEKNISKE DATA INSTALLATION UDPAKNING PLACERING AF MASKINEN TILSLUTNING AF VAND Vandbehandling (fig. 8) Separat pumpesæt (fig. 9) Underskab (fig. 10) ELEKTRISK TILSLUTNING DRYPBAKKE AFLØB TEKSTSKILTE STANDARD DRIKINDSTILLINGER OptiVend 10 taster FYLDNING AF INGREDIENSHOLDERE IBRUGTAGNING FØRSTE GANGS BRUG / SKYLNING AF KEDELSYSTEM FØRSTE INDSTILLINGER OPERATØR/SERVICEMENU TASTEPANEL TASTEPANEL (FRONT) SERVICEPANEL (I LÅGE) MENUSTRUKTUR BRUGERMENU OPERATØRMENU DAGLIG BRUG FYLDNING AF INGREDIENSHOLDERE KLARGØRING AFTAPNING AF EN KOP AFTAPNING AF ET KRUS (OPTIVEND TS/TL) MØNTINDKAST (OPTION) Indstille drikke til betaling (fig. 27) Betaling AUTOMATISK BLOKERING MANUEL BLOKERING (FIG. 29) VEDLIGEHOLDELSE RENGØRINGSPROGRAM...34 Side 7 af

8 8.2 MIKSERSYSTEM INGREDIENSHOLDERE DRYPBAKKE HUS RENGØRINGSINTERVAL SERVICEINTERVAL TERMOSIKRING TRANSPORT / OPBEVARING FEJLFINDING TILBEHØR... Side 8 af

9 2007 Animo Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af dette dokument må reproduceres og/eller mangfoldiggøres via udskrift, mikrofilm, elektronisk eller på anden måde, uden fabrikantens forudgående skriftlige samtykke. Dette gælder også for medfølgende tegninger og diagrammer. Animo forbeholder sig ret til ændring af de tekniske specifikationer, uden forudgående varsel. Ligeledes kan indholdet af manualen blive ændret uden forudgående varsel. Denne manual omhandler en standard maskine. Animo kan derfor ikke drages til ansvar for skader som skyldes at specifikationerne for den leverede model, afviger fra standardspecifikationerne. Kontakt venligst forhandleren vedrørende information om justering, vedligeholdelse eller reparationer, som ikke er omtalt i denne manual. Selvom denne manual er udarbejdet med størst mulig omhu, kan fabrikanten ikke drages til ansvar for eventuelle unøjagtigheder eller fejl i dette dokument eller konsekvenserne af disse. Det tilrådes at studere anvisningerne i manualen nøje, disse indeholder vigtig information vedrørende installation, brug og vedligeholdelse af maskinen. Opbevar altid manualen let tilgængeligt, for senere reference, FORORD Formål med dette dokument Dette dokument er en manual som sætter kvalificeret personale i stand til at installere, programmere og vedligeholde maskinen. Kvalificeret personale defineres som personer der er i stand til at programmere maskinen, udføre vedligeholdelse og afhjælpe mindre fejl. Alle kapitler og afsnit er nummererede. De forskellige illustrationer som teksten refererer til findes alle i manualen. Symboler BEMÆRK Generelle nyttige anvisninger. FORSIGTIG! Advarer om mulig fare for maskine, omgivelser eller miljø. ADVARSEL Advarer om mulig alvorlig fare for personer eller maskine. ADVARSEL Advarer om farlig elektrisk spænding. Side 9 af

10 MODELLER Denne manual omhandler følgende modeller: OptiVend Choco OptiVend 1 OptiVend 2 Møntindkast (option) OptiVend 3 OptiVend 4 Møntindkast (option) OptiVend 1 TS OptiVend 3 TS OptiVend 4 TS OptiVend HS OptiVend TL 1 Side 10 af

11 Tiltænkt anvendelse Denne maskine er udelukkende tiltænkt til at lave varme drikke. Enhver anden anvendelse betragtes som ikke tiltænkt og kan medføre alvorlig fare. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader eller tab som skyldes fejlanvendelse eller anden anvendelse end den tiltænkte. Service og teknisk support Kontakt forhandleren for oplysninger vedrørende justering, vedligeholdelse eller reparationer, som ikke fremgår af denne manual. Før forhandleren kontaktes bedes følgende detaljer noteres ned, disse findes på maskinens typeskilt: A - Type B - Artikel nummer C - Maskine nummer D - Forsyningsspænding E - Frekvens F - Effekt Garantibetingelser Garantibetingelserne for dette produkt er en integreret del af leveringsbetingelserne. Direktiver Dette udstyr opfylder følgende krav og direktiver: EMC 92/31/EEG & 93/68/EEG LVD 73/23/EEG. RoHs 2002/95/EEG WEEE 2002/96/EEG FOOD 1935/2004/EEG Side 11 af

12 Sikkerhedsanvisninger Denne maskine opfylder gældende sikkerhedsregulativer. Uautoriseret brug kan medføre skader på personer eller maskine. Følgende sikkerhedsanvisninger skal studere nøje, før maskinen tages i brug. Betjeningsvejledning Læs omhyggeligt betjeningsvejledningen, før maskinen tages i brug. Dette vil beskytte Deres sikkerhed og forebygge skader på maskinen. Udfør altid betjeningen i den foreskrevne rækkefølge og opbevar altid manualen let tilgængeligt, for senere reference. Installation Placer maskinen i buffethøjde, på et fast og vandret underlag, således at denne kan tilsluttes til vand og forsyningsspænding. Tilslut maskinen til en jordforbundet stikkontakt. Placer maskinen således at der ikke kan ske skader i tilfælde af lækager. Vip aldrig maskinen, sørg for altid at placere og flytte denne i lodret position. Der vil altid efterlades vand i opvarmningssystemet, derfor må maskinen ikke placeres så den kan blive udsat for frost. Ved installation skal gældende nationale og lokale forskrifter følges nøje. Brug altid godkendte materialer og dele. Ved flytning af maskinen skal anvisningerne vedrørende installation igen følges nøje. Brug Kontroller maskinen for eventuelle skader før denne tages i brug. Maskinen må ikke udsættes for skylle eller spulevand. Brug aldrig skarpe genstande på betjeningsknapperne. Beskyt betjeningselementerne mod snavs og fedt. Hvis maskinen ikke skal bruges i længere tid, bør forsyningsspænding og vandtilførsel afbrydes. Vedligeholdelse og fejlsøgning Utilstrækkelig vedligeholdelse kan medføre dyre reparationer og bortfald af garantien. Maskinen skal altid være under opsyn ved vedligeholdelse. Alle former for reparation skal udføres af en kvalificeret servicetekniker. Hvis maskinen skal åbnes for rengøring eller reparation, skal stikket altid først tages ud af stikkontakten. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader, som skyldes en tilsidesættelse af disse anvisninger. Side 12 af

