Type HD8752 BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Type HD8752 BRUGSANVISNING"

Transkript

1 Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG.

2 2 DANSK Tillykke med dit køb af den superautomatiske kaffemaskine Saeco Intelia EVO Class! Registrer dit produkt på for at få maksimal fordel af Saecos kundeservice. Denne brugsanvisning gælder for modellen HD8752. Maskinen er egnet til tilberedning af espressokaffe med hele bønner samt til udløb af damp og varmt vand. I denne brugsanvisning finder du alle de nødvendige oplysninger til at installere, anvende, rengøre og afkalke din maskine.

3 DANSK 3 RESUMÉ VIGTIGT... 4 Sikkerhedsanvisninger... 4 Vigtigt... 4 Vigtigt... 5 Overensstemmelse med regler... 5 INSTALLATION... 6 Oversigt over maskinen... 6 Beskrivelse... 7 KLARGØRING... 8 Maskinens emballage... 8 Installering af maskinen...8 FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG...10 Påfyldning af kredsløb Automatisk skylle-/selvrensecyklus Manuel skyllecyklus Måling og programmering af vandets hårdhed Installation af vandfilteret "INTENZA+" Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" INDSTILLINGER...18 Saeco Adapting System Justering af den keramiske kaffekværn Regulering af aroma (kaffens intensitet) Indstilling af udløb Indstilling af mængden af kaffe i en kop BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO...22 Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe UDLØB AF EN CAPPUCCINO...24 UDLØB AF VARMT VAND...25 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE...27 Daglig rengøring af maskinen Daglig rengøring af vandbeholderen Daglig rengøring af Cappuccinatoren Ugentlig rengøring af maskinen Ugentlig rengøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af Cappuccinatoren Månedlig smøring af kaffeenhed Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen AFKALKNING...40 PROGRAMMERING...44 Justerbare parametre Eksempel på programmering FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER...47 AFHJÆLPNING AF PROBLEMER...50 ENERGIBESPARELSE...52 Standby Bortskaffelse TEKNISKE KARAKTERISTIKA...53 GARANTI OG ASSISTANCE...53 Garanti Assistance BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE...54

4 4 DANSK VIGTIGT Sikkerhedsanvisninger Maskinen er udstyret med sikkerhedsanordninger. Dog er det alligevel nødvendigt at læse de anførte sikkerhedsanvisninger omhyggeligt igennem, så skader på personer eller genstande undgås. Brugsanvisningen skal opbevares til eventuel fremtidig brug. Udtrykket ADVARSEL og dette symbol advarer brugeren om faresituationer, som kan forårsage alvorlige personskader, livsfare og/eller skader på maskinen. Udtrykket VIGTIGT og dette symbol advarer brugeren om risikosituationer, som kan forårsage lettere personskader og/eller skader på maskinen. Vigtigt Slut maskinen til et egnet stik i væggen, hvis hovedspænding svarer til maskinens tekniske specifikationer. Undgå, at strømkablet hænger ned fra bordet eller arbejdsbordet, eller at det kommer i kontakt med varme overflader. Nedsænk ikke maskinen, stikket eller strømkablet i vand: fare for elektrisk stød! Ret ikke strålen med varmt vand mod dig selv: fare for forbrændinger! Rør ikke ved varme overflader. Brug håndtagene og knapperne. Tag stikket ud af stikkontakten: - hvis der opstår anomalier; - hvis maskinen henstår ubrugt i længere tid; - inden maskinen rengøres. Træk i selve stikket og ikke i strømkablet. Rør ikke ved stikket med våde hænder. Brug ikke maskinen, hvis stikket, strømkablet eller selve maskinen er beskadiget. Udfør aldrig ændringer ved maskinen eller strømkablet. Alle reparationer skal udføres af et autoriseret Philips servicecenter, så alle farer undgås. Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn), der ikke har de fornødne fysiske, mentale eller sensoriske evner eller som ikke har den tilstrækkelige erfaring og/eller kompetence, medmindre de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed eller instrueres i, hvordan maskinen anvendes. Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med maskinen.

5 Stik ikke fingrene eller andre genstande i kaffekværnen. DANSK 5 Vigtigt Maskinen er udelukkende beregnet til brug i husholdninger og er uegnet til brug til kantiner eller køkkenzoner i forretninger, kontorer, landbrug eller andre arbejdssteder. Placer altid maskinen på en plan og stabil overflade. Placer ikke maskinen på varme overflader, i nærheden af varme ovne, varmeapparater eller lignende varmekilder. Hæld kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen, hvis de hældes i kaffebønnebeholderen. Lad maskinen afkøle, inden du indsætter eller fjerner komponenter. Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand. Brug kun koldt vand. Brug aldrig skurepulver eller aggressive rengøringsmidler til rengøringen. En blød klud, som er fugtet med vand, er tilstrækkelig. Afkalk maskinen regelmæssigt. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinen ikke afkalkes, holder den op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen ikke dækket af garantien! Udsæt ikke maskinen for temperaturer på under 0 C. Vandet i opvarmningssystemet kan fryse og beskadige maskinen. Efterlad ikke vand i beholderen, hvis maskinen skal henstå ubrugt i en længere periode. Vandet kan forurenes. Brug frisk vand hver gang maskinen bruges. Overensstemmelse med regler Maskinen lever op til kravene i artikel 13 i det italienske lovdekret nr. 151 af 25. juli 2005 Gennemførelse af direktiv 2005/95/EF, 2002/96/EF og 2003/108/EF om mindskning af brug af farlige stoffer i elektriske og elektroniske apparaturer samt affaldsbortskaffelse. Denne maskine lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF.

6 6 INSTALLATION Oversigt over maskinen

7 Beskrivelse 1. Knap til indstilling af kaffekværn 2. Beholder til formalet kaffe 3. Kaffebønnebeholder 4. Låg til kaffebønnebeholder 5. Betjeningspanel 6. Kaffeudløb 7. Kopbakke 8. Indikator for fuld drypbakke 9. Drypbakke 10. Skuffe til kafferester 11. Kaffeenhed 12. Inspektionslåge 13. Smørefedt til kaffeenhed 14. Strømkabel 15. Cappuccinatore 16. Opsugningsrør 17. Vandbeholder 18. Stik til strømkabel 19. Afbryderkontakt 20. Nøgle til indstilling af kaffekværn + Mål til formalet kaffe 21. Pensel til rengøring 22. Skuffe til opsamling af kaffe 23. Test af vandets hårdhed 24. Knap til espresso 25. Knap til kaffeudløb 26. Vælgerknap til varmt vand/damp 27. ON/OFF-knap 28. "Aroma"-knap - Formalet kaffe 29. "MENU"-knap 30. Afkalkningsmiddel - sælges separat DANSK 7

8 8 DANSK KLARGØRING Maskinens emballage Originalemballagen er udviklet og konstrueret til at beskytte maskinen under transport. Det anbefales, at man gemmer emballagen for eventuel fremtidig transport. Installering af maskinen 1 Tag drypbakken med rist ud af emballagen. 2 Fjern maskinen fra emballagen. 3 Det anbefales at følge nedenstående råd om optimal brug: Maskinen skal placeres på en sikker og plan overflade, hvor ingen kan vælte den eller komme til skade. Stedet, hvor maskinen placeres, skal være godt oplyst, rent og have en stikkontakt i nærheden. Der skal være en minimumsafstand mellem maskinen og væggene som vist i figuren. 4 Sæt drypbakken med rist i maskinen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Bemærk: Drypbakken har til formål at opsamle vandet, som løber ud af kaffeudløbet under skylle-/selvrensecyklusser, og eventuel kaffe, som kan løbe over under tilberedelse af drikke. Tøm og vask drypbakken hver dag, og hver gang indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Vigtigt: Drypbakken må IKKE tages ud straks efter tænding af maskinen. Vent et par minutter, indtil skylle-/selvrensecyklussen er udført.

9 DANSK Tag vandbeholderen ud. 6 Skyld beholderen med frisk drikkevand. 7 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand til niveauet MAX, og sæt den i maskinen igen. Kontrollér, at den er sat helt i bund. Vigtigt: Beholderen må ikke fyldes med varmt eller kogende vand, mineralvand med kulsyre eller andre væsker. De kan skade beholderen og maskinen. 8 Tag låget til kaffebønnebeholderen af, og hæld langsomt kaffebønnerne i beholderen. Bemærk: Hæld ikke for mange kaffebønner i kaffebønnebeholderen for at undgå at forringe maskinens kværning. Vigtigt: Hæld altid og kun hele kaffebønner i beholderen. Malet kaffe, pulverkaffe samt andre genstande kan beskadige maskinen. 9 Sæt låget tilbage på kaffebønnebeholderen Sæt stikket i kontakten, der sidder bag på maskinen. 11 Sæt stikket i den anden ende af strømkablet i en vægstikkontakt med passende spænding. 2

10 10 DANSK 12 Flyt afbryderkontakten til position I for at tænde maskinen. Displayet viser ikonet for standby. Gul Sort 13 For at tænde maskinen skal man blot trykke på knappen. Displayet signalerer, at det er nødvendigt at fylde kredsløbet. FØRSTE GANG MASKINEN TAGES I BRUG Inden maskinen tages i brug første gang, skal følgende betingelser være til stede: 1) Det er nødvendigt at foretage en påfyldning af kredsløbet. 2) Maskinen udfører en skylle-/selvrensecyklus. 3) Det er nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus. Påfyldning af kredsløb Under denne proces løber det friske vand i det indvendige kredsløb, og maskinen opvarmes. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under Cappuccinatoren.

11 DANSK 11 2 Tryk på knappen for at starte cyklussen. Maskinen fylder nu automatisk kredsløbet og lader en foruddefineret mængde vand løbe ud igennem Cappuccinatoren. Gul 3 Bjælken under symbolet viser status for proceduren. Når processen er slut, standser maskinen udløbet automatisk. 4 Herefter viser displayet symbolet for opvarmning af maskinen. Gul Automatisk skylle-/selvrensecyklus Efter endt opvarmning udfører maskinen en automatisk skyllecyklus/ selvrensning med frisk vand af de indvendige kredsløb. Denne operation kræver mindre end ét minut. 5 Placer en beholder under kaffeudløbet, som kan opsamle den lille vandmængde, som løber ud. 6 Maskinen viser dette display. Vent, til cyklussen afslutter automatisk. Gul Bemærk: Tryk på knappen for at stoppe udløbet. 7 Når ovenstående procedurer er udført, viser maskinen dette display. Grøn

12 12 DANSK Manuel skyllecyklus Under denne proces aktiveres kaffeudløbscyklussen, og det friske vand løber gennem damp-/varmt vandskredsløbet. Denne operation tager et par minutter. 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Kontrollér, at maskinen viser det følgende display. Grøn Grøn 3 Vælg funktionen for udløb af formalet kaffe ved at trykke på knappen. Maskinen viser dette display. Bemærk: Fyld ikke op med formalet kaffe i beholderen. 4 Tryk på knappen. Maskinen begynder at lade vand løbe ud. 5 Tøm beholderen, når udløbet stopper. Punkt 1 til 4 skal udføres to gange, og derefter kan du fortsætte til punkt 6. 6 Tag tappen med opsugningsrøret ud af Cappuccinatoren. 7 Sæt en beholder under Cappuccinatoren.

13 DANSK 13 8 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Rød Grøn 9 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. 10 Lad vandet løbe ud, indtil symbolet for mangel på vand bliver vist. Grøn 11 Fyld herefter vandbeholderen igen op til niveauet MAX. Nu er maskinen klar til at tilberede kaffe. Det display, der er angivet til venstre, bliver vist. 12 Sæt tappen med opsugningsrøret på plads i Cappuccinatoren. Bemærk: Hvis maskinen har stået ubenyttet hen i to eller flere uger, bliver der udført en automatisk skyllecyklus/selvrensning, når den tænder. Herefter er det nødvendigt at starte en manuel skyllecyklus og brygge en kaffe som beskrevet ovenfor. Den automatiske skyllecyklus/selvrensning startes også automatisk, når maskinen tænder (med kold kedel), når maskinen forbereder sig på at gå i standbytilstand eller efter et tryk på knappen (efter brygning af en kaffe).

14 14 DANSK Måling og programmering af vandets hårdhed Målingen af vandets hårdhed er meget vigtig, fordi den gør det muligt at fastlægge afkalkningshyppigheden for maskinen og for installering af vandfilteret "INTENZA+". Læs det efterfølgende kapitel for at få flere oplysninger om vandfilteret. Følg denne fremgangsmåde for at måle vandets hårdhed: 1 Sænk strippen til test af vandets hårdhed (medfølger maskinen) ned i vandet i 1 sekund. Bemærk: Strippen kan kun anvendes til én måling. 2 Vent et minut. Intenza Aroma System A B C Indstilling af vandets hårdhed 3 Kontrollér, hvor mange felter der bliver røde, og sammenlign i tabellen. Bemærk: Tallene på strippen svarer til konfigurationen af reguleringen for vandets hårdhed. Nærmere beskrevet: 1 = 1 (meget blødt vand) 2 = 2 (blødt vand) 3 = 3 (hårdt vand) 4 = 4 (meget hårdt vand) Bogstaverne svarer til referencemærkerne, der findes nederst på vandfilteret "INTENZA+" (se næste kapitel). Gul 1 4 Nu er det muligt at programmere indstillingerne for vandets hårdhed. Tryk på knappen og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil følgende symbol vises. Bemærk: Maskinen leveres med en standardindstilling for vandets hårdhed, der er egnet til de fleste typer vand. Gul 5 Tryk på knappen for at øge værdien og på knappen for at mindske værdien. 6 Tryk på knappen for at bekræfte indstillingen.

15 DANSK 15 7 Tryk på knappen for at forlade programmeringsmenuen. Grøn Installation af vandfilteret "INTENZA+" Det anbefales at installere vandfilteret "INTENZA+", som begrænser kalkdannelsen i maskinen og giver din espresso en mere intens aroma. Vandfilteret INTENZA+ sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vand er et fundamentalt element i espressotilberedning, og derfor er det særlig vigtigt, at det altid filtreres på professionel måde. Vandfilteret "INTENZA+" er i stand til at forebygge dannelsen af mineralaflejringer og forbedrer vandkvaliteten. 1 Fjern det hvide filter i vandbeholderen, og opbevar det på et tørt sted. 2 Tag "INTENZA+"-vandfilteret ud af indpakningen, sænk det ned i lodret position (med åbningen opad) i koldt vand, og tryk forsigtigt på begge sider for at fjerne luftbobler. 3 Konfigurer filteret på basis af den udførte måling (se forrige kapitel) og angivelserne nederst på filteret: A = Blødt vand svarer til 1 eller 2 på strippen B = Hårdt vand (standard) svarer til 3 på strippen C = Meget hårdt vand svarer til 4 på strippen

16 16 DANSK 4 Sæt filteret i den tomme vandbeholder. Skub det til det lavest mulige punkt. 5 Fyld vandbeholderen med frisk drikkevand, og sæt den i maskinen. 6 Lad alt vandet i vandbeholderen løbe ud ved hjælp af varmt vandfunktionen (se kapitlet Udløb af varmt vand ). 7 Fyld vandbeholderen igen. Gul 8 Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil følgende side vises. Gul 9 Tryk på knappen for at vælge ON, og tryk derefter på knappen for at bekræfte. 10 Tryk på knappen for at afslutte. Grøn På denne måde er maskinen programmeret til at fortælle brugeren, når vandfilteret INTENZA+ skal udskiftes. Udskiftning af vandfilteret "INTENZA+" Når vandfilteret "INTENZA+" skal udskiftes, vises dette symbol. 1 Udskift filteret som beskrevet i det forudgående kapitel. Gul

17 DANSK 17 Gul Grøn Gul 2 Tryk på knappen, og gå gennem valgmulighederne ved at trykke på knappen, indtil følgende symbol vises. 3 Vælg valgmuligheden RESET. Tryk på knappen for at bekræfte. 4 Tryk på knappen for at afslutte. Maskinen er nu programmeret til at håndtere et nyt filter. Bemærk: Når filtret allerede er installeret, og du ønsker at fjerne det uden at udskifte det, skal du vælge indstillingen OFF. Når der ikke er et "INTENZA+"-vandfilter isat, skal du sætte det lille hvide filter, som blev fjernet før, på plads i beholderen.