13 Sikkerhedsanordninger Maskinen er forsynet med følgende sikkerhedsanordninger: Termosikring (fig. 1-13) Maskinen er forsynet med en termosikring, som er tilgængelig udefra. Denne er placeret bagpå maskinen (fig. 1-13). Denne sikring afbryder varmelegemet hvis temperaturen bliver for høj. Den hyppigste årsag til en sådan udkobling er at maskinen ikke er afkalket til tiden. Hvis displayet viser teksten F2 Heating, se afsnit 10, Termosikring. Afbryder (fig. 1-8) Afbryderen bruges til at tænde og slukke maskinen. Husk at maskinen stadigt kan aktiveres efter at den er slukket, fjern derfor stikket fra kontakten, for at gøre maskinen helt spændingsløs. Afbryde kandefyldning Fyldning af en kande afbrydes ganske enkelt ved at trykke på en vilkårlig tast. Den valgte fyldning slettes og der påfyldes en kop mere. Fejldisplay (fig. 1-1) I tilfælde af en teknisk fejlfunktion, vil displayet vise en fejlkode (f.eks. E1). I tilfælde af dette, se afsnit 12 "Fejlfinding". Drypbakke fuld signal (option) Hvis drypbakken er fuld, vises dette på displayet [F1 drypbakke fuld] og kontrolpanelet blokeres. Når drypbakken tømmes, forsvinder beskeden på displayet automatisk og kontrolpanelet frigives igen. Model Moderne udseende Rustfrit stålhus Betjeningspanel med softtaster og display Mikroprocessorstyring Rengøringsprogram Energispareprogram med manuel og programmerbar standby tid Koptæller Åbent kogesystem med tørkogssikring Elektronisk niveauregulator og temperaturstyring Serviceindikator for operatør Ekstern vandbeholder (option) Møntindkast (option) Side 13 af

14 Materialer Alle indvendige komponenter i maskinen, som kommer i produktkontakt, er fremstillet i rustfrit stål, levnedsmiddelgodkendt silikone og polysulfon. Temperaturovervågning Et elektronisk temperaturovervågningssystem sikrer en konstant produktkvalitet. Adgangsforhold Behovet for at udføre vedligeholdelsen så enkelt som muligt, er taget i betragtning under konstruktionen af maskinen. Dette har resulteret i let adgang til alle vigtige dele. Styresystem Styresystemet er designet således at dette om nødvendigt kan udskiftes på stedet, af en kvalificeret tekniker. Programmering Et tydeligt udformet menusystem er installeret, således at der ikke er behov for nogen ekstern programmeringsenhed. Lavspænding Af sikkerhedsmæssige årsager, er alle strømførende dele, bortset fra varmelegemet, forsynet med 24 VDC lavspænding. Miljøforhold Emballage Deres nye maskine er omhyggeligt emballeret som beskyttelse mod transportskader. Emballagen er ikke farlig for miljøet og består af følgende materialer: Korrugeret pap Fyldemateriale af polyuretan (PUR) dækket med Polyethylen film (PE-HD). Emballagematerialer skal bortskaffes i henhold til gældende nationale og lokale forskrifter. Bortskaffelse af maskinen Ingen maskiner holder evigt. Når tiden kommer for bortskaffelse af denne maskine, vil denne normalt kunne returneres til forhandleren. Er dette ikke tilfældet, skal maskinen bortskaffes/deponeres i henhold til gældende forskrifter. Alle plastdele er forsynet med standardkoder. Elektroniske og elektriske dele deponeres separat, ligeledes kan det rustfrie hus deponeres separat. Side 14 af

15 1. GENERELT OptiVend kaffemaskiner. Det nye udvalg af OptiVend kaffemaskiner opfylder kravene fra den moderne kaffedrikker fuldt ud. Et enkelt tryk på tasten og en delikat varm drik er klar på et øjeblik og en hel kande kan fyldes på kort tid. Enkel betjening. Frisk kaffe, med eller uden mælk og sukker. En dejlig stærk espresso. En cappuccino med en tyk og cremet top eller en smagfuld cafe creme, cafe latte eller Wiener melange. De kan tilberede næsten enhver varm drik, hurtigt og let, med en OptiVend maskine, herunder også varm chokolade, te (varmt vand) og suppe. Let at installere. Animo leverer maskinerne fuldt programmerede. Installationen er derfor kun et spørgsmål om placering og tilslutning. Standardindstillingerne gør det muligt omgående at brygge de mest smagfulde varme drikke. Justerbare indstillinger. Muligheden for justering af styreindstillingerne er unik for OptiVend. Dette gør det muligt at tilpasse de varme drikke helt præcist til Deres smag. De specifikke indstillinger gemmes med en pinkode. således at de ikke kan slettes ved et uheld. 1.1 Komponentbeskrivelse De vigtigste dele på maskinen er vist på figur 1 på side 2 i denne manual Tastatur Display Valgtaster 1 til 5 eller 10 Betjeningspanel (Service panel) Produkttæller knap Rengøringsknap Operatørknap Standby knap Låg Ingrediensholder 1 Ingrediensholder 2 Udløbsvinkler Typeskilt Afbryder Mikser > Varmdrikudtag/varmtvandsudtag Drypbakke med rist Lås med nøgle Tørkogssikring Aftapning Forsyningskabel Vandtilførsel Hovedkomponenter (fig. 1) Hovedkomponenter på mikser (fig. 6) Figur 6 Dampopsamler Vandforsyning Motoraksel Låsering Mikservinge Mikserhus Varmdriksudtag / varmtvandsudtag Side 15 af

16 2. TEKNISKE DATA Model OptiVend Kapacitet Kapacitet pr. time for 120 ml kop Doseringstid pr. kop 120 ml Doseringstid pr. kande Kapacitet pr. time for varmt vand Kedelindhold 2,5 liter Opvarmningstid for kedel 360 kopper ca. 7 sek. se tabel 1 ca. 40 liter 2,5 liter 4 min. Vandsystem Vand hårdhed Vand ledningsevne Vand tilslutning Vand temperaturområde Min. - Max. vandtryk Flowmængde min. 5 dh (100 mg CACO3/l) 70 µ Siemens/cm 3/4" udvendig gevind C 0,2 MPa (2 bar) - 1 MPa (10 bar) 6 l / min. Elektrisk system Spænding / frekvens Total effekt Effekt varmelegeme Forsikring Sikkerhedsklasse Styrespænding Placering typeskilt Materialer Hus/låge Kedel Drypbakke Dimensioner 360 kopper ca. 7 sek. se tabel 2 ca. 40 liter 5,5 liter 8,5 min. 360 kopper ca. 7 sek. se tabel 3 ca. 40 liter 5,5 liter 8,5 min VAC 50-60Hz 3275W 3200W 16 A I 24VDC over afbryder rustfrit stål 18/9 (1.4301) (AISI 304) rustfrit stål 18/10 (1.4401) (AISI 316) Plast <PS> sort OptiVend Choco, 1 & 2 OptiVend 3 & 4 OptiVend 1TS/TL, 3TS, 4TS, HS OptiVend møntindkast Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 16 af