18 18 DANSK INDSTILLINGER Nogle af maskinens funktioner kan justeres, så den bedst mulige kaffe tilberedes. Saeco Adapting System Kaffe er et naturprodukt, og dets egenskaber kan være forskellige alt efter oprindelse, blanding og ristning. Kaffemaskinen er udstyret med et selvreguleringssystem, der tillader brug af alle typer kaffebønner, som fås i handlen (ikke karamelliseret). Maskinen justerer sig automatisk efter udløbet af nogle kaffe, for dermed at optimere kaffeekstrationen i forhold til den malede kaffes kompakthed. Justering af den keramiske kaffekværn Keramikkværnen sikrer altid en nøjagtig grad af kværning for hver type kaffeblanding og undgår at overophede bønnerne. Denne teknologi giver en bevarer kaffens aroma og garanterer den rigtige, italienske smag i hver kop. Vigtigt: Den keramiske kaffekværn indeholder bevægelige dele, der kan være farlige. Det er derfor forbudt at stikke fingre eller andre genstande ned i kaffekværnen. Brug udelukkende nøglen, som regulerer kaffemalingen, til at justere den keramiske kaffekværn. Hvis man af andre årsager skal justere andre ting inde i kaffebønnebeholderen, skal man først trykke på ON/OFF-knappen og trække stikket ud af stikkontakten. De keramiske kaffekværne kan justeres, så du kan tilpasse kaffemalingen til din personlige smag. Vigtigt: Knappen til indstilling af kaffekværnen inden i kaffebønnebeholderen må kun drejes, når den keramiske kaffekværn er tændt. Denne justering kan udføres ved at trykke og dreje knappen til indstilling af kaffekværnen i kaffebønnebeholderen. Brug den medfølgende nøgle til justeringen.

19 DANSK 19 1 Tryk og drej knappen til indstilling af kaffekværn et klik ad gangen. Forskellen i smagen kan mærkes efter at have tilberedt 2-3 produkter Indikationerne inde i kaffebønnebeholderen angiver graden for den indstillede maling. Der kan indstilles 5 forskellige grader af kværning, som varierer fra: 1 - grov kværning: lettere smag, for blandinger med mørk ristning til 2 - fin kværning: stærkere smag, for blandinger med lys ristning. Hvis den keramiske kaffekværn indstilles til en finere maling, får kaffen en stærkere smag. Hvis der ønskes en kaffe med en mildere smag, skal den keramiske kaffekværn indstilles til en grovere kværning. Regulering af aroma (kaffens intensitet) Vælg din foretrukne kaffeblanding, og reguler den kaffemængde, der skal kværnes, afhængigt af din egen smag. Det er også muligt at vælge funktionen for formalet kaffe. Bemærk: Indstillingen skal foretages inden valg af kaffe. Når du trykker på knappen Ved hvert tryk på knappen af den valgte mængde:, får du fire valgmuligheder. ændres aromaen med en grad afhængigt Grøn Grøn = mild aroma = mellem aroma = stærk aroma = formalet kaffe

20 20 DANSK Indstilling af udløb Udløbet kan indstilles i højden, så det passer til størrelsen på den type kopper, man bruger. Indstillingen udføres ved manuelt at løfte eller sænke kaffeudløbet med fingrene som vist i figuren. De anbefalede indstillinger er følgende: Til små kopper. Til store kopper. Man kan stille to små eller store kopper under udløbet for at brygge to kopper kaffe samtidigt.

21 Indstilling af mængden af kaffe i en kop DANSK 21 Maskinen gør det muligt at indstille den mængde kaffe, der løber ud, så den passer til ens smag og/eller størrelsen på kopperne/espressokopperne. Hver gang man trykker på knappen eller, lader maskinen en programmeret mængde kaffe løbe ud. Til hver knap er tilknyttet et uafhængigt udløb. Fremgangsmåden, som beskrives i det følgende, illustrerer, hvordan knappen " " programmeres. 1 Sæt en kop under udløbet. Grøn 2 Tryk og hold knappen nede, indtil symbolet "MEMO" vises. Slip knappen. Nu kan maskinen programmeres. Kaffen begynder at løbe ud. Grøn 3 Når symbolet "STOP" bliver vist, skal du trykke på knappen, så snart den ønskede mængde kaffe er opnået. Nu er knappen programmeret, og for hvert tryk på knappen løber den samme programmerede mængde espresso ud. Bemærk: Følg samme fremgangsmåde for at programmere kaffeknappen. Brug altid knappen til at stoppe udløbet af kaffe, når den ønskede mængde er nået, også når du programmerer kaffeknappen.

22 22 DANSK BRYGNING AF KAFFE OG ESPRESSO Inden brygning af kaffe skal du kontrollere, at der ikke er signaleringer på displayet, og at vandbeholderen og kaffebønnebeholderen er fulde. Brygning af kaffe og espresso med kaffebønner 1 Stil 1 eller 2 espressokopper under udløbet. 2 Når du vil brygge en espresso eller en kop kaffe, skal du trykke på knappen for at vælge den ønskede aroma. Grøn 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. 4 Tryk kun på den ønskede knap én gang for at tilberede 1 espresso eller 1 kaffe. Følgende symbol vises. Grøn 5 Tryk to gange i træk på den ønskede knap for at tilberede 2 espresso eller 2 kopper kaffe. Følgende symbol vises. Bemærk: I denne funktionsmåde vil maskinen automatisk kværne og dosere den rette mængde kaffe. Tilberedning af to kopper espresso kræver to kværningscyklusser og to udløbscyklusser, som automatisk udføres af maskinen. 6 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 7 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten.

23 Brygning af kaffe og espresso med formalet kaffe DANSK 23 Denne funktion gør det muligt at bruge formalet kaffe eller koffeinfri kaffe. Med funktionen til formalet kaffe kan der kun brygges en kaffe ad gangen. Grøn 1 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe. 2 Løft låget til beholderen, og hæld et mål formalet kaffe i. Brug kun det mål, der medfølger maskinen. Luk derefter låget til beholderen til formalet kaffe. Vigtigt: Fyld kun beholderen til formalet kaffe med formalet kaffe. Hældes andre produkter eller genstande i beholderen, kan det medføre alvorlige skader på maskinen. Sådanne skader er ikke dækket af garantien. 3 Tryk på knappen for at brygge en espresso eller på knappen for en kaffe. Udløbscyklussen starter. 4 Når præ-infusionscyklussen er udført, begynder kaffen at løbe ud af kaffeudløbet. 5 Udløbet af kaffe standses automatisk, når det indstillede niveau er nået. Man kan dog altid afbryde kaffeudløbet før tid ved at trykke på tasten. Når udløbet er standset, vender maskinen tilbage til hovedmenuen. Gentag den ovenstående procedure, hvis du vil brygge flere kopper kaffe med formalet kaffe. Bemærk: Hvis der ikke hældes formalet kaffe i beholderen, kommer der kun vand ud af udløbet. Hvis doseringen er for stor, eller der bruges 2 eller flere mål kaffe, lader maskinen ikke kaffen løbe ud. Der vil kun løbe vand ud, og den formalede kaffe bliver tømt ud i skuffen til kafferester.

24 24 DANSK UDLØB AF EN CAPPUCCINO Vigtigt: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte mælk og damp ud. Udløbsrøret til damp/varmt vand kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle greb. 1 Fyld en beholder med cirka 1/3 kold mælk. Bemærk: Brug kold mælk (~5 C / 41 F) med et proteinindhold på mindst 3 %, for at fremstille en god cappuccino. Der kan anvendes både sød- eller skummetmælk, alt afhængigt af den personlige smag. 2 Sæt opsugningsrøret i mælkebeholderen. Vigtigt: Af hygiejnemæssige grunde skal du sørge for, at opsugningsrørets udvendige overflade er ren. 3 Sæt en kop under Cappuccinatoren. Grøn 4 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Tryk på knappen for at starte udløbet af damp. 5 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. Gul

25 DANSK 25 Grøn 6 Når det følgende symbol vises, begynder maskinen at lade mælkeskum løbe direkte ned i koppen. 7 Tryk på knappen for at standse udløbet. 8 Stil mælkebeholderen tilbage i køleskabet, så den opbevares korrekt. Vigtigt: Efter piskning af mælken skal Cappuccinatoren og opsugningsrøret rengøres ved at lade en lille mængde varmt vand løbe ud i en beholder. Flere detaljer om rengøring kan findes i afsnittet "Rengøring og vedligeholdelse". Bemærk: Efter udløbet af damp kan man med det samme brygge en espresso eller lade varmt vand løbe ud. UDLØB AF VARMT VAND Vigtigt: Fare for forbrænding! Når dysen åbnes, kan der kortvarigt sprøjte varmt vand ud. Udløbsrøret til varmt vand eller damp kan blive meget varmt. Undgå at røre det direkte med hænderne. Brug kun det specielle greb. Grøn Inden du lader varmt vand løbe ud, skal du kontrollere, at maskinen er klar til brug, og at vandbeholderen er fuld. 1 Tag tappen med opsugningsrøret ud af Cappuccinatoren.

26 26 DANSK 2 Sæt en beholder under Cappuccinatoren. 3 Tryk på knappen. På displayet vises følgende symbol. Grøn Gul Grøn 4 Tryk på knappen for at starte udløbet af varmt vand. 5 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 6 Lad den ønskede mængde varmt vand løbe ud. Tryk på knappen for at standse udløbet af varmt vand. 7 Sæt tappen med opsugningsrøret på plads i Cappuccinatoren.

27 DANSK 27 RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE Daglig rengøring af maskinen. Vigtigt: Punktlig rengøring og vedligeholdelse af maskinen er fundamentalt for at forlænge dens levetid. Din maskine er konstant udsat for fugtighed, kaffe og kalk. Dette kapitel beskriver, hvilke operationer du kan udføre og hvor hyppigt. Hvis disse operationer ikke udføres, holder din maskine op med at fungere korrekt. Disse reparationer er IKKE dækket af garantien. Bemærk: - Maskinen rengøres med en blød klud opblødt i vand. - De aftagelige dele må ikke vaskes op i opvaskemaskine. - Sænk aldrig maskinen ned i vand. - Brug aldrig sprit, opløsningsmidler og/eller skureredskaber til at rengøre maskinen. - Tør ikke maskinen og/eller dens komponenter i mikroovn og/eller i almindelig ovn. 1 Hver dag og med maskinen tændt skal man tømme og rengøre skuffen til kafferester. Yderligere vedligeholdelse af maskinen må kun ske ved slukket maskine, der er frakoblet strømforsyningen. 2 Tøm og rengør skuffen til opsamling af kaffe inde i maskinen. Åbn inspektionslågen, fjern skuffen til opsamling af kaffe, og tøm kafferesterne ud.

28 28 DANSK 3 Tøm og vask drypbakken. Tøm også drypbakken, når indikatoren for fuld drypbakke er hævet. Daglig rengøring af vandbeholderen Fjern det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) fra beholderen, og vask beholderen med frisk vand. 2 Sæt det lille hvide filter eller vandfilteret INTENZA+ (hvis monteret) på plads igen ved at trykke let på det, samtidig med at det drejes en smule. 3 Fyld beholderen med frisk drikkevand. Daglig rengøring af Cappuccinatoren Det er vigtigt at rengøre Cappuccinatoren hver dag og efter hver brug for at bevare hygiejnen og sikre tilberedelse af mælkeskum med perfekt konsistens. Når du har pisket mælk, skal du altid: 1 Sætte opsugningsrøret i en beholder fyldt med frisk drikkevand.

29 DANSK 29 2 Sætte en tom beholder under Cappuccinatoren. 3 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises. Grøn Gul Grøn 4 Tryk på knappen for at vælge damp. 5 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 6 Under udløbsfasen vises det følgende symbol. Lad vand løbe ud af Cappuccinatoren, indtil det udløbne vand er helt rent. Tryk på knappen for at standse udløbet. 7 Rengør opsugningsrøret med en fugtig klud. Ugentlig rengøring af maskinen 1 Vask drypbakkens holder. 2 Rengør beholderen til formalet kaffe med den medfølgende pensel.

30 30 DANSK Ugentlig rengøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal rengøres, hver gang kaffebønnebeholderen fyldes og under alle omstændigheder mindst én gang ugentligt. 1 Sluk maskinen ved at trykke på knappen og tage stikket ud af stikkontakten. 2 Fjern skuffen til kafferester. Åbn inspektionslågen. 3 Træk skuffen til opsamling af kaffe ud, og rengør den. 4 Kaffeenheden trækkes ud ved at trykke på knappen «PUSH» og trække i håndtaget. 5 Vask kaffeenheden grundigt med lunkent vand, og rengør det øverste filter omhyggeligt. Vigtigt: Brug ikke rengøringsmidler eller sæbe til at rengøre kaffeenheden.

31 DANSK 31 6 Lad kaffeenheden tørre helt i luften. 7 Rengør maskinens indvendige del med en blød klud opblødt i vand. 8 Sørg for, at kaffeenheden er i udgangsposition. De to referencemærker skal være ud for hinanden. I modsat fald skal man benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i punkt (9). 9 Håndtaget trykkes forsigtigt ned, indtil det rører ved bunden af kaffeenheden, og indtil de to referencemærker på siden af enheden er ud for hinanden. 10 Sørg for at krogen, som blokerer kaffeenheden, er i den rigtige position. Det kontrolleres ved at trykke hårdt på "PUSH" indtil det høres, at den klikker på plads. Kontroller, at krogen er løftet helt op. Prøv igen, hvis det ikke er tilfældet. 11 Sæt kaffeenheden på plads i rummet igen, indtil den klikker på plads uden at trykke på knappen PUSH.

32 32 DANSK 12 Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads, og luk inspektionslågen. 13 Sæt skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af Cappuccinatoren Cappuccinatoren kræver en mere dybdegående rengøring en gang om måneden med systemet til rengøring af mælkekredsløbet Saeco Milk Circuit Cleaner. Saeco Milk Circuit Cleaner sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. 1 Kontrollér, at Cappuccinatoren er installeret korrekt. 2 Hæld rengøringsmidlet til mælkekredsløbet i en beholder. Tilføj ½ l lunkent vand, og vent, til rengøringsmidlet er helt opløst. 3 Indsæt opsugningsrøret i beholderen.

33 DANSK 33 4 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under Cappuccinatoren. Grøn Gul Grøn 5 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises. Tryk på knappen for udløb af damp. 6 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 7 Under udløbet vises det følgende symbol. Når der ikke er mere rengøringsmiddel tilbage, skal du trykke på knappen for at standse udløbet. Vigtigt: Den opløsning, der løber ud under denne proces, må ikke drikkes. 8 Skyl beholderen omhyggeligt og fyld den med ½ l frisk vand, der skal bruges til skyllecyklussen. 9 Indsæt opsugningsrøret i beholderen.

34 34 DANSK 10 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under Cappuccinatoren. Grøn Gul Grøn 11 Tryk på knappen. Symbolet her ved siden af vises. Tryk på knappen for udløb af damp. 12 Maskinen skal først varmes op, og i denne fase vises følgende symbol. 13 Under udløbet vises det følgende symbol. Når der ikke er mere vand tilbage, skal du trykke på knappen for at standse udløbet. 14 Vask alle Cappuccinatorens komponenter som beskrevet i det følgende. 15 Fjern opsugningsrøret. 16 Træk Cappuccinatoren ud af maskinen.

35 DANSK Afmonter alle komponenterne som vist i figuren. 18 Vask alle komponenterne i lunkent vand. 19 Sørg for at fjerne alle mælkerester fra rillen på samlingen (se pilen på figuren til venstre). Hvis det ikke gøres, vil det ikke være muligt at piske mælken. Rengør omhyggeligt med en fugtig skuresvamp. 20 Genmonter alle Cappuccinatorens komponenter, og sæt den på plads i maskinen. 21 Skub Cappuccinatoren ind, indtil den klikker på plads i lejet i damprøret, der er fremhævet i Fig. A. Vigtigt: Hvis Cappuccinatoren sættes for langt ind i røret (ud over det viste leje), fungerer den muligvis ikke korrekt, fordi den ikke kan suge mælken op. I dette tilfælde skal du stoppe udløbet, lade den køle af og flytte den FORSIGTIGT nedad (Fig. B) for at placere den i det viste leje i Fig. A. På denne måde er det muligt at genoprette Cappuccinatorens korrekte funktion.