17 Vægt Tom OptiVend CHOCO 16.2 OptiVend OptiVend OptiVend OptiVend OptiVend 1 TS 23.0 OptiVend 1 TL 24.4 OptiVend 3 TS 24.6 OptiVend 4 TS 25.0 * = fyldte ingrediensholdere og kedel Ret til ændringer af de tekniske specifikationer forbeholdes. Fyldt* Inkl. emballage TABEL 1 Kapaciteter for OptiVend Choco, 1 & W Dosering (Kaffe) Doseringstid Antal direkte Klartid max. dosering Kop 120 ml ca. 7 sek. 360x Lille kande 2x 120 ml ca. 12 sek. 5x (= 10 kopper) 64 sek. Kande 1,2 liter ca. 50 sek. 1x (= 10 kopper) 62 sek. TABEL 2 Kapaciteter for OptiVend 3 & W Dosering (Kaffe) Doseringstid Antal direkte Kop 120 ml ca. 7 sek. 360x Lille kande 2x 120 ml ca. 12 sek. 7x (= 14 kopper) Kande 1,2 liter ca. 50 sek. 1x (= 10 kopper) Klartid max. dosering 131 sek. 30 sek. TABEL 3 Kapaciteter for OptiVend 1TS / TL, 3 (TS), 4 (TS) W Dosering (Kaffe) Doseringstid Antal direkte Klartid max. dosering Lille kande 2x 120 ml ca. 12 sek. 11x (= 22 kopper) 4 sek. Kande 1,2 liter ca. 50 sek. 2x (= 24 kopper) 80 sek. Kande 1,5 liter ca. 60 sek. 2x (= 25 kopper) 95 sek. Kande 2,0 liter ca. 80 sek. 1x (= 16 kopper) 125 sek. Kande 2,2 liter ca. 90 sek. 1x (= 18 kopper) 138 sek. 2.1 Multifase version Kun for OptiVend 1 TS / TL, 3 (TS), 4 (TS) Spænding 2N~ 380-5V / 50-60Hz / 6475W Varmtvands kapacitet pr. time ca. 80 liter Kedelindhold 5,5 liter Opvarmningstid kedel ca. 5 min. Kapacitet pr. time for 120 ml kop 665 kopper Kapacitet pr. time for kande ca. 40 sek. / liter (se tabel 4) TABEL 4 Kapaciteter for OptiVend 1TS / TL, 3 (TS), 4 (TS) W Dosering (Kaffe) Doseringstid Antal direkte Klartid mellem Kop 120 ml ca. 7 sek. 665x (= 80 l/h : 120 ml) Lille kande 2x 120 ml ca. 12 sek. 240x (= 480 kopper) Kande 1,2 liter ca. 50 sek. 73x (= 730 kopper) Kande 1,5 liter ca. 60 sek. 53x (= 662 kopper) Kande 2,0 liter ca. 80 sek. 44x (= 733 kopper) Kande 2,2 liter ca. 90 sek. 40x (= 733 kopper) Side 17 af

18 2.2 OptiVend HS (High Speed) version Egenskaber: Standardversion med 2 store beholdere. Parallel dosering - deling af doseringshastighed" sammenlignet med en standard OptiVend. Tekniske specifikationer Artikel nummer Kapacitet varmt vand pr. time Kedel rustfrit stål Opvarmningstid kedel Kapacitet pr. time for kopper (120 ml) Doseringstid Forsyningsspænding Vandtilslutning Dimensioner (B x D x H) Udløbshøjde Dosering (kaffe) Kop 120 ml Krus 2 x 120 ml Kande 1,2 liter Kande 1,5 liter Kande 2,0 liter Kande 2,2 liter liter 5,5 liter 3 min. 915 kopper 5 sek. 3N~ 380-5V / 50-60Hz / 9675W ¾ 389 x 515 x 697 mm. 235 mm Doseringshastighed: ca.. 5 sek. ca. 9 sek. ca. 40 sek. ca. 50 sek. ca. 66 sek. ca. 72 sek. Antal direkte: 720x (= 86 liter/time) 400x (= 800 krus) 90x (= 900 kopper) 72x (= 900 kopper) 54x (= 900 kopper) 50x (= 916 kopper) Fyldning af beholdere: Denne model har to store beholdere; nr. 1 (venstre) & nr. 3 (højre). På grund af den parallelle doseringsmetode bør begge beholdere være påfyldt den samme mængde af samme ingrediens. Side 18 af

19 3. INSTALLATION Denne maskine må kun placeres og installeres af en autoriseret servicetekniker. Følgende skal overholdes: Må kun bruges indendørs Må ikke bruges i fugtige lokaliteter Må ikke bruges i eksplosive miljøer 3.1 Udpakning Maskinen er omhyggeligt emballeret for at undgå skader under transport og lignende. Fjern emballagen forsigtigt uden brug af skarpe objekter. For at beskytte de rustfrie ståldele og det blå display, er disse beskyttet med en film. Denne beskyttelsesfilm skal fjernes under installationen. Kontroller at maskinen er komplet og ikke viser tegn på skader. Maskinen leveres med følgende udstyr: Målebæger 0,25L Drypbakke + rist Kaffe rengøringsmiddel(pose) Børste Lågenøgler Brugermanual Service bilag Etiketsæt Afløbsslange (drypbakke) 1,5m tilslutningsslange Antal Kontakt venligst forhandleren hvis dele mangler eller er beskadigede. ADVARSEL Der vil altid stå vand i kedelsystemet, af denne grund må maskinen ikke placeres i områder hvor den kan blive udsat for frost. 3.2 Placering af maskinen Placer maskinen i buffet højde, på et fast vandret underlag, som skal være i stand til at bære maskinens vægt i fyldt tilstand. Kontroller at maskinen står helt vandret og er placeret således at der ikke sker yderligere skader i tilfælde af lækager. Placer maskinen således at ingen af ventilationsåbningerne bagpå er blokeret. Udtagene til vand og el skal være placeret indenfor en halv meter fra maskinen. Brugeren er ansvarlig for at disse forsyninger er etableret i henhold til gældende lokale og nationale forskrifter. Serviceteknikeren er alene ansvarlig for tilslutning af maskinen til bestående forsyninger. Side 19 af

20 3.3 Tilslutning af vand Systemet skal være forsynet med en stophane, et afløb, en kontraventil og skal afsluttes med en let tilgængelig 3/4" tilslutning. Vandtrykket må ikke kunne falde til under 1 bar ved et flow på 5 liter/minut. OptiVend kan tilsluttes til varmt vand efter behov. Til dette formål anbefales en speciel varmtvandsslange (fig. 7). Varmtvandsslange Art. Nr Vandbehandling (fig. 8) Det anbefales kraftigt at montere et blødgøringsanlæg eller et filter, hvis forsyningsvandet indeholder for meget klor eller er for hårdt. Det forbedrer kvaliteten af drikkene og forhindrer behovet for hyppige afkalkninger af maskinen. Filter system Brita AquaQuell 1.5 Art. Nr , inkl. slangesæt + filterpatron Brita AquaQuell 1.5 Art. Nr Separat pumpesæt (fig. 9) Hvis der ikke er nogen vandforsyning i nærheden, kan maskinen leveres med et separat pumpesæt. Pumpesæt Art. Nr Vandbeholder 18 liter Art. Nr Underskab (fig. 10) Et underskab findes som option. Passer som standard til OptiVend Choco, OptiVend 1 og 2. Med overplade for OptiVend 3 og 4. Underskabet er forberedt for indbygning af separat pumpesæt og vandfilter bagpå. Underskab Art. Nr Overplade Art. Nr Side 20 af