36 36 DANSK Månedlig smøring af kaffeenhed Kaffeenheden skal smøres efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Saeco-smørefedtet til smøring af kaffeenheden kan købes separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Inden kaffeenheden smøres, skal den rengøres med frisk vand som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". 1 Fordel smørefedtet jævnt på begge sideskinner. 2 Smør også akslen.

37 DANSK 37 3 Sæt kaffeenheden i holderen, til den klikker på plads (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Sæt skuffen til opsamling af kaffe på plads. 4 Luk inspektionslågen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Månedlig rengøring af kaffeenhed med affedtningstabletter Ud over den ugentlige rengøring anbefales det at udføre denne rengøringscyklus med affedtningstabletter efter cirka 500 kopper kaffe eller en gang om måneden. Denne operation fuldender vedligeholdelsen af kaffeenheden. Affedtningstabletterne sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Affedtningstabletterne må kun bruges til rengøring og har ingen afkalkende virkning. Anvend Saecos afkalkningsmiddel til at afkalke maskinen, og følg den procedure, der er beskrevet i afsnittet "Afkalkning". 1 Sæt en beholder under udløbet. 2 Sørg for at fylde vandbeholderen med frisk vand til niveauet "MAX".

38 38 DANSK 3 Læg en affedtningstablet i beholderen til formalet kaffe. Grøn 4 Tryk og slip knappen en eller flere gange for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe i beholderen. 5 Tryk på knappen for at starte en kaffeudløbscyklus. 6 Vent, indtil maskinen automatisk stopper udløbet. 7 Tryk på knappen for at slukke maskinen, og lad afkalkningsmidlet virke i cirka 15 minutter. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 8 Tænd maskinen, og vent, indtil skyllecyklussen er færdig. 9 Fjern skuffen til kafferester, og åbn inspektionslågen. Fjern skuffen til opsamling af kaffe og kaffeenheden. 10 Vask omhyggeligt kaffeenheden i frisk vand.

39 DANSK Når kaffeenheden er skyllet, skal den sættes på plads igen og trykkes ind, til den klikker i position (se kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Indsæt skuffen opsamling af kaffe og skuffen til kafferester. Luk inspektionslågen. Grøn 12 Tryk på knappen for at vælge funktionen for formalet kaffe uden at tilføje malet kaffe i beholderen. 13 Tryk på knappen for at starte en kaffeudløbscyklus. 14 Gentag proceduren, som er beskrevet fra pkt. 12 til pkt. 13, to gange. Sørg for at smide det udløbne vand ud. 15 Drypbakken rengøres ved at lægge en affedtningstablet i bakken og fylde den 2/3 med varmt vand. Lad rengøringsopløsningen virke i cirka 30 minutter, og skyl derefter grundigt. Månedlig rengøring af kaffebønnebeholderen Rengør kaffebønnebeholderen en gang om måneden, når den er tom, med en fugtig klud for at fjerne kaffens olieholdige stoffer. Fyld derefter kaffebønnebeholderen med kaffebønner igen.

40 40 DANSK AFKALKNING Afkalkningsproceduren tager cirka 35 minutter. Gul Under brug dannes kalk indvendigt i maskinen, som skal fjernes jævnligt. I modsat fald kan vandkredsløbet og kaffekredsløbet blive tilstoppede. Det er maskinen selv, som angiver, hvornår afkalkning er nødvendig. Hvis maskinens display viser symbolet CALC CLEAN, er det nødvendigt at afkalke maskinen. Vigtigt: Hvis denne procedure ikke udføres, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien. Brug kun afkalkningsmidlet fra Saeco. Det er fremstillet specielt til at optimere maskinens ydelse. SAECO-afkalkningsmidlet sælges separat. Læs siden om produkter til vedligeholdelse i denne brugsanvisning for at få flere oplysninger. Vigtigt: Undgå at drikke afkalkningsopløsningen og det udløbne produkt, før cyklussen er helt afsluttet. Brug under ingen omstændigheder eddike som afkalkningsmiddel. Bemærk: Maskinen må ikke slukkes under afkalkningscyklussen. I modsat fald skal cyklussen gentages fra begyndelsen. Følg nedenstående vejledning for at udføre afkalkningscyklussen: Inden du starter afkalkningen: 1 Tøm drypbakken.

41 DANSK 41 2 Fjern Cappuccinatoren fra damprøret/varmtvandsrøret. 3 Tag vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) ud af vandbeholderen. Gul 4 Tryk på knappen. Tryk på knappen, indtil det følgende display vises. 5 Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Rød Bemærk: Hvis knappen knappen ". " trykkes ned ved en fejl, kan man afslutte ved tryk på 6 Træk vandbeholderen ud, og hæld hele indholdet af Saeco-afkalkningsmidlet i beholderen. Fyld beholderen med frisk vand til niveauet MAX. 7 Sæt vandbeholderen på plads igen i maskinen. 8 Sæt en rummelig beholder (1,5 l) under damprøret/varmtvandsrøret og udløbet.

42 42 DANSK 9 Tryk på knappen for at starte afkalkningscyklussen. Rød Rød 10 Maskinen begynder at lade afkalkningsmidlet løbe ud med regelmæssige intervaller. Bjælken på displayet angiver status for cyklussen. Rød Bemærk: Afkalkningscyklussen kan sættes på pause ved at trykke på knappen. Tryk på knappen igen for at genoptage cyklussen. Dette gør det muligt at tømme beholderen eller forlade maskinen i kort tid. CALC CLEAN.... Rød 11 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. 12 Træk vandbeholderen ud, og skyl og fyld den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 13 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 14 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under damprøret/varmtvandsrøret og udløbet. Rød 15 Når vandbeholderen sættes på plads, vises det følgende symbol. Tryk på knappen for at starte skyllecyklussen. CALC CLEAN.... Rød 16 Når dette symbol er vist, er vandbeholderen tom. Gentag punkt 12 til 15, og fortsæt til punkt 17.

43 DANSK Når vandbeholderen er tom, skal du trække den ud, skylle den og fylde den med frisk vand til niveauet MAX. Sæt den tilbage i maskinen. 18 Tøm beholderen, og sæt den tilbage under udløbet. Rød 19 Når alt skyllevandet er fuldstændigt løbet igennem, viser maskinen symbolet her ved siden af. Tryk på knappen for at afslutte afkalkningscyklussen. 20 Maskinen udfører en automatisk påfyldning af kredsløbet. Gul Gul 21 Nu udfører maskinen den automatiske opvarmnings- og skyllecyklus for at gøre klar til brygning af produkterne. 22 Tøm drypbakken, og sæt den på plads i position. 23 Fjern og tøm beholderen. 24 Nu er afkalkningscyklussen fuldført. 25 Sæt vandfilteret "INTENZA+" (hvis monteret) på plads i vandbeholderen, og indsæt Cappuccinatoren igen. Bemærk: Når afkalkningscyklussen er afsluttet, skal kaffeenheden vaskes som beskrevet i kapitlet "Ugentlig rengøring af kaffeenhed". De to skyllecyklusser vasker kredsløbet med en forudprogrammeret mængde vand for at sikre maskinens optimale ydelse. Hvis beholderen ikke fyldes til niveauet MAX, kan maskinen kræve tre eller flere cyklusser for at færdiggøre skylningen.

44 44 DANSK PROGRAMMERING Brugeren kan ændre nogle af maskinens funktionsindstillinger efter eget ønske. Gul Justerbare parametre Kaffetemperatur Denne funktion gør det muligt at indstille temperaturen på kaffen, der brygges. Gul Timer (stand-by) Denne funktion gør det muligt at indstille tiden, inden maskinen går i standby efter brygning af sidste kop kaffe. Gul Kontrast Denne funktion gør det muligt at indstille kontrasten på displayet for tydeligere visning af meddelelser. Gul Vandets hårdhed Denne funktion gør det muligt at konfigurere indstillingerne på basis af vandets hårdhed i brugerens område. 1 = meget blødt vand 2 = blødt vand 3 = hårdt vand 4 = meget hårdt vand Se kapitlet "Måling og programmering af vandets hårdhed" for at få yderligere oplysninger. Gul "INTENZA+" vandfilter Denne funktion gør det muligt at håndtere INTENZA+ -vandfiltret. Læs kapitlet om håndtering af filteret for at få yderligere oplysninger. Gul Afkalkningscyklus Denne funktion gør det muligt at udføre afkalkningscyklussen. Gul Fabriksindstillinger Denne funktion gør det muligt at gendanne fabriksindstillingerne.

45 Eksempel på programmering DANSK 45 Eksemplet viser, hvordan man programmerer kontrasten på displayet. Brug samme fremgangsmåde mht. programmering af andre funktioner. Grøn Man kan kun åbne programmeringsmenuen, når maskinen er tændt og viser displayet her ved siden af. 1 Tryk på knappen for at åbne programmeringsmenuen. 2 Den første side vises. Gul Gul 3 Tryk på knappen for at gå gennem siderne, til funktionen for displayets kontrast er vist. 4 Tryk på knapperne og for at øge eller mindske funktionens værdi.

46 46 DANSK Gul 5 Når værdien er blevet ændret, vises meddelelsen OK. Tryk på knappen for at bekræfte ændringen. 6 Tryk på knappen for at afslutte programmeringen. Bemærk: Maskinen afslutter automatisk programmeringen, hvis brugeren ikke foretager sig noget i 3 minutter. Indstillinger, der er blevet ændret men ikke bekræftet, gemmes ikke.

47 FORKLARING AF DISPLAYSYMBOLER DANSK 47 Kaffemaskinen har et farvesystem for at forenkle fortolkningen af signalerne på displayet. Symbolernes farvekode er baseret på lyskurvprincippet. Statussignaleringer (grøn) Maskinen er klar til brygning af produkter. Maskinen er klar til brygning af formalet kaffe. Valg af damp eller varmt vand. Udløb af varmt vand. Udløb af damp. Maskinen er ved at brygge en espresso. Maskinen er ved at brygge en kaffe. Maskinen er ved at brygge to kopper espresso. Maskinen er ved at brygge to kopper kaffe.

48 48 DANSK Statussignaleringer (grøn) Maskinen er i programmeringsfasen for antallet af kopper kaffe, der skal brygges. Brygning af kaffe med formalet kaffe i gang. Advarselssignaler (gul) Maskinen varmer op til tilberedning af drikke eller udløb af varmt vand. Maskinen varmer op under programmering af drikke. Maskinen er ved at udføre skylning. Vent, til maskinen har afsluttet cyklussen. Maskinen signalerer, at "INTENZA+"-vandfilteret skal udskiftes. Kaffeenheden klargøres efter en reset af maskinen. Fyld beholderen med kaffebønner, og genstart cyklussen. Fyld kredsløbet. Maskinen skal afkalkes. Tryk på knappen for at åbne afkalkningsmenuen. Følg den fremgangsmåde, der er beskrevet i kapitlet Afkalkning i denne vejledning. Hvis du vil udsætte afkalkningen og fortsætte med at bruge maskinen, skal du trykke på knappen. Bemærk: Hvis maskinen ikke afkalkes, holder maskinen op med at fungere korrekt. I dette tilfælde er reparationen IKKE dækket af garantien.

49 DANSK 49 Alarmsignaler (rød) Luk inspektionslågen. Fyld kaffebønnebeholderen. Kaffeenheden skal sættes i maskinen. Sæt skuffen til kafferester på plads. Tøm skuffen til kafferester og skuffen til opsamling af kaffe. Sæt skuffen til kafferester helt ind, før du slukker maskinen. Fyld vandbeholderen. Sluk maskinen. Tænd den igen efter 30 sekunder. Prøv 2 eller 3 gange. Hvis maskinen ikke starter, skal du kontakte Philips SAECOs hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen

50 50 DANSK AFHJÆLPNING AF PROBLEMER Dette afsnit opsummerer de hyppigst forekommende problemer, som kan opstå med din maskine. Hvis oplysningerne i det følgende ikke hjælper til at løse problemet, kan du konsultere siden FAQ på adressen com/support eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen tænder ikke. Maskinen er ikke tilsluttet strømforsyningen. Tilslut maskinen til strømforsyningen. Drypbakken bliver fyldt, også selv om vandet ikke bliver tømt ud. Maskinen tømmer af og til automatisk vandet i drypbakken for at skylle kredsløbene og sikre en optimal funktion. Skuffen til kafferester er blevet tømt, mens maskinen var slukket. Denne adfærd anses som normal. Maskinen viser konstant det Skuffen til kafferester skal altid tømmes, røde symbol. mens maskinen er tændt. Vent, til symbolet vises, før du sætter skuffen på plads igen. Kaffen er ikke varm nok. Kopperne er kolde. Opvarm kopperne med varmt vand. Der kommer hverken varmt vand eller damp ud. Kaffen er ikke cremet. (Se bemærkning) Maskinen bruger lang tid på opvarmning, eller der løber kun en lille mængde vand ud af røret. Kaffeenheden kan ikke tages ud. Der er meget malet kaffe under kaffeenheden. Hullet i damprøret er tilstoppet. Cappuccinatoren (hvis monteret) er snavset. Blandingen er ikke egnet, kaffen er ikke friskmalet, eller den er for groft malet. Maskinens kredsløb er tilstoppet af kalk. Kaffeenheden er forkert placeret. Skuffen til kafferester er indsat. Kaffen er ikke egnet til automatiske kaffemaskiner. Rengør hullet i damprøret med en nål. Inden denne procedure udføres, skal man sikre sig, at maskinen er slukket og kølet ned. Rengør Cappuccinatoren. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i afsnittet Indstilling af keramisk kaffekværn. Afkalk maskinen. Tænd maskinen. Luk inspektionslågen. Kaffeenheden vender automatisk tilbage i udgangsstilling. Tag skuffen til kafferester ud, før du fjerner kaffeenheden. Det kan være nødvendigt at skifte kaffetype eller ændre indstillingen af kaffekværnen.

51 DANSK 51 Fejl Årsag Afhjælpning Maskinen maler kaffebønnerne, men kaffen løber ikke ud. (Se bemærkning) Der mangler vand. Kaffeenheden er snavset. Kaffen er for tynd. (Se bemærkning) Kaffen løber ud meget langsomt. (Se bemærkning) Kaffen løber ud ved siden af udløbet. Kredsløbet er ikke fyldt. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Udløbet er snavset. Dette kan ske, når maskinen er ved at regulere doseringen automatisk. Kaffen er for fintmalet. Kredsløbet er ikke fyldt. Kaffeenheden er snavset. Udløbet er tilstoppet. Fyld vandbeholderen og kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Rengør udløbet. Lad et par kopper kaffe løbe igennem som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System. Skift kaffeblanding, eller indstil kværningsgraden som beskrevet i kapitlet Indstilling af keramisk kaffekværn. Fyld kredsløbet (kapitlet "Første gang maskinen tages i brug"). Rengør kaffeenheden (kapitlet Ugentlig rengøring af kaffeenhed ). Rengør udløbet og udløbshullerne. Bemærk: Disse problemer kan være ganske normale, hvis man skifter kaffeblanding, eller hvis maskinen installeres for første gang. I sådanne tilfælde skal man vente, indtil maskinen har udført en selvregulering som beskrevet i kapitlet Saeco Adapting System.