21 3.4 Elektrisk tilslutning ADVARSEL Forsyningsspænding og frekvens kan variere fra land til land. Kontroller på typeskiltet (fig. 11) at maskinen passer til den lokale forsyning. Maskinen skal tilsluttes til en jordforbundet stikkontakt. Den jordforbundne stikkontakt og den forsikrede gruppe med hovedafbryder, er en del af den elektriske installation. Der må ikke tilsluttes andre maskiner, som kan forårsage spændingsfald, til denne gruppe. Trefasede maskiner leveres fra fabrikken uden stik. Ved tilslutning skal maskinen forsynes med et stik som passer til den lokale installation. Afhængigt af maskinens opsætning, skal dette tilsluttes som vist på figuren og nedenfor. (fig. 12) 1 N~ 230V (3-leder kabel). (fig. 13) 2 N~ 400V (4-leder kabel). (fig. 14) 3 N~ 400V (5-leder kabel). (fig. 15) 3 ~ 230V (4-leder kabel). Følgende punkter skal bemærkes ved montering af et nyt stik: 1. Den GUL/GRØNNE ledning [ JORD ] skal forbindes til stikbenet som er mærket med "PE" eller "JORDTEGN". 2. Den BLÅ ledning [ NUL ] skal forbindes til stikbenet mærket med bogstavet "N" (nul). 3. Den BRUNE, SORTE og GRÅ ledning [ FASE ] skal forbindes til stikbenene mærket [ L1, L2 og L3 ]. Fabrikanten kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes fejl under installationen af maskinen. Side 21 af

22 3.5 Drypbakke afløb Overløbsslangen på maskinen løber ned i drypbakken. Det er muligt at forsyne drypbakken med en afløbsslange. Bor et hul på bagsiden og monter afløbsslangen, som vist på figur Tekstskilte Disse tekstskilte, placeret ved siden af valgtasterne, er ikke indsat fra fabrikken. Der medfølger et ark med forskellige tekster ved leveringen. Skyd skiltet ind i holderen, ved siden af den tilhørende tast (fig. 16). De drikke som er programmeret fra fabrikken er vist på tabellen i punkt 3.7. Servicebilaget (afsnit 3) inkluderer en beskrivelse af hvordan hver enkelt kandedrik er indstillet. Hvis en drik ændres skydes det tilhørende skilt ind i holderen ved siden af den tilhørende tast. Har De modtaget servicebilaget under installation af maskinen? hvis ikke, kontakt da forhandleren. Side 22 af

23 3.7 Standard drikindstillinger OptiVend 5 taster Side 23 af

24 3.7.2 OptiVend 10 taster Side 24 af

25 3.8 Fyldning af ingrediensholdere Ingrediensholderne fyldes i henhold til nedenstående tabel Åbn låget (fig. 18-1) på maskinen. Træk holderen frem og ud. Drej udløbsvinklen vandret (fig. 18-3). Fyld holderen med den rigtige ingrediens (fig. 18-4). Monter holderne igen i den rigtige rækkefølge. Kontroller at holderens drivbøsning passer ind over tappen på bagsiden (fig. 18-5). 6. Drej udløbsvinklen tilbage til korrekt position (fig. 18-6). Side 25 af

26 3.9 Placering Placer maskinen vandret på stedet hvor den skal bruges. Sørg for at der er mindst 7 cm fri plads til højre for maskinen, så lågen kan åbnes helt. Der skal være mindst 22 cm fri plads over maskinen, så låget (fig. 2-4) kan åbnes helt. Kontroller at angivelserne på typeskiltet (fig. 1-7) svarer til den aktuelle forsyning. Tilslut maskinen til vandforsyningen (fig. 1-16) ved hjælp af den medfølgende slange. Luk lågen og placer drypbakken under afløbet (fig. 1-11). Der kan monteres en afløbsslange på drypbakken (se punkt 3.5, fig. 16). Der er en studs bagpå. Maskinen kan nu tages i brug. 4. IBRUGTAGNING Anvisningerne i afsnit 3 (INSTALLATION) skal være udført, før maskinen kan tages i brug. Første gang maskinen bruges, kører denne efter fabriksindstillingerne. De forskellige indstillinger kan ændres af øvet, autoriseret personale. Se separat servicebilag, punkt 3.2 servicemenu. Dette punkt beskriver processen for kaffebrygning og varmtvandssystemet, når maskinen bruges første gang eller hvis maskinen ikke har været brugt i en periode under ferier og lignende. 4.1 Første gangs brug / skylning af kedelsystem Åbn vandhanen og kontroller at alle samlinger er tætte. Sæt stikket i kontakten. Tænd maskinen via afbryderen (fig. 1-8), displayet (fig. 1-11) tænder og der høres et bip. På displayet vises først teksten: [ F3 Filling ] (fyldning) og derefter [ F2 Heating ] (opvarmning). Under opvarmningen kan indstillingerne ændres, som beskrevet i punkt 4.2. Efter ca. 4 minutter (OV 3&4; 8,5 min.) er maskinen varmet op og følgende tekst vises på displayet: [ Make your choice... ] (vælg drik). Placer en tom kop med et minimumsindhold på 120 ml (fig. 1-10) under udtaget og vælg den ønskede drik. Hæld det første 2 kopper af hver drik ud. Vælg en anden drik og kontroller om smag og mængde er korrekt, gentag dette for hver drik. Hvis smag og mængde er i orden, er maskinen klar til brug. Hvis smag eller mængde ikke er i orden, se servicebilag: 3 drikindstillinger. 4.2 Første indstillinger operatør/servicemenu Følgende detaljer indstilles via servicemenuen, umiddelbart efter at maskinen er brugt første gang. Bemærk: Standardsproget er engelsk. For at få adgang til servicemenuen (PIN-kode), se punkt 2.2 i servicebilaget System settings (Systemindstillinger) Language (sprog) Time (aktuel tid) Descaling / filter (afkalkning/filter) Service moment (serviceinterval, tæller for afkalkning og filter) Resten af operatørmenuen kan studeres senere. Maskinen er nu klar til brug. Side 26 af