52 52 DANSK ENERGIBESPARELSE Standby Den superautomatiske espressokaffemaskine fra Saeco er designet til at spare energi, som det fremgår af Klasse A-energimærket. Maskinen slukker automatisk efter 30 minutters inaktivitet. Hvis der er brygget et produkt, udfører maskinen en skyllecyklus. Sort I standbytilstand er energiforbruget lavere end 1 Wh. Tryk på knappen for at tænde maskinen (hvis afbryderkontakten bag på maskinen er i position "I"). Hvis kedlen er kold, udfører maskinen en skyllecyklus. Bortskaffelse Ved endt levetid skal maskinen ikke behandles som almindeligt husholdningsaffald. Den skal afleveres til et autoriseret indsamlingssted, så den kan genbruges. Denne handling medvirker til at bevare miljøet. - Emballagematerialerne kan genbruges. - Maskine: Fjern stikket fra stikkontakten, og skær strømkablet over. - Aflever apparatet og strømkablet til et servicecenter eller et offentligt indsamlingssted til genbrugsaffald. Dette produkt lever op til kravene i det europæiske direktiv 2002/96/EF. Symbolet på maskinen eller på emballagen angiver, at de ikke må behandles som almindeligt husholdningsaffald, men skal afleveres til et kompetent indsamlingssted, så de elektriske og elektroniske komponenter kan genbruges. Ved at sørge for en korrekt bortskaffelse af produktet bidrager du til at beskytte miljø og personer mod eventuelle negative påvirkninger, som kan opstå pga. en ukorrekt håndtering af produktet i den afsluttende fase. Mere information om genbrugsmåder for produktet kan fås ved at kontakte de lokale, kompetente myndigheder, din lokale affaldsindsamling eller forretningen, hvor du har købt din maskine.

53 TEKNISKE KARAKTERISTIKA DANSK 53 Fabrikanten forbeholder sig retten til at ændre produktets tekniske karakteristika. Normal spænding - Nominel effekt - Strømforsyning Legemets materiale Dimensioner (b x h x d) Vægt Kabellængde Betjeningspanel Cappuccinatore Kaffekoppens størrelse Vandbeholder Kaffebønnebeholder, kapacitet Se typeskiltet på indersiden af servicelågen Termoplast 265,5 x 341 x 449 mm 9 kg 1,2 m Frontpanel Specialudstyr til cappuccino 110 mm 1,5 liter - Kan tages ud 300 g Kapacitet for skuffe til kafferester 10 Pumpetryk 15 bar Kedel Kedel i rustfrit stål Sikkerhedsanordninger Termosikring GARANTI OG ASSISTANCE Garanti Detaljerede oplysninger om garantien og garantibetingelserne kan fås ved at læse garantibeviset, som leveres separat. Assistance Vi ønsker, at du er tilfreds med vores maskine. Hvis du ikke allerede har gjort det, så registrer dit produkt på adressen På denne måde kan vi komme i kontakt med dig og sende dig påmindelser om rengøring og afkalkning. Hvis du har brug for support eller assistance, kan du besøge Phillips' hjemmeside eller kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktnummeret er anført i brochuren, som leveres separat, eller på adressen

54 54 DANSK BESTILLING AF PRODUKTER TIL VEDLIGEHOLDELSE Brug kun Saeco-produkter til vedligeholdelsen. Disse produkter kan købes i Philips' onlinebutik på adressen hos din forhandler eller hos de autoriserede servicecentre. Hvis du har problemer med at finde produkterne til vedligeholdelse, beder vi dig kontakte Philips Saecos hotline i dit land. Kontaktpunkterne er anført i garantibeviset, som leveres separat, eller på adressen Oversigt over produkter til vedligeholdelse - Afkalkningsmiddel CA Vandfilter Intenza+ CA Smørefedt HD Affedtningstabletter CA6704

55 DANSK 55 - Rengøring af mælkekredsløb: CA Vedligeholdelsessæt CA 6706

56 11 11 Rev.02 del DA Fabrikanten forbeholder sig retten til at foretage ændringer uden forvarsel.

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8821 HD8822 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING HD8821 HD8822 Dansk Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537

Din brugermanual PHILIPS HD 8743 http://da.yourpdfguides.com/dref/4127537 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series

HD8824 HD8825 BRUGSANVISNING. www.philips.com/welcome. Superautomatisk espressomaskine 3000 series Superautomatisk espressomaskine 3000 series 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8824 HD8825 Dansk 11 DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel:

Beskrivelse. Kapacitet vandbeholder: Længde strømkabel: Beskrivelse af maskinen (side3 - A ) A1. Plade til kopper A2. Kobling mælkebeholder/ varmtvandshane A3. Hovefbryder ON/OFF A4. Tilslutning el-forsyningsledning A5. Kogerens si/infusionsenhed A6. Vandbeholdersæde

Læs mere

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING

Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 / HD8881 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

Type HD8751 BRUGSANVISNING

Type HD8751 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8763

BRUGSANVISNING Type HD8763 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8763 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET De nedenstående

Læs mere

HD7872, HD7870 Brugervejledning

HD7872, HD7870 Brugervejledning HD7872, HD7870 Brugervejledning For more support go to: www.philips.com/senseo-twist/support Indholdsfortegnelse 1 Introduktion 22 2 Generel beskrivelse 22 3 Vigtigt 23 4 Gennemskylning af maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD HD8764

BRUGSANVISNING Type HD HD8764 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8761 - HD8764 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8642 / HD8643 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8768

BRUGSANVISNING Type HD8768 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8768 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med dit køb af

Læs mere

Type HD8754 BRUGSANVISNING

Type HD8754 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8754 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 DANSK Tillykke med dit

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98

Indholdsfortegnelse. Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Indholdsfortegnelse Indledning... 98 Symboler anvendt i denne vejledning...98 Bogstaver i parentes...98 Problemer og reparationer...98 Sikkerhed... 98 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...98 Anvendelse til

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113

Indholdsfortegnelse. Tekniske data... 113 Bortskaffelse... 113 Indholdsfortegnelse Indledning... 0 Symboler anvendt i denne vejledning...0 Bogstaver i parentes...0 Problemer og reparationer... 0 Fundamentale sikkerhedsadvarsler...0 ANVENDELSE TIL FORMÅLET MED APPARATET...

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7

INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...7 Symboler anvendt i denne vejledning...7 Bogstaver i parentes...7 Fejl og reparationer...7 SIKKERHED...7 Sikkerhedsanvisninger...7 Brug i overensstemmelse med formålet...8

Læs mere

Din brugermanual PHILIPS HD 8836

Din brugermanual PHILIPS HD 8836 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning

CAVALO 60CV. Emhætte. Bruger- og monteringsvejledning CAVALO 60CV Emhætte Bruger- og monteringsvejledning DA - Bruger- og monteringsvejledning Overhold venligst alle instruktioner i denne vejledning. Fabrikanten frasiger sig ethvert ansvar for eventuelle

Læs mere

2. SIKKERHEDSADVARSLER

2. SIKKERHEDSADVARSLER 1. GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSADVARSLER Apparatet kan anvendes af personer med nedsat fysiske, sensoriske eller mentale egenskaber eller personer med manglende erfaring eller kendskab til apparatet, så længe

Læs mere

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com

O P. x1 x2 F088 XS1000. 15 14 25 x1 =1. 26 1x4. b c. 1 cup 7 8. 29 30 e. f E F D. G 10 I g!! h H M. www.krups.com N O P 1 2 3 11 12 = J = 24 23 x1 x1 x2 F088 d XS1000 4 L B 6 13 15 14 25 x1 =1 27 x1 a C 26 1x4 i A J 5 b c 1 cup 7 8 9 16 28 17 29 30 e K x1 f E F D G 10 18 19 20 21 1 I g!! h H M 2 www.krups.com 06 06

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk

Indhold. Vejledning til stavblender. Dansk Vejledning til stavblender Indhold Sikker brug af stavblenderen Vigtige sikkerhedsanvisninger 6 Elektriske krav 8 Bortskaffelse af elektriske apparater 8 GUIDE TIL DELE OG FUNKTIONER Dele og funktioner

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8841 HD8842 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8841 HD8842 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING

GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING GAS KOGEPLADER BRUGS OG INSTALLATIONS- VEJLEDNING 1 Indhold Indhold 2 General information 2 Garanti bestemmelser 3 Vigtin information vedrørende sikkerhed. 3 Sådan bruges apparatet 4 Rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page

Notice pro aroma de en fe nl 4 sk.qxd:km 8005 franc%ais.qxd 2/04/09 13:28 Page www.krups.com a b e f g c d h max max 1 1 x 2 11 12 Dansk Sikkerhedsanvisninger Læs disse anvisninger omhyggeligt igennem, før apparatet tages i brug første gang; Krups kan ikke drages til ansvar, hvis

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING

Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome. Type HD8930 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8930 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. Resumé Indledning...3 Generel

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8743 / HD8745 / HD8747 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke med

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK...