27 5. TASTEPANEL Maskinen er forsynet med to betjeningspaneler. Tastepanelet på forsiden af lågen (fig. 1-1) bruges under daglig brug. Servicepanelet indvendigt på lågen (fig. 1-2) er kun beregnet for operatøren til at få adgang til operatør og servicemenu (kun ved indtastning af en PIN-kode). FORSIGTIG Tryk aldrig på tasterne med en skarp eller spids genstand. Beskyt tasterne mod smuds og fedt. 5.1 Tastepanel (front) Dette panel har en række softtaster og et oplyst display. Display; dette tænder når maskinen tændes. Displayet giver brugeren information om maskinens indstillinger. Valgtaster: disse er fabriksindstillet som vist i tabellerne i punkt 3.7. De fire øverste taster har en ekstra funktion, udover basisfunktionen. Denne ekstra funktion aktiveres hvis servicemenuen aktiveres. Det er muligt at indstille hver tast til en forskellig drik. Servicebilaget (punkt 2.3) beskriver hvorledes hver individuel drik indstilles. Hvis der indstilles en anden drik, skydes det tilhørende tekstskilt ind i den tilhørende holder ved siden af tasten. Hvis forhandleren ikke har udleveret servicebilag, kontakt da forhandleren. Kandefyldning nødstop: fyldningen af en kande kan afbrydes ved blot at trykke på en tilfældig tast. Ved tryk på en tast slettes det aktuelle valg og der påfyldes blot en kop mere. Figur 19 Side 27 af

28 5.2 Servicepanel (i låge) Tæller tast: Efter tryk på denne tast kan der trykkes på den relevante produkttast, for at se det antal drikke der er tappet. Tryk igen på tasten for at forlade tælleren. Skylletast: Tryk en gang på denne tast for at mikserbægrene. Varmtvandsventilerne åbner og lukker samtidigt, for at reducere kalkbelægningen. Se punkt 8.1 Skylleprogram. Vigtigt! Vi anbefaler at skylleprogrammet aktiveres både før og efter normal driftstid. Tast for operatørmenu: Tryk en gang på denne tast for at kalde operatørmenuen frem. Indtast PIN-koden i denne menu for at skifte til servicemenuen. Se 6.2 operatørmenu. Se 2.3 servicemenu (i separat servicebilag). Tryk igen på tasten for at forlade menuen. Standby tast: Tryk på denne tast for at sætte maskinen i sleep funktion. Displayet slukker, valgtasterne deaktiveres og kedlen holdes på 60 C. Tryk igen på tasten for at skifte tilbage til normal status. Side 28 af

29 6. MENUSTRUKTUR 6.1 Brugermenu VÆLG Tryk på en produkttast Standby Skyl KEDEL Operatørmenu Gratis Betalte Se softwarestruktur operatør / servicemenu Side 29 af

30 6.2 Operatørmenu Side 30 af

31 7. DAGLIG BRUG 7.1 Fyldning af ingrediensholdere Fyld aldrig mere i end der bruges på en dag. Dette sikrer at produkterne altid er friske. Sørg for at transportrøret altid er dækket med mindst 3 cm produkt. Ryst holderne for at forhindre klumper. Holderne skal tages ud før de fyldes op Åbn låget (fig. 24-1) på maskinen. Træk holderen fremad og ud af maskinen. Drej udløbsvinklen om til vandret (fig. 24-3). Fyld holderen med den rigtige ingrediens (24-4). Sæt lågene på igen og placer holderne i den rigtige rækkefølge. Kontroller at holdernes drivbøsning passer ind over drivtappen bagi. Tryk holderen ind i pladen (fig. 24-5). 6. Drej udløbsvinklen tilbage til korrekt position (fig. 24-6). Sørg for at den rigtige holder sidder på den rigtige plads (se nummer på holder og maskine). Brug skylleprogrammet til at fjerne alle ingrediensrester fra mikserskålene. Side 31 af

32 7.2 Klargøring 1. Tænd maskinen via afbryderen (fig. 25-2), displayet (fig. 25-1) tænder. 2. Luk lågen og lås denne med nøglen. 3. Maskinen fyldes op [ F3 Filling ] og varmes derefter op [ F2 Heating ]. 4. Påfyld ingredienser efter behov, under opvarmningen. 5. Når maskinen er varmet op vises følgende tekst: [ Make your choice... ] (foretag valg). 6. Placer et målebæger under udtaget og start rengøringsprogrammet. 7. Maskinen er klar til brug. 7.3 Aftapning af en kop Placer en tom kop under udtaget (fig. 25-3). Vælg den ønskede drik. Den ønskede drik tilberedes [ One moment ]. Drikken er klar når displayet viser: [ Make your choice.. ] 7.4 Aftapning af et krus (OptiVend TS/TL) Placer et tomt krus under udtaget (fig. 25-3). Vælg den ønskede drik. Den ønskede drik tilberedes [ One moment ]. Drikken er klar når displayet viser: [ Make your choice.. ] Afbryde tapning af en kande Tapning af en kande kan afbrydes ved blot at trykke på en af tasterne. Den valgte fyldning afbrydes og der påfyldes blot en kop mere. Aftappe en kop? Træk kopbakken (fig. 25-4) frem. Side 32 af

33 7.5 Møntindkast (option) Vigtigste dele (fig. 26) Møntindkast Returknap Returspalte Møntskuffe Lågelås er også lås for møntskuffe Indstille drikke til betaling (fig. 27) 1. Åbn operatørmenuen 2. Gå til 1.0 Free vending (gratis) 3. Skift Yes til No og kvitter valget Betaling 1. Placer bæger (tryk på den ønskede tast hvis prisen ikke kendes). 2. Indkast korrekt beløb. 3. Vælg drik. Indstilling/ændring af priser Se 2.3 i servicemenu i servicebilaget eller kontakt forhandleren. 7.6 Automatisk blokering Tastaturet sættes automatisk ud af drift hvis displayet viser følgende tekster (fig. 28): Efter at drypbakken er tømt, forsvinder beskeden automatisk og tastaturpanelet kan igen betjenes (option). Kedeltemperatur er midlertidigt for lav, efter for kraftig aftapning. Når temperaturen igen er oppe, forsvinder beskeden igen og tastaturet kan igen betjenes. Vandtrykket er faldet eller beholderen er tom. Side 33 af

34 7.7 Manuel blokering (fig. 29) Via bruger og operatørmenu kan der indstilles følgende blokeringsfunktioner. Under standby holdes vandet på 60 C og kontrolpanelet slukker. Via denne tast sættes maskinen manuelt på standby, se 6.2 operatørmenu, punkt 1.2. Via denne tast sættes maskinen manuelt på standby, se 6.2 operatørmenu, punkt VEDLIGEHOLDELSE Lad ikke bakterier få overtaget! Vedligehold altid maskinen i henhold til anvisningerne! Følg firmaets hygiejneforskrifter. 8.1 Rengøringsprogram Maskinen er udstyret med et rengøringsprogram som kan bruges til at rengøre miksersystemet dagligt. Vi anbefaler at køre dette program, før og efter arbejdstiden. Programmet varer ca. 20 sekunder og bruger ca ml vand. Mens maskinen skylles, vises følgende tekst på displayet: [ Rinse... ] Skyllevandet udledes gennem aftapningen i et målebæger (medfølger) som er placeret under udtaget. Aktivere rengøringsprogrammet 1. Placer målebægeret under udtaget (fig. 30-2). 2. Åbn lågen og tryk på rengøringstasten (fig. 30-1). 3. Rengøringsprogrammet starter og skyller mikseren med varmt vand. 4. Tøm målebægeret. 5. Gentag programmet indtil skyllevandet er helt rent. Side 34 af

35 8.2 Miksersystem Mikserhuset er konstant i kontakt med drikkevarerne og skal derfor vedligeholdes omhyggeligt og i god tid. Maskinen kan dog selv udføre den daglige rengøring, takket være rengøringsprogrammet. Miksersystemet består af: 1. Dampopsamler 2. Låsering 3. Mikserbæger 4. Mikservinge 5. Mikserhus 6. Udtag drik/vand Afmontering (se fig. 31) 1. Sluk maskinen og træk ingrediensholderne ud. 2. Drej den grønne låsering mod højre og fjern den lille slange fra varmtvandsudtaget. 3. Træk mikserhuset fremad, ud fra mikseren. 4. Træk mikservingen fremad, ud fra akslen og fjern den grønne låsering. Adskil mikserhus, dampopsamler og drikudtag. 5. Rengør de afmonterede dele i varmt vand, med et almindeligt rengøringsmiddel. 6. Delene samles i omvendt rækkefølge. 7. BEMÆRK: Pilen på mikservingen skal vende mod den flade side af akslen. Tryk mikservingen ind over akslen til der høres et tydeligt klik. 8. Monter huset på mikseren. 9. Drej den grønne låsering mod venstre og monter slangen til varmtvandsudtaget. 10. Sæt fordelerventilen tilbage til korrekt indstilling, tænd maskinen og kør flere test, for at sikre at den fungerer korrekt. Vedligeholdelse Dagligt: Skyl miksersystemet ved hjælp af skylleprogrammet. Ugentligt: Afmonter dampopsamler, mikserhus, afgangsrør og mikservinge. Rengør delene grundigt i varmt vand og skyl omhyggeligt (fig. 31-5). Side 35 af

36 8.3 Ingrediensholdere Dagligt; rens udløbsdysen (fig. 32-1) og udløbsvinklen (fig. 32-2) hver dag med en tør børste. Ugentligt; Ingrediensholderne skal tømmes og rengøres med en støvbørste, mindst en gang om ugen. Fjern indtørrede rester. Månedligt; Tøm og vask ingrediensholderne i varmt vand, en gang om måneden. Om nødvendigt kan transportsneglen afmonteres ved at løsne møtrikkerne foran og bagpå (fig og fig. 32-3). Byt aldrig om på sneglene. Sørg for at holderne er helt tørre før montering. Ingrediensholder magasin Rengør magasinet (fig. 33-1) mindst en gang om ugen, med en ren fugtig klud. Side 36 af

37 8.4 Drypbakke Drypbakken fanger alle dråber fra udtagene. Drypbakken er beskyttet med en elektronisk føler (option), således at maskinen afbrydes ved for højt niveau. Da drypbakken hele tiden kommer i kontakt med kopper og drikkevarer, skal denne holdes konstant ren. Drypbakken omfatter (fig. 34): Drypbakke Rist Afmontering (fig. 34) 1. Tag drypbakken ud ved at trække den fremad. 2. Fjern risten. 3. Tøm drypbakken. 4. Rens drypbakken og risten ifølge anvisningerne nedenfor og monter disse igen. Vedligeholdelse Dagligt tøm og skyl drypbakken, rengør drypbakke og rist med en fugtig klud. Ugentligt vask drypbakke og rist i varmt vand. 8.5 Hus Huset består af: Rustfrit stålhus Tastepanel/fotografisk display Vedligeholdelse Dagligt rengør og tør det udvendige stålhus med en fugtig ren klud. Brug aldrig skuremidler da disse kan give ridser eller matte områder. Brug aldrig klorin eller midler som indeholder klor, rustfrit stål er ikke modstandsdygtig overfor sådanne produkter. 8.6 Rengøringsinterval Daglig rengøring: Udtagsvinkler på ingrediensholdere med en tør børste. Skyl mikser med varmt vand via skylleprogrammet. Udtagsdyser og udtagskonsol. Tøm og rengør drypbakke og rist med en fugtig klud. Maskinen udvendigt. Ugentligt, dagligt og ekstra: Afmonter og rengør dampopsamler, mikserhus, mikservinger og udtagsslanger i varmt vand, skyl dem helt rene. Aftør ingrediensholdere med en ren fugtig klud. Månedligt, ugentligt og ekstra: Rengør ingrediensholdere, tøm disse og vask dem i varmt vand. Hver 3 måned, månedligt og ekstra: Rengør ventilationsgitter i bunden af maskinen, med en tør børste. Side 37 af

38 ADVARSEL Maskinen skal åbnes for at afkalke vandbeholderen. Dette fritlægger spændingsførende dele, som kan berøres og medføre livsfarlige situationer! ADVARSEL Maskinen må ikke dyppes i vand eller sprayes. Maskine må ikke forlades når der udføres nogen form for vedligeholdelse på denne. 9. SERVICEINTERVAL Under installation af maskinen, indstiller serviceteknikeren et serviceinterval. Alle drikke som aftappes tælles i maskinen. Når det indstillede serviceinterval (antal drikke) er nået, vises et stjernesymbol øverst til højre på displayet (*) (fig. 35). De kan fortsætte med at bruge maskinen når dette symbol vises. Symbolet er en indikation for at maskinen skal afkalkes. Hvis der er monteret et vandfilter (anbefales) er dette et signal til at fjerne filteret. Vi anbefaler at brugere ikke udfører afkalkningen og/eller udskifter filteret. Tilkald en servicetekniker til disse opgaver. Side 38 af

39 10. TERMOSIKRING Maskinen er forsynet med en termosikring, som er tilgængelig udefra. Denne er placeret over afbryderen, inde i maskinen (fig. 29). Denne termosikring afbryder varmelegemet hvis temperaturen bliver for høj. Den mest almindelige årsag til at denne udløser er at maskine er kalket til. Hvis maskinen ikke opvarmes, gør da følgende: 1. Lad maskinen køle af. 2. Løsn den sorte beskyttelseshætte (Fig. 36-1). 3. Tryk nu på den synlige knap (fig. 36-2) og tryk beskyttelseshætten på plads igen. Hvis termosikringen er udløst og symbolet for serviceinterval lyser på displayet, skal maskinen afkalkes. Se afsnit 9, serviceinterval. 11. TRANSPORT / OPBEVARING Før maskinen tages ud af brug skal følgende udføres: 1. Sluk maskinen og tag stikket ud af kontakten. 2. Luk vandtilgangen og afmonter forsyningen. 3. Tøm vandbeholderen med afløbsslangen (fig. 37-1) (OptiVend Choco, OptiVend 1 & 2 ca. 2,5 liter, OptiVend 3 &4 ca. 5,5 liter). (ca.. 4 liter.) 4. Rengør ingrediensholderne, miksersystem, drypbakke og hus, ifølge anvisningerne i afsnit Afmonter delene beskrevet under punkt Maskinen er nu klar til transport. 7. Anvisningerne i afsnit 3 Installation, skal følges når maskinen sættes til igen. Side 39 af