INDHOLDSFORTEGNELSE TILBEREDNING AF DRIKKE MED MÆLK... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 110 Symboler, der anvendes i brugsanvisningen... 110 Bogstaver i parentes... 110 Problemer og reparationer... 110 SIKKERHED... 110 Grundlæggende sikkerhedsanvisninger...

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN

INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING. for VARMESKUFFER. Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN INSTALLATIONS- OG BETJENINGSVEJLED- NING for VARMESKUFFER Manuel eller elektronisk styring MODEL: 500-1D, 1DN 500-2D, 2DN 500-3D, 3DN Indhold 1. GENERELT... 3 1.1 Udpakning... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3

Læs mere

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026

Din brugermanual DELONGHI EO 1831.A http://da.yourpdfguides.com/dref/3384026 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI

MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI MANUALE DʼUSO INSTRUCTIONS MODE DʼEMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG GEBRUIKSAANWIJZINGEN MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUAL DE INSTRUÇÕES ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA INSTRUKCJA

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

BRUGSANVISNING Type HD8965

BRUGSANVISNING Type HD8965 11 Dansk BRUGSANVISNING Type HD8965 Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. 11 DA Registrer dit produkt og få hjælp på webstedet www.philips.com/welcome 2 DANSK Tillykke med købet af

Læs mere

BORTSKAFFELSE.

BORTSKAFFELSE. 11 BORTSKAFFELSE Ubrugte apparater skal tages ud af drift. Tag stikket ud af stikkontakten og klip strømkablet over. Efter endt levetid skal apparatet bringes nærmeste affaldscenter. Dette produkt opfylder

Læs mere

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING

Blender. Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Blender Royal Pro 850 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette Chefon kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning være problemer

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Type HD8752 BRUGSANVISNING

Type HD8752 BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome 11 Dansk Type HD8752 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. 2 1 1 2 3 4 5 6 13 7 8

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING

Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING Registrer dit produkt og få support på www.philips.com/welcome Dansk Type HD8833 SUP 037R BRUGSANVISNING DA LÆS OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER INDEN MASKINEN TAGES I BRUG. GENERELT Kaffemaskinen er beregnet

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP6426/S http://da.yourpdfguides.com/dref/632599 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING Denne maskine opfylder følgende direktiver og retningslinier: EMC 92/31/EEG & RoHs 2002/95/EEG FOOD 1935/2004/EEG 93/68/EEG WEEE 2002/96/EEG LVD 73/23/EEG. 2007 Animo Alle rettigheder

Læs mere

Kortfattet vejledning FB 7100

Kortfattet vejledning FB 7100 Kortfattet vejledning FB 7100 10.2009 1 75503300 Beskrivelse af automatens komponenter Dør Display Kabinet Dørlås Koprum Betjeningspanel Kopholder Kandeplatform Friskbrygingrediensbeholder Instant ingrediensbeholder

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S

Caffè innovazione I E D B Y I F C E R T I T A L I A N T A S T E R S DK Caffè innovazione C E R T I F I E D B Y I T A L I A N T A S T E R S VELKOMMEN TIL SAECO! Tillykke med din nye Saeco maskine, en maskine af højeste klasse. En god kop kaffe hører til et af livets goder,

Læs mere

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data...

Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Bortskaffelse... 10 Tekniske data... Indhold Pakkens Indhold...2 Betjeningselementer...2 Sikkerhedsanvisninger...4 Anvendelse...6 Udskiftning af batterier... 6 Anvendelse af vægten... 7 Tarering af vægten... 7 Ændring af vægtenheden... 8

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey

Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Fuldautomatisk kaffemaskine by Fey Indholdsfortegnelse Introduktion omkring kaffemaskinens dele 1 Sikkerhedsinstruktioner 3 Advarsel 4 Korrekt beskyttelse af maskinen 5 Introduktion til førstegangsbrugere

Læs mere

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com

PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com PDF processed with CutePDF evaluation edition www.cutepdf.com 11 Rev.03 del 30-06-12 DA DA Registrer dit produkt og få support på webstedet www.philips.com/welcome Type HD8751 BRUGSANVISNING 11 11 11 Dansk

Læs mere

MANUAL TIL IS MASKINE

MANUAL TIL IS MASKINE MANUAL TIL IS MASKINE VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Læs hele vejledningen grundigt før brug. Tag stikket ud af stikkontankten før montering, adskillelse, eller rengørelse af dele. Børn bør ikke bruge denne

Læs mere

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK

Solvarmemodul FM443/CMS 910. Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK Solvarmemodul FM443/CMS 910 Betjeningsvejledning 6 720 803 140 (2011/06) DK 2 1 Sikkerhed..................................... 3 1.1 Om denne vejledning............................ 3 1.2 Produktets anvendelse..........................

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING. Superautomatisk espressomaskine 4000-serien

HD8847 HD8848 BRUGSANVISNING.  Superautomatisk espressomaskine 4000-serien Superautomatisk espressomaskine 4000-serien 11 BRUGSANVISNING Læs brugsanvisningen omhyggeligt, før du bruger maskinen. HD8847 HD8848 11 Dansk DA Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/welcome

Læs mere

Registrer dit produkt, og få support på www.saeco.com/welcome 11 Dansk Type HD8644 / HD8645 / HD8646 / HD8647 BRUGSANVISNING 11 DA LÆS OMHYGGELIGT DENNE GUIDE FØR DU TAGER MASKINEN I BRUG. 2 DANSK Tillykke

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I

FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I DK FRITHÆNGENDE EMFANG ANTARTICA I CUBICA I CRYSTAL I Monterings- og brugsanvisning 2 DK DK 3 4 DK DK 5 6 DK Følg instruktionerne i denne vejledning nøje. Der hæftes ikke for mulige mangler og skader -

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE

SIKKERHED OG VEDLIGEHOLDELSE INDHOLD Sikkerhed og vedligeholdelse...4 Korrekt anvendelse... 4 Driftssikkerhed... 4 Vedligeholdelse... 6 Rengøring... 6 Bortskaffelse... 6 Pakkens indhold... 7 Tekniske data... 7 Beskrivelse og ibrugtagning...

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug

Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug FRITUREKOGER Model Nr.: 1917 Betjeningsvejledning Produktet er kun til husholdningsbrug Læs hele vejledningen inden brug DO NOT DRAPE CORD! WARNING SERIOUS HOT-OIL BURNS MAY RESULT FROM THE DEEP FRYER

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget.

ikke er mad indeni. Det kan blive beskadiget. SIKKERHEDSADVARSLER Læs brugsanvisningen nøje, før du tager enheden i brug. Brugsanvisningen bør gemmes. Hvis strømforsyningskablet er beskadiget, skal det udskiftes af producenten eller den tekniske kundeservice,

Læs mere

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG.

OLIERADIATOR 2000 W. med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. VEND ALDRIG OLIERADIATOREN PÅ HOVEDET NÅR DEN ER I DRIFT! OLIERADIATOR 2000 W med termostat, timer og blæser (400W) 9 ribber ART NR 330118 EAN NR 5709133311186 1 SIKKERHEDSANVISNINGER

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 FØRSTE GANGS BRUG Tilslut skabet til elforsyningen. På modeller med elektronik kan

Læs mere

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1

BONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a1 ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page a2 A E C F D L G H G1 I J K ONN multi-langues 7/04/06 8:42 Page 28 Tak for den tillid som du har vist os ved at købe et KRUPS

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC

Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC Installations- og brugsanvisning GIT68B GIT78B GIS68XC GIS78XC - automatisk styring af kogepladen - kogestyring - sparer op til 40% energi - bevarer aktivt næringsstoffer, vitaminer og proteiner i maden

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren

BRUG AF FRYSEREN. Igangsætning af fryseren BRUG AF FRYSEREN I denne fryser kan der opbevares fødevarer, der allerede er frosne, ligesom der kan nedfryses friske madvarer. Igangsætning af fryseren Det er unødvendigt at indstille fryserens temperatur

Læs mere