40 12. FEJLFINDING Displayvisning F1 Drip tray full F2 Heating Mulig årsag Drypbakken er fuld Kedlen varmer op eller er nede på minimum temperatur Kedel varmer ikke op. Termosikring udløst F3 Filling Under opstart - kedel er tom og fyldes op Under brug - kedel fyldes for langsomt. Efter ca. 3 minutter skifter F3 til E3 Displayvisning B0 Mulig årsag Fejl på temperaturføler på varmtvandssystem Fejl på temperaturføler på varmtvandssystem Fejl på temperaturregulering på varmtvandssystem Fejl på temperaturregulering på varmtvandssystem Varmtvandssystem fyldes for langsomt. Indløbsventil lukket Fejl på minimum elektrode B1 E0 E1 E3 E7 Afhjælpning Tøm drypbakke, besked forsvinder Beskeden forsvinder når temperaturen er nået Reset termosikringen bagpå. Kontroller om kedlen trænger til afkalkning og afkalk om nødvendigt Vent til kedlen er fyldt op og visningen skifter til F2 opvarmning Kontroller vandtryk. Åbn hanen helt og kontroller slangen for knæk Afhjælpning Tilkald servicetekniker Tilkald servicetekniker Tilkald servicetekniker Tilkald servicetekniker Kontroller vandtryk. Åbn hanen helt og kontroller slangen for knæk Tilkald servicetekniker Problem Maskinen fungerer ikke Kontrol Sikringer Afbryder Stik Maskinen kan ikke betjenes Maskinen står i standby Problemer med smagen Efterfyld ingrediensholdere Placer ingrediensholdere korrekt Udløbsvinkel blokeret Doseringsrør i ingrediensholder løst eller fugtigt Ingrediensdeler i holdere fungerer ikke Forkert produkttype Mikser tilstoppet Produkt fugtigt, kontroller ventilation og udskift produkt Produkt for gammelt, udskift produkt Kedeltemperatur for lav, tilkald servicetekniker Side 40 af

41 13. TILBEHØR Se nedenstående liste over forbrugsartikler og tilbehør. Disse kan bestilles hos forhandleren. Husk at oplyse detaljerne på typeskiltet, artikel nummer og antal. Tilbehør Side af

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE

Animo 1. GENEREL BESKRIVELSE Animo Denne instruktion er for brugere af Animo vandopvarmningsbeholder, type WKT-Dn. Læs denne instruktion omhyggeligt, da det bevirker bedst og mest sikker brug af maskinen. 1. GENEREL BESKRIVELSE Vandopbevaringsbeholderen

Læs mere

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening

Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Elektrisk Lavastens grill / Vand grill Opstilling-, Installation- og Betjening Generelle anvisninger / Sikkerhedsanvisninger Læs venligst vejledningen grundigt igennem, før der udføres nogen form for installation

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

OPTIVEND HIGH SPEED DUO

OPTIVEND HIGH SPEED DUO OPTIVEND HIGH SPEED DUO Ny! OptiVend HS DUO Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning

VACOOK. Termocirkulator for Sous Vide kogning VACOOK Termocirkulator for Sous Vide kogning Advarsel! Denne manual er ikke egnet for personer (inklusive børn) med nedsatte fysiske eller mentale evner eller med manglende erfaring og kendskab, medmindre

Læs mere

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S

SCOTSMAN TC 180. IS- og VANDDISPENSER. Installations og brugsvejledning. SCOTSMAN Danmark A/S Installations og brugsvejledning SCOTSMAN TC 180 IS- og VANDDISPENSER SCOTSMAN Danmark A/S SCOTSMAN Danmark A/S Avedøreholmen 78 B Telefon 70 15 33 88 2650 Hvidovre Telefax 70 15 66 44 CVR.nr. 14 45 18

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL

UM_DA Part No.: 1764097_01 TOWER BRUGERMANUAL UM_DA Part No.: 1764097_01 BRUGERMANUAL INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel funktionsbeskrivelse...5 OVERSIGT

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C

Kortfattet vejledning FB 7100 B2C Kortfattet vejledning FB 7100 B2C 08.02 1 75531700 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Kaffebønnebeholder Skydelukke (bønnelukke)

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening

Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Elektrisk lavastensgrill / Vandgrill Installation og betjening Sikkerhedsanvisninger Dette dokument indeholder vigtig information omkring montering, betjening og vedligeholdelse. Opbevar altid manualen

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen.

LIVET ER FULD SMAGE. OptiVend Next Generation Smag forskellen. LIVET ER FULD SMAGE OptiVend Next Generation Smag forskellen. EN NY GENERATION Animos nye OptiVend Next Generation er et automatsystem, der giver dig frisk, varm kaffe på ethvert tidspunkt af dagen. Bare

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18

SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Brugermanual. Scanomat snegleautomat. 2000/15. SCANOMAT A/S Vibe Allé 3 Postboks 131 DK - 2980 Kokkedal Tlf.: +45 49 18 18 00 Fax: +45 49 18 01 18 Introduktion: Denne brugermanual forklarer brugen af snegleautomat

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg

DAN FUGT kvalitetsanlæg til vand. DAN FUGT RO vandbehandling. DAN FUGT kompakt RO anlæg DAN FUGT RO vandbehandling DAN FUGT kompakt RO anlæg Fra 50 til 200 l/h Alle anlæg er med PLC styring og overvågning af sikkerhedsfunktioner. Alle anlæg er opbygget med rustfri tryktank, ( lukket system

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Betjenings- og servicemanual

Betjenings- og servicemanual Modular ismaskine Betjenings- og servicemanual Gældende for typerne FM170AFE FM170AFE-N VIGTIGT! 1. Denne vejledning er en vigtig del af produktet og bør opbevares omhyggeligt af brugeren. Læs venligst

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE

TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE TRANSPORTABEL ISTERNINGMASKINE Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt før ibrugtagning af ismaskinen. Gem brugervejledningen til senere brug. BESKRIVELSE AF ISMASKINEN 1. Øverste kappe 2.

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1.

KIPSTEGER. Prince TYPE:60,85. Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND. Installations- og betjeningsvejledning. S/N: Rev. 1. KIPSTEGER Prince TYPE:60,85 Tilbehør VANDHANE, HØJDEJUSTERBAR, RUSTFRI STÅLBUND Installations- og betjeningsvejledning S/N: Rev. 1.0 Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Symboler i manualen... 3 1.2 Symboler på

Læs mere

Elektronisk bidet - Brugervejledning

Elektronisk bidet - Brugervejledning Elektronisk bidet - Brugervejledning 1 Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler... 3 Grundlæggende instruktioner... 3 Sikkerhedsforanstaltninger... 4 Produktoversigt... 5 Bidet oversigt... 5 Betjeningspanel

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Brugermanual for DESMON Køleskabe og Køleborde

Brugermanual for DESMON Køleskabe og Køleborde Brugermanual for DESMON Køleskabe og Køleborde Indholdsfortegnelse 1. GENERELT... 4 1.1 FABRIKANT... 4 1.2 SERVICE... 4 1.3 CERTIFICERING... 4 1.4 GARANTI... 4 1.5 KUNDENS ANSVAR... 4 1.6 OM DENNE MANUAL...

Læs mere

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning

ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning ET-XC40A 230VAC - 12VDC - Gas Absorbing køleboks Brugsanvisning VIGTIGT Læs denne vejledning nøje, inden køleboksen monteres og tages i brug. Kontakt forhandleren, hvis der måtte være yderligere spørgsmål.

Læs mere

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Instant Kaffe automaat

Instant Kaffe automaat Instant Kaffe automaat Brugervejledning MoVeC 2000 Type: 9INA, 9IEA Revision G, Dansk Referentie: 5DUI073m Leverandør af maskinen: Fabrikant af maskinen: De Jong Duke Postbus 190 3360 AD SLIEDRECHT Nederland

Læs mere

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40

SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL RC-40 BRUGS- OG VEDLIGEHOLDELSES ANVISNING SLIBEMASKINE FOR PERSON- OG VAREVOGNS BREMSEBAKKER MODEL Serie nummer: Leverings dato: El tilslutning: V. BRØNDUM A/S Sadolinsvej 18 8600 Silkeborg Telefon 8682 4366

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren

Betjeningsvejledning. Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24. Til ejeren Betjeningsvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Til ejeren Vigtige generelle tips Gaskedlen må kun bruges i henhold til formålet, og betjeningsvejledningen skal overholdes

Læs mere

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32

KEN Storkøkken Salg tlf.: Service tlf.: Side 1 af 32 KEN Storkøkken Salg tlf.: 86 24 84 00 Service tlf.: 87 411 499 Side 1 af 1. GENERELT... 3 1.1 SYMBOLER I DENNE MANUAL... 3 1.2 SYMBOLER PÅ KOMFURET... 3 1.3 KONTROL AF SAMHØRIGHED MELLEM MANUAL OG KOMFUR...

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Cafitesse Excellence. Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09

Cafitesse Excellence. Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09 Cafitesse Excellence Brugervejledning EXCLLNC / 2014-09 Copyright 2012-2014 D.E Master Blenders 1753, Holland Den engelske version er den originale udgave af brugervejledningen. Andre sprog er oversættelser

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

ELEKTRISK VARMLUFTOVN

ELEKTRISK VARMLUFTOVN BETJENINGSVEJLEDNING FOR ELEKTRISK VARMLUFTOVN MODEL KF 630 D UD KF 733 D UD KF 937 D UD KF 966 D AL UD KF 966 D UD EU KONFORMITETSERKLÆRING Undertegnede fabrikant erklærer herved under eget ansvar at

Læs mere

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super

Quahwa.dk. Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super Dansk brugervejledning til Vibiemme Domobar Super 1 2 3 4 11 I II 5 6 7 8 9 10 1. Lampe 2. Manometer til tryk i kedel 3. Damp, hane til damp 4. Filterholder/portafilter 5. Termostat lampe 6. Manometer

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI+ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ er en køkkenløsning, som både giver kogende og varmt vand. Quooker

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual

Betjeningsvejledning. Bruksanvisning. Käyttöohje. Brukerhåndbok Betjeningsvejledning. User manual SS AND ARO M FR E NE A SH SIN CE 1964 1-24 Betjeningsvejledning 25-48 Bruksanvisning 49-72 Käyttöohje 73-96 Brukerhåndbok Betjeningsvejledning User manual 97-120 2015-01 Serienummer: Registreringsnummer:

Læs mere

Kodetastatur CT1000. Brugermanual

Kodetastatur CT1000. Brugermanual secure open Kodetastatur CT1000 Art. Nr.: 460100 (sort) Art. Nr.: 460106 (hvid) Brugermanual CT1000_usermanual_DANmaj15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000 Aalborg Tel: +45 72 40 60 03 Fax: +45 96 32 00

Læs mere

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002

TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 TEKNISK BESKRIVELSE OG INSTALLATIONS VEJLEDNING DOSERINGSANLÆG TIL TØJ VASK VM 2002 Gårsdalvej 20-8800 Viborg Tel.: 87 26 23 00 - Fax : 87 26 23 01 Doserings anlæg til tøjvask VM2002 Teknisk beskrivelse

Læs mere

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l

LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l LONO Glas-Wasserkocher 1,7 l da Brugsanvisning 38 Brugsanvisning Vigtige sikkerhedsanvisninger Dette apparat kan benyttes af børn fra 8 år og personer med indskrænkede fysiske, berøringsmæssige eller sjælelige

Læs mere

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference.

STØVSUGER BRUGERVEJLEDNING. HN 9888 Model JCV-7001. Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. STØVSUGER HN 9888 Model JCV-7001 BRUGERVEJLEDNING Læs denne brugervejledning grundigt før første brug og gem den til senere reference. Sikkerhedsinstruktioner Når De bruger støvsugeren, skal De altid tage

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Original brugermanual for Skindtromle

Original brugermanual for Skindtromle Original brugermanual for Skindtromle 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 94 35 00 Adresse: Fabriksvej 19, DK-7441 Bording Maskine: Skindtromle

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054508-509 230V Fluefanger Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Fluefanger til 150 m 2 - Varenr. 9054508 Fluefanger til 200

Læs mere

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN

OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN BRUGERVEJLEDNING OPLYSNINGER OM MILJØHENSYN VIGTIGE RÅD FØR VARMESKUFFEN TAGES I BRUG INDBYGNING AF APPARATET (AFHÆNGIGT AF MODEL) ELTILSLUTNING RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE FEJLFINDINGSOVERSIGT SERVICE

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN

Installationsvejledning. for KONVEKTIONS-DAMPOVN Installationsvejledning for KONVEKTIONS-DAMPOVN Serie CUE-106/110 var.01 Model: Analog - elektronisk AGS962 AGS963 Indhold 1.0 KONFORMITETSERKLÆRING... 2 1.1 EU direktiv 2002/96/EC... 2 1.2 Dimensioner

Læs mere

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt

KC Stokerstyring. PCT 300 Uden ilt KC Stokerstyring PCT 300 Uden ilt - Valgbar brændselstype ( Træpiller, Blandet, Flis ). - Opstartsprogram. - Driftsprogram i 3 trin. - Pauseprogram - Forsyningsspænding 3 400V / 50Hz eller 1 230V / 50Hz.

Læs mere

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer

Original brugermanual for. Savsmuldsvarmer Original brugermanual for Savsmuldsvarmer 1. Overensstemmelseserklæring EU-overensstemmelseserklæring Fabrikant: Jasopels A/S Tlf. +45 76 14 35 00 Adresse: Fabriksvej 19 DK-7441 Bording Maskine: Savsmuldsvarmer

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 0601 1 75522100 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Brygger Hovedkontakt

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